VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI"

Transkript

1 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Po stopách starých hutí v ČR: Klamovka v Blansku str. 4 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Sociální rubrika, Právní servis, Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou) Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2011 (VI.) Důchodová reforma je harakiri na státním rozpočtu - prohlásil předseda OS KOVO Josef Středula na jednání pracovní komise OS KOVO pro důchodovou reformu v Praze Já se nechci mejt! Ve škole nám říkali, že máme šetřit vodou Za více práce méně peněz Dvě hrozby nenechávají v klidu zaměstnance ve školství: snižovaní vzdělanosti učitelů a negativní dopady krácení rozpočtu pro regionální školství. Zaznělo to na brífinku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 3. března v Praze. Snížení vzdělanosti učitelů by dle názoru školských odborů způsobila realizace návrhu vládní poradní skupiny NERV, podle kterého by pro výkon učitelské profese stačilo jen bakalářské vzdělání. To už by pak mohl učit kde kdo, komentoval to předseda ČMOS školství František Dobšík. Pedagog má mít také již při nástupu do zaměstnání náležitou praxi, což za tři roky bakalářského studia nemůže splnit, dodal. Odboráři se obávají, že by opatření ve svém důsledku způsobilo snížení vzdělání i u studentů. Rána v podobě razantního snížení platů dopadla na provozní a správní zaměstnance regionálního školství. Platy se jim nesnižují jen o avizovaných 10 procent, ale mnohdy až o 40 procent. A jak je to možné? Odboráři to vysvětlují tím, že už před snižováním platů byly mzdy této kategorie zaměstnanců často na úrovni minimální mzdy, a proto jim už platy dále snižovat nešlo. Aby se však naplnila předepsaná kvóta, muselo se jiným snižovat o to více. Děje se to tak, že se někomu odebere platová třída, jinému se sníží pracovní úvazek, a to aniž by se dotyčnému ubralo práce, a další dostane rovnou výpověď. Tímto (Pokračování na str. 3) VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI Komise pro důchodovou reformu rokovala jak tomu čelit Jedná se o skutečně zásadní souboj! Těmito slovy komentoval současnou reformní ofenzívu vlády na jednání pracovní komise pro důchodovou reformu 3. března v Praze předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Na adresu vlády a její důchodové reformy podotkl: Chystáme dobrovolně harakiri na státní rozpočet. Takové reformě se říká nultá, protože lidé z těžkých výrobních provozů budou mít problém vůbec se důchodového věku dožít. Už nyní v průběhu března má obdržet Poslanecká sněmovna první etapu změny důchodového systému, která má odrážet usnesení Ústavního soudu, v němž se požaduje, aby plátci větších odvodů na důchody poté také více ze systému čerpali. ČMKOS s tímto rozhodnutím není spokojena, ale musí je respektovat. Požaduje alespoň, aby větší čerpání bohatých nebylo na újmu těch chudších. Penze almužnou Bezprostředně poté, ještě v březnu nebo do poloviny dubna, se bude do sněmovna zabývat druhou etapou reformy, která má přinést prodloužení odchodu do důchodu minimálně na 67 let věku. Ovšem dle zatím neoficiálně šířených informací by se tato hranice pro důchodový věk mohla vyšplhat až na 70 let. Přitom průměrný důchod zřejmě postupně poklesne vůči průměrné mzdě až na 25 procent. Celý přechod na nový systém bude dle slov předsedy OS KOVO extrémně finančně náročný. To vyvolá další tlak na snižování sociálních dávek, protože státní rozpočet v současné podobě by to nemohl utáhnout. Vláda se také plánuje sama vzdát práva v případě potřeby valorizovat důchody víc než dle inflace tak, jak jí to zákon dosud umožňoval. Zdravotnictví á la USA Zároveň má do sněmovny co nevidět doputovat reforma zdravotnictví. Ta bude znamenat zvýšení finanční spoluúčasti pacientů na své léčbě. Stanoví se parametry standardní a nadstandardní péče, přičemž bude zřejmě nutné připojišťovat i standard, a to minimálně cca 1000 Kč na měsíc a osobu. Je to cesta amerického zdravotnictví, kde máte bezpodmínečné právo na zdravotní péči jen v případě, že už nejste schopni komunikovat, upozornil J. Středula. Daně bez výjimek Na spadnutí je rovněž reforma daní, která bude podle předsedy OS KOVO také hodně dramatická. Má se zrušit takzvaná superhrubá mzda a zavést jednotná devatenáctiprocentní daň, přičemž není jasné, jaký bude daňový základ. Přitom podle všeho padne 31 daňových výjimek. Drsné změny v zákoníku práce Změny se nevyhnou ani zákoníku práce, který má doznat celých 300 změn. Nově mají být například nezaměstnaní dáváni k dispozici pracovním agenturám, které se o ně mají postarat. Okamžitou výpověď z pracovního poměru už nemají posuzovat odbory a takto postižený nedostane podporu v nezaměstnanosti. Šílenosti v občanském zákoníku Za naprostou šílenost pak J. Středula označil připravovanou kodifikaci občanského zákoníku. Pramenem práva mají být nově i důvodové zprávy soudů. Má se v podstatě přejít na precedenční anglosaský model, kdy soudy budou ve svých rozhod- (Pokračování na str. 3) 1

2 V roce 2008 žilo v zemích EU téměř 46 % mladých lidí ve věku 18 až 34 let stále alespoň s jedním z rodičů. Mezi jednotlivými evropskými státy jsou však velké rozdíly. Z výzkumu je zřejmé, že v severských zemích je podíl mladých lidí bydlících s rodiči poměrně nízký, zatímco v zemích na jihu a dále pak v nových členských zemích je tento podíl třikrát až čtyřikrát vyšší. Častěji zůstávají s rodiči mladí muži. Skutečnost, zda mladý člověk setrvá u rodičů nebo se odstěhuje, je ovlivňována několika základními faktory. Zcela zásadní vliv má skutečnost, zda se mladý člověk ještě věnuje svému vzdělávání. Pokud se týká mladých lidí, kteří již pracují, 36 % zaměstnaných mladých žijících u rodičů bylo v roce 2008 zaměstnáno formou dočasných pracovních úvazků. Dalším zásadním důvodem pro opuštění či setrvání v domácnosti rodičů je skutečnost, zda má mladý člověk stálého partnera. Výhodou života s rodiči je to, že mladí lidé žijící s rodiči jsou méně ohroženi chudobou než ti, co žijí mimo. Dvě skupiny evropských zemí Jak již bylo řečeno, situace je v různých státech EU různá. Evropské země tak lze z tohoto pohledu rozdělit do dvou skupin. Ve státech severní Evropy mají mladí lidé tendenci opouštět rodiny rodičů dříve, zatímco na jihu a v některých nových členských zemí je tendence opouštět rodné hnízdo později. Podíl mladých žijících s rodiči se tak pohybuje v rozmezí 20 % a méně v Dánsku, Švédsku a Finsku až po 60 % či dokonce více v Bulharsku, na Maltě, ve Slovinsku či na Slovensku. V 16 členských státech je tento podíl vyšší než 50 procent. Hlavními důvody pro opuštění domácnosti rodičů jsou odchod na studia nebo za zaměstnáním. Proto opouštějí rodiče především mladí lidé z venkova nebo menších měst, kde nejsou možnosti ke studiu a kde je méně pracovních příležitostí. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou dány mimo jiné existencí finančně dostupného bydlení či ubytování. Vliv pochopitelně mají i kulturní rozdíly, zvyklosti a životní styl v jednotlivých zemích. Z mladých lidí ve věku 18 až 34 let žijících v roce 2008 s rodiči bylo 51,1 % zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek, 33,2 % studentů a 9,5 % nezaměstnaných. Ve zbývajících 6,2 % 2 KOVÁK číslo března 2011 UŽ DOSPĚLÍ, NEBO JEŠTĚ DĚTI? Statistika EU o mladých lidech žijících u rodičů V časopise Statistics in focus, vydávaném Eurostatem, byly zveřejněny zajímavé výsledky šetření o situaci mladých lidí ve věku 18 až 34 let z pohledu jejich setrvávání v domácnosti rodičů. Výsledky jsou možná pro někoho docela překvapivé. Čeká nás návrat do dob, kdy se v docela malých bytech tísnily tři generace? mladých byli například lidé invalidní nebo jinak nezpůsobilí k práci nebo mladí lidé, kteří se museli starat o nemocné rodiče. Z rozdělení plyne, že většina mladých lidí bydlících s rodiči měla zaměstnání. Podíl zaměstnaných dětí činil například na Maltě 75 %, v Bulharsku nebo v Rakousku shodně 60 procent. Důvodem pro odkládání rozhodnutí se osamostatnit tak může být fakt, že ani zaměstnání nezajišťuje mladým lidem dostatek finančních prostředků na to, aby se osamostatnili. Pracovní poměry na dobu určitou a nezaměstnanost jsou bezpochyby důležitými faktory, které ovlivňují pozdější odchod mladých lidí z domácnosti rodičů. V 6 zemích převyšoval počet mladých s dočasnými úvazky nad počtem těch s úvazky na dobu neurčitou (Portugalsko, Francie, Polsko, Švédsko, Španělsko, Finsko). Podíl nezaměstnaných mladých lidí byl nejvyšší v Irsku a Švédsku (16 procent). Studie prokázala, že nezaměstnanost mladých lidí je překážkou v cestě za samostatností. Jak je to u nás? I v naší republice se věnuje problematice mladých lidí, kteří setrvávají v domácnosti rodičů, značná pozornost. Podle našich sociologu je důvodů, proč se mladí lidé v ČR nestěhují do vlastního a setrvávají u rodičů, několik. I když se mladému člověku podaří po dokončení studia najít zaměstnání a to už je samo o sobě v dnešní době problém, je mzda nebo plat natolik nízký, že je obtížné, zvláště ve městech, kde jsou pracovní příležitosti, zaplatit tržní nájemné. A pořídit si vlastní bydlení pomocí hypotéky je téměř nemožné. Pro mnoho mladých lidí je také mnohem pohodlnější zůstat bydlet u rodičů, kde je vždy připraveno něco k snědku a prádlo je čisté a vyžehlené. A i když takový mladý člověk na domácnost rodičů přispívá, vždy mu zbývá dostatek prostředků na jeho koníčky. Opustit domácnost rodičů před ukončením školy je pak ještě obtížnější. Práce na částečné úvazky nebo se zcela flexibilní pracovní dobou není možné téměř sehnat a plánované zavedení školného situaci ještě zhorší. Je statisticky dokázáno, že v zemích, kde se platí školné, zůstávají děti u rodičů déle. Zakládání vlastních rodin se tak stále odsouvá do vyššího věku, což zase přináší problémy s reprodukcí. Mladých lidí, kteří setrvávají v domácnostech rodičů či rodiče, tak - zdá se - bude přibývat. A možná nás čeká návrat do dob, kdy se v docela malých bytech tísnily tři generace. Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Vážení kolegové, s velkou lítostí vám oznamujeme, že dne 23. února 2011 nás navždy opustil ve věku nedožitých 61 let náš spolupracovník, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Brno pan VLADIMÍR VALENTA. Zemřel náhle po krátké těžké nemoci. Vladimír patřil k obětavým a poctivým zaměstnancům, na které budeme dlouho vzpomínat. Před nástupem do odborů jako profesionální pracovník dlouhá léta pracoval v Zetoru Brno, kde se věnoval aktivně odborové činnosti. Prošel řadou odborových funkcí - od člena dílenského výboru až po předsedu podnikového výboru Zetor po roce Byl u vzniku metodických pracovišť OS KOVO, kdy působil od podzimu 1990 jako vedoucí Metodického pracoviště OS KOVO Brno pro oblast Jihomoravského kraje včetně Zlínska a Jihlavska. Pro výkon funkce vedoucích metodických pracovišť následně ustavených ve Zlíně a Jihlavě připravil dva pozdější vedoucí metodických pracovišť kolegy Karla Šabršulu a Bohouše Svobodu. Vladimír byl spíše uzavřené přátelské povahy, který svým odborářským kolegům a spolupracovníkům vždy poradil a bylo možné se na něho ve všech ohledech spolehnout. Ve své téměř dvacetileté řídící činnosti postupoval vždy s pochopením a ohledem na potřeby spolupracovníků, často i na úkor svého osobního volna. Většinu času věnoval svému zaměstnání, ve volných chvílích se nejraději procházel v přírodě se svým pejskem (kterého nazýval Čtyřnožkou) a sbíral houby. Další jeho vášní byl motorismus, kdy sledoval zejména nové trendy ve vývoji osobních automobilů. Všichni, kdo jste Vladimíra znali, věnujte prosím tichou vzpomínku jeho památce. Pro jeho osobitý přístup na něho nikdy nezapomeneme. Čest jeho památce. Regionální pracoviště OS KOVO Brno

3 KOVÁK číslo března 2011 ELEKTRICKÁ AUTA - SLIBNÁ BUDOUCNOST? Šéf německých kováků věří, že tato výroba podpoří zaměstnanost Zavádění výroby elektrických automobilů neznamená žádné ohrožení pracovních míst v automobilovém průmyslu, ba spíše naopak. Je o tom přesvědčen předseda Odborového svazu pracovníků stojírenského a elektrotechnického průmyslu (IG Metall) ve Spolkové republice Berthold Huber, jenž v rozhovoru pro německý deník Handelsblatt vyjádřil důvěru v tuto novinku, která se již ve vyspělých zemích realizuje. Závisí to samozřejmě na různých faktorech, baterie se dnes musí za krátkou dobu znovu nabít, auto musí být efektivní, zkrátka a dobře: elektroauto se musí stát vážnou alternativou současných vozů, konstatoval šéf kováků B. Huber. On sám se nedomnívá, že by případný zánik výroby klasických automobilů za 30 či 40 let, v níž pracuje v SRN více než lidí, a její nahrazení elektrickými vozidly mohlo ohrozit zaměstnanost v tomto odvětví. Ve výrobě elektroaut spatřuji spíše šanci pro zam ě stnanost nežli nebezpečí. První studie, jež se zabývají tímto tématem, předpovídají, že zaváděním nových komponentů, jako jsou baterie a elektromotory, může do roku 2020 vzniknout na celém světě pracovních příležitostí. Očekávám proto, že se těmito změnami k přechodu k elektroautomobilům docílí pozitivního vývoje zaměstnanosti, uvedl B. Huber. Předseda IG Metallu rovněž odmítl tvrzení poradenské firmy McKensey o rušení tisíců míst v důsledku poklesu zpracování kovů s tím, že sice budou ubývat místa ve výrobě klasických spalovacích motorů, avšak na druhé straně nové četné pracovní příležitostí budou vytvářeny na úseku plánování a výroby baterií, umělých hmot a mikrosystémů. Elektroauto se nestane likvidátorem práce, naopak: jsem přesvědčen, že jeho výroba v Německu má potenciál vytvářet tisíce nových pracovních míst, zdůraznil B. Huber. (jh) KIA NEPROPOUŠTĚLA ANI V DOBĚ KRIZE Nábor dalších pracovníků však už v Žilině zastavili V době velké krize v roce 2009 automobilka Kia Motors Slovakia v Žilině na rozdíl od jiných podniků bez ohledu na klesající výrobu lidi nepropouštěla. Krizové období jihokorejská firma dokonce využila ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, sdělil listu Hospodárske noviny vedoucí oddělení lidských zdrojů Kia Branislav Hadár. Sázka vedení automobilky na vzdělávání lidí se vyplatila, upozornil Hadár, neboť Kia počítala s rozšířením produkce, jakmile dojde k oživení hospodářství. Již v dubnu 2010 začala stavět druhou halu na výrobu motorů, která zvýšila kapacitu závodu z na motorů ročně. Zásluhou této investice bylo přijato dalších asi 250 lidí, kteří nastoupili již koncem minulého a začátkem letošního roku. Jsou mezi nimi kontrolóři kvality, údržbáři, operátoři CNC strojů a montážní linky i administrativní pracovníci. Dnes naše automobilka zaměstnává více než 3000 lidí, v blízké budoucnosti však už další nábor dělat nebudeme, uvedl Hadár. Podle jeho slov se firma přesvědčila, že hromadné propouštění zaměstnanců není jediný způsob jak vyřešit krizi. Jelikož jsou pro nás kvalitní zaměstnanci klíčoví, zkrátili jsme jim pracovní dobu, ale nikoho jsme nepropustili. I po dobu krize měli možnost se vzdělávat a zdokonalovat své dovednosti prostřednictvím specializované výuky, zdůraznil. Uchazeči o zaměstnání v administrativě jihokorejské automobilky musí aktivně ovládat angličtinu a mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti, ve které chtějí pracovat. Lidé, kteří chtějí pracovat ve výrobě, musí mít kvalifikaci ve strojírenském nebo elektrotechnickém oboru. Vyžadujeme flexibilitu, chuť učit se nové věci a zodpovědně přistupovat k práci, zdůraznil šéf oddělení lidských zdrojů Kia. Vedení automobilky plánuje růst mezd a platů všech zaměstnanců i v letošním roce. Loni v únoru mzdy a platy stouply o 2,5 procenta a od července o další jedno procento. Do závodu docházejí na praxi studenti ze středních odborných škol, pro něž firma po celý školní rok organizuje prohlídky závodu, kde se mohou seznámit s celým výrobním procesem. Se studenty vysokých škol Kia spolupracuje i při přípravě jejich bakalářských a diplomových prací, uvedl Hadár. (jh) VLÁDNÍ SMRŠŤ (Dokončení ze str. 1) nutích vycházet z předchozích rozsudků jiných soudů. Naopak judikáty přestanou platit. Návrh občanského zákoníku je také plný archaismů opsaných z právní mluvy Rakousko-Uherska, kterým nerozumí ani slovutní odborníci. Radovat se z toho budou především advokátní kanceláře, které budou mít o práci postaráno. Úpravy v obchodním zákoníku K úpravám má ale dojít třeba i v obchodním zákoníku, který by už neměl obsahovat pasáž o povinné účasti zástupců zaměstnanců v jedné třetině dozorčích rad firem. A důvod? Snižuje to prý konkurenceschopnost příslušných podniků. Ptám se, jestli ještě vyšší podíl zaměstnanců, a to minimálně poloviční, v dozorčích radách německých firem, jako Audi, Porche, Volkswagen nebo Bosch, způsobuje jejich nekonkurenceschopnost? položil řečnickou otázku J. Středula. Odborová kampaň Otevřete oči! Z těchto všech důvodů zahajuje ČMKOS informační kampaň nazvaná Otevřete oči, která by měla vyústit do velké odborové akce. Důchodová a zdravotní reforma se totiž ustavují na následující desítky let a změnit by je po jejich zavedení šlo jen velmi obtížně, upozornil předseda OS KOVO. Předpokládá se, že současná míra ohrožení obyvatelstva České republiky chudobou stoupne po zavedení reforem ze současných 8,6 procenta asi na 20 procent. Jak dosáhnout toho, aby tato zvěrstva neprošla? A co budeme po lidech požadovat, abychom tomu zabránili? Lidi neviděli výsledky po minulých demonstracích, ale například ani po miliónových demonstracích ve Francii. Musí to být tentokrát něco razantnějšího, ale nejdřív je nutné se lidí zeptat, do čeho jsou ochotni jít, uvedl Jaroslav Nováčik, předseda ZO OS KOVO z Metalurgie Tatra. My si neuvědomujeme, že naše odborové kampaně jsou už pořád stereotypní. Měli bychom to udělat jako lékaři, najmout si profesionály z nějaké PR agentury a udělat razantní akci. Musíme zvednout tu pasivní většinu, agresivně lidi oslovit, aby si uvědomili, že se jedná o ně, navrhl Leopold Laskovský, předseda ZO OS KOVO při ArcelorMittal Ostrava - Koksovna. Text a snímek MARTIN BENEŠ Za více práce méně (Dokončení ze str. 1) postupem zbylým pracovníkům za snížený plat vlastně ještě práce přibude. Proč zase trestáte provozní a správní zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ty nejnižší platy a v žádném případě nezpůsobili zadlužení státu? ptají se odboráři ze školských odborů v otevřeném dopise ministrovi školství a celé vládě. (ben) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KLAMOVA HUŤ V BLANSKU KOVÁK číslo března 2011 Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (II.) Z mnoha železářských hutí na Blanensku, založených v první polovině 19. století, se do dnešní doby zachovala pouze (a to ještě jen zčásti) Klamova huť (tzv. Klamovka). Huť byla vystavěna v roce 1855 při řece Svitavě, podél železnice, v místech, kde původně stával mlýn (roku 1763), později zde vznikl hamr a posléze válcovna plechů. Do provozu byla huť uvedena v roce střídaná ve 30. letech minulého století zkušebnou vodních turbin. Podoba huti zachovává celkově ráz průmyslového hutního provozu z poloviny 19. století. Z původních objektů zmizela pouze vysoká koksová pec situovaná do středu příčné lodi centrální budovy, z níž doposud ční výtahová věž sloužící k dopravě surovin na kychtu vysoké pece. Spojení výtahové věže s vysokou pecí zajišťovala lávka. Ústředním objektem je přízemní halová stavba provedená z kamenného zdiva, krytá stanovou střechou. Severní část haly prostupuje středem hranolovitá zavážecí věž se čtyřmi podlažími. Stavba hal je provedena z kamene, okenní oblouky, parapety a římsy z režného cihelného zdiva. Nároží příčných hal jsou bosována kamennými kvádříky. Při jižním okraji budovy stojí samostatně vystavěný objekt bývalé elektrárny a volně stojící cihelný komín s ochozem ukončený nástavcem, obojí opatřeno historizujícím cimbuřím. Protiváhu objektu elektrárny tvořila na opačné (severní) straně centrální haly hmota vysoké pece ve formě komolého kužele, ta však byla na samém konci 19. století zbourána. Celkové uspořádání areálu bylo diktováno stísněnou polohou huti, omezenou tokem Svitavy a vodním náhonem, za nímž bezprostředně vede těleso dvojkolejné dráhy Brno Česká Třebová. Pro stísněné podmínky areálu musely být další pomocné objekty postaveny jihovýchodně od huti za řekou při silnici Blansko Olomučany, ty však byly v 60. letech 20. století při rozšiřování uvedené silnice zbourány. Areál ležící při komunikaci Brno Blansko je v současnosti hospodářsky využíván. PhDr. JIŘÍ MERTA Snímky archív autora Areál huti po rozebrání vysoké pece, konec 19. století Současný stav huti Užitím koksu při tavení železné rudy se řadila Klamova huť k prvním podnikům v českých zemích užívajících minerálního paliva. V roce 1875 pracovala v Klamově huti vysoká koksová pec, při ní dvě kuplovny a slévárna šedé litiny. Vysoká pec byla vybavena dvojcylindrovým dmýchadlem vyrobeným v blanenských železárnách, poháněným dvěma turbinami, případně záložním parostrojem. Byla schopna roční produkce vídeňských centů (3360 tun) surového železa. Hlavním výrobním artiklem byla komerční a stavební litina. Po zániku řady železáren na Blanensku v 2. polovině 19. století (Františčina huť na lichtenštejnském panství v Josefově, Hugonova huť v Jedovnicích, huť Paulinka v Blansku) byl v roce 1892 ukončen provoz vysoké pece v blanenské Starohraběcí huti a o rok později se tento proces opakoval i na Klamovce. V roce 1893 byla také zastavena těžba místních rud, většinou z lokalit v katastru blízkých obcí Olomučan a Rudice. Po restrukturalizaci železáren na strojírensko slévárenský závod zde započala v roce 1895 výroba odlitků, vy- KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Módní je to, v čem člověk dobře... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je americký spisovatel Anton Myrer ( ). Vystudoval Boston Latin School, poté sloužil tři roky u námořnictva v Pacifi ku. Po druhé světové válce vystudoval Harvardskou univerzitu. Jeho dílo (Velká válka, Zelená touha, Poslední Yankee z Bostonu, Poslední kabriolet, Divoké pobřeží, Jednou orel, Tygr vyčkává) se zabývá životem Ameriky ve třicátých letech, přechodem tohoto života do druhé světové války a poté i válkou. (jk) Vyluštění z Kováku č. 7/2011 (výrok M. Švandrlíka): Člověk si někdy myslí, že... žije, ale zatím nežije, jen spí. 4

5 KOVÁK číslo března 2011/příloha Sociální rubrika PORADNY NA PŘÁNÍ Zvýší mi starobní důchod? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Dosáhla jsem důchodového věku dne 10. března O starobní důchod jsem si požádala a pobírám ho. Zajímá mě, jestli by mně mohl být tento důchod zvýšen z toho důvodu, že pracuji a zároveň pobírám řádný starobní důchod. Pokud ano, kdy by tato možnost nastala? Dojde ke zvýšení automaticky? T. S., Kolín Zásadní novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která nabyla účinnosti dne , má č. 306/2008 Sb. a je všeobecně mezi odborníky nazývána parametrickými změnami. Změn, které tato novela vnesla do zákona o důchodovém pojištění, je mnoho a jednou z nich je umožnění souběhu pobírání starobního důchodu a vykonávání výdělečné činnosti v pracovním poměru na dobu neurčitou. Musí se jednat o tzv. řádný starobní důchod, nikoli tedy starobní důchod přiznaný předčasně. Novela uzákonila i možné zvýšení pobíraného starobního důchodu po určité době souběhu tohoto pobírání důchodu a výdělečné činnosti. To znamená, že při splnění zákonem daných podmínek je poživatel důchodu oprávněn požádat OSSZ o toto zvýšení. Bez žádosti by mu důchod zvýšen nebyl. Výdělečnou činností se rozumí činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Výše takového zvýšení činí 0,4 % výpočtového základu (VZ) za 360 dnů souběhu. První nárok na zvýšení nastane již po 360 dnech souběhu (u vás 5. března 2011), avšak pouze za podmínky, že výdělečná činnost bude nejdříve ukončena. V tomto případě nezáleží na tom, zda 360 dní výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu bylo vykonáváno nepřetržitě, či s mezerami. Pokud zaměstnání ukončeno nebude, vznikne nárok na výše uvedené zvýšení procentní výměry starobního důchodu až po dvou letech souběhu, kdy bude činit 2 x 0,4 = 0,8 % VZ. Dále případně vždy opět po 2 letech. Zaměstnání přitom nemusí být ukončeno, podmínkou pro zvýšení však je, aby výdělečná činnost byla vykonávána nepřetržitě od přiznání důchodu. Za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vznikla. Tato poměrně komplikovaná právní úprava je obsažena v platném ustanovení 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. O zvýšení důchodu občan žádá na OSSZ (v Praze na PSSZ a v Brně na MSSZ) dle místa svého bydliště. Pravidelné zvyšování důchodů podle 67 zákona č. 155/1995 Sb. a příslušného nařízení vlády (valorizace) náleží nezávisle vedle zvyšování důchodu za souběh pobírání starobního důchodu a výkonu výdělečné činnosti. Ilustrační snímek Jaroslav Hodík Právní servis Má policie právo odebrat mi zbrojní průkaz? JUDr. VLADIMÍR ŠTICH, právník, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Jsem zaměstnancem a v souvislosti s porušením podmínek tzv. nekolidujícího zaměstnání jsem byl trestně stíhán pro podezření z podvodu, jelikož jsem protiprávně pobíral podporu v nezaměstnanosti. Toto trestní stíhání bylo soudem ukončeno podmíněným zastavením. Nyní jsem obdržel výzvu policie k odevzdání zbraně a zbrojního průkazu. Mám dotaz, zda má policie právo odebrat zbrojní průkaz, když jsem nebyl odsouzen za trestný čin? M. Š., Hrádek u Rokycan Zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. mimo jiné uvádí v 27 odst. 1, že příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle 22 nebo spolehlivosti podle 23 tohoto zákona. K vašemu případu se vztahuje ustanovení 23 spolehlivost fyzické osoby, kdy se za spolehlivého podle tohoto zákona nepovažuje ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil. Z tohoto znění zákona vyplývá, že policejní orgán má právo, ale i povinnost odebrat zbrojní průkaz. S odebráním zbrojního průkazu souvisí i odebrání zbraně do úschovy až do doby, kdy budete splňovat všechny podmínky držitele zbrojního průkazu. Pokud v době odnětí zbrojního průkazu vyprší jeho platnost, budete povinen požádat o nový zbrojní průkaz a splnit všechny podmínky pro jeho vydání jako u nové žádosti. I

6 8. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Všeobecné podmínky pojištěnec si vybírá příspěvek z programu daného pro určitou věkovou skupinu, nelze přecházet z programu do programu (výjimkou jsou studentky, které mohou začít čerpat program Manažerka svého mateřství) u očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku (není-li uvedeno jinak), nehradí se aplikace pojištěnci, kteří dluží více než 50 Kč na pojistném a více než 100 Kč na penále, nemohou čerpat preventivní programy příspěvky se mohou sdružovat, a to rodiče (pěstouni) se mohou vzdát příspěvku ve prospěch dítěte na očkování proti rakovině děložního čípku (dítě do 18 let) příspěvky se proplácejí bezhotovostně na bankovní účet nebo zasílají složenkou programy se mohou čerpat jen na území ČR doklady musí být vystaveny v roce 2011 pokud příspěvek nebyl proplacen do , tak může být proplacen nejpozději do Infolinka: Program pro děti a mládež do 18 let včetně příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do 1500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro děti a mládež s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin, domácí pekárny a na ozdravný pobyt prokazatelně organizovaný pro dětské pacienty s uvedenou diagnózou. na organizované pobyty dětí a mládeže v přírodě: do 7 let včetně školky v přírodě, od 6 do 16 let včetně školy v přírodě a od 10 do 18 let včetně lyžařského výcviku; minimální délka trvání pobytu 4 kalendářní dny, nelze proplatit vodácké kursy, letní tábory, turistické pobyty a sportovní soustředění na ortodontickou léčbu fixními nebo snímatelnými rovnátky podpora řešení nepravidelnosti zubů a čelisti na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportovních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR. Příspěvek do 300 Kč pro děti do 8 let na organizované plavecké kursy, nejedná se o individuální návštěvu bazénu s rodiči. II KOVÁK číslo března 2011/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2011 (VI.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Některé zdravotní pojišťovny přispívají na školky v přírodě Příspěvek do 300 Kč Očkování proti: klíšťové encefalitidě, včetně přeočkování hepatitidě A a B chřipce meningokokovým infekcím rakovině děložního čípku (příspěvek až 1000 Kč - sdružení) pneumokokovým onemocněním spalničkám, zarděnkám a příušnicím planým neštovicím rotavirovým nákazám. Byl snížen příspěvek na očkování proti pneumokokovým onemocněním (v roce 2010 byl ve výši 500 Kč). Příspěvek do 100 Kč pro děti do 2 let na nákup vitamínů zakoupených v lékárně. Vitamíny pro děti od 3 do 15 let výdej vitamínů bude probíhat v pojišťovně 1x ročně v období od října do prosince. Balíček pro novorozence balíček obsahuje soubor produktů pro novorozence a bude vydáván při přihlášení dítěte na pojišťovně po porodu. Program pro studenty denního studia ve věku let včetně příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro studenty s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin a domácí pekárny. Příspěvek do 1000 Kč na laserové operace očí odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. Očkování proti: klíšťové encefalitidě, včetně přeočkování hepatitidě A a B chřipce meningokokovým infekcím rakovině děložního čípku (příspěvek až 1000 Kč - sdružení). lyžařský výcvik, podmínka je minimální trvání výcviku 4 kalendářní dny Příspěvek zvýšen o 200 Kč. na fixní a snímatelné ortodontické aparáty Příspěvek zvýšen o 200 Kč. na preventivní vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže) na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportov-

7 KOVÁK číslo března 2011/příloha ních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR Program pro ženy od 19 let příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč, pokud není uvedeno jinak. Příspěvek do 2000 Kč (manažerka svého mateřství) těhotným ženám a matkám (dětí do 12 měsíců) ve věku od 18 let lze využít na: produkty zakoupené v lékárnách, nadstandardní vyšetření v souvislosti s těhotenstvím a kursy pro těhotné a matek s dětmi příspěvek se nenavyšuje při vícečetném porodu. Příspěvek byl zvýšen o 500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro ženy s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin a domácí pekárny. Příspěvek do 1000 Kč na laserové operace očí odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. pro ženy ve věku od 40 do 55 let na hormonální substituční terapii a prevenci osteoporózy pro ženy ve věku let na ultrasonografické vyšetření prsů a ženy ve věku let na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření prsů na vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže) na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportovních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR Příspěvek do 300 Kč Očkování proti: klíšťové encefalitidě hepatitidě chřipce (do 64 let včetně) rakovině děložního čípku (příspěvek až 1000 Kč). Příspěvek do 200 Kč pro ženy ve věku let na prevenci rakoviny tlustého střeva. Program pro muže od 19 let příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro muže s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin a domácí pekárny. Příspěvek do 1000 Kč na laserové operace očí odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportovních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR na vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže) Příspěvek do 300 Kč Očkování proti: klíšťové encefalitidě hepatitidě chřipce (do 64 let včetně). Příspěvek do 200 Kč pro muže ve věku na prevenci rakoviny tlustého střeva pro muže ve věku na prevenci rakoviny prostaty. Výjimkou v preventivních programech nebývá tzv. balíček pro novorozence Program Bonus Plus pro všechny pojištěnce je založen na principu získávání a čerpání bodů (1 bod = 1 koruna) body se získávají za preventivní a cílené preventivní prohlídky, věrnost pojišťovně a programu, prevenci civilizačních chorob a registraci do programu body lze čerpat na: nehrazenou zdravotní péči, účast otce u porodu, nadstandardní pokoj, pohybové aktivity podporující zdravý životní styl (plavání, sauna, jóga, pobyt v solné jeskyni a cvičení pro děti 1 10 let), péči o zrak (brýlové obruby a skla, kontaktní čočky a roztoky na kontaktní čočky) a léčebné kúry a procedury (pouze v lázních). Program pro dárce Příspěvek až 4500 Kč pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. třídy na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Příspěvek až 4000 Kč pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Příspěvek až 3500 Kč pro držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Příspěvek až 3000 Kč pro držitele Zlaté Janského plakety na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Vitamínový balíček v hodnotě 300 Kč pro dárce, kteří obdrželi bronzovou nebo stříbrnou Janského plaketu. Vitamínový balíček v hodnotě 80 Kč po každém odběru. Slevy Slevy na zboží a služby u smluvních partnerů, seznam k dispozici v pojišťovně. Ilustrační snímky Jaroslav Hodík III

8 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou KOVÁK číslo března 2011/příloha Lze jednostranně změnit přílohu kolektivní smlouvy? Ing. IVO KUŽEL, specialista pro kolektivní vyjednávání a mzdy, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Zaměstnavatel vydal nařízení směrnici, kterou nazval Směrnice pro mzdy zaměstnanců. Snižuje v ní výši příplatků za práci přesčas a práci v noci. V současné době ale máme se zaměstnavatelem uzavřenou platnou kolektivní smlouvu, v jejíž příloze je mzdový předpis, kterým jsou tyto příplatky dohodnuty a upraveny. Zaměstnavatel nám tvrdí, že úpravu příplatků může udělat podle 305 ZP i při uzavřené kolektivní smlouvě. Je postup zaměstnavatele správný? Chtěl bych podotknout, že toto nařízení vydal bez vědomí odborové organizace. Můžete nám poradit? M. CH., Cheb Nejprve bych chtěl konstatovat, že o vydávání vnitřních nařízení či směrnic zaměstnavatele, neboli vnitřních předpisů, je podle novelizace zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a dle nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 právo odborové organizace spolurozhodovat při vydání vnitřního předpisu zrušeno. Z toho vyplývá, že pokud byste neměli v kolektivní smlouvě či její příloze dojednáno spolurozhodování při vydávání vnitřních předpisů, může si zaměstnavatel tento předpis, neboli jeho nařízení, vydat bez vašeho vědomí. Minimálně by vás však měl zaměstnavatel o zamýšleném vydání tohoto nařízení informovat, popřípadě jej dopředu projednat. Jaký je postup Poněvadž ale uvádíte, že mzdový předpis máte dohodnut v příloze kolektivní smlouvy, je postup následující. Podle ustanovení 23 odst. 1 ZP jsou především v kolektivní smlouvě nebo v její příloze upravována mzdová a ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Tímto je zde jednoznačně zakotvena preference kolektivní smlouvy jako základního a výchozího dokumentu úpravy mzdových práv zaměstnanců. Také je zde tímto způsobem vyjádřena úloha a postavení kolektivního vyjednávání jako základního způsobu závazné úpravy vymahatelných práv (nároků) zaměstnanců, jehož prostřednictvím má být u zaměstnavatele dosahováno sociálního smíru panujícího mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Podle ustanovení 305 odst. 1 ZP může zaměstnavatel stanovit mzdová a jiná práva zaměstnancům (mimo oblasti upravované pracovním řádem podle 306 ZP) i prostřednictvím vydání vnitřního předpisu, o jehož vydání rozhoduje jednostranně zaměstnavatel. Bez dalšího omezení a pouze na základě projednání s odborovou organizací mohou být tedy práva (nároky) zaměstnanců tímto normativním způsobem stanoveny i jednostranně vydaným vnitřním předpisem. Co je nepochybné V případě, že byla v rámci kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a vaší odborovou organizací dosažena shoda vyjádřená ujednáním, podle nějž se u zaměstnavatele tento mzdový (vnitřní) předpis vydává jako příloha kolektivní smlouvy, je nepochybné, že byl tímto jeho obsah vložen do kolektivní smlouvy a stal se tedy obsahem kolektivní smlouvy. Není přitom vůbec podstatné, zda je nebo bylo při znění pravidla vyjadřujícího, že je vnitřní předpis vydáván jako součást kolektivní smlouvy, použito textu, podle nějž je vnitřní předpis nedílnou součástí nebo přílohou apod. Zásadně totiž platí, že vše, co smluvní strany označí jako jakoukoli součást či přílohu smlouvy, se stalo obsahem smlouvy. Obdobně lze toto pravidlo vztáhnout i na skutečnost, kdy je v kolektivní smlouvě oběma stranami dohodnuto, že zaměstnavatel vydává vnitřní předpis se souhlasem odborové organizace, a poté je jedno, zda zaměstnavatel své nařízení nazve vnitřním předpisem, směrnicí nebo například instrukcí apod. Základním a zcela výchozím bodem právní úpravy smluv, respektive dvoustranných právních úkonů, je základní princip, že smlouvy se mají a musí dodržovat. Argumentace založená na stanovisku, podle nějž může zaměstnavatel jednostranně změnit přílohu smlouvy, k jejímuž dodržování se sám zavázal, je pochybná a odporující základním teoretickým východiskům právní úpravy. Jakákoliv smlouva, na které se smluvní strany dohodly, může být zásadně změněna jen se souhlasem obou smluvních stran, které se shodly na jejím obsahu. Jednostranná změna je vyloučena a nemůže způsobit právní následky. Šlo by o porušení závazku Jestliže by zaměstnavatel k jednostranné změně přílohy nebo součásti kolektivní smlouvy přistoupil, dopustil by se porušení závazku vyplývajícího z kolektivní smlouvy. Jednalo by se tedy o příčinu vzniku kolektivního právního sporu, jehož řešení obsahuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k závazným právům zaměstnanců pak řešení situace upravuje ustanovení 307 odst. 2 ZP. Z něj vyplývá, že pokud kolektivní smlouva i vnitřní předpis upravují stejná mzdová nebo jiná práva a zaměstnanci by tedy mělo příslušet více stejných práv, přísluší zaměstnanci jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí. Bude-li tedy vedle sebe existovat úprava stejných mzdových práv ve vnitřním předpise a v kolektivní smlouvě, vybere si zaměstnanec, které právo mu má příslušet. Zaměstnanec by si pak pochopitelně a logicky zvolil uspokojování svého mzdového práva nebo jiného nároku (práva) v rozsahu, které je pro něj výhodnější. Konstatování na závěr Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud by zaměstnavatel přistoupil k jednostranné změně vnitřního předpisu, který byl označen za přílohu kolektivní smlouvy nebo její součást, porušil by tím sociální smír, zavdal příčinu pro existenci kolektivního sporu a vůči zaměstnancům stejně v podstatě nezpůsobil jakékoli právní následky. Správným postupem pro řešení je tedy bezodkladná iniciace kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem, kde dojde k nápravě tohoto stavu. Bude-li v rámci tohoto jednání dosaženo nové podoby vnitřního předpisu, který se stane přílohou kolektivní smlouvy, může zaměstnavatel následně postupovat podle nových pravidel, podložených souhlasem odborové organizace. Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Piště, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. IV

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 958/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 958/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 958/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více