VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI"

Transkript

1 9 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 3. BŘEZNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 11. BŘEZNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Už dospělí, nebo ještě děti? str. 2 Smuteční oznámení str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Po stopách starých hutí v ČR: Klamovka v Blansku str. 4 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Sociální rubrika, Právní servis, Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou) Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2011 (VI.) Důchodová reforma je harakiri na státním rozpočtu - prohlásil předseda OS KOVO Josef Středula na jednání pracovní komise OS KOVO pro důchodovou reformu v Praze Já se nechci mejt! Ve škole nám říkali, že máme šetřit vodou Za více práce méně peněz Dvě hrozby nenechávají v klidu zaměstnance ve školství: snižovaní vzdělanosti učitelů a negativní dopady krácení rozpočtu pro regionální školství. Zaznělo to na brífinku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 3. března v Praze. Snížení vzdělanosti učitelů by dle názoru školských odborů způsobila realizace návrhu vládní poradní skupiny NERV, podle kterého by pro výkon učitelské profese stačilo jen bakalářské vzdělání. To už by pak mohl učit kde kdo, komentoval to předseda ČMOS školství František Dobšík. Pedagog má mít také již při nástupu do zaměstnání náležitou praxi, což za tři roky bakalářského studia nemůže splnit, dodal. Odboráři se obávají, že by opatření ve svém důsledku způsobilo snížení vzdělání i u studentů. Rána v podobě razantního snížení platů dopadla na provozní a správní zaměstnance regionálního školství. Platy se jim nesnižují jen o avizovaných 10 procent, ale mnohdy až o 40 procent. A jak je to možné? Odboráři to vysvětlují tím, že už před snižováním platů byly mzdy této kategorie zaměstnanců často na úrovni minimální mzdy, a proto jim už platy dále snižovat nešlo. Aby se však naplnila předepsaná kvóta, muselo se jiným snižovat o to více. Děje se to tak, že se někomu odebere platová třída, jinému se sníží pracovní úvazek, a to aniž by se dotyčnému ubralo práce, a další dostane rovnou výpověď. Tímto (Pokračování na str. 3) VLÁDNÍ SMRŠŤ PŘEDE DVEŘMI Komise pro důchodovou reformu rokovala jak tomu čelit Jedná se o skutečně zásadní souboj! Těmito slovy komentoval současnou reformní ofenzívu vlády na jednání pracovní komise pro důchodovou reformu 3. března v Praze předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Na adresu vlády a její důchodové reformy podotkl: Chystáme dobrovolně harakiri na státní rozpočet. Takové reformě se říká nultá, protože lidé z těžkých výrobních provozů budou mít problém vůbec se důchodového věku dožít. Už nyní v průběhu března má obdržet Poslanecká sněmovna první etapu změny důchodového systému, která má odrážet usnesení Ústavního soudu, v němž se požaduje, aby plátci větších odvodů na důchody poté také více ze systému čerpali. ČMKOS s tímto rozhodnutím není spokojena, ale musí je respektovat. Požaduje alespoň, aby větší čerpání bohatých nebylo na újmu těch chudších. Penze almužnou Bezprostředně poté, ještě v březnu nebo do poloviny dubna, se bude do sněmovna zabývat druhou etapou reformy, která má přinést prodloužení odchodu do důchodu minimálně na 67 let věku. Ovšem dle zatím neoficiálně šířených informací by se tato hranice pro důchodový věk mohla vyšplhat až na 70 let. Přitom průměrný důchod zřejmě postupně poklesne vůči průměrné mzdě až na 25 procent. Celý přechod na nový systém bude dle slov předsedy OS KOVO extrémně finančně náročný. To vyvolá další tlak na snižování sociálních dávek, protože státní rozpočet v současné podobě by to nemohl utáhnout. Vláda se také plánuje sama vzdát práva v případě potřeby valorizovat důchody víc než dle inflace tak, jak jí to zákon dosud umožňoval. Zdravotnictví á la USA Zároveň má do sněmovny co nevidět doputovat reforma zdravotnictví. Ta bude znamenat zvýšení finanční spoluúčasti pacientů na své léčbě. Stanoví se parametry standardní a nadstandardní péče, přičemž bude zřejmě nutné připojišťovat i standard, a to minimálně cca 1000 Kč na měsíc a osobu. Je to cesta amerického zdravotnictví, kde máte bezpodmínečné právo na zdravotní péči jen v případě, že už nejste schopni komunikovat, upozornil J. Středula. Daně bez výjimek Na spadnutí je rovněž reforma daní, která bude podle předsedy OS KOVO také hodně dramatická. Má se zrušit takzvaná superhrubá mzda a zavést jednotná devatenáctiprocentní daň, přičemž není jasné, jaký bude daňový základ. Přitom podle všeho padne 31 daňových výjimek. Drsné změny v zákoníku práce Změny se nevyhnou ani zákoníku práce, který má doznat celých 300 změn. Nově mají být například nezaměstnaní dáváni k dispozici pracovním agenturám, které se o ně mají postarat. Okamžitou výpověď z pracovního poměru už nemají posuzovat odbory a takto postižený nedostane podporu v nezaměstnanosti. Šílenosti v občanském zákoníku Za naprostou šílenost pak J. Středula označil připravovanou kodifikaci občanského zákoníku. Pramenem práva mají být nově i důvodové zprávy soudů. Má se v podstatě přejít na precedenční anglosaský model, kdy soudy budou ve svých rozhod- (Pokračování na str. 3) 1

2 V roce 2008 žilo v zemích EU téměř 46 % mladých lidí ve věku 18 až 34 let stále alespoň s jedním z rodičů. Mezi jednotlivými evropskými státy jsou však velké rozdíly. Z výzkumu je zřejmé, že v severských zemích je podíl mladých lidí bydlících s rodiči poměrně nízký, zatímco v zemích na jihu a dále pak v nových členských zemích je tento podíl třikrát až čtyřikrát vyšší. Častěji zůstávají s rodiči mladí muži. Skutečnost, zda mladý člověk setrvá u rodičů nebo se odstěhuje, je ovlivňována několika základními faktory. Zcela zásadní vliv má skutečnost, zda se mladý člověk ještě věnuje svému vzdělávání. Pokud se týká mladých lidí, kteří již pracují, 36 % zaměstnaných mladých žijících u rodičů bylo v roce 2008 zaměstnáno formou dočasných pracovních úvazků. Dalším zásadním důvodem pro opuštění či setrvání v domácnosti rodičů je skutečnost, zda má mladý člověk stálého partnera. Výhodou života s rodiči je to, že mladí lidé žijící s rodiči jsou méně ohroženi chudobou než ti, co žijí mimo. Dvě skupiny evropských zemí Jak již bylo řečeno, situace je v různých státech EU různá. Evropské země tak lze z tohoto pohledu rozdělit do dvou skupin. Ve státech severní Evropy mají mladí lidé tendenci opouštět rodiny rodičů dříve, zatímco na jihu a v některých nových členských zemí je tendence opouštět rodné hnízdo později. Podíl mladých žijících s rodiči se tak pohybuje v rozmezí 20 % a méně v Dánsku, Švédsku a Finsku až po 60 % či dokonce více v Bulharsku, na Maltě, ve Slovinsku či na Slovensku. V 16 členských státech je tento podíl vyšší než 50 procent. Hlavními důvody pro opuštění domácnosti rodičů jsou odchod na studia nebo za zaměstnáním. Proto opouštějí rodiče především mladí lidé z venkova nebo menších měst, kde nejsou možnosti ke studiu a kde je méně pracovních příležitostí. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou dány mimo jiné existencí finančně dostupného bydlení či ubytování. Vliv pochopitelně mají i kulturní rozdíly, zvyklosti a životní styl v jednotlivých zemích. Z mladých lidí ve věku 18 až 34 let žijících v roce 2008 s rodiči bylo 51,1 % zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek, 33,2 % studentů a 9,5 % nezaměstnaných. Ve zbývajících 6,2 % 2 KOVÁK číslo března 2011 UŽ DOSPĚLÍ, NEBO JEŠTĚ DĚTI? Statistika EU o mladých lidech žijících u rodičů V časopise Statistics in focus, vydávaném Eurostatem, byly zveřejněny zajímavé výsledky šetření o situaci mladých lidí ve věku 18 až 34 let z pohledu jejich setrvávání v domácnosti rodičů. Výsledky jsou možná pro někoho docela překvapivé. Čeká nás návrat do dob, kdy se v docela malých bytech tísnily tři generace? mladých byli například lidé invalidní nebo jinak nezpůsobilí k práci nebo mladí lidé, kteří se museli starat o nemocné rodiče. Z rozdělení plyne, že většina mladých lidí bydlících s rodiči měla zaměstnání. Podíl zaměstnaných dětí činil například na Maltě 75 %, v Bulharsku nebo v Rakousku shodně 60 procent. Důvodem pro odkládání rozhodnutí se osamostatnit tak může být fakt, že ani zaměstnání nezajišťuje mladým lidem dostatek finančních prostředků na to, aby se osamostatnili. Pracovní poměry na dobu určitou a nezaměstnanost jsou bezpochyby důležitými faktory, které ovlivňují pozdější odchod mladých lidí z domácnosti rodičů. V 6 zemích převyšoval počet mladých s dočasnými úvazky nad počtem těch s úvazky na dobu neurčitou (Portugalsko, Francie, Polsko, Švédsko, Španělsko, Finsko). Podíl nezaměstnaných mladých lidí byl nejvyšší v Irsku a Švédsku (16 procent). Studie prokázala, že nezaměstnanost mladých lidí je překážkou v cestě za samostatností. Jak je to u nás? I v naší republice se věnuje problematice mladých lidí, kteří setrvávají v domácnosti rodičů, značná pozornost. Podle našich sociologu je důvodů, proč se mladí lidé v ČR nestěhují do vlastního a setrvávají u rodičů, několik. I když se mladému člověku podaří po dokončení studia najít zaměstnání a to už je samo o sobě v dnešní době problém, je mzda nebo plat natolik nízký, že je obtížné, zvláště ve městech, kde jsou pracovní příležitosti, zaplatit tržní nájemné. A pořídit si vlastní bydlení pomocí hypotéky je téměř nemožné. Pro mnoho mladých lidí je také mnohem pohodlnější zůstat bydlet u rodičů, kde je vždy připraveno něco k snědku a prádlo je čisté a vyžehlené. A i když takový mladý člověk na domácnost rodičů přispívá, vždy mu zbývá dostatek prostředků na jeho koníčky. Opustit domácnost rodičů před ukončením školy je pak ještě obtížnější. Práce na částečné úvazky nebo se zcela flexibilní pracovní dobou není možné téměř sehnat a plánované zavedení školného situaci ještě zhorší. Je statisticky dokázáno, že v zemích, kde se platí školné, zůstávají děti u rodičů déle. Zakládání vlastních rodin se tak stále odsouvá do vyššího věku, což zase přináší problémy s reprodukcí. Mladých lidí, kteří setrvávají v domácnostech rodičů či rodiče, tak - zdá se - bude přibývat. A možná nás čeká návrat do dob, kdy se v docela malých bytech tísnily tři generace. Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Vážení kolegové, s velkou lítostí vám oznamujeme, že dne 23. února 2011 nás navždy opustil ve věku nedožitých 61 let náš spolupracovník, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Brno pan VLADIMÍR VALENTA. Zemřel náhle po krátké těžké nemoci. Vladimír patřil k obětavým a poctivým zaměstnancům, na které budeme dlouho vzpomínat. Před nástupem do odborů jako profesionální pracovník dlouhá léta pracoval v Zetoru Brno, kde se věnoval aktivně odborové činnosti. Prošel řadou odborových funkcí - od člena dílenského výboru až po předsedu podnikového výboru Zetor po roce Byl u vzniku metodických pracovišť OS KOVO, kdy působil od podzimu 1990 jako vedoucí Metodického pracoviště OS KOVO Brno pro oblast Jihomoravského kraje včetně Zlínska a Jihlavska. Pro výkon funkce vedoucích metodických pracovišť následně ustavených ve Zlíně a Jihlavě připravil dva pozdější vedoucí metodických pracovišť kolegy Karla Šabršulu a Bohouše Svobodu. Vladimír byl spíše uzavřené přátelské povahy, který svým odborářským kolegům a spolupracovníkům vždy poradil a bylo možné se na něho ve všech ohledech spolehnout. Ve své téměř dvacetileté řídící činnosti postupoval vždy s pochopením a ohledem na potřeby spolupracovníků, často i na úkor svého osobního volna. Většinu času věnoval svému zaměstnání, ve volných chvílích se nejraději procházel v přírodě se svým pejskem (kterého nazýval Čtyřnožkou) a sbíral houby. Další jeho vášní byl motorismus, kdy sledoval zejména nové trendy ve vývoji osobních automobilů. Všichni, kdo jste Vladimíra znali, věnujte prosím tichou vzpomínku jeho památce. Pro jeho osobitý přístup na něho nikdy nezapomeneme. Čest jeho památce. Regionální pracoviště OS KOVO Brno

3 KOVÁK číslo března 2011 ELEKTRICKÁ AUTA - SLIBNÁ BUDOUCNOST? Šéf německých kováků věří, že tato výroba podpoří zaměstnanost Zavádění výroby elektrických automobilů neznamená žádné ohrožení pracovních míst v automobilovém průmyslu, ba spíše naopak. Je o tom přesvědčen předseda Odborového svazu pracovníků stojírenského a elektrotechnického průmyslu (IG Metall) ve Spolkové republice Berthold Huber, jenž v rozhovoru pro německý deník Handelsblatt vyjádřil důvěru v tuto novinku, která se již ve vyspělých zemích realizuje. Závisí to samozřejmě na různých faktorech, baterie se dnes musí za krátkou dobu znovu nabít, auto musí být efektivní, zkrátka a dobře: elektroauto se musí stát vážnou alternativou současných vozů, konstatoval šéf kováků B. Huber. On sám se nedomnívá, že by případný zánik výroby klasických automobilů za 30 či 40 let, v níž pracuje v SRN více než lidí, a její nahrazení elektrickými vozidly mohlo ohrozit zaměstnanost v tomto odvětví. Ve výrobě elektroaut spatřuji spíše šanci pro zam ě stnanost nežli nebezpečí. První studie, jež se zabývají tímto tématem, předpovídají, že zaváděním nových komponentů, jako jsou baterie a elektromotory, může do roku 2020 vzniknout na celém světě pracovních příležitostí. Očekávám proto, že se těmito změnami k přechodu k elektroautomobilům docílí pozitivního vývoje zaměstnanosti, uvedl B. Huber. Předseda IG Metallu rovněž odmítl tvrzení poradenské firmy McKensey o rušení tisíců míst v důsledku poklesu zpracování kovů s tím, že sice budou ubývat místa ve výrobě klasických spalovacích motorů, avšak na druhé straně nové četné pracovní příležitostí budou vytvářeny na úseku plánování a výroby baterií, umělých hmot a mikrosystémů. Elektroauto se nestane likvidátorem práce, naopak: jsem přesvědčen, že jeho výroba v Německu má potenciál vytvářet tisíce nových pracovních míst, zdůraznil B. Huber. (jh) KIA NEPROPOUŠTĚLA ANI V DOBĚ KRIZE Nábor dalších pracovníků však už v Žilině zastavili V době velké krize v roce 2009 automobilka Kia Motors Slovakia v Žilině na rozdíl od jiných podniků bez ohledu na klesající výrobu lidi nepropouštěla. Krizové období jihokorejská firma dokonce využila ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, sdělil listu Hospodárske noviny vedoucí oddělení lidských zdrojů Kia Branislav Hadár. Sázka vedení automobilky na vzdělávání lidí se vyplatila, upozornil Hadár, neboť Kia počítala s rozšířením produkce, jakmile dojde k oživení hospodářství. Již v dubnu 2010 začala stavět druhou halu na výrobu motorů, která zvýšila kapacitu závodu z na motorů ročně. Zásluhou této investice bylo přijato dalších asi 250 lidí, kteří nastoupili již koncem minulého a začátkem letošního roku. Jsou mezi nimi kontrolóři kvality, údržbáři, operátoři CNC strojů a montážní linky i administrativní pracovníci. Dnes naše automobilka zaměstnává více než 3000 lidí, v blízké budoucnosti však už další nábor dělat nebudeme, uvedl Hadár. Podle jeho slov se firma přesvědčila, že hromadné propouštění zaměstnanců není jediný způsob jak vyřešit krizi. Jelikož jsou pro nás kvalitní zaměstnanci klíčoví, zkrátili jsme jim pracovní dobu, ale nikoho jsme nepropustili. I po dobu krize měli možnost se vzdělávat a zdokonalovat své dovednosti prostřednictvím specializované výuky, zdůraznil. Uchazeči o zaměstnání v administrativě jihokorejské automobilky musí aktivně ovládat angličtinu a mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti, ve které chtějí pracovat. Lidé, kteří chtějí pracovat ve výrobě, musí mít kvalifikaci ve strojírenském nebo elektrotechnickém oboru. Vyžadujeme flexibilitu, chuť učit se nové věci a zodpovědně přistupovat k práci, zdůraznil šéf oddělení lidských zdrojů Kia. Vedení automobilky plánuje růst mezd a platů všech zaměstnanců i v letošním roce. Loni v únoru mzdy a platy stouply o 2,5 procenta a od července o další jedno procento. Do závodu docházejí na praxi studenti ze středních odborných škol, pro něž firma po celý školní rok organizuje prohlídky závodu, kde se mohou seznámit s celým výrobním procesem. Se studenty vysokých škol Kia spolupracuje i při přípravě jejich bakalářských a diplomových prací, uvedl Hadár. (jh) VLÁDNÍ SMRŠŤ (Dokončení ze str. 1) nutích vycházet z předchozích rozsudků jiných soudů. Naopak judikáty přestanou platit. Návrh občanského zákoníku je také plný archaismů opsaných z právní mluvy Rakousko-Uherska, kterým nerozumí ani slovutní odborníci. Radovat se z toho budou především advokátní kanceláře, které budou mít o práci postaráno. Úpravy v obchodním zákoníku K úpravám má ale dojít třeba i v obchodním zákoníku, který by už neměl obsahovat pasáž o povinné účasti zástupců zaměstnanců v jedné třetině dozorčích rad firem. A důvod? Snižuje to prý konkurenceschopnost příslušných podniků. Ptám se, jestli ještě vyšší podíl zaměstnanců, a to minimálně poloviční, v dozorčích radách německých firem, jako Audi, Porche, Volkswagen nebo Bosch, způsobuje jejich nekonkurenceschopnost? položil řečnickou otázku J. Středula. Odborová kampaň Otevřete oči! Z těchto všech důvodů zahajuje ČMKOS informační kampaň nazvaná Otevřete oči, která by měla vyústit do velké odborové akce. Důchodová a zdravotní reforma se totiž ustavují na následující desítky let a změnit by je po jejich zavedení šlo jen velmi obtížně, upozornil předseda OS KOVO. Předpokládá se, že současná míra ohrožení obyvatelstva České republiky chudobou stoupne po zavedení reforem ze současných 8,6 procenta asi na 20 procent. Jak dosáhnout toho, aby tato zvěrstva neprošla? A co budeme po lidech požadovat, abychom tomu zabránili? Lidi neviděli výsledky po minulých demonstracích, ale například ani po miliónových demonstracích ve Francii. Musí to být tentokrát něco razantnějšího, ale nejdřív je nutné se lidí zeptat, do čeho jsou ochotni jít, uvedl Jaroslav Nováčik, předseda ZO OS KOVO z Metalurgie Tatra. My si neuvědomujeme, že naše odborové kampaně jsou už pořád stereotypní. Měli bychom to udělat jako lékaři, najmout si profesionály z nějaké PR agentury a udělat razantní akci. Musíme zvednout tu pasivní většinu, agresivně lidi oslovit, aby si uvědomili, že se jedná o ně, navrhl Leopold Laskovský, předseda ZO OS KOVO při ArcelorMittal Ostrava - Koksovna. Text a snímek MARTIN BENEŠ Za více práce méně (Dokončení ze str. 1) postupem zbylým pracovníkům za snížený plat vlastně ještě práce přibude. Proč zase trestáte provozní a správní zaměstnance škol a školských zařízení, kteří mají ty nejnižší platy a v žádném případě nezpůsobili zadlužení státu? ptají se odboráři ze školských odborů v otevřeném dopise ministrovi školství a celé vládě. (ben) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KLAMOVA HUŤ V BLANSKU KOVÁK číslo března 2011 Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (II.) Z mnoha železářských hutí na Blanensku, založených v první polovině 19. století, se do dnešní doby zachovala pouze (a to ještě jen zčásti) Klamova huť (tzv. Klamovka). Huť byla vystavěna v roce 1855 při řece Svitavě, podél železnice, v místech, kde původně stával mlýn (roku 1763), později zde vznikl hamr a posléze válcovna plechů. Do provozu byla huť uvedena v roce střídaná ve 30. letech minulého století zkušebnou vodních turbin. Podoba huti zachovává celkově ráz průmyslového hutního provozu z poloviny 19. století. Z původních objektů zmizela pouze vysoká koksová pec situovaná do středu příčné lodi centrální budovy, z níž doposud ční výtahová věž sloužící k dopravě surovin na kychtu vysoké pece. Spojení výtahové věže s vysokou pecí zajišťovala lávka. Ústředním objektem je přízemní halová stavba provedená z kamenného zdiva, krytá stanovou střechou. Severní část haly prostupuje středem hranolovitá zavážecí věž se čtyřmi podlažími. Stavba hal je provedena z kamene, okenní oblouky, parapety a římsy z režného cihelného zdiva. Nároží příčných hal jsou bosována kamennými kvádříky. Při jižním okraji budovy stojí samostatně vystavěný objekt bývalé elektrárny a volně stojící cihelný komín s ochozem ukončený nástavcem, obojí opatřeno historizujícím cimbuřím. Protiváhu objektu elektrárny tvořila na opačné (severní) straně centrální haly hmota vysoké pece ve formě komolého kužele, ta však byla na samém konci 19. století zbourána. Celkové uspořádání areálu bylo diktováno stísněnou polohou huti, omezenou tokem Svitavy a vodním náhonem, za nímž bezprostředně vede těleso dvojkolejné dráhy Brno Česká Třebová. Pro stísněné podmínky areálu musely být další pomocné objekty postaveny jihovýchodně od huti za řekou při silnici Blansko Olomučany, ty však byly v 60. letech 20. století při rozšiřování uvedené silnice zbourány. Areál ležící při komunikaci Brno Blansko je v současnosti hospodářsky využíván. PhDr. JIŘÍ MERTA Snímky archív autora Areál huti po rozebrání vysoké pece, konec 19. století Současný stav huti Užitím koksu při tavení železné rudy se řadila Klamova huť k prvním podnikům v českých zemích užívajících minerálního paliva. V roce 1875 pracovala v Klamově huti vysoká koksová pec, při ní dvě kuplovny a slévárna šedé litiny. Vysoká pec byla vybavena dvojcylindrovým dmýchadlem vyrobeným v blanenských železárnách, poháněným dvěma turbinami, případně záložním parostrojem. Byla schopna roční produkce vídeňských centů (3360 tun) surového železa. Hlavním výrobním artiklem byla komerční a stavební litina. Po zániku řady železáren na Blanensku v 2. polovině 19. století (Františčina huť na lichtenštejnském panství v Josefově, Hugonova huť v Jedovnicích, huť Paulinka v Blansku) byl v roce 1892 ukončen provoz vysoké pece v blanenské Starohraběcí huti a o rok později se tento proces opakoval i na Klamovce. V roce 1893 byla také zastavena těžba místních rud, většinou z lokalit v katastru blízkých obcí Olomučan a Rudice. Po restrukturalizaci železáren na strojírensko slévárenský závod zde započala v roce 1895 výroba odlitků, vy- KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Módní je to, v čem člověk dobře... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je americký spisovatel Anton Myrer ( ). Vystudoval Boston Latin School, poté sloužil tři roky u námořnictva v Pacifi ku. Po druhé světové válce vystudoval Harvardskou univerzitu. Jeho dílo (Velká válka, Zelená touha, Poslední Yankee z Bostonu, Poslední kabriolet, Divoké pobřeží, Jednou orel, Tygr vyčkává) se zabývá životem Ameriky ve třicátých letech, přechodem tohoto života do druhé světové války a poté i válkou. (jk) Vyluštění z Kováku č. 7/2011 (výrok M. Švandrlíka): Člověk si někdy myslí, že... žije, ale zatím nežije, jen spí. 4

5 KOVÁK číslo března 2011/příloha Sociální rubrika PORADNY NA PŘÁNÍ Zvýší mi starobní důchod? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Dosáhla jsem důchodového věku dne 10. března O starobní důchod jsem si požádala a pobírám ho. Zajímá mě, jestli by mně mohl být tento důchod zvýšen z toho důvodu, že pracuji a zároveň pobírám řádný starobní důchod. Pokud ano, kdy by tato možnost nastala? Dojde ke zvýšení automaticky? T. S., Kolín Zásadní novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která nabyla účinnosti dne , má č. 306/2008 Sb. a je všeobecně mezi odborníky nazývána parametrickými změnami. Změn, které tato novela vnesla do zákona o důchodovém pojištění, je mnoho a jednou z nich je umožnění souběhu pobírání starobního důchodu a vykonávání výdělečné činnosti v pracovním poměru na dobu neurčitou. Musí se jednat o tzv. řádný starobní důchod, nikoli tedy starobní důchod přiznaný předčasně. Novela uzákonila i možné zvýšení pobíraného starobního důchodu po určité době souběhu tohoto pobírání důchodu a výdělečné činnosti. To znamená, že při splnění zákonem daných podmínek je poživatel důchodu oprávněn požádat OSSZ o toto zvýšení. Bez žádosti by mu důchod zvýšen nebyl. Výdělečnou činností se rozumí činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Výše takového zvýšení činí 0,4 % výpočtového základu (VZ) za 360 dnů souběhu. První nárok na zvýšení nastane již po 360 dnech souběhu (u vás 5. března 2011), avšak pouze za podmínky, že výdělečná činnost bude nejdříve ukončena. V tomto případě nezáleží na tom, zda 360 dní výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu bylo vykonáváno nepřetržitě, či s mezerami. Pokud zaměstnání ukončeno nebude, vznikne nárok na výše uvedené zvýšení procentní výměry starobního důchodu až po dvou letech souběhu, kdy bude činit 2 x 0,4 = 0,8 % VZ. Dále případně vždy opět po 2 letech. Zaměstnání přitom nemusí být ukončeno, podmínkou pro zvýšení však je, aby výdělečná činnost byla vykonávána nepřetržitě od přiznání důchodu. Za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vznikla. Tato poměrně komplikovaná právní úprava je obsažena v platném ustanovení 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb. O zvýšení důchodu občan žádá na OSSZ (v Praze na PSSZ a v Brně na MSSZ) dle místa svého bydliště. Pravidelné zvyšování důchodů podle 67 zákona č. 155/1995 Sb. a příslušného nařízení vlády (valorizace) náleží nezávisle vedle zvyšování důchodu za souběh pobírání starobního důchodu a výkonu výdělečné činnosti. Ilustrační snímek Jaroslav Hodík Právní servis Má policie právo odebrat mi zbrojní průkaz? JUDr. VLADIMÍR ŠTICH, právník, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Jsem zaměstnancem a v souvislosti s porušením podmínek tzv. nekolidujícího zaměstnání jsem byl trestně stíhán pro podezření z podvodu, jelikož jsem protiprávně pobíral podporu v nezaměstnanosti. Toto trestní stíhání bylo soudem ukončeno podmíněným zastavením. Nyní jsem obdržel výzvu policie k odevzdání zbraně a zbrojního průkazu. Mám dotaz, zda má policie právo odebrat zbrojní průkaz, když jsem nebyl odsouzen za trestný čin? M. Š., Hrádek u Rokycan Zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. mimo jiné uvádí v 27 odst. 1, že příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle 22 nebo spolehlivosti podle 23 tohoto zákona. K vašemu případu se vztahuje ustanovení 23 spolehlivost fyzické osoby, kdy se za spolehlivého podle tohoto zákona nepovažuje ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil. Z tohoto znění zákona vyplývá, že policejní orgán má právo, ale i povinnost odebrat zbrojní průkaz. S odebráním zbrojního průkazu souvisí i odebrání zbraně do úschovy až do doby, kdy budete splňovat všechny podmínky držitele zbrojního průkazu. Pokud v době odnětí zbrojního průkazu vyprší jeho platnost, budete povinen požádat o nový zbrojní průkaz a splnit všechny podmínky pro jeho vydání jako u nové žádosti. I

6 8. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Všeobecné podmínky pojištěnec si vybírá příspěvek z programu daného pro určitou věkovou skupinu, nelze přecházet z programu do programu (výjimkou jsou studentky, které mohou začít čerpat program Manažerka svého mateřství) u očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku (není-li uvedeno jinak), nehradí se aplikace pojištěnci, kteří dluží více než 50 Kč na pojistném a více než 100 Kč na penále, nemohou čerpat preventivní programy příspěvky se mohou sdružovat, a to rodiče (pěstouni) se mohou vzdát příspěvku ve prospěch dítěte na očkování proti rakovině děložního čípku (dítě do 18 let) příspěvky se proplácejí bezhotovostně na bankovní účet nebo zasílají složenkou programy se mohou čerpat jen na území ČR doklady musí být vystaveny v roce 2011 pokud příspěvek nebyl proplacen do , tak může být proplacen nejpozději do Infolinka: Program pro děti a mládež do 18 let včetně příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do 1500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro děti a mládež s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin, domácí pekárny a na ozdravný pobyt prokazatelně organizovaný pro dětské pacienty s uvedenou diagnózou. na organizované pobyty dětí a mládeže v přírodě: do 7 let včetně školky v přírodě, od 6 do 16 let včetně školy v přírodě a od 10 do 18 let včetně lyžařského výcviku; minimální délka trvání pobytu 4 kalendářní dny, nelze proplatit vodácké kursy, letní tábory, turistické pobyty a sportovní soustředění na ortodontickou léčbu fixními nebo snímatelnými rovnátky podpora řešení nepravidelnosti zubů a čelisti na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportovních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR. Příspěvek do 300 Kč pro děti do 8 let na organizované plavecké kursy, nejedná se o individuální návštěvu bazénu s rodiči. II KOVÁK číslo března 2011/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2011 (VI.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Některé zdravotní pojišťovny přispívají na školky v přírodě Příspěvek do 300 Kč Očkování proti: klíšťové encefalitidě, včetně přeočkování hepatitidě A a B chřipce meningokokovým infekcím rakovině děložního čípku (příspěvek až 1000 Kč - sdružení) pneumokokovým onemocněním spalničkám, zarděnkám a příušnicím planým neštovicím rotavirovým nákazám. Byl snížen příspěvek na očkování proti pneumokokovým onemocněním (v roce 2010 byl ve výši 500 Kč). Příspěvek do 100 Kč pro děti do 2 let na nákup vitamínů zakoupených v lékárně. Vitamíny pro děti od 3 do 15 let výdej vitamínů bude probíhat v pojišťovně 1x ročně v období od října do prosince. Balíček pro novorozence balíček obsahuje soubor produktů pro novorozence a bude vydáván při přihlášení dítěte na pojišťovně po porodu. Program pro studenty denního studia ve věku let včetně příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro studenty s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin a domácí pekárny. Příspěvek do 1000 Kč na laserové operace očí odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. Očkování proti: klíšťové encefalitidě, včetně přeočkování hepatitidě A a B chřipce meningokokovým infekcím rakovině děložního čípku (příspěvek až 1000 Kč - sdružení). lyžařský výcvik, podmínka je minimální trvání výcviku 4 kalendářní dny Příspěvek zvýšen o 200 Kč. na fixní a snímatelné ortodontické aparáty Příspěvek zvýšen o 200 Kč. na preventivní vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže) na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportov-

7 KOVÁK číslo března 2011/příloha ních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR Program pro ženy od 19 let příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč, pokud není uvedeno jinak. Příspěvek do 2000 Kč (manažerka svého mateřství) těhotným ženám a matkám (dětí do 12 měsíců) ve věku od 18 let lze využít na: produkty zakoupené v lékárnách, nadstandardní vyšetření v souvislosti s těhotenstvím a kursy pro těhotné a matek s dětmi příspěvek se nenavyšuje při vícečetném porodu. Příspěvek byl zvýšen o 500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro ženy s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin a domácí pekárny. Příspěvek do 1000 Kč na laserové operace očí odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. pro ženy ve věku od 40 do 55 let na hormonální substituční terapii a prevenci osteoporózy pro ženy ve věku let na ultrasonografické vyšetření prsů a ženy ve věku let na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření prsů na vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže) na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportovních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR Příspěvek do 300 Kč Očkování proti: klíšťové encefalitidě hepatitidě chřipce (do 64 let včetně) rakovině děložního čípku (příspěvek až 1000 Kč). Příspěvek do 200 Kč pro ženy ve věku let na prevenci rakoviny tlustého střeva. Program pro muže od 19 let příspěvek lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč. Příspěvek do 1500 Kč pro muže s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin a surovin a domácí pekárny. Příspěvek do 1000 Kč na laserové operace očí odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. na sportovní lékařskou prohlídku, podmínkou je registrace ve sportovních klubech, tělovýchovných svazech a ve Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR na vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže) Příspěvek do 300 Kč Očkování proti: klíšťové encefalitidě hepatitidě chřipce (do 64 let včetně). Příspěvek do 200 Kč pro muže ve věku na prevenci rakoviny tlustého střeva pro muže ve věku na prevenci rakoviny prostaty. Výjimkou v preventivních programech nebývá tzv. balíček pro novorozence Program Bonus Plus pro všechny pojištěnce je založen na principu získávání a čerpání bodů (1 bod = 1 koruna) body se získávají za preventivní a cílené preventivní prohlídky, věrnost pojišťovně a programu, prevenci civilizačních chorob a registraci do programu body lze čerpat na: nehrazenou zdravotní péči, účast otce u porodu, nadstandardní pokoj, pohybové aktivity podporující zdravý životní styl (plavání, sauna, jóga, pobyt v solné jeskyni a cvičení pro děti 1 10 let), péči o zrak (brýlové obruby a skla, kontaktní čočky a roztoky na kontaktní čočky) a léčebné kúry a procedury (pouze v lázních). Program pro dárce Příspěvek až 4500 Kč pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. třídy na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Příspěvek až 4000 Kč pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Příspěvek až 3500 Kč pro držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Příspěvek až 3000 Kč pro držitele Zlaté Janského plakety na: preventivní očkování, kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, pohybové aktivity (neproplácí se bowling, kuželky) a léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Vitamínový balíček v hodnotě 300 Kč pro dárce, kteří obdrželi bronzovou nebo stříbrnou Janského plaketu. Vitamínový balíček v hodnotě 80 Kč po každém odběru. Slevy Slevy na zboží a služby u smluvních partnerů, seznam k dispozici v pojišťovně. Ilustrační snímky Jaroslav Hodík III

8 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou KOVÁK číslo března 2011/příloha Lze jednostranně změnit přílohu kolektivní smlouvy? Ing. IVO KUŽEL, specialista pro kolektivní vyjednávání a mzdy, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Zaměstnavatel vydal nařízení směrnici, kterou nazval Směrnice pro mzdy zaměstnanců. Snižuje v ní výši příplatků za práci přesčas a práci v noci. V současné době ale máme se zaměstnavatelem uzavřenou platnou kolektivní smlouvu, v jejíž příloze je mzdový předpis, kterým jsou tyto příplatky dohodnuty a upraveny. Zaměstnavatel nám tvrdí, že úpravu příplatků může udělat podle 305 ZP i při uzavřené kolektivní smlouvě. Je postup zaměstnavatele správný? Chtěl bych podotknout, že toto nařízení vydal bez vědomí odborové organizace. Můžete nám poradit? M. CH., Cheb Nejprve bych chtěl konstatovat, že o vydávání vnitřních nařízení či směrnic zaměstnavatele, neboli vnitřních předpisů, je podle novelizace zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a dle nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 právo odborové organizace spolurozhodovat při vydání vnitřního předpisu zrušeno. Z toho vyplývá, že pokud byste neměli v kolektivní smlouvě či její příloze dojednáno spolurozhodování při vydávání vnitřních předpisů, může si zaměstnavatel tento předpis, neboli jeho nařízení, vydat bez vašeho vědomí. Minimálně by vás však měl zaměstnavatel o zamýšleném vydání tohoto nařízení informovat, popřípadě jej dopředu projednat. Jaký je postup Poněvadž ale uvádíte, že mzdový předpis máte dohodnut v příloze kolektivní smlouvy, je postup následující. Podle ustanovení 23 odst. 1 ZP jsou především v kolektivní smlouvě nebo v její příloze upravována mzdová a ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Tímto je zde jednoznačně zakotvena preference kolektivní smlouvy jako základního a výchozího dokumentu úpravy mzdových práv zaměstnanců. Také je zde tímto způsobem vyjádřena úloha a postavení kolektivního vyjednávání jako základního způsobu závazné úpravy vymahatelných práv (nároků) zaměstnanců, jehož prostřednictvím má být u zaměstnavatele dosahováno sociálního smíru panujícího mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Podle ustanovení 305 odst. 1 ZP může zaměstnavatel stanovit mzdová a jiná práva zaměstnancům (mimo oblasti upravované pracovním řádem podle 306 ZP) i prostřednictvím vydání vnitřního předpisu, o jehož vydání rozhoduje jednostranně zaměstnavatel. Bez dalšího omezení a pouze na základě projednání s odborovou organizací mohou být tedy práva (nároky) zaměstnanců tímto normativním způsobem stanoveny i jednostranně vydaným vnitřním předpisem. Co je nepochybné V případě, že byla v rámci kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a vaší odborovou organizací dosažena shoda vyjádřená ujednáním, podle nějž se u zaměstnavatele tento mzdový (vnitřní) předpis vydává jako příloha kolektivní smlouvy, je nepochybné, že byl tímto jeho obsah vložen do kolektivní smlouvy a stal se tedy obsahem kolektivní smlouvy. Není přitom vůbec podstatné, zda je nebo bylo při znění pravidla vyjadřujícího, že je vnitřní předpis vydáván jako součást kolektivní smlouvy, použito textu, podle nějž je vnitřní předpis nedílnou součástí nebo přílohou apod. Zásadně totiž platí, že vše, co smluvní strany označí jako jakoukoli součást či přílohu smlouvy, se stalo obsahem smlouvy. Obdobně lze toto pravidlo vztáhnout i na skutečnost, kdy je v kolektivní smlouvě oběma stranami dohodnuto, že zaměstnavatel vydává vnitřní předpis se souhlasem odborové organizace, a poté je jedno, zda zaměstnavatel své nařízení nazve vnitřním předpisem, směrnicí nebo například instrukcí apod. Základním a zcela výchozím bodem právní úpravy smluv, respektive dvoustranných právních úkonů, je základní princip, že smlouvy se mají a musí dodržovat. Argumentace založená na stanovisku, podle nějž může zaměstnavatel jednostranně změnit přílohu smlouvy, k jejímuž dodržování se sám zavázal, je pochybná a odporující základním teoretickým východiskům právní úpravy. Jakákoliv smlouva, na které se smluvní strany dohodly, může být zásadně změněna jen se souhlasem obou smluvních stran, které se shodly na jejím obsahu. Jednostranná změna je vyloučena a nemůže způsobit právní následky. Šlo by o porušení závazku Jestliže by zaměstnavatel k jednostranné změně přílohy nebo součásti kolektivní smlouvy přistoupil, dopustil by se porušení závazku vyplývajícího z kolektivní smlouvy. Jednalo by se tedy o příčinu vzniku kolektivního právního sporu, jehož řešení obsahuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k závazným právům zaměstnanců pak řešení situace upravuje ustanovení 307 odst. 2 ZP. Z něj vyplývá, že pokud kolektivní smlouva i vnitřní předpis upravují stejná mzdová nebo jiná práva a zaměstnanci by tedy mělo příslušet více stejných práv, přísluší zaměstnanci jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí. Bude-li tedy vedle sebe existovat úprava stejných mzdových práv ve vnitřním předpise a v kolektivní smlouvě, vybere si zaměstnanec, které právo mu má příslušet. Zaměstnanec by si pak pochopitelně a logicky zvolil uspokojování svého mzdového práva nebo jiného nároku (práva) v rozsahu, které je pro něj výhodnější. Konstatování na závěr Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud by zaměstnavatel přistoupil k jednostranné změně vnitřního předpisu, který byl označen za přílohu kolektivní smlouvy nebo její součást, porušil by tím sociální smír, zavdal příčinu pro existenci kolektivního sporu a vůči zaměstnancům stejně v podstatě nezpůsobil jakékoli právní následky. Správným postupem pro řešení je tedy bezodkladná iniciace kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem, kde dojde k nápravě tohoto stavu. Bude-li v rámci tohoto jednání dosaženo nové podoby vnitřního předpisu, který se stane přílohou kolektivní smlouvy, může zaměstnavatel následně postupovat podle nových pravidel, podložených souhlasem odborové organizace. Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Piště, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. IV

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU.

KDO CHCE, TAK CESTU NAJDE. Odborové organizace vznikají zejména. OS KOVO na startu do nového roku ROZHOVOR S PŘEDSEDOU J. STŘEDULOU. 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 5. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 13. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Novinky v cestovních náhradách str. 2 Pozvánka na kurs Mezilidské

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY

MESIT SLAVÍ ŠEDESÁTINY Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v severních Čechách str. 2 2. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Poznávejte ČR aneb Památky z kovu kolem nás (IV.) str. 4

Více

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!

JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ! Čtěte v čísle Pfiíspûvky na téma nov zákoník práce - str. 2 Redakãní v zva - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Zima 2005/2006: Nabídka k rekreaci od ZO OS KOVO 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU

MAGNA SE MÁ ČILE K SVĚTU 25 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 30. ČERVNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 8. ČERVENCE 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Praze a středních Čechách str. 2 Stanovisko

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Odbory v Minervě mají velké slovo

Odbory v Minervě mají velké slovo Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 28 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 28. srpna 2008, Datum vydání: 5. září 2008, cena: 6 Kč Obsah dohody odborů se Siemensem str. 2 Novinky ze zahraničí

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH

MLADÍ ODBORÁŘI OPĚT NA KÁNOÍCH TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. ČERVNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. ČERVENCE 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zmrtvýchvstání v Cedimě Meziměstí (Tamní odborová organizace

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit

TOS Znojmo nabízí německou kvalitu za české ceny. fabrika počkat až do roku 1992. Teprve o pět let později se podařilo dokončit 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 8. ZÁŘÍ 2010, DATUM VYDÁNÍ: 17. ZÁŘÍ 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz OS KOVO přijme... str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3: Stárnoucí

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více