Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby"

Transkript

1 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: P Ř Í J M Y 111-P1119 **) Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob 1112 ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob 1113 z kapitálových výnosů 112-P1129 **) Daně z příjmů právnických osob 11- P1119- P1129 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 121-P1219 **) Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 v tom: Daň z přidané hodnoty 122 a 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 12-P1219 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 136 Správní poplatky , , , ,53 178,50 105, Poplatky na činnost správních úřadů 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,53 178,50 105, **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1401 v tom: Clo 1402 Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 151 Daně z majetku **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521, 1522, 1523 v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení 161, 162 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) kap307,31 z toho: Pojistné na důchodové pojištění 2,314,336; kap313fin ř.7121 Fin ř.7121; (z PSP 161 a 162) 163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 164 Pojistné na úrazové pojištění 169 Zrušené daně z objemu mezd 16 Povinné pojistné 170 **) 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy 1119,1129, 1219,1409, Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) , , , ,53 178,50 105,32 Z daňových příjmů : příjmy z daní a poplatků , , , ,53 178,50 105,32 Strana 1

2 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 2 931, , , ,99 156,93 116, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , z toho: Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu majetku , , , ,69 94,88 94, Výnosy z finančního majetku ,26 500,00 600, , ,00 131, Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , , , , Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy 222 z finančního vypořádání předchozích let 5 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 231 dlouhodobého majetku 699,02 400,00 650,00 186,49 28,69 26, Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) , , , ,73 158,83 112, Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv 236 Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy , , , ,22 153,53 110, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 242 společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 243 ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 244 územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených 245 a podobných subjektů 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 251 Příjmy sdílené s Evropskou unií 25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem 2 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , , ,39 779, Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) , , , ,22 848,92 321, Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , , , ,22 848,92 321, Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,22 848,92 321,35 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. 411 úrovně 3 175, , z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 3 175, ,00 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 412 územní úrovně 413 Převody z vlastních fondů , ,50 77, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 4153 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , ,50 244,55 77,43 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 421 úrovně 4218 z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní 422 úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 4233 z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie 424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery 4 1,2,3,4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,50 244,55 77, , , , ,13 302,51 173,86 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,13 302,51 173,86 Strana 2

3 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: V Ý D A J E 501 Platy , , , ,35 101,48 101,11 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru , , , ,35 101,48 101, Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 5019 Ostatní platy 502 Ostatní platby za provedenou práci , , , ,41 119,06 49, v tom: Ostatní osobní výdaje 5 284, , , ,41 117,77 122, Platy představitelů státní moci a některých orgánů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 7 898,66 71,00 0, Odbytné 5026 Odchodné 5027 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,65 101,39 102,15 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 5031, 2 a 9 pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,65 101,39 102, Odměny za užití duševního vlastnictví 505 Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,41 101,57 100, Nákup materiálu , , , ,90 119,44 83, Úroky a ostatní finanční výdaje 7 676,09 150, ,00 285,31 2,23 3, Nákup vody, paliv a energie , , , ,68 98,79 102, Nákup služeb , , , ,33 87,51 97, Ostatní nákupy , , , ,14 104,95 97, z toho: Opravy a udržování , , , ,92 109,46 91, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,15 101,13 95, Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , , ,78 115,56 105,86 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,15 100,36 99, Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 6 711, , ,00 100,00 22, Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,91 99,11 100, z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , ,30 99,59 87, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 438, ,00 854,00 81,02 35,02 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím 525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,91 99,12 98,30 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 531 ústřední úrovně 86,00 42,73 49, z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků 5318 do státních finančních aktiv Strana 3

4 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 532 územní úrovně 850,00 849,00 99, v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci 5322 souhrnného dotačního vztahu 5323 Neinvestiční transfery krajům 850,00 849,00 99,88 Neinvestiční transfery krajům v rámci 5324 souhrnného dotačního vztahu 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým 533 a podobným organizacím , , , ,43 99,80 67, Převody vlastním fondům 6 355, , , ,17 101,24 101,35 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 5342 a sociálnímu fondu obcí a krajů 6 355, , , ,17 101,40 101, Převody do fondů organizačních složek státu 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 663,33 200,00 305,00 273,45 89,65 41,22 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,77 99,82 68, Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 170, , , ,12 84,28 71, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19,74 40,00 16,31 40,77 82,60 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 190, , , ,42 83,36 71,91 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 551 a nadnárodním orgánům , , , ,98 89,55 95,24 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské 5514 unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské 5515 unie podle hrubého národního důchodu 552 Neinvestiční transfery cizím státům 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,50 99,15 174,64 55 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,48 90,66 101,03 Neinvestiční půjčené prostředky 561 podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky 562 neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky 563 veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky 564 veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky 565 příspěvkovým a pod. organizacím 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování 571 programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování 572 programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování 573 programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování 574 komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování 575 ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování 576 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu 577 na vyrovnání kurzových rozdílů 579 Ostatní převody do Národního fondu 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 590 Ostatní neinvestiční výdaje 49,88 100,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 49,88 100,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,14 97,64 99,18 Strana 4

5 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , , ,99 172,09 78, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,79 67,52 63, Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,78 72,92 65, Nákup akcií a majetkových podílů 62 Nákup akcií a majetkových podílů 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 632 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům 633 ústřední úrovně 6335 z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům 634 územní úrovně 6341 v tom: Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6343 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu 6344 Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , Investiční převody vlastním fondům 637 Investiční transfery obyvatelstvu 638 Investiční transfery do zahraniční 63 Investiční transfery , Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým 642 a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 643 ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 644 územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým 645 a podobným organizacím 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 647 Investiční půjčené prostředky do zahraničí 64 Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR 6 5,6 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 676 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 679 Ostaní investiční převody do Národního fondu 67 Investiční převody Národnímu fondu 690 Ostatní kapitálové výdaje 69 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,78 72,92 61, , , , ,92 97,02 98,04 1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,79 82,04 87,75 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,92 97,02 98,04 Strana 5

6 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: FINANCOVÁNÍ 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 811 Krátkodobé financování 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 812 Dlouhodobé financování 81 Financování z tuzemska 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 821 Krátkodobé financování 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8224 prostředků 822 Dlouhodobé financování 82 Financování ze zahraničí Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 830 financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 83 financující položky 890 Opravné položky k peněžním operacím 89 Opravné položky k peněžním operacím 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM ( )-(5+6)+8 Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,79 82,04 87,75 Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby POD - pododdíl **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty P - položka v PSP 170 Ostatní daňové příjmy PSP - podseskupení položek položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků SP - seskupení položek ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

7 Tabulka č. 2 Strana 7 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2012 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 v tis. Kč Souhrnné ukazatele Příjmy ,13 302,51 Výdaje ,92 97,02 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) ,53 178,50 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,74 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,79 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí ,92 97,02 v tom: transformační spolupráce ,24 97,82 humanitární pomoc ,69 99,75 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí ,58 90,11 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí ,74 98,99 zahraniční vysílání rozhlasu ,00 100,00 vrcholné státní návštěvy ,68 324,29 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ,43 227,71 prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací ,84 89,91 provinční rekonstrukční tým - Afghánistán ,03 120,37 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí ,70 98,51

8 Tabulka č. 2 Strana 8 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2012 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 v tis. Kč Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ,76 101,63 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) ,65 101,39 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,17 101,40 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,35 101,48 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 v tom: ze státního rozpočtu ,00 0,00 v tom: institucionální podpora 3) ,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 0625 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací programů 4) ,00 0,00 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce ,51 96,58 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb ,46 95,83 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP ,00 0,00 v tom: ze státního rozpočtu ,00 0,00 podíl rozpočtu EU ,00 0,00 Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS ,62 88,48 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 Tabulka č.3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2012 Rozpočet 2012 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2012 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2012 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a I. Organizační složky státu c e l k e m , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: a) státní správa , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: ústřední orgán státní správy , , , , , , , ,000 Zahraniční služba 0,00 0,00 0, ,00 0 OSS - státní správa 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. složky státu 5 915,00 466, , ,00 466, , ,00 0,00 Česká rozvojová agentura II. Příspěvkové organizace , , , , , , ,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Komentář: použití OPPP ve sloupci 12 je správné, ve FIN2-04 uvedeno o 72 tis.kč více (odstupné nebylo zahrnuto do OPPP). Opravu již nebylo možné provést, výkaz FIN2-04 byl již definitivně uzavřen. Celkové čerpání platů a OPPP z NNV je shodné s FIN2-04. Vypracoval: K. Fenzová, J. Lacko Kontroloval: Ing. O. Zajíček Datum:

10 Tabulka č.3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Skutečnost za rok 2012 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: a) státní správa z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: ústřední orgán státní správy Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst , , , , , ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, , , , , , ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, , , , , ,000 0 Zahraniční služba OSS - státní správa 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 SOBCPO 0,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 b) ostatní organiz. složky státu Česká rozvojová agentura 5 579, , , ,000 0, ,000 0,000 II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , ,000 0, ,000 0, , , ,776 0,000 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , ,000 0, , , , ,000 0, ,776 10

11 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly z rozpočtu kapitoly schválený upravený (v tis. Kč) Skutečnost konečný rozpočet k Běžné výdaje organizačních složek státu , ,14 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Rozpočet 2012 Kapitálové výdaje organizačních složek státu , ,78 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím , ,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0 0 0,00 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím ,00 849,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím 0 0 0,00 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci ) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím , ,91 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Běžné výdaje kapitoly , ,14 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly , ,78 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

12 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Období: 2012 Výdaje účelově určené na programové financování Tabulka č. 7 List: 1/1 v tis. Kč Evidenční Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování Běžné výdaje účelově určené na programové financování Výdaje účelově určené na programové financování číslo Název programu Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % programu schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění 106V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r , , ,48 z toho: Fond pro vnější hranice z toho: z rozpočtu EU z rozpočtu ČR (národní prostředky) Celkem za všechny programy , , ,48 *) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM) Vypracoval : Bc. Lenka Linhartová, Kontroloval: Ing. Oldřich Zajíček, Datum:

13 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ Tabulka č. 8 str. 1 Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2012 (bez Společné zemědělské politiky) tis. Kč schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k % plnění Program spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU kód slovy =10:4 14=11:5 15=12:6 programové období programové období Operační program-lidské zdroje a zaměstnannost ,0 0,0 0,0 OP/FS ,0 0,0 0,0 Komunitární program (vypsat) Komunitární programy Ostatní (vypsat) C e l k e m ,0 0,0 0,0 programové období yy OP OP OP/FS Komunitární program (vypsat) Komunitární programy Ostatní (vypsat) C e l k e m Ú h r n e m ,0 0,0 0,0 Nástroj spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU Nároky z nespotřebovaných výdajů k z let 2008 až 20xx=stav k spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU kód slovy Ú h r n e m OP OP OP/FS Ostatní (vypsat) C e l k e m OP OP OP/FS Komunitární program (vypsat) Komunitární programy Ostatní (vypsat) C e l k e m OP OP OP/FS Komunitární program (vypsat) Komunitární programy Ostatní (vypsat) C e l k e m programové období programové období programové období xx Vypracoval:J. Lacko Kontroloval: Ing. O. Zajíček Datum:

14

15 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 8 str. 2 Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2012 Státní rozpočet Skutečnost k schválený po změnách % plnění tis. Kč Finanční mechanismus spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM kód slovy =10:4 14=11:5 15=12: C e l k e m Nároky z nespotřebovaných výdajů k z let 2008 až 2012 v tis. Kč Finanční mechanismus spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM spolufinancování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM kód slovy C e l k e m Vypracoval.J. Lacko Kontroloval:Ing. O. Zajíček Datum:

16 Kapitola:306- Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 9 Organizační složky státu v tom: Státní správa v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka Ostatní organizační složky státu Příspěvkové organizace 1) Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2012 program průměrný měsíční plat v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby ostatní platby za za provedenou provedenou platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou systemizo- jednorázové prostředky na prostředky na prostředky na vaná místa 2) navýšení 3) platy platy platy práci práci práci = = = =6+9 13= =8+13 Organizační složky státu a příspěvkové organizace z celku: administrativní personální kapacity 4) z toho: admistrativní kapacity motivace přepočtené na celé úvazky/ostatní odbory 5) ostatní personální kapacity 6) Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatníc 4) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřený 5) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci podle usnesení vlády č. 1332/2009 motivace a zaměstnanci mimo implementační strukturu stanovenou v usnesení vlády č. 1332/2009 podílející se na administraci EU prostředků celkově nebo částečně. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a o Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetiiných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Pozn. Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost nebyl v roce 2012 OSS/ Česká rozvojová agentura vůbec čerpán, viz tabulka č. 8 Vypracoval: J. Lacko Kontroloval: Ing. O. Zajíček Datum:

17 Tabulka č. 10 Kapitola:306-Ministrstvo zahraničních věcí Období: 2012 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2012 (bez Společné zemědělské politiky) Název programu (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje z toho příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů =(3-5):2 programové období tis. Kč % plnění programové období Operační program-lidské zdroje a zaměstnanost programové období yy Ú h r n e m z toho: Operační programy/fs progr.obd Operační programy progr.obd programy progr.obd yy Transition Facility Komunitární programy Ostatní název (nástroj slovy) přímé platby Horizontální plán rozvoje venkova Celkem Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k xx mimorozpočtové zdroje příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů =(3-5):2 programové období programové období z toho tis. Kč % plnění přímé platby Program rozvoje venkova Společná organizace trhu Celkem programové období yy Celkem Ú h r n em Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů Finanční mechnismy (název) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k xx mimorozpočtové zdroje z toho příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů =(3-5):2 programové období tis. Kč % plnění Celkem programové období Celkem programové období yy Celkem Ú h r n e m Sestavil:J. Lacko Kontroloval: Ing. O. Zajíček Datum:

18 Projekty transformační spolupráce v roce 2012 Příloha č. 1 Název projektu Cílová země Výše výdaje v tis. Kč Podpora občanské společnosti na Kubě Kuba 149,35 Lidskoprávní workshop Institutu dokumentárního filmu Gruzie 24,26 Lidskoprávní filmová škola a semináře v Barmě Barma/Myanmar 422,03 Podpora lidskoprávních organizací v Číně Čína 199,49 Podpora lidskoprávních organizací v Zimbabwe Zimbabwe 299,98 Letní školy transparentnosti v Rusku (TIC) Rusko 260,43 Podpora občanské společnosti v Jordánsku Jordánsko 149,98 Shelter City Program 83,59 Mezisoučet 1 589,12 9/2012/01 Indická základna pro transformaci Barmy Barma/Myanmar 1 685,90 9/2012/02 Aktivní zapojení mladých do života obce - podpora přirozeného rozvoje Gruzie občanské společnosti v Gruzii 1 416,10 9/2012/03 incubadora Kuba 948,00 9/2012/04 Posílení občanské angažovanosti krymské veřejnosti Ukrajina 1 500,00 9/2012/05 Bělorusko: aktivovat neaktivní prostřednictvím sociálních sítí Bělorusko 839,97 9/2012/06 Strategickou litigací k podpoře lidských práv Hercegovina 770,00 9/2012/07 Projekt konzultací a technické podpory pro gruzínská nezávislá média Gruzie 748,79 9/2012/08 Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní samosprávy II, Gruzie Batumi, autonomní republika Adžára 1 750,00 9/2012/09 Kosovo - pilotní projekt akreditace měst a obcí "Investment friendly Kosovo municipality" 247,20 9/2012/10 Alternativní vzdělávání pro učitele Krymu a Ukrajiny Ukrajina 1 150,00 9/2012/11 Přesunem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře Gruzie občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii II ,00 9/2012/12 Partnerství pro běloruský nevládní sektor Bělorusko 1 650,00 9/2012/13 Studentská Agora pro Bosnu a Hercegovinu - prostřednictvím dialogu k Hercegovina vzájemnému porozumění a větší občanské angažovanosti mládeže 1 100,00 9/2012/14 Podpora občanských aktivit církví na Kubě Kuba 229,50 9/2012/15 Zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů na místní úrovni v Moldavsko Moldavsku 1 362,63 9/2012/16 Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku Bělorusko 1 900,00 9/2012/17 Upevňování demokratického povědomí v egyptské společnosti Egypt 1 188,59 9/2012/18 Gruzie: Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen Gruzie 1 300,00 9/2012/19 Moldavsko: pomoc novým/ sociálním médiím zařadit se do hlavního Moldavsko proudu 851,22 9/2012/20 Posílení nezávislých think-tanků při demokratizaci a reformě Egypta Egypt 899,79 9/2012/21 Podpora rozvoje občanské společnosti v regionu Horního Egypta Egypt 810,80 9/2012/22 Posilování a rozvoj občanské společnosti a demokratických sil v Karenském státě (Barma) Barma/Myanmar 1 800,00 9/2012/23 Evropa našima očima Srbsko 800,00 9/2012/24 Transformace irácké společnosti: podpora aktivního zapojení mladých lidí do občanské společnosti Irák 1 800,00 9/2012/25 Podpora občanské společnosti na Kubě Kuba 1 533,00 9/2012/26 Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II Ukrajina 726,30 9/2012/27 Posilování občanské společnosti VI Podpora malých nevládních organizací v Podněstří a občanských iniciativ ve vybraných regionech Moldavska Moldavsko 1 765,53 9/2012/28 Barmské projekty Barma/Myanmar 1 987,00 9/2012/29 Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzie Gruzii 1 930,72 9/2012/30 Burma Foreign Affairs and Transition Study Program Barma/Myanmar 1 600,00 9/2012/31 Moldavská mládež pro Evropu Moldavsko 1 500,00 9/2012/32 Barmské projekty FAMU Barma/Myanmar 1 747,66 9/2012/33 Evropské rádio pro Bělorusko - podpora nezávislého zpravodajství v Bělorusko Bělorusku 3 496,00 9/2012/35 EU-Russia Civil Society Forum Rusko 200,00 9/2012/36 Podpora aktivit platformy DEMAS 600,00 9/2012/37 Podpora demokratické transformace Libye Libye 684,44 9/2012/39 Empowering civil society actors in Burma Barma/Myanmar 800,00 Mezisoučet ,12 Celkem ,24 Stránka 18 z 33

19 Projekty humanitární pomoci v roce 2012 Název projektu Cílová země Výdaje Příloha č. 2 v tis. Kč Projekty rychlého dopadu při PRT Lógar Afghánistán 2 817,73 Pomoc syrským uprchlíkům v regionu Jordánsko, Libanon, Turecko 3 000,00 Zdravotní péče a potravinová pomoc pro vnitřní Barma 2 000,00 uprchlíky Komplexní péče o oběti sexuálního násilí Konžská demokratická 2 000,00 republika Základní zdravotní péče pro obyvatele zasažené Konžská demokratická 2 000,00 konfliktem republika Post-konfliktní obnova v etnických oblastech Barma/Myanmar 2 000,00 Posílení zdravotní péče o matky, novorozence a Jižní Súdán 2 000,00 děti do 5 let Zajištění vodních zdrojů venkovským komunitám Jižní Súdán 2 000,00 Obnova hygienických a zdravotních zařízení po Pákistán 640,00 lavinách v dolině Basho Stavba přístřeší pro povodněmi postižené Pákistán 1 800,00 obyvatele Jižního Sindhu Reakce na situaci ohrožení ve výživě na keňskosomálské Keňa, Somálsko 2 000,00 hranici Obnova pasteveckých živností zničených v Etiopie 2 000,00 důsledku sucha Podpora barmských uprchlíků Malajsie 750,00 Pomoc obyvatelstvu Sýrie Sýrie 3 500,00 Sucho v oblasti Sahelu - naléhavá potravinová Mali 2 000,00 pomoc Základní zdravotní a nutriční péče Guinea 2 000,00 Výživa a vzdělávání pro dívky Jemen 4 000,00 Pomoc nemocným HIV/AIDS a podvyživeným Zimbabwe 3 000,00 Zvýšení potravinové bezpečnosti komunit v provinciích Parwan a Kapisa Afghánistán 2 000,00 Zajištění přístřeší pro syrské uprchlíky v utečeneckém táboře Zátárí Jordánsko 2 499,96 SOS Sýrie - zdravotnická a psychosociální pomoc obětem syrského konfliktu Sýrie, Jordánsko, Turecko 5 000,00 Naléhavá pomoc pro uprchlíky ze Sýrie Jordánsko 2 500,00 Camp New Iraq Irák 3 000,00 Globální humanitární krize - příspěvek pro CERF Afrika 2 500,00 Podpora palestinských uprchlíků Palestina, Sýrie 4 000,00 Obvazy pro leprosália v Africe Afrika 90,00 Potravinová humanitární pomoc pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo konfliktních oblastí Obnova po záplavách Nigérie 2 500,00 Obnova sanitární infrastruktury po hurikánu Sandy Haiti 2 500,00 Obnova po záplavách a konfliktu Pákistán 2 720,00 Konžská demokratická republika, Mali 4 000,00 Celkem ,69 Stránka 19 z 33

20 Příloha č. 3 Seznam příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí v roce 2012 Název organizace Zkratka organizace Výdaje v tis. Kč Mezinárodní organizace pro migraci IOM 3 139,88 Mezinárodní centrum pro rozvoj migrační politiky ICMPD 1 012,48 Rada Evropy CE ,27 Mezinárodní koordinační výbor pro holocaust ITF 754,65 Haagská konference mez.práva soukromého HCPIL 802,12 Institut pro sjednocení mezinárodního práva soukromého UNIDROIT 497,66 Mezinárodní poznávací/ vyšetřovací komise IHFFC 21,95 Mezinárodní residuální mechanismus pro trestní tribunály IRMCT 1 238,46 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ICTY 6 409,31 Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu ICTR 4 122,94 Mezinárodní tribunál pro mořské právo ITLOS 1 041,62 Stálý rozhodčí soud PCA 135,44 Světová organizace duševního vlastnictví WIPO 2 866,01 Mezinárodní trestní soud ICC ,62 Mezinárodní červený kříž ICRC ,99 Institut bezpečnostních studií EU ISS 1 374,54 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OSCE ,51 Severoatlantická aliance NATO ,85 Mezinárodní organizace Frankofonie - 262,37 Evropská jižní observatoř ESO ,44 Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin EPPO 911,27 Evropská konference civilního letectví ECAC 579,37 Evropská konference pro molekulární biologii EMBC 3 197,75 Evropská organizace pro využívání meteorologických družic EUMETSAT ,66 Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN ,30 Konference evropských ministrů dopravy ECMT 1 243,99 Mezinárodní energetická agentura IEA 2 911,56 Mezinárodní námořnická organizace IMO 1 629,77 Mezinárodní organizace kriminální policie INTERPOL 9 033,10 Mezinárodní organizace práce ILO ,76 Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO 2 810,87 Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO 1 462,79 Mezin. středisko pro zachování a restauraci kult. statků ICCROM 324,23 Mezinárodní telekomunikační unie ITU 6 626,80 Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin UPOV 562,76 Mezinárodní úřad OSN pro mořské dno ISA 561,38 Mezinárodní úřad pro legální metrologii OIML 362,70 Mezinárodní úřad pro révu a víno OIV 482,40 Mezinárodní úřad pro výstavnictví BIE 79,48 Mezinárodní ústav chladírenský IIR 461,14 Mezinárodní ústav pro nákazy zvířat OIE 1 483,03 Mezinárodní úřad pro míry a váhy BIPM 1 451,10 Mezinárodní velrybářská komise IWC 699,44 Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu OTIF 1 369,72 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD ,60 Organizace pro přípravu těžby z mořského dna IOM 4 369,58 Organizace pro spolupráci želez.drah-zapl.v 2011 OSŽD 1 039,96 Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně JINR ,41 Stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní CIP 251,20 Středoevropská iniciativa CEI 593,26 Světová celní organizace WCO 949,25 Světová meteorologická organizace WMO 4 623,13 Světová organizace pro obchod GATT/WTO ,73 Světová poštovní unie UPU 4 352,85 Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO ,15 Organizace OSN pro průmyslový rozvoj UNIDO 7 309,06 Světová zdravotnická organizace WHO ,47 Mezinárodní visegrádský fond IVF ,25 Mezinárodní organizace pro atomovou energii IAEA ,60 Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCW 5 806,48 OSN - příspěvek do řádného rozpočtu UN ,75 Stránka 20 z 33

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více