Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby"

Transkript

1 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: P Ř Í J M Y 111-P1119 **) Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob 1112 ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob 1113 z kapitálových výnosů 112-P1129 **) Daně z příjmů právnických osob 11- P1119- P1129 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 121-P1219 **) Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 v tom: Daň z přidané hodnoty 122 a 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 12-P1219 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 136 Správní poplatky , , , ,53 178,50 105, Poplatky na činnost správních úřadů 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , ,53 178,50 105, **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1401 v tom: Clo 1402 Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 151 Daně z majetku **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521, 1522, 1523 v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení 161, 162 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) kap307,31 z toho: Pojistné na důchodové pojištění 2,314,336; kap313fin ř.7121 Fin ř.7121; (z PSP 161 a 162) 163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 164 Pojistné na úrazové pojištění 169 Zrušené daně z objemu mezd 16 Povinné pojistné 170 **) 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy 1119,1129, 1219,1409, Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) , , , ,53 178,50 105,32 Z daňových příjmů : příjmy z daní a poplatků , , , ,53 178,50 105,32 Strana 1

2 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 2 931, , , ,99 156,93 116, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , z toho: Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu majetku , , , ,69 94,88 94, Výnosy z finančního majetku ,26 500,00 600, , ,00 131, Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , , , , Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy 222 z finančního vypořádání předchozích let 5 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 231 dlouhodobého majetku 699,02 400,00 650,00 186,49 28,69 26, Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) , , , ,73 158,83 112, Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv 236 Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy , , , ,22 153,53 110, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 242 společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 243 ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 244 územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených 245 a podobných subjektů 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 251 Příjmy sdílené s Evropskou unií 25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem 2 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , , ,39 779, Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) , , , ,22 848,92 321, Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , , , ,22 848,92 321, Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,22 848,92 321,35 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. 411 úrovně 3 175, , z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 3 175, ,00 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 412 územní úrovně 413 Převody z vlastních fondů , ,50 77, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 4153 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , ,50 244,55 77,43 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 421 úrovně 4218 z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní 422 úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 4233 z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie 424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery 4 1,2,3,4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,50 244,55 77, , , , ,13 302,51 173,86 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,13 302,51 173,86 Strana 2

3 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: V Ý D A J E 501 Platy , , , ,35 101,48 101,11 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru , , , ,35 101,48 101, Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 5019 Ostatní platy 502 Ostatní platby za provedenou práci , , , ,41 119,06 49, v tom: Ostatní osobní výdaje 5 284, , , ,41 117,77 122, Platy představitelů státní moci a některých orgánů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 7 898,66 71,00 0, Odbytné 5026 Odchodné 5027 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,65 101,39 102,15 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné 5031, 2 a 9 pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,65 101,39 102, Odměny za užití duševního vlastnictví 505 Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,41 101,57 100, Nákup materiálu , , , ,90 119,44 83, Úroky a ostatní finanční výdaje 7 676,09 150, ,00 285,31 2,23 3, Nákup vody, paliv a energie , , , ,68 98,79 102, Nákup služeb , , , ,33 87,51 97, Ostatní nákupy , , , ,14 104,95 97, z toho: Opravy a udržování , , , ,92 109,46 91, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,15 101,13 95, Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , , ,78 115,56 105,86 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,15 100,36 99, Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 6 711, , ,00 100,00 22, Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,91 99,11 100, z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , ,30 99,59 87, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 438, ,00 854,00 81,02 35,02 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím 525 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,91 99,12 98,30 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 531 ústřední úrovně 86,00 42,73 49, z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků 5318 do státních finančních aktiv Strana 3

4 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 532 územní úrovně 850,00 849,00 99, v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci 5322 souhrnného dotačního vztahu 5323 Neinvestiční transfery krajům 850,00 849,00 99,88 Neinvestiční transfery krajům v rámci 5324 souhrnného dotačního vztahu 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým 533 a podobným organizacím , , , ,43 99,80 67, Převody vlastním fondům 6 355, , , ,17 101,24 101,35 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 5342 a sociálnímu fondu obcí a krajů 6 355, , , ,17 101,40 101, Převody do fondů organizačních složek státu 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 663,33 200,00 305,00 273,45 89,65 41,22 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,77 99,82 68, Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 170, , , ,12 84,28 71, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19,74 40,00 16,31 40,77 82,60 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 190, , , ,42 83,36 71,91 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 551 a nadnárodním orgánům , , , ,98 89,55 95,24 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské 5514 unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské 5515 unie podle hrubého národního důchodu 552 Neinvestiční transfery cizím státům 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,50 99,15 174,64 55 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,48 90,66 101,03 Neinvestiční půjčené prostředky 561 podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky 562 neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky 563 veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky 564 veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky 565 příspěvkovým a pod. organizacím 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování 571 programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování 572 programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování 573 programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování 574 komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování 575 ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování 576 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu 577 na vyrovnání kurzových rozdílů 579 Ostatní převody do Národního fondu 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 590 Ostatní neinvestiční výdaje 49,88 100,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 49,88 100,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,14 97,64 99,18 Strana 4

5 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , , ,99 172,09 78, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,79 67,52 63, Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,78 72,92 65, Nákup akcií a majetkových podílů 62 Nákup akcií a majetkových podílů 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 632 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům 633 ústřední úrovně 6335 z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům 634 územní úrovně 6341 v tom: Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6343 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu 6344 Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , Investiční převody vlastním fondům 637 Investiční transfery obyvatelstvu 638 Investiční transfery do zahraniční 63 Investiční transfery , Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým 642 a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 643 ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 644 územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým 645 a podobným organizacím 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 647 Investiční půjčené prostředky do zahraničí 64 Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR 6 5,6 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 676 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 679 Ostaní investiční převody do Národního fondu 67 Investiční převody Národnímu fondu 690 Ostatní kapitálové výdaje 69 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,78 72,92 61, , , , ,92 97,02 98,04 1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,79 82,04 87,75 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,92 97,02 98,04 Strana 5

6 Tabulka č Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk položek položek rozpočet po změnách 3:2 3: FINANCOVÁNÍ 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 811 Krátkodobé financování 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 812 Dlouhodobé financování 81 Financování z tuzemska 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 821 Krátkodobé financování 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8224 prostředků 822 Dlouhodobé financování 82 Financování ze zahraničí Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 830 financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 83 financující položky 890 Opravné položky k peněžním operacím 89 Opravné položky k peněžním operacím 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM ( )-(5+6)+8 Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,79 82,04 87,75 Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby POD - pododdíl **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty P - položka v PSP 170 Ostatní daňové příjmy PSP - podseskupení položek položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků SP - seskupení položek ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

7 Tabulka č. 2 Strana 7 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2012 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 v tis. Kč Souhrnné ukazatele Příjmy ,13 302,51 Výdaje ,92 97,02 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) ,53 178,50 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,74 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,79 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí ,92 97,02 v tom: transformační spolupráce ,24 97,82 humanitární pomoc ,69 99,75 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí ,58 90,11 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí ,74 98,99 zahraniční vysílání rozhlasu ,00 100,00 vrcholné státní návštěvy ,68 324,29 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ,43 227,71 prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací ,84 89,91 provinční rekonstrukční tým - Afghánistán ,03 120,37 ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí ,70 98,51

8 Tabulka č. 2 Strana 8 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden až prosinec 2012 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 v tis. Kč Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ,76 101,63 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) ,65 101,39 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,17 101,40 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,35 101,48 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 v tom: ze státního rozpočtu ,00 0,00 v tom: institucionální podpora 3) ,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 0625 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací programů 4) ,00 0,00 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce ,51 96,58 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb ,46 95,83 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP ,00 0,00 v tom: ze státního rozpočtu ,00 0,00 podíl rozpočtu EU ,00 0,00 Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS ,62 88,48 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 Tabulka č.3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2012 Rozpočet 2012 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2012 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2012 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a I. Organizační složky státu c e l k e m , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: a) státní správa , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom: ústřední orgán státní správy , , , , , , , ,000 Zahraniční služba 0,00 0,00 0, ,00 0 OSS - státní správa 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. složky státu 5 915,00 466, , ,00 466, , ,00 0,00 Česká rozvojová agentura II. Příspěvkové organizace , , , , , , ,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Komentář: použití OPPP ve sloupci 12 je správné, ve FIN2-04 uvedeno o 72 tis.kč více (odstupné nebylo zahrnuto do OPPP). Opravu již nebylo možné provést, výkaz FIN2-04 byl již definitivně uzavřen. Celkové čerpání platů a OPPP z NNV je shodné s FIN2-04. Vypracoval: K. Fenzová, J. Lacko Kontroloval: Ing. O. Zajíček Datum:

10 Tabulka č.3 Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí Skutečnost za rok 2012 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: a) státní správa z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom: ústřední orgán státní správy Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst , , , , , ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, , , , , , ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, , , , , ,000 0 Zahraniční služba OSS - státní správa 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 SOBCPO 0,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, ,000 0,000 0, ,000 0, ,000 b) ostatní organiz. složky státu Česká rozvojová agentura 5 579, , , ,000 0, ,000 0,000 II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , ,000 0, ,000 0, , , ,776 0,000 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , ,000 0, , , , ,000 0, ,776 10

11 Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly z rozpočtu kapitoly schválený upravený (v tis. Kč) Skutečnost konečný rozpočet k Běžné výdaje organizačních složek státu , ,14 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Rozpočet 2012 Kapitálové výdaje organizačních složek státu , ,78 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím , ,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0 0 0,00 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím ,00 849,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím 0 0 0,00 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci ) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím , ,91 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční dotace a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Běžné výdaje kapitoly , ,14 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly , ,78 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012 Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2012 OBSAH 1. O AGENTUŘE... 5 2. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Výroční zpráva 2009 ObsaH

Výroční zpráva 2009 ObsaH Člověk v tísni, o. p. s. 2009 Výroční zpráva 2009 ObsaH Slovo ředitele 3 Weby provozované společností Člověk v tísni 4 Seznam použitých zkratek 4 Mapa působení 1992 2010 5 Humanitární a rozvojová pomoc

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni, o. p. s. 2010 Člověk v tísni, o. p. s. 2 4 Slovo ředitele 5 Mapa působení 1992 2011 7 HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC 10 Pákistán 11 Afghánistán 12 Haiti 13 Srí Lanka 14 Barma 15 Kambodža 16 Etiopie 17 Angola 18

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2012 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více