Laboratorní příručka OKB Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka OKB Benešov"

Transkript

1 strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet, www stránky OKB Intranet Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Tento dokument je duchovním majetkem OKB Nemocnice Benešov. Podléhá všem náležitostem, které se týkají řízení dokumentace. Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Zpracoval Schválil RNDr. Jan Civín RNDr. Jana Kalousová Kontroloval Dne RNDr. Jana Kalousová Revize Dne ročně

2 strana : 2 z 36 A Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny k správnému odběru biologického materiálu, zásady správné přípravy před odběrem krve a sběrem moče pro pacienty i pro provádějící oddělení. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty, je navržen na podkladě požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2007, datového standardu MZ ČR, požadavků VZP, nároků používaného LIS (Laboratorní informační systém) a dle zvyklostí zavedené praxe. Laboratorní příručka bude postupně doplňována a minimálně 1x ročně aktualizována. O všech podstatných změnách budete včas informováni. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. vydalo: vydání: Oddělení klinické biochemie nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje Benešov, Máchova 400 šesté datum vydání: 28. ledna 2013 zpracoval: RNDr. Jan Civín Jana Polesná recenze: RNDr. Jana Kalousová

3 strana : 3 z 36 A-2 Obsah A - Úvod LP A-1 Předmluva LP A-2 Obsah B - Informace o laboratoři LP B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje LP B-2 Základní informace o laboratoři LP B-3 Zaměření laboratoře LP B-4 Úroveň a stav akreditace LP B-5 Organizace laboratoře, členění, vybavení, obsazení, režim vstupu LP B-6 Spektrum nabízených služeb LP B-7 Popis nabízených služeb C - Manuál pro odběry primárních vzorků LP C-1 Základní informace LP C-2 Požadavkové listy (žádanky) LP C-3 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření LP C-5 Používaný odběrový systém LP C-6 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-8 Odběr vzorku LP C-9 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci s biologickým materiálem LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu D - Preanalytické procesy v laboratoři LP D-1 Příjem žádanek a vzorků LP D-2 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku LP D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky LP D-4 Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi E - Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří LP E-1 Uvolňování výsledků do LIS LP E-2 Hlášení výsledků v kritických intervalech LP E-3 Vydávání a archivace výsledků LP E-4 Typy nálezů a laboratorních zpráv LP E-5 Vydávání výsledků přímo pacientům LP E-6 Opakovaná a dodatečná vyšetření LP E-7 Změny výsledků a nálezů LP E-8 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku LP E-9 Konzultační činnost laboratoře LP E-10 Způsob řešení stížností LP E-11 Vydávání potřeb laboratoří

4 F - Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří LP F-1 Seznam základních vyšetření LP F-2 Výpočty analýz LP F-3 Seznam speciálních vyšetření a screeningů LP F-4 Seznam funkčních testů LP F-5 Seznam kódů pro pojišťovnu Laboratorní příručka strana : 4 z 36

5 strana : 5 z 36 B Informace o laboratoři B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje název organizace identifikační údaje typ organizace statutární zástupce organizace adresa název laboratoře identifikační údaje adresa umístění okruh působnosti laboratoře vedoucí klinické laboratoře lékařský garant odbornosti 801 analytický garant odbornosti 801 Nemocnice RaS Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje IČO , DIC CZ akciová společnost předseda představenstva MUDr.Michal Oščipovský Máchova 400, Benešov Oddělení klinické biochemie IČO , DIC CZ Máchova 400, Benešov budova D, přízemí a 1.patro pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní zařízení RNDr. Jana Kalousová MUDr. Eva Jarolímková RNDr. Jana Kalousová B-2 Základní informace o laboratoři Telefonní linky, kontakty Oddělení klinické biochemie přednosta oddělení prim. RNDr. Jana Kalousová vedoucí laborantka Jana Polesná fax laboratoř, pohotovost, výsledky příjem materiálu odběrový box

6 B-3 Zaměření laboratoře Laboratorní příručka strana : 6 z 36 Oddělení klinické biochemie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje. OKB se zabývá biochemickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a imunologická vyšetření, zajištění odběrů biologického materiálu a konzultační služby B-4 Úroveň a stav akreditace OKB je v Registru klinických laboratoří NASKL a plní požadavky spojené s Auditem II. B-5 Organizace laboratoře, členění, vybavení, obsazení, režim vstupu OKB zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - kromě nemocnice Benešov, která poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči, jejích služeb využívají i praktičtí a odborní lékaři Benešovska, Vlašimska a Voticka. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s odborem dopravy nemocnice. Laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji a analyzátory. Většinu biochemických vyšetření zajišťuje špičkový automatický analyzátor Advia 1650 firmy BAYER. Imunochemické metody jsou prováděny na nejnovějších analyzátorech Immulite 2000 a Access 2, dále je zde acidobazický analyzátor ABL 800 firmy RADIOMETER, glukometry, mikroskopy, osmometr a další přístroje. Nepostradatelná je i výpočetní technika - LIS (Laboratorní informační systém), která zabezpečuje vlastní provoz, distribuci výsledků do nemocniční sítě a do terénu, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro pojišťovny, archiv výsledků atd. Součástí laboratoře je i odběrová místnost pro odběry ambulantních pacientů nemocnice a okolí. Na oddělení pracují 4 vysokoškoláci, 9 laborantek, 2 odběrové sestry a 2 pomocnice. Laboratoř je zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Vstupní dveře příjmu materiálu jsou uzamčeny a komunikace s pacienty a zdravotnickým personálem probíhá prostřednictvím okénka. V případě, že není pracovník OKB přítomen v místnosti příjmu materiálu, lze ho přivolat zvonkem. Zdravotničtí pracovníci mohou vstupovat do místnosti příjmu materiálu pouze v přítomnosti pracovníka OKB. V průběhu pohotovostní služby pacienti ani zdravotničtí pracovníci do budovy nevstupují, biologický materiál je ukládán do sběrného boxu, který je umístěn u vstupních dveří do budovy. Dodání materiálu je laborantce ohlášeno zvonkem, popř. telefonicky.

7 strana : 7 z 36 Pracovní režim OKB (nepřetržitý provoz) po, út, čt, pá 06:15 15:00 odběry biologického materiálu u ambulantů (poslední pacient k odběru je přijímán st ve 14:30 hod.) 06:15 16:30 06:00 15:00 06:00 15:00 15:00 06:00 vydávání odběrových potřeb pro oddělení příjem statimových a rutinních odběrů z lůžkových oddělení, z odběrových středisek a ze svozů biologického materiálu, zpracování materiálu, provedení analýz, kompletace, výtisk a výdej výsledkových listů, elektronické odesílání výsledků příjem a zpracování materiálu, kompletace a elektronické odesílání výsledků během pohotovostní služby Detašované pracoviště: OKBH Vlašim, J.Masaryka, 3.patro bývalé nemocnice. Laboratoř provádí hematologická vyšetření pro region Vlašimska, z biochemických vyšetření stanovení glykemie pro diabetickou poradnu a základní vyšetření moče. V laboratoři pracuje 1 laborantka v době od 7:00 do 15:30 hod. a další na DPČ. Součástí laboratoře je i odběrová místnost pro odběry ambulantních pacientů, provoz zdravotní sestra denně od 7:00 do 11:00 hod. zajišťuje jedna B-6 Spektrum nabízených služeb OKB nemocnice Benešov poskytuje: základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály) specializovaná biochemická a imunologická vyšetření (nádorové markery, prenatální diagnostika, ELFO proteinů, metabolity drog v moči a další vyšetření v různých biologických materiálech) konzultační služby v oblasti klinické biochemie odběry biologického materiálu vyšetření pro veterinární účely související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu) komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům, jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému a elektronické odesílání výsledků B-7 Popis nabízených služeb Viz body F-1 až F4.

8 strana : 8 z 36 Přehled akutních (statimových) vyšetření MATERIÁL Krev (sérum, plazma) Moč Mok Plná krev BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ DOSTUPNÁ STATIM Na +, K +, Cl -, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita, BNP, bilirubin, AST, ALT, ALP, GMT, amyláza, kyselina močová, CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy, albumin, celková bílkovina, glukóza, CRP, laktát, HCG, prokalcitonin Na +, K +, Cl -, urea, osmolalita, amyláza, chemické a morfologické vyšetření moče, screening drog protein, glukóza, Cl -, spektrofometrická křivka ph, pco 2, po 2, Ca2+, oxymetrie Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna statimová vyšetření v době pohotovostních služeb je ukládán do uzamykatelného boxu ve vstupní hale pavilonu D. Je nutno zazvonit na zvonek a zatelefonovat do laboratoře. Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se elektronicky odesílají na oddělení. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum, razítko oddělení, diagnóza, pojišťovna, korektně zaškrtnuté jednotlivé požadavky). Akutní požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným ordinujícím lékařem. Kromě akutně prováděných statimových vyšetření lze požadovat také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku v následujících dnech rutinního provozu.

9 strana : 9 z 36 C Manuál pro odběry primárních vzorků C-1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz Seznamy vyšetření. Vyplnění požadavkového listu viz Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Identifikace primárního vzorku viz Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz Množství vzorku. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz Opakovaná a dodatečná vyšetření. C-2 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem je formulář žádanky s nabídkou metod a je určen pro současné dodání všech typů materiálu. Základní typ žádanek: elektronická klasická tištěná forma Speciální typ žádanek: pro vyšetření v rámci prenatální diagnostiky hromadná pro vyšetření glykemií Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance): kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) příjmení, jméno a tituly pacienta základní a další diagnózy pacienta věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení urgentnost dodání (statim, rutina) požadovaná vyšetření (viz Seznamy vyšetření)

10 strana : 10 z 36 Identifikace novorozence Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Pro náhradní rodné číslo lze použít v lomítku pořadové číslo porodu. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod náhradním rodným číslem navázány na platné rodné číslo. Nepovinné, fakultativní údaje: Na žádance lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření, popis typu primárního vzorku, anatomickou specifikaci místa odběru, váhu a výšku pacienta, respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např. s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, se zátěží, komplikovaný odběr atd., u moče diurézu a dobu sběru), datum transportu vzorku do laboratoře a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. Na vyšetření, která se neprovádějí v naší laboratoři, je třeba použít žádanku určenou k odeslání do Prahy (viz D-4 Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi). Laboratoř: nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. nesmí přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. nesmí přijmout žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Za dodržování těchto požadavků jsou odpovědni ordinující lékaři. C-3 Požadavky na urgentní vyšetření Obecné pokyny 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných právě přijatých v těžkém stavu u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické vyšetření

11 strana : 11 z 36 V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací na oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru. 3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se okamžitě po analýze odesílají nemocničním informačním systémem na příslušné oddělení. U ordinací nenapojených na tento systém se výsledky statimových vyšetření sdělují telefonicky. Aplikace na OKB OKB bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (6,00 15,00) považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené v době pohotovostní služby, v sobotu a v neděli, jsou vzhledem ke statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za statim. Rozsah akutních vyšetření je uveden v bodu B-7 Popis nabízených služeb - statimová vyšetření, případné změny OKB včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. C-4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání, žádanka na vyšetření musí být dodána do konce pracovního dne dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně budou provedena po doručení žádanky dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané Analýzy lze doobjednat do 72 hodin od odběru (tj. po dobu, kdy OKB skladuje vzorky pro dodatečné analýzy). Prosíme lékaře o využívání této možnosti jen výjimečně. Důvody jsou časové (zatěžování pohotovostní služby), ekonomické (nové startování analytického systému) a vzhledem k časové prodlevě i v nespolehlivosti některých vyšetření.

12 strana : 12 z 36 C-5 Používaný odběrový systém (BD-Vacutainer) Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Nesrážlivá žilní krev (lithium heparin) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 5) Nesrážlivá žilní krev (EDTA, fluorid) TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU plastová s bezbarvým uzávěrem s gelem TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU plastová zkumavka s fialovým uzávěrem plastová zkumavka s gelem s hráškově zeleným uzávěrem plastová zkumavka s černým uzávěrem plastová zkumavka se šedým uzávěrem PŘÍKLAD POUŽITÍ běžná biochemická vyšetření prováděná ze séra PŘÍKLAD POUŽITÍ troponin I, glykovaný Hb, homocystein, BNP homocystein sedimentace glykémie, laktát Nesrážlivá kapilární krev (heparin lithný) Kapilární krev (hemolyzát) TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU kapilára s heparinem lithným kalibrovaná kapilára a mikrozkumavka Eppendorf s hemolyzačním činidlem PŘÍKLAD POUŽITÍ acidobazická rovnováha glykemie Odběr likvoru Odběr moče Sběr moče Odběr stolice TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU jednorázová plastová zkumavka bez úpravy s uzávěrem TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU plastová zkumavka s uzávěrem plastová zkumavka nebo sběrná láhev, bez konzervace papírová odběrová souprava odběrová zkumavka s extrakčním roztokem PŘÍKLAD POUŽITÍ základní biochemická analýza likvoru PŘÍKLAD POUŽITÍ vyšetření močového sedimentu odpady minerálů, clearance kreatininu, proteinurie, Hamburgerův sediment okultní krvácení okultní krvácení kvantitativně

13 strana : 13 z 36 C-6 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Stolice na okultní krvácení Stolice na okultní krvácení kvantitativně Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l neslazeného čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit. Střední proud moče po omytí zevního genitálu. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). 3 dny dieta bez masa, bez krevních výrobků, zeleniny a ovoce (křen, květák, brokolice, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená řepa, houby, ředkve), bez preparátů s obsahem vitamínu C, léků (zejména s obsahem železa a nesteroidní antirevmatika, acetylsalicylová kyselina zejména v kombinaci s alkoholem). Je nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. Odběr vzorků stolice jednorázový nebo po 3 následující dny. Není třeba dodržovat žádnou dietu. C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazen čarový kód s laboratorním číslem, pod kterým je dále vzorek zpracováván. Přiřazené laboratorní číslo je pak vytištěno na výsledkovém listu.

14 strana : 14 z 36 C-8 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr kapilární krve Odběr ranního vzorku moče Sběr moče obecně Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavky bez přísad - zkumavky pro hemokoagulaci - ostatní zkumavky s přísadami Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární nebo venózní krve sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí rovněž ráno na lačno. Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do ní vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena přednostně před ostatním vyšetřením. Ve výjimečných případech lze kapiláry se vzorkem uchovat v lednici nebo v pouzdře s tajícím ledem. Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby!) a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým rodným číslem. Do laboratoře se dodává celý objem moče nebo řádně promíchaný vzorek ve zkumavce s udáním diurézy. Stolice na okultní krvácení Stolice na okultní krvácení kvantitativně Odběr malého vzorku stolice (velikosti přibližně třešňové pecky) se provádí do speciálního odběrového kontejneru (vydává OKB). Otevřete zkumavku ve svislé poloze zeleným uzávěrem směrem nahoru. Pomocí odběrového hrotu odeberte ze tří různých míst vzorek stolice a jemně otřete její přebytek o papírový ubrousek. Vložte uzávěr s hrotem obsahujícím odebraný vzorek do otvoru ve zkumavce a co nejpevněji uzávěr utáhněte. Umístěte zkumavku s odebraným vzorkem do igelitového sáčku určeného pro její uchování a uskladněte v ledničce. Doručte do 2 dnů do laboratoře. Nikdy neotevírejte bílý uzávěr na opačné straně zkumavky!

15 strana : 15 z 36 C-9 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) Krevní plyny (arteriální či venózní krev) Likvor Moč (chemické a morfologické vyšetření) 5 ml krve 1 ml krve min. 2 ml 10 ml (u malých dětí 5 ml) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v plastových nádobách. Materiál pro biochemická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (centrifugace krve, registrace v LIS atd.) nebo analýzy. Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama, pro přenos odebraného materiálu používají omyvatelné kontejnery, stojánky nebo jednorázové plastové sáčky. Biologický materiál je předán pracovníkům OKB v místnosti příjmu materiálu. V době pohotovostní služby jednotlivá oddělení oznámí telefonicky službu konající laborantce dodání nového biologického materiálu k analýze, tento materiál uloží do uzamykatelného boxu u vchodových dveří pavilonu D a zazvoní na zvonek u přijímacího okénka. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře (sanitárky). V naší laboratoři jsou po dobu pracovní doby uchávána séra při laboratorní teplotě, posléze jsou ukládána do lednice a uchovávána po dobu 3 dnů. V následující tabulce je uvedena stabilita analytů v rozličném biologickém materiálu skladovaných při teplotě laboratoře (+20 až +25 C), v lednici (+2 až + 8 C) nebo v mrazicím boxu (-20 C). Dále jsou uvedeny i interference, které ruší při analýze (podle publikace Preanalytická fáze, vydané Českou společností klinické biochemie ČLS JEP a SEKK s.r.o. v r. 2005).

16 strana : 16 z 36 Stabilita analytů v séru analyt +20 až +25 C +2 až +8 C -20 C poznámka interference urea 1 týden 2 týdny 2 roky bilirubin 3 dny 3 měsíce chránit před světlem haemo AST 3 dny 1 týden 1 měsíc haemo ALT 2 dny 5 dnů nestabilní haemo ALP 4 hodiny 3 dny 1 měsíc cholesterol 1 den 1 týden 3 měsíce odběr na lačno HDL chol. 1 den 1 týden 3 měsíce odběr na lačno TG 3 dny 10 dnů 2 roky odběr na lačno amyláza 1 týden 2 měsíce 30 týdnů haemo albumin 1 týden 1 měsíc 10 let haemo,lipem CB 1 týden 1 měsíc 1 rok haemo CK 2 dny 1 týden 1 měsíc haemo GMT 3 dny 1 týden 1 rok haemo LD 1 týden 3 dny 1 měsíc haemo kreatinin 3 dny 1 týden 1 rok KM 3 dny 1 týden 1 rok glykémie 1 den 1 týden 1 den centrifug.do 1 hod. Na 8 hodin 2 týdny 1 rok K 8 hodin 2 týdny 1 rok haemo Cl 8 hodin 2 týdny 1 rok Ca 8 hodin 1 den 30 týdnů Mg 1 týden 1 týden 1 rok centrifug.do 30 min. haemo Fe 6 hodin 3 dny 1 rok haemo P 4 dny 1 týden 1 rok urychleně centrifug. osmolalita 4 hodiny 2 dny nelze nemrazit transferin 1 den 1 týden 3 měsíce myoglobin 8 hodin 1 týden 1 měsíc laktát 2 hodiny 1 den 2 měsíce PSA 5 dnů 24 týdnů nemrazit opakovaně fpsa 1 den 3 měsíce nemrazit opakovaně IgA 1 den 1 týden 3 měsíce IgG 1 den 1 týden 3 měsíce haemo,chyloz IgM 1 den 1 týden 3 měsíce IgE 1 den 1 týden 3 měsíce nemrazit opakovaně mikroglob. 1 den 3 dny 3 měsíce CEA 1 týden 24 týdnů AFP 1 týden 6 měsíců antitrypsin 1 den 1 týden 3 měsíce C3 kompl. 1 den 1 týden 3 měsíce C4 kompl. 1 den 1 týden 3 měsíce CRP 1 den 1 týden 3 měsíce

17 strana : 17 z 36 prealbumin 1 den 1 týden 3 měsíce prokalcitonin 4 hodiny 1 měsíc po 4 hod.zamrazit HCG 1 den 3 dny 1 rok estriol 1 týden 1 měsíc Ca týden 3 měsíce Ca dnů 3 měsíce Ca dnů 3 měsíce nemrazit opakovaně haemo,ikter,chyloz Stabilita analytů v plazmě analyt +20 až +25 C +4 až +8 C -20 C poznámka interference BNP 6 hodin 1 rok centrifug.do 1 hod. troponin 6 hodin 4 dny 2 měsíce haemo homocystein 6 hodin 1 měsíc 2 roky urychleně centrifug. glykémie 1 den 1 týden 1 rok s antiglykol.přísadou Stabilita analytů v plné krvi analyt +20 až +25 C +4 až +8 C -20 C poznámka interference glyk.hb 2 dny 5 dnů nelze krev nemrazit ph 15 minut 2 hodiny kapilární odběr s heparinem pco2 15 minut 2 hodiny kapilární odběr s heparinem po2 15 minut 2 hodiny kapilární odběr s heparinem Stabilita analytů v likvoru analyt +20 až +25 C +4 až +8 C -20 C poznámka interference bílkovina 1 den 1 týden 1 rok centrifug.do 1 hod. glukoza 5 hodin 3 dny 3 měsíce

18 Stabilita analytů v moči Laboratorní příručka strana : 18 z 36 analyt +20 až +25 C +4 až +8 C -20 C poznámka interference ph 2 hodiny bílkovina 2 hodiny glukoza 2 hodiny ketolátky 2 hodiny urobilinogen 2 hodiny bilirubin 2 hodiny erytrocyty 2 hodiny leukocyty 2 hodiny válce 2 hodiny bakterie 2 hodiny KM 3 dny 1 týden 1 měsíc sbíraná moč bez konzerv. amyláza 1 týden 6 měsíců kreatinin 2 dny 6 dnů 24 týdnů urea 2 dny 10 dnů 3 měsíce sbíraná moč bez konzerv. Na 1 den sbíraná moč bez konzerv. K 1 den sbíraná moč bez konzerv. Cl 1 týden 2 týdny 1 rok sbíraná moč bez konzerv. Ca 1 den sbíraná moč bez konzerv. P 2 dny 3 dny 3 měsíce sbíraná moč bez konzerv. Mg 3 dny 5 dnů 1 rok sbíraná moč bez konzerv. osmolalita 1 týden 1 měsíc nelze nemrazit albumin 1 týden 1 měsíc 24 týdnů bílkovina 1 den 2 dny 1 rok sbíraná moč bez konzerv. mikroglob. 1 den

19 strana : 19 z 36 C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci s biologickým materiálem Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem upravuje vyhláška 306/2012 Sb. o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku, plastového sáčku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. OKB a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené a co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů v Benešově a okolí, dále pro Vlašim a příslušné obvody, Votice a Sedlec-Prčice. Na centrální pracoviště OKB je dopraven biologický materiál předaný v těchto ordinacích svozové službě. Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro biochemickou, hematologickou, mikrobiologickou laboratoř a izotopové oddělení). Veškerý materiál přijatý na OKB je zpracován tentýž den, výjimkou jsou některé speciální metody. Výsledky biochemických vyšetření jsou distribuovány lékařům buď elektronickou cestou tentýž den nebo prostřednictvím svozu následující svozový den. Svozová služba zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů. Svoz z odběrových pracovišť Odběrové pracoviště nemocnice Benešov Materiál je po odebrání na odběrovém boxu vložen do omyvatelné plastové dózy a transportován na jednotlivá pracoviště. Transport odebraného materiálu zajišťuje odběrová sestra dle pracovního režimu odběrového boxu.

20 strana : 20 z 36 D Preanalytické procesy v laboratoři D-1 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). nejméně Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř jí může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojená k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu apod.). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vzorku Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu rutinní požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu nebo při jeho znehodnocení se analýza neprovádí. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace nebo znehodnocení biologického materiálu se archivuje trvale v systému LIS a je k dispozici v archivu žádanek, dále je zaznamenána v knize odmítnutých vzorků. Odesílající lékař obdrží telefonicky i písemně informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného či znehodnoceného biologického materiálu.

21 strana : 21 z 36 Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance rutinní požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OKB upraví pro skladování (centrifugace krve) a uskladní nejdéle 72 hod. hodin s ohledem na požadované typy vyšetření je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se trvale archivuje v systému LIS a je k dispozici v archivu žádanek. Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři - akutní (statimové) požadavky Při nedostatečné identifikaci na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý" a podobně). Laboratoř informuje na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutní nebo pohotovostní vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného. Uschovává se originální zkumavka, a to po dobu 72 hod. Po zjištění kompletních identifikačních údajů se tyto doplní do LIS. D-4 Vyšetření spolupracujícími laboratořemi Všechna vyšetření, která OKB neprovádí, jsou odesílána do spolupracující laboratoře SYNLAB Praha. Materiál určený pro transport na speciální vyšetření do Prahy je ukládán do speciálních obalů k tomu určených a popsán místem doručení. Tento materiál je shromažďován v průběhu celého dne v laboratoři klinické biochemie v místnosti příjmu materiálu a ukládán do lednice. Odtud je každý všední den v 8 hodin transportován do laboratoří SYNLAB. Transport vzorků z lůžkových oddělení na statim během pracovního dne zajistí správa nemocnice na l Po 15. hodině, v noci, o víkendech a svátcích nutno kontaktovat smluvního přepravce, eventuálně taxislužbu a následující pracovní den nahlásit na správu nemocnice. Žádanky a odběrový materiál jsou k dispozici na OKB.

22 strana : 22 z 36 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E-1 Uvolňování výsledků do LIS Po provedení analýz laborantka provede laboratorní kontrolu a uvolní předběžné výsledky do LIS. V tomto okamžiku má ošetřující lékař možnost nahlédnout do předběžných výsledků. Následně jsou schvalovány lékařskou kontrolou, při které vedoucí laboratoře, lékař nebo chemik analytik uvolní definitivní výsledky pro tisk a archivaci.

23 strana : 23 z 36 E-2 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu. Platí pouze pro nově zachycené případy, neplatí pro statimy a výsledky z pohotovostní služby, které se ihned odesílají elektronicky na oddělení. Do sešitu se zapisuje příjmení, rodné číslo pacienta, datum, čas a komu byl patologický výsledek ohlášen a kdo výsledek nahlásil. Současně se provede záznam do LIS (do komentáře). VYŠETŘENÍ VÝSLEDEK JEDNOTKA POZNÁMKA pod nad Na mmol/l K 2,5 7,0 mmol/l Cl mmol/l Ca 1,5 3,5 mmol/l Mg 0,5 mmol/l P 0,5 5,0 mmol/l urea 25 mmol/l kreatinin 500 µmol/l glukóza 2,0 25 bilirubin 200 µmol/l dospělí 300 µmol/l novorozenci ALT 10,0 µkat/l AMS v séru 10,0 µkat/l AMS v moči 20,0 µkat/l CK 10,0 µkat/l troponin I 1,5 ng/ml myoglobin 150 ng/ml ph 7,20 7,60 neplatí pro novorozence pco 2 2,5 8,0 kpa neplatí pro novorozence po 2 5,0 kpa neplatí pro novorozence osmolalita séra mmol/kg CRP 300 mg/l albumin 15 g/l CB 30 g/l Schválil: MUDr. Eva Jarolímková (lékařský garant)

24 strana : 24 z 36 E-3 Vydávání a archivace výsledků Všechny výsledky jsou elektronickou formou odesílány na jednotlivá oddělení nemocnice, případně jednotlivým ambulantním lékařům a lékařům specialistům, kteří mají potřebné technické vybavení a projeví o tuto formu vydávání výsledků zájem. Dále jsou všechny výsledky vydávány v tištěné podobě, rozděleny podle oddělení do přihrádek na příjmové místnosti, kde si je mohou vyzvednout sestry nebo sanitáři průběžně během pracovního dne nebo na konci pracovní směny. Ambulantním specialistům a praktickým lékařům jsou výsledky odesílány svozem. Jakékoliv výsledky vyšetření, které prošly biochemickou laboratoří, se ukládají do archívu a lze je kdykoliv (např. při ztrátě) vytisknout a zaslat ošetřujícímu lékaři dodatečně. Archivované výsledky jsou zabezpečeny automatickým ukládáním na serveru na oddělení IT. E-4 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala, adresu a telefonní kontakt jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo, pojišťovna, diagnóza) název oddělení, IČP, odbornost a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas tisku nálezu nezaměnitelnou identifikaci vyšetření s kódem zdravotnického výkonu výsledek vyšetření včetně jednotek tam, kde je to možné biologické referenční intervaly grafické interpretace výsledků jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) datum, čas a identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu informaci o dosud nezpracovaných analýzách E-5 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: výsledkový list si osobně vyzvedne pacient, který se prokáže průkazem totožnosti pokud si výsledek vyzvedává zákonný zástupce nebo rodinný příslušník, musí se prokázat průkazem totožnosti a provede se záznam do knihy osobně vydaných výsledků telefonicky sdělujeme výsledky pouze výjimečně a jsou o tom vedeny záznamy v knize telefonicky hlášených výsledků

25 strana : 25 z 36 E-6 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části LP C-4 Ústní požadavky na vyšetření. E-7 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem se provádí: v identifikaci pacienta, ve výsledkové části A. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů, příp.pojišťovny Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém (LIS) nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. Opravu v archivu provádí pouze pracovník laboratoře, který má k tomu oprávnění. B. Oprava výsledkové části Opravou výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těchto listů, které byly odeslány. Oprava výsledků v archivu se neprovádí, v případě nejasností se analýzy provedou z dalšího odběru. Důvod opakovaného vyšetření je zaznamenán v komentáři u nového odběru. E-8 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Dostupností se rozumí časový interval od registrace biologického materiálu laboratoří v LIS do zveřejnění výsledku. Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas lékařské kontroly výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Pro drtivou většinu rutinních vyšetření je dostupnost výsledků ještě téhož dne, pouze neurgentní vzorky, které přijdou po normální pracovní době (po 15:00 hod.) mohou být zcentrifugovány a ponechány k analýze na druhý den. Rovněž výsledky z ambulancí lékařů z terénu, kteří nevyužívají elektronické rozesílání výsledků, mohou být k dispozici vinou rozvozu nebo zasílání poštou až druhý den. Akutní vyšetření STATIM v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného, má přednost před ostatními vzorky. Vyšetřuje se v souborech přednostně a po

26 strana : 26 z 36 analýze se ihned odesílá na oddělení, případně telefonicky oznamuje do terénu. Dostupnost takového vyšetření je cca 60 minut od registrace v LIS. V případě vitální indikace, tj. v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek vyšetření má vliv na přežití pacienta, mají tyto vzorky absolutní přednost a je možné zastavit analýzy jiných vyšetření. Předpokladem je výrazné označení vzorku, že jde o vitální indikaci, a telefonické nebo jiné upozornění ošetřujícím personálem na přednostní vyšetření. Dostupnost takovéhoto vyšetření je cca 30 minut. E-9 Konzultační činnost laboratoře Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky: RNDr. Jana Kalousová klinická biochemie - chemik MUDr. Eva Jarolímková Klinická biochemie - lékař RNDr. Jan Civín klinická biochemie - chemik Mgr. Libor Kubošek klinická biochemie chemik Jana Polesná provozní záležitosti E-10 Způsob řešení stížností Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře nebo vedoucího laboranta. Oba pracovníci se o vyřizování stížností vzájemně informují. Přijmutí stížnosti Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. Vyřízení stížnosti Ústní stížnost Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedoucímu laborantovi. Vedoucí laborant do knihy stížností zaznamená datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je (byl) pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření.

27 strana : 27 z 36 Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Pracovník, který stížnost přijal, informuje vedoucího laboranta. Vedoucí laborant provede registraci stížnosti do knihy stížností. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, sdělený návrh řešení a dohodnutý způsob odpovědi. Po zjištění veškerých skutečností a jejich analýze vedoucí laborant nebo vedoucí laboratoře formuluje řešení. Do knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám). Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje a zajistí její předání vedoucí laborant, primář OKB nebo některý z jeho zástupců. Kopie se přiloží do knihy stížností. Písemná stížnost Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí laboratoře nebo vedoucí laborant. Stížnost se registruje do knihy stížností. Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti. Přiloží se originál stížnosti. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně. Není-li možné stížnost vyřídit ihned, do knihy stížností se navrhne postup řešení (získání dalších informací, jejich analýza, odhad časového intervalu pro definitivní vyřešení apod.). Stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám) je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Kopie tohoto sdělení se přiloží do knihy stížností. Po vyřešení stížnosti se do knihy stížností uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám), do knihy stížností se přiloží kopie písemného vyjádření. E-11 Vydávání potřeb laboratoří OKB používá pro odběry krve jednotný odběrový systém typu VACUTAINER-BD. Lůžková oddělení a ambulance nemocnice si vyzvedávají na OKB kapiláry, uzávěry ke kapilárám, mikrozkumavky typu Eppendorf na glykemie, soupravy na odběr stolice na OK, v určených hodinách (od 06:00 do 15:00 hod.). Ostatní odběrové potřeby, požadavkové listy, odběrové zkumavky nebo nádoby si oddělení vyzvedávají v příslušném skladu nemocnice. Ambulantním pracovištím vydává OKB na základě jejich písemného požadavku zdarma: odběrový materiál typu Vacutainer (jehla a stříkačka sloužící jako zkumavka) pro biochemická vyšetření zkumavky na moč žádanky Požadavek je nutné odeslat na OKB. Na základě tohoto požadavku je požadovaný materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší všední den.

28 strana : 28 z 36 F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří F - 1 Seznam základních vyšetření Vysvětlivky: S - sérum P - plazma B - plná krev U - moč Sp - mozkomíšní mok číslo metody metoda jednotka referenční rozmezí poznámka materiál 1 S-urea mmol/l 1,7 8,3 krev 2 S-bilirubin umol/l 0 17,1 krev S-bilirubin- přímý umol/l 0 7,1 krev 3 S-AST ukat/l 0,1 0,85 krev 4 S-ALT ukat/l 0,1 0,8 krev 5 S-alkal.fosfatasa ukat/l 0,7 2,5 krev 0,85 7,4 děti krev 6 S-cholesterol mmol/l 3,4 5,2 krev S-HDL cholesterol mmol/l 0,91 2,05 muži krev 1,09 2,28 ženy krev S-LDL cholesterol mmol/l 0,2 4,1 krev 7 S-triacylglyceroly mmol/l 0,2 2,2 krev 8 S-amyláza ukat/l 0 1,58 krev 9 S-albumin g/l krev 10 S-celk.bílkovina g/l krev 11 ELFO bílkovin séra krev S-albumin % krev S-alfa 1-globulin % 1,4 2,9 krev S-alfa-2-globulin % 7 11 krev S-beta-globuliny % 8 13 krev S-gama-globuliny % 9 16 krev S-poměr A/G % 1,5 2,45 krev 13 S-CK ukat/l 0 3,5 muži krev 0 2,5 ženy krev 14 S-GMT ukat/l 0 0,84 krev 15 S-LD ukat/l 1,7 3,7 krev 16 P-homocystein umol/l 4 14,4 nesrážlivá krev

29 strana : 29 z S-kreatinin umol/l 17,7 88,4 děti do 3 dnů krev 17,7 53 muži do 1 roku krev 17,7 44,2 ženy do 1 roku krev 17,7 61,9 muži 1-3 roky krev 26,5 53 ženy 1-3 roky krev 17,7 70,7 muži 3-7 let krev 17,7 61,9 ženy 3-7 let krev 26,5 79,6 muži 7-10 let krev 26,5 70,7 ženy 7-10 let krev 26,5 88,4 muži let krev 26,5 79,6 ženy let krev 26,5 106,1 muži let krev 26,5 97,2 ženy let krev 44,2 115 muži let krev muži nad 20 let krev ženy nad 20 let krev 18 clearence kreatininu krev S-kreatinin umol/l krev U-kreatinin mmol/24 hod moč filtrace glomerulární ml/s 1,33 3 krev resorpce tubulární % 98,8 99,7 krev 19 S-kys.močová umol/l ženy, děti krev muži krev 20 B-glykémie mmol/l 3,8 5,6 kapilární krev S-glykémie mmol/l 1,7 4,2 do 2 měsíců krev 2,8 5,4 2 měsíce -15 let krev 3,8 5,6 dospělí krev P-glykémie mmol/l 3,8 5,6 nesrážlivá krev 21 S-natrium mmol/l do 1 měsíce krev měsíc - 15 let krev dospělí krev 22 S-kalium mmol/l 4 7,7 do 1 měsíce krev 4 6,2 1 měsíc - 1 rok krev 3,6 5,9 1 rok 15 let krev 3,8 5,5 dospělí krev 23 S-chloridy mmol/l do 1 roku krev rok 15 let krev dospělí krev 24 S-vápník mmol/l 2,05 2,9 krev 25 S-hořčík mmol/l 0,7 1,07 krev 26 P-BNP pg/ml nesrážlivá krev

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 43 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 3. 2016 Verze č.: 8 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Cíl dokumentu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu jako příloha Laboratorní příručky podává ucelenou informaci pro lékaře

Více

Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice

Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice Sérové indexy význam v klinické laboratorní analytice 1 Sérové indexy SIH SIL SII sérový index hemolýzy sérový index lipémie sérový index ikteru 2 Hemolytický vzorek 3 Příčiny Hemolýza In vivo hemolytická

Více

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 1 0 8 6 IČZ smluvního ZZ 4 5 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 5 N 0 0 1 Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB k 1. lednu 2013 SMLUVNÍ CENY ZA SLUŽBY VYŽÁDANÉ A HRAZENÉ FYZICKÝMI NEBO PRÁVNICKÝMI OSOBAMI 1. Administrativní výkony Administrativní výkony vč. 1. Vystavení potvrzení

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie Strana č./celkem stran: 1/34 Obsah 1. AB... 4 2. Albumin... 5 3. AC (poměr albumin/kreatin v moči)... 5 4. AFP (alfa -1- fetoprotein)... 6 5. ALP (alkalická fosfatáza)... 6 6. ALT (alaninaminotransferáza)...

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Miroslava Beňovská

Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů. Miroslava Beňovská Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů Miroslava Beňovská 1 Preanalytické interference Hemolýza Chylozita Ikterus 2 počet vzorků Výskyt hemolýzy v rutinních vzorcích ze dne 16.3.2009

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Ministerstvo

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 6 7 7 4 0 6 IČZ smluvního ZZ 9 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Hranice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie Psychiatrické léčebny v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Číslo dokumentu LP 10-10-01 Verze

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů

REJSTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů F REJTŘÍK VYŠETŘENÍ A REFERENČNÍ ROZMEZÍ laboratorních testů výkon Název metody Ref.meze Jednotka Materiál Poznámka 81585 Acidobazická rovnováha B bez bublin ph 7,35 7,45 B * pco2 4,30 6,38 kpa B po2 11,04-14,36

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 129 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Datum převzetí Podpis Záznam o změnách Číslo

Více