Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku"

Transkript

1 Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Objednavatel: Město Žamberk Masarykovo nám. 166 Žamberk IČ: Tel.: Zhotovitel: Truhlářství a tesařství Roman Štech Čechova Slatiňany IČO: , DIČ: CZ Tel.: Datum: květen 2015 Počet stran nabídky: Přílohy 57x A4 1x DVD

2 1. Úvod Inventarizace současného stavu okenních výplní byla provedena v květnu 2015 na budově radnice č. p. 166 Žamberk s dvěma nadzemními podlažími, půdou a garáží, kde se nachází 48 inventarizovaných oken, které jsou součástí části radnice. K budově je provedena přístavba, ta součástí inventarizace (směr SV). 2. Rozpis okenních výplní Dle půdorysu jsou okna dělena podle světových stran SZ, SV, JZ, JV. Půdorys radnice na Masarykově náměstí v Žamberku. (Zdroj: mapy.cz) Níže jsou popsány jednotlivé kusy oken s číselným označením JV (jihovýchod) půda 01, 02, II. NP 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, I. NP 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Jihovýchodní pohled na budovu radnice v Žamberku. 2

3 JZ (jihozápad) půda 03, 04, II. NP 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, I. NP 38, 39, 40, 41, 42, 43, Jihozápadní pohled na budovu radnice v Žamberku hlavní průčelí. SZ (severozápad) půda 05, 06, II. NP 25, 26, 27, 28, 29, I. NP 44 ( vyfoceno z venku, zakresleno na pohledech), 45, 46, 47, Severozápadní pohled na budovu radnice v Žamberku a část garáže. 3

4 SV (severovýchod) půda - II. NP 09, 10, I. NP 30, Severovýchodní pohled na budovu radnice v Žamberku. Ostatní půda 07, 08 (vnitřní část budovy světlík), garáž 48. Vnitřní pohled v budově radnice v Žamberku. 4

5 3. Fotografická dokumentace Na dodaném DVD disku jsou fotograficky zdokumentovány okna ve vysokém rozlišení. Jsou zachyceny jak celky oken, tak i detaily poškození. 4. Důvod k obnově okenních výplní Technické poškození neodpovídá stavu k běžnému užívání v objektu. Je zhoršená doléhavost oken a tím jsou zdrojem ztrát tepelné energie. Díky tvarovým deformacím a nefunkčnosti kování je částečně omezena jejich funkčnost při otvírání i zavírání. Historické zařazení oken je odvozeno od data na věži radnice s datem 1909 bližší historické souvislosti nebyly zjišťovány. Vzhledem k povaze objektu jako KP je navržena repase oken se zachováním historické podstaty a materie. U nepůvodních oken lze zvážit, zda neprovést celkovou výměnu pro lepší tepelně-izolační vlastnosti. Řešení v zlepšení tepelně-izolačních vlastností nahrazením původních oken novými tvarově i materiálově shodnými např. i s venkovním dvojsklem DIT nebo nahrazení venkovních křídel novými s dvojsklem DIT do stávajících rámů nebyly brány v tomto návrhu v potaz. 5. Obecný návrh opravy a zásady při obnově KP Vzhledem k obdobným okenním výplním je zde popsán obecný návrh obnovy a zásady při obnově. Obnova oken by měla přinést především jejich funkčnost a celistvost v hmotě stavby s ohledem na barevnost s vnějším okolím budov. Ke každému oknu nutno přistupovat individuálně s erudicí a znalostí historie stavby a technologie řešení oken v případě nejasností se lze obrátit na příslušníka pam. péče řešíc danou oblast či na technický dozor při obnově. Pokud bude okno demontováno a jeho obnova nebude prováděna na místě, bude nutné zajistit okenní otvor proti povětrnostním vlivům (průvan, nečistoty z půdy) a z bezpečnostních důvodů proti neoprávněnému vniknutí do budovy během obnovy. V případě výskytu bezpečnostního systému řešit demontáž při obnově s majitelem nemovitosti. Prasklé okenní skla budou nahrazena skly novými a budou zasklena do fermežového sklenářského tmelu. Při použití lepidel se doporučují lepidla s min. ozn. D3 pro interiér a D4 pro exteriér. Nově použité dřevo bude zdravý vyzrálý smrk/borovice. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny (min. zrnitost brusných prostředků 100 v závislosti na doporučení pro nátěrový systém). Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem s typovým označením: FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Použití bude dle návodu a technického listu výrobce. Povrchová úprava na okna bude provedena krycí barvou k tomuto účelu určenou. Použití dle návodu a technického listu. Barevnost dle RAL hnědá, bílá, červená bude upřesněna v objednávce předpokládá se stejné barevné řešení jako u okolních budov. Na kovy bude použita základní barva na kovy. Použití bude dle návodu a technického listu výrobce. 5

6 Mosazné části budou mosazné užít stávající mosazné šroubky (nepoužívat křížové ani jim obdobné). Po dohodě s majitelem objektu budou práce prováděny po jednotlivých místnostech, bude zajištěna bezprašnost a zajištění proti poškození vnitřního zařízení místnosti. Venkovní křídla se doporučují nově opatřit okenními nárazníky tvarově a materiálově korespondujícími s okenními kličkami (mosaz) pro snahu omezit nárazu okenní kličky do okenního skla. Možné je také nově okna doplnit meziokenním izolačním těsněním bude stanoveno dle požadavků majitele. 6. Jednotlivá okna Podrobné řešení a popis inventarizace a návrhu obnovy jsou stanoveny níže. Vzhledem k obdobným okenním typům je popis a návrh obnovy sdružován s okny se stejným technickým řešením. Rozměry jsou přibližné, přesné zaměření oken se provede dle potřeby. 6

7 č. okna NP orientace rozměr (cm) poš. sklo chybějící kování nůžkové kování zab. systém typ návrh obnovy 1 půda JV 190 x jednoduché fixní celková repase 2 půda JV 191 x jednoduché fixní celková repase 3 půda JZ 192 x jednoduché fixní celková repase 4 půda JZ 193 x jednoduché fixní celková repase 5 půda SZ 194 x jednoduché fixní celková repase 6 půda SZ 195 x jednoduché fixní celková repase 7 půda světlík 45 x jednoduché jednokřídlé celková repase 8 půda světlík 46 x jednoduché jednokřídlé celková repase 9 II. SV 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 10 II. SV 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 11 II. JV 108 x dochováno špaletové šestikřídlé celková repase 12 II. JV 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 13 II. JV 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 14 II. JV 108 x x obrtlík torzo špaletové šestikřídlé celková repase 15 II. JV 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 16 II. JV 108 x dochováno špaletové šestikřídlé celková repase 17 II. JV 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 18 II. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 19 II. JZ 108 x torzo špaletové šestikřídlé celková repase 20 II. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 21 II. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 22 II. JZ 108 x x obrtlík dochováno špaletové šestikřídlé celková repase 23 II. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 24 II. JZ 108 x torzo špaletové šestikřídlé celková repase 25 II. SZ 108 x x okenní skoba torzo ano špaletové šestikřídlé celková repase 26 II. SZ 224 x x nep. klička, skoba dochováno ano špaletové osmikřídlé celková repase 27 II. SZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 28 II. SZ 60 x jednoduché výklopné celková repase 29 II. SZ 60 x jednoduché výklopné celková repase 30 I. SV 108 x ano špaletové šestikřídlé celková repase 31 I. JV 108 x torzo ano špaletové šestikřídlé celková repase 32 I. JV 108 x torzo ano špaletové šestikřídlé celková repase 33 I. JV 108 x x nep. Klička ano špaletové šestikřídlé celková repase 34 I. JV 108 x torzo ano špaletové šestikřídlé celková repase 35 I. JV 108 x torzo ano špaletové šestikřídlé celková repase 36 I. JV 108 x ano špaletové šestikřídlé celková repase 37 I. JV 108 x torzo ano špaletové šestikřídlé celková repase 38 I. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 39 I. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 40 I. JZ 108 x torzo špaletové šestikřídlé celková repase 41 I. JZ 108 x dochováno špaletové šestikřídlé celková repase 42 I. JZ 108 x špaletové šestikřídlé celková repase 43 I. JZ 108 x torzo špaletové šestikřídlé celková repase 44 I. SZ 105 x jednoduché dvoukřídlé celková repase 45 I. SZ 108 x ano jednoduché dvoukřídlé celková repase 46 I. SZ 60 x jednoduché výklopné celková repase 47 I. SZ 60 x jednoduché výklopné celková repase 48 garáž - 65 x jednoduché dvoukřídlé celková repase 7

8 Okno č. 01 Okno vikýřové, segmentové (obloukové) dělené třítabulkové, zasklené do sklenářského tmelu z vnitřní strany okna. Okno je fixní neotvíravé. Původně zřejmě středové otvírání okna viz okno č. 06, ale středová část zasklena. Dochován horní obrtlík. Původní okno z konce 1. desetiletí 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk), barevně je okno řešeno: vnitřní bez viditelné povrchové úpravy, vnější hnědá krycí barva. 190 x 50 cm Okno vykazuje tvarovou deformaci. Konstrukční spoje jsou částečně rozvolněné. Povrchová úprava je v totální destrukci. Druhotně a nekvalitně je přidána část sklenářského tmelu, část sklenářského tmelu zcela chybí. Na rámu okna jsou viditelné mapy po stékající vodě. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Vzhledem k fixní povaze okna je nutné celé okno demontovat tak, aby nebylo jakkoli poškozeno nebo venkovní obnovu okna provádět ze střechy budovy. Pokud bude okno demontováno, bude nutné zajistit okenní otvor proti povětrnostním vlivům a z bezpečnostních důvodů. Druhotně přidaný sklenářský tmel scelit s nově doplněným. Veškeré původní i nepůvodní barevné vrstvy bude nutné odstranit chemicky nebo mechanicky (opalování, škrabání, broušení) se zřetelem, aby nebyla poškozena dřevní hmota. Uvolněné konstrukční části budou zpevněny lepidlem a případně pojištěny dřevěnými kolíky nebo roubíky. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré díry vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a bude doplněn sklenářský tmel. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny (min. zrnitost brusných prostředků 100 v závislosti na doporučení pro nátěrový systém). Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava vnitřní, vnější bude provedena jako krycí hnědé barvy. Okenní skleněné tabulky budou očištěny od nečistot. 8

9 Okno č. 02 Jako okno č x 50 cm Okno vykazuje tvarovou deformaci. Konstrukční spoje jsou částečně rozvolněné. Povrchová úprava je totální destrukci. Část sklenářského tmelu zcela chybí. Na rámu okna jsou viditelné mapy po stékající vodě. Prasklá okenní skleněná tabulka 1 Vzhledem k fixní povaze okna je nutné celé okno demontovat tak, aby nebylo jakkoli poškozeno nebo venkovní obnovu okna provádět ze střechy budovy. Pokud bude okno demontováno, bude nutné zajistit okenní otvor proti povětrnostním vlivům a z bezpečnostních důvodů. Veškeré původní i nepůvodní barevné vrstvy bude nutné odstranit chemicky nebo mechanicky (opalování, škrabání, broušení) se zřetelem, aby nebyla poškozena dřevní hmota. Uvolněné konstrukční části budou zpevněny lepidlem a případně pojištěny dřevěnými kolíky nebo roubíky. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré díry vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a bude doplněn sklenářský tmel. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny (min. zrnitost brusných prostředků 100 v závislosti na doporučení pro nátěrový systém). Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava vnitřní, vnější bude provedena jako krycí hnědé barvy. Okenní skleněné tabulky budou očištěny od nečistot. 9

10 Okno č. 03 Jako okno č x 50 cm Jako okno č. 02 Prasklá okenní skleněná tabulka 2 Jako okno č

11 Okno č. 04 Jako okno č x 50 cm Jako okno č. 02 Prasklá okenní skleněná tabulka 2 Jako okno č

12 Okno č. 05 Jako okno č x 50 cm Jako okno č. 02 Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Jako okno č

13 Okno č. 06 Okno vikýřové, segmentové (obloukové) dělené třítabulkové, zasklené do sklenářského tmelu z vnitřní strany okna. Okno je fixní neotvíravé. Pouze jeho středová část je odnímatelná, je připevněna na dva obrtlíky, sklenářský tmel je vně okna. Původní okno z konce 1. desetiletí 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk), barevně je okno řešeno: vnitřní bez viditelné povrchové úpravy, vnější hnědá krycí barva. 190 x 50, otvíravý rám 45 x 43 cm Jako okno č. 02 Prasklá okenní skleněná tabulka 1 Jako okno č

14 Okno č. 07 Okno obdélného tvaru, dělené příčkami třítabulkové, zasklené do drážky okna. Okno je dovnitř otvíravé na dvou pantech (pravé). Zajištěno jedním obrtlíkem. Okenní křídlo má knopku. Původní okno zřejmě zachováno z původní stavby před obnovou v roce 1909, přibližně léta 19. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk), barevně je okno řešeno: vnitřní bílá, vnější bílá krycí barva. 45 x 105 rám, 35 x 98 cm křídlo Okno vykazuje mírnou tvarovou deformaci. Je v dobré kondici. Povrchová úprava byla v nedávné době obnovována vyjma vnitřní strany okenního křídla to nese povrchovou úpravu původní. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Pokud bude okno demontováno a jeho obnova nebude prováděna na místě, bude nutné zajistit okenní otvor proti povětrnostním vlivům (průvan, nečistoty z půdy) a z bezpečnostních důvodů. Veškeré původní i nepůvodní barevné vrstvy bude nutné odstranit chemicky nebo mechanicky (opalování, škrabání, broušení) se zřetelem, aby nebyla poškozena dřevní hmota. Uvolněné konstrukční části budou zpevněny lepidlem a případně pojištěny dřevěnými kolíky nebo roubíky. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré díry vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny (min. zrnitost brusných prostředků 100 v závislosti na doporučení pro nátěrový systém). Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava vnitřní, vnější bude provedena jako krycí hnědé barvy. Okenní skleněné tabulky budou očištěny od nečistot. 14

15 Okno č. 08 Okno obdélného tvaru, dělené příčkami třítabulkové, zasklené do drážky okna. Okno je dovnitř otvíravé na dvou pantech (levé). Zajištěno jedním obrtlíkem. Okenní křídlo má knopku. Původní okno zřejmě zachováno z původní stavby před obnovou v roce 1909, přibližně léta 19. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk), barevně je okno řešeno: vnitřní bílá, vnější bílá krycí barva. 45 x 105 rám, 35 x 98 cm křídlo Jako okno č. 07 Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Jako okno č

16 Okno č. 09 Okno s dřevěnou špaletou šestikřídlé. Okenní rámy a křídla s jednoduchým zdobným profilem. Původní okno z konce 1. desetiletí 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk či borovice), barevně je okno řešeno: vnitřní pohledová bílá (vnitřní i venkovní), vnější pohledová červená (pouze venkovní). Vnitřní část okna spodní část dvoukřídlá dovnitř otvíravá s mosaznou okenní kličkou rozvorovou s dvěma okenními skobami na čtyřech kašpárkových pantech, okenní křídla nedělená, sklo čiré v sklenářském tmelu vně, vnější strana okenního rámu v rozích zpevněna kovovým rohovníkem. Horní okenní křídlo výklopné na dvou kašpárkových pantech na poutci dovnitř výklopné bez nůžek či jiné zarážky s dvěma mosaznými půlolivami, má jednotabulkové sklo čiré v sklenářském tmelu vně. Vnější část okna spodní část dvoukřídlá dovnitř otvíravá s mosaznou okenní kličkou rozvorovou s dvěma okenními skobami na čtyřech kašpárkových pantech, okenní křídla nedělená, sklo čiré v sklenářském tmelu vně. V špaletě jištěna okenními zarážkami na křídlech v spodní části vkovaná zarážka. V horní části dva kovové držáky na staré stahovací žaluzie. Horní okenní křídlo výklopné na dvou pantech vně na horní části rámu ven výklopné bez nůžek či jiné zarážky s dvěma okenními obrtlíky, má jednotabulkové sklo v sklenářském tmelu vně. Vně zpevněno okenními kovovými rohovníky. Vnější pohledová strana poutce zdobena profilem. Venkovní parapetní plech se skládá z dvou kusů, část parapetního plechu (nepůvodní) spojena s venkovním okenním rámem na hřebíčky nebezpečí zatékání vody! U okna je vnitřní dřevěný parapet s jednoduchým obloučkovým profilem. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 112 x 12 cm Okno vykazuje tvarovou deformaci. Konstrukční spoje jsou částečně narušeny. Spodní části venkovních i vnitřních křídel drhnou o spodní rámy oken. Rozvory kování vykazují částečnou nefunkčnost. Okenní záskočky v dřevěné špaletě jsou nefunkční a zalité barvou. Venkovní část okna je nejvíce poškozena vlivem klimatických a povětrnostních změn. Dřevěné okapnice jsou v silné destrukci. Povrchová úprava je z velké části silně poškozena. V totální destrukci je venkovní pohledová strana okna. Prasklá okenní skleněná tabulka 2 Pokud bude okno demontováno a jeho obnova nebude prováděna na místě, bude nutné zajistit okenní otvor proti povětrnostním vlivům (déšť, průvan, nečistoty) a z bezpečnostních důvodů. Veškeré původní i nepůvodní nesoudržné barevné vrstvy bude nutné odstranit chemicky nebo 16

17 mechanicky (opalování, škrabání, broušení) se zřetelem, aby nebyla poškozena dřevní hmota. Uvolněné konstrukční části budou zpevněny lepidlem a případně pojištěny dřevěnými kolíky nebo roubíky. Případné nepůvodní části budou odstraněny a veškeré defekty vyspraveny novým zdravým dřevem, případně zatmeleny. Skleněné okenní tabulky budou fixovány a po odstranění nesourodého starého či nepůvodního sklenářského tmelu bude doplněn chybějící sklenářský tmel novým. Po odkrytí nepůvodní části venkovního oplechování bude zvážena celková nebo částečná výměna spodního vlysu venkovního okna, aby byla zajištěna funkčnost a správné doléhání oken k rámu venkovního okna. Při nesoudržnosti venkovní okapnice a silné dožilosti okenních křídel budou nahrazeny novými tvarově shodnými. Okenní záskočky budou repasovány spolu s kličkami, obrtlíky a okenními panty. Mosazné části budou očištěny chemicky, aby nebyla poškozena mosaz. Doporučuje se obnovení mosazi leštěním a následnou konzervaci. Před povrchovou úpravou budou veškeré pohledové dřevěné části vybroušeny (min. zrnitost brusných prostředků 100 v závislosti na doporučení pro nátěrový systém). Veškerá dostupná dřevní hmota okna bude impregnována fungicidním prostředkem. Nová povrchová úprava (jako stávající) vnitřní, vnější bude provedena jako krycí vnitřní pohledová bílá, venkovní červená. Okenní skleněné tabulky budou očištěny od nečistot. 17

18 Okno č. 10 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 110 x 42 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 18

19 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním, s pákou po pravé straně vnitřní části okna lze tyto okna otvírat, klika je mosazná se značkou výrobce STAKO; do okna jsou instalovány novodobé žaluzie Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Dochováno, poškozeno chybí čepy + výklopný mechanismus u horních oken doporučujeme repasovat a zfunkčnit, mosazné prvky budou čištěny a leštěny. 19

20 Okno č. 12 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm + vnitřní křídla vykazují tvarovou deformaci. Prasklá okenní skleněná tabulka 2 20

21 Okno č. 13 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm + vnitřní křídla vykazují tvarovou deformaci silná deformace u vnitřního křídla levého. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 21

22 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm + torzální stav nůžkového kování u vnitřních oken. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Chybějící okenní kličky, obrtlíky 2x obrtlík torzo + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu, doplnit chybějící obrtlíky tvarově shodnými. 22

23 Okno č. 15 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 117 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 23

24 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním, s pákou po pravé straně vnitřní části okna lze tyto okna otvírat. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 117 x 12 cm + vnitřní křídla vykazují tvarovou deformaci Prasklá okenní skleněná tabulka 1 dochováno + výklopný mechanismus u horních oken doporučujeme repasovat a zfunkčnit, mosazné prvky budou čištěny a leštěny. 24

25 Okno č. 17 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm + vnitřní křídla vykazují tvarovou deformaci Prasklá okenní skleněná tabulka 0 25

26 Okno č. 18 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 26

27 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm + torzální stav nůžkového kování u vnitřních oken; silně poškozený spodní díl rámu venkovního okna, silná tvarová deformace oken Prasklá okenní skleněná tabulka 2 torzo + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 27

28 Okno č. 20 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 28

29 Okno č vnitřní rám okna je lemován profilovou lištou Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 29

30 Okno č vnitřní rám okna je lemován profilovou lištou. Horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním, s pákou po pravé straně vnitřní části okna lze tyto okna otvírat Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm + silná tvarová deformace křídel Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Chybějící okenní kličky, obrtlíky 2x obrtlík dochováno + výklopný mechanismus u horních oken doporučujeme repasovat a zfunkčnit, mosazné prvky budou čištěny a leštěny. Doplnit chybějící obrtlíky tvarově shodnými. 30

31 Okno č vnitřní rám okna je lemován profilovou lištou. V špaletě okna se nachází původní stahovací roleta. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 31

32 Okno č vnitřní rám okna je lemován profilovou lištou. Horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 torzo + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 32

33 Okno č vnitřní rám okna je lemován profilovou lištou. Horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 2 Chybějící okenní kličky, obrtlíky 1x vnitřní dolní okenní skoba torzo ano, venkovní okna + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 33

34 Okno č. 26 Okno s dřevěnou špaletou osmikřídlé. Okenní rámy a křídla s jednoduchým kulatým profilem. Jedná se o dobové okno pravděpodobně dodané po přestavbě 1909, léta 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk či borovice), barevně je okno řešeno: vnitřní pohledová bílá (vnitřní i venkovní), vnější pohledová červená (pouze venkovní). Vnitřní a vnější část okna levá část (2/3) dvoukřídlá dovnitř otvíravá, s rozvorovou okenní kličkou s dvěma okenními skobami na šesti okenních pantech, okenní křídla dělená v horní třetině, sklo čiré v sklenářském tmelu vně. Pravá část dělená poutcem na horní výklopné s výklopným mechanismem spojeným s venkovním horním výklopným oknem bez kliček pouze s pákou na otvíraní po pravé straně na rámu. Klika je mosazná se značkou výrobce STAKO. Spodní okno nedělené dovnitř otvíravé pravé s dvěma okenními kličkami jazýčkové. Venkovní parapetní spojen s venkovním okenním rámem na hřebíčky nebezpečí zatékání vody. U okna je vnitřní dřevěný parapet s jednoduchým obloučkovým profilem. Záskočky jsou řešeny specificky v horní části oken. U okna je instalován bezpečnostní systém. Vnitřní celek 224 x 190 cm Venkovní celek 210 x 180 cm Parapet vnitřní 224 x 15 cm + silné poškození spodního vlysu venkovního rámu okna. Prasklá okenní skleněná tabulka 1 Chybějící okenní kličky, obrtlíky 1x vnitřní rozvorová klička, nepůvodní vnitřní okenní skoba dochováno ano, venkovní okna + výklopný mechanismus u horních oken doporučujeme repasovat a zfunkčnit, mosazné prvky budou čištěny a leštěny. Doplnit chybějící obrtlíky tvarově shodnými. 34

35 35

36 Okno č. 27 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 118 x 12 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 36

37 Okno č. 28 Novodobé nepůvodní okno z 80. let 20. století. Výklopné s nůžkovým kováním a plastovou okenní kličkou s jazýčkem. Dvojitý rám oken (dvojsklo). Materiál jehličnan (předpokládá se smrk či borovice), barevně je okno řešeno: vnitřní pohledová bílá, vnější pohledová červená. Vnitřní 60 x 60 cm Okno v dobré kondici. Poškozeno běžným užíváním. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Vycházet ze zásad jako u okna č. 9 37

38 Okno č. 29 Jako okno č. 28 Vnitřní 60 x 60 cm Jako okno č. 28 Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Vycházet ze zásad jako u okna č. 9 38

39 Okno č k vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. U okna je instalován bezpečnostní systém Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 26 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 ano, venkovní okna 39

40 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 31 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 torzo ano, venkovní okna + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 40

41 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 torzo ano, venkovní okna + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 41

42 Okno č U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 Chybějící okenní kličky, obrtlíky venkovní rozvorová klička nahrazena nepůvodní ano, venkovní okna 42

43 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 torzo ano, venkovní okna + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 43

44 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 torzo ano, venkovní okna + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 44

45 Okno č u okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 ano, venkovní okna 45

46 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 torzo ano, venkovní okna + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 46

47 Okno č k vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 47

48 Okno č k vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 1 48

49 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. U okna je instalován bezpečnostní systém. K vnitřnímu rámu je připojen další rám, zřejmě k žaluziím, které nejsou dochovány. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 23 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 torzo + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 49

50 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním, s pákou po pravé straně vnitřní části okna lze tyto okna otvírat. Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 117 x 42 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 dochováno + výklopný mechanismus u horních oken doporučujeme repasovat a zfunkčnit, mosazné prvky budou čištěny a leštěny. 50

51 Okno č. 42 Venkovní 100 x 180 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 117 x 42 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 51

52 Okno č horní okna venkovní i vnitřní jsou opatřeny výklopným kováním. Vnitřní křídla okna májí mléčné sklo. Venkovní 100 x 175 celek; výklopné 52 x 89 cm Parapet vnitřní 45 x 150 cm Prasklá okenní skleněná tabulka 0 torzo + odstranit zbylé nůžkové kování pro snazší opravu. 52

53 Okno č. 44 Okno jednoduché dvoukřídlé dovnitř otvíravé, nedělené. Pohled do střechy. Okenní rámy a křídla s jednoduchým zdobným profilem. Původní okno z konce 1. desetiletí 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk či borovice), barevně je okno řešeno: vnitřní a vnější pohledová bílá. Sklo mléčné a strukturované zasklené v sklenářském tmelu vně. Rozvorová klička (přetřena barvou mosazná?) na pravém křídle, v rámu dva obrtlíky pro jištění okna. Na čtyřech kašpárkových pantech, v rozích zpevněno z vnější části rohovníky. Venkovní prostor vybetonovaná špaleta zřejmě zde bylo druhé křídlo. Vnitřní 105 x 80 celek Okno vykazuje tvarovou deformaci. Konstrukční spoje jsou částečně narušeny. Spodní části křídel drhnou o spodní rámy oken. Rozvory kování vykazují částečnou nefunkčnost. Venkovní část okna je nejvíce poškozena vlivem klimatických a povětrnostních změn. Povrchová úprava je poškozena. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Vycházet ze zásad jako u okna č. 9 53

54 Okno č. 45 Okno jednoduché dvoukřídlé dovnitř otvíravé, dělené. Okenní rámy a křídla bez zdobných profilů. Nepůvodní okno z let 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk či borovice), barevně je okno řešeno: vnitřní tmavá lazura, vnější pohledová červená. Sklo čiré zasklené v sklenářském tmelu vně. Rozvorová klička (plastová) na pravém křídle. Na šesti okenních pantech. U okna je instalován bezpečnostní systém. Z venku mříž. Vnitřní 166 x 100 celek Okno vykazuje tvarovou deformaci. Konstrukční spoje jsou částečně narušeny. Spodní části křídel drhnou o spodní rámy oken. Rozvory kování vykazují částečnou nefunkčnost. Venkovní část okna je nejvíce poškozena vlivem klimatických a povětrnostních změn. Povrchová úprava je poškozena. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 ano Vycházet ze zásad jako u okna č. 9 54

55 Okno č. 46 Jako okno č. 28 Vnitřní 60 x 60 cm Jako okno č. 28 Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Vycházet ze zásad jako u okna č. 9 55

56 Okno č. 47 Jako okno č. 28 Vnitřní 60 x 60 cm Jako okno č. 28 Prasklá okenní skleněná tabulka 0 Vycházet ze zásad jako u okna č. 9 56

57 Okno č. 48 Okno jednoduché dvoukřídlé dovnitř otvíravé. Okenní rámy a křídla bez zdobných profilů. Původní z výstavby garáže zřejmě z 30 let 20. století. Materiál jehličnan (předpokládá se smrk či borovice), barevně je okno řešeno: vnitřní tmavá lazura, vnější pohledová červená. Sklo čiré zasklené v sklenářském tmelu vně. Rozvorová klička (mosazná) na pravém křídle. Na čtyřech okenních pantech. U okna je instalován bezpečnostní systém. Z venku mříž částečně poškozena Venkovní 65 x 100 cm Okno vykazuje mírnou tvarovou deformaci. Konstrukční spoje jsou částečně narušeny. Spodní části křídel drhnou o spodní rámy oken. Rozvory kování vykazují částečnou nefunkčnost. Venkovní část okna je nejvíce poškozena vlivem klimatických a povětrnostních změn. Povrchová úprava je poškozena. Prasklá okenní skleněná tabulka 0 57

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

Kování na historická okna

Kování na historická okna Kliková rozvora rozvorový mechanismus je přímo v těle kliky, ovládá táhlo ø 6 mm ceny jsou pro uvedené tvary klik, další tvary jsou možné na základě poptávky President President - satén chrom 17229 Lesklá

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích.

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. OUTLET Bayerwald vchodové dveře okna Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. Rezervace a informace u pana Lukáše Zýky - 777 911 340, info@arnold.cz.

Více

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky Výměna oken a oprava fasády budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 2010 Obsah: Část A Obrázek I Stávající stav

Více

Výroba historizujících špaletových oken. Možnosti a limity z hlediska současných předpisů

Výroba historizujících špaletových oken. Možnosti a limity z hlediska současných předpisů Výroba historizujících špaletových oken Možnosti a limity z hlediska současných předpisů TŘI ZÁKLADNÍ ÚKOLY 1. Splnit požadavek investora (uživatele) na nová okna, která budou funkční a pokud možno bezúdržbová,

Více

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Technický list: Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Mihulka František - 607 561 562 Kostelecký Rudolf - 728 720 314 Slouží k mechanickému ovládání všech typů oken pomocí kličky. Převod z kličky k

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

EUROOKNA MORAVEC. O firmě:

EUROOKNA MORAVEC. O firmě: EUROOKNA MORAVEC O firmě: I když se oficiální počátek činnosti datuje k roku 1990, naše firma navazuje na dlouhodobou rodinnou truhlářkou tradici. Zpočátku nebyla výroba specializována, ale vždy se kladl

Více

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849 Telefon: +420487 525 152 Mobil 606 640 108 Zákaznik: Adresa: Telefon: 731 222 225 Fax: vaclav.havliktěsemam:cz Firma SPORT Česká Lípa. Barvířská 2690 ČESKÁ LÍPA 47001 Nabídka: 6849 ID: 5396 Objekt: akce:

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE CZ Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Liší se typem profilu, který jim dodává

Více

14.00 ks Žaluzie vnitřní * pouze do spodních křídel * 7.00 ks ohýbaný parapet 210mm nástřik RAL červená (dle výběru investora)

14.00 ks Žaluzie vnitřní * pouze do spodních křídel * 7.00 ks ohýbaný parapet 210mm nástřik RAL červená (dle výběru investora) Léčebné lázně Kynžvart akce: LD Libuše p.malina malina@lazne-kynzvart.cz Lázeňská 295 354 9 Lázně Kynžvart tel.: 354 672 42 7.00 ks 520 barva : Bílá kování: O pravé, O levé, O levé 2 020 *.NP * 2270 750

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE. chrání vaše soukromí.

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE. chrání vaše soukromí. DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE chrání vaše soukromí. DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE chrání vaše soukromí. Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

okna A DVEŘÍ EUROOK KULHÁNEK s.r.o. Sokolovská 133a 586 02 Jihlava telefon: 567 210 022 fax: 567 210 130 e-mail: kulhanek@vol.cz www.kulhanek.ji.

okna A DVEŘÍ EUROOK KULHÁNEK s.r.o. Sokolovská 133a 586 02 Jihlava telefon: 567 210 022 fax: 567 210 130 e-mail: kulhanek@vol.cz www.kulhanek.ji. okna KULHÁNEK s.r.o. VÝROBA OKEN A DVEŘÍ EUROOK KULHÁNEK s.r.o. Sokolovská 133a 586 02 Jihlava telefon: 567 210 022 fax: 567 210 130 e-mail: kulhanek@vol.cz www.kulhanek.ji.cz Hospodářský park 601 378

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou

DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou otevíravé, plné, hladké, s polodrážkou, hrany masiv pár klik se štítky DV bez prahu dveřní závěsy 1 1 2 4 1/L zárubeň:

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

Vaše poptávka: plastová okna a dveře NEDROPLAST

Vaše poptávka: plastová okna a dveře NEDROPLAST Čs. Armády 29 261 01 Příbram tel.: 777 119 970 euroform@nedroplast.cz www.oknapribram.cz EUROFORM s.r.o., Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany, IČ 463 480 26, DIČ CZ46348026 Vaše poptávka: plastová okna a dveře

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích a showroomu Praha.

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích a showroomu Praha. OUTLET Bayerwald vchodové dveře okna Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích a showroomu Praha. Rezervace a informace u pana Lukáše Zýky - 777 911

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a.cz ; o k n a @ p k s. c z Stránka 2.1 Profilová mapa P K S o k n a

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Poptávka okna Všenory Komárkovi

Poptávka okna Všenory Komárkovi Poptávka okna Všenory Komárkovi Dobrý den, prosíme o vypracování nabídky na výměnu oken v rodinném domě ve Všenorech ( středočeský kraj ). Primárně máme zájem o dřevěná smrková okna, tak aby jejich tepelně

Více

let na trhu let záruka splátky bez navýšení

let na trhu let záruka splátky bez navýšení C H Y T Ř E Z A T E P L E N Á O K N A 15 5 0 % let na trhu let záruka splátky bez navýšení M Á M E P R O V Á S Vážený zákazníku, C H Y T R É Ř E Š E N Í! vážíme si důvěry, kterou jste nám svým zájmem o

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí.

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí. sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu Stačí v průběhu letního větrání na moment rozsvítit v místnosti světlo a pokoj je plný hmyzu. Sítě proti hmyzu do oken tento problém spolehlivě odstraní. Pro moderní okna

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Vyřizuje: Pavel Procházka Tel.: 327 70 89 E-mail: prochazkap@mu.kutnahora.cz Datum:. 7. 203 Skart. znak. Spis. znak: Dodavatel: DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby martinsrna@iol.cz Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

Informace k placenému servisu

Informace k placenému servisu Okna Macek a.s. Nádražní 1701, 696 03 Dubňany IČ: 26906724, DIČ: CZ26906724 OR: KS Brno, oddíl B, vložka 6522 Informace k placenému servisu Servis je zdarma prováděn pouze do 6 měsíců od data zdanitelného

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 4221/15 796 01 Prostějov IČ: 26262029, DIČ: CZ26262029

PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 4221/15 796 01 Prostějov IČ: 26262029, DIČ: CZ26262029 PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 422/5 796 0 Prostějov IČ: 26262029, DIČ: CZ26262029 Všechna okna v našem bazaru jsou nová, nepoužitá (zbytky ze stavby, špatně vyrobený rozměr, zrušená zakázka, apod.),

Více

SPECIFIKACE NABÍDKY:

SPECIFIKACE NABÍDKY: Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše výrobky. Naše firma působí na trhu s plastovými okny od roku 1994. Za tuto dobu jsme realizovali bezpočet výměn a montáží oken, dveří a doplňků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

KATALOG DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

KATALOG DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ KATALOG DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ www.dvere-homolka.cz Ing. Jiří Homolka Březina 1 394 21 Hořepník tel.: 565 447 384, fax: 565 447 395 IČO: 418 89 207 DIČ: CZ380128105 1 2 Vážený zákazníku, v rukou držíte katalog

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6

STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6 STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6 Zakázková kancelář Praha: Bělohorská 143 169 00 Praha 6 - Břevnov Tel./Fax: 220 517 319 602 661 363 e-mail: okna@star-okna.cz IČ 28900995 DIČ CZ28900995

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více