Farní zpravodaj. březen Uvnitř tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. březen 2015. Uvnitř tohoto vydání:"

Transkript

1 Farní zpravodaj březen 2015 Uvnitř tohoto vydání: Národní eucharistický kongres Volby do pastorační rady farnosti 3 Statistika duchovních úkonů za rok 2014, Rozhovor s libretistou 4 Rozhovor s vrcholovým sportovcem 7 Bývalá kaple v Újezdečku 8 Svatý Patrik 9 Don Bosco karneval 10 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty 12 Andělé ve Fontáně 13 Evangelii gaudium (11) 16 Myšlenky Svatého otce Františka 17 Březen měsíc knihy 18 Akce farnosti, Velikonoce 19

2 Národní eucharistický kongres 2015 Ve dnech proběhne v Brně Národní eucharistický kongres. Pro větší informovanost si můžete prolistovat webové stránky Náš litoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude k tomu zasílat pastýřské listy, první zazněl při 1. neděli postní, druhý zazní po Velikonocích a třetí o Letnicích. NEK není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Je dáván velký prostor farnostem nacházet způsoby, jak témata a s tím i celkový záměr NEK, tedy obnovu smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie novou a věčnou smlouvu, přiblížit různým stavům v našich společenstvích (děti, mládež, rodiny, osoby zasvěceného života aj.). Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí , kdy farnosti současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro uskutečnění národního vyvrcholení na podzim v Brně. (převzato z webu NEK) Jak na tuto výzvu bude reagovat naše farnost? Po Velikonocích bude intenzivní příprava dětí na první svaté přijímání při nedělních mších svatých v 9.30 hod. v Trnovanech probíhat postupným vysvětlováním jednotlivých částí bohoslužby. Další uvažování nad eucharistií by mělo proběhnout na setkání skupinek ve farnosti a možná se najdou další možnosti. Jako křesťané musíme dbát, aby všechno v našem životě vycházelo z víry a nezraňovalo to lásku. Tím vším je naše víra zpravidla tak zaměstnána, že už nemá čas ani sílu zamýšlet se sama nad sebou, to znamená zamýšlet se nad tím, co pro nás Bůh učinil a stále činí. Proto naše víra potřebuje jakési volno, tak jako potřebujeme po práci čas k odpočinku. Nedělní cesta do kostela je právě takovým odpočinkem pro naši víru. V každém případě jím může a má být. V kostele se osvobodíme od všedních povinností. Setkáme se zde s lidmi, kteří jsou stejné víry. Nepotřebujeme nikomu nic vysvětlovat. Při modlitbě, biblickém čtení, kázání a slavení eucharistie si znovu připomeneme, co pro nás víra znamená, jakým způsobem jsme skrze Ježíše Krista spojeni s Bohem, s čím se můžeme na Boha obracet a jaký vliv to vše musí mít na náš život. Stejně tak jako dobře probíhající rodinná oslava uvolňuje a dává novou sílu k další práci, může nedělní mše, je-li správně a dobře prožitá a oslavená, poskytnout naší víře sílu plnit úkoly dalšího týdne. (Otto Hermann Pesch: Základní otázky katolické víry, Vyšehrad, Praha 1997) JBŽ 2 Farní zpravodaj Teplice

3 Volby do pastorační rady farnosti V neděli proběhly volby do pastorační rady farnosti s těmito výsledky: Přijato bylo 163 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný (zatrženo 6 lidí), 17 lidí nevyužilo plné možnosti volby. Při posledních sčítání hlasovalo 254 lidí od 15 let, z toho vyplývá 64,17% účast. Získané hlasy: Milan Pekárek 90, Marie Pekárková 87, Jaroslav Janšta 76, Michal Sloup 72, Iva Růžičková 70, Kateřina Šafránková 69, Petr Slavíček 66, Ludmila Mráčková 66, Jana Švecová 63, Miloš Vater 54, Marie Doskočilová 36, Markéta Pospíšilová 24. Prvních pět bylo zvoleno do PRF a přijali volbu. Děkuji všem voličům a kandidátům. Vnímám to jako touhu společně tvořit farní společenství i poslání. Dalšími členy PRF jsou osoby jmenované administrátorem, nebo z pozice své funkce: Administrátor farností Jan Blaha, kněží ve farnosti Václav Čunek a Jan Hurník, ředitel(ka) SSŠT Vendulka Drobná, pastorační asistent(ka) Věra Gajdůšková. Společně v Duchu svatém a se všemi farníky chceme hledat cestu k poznání a uznání Boha v našem kraji i v lidských životech. Z pastorační rady farnosti Dne proběhlo první setkání nové pastorační rady farností. Zúčastnili se ho všichni jmenovaní i zvolení. Projednávalo se: Výsledky voleb Kurzy Alfa Velehrad oslavy 200 let narození Dona Boska Podávání pod obojí při velkých církevních svátcích Lektorská služba jak zapojovat mládežníky Kapela v Trnovanech s hlubokým pochopením a porozuměním pro cítění našich některých farníků, kterým nevyhovuje hraní rytmické kapely, doporučuje PRF využít nabídku našich dalších dvou kostelů, kde je liturgie doprovázena tradičním liturgickým nástrojem, tj. varhanami. Pastorace rodin s malými dětmi výlet 2 za rok březen

4 Služba v kostele jako přivítání cizích zatím se neví, jak a kdo Termín dalšího setkání je Myšlenky papeže Františka prezentovat ve FZ Pastorační aktivity v únoru a březnu JBŽ Statistika duchovních úkonů za rok 2014 Teplice Šanov Křty Sňatky Pohřby Svátost nemocných První svaté přijímání Biřmování Účast na nedělní mši svaté Výuka náboženství Trnovany Modlany Světec jinde celkem Rozhovor s libretistou Ti z nás, kteří sledují teplickou hudební scénu, nepochybně zbystří pozornost: Martin Budek? To je přece ten, kdo píše libreta ke skladbám známého hudebního skladatele a dirigenta Hudby hradní stráže a Policie ČR Jana Zástěry. A pozorní čtenáři mohli číst nejednu báseň Martina Budka. Martin byl nedávno přijat mezi katechumeny a chystá se spolu s dalšími přijmout letos na Bílou sobotu svátost křtu. Ochotně nám odpověděl na několik otázek. Tepličanům jsi známý jako libretista hudebních děl Jana Zástěry a taky jako barytonista souboru Collegium hortensis. Co děláš jako své zaměstnání? Už čtvrtým rokem pracuji jako pečovatel-ošetřovatel ve stacionáři v Proboštově. Zde se poskytují nepřetržitě denní, týdenní a pobytové odlehčovací služby. Jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 4 Farní zpravodaj Teplice

5 nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhého. Mým posláním je zajistit a obstarat nejen základní potřeby člověka, ale být mu i dobrým společníkem a partnerem, a to nejen jemu, ale i jeho rodině. Prožíváme společně všechny radosti i starosti, které život přináší. Každý den je úplně jiný. Pokud to zdravotní stav umožňuje, doprovázím je až do jejich úplného odchodu. Má práce mě velmi naplňuje, je zdrojem nejednoho zamyšlení, radosti a je nevyčerpatelnou inspirací. Neměnil bych. Nejedno Tvé libreto inicioval otec Benno Beneš SDB. Jak vznikla vaše spolupráce? Vznikla díky sv. Janu Křtiteli. Mešní proprium k sv. Janu Křtiteli jsem vytvořil jako svůj první text ke zhudebnění pro slavnostní mši, a protože jsem byl tehdy nepolíben liturgií, bylo nutné, aby ho někdo z povolaných zkontroloval a schválil. Byl to otec Benno, který už některé z mých dřívějších prací znal. Kupodivu nás obou byly v textu jen dva drobné nedostatky. Z výsledku jsme měli radost oba. Tak to vše začalo. Postupem času jsme pak revidovali všechny mé texty pro liturgii. Byla to nejen práce, ale i velmi zajímavá setkání, na která jsem se vždy těšil. Několik textů jsme vytvořili i společně. Ze spolupráce se stalo brzy vzácné přátelství, kterého si nesmírně vážím. Chceš přijmout křest a stát se katolíkem. Jak vzniklo toto Tvé rozhodnutí? K víře jsem nebyl veden, přesto mi její objevování a prožívání nebylo zakazováno. Už odmalička jsem obdivoval sakrální stavby a duchovní hudbu. Poznával jsem ale rád celý svět. Bůh ke mně promlouval už od mého narození skrze vše kolem mě a já ho konečně v určitém věku začal vnímat, poslouchat a hovořit s ním. Nicméně, pevnost mé víry nebyla nijak světoborná. Mé rozhodnutí se ve mně pralo několik let s nedůvěrou, pohodlností a sobectvím. Až na podzim roku 2013 mi bylo ukázáno, že můj život a jeho hodnoty jsou postavené na špatných přízemních základech. Myslel jsem, že se nic nemůže stát. Pak kvůli finančním problémům to vypadalo, že přijdu o práci a bydlení v podnájmu. Ve stejnou chvíli se objevily i zdravotní komplikace (teď už vím, že kvůli stresu). Ani v osobním životě se mi nedařilo. Špatně jsem spal, neměl jsem chuť k jídlu, nesoustředil se. Jediné, co mě drželo nad vodou v tomto těžkém období, byl Hospodin a jeho Slovo. Poznal jsem, jaký hlavní pilíř musím vztyčit ve svém životě, a o něj březen

6 že mám vše s bezmeznou důvěrou opřít. A tak jsem to udělal. Teprve zanedlouho potom přišly šťastné výsledky zdraví je v pořádku, v práci se situace stabilizovala, dokonce jsem si polepšil a teď si buduji svůj nový domov. To mě utvrdilo v tom, že jsem se vydal na správnou cestu za pravdivým cílem. Teprve když jsem přestal na věcech lpět a poznal jsem, že NIC je mnohem víc, začal jsem i dávat, nejenom brát získal jsem nekončící Lásku, jež je mnohem víc, než všechny statky světa. Nejen tehdy, ale každý den dostávám spoustu darů, které mě o tom přesvědčuji. Přál bych to každému zažívat, poznávat a pociťovat. Přijmout svátost křtu v dospělosti je významné rozhodnutí. Jsi připraven ho obhajovat i před případnými zvědavci? Se svým rozhodnutím se netajím ani ve svém širším okolí už od začátku katechumenátu. A máte pravdu, zvědavci jsou a je jich hodně. Dostávám často nejrůznější dotazy. A ač se ze začátku zdá, že to bude nevyrovnaný rozhovor v podobě velmi složitých otázek či dokonce obvinění na něž se velmi těžko odpovídá, nakonec je z toho příjemný rozhovor o světě, lidech a především o Bohu. Zjistíme oba, že naproti sobě sedí dva rozumní lidé, kteří jsou si rovni. A ne ten zarputilý ateista a já coby náboženský fanatik. Obvykle v tomto rozhovoru společně rozptýlíme oboustrannou nevědomost, nedostatečnou informovanost a dlouholeté předsudky. Často se stává, že pak dotyčný zvědavec přijde zanedlouho znovu s dalšími otázkami a čeká se zájmem na mé vysvětlení a odpovědi. Stávají se z toho sympatická pravidelná posezení. I já se dozvídám mnoho nového. Upřímně mě těší, když je někdo zvědavý, je to základní kámen poznání a seznámení se s meritem věcí. U opravdu zatvrzelých lidí, kterých moc není, to nelámu přes koleno. Neodsuzuji je a jsem trpělivý. Osvědčilo se mi jít spíše příkladem. Snažím se žít, chovat se a konat tak, aby viděli pravdivé svědectví života s Bohem. Martine, moc Ti děkuji za Tvá slova, za všechny Tvé odpovědi, které jsou bezpochyby pro všechny z nás velmi poučné. Dovolím si popřát Ti jménem všech čtenářů Farního zpravodaje nejen úspěšné vykročení na Tvé pouti křesťana, ale také ještě mnoho úspěšných počinů ve Tvé činnosti profesionální, literární i pěvecké. 6 Farní zpravodaj Teplice jš

7 Rozhovor s vrcholovým sportovcem Mladý muž, který hraje nejvyšší soutěž v odbíjené, přece může být zařazen, a nejen námi amatéry, mezi vrcholové sportovce, i když je to teprve student gymnázia, a ne profesionál, jak by se mohlo zdát. A takového mladého muže mezi sebou máme. Kdo to je? Jeden z našich současných katechumenů. Poslal jsem mu em několik zvědavých otázek. A jak mi na ně Martin odpověděl? Mohl bys nám říci něco málo o sobě co děláš, odkud jsi a čím jsi? Jmenuji se Martin Pilous a bydlím v Teplicích, kde i studuji místní gymnázium, přesněji 2. ročník čtyřletého oboru, je tedy zřejmé, že ještě nějakou dobu studentem budu, jelikož mám v plánu jít dále na vysokou školu. Zde ještě nevím, jakou cestou se vydám, ale velmi mne láká například medicína nebo nějaký obor spojený s chemií. Jinak mimo školu trávím většinu volného času na trénincích v Ústí nad Labem, kde s volejbalovým týmem mužů hraji pod vysokou sítí tuzemskou nejvyšší soutěž. Několik měsíců se již seznamuješ s naším farním společenstvím. Jak jsi nás za tu krátkou dobu poznal? (smích) Jsem nejspíš trochu odlišný případ od většiny katechumenů. Na výuku katechismu a obecně na tzv. spolča docházím už pár let. Začal jsem se připravovat ke křtu již tak před čtyřmi (možná více) roky a už si ani nepamatuji moji první hodinu; vím jen, že to bylo začátkem adventu. Ovšem vzhledem k mému plnému diáři jsem neměl příliš času na poznávání farního společenství, a tak možná i to je jeden z důvodů, proč moje příprava dosud ještě trvá. Chceš přijmout křest a stát se katolíkem. Jak vzniklo toto Tvé rozhodnutí? Mé rozhodnutí vzniklo čistě přirozeně okolo 10. roku věku, kdy jsem se začetl do Bible a velmi mne tyto příběhy a myšlenky v nich obsažené zaujaly. Jako zvídavé dítě jsem měl touhu dovědět se víc, takže mé kroky směřovaly za dědou, který byl nejvíce věřícím členem naší rodiny a shodou okolností katolík. Jak jsem dospíval, asi o dva roky později jsem začal být všímavější ke svému okolnímu prostředí a vůbec svým životním situacím, a když jsem je porovnal s ostatními, zjistil jsem, že jsem (myšleno se vší pokorou a trochou nadsázky) šťastné dítě, které se umělo dobře narodit. Měl jsem v sobě nutkání někomu poděkovat za tento dar a díky dědovi (potažmo rodině) vedly mé kroky do kostela za místním knězem. březen

8 Přijmout svátost křtu v dospělosti je významné rozhodnutí. Jsi připraven ho obhajovat i před případnými zvědavci? To bych řekl, že v ateistické zemi, jakou bezesporu ČR je, bude nelehký úkol. Zejména pak zde na severu, kde se být věřícím nenosí. Faktem je, že již dnes se mne přátelé ptají, kde se názorově inspiruji, protože se v některých oblastech zásadně rozcházíme. Ovšem jsem obklopen inteligentními lidmi, a tak naše debaty končí většinou pochopením. Své rozhodnutí být katolíkem se tedy snažím brát vážně a vytrvale jej obhajuji již dnes. Tak to je slovo opravdového chlapa! Ale on ještě na závěr dodal: Děkuji za položené dotazy, potěšil mě váš zájem o mou osobu. S pozdravem, Martin Pilous I já vím, že za všecko, i za rozhovor, se vždycky sluší poděkovat, i když je to jen za zodpovězení několika otázek tak Martine, já Ti taky moc děkuji za sebe i za všechny čtenáře Farního zpravodaje a přeji Ti, aby se Ti dařilo nejen ve vrcholovém sportu, ale především také v osobním životě opravdového křesťana. jš Bývalá kaple v Újezdečku V minulosti se obec jmenovala Malý Újezd (německy Klein Augezd). Leží západním směrem od Teplic, když míjíme Řetenice a jedeme na Košťany. Bývalá malá zemědělská vesnice se rozrostla po těžbě uhlí a výstavbě průmyslových závodů. Staré jádro s kapličkou (dnes tam stojí místo ní pomník a budova obecního úřadu) se však zachovalo. Obec už roku 1869 měla 450 obyvatel a 48 domů. Už v roce 1198 byla vesnice zřejmě majetkem kláštera benediktinek v Teplicích. První písemná zmínka je však až z roku 1398, když patřila k panství hradu Rýzmburk. Pak byla ves rozdělena mezi panství Libčeves, Duchcov a Teplice. Od roku 1766 byla ves ve vlastnictví knížecího rodu Clary-Aldringenů. 8 Farní zpravodaj Teplice

9 Kaple na návsi obce byla postavena roku Jde o menší zděnou kapli s průčelím a věží na západní straně. Od roku 1945 nebyla kaple udržovaná a chátrala. Kaple byla zbořena v 70. letech 20. století. Bližší údaje o kapli se nepodařilo zjistit. nk Foto: Kaple na návsi v Újezdečku na pohlednici z roku Teplicko Zdroj: Města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích. Ing. Stanislav Olt. Svatý Patrik Svatý Patrik, dodnes nejuctívanější světec v Irsku, byl jedním z nejdůležitějších hlasatelů víry katolické církve. Jemu se podařilo pokřesťanštění Irska, on uspořádal církev na ostrově a připojil irský lid k ostatnímu křesťanskému světu. Kolem osoby sv. Patrika se druží mnoho legend. Jeho působnost je však bezesporu doložena. Jako syn konšela, který byl též jáhnem, přišel Patrik na svět kolem roku 385 v západní Anglii. Jako dítě byl unesen irskými piráty a odvlečen do Irska, kde musel žít šest let jako otrok. V mladistvém věku se mu podařilo uprchnout. Vrátil se zpět do otcovského domu vnitřně vytříben a jako jiný člověk. Vnitřní hlas říkal Patrikovi, že se jednoho dne musí vrátit jako misionář do Irska. Patrik pak žil několik let jako mnich. Pobýval pravděpodobně na Lérinských ostrovech u Azurového pobřeží a v Auxerre ve střední Francii. Stále znovu musel snášet kritiku pro své nedostatečné vzdělání. O jeho spisech se říkalo, že mají málo elegantní sloh. Avšak Patrik šel svou cestou. Asi roku 432 se vrátil tam, kde šest let trpěl, březen

10 ale kde také nalezl cestu sám k sobě, do Irska. Když tam pravděpodobně téhož roku zemřel Palladius, jmenovaný papežem Celestýnem I. prvním biskupem Irska, byl Patrik určen za jeho nástupce. Od té doby začal svou neúnavnou misionářskou činnost na severu ostrova. Roku 444 tam zřídil biskupské sídlo v Armagh. V oné krajině žili jen pohané. Následovala další biskupská sídla v celé zemi. Své kněze a biskupy povolával Patrik z mnoha zemí. Již brzy se mluvilo o ostrově svatých. Patrik, apoštol Irska, zemřel kolem roku 461. Místo jeho smrti a jeho pohřbu se nedá s určitostí zjistit. V národním muzeu v Dublinu se uchovává misionářův zub a zvonek. Patrikův svátek 17. března se v Irsku velice slaví. Obyvatelé nosí toho dne na klobouku nebo na šatech jetelový list, světcův atribut. Legenda vypráví, že Patrik pomocí jetelového listu vysvětloval pohanům na ostrově nejsvětější Trojici. Jetelový list je od té doby též i národním znakem Irska. Irští misionáři a později i irští vystěhovalci nesli úctu k Patrikovi brzy do celého světa, zejména i do Spojených států. Jeden z největších kostelů v New Yorku je zasvěcen tomuto světci. Také v Austrálii je Patrik uctíván a rovněž ve Francii v kraji Ruennu a na jihofrancouzských Lérinských ostrovech. Svatý Patrik je většinou znázorňován v biskupském rouchu, často s hady, s ohněm a se symbolickým jetelovým listem. Z knihy Rok se svatými upravil ib Don Bosco karneval Historicky první farní karneval (aspoň co si pamatuju) se odehrával druhou únorovou neděli, neboli odpoledne ve farním sále. Sešly se na něm děti ze Sedmikrásku, děti z náboženství, z farnosti i z farního klubu. Tato věková i skupinová různost ve mně budila malé obavy, ale myslím, že děti se rychle spřátelily a dokonce ti starší z farního klubu se starali o ty sedmikráskové nejmenší A co jsme spolu všechno prožili? 10 Farní zpravodaj Teplice

11 Děti si užily malých soutěží a her s pohádkovými písničkami, s balónky, s lanem, se zavázanýma očima maminek a tatínků. Karnevalovým hitem se stala píseň Když jde malý bobr spát, kterou nás naučila tancovat misijní dobrovolnice Martina; tančili jsme ji na žádost dětí nejméně pětkrát. Děti představovaly jméno a bydliště své masky. Tak jsme se seznámili s piráty z Karibiku, s kočičkou z domácího dvorku, s černou paní, s majdovským klaunem, s pavoučí princeznou, s kimonovým bojovníkem i s mnohými dalšími. My dospělí jsme měli lesní masky; absolutní jedničkou byla Brocardovic maska kuny používaná svého času jako kožešinový límec. Snědli jsme spoustu koblihů, štramberských uší se šlehačkou i božích milostí samozřejmě smažených. Také nás navštívil samotný Don Bosco, který nám povyprávěl některé zajímavosti ze svého života a poté si s námi při kytaře zvučným hlasem zazpíval. Smutným se dny vlečou, veselým rychle ubíhají to je jeho citát, který si pamatuju z andělské výstavy. O tomto nedělním odpoledni toto platilo dvojnásob. A tak už si chystejte masky na příští rok! Věrka březen

12 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty Středisko Prosetice V pondělí jsme s dětmi, které vyhrály měsíční bodování, pekli domácí pizzu. Děti se na tuto akci těšily o to více, protože pro ně bylo neobvyklé, že budou pizzu péct s kolegou Jirkou. Ten dříve pracoval v pekárně, tak měl s těstem zkušenosti. Pizza se nám povedla a natočili jsme i krátké video, které můžete shlédnout na našem facebookovém profilu (Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Prosetice) nebo na střediskových stránkách sdb.cz. Našemu kolegovi Pavlovi se narodilo miminko, což jsme všichni i s dětmi prožívali s ním. Na výtvarce jsme mu vyrobili přáníčka, což napadlo samotné děti. Kolegyně Jana a náš dobrovolník Milan jeli na měsíční cestu po Indii. S dětmi jsme natočili videopozdrav v češtině, angličtině a místní řeči kannandštině, který tam předali našemu adoptivnímu synovi Shanelovi Fernandesovi. Také jsme nazpívali romskou písničku. Celý pozdrav je opět ke zhlédnutí na stránkách a Facebooku. Velká středisková akce v nákupním centru Fontána, vernisáž a vyhlášení vítězů naší výtvarné soutěže Namaluj svého anděla proběhla letos již potřetí. Akcí se prolínalo plno vystoupení (zpívání, tanec, divadlo) a soutěží pro děti. S dětmi jsme využili také sněhové nadílky a v sobotu vyrazili na běžky. Byla to taková malá příprava a lákadlo na naše jarní prázdniny, které chceme jako již tradičně strávit s dětmi pobytem na horách v Jablonci nad Nisou. 12 Farní zpravodaj Teplice

13 Středisko Luna O víkendu 23. až naši dobrovolníci absolvovali vzdělávací víkend v Praze. Tento víkend byl zaměřen na zlepšení a prohloubení salesiánského způsobu práce. Konec měsíce ledna jsme věnovali, stejně jako v prosetickém středisku, přípravě různých obrázků, videa a dalších materiálů pro naši kolegyni Janu, která je nyní na návštěvě Indie. Naši návštěvníci se ujali role průvodců po středisku. Všechno bylo popsáno a vysvětleno sice někdy kostrbatou angličtinou, ale děcka si mohla vyzkoušet, že učit se jazyk může mít i praktický dopad. Snad je to bude motivovat k dalšímu úsilí. Ve středu naši předškoláci navštívili Lesní školku u Proboštova. Abyste si nemysleli, že se prodírali lesem, tahle školka je školka mateřská. Děti si odnesly nejen mnoho nových poznatků z přírody, ale i pořádně velký hlad, protože na čerstvém vzduchu vyhládne. Dne v našem středisku probíhala akce zaměřená na první pomoc. Účastníci se naučili, jak účinně poskytnout první pomoc a jak si zachovat jasnou a klidnou hlavu v takovéto vypjaté chvíli. Téhož dne večer naši sportumilovní návštěvníci navštívili futsalové utkání mezi Teplicemi a Brnem. Utkání bylo napínavé a domácí nakonec zvítězili 8:1. Andělé ve Fontáně Teplice, Od pátku 30. ledna je ve třetím patře teplického nákupního centra Fontána k vidění výstava obrázků, které zaslaly děti do soutěže Namaluj svého anděla pro Jana Boska. Salesiánské středisko Štěpána Trochty a římskokatolická farnost Teplice jako organizátoři soutěže uspořádali u příležitosti vernisáže těchto březen

14 obrázků zábavné soutěžní odpoledne, kterého se zúčastnily desítky dětí i jejich rodičů. Výstava potrvá celý měsíc až do konce února. Známý teplický žonglér Radim Lůžek pobavil děti svými triky s diabolem, o hudební vystoupení se postarali rapper Feddy z prosetického střediska a rapper Andrej z teplické konzervatoře, zpěvačka Lucie s kytaristou Milanem a kapela složená z dětí, které navštěvují salesiánské středisko v Proseticích. Scénku ze života Jana Boska si připravila mládež z teplické farnosti. Děti mohly zkusit procvičit své schopnosti v nejrůznějších disciplínách: hod míčkem do andělského košíku, navlékání korálků, překážková dráha nebo například skládání obrázku anděla. I v dalších měsících připravujeme podobné programy pro veřejnost, zejména pro děti a rodiny, popisuje plány ředitelka salesiánského střediska Vendulka Drobná. Na jaro máme připraveno několik akcí pro veřejnost. V březnu si připomeneme 110. výročí narození Štěpána kardinála Trochty, další akce je nachystána na 3. dubna 2015 na Velký pátek do centra Teplic. Formou drobných her si děti připomenou velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista. Více informací o připravovaných akcích je možné nalézt na Výtvarná soutěž Namaluj svého anděla pro Jana Boska Třetí ročník výtvarné soutěže vyhlásilo Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže v listopadu Tento ročník se koná u příležitosti výročí 200 let narození italského katolického kněze, světce, významného pedagoga a zakladatele salesiánů Jana Boska, který žil v 19. století ( ). Salesiáni Dona Boska se věnují výchově mládeže po celém světě. Do výtvarné soutěže se mohly zapojit děti i mladí lidé ve věku od 3 do 26 let. Obrázky bylo možné do soutěže posílat do konce prosince Soutěže se zúčastnilo 376 dětí z různých základních, mateřských škol i jiných institucí, např. ZŠ Nové Lázně, Teplice, ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, ZŠ A. Sochora, Duchcov, ZŠ Kamenická, Děčín, ZŠ M. Švabinského, Teplice, ZŠ Zabrušany, NZDM Záplata (Most), Výtvarná dílna paní Barabášové (Teplice) aj. V minulosti byli andělé pro výtvarníky častou inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl. Zpravidla jsou chápáni jako duchovní bytosti, které do našeho světa přinášejí dobro. Stejně jako v předchozích ročnících soutěže jsme byli velmi zvědaví, jak 14 Farní zpravodaj Teplice

15 si postavu anděla představují právě děti, uvedla ředitelka SSŠT Vendulka Drobná. Soutěž byla rozdělena do tří věkových kategorií: do 7 let, 8 14 let a let. Povoleny byly všechny výtvarné techniky. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala tříčlenná komise. Ocenění autoři si odnesli poukázky na nákup výtvarných pomůcek podle vlastního výběru v hodnotě až 300 Kč, objasňuje podrobnosti soutěže Bc. Stanislava Schöpková, koordinátorka soutěže. Odměny byly předány vítězům soutěže během vernisáže výstavy. Organizátoři soutěže děkují OC Fontána Teplice za poskytnutí prostor pro uskutečnění výstavy a její propagaci. Vítězové soutěže I. kategorie 1. místo: Matyáš Dřevěný, Výtvarná dílna (Teplice) 2. místo: Tereza Wágnerová, ZŠ A. Sochora (Duchcov) 3. místo: Ema Petlanová, Výtvarná dílna (Teplice) II. kategorie 1. místo: Anna Tylová, ZŠ Kamenická (Děčín) 2. místo: Nela Vovsová, ZŠ Kamenická (Děčín) 3. místo: Dominika Sejkorová, ZŠ Kamenická (Děčín) III. kategorie 1. místo: Sadiki Siebel, ZŠ M. Švabinského (Teplice) 2. místo: Viktorie Barošová, ZŠ M. Švabinského (Teplice) 3. místo: Kristýna Karchňáková, ZŠ M Švabinského (Teplice) Speciální ocenění poroty Leona Karla Vajgrtová, ZŠ Nové Lázně (Teplice) Anna Tylová, ZŠ Kamenická (Děčín) Nikola Hoyerová, ZŠ J. Pešaty (Duchcov) Lea Vengrynská, ZŠ J. Pešaty (Duchcov) Rostislav Kadlec březen

16 Evangelii gaudium (11) Čeho je moc, toho je příliš tak nějak se traduje jedno z našich úsloví. I mně toto přišlo na mysl, když jsem psal číslo 11 v nadpisu této úvahy. Stačilo však začíst se do dalších stránek Františkovy exhortace a veškeré mé obavy šly stranou. Naopak píši dál, moudra z Františkovy exhortace Evangelii gaudium jsou jakoby nevyčerpatelná. Tak se do toho dejme. Ne sterilnímu pesimismu! To je další Františkovo doporučení. Po úvodním připomenutí na radost evangelia, kterou nám nikdo nevezme (srov. Jan 16,22) čtu dál, kde papež František vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s těmi z nás, kteří v dnešní době vidí jen zmar a zkázu a říká, že Na nynějším stavu věcí máme spíše vidět tajemné úradky Boží Prozřetelnosti, která nás vede k novému řádu lidských vztahů. Dnešní události jsou dílem lidí, a co víc: nad jejich očekávání uskutečňují vyšší Boží záměry; Bůh řídí všechno i přes lidské nehody a nezdary moudře k dobru církve. Jedním z nejvážnějších pokušení, které dusí horlivost a odvahu, je poraženectví. Nikdo se nemůže pustit do bitvy, pokud nevěří ve vítězství. Kdo začíná bez důvěry, prohrál předem polovinu bitvy a zakopává svoje hřivny. Pesimismem a slabostmi byli občas napadáni i apoštolové, jak píše sv. Pavel ve druhém listu Korintským (2Kor 12,9 10). A hned poukazuje na Kristova slova: Postačí ti moje milost; neboť síla se zdokonaluje ve slabosti. Toto bychom měli stejně chápat i my, k tomu nás přivádí i papež František, když poukazuje na tato slova apoštola Pavla z jeho listu Korintským. Ano novým vztahům, které ustanovuje Ježíš Kristus. Tuto svou výzvu dává papež František do přímé souvislosti s našimi možnostmi ve využívání sítí a nástrojů 16 Farní zpravodaj Teplice

17 lidské komunikace, které dosáhly neslýchaného rozvoje. Ano, jde o možnosti, které nám dává všechna moderní technika mobily, chytré telefony, internet a všechna další nová pojítka. Máme objevit a sdílet mystiku společného života, kdy se umíme smísit s ostatními, setkávat se s nimi, brát je do náruče, vzájemně se podepírat a být součástí toho poněkud chaotického davu, který se může proměnit na opravdovou zkušenost bratrství. Takto se větší možnosti komunikace stanou většími možnostmi setkávání a solidarity mezi všemi. Kéž bychom kráčeli touto cestou! Bylo by to moc dobré, moc ozdravné, osvobozující a nadějné! Uzavřít se v sobě znamená okoušet hořký jed uzavřenosti v sobě a lidstvo bude ještě zkaženější každou naší egoistickou volbou. Že zde není obsažen žádný citát z Bible? Ne, není! Máme však před sebou slova o tom, jak dávat najevo každému svému bližnímu svou náklonnost a přízeň s aktivním využíváním všech dnešních technických možností, všech pojítek. Zkusíme to? Tak začněme raději hned. jš Myšlenky Svatého otce Františka Březen 2013 Hlásáme-li Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky. ( ) Pravá moc je služba. ( ) S Kristem srdce nikdy neokorá. ( ) Pána nepotkáváme v zakoušení sebe samých. ( ) Mladistvým vězňům: Přináším vám Ježíšovo pohlazení. ( ) Únor 2015 Neobjevíme Pána, nepřijmeme-li doopravdy toho, kdo je na okraji. Nechme se nakazit dobrem a infikujme dobrem. Láska nemůže být neutrální či nestranná. Je-li zlo nakažlivé, pak dobro také. březen

18 Březen měsíc knihy Přátelé, tentokrát vám chci nabídnout knihy od známých autorů. A je jen na vás, zda si v postní době něco vyberete. Autoři knih: Max Kašparů, Tomáš Halík, Tomáš Špidlík, Jan Graubner, Dominik Duka, Václav Havel, Joachim Meisner, Michael Martinek, Prokop Patrik Maturkanič, Marie Svatošová anebo Anselm Grün a Paulo Coelho. Knihy všech těchto autorů na vás čekají v naší farní knihovně. oč Stojí za přečtení Prožitky Antonína ke konci jeho života dostávaly mystický ráz. Když jednou pozdě v noci hrabě Tiso procházel kolem cel stojících u kostelíka, povšiml si silného světla, vycházejícího z cely Antonínovy. Že by usnul a zapomněl zhasnout svíci?, napadlo ho. Snad tam nezačalo hořet?, ulekl se. Nahlédl dovnitř a srdce mu přestalo úžasem tlouci. Antonín klečel a držel na svých rukou líbezného hošíka, který se na něj usmíval a hladil jej po tváři, zářící nezemskou blažeností. Kolem dítěte se rozprostíralo přenádherné bílé světlo hřející a konejšící svou sladkostí a sama tvář dítěte naplnila hraběte takovým pocitem, že mu vyhrkly slzy do očí, klesl na kolena a chvěl se. Tak jej uviděl Antonín poté, co vidění Dítěte Ježíše přestalo. Požádal ho, aby o tom, co viděl, pomlčel, dokud on, Antonín, bude naživu. Toto je úryvek z knihy Libora Rösnera Archa zákona příběh svatého Antonína z Padovy. Zásluhou výše popsaného příběhu je Antonín obyčejně znázorňován v náručí s Ježíškem. Jaké však bylo Antonínovo životní poslání, jaká byla Boží vůle, kterou celý život hledal, se dozvíte, pokud si tuto velmi zajímavou a napínavou knížku přečtete. Skutečně stojí za přečtení. 18 Farní zpravodaj Teplice ib

19 Akce farnosti Setkání pletařek, děkanství Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v hod při mši svaté 1. skrutinium, kostel sv. Alžběty, Šanov Ekumenické setkání žen, děkanství Ekumenické setkání mužů, evangelická fara ve Sládkově ulici Vzpomínková mše svatá na P. Aloise Švece, kostel sv. Apolináře, Modlany Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele při mši svaté 2. skrutinium, kostel sv. Jana Křtitele první svátost smíření pro děti, výlet Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v hod. P. Stříž při mši svaté 3. skrutinium, kostel BSP Trnovany Setkání seniorů, děkanství Diecézní setkání mladých, Litoměřice Křížová cesta pro rodiny s dětmi, Krupka Setkání pletařek, děkanství Velikonoce Budeme pokračovat v dobré tradici a prožijeme Velikonoce opět společně jako farnost. Obřady Tridua, které bychom takhle chtěli slavit, jsou níže zvýrazněny. Pro ty, kterým by to opravdu nevyhovovalo, bude v děkanském kostele alternativa. Zelený čtvrtek Missa chrismatis, katedrála Litoměřice mše svatá kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí mše svatá na památku Večeře Páně kostel sv. Alžběty, Šanov, následně krátká adorace Velký pátek společná modlitba Četby a Ranních chval kostel sv. Jana Křtitele březen

20 Velikonoční příběh lázeňská kolonáda u Domu kultury velkopáteční obřady kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí velkopáteční obřady kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Trnovany Bílá sobota společná modlitba Četby a Ranních chval kostel sv. Jana Křtitele a tiché adorování u Božího hrobu kostel sv. Jana Křtitele tiché adorování u Božího hrobu kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Trnovany obřady Velikonoční vigilie kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svaté sv. Jan Křtitel 9.00, BSP Trnovany 9.30 a 18.00, sv. Alžběta, Šanov a sv. Petra a Pavla, Křemýž Pondělí velikonoční Mše svaté sv. Jan Křtitel 9.00, BSP Trnovany 9.30 a sv. Alžběta, Šanov K akci Velikonoční příběh farnost a SSŠT v Teplicích chtějí přiblížit Velikonoce Srdečně zveme děti i jejich rodiče či prarodiče. Formou drobných her si děti připomenou život a postavu Ježíše Krista a jeho ukřižování. Akce se koná na Velký pátek 3. dubna od do hodin pod lázeňskou kolonádou u Domu kultury, nebo v OC Fontána. Program je vhodný i pro děti z mimocírkevního prostředí, nebojte se pozvat další známé. Ty, kdo se nemohou s dětmi zúčastnit, tak prosíme o modlitbu, abychom se všichni podíleli na vnášení duchovních hodnot do našeho okolí. Redakční rada: P. Jan Blaha SDB, RNDr. Norbert Krutský, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš st., Olga Červená, Ing. Miroslav Palíšek Vychází 1 měsíčně, náklady jsou hrazeny z kostelních sbírek. Telefon: , Číslo účtu: /0300

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více