Farní zpravodaj. březen Uvnitř tohoto vydání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. březen 2015. Uvnitř tohoto vydání:"

Transkript

1 Farní zpravodaj březen 2015 Uvnitř tohoto vydání: Národní eucharistický kongres Volby do pastorační rady farnosti 3 Statistika duchovních úkonů za rok 2014, Rozhovor s libretistou 4 Rozhovor s vrcholovým sportovcem 7 Bývalá kaple v Újezdečku 8 Svatý Patrik 9 Don Bosco karneval 10 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty 12 Andělé ve Fontáně 13 Evangelii gaudium (11) 16 Myšlenky Svatého otce Františka 17 Březen měsíc knihy 18 Akce farnosti, Velikonoce 19

2 Národní eucharistický kongres 2015 Ve dnech proběhne v Brně Národní eucharistický kongres. Pro větší informovanost si můžete prolistovat webové stránky Náš litoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude k tomu zasílat pastýřské listy, první zazněl při 1. neděli postní, druhý zazní po Velikonocích a třetí o Letnicích. NEK není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Je dáván velký prostor farnostem nacházet způsoby, jak témata a s tím i celkový záměr NEK, tedy obnovu smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie novou a věčnou smlouvu, přiblížit různým stavům v našich společenstvích (děti, mládež, rodiny, osoby zasvěceného života aj.). Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí , kdy farnosti současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro uskutečnění národního vyvrcholení na podzim v Brně. (převzato z webu NEK) Jak na tuto výzvu bude reagovat naše farnost? Po Velikonocích bude intenzivní příprava dětí na první svaté přijímání při nedělních mších svatých v 9.30 hod. v Trnovanech probíhat postupným vysvětlováním jednotlivých částí bohoslužby. Další uvažování nad eucharistií by mělo proběhnout na setkání skupinek ve farnosti a možná se najdou další možnosti. Jako křesťané musíme dbát, aby všechno v našem životě vycházelo z víry a nezraňovalo to lásku. Tím vším je naše víra zpravidla tak zaměstnána, že už nemá čas ani sílu zamýšlet se sama nad sebou, to znamená zamýšlet se nad tím, co pro nás Bůh učinil a stále činí. Proto naše víra potřebuje jakési volno, tak jako potřebujeme po práci čas k odpočinku. Nedělní cesta do kostela je právě takovým odpočinkem pro naši víru. V každém případě jím může a má být. V kostele se osvobodíme od všedních povinností. Setkáme se zde s lidmi, kteří jsou stejné víry. Nepotřebujeme nikomu nic vysvětlovat. Při modlitbě, biblickém čtení, kázání a slavení eucharistie si znovu připomeneme, co pro nás víra znamená, jakým způsobem jsme skrze Ježíše Krista spojeni s Bohem, s čím se můžeme na Boha obracet a jaký vliv to vše musí mít na náš život. Stejně tak jako dobře probíhající rodinná oslava uvolňuje a dává novou sílu k další práci, může nedělní mše, je-li správně a dobře prožitá a oslavená, poskytnout naší víře sílu plnit úkoly dalšího týdne. (Otto Hermann Pesch: Základní otázky katolické víry, Vyšehrad, Praha 1997) JBŽ 2 Farní zpravodaj Teplice

3 Volby do pastorační rady farnosti V neděli proběhly volby do pastorační rady farnosti s těmito výsledky: Přijato bylo 163 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný (zatrženo 6 lidí), 17 lidí nevyužilo plné možnosti volby. Při posledních sčítání hlasovalo 254 lidí od 15 let, z toho vyplývá 64,17% účast. Získané hlasy: Milan Pekárek 90, Marie Pekárková 87, Jaroslav Janšta 76, Michal Sloup 72, Iva Růžičková 70, Kateřina Šafránková 69, Petr Slavíček 66, Ludmila Mráčková 66, Jana Švecová 63, Miloš Vater 54, Marie Doskočilová 36, Markéta Pospíšilová 24. Prvních pět bylo zvoleno do PRF a přijali volbu. Děkuji všem voličům a kandidátům. Vnímám to jako touhu společně tvořit farní společenství i poslání. Dalšími členy PRF jsou osoby jmenované administrátorem, nebo z pozice své funkce: Administrátor farností Jan Blaha, kněží ve farnosti Václav Čunek a Jan Hurník, ředitel(ka) SSŠT Vendulka Drobná, pastorační asistent(ka) Věra Gajdůšková. Společně v Duchu svatém a se všemi farníky chceme hledat cestu k poznání a uznání Boha v našem kraji i v lidských životech. Z pastorační rady farnosti Dne proběhlo první setkání nové pastorační rady farností. Zúčastnili se ho všichni jmenovaní i zvolení. Projednávalo se: Výsledky voleb Kurzy Alfa Velehrad oslavy 200 let narození Dona Boska Podávání pod obojí při velkých církevních svátcích Lektorská služba jak zapojovat mládežníky Kapela v Trnovanech s hlubokým pochopením a porozuměním pro cítění našich některých farníků, kterým nevyhovuje hraní rytmické kapely, doporučuje PRF využít nabídku našich dalších dvou kostelů, kde je liturgie doprovázena tradičním liturgickým nástrojem, tj. varhanami. Pastorace rodin s malými dětmi výlet 2 za rok březen

4 Služba v kostele jako přivítání cizích zatím se neví, jak a kdo Termín dalšího setkání je Myšlenky papeže Františka prezentovat ve FZ Pastorační aktivity v únoru a březnu JBŽ Statistika duchovních úkonů za rok 2014 Teplice Šanov Křty Sňatky Pohřby Svátost nemocných První svaté přijímání Biřmování Účast na nedělní mši svaté Výuka náboženství Trnovany Modlany Světec jinde celkem Rozhovor s libretistou Ti z nás, kteří sledují teplickou hudební scénu, nepochybně zbystří pozornost: Martin Budek? To je přece ten, kdo píše libreta ke skladbám známého hudebního skladatele a dirigenta Hudby hradní stráže a Policie ČR Jana Zástěry. A pozorní čtenáři mohli číst nejednu báseň Martina Budka. Martin byl nedávno přijat mezi katechumeny a chystá se spolu s dalšími přijmout letos na Bílou sobotu svátost křtu. Ochotně nám odpověděl na několik otázek. Tepličanům jsi známý jako libretista hudebních děl Jana Zástěry a taky jako barytonista souboru Collegium hortensis. Co děláš jako své zaměstnání? Už čtvrtým rokem pracuji jako pečovatel-ošetřovatel ve stacionáři v Proboštově. Zde se poskytují nepřetržitě denní, týdenní a pobytové odlehčovací služby. Jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 4 Farní zpravodaj Teplice

5 nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhého. Mým posláním je zajistit a obstarat nejen základní potřeby člověka, ale být mu i dobrým společníkem a partnerem, a to nejen jemu, ale i jeho rodině. Prožíváme společně všechny radosti i starosti, které život přináší. Každý den je úplně jiný. Pokud to zdravotní stav umožňuje, doprovázím je až do jejich úplného odchodu. Má práce mě velmi naplňuje, je zdrojem nejednoho zamyšlení, radosti a je nevyčerpatelnou inspirací. Neměnil bych. Nejedno Tvé libreto inicioval otec Benno Beneš SDB. Jak vznikla vaše spolupráce? Vznikla díky sv. Janu Křtiteli. Mešní proprium k sv. Janu Křtiteli jsem vytvořil jako svůj první text ke zhudebnění pro slavnostní mši, a protože jsem byl tehdy nepolíben liturgií, bylo nutné, aby ho někdo z povolaných zkontroloval a schválil. Byl to otec Benno, který už některé z mých dřívějších prací znal. Kupodivu nás obou byly v textu jen dva drobné nedostatky. Z výsledku jsme měli radost oba. Tak to vše začalo. Postupem času jsme pak revidovali všechny mé texty pro liturgii. Byla to nejen práce, ale i velmi zajímavá setkání, na která jsem se vždy těšil. Několik textů jsme vytvořili i společně. Ze spolupráce se stalo brzy vzácné přátelství, kterého si nesmírně vážím. Chceš přijmout křest a stát se katolíkem. Jak vzniklo toto Tvé rozhodnutí? K víře jsem nebyl veden, přesto mi její objevování a prožívání nebylo zakazováno. Už odmalička jsem obdivoval sakrální stavby a duchovní hudbu. Poznával jsem ale rád celý svět. Bůh ke mně promlouval už od mého narození skrze vše kolem mě a já ho konečně v určitém věku začal vnímat, poslouchat a hovořit s ním. Nicméně, pevnost mé víry nebyla nijak světoborná. Mé rozhodnutí se ve mně pralo několik let s nedůvěrou, pohodlností a sobectvím. Až na podzim roku 2013 mi bylo ukázáno, že můj život a jeho hodnoty jsou postavené na špatných přízemních základech. Myslel jsem, že se nic nemůže stát. Pak kvůli finančním problémům to vypadalo, že přijdu o práci a bydlení v podnájmu. Ve stejnou chvíli se objevily i zdravotní komplikace (teď už vím, že kvůli stresu). Ani v osobním životě se mi nedařilo. Špatně jsem spal, neměl jsem chuť k jídlu, nesoustředil se. Jediné, co mě drželo nad vodou v tomto těžkém období, byl Hospodin a jeho Slovo. Poznal jsem, jaký hlavní pilíř musím vztyčit ve svém životě, a o něj březen

6 že mám vše s bezmeznou důvěrou opřít. A tak jsem to udělal. Teprve zanedlouho potom přišly šťastné výsledky zdraví je v pořádku, v práci se situace stabilizovala, dokonce jsem si polepšil a teď si buduji svůj nový domov. To mě utvrdilo v tom, že jsem se vydal na správnou cestu za pravdivým cílem. Teprve když jsem přestal na věcech lpět a poznal jsem, že NIC je mnohem víc, začal jsem i dávat, nejenom brát získal jsem nekončící Lásku, jež je mnohem víc, než všechny statky světa. Nejen tehdy, ale každý den dostávám spoustu darů, které mě o tom přesvědčuji. Přál bych to každému zažívat, poznávat a pociťovat. Přijmout svátost křtu v dospělosti je významné rozhodnutí. Jsi připraven ho obhajovat i před případnými zvědavci? Se svým rozhodnutím se netajím ani ve svém širším okolí už od začátku katechumenátu. A máte pravdu, zvědavci jsou a je jich hodně. Dostávám často nejrůznější dotazy. A ač se ze začátku zdá, že to bude nevyrovnaný rozhovor v podobě velmi složitých otázek či dokonce obvinění na něž se velmi těžko odpovídá, nakonec je z toho příjemný rozhovor o světě, lidech a především o Bohu. Zjistíme oba, že naproti sobě sedí dva rozumní lidé, kteří jsou si rovni. A ne ten zarputilý ateista a já coby náboženský fanatik. Obvykle v tomto rozhovoru společně rozptýlíme oboustrannou nevědomost, nedostatečnou informovanost a dlouholeté předsudky. Často se stává, že pak dotyčný zvědavec přijde zanedlouho znovu s dalšími otázkami a čeká se zájmem na mé vysvětlení a odpovědi. Stávají se z toho sympatická pravidelná posezení. I já se dozvídám mnoho nového. Upřímně mě těší, když je někdo zvědavý, je to základní kámen poznání a seznámení se s meritem věcí. U opravdu zatvrzelých lidí, kterých moc není, to nelámu přes koleno. Neodsuzuji je a jsem trpělivý. Osvědčilo se mi jít spíše příkladem. Snažím se žít, chovat se a konat tak, aby viděli pravdivé svědectví života s Bohem. Martine, moc Ti děkuji za Tvá slova, za všechny Tvé odpovědi, které jsou bezpochyby pro všechny z nás velmi poučné. Dovolím si popřát Ti jménem všech čtenářů Farního zpravodaje nejen úspěšné vykročení na Tvé pouti křesťana, ale také ještě mnoho úspěšných počinů ve Tvé činnosti profesionální, literární i pěvecké. 6 Farní zpravodaj Teplice jš

7 Rozhovor s vrcholovým sportovcem Mladý muž, který hraje nejvyšší soutěž v odbíjené, přece může být zařazen, a nejen námi amatéry, mezi vrcholové sportovce, i když je to teprve student gymnázia, a ne profesionál, jak by se mohlo zdát. A takového mladého muže mezi sebou máme. Kdo to je? Jeden z našich současných katechumenů. Poslal jsem mu em několik zvědavých otázek. A jak mi na ně Martin odpověděl? Mohl bys nám říci něco málo o sobě co děláš, odkud jsi a čím jsi? Jmenuji se Martin Pilous a bydlím v Teplicích, kde i studuji místní gymnázium, přesněji 2. ročník čtyřletého oboru, je tedy zřejmé, že ještě nějakou dobu studentem budu, jelikož mám v plánu jít dále na vysokou školu. Zde ještě nevím, jakou cestou se vydám, ale velmi mne láká například medicína nebo nějaký obor spojený s chemií. Jinak mimo školu trávím většinu volného času na trénincích v Ústí nad Labem, kde s volejbalovým týmem mužů hraji pod vysokou sítí tuzemskou nejvyšší soutěž. Několik měsíců se již seznamuješ s naším farním společenstvím. Jak jsi nás za tu krátkou dobu poznal? (smích) Jsem nejspíš trochu odlišný případ od většiny katechumenů. Na výuku katechismu a obecně na tzv. spolča docházím už pár let. Začal jsem se připravovat ke křtu již tak před čtyřmi (možná více) roky a už si ani nepamatuji moji první hodinu; vím jen, že to bylo začátkem adventu. Ovšem vzhledem k mému plnému diáři jsem neměl příliš času na poznávání farního společenství, a tak možná i to je jeden z důvodů, proč moje příprava dosud ještě trvá. Chceš přijmout křest a stát se katolíkem. Jak vzniklo toto Tvé rozhodnutí? Mé rozhodnutí vzniklo čistě přirozeně okolo 10. roku věku, kdy jsem se začetl do Bible a velmi mne tyto příběhy a myšlenky v nich obsažené zaujaly. Jako zvídavé dítě jsem měl touhu dovědět se víc, takže mé kroky směřovaly za dědou, který byl nejvíce věřícím členem naší rodiny a shodou okolností katolík. Jak jsem dospíval, asi o dva roky později jsem začal být všímavější ke svému okolnímu prostředí a vůbec svým životním situacím, a když jsem je porovnal s ostatními, zjistil jsem, že jsem (myšleno se vší pokorou a trochou nadsázky) šťastné dítě, které se umělo dobře narodit. Měl jsem v sobě nutkání někomu poděkovat za tento dar a díky dědovi (potažmo rodině) vedly mé kroky do kostela za místním knězem. březen

8 Přijmout svátost křtu v dospělosti je významné rozhodnutí. Jsi připraven ho obhajovat i před případnými zvědavci? To bych řekl, že v ateistické zemi, jakou bezesporu ČR je, bude nelehký úkol. Zejména pak zde na severu, kde se být věřícím nenosí. Faktem je, že již dnes se mne přátelé ptají, kde se názorově inspiruji, protože se v některých oblastech zásadně rozcházíme. Ovšem jsem obklopen inteligentními lidmi, a tak naše debaty končí většinou pochopením. Své rozhodnutí být katolíkem se tedy snažím brát vážně a vytrvale jej obhajuji již dnes. Tak to je slovo opravdového chlapa! Ale on ještě na závěr dodal: Děkuji za položené dotazy, potěšil mě váš zájem o mou osobu. S pozdravem, Martin Pilous I já vím, že za všecko, i za rozhovor, se vždycky sluší poděkovat, i když je to jen za zodpovězení několika otázek tak Martine, já Ti taky moc děkuji za sebe i za všechny čtenáře Farního zpravodaje a přeji Ti, aby se Ti dařilo nejen ve vrcholovém sportu, ale především také v osobním životě opravdového křesťana. jš Bývalá kaple v Újezdečku V minulosti se obec jmenovala Malý Újezd (německy Klein Augezd). Leží západním směrem od Teplic, když míjíme Řetenice a jedeme na Košťany. Bývalá malá zemědělská vesnice se rozrostla po těžbě uhlí a výstavbě průmyslových závodů. Staré jádro s kapličkou (dnes tam stojí místo ní pomník a budova obecního úřadu) se však zachovalo. Obec už roku 1869 měla 450 obyvatel a 48 domů. Už v roce 1198 byla vesnice zřejmě majetkem kláštera benediktinek v Teplicích. První písemná zmínka je však až z roku 1398, když patřila k panství hradu Rýzmburk. Pak byla ves rozdělena mezi panství Libčeves, Duchcov a Teplice. Od roku 1766 byla ves ve vlastnictví knížecího rodu Clary-Aldringenů. 8 Farní zpravodaj Teplice

9 Kaple na návsi obce byla postavena roku Jde o menší zděnou kapli s průčelím a věží na západní straně. Od roku 1945 nebyla kaple udržovaná a chátrala. Kaple byla zbořena v 70. letech 20. století. Bližší údaje o kapli se nepodařilo zjistit. nk Foto: Kaple na návsi v Újezdečku na pohlednici z roku Teplicko Zdroj: Města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích. Ing. Stanislav Olt. Svatý Patrik Svatý Patrik, dodnes nejuctívanější světec v Irsku, byl jedním z nejdůležitějších hlasatelů víry katolické církve. Jemu se podařilo pokřesťanštění Irska, on uspořádal církev na ostrově a připojil irský lid k ostatnímu křesťanskému světu. Kolem osoby sv. Patrika se druží mnoho legend. Jeho působnost je však bezesporu doložena. Jako syn konšela, který byl též jáhnem, přišel Patrik na svět kolem roku 385 v západní Anglii. Jako dítě byl unesen irskými piráty a odvlečen do Irska, kde musel žít šest let jako otrok. V mladistvém věku se mu podařilo uprchnout. Vrátil se zpět do otcovského domu vnitřně vytříben a jako jiný člověk. Vnitřní hlas říkal Patrikovi, že se jednoho dne musí vrátit jako misionář do Irska. Patrik pak žil několik let jako mnich. Pobýval pravděpodobně na Lérinských ostrovech u Azurového pobřeží a v Auxerre ve střední Francii. Stále znovu musel snášet kritiku pro své nedostatečné vzdělání. O jeho spisech se říkalo, že mají málo elegantní sloh. Avšak Patrik šel svou cestou. Asi roku 432 se vrátil tam, kde šest let trpěl, březen

10 ale kde také nalezl cestu sám k sobě, do Irska. Když tam pravděpodobně téhož roku zemřel Palladius, jmenovaný papežem Celestýnem I. prvním biskupem Irska, byl Patrik určen za jeho nástupce. Od té doby začal svou neúnavnou misionářskou činnost na severu ostrova. Roku 444 tam zřídil biskupské sídlo v Armagh. V oné krajině žili jen pohané. Následovala další biskupská sídla v celé zemi. Své kněze a biskupy povolával Patrik z mnoha zemí. Již brzy se mluvilo o ostrově svatých. Patrik, apoštol Irska, zemřel kolem roku 461. Místo jeho smrti a jeho pohřbu se nedá s určitostí zjistit. V národním muzeu v Dublinu se uchovává misionářův zub a zvonek. Patrikův svátek 17. března se v Irsku velice slaví. Obyvatelé nosí toho dne na klobouku nebo na šatech jetelový list, světcův atribut. Legenda vypráví, že Patrik pomocí jetelového listu vysvětloval pohanům na ostrově nejsvětější Trojici. Jetelový list je od té doby též i národním znakem Irska. Irští misionáři a později i irští vystěhovalci nesli úctu k Patrikovi brzy do celého světa, zejména i do Spojených států. Jeden z největších kostelů v New Yorku je zasvěcen tomuto světci. Také v Austrálii je Patrik uctíván a rovněž ve Francii v kraji Ruennu a na jihofrancouzských Lérinských ostrovech. Svatý Patrik je většinou znázorňován v biskupském rouchu, často s hady, s ohněm a se symbolickým jetelovým listem. Z knihy Rok se svatými upravil ib Don Bosco karneval Historicky první farní karneval (aspoň co si pamatuju) se odehrával druhou únorovou neděli, neboli odpoledne ve farním sále. Sešly se na něm děti ze Sedmikrásku, děti z náboženství, z farnosti i z farního klubu. Tato věková i skupinová různost ve mně budila malé obavy, ale myslím, že děti se rychle spřátelily a dokonce ti starší z farního klubu se starali o ty sedmikráskové nejmenší A co jsme spolu všechno prožili? 10 Farní zpravodaj Teplice

11 Děti si užily malých soutěží a her s pohádkovými písničkami, s balónky, s lanem, se zavázanýma očima maminek a tatínků. Karnevalovým hitem se stala píseň Když jde malý bobr spát, kterou nás naučila tancovat misijní dobrovolnice Martina; tančili jsme ji na žádost dětí nejméně pětkrát. Děti představovaly jméno a bydliště své masky. Tak jsme se seznámili s piráty z Karibiku, s kočičkou z domácího dvorku, s černou paní, s majdovským klaunem, s pavoučí princeznou, s kimonovým bojovníkem i s mnohými dalšími. My dospělí jsme měli lesní masky; absolutní jedničkou byla Brocardovic maska kuny používaná svého času jako kožešinový límec. Snědli jsme spoustu koblihů, štramberských uší se šlehačkou i božích milostí samozřejmě smažených. Také nás navštívil samotný Don Bosco, který nám povyprávěl některé zajímavosti ze svého života a poté si s námi při kytaře zvučným hlasem zazpíval. Smutným se dny vlečou, veselým rychle ubíhají to je jeho citát, který si pamatuju z andělské výstavy. O tomto nedělním odpoledni toto platilo dvojnásob. A tak už si chystejte masky na příští rok! Věrka březen

12 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty Středisko Prosetice V pondělí jsme s dětmi, které vyhrály měsíční bodování, pekli domácí pizzu. Děti se na tuto akci těšily o to více, protože pro ně bylo neobvyklé, že budou pizzu péct s kolegou Jirkou. Ten dříve pracoval v pekárně, tak měl s těstem zkušenosti. Pizza se nám povedla a natočili jsme i krátké video, které můžete shlédnout na našem facebookovém profilu (Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Prosetice) nebo na střediskových stránkách sdb.cz. Našemu kolegovi Pavlovi se narodilo miminko, což jsme všichni i s dětmi prožívali s ním. Na výtvarce jsme mu vyrobili přáníčka, což napadlo samotné děti. Kolegyně Jana a náš dobrovolník Milan jeli na měsíční cestu po Indii. S dětmi jsme natočili videopozdrav v češtině, angličtině a místní řeči kannandštině, který tam předali našemu adoptivnímu synovi Shanelovi Fernandesovi. Také jsme nazpívali romskou písničku. Celý pozdrav je opět ke zhlédnutí na stránkách a Facebooku. Velká středisková akce v nákupním centru Fontána, vernisáž a vyhlášení vítězů naší výtvarné soutěže Namaluj svého anděla proběhla letos již potřetí. Akcí se prolínalo plno vystoupení (zpívání, tanec, divadlo) a soutěží pro děti. S dětmi jsme využili také sněhové nadílky a v sobotu vyrazili na běžky. Byla to taková malá příprava a lákadlo na naše jarní prázdniny, které chceme jako již tradičně strávit s dětmi pobytem na horách v Jablonci nad Nisou. 12 Farní zpravodaj Teplice

13 Středisko Luna O víkendu 23. až naši dobrovolníci absolvovali vzdělávací víkend v Praze. Tento víkend byl zaměřen na zlepšení a prohloubení salesiánského způsobu práce. Konec měsíce ledna jsme věnovali, stejně jako v prosetickém středisku, přípravě různých obrázků, videa a dalších materiálů pro naši kolegyni Janu, která je nyní na návštěvě Indie. Naši návštěvníci se ujali role průvodců po středisku. Všechno bylo popsáno a vysvětleno sice někdy kostrbatou angličtinou, ale děcka si mohla vyzkoušet, že učit se jazyk může mít i praktický dopad. Snad je to bude motivovat k dalšímu úsilí. Ve středu naši předškoláci navštívili Lesní školku u Proboštova. Abyste si nemysleli, že se prodírali lesem, tahle školka je školka mateřská. Děti si odnesly nejen mnoho nových poznatků z přírody, ale i pořádně velký hlad, protože na čerstvém vzduchu vyhládne. Dne v našem středisku probíhala akce zaměřená na první pomoc. Účastníci se naučili, jak účinně poskytnout první pomoc a jak si zachovat jasnou a klidnou hlavu v takovéto vypjaté chvíli. Téhož dne večer naši sportumilovní návštěvníci navštívili futsalové utkání mezi Teplicemi a Brnem. Utkání bylo napínavé a domácí nakonec zvítězili 8:1. Andělé ve Fontáně Teplice, Od pátku 30. ledna je ve třetím patře teplického nákupního centra Fontána k vidění výstava obrázků, které zaslaly děti do soutěže Namaluj svého anděla pro Jana Boska. Salesiánské středisko Štěpána Trochty a římskokatolická farnost Teplice jako organizátoři soutěže uspořádali u příležitosti vernisáže těchto březen

14 obrázků zábavné soutěžní odpoledne, kterého se zúčastnily desítky dětí i jejich rodičů. Výstava potrvá celý měsíc až do konce února. Známý teplický žonglér Radim Lůžek pobavil děti svými triky s diabolem, o hudební vystoupení se postarali rapper Feddy z prosetického střediska a rapper Andrej z teplické konzervatoře, zpěvačka Lucie s kytaristou Milanem a kapela složená z dětí, které navštěvují salesiánské středisko v Proseticích. Scénku ze života Jana Boska si připravila mládež z teplické farnosti. Děti mohly zkusit procvičit své schopnosti v nejrůznějších disciplínách: hod míčkem do andělského košíku, navlékání korálků, překážková dráha nebo například skládání obrázku anděla. I v dalších měsících připravujeme podobné programy pro veřejnost, zejména pro děti a rodiny, popisuje plány ředitelka salesiánského střediska Vendulka Drobná. Na jaro máme připraveno několik akcí pro veřejnost. V březnu si připomeneme 110. výročí narození Štěpána kardinála Trochty, další akce je nachystána na 3. dubna 2015 na Velký pátek do centra Teplic. Formou drobných her si děti připomenou velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista. Více informací o připravovaných akcích je možné nalézt na Výtvarná soutěž Namaluj svého anděla pro Jana Boska Třetí ročník výtvarné soutěže vyhlásilo Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže v listopadu Tento ročník se koná u příležitosti výročí 200 let narození italského katolického kněze, světce, významného pedagoga a zakladatele salesiánů Jana Boska, který žil v 19. století ( ). Salesiáni Dona Boska se věnují výchově mládeže po celém světě. Do výtvarné soutěže se mohly zapojit děti i mladí lidé ve věku od 3 do 26 let. Obrázky bylo možné do soutěže posílat do konce prosince Soutěže se zúčastnilo 376 dětí z různých základních, mateřských škol i jiných institucí, např. ZŠ Nové Lázně, Teplice, ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, ZŠ A. Sochora, Duchcov, ZŠ Kamenická, Děčín, ZŠ M. Švabinského, Teplice, ZŠ Zabrušany, NZDM Záplata (Most), Výtvarná dílna paní Barabášové (Teplice) aj. V minulosti byli andělé pro výtvarníky častou inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl. Zpravidla jsou chápáni jako duchovní bytosti, které do našeho světa přinášejí dobro. Stejně jako v předchozích ročnících soutěže jsme byli velmi zvědaví, jak 14 Farní zpravodaj Teplice

15 si postavu anděla představují právě děti, uvedla ředitelka SSŠT Vendulka Drobná. Soutěž byla rozdělena do tří věkových kategorií: do 7 let, 8 14 let a let. Povoleny byly všechny výtvarné techniky. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala tříčlenná komise. Ocenění autoři si odnesli poukázky na nákup výtvarných pomůcek podle vlastního výběru v hodnotě až 300 Kč, objasňuje podrobnosti soutěže Bc. Stanislava Schöpková, koordinátorka soutěže. Odměny byly předány vítězům soutěže během vernisáže výstavy. Organizátoři soutěže děkují OC Fontána Teplice za poskytnutí prostor pro uskutečnění výstavy a její propagaci. Vítězové soutěže I. kategorie 1. místo: Matyáš Dřevěný, Výtvarná dílna (Teplice) 2. místo: Tereza Wágnerová, ZŠ A. Sochora (Duchcov) 3. místo: Ema Petlanová, Výtvarná dílna (Teplice) II. kategorie 1. místo: Anna Tylová, ZŠ Kamenická (Děčín) 2. místo: Nela Vovsová, ZŠ Kamenická (Děčín) 3. místo: Dominika Sejkorová, ZŠ Kamenická (Děčín) III. kategorie 1. místo: Sadiki Siebel, ZŠ M. Švabinského (Teplice) 2. místo: Viktorie Barošová, ZŠ M. Švabinského (Teplice) 3. místo: Kristýna Karchňáková, ZŠ M Švabinského (Teplice) Speciální ocenění poroty Leona Karla Vajgrtová, ZŠ Nové Lázně (Teplice) Anna Tylová, ZŠ Kamenická (Děčín) Nikola Hoyerová, ZŠ J. Pešaty (Duchcov) Lea Vengrynská, ZŠ J. Pešaty (Duchcov) Rostislav Kadlec březen

16 Evangelii gaudium (11) Čeho je moc, toho je příliš tak nějak se traduje jedno z našich úsloví. I mně toto přišlo na mysl, když jsem psal číslo 11 v nadpisu této úvahy. Stačilo však začíst se do dalších stránek Františkovy exhortace a veškeré mé obavy šly stranou. Naopak píši dál, moudra z Františkovy exhortace Evangelii gaudium jsou jakoby nevyčerpatelná. Tak se do toho dejme. Ne sterilnímu pesimismu! To je další Františkovo doporučení. Po úvodním připomenutí na radost evangelia, kterou nám nikdo nevezme (srov. Jan 16,22) čtu dál, kde papež František vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s těmi z nás, kteří v dnešní době vidí jen zmar a zkázu a říká, že Na nynějším stavu věcí máme spíše vidět tajemné úradky Boží Prozřetelnosti, která nás vede k novému řádu lidských vztahů. Dnešní události jsou dílem lidí, a co víc: nad jejich očekávání uskutečňují vyšší Boží záměry; Bůh řídí všechno i přes lidské nehody a nezdary moudře k dobru církve. Jedním z nejvážnějších pokušení, které dusí horlivost a odvahu, je poraženectví. Nikdo se nemůže pustit do bitvy, pokud nevěří ve vítězství. Kdo začíná bez důvěry, prohrál předem polovinu bitvy a zakopává svoje hřivny. Pesimismem a slabostmi byli občas napadáni i apoštolové, jak píše sv. Pavel ve druhém listu Korintským (2Kor 12,9 10). A hned poukazuje na Kristova slova: Postačí ti moje milost; neboť síla se zdokonaluje ve slabosti. Toto bychom měli stejně chápat i my, k tomu nás přivádí i papež František, když poukazuje na tato slova apoštola Pavla z jeho listu Korintským. Ano novým vztahům, které ustanovuje Ježíš Kristus. Tuto svou výzvu dává papež František do přímé souvislosti s našimi možnostmi ve využívání sítí a nástrojů 16 Farní zpravodaj Teplice

17 lidské komunikace, které dosáhly neslýchaného rozvoje. Ano, jde o možnosti, které nám dává všechna moderní technika mobily, chytré telefony, internet a všechna další nová pojítka. Máme objevit a sdílet mystiku společného života, kdy se umíme smísit s ostatními, setkávat se s nimi, brát je do náruče, vzájemně se podepírat a být součástí toho poněkud chaotického davu, který se může proměnit na opravdovou zkušenost bratrství. Takto se větší možnosti komunikace stanou většími možnostmi setkávání a solidarity mezi všemi. Kéž bychom kráčeli touto cestou! Bylo by to moc dobré, moc ozdravné, osvobozující a nadějné! Uzavřít se v sobě znamená okoušet hořký jed uzavřenosti v sobě a lidstvo bude ještě zkaženější každou naší egoistickou volbou. Že zde není obsažen žádný citát z Bible? Ne, není! Máme však před sebou slova o tom, jak dávat najevo každému svému bližnímu svou náklonnost a přízeň s aktivním využíváním všech dnešních technických možností, všech pojítek. Zkusíme to? Tak začněme raději hned. jš Myšlenky Svatého otce Františka Březen 2013 Hlásáme-li Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky. ( ) Pravá moc je služba. ( ) S Kristem srdce nikdy neokorá. ( ) Pána nepotkáváme v zakoušení sebe samých. ( ) Mladistvým vězňům: Přináším vám Ježíšovo pohlazení. ( ) Únor 2015 Neobjevíme Pána, nepřijmeme-li doopravdy toho, kdo je na okraji. Nechme se nakazit dobrem a infikujme dobrem. Láska nemůže být neutrální či nestranná. Je-li zlo nakažlivé, pak dobro také. březen

18 Březen měsíc knihy Přátelé, tentokrát vám chci nabídnout knihy od známých autorů. A je jen na vás, zda si v postní době něco vyberete. Autoři knih: Max Kašparů, Tomáš Halík, Tomáš Špidlík, Jan Graubner, Dominik Duka, Václav Havel, Joachim Meisner, Michael Martinek, Prokop Patrik Maturkanič, Marie Svatošová anebo Anselm Grün a Paulo Coelho. Knihy všech těchto autorů na vás čekají v naší farní knihovně. oč Stojí za přečtení Prožitky Antonína ke konci jeho života dostávaly mystický ráz. Když jednou pozdě v noci hrabě Tiso procházel kolem cel stojících u kostelíka, povšiml si silného světla, vycházejícího z cely Antonínovy. Že by usnul a zapomněl zhasnout svíci?, napadlo ho. Snad tam nezačalo hořet?, ulekl se. Nahlédl dovnitř a srdce mu přestalo úžasem tlouci. Antonín klečel a držel na svých rukou líbezného hošíka, který se na něj usmíval a hladil jej po tváři, zářící nezemskou blažeností. Kolem dítěte se rozprostíralo přenádherné bílé světlo hřející a konejšící svou sladkostí a sama tvář dítěte naplnila hraběte takovým pocitem, že mu vyhrkly slzy do očí, klesl na kolena a chvěl se. Tak jej uviděl Antonín poté, co vidění Dítěte Ježíše přestalo. Požádal ho, aby o tom, co viděl, pomlčel, dokud on, Antonín, bude naživu. Toto je úryvek z knihy Libora Rösnera Archa zákona příběh svatého Antonína z Padovy. Zásluhou výše popsaného příběhu je Antonín obyčejně znázorňován v náručí s Ježíškem. Jaké však bylo Antonínovo životní poslání, jaká byla Boží vůle, kterou celý život hledal, se dozvíte, pokud si tuto velmi zajímavou a napínavou knížku přečtete. Skutečně stojí za přečtení. 18 Farní zpravodaj Teplice ib

19 Akce farnosti Setkání pletařek, děkanství Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v hod při mši svaté 1. skrutinium, kostel sv. Alžběty, Šanov Ekumenické setkání žen, děkanství Ekumenické setkání mužů, evangelická fara ve Sládkově ulici Vzpomínková mše svatá na P. Aloise Švece, kostel sv. Apolináře, Modlany Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele při mši svaté 2. skrutinium, kostel sv. Jana Křtitele první svátost smíření pro děti, výlet Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v hod. P. Stříž při mši svaté 3. skrutinium, kostel BSP Trnovany Setkání seniorů, děkanství Diecézní setkání mladých, Litoměřice Křížová cesta pro rodiny s dětmi, Krupka Setkání pletařek, děkanství Velikonoce Budeme pokračovat v dobré tradici a prožijeme Velikonoce opět společně jako farnost. Obřady Tridua, které bychom takhle chtěli slavit, jsou níže zvýrazněny. Pro ty, kterým by to opravdu nevyhovovalo, bude v děkanském kostele alternativa. Zelený čtvrtek Missa chrismatis, katedrála Litoměřice mše svatá kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí mše svatá na památku Večeře Páně kostel sv. Alžběty, Šanov, následně krátká adorace Velký pátek společná modlitba Četby a Ranních chval kostel sv. Jana Křtitele březen

20 Velikonoční příběh lázeňská kolonáda u Domu kultury velkopáteční obřady kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí velkopáteční obřady kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Trnovany Bílá sobota společná modlitba Četby a Ranních chval kostel sv. Jana Křtitele a tiché adorování u Božího hrobu kostel sv. Jana Křtitele tiché adorování u Božího hrobu kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Trnovany obřady Velikonoční vigilie kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svaté sv. Jan Křtitel 9.00, BSP Trnovany 9.30 a 18.00, sv. Alžběta, Šanov a sv. Petra a Pavla, Křemýž Pondělí velikonoční Mše svaté sv. Jan Křtitel 9.00, BSP Trnovany 9.30 a sv. Alžběta, Šanov K akci Velikonoční příběh farnost a SSŠT v Teplicích chtějí přiblížit Velikonoce Srdečně zveme děti i jejich rodiče či prarodiče. Formou drobných her si děti připomenou život a postavu Ježíše Krista a jeho ukřižování. Akce se koná na Velký pátek 3. dubna od do hodin pod lázeňskou kolonádou u Domu kultury, nebo v OC Fontána. Program je vhodný i pro děti z mimocírkevního prostředí, nebojte se pozvat další známé. Ty, kdo se nemohou s dětmi zúčastnit, tak prosíme o modlitbu, abychom se všichni podíleli na vnášení duchovních hodnot do našeho okolí. Redakční rada: P. Jan Blaha SDB, RNDr. Norbert Krutský, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš st., Olga Červená, Ing. Miroslav Palíšek Vychází 1 měsíčně, náklady jsou hrazeny z kostelních sbírek. Telefon: , Číslo účtu: /0300

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více