Farní zpravodaj. březen Uvnitř tohoto vydání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. březen 2015. Uvnitř tohoto vydání:"

Transkript

1 Farní zpravodaj březen 2015 Uvnitř tohoto vydání: Národní eucharistický kongres Volby do pastorační rady farnosti 3 Statistika duchovních úkonů za rok 2014, Rozhovor s libretistou 4 Rozhovor s vrcholovým sportovcem 7 Bývalá kaple v Újezdečku 8 Svatý Patrik 9 Don Bosco karneval 10 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty 12 Andělé ve Fontáně 13 Evangelii gaudium (11) 16 Myšlenky Svatého otce Františka 17 Březen měsíc knihy 18 Akce farnosti, Velikonoce 19

2 Národní eucharistický kongres 2015 Ve dnech proběhne v Brně Národní eucharistický kongres. Pro větší informovanost si můžete prolistovat webové stránky Náš litoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude k tomu zasílat pastýřské listy, první zazněl při 1. neděli postní, druhý zazní po Velikonocích a třetí o Letnicích. NEK není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Je dáván velký prostor farnostem nacházet způsoby, jak témata a s tím i celkový záměr NEK, tedy obnovu smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie novou a věčnou smlouvu, přiblížit různým stavům v našich společenstvích (děti, mládež, rodiny, osoby zasvěceného života aj.). Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí , kdy farnosti současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro uskutečnění národního vyvrcholení na podzim v Brně. (převzato z webu NEK) Jak na tuto výzvu bude reagovat naše farnost? Po Velikonocích bude intenzivní příprava dětí na první svaté přijímání při nedělních mších svatých v 9.30 hod. v Trnovanech probíhat postupným vysvětlováním jednotlivých částí bohoslužby. Další uvažování nad eucharistií by mělo proběhnout na setkání skupinek ve farnosti a možná se najdou další možnosti. Jako křesťané musíme dbát, aby všechno v našem životě vycházelo z víry a nezraňovalo to lásku. Tím vším je naše víra zpravidla tak zaměstnána, že už nemá čas ani sílu zamýšlet se sama nad sebou, to znamená zamýšlet se nad tím, co pro nás Bůh učinil a stále činí. Proto naše víra potřebuje jakési volno, tak jako potřebujeme po práci čas k odpočinku. Nedělní cesta do kostela je právě takovým odpočinkem pro naši víru. V každém případě jím může a má být. V kostele se osvobodíme od všedních povinností. Setkáme se zde s lidmi, kteří jsou stejné víry. Nepotřebujeme nikomu nic vysvětlovat. Při modlitbě, biblickém čtení, kázání a slavení eucharistie si znovu připomeneme, co pro nás víra znamená, jakým způsobem jsme skrze Ježíše Krista spojeni s Bohem, s čím se můžeme na Boha obracet a jaký vliv to vše musí mít na náš život. Stejně tak jako dobře probíhající rodinná oslava uvolňuje a dává novou sílu k další práci, může nedělní mše, je-li správně a dobře prožitá a oslavená, poskytnout naší víře sílu plnit úkoly dalšího týdne. (Otto Hermann Pesch: Základní otázky katolické víry, Vyšehrad, Praha 1997) JBŽ 2 Farní zpravodaj Teplice

3 Volby do pastorační rady farnosti V neděli proběhly volby do pastorační rady farnosti s těmito výsledky: Přijato bylo 163 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný (zatrženo 6 lidí), 17 lidí nevyužilo plné možnosti volby. Při posledních sčítání hlasovalo 254 lidí od 15 let, z toho vyplývá 64,17% účast. Získané hlasy: Milan Pekárek 90, Marie Pekárková 87, Jaroslav Janšta 76, Michal Sloup 72, Iva Růžičková 70, Kateřina Šafránková 69, Petr Slavíček 66, Ludmila Mráčková 66, Jana Švecová 63, Miloš Vater 54, Marie Doskočilová 36, Markéta Pospíšilová 24. Prvních pět bylo zvoleno do PRF a přijali volbu. Děkuji všem voličům a kandidátům. Vnímám to jako touhu společně tvořit farní společenství i poslání. Dalšími členy PRF jsou osoby jmenované administrátorem, nebo z pozice své funkce: Administrátor farností Jan Blaha, kněží ve farnosti Václav Čunek a Jan Hurník, ředitel(ka) SSŠT Vendulka Drobná, pastorační asistent(ka) Věra Gajdůšková. Společně v Duchu svatém a se všemi farníky chceme hledat cestu k poznání a uznání Boha v našem kraji i v lidských životech. Z pastorační rady farnosti Dne proběhlo první setkání nové pastorační rady farností. Zúčastnili se ho všichni jmenovaní i zvolení. Projednávalo se: Výsledky voleb Kurzy Alfa Velehrad oslavy 200 let narození Dona Boska Podávání pod obojí při velkých církevních svátcích Lektorská služba jak zapojovat mládežníky Kapela v Trnovanech s hlubokým pochopením a porozuměním pro cítění našich některých farníků, kterým nevyhovuje hraní rytmické kapely, doporučuje PRF využít nabídku našich dalších dvou kostelů, kde je liturgie doprovázena tradičním liturgickým nástrojem, tj. varhanami. Pastorace rodin s malými dětmi výlet 2 za rok březen

4 Služba v kostele jako přivítání cizích zatím se neví, jak a kdo Termín dalšího setkání je Myšlenky papeže Františka prezentovat ve FZ Pastorační aktivity v únoru a březnu JBŽ Statistika duchovních úkonů za rok 2014 Teplice Šanov Křty Sňatky Pohřby Svátost nemocných První svaté přijímání Biřmování Účast na nedělní mši svaté Výuka náboženství Trnovany Modlany Světec jinde celkem Rozhovor s libretistou Ti z nás, kteří sledují teplickou hudební scénu, nepochybně zbystří pozornost: Martin Budek? To je přece ten, kdo píše libreta ke skladbám známého hudebního skladatele a dirigenta Hudby hradní stráže a Policie ČR Jana Zástěry. A pozorní čtenáři mohli číst nejednu báseň Martina Budka. Martin byl nedávno přijat mezi katechumeny a chystá se spolu s dalšími přijmout letos na Bílou sobotu svátost křtu. Ochotně nám odpověděl na několik otázek. Tepličanům jsi známý jako libretista hudebních děl Jana Zástěry a taky jako barytonista souboru Collegium hortensis. Co děláš jako své zaměstnání? Už čtvrtým rokem pracuji jako pečovatel-ošetřovatel ve stacionáři v Proboštově. Zde se poskytují nepřetržitě denní, týdenní a pobytové odlehčovací služby. Jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 4 Farní zpravodaj Teplice

5 nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhého. Mým posláním je zajistit a obstarat nejen základní potřeby člověka, ale být mu i dobrým společníkem a partnerem, a to nejen jemu, ale i jeho rodině. Prožíváme společně všechny radosti i starosti, které život přináší. Každý den je úplně jiný. Pokud to zdravotní stav umožňuje, doprovázím je až do jejich úplného odchodu. Má práce mě velmi naplňuje, je zdrojem nejednoho zamyšlení, radosti a je nevyčerpatelnou inspirací. Neměnil bych. Nejedno Tvé libreto inicioval otec Benno Beneš SDB. Jak vznikla vaše spolupráce? Vznikla díky sv. Janu Křtiteli. Mešní proprium k sv. Janu Křtiteli jsem vytvořil jako svůj první text ke zhudebnění pro slavnostní mši, a protože jsem byl tehdy nepolíben liturgií, bylo nutné, aby ho někdo z povolaných zkontroloval a schválil. Byl to otec Benno, který už některé z mých dřívějších prací znal. Kupodivu nás obou byly v textu jen dva drobné nedostatky. Z výsledku jsme měli radost oba. Tak to vše začalo. Postupem času jsme pak revidovali všechny mé texty pro liturgii. Byla to nejen práce, ale i velmi zajímavá setkání, na která jsem se vždy těšil. Několik textů jsme vytvořili i společně. Ze spolupráce se stalo brzy vzácné přátelství, kterého si nesmírně vážím. Chceš přijmout křest a stát se katolíkem. Jak vzniklo toto Tvé rozhodnutí? K víře jsem nebyl veden, přesto mi její objevování a prožívání nebylo zakazováno. Už odmalička jsem obdivoval sakrální stavby a duchovní hudbu. Poznával jsem ale rád celý svět. Bůh ke mně promlouval už od mého narození skrze vše kolem mě a já ho konečně v určitém věku začal vnímat, poslouchat a hovořit s ním. Nicméně, pevnost mé víry nebyla nijak světoborná. Mé rozhodnutí se ve mně pralo několik let s nedůvěrou, pohodlností a sobectvím. Až na podzim roku 2013 mi bylo ukázáno, že můj život a jeho hodnoty jsou postavené na špatných přízemních základech. Myslel jsem, že se nic nemůže stát. Pak kvůli finančním problémům to vypadalo, že přijdu o práci a bydlení v podnájmu. Ve stejnou chvíli se objevily i zdravotní komplikace (teď už vím, že kvůli stresu). Ani v osobním životě se mi nedařilo. Špatně jsem spal, neměl jsem chuť k jídlu, nesoustředil se. Jediné, co mě drželo nad vodou v tomto těžkém období, byl Hospodin a jeho Slovo. Poznal jsem, jaký hlavní pilíř musím vztyčit ve svém životě, a o něj březen

6 že mám vše s bezmeznou důvěrou opřít. A tak jsem to udělal. Teprve zanedlouho potom přišly šťastné výsledky zdraví je v pořádku, v práci se situace stabilizovala, dokonce jsem si polepšil a teď si buduji svůj nový domov. To mě utvrdilo v tom, že jsem se vydal na správnou cestu za pravdivým cílem. Teprve když jsem přestal na věcech lpět a poznal jsem, že NIC je mnohem víc, začal jsem i dávat, nejenom brát získal jsem nekončící Lásku, jež je mnohem víc, než všechny statky světa. Nejen tehdy, ale každý den dostávám spoustu darů, které mě o tom přesvědčuji. Přál bych to každému zažívat, poznávat a pociťovat. Přijmout svátost křtu v dospělosti je významné rozhodnutí. Jsi připraven ho obhajovat i před případnými zvědavci? Se svým rozhodnutím se netajím ani ve svém širším okolí už od začátku katechumenátu. A máte pravdu, zvědavci jsou a je jich hodně. Dostávám často nejrůznější dotazy. A ač se ze začátku zdá, že to bude nevyrovnaný rozhovor v podobě velmi složitých otázek či dokonce obvinění na něž se velmi těžko odpovídá, nakonec je z toho příjemný rozhovor o světě, lidech a především o Bohu. Zjistíme oba, že naproti sobě sedí dva rozumní lidé, kteří jsou si rovni. A ne ten zarputilý ateista a já coby náboženský fanatik. Obvykle v tomto rozhovoru společně rozptýlíme oboustrannou nevědomost, nedostatečnou informovanost a dlouholeté předsudky. Často se stává, že pak dotyčný zvědavec přijde zanedlouho znovu s dalšími otázkami a čeká se zájmem na mé vysvětlení a odpovědi. Stávají se z toho sympatická pravidelná posezení. I já se dozvídám mnoho nového. Upřímně mě těší, když je někdo zvědavý, je to základní kámen poznání a seznámení se s meritem věcí. U opravdu zatvrzelých lidí, kterých moc není, to nelámu přes koleno. Neodsuzuji je a jsem trpělivý. Osvědčilo se mi jít spíše příkladem. Snažím se žít, chovat se a konat tak, aby viděli pravdivé svědectví života s Bohem. Martine, moc Ti děkuji za Tvá slova, za všechny Tvé odpovědi, které jsou bezpochyby pro všechny z nás velmi poučné. Dovolím si popřát Ti jménem všech čtenářů Farního zpravodaje nejen úspěšné vykročení na Tvé pouti křesťana, ale také ještě mnoho úspěšných počinů ve Tvé činnosti profesionální, literární i pěvecké. 6 Farní zpravodaj Teplice jš

7 Rozhovor s vrcholovým sportovcem Mladý muž, který hraje nejvyšší soutěž v odbíjené, přece může být zařazen, a nejen námi amatéry, mezi vrcholové sportovce, i když je to teprve student gymnázia, a ne profesionál, jak by se mohlo zdát. A takového mladého muže mezi sebou máme. Kdo to je? Jeden z našich současných katechumenů. Poslal jsem mu em několik zvědavých otázek. A jak mi na ně Martin odpověděl? Mohl bys nám říci něco málo o sobě co děláš, odkud jsi a čím jsi? Jmenuji se Martin Pilous a bydlím v Teplicích, kde i studuji místní gymnázium, přesněji 2. ročník čtyřletého oboru, je tedy zřejmé, že ještě nějakou dobu studentem budu, jelikož mám v plánu jít dále na vysokou školu. Zde ještě nevím, jakou cestou se vydám, ale velmi mne láká například medicína nebo nějaký obor spojený s chemií. Jinak mimo školu trávím většinu volného času na trénincích v Ústí nad Labem, kde s volejbalovým týmem mužů hraji pod vysokou sítí tuzemskou nejvyšší soutěž. Několik měsíců se již seznamuješ s naším farním společenstvím. Jak jsi nás za tu krátkou dobu poznal? (smích) Jsem nejspíš trochu odlišný případ od většiny katechumenů. Na výuku katechismu a obecně na tzv. spolča docházím už pár let. Začal jsem se připravovat ke křtu již tak před čtyřmi (možná více) roky a už si ani nepamatuji moji první hodinu; vím jen, že to bylo začátkem adventu. Ovšem vzhledem k mému plnému diáři jsem neměl příliš času na poznávání farního společenství, a tak možná i to je jeden z důvodů, proč moje příprava dosud ještě trvá. Chceš přijmout křest a stát se katolíkem. Jak vzniklo toto Tvé rozhodnutí? Mé rozhodnutí vzniklo čistě přirozeně okolo 10. roku věku, kdy jsem se začetl do Bible a velmi mne tyto příběhy a myšlenky v nich obsažené zaujaly. Jako zvídavé dítě jsem měl touhu dovědět se víc, takže mé kroky směřovaly za dědou, který byl nejvíce věřícím členem naší rodiny a shodou okolností katolík. Jak jsem dospíval, asi o dva roky později jsem začal být všímavější ke svému okolnímu prostředí a vůbec svým životním situacím, a když jsem je porovnal s ostatními, zjistil jsem, že jsem (myšleno se vší pokorou a trochou nadsázky) šťastné dítě, které se umělo dobře narodit. Měl jsem v sobě nutkání někomu poděkovat za tento dar a díky dědovi (potažmo rodině) vedly mé kroky do kostela za místním knězem. březen

8 Přijmout svátost křtu v dospělosti je významné rozhodnutí. Jsi připraven ho obhajovat i před případnými zvědavci? To bych řekl, že v ateistické zemi, jakou bezesporu ČR je, bude nelehký úkol. Zejména pak zde na severu, kde se být věřícím nenosí. Faktem je, že již dnes se mne přátelé ptají, kde se názorově inspiruji, protože se v některých oblastech zásadně rozcházíme. Ovšem jsem obklopen inteligentními lidmi, a tak naše debaty končí většinou pochopením. Své rozhodnutí být katolíkem se tedy snažím brát vážně a vytrvale jej obhajuji již dnes. Tak to je slovo opravdového chlapa! Ale on ještě na závěr dodal: Děkuji za položené dotazy, potěšil mě váš zájem o mou osobu. S pozdravem, Martin Pilous I já vím, že za všecko, i za rozhovor, se vždycky sluší poděkovat, i když je to jen za zodpovězení několika otázek tak Martine, já Ti taky moc děkuji za sebe i za všechny čtenáře Farního zpravodaje a přeji Ti, aby se Ti dařilo nejen ve vrcholovém sportu, ale především také v osobním životě opravdového křesťana. jš Bývalá kaple v Újezdečku V minulosti se obec jmenovala Malý Újezd (německy Klein Augezd). Leží západním směrem od Teplic, když míjíme Řetenice a jedeme na Košťany. Bývalá malá zemědělská vesnice se rozrostla po těžbě uhlí a výstavbě průmyslových závodů. Staré jádro s kapličkou (dnes tam stojí místo ní pomník a budova obecního úřadu) se však zachovalo. Obec už roku 1869 měla 450 obyvatel a 48 domů. Už v roce 1198 byla vesnice zřejmě majetkem kláštera benediktinek v Teplicích. První písemná zmínka je však až z roku 1398, když patřila k panství hradu Rýzmburk. Pak byla ves rozdělena mezi panství Libčeves, Duchcov a Teplice. Od roku 1766 byla ves ve vlastnictví knížecího rodu Clary-Aldringenů. 8 Farní zpravodaj Teplice

9 Kaple na návsi obce byla postavena roku Jde o menší zděnou kapli s průčelím a věží na západní straně. Od roku 1945 nebyla kaple udržovaná a chátrala. Kaple byla zbořena v 70. letech 20. století. Bližší údaje o kapli se nepodařilo zjistit. nk Foto: Kaple na návsi v Újezdečku na pohlednici z roku Teplicko Zdroj: Města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích. Ing. Stanislav Olt. Svatý Patrik Svatý Patrik, dodnes nejuctívanější světec v Irsku, byl jedním z nejdůležitějších hlasatelů víry katolické církve. Jemu se podařilo pokřesťanštění Irska, on uspořádal církev na ostrově a připojil irský lid k ostatnímu křesťanskému světu. Kolem osoby sv. Patrika se druží mnoho legend. Jeho působnost je však bezesporu doložena. Jako syn konšela, který byl též jáhnem, přišel Patrik na svět kolem roku 385 v západní Anglii. Jako dítě byl unesen irskými piráty a odvlečen do Irska, kde musel žít šest let jako otrok. V mladistvém věku se mu podařilo uprchnout. Vrátil se zpět do otcovského domu vnitřně vytříben a jako jiný člověk. Vnitřní hlas říkal Patrikovi, že se jednoho dne musí vrátit jako misionář do Irska. Patrik pak žil několik let jako mnich. Pobýval pravděpodobně na Lérinských ostrovech u Azurového pobřeží a v Auxerre ve střední Francii. Stále znovu musel snášet kritiku pro své nedostatečné vzdělání. O jeho spisech se říkalo, že mají málo elegantní sloh. Avšak Patrik šel svou cestou. Asi roku 432 se vrátil tam, kde šest let trpěl, březen

10 ale kde také nalezl cestu sám k sobě, do Irska. Když tam pravděpodobně téhož roku zemřel Palladius, jmenovaný papežem Celestýnem I. prvním biskupem Irska, byl Patrik určen za jeho nástupce. Od té doby začal svou neúnavnou misionářskou činnost na severu ostrova. Roku 444 tam zřídil biskupské sídlo v Armagh. V oné krajině žili jen pohané. Následovala další biskupská sídla v celé zemi. Své kněze a biskupy povolával Patrik z mnoha zemí. Již brzy se mluvilo o ostrově svatých. Patrik, apoštol Irska, zemřel kolem roku 461. Místo jeho smrti a jeho pohřbu se nedá s určitostí zjistit. V národním muzeu v Dublinu se uchovává misionářův zub a zvonek. Patrikův svátek 17. března se v Irsku velice slaví. Obyvatelé nosí toho dne na klobouku nebo na šatech jetelový list, světcův atribut. Legenda vypráví, že Patrik pomocí jetelového listu vysvětloval pohanům na ostrově nejsvětější Trojici. Jetelový list je od té doby též i národním znakem Irska. Irští misionáři a později i irští vystěhovalci nesli úctu k Patrikovi brzy do celého světa, zejména i do Spojených států. Jeden z největších kostelů v New Yorku je zasvěcen tomuto světci. Také v Austrálii je Patrik uctíván a rovněž ve Francii v kraji Ruennu a na jihofrancouzských Lérinských ostrovech. Svatý Patrik je většinou znázorňován v biskupském rouchu, často s hady, s ohněm a se symbolickým jetelovým listem. Z knihy Rok se svatými upravil ib Don Bosco karneval Historicky první farní karneval (aspoň co si pamatuju) se odehrával druhou únorovou neděli, neboli odpoledne ve farním sále. Sešly se na něm děti ze Sedmikrásku, děti z náboženství, z farnosti i z farního klubu. Tato věková i skupinová různost ve mně budila malé obavy, ale myslím, že děti se rychle spřátelily a dokonce ti starší z farního klubu se starali o ty sedmikráskové nejmenší A co jsme spolu všechno prožili? 10 Farní zpravodaj Teplice

11 Děti si užily malých soutěží a her s pohádkovými písničkami, s balónky, s lanem, se zavázanýma očima maminek a tatínků. Karnevalovým hitem se stala píseň Když jde malý bobr spát, kterou nás naučila tancovat misijní dobrovolnice Martina; tančili jsme ji na žádost dětí nejméně pětkrát. Děti představovaly jméno a bydliště své masky. Tak jsme se seznámili s piráty z Karibiku, s kočičkou z domácího dvorku, s černou paní, s majdovským klaunem, s pavoučí princeznou, s kimonovým bojovníkem i s mnohými dalšími. My dospělí jsme měli lesní masky; absolutní jedničkou byla Brocardovic maska kuny používaná svého času jako kožešinový límec. Snědli jsme spoustu koblihů, štramberských uší se šlehačkou i božích milostí samozřejmě smažených. Také nás navštívil samotný Don Bosco, který nám povyprávěl některé zajímavosti ze svého života a poté si s námi při kytaře zvučným hlasem zazpíval. Smutným se dny vlečou, veselým rychle ubíhají to je jeho citát, který si pamatuju z andělské výstavy. O tomto nedělním odpoledni toto platilo dvojnásob. A tak už si chystejte masky na příští rok! Věrka březen

12 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty Středisko Prosetice V pondělí jsme s dětmi, které vyhrály měsíční bodování, pekli domácí pizzu. Děti se na tuto akci těšily o to více, protože pro ně bylo neobvyklé, že budou pizzu péct s kolegou Jirkou. Ten dříve pracoval v pekárně, tak měl s těstem zkušenosti. Pizza se nám povedla a natočili jsme i krátké video, které můžete shlédnout na našem facebookovém profilu (Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Prosetice) nebo na střediskových stránkách sdb.cz. Našemu kolegovi Pavlovi se narodilo miminko, což jsme všichni i s dětmi prožívali s ním. Na výtvarce jsme mu vyrobili přáníčka, což napadlo samotné děti. Kolegyně Jana a náš dobrovolník Milan jeli na měsíční cestu po Indii. S dětmi jsme natočili videopozdrav v češtině, angličtině a místní řeči kannandštině, který tam předali našemu adoptivnímu synovi Shanelovi Fernandesovi. Také jsme nazpívali romskou písničku. Celý pozdrav je opět ke zhlédnutí na stránkách a Facebooku. Velká středisková akce v nákupním centru Fontána, vernisáž a vyhlášení vítězů naší výtvarné soutěže Namaluj svého anděla proběhla letos již potřetí. Akcí se prolínalo plno vystoupení (zpívání, tanec, divadlo) a soutěží pro děti. S dětmi jsme využili také sněhové nadílky a v sobotu vyrazili na běžky. Byla to taková malá příprava a lákadlo na naše jarní prázdniny, které chceme jako již tradičně strávit s dětmi pobytem na horách v Jablonci nad Nisou. 12 Farní zpravodaj Teplice

13 Středisko Luna O víkendu 23. až naši dobrovolníci absolvovali vzdělávací víkend v Praze. Tento víkend byl zaměřen na zlepšení a prohloubení salesiánského způsobu práce. Konec měsíce ledna jsme věnovali, stejně jako v prosetickém středisku, přípravě různých obrázků, videa a dalších materiálů pro naši kolegyni Janu, která je nyní na návštěvě Indie. Naši návštěvníci se ujali role průvodců po středisku. Všechno bylo popsáno a vysvětleno sice někdy kostrbatou angličtinou, ale děcka si mohla vyzkoušet, že učit se jazyk může mít i praktický dopad. Snad je to bude motivovat k dalšímu úsilí. Ve středu naši předškoláci navštívili Lesní školku u Proboštova. Abyste si nemysleli, že se prodírali lesem, tahle školka je školka mateřská. Děti si odnesly nejen mnoho nových poznatků z přírody, ale i pořádně velký hlad, protože na čerstvém vzduchu vyhládne. Dne v našem středisku probíhala akce zaměřená na první pomoc. Účastníci se naučili, jak účinně poskytnout první pomoc a jak si zachovat jasnou a klidnou hlavu v takovéto vypjaté chvíli. Téhož dne večer naši sportumilovní návštěvníci navštívili futsalové utkání mezi Teplicemi a Brnem. Utkání bylo napínavé a domácí nakonec zvítězili 8:1. Andělé ve Fontáně Teplice, Od pátku 30. ledna je ve třetím patře teplického nákupního centra Fontána k vidění výstava obrázků, které zaslaly děti do soutěže Namaluj svého anděla pro Jana Boska. Salesiánské středisko Štěpána Trochty a římskokatolická farnost Teplice jako organizátoři soutěže uspořádali u příležitosti vernisáže těchto březen

14 obrázků zábavné soutěžní odpoledne, kterého se zúčastnily desítky dětí i jejich rodičů. Výstava potrvá celý měsíc až do konce února. Známý teplický žonglér Radim Lůžek pobavil děti svými triky s diabolem, o hudební vystoupení se postarali rapper Feddy z prosetického střediska a rapper Andrej z teplické konzervatoře, zpěvačka Lucie s kytaristou Milanem a kapela složená z dětí, které navštěvují salesiánské středisko v Proseticích. Scénku ze života Jana Boska si připravila mládež z teplické farnosti. Děti mohly zkusit procvičit své schopnosti v nejrůznějších disciplínách: hod míčkem do andělského košíku, navlékání korálků, překážková dráha nebo například skládání obrázku anděla. I v dalších měsících připravujeme podobné programy pro veřejnost, zejména pro děti a rodiny, popisuje plány ředitelka salesiánského střediska Vendulka Drobná. Na jaro máme připraveno několik akcí pro veřejnost. V březnu si připomeneme 110. výročí narození Štěpána kardinála Trochty, další akce je nachystána na 3. dubna 2015 na Velký pátek do centra Teplic. Formou drobných her si děti připomenou velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista. Více informací o připravovaných akcích je možné nalézt na Výtvarná soutěž Namaluj svého anděla pro Jana Boska Třetí ročník výtvarné soutěže vyhlásilo Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže v listopadu Tento ročník se koná u příležitosti výročí 200 let narození italského katolického kněze, světce, významného pedagoga a zakladatele salesiánů Jana Boska, který žil v 19. století ( ). Salesiáni Dona Boska se věnují výchově mládeže po celém světě. Do výtvarné soutěže se mohly zapojit děti i mladí lidé ve věku od 3 do 26 let. Obrázky bylo možné do soutěže posílat do konce prosince Soutěže se zúčastnilo 376 dětí z různých základních, mateřských škol i jiných institucí, např. ZŠ Nové Lázně, Teplice, ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, ZŠ A. Sochora, Duchcov, ZŠ Kamenická, Děčín, ZŠ M. Švabinského, Teplice, ZŠ Zabrušany, NZDM Záplata (Most), Výtvarná dílna paní Barabášové (Teplice) aj. V minulosti byli andělé pro výtvarníky častou inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl. Zpravidla jsou chápáni jako duchovní bytosti, které do našeho světa přinášejí dobro. Stejně jako v předchozích ročnících soutěže jsme byli velmi zvědaví, jak 14 Farní zpravodaj Teplice

15 si postavu anděla představují právě děti, uvedla ředitelka SSŠT Vendulka Drobná. Soutěž byla rozdělena do tří věkových kategorií: do 7 let, 8 14 let a let. Povoleny byly všechny výtvarné techniky. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala tříčlenná komise. Ocenění autoři si odnesli poukázky na nákup výtvarných pomůcek podle vlastního výběru v hodnotě až 300 Kč, objasňuje podrobnosti soutěže Bc. Stanislava Schöpková, koordinátorka soutěže. Odměny byly předány vítězům soutěže během vernisáže výstavy. Organizátoři soutěže děkují OC Fontána Teplice za poskytnutí prostor pro uskutečnění výstavy a její propagaci. Vítězové soutěže I. kategorie 1. místo: Matyáš Dřevěný, Výtvarná dílna (Teplice) 2. místo: Tereza Wágnerová, ZŠ A. Sochora (Duchcov) 3. místo: Ema Petlanová, Výtvarná dílna (Teplice) II. kategorie 1. místo: Anna Tylová, ZŠ Kamenická (Děčín) 2. místo: Nela Vovsová, ZŠ Kamenická (Děčín) 3. místo: Dominika Sejkorová, ZŠ Kamenická (Děčín) III. kategorie 1. místo: Sadiki Siebel, ZŠ M. Švabinského (Teplice) 2. místo: Viktorie Barošová, ZŠ M. Švabinského (Teplice) 3. místo: Kristýna Karchňáková, ZŠ M Švabinského (Teplice) Speciální ocenění poroty Leona Karla Vajgrtová, ZŠ Nové Lázně (Teplice) Anna Tylová, ZŠ Kamenická (Děčín) Nikola Hoyerová, ZŠ J. Pešaty (Duchcov) Lea Vengrynská, ZŠ J. Pešaty (Duchcov) Rostislav Kadlec březen

16 Evangelii gaudium (11) Čeho je moc, toho je příliš tak nějak se traduje jedno z našich úsloví. I mně toto přišlo na mysl, když jsem psal číslo 11 v nadpisu této úvahy. Stačilo však začíst se do dalších stránek Františkovy exhortace a veškeré mé obavy šly stranou. Naopak píši dál, moudra z Františkovy exhortace Evangelii gaudium jsou jakoby nevyčerpatelná. Tak se do toho dejme. Ne sterilnímu pesimismu! To je další Františkovo doporučení. Po úvodním připomenutí na radost evangelia, kterou nám nikdo nevezme (srov. Jan 16,22) čtu dál, kde papež František vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s těmi z nás, kteří v dnešní době vidí jen zmar a zkázu a říká, že Na nynějším stavu věcí máme spíše vidět tajemné úradky Boží Prozřetelnosti, která nás vede k novému řádu lidských vztahů. Dnešní události jsou dílem lidí, a co víc: nad jejich očekávání uskutečňují vyšší Boží záměry; Bůh řídí všechno i přes lidské nehody a nezdary moudře k dobru církve. Jedním z nejvážnějších pokušení, které dusí horlivost a odvahu, je poraženectví. Nikdo se nemůže pustit do bitvy, pokud nevěří ve vítězství. Kdo začíná bez důvěry, prohrál předem polovinu bitvy a zakopává svoje hřivny. Pesimismem a slabostmi byli občas napadáni i apoštolové, jak píše sv. Pavel ve druhém listu Korintským (2Kor 12,9 10). A hned poukazuje na Kristova slova: Postačí ti moje milost; neboť síla se zdokonaluje ve slabosti. Toto bychom měli stejně chápat i my, k tomu nás přivádí i papež František, když poukazuje na tato slova apoštola Pavla z jeho listu Korintským. Ano novým vztahům, které ustanovuje Ježíš Kristus. Tuto svou výzvu dává papež František do přímé souvislosti s našimi možnostmi ve využívání sítí a nástrojů 16 Farní zpravodaj Teplice

17 lidské komunikace, které dosáhly neslýchaného rozvoje. Ano, jde o možnosti, které nám dává všechna moderní technika mobily, chytré telefony, internet a všechna další nová pojítka. Máme objevit a sdílet mystiku společného života, kdy se umíme smísit s ostatními, setkávat se s nimi, brát je do náruče, vzájemně se podepírat a být součástí toho poněkud chaotického davu, který se může proměnit na opravdovou zkušenost bratrství. Takto se větší možnosti komunikace stanou většími možnostmi setkávání a solidarity mezi všemi. Kéž bychom kráčeli touto cestou! Bylo by to moc dobré, moc ozdravné, osvobozující a nadějné! Uzavřít se v sobě znamená okoušet hořký jed uzavřenosti v sobě a lidstvo bude ještě zkaženější každou naší egoistickou volbou. Že zde není obsažen žádný citát z Bible? Ne, není! Máme však před sebou slova o tom, jak dávat najevo každému svému bližnímu svou náklonnost a přízeň s aktivním využíváním všech dnešních technických možností, všech pojítek. Zkusíme to? Tak začněme raději hned. jš Myšlenky Svatého otce Františka Březen 2013 Hlásáme-li Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky. ( ) Pravá moc je služba. ( ) S Kristem srdce nikdy neokorá. ( ) Pána nepotkáváme v zakoušení sebe samých. ( ) Mladistvým vězňům: Přináším vám Ježíšovo pohlazení. ( ) Únor 2015 Neobjevíme Pána, nepřijmeme-li doopravdy toho, kdo je na okraji. Nechme se nakazit dobrem a infikujme dobrem. Láska nemůže být neutrální či nestranná. Je-li zlo nakažlivé, pak dobro také. březen

18 Březen měsíc knihy Přátelé, tentokrát vám chci nabídnout knihy od známých autorů. A je jen na vás, zda si v postní době něco vyberete. Autoři knih: Max Kašparů, Tomáš Halík, Tomáš Špidlík, Jan Graubner, Dominik Duka, Václav Havel, Joachim Meisner, Michael Martinek, Prokop Patrik Maturkanič, Marie Svatošová anebo Anselm Grün a Paulo Coelho. Knihy všech těchto autorů na vás čekají v naší farní knihovně. oč Stojí za přečtení Prožitky Antonína ke konci jeho života dostávaly mystický ráz. Když jednou pozdě v noci hrabě Tiso procházel kolem cel stojících u kostelíka, povšiml si silného světla, vycházejícího z cely Antonínovy. Že by usnul a zapomněl zhasnout svíci?, napadlo ho. Snad tam nezačalo hořet?, ulekl se. Nahlédl dovnitř a srdce mu přestalo úžasem tlouci. Antonín klečel a držel na svých rukou líbezného hošíka, který se na něj usmíval a hladil jej po tváři, zářící nezemskou blažeností. Kolem dítěte se rozprostíralo přenádherné bílé světlo hřející a konejšící svou sladkostí a sama tvář dítěte naplnila hraběte takovým pocitem, že mu vyhrkly slzy do očí, klesl na kolena a chvěl se. Tak jej uviděl Antonín poté, co vidění Dítěte Ježíše přestalo. Požádal ho, aby o tom, co viděl, pomlčel, dokud on, Antonín, bude naživu. Toto je úryvek z knihy Libora Rösnera Archa zákona příběh svatého Antonína z Padovy. Zásluhou výše popsaného příběhu je Antonín obyčejně znázorňován v náručí s Ježíškem. Jaké však bylo Antonínovo životní poslání, jaká byla Boží vůle, kterou celý život hledal, se dozvíte, pokud si tuto velmi zajímavou a napínavou knížku přečtete. Skutečně stojí za přečtení. 18 Farní zpravodaj Teplice ib

19 Akce farnosti Setkání pletařek, děkanství Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v hod při mši svaté 1. skrutinium, kostel sv. Alžběty, Šanov Ekumenické setkání žen, děkanství Ekumenické setkání mužů, evangelická fara ve Sládkově ulici Vzpomínková mše svatá na P. Aloise Švece, kostel sv. Apolináře, Modlany Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele při mši svaté 2. skrutinium, kostel sv. Jana Křtitele první svátost smíření pro děti, výlet Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v hod. P. Stříž při mši svaté 3. skrutinium, kostel BSP Trnovany Setkání seniorů, děkanství Diecézní setkání mladých, Litoměřice Křížová cesta pro rodiny s dětmi, Krupka Setkání pletařek, děkanství Velikonoce Budeme pokračovat v dobré tradici a prožijeme Velikonoce opět společně jako farnost. Obřady Tridua, které bychom takhle chtěli slavit, jsou níže zvýrazněny. Pro ty, kterým by to opravdu nevyhovovalo, bude v děkanském kostele alternativa. Zelený čtvrtek Missa chrismatis, katedrála Litoměřice mše svatá kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí mše svatá na památku Večeře Páně kostel sv. Alžběty, Šanov, následně krátká adorace Velký pátek společná modlitba Četby a Ranních chval kostel sv. Jana Křtitele březen

20 Velikonoční příběh lázeňská kolonáda u Domu kultury velkopáteční obřady kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí velkopáteční obřady kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Trnovany Bílá sobota společná modlitba Četby a Ranních chval kostel sv. Jana Křtitele a tiché adorování u Božího hrobu kostel sv. Jana Křtitele tiché adorování u Božího hrobu kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Trnovany obřady Velikonoční vigilie kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svaté sv. Jan Křtitel 9.00, BSP Trnovany 9.30 a 18.00, sv. Alžběta, Šanov a sv. Petra a Pavla, Křemýž Pondělí velikonoční Mše svaté sv. Jan Křtitel 9.00, BSP Trnovany 9.30 a sv. Alžběta, Šanov K akci Velikonoční příběh farnost a SSŠT v Teplicích chtějí přiblížit Velikonoce Srdečně zveme děti i jejich rodiče či prarodiče. Formou drobných her si děti připomenou život a postavu Ježíše Krista a jeho ukřižování. Akce se koná na Velký pátek 3. dubna od do hodin pod lázeňskou kolonádou u Domu kultury, nebo v OC Fontána. Program je vhodný i pro děti z mimocírkevního prostředí, nebojte se pozvat další známé. Ty, kdo se nemohou s dětmi zúčastnit, tak prosíme o modlitbu, abychom se všichni podíleli na vnášení duchovních hodnot do našeho okolí. Redakční rada: P. Jan Blaha SDB, RNDr. Norbert Krutský, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš st., Olga Červená, Ing. Miroslav Palíšek Vychází 1 měsíčně, náklady jsou hrazeny z kostelních sbírek. Telefon: , Číslo účtu: /0300

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více