DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ"

Transkript

1 DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ NÁVOD K OBSLUZE Abyste mohl plně využívat všechny možnosti a funkce svého přístroje, přečtěte si prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu. Návod k obsluze uložte na vhodné místo, aby Vám mohl být později kdykoliv k dispozici.

2 Důležitá pravidla Tento symbol upozorňuje na velmi důležité pokyny, jejichž nerespektování může mít za následek vážný nebo i smrtelný úraz. PŘÍSTROJ NEROZEBÍREJTE Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vznícení. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Dostanou-li se baterie do zažívacího traktu, hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví. V takovém případě ihned vyhledejte lékařské ošetření. PŘERUŠENÉ POJISTKY VŽDY VYMĚŇUJTE ZA POJISTKY SE STEJNOU HODNOTOU. Nedodržování tohoto pravidla může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vznícení. PŘÍSTROJ JE URČEN PRO INSTALACI DO VOZŮ S ELEKTRICKOU SOUS- TAVOU 12V A UKOSTŘENÝM ZÁPORNÝM PÓLEM BATERIE. Podrobné informace Vám poskytne autorizovaný prodejce. Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek vznícení vozu. BĚHEM JÍZDY PŘÍSTROJ NEOVLÁDEJTE, VĚNUJTE SE ŘÍZENÍ. Nastavování a ovládání přístroje provádějte vždy až po zastavení vozu na bezpečném místě. Nerespektování tohoto pravidla může mít za následek vznik dopravní nehody. BĚHEM JÍZDY NEPŘEHRÁVEJTE DVD A VIDEO-CD DISKY. Sledování filmových záznamů by mohlo odvádět Vaši pozornost od řízení a stát se příčinou dopravní nehody. HLASITOST NASTAVTE TAK, ABY VÁM NEBRÁNILA SLEDOVAT DOPRAVNÍ PROVOZ. Nerespektování tohoto pravidla může mít za následek vznik dopravní nehody. PŘÍSTROJ SMÍ BÝT INSTALOVÁN POUZE DO VOZŮ S ELEKTRICKOU SOUSTAVOU 12 V. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár. DO ŠTĚRBINY PRO VKLÁDÁNÍ DISKŮ ANI DO JINÝCH OTVORŮ PŘÍSTROJE NEZASUNUJTE NEPATŘIČNÉ PŘEDMĚTY. Nedodržování tohoto pravidla může způsobit poškození nebo zničení přístroje. NEZAKRÝVEJTE VĚTRACÍ OTVORY ANI CHLADIČ PŘÍSTROJE. Nebezpečí přehřívání a následného vznícení přístroje. 2

3 Důležitá pravidla Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny, jejich nerespektování může mít za následek zranění nebo vznik hmotné škody. NEPOUŽÍVEJTE STARÉ BATERIE SPOLU S NOVÝMI, PŘI VKLÁDÁNÍ DODRŽUJTE VYZNAČENOU POLARITU. Baterie vkládejte tak, aby byla dodržena vyznačená polarita (+ a -). Porušení obalu baterie a vytékající elektrolyt může způsobit poškození přístroje a zdravotní komplikace při kontaktu s pokožkou. VZNIKNE-LI JAKÁKOLIV ZÁVADA, PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE. Nebezpečí poškození přístroje. Se žádostí o opravu přístroje se obraťte na svého prodejce Alpine nebo na autorizovaný servis. 3

4 Důležitá pravidla Pracovní teplota Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda okolní teplota splňuje předepsanou toleranci +60 C až 10 C. Kondenzace vzdušné vlhkosti Dojde-li během přehrávání DVD / CD disků ke kolísání zvuku, vyjměte přehrávaný disk a nechejte jeho povrch vyschnout po dobu asi 1 hodiny. Poškozené disky Do přístroje nevkládejte deformované, prasklé nebo jinak poškozené disky nebezpečí vážného poškození snímacího mechanismu. Opravy V případě vzniku vážnější závady se nesnažte přístroj opravovat - obraťte se na svého prodejce Alpine nebo na autorizovaný servis. Zakázané činnosti Nikdy se nesnažte násilím vytahovat disk, který byl transportním mechanismem přístroje vtažen dovnitř. Je-li přístroj vypnut, nikdy do něj nezasunujte disky. Vkládání disků Do přístroje nevkládejte více disků najednou. Disky zasunujte potištěnou stranou nahoře. Nesprávně vložený disk transportní mechanismus opět vysune. Nárazy během jízdy po velmi nerovném povrchu mohou způsobit krátkodobé výpadky přehrávání, nebezpečí poškození přístroje nebo disku ale nehrozí. Disky s nepravidelným vnitřním nebo vnějším obvodem Před vložením disku vždy zkontrolujte, nejeví-li známky deformací nebo poškození. Vnější i vnitřní obvodová hrana musí být naprosto pravidelná. Vložení disku s deformovaným tvarem může způsobit poškození vnitřního mechanismu přístroje. Nové disky Aby nedošlo k uvíznutí nesprávně vloženého nebo poškozeného disku v přístroji, jsou takové disky mechanikou ihned po vtažení automaticky opět vysunuty. Je-li nový disk ihned po zasunutí opět vysunut, vyjměte jej a zkontrolujte hmatem, jsou-li hrany vnitřního otvoru i obvodu dokonale pravidelné. Zjistíte-li přítomnost drobného defektu vzniklého během lisování, pokuste se jej vyhladit a disk poté znovu vložit do přístroje. Podmínky pro instalaci Dbejte na to, aby přístroj nebyl instalován na takovém místě, kde by byl vystaven těmto vlivům: přímý dopad slunečních paprsků nebo zvýšená teplota (např. v blízkosti topení) vysoká vlhkost vzduchu nebo přítomnost vody zvýšená prašnost silné vibrace 4

5 OBSAH Důležitá pravidla Varování a upozornění Obsah Základní obsluha přístroje Několik slov o DVD discích Disky vhodné k přehrávání na tomto přístroji..7 Použití dálkového ovladače Vložení a vyjmutí disku Zapnutí a vypnutí přehrávače Volba obrazového systému NTSC / PAL...11 Nastavení hlasitosti Přehrávání disků Vypnutí přehrávání Zrychlená reprodukce a rychlý posun dopředu / dozadu Vyhledání začátku kapitoly nebo skladby (stopy) Zmrazení obrazu (pauza) Posun po jednotlivých snímcích Zpomalené přehrávání Praktické funkce Vyhledávání podle čísla titulu Přímé vyhledávání kapitoly nebo skladby (stopy) Vyhledávání zvoleného okamžiku Opakované přehrávání kapitoly, skladby (stopy) a titulu Volba jazykové verze dabingu Volba úhlu záběru Volba jazykové verze titulků Zapnutí titulků Informace o aktuálním stavu přehrávání...21 Zapnutí / vypnutí výstupu video signálu SET UP Změna základního nastavení Změna základního nastavení (Setup) Změna nastavení jazyka (Setup) Změna nastavení formátu obrazu Změna nastavení kódu země Nastavení stupně dětské pojistky Zapnutí / vypnutí převzorkování Změna nastavení digitálního výstupu Zapnutí / vypnutí indikace LED diodou Uživatelská nastavení Změna nastavení funkce popisu scény Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky...38 Digitální audio procesor (nutno dokoupit samostatně) Ovládání digitálního audio procesoru (nutno dokoupit samostatně) Nastavení parametrického ekvalizéru Nastavení parametrů prostorového zvuku..42 Uložení parametrů prostorového zvuku Vyvolání uložených parametrů prostorového zvuku Nastavení doby zpoždění Provoz v režimu Pro-Logic NASTAVENÍ Pracovní režim reproduktorů 46 NASTAVENÍ Nastavení akustických charakteristik NASTAVENÍ Sloučení signálu předních a zadních audio kanálů NASTAVENÍ Doba zpoždění signálu centrálního reproduktoru NASTAVENÍ Doba zpoždění signálu zadních reproduktorů NASTAVENÍ Dosažení hlasité reprodukce při nízkých hlasitostech NASTAVENÍ Nastavení úrovně reproduktorů PROVOZ - Nastavení hlasitosti, vyvážení a funkce Fader PROVOZ Nastavení parametrů subwooferu PROVOZ Zapnutí a vypnutí funkce Defeat 55 Ovládání prostřednictvím řídící jednotky (CDA-7865R) Ovládání prostřednictvím řídící jednotky...56 Ovládání přehrávače dálkovým ovladačem řídící jednotky Přílohy Terminologie Seznam kódů jazykových verzí Seznam kódů zemí Možné problémy a jejich řešení Technické údaje Funkce tlačítek dálkového ovladače

6 Několik slov o DVD discích Několik slov o DVD discích DVD disky Digitální záznam na CD a DVD discích je tvořen stopami, ve kterých jsou data uložena ve formě velkého počtu miniaturních prohlubní. Při přehrávání je povrch disku snímán laserovým prvkem a výsledný signál je dále zpracován. Hustota záznamu, tzn. množství zmíněných prohlubní je u DVD disků dvojnásobná oproti diskům CD, což umožňuje uložení většího objemu dat. CD-ROM disk Mezi další přednosti záznamu na DVD disku patří: Možnost záznamu několikanásobného dabingu (viz strana 19) Filmové snímky mohou být zaznamenány s až 8 násobným dabingem, požadovaný jazyk je možno vybrat dálkovým ovladačem. Možnost záznamu titulků (viz strana 20) Filmy mohou být opatřeny titulky až v 32 jazycích, požadovaný jazyk je možno navolit dálkovým ovladačem. Nejmenší délka potřebná pro záznam 1 bitu: 0,9 µm DVD disk 1,2 mm Vzdálenost mezi stopami: 1,6 µm Možnost záznamu téže scény s různým i úhly snímání kamery (viz strana 20) Některé filmy na DVD discích obsahují scény snímané z více úhlů. Je-li film zaznamenán tímto způsobem, je možno požadovaný úhel zvolit dálkovým ovladačem. Možnost záznamu filmu s několika odlišnými dějovými průběhy Některé filmy jsou na DVD discích zaznamenány s více dějovými průběhy, mezi kterými je možno podle potřeby přepínat. Konkrétní postup přepínání dějových variant závisí na konkrétním DVD disku, v takovém případě postupujte podle pokynů zobrazovaných během reprodukce filmu. Nejmenší délka potřebná pro záznam 1 bitu: 0,9 µm 0,6 mm 0,6 mm Vzdálenost mezi stopami: 0,74 µm Na DVD disku s průměrem 12 cm může být zaznamenán buď jeden celovečerní film nebo až 4 hodiny hudby. Díky horizontálnímu rozlišení obrazu přes 500 řádků (pro srovnání u videopřehrávačů VHS je to méně než 300 řádků) umožňují DVD přehrávače reprodukci filmů s větší barevnou hloubkou, vyšším rozlišením a kvalitou obrazu. Po připojení audio procesoru PXA-H510 (nutno dokoupit samostatně) může přehrávač reprodukovat doprovodný zvuk zaznamenaný ve formátu Dolby Digital 5.1. Poznámka: Ne všechny DVD disky plně využívají možnosti DVD technologie (několikanásobný dabing a titulky, možnost volby záběru kamery apod.) - podrobnější informace najdete v návodu k DVD disku. 6

7 Disky vhodné k přehrávání na tomto DVD přístroji Disky vhodné k přehrávání na tomto DVD přístroji Vhodné disky Níže uvedená tabulka obsahuje typy disků, které je přístroj schopen přehrávat. Regionální kód DVD disku Přístroj je schopen přehrávat pouze disky s kódem regionu 2 nebo All (tzn. nezakódované), disky s jiným regionálním kódem není možno přehrávat. Video CD disky Přístroj je schopen přehrávat disky CD podporující funkci PBC verze 2.0. Zkratka PBC označuje funkci umožňující zobrazení nabídek pro volbu požadovaných scén a dalších informací. Obsah disku Titul Tituly tvoří největší oddíly, na něž je záznam na disku rozdělen. Kapitola Každý z titulů může být rozdělen na menší části, tzv. kapitoly, které mohou obsahovat například speciální scény nebo hudební doprovod. * Přehrávač je vybaven technologii ochrany proti kopírování využívající patentová řešení registrovaná v USA. Autory a vlastníky těchto řešení jsou Macrovision Corporation a některé další společnosti. Použití uvedené technologie ochrany proti kopírování v přístrojích pro domácí reprodukci musí být schváleno společností Macrovision Corporation. * Kompatibilní s dvouvrstvými DVD disky Disky nevhodné k přehrávání DVD-ROM, DVD-R / DVD-RAM, CD-ROM, CD-R / CD-RW, Photo-CD disky a některé další. * V přehrávači jsou využita patentovaná řešení společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společností Dolby Laboratories. * DTS a DTS Digital OUT jsou obchodní známky společnosti Digital Theater Systems Inc. 7

8 Použití dálkového ovladače Použití dálkového ovladače Přepínač režimů Pro ovládání DVD přehrávače musí být přepínač v poloze DVD, tlačítka s funkcemi DVD přehrávače jsou označena modře. Výměna baterií 1 Otevřete víčko prostoru baterií Víčko stiskněte a vysuňte směrem znázorněným šipkou. Po přepnutí do polohy AUDIO je možno ovládat také přístroje pro reprodukci zvuku výrobce Alpine, funkce pro ovládání těchto přístrojů jsou na dálkovém ovladači označeny bílou barvou. Dálkový ovladač nasměrujte ze vzdálenosti asi 2 metrů na infračervený senzor přístroje. Dopadá-li na senzor sluneční záření, nemusí dálkové ovládání pracovat správně. Dálkový ovladač je poměrně složité zařízení s malými rozměry a nízkou hmotností; aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě funkčnosti nebo předčasnému vybití baterií, je nutno při jeho používání dodržovat některé zásady: - Ovladač nevystavujte prudkým nárazům. - Ovladač nenoste v kapse kalhot. - Dbejte na to, aby nebyl vystaven působení vody (převržená sklenice s nápojem apod.), zvýšené vlhkosti nebo prachu. - Ovladač nenechávejte ležet na místě, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. 2 Výměna baterií Vyjměte obě baterie z ovladače a vložte nové. Dodržujte přitom vyznačenou polaritu (+) a (-). 3 Nasaďte víčko Víčko zasuňte ve směru šipky tak, aby se ozvalo cvaknutí. Poznámka: Používejte články typu AA. BĚHEM JÍZDY NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ČINNOSTI, KTERÉ BY ODVÁDĚLY VAŠI POZORNOST OD ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU. Ovládání nebo nastavování, která vyžadují větší pozornost, provádějte až po zastavení vozu na bezpečném místě. Složitější ovládání přístroje provádějte vždy po zaparkování vozu na bezpečném místě. Nerespektování tohoto pokynu může mít za následek vznik dopravní nehody. 8

9 Vložení a vyjmutí disku Vložení a vyjmutí disku Před vložením nebo vyjmutím disku vždy vypněte přehrávání (viz strana 10, Zapnutí a vypnutí přehrávače ). Vložení disku 1 Panel vkládací štěrbiny mírně zatlačte dovnitř a dolů. 3 Zavření panelu vkládací štěrbiny Aby se do vnitřního mechanismu přístroje nedostal prach, dbejte na to, aby byla štěrbina vždy zakryta panelem.. 2 Vložte disk potištěnou stranou nahoru. Po zasunutí do určitého bodu bude disk automaticky vtažen do přístroje a začne přehrávání. Vyjmutí disku 1 Panel vkládací štěrbiny mírně zatlačte dovnitř a posuňte směrem dolů, disk se automaticky poněkud vysune. Nebude-li nyní disk vyjmut, zasune jej transportní mechanismus po krátké chvíli zpět do přehrávače. Poznámky: Je-li přepínač zapalování v poloze ACC nebo ON, není možno disk do přehrávače vložit ani již vložený disk vyjmout. U oboustranných disků nechejte přehrát nejprve jednu stranu až do konce, poté disk vyjměte, obraťte a znovu vložte do přehrávače. Pořadí stran je na disku vyznačeno nápisy Side 1 (strana 1) a Side 2 (strana 2). Do přehrávače nikdy nevkládejte disky s digitálními mapami navigačního systému nebezpečí poškození přístroje. Po vložení poškozeného, znečištěného nebo obráceného disku se zobrazí chybové hlášení DISC ERROR (vadný disk) v takovém případě otevřete panel vkládací štěrbiny a disk vyjměte. Poznámky: Je-li zapalování přepnuto do polohy ACC nebo ON, není možno disk z přehrávače vyjmout. Je-li zapalování přepnuto do ACC nebo ON nebo je-li disk právě vtahován dovnitř štěrbiny (zobrazí se hlášení LOADING ), transportní mechanika disk nevysune. Během vysunování disku ze štěrbiny nikdy nezavírejte krycí panel nebezpečí poškození disku a přehrávače. 9

10 Zapnutí a vypnutí přehrávače Zapnutí a vypnutí přehrávače 1 Stiskněte tlačítko POWER Přístroj se zapne. Funkce paměti pozice posledního přehrávání. V případě vypnutí přístroje během přehrávání, přepnutí zapalování do polohy OFF nebo přepnutí zdroje video signálu začne po opětovném zapnutí přístroje přehrávání od místa, v němž bylo prve přerušeno. Paměť poslední přehrávané pozice se vynuluje teprve po vyjmutí disku nebo stisknutím tlačítka Reset. Orientace v tomto návodu Vypnutí přehrávání Vypnutí přehrávání Přehrávání se vypíná tlačítkem Stop, poslední přehrávaná pozice se přitom automaticky uloží do paměti přístroje. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 7. Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce Alpine. Je-li přehrávač DVA-5205P připojen k některému jinému přístroji než CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R (např. CVA-1000R), je třeba změnit základní nastavení přehrávače. Před použitím přehrávače je v takovém případě nutno změnit v základním nastavení (SETUP) režim na CD informace najdete na straně 36, Uživatelská nastavení Změna Ai-NET nastavení a změnit v základním nastavení (SETUP) režim na ON informace najdete na straně 38, Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky. 2 Opětovným stisknutím tlačítka POWER je možno přístroj vypnout. Poznámky: Jeli přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET, trvá zapnutí dálkovým ovladačem asi 3 sekundy. Toto zpoždění je způsobeno vzájemnou komunikací propojených přístrojů, nejedná se tedy o závadu. Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET, není jej možno vypínat dálkovým ovladačem; v takovém případě přehrávač vypněte prostřednictvím řídící jednotky. Podrobnější informace najdete v oddíle Ovládání prostřednictvím řídící jednotky (strana 56). Využití funkce paměti poslední pozice přehrávání (pouze DVD a Video-CD disky) Po zastavení přehrávání (funkce PRE- STOP) se automaticky ukládá poslední přehrávaná pozice. Po opětovném zapnutí začne přehrávání od uložené pozice. 1 Během přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko 7. Zobrazí se PRE-STOP 2 Nyní stiskněte tlačítko 3. Přehrávání začne od místa, v němž bylo přerušeno. Vyznačení disků, pro které je funkce k dispozici.... DVD disky...video CD disky... Hudební CD disky Zde najdete doplňující informace 10

11 Volba obrazového systému NTSC / PAL Několik slov o DVD discích Volba obrazového systému NTSC / PAL Nastavte formát výstupního video signálu podle obrazového systému monitoru a informací na DVD disku. 1 Po dobu nejméně 5 sekund stiskněte tlačítko NTSC / PAL Poznámky: Z výroby je standardně nastaven systém PAL, toto nastavení není třeba ve většině případů měnit. Není-li formát výstupního signálu nastaven správně, objeví se chybové hlášení VIDEO SYSTEM IS NOT CORRECT (nesprávný TV systém) a přehrávání filmového záznamu se nezapne. Nastavení hlasitosti Hlasitost nastavujte pouze v případě, je-li k přehrávači připojen digitální audio procesor (PXA-H510). 1 Ovladačem otočte doleva nebo doprava Otáčením doleva se hlasitost snižuje, otáčením doprava zvyšuje. Poznámky: Je-li k přehrávači kromě digitálního audio procesoru (PXA-H510) připojena také Ai-NET kompatibilní řídící jednotka nebo je samotný přehrávač připojen přímo k TV monitoru, nastavujte hlasitost prostřednictvím připojeného přístroje. Použití tlačítek s číslicemi Použití tlačítek s číslicemi, zejména tlačítka +10. Pro zadání čísla 10 stiskněte jedenkrát tlačítko +10 a poté tlačítko 0. Pro zadání číslice 16 stiskněte jedenkrát tlačítko +10 a poté tlačítko 6. Pro zadání čísla 23 stiskněte dvakrát tlačítko +10 a poté tlačítko 3. * Každým stisknutím tlačítka +10 se zadávané číslo zvyšuje o

12 Přehrávání disků Přehrávání disků Některé funkce popisované v tomto návodu nemusí být konkrétním DVD diskem podporovány; podrobné informace najdete v návodu k příslušnému disku. Přítomnost otisků prstů na povrchu DVD disku může výrazně zhoršit kvalitu reprodukce. Nastanou-li problémy během přehrávání, DVD disk vyjměte, zkontrolujte jeho povrch a případně jej očistěte. Při použití dálkového ovladače dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí více tlačítek současně v takovém případě nemusí přehrávač reagovat správně. V případě vypnutí přístroje během přehrávání, přepnutí zapalování do polohy OFF nebo přepnutí zdroje video signálu začne po opětovném zapnutí přístroje přehrávání od místa, v němž bylo prve přerušeno. Paměť pro uložení pozice posledního přehrávání se vynuluje po vyjmutí disku nebo stisknutím tlačítka Reset. 1 Stiskněte tlačítko 3 Zapne se přehrávání. Jestliže se zobrazí menu U mnoha DVD a Video-CD disků podporujících funkci PBC se na obrazovce automaticky objeví menu, v takovém případě postupujte podle zobrazených pokynů. Poznámka: U některých disků se menu na obrazovce objeví i po stisknutí tlačítka MENU nebo po delším (2 sekundy) stisknutí tlačítka TITLE. 12

13 Vypnutí přehrávání Menu u DVD disků Požadovanou položku menu vyberte pomocí joysticku nebo číselných tlačítek ( 0 až 9 a +10 ) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENT nebo 3. nebo Vypnutí přehrávání Přehrávání se vypíná tlačítkem Stop, poslední přehrávaná pozice se přitom automaticky uloží do paměti přístroje. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 7. nebo Poznámka: U některých disků není možno zvolit položku menu číselnými tlačítky ( 0 až 9 a +10 ). MENU u Video-CD disků Požadovanou položku menu zvolte pomocí tlačítek ( 0 až 9 a +10 ) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENT nebo 3. Využití funkce paměti poslední pozice přehrávání (pouze DVD a Video-CD disky) Po zastavení přehrávání (funkce PRE- STOP) se automaticky ukládá poslední přehrávaná pozice. Po opětovném zapnutí začne přehrávání od uložené pozice. 1 Během přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko 7. Zobrazí se PRE-STOP 2 Nyní stiskněte tlačítko 3. Přehrávání začne od místa, v němž bylo přerušeno. nebo Poznámka: Je-li funkce PBC vypnuta, menu se nezobrazí; v takovém případě stiskněte tlačítko MENU a funkci PBC zapněte. Vymazání paměti pozice posledního přehrávání Po zastavení přehrávání buď stiskněte ještě jednou tlačítko 7 nebo disk vyjměte z mechaniky a přehrávač vypněte nebo vypněte zapalování ( OFF ). Poznámky: Některé disky neumožňují zcela přesné uložení pozice posledního přehrávání. Jestliže bylo vypnuto zapalování ( OFF ) nebo byl zapnut jiný zdroj signálu Ai-NET, začne přehrávání vždy od začátku disku. 13

14 Zrychlená reprodukce a rychlý posun dopředu / dozadu Vyhledání začátku kapitoly nebo skladby (stopy) Poznámky: Během rychlého přehrávání / posunu je vypnuta reprodukce zvuku a nezobrazují se titulky. U některých DVD a Video-CD disků podporujících funkci PBC se během rychlého posunu dopředu nebo dozadu zobrazí menu. Vyhledání začátku kapitoly nebo skladby (stopy) 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 4 nebo 3. Každým stisknutím tlačítka dojde k posunu o jednu kapitolu nebo skladbu (stopu) a přehrávání začne od začátku zvolené kapitoly nebo skladby (stopy). nebo Zrychlená reprodukce a rychlý posun dopředu / dozadu 1 Během přehrávání stiskněte po dobu asi 2 sekund tlačítko 4 (zrychlená reprodukce / rychlý posun dopředu) nebo 3 (zrychlená reprodukce / rychlý posun dozadu). nebo 3 Po stisknutí začne přehrávání na začátku následující kapitoly nebo skladby (stopy). 4 Po stisknutí začne přehrávání na začátku stávající kapitoly nebo skladby (stopy). Poznámka: Obsah některých DVD disků není rozdělen na kapitoly. Doplňující informace Kapitola je část záznamu na DVD disku, jejíž přehrávání může uživatel zvolit. Skladba (stopa) je část filmového nebo zvukového záznamu na Video-CD nebo hudebním CD disku, jejíž přehrávání může uživatel zvolit. Stisknutím tlačítka 3 se přehrávání obnoví. 14

15 Zmrazení obrazu (pauza) Posun po jednotlivých snímcích Zpomalené přehrávání Zmrazení obrazu (pauza) 1 Během přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko 8 / E. Přehrávání se obnoví stisknutím tlačítka 3. Zpomalené přehrávání 1 Během přehrávání stiskněte na dobu nejméně 2 sekund tlačítko SLOW. Normální přehrávání se obnoví stisknutím tlačítka 3. Poznámky: Při zastavení obrazu je vypnuta reprodukce zvuku. Pokud je přehrávání obnoveno až po delší době (asi 5 minut), může se stát, že několik okamžiků po zapnutí se nebude přehrávat zvuk, nejde však o závadu. Posun po jednotlivých snímcích Poznámky: V režimu zpomaleného přehrávání může kolísat rychlost reprodukce nebo může u některých disků dojít k přeskakovaní na další snímek, nejedná se však o závadu. V režimu zpomalené reprodukce je vypnuta reprodukce zvuku. 1 V režimu zmrazeného obrazu stiskněte tlačítko 8 / E. Zobrazí se následující snímek filmového záznamu, každým dalším stisknutím tlačítka se přehrávání posune o jeden snímek dopředu. Normální přehrávání se obnoví stisknutím tlačítka 3. Poznámka: Během posunu po jednotlivých snímcích je vypnuta reprodukce zvuku. 15

16 Vyhledávání podle čísla titulu Vyhledávání podle čísla titulu Funkce umožňuje vyhledání požadovaného titulu na DVD disku. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko GO TO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zobrazí následující funkce, zvolte položku titul TITLE. 2 Tlačítky ( 0 až 9 ) zadejte požadované číslo titulu. (Situace po zadání čísla 1) Poznámky: Některé disky vyhledávání podle čísla titulu neumožňují. Při zadávání čísla titulu se nepoužívá tlačítko +10, pouze tlačítka 0 až 9. Vymazání poslední zadané číslice se provádí krátkým stisknutím tlačítka CLR, vymazání celého čísla stisknutím delším než 2 sekundy. Ukončení vyhledávání a návrat do režimu normálního přehrávání se provádí stisknutím tlačítka RTN. 16

17 Přímé vyhledávání kapitoly nebo skladby (stopy) 3 Stiskněte tlačítko ENT. Přehrávání začne na začátku zvoleného titulu. 2 Tlačítky ( 0 až 9 ) zadejte číslo požadované kapitoly nebo skladby (stopy). Přímé vyhledávání kapitoly nebo skladby (stopy) Funkce umožňuje snadné vyhledání začátku zvolené kapitoly nebo skladby. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko GO TO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zobrazí následující funkce, zvolte položku kapitola CHAPT nebo skladba TRACK. (Situace po zadání čísla kapitoly 12) Poznámky: Některé disky neumožňují vyhledávání podle čísla kapitoly. Při zadávání čísla kapitoly se nepoužívá tlačítko +10, pouze tlačítka 0 až 9. Vymazání poslední zadané číslice se provádí stisknutím tlačítka CLR, vymazání celého čísla stisknutím delším než 2 sekundy. Ukončení vyhledávání čísla kapitoly a návrat do režimu normálního přehrávání se provádí stisknutím tlačítka RTN. Je-li zapnuta funkce PBC a Video disk ji podporuje, není přímé vyhledávání podle čísla kapitoly nebo skladby možné; v takovém případě nejdřív přepněte do zobrazení nabídky MENU a funkci PBC vypněte. 3 Stiskněte tlačítko ENT. Zapne se přehrávání od začátku zvolené kapitoly nebo skladby. 17

18 Vyhledávání zvoleného okamžiku Vyhledávání zvoleného okamžiku Funkce vyhledá zvolený okamžik. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko GO TO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zobrazí následující funkce, zvolte položku TIME. 2 Tlačítky ( 0 až 9 ) zadejte časový okamžik, od kterého má přehrávání začít. (Situace po zadání doby 1 hodina 30 minut) Poznámky: Zadejte nejprve hodiny, pak minuty a nakonec sekundy. Při zadávání časového okamžiku se nepoužívá tlačítko +10, pouze tlačítka 0 až 9. Vymazání poslední zadané číslice se provádí krátkým stisknutím tlačítka CLR, vymazání celého čísla stisknutím delším než 2 sekundy. Ukončení vyhledávání časového okamžiku a návrat do režimu normálního přehrávání se provádí stisknutím tlačítka RTN. Přesnost vyhledání požadovaného okamžiku se liší v závislosti na konkrétním disku. 18

19 Opakované přehrávání kapitoly, skladby (stopy) a titulu Volba jazykové verze dabingu Je-li zapnuta funkce PBC a Video disk tuto funkci podporuje, není funkce vyhledávání zadaného okamžiku k dispozici; v takovém případě přepněte do zobrazení nabídky MENU a funkci PBC vypněte. 3 Stiskněte tlačítko ENT. Spustí se přehrávání od zvoleného časového okamžiku. Opakované přehrávání kapitoly, skladby (stopy) a titulu Funkce umožňuje opakované přehrávání zvolené kapitoly, skladby nebo titulu. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko RPT Každým dalším stisknutím tlačítka se zvolí následující položka menu pro opakované přehrávání. Opakované přehrávání kapitoly. Opakované přehrávání titulu. Normální přehrávání (nastaveno z výroby) Opakované přehrávání skladby (stopy) Opakované přehrávání celého disku. Normální přehrávání (nastaveno z výroby) Volba jazykové verze dabingu U DVD disků je možno během přehrávání přepínat jazykovou verzi dabingu. 1 Během přehrávání stiskněte na dobu nejméně 2 sekund tlačítko AUDIO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zvolí následující jazyková verze dabingu. Poznámky: Po každém zapnutí přehrávače nebo po výměně disku se automaticky zapne jazyková verze dabingu zvolená v základním nastavení přehrávače. Pokud konkrétní disk tuto verzi neobsahuje, zvolí se standardní jazyková verze DVD disku. U některých disků není možno dabingové verze během přehrávání přepínat. Přehrávač potřebuje na přepnutí do požadované verze dabingu určitou dobu. Video-CD disky se zvukovým záznamem Multiplex-Audio 1 Během přehrávání stiskněte nejméně po dobu 2 sekund tlačítko AUDIO. Každým dalším stisknutím se zvolí následující kombinace levého a pravého kanálu. Poznámka: U disků podporujících funkci PBC nebude opakované přehrávání disku nebo skladby (stopy) k dispozici; v takovém případě přepněte do zobrazení nabídky MENU a funkci PBC vypněte. 19

20 Volba úhlu záběru Volba jazykové verze titulků Volba úhlu záběru Na některých DVD discích je filmový záznam snímaný s různými úhly kamery. V takovém případě je možno během přehrávání zvolit požadovaný úhel snímání scény. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko ANGLE. Každým dalším stisknutím se zvolí následující úhel snímání scény. Poznámky: Přepnutí na požadovaný úhel snímání scény může trvat nějakou dobu. V závislosti na konkrétním disku probíhá přepínání úhlu snímání scény dvěma způsoby: - Plynule :úhel snímání se plynule změní - Skokem :přehrávání se zastaví (nehybný obraz) a po krátké době se obnoví reprodukce se zvoleným úhlem snímání. Volba jazykové verze titulků U DVD disků opatřených několika jazykovými verzemi titulků je možno mezi těmito verzemi během přehrávání přepínat. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SUB T. Každým dalším stisknutím tlačítka se zvolí následující verze titulků zaznamenaná na disku. 20 Poznámky: Přepnutí na požadovanou verzi titulků může trvat nějakou dobu. Po každém zapnutí přehrávače nebo po výměně disku se automaticky zapne jazyková verze titulků zvolená v základním nastavení. Pokud konkrétní disk tuto verzi neobsahuje, zvolí se standardní jazyková verze příslušného disku.

21 Zapnutí titulků Informace o aktuálním stavu přehrávání Zapnutí titulků Je-li filmový záznam na DVD disku opatřen titulky, je možno jejich zobrazování zapnout nebo vypnout. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko ON / OFF. Každým stisknutím se nastavení zobrazení titulků změní (zapnuto na vypnuto a naopak). Poznámka: U některých disků titulky na obrazovce zůstanou i po jejich vypnutí. Informace aktuálním stavu přehrávání Pro zobrazení informací o stavu právě přehrávaného DVD disku (číslo titulu, číslo kapitoly apod.) na obrazovce použijte níže uvedený postup. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko DISP. Zobrazí se aktuální stav přehrávání. Nastavení některých funkcí pomocí menu Některé disky umožňují nastavovat jazykovou verzi dabingu i titulků a úhel snímání záběru prostřednictvím menu. 1 Během přehrávání stiskněte MENU nebo TITLE po dobu nejméně 2 sekund tlačítko, vyberte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko ENT. 2 Joystickem nebo tlačítky 0 až 9 a +10 zvolte číslo jazykové verze nebo úhlu snímání záběru a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 2 Informace o aktuálním stavu je možno vypnout opětovným stisknutím tlačítka DISP. 21

22 Informace o aktuálním stavu přehrávání Informace o aktuálním stavu přehrávání Pro zobrazení stavu právě přehrávaného Video-CD nebo CD hudebního disku (číslo skladby apod.) na obrazovce použijte níže uvedený postup. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko DISP. Zobrazí se aktuální stav přehrávání. Poznámka: U hudebních CD se stav přehrávání a disku zobrazuje i bez stisknutí tlačítka DISP. 2 Informace o aktuálním stavu je možno vypnout opětovným stisknutím tlačítka DISP. 22

23 Zapnutí / vypnutí výstupu video signálu Zapnutí / vypnutí výstupu video signálu (Pouze je-li připojena jednotka CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R) Je-li k přehrávači připojen CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R a TME-M750 (přídavný monitor pro cestující na zadním sedadle) může být na přídavném monitoru přehráván DVD film nezávisle na tom, v jakém režimu právě pracuje CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Cestující na zadním sedadle může například sledovat film zaznamenaný na DVD disku zatímco na jednotce CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R je zapnuto zobrazení digitální mapy navigačního systému. Po přepnutí na zdroj audio signálu bude řídící jednotka CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R využita k reprodukci hudby. Pro reprodukci audio signálu na zadních sedadlech využijte cinch konektory na zadní straně DVA-5205P. 4 Na dálkovém ovladači tohoto přístroje stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko V.OUT. Zrušení je možné opětovným stisknutím tlačítka V.OUT. Poznámka: Další pokyny k ovládání jednotky CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R najdete v příslušném návodu k obsluze. Poznámka: Tento výstup má konstantní amplitudu signálu a předpokládá připojení předzesilovače s regulací hlasitosti. 1 Na jednotce CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R přepněte v položce Zvolit monitor pro zadní sedadla (Selecting Rear Monitor) ze stavu AUX OUT do stavu AUX 1. 2 Na jednotce CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R zvolte zdroj audio signálu (MD, CD, rádio atd.). 3 Pro reprodukci signálu ze dvou zdrojů nastavte na jednotce CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R funkci Přehrávat současně signál ze dvou zdrojů (Playing 2 Sources Simultaneously) na přehrávání DVD tlačítkem V.SEL. 23

24 SET UP SET UP Změna základního nastavení (Setup) Změna nastavení jazyka Změna základního nastavení (Setup) Základní nastavení z výroby je možno podle potřeby změnit. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Zobrazí se menu s nastavením základních parametrů. Poznámka: Funkce není k dispozici při vypnutém přehrávání. Funkce Popis Viz strana LANGUAGES Volba komunikačního jazyka a jazykové verze dabingu a titulků. 24 TV SCREEN Nastavení rozměrů obrazu podle obrazovky monitoru. 26 COUNTRY CODE Nastavení kódu země spolu s nastavením dětské pojistky. 27 RATING LEVEL Nastavení stupně dětské pojistky. 28 DOWN SAMPLING Převzorkování digitálního DVD zvuku na digitální audio signál 48 khz / 16 bit. 30 DIGITAL OUT Zapnutí digitálního výstupu. 32 LED INDICATOR Zapnutí nebo vypnutí indikace LED diodou na čelním panelu. 34 CUSTOM SETUP Zapnutí rozšířených titulků (popisu scény) a nastavení Ai-NET Joystickem vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENT. Na obrazovce se objeví následující položky. Poznámka: Před nastavováním základních parametrů doporučujeme poznamenat si základní nastavení z výroby na kousek papíru. Nastavení základních parametrů zůstává zachováno v paměti přístroje i v případě odpojení baterie. Změna nastavení jazyka Komunikační jazyk monitoru, jazykovou verzi dabingu a titulků je možno nastavit podle potřeby V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku LAN- GUAGES, viz tabulka na straně 24.

25 SET UP Změna nastavení jazyka 2 K volbě použijte joystick a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. AUDIO Zvolte požadovanou jazykovou verzi dabingu. SUBTITLE Zvolte požadovanou jazykovou verzi titulků. MENU LANGUAGE Zvolte komunikační jazyk nabídek a hlášení. Zobrazí se položky menu pro nastavení jazyka AUTO Disk bude přehráván se standardní jazykovou verzí titulků DVD disku (týká se titulků a nabídek). OTHERS Hodláte-li zvolit jazyk, který není v nabídce uveden, zadejte čtyřmístný kód jazykové verze tlačítky 0 až 9 a volbu potvrďte stisknutím ENT. Informace o kódech jazykových verzí jsou uvedeny na straně 61, Seznam kódů jazykových verzí. 3 Pomocí joysticku zvolte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem ENT. Zobrazí se aktuální nastavení. AUDIO (jazyková verze dabingu) SUBTITLE (jazyková verze titulků) MENU LANGUAGE (komunikační jazyk nabídek a hlášení) ORIGINAL Disk bude přehráván se standardní jazykovou verzí dabingu DVD disku (týká se zvukového doprovodu filmu). Poznámky: Jestliže není požadovaná jazyková verze na konkrétním disku k dispozici, zvolí se automaticky standardní jazyk DVD disku. Nastavení z výroby Jazyková verze dabingu: ORIGINAL Titulky: AUTO Komunikační jazyk nabídek: AUTO Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, vystoupení z režimu nastavování. 25

26 SET UP Změna nastavení formátu obrazu Změna nastavení formátu obrazu Při nastavování rozměrů obrazu podle obrazovky TV monitoru postupujte takto: 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku TV SCREEN, viz strana K volbě použijte joystick a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 4:3 LETTERBOX Nastavení vhodné pro obrazovku s poměrem stran 4:3 (nejběžnější TV obrazový formát). Během reprodukce některých filmů se v tomto případě dole a nahoře mohou objevit dva černé pruhy, jejichž šířka bude záviset na formátu, v jakém byl film snímán. 4:3 PAN-SCAN Nastavení je vhodné pro obrazovku s poměrem stran 4:3. Z důvodu odlišnosti formátu obrazu na DVD disku se nezobrazí levý a pravý okraj. 26

27 SET UP Změna nastavení kódu země 16:9 WIDE Formát (přednastavený z výroby) je vhodný pro širokoúhlou obrazovku. 2 Pro změnu nastavení kódu země stiskněte tlačítko ENT. Zobrazí se aktuální nastavení. 3 Tlačítky 0 až 9 zadejte čtyřmístný kód země a potvrďte tlačítkem ENT. Poznámky: U některých disků není možno nastavit požadovaný rozměr obrazu (podrobné informace najdete na obalu konkrétního disku). Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 3 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Změna nastavení kódu země Kód země nastavujte spolu se stupněm dětské pojistky. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku COUN- TRY CODE, viz strana 24. Zobrazí se aktuální nastavení. Poznámky: Informace o kódech zemí najdete na straně 63, Seznam kódů zemí. Vymazání poslední zobrazené číslice se provádí jedním stisknutím tlačítka CLR. Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 27

28 SET UP Nastavení stupně dětské pojistky Nastavení stupně dětské pojistky Funkce umožňuje omezit sledování některých pasáží nebo filmů dětmi. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku RATING LEVEL, viz strana Stiskněte tlačítko ENT. Zobrazí se pole pro zadání hesla. 3 Tlačítky 0 až 9 zadejte čtyřmístné číselné heslo. Heslo přednastavené výrobcem je Zadávané číslice se zobrazují jako hvězdičky *. 4 Zadané heslo potvrďte tlačítkem ENT. 28

29 SET UP Nastavení stupně dětské pojistky 5 Volbu proveďte pomocí joysticku a stiskněte tlačítko ENT. Zvolte položku OFF chcete-li pojistku vypnout nebo nehodláte nastavit míru nevhodnosti. Čím vyšší bude nastavená hodnota, tím menší bude omezení pro sledování některých scén. Zobrazí se aktuální nastavení. Nastavení stupně dětské pojistky zůstává trvale uloženo; pro sledování scén nebo filmu s vyšší hodnotou nevhodnosti bude nutno buď pojistku vypnout nebo nastavit odpovídající vyšší stupeň pojistky. Některé DVD disky funkci dětské pojistky nepodporují; nejste-li si jist, možnost omezit přehrávání si nejprve vyzkoušejte. DVD disky obsahující pro děti nevhodné scény udržujte pokud možno mimo jejich dosah. Dočasná změna nastavení stupně dětské pojistky Některé disky během přehrávání filmu požadují změnu nastavení stupně dětské pojistky. V takovém případě se na obrazovce objeví výzva pro zadání hesla: Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 6 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Pokud nyní nezadáte správné heslo, přehrávání se ukončí anebo bude pokračovat od úseku s mírou nevhodnosti odpovídající nastavené hodnotě. Poznámky: Budete-li chtít změnit heslo, zvolte položku CHANGE PASSWORD a zadejte nové čtyřmístné číselné heslo. Nové heslo si poznamenejte na kus papíru a uložte na vhodné místo pro případ, že byste jej zapomněl. Přehrávání DVD, které dětskou pojistku nepodporují, nebude nijak omezeno ani v případě, že stupeň pojistky byl v příslušné nabídce nastaven. 29

30 SET UP Zapnutí / vypnutí převzorkování Zapnutí / vypnutí převzorkování Funkce umožňuje konverzi lineárního PCM (LPCM) audio signálu zaznamenaného na disku na digitální signál s nižším vzorkovacím kmitočtem 48 khz/16 bit a jeho přivedení na optický výstup. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku DOWN SAMPLING, viz strana Joystickem zvolte požadovanou položku ( ON zapnuto nebo OFF vypnuto) a stiskněte tlačítko ENT. ON Digitální signál zaznamenaný na DVD disku (96 khz / 24 bit, 48 khz / 24 bit, 48 khz / 20 bit) bude převzorkován směrem dolů na digitální signál 48 khz / 16 bit a přiveden na optický výstup. Převzorkování směrem dolů je zapnuto z výroby. OFF Digitální signál zaznamenaný na DVD disku (96 khz / 24 bit, 48 khz / 24 bit, 48 khz / 20 bit) nebude převzorkován směrem dolů na digitální signál 48 khz / 16 bit a nebude přiveden na optický výstup. 30

31 SET UP Zapnutí / vypnutí převzorkování Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 3 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 31

32 SET UP Změna nastavení digitálního výstupu Změna nastavení digitálního výstupu Při nastavování parametrů digitálního výstupu přehrávače DVA-5205P postupujte takto: 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku DIGITAL OUT, viz strana Volbu proveďte pomocí joysticku a stiskněte tlačítko ENT. AUTO Digitální výstup se bude automaticky zapínat v závislosti na typu reprodukovaného audio signálu. Je-li k přehrávači připojen audio procesor a přehrávaný audio signál je zaznamenán ve formátu Dolby Digital Audio, musí být zapnuta volba AUTO. Z výroby je přednastaveno AUTO. LPCM Audio signál zaznamenaný na disku bude konvertován na lineární PCM audio signál 48 khz / 16 bit (DVD disky) nebo 44,1 khz (Video-CD a hudební CD disky). 32

33 SET UP Změna nastavení digitálního výstupu Zobrazení aktuálního nastavení. 3 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. Audio výstup / optický digitální audio výstup 33

34 SET UP Zapnutí / vypnutí indikace LED diodou Zapnutí / vypnutí indikace LED diodou Při zapínání / vypínání signalizace LED diodou postupujte takto: 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku LED INDICATOR, viz strana Joystickem vyberte požadovanou položku ( ON nebo OFF ) a stiskněte tlačítko ENT. ON LED dioda indikující stav přehrávače je zapnuta (přednastaveno výrobcem). OFF LED dioda se nerozsvítí ani po zapnutí přehrávače. Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 34

35 Uživatelská nastavení Změna nastavení funkce popisu scény SET UP 3 Stiskněte nejméně po dobu 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Uživatelská nastavení Změna nastavení funkce popisu scény 3 Joystickem zvolte nastavení ON zapnuto nebo OFF vypnuto a potvrďte tlačítkem ENT. Na některých DVD discích jsou zaznamenány popisy scény rozšířené titulky (tzv. Closed Caption ) umožňující lepší orientaci v ději osobám s postižením sluchu. Zobrazování rozšířených titulků je možno zapnout nebo vypnout. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku CUSTOM SETUP, viz strana Joystickem zvolte položku CLOSED CAPTION a stiskněte tlačítko ENT. ON Zobrazování rozšířených titulků zapnuto. OFF Zobrazování rozšířených titulků vypnuto (přednastaveno výrobcem). Zobrazení nastavení Poznámky: Rozšířené titulky (popis scény) nejsou totéž, co normální titulky. Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 35

36 SET UP Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET Nastavení Ai-NET se uplatňuje při výstupu audio signálu do připojených přístrojů kompatibilních s Ai-NET. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku CUSTOM SETUP, viz strana Joystickem zvolte položku Ai-NET SETUP a stiskněte tlačítko ENT. 3 Joystickem zvolte položku DVD nebo CD a potvrďte tlačítkem ENT. 36

37 SET UP Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET DVD Je-li přehrávač připojen k CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R, zvolte položku DVD. Ovládání bude moci být prováděno prostřednictvím hlavního menu na obrazovce CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Podrobnější informace najdete v návodu k přístroji CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Z výroby je nastaveno DVD. CD Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET (ne k CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R), musí být nastaveno CD. Ovládání může probíhat prostřednictvím řídící jednotky. Podrobnější informace najdete na straně 56, Ovládání prostřednictvím řídící jednotky. Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámky: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. Je-li nastaveno Ai-NET SETUP na CD v případě připojení CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R nebude možno přístroj ovládat prostřednictvím hlavního menu. Je-li nastaveno Ai-NET SETUP na DVD v případě připojení jiného Ai-NET kompatibilního přístroje (řídící jednotky) než CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R, bude jedinou funkcí ovladatelnou z řídící jednotky nastavování hlasitosti. Je-li Ai-NET SETUP nastaveno na CD, mohou se zobrazované informace a dostupné funkce lišit v závislosti na konkrétní připojené Ai-NET kompatibilní řídící jednotce. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 5 Vypněte a znovu zapněte zapalování. Poznámky: Situace, kdy není možno přehrávat DVD disky po připojení CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R - Nezobrazí-li se DVD v nabídce CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. - Není-li možno přehrávat DVD disky, ačkoliv je zapnuto AUX 1. V takovém případě je pravděpodobně na DVA- 5205P nastavena v nabídce Ai-NET položka CD. Nastavení změňte níže uvedeným způsobem. 1. Vyjměte disk z přehrávače DVA-5205P. 2. Zapněte napájení DVA-5205P a CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Zapněte monitor CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. 3. Voličem SOURCE jednotky CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R nastavte v nabídce CD. 4. Voličem SOURCE nastavte v nabídce V.SEL. 5. Po aktivaci režimu V.SEL zvolte položku AUX1. 6. Nastavte Ai-NET na přehrávači DVA5205P na DVD, viz strany 36, 37, Změna nastavení Ai-NET. 7. Vypněte a opět zapněte zapalování. 37

38 SET UP Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí řízení prostřednictvím řídící jednotky Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET nebo k Ai-NET kompatibilní AV řídící jednotce (CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R), nastavte jej tak, aby mohl být ovládán prostřednictvím řídící jednotky. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku CUSTOM SETUP, viz strana Joystickem zvolte položku H.U.CONTROL a stiskněte tlačítko ENT. 38

39 Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky SET UP 3 Joystickem funkci zapněte ON nebo vypněte OFF a stiskněte tlačítko ENT. ON Ovládání prostřednictvím Ai-NET kompatibilní řídící jednotky nebo Ai-NET kompatibilní AV řídící jednotky (CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R) zapnuto. OFF Vypnuto ovládání prostřednictvím Ai-NET kompatibilní řídící jednotky nebo Ai-NET kompatibilní AV řídící jednotky (CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R) (nastaveno z výroby). Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Změna nastavení se uloží, opuštění režimu nastavování. 39

40 Ovládání digitálního audio procesoru (nutno dokoupit samostatně) Ovládání digitálního audio procesoru (nutno dokoupit samostatně) Připojený digitální audio procesor (PXA- H510) je možno ovládat dálkovým ovladačem přístroje DVA-5205P, další informace najdete také v návodu přístroje PXA-H Během přehrávání stiskněte tlačítko A.PROC. Zobrazí se menu nastavení. 2 Joystickem zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem ENT. Zobrazí se položky. 40

41 Nastavení parametrického ekvalizéru Nastavení parametrického ekvalizéru 4 Joystickem zvolte šířku kmitočtového pásma (Q-FACT) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 1 V nabídce Ovládání digitálního audio procesoru zvolte položku PARAMETRIC-EQ (viz strana 40). 2 Joystickem zvolte kmitočtový průběh, jenž hodláte upravit a stiskněte tlačítko ENT. Zobrazí se kmitočtový průběh vyznačený žlutě. Menu nastavení parametrického ekvalizéru je rozložena na dvě stránky, přepínání mezi nimi se provádí stisknutím tlačítka BAND po dobu 2 sekund. 5 Joystickem šířku pásma nastavte a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 6 Joystickem zvolte nastavení úrovně (LV) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 7 Joystickem nastavte požadovanou úroveň a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 3 Joystickem průběh kmitočtu upravte podle potřeby a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 8 Opuštění menu nastavení digitálního audio procesoru a návrat do režimu přehrávání se provádí stisknutím tlačítka A.PROC. 41

42 Nastavení parametrů prostorového zvuku Nastavení parametrů prostorového zvuku Parametry prostorového zvuku není možno nastavovat, je-li audio výstup přehrávače přepnut na Dolby Digital nebo Dolby Pro- Logic. 1 V nabídce Ovládání digitálního audio procesoru zvolte SUR- ROUND (viz strana 40). 2 Joystickem zvolte požadovaný typ prostorového zvuku a stiskněte tlačítko ENT. K dispozici je 6 možností. 3 Stiskněte tlačítko ENT. Úroveň (LV) se vyznačí žlutě. 4 Joystickem nastavte úroveň (LV) a stiskněte tlačítko ENT. 42

43 Uložení parametrů prostorového zvuku 5 Joystickem zvolte položku Time (doba trvání odrazu) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 2 Joystickem zvolte položku WRITE a stiskněte tlačítko ENT. 6 Joystickem nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 7 Opuštění menu nastavení digitálního audio procesoru a návrat do režimu přehrávání se provádí stisknutím tlačítka A.PROC. 3 Joystickem zvolte paměťovou pozici, do které hodláte nastavení uložit ( PRIVATE-MEMORY 1 až PRIVATE-MEMORY 6 ) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. Uložení parametrů prostorového zvuku 1 V nabídce Ovládání digitálního audio procesoru zvolte PRI- VATE-MEMORY (viz strana 40). Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Opuštění menu nastavení digitálního audio procesoru a návrat do režimu přehrávání se provádí stisknutím tlačítka A.PROC. 43

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Návod k použití

Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Návod k použití Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Návod k použití VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 OBSAH BALENÍ 4 ÚVOD 6 Monitor KoZ do hlavové opěrky s motorickým krytem Držák Mega Source

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více