DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ"

Transkript

1 DVA-5205P PŘEHRÁVAČ DVD / VIDEO CD / CD DISKŮ NÁVOD K OBSLUZE Abyste mohl plně využívat všechny možnosti a funkce svého přístroje, přečtěte si prosím pozorně informace uvedené v tomto návodu. Návod k obsluze uložte na vhodné místo, aby Vám mohl být později kdykoliv k dispozici.

2 Důležitá pravidla Tento symbol upozorňuje na velmi důležité pokyny, jejichž nerespektování může mít za následek vážný nebo i smrtelný úraz. PŘÍSTROJ NEROZEBÍREJTE Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vznícení. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Dostanou-li se baterie do zažívacího traktu, hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví. V takovém případě ihned vyhledejte lékařské ošetření. PŘERUŠENÉ POJISTKY VŽDY VYMĚŇUJTE ZA POJISTKY SE STEJNOU HODNOTOU. Nedodržování tohoto pravidla může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vznícení. PŘÍSTROJ JE URČEN PRO INSTALACI DO VOZŮ S ELEKTRICKOU SOUS- TAVOU 12V A UKOSTŘENÝM ZÁPORNÝM PÓLEM BATERIE. Podrobné informace Vám poskytne autorizovaný prodejce. Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek vznícení vozu. BĚHEM JÍZDY PŘÍSTROJ NEOVLÁDEJTE, VĚNUJTE SE ŘÍZENÍ. Nastavování a ovládání přístroje provádějte vždy až po zastavení vozu na bezpečném místě. Nerespektování tohoto pravidla může mít za následek vznik dopravní nehody. BĚHEM JÍZDY NEPŘEHRÁVEJTE DVD A VIDEO-CD DISKY. Sledování filmových záznamů by mohlo odvádět Vaši pozornost od řízení a stát se příčinou dopravní nehody. HLASITOST NASTAVTE TAK, ABY VÁM NEBRÁNILA SLEDOVAT DOPRAVNÍ PROVOZ. Nerespektování tohoto pravidla může mít za následek vznik dopravní nehody. PŘÍSTROJ SMÍ BÝT INSTALOVÁN POUZE DO VOZŮ S ELEKTRICKOU SOUSTAVOU 12 V. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár. DO ŠTĚRBINY PRO VKLÁDÁNÍ DISKŮ ANI DO JINÝCH OTVORŮ PŘÍSTROJE NEZASUNUJTE NEPATŘIČNÉ PŘEDMĚTY. Nedodržování tohoto pravidla může způsobit poškození nebo zničení přístroje. NEZAKRÝVEJTE VĚTRACÍ OTVORY ANI CHLADIČ PŘÍSTROJE. Nebezpečí přehřívání a následného vznícení přístroje. 2

3 Důležitá pravidla Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny, jejich nerespektování může mít za následek zranění nebo vznik hmotné škody. NEPOUŽÍVEJTE STARÉ BATERIE SPOLU S NOVÝMI, PŘI VKLÁDÁNÍ DODRŽUJTE VYZNAČENOU POLARITU. Baterie vkládejte tak, aby byla dodržena vyznačená polarita (+ a -). Porušení obalu baterie a vytékající elektrolyt může způsobit poškození přístroje a zdravotní komplikace při kontaktu s pokožkou. VZNIKNE-LI JAKÁKOLIV ZÁVADA, PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE. Nebezpečí poškození přístroje. Se žádostí o opravu přístroje se obraťte na svého prodejce Alpine nebo na autorizovaný servis. 3

4 Důležitá pravidla Pracovní teplota Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda okolní teplota splňuje předepsanou toleranci +60 C až 10 C. Kondenzace vzdušné vlhkosti Dojde-li během přehrávání DVD / CD disků ke kolísání zvuku, vyjměte přehrávaný disk a nechejte jeho povrch vyschnout po dobu asi 1 hodiny. Poškozené disky Do přístroje nevkládejte deformované, prasklé nebo jinak poškozené disky nebezpečí vážného poškození snímacího mechanismu. Opravy V případě vzniku vážnější závady se nesnažte přístroj opravovat - obraťte se na svého prodejce Alpine nebo na autorizovaný servis. Zakázané činnosti Nikdy se nesnažte násilím vytahovat disk, který byl transportním mechanismem přístroje vtažen dovnitř. Je-li přístroj vypnut, nikdy do něj nezasunujte disky. Vkládání disků Do přístroje nevkládejte více disků najednou. Disky zasunujte potištěnou stranou nahoře. Nesprávně vložený disk transportní mechanismus opět vysune. Nárazy během jízdy po velmi nerovném povrchu mohou způsobit krátkodobé výpadky přehrávání, nebezpečí poškození přístroje nebo disku ale nehrozí. Disky s nepravidelným vnitřním nebo vnějším obvodem Před vložením disku vždy zkontrolujte, nejeví-li známky deformací nebo poškození. Vnější i vnitřní obvodová hrana musí být naprosto pravidelná. Vložení disku s deformovaným tvarem může způsobit poškození vnitřního mechanismu přístroje. Nové disky Aby nedošlo k uvíznutí nesprávně vloženého nebo poškozeného disku v přístroji, jsou takové disky mechanikou ihned po vtažení automaticky opět vysunuty. Je-li nový disk ihned po zasunutí opět vysunut, vyjměte jej a zkontrolujte hmatem, jsou-li hrany vnitřního otvoru i obvodu dokonale pravidelné. Zjistíte-li přítomnost drobného defektu vzniklého během lisování, pokuste se jej vyhladit a disk poté znovu vložit do přístroje. Podmínky pro instalaci Dbejte na to, aby přístroj nebyl instalován na takovém místě, kde by byl vystaven těmto vlivům: přímý dopad slunečních paprsků nebo zvýšená teplota (např. v blízkosti topení) vysoká vlhkost vzduchu nebo přítomnost vody zvýšená prašnost silné vibrace 4

5 OBSAH Důležitá pravidla Varování a upozornění Obsah Základní obsluha přístroje Několik slov o DVD discích Disky vhodné k přehrávání na tomto přístroji..7 Použití dálkového ovladače Vložení a vyjmutí disku Zapnutí a vypnutí přehrávače Volba obrazového systému NTSC / PAL...11 Nastavení hlasitosti Přehrávání disků Vypnutí přehrávání Zrychlená reprodukce a rychlý posun dopředu / dozadu Vyhledání začátku kapitoly nebo skladby (stopy) Zmrazení obrazu (pauza) Posun po jednotlivých snímcích Zpomalené přehrávání Praktické funkce Vyhledávání podle čísla titulu Přímé vyhledávání kapitoly nebo skladby (stopy) Vyhledávání zvoleného okamžiku Opakované přehrávání kapitoly, skladby (stopy) a titulu Volba jazykové verze dabingu Volba úhlu záběru Volba jazykové verze titulků Zapnutí titulků Informace o aktuálním stavu přehrávání...21 Zapnutí / vypnutí výstupu video signálu SET UP Změna základního nastavení Změna základního nastavení (Setup) Změna nastavení jazyka (Setup) Změna nastavení formátu obrazu Změna nastavení kódu země Nastavení stupně dětské pojistky Zapnutí / vypnutí převzorkování Změna nastavení digitálního výstupu Zapnutí / vypnutí indikace LED diodou Uživatelská nastavení Změna nastavení funkce popisu scény Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky...38 Digitální audio procesor (nutno dokoupit samostatně) Ovládání digitálního audio procesoru (nutno dokoupit samostatně) Nastavení parametrického ekvalizéru Nastavení parametrů prostorového zvuku..42 Uložení parametrů prostorového zvuku Vyvolání uložených parametrů prostorového zvuku Nastavení doby zpoždění Provoz v režimu Pro-Logic NASTAVENÍ Pracovní režim reproduktorů 46 NASTAVENÍ Nastavení akustických charakteristik NASTAVENÍ Sloučení signálu předních a zadních audio kanálů NASTAVENÍ Doba zpoždění signálu centrálního reproduktoru NASTAVENÍ Doba zpoždění signálu zadních reproduktorů NASTAVENÍ Dosažení hlasité reprodukce při nízkých hlasitostech NASTAVENÍ Nastavení úrovně reproduktorů PROVOZ - Nastavení hlasitosti, vyvážení a funkce Fader PROVOZ Nastavení parametrů subwooferu PROVOZ Zapnutí a vypnutí funkce Defeat 55 Ovládání prostřednictvím řídící jednotky (CDA-7865R) Ovládání prostřednictvím řídící jednotky...56 Ovládání přehrávače dálkovým ovladačem řídící jednotky Přílohy Terminologie Seznam kódů jazykových verzí Seznam kódů zemí Možné problémy a jejich řešení Technické údaje Funkce tlačítek dálkového ovladače

6 Několik slov o DVD discích Několik slov o DVD discích DVD disky Digitální záznam na CD a DVD discích je tvořen stopami, ve kterých jsou data uložena ve formě velkého počtu miniaturních prohlubní. Při přehrávání je povrch disku snímán laserovým prvkem a výsledný signál je dále zpracován. Hustota záznamu, tzn. množství zmíněných prohlubní je u DVD disků dvojnásobná oproti diskům CD, což umožňuje uložení většího objemu dat. CD-ROM disk Mezi další přednosti záznamu na DVD disku patří: Možnost záznamu několikanásobného dabingu (viz strana 19) Filmové snímky mohou být zaznamenány s až 8 násobným dabingem, požadovaný jazyk je možno vybrat dálkovým ovladačem. Možnost záznamu titulků (viz strana 20) Filmy mohou být opatřeny titulky až v 32 jazycích, požadovaný jazyk je možno navolit dálkovým ovladačem. Nejmenší délka potřebná pro záznam 1 bitu: 0,9 µm DVD disk 1,2 mm Vzdálenost mezi stopami: 1,6 µm Možnost záznamu téže scény s různým i úhly snímání kamery (viz strana 20) Některé filmy na DVD discích obsahují scény snímané z více úhlů. Je-li film zaznamenán tímto způsobem, je možno požadovaný úhel zvolit dálkovým ovladačem. Možnost záznamu filmu s několika odlišnými dějovými průběhy Některé filmy jsou na DVD discích zaznamenány s více dějovými průběhy, mezi kterými je možno podle potřeby přepínat. Konkrétní postup přepínání dějových variant závisí na konkrétním DVD disku, v takovém případě postupujte podle pokynů zobrazovaných během reprodukce filmu. Nejmenší délka potřebná pro záznam 1 bitu: 0,9 µm 0,6 mm 0,6 mm Vzdálenost mezi stopami: 0,74 µm Na DVD disku s průměrem 12 cm může být zaznamenán buď jeden celovečerní film nebo až 4 hodiny hudby. Díky horizontálnímu rozlišení obrazu přes 500 řádků (pro srovnání u videopřehrávačů VHS je to méně než 300 řádků) umožňují DVD přehrávače reprodukci filmů s větší barevnou hloubkou, vyšším rozlišením a kvalitou obrazu. Po připojení audio procesoru PXA-H510 (nutno dokoupit samostatně) může přehrávač reprodukovat doprovodný zvuk zaznamenaný ve formátu Dolby Digital 5.1. Poznámka: Ne všechny DVD disky plně využívají možnosti DVD technologie (několikanásobný dabing a titulky, možnost volby záběru kamery apod.) - podrobnější informace najdete v návodu k DVD disku. 6

7 Disky vhodné k přehrávání na tomto DVD přístroji Disky vhodné k přehrávání na tomto DVD přístroji Vhodné disky Níže uvedená tabulka obsahuje typy disků, které je přístroj schopen přehrávat. Regionální kód DVD disku Přístroj je schopen přehrávat pouze disky s kódem regionu 2 nebo All (tzn. nezakódované), disky s jiným regionálním kódem není možno přehrávat. Video CD disky Přístroj je schopen přehrávat disky CD podporující funkci PBC verze 2.0. Zkratka PBC označuje funkci umožňující zobrazení nabídek pro volbu požadovaných scén a dalších informací. Obsah disku Titul Tituly tvoří největší oddíly, na něž je záznam na disku rozdělen. Kapitola Každý z titulů může být rozdělen na menší části, tzv. kapitoly, které mohou obsahovat například speciální scény nebo hudební doprovod. * Přehrávač je vybaven technologii ochrany proti kopírování využívající patentová řešení registrovaná v USA. Autory a vlastníky těchto řešení jsou Macrovision Corporation a některé další společnosti. Použití uvedené technologie ochrany proti kopírování v přístrojích pro domácí reprodukci musí být schváleno společností Macrovision Corporation. * Kompatibilní s dvouvrstvými DVD disky Disky nevhodné k přehrávání DVD-ROM, DVD-R / DVD-RAM, CD-ROM, CD-R / CD-RW, Photo-CD disky a některé další. * V přehrávači jsou využita patentovaná řešení společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společností Dolby Laboratories. * DTS a DTS Digital OUT jsou obchodní známky společnosti Digital Theater Systems Inc. 7

8 Použití dálkového ovladače Použití dálkového ovladače Přepínač režimů Pro ovládání DVD přehrávače musí být přepínač v poloze DVD, tlačítka s funkcemi DVD přehrávače jsou označena modře. Výměna baterií 1 Otevřete víčko prostoru baterií Víčko stiskněte a vysuňte směrem znázorněným šipkou. Po přepnutí do polohy AUDIO je možno ovládat také přístroje pro reprodukci zvuku výrobce Alpine, funkce pro ovládání těchto přístrojů jsou na dálkovém ovladači označeny bílou barvou. Dálkový ovladač nasměrujte ze vzdálenosti asi 2 metrů na infračervený senzor přístroje. Dopadá-li na senzor sluneční záření, nemusí dálkové ovládání pracovat správně. Dálkový ovladač je poměrně složité zařízení s malými rozměry a nízkou hmotností; aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě funkčnosti nebo předčasnému vybití baterií, je nutno při jeho používání dodržovat některé zásady: - Ovladač nevystavujte prudkým nárazům. - Ovladač nenoste v kapse kalhot. - Dbejte na to, aby nebyl vystaven působení vody (převržená sklenice s nápojem apod.), zvýšené vlhkosti nebo prachu. - Ovladač nenechávejte ležet na místě, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. 2 Výměna baterií Vyjměte obě baterie z ovladače a vložte nové. Dodržujte přitom vyznačenou polaritu (+) a (-). 3 Nasaďte víčko Víčko zasuňte ve směru šipky tak, aby se ozvalo cvaknutí. Poznámka: Používejte články typu AA. BĚHEM JÍZDY NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ČINNOSTI, KTERÉ BY ODVÁDĚLY VAŠI POZORNOST OD ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU. Ovládání nebo nastavování, která vyžadují větší pozornost, provádějte až po zastavení vozu na bezpečném místě. Složitější ovládání přístroje provádějte vždy po zaparkování vozu na bezpečném místě. Nerespektování tohoto pokynu může mít za následek vznik dopravní nehody. 8

9 Vložení a vyjmutí disku Vložení a vyjmutí disku Před vložením nebo vyjmutím disku vždy vypněte přehrávání (viz strana 10, Zapnutí a vypnutí přehrávače ). Vložení disku 1 Panel vkládací štěrbiny mírně zatlačte dovnitř a dolů. 3 Zavření panelu vkládací štěrbiny Aby se do vnitřního mechanismu přístroje nedostal prach, dbejte na to, aby byla štěrbina vždy zakryta panelem.. 2 Vložte disk potištěnou stranou nahoru. Po zasunutí do určitého bodu bude disk automaticky vtažen do přístroje a začne přehrávání. Vyjmutí disku 1 Panel vkládací štěrbiny mírně zatlačte dovnitř a posuňte směrem dolů, disk se automaticky poněkud vysune. Nebude-li nyní disk vyjmut, zasune jej transportní mechanismus po krátké chvíli zpět do přehrávače. Poznámky: Je-li přepínač zapalování v poloze ACC nebo ON, není možno disk do přehrávače vložit ani již vložený disk vyjmout. U oboustranných disků nechejte přehrát nejprve jednu stranu až do konce, poté disk vyjměte, obraťte a znovu vložte do přehrávače. Pořadí stran je na disku vyznačeno nápisy Side 1 (strana 1) a Side 2 (strana 2). Do přehrávače nikdy nevkládejte disky s digitálními mapami navigačního systému nebezpečí poškození přístroje. Po vložení poškozeného, znečištěného nebo obráceného disku se zobrazí chybové hlášení DISC ERROR (vadný disk) v takovém případě otevřete panel vkládací štěrbiny a disk vyjměte. Poznámky: Je-li zapalování přepnuto do polohy ACC nebo ON, není možno disk z přehrávače vyjmout. Je-li zapalování přepnuto do ACC nebo ON nebo je-li disk právě vtahován dovnitř štěrbiny (zobrazí se hlášení LOADING ), transportní mechanika disk nevysune. Během vysunování disku ze štěrbiny nikdy nezavírejte krycí panel nebezpečí poškození disku a přehrávače. 9

10 Zapnutí a vypnutí přehrávače Zapnutí a vypnutí přehrávače 1 Stiskněte tlačítko POWER Přístroj se zapne. Funkce paměti pozice posledního přehrávání. V případě vypnutí přístroje během přehrávání, přepnutí zapalování do polohy OFF nebo přepnutí zdroje video signálu začne po opětovném zapnutí přístroje přehrávání od místa, v němž bylo prve přerušeno. Paměť poslední přehrávané pozice se vynuluje teprve po vyjmutí disku nebo stisknutím tlačítka Reset. Orientace v tomto návodu Vypnutí přehrávání Vypnutí přehrávání Přehrávání se vypíná tlačítkem Stop, poslední přehrávaná pozice se přitom automaticky uloží do paměti přístroje. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 7. Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce Alpine. Je-li přehrávač DVA-5205P připojen k některému jinému přístroji než CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R (např. CVA-1000R), je třeba změnit základní nastavení přehrávače. Před použitím přehrávače je v takovém případě nutno změnit v základním nastavení (SETUP) režim na CD informace najdete na straně 36, Uživatelská nastavení Změna Ai-NET nastavení a změnit v základním nastavení (SETUP) režim na ON informace najdete na straně 38, Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky. 2 Opětovným stisknutím tlačítka POWER je možno přístroj vypnout. Poznámky: Jeli přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET, trvá zapnutí dálkovým ovladačem asi 3 sekundy. Toto zpoždění je způsobeno vzájemnou komunikací propojených přístrojů, nejedná se tedy o závadu. Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET, není jej možno vypínat dálkovým ovladačem; v takovém případě přehrávač vypněte prostřednictvím řídící jednotky. Podrobnější informace najdete v oddíle Ovládání prostřednictvím řídící jednotky (strana 56). Využití funkce paměti poslední pozice přehrávání (pouze DVD a Video-CD disky) Po zastavení přehrávání (funkce PRE- STOP) se automaticky ukládá poslední přehrávaná pozice. Po opětovném zapnutí začne přehrávání od uložené pozice. 1 Během přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko 7. Zobrazí se PRE-STOP 2 Nyní stiskněte tlačítko 3. Přehrávání začne od místa, v němž bylo přerušeno. Vyznačení disků, pro které je funkce k dispozici.... DVD disky...video CD disky... Hudební CD disky Zde najdete doplňující informace 10

11 Volba obrazového systému NTSC / PAL Několik slov o DVD discích Volba obrazového systému NTSC / PAL Nastavte formát výstupního video signálu podle obrazového systému monitoru a informací na DVD disku. 1 Po dobu nejméně 5 sekund stiskněte tlačítko NTSC / PAL Poznámky: Z výroby je standardně nastaven systém PAL, toto nastavení není třeba ve většině případů měnit. Není-li formát výstupního signálu nastaven správně, objeví se chybové hlášení VIDEO SYSTEM IS NOT CORRECT (nesprávný TV systém) a přehrávání filmového záznamu se nezapne. Nastavení hlasitosti Hlasitost nastavujte pouze v případě, je-li k přehrávači připojen digitální audio procesor (PXA-H510). 1 Ovladačem otočte doleva nebo doprava Otáčením doleva se hlasitost snižuje, otáčením doprava zvyšuje. Poznámky: Je-li k přehrávači kromě digitálního audio procesoru (PXA-H510) připojena také Ai-NET kompatibilní řídící jednotka nebo je samotný přehrávač připojen přímo k TV monitoru, nastavujte hlasitost prostřednictvím připojeného přístroje. Použití tlačítek s číslicemi Použití tlačítek s číslicemi, zejména tlačítka +10. Pro zadání čísla 10 stiskněte jedenkrát tlačítko +10 a poté tlačítko 0. Pro zadání číslice 16 stiskněte jedenkrát tlačítko +10 a poté tlačítko 6. Pro zadání čísla 23 stiskněte dvakrát tlačítko +10 a poté tlačítko 3. * Každým stisknutím tlačítka +10 se zadávané číslo zvyšuje o

12 Přehrávání disků Přehrávání disků Některé funkce popisované v tomto návodu nemusí být konkrétním DVD diskem podporovány; podrobné informace najdete v návodu k příslušnému disku. Přítomnost otisků prstů na povrchu DVD disku může výrazně zhoršit kvalitu reprodukce. Nastanou-li problémy během přehrávání, DVD disk vyjměte, zkontrolujte jeho povrch a případně jej očistěte. Při použití dálkového ovladače dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí více tlačítek současně v takovém případě nemusí přehrávač reagovat správně. V případě vypnutí přístroje během přehrávání, přepnutí zapalování do polohy OFF nebo přepnutí zdroje video signálu začne po opětovném zapnutí přístroje přehrávání od místa, v němž bylo prve přerušeno. Paměť pro uložení pozice posledního přehrávání se vynuluje po vyjmutí disku nebo stisknutím tlačítka Reset. 1 Stiskněte tlačítko 3 Zapne se přehrávání. Jestliže se zobrazí menu U mnoha DVD a Video-CD disků podporujících funkci PBC se na obrazovce automaticky objeví menu, v takovém případě postupujte podle zobrazených pokynů. Poznámka: U některých disků se menu na obrazovce objeví i po stisknutí tlačítka MENU nebo po delším (2 sekundy) stisknutí tlačítka TITLE. 12

13 Vypnutí přehrávání Menu u DVD disků Požadovanou položku menu vyberte pomocí joysticku nebo číselných tlačítek ( 0 až 9 a +10 ) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENT nebo 3. nebo Vypnutí přehrávání Přehrávání se vypíná tlačítkem Stop, poslední přehrávaná pozice se přitom automaticky uloží do paměti přístroje. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 7. nebo Poznámka: U některých disků není možno zvolit položku menu číselnými tlačítky ( 0 až 9 a +10 ). MENU u Video-CD disků Požadovanou položku menu zvolte pomocí tlačítek ( 0 až 9 a +10 ) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENT nebo 3. Využití funkce paměti poslední pozice přehrávání (pouze DVD a Video-CD disky) Po zastavení přehrávání (funkce PRE- STOP) se automaticky ukládá poslední přehrávaná pozice. Po opětovném zapnutí začne přehrávání od uložené pozice. 1 Během přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko 7. Zobrazí se PRE-STOP 2 Nyní stiskněte tlačítko 3. Přehrávání začne od místa, v němž bylo přerušeno. nebo Poznámka: Je-li funkce PBC vypnuta, menu se nezobrazí; v takovém případě stiskněte tlačítko MENU a funkci PBC zapněte. Vymazání paměti pozice posledního přehrávání Po zastavení přehrávání buď stiskněte ještě jednou tlačítko 7 nebo disk vyjměte z mechaniky a přehrávač vypněte nebo vypněte zapalování ( OFF ). Poznámky: Některé disky neumožňují zcela přesné uložení pozice posledního přehrávání. Jestliže bylo vypnuto zapalování ( OFF ) nebo byl zapnut jiný zdroj signálu Ai-NET, začne přehrávání vždy od začátku disku. 13

14 Zrychlená reprodukce a rychlý posun dopředu / dozadu Vyhledání začátku kapitoly nebo skladby (stopy) Poznámky: Během rychlého přehrávání / posunu je vypnuta reprodukce zvuku a nezobrazují se titulky. U některých DVD a Video-CD disků podporujících funkci PBC se během rychlého posunu dopředu nebo dozadu zobrazí menu. Vyhledání začátku kapitoly nebo skladby (stopy) 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 4 nebo 3. Každým stisknutím tlačítka dojde k posunu o jednu kapitolu nebo skladbu (stopu) a přehrávání začne od začátku zvolené kapitoly nebo skladby (stopy). nebo Zrychlená reprodukce a rychlý posun dopředu / dozadu 1 Během přehrávání stiskněte po dobu asi 2 sekund tlačítko 4 (zrychlená reprodukce / rychlý posun dopředu) nebo 3 (zrychlená reprodukce / rychlý posun dozadu). nebo 3 Po stisknutí začne přehrávání na začátku následující kapitoly nebo skladby (stopy). 4 Po stisknutí začne přehrávání na začátku stávající kapitoly nebo skladby (stopy). Poznámka: Obsah některých DVD disků není rozdělen na kapitoly. Doplňující informace Kapitola je část záznamu na DVD disku, jejíž přehrávání může uživatel zvolit. Skladba (stopa) je část filmového nebo zvukového záznamu na Video-CD nebo hudebním CD disku, jejíž přehrávání může uživatel zvolit. Stisknutím tlačítka 3 se přehrávání obnoví. 14

15 Zmrazení obrazu (pauza) Posun po jednotlivých snímcích Zpomalené přehrávání Zmrazení obrazu (pauza) 1 Během přehrávání stiskněte jedenkrát tlačítko 8 / E. Přehrávání se obnoví stisknutím tlačítka 3. Zpomalené přehrávání 1 Během přehrávání stiskněte na dobu nejméně 2 sekund tlačítko SLOW. Normální přehrávání se obnoví stisknutím tlačítka 3. Poznámky: Při zastavení obrazu je vypnuta reprodukce zvuku. Pokud je přehrávání obnoveno až po delší době (asi 5 minut), může se stát, že několik okamžiků po zapnutí se nebude přehrávat zvuk, nejde však o závadu. Posun po jednotlivých snímcích Poznámky: V režimu zpomaleného přehrávání může kolísat rychlost reprodukce nebo může u některých disků dojít k přeskakovaní na další snímek, nejedná se však o závadu. V režimu zpomalené reprodukce je vypnuta reprodukce zvuku. 1 V režimu zmrazeného obrazu stiskněte tlačítko 8 / E. Zobrazí se následující snímek filmového záznamu, každým dalším stisknutím tlačítka se přehrávání posune o jeden snímek dopředu. Normální přehrávání se obnoví stisknutím tlačítka 3. Poznámka: Během posunu po jednotlivých snímcích je vypnuta reprodukce zvuku. 15

16 Vyhledávání podle čísla titulu Vyhledávání podle čísla titulu Funkce umožňuje vyhledání požadovaného titulu na DVD disku. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko GO TO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zobrazí následující funkce, zvolte položku titul TITLE. 2 Tlačítky ( 0 až 9 ) zadejte požadované číslo titulu. (Situace po zadání čísla 1) Poznámky: Některé disky vyhledávání podle čísla titulu neumožňují. Při zadávání čísla titulu se nepoužívá tlačítko +10, pouze tlačítka 0 až 9. Vymazání poslední zadané číslice se provádí krátkým stisknutím tlačítka CLR, vymazání celého čísla stisknutím delším než 2 sekundy. Ukončení vyhledávání a návrat do režimu normálního přehrávání se provádí stisknutím tlačítka RTN. 16

17 Přímé vyhledávání kapitoly nebo skladby (stopy) 3 Stiskněte tlačítko ENT. Přehrávání začne na začátku zvoleného titulu. 2 Tlačítky ( 0 až 9 ) zadejte číslo požadované kapitoly nebo skladby (stopy). Přímé vyhledávání kapitoly nebo skladby (stopy) Funkce umožňuje snadné vyhledání začátku zvolené kapitoly nebo skladby. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko GO TO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zobrazí následující funkce, zvolte položku kapitola CHAPT nebo skladba TRACK. (Situace po zadání čísla kapitoly 12) Poznámky: Některé disky neumožňují vyhledávání podle čísla kapitoly. Při zadávání čísla kapitoly se nepoužívá tlačítko +10, pouze tlačítka 0 až 9. Vymazání poslední zadané číslice se provádí stisknutím tlačítka CLR, vymazání celého čísla stisknutím delším než 2 sekundy. Ukončení vyhledávání čísla kapitoly a návrat do režimu normálního přehrávání se provádí stisknutím tlačítka RTN. Je-li zapnuta funkce PBC a Video disk ji podporuje, není přímé vyhledávání podle čísla kapitoly nebo skladby možné; v takovém případě nejdřív přepněte do zobrazení nabídky MENU a funkci PBC vypněte. 3 Stiskněte tlačítko ENT. Zapne se přehrávání od začátku zvolené kapitoly nebo skladby. 17

18 Vyhledávání zvoleného okamžiku Vyhledávání zvoleného okamžiku Funkce vyhledá zvolený okamžik. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko GO TO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zobrazí následující funkce, zvolte položku TIME. 2 Tlačítky ( 0 až 9 ) zadejte časový okamžik, od kterého má přehrávání začít. (Situace po zadání doby 1 hodina 30 minut) Poznámky: Zadejte nejprve hodiny, pak minuty a nakonec sekundy. Při zadávání časového okamžiku se nepoužívá tlačítko +10, pouze tlačítka 0 až 9. Vymazání poslední zadané číslice se provádí krátkým stisknutím tlačítka CLR, vymazání celého čísla stisknutím delším než 2 sekundy. Ukončení vyhledávání časového okamžiku a návrat do režimu normálního přehrávání se provádí stisknutím tlačítka RTN. Přesnost vyhledání požadovaného okamžiku se liší v závislosti na konkrétním disku. 18

19 Opakované přehrávání kapitoly, skladby (stopy) a titulu Volba jazykové verze dabingu Je-li zapnuta funkce PBC a Video disk tuto funkci podporuje, není funkce vyhledávání zadaného okamžiku k dispozici; v takovém případě přepněte do zobrazení nabídky MENU a funkci PBC vypněte. 3 Stiskněte tlačítko ENT. Spustí se přehrávání od zvoleného časového okamžiku. Opakované přehrávání kapitoly, skladby (stopy) a titulu Funkce umožňuje opakované přehrávání zvolené kapitoly, skladby nebo titulu. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko RPT Každým dalším stisknutím tlačítka se zvolí následující položka menu pro opakované přehrávání. Opakované přehrávání kapitoly. Opakované přehrávání titulu. Normální přehrávání (nastaveno z výroby) Opakované přehrávání skladby (stopy) Opakované přehrávání celého disku. Normální přehrávání (nastaveno z výroby) Volba jazykové verze dabingu U DVD disků je možno během přehrávání přepínat jazykovou verzi dabingu. 1 Během přehrávání stiskněte na dobu nejméně 2 sekund tlačítko AUDIO. Každým dalším stisknutím tlačítka se zvolí následující jazyková verze dabingu. Poznámky: Po každém zapnutí přehrávače nebo po výměně disku se automaticky zapne jazyková verze dabingu zvolená v základním nastavení přehrávače. Pokud konkrétní disk tuto verzi neobsahuje, zvolí se standardní jazyková verze DVD disku. U některých disků není možno dabingové verze během přehrávání přepínat. Přehrávač potřebuje na přepnutí do požadované verze dabingu určitou dobu. Video-CD disky se zvukovým záznamem Multiplex-Audio 1 Během přehrávání stiskněte nejméně po dobu 2 sekund tlačítko AUDIO. Každým dalším stisknutím se zvolí následující kombinace levého a pravého kanálu. Poznámka: U disků podporujících funkci PBC nebude opakované přehrávání disku nebo skladby (stopy) k dispozici; v takovém případě přepněte do zobrazení nabídky MENU a funkci PBC vypněte. 19

20 Volba úhlu záběru Volba jazykové verze titulků Volba úhlu záběru Na některých DVD discích je filmový záznam snímaný s různými úhly kamery. V takovém případě je možno během přehrávání zvolit požadovaný úhel snímání scény. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko ANGLE. Každým dalším stisknutím se zvolí následující úhel snímání scény. Poznámky: Přepnutí na požadovaný úhel snímání scény může trvat nějakou dobu. V závislosti na konkrétním disku probíhá přepínání úhlu snímání scény dvěma způsoby: - Plynule :úhel snímání se plynule změní - Skokem :přehrávání se zastaví (nehybný obraz) a po krátké době se obnoví reprodukce se zvoleným úhlem snímání. Volba jazykové verze titulků U DVD disků opatřených několika jazykovými verzemi titulků je možno mezi těmito verzemi během přehrávání přepínat. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SUB T. Každým dalším stisknutím tlačítka se zvolí následující verze titulků zaznamenaná na disku. 20 Poznámky: Přepnutí na požadovanou verzi titulků může trvat nějakou dobu. Po každém zapnutí přehrávače nebo po výměně disku se automaticky zapne jazyková verze titulků zvolená v základním nastavení. Pokud konkrétní disk tuto verzi neobsahuje, zvolí se standardní jazyková verze příslušného disku.

21 Zapnutí titulků Informace o aktuálním stavu přehrávání Zapnutí titulků Je-li filmový záznam na DVD disku opatřen titulky, je možno jejich zobrazování zapnout nebo vypnout. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko ON / OFF. Každým stisknutím se nastavení zobrazení titulků změní (zapnuto na vypnuto a naopak). Poznámka: U některých disků titulky na obrazovce zůstanou i po jejich vypnutí. Informace aktuálním stavu přehrávání Pro zobrazení informací o stavu právě přehrávaného DVD disku (číslo titulu, číslo kapitoly apod.) na obrazovce použijte níže uvedený postup. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko DISP. Zobrazí se aktuální stav přehrávání. Nastavení některých funkcí pomocí menu Některé disky umožňují nastavovat jazykovou verzi dabingu i titulků a úhel snímání záběru prostřednictvím menu. 1 Během přehrávání stiskněte MENU nebo TITLE po dobu nejméně 2 sekund tlačítko, vyberte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko ENT. 2 Joystickem nebo tlačítky 0 až 9 a +10 zvolte číslo jazykové verze nebo úhlu snímání záběru a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 2 Informace o aktuálním stavu je možno vypnout opětovným stisknutím tlačítka DISP. 21

22 Informace o aktuálním stavu přehrávání Informace o aktuálním stavu přehrávání Pro zobrazení stavu právě přehrávaného Video-CD nebo CD hudebního disku (číslo skladby apod.) na obrazovce použijte níže uvedený postup. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko DISP. Zobrazí se aktuální stav přehrávání. Poznámka: U hudebních CD se stav přehrávání a disku zobrazuje i bez stisknutí tlačítka DISP. 2 Informace o aktuálním stavu je možno vypnout opětovným stisknutím tlačítka DISP. 22

23 Zapnutí / vypnutí výstupu video signálu Zapnutí / vypnutí výstupu video signálu (Pouze je-li připojena jednotka CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R) Je-li k přehrávači připojen CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R a TME-M750 (přídavný monitor pro cestující na zadním sedadle) může být na přídavném monitoru přehráván DVD film nezávisle na tom, v jakém režimu právě pracuje CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Cestující na zadním sedadle může například sledovat film zaznamenaný na DVD disku zatímco na jednotce CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R je zapnuto zobrazení digitální mapy navigačního systému. Po přepnutí na zdroj audio signálu bude řídící jednotka CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R využita k reprodukci hudby. Pro reprodukci audio signálu na zadních sedadlech využijte cinch konektory na zadní straně DVA-5205P. 4 Na dálkovém ovladači tohoto přístroje stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko V.OUT. Zrušení je možné opětovným stisknutím tlačítka V.OUT. Poznámka: Další pokyny k ovládání jednotky CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R najdete v příslušném návodu k obsluze. Poznámka: Tento výstup má konstantní amplitudu signálu a předpokládá připojení předzesilovače s regulací hlasitosti. 1 Na jednotce CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R přepněte v položce Zvolit monitor pro zadní sedadla (Selecting Rear Monitor) ze stavu AUX OUT do stavu AUX 1. 2 Na jednotce CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R zvolte zdroj audio signálu (MD, CD, rádio atd.). 3 Pro reprodukci signálu ze dvou zdrojů nastavte na jednotce CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R funkci Přehrávat současně signál ze dvou zdrojů (Playing 2 Sources Simultaneously) na přehrávání DVD tlačítkem V.SEL. 23

24 SET UP SET UP Změna základního nastavení (Setup) Změna nastavení jazyka Změna základního nastavení (Setup) Základní nastavení z výroby je možno podle potřeby změnit. 1 Během přehrávání stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Zobrazí se menu s nastavením základních parametrů. Poznámka: Funkce není k dispozici při vypnutém přehrávání. Funkce Popis Viz strana LANGUAGES Volba komunikačního jazyka a jazykové verze dabingu a titulků. 24 TV SCREEN Nastavení rozměrů obrazu podle obrazovky monitoru. 26 COUNTRY CODE Nastavení kódu země spolu s nastavením dětské pojistky. 27 RATING LEVEL Nastavení stupně dětské pojistky. 28 DOWN SAMPLING Převzorkování digitálního DVD zvuku na digitální audio signál 48 khz / 16 bit. 30 DIGITAL OUT Zapnutí digitálního výstupu. 32 LED INDICATOR Zapnutí nebo vypnutí indikace LED diodou na čelním panelu. 34 CUSTOM SETUP Zapnutí rozšířených titulků (popisu scény) a nastavení Ai-NET Joystickem vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENT. Na obrazovce se objeví následující položky. Poznámka: Před nastavováním základních parametrů doporučujeme poznamenat si základní nastavení z výroby na kousek papíru. Nastavení základních parametrů zůstává zachováno v paměti přístroje i v případě odpojení baterie. Změna nastavení jazyka Komunikační jazyk monitoru, jazykovou verzi dabingu a titulků je možno nastavit podle potřeby V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku LAN- GUAGES, viz tabulka na straně 24.

25 SET UP Změna nastavení jazyka 2 K volbě použijte joystick a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. AUDIO Zvolte požadovanou jazykovou verzi dabingu. SUBTITLE Zvolte požadovanou jazykovou verzi titulků. MENU LANGUAGE Zvolte komunikační jazyk nabídek a hlášení. Zobrazí se položky menu pro nastavení jazyka AUTO Disk bude přehráván se standardní jazykovou verzí titulků DVD disku (týká se titulků a nabídek). OTHERS Hodláte-li zvolit jazyk, který není v nabídce uveden, zadejte čtyřmístný kód jazykové verze tlačítky 0 až 9 a volbu potvrďte stisknutím ENT. Informace o kódech jazykových verzí jsou uvedeny na straně 61, Seznam kódů jazykových verzí. 3 Pomocí joysticku zvolte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem ENT. Zobrazí se aktuální nastavení. AUDIO (jazyková verze dabingu) SUBTITLE (jazyková verze titulků) MENU LANGUAGE (komunikační jazyk nabídek a hlášení) ORIGINAL Disk bude přehráván se standardní jazykovou verzí dabingu DVD disku (týká se zvukového doprovodu filmu). Poznámky: Jestliže není požadovaná jazyková verze na konkrétním disku k dispozici, zvolí se automaticky standardní jazyk DVD disku. Nastavení z výroby Jazyková verze dabingu: ORIGINAL Titulky: AUTO Komunikační jazyk nabídek: AUTO Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, vystoupení z režimu nastavování. 25

26 SET UP Změna nastavení formátu obrazu Změna nastavení formátu obrazu Při nastavování rozměrů obrazu podle obrazovky TV monitoru postupujte takto: 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku TV SCREEN, viz strana K volbě použijte joystick a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 4:3 LETTERBOX Nastavení vhodné pro obrazovku s poměrem stran 4:3 (nejběžnější TV obrazový formát). Během reprodukce některých filmů se v tomto případě dole a nahoře mohou objevit dva černé pruhy, jejichž šířka bude záviset na formátu, v jakém byl film snímán. 4:3 PAN-SCAN Nastavení je vhodné pro obrazovku s poměrem stran 4:3. Z důvodu odlišnosti formátu obrazu na DVD disku se nezobrazí levý a pravý okraj. 26

27 SET UP Změna nastavení kódu země 16:9 WIDE Formát (přednastavený z výroby) je vhodný pro širokoúhlou obrazovku. 2 Pro změnu nastavení kódu země stiskněte tlačítko ENT. Zobrazí se aktuální nastavení. 3 Tlačítky 0 až 9 zadejte čtyřmístný kód země a potvrďte tlačítkem ENT. Poznámky: U některých disků není možno nastavit požadovaný rozměr obrazu (podrobné informace najdete na obalu konkrétního disku). Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 3 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Změna nastavení kódu země Kód země nastavujte spolu se stupněm dětské pojistky. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku COUN- TRY CODE, viz strana 24. Zobrazí se aktuální nastavení. Poznámky: Informace o kódech zemí najdete na straně 63, Seznam kódů zemí. Vymazání poslední zobrazené číslice se provádí jedním stisknutím tlačítka CLR. Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 27

28 SET UP Nastavení stupně dětské pojistky Nastavení stupně dětské pojistky Funkce umožňuje omezit sledování některých pasáží nebo filmů dětmi. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku RATING LEVEL, viz strana Stiskněte tlačítko ENT. Zobrazí se pole pro zadání hesla. 3 Tlačítky 0 až 9 zadejte čtyřmístné číselné heslo. Heslo přednastavené výrobcem je Zadávané číslice se zobrazují jako hvězdičky *. 4 Zadané heslo potvrďte tlačítkem ENT. 28

29 SET UP Nastavení stupně dětské pojistky 5 Volbu proveďte pomocí joysticku a stiskněte tlačítko ENT. Zvolte položku OFF chcete-li pojistku vypnout nebo nehodláte nastavit míru nevhodnosti. Čím vyšší bude nastavená hodnota, tím menší bude omezení pro sledování některých scén. Zobrazí se aktuální nastavení. Nastavení stupně dětské pojistky zůstává trvale uloženo; pro sledování scén nebo filmu s vyšší hodnotou nevhodnosti bude nutno buď pojistku vypnout nebo nastavit odpovídající vyšší stupeň pojistky. Některé DVD disky funkci dětské pojistky nepodporují; nejste-li si jist, možnost omezit přehrávání si nejprve vyzkoušejte. DVD disky obsahující pro děti nevhodné scény udržujte pokud možno mimo jejich dosah. Dočasná změna nastavení stupně dětské pojistky Některé disky během přehrávání filmu požadují změnu nastavení stupně dětské pojistky. V takovém případě se na obrazovce objeví výzva pro zadání hesla: Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 6 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Pokud nyní nezadáte správné heslo, přehrávání se ukončí anebo bude pokračovat od úseku s mírou nevhodnosti odpovídající nastavené hodnotě. Poznámky: Budete-li chtít změnit heslo, zvolte položku CHANGE PASSWORD a zadejte nové čtyřmístné číselné heslo. Nové heslo si poznamenejte na kus papíru a uložte na vhodné místo pro případ, že byste jej zapomněl. Přehrávání DVD, které dětskou pojistku nepodporují, nebude nijak omezeno ani v případě, že stupeň pojistky byl v příslušné nabídce nastaven. 29

30 SET UP Zapnutí / vypnutí převzorkování Zapnutí / vypnutí převzorkování Funkce umožňuje konverzi lineárního PCM (LPCM) audio signálu zaznamenaného na disku na digitální signál s nižším vzorkovacím kmitočtem 48 khz/16 bit a jeho přivedení na optický výstup. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku DOWN SAMPLING, viz strana Joystickem zvolte požadovanou položku ( ON zapnuto nebo OFF vypnuto) a stiskněte tlačítko ENT. ON Digitální signál zaznamenaný na DVD disku (96 khz / 24 bit, 48 khz / 24 bit, 48 khz / 20 bit) bude převzorkován směrem dolů na digitální signál 48 khz / 16 bit a přiveden na optický výstup. Převzorkování směrem dolů je zapnuto z výroby. OFF Digitální signál zaznamenaný na DVD disku (96 khz / 24 bit, 48 khz / 24 bit, 48 khz / 20 bit) nebude převzorkován směrem dolů na digitální signál 48 khz / 16 bit a nebude přiveden na optický výstup. 30

31 SET UP Zapnutí / vypnutí převzorkování Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 3 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 31

32 SET UP Změna nastavení digitálního výstupu Změna nastavení digitálního výstupu Při nastavování parametrů digitálního výstupu přehrávače DVA-5205P postupujte takto: 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku DIGITAL OUT, viz strana Volbu proveďte pomocí joysticku a stiskněte tlačítko ENT. AUTO Digitální výstup se bude automaticky zapínat v závislosti na typu reprodukovaného audio signálu. Je-li k přehrávači připojen audio procesor a přehrávaný audio signál je zaznamenán ve formátu Dolby Digital Audio, musí být zapnuta volba AUTO. Z výroby je přednastaveno AUTO. LPCM Audio signál zaznamenaný na disku bude konvertován na lineární PCM audio signál 48 khz / 16 bit (DVD disky) nebo 44,1 khz (Video-CD a hudební CD disky). 32

33 SET UP Změna nastavení digitálního výstupu Zobrazení aktuálního nastavení. 3 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. Audio výstup / optický digitální audio výstup 33

34 SET UP Zapnutí / vypnutí indikace LED diodou Zapnutí / vypnutí indikace LED diodou Při zapínání / vypínání signalizace LED diodou postupujte takto: 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku LED INDICATOR, viz strana Joystickem vyberte požadovanou položku ( ON nebo OFF ) a stiskněte tlačítko ENT. ON LED dioda indikující stav přehrávače je zapnuta (přednastaveno výrobcem). OFF LED dioda se nerozsvítí ani po zapnutí přehrávače. Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 34

35 Uživatelská nastavení Změna nastavení funkce popisu scény SET UP 3 Stiskněte nejméně po dobu 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. Uživatelská nastavení Změna nastavení funkce popisu scény 3 Joystickem zvolte nastavení ON zapnuto nebo OFF vypnuto a potvrďte tlačítkem ENT. Na některých DVD discích jsou zaznamenány popisy scény rozšířené titulky (tzv. Closed Caption ) umožňující lepší orientaci v ději osobám s postižením sluchu. Zobrazování rozšířených titulků je možno zapnout nebo vypnout. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku CUSTOM SETUP, viz strana Joystickem zvolte položku CLOSED CAPTION a stiskněte tlačítko ENT. ON Zobrazování rozšířených titulků zapnuto. OFF Zobrazování rozšířených titulků vypnuto (přednastaveno výrobcem). Zobrazení nastavení Poznámky: Rozšířené titulky (popis scény) nejsou totéž, co normální titulky. Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 35

36 SET UP Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET Nastavení Ai-NET se uplatňuje při výstupu audio signálu do připojených přístrojů kompatibilních s Ai-NET. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku CUSTOM SETUP, viz strana Joystickem zvolte položku Ai-NET SETUP a stiskněte tlačítko ENT. 3 Joystickem zvolte položku DVD nebo CD a potvrďte tlačítkem ENT. 36

37 SET UP Uživatelská nastavení Změna nastavení Ai-NET DVD Je-li přehrávač připojen k CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R, zvolte položku DVD. Ovládání bude moci být prováděno prostřednictvím hlavního menu na obrazovce CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Podrobnější informace najdete v návodu k přístroji CVA- 1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Z výroby je nastaveno DVD. CD Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET (ne k CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R), musí být nastaveno CD. Ovládání může probíhat prostřednictvím řídící jednotky. Podrobnější informace najdete na straně 56, Ovládání prostřednictvím řídící jednotky. Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámky: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. Je-li nastaveno Ai-NET SETUP na CD v případě připojení CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R nebude možno přístroj ovládat prostřednictvím hlavního menu. Je-li nastaveno Ai-NET SETUP na DVD v případě připojení jiného Ai-NET kompatibilního přístroje (řídící jednotky) než CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R, bude jedinou funkcí ovladatelnou z řídící jednotky nastavování hlasitosti. Je-li Ai-NET SETUP nastaveno na CD, mohou se zobrazované informace a dostupné funkce lišit v závislosti na konkrétní připojené Ai-NET kompatibilní řídící jednotce. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Uložení nastavení, opuštění režimu nastavování. 5 Vypněte a znovu zapněte zapalování. Poznámky: Situace, kdy není možno přehrávat DVD disky po připojení CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R - Nezobrazí-li se DVD v nabídce CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. - Není-li možno přehrávat DVD disky, ačkoliv je zapnuto AUX 1. V takovém případě je pravděpodobně na DVA- 5205P nastavena v nabídce Ai-NET položka CD. Nastavení změňte níže uvedeným způsobem. 1. Vyjměte disk z přehrávače DVA-5205P. 2. Zapněte napájení DVA-5205P a CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. Zapněte monitor CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R. 3. Voličem SOURCE jednotky CVA-1005R / IVA- M700R / IVA-C800R nastavte v nabídce CD. 4. Voličem SOURCE nastavte v nabídce V.SEL. 5. Po aktivaci režimu V.SEL zvolte položku AUX1. 6. Nastavte Ai-NET na přehrávači DVA5205P na DVD, viz strany 36, 37, Změna nastavení Ai-NET. 7. Vypněte a opět zapněte zapalování. 37

38 SET UP Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí řízení prostřednictvím řídící jednotky Je-li přehrávač připojen k řídící jednotce kompatibilní s Ai-NET nebo k Ai-NET kompatibilní AV řídící jednotce (CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R), nastavte jej tak, aby mohl být ovládán prostřednictvím řídící jednotky. 1 V nabídce základního nastavení (SETUP) zvolte položku CUSTOM SETUP, viz strana Joystickem zvolte položku H.U.CONTROL a stiskněte tlačítko ENT. 38

39 Uživatelská nastavení Zapnutí / vypnutí ovládání prostřednictvím řídící jednotky SET UP 3 Joystickem funkci zapněte ON nebo vypněte OFF a stiskněte tlačítko ENT. ON Ovládání prostřednictvím Ai-NET kompatibilní řídící jednotky nebo Ai-NET kompatibilní AV řídící jednotky (CVA-1005R / IVA-M700R / IVA- C800R) zapnuto. OFF Vypnuto ovládání prostřednictvím Ai-NET kompatibilní řídící jednotky nebo Ai-NET kompatibilní AV řídící jednotky (CVA-1005R / IVA-M700R / IVA-C800R) (nastaveno z výroby). Zobrazení aktuálního nastavení. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Stiskněte po dobu nejméně 2 sekund tlačítko SET. Změna nastavení se uloží, opuštění režimu nastavování. 39

40 Ovládání digitálního audio procesoru (nutno dokoupit samostatně) Ovládání digitálního audio procesoru (nutno dokoupit samostatně) Připojený digitální audio procesor (PXA- H510) je možno ovládat dálkovým ovladačem přístroje DVA-5205P, další informace najdete také v návodu přístroje PXA-H Během přehrávání stiskněte tlačítko A.PROC. Zobrazí se menu nastavení. 2 Joystickem zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem ENT. Zobrazí se položky. 40

41 Nastavení parametrického ekvalizéru Nastavení parametrického ekvalizéru 4 Joystickem zvolte šířku kmitočtového pásma (Q-FACT) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 1 V nabídce Ovládání digitálního audio procesoru zvolte položku PARAMETRIC-EQ (viz strana 40). 2 Joystickem zvolte kmitočtový průběh, jenž hodláte upravit a stiskněte tlačítko ENT. Zobrazí se kmitočtový průběh vyznačený žlutě. Menu nastavení parametrického ekvalizéru je rozložena na dvě stránky, přepínání mezi nimi se provádí stisknutím tlačítka BAND po dobu 2 sekund. 5 Joystickem šířku pásma nastavte a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 6 Joystickem zvolte nastavení úrovně (LV) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 7 Joystickem nastavte požadovanou úroveň a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 3 Joystickem průběh kmitočtu upravte podle potřeby a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 8 Opuštění menu nastavení digitálního audio procesoru a návrat do režimu přehrávání se provádí stisknutím tlačítka A.PROC. 41

42 Nastavení parametrů prostorového zvuku Nastavení parametrů prostorového zvuku Parametry prostorového zvuku není možno nastavovat, je-li audio výstup přehrávače přepnut na Dolby Digital nebo Dolby Pro- Logic. 1 V nabídce Ovládání digitálního audio procesoru zvolte SUR- ROUND (viz strana 40). 2 Joystickem zvolte požadovaný typ prostorového zvuku a stiskněte tlačítko ENT. K dispozici je 6 možností. 3 Stiskněte tlačítko ENT. Úroveň (LV) se vyznačí žlutě. 4 Joystickem nastavte úroveň (LV) a stiskněte tlačítko ENT. 42

43 Uložení parametrů prostorového zvuku 5 Joystickem zvolte položku Time (doba trvání odrazu) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. 2 Joystickem zvolte položku WRITE a stiskněte tlačítko ENT. 6 Joystickem nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 7 Opuštění menu nastavení digitálního audio procesoru a návrat do režimu přehrávání se provádí stisknutím tlačítka A.PROC. 3 Joystickem zvolte paměťovou pozici, do které hodláte nastavení uložit ( PRIVATE-MEMORY 1 až PRIVATE-MEMORY 6 ) a potvrďte stisknutím tlačítka ENT. Uložení parametrů prostorového zvuku 1 V nabídce Ovládání digitálního audio procesoru zvolte PRI- VATE-MEMORY (viz strana 40). Poznámka: Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko RTN. 4 Opuštění menu nastavení digitálního audio procesoru a návrat do režimu přehrávání se provádí stisknutím tlačítka A.PROC. 43

DHA S680P. DVD/VIDEO CD/CD měnič NÁVOD K OBSLUZE. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod k obsluze.

DHA S680P. DVD/VIDEO CD/CD měnič NÁVOD K OBSLUZE. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod k obsluze. DHA S680P DVD/VIDEO CD/CD měnič NÁVOD K OBSLUZE Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod k obsluze. i Systém potlačení šumu Dolby je vyroben v licenci Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR600 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více