DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY"

Transkript

1 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas z Vízmburka. Hrad byl zničen slezskými vojsky V letech zde probíhal rozsáhlý archeologický výzkum, během kterého byly Havlovice Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465 Státní hrad Vízmburk Muzeum východních Čech v Hradci Králové hod hod. vykopány trosky dosahující až výšky 8 metrů. Hrad je v rekonstrukci a zpřístupňován pouze výjimečně. Muzeum v Hradci Králové založeno V letech byla postavena nová muzejní budova na labském nábřeží podle plánů architekta Jana Kotěry a stala se symbolem nastupující české moderny. Výstavy: Od pevnosti k salonu republiky, Zvonařství, Ikony, Královské město nad soutokem, Sny a vize a další Tato funkcionalistická stavba byla postavena podle plánů arch. Bohumila Slámy. Byl postaven na památku vojáků z královéhradecké diecéze padlých v 1. světové válce. Osu kostela tvoří 45 m vysoká Hradec Králové, nám. 28. října Kostel Božského srdce Páně hod. hranolová věž s křížem, do níž je zakonponován třídílný hlavní vstup. Kostel z celodřevěné tesařské konstrukce pochází z vých. Slovenska z obce Habura, zač. 16. st. V letech byl převezen do Malé Polany a zasvěcen sv. Mikuláši. Ve 30. letech 20. st. hrozil jeho zánik. Byl Hradec Králové, Jiráskovy sady Hradec Králové, ČS armády 529 Kostel sv. Mikuláše Farní sbor Českobratrské církve evangelické hod hod. nabídnut k odkoupení do Hradce Králové, kde byl umístěn r v Jiráskových sadech. Chrám a fara byly postaveny v letech dle plánů arch. Oldřicha Lisky. V letech byla provedena rekonstrukce fary, v jejímž přízemí byla zřízena sborová místnost, která slouží pro menší schromažďování během týdne. V letech proběhla nová vlna rekonstrukcí sborových budov. 1

2 Sbor kněze Ambrože a kolumbárium je další výnikající stavbou arch. J. Gočára. Soustava objektů v vysokou hranolovou věží v konstruktivistickém Hradec Králové, Ambrožova 729 Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 Ambrožův sbor a kostel Církve československé husitské Gymnázium J. K. Tyla hod hod. slohu stojí na trojúhelníkovém pozemu. Sbor kněze Ambrože prošel v posledních letech zásadní obnovou. Rašínovo, dnes Tylovo gymnázium bylo postaveno v letech jako komplex školní budovy, tělocvičny a vily ředitele. Před vchodem stojí 6 m vysoká bronzová socha Vítěze od J. Štursy ze svět. výstavy v Paříži. Vedle gymnázia umístil Gočár obecké a měšťanské školy, dnes základní a mateřskou školu Stavba okresních a finančních úřadů vznikla v letech podle plánů arch. Gočára. Jedná se o čistě konstruktivistickou architekturu, poslední realizované dílo autora v oblasti monumentální architektury z Hradec Králové, Československé armády 408 Jaroměř, Nám. ČSA 1 Jaroměř, Husova 295 Jaroměř, Nádražní 227 Magistrát města Hradec Králové Kostel sv. Mikuláše Městské muzeum - Wenkeův dům Železniční muzeum v Jaroměři hod hod hod hod. těchto let. Boční křídla a spojovací křídlo s hlavním vstupem půdorysně tvoří písmeno "H". Přední památka české pozdně lucemburské architektury. Interiér gotického chrámu doplňuje jedinečné dílo místního řezbáře Martina Krupky. Z let pochází 21 m vysoký hlavní oltář doplněný sochami světců a kazatelna. Pod jižní lodí chrámu je krypta. Wenkeův obchodní dům postaven v l podle projektu arch. Josefa Gočára. Dílo z počáteční éry české kubistické architektury, poprvé v Evropě využit princip zavěšeného průčelí. Interiér zaujme propojením vstupní haly s ochozem galerie a kazetovým stropem. V původním prostředí výtopny nádraží Českých drah v Jaroměři se nachází nejstarší provozuschopná parní lokomotiva v ČR - populární z roku 1879 a další historické stroje včetně vagónů. Expozice je obohacena množstvím železničních doplňků a reálií. 2

3 Unikátní muzeum, jediné v Evropě. Expozice je rozdělena do tří částí. První ukazuje vznik magie a kouzel. Druhá část je věnována mistrům české magie od historie do současnosti. Poslední částí výstavy Jaroměř, Šlejfírna 432 Muzeum magie hod. jsou vlastní práce J. Zacha intarsie, koláže a asambláže na téma magie a kouzla pro zamyšlení. Josefov, pevnostní město založené císařem Josefem Jaroměř - Josefov Jaroměř - Josefov, nám.t. G. M. 110 Jaroměř - Josefov Pevnostní hradby - podzemní chodby Nová radnice Ravelin No. XIV a hod hod a hod. II., postavené podle plánů francouzského inženýra de Querlonde v letech Je významným dílem evropského fortifikačního stavitelství. Stavba postavena v pseudorenesančním slohu architektem A. Jenšovským v letech , sochařská výzdoba průčelí pochází od sochaře B. Seelinga. V objektu umístěna historická expozice městského muzea a pobočka městské knihovny. Mistrovským dílem projektanta pevnosti je obranná sestava fortifikačních prvků před Novoměstskou bránou. Je zde obnovená střelecká galerie mezi reduitem a ravelinem, v kasematních prostorách reduitu je instalována soukromá muzejní expozice. Expozice pro zájemce o vojenskou historii. Nejstarší exponáty se vztahují k historii rakousko-uherské armády z konce 19.stol. Expozice zachycuje události 1.svět.války, pozornost věnuje čs. legionářům, Jaroměř - Josefov, Riegrovo náměstí 7 Jaroměř - Josefov, Okružní 242 První vojenskohistorické muzeum M. Frosta Bastion IV hod hod hod. výstavbě pohraničního opevnění, průběhu 2. sv. války, válce korejské, vietnamské, o Perský záliv. Nově zpřístupněný objekt, který je součástí hlavního valu pevnosti Josefov. Prohlídka zahrnuje skladiště střelného prachu, budovu dvojitých kasáren, hlavní val s výhledem na okolní opevnění. 3

4 Manýristická stavba realizovaná od r jako biskupská katedrála. Smrtí Albrechta z Valdštejna se všechny práce zastavily a stavba nebyla nikdy dokončena. Chrámová oratoř je spojena chodbou s Jičín, Valdštejnovo náměstí Kostel sv. Jakuba Většího hod. Valdštejnským zámkem. Kostel slouží pravidelnému církevnímu životu, pořádají se zde mj. koncerty. Synagoga postavena v letech S židovskou školou tvoří součást starého ghetta. Schrána na tóru byla upravena ze zakoupeného barokního oltáře z řím.-kat. kostela sv. Ignáce. V r dokončena Jičín, Židovská 104 Jičín, Valdštejnovo náměstí Synagoga Valdická brána hod hod. generální revitalizace, oficiálně znovu otevřena pro veřejnost a jiné kulturní účely. Valdická brána byla vystavěna jako součást městského opevnění v letech Tvoří dominantní vstup do památkově chráněného Valdštejnova náměstí. Ochoz v nejvyšším patře (156 schodů) slouží jako vyhlídková věž. Památka je místem mnoha kulturních akcí - divadel, koncertů, výstav, apod. Jičín Valdštejnská lodžie hod. Jičín, Valdštejnovo náměstí 1 Valdštejnský zámek hod. Stavba Valdštejnské lodžie se uskutečnila v letech a nebyla nikdy zcela dokončena. Měla sloužit jako letohrádek Albrechtovi z Valdštejna. K lodžii vede z Jičína monumentální lipová alej, okolí stavby tvoří rozsáhlý park Libosad. V současné době je zpracovávána studie využitelnosti objektu. Zámek byl dostavěn Albrechtem z Valdštejna a navazoval na záměry Smiřických. Původní renesanční podoba je zachována pouze v severovýchodní části, poslední změny byly ve stylu klasicistním. V zámku je mj. umístěno Regionální muzeum a galerie s tzv. sálem protinapoleonské koalice a expozicí hry. 4

5 Kuks, 81 Nechanice Nové Město nad Metují Husovo náměstí 1201 Nové Město nad Metují Na Zadomí 1226 Hospital Kuks - NKP Státní zámek Hrádek u Nechanic Národní kulturní památka - Zámek Nové Město nad Metují Městské muzeum Nové Město nad Metují hod hod a hod hod a hod. Kukský hospital je bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské vysloužilce se špitálem a konventem milosrdných bratří u nejsv. Trojice. Stavba hospitalu byla započata r Světoznámá sochařská výzdoba od M.B. Brauna. Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu ( )podle projektu anglického architekta Edwarda Bucktona Lamba ve stylu tudorské gotiky. Stavební práce vedl architekt Karl Fischer. Původně pozdně gotický hrad po požáru v r Pernštejny opraven, v pol. 16. stol. přestavěn v renesančním stylu a později upraven raně barokně. V r zakoupen prům. rodinou Bartoňů, která ho nechala adaptovat na své rodinné sídlo. V rámci EHD 2010 bude zdarma vstup na věž Máselnici. Městské muzeum je umístěno v historické budově ze 16.stol. s masivními zdmi, za kterými dříve měli své útočiště vojáci bránící město-byla tu dělostřelecká bašta. Později budova sloužila jako archiv. Expozice muzea přibližují historii, osobnosti, každodennost a přírodu Novoměstska. Městská galerie Zázvorka nabízí návštěvníkům výstavy prací novoměstských výtvarných umělců a pravidelné krátkodobé výstavy dalších známých výtvarníků. Galerie je umístěná v historické budově s Nové Město nad Metují Nový Hrádek Městská galerie Zázvorka Hrad Frymburk a hod hod hod. věží, vedle níž Jan Černčický z Kácova položil roku 1501 základní kámen Nového Města nad Metují. Zřícenina hradu ze 14. století. Unikátní a pozoruhodná památka. Na nádvoří se nachází nejširší stojící hradní věž na našem území o průměru 18 metrů. Od roku 2008 zde působí občanské sdružení Společnost ochránců památek ve východních Čechách, pořádá zde brigády a snaží se o záchranu hradu. 5

6 Barokní kostel sv. Petra a Nový Hrádek Opočno, Trčkovo náměstí 1 Pavla v Novém Hrádku Státní zámek v Opočně, národní kulturní památka hod a hod. Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 1 Kolowratský zámek a hod. Barokní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1723 se hřbitovní zdí, křížkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Na hlavním oltáři kostela je umístěn vzácný obraz patronů kostela sv. apoštolů Petra a Pavla, s největší pravděpodobností od Petra Brandla. Běžný pořad bohoslužeb je: úterý, středa, pátek a v neděli. Renesanční zámek stavěl šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu druhé poloviny 16. stol. Barokní úpravy na počátku 18. stol. ovlivnily vzhled i funkci areálu. V zámku, obklopeném přírodně krajinářským parkem, jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní. Panorama města pronikavě ovlivnila barokní architektonická činnost Kolowratů, reprezentovaná v letech výstavbou zámecké rezidence pod kostelem Nejsvětější Trojice. Proměna sídla do velkolepého architektonického útvaru vrcholného baroka byla ve 20. letech 18. století dovršena G. Santinim. V I. patře severního křídla kolowratského zámku je Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 1 Rychnov nad Kněžnou, Fisherova 602 Muzeum a galerie Orlických hor Synagoga a hod a hod. muzejní expozice. V II. patře obrazová galerie. Na II. nádvoří je stálá expozice děl sochaře Karla Hladíka. Podélná, patrová, jednolodní stavba. Barokněklasicistní objekt z roku 1782 vybudovaný na místě starší, požárem zničené stavby. Po roce 1989 byla synagoga restaurována do původní podoby. V synagoze je nyní památník rychnovského rodáka a spisovatele K. Poláčka a muzeum judaismu východních Čech Dnešní podoba radnice je z roku od stavitele J. Matese z Josefova. Hlavní průčelí radnice zachovává silně retardované barokní formy. V budově je dnes sídlo správy majetku města a v mezipatře Rychnov nad Kněžnou, Staré nám. 68 Muzeum hraček a hod. soukromé Muzeum hraček, včetně expozice M.D. Rettigové, která zde dopsala "Domácí kuchařku". 6

7 Objekt bývalého pivovaru vystavěný B.Trčkou r Pivovar opraven N.L. Kolowratem V roce 1918 koupil objekt J. Mikš st. a zmodernizoval výrobu. Po znárodnění pivovar chátral. V současnosti je převážná část objektu opravena. V rámci EHD je na Rychnov nad Kněžnou, Kaštany 435 Bývalý pivovar hod. nádvoří zábavný pořad "Loučení s létem". Trutnov, Krakonošovo nám. Radnice Radnice z konce 16. století - postavena v renesančním slohu, navenek ozdobena sgrafitem. Výstavní budova, kterou nechal roku 1855 postavit Alois Haase, syn zakladatele přádelny lnu v Poříčí a v Trutnově. Nyní v překrásném prostředí novorenesančních interiérů s bohatou štukovou výzdobou a kazetovými stropy realizuje svou činnost Trutnov, Krakonošovo náměstí Haasův palác ZUŠ Trutnov. Hrad - zámek - muzeum. Nejstarší částí budovy jsou gotické sklepy s mohutnými klenbami - pozůstatky původního trutnovského hradu ze 13. století. V 16. Trutnov, Školní Muzeum Podkrkonoší století je hrad přestavěn na zámek a posléze zničen. Architektonická dominanta města. Pozdně barokní stavba obdélníkového půdorysu s klasicistními a rokokovými prvky, dokončena roku Hlavní oltář z roku 1784 je dílem trutnovských sochařů Raucha a Knitschela. Varhany postavil pražský mistr Schiffner. Trutnov, Kostelní ul. Kostel Narození Panny Marie Od r je při EHD zpřístupněna i věž. Dům patří mezi památkově nejvýznamnější stavby v Trutnově. Měšťanský renesanční dům z let si zachoval původní dispozici ve všech podlažích s renesanční lodžií na jižní straně. V letech Trutnov, Slezská Galerie města Trutnova byla provedena celková rekonstrukce. 7

8 Délka 120 m, v hloubce 7 m pod povrchem, čelba chodby 15 m hluboko. V r zde hledali horníci zlato pomocí průzkumné štoly. Silný pramen zabránil další práci. Písemné doklady, které upřesňují využití Trutnov, Městský park Podzemní chodba chodby, jsou až z 2. pol. 16. stol. V r zde byl vybudován vodovod s jímacím zařízením. Barokní kaple z roku V okolí i uvnitř této kaple se odehrávaly nejprudší boje prusko-rakouské bitvy u Trutnova r Svědčí o tom otvory po kulkách v interiéru kaple i malý vojenský hřbitov okolo kaple, Trutnov, Janský vrch Kaple sv. Jana Křtitele (Janská kaple) hod hod. kde se nachází také náhrobní pomník majora Lipoščaka hod. 20 metrů vysoký litinový pomník ve tvaru obelisku byl postaven roku 1868 k poctě generála Gablenze. Pomník je zároveň rozhlednou s krásným výhledem na Trutnov a Krkonoše (otevřena pouze příležitostně). Trutnov, Vrch Šibeník Památník generála Gablenze hod. Ve spodní části jsou uloženy ostatky gen. Gablenze. Hřbitov byl vybudován v r Vstupní prostor tvoří komplex staveb s rekonstruovanou kaplí sv. Kříže uprostřed. Mezi arkádami se nacházejí hrobky trutnovských továrníků, zdobené reliéfy, alegorickými sochami a zajímavým mřížovím. Dále je tu hrob Trutnov, Husitská ul. Městský hřbitov básníka U. Horna a řada dalších zajímavých památek. Postaven v novogotickém slohu v r Působivý nejen svým architektonickým vzhledem, zvláštním členěním fasády, ale i vnitřní úpravou. Interiér zdobí 3 oltáře, prostor osvětluje 13 oken s barevnými skly s ornamentální a figurální výzdobou. 50 m vysoká Trutnov, Lipové nám. Kostel sv. Petra a Pavla hod. kostelní věž je zakončena železným křížem. Trutnov, Libeč Pěchotní srub T-S hod. Betonový pěchotní srub vybudovaný jako součást pohraničního opevnění r Jednostranný dvoupatrový objekt s lomenou kasematou. 8

9 Tvrz se měla stát součástí železobetonového opevnění budovaného proti vpádu německých vojsk. Byla rozestavěna v roce 1937, výstavba přerušena Trutnov, Babí Záměl, 27 Česká Skalice Dělostřelecká tvrz Stachelberg Hostinec U Karla IV. Státní zámek Ratibořice - NKP hod hod hod hod hod hod. zhruba v polovině. Objekty tvrze jsou v hloubce metrů propojeny soustavou chodeb a sálů. Jediná kulturní památka v obci Záměl. Roubené stavení bývalého zájezdního hostince, ve kterém podle pověsti tančil Karel IV. V současné době na objektu probíhají záchranné práce na odstranění havarijního stavu. V budoucnu zde bude otevřen živý skanzen a infocentrum. Zámek Ratibořice a Babiččino údolí jsou místa známá jako dějiště knihy Babička, spisovatelky Boženy Němcové. "Paní kněžna" Kateřina, vévodkyně Zaháňská, která nechala zámek v letech přebudovat ve stylu klasicismu a empíru, zámek poskytla také k tajným protinapoleonovským jednáním. 9

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Monumentální budova muzea na labském nábřeží byla realizována v letech 1909-1912 podle návrhů architekta Jana Kotěry a stala se symbolem nastupující české

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Na popud Mariánské družiny paní a dívek postavena r. 1910 novorománská kaple, vedle malé kapličky se studánkou. Hradečtí obyvatelé využívali

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod.

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2009 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela přestavěn v barokním

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Průvodce "Hradec Králové"

Průvodce Hradec Králové Hradec Králové - Jiráskovy sady 50 12'22.51"N 15 49'34.73"E Jiráskovy sady - nejznámnější a zároveň nejromantičtější park v Hradci Králové. Historie založení Jiráskových sadů je spojena s obdobím, kdy

Více

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR ČESKÝ RÁJ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Průvodce "Chrudim - městská památková zóna"

Průvodce Chrudim - městská památková zóna Park kolem roku 1900 Chrudimská Salvátorská pouť 1936 Fortna- průchod hradbami " Na Valy" Mydlářovský dům- vež,též zvaná "hvězdárna". Nyní museum loutek Pardubice - zámek Zámek 50 2'28.33"N 15 46'35.95"E

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

150. výročí prusko-rakouské války 1866

150. výročí prusko-rakouské války 1866 150. výročí prusko-rakouské války 1866 Dne 3. července 1866 se na polích poblíž Hradce Králové odehrála jedna z největších bitev 19. století. Na návrší kolem vesničky Chlum se proti sobě postavilo 436

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bouzov, 8 Dřevohostice, Zámecká 88 Hranice, Jurikova 588 Státní hrad Bouzov Zámek Dřevohostice Arboretum Střední lesnické školy Hranice

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r.

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r. V ý n o s ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, čj. 22 260/78 o prohlášení historického jádra města L i t o m ě ř i c za památkovou rezervaci Ministerstvo kultury ČSR

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI Horní Maršov, DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRÁLOVEHRADECKÉM Muzeum Vápenka 15.09.2012 10.00-17.00 hod. Základem kulturní památky je osmiboká kamenná věž šachtové vápenky

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Průvodce "Hradec Králové"

Průvodce Hradec Králové Opočno - zámek Zámek 50 15'54.53"N 16 6'54.47"E Zámek Opočno, který je národní kulturní památkou, leží nad údolím Zlatého potoka. Zámek Opočno je perlou české renesanční architektury. Zámek je hlavní dominantou

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19 OBSAH: Info o projektu Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE Telc slohy brozura 100x210 final text.indd 1 11/15/2011 3:47:28 PM Slohy v Telči Procházka Telčí je přímo přehledem vývoje stavebních slohů v Čechách a na Moravě. Pomineme-li

Více

Nabídka zájezdů pro naše seniory ZDARMA

Nabídka zájezdů pro naše seniory ZDARMA Nabídka zájezdů pro naše seniory ZDARMA Městská část Praha Zličín nabízí ZDARMA zájezdy občanům MČ Praha - Zličín ve věku od 65 let. Cena zájezdu je plně hrazena z prostředků MČ Praha - Zličín. Senior

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2009 Praha 17. dubna 2009 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 8 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek Příloha Opatření

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko MAULBRONN 12 D BADEN-WÜRTTEMBERG BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO Mìsteèko s nejvìtším zachovalým

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY 5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY Komunikace v historickém jádru města V letech 2009 2010 byla realizována I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Průvodce "Průvodce Kolín"

Průvodce Průvodce Kolín Kolín 2013 Zřícenina kostela Všech svatých v Kolíně Zřícenina 50 1'25.46"N 15 12'59.69"E Kostel Všech svatých (někdy nesprávně označovaný jako "hornický"), ve dnes již zaniklé vsi Hroby, byl založen během

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

49 24'19.68"N 15 19'48.54"E. GPS poloha:

49 24'19.68N 15 19'48.54E. GPS poloha: Křemešník Vrchol 49 24'19.68"N 15 19'48.54"E Vrch se nachází na Českomoravské vrchovině 12 km od Pelhřimova. Naleznete zde krásný rozhled do kraje díky rozhledně Pípalka. Pro sportovní nadšence a hlavně

Více

Bc. Filip Štajner K612 Ústav dopravních systémů 2013/2014 Bc. Jan Volák 12X2ZS Železniční síť České republiky a Evropy letní semestr

Bc. Filip Štajner K612 Ústav dopravních systémů 2013/2014 Bc. Jan Volák 12X2ZS Železniční síť České republiky a Evropy letní semestr Úvod Průvodní zpráva Přílohy 1 a 2 Bc. Jan Volák Železniční trať č. 162 je jednokolejná a regionální, nachází se ve Středočeském a Plzeňském kraji, v okrese Rakovník a Plzeň sever. Spojuje města a obce

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s SE PŘEDSTAVUJE Patří mezi nejstarší nakladatelské domy v České republice Založena bylo v roce 1954 jako sportovní a turistické nakladatelství Transformována na akciovou společnost v roce 1991 Dlouholeté

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Průvodce "Průvodce Německo"

Průvodce Průvodce Německo Rozhodně chci ještě někdy navštívit Drážďany!!! Park Drážďany - Grosser Garten 51 2'50.12"N 13 46'7.67"E Raně barokní palác z let 1678-85 uprostřed Velké zahrady (Grosser Garten) sloužil jako zázemí dvorských

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Základní informace o městě

Základní informace o městě Základní informace o městě Geografická poloha Město Bílovec leží na trase silnice I/47 Olomouc Ostrava a je napojeno na dálnici D47. Na evropský železniční koridor je napojeno lokální železniční tratí

Více

Průvodce "Litoměřice"

Průvodce Litoměřice Libochovice Zámek 50 24'18.98"N 14 2'33.45"E Zámek Libochovice patří k nejvýznamnějším raně barokním památkám u nás. Zámek se nachází 6 kilometrů od Lovosic na Litoměřicku. Zámek lze navštívit každý den

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ING.MILAN POUR PROJEKTOVÝ ATELIER

ING.MILAN POUR PROJEKTOVÝ ATELIER ING.MILAN POUR PROJEKTOVÝ ATELIER e-mail: milanpour@seznam.cz, mobil: 605 531 718 Ing.Milan Pour, Haklova 1317, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, tel.493 621 251 autorizovaný inženýr ČKAIT 0600056 IČ: 16742613

Více

Informacní ˇ katalog

Informacní ˇ katalog Informacní ˇ katalog Příroda / Lázeňství Gastronomie Sport / Relaxace Ubytování www.central-moravia.cz PRAHA Olomoucký kraj Jeseníky Olomouc Střední Morava Střední Morava Informační katalog nabízí detailní

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Žižkův stůl Vyhlídka 50 14'43.30"N 15 44'24.11"E Žižkův stůl - místo dalekých kruhových rozhledů, které se nachází severně, cca 7 km, od centra Hradce Králové. Od Žižkova stolu se nabízí přímý výhled nejen

Více

Moderní historické město. Litomyšl

Moderní historické město. Litomyšl CZ Moderní historické město Litomyšl Litomyšl O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká. V zápisu z roku 98 se o ní zmiňuje jako o pomezním hradišti slavníkovského území. Zde, na Trstenické stezce,

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

České dědictví UNESCO. románský sloh

České dědictví UNESCO. románský sloh A1 románský sloh A1 Třebíč vstupní portál baziliky Telč věž kostela sv. Ducha Praha rotunda sv. Martina na Vyšehradě Kutná Hora kostel sv. Jakuba poblíž Kutné Hory A2 románský sloh A2 Třebíč vstupní portál

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajské město: Hradec Králové Rozloha: Počet obyvatel: Hustota zalidnění: Počet okresů: 4 758 km² 560 830 5 117,8 obyvatel/km² Sněžka Sněžka je se svými 1602 m n. m. nejvyšší horou

Více