Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma Brodský zpravodaj Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

2 Čtyřicet let své existence si krásným večerem v Domě kultury připomněl soubor Rozmarýn. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Portréty kreslené, malované i fotografické jsou k vidění v Galerii Panský dům. Do června je zde vystavují Eva Slačálková a Zdeněk Zábranský. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Módní přehlídka zahájila v Muzeu J. A. Komenského výstavu svatebních šatů a doplňků. Více str.14. Foto: Markéta Švehlíková Divadlo Brod si z celoslovenské přehlídky v Novém Meste přivezlo čtyři hlavní ceny. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Představení nazvané Pohádky a pověsti zahrály v malém sále DK nejmladší dětí z literárně dramatického oboru ZUŠ. Jedna skupinka si připravila úryvek ze Starých pověstí českých, a to dokonce i v jazyce staré češtiny, druhá pak ukázku z Trnkovy Zahrady, s kouzelně namyšlenými loutkami. Obě představení děti představí i na nejrůznějších přehlídkách. Foto: Markéta Śvehlíková Vítězové jednotlivých kategorií (nástrojů) soutěže Muzikant 2013, kterou pořádá Základní umělecká škola, zahráli na společném koncertě. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Oslavy osvobození našeho města proběhly v pátek 26. dubna. Více na Foto: Elen Sladká Starosta Patrik Kunčar zavítal do mateřské školky Olšava. Děti mu zazpívaly, zatančily a darovaly vyrobeného ptáčka. Více na webových stránkách města. Foto: Markéta Švehlíková Nemocnice s poliklinikou získala nový rehabilitační přístroj. Více v příštím čísle BZ. Foto: Elen Sladká V MŠ Sv. Čecha se uskutečnilo veřejné jednání o plánovaném hřišti na Babí louce. Více str. 5. Foto: Markéta Švehlíková Učni ze SOU Uherský Brod soutěžili v odborných dovednostech. Více str. 9. Foto: Elen Sladká Žáci ze ZŠ Pod Vinohrady celoročně pracují na projektu Zázraky přírody, jejich lektorkou je skvělá výtvarnice z DDM Petra Bzirská. Foto: archiv ZŠ Pod Vinohrady Brodský zpravodaj

4 pozvánky DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: KVÌTEN 2013 EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE Mezinárodní výtvarná a literární soutìž pro dìti MŠ, ZŠ a ZUŠ, uzávìrka Vernisáž 4.6. v 16h. Foyer DK. Info: R. Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti další záhadu v tomto roce. Pøíbìh naleznete na DDM. Info: LEGOSOUTÌŽ 2013 Soutìž v legování, uzávìrka 1.6. Info: M. Mlèochová pondìlí 6. FIMOVÁNÍ-maminkám k svátku Od 16h. V kuchyòce DDM, výroba šperkù, dárkových pøedmìtù (pøineste si kovové dózy od èajù, sklenièky s kovovými víèky, lžièky, klíèky). Poplatek: 60Kè dítì/70kè dospìlý. Info: R. Benešová sobota 11. FAIR TRADE snídanì Od 9 do 11h. U Ekocentra. Vlastní dobroty z fairtrade výrobkù vítány. Info: M. Kadlecová úterý 14. BUBLINOVÁ SHOW Fantastická podívaná z bublin. Pøineste si vlastní bublifuky. Sraz na louce u Eka v 16h. Pouze za pøíznivého poèasí. Info: M. Jílková ètvrtek 16. ZELENÁ STEzKA ZLATÝ LIST Pøírodovìdnì ochranáøská soutìž pro 6-ti èlenná družstva. Mladší kategorie do 6.tø.vèetnì (start od 8.30), starší kategorie 7.-9.tø. (start od 10h.). Pøihlášky do Info: M. Kadlecová pátek 17. HYPNÓZA, FENG SHUI, GEOPATOGENNÍ ZÓNY Beseda o vztahu èlovìka a jeho životního prostoru. Pøihlášky a platby 99Kè do v recepci DDM. Info: M. Kadlecová. pondìlí 20. VEÈERNÍ KERAMIKA Prodloužená. Od do Pøíležitost pro neèleny kroužku, výroba zahradní lampy. Poplatek: 90Kè+hlína. Info: R. Benešová sobota 25. TATRALANDIA 1-denní zájezd do aquaparku na Slovensko, možnost kombinovat s turistikou. Pøihlášky do v recepci DDM, info: R. Benešová KRÁSA ORCHIDEJÍ Výlet do Bílých Karpat s V. Ondrovou, sraz ve u DDM. S sebou svaèinky, dobré boty. Cena: 50Kè, pøihlášky pøedem. Za nepøíznivého poèasí se nekoná, info: L. Skoèovská ÈAJPÁRTY Pro všechny, co mají rádi èaj a bubnování, základy meditace. Od 18h., vstup: 50Kè, info: L. Skoèovská pondìlí 27. DEN OTEVØENÝCH ÚLÙ Sraz v 15h. u DDM, prohlídka vèelnice, druhy úlù, vèelaøské pomùcky, vèelí produkty, ochutnávka medu. Info: M. Kadlecová, J. Sladký PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN sobota 1. VELKÁ HUDEBNÍ ŠOU Od 16.30h. folklór, roztleskávaèky, step, bøišní tance, country, Vstupné: 30Kè, info: J. Smítal nedìle 2. POHÁDKOVÝ LES V parku u muzea J.A.Komenského od 14h. Vstup: 30Kè, bohatý program, obèertsvení, info: P. Bzirská støeda 5. HRÁTKY V PÍSKU Ekocentrum Chrpa h. Primadopoledne na dìtském høišti s písnièkami, básnièkami, taneèky. Za nepøíznivého poèasí se nekoná, info: M. Jílková støeda 12. HØEJ, SLUNÍÈKO, HØEJ Ekocentrum Chrpa h. Veselá a hravá vycházka k rybníku. Za nepøíznivého poèasí se nekoná, info: M. Jílková 4 Brodský zpravodaj

5 Vážení čtenáři Brodského zpravodaje, v souvislosti se silvestrovským novinářským žertem Slováckého deníku se na mne stále obrací řada z vás s otázkami, jestli se skutečně II. etapa dopravního terminálu uskuteční. Mohu vás ubezpečit, že se stavět určitě bude a vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby stavba mohla být zahájena co nejdříve. Ve srovnání s obdobnými projekty financovanými z Fondu švýcarsko-české spolupráce jsme v rámci ČR pokročili jako druzí nejdál, v současné době má všechny potřebné dokumenty švýcarská strana k finálnímu odsouhlasení. Tento proces bohužel nemáme možnost nijak urychlit. Aktuálně předpokládáme, že pokud odsouhlasená zadávací dokumentace v nejbližších týdnech dorazí, jsme připraveni okamžitě vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně začít realizaci ještě v letošním roce. Další důležitá informace se týká především motoristů. Možná jste si všimli, že již několik týdnů platí v ulici Horní Valy při jízdě smě- Den Země 2013 Probouzíme se na ní, žijeme tu a dýcháme. Svou existenci na ní bereme jako samozřejmost. Přijímáme její dary, ale také ji bohužel ničíme. Když se řekne planeta Země, je to pro mnohé velmi obecný pojem, a aby tomu tak nebylo, pořádá se každoročně na její počest a připomenutí toho všeho Den Země.V našem městě jsme tento svátek oslavili v režii města Uherský Brod a Domu dětí a mládeže v pondělí 22. dubna na Masarykově náměstí. Od brzkého rána až do pozdních odpoledních hodin měli návštěvníci možnost zhlédnout na tři desítky aktivit nejrůznějších sdružení, firem a kroužků, které se zabývají ekologií, ochranou přírody a vším, co k tomu patří. Přímo ukázkové jarní počasí přilákalo na náměstí neuvěřitelných tisíc šest set návštěvníků, z toho devět set dětí z mateřských, základních a středních škol. Děti nejvíce obdivovaly expozice chovatelů živé králíky, morčata, holuby, slepice, ovečky i dvě třítýdenní telátka. Velký zájem byl o hudební stánek Domu dětí, kde se pod vedením Li Skočovské a jejího kolegy hromadně bubnovalo na djembe, hrálo na nástroj australských domorodců digeridu a další nástroje či o pozorování hvězdářským dalekohledem. Ti nejmenší Město Uherský Brod vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici vedoucí Oddělení správy a údržby majetku zařazen(a) do Odboru majetku města. Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do Více informací na rem dolů omezeni rychlosti na 30 km/h. K omezení rychlosti došlo na základě petice obyvatel této ulice. Vlastník komunikace, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje po projednání se signatáři petice a získání souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR v Uherském Hradišti této žádosti vyhověl. Městská policie bude nyní ulici Horní Valy více monitorovat a dbát na dodržování snížené rychlosti. Další dopravní záležitostí je probíhající výstavba kruhového objezdu u pivovaru. Policie ČR ve spolupráci se strážníky Městské policie v exponovaných časech provádí regulaci a usměrňování dopravy. Nicméně propustnost města pro dopravu i s pomocí objízdných tras je nárazově tak špatná, že přes veškeré úsilí všech zainteresovaných stran někdy vznikají dlouhé kolony a zácpy. Žádáme proto v nadcházejících několika týdnech motoristy i obyvatele přilehlých domů o trpělivost a ohleduplnost to nejhorší v podobě několikadenního úplného uzavření křižovatky při finální pokládce živičných povrchů nás bohužel teprve čeká. Děkuji za pochopení. Patrik Kunčar, starosta lovili rybky z kašny, starší se zapojovali do výtvarných činností i soutěží a s debrujáry z gymnázia provedli i pár pokusů. U stánku včelařského kroužku vyráběli svíčky z včelího vosku, pro kluky byly největším lákadlem zemědělské a čisticí stroje, za jejichž volant mohli usednout a zkusit si třeba i zamést kousek náměstí. Zasoutěžit si mohli i dospělí, a to u stánku Zemaspolu, kde měli poznávat obiloviny a pícniny. Všech třináct druhů správně rozlišil jediný člověk! Zájem byl o rostlinolékařskou poradnu, ochutnávky přírodních moštů a džusů. Součástí programu byla výstava věnovaná ptačí říši a výstava fotografií domácích mazlíčků, kterou vyhlásil DDM. Hojně využívaný byl vláček Steelinka, který celý den jezdil na ulici Vazová, kde byly přichystány zajímavé komentované prohlídky čističky odpadních vod, recyklační linky pneumatik i sběrného dvora. Odpolední program na náměstí byl doplněn o vystoupení dětí z kroužků centra Bady (street dance), DDM (břišní tance a crazy star) a 1. AC (aerobic). Rozsáhlou fotoreportáž a videoukázky z celého dne najdete na webových stránkách města. Markéta Švehlíková V minulém čísle BZ jste si mohli přečíst článek Život na dvou kolech. Všichni Broďané jistě neomylně poznali, že se jednalo o Rostislava Luxe, výraznou osobnost motocyklového sportu. úvodník/zpravodajství Jednání o novém dětském hřišti Zhruba dvacítka zástupců bytových domů z lokality Babí Louka a Švermovy ulice si v úterý přišla do budovy MŠ Svatopluka Čecha vyslechnout a prodiskutovat návrhy na vybudování nového dětského hřiště Babí Louka. Žádost o vybudování hřiště vzešla přímo z řad obyvatel tří nových bytových domů na Babí Louce. Město v rámci místní Agendy 21, kterou se zavázalo většinu svých záměrů projednávat s veřejností, připravilo jednak návrhy umístění tohoto hřiště a také návrhy na jeho vybavení herními prvky. V rozpočtu města pro letošní rok je na realizaci tohoto záměru vyčleněno Kč. Veřejného projednání se za město zúčastnil starosta Patrik Kunčar s místostarostou Janem Hrdým, Kateřina Guryčová a Hana Šmídová z oddělení dotací a rozvoje města a Taťána Štěpančíková z odboru životního prostředí. Po seznámení občanů se dvěma návrhy umístění, které zohledňovaly bezpečnost dětí, sklon terénu i orientaci na zastíněnou stranu, došlo k diskuzi. Ukázalo se, že obyvatelé Švermovy ulice s vybudováním nového hřiště příliš nesouhlasí, poukazují na již vybudované hřiště na své ulici a obávají se dalšího hluku, hlavně ale ze strany mládeže, která by se tam podle jejich názoru večer shromažďovala. Zástupci města objasnili, že stávající hřiště na ulici Švermova není vhodné pro malé děti, je určeno spíše těm starším, zatímco to plánované by bylo i díky navrhovaným herním prvkům určeno nejmenším dětem a co do rozsahu by se jednalo skutečně spíše o herní plácek než hřiště. Někteří přítomní přišli s návrhem dalších dvou míst, kde by podle nich bylo vhodnější hřiště zrealizovat, maminky zdůraznily, že by na něm pro své děti chtěly jen základní vybavení - houpačku, pískoviště a skluzavku. Všechny návrhy a připomínky, které vzešly z téměř dvouhodinového projednávání, budou zapracovány do ankety. Ta bude v nejbližší době doručena všem obyvatelům lokality Babí Louka a ulice Švermova. Teprve na základě anketního šetření se rozhodne o dalším postupu v této záležitosti. Markéta Švehlíková DOPRAVCI POZOR! Odbor obecního živnostenského úřadu upozorňuje, že dnem skončí lhůta, ve které jsou povinni současní držitelé koncese silniční motorová doprava požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání (pokud provozují silniční motorovou dopravu velkými vozidly nad 3,5t). Tato transformace s sebou nese doložení finanční způsobilosti, kterou vydává Krajský úřad Zlínského kraje (odbor dopravy). S případnými dotazy se obraťte na odd. registrace živnostenského úřadu. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. KVĚTNA 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Redaktor: Markéta Švehlíková. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaeDr. Dagmar Vichorcová. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Představujeme odbory městského úřadu Víte, jaké odbory jsou zřízeny na Městském úřadě a co je hlavní náplní jejich činnosti? Počínaje tímto číslem Brodského zpravodaje vám postupně představíme všech deset odborů a jedno oddělení, které zastřešují výkon přenesené i samostatné působnosti. Uherský Brod je obcí s rozšířenou působností, proto odbory vykonávající přenesenou působnost slouží i občanům 29 okolních obcí. Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (delegován) na územní samosprávu. Samostatná působnost je samostatný výkon samosprávy u obcí nebo krajů. Stát může do výkonu samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozlišení mezi samostatnou a přenesenou působností se řídí pravidlem, že pokud zákon výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost. Zdroj: cs.wikipedia.org Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽP) sídlí v ulici Nerudova 193. Jeho vedoucím je Ing. Petr Vozár, který pracuje na městském úřadě od dubna Petr Vozár má 45 let, je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří v první řadě folklor, pak také zahrada a sport, konkrétně plavání a cyklistika. Bydlí v Havřicích. Čím se váš odbor zabývá? Práce OŽP zahrnuje řadu činností spadajících pod výkon přenesené i samostatné působnosti. V oblasti státní správy vykonává činnost orgánu státní správy v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech, zákonem o ovzduší, zákony o ochraně přírody a krajiny a zákonem o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Dále zákonem na ochranu zvířat proti týrání a veterinárním zákonem, zákonem o lesích a v oblasti státní správy na úseku obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákonem o rybářství, zákonem o myslivosti, zákony o ochraně zemědělského půdního fondu, o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a zákonem o rostlinolékařské péči. Zákony o vodách, o vodovodech a kanalizacích (mj. vykonává funkci vodoprávního orgánu ve smyslu vodního zákona a speciálního stavebního úřadu pro vodní díla.) a další činnosti. V oblasti samosprávy je činnost OŽP ještě rozsáhlejší. Spravuje veřejná prostranství vedená v pasportu zeleně (tzn., že zajišťuje údržbu veřejné zeleně na území města, její rekonstrukce a samostatné investiční akce ve veřejné zeleni), vydává souhlas se zvláštním užíváním veřejné zeleně z titulu jejího vlastníka a správce a současně stanovuje podmínky pro toto zvláštní užívání. Zajišťuje údržbu veřejně přístupných dětských hřišť, jejich rekonstrukci, příp. jejich výstavbu, vydává provozní řády dětských hřišť a veřejně přístupných sportovních a rekreačních ploch, která má ve správě. Zajišťuje také provoz systému nakládání s komunálními odpady města dle platných předpisů města, zodpovídá mj. za vývoz odpadkových košů a likvidaci černých skládek. Zajišťuje správu vodních toků v rozsahu stanoveném zákonem a zajišťuje správu veřejných studní a studánek na území města, zajišťuje provoz soustavy vodních děl na Nivničce a obnoveného Mlýnského náhonu. Zabezpečuje činnost v městských lesích, zejména obstarává pěstební a těžební činnost a další činnosti vyplývající ze souvisejících právních předpisů jako např. požární hlídky, ukládání pokut, povolení vjezdu do lesa, omezení vstupu. Plní také práva a povinnosti města Uherský Brod jako vlastníka městských lesů ve smyslu zákona o lesích. Uzavírá krátkodobé nájemní smlouvy na plochy v lokalitě za muzeem a u Barborky, např. u příležitosti konání pouti. Zajišťuje provoz a monitoring rekultivované skládky Prakšice I., dále sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalé chemické prádelny a čistírny. Stará se o umisťování odchycených toulavých zvířat a vede o nich evidenci. Koordinuje vytváření koncepcí a podkladů rozvoje příměstské krajiny a provádí řadu dalších činností. OŽP dále zabezpečuje činnosti související s ochranou města a správního obvodu ORP proti povodním (např. zpracovává a aktualizuje povodňový plán města a ORP), koordinuje za město provádění a průběh komplexních pozemkových úprav na jednotlivých katastrech města. Koordinuje také vytváření koncepcí a podkladů rozvoje příměstské krajiny a realizaci opatření vycházejících z těchto podkladů (tzn. např. budování systému ÚSES, větrolamů, protierozních opatření, revitalizací, rekultivací apod.) a další činnosti. S jakými problémy nejčastěji občanům pomáháte, s jakými otázkami se na vás občané nejčastěji obracejí? To je závislé na ročním období, sezoně nebo aktivitách odboru: někdy to mohou být rybářské lístky, žádosti o kácení, podněty k údržbě zeleně, výdej štítků na popelnice a pytlů na tříděný odpad, jednotlivá hlášení povinných subjektů, informace k pozemkovým úpravám. Naše činnost je velmi pestrá a obsáhlá. Kolik pracovníků má váš odbor, dělí se na další pracoviště? Odbor má dvě oddělení, a to Oddělení státní správy v oblasti životního prostředí a Oddělení správy městské zeleně, lesů a nakládání s komunálním odpadem. První oddělení má 8 lidí a jednu stážistku na výpomoc. Vedoucím je Ing. Petr Šimčík. Druhé oddělení má celkem 7 lidí, z toho dva lesní dělníky, tři odborné referenty, pracovníka sekretariátu zajišťujícího výkon spisové služby pro celý odbor a vedoucího, který je současně i vedoucím odboru. Celkem má odbor 15 lidí. Jaký největší nebo nejdůležitější úkol v současné době řešíte? Můžu např. uvést přípravu třídění biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu, druhou etapu obnovy veřejné zeleně ve městě, pozemkové úpravy v katastrech Uherský Brod, Havřice, Újezdec. V současné době se zabýváme také provozem vodního díla Revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu, přesuny kompetencí v oblasti státní správy, obnovou nájemních smluv u honiteb ve správním obvodu, přípravou zpracování lesních hospodářských osnov a plánů nebo zajištěním zalesněných ploch na Králově. Elen Sladká PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÝCH DVORŮ SD Větrná Po, St Út,Čt,Pá So SD Újezdec Po, St Út, Čt, Pá So SD Havřice Po, St Út, Čt, Pá So SD Vazová Po - Pá So Sběrné dvory města Uherského Brodu slouží pouze obyvatelům města. Mohou je využívat jen fyzické osoby, nejsou určeny pro podnikatelské subjekty, které se musí ze zákona samy postarat o svůj odpad (pokud vzniká při jejich podnikatelské činnosti). Uložení odpadu na sběrných dvorech je pro občany města bezplatné. 6 Brodský zpravodaj

7 Třídění odpadu má smysl - víte, co kam patří? Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro domácnosti v Uherském Brodě řeší obecně závazná městská vyhláška č. 16/2012. Nejsnadnější způsob jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to v domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila. Stačí obal, který už nepotřebujeme hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice, kterou si pro sběr určitého druhu odpadu doma vyhradíme. Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité místo, je odrazem ohleduplného vztahu člověka ke svému životnímu prostředí. Cílem provozování systému tříděného sběru je zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách a s tím související úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpad nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. V Uherském Brodě má možnost třídit odpad každý občan, a to buď formou jeho ukládání do barevných kontejnerů, do speciálních pytlů nebo odložením na některém ze čtyř sběrných dvorů města. Do modrých kontejnerů na papír, kterých máme po celém městě rozmístěno 152 kusů, je možné dávat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22. Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný Nejčastější dotazy o odpadech Kolik zaplatí občané za svoz odpadu a co všechno tato částka zahrnuje? Za svoz a likvidaci komunálního odpadu platí občané Uherského Brodu 500 Kč, důchodci nad 70 let pouze 400 Kč. Od poplatku jsou osvobozeni novorozenci po první tři měsíce svého života. Podrobné informace najdete na webu města, obecně závazná vyhláška č. 19/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Kolik zaplatilo v loňském roce město za služby související se svozem a ukládáním odpadu? Za svoz a uložení směsného komunálního odpadu Kč Za svoz a zpracování separovaného odpadu Kč Za provoz sběrných dvorů Kč Za svoz odpadkových košů Kč papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly. Do žlutých kontejnerů na plasty, kterých je ve městě 172 kusů, můžete vhazovat především stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, polystyren, výrobky a obaly z plastů, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6 a nápojový karton (to jsou ty známé krabice od mléka, jogurtů, ovocných šťáv aj.). Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.). Do zelených zvonů na barevné sklo, kterých máme ve městě 47 kusů, patří nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo (není čiré, na lomu je zelené), obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72. Do bílých zvonů na sklo patří zejména nevratné láhve z čirého skla, sklenice od marmelád, kompotů a džemů a tzv. zavařovačky pokud je už nechcete dále používat. Za likvidaci černých skládek Kč Kolik se loni vytřídilo odpadu? Zvyšuje se počet takto recyklovaných surovin? Kompozitní obaly (tetrapack) - 1,283 t Pneumatiky - 24,280 t Papír a lepenka - 392,895 t Sklo - 131,165 t Plasty - 182,080 t Biologicky rozložitelný odpad ,210 t Kovy - 61,280 t Množství vytříděných surovin zůstává zhruba na stejné úrovni. Kam odchází tříděný odpad z Uherského Brodu? Vytříděný odpad odchází do různých zpracoven nebo úpraven: papír do Sběrných surovin Uherské Hradiště, s.r.o., plast do firmy Excelsior group s.r.o. Nový Bohumín, sklo odebírá firma Vetropack Moravia Glass, a.s., Kyjov, kovy firma Kovosteel Recycling, a.s., Staré Město, nápojové kartony firma zpravodajství Do kontejnerů na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, nádoby z varného skla, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky. Bioodpad můžeme dávat do 28 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (které jsou rozmístěny v některých částech města) nebo odvézt na sběrný dvůr. Ti, kteří mají svůj nebo od města přidělený kompostér, ukládají značnou část bioodpadu do kompostéru. Naplňují tak jednoznačně nejlépe literu zákona o odpadech, který říká, že v prvé řadě je potřeba se snažit produkci odpadu předcházet. Jestliže provádíme domácí kompostování, tak můžeme chápat to, co ukládáme do kompostu, ne jako odpad, ale jako materiál pro výrobu kompostu. Vyrábíme si tak doma kvalitní kompost pro přihnojení zahrady, předzahrádky, materiál do květináčů pro výsadby květin apod. Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny. Zastupitelstvo města nově odsouhlasilo zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v celém městě. Od přibudou ke všem domům hnědé popelnice určené pouze ke sběru biologicky rozložitelného odpadu z domácností. Na sběr drobných vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií slouží 4 červené kontejnery, které se nacházejí u vyústění přechodové lávky v ulici Vlčnovská, za Domem kultury, na náměstí 1. máje a u Penny marketu. Kromě toho mohou občané města odložit jakýkoliv elektrospotřebič na kterémkoliv ze čtyř sběrných dvorů. Staré oblečení a hračky, které by mohly ještě někomu posloužit, můžete odnést do sběrného dvora Vazová nebo do sběrného dvora v Újezdci, kde jsou umístěny klecové kontejnery Diakonie Broumov. Ta zajišťuje další roztřídění a zpracování sebraných věcí. Je zde jen jedna podmínka, která usnadňuje pozdější třídění, a to aby se párové věci ukládaly tak, aby nebylo později nutné hledat druhý kus do páru. Tzn. např. boty svázat šňůrkami k sobě, rukavice zastrčit jednu do druhé atp. Do sběrných dvorů můžete také zanést použitý jedlý olej, který je zpětně odebírán pro další využití. Sběrné dvory prakticky přijímají od občanů všechny druhy odpadů s výjimkou stavebních a demoličních odpadů (ty je možné zavézt na skládku Prakšická), autovraků (ty lze odevzdat na autovrakovišti) a prošlých léků (které odebírají lékárny). Elen Sladká a František Kopeček Odas odpady, s.r.o., Žďár nad Sázavou a pneumatiky firma RPG Recycling, s.r.o., Uherský Brod. Kde mohou občané objednat další popelnici, když mi současná kapacita nestačí? Na pracovišti Odboru životního prostředí a zemědělství v Nerudově ulici č.p. 193, tel Kde mohou občané odevzdat nebezpečný nebo objemný odpad? Na kterémkoliv sběrném dvoře v Uherském Brodě. Kde mohou občané nahlásit neprovedené svozy odpadu, přeplněný kontejner nebo poškozenou nádobu na odpad? Na pracovišti Odboru životního prostředí a zemědělství v Nerudově ulici č.p. 193, tel es- Brodský zpravodaj

8 zpravodajství Městská policie radí, doporučuje Po dlouhé zimě se konečně vyčasilo, přibývá slunečních dnů. Dospělí i děti vyrazili na cyklostezky, užívají si pohybu na svých kolech. Ovšem dříve, než vyjedete na kole ven, měli byste zkontrolovat funkčnost brzd, převodových součástí minimálně promazat a vše dotáhnout. Nezapomínejte na povinnou přilbu u dětí. Je také vhodné dětem dokoupit další ochranné prvky náloketníky, chrániče kolen apod. Pokud pojedete na delší výlet, neměli byste zapomenout na přísun tekutin, a to hlavně u nejmenších. Bruslaři jsou nejvíce zranitelní, stačí kamínek na komunikaci a již jste na zemi. Úrazy bývají dost často velmi vážné, na bruslích se nedá hned bezpečně zastavit. Proto jsou na místě taktéž ochranné prvky, které zabrání těžšímu zranění. Samozřejmostí jsou jak u cyklistů, tak i u bruslařů sluneční brýle při jízdě není nic příjemného, když vám v oku přistane moucha. Ten moment jako byste oslepli. Zpočátku nepřeceňujte své síly, volte nejdříve kratší trasy, aby si tělo opět navyklo na pohyb. Konečně se dočkali krásných dnů také motorkáři, kteří vyráží na vyjížďky. Mají většinou silné stroje, které ve slunečním svitu druhý řidič snadno přehlédne, a pak se stávají těžké dopravní nehody, často s tragickými následky. Proto, prosím, motorkáři buďte na silnicích obezřetní k řidičům osobních vozidel a naopak. Silnice patří všem řidičům. Příroda nám nabízí nádherné jarní scenérie, vše se zelená, kvete, voní. Všude je plno barev, zmizela šeď nebo lépe řečeno v letošním roce spíše kopy sněhu. Rodí se mláďata, zvěř je v tuto dobu zranitelná matky se příliš nevzdalují od svých mláďat, snaží se je chránit. Pokud byste našli jakoby opuštěné mládě, nehlaďte je. Má svůj specifický pach a v případě, že byste se mláděte dotkli, matka by je opustila. Většinou chodíte na vycházky i se svými psy. Snažte se je nepouštět na volno, pokud je nemáte stoprocentně zvládnuté. Ve vinohradech, na loukách a v lese je velké množství zajíců a králíků když se pes za zvířetem rozběhne, málokterý chovatel si svého psa odvolá. Pak se může stát, že dojde ke stržení zvěře či k chycení menších zvířat. Také se vám může stát, že váš pes se zaběhne a pak ho dlouho hledáte. Ve většině případů psa najdete živého a zdravého, ale také se může stát, že pes vběhne pod auto a dojde ke srážce. Chataři si užívají jarních prací opravy chat, obdělávání zahrádek a samozřejmě relaxu na chatce. Většina se již těší na posezení s přáteli u táboráku nebo při grilování. Pokud rozděláváte oheň, mějte raději v blízkosti kbelík s vodou i v případě grilování. Snadno se může stát, že vám pochutina na grilu vzplane nebo převrhnete gril. Pokud je sucho, může začít hořet okolní suchá tráva, jestliže je k tomu ještě vítr, nestihnete včas oheň uhasit. Velký nešvar je vypalování suché trávy na jaře. Je zakázáno plošné vypalování, což samozřejmě nemálo lidí nedodržuje. K požáru stačí jen velmi málo chvilka nepozornosti a již je oheň vlastními silami nezvladatelný. Okolí Uherského Brodu je kopcovitý terén a pro hasiče často špatně přístupný. V minulosti se stalo několik případů, kdy se hasiči k požáru nemohli dostat a chata lehla popelem. Bohužel došlo i k několika případům uhoření osoby. I tehdy, když pálíte klestí např. ve staré plechové bečce, bylo by vhodné toto nahlásit přes web Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům hasičů. Stává se, že pálíte odpad ze zahrady, zdálky je vidět hustý kouř a někdo zavolá na linku 150, že hoří. V ten moment musí hasiči vyjet, i když vy máte oheň pod kontrolou. Za Městskou policii Jana Buráňová Zařízení Provoz mateřských škol v Uherském Brodě v období letních prázdnin, tj. od do MŠ sídl. Olšava tel X X X X X MŠ Primátora Hájka tel pravděpodobně změna pravděpodobně změna X X X X X X MŠ Svatopluka Čecha tel X X X X X MŠ Obchodní tel X X X X X MŠ Těšov tel X X X X X pravděpodobně změna pravděpodobně změna pravděpodobně změna MŠ Mariánské nám. tel X X X X X MŠ Havřice tel X X X X X MŠ Újezdec tel X X X X X X X - dovolená V době prázdnin budou ostatní MŠ zajišťovat provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Děti rodičů na mateřské dovolené a děti na 5 dnů v měsíci mohou být zařazeny do MŠ pouze ve výjimečných případech. Na prázdninový provoz v jiné mateřské škole musí být děti přihlášeny do na zvláštním tiskopise, který je k dispozici u ředitelky MŠ, do které se bude dítě na prázdninový provoz přihlašovat. K přihlášce je nutno doložit evidenční list dítěte, který si rodiče vyzvednou ve své kmenové mateřské škole. Přihlášky dětí na prázdninový provoz musí být závazné. Platbu školného + zálohu na úhradu stravného uhradí rodiče přímo v MŠ, do které bude dítě na prázdninový provoz přihlášeno, a to nejpozději do V případě, že přihlášené dítě do mateřské školy nenastoupí, není nárok na snížení školného. V Mateřské škole Primátora Hájka a Mateřské škole Těšov bude v letošním roce prováděno zateplení budov (výměna oken, zateplení fasády). Prázdninový provoz těchto mateřských škol bude upraven po odsouhlasení postupu stavebních prací se stavební firmou. Markéta Gajdůšková vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městský úřad Uherský Brod Brodský zpravodaj

9 Nové způsoby výuky v havřické školce Jak už jsme v BZ před časem informovali, mateřská školka v Havřicích se jako jediná z našeho města zapojila do evropského projektu Informatorium školy mateřské. Jednalo se o soustavné tříleté vzdělávání určené pedagogům mateřinek, které jim poskytlo teoretický i praktický návod, jak zefektivnit komplexní předškolní vzdělávání a současně naplnit požadavky ministerstva v souvislosti s rámcovým programem pro mateřské školy, který je postaven na osobnostním vývoji dítěte. Projekt, do kterého se zapojili pedagogičtí pracovníci čtyř moravských krajů, byl nedávno završen. Přímo v našem městě se však v roce 2015 dočkáme pokračovací konference na toto téma a o dva roky později ještě v Přerově. Obě města byla vybrána kvůli spojitosti s J. A. Komenským. O tom, co konkrétně projekt Informatorium školy mateřské učitelkám a dětem z MŠ Havřice přinesl, jsem si povídala s její ředitelkou Alenou Jabůrkovou. Možná nejprve připomeňte, proč se vaše školka do projektu přihlásila Když po roce 2004 vstoupil v platnost rámcový program pro MŠ, scházelo nám k němu tematické vzdělávání. A to nám nabízel právě tento projekt. Svým způsobem to bylo vlastně tříleté studium, museli jsme v jeho průběhu předkládat studijní práce, natáčeli jsme na kameru. Vzešly z něj tři sborníky a také instruktážní film pro mateřské školy. v týdnu od 6. do 10. května 2013 pořádáme projektový týden tematicky zaměřený na město Uherský Brod. Žáci a učitelé zvou všechny rodiče a přátele školy k návštěvě jednotlivých zábavně-výukových bloků od 8.00 do hodin do kmenových a odborných pracoven. Podrobný rozpis Jaké změny jste po absolvování projektu ve školce zavedli? V prvé řadě jsme změnili prostředí tříd. Rozdělili jsme je na menší koutky samoučící dílničky, kde děti pracují v malých skupinkách a mají možnost volby, čemu se budou věnovat, co budou zkoumat a s čím si budou hrát umožňujeme jim mít své vlastní plány. Naše děti nepracují na jednom stejném úkolu. Při plánování činností více zohledňujeme typy inteligence dětí Zkuste mi to jako laikovi trošku více přiblížit Když vezmu konkrétní téma ježek, tak část dětí ježečka nakreslí, některé si ho hledá v encyklopedii, další si pro něj vyrábí krmení, někdo mu staví skrýš, jiný si na ježečka přímo hraje nebo o něm zazpívá písničku. Jaké další novinky projekt do školky přinesl? Děti mají vše popsáno. Když si třeba uklízejí do vyčleněné krabičky nůžky, mají na ní i nápis. Rozvíjí se tím jejich předčtenářská gramotnost. Ony nápis sice zatím nedokáží přečíst, přesto dochází k jakési zrakové analýze slova a postupné fixaci jeho obrazu. Děti posléze dovedou vyvodit, že tenhle nápis patří k nůžkám. Změna nastala i v komunikaci. Děti mají volnost, ale v rámci dohodnutých pravidel. Vše musí vycházet z jejich nitra. Naučí se tak řešit problémy. A i popsat své emoce když dítě začne brečet, většina dospělých na ně zareaguje slovy copak se ti stalo. Ale tady je třeba dát dítěti zpětnou vazbu Základní umělecká škola Mariánské náměstí 65, Uherský Brod Zápis žáků na školní rok 2013 /14 Hra na nástroj a zpěv pro děti od 7 let Taneční obor pro děti od 5 let Literárně dramatický obor pro děti od 5 let - první termín od do druhý termín od do v sále ZUŠ od 15:00 do 17:00 Přípravná hudební výchova pro děti od 5 let a od 6 let po celý červen vždy v úterý, středu a čtvrtek od 13:00 do 17:00 ve třídě pana učitele Valečky 1. patro vlevo Výtvarný obor pro děti od 5 let a v atelierech výtvarného oboru v 1. patře budovy ZUŠ - vchod od parkoviště začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00. Zájemci předloží 5 výtvarných prací (obrázků). Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy v kapitole DOKUMENTY. Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle nebo a na webových stránkách školy v kapitole O ŠKOLE. Srdečně zveme k návštěvě školy programu bude uveden na webových stránkách školy. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout v prostorách školy výstavu JAK chtěl změnit svět, zapůjčenou Muzeem J. A. Komenského. Těšíme se na vaši návštěvu. PaedDr. Dagmar Bistrá, ředitelka školy Sýrové království v Uh. Brodě (naproti Kauflandu) sýry z Holandska, Itálie, Francie; brynza moravská vína; zahraniční uzenina; nože zn. Fr. Dick Máte v květnu svátek nebo narozeniny? Při nákupu sýrů a vín, Vám z celkové ceny odečteme 10 %! školství a ujištění, že jsme je pochopili, čili dospělácká reakce by měla být ve smyslu já vím, že tě to moc bolí nebo určitě tě to mrzí. To u dětí funguje, vnímají to jako povzbuzení. Hovořila jste i o jakémsi natáčení v rámci projektu Lektorka si vybrala naši (a jednu brněnskou) školku a natáčela na videokameru běžné komunikační situace. Ty jsme pak s ostatními kolegy rozebírali a učili se na nich. Vznikl z toho nejen instruktážní film pro ostatní pedagogy, ale nám ty videonahrávky posloužily i tak, že jsme je pouštěli rodičům na konzultacích a oni pak sami mohli přímo vidět, jak jejich dítě pracuje, jak si vede ve skupině vrstevníků a podobně. Videonahrávky měly u rodičů veliký ohlas, takže tuto metodu používáme i dál. Jsou podle vás dnešní rodiče jiní než před dejme tomu dvaceti lety? Rozhodně. Rodiče našich dětí se zajímají o výsledky naší práce a ochotně nám pomáhají. Založili si při školce občanské sdružení a pořádají desítky akcí ročně (nocování na Maršově, pobyty na horách, společné vycházky, karneval, táboráky, brigády, zajištění exkurzí...). Dnešní rodiče pozorně sledují trendy výchovy, maminky mají určitě mnohem větší povědomí o novinkách díky internetu a lepší je i vzájemná komunikace. Markéta Švehlíková Mladí řemeslníci předvedli své umění Na SOU Uherský Brod se uskutečnil už pátý ročník krajské soutěže odborných dovedností oborů Malíř a Opravář zemědělských strojů. Své schopnosti předvedli žáci šesti středních odborných učilišť našeho kraje. Členové hodnotících komisí praktické části soutěže měli těžký úkol, protože porovnávali soutěžící žáky hned podle několika kritérií. V případě malířů to bylo zvětšení, vyměření a umístění obrazců, ladící barevnost kombinací, zvolená techniku a čistota provedení. Nejlépe se to podařilo Martinu Kubátovi ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí. Opraváři zemědělských strojů museli prokázat svou kvalifikaci při svařování, soustružení, seřízení ventilů, rozpoznávání součástek a zaměření klikového hřídele. Vítězem této soutěže se stal Martin Hošek z pořádající SOU Uherský Brod. S výsledky soutěže byl spokojen také ředitel SOU Uherský Brod Jiří Polanský. Zaznamenáváme stále lepší výsledky žáků učňovských oborů. Nejedná se přitom jen o soutěže, které pořádá naše škola, ale je to trend všech škol Zlínského kraje. Stále více se žáci z našeho kraje probojovávají do celostátních kol, kde obsazují přední místa, řekl ředitel Polanský. Více na -es- Spoustu nových fotogalerií najdete na Brodský zpravodaj

10 sociální věci Vzpomínky Dne 1. května uplyne již 5 let, co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a manžel pan František Burša. Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcery Lenka a Jitka, synové František a Jaroslav s rodinami. Kdo tě měl rád nikdy nezapomene a kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene. Dne 4. května si připomeneme nedožitých 70 let pana Antonína Čermáka. Za tichou vzpomínku děkují manželka Zdenka, synové Petr s rodinou, Pavel, Zdeněk a dcera Miroslava. Dne 7. května uplynou dva roky, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, která by se 30. května dožila 75 let, paní Emilie Frýželková. Za tichou vzpomínku děkují děti Lubomír a Dana s rodinami. Dne 9. května vzpomeneme 25. výročí úmrtí pana Radka Keňo. S láskou vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinami. Dne 19. května uplyne 10 let od úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Ing. Vladimíra Vaňka. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, syn Vladimír s rodinou a dcera Eva s rodinou. Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký. Petr Bělák byl moc šťastný a určitě je spokojený i na své další cestě, po níž odešel před 10 lety dne 22. května V srdcích celé rodiny zůstává stále. Ve vzpomínkách zůstáváš s námi dál, přestože Bůh si tě k sobě povolal. Dne 24. května odešel od nás pan František Lečbych. Kdo jste ho měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkuje manželka a dcery s rodinami. Maminkám s dětmi budou sloužit nové byty Azylový dům pro matky s dětmi rozšířil svou kapacitu sedmi bytů o dvě nové bytové jednotky. Oblastní charita, která toto zařízení provozuje, se k tomuto kroku rozhodla proto, že během posledních dvou let se počet zájemkyň o službu téměř zdvojnásobil. Ještě větší motivací bylo to, že v posledních letech strmě stoupal také počet zájemkyň, které musely být z kapacitních důvodů odmítnuty. Idea rozšířit kapacitu bytových jednotek u nás byla od samého počátku zahájení provozu azylového domu v roce Plány vybudovat další tři byty v půdních prostorách vždy ztroskotaly na finančních možnostech organizace. Protože však počet zájemkyň dlouhodobě stále převyšuje naše možnosti, rozhodli jsme se pro řešení, které by bylo co nejméně náročné na finanční náklady, řekla vedoucí azylového domu Jana Jurásková. V hledání možností pomohly nepřímo Přijďte na férovou snídani Již 2. ročník happeningu Férová snídaně se uskuteční v našem městě. Tento veřejný nekomerční piknik se bude konat 11. května 2013 od 9 hodin před Ekocentrem CHRPA na sídlišti Pod Vinohrady. Na akci se sejdou příznivci fair trade, aby společně posnídali na veřejném místě fairtradové a lokální potraviny a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Připojí se tak ke statisícům lidí po celém světě, kteří tento den slaví Světový den pro fair trade. Účastníci si sami přinesou například domácí chleba Zhasl její život tak náhle a tiše, jak zhasne tiše hvězda, co z nebe padá a náhle opustila vše, co měla tak ráda. Dne 12. května vzpomeneme nedožitých 85 let naší drahé maminky, babičky a prababičky paní Anežky Jankových. Kdo s tebou dlouhá léta žil, ten ví, co ztratil. S láskou vzpomínají dcera Yvona a syn Vítězslav s rodinami. upečený z místní mouky a čerstvých vajec nebo doma upečené buchty. V loňském roce mohli účastníci na této akci ochutnat také domácí jogurt, marmelády, med nebo zapečené müsli. Organizátoři pro ně připravují ochutnávku fairtradových potravin, především kávy a čaje. Smyslem této příjemné neformální akce je totiž také propojit fair trade s lokálními produkty. Zatímco v roce 2011 snídali produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální produkce lidé ve 41 českých a moravských městech, v loňském roce se jejich počet zvýšil již na 57. -esi samotné maminky, které jsou v azylovém domě ubytované. Shodly se v tom, že společná kuchyňka, společenská místnost a dětská herna již nejsou nutné, neplní původní účel užívání a mohou se proto změnit na nové byty. Služby azylového domu se v současné době totiž orientují spíše na individuální pomoc matce. Ze společné kuchyně se stal malý pokoj, který už obsadila matka s dvěma dětmi. Ze společenské místnosti a herny vznikl větší byt pro početnější rodinu. Samotná rekonstrukce probíhala necelého půl roku a stála téměř korun. Přispěl na ni Zlínský kraj z výtěžku tradičního novoročního koncertu i řada dalších sponzorů. Nové byty posvětil P. Pavel Martinka. Slavnostní akt, kterého se zúčastnila řada hostů, doprovodil zpěv charitního sboru. Elen Sladká MĚSTO UHERSKÝ BROD A OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNO- VÁNÍ POŘÁDAJÍ PRO SENIORY V PONDĚLÍ 13. KVĚTNA 2013 ČAJ O PÁTÉ V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ ZAČÁTEK V 15 HODIN, Cena 40 Kč ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI 10 Brodský zpravodaj

11 Divadlo Brod ovládlo festival v Novém Meste nad Váhom: posbíralo všechny hlavní ceny!!! Přijeli, zahráli, zvítězili. Doslova na celé čáře. Tak by se dal parafrázovat obrovský úspěch Divadla Brod na prestižním XVI. divadelním festivalu Aničky Jurkovičové, který se konal ve dnech dubna ve slovenském Novém Meste nad Váhom. Uherskobrodští ochotníci zde za inscenaci Tulení žena získali titul Laureát festivalu, Veronika Brázdilová (postava Rony) diplom za talentovaný a pozoruhodný ženský herecký výkon, Lenka Sasínová (postava Kate Christové) diplom za nejlepší ženský herecký výkon přehlídky a Rudolf Jedounek, Dagmar Svobodová a Roman Švehlík diplom za nejlepší scénografickou složku. Vítězství pro divadelníky znamená mimo jiné přímý postup na nejstarší festival neprofesionálního divadla v Evropě - Scénickou žatvu 2013 (ekvivalent českého Jiráskova Hronova) a také na mezinárodní festival do Srbska. Pořád tomu nemůžeme uvěřit, ale je to obrovská radost i jakési zadostiučinění, uvedl principál souboru Roman Švehlík. Když totiž Divadlo Brod se Brodské postřehy Jaromíra Slavíčka V Městském informačním centru je od dubna k dostání kniha Jaromíra Slavíčka nazvaná Brodské postřehy. Bývalý učitel biologie a zeměpisu (třicet sedm let působil na Gymnáziu JAK) a také vášnivý tenista (v roce 1993 se stal prvním seniorským mistrem republiky) se na zaslouženém odpočinku začal více věnovat i svému dalšímu koníčku psaní. Své vtipné i poučné, ale hlavně čtivé texty o zdánlivě obyčejných všednodenních událostech a přírodních krásách spojených s městem Uherský Brod publikuje ve Slováckém deníku. Nyní je vydal i v knižní podobě. Knihu doprovází řada fotografií, které sám pořídil, ač prý, co se této oblasti týká, pochází z Neumětel. Prostě to u mne funguje podle známého hanáckého přísloví Hloupý sedlák, velké brambory, směje se Jaromír Slavíček. A kde vlastně nachází inspiraci pro svou tvorbu? Procházím denně městským parkem a tam je toho k vidění! Stačí jenom neprocházet jím s hlavou u země. Měl jsem potřebu se několika lidem se svými nabytými poznatky svěřit, takže jsem je sepsal. Teprve později mě kdosi vyzval ke zřízení webových stránek (www.slavicek. byl.cz), ve kterých mám v současnosti uloženo několik set více nebo méně zdařilých úvah, prozradil Jaromír Slavíček. O tom, že svým postřehům dá knižní podobu, začal uvažovat vloni na podzim. Z textů vytvořil ucelený soubor, který přibližuje naše město trochu jiným, mnohdy až netradičním způsobem. Jaromír Slavíček však stále zdůrazňuje, že se považuje za literárního amatéra, protože svým založením je více přírodovědec. Případné mluvnické nedostatky kompenzuji hlubší znalostí přírody, takže si nejednou mohu dovolit propojit mateřský jazyk s odbornějšími přírodopisnými pojmy, a to je asi to, co mě odlišuje od jiných, zamýšlí se. Glosovat dění kolem sebe je jeho živelnou touhou. S někým se zastavím, něco v přírodě vysleduji a za půl hodiny po návratu domů už mám stránečku. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli se případný čtenář po jejím pročtení ztotožní s mými pocity, dodává. Markéta Švehlíková kultura stejnou inscenací vloni objíždělo české přehlídky, porota se nemohla shodnout, jak se k nezvyklému tématu a zpracování postavit. Porota slovenské soutěže, která na rozdíl od některých českých přehlídek nemá vazby na soutěžící soubory, se nám nesnažila inscenaci režírovat, neříkala, že by ji udělala jinak, ale plně se ztotožnila s režijním záměrem, který podle ní zcela odpovídá autorčině vizi, dodává principál. Ředitel Matice Slovenské dokonce prohlásil, že za dobu trvání festivalu na něm ještě nic tak objemného nebylo a asi ani dlouho nebude. Nutno dodat, že hra oslovila i diváky, kteří herce ocenili ovacemi ve stoje. Divadelní festival v Novém Meste se koná na počest jedné z prvních divadelních ochotnických hereček na Slovensku Aničky Jurkovičové. Jedná se o celoslovenskou přehlídku neprofesionálních divadelních souborů s inscenacemi slovenské a světové dramatické tvorby, která mapuje postavení a poslání ženy ve společnosti a divadelním umění. Nad festivalem převzal záštitu primátor Nového Města nad Váhom, spoluorganizátory byli například Národné osvetové centrum Bratislava, Matica Slovenská, Únia žien Slovenska, Trenčianský samosprávný kraj a další. Tulení ženu napsala dramatička Sue Glover (1943), která je považovaná za žijícího klasika a nejdynamičtější současnou skotskou spisovatelku. Divadlo Brod její hru nastudovalo v překladu Davida Drozda. Děj se sice odehrává v současnosti, příběh je však opředen starými severskými bájemi a je zajímavý i tím, že hranice mezi realitou a mýtem je prakticky nepostřehnutelná. Silný příběh s otevřeným koncem, dávajícím prostor divákově fantazii, citlivě dotváří variace na mystické skladby Hildegardy z Bingenu a skotské lidové písně. Diváka vtáhne do příběhu i velmi netradiční a působivá scéna, jež se díky nasvícení proměňuje v krajinu u moře v denním světle i za svitu měsíce. -mva- Ulité Kafé představilo Veroniku Plátkovou a Boglárku Struhár Dubnová výstava v literárně poetické kavárně Ulité Kafé představila tvorbu dvou dívek Veroniky Plátkové (1986) a Boglárky Struhár (1985). Obě vystudovaly Fakultu umění Ostravské univerzity, první jmenovaná pro dívku ne zrovna typický obor sochařství, druhá malbu a posléze i kresbu. Žádná z nich se prozatím vystudovaným oborem neživí. Pro brodskou výstavu vybrala Veronika (rodačka z valašského Halenkova) práce, které podle ní korespondují s prostorem umělecké kavárny: drobnější plastiky z polyesterové pryskyřice, sádry a a-crystalu se společným tématem labužnictví. Jsou to takové pamětní desky jednomu přátelství a zážitku z pivní koupele. Chtěla jsem to pojat trošku odlehčeně, zabývám se totiž hlavně figurou. Ale stejně se mi tam nakonec zase dostala, usmí- vá se Veronika. Ve vystavené tvorbě převládá bílá barva, někde doplněná zlatou. Mám ráda optické vlastnosti sádry, i když je nepraktická a rychle se zničí. Zlatá barva jen dokresluje myšlenku na jednom obrázku představuje pivo, další se zase jmenuje Sladká trojice, objasňuje. Veronika se ve volném čase nejvíce věnuje figurální tvorbě, a protože momentálně nemá ateliér, své figury šije z textilu. Je to relativně rychlé, nedělá to binec a kupodivu tím dosáhnu všech sochařských zásad, tvrdí mladá umělkyně. Dívka se zvláštním jménem Boglárka Struhár se narodila v Bratislavě, má maďarskou národnost, vyrůstala v Kolíně a nyní žije v Huštěnovicích. V Ulitém Kafé vystavuje rozměrná plátna malovaná olejem, zobrazující části křesel a pohovek. Je to vlastně takové antiumění, kterému trošku nahrává styl Ikea. V první řadě vystupuje vizuální podtext, to, jestli se něco k něčemu hodí a umění se oceňuje až poté, stává se druhořadým. A to, co jsem vytvořila, je přesně o tom když už si všechno slaďujeme, tak proč si k tomu nepověsit pohovku? zamýšlí se Boglárka. Dívka pracuje vždy v cyklech, zvolené téma se snaží uchopit a vyčerpat maximum z toho, co nabízí. Je to tady v kavárně jen takové nakousnutí toho, co dělám. Na mých obrazech jsou výřezy, které nabízejí divákovi jenom část sdělení, a ten zbytek si musí dotvořit na základě svých zkušeností nebo zážitků. Nechci tam dávat všechno, chci dát divákovi prostor pro přemýšlení, dodává Boglárka. mva- Brodský zpravodaj

12 kultura dětský folklorní soubor (Kynologický klub Uherský Brod) 12 Brodský zpravodaj

13 kultura Brodský zpravodaj

14 kultura Portrét očima muže a ženy výstava Evy Slačálkové a Zdeňka Zábranského v Galerii Panský dům Na výstavu, která je právě k vidění v Galerii Panský dům, jsem se hodně těšila. Portrétní a figurální tvorbu zde představují Eva Slačálková ze Šumic a Zdeněk Zábranský z Uherského Brodu. Byla jsem zvědavá, jak svoji první společnou výstavu budou koncipovat. Zdeněk je totiž fotograf, zatímco Eva se věnuje kresbě a malbě (suchý pastel, olej, uhel, rudka). Už po prvním rychlém zhlédnutí mi ale bylo jasné, že toto propojení dvou uměleckých disciplín a dvou genderově odlišných pohledů na svět se opravdu povedlo na jedničku. Vzájemně se tu prolínají a doplňují emoce a barvy obrazů s klidem a nostalgií černobílé fotografie. Mnohé z vyobrazených tváří můžete lehce identifikovat jsou to vesměs lidé z Uherskobrodska. V některých dílech Evy i Zdeňka je navíc zachycena tatáž osoba. Oba totiž před časem, aniž by se domlouvali, začali portrétovat své kolegy výtvarníky. Je velmi zajímavé sledovat, nakolik se jejich ztvárnění shodují a jak se jim podařilo vystihnout charakter dané osoby. Že je téma portrét pro diváky velmi atraktivní, potvrdila jejich hojná účast na vernisáži, která se konala v pátek 12. dubna. Zahrála a zazpívala na ní Marcela Trtková a tvorbu autorů v úvodním slovu představila výtvarnice Eva Jandásková, členka Sdružení výtvar- ných umělců moravsko-slovenského pomezí SVUMPS): Ukázkami kreslířské dovednosti Evy Slačálkové jsou právě její portrétní kresby, některé černobílé, jiné si pohrávají s barevnými efekty. Kresba obličeje je syntézou všech znaků lidské osobnosti. Umělec nejprve musí vstoupit do mysli modelu, odhadnout charakter člověka podle výrazu tváře a tělesné podoby a teprve pak se může pokusit o vystižení jeho podoby, uvedla Jandásková. Zhodnocení tvorby Zdeňka Zábranského však přenechala dalšímu kolegovi fotografovi Liboru Velanovi, jehož slova přetlumočila: Zábranského snímky nejsou pořizované náhodně, nýbrž jsou systematicky vybírané a následně řazené do souborů nebo cyklů. Na výstavě je 33 portrétů z cyklu: Lidé, které jsem potkal, Legendy moravského folkloru, Tváře fašanku a Rodinná fotografie. Zdeňkovy snímky jsou převážně černobílé. Je to proto, že černobílá fotografie jde více do hloubky. Autor už dnes využívá jen digitální techniku, nicméně pořád se snaží o to, aby snímek vypadal jako klasický analog. Zdeněk nejraději fotografuje portréty v jejich přirozeném prostředí: výtvarníky v ateliéru, zpěváky na pódiu či folkloristy na slavnostech. Výstava Evy Slačálkové a Zdeňka Zábranského v Galerii Panský dům potrvá do 6. června. Eva Slačálková (1979) pochází ze Šumic. Už od dětství ji fascinovaly objemné knihy o umění s reprodukcemi starých mistrů. Talent k ní v genech přišel z otcovy strany, ale věděla, že ten sám o sobě nestačí. Po ukončení ekonomického studia na střední škole proto odletěla uskutečnit si svůj sen o výtvarném vzdělání do Spojených států. Dva a půl roku tu studovala na škole The Palette and Chisel Art Academyo pod vedením uznávaného učitele a umělce Romela dela Torre. Dnes žije opět v Šumicích, od roku 2009 je členkou SVUMPS a přála by si, aby se umění stalo její hlavní pracovní náplní, která ji uživí. Zdeněk Zábranský (1962) se narodil v Brně, odmalička ale žije v Uherském Brodě. S fotografií se začal seznamovat ve fotokroužku při Domě kultury. Své snímky začal hledat v kraji Bílých Karpat, kde vznikly jeho první rozsáhlejší cykly Na potokoch ( ), Horňácké slavnosti ( ) či Lidé z Javorníka ( ). Hlavním tématem jeho tvorby je vztah člověka a přírody, dokumentární fotografie, místní folklor a krajina. Je členem SVUMPS i fotoskupin Andromeda Brumov Bylnice a AmFoto DK Uherský Brod. Markéta Švehlíková Muzikanti roku 2013 si zahráli na koncertní přehlídce vítězů V úterý 9. dubna v podvečer se v sále Základní umělecké školy konala přehlídka vítězů soutěže Muzikant Své dovednosti si v ní porovnávají posluchači hudebního oboru. ZUŠka pořádá tuto soutěž každoročně. Nejprve postupně proběhnou soutěžní kola v jednotlivých oborech. Zájem je docela velký, například klavíristů se letos přihlásilo 25, kytaristů bylo také přes dvacet, říká učitelka Pavla Stojaspalová. Ta ještě spolu s dalšími kolegyněmi usedla v porotě klavírní soutěže, která se uskutečnila koncem měsíce března. Soutěž Muzikant se koná jen v rámci školy, ale vítězové pak mohou reprezentovat ZUŠku i v dalších mimoškolních kláních. Soutěžící děti jsou zařazeny do dvou kategorií. První je určena žákům do 12 let, druhá těm starším. Nultá kategorie pro nejmenší děti je nesoutěžní, ale i ony dostávají prostor, aby se otrkali. Na koncertní přehlídce vítězů se posluchačům představilo čtrnáct hudebníků. V kategorii do 12 let to byla Valérie Šabršulová (housle vyučující D. Jančová), Alice Mikesková (zobcová flétna T. Komárek), Magdaléna Vaculová (kytara V. Vrátná), Natálie Kadlčíková (klávesy E. Valečková), Klára Bartošová (klavír H. Grimová) a Michal Kubiš (trubka J. Uher). Ve zpěvu v této kategorii zvítězila Monika Hubáčková ze třídy K. Talašové, účast na přehlídce jí však zhatila nemoc. V kategorii hudební teorie byla nejlepší Patricie Moudrá ze třídy M. Burešové. Ve druhé kategorii zahrála Jana Valečková (housle K. Tesař), Tomáš Trtek (klarinet S. Sládek), Martina Bobčíková (zpěv J. Hrubý), Tomáš Jurča (kytara vyučující R. Mahdal), Karolína Koníčková (zobcová flétna vyučující S. Sládek), David Bruštík (cimbál - L. Valečka), Vít Kadlček (trubka P. Vacek) a Eliška Nováková (klavír M. Pančochová). Videoukázky najdete na portále Kultura.UB. Sluší se ještě dodat, že na klavír malé muzikanty doprovázeli učitelé Anna Kubáníková, Marcela Trtková a Lubomír Valečka. -mva- Čeká vás svatba? Inspirujte se v Muzeu JAK! Až do srpna můžete v Muzeu J. A. K. zhlédnout výstavu Ano v bílém? Otazník v názvu je na místě, protože vdavky v bílých šatech nebývaly samozřejmostí. V devatenáctém století se ženy vdávaly zpravidla v tom nejhezčím oděvu, který měly v šatníku. Móda bílých šatů nastoupila až v době panování královny Viktorie v Anglii. Její dcery se vdávaly v bílém a inspirovaly tím vyšší společenské vrstvy. Masově se tato móda rozšířila až ve dvacátém století, nicméně střídala se délka sukní, jednu dobu se nosily i kostýmky, připomněla kurátorka výstavy Ludmila Růženecká. Exempláře šatů, obuvi a doplňků pro nevěsty a ženichy, které pochází ze sbírek Muzea města Brna, jsou doplněny dobovými fotografiemi a texty. Výstava přibližuje vývoj svatebního oděvu od konce 19. století až do současnosti. Součástí vernisáže byla i přehlídka svatebních šatů ze sbírky paní Mudrákové, v modelky se proměnily pracovnice muzea. Fotografie i videoukázky z vernisáže najdete na portále Kultura.UB. mva- Mezinárodní úspěch ZUŠ: dvakrát zlato! Čerstvá a radostná zpráva dorazila ze slovenské Kremnice. Posluchačka literárně dramatického oboru brodské ZUŠky Marie Trtková, která pracuje pod vedením Romana Švehlíka, získala hned dvě zlaté medaile v mezinárodní soutěži uměleckého přednesu Prednášam, teda som Maruška nadchla porotu texty Radka Mikoláše Blijící lišky a Jiřího Koláře Pohádka o smrti. Její vítězství je o to cennější, že jej vybojovala v konkurenci 150 recitátorů ze čtyř zemí (Slovensko, Polsko, Ukrajina a Česko). S textem Jiřího Koláře nás Maruška bude brzy reprezentovat i v celostátním kole Wolkrova Prostějova. Držíme palce a v některém z příštích čísel BZ pro vás nadanou studentku vyzpovídáme. mva- 14 Brodský zpravodaj

15 Jak se točili Rozmarýni? Prostě parádně! Folklorní soubor a cimbálová muzika Rozmarýn si v sobotu 13. dubna připomněla čtyřicáté výročí svého založení. Oslavu svých narozenin pojali Rozmarýni skutečně velkolepě: pořadem nazvaným Újezdská hospodo, hýbaj sa, na který přišlo tolik lidí, že na některé zájemce nezbyly lístky! Beznadějně vyprodaný velký sál Domu kultury měl možnost téměř dvě hodiny sledovat dynamický, vtipný, místy dojemný, ale hlavně po taneční, hudební i dramaturgické stránce do posledního detailu vypilovaný program (doplněný promítáním fotografií z historie souboru), v němž se představilo na sedm desítek účinkujících. Byli mezi nimi současní i bývalí muzikanti a tanečníci, i když zdaleka ne všichni, protože v Rozmarýnu se jich za čtyřicet let vystřídalo více než dvě stovky. Brodské jeviště se pro tento večer proměnilo v symbolický újezdský hostinec U Čechů. Právě tam se totiž na Silvestra roku 1972 soubor začal formovat. Okolnosti vzniku připomněl divákům hned v úvodu pořadu zakládající člen Josef Kovařík: Divadelníci tehdy pořádali Silvestra a mě s Libuškou Jančářovou požádali, jestli bychom nenacvičili a nepředvedli jim tam nějaký lidový tanec. Vůbec by mě nenapadlo, že jsme tím kultura položili vlastně základní kámen budoucímu souboru. Dnes tu vidíte tančit otce se synem, dcery s matkou a generační rozdíl ani nepostřehnete. Základní repertoár Rozmarýnu tvoří sedlcké tance z Újezdce, Uherského Brodu a Zálesí. Soubor na jevišti předvádí zvyky svatební, fašankové, velikonoční, dožínkové, regrútské, řemeslnické, zbojnické a zvyky u muziky. Důsledně dodržuje krojovou čistotu a při vystoupeních používá původní kroje. Rozmarýn má v současné době asi třicet členů a vedou jej Petr Vozár a Karel Trousil. Program narozeninového večera se inspiroval atmosférou dávných časů v újezdské hospodě. Tvořilo ho deset čísel: Eště sa podívám, Rozmarýn, U muziky (s podtitulem Když do Újezdce došli Havřičani, byla facka nejlepší argument), Na slavickej věži, Kdyby se ně chtělo, Zálesí, Nové Zálesí, Babská volenka, Prší déšť (zpíval Vladislav Gabriel), Kopaničářský čardáš, Zbojnická a Zpívání na pivo (společné číslo všech účinkujících). Videoukázky a kompletní fotogalerii najdete na portále Kultura.UB. Program doprovázely tři muziky CM Šabla s primášem Stanislavem Škubalem, která soubor doprovázela od vzniku do roku 1991, CM Rozmarýn s primášem Romanem Myšinským (novou muziku vytvořili bývalí členové dětských souborů Olšavěnka a Jakub na popud tehdejšího vedoucího souboru Ladislava Zapletala) a současná CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem. Velký ohlas sklidilo taneční číslo Zbojnická, v němž mladí členové předvedli takový tělocvik, že by se za něj nestyděli ani profesionální tanečníci break dance. Bouřlivých ovací se dočkali i Oldstar Rozmarýnu. Před jejich číslem Kopaničářský čardáš moderátor večera Dušan Račko upozornil, že obsahuje i vyhazovačky a doufá, že se budou vyhazovat dámy, a ne záda a kolena. Oldstaři ho ale zatančili s takovou vervou, že potlesk nebral konce. Krásnou závěrečnou tečkou bylo společné hraní a zpívání všech účinkujících, ke kterým se přidalo i publikum. Poblahopřát a předat dary oslavencům pak na jeviště přišli zástupci města, kraje, Domu kultury, Muzea JAK i folklorních kroužků Olšava, Oldšava (Uherský Brod), Světlovan (Bojkovice), Strúček, Kohútek (Bánov) a Vonica (Zlín). Narozeninové oslavy tím však nekončily - pokračovaly neoficiální částí, setkáním a zpíváním při cimbálu až do časného rána. Markéta Švehlíková Učíme se lidové tance Dovedete si představit, že by základní školu navštěvovali nejen děti, ale i dospělí? Asi si řeknete, že by to byla pěkná otrava. Na Základní škole Na Výsluní jsme to zkusili a žádná otrava to nebyla. Společně s ASPV SKM Výsluní, folklorním souborem Horněmčí a obecním úřadem Horní Němčí jsme pořádali již druhý ročník semináře Učíme se lidové tance, určeného pro širokou veřejnost. Tato akce je zaměřená hlavně na skupinu lidí, kteří mají lidovou hudbu rádi, chodí na různé akce s cimbálem, chtěli by si na folklorních akcích zatančit, ale nikdy neměli možnost se to naučit. Vyučování se ujali zkušení lektoři, vždy z obce nebo souboru, z které daný tanec pochází. Věřím totiž, že v dané vesnici se zachovala nejautentičtější podoba tance, rodilí tanečníci tančí svůj tanec srdcem, a proto dokážou předat více zkušeností než nějaký profesionál. Celý kurz se konal od 13. do 21. dubna po čtyři víkendová odpoledne. Každé odpoledne bylo zaměřeno na jiný tanec. V sobotu jsme se po roce vrátili do horského kraje Moravských Kopanic a přivítali jsme Marii Rapantovou, vedoucí FS Kopaničár a DFS Kopaničárek, se kterou si návštěvníci zopakovali hrozenskou a objevovali krásu kopaničářského čardáše. V neděli jsme oblast Moravských Kopanic ještě neopustili, ale přehoupli jsme se na druhou stranu Lopeníku do obce Březová a s manželi Janků z FS Dúbrava jsme se naučili méně známou březovskou sedláckou. Další sobotu jsme se přesunuli do oblasti Luhačovického Zálesí a za pomoci Evy Janíkové z FS Leluja jsme si zatančili dokonce tři tance z této oblasti. Poslední den kurzu, v neděli , jsme zamířili do oblasti Uherskému Brodu vzdálené, až na Horňácko, kde jsme pod vedením Jose- fa Slováka z FS Velička pronikali do tajů sedlácké z Velké nad Veličkou. Celou výuku doprovázela HM Kopaničár a účastníci kurzu obdrželi malou příručku o průběhu celého kurzu s popisem jednotlivých oblastí, písní a kroků tanců. Seminář měl velkou návštěvnost a sjeli se na něj lidé z celého Uherskobrodska, proto se i příští rok můžete těšit na další ročník této zvláštní výuky na základní škole. Velmi ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům a všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Redakčně kráceno, Více na vvv.ub.cz Ing. J. Bartošová, Foto: M. Kristek Vybojovaly Slavíčka Regionální přehlídka dětských zpěváků lidových písní Zazpívej Slavíčku, která se letos konala již po devětatřicáté, zná své vítěze. Jsou mezi nimi i dvě dívky z Uherského Brodu: Kateřina Šmídová a Aneta Lekešová. Katka, která je členkou soborů Olšavěnka i Malučká Nivnička, si prvenství vybojovala v kategorii tříd, Aneta v kategorii tříd. Finále se uskutečnilo v neděli v Uherském Hradišti, pěvecké dovednosti dětí z 18 obcí a měst hodnotila odborná porota ve složení Anna Maděričová, Ludmila Černíčková, Marie Rosenfeldová, Eva Veselá, David Pavlíček, Lea Slováčková a Jaroslav Zatloukal. Soutěžící doprovázela CM Ohnica, pořad moderovala Tereza Habartová. mva- Brodský zpravodaj

16 školství Střední průmyslová škola a Obchodní akademie myslí na potřeby seniorů Vážení senioři, využijte aktivně svého volného času. Bavte se a rozvíjejte své dovednosti ve společnosti svých vrstevníků. Chcete snadno, levně a kdykoliv komunikovat se svou rodinou, která žije na opačném konci republiky či dokonce Země? Chcete se udržet v kondici a rádi se protáhnete pro své zdraví? Nebo snad upřednostňujete pobyt v přírodě s aktivním programem? Máte zájem o výtvarné kurzy? Dáváte přednost společenským hrám? Či si snad raději rozšíříte obzory v rámci školení určeného speciálně pro seniory? Právě takové volnočasové aktivity upravené vám na míru jsou v naší nabídce. Myslíme na vaše potřeby a poskytneme vám zábavu s kvalitním obsahem tak, aby vyhovovala vašim zájmům i příjmům. Seniorský věk může být aktivní a plný zážitků. Záleží jen na každém konkrétním člověku, zda využije nabízených možností setkat se s lidmi, kteří mají podobné zájmy. Rádi bychom jim zprostředkovali možnost nalézt nové přátele a známé na cestě za zážitky a poznáním. Podrobnou nabídku programů a aktivit budeme průběžně uveřejňovat zde v Brodském zpravodaji. Doufám, že tak budeme moci přispět k plnohodnotnému strávení volného času našich seniorů, dodala Jana Jančaříková z Centra celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod. Nabídky na letáku níže na této straně. Olympijský vítěz obdivoval v Norimberku výrobky žáků SŠ-COPt Na světové výstavě IWA v Norimberku již tradičně vystavuje SŠ-COPt Uherský Brod ve spolupráci s MŠMT, Asociací výrobců a prodejců zbraní ČR a v neposlední řadě s Českou zbrojovkou, a.s. SŠ-COPt zde vystavovala výrobky žáků studijních oborů Puškař a Umělecký rytec kovů. Velký zájem vzbuzovaly nové, moderní malorážky. Obzvlášť malorážka s pažbou v růžové barvě pro začínající střelce se velmi líbila a byla terčem mnoha diskuzí mezi odbornou veřejností. Žáci oboru Umělecký rytec předváděli dárkové kazety, které nazdobili pod vedením paní Fojtíkové. Dalším exponátem byly zdobené doplňky na kulovnici CZ 550, které vyrobili žáci 3. ročníku Uměleckého rytce pod vedením pana Kranze. Tuto řadu exponátů doplňovaly kresby loveckých psů, jež slouží jako příprava pro samotné rytí zbraní a doplňků. Kresby vytvořili žáci pod vedením ak. sochaře P. Gabrhela. Všechny výrobky hodně zaujaly olympijského vítěze ve střelbě z malorážky pana Kůrku, který se zajímal jak o výuku, tak o výrobu zbraní. Na základě těchto skutečností pozval vedoucí pracovník Asociace výrobců a prodejců zbraní ČR naše žáky na dubnovou mezinárodní výstavu IDET v Brně. Největším úspěchem účasti na výstavě byla jednání ředitele školy s odbornými firmami a zahraničními školami. Například se školou HTBLA Ferlach jsme se dohodli na vzájemných výměnných pobytech žáků, které začínají letos v září. Dále jsme uzavřeli dohodu o výměně pedagogických dokumentů a učebnic, ale i modelů pro výuku. Především o spolupráci v této oblasti projevila zájem škola ze Suhlu. Nejdůležitější výsledek jednání byl se Státní zkušebnou zbraní v Praze, která chce se školou uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci při vývoji, výrobě a zkoušení zbraní. V oblasti optiky používané na zbraně jsme mimo firmy Swarowski, se kterou již spolupracujeme, uzavřeli také dohodu s firmou MEOP- TA Přerov. Tímto výčtem spolupracujících firem můžeme pokračovat hodně dlouho. Třešničkou na dortu bylo jednání s šéfredaktorem anglického časopisu s názvem THE SPACE FACTORY panem Markem Peacockem, kterého hodně zajímala naše škola a vyžádal si podrobné informace. SŠ-COPt a výrobky žáků jej zaujaly natolik, že připravuje obsáhlý článek o naší škole i s obrazovou dokumentací, vypočítává ředitel Milan Pechal a dodává, že s vystoupením školy na letošní světové výstavě IWA v Norimberku je velmi spokojen, a to i proto, že odborné firmy vystavovatelů berou SŠ-COPt jako neodmyslitelnou součást výstavy. V současné době se škola SŠ-COPt připravuje na další mezinárodní výstavu v Nitře pod názvem Mladý tvorca, kde tradičně sbírá velké úspěchy. Na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že žáci SŠ-COPT jsou po odborné stránce dobře připraveni k nástupu do firem. -es- Základy ovládání počítače Naučte se ovládat svůj počítač Přečtěte si nebo napište svým známým Aktuální zprávy - přečtěte si je na internetu Lektor: Ing. Josef Martinák, ml. Rady pana Martináka pro dům a zahradu Pořádání besed na aktuální sezónní práce a zlepšováky týkající se Vaší zahrádky a domu Vzájemné předávání rad a zkušeností Lektor: Ing. Josef Martinák, st. Termín: 20., 23., 27., Začátek 15:30 Termín: , Začátek 15:00 Místo konání: SPŠOA, Předbranská 415 Místo konání: Domov mládeže, Větrná 1370 Celková délka: 4 x 2 hod Cena: 175,- Kč Celková délka: 2 x 2 hod Cena: 310,- Kč Šikovné ručičky Jste kreativní, tvořivé? Chtěly byste si samy vytvořit nejrůznější dárky nebo dekorace? Přijďte se podělit o své tvůrčí nápady Lektor: Anna Macková Komunikace v rodině Kdy a proč dochází ke konfliktům? Jak komunikujeme v rodině? Jak předcházet konfliktům. Lektor: Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová Termín: Začátek 15:00 Termín: Začátek 15:30 Místo konání: Domov mládeže, Větrná 1370 Místo konání: SPŠOA, Předbranská 415 Cena: 80,- Kč Celková délka: 2 hod Cena: 80,- Kč Celková délka: 2 hod Kurzy se uskuteční v Uherském Brodě při minimálním počtu 10 osob. Na jednotlivé kurzy je nutné se přihlásit nejpozději dva dny před konáním akce. Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Janáček, tel.: , SPSOA Uherský Brod 16 Brodský zpravodaj

17 inzerce nabízí k pronájmu za výhodných podmínek: 1. na farmě v Uherském Brodě zateplenou halu s plynovým vytápěním o ploše 1296 m2 (bývalý sklad Crystalexu a Baťa) 2. provozovnu bývalého lihovaru na ulici Nivnická v Uherském Brodě k možnému využití dílenských a kancelářských prostor: - dílenské prostory cca 400 m2, cena 400 Kč/m 2 /rok bez energií - kancelářské prostory 150 m2, cena Kč/m 2 /rok bez energií - volná zpevněná plocha o výměře m 2 Informace: Ing. Jahoda, tel nebo Bc. Hanáček, tel Brodský zpravodaj

18 inzerce ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JANA OPLETALOVÁ Masarykovo nám. 72 /budova ČSOB/ Uherský Brod tel.: , KVALITNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY V CENTRU UHERSKÉHO BRODU, PRÁVNÍ SLUŽBY ON-LINE, JASNÉ CENOVÉ PODMÍNKY VÍCE NA Řádková inzerce Realitní kancelář STING, s.r.o. přijme makléře pro oblast Uherský Brod a okolí. Nabízíme: exkluzivitu regionu a zakázek odborná i obchodní školení zdarma zázemí společnosti auto, telefon, fotoaparát, marketingová podpora v režii společnosti progresivní hodnocení a čistou provizi z obchodu až 50% fixní základní plat kariérní růst Kontakt: Pronajmu byt 2+1 na ulici Družstevní, 1. patro. Cena dohodou. Tel: Pronajmu chaloupku u Telče na letní dovolenou (max. 5 osob) Kč / týden. Kontakt: Staré pivní lahve s litými nápisy,dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo. Koupím do sbírky. Tel Prodám RD 3+1 v UB-Havřicích, s dílnou, dvorem a zahradou. Tel RK nevolat. Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 s výtahem a balkonem. Volný od května. Ulice Revoluční. Tel Prodám elektrický psací stroj zn. Konsulta Gabriele 110. Tel Prodám zahrádku 470 m2 v Uherském Brodě, osada Třešňovka. Na pozemku je zbudovaný sklep 20 m 2, ke kolonii je možný příjezd autem, v dolní části zahrádky je dostupná užitková voda. Cena dohodou. Volejte tisíc Čechů bude letos jednat o refinancování hypotéky NEMUSÍTE ČEKAT NA KONEC FIXACE, PŘIJĎTE HNED! ÚROKOVÉ SAZBY JSOU NA HISTORICKÉM MINIMU A UNICREDIT BANK VÁM JE GARANTUJE AŽ DO KONCE ROKU. Mnoho klientů, kterým letos končí fixace hypotéky, začínalo svůj úvěr na bydlení splácet v roce 2008, kdy byly úrokové sazby hypoték téměř o 2 % vyšší než dnes. Většina z nich proto věří, že pro další období získají výhodnější podmínky. Pečlivě sledují nabídky bank a doufají, že aktuální velmi nízké sazby vydrží až do chvíle, kdy budou o své hypotéce v průběhu tohoto roku jednat. Nyní už čekat nemusí. UniCredit Bank přichází na trh s revoluční novinkou. Banka poskytne klientům pro refinancování hypotéky PŘEDFIXACI ÚROKOVÉ SAZBY s garancí až do konce tohoto roku. PŘEDFIXACE HYPOTÉKY S GARANCÍ Bez měsíčního poplatku za vedení hypotéky při uzavření smlouvy do konce května. Garance atraktivní fixní úrokové sazby do konce roku. Nemusíte znovu dokládat příjmy ani odhad ceny nemovitosti. Půjčíme vám až na 100 % odhadní ceny nemovitosti. Poskytnutí nového hypotečního úvěru je zdarma. Odborné poradenství v pobočkách po celé ČR. V roce 2008 byly roční sazby u hypoték výrazně vyšší, než je tomu nyní, v průměru se pohybovaly okolo 5,5 %. V současnosti přibližně 80 až 100 tisícům klientů končí tříleté a pětileté fixace a jejich čas na rozhodování se pomalu, ale jistě krátí. Sazby v mezičase klesly na historické minimum a jejich hodnota se pohybuje u fixních hypoték pod 3 %. Snížení měsíční splátky a především úsporu domácího rozpočtu by měl zvážit každý. KOLIK UŠETŘÍTE U průměrné hypotéky v hodnotě 1,5 milionu korun s dobou splatnosti 20 let můžete ušetřit: téměř Kč při každé měsíční splátce; ročně pak více než Kč. Více v UniCredit Bank Expres na Masarykově nám. 101 v Uherském Brodě, tel.: , mobil: Brodský zpravodaj

19 Bronzová radost brodských florbalistek Víkend snů prožily florbalové juniorky 1. AC Uherský Brod. Odcestovaly do Prahy, kde v hale Tatranu Střešovice proběhly boje v závěrečné fázi prvoligové soutěže, v play off. Opět po roce se Broďanky probojovaly mezi osmičku nejlepších týmů republiky. Tentokrát odjížděly s vůlí porvat se o medaile. Věřily si více než v minulých letech a průběh turnaje ukázal, že oprávněně. 1. liga juniorek je docela slušný kolos. Do soutěže vstupuje asi padesátka týmů, které jsou rozděleny do šesti divizí podle polohy v republice. V divizích se odehraje základní část, kdy týmy sehrají dvanáct zápasů. Nejlepší týmy poté postoupí do tří nadstavbových skupin, kde na ně čeká další porce dvanácti zápasů, tentokrát s výrazně kvalitnějšími soupeři. V této skupině se Broďankám dařilo náramně. Celou skupinu vyhrály a zajistily si tím přímý postup do play off, který je vyhrazen pouze třem nejúspěšnějším týmům republiky. Ostatní se do play off probojovávaly kvalifikačními zápasy. Do letošního boje o titul Mistra republiky se probojovaly tyto týmy: Tatran Střešovice, Elite Praha, Sokol Královské Vinohrady, WOOW Vítkovice, Bohemians Praha, FBC Židenice, FBC Liberec a 1. AC Uherský Brod. Souboj o třetí místo: 1. AC UB Tatran team Děkanka 5:4 Ve světě českého florbalu není zvučnějšího jména než Tatran Střešovice. A právě tento celek, zklamaný z neúčasti ve finále, chtěl Broďanky smést ze hřiště. Přesto si třináct brodských hráček nemohlo dovolit hrát proti dvacetičlennému soupeři nic jiného, Rožek v lezení na obtížnost druhý Po dvouměsíční tréninkové pauze, zaviněné léčbou chronických zánětů šlach obou ukazováků, naskočil Michal Rožek z horolezeckého oddílu T. J. Sokol UB do kolotoče závodů Českého poháru v lezení na obtížnost. Úvodním závodem sezony bylo tradiční klání v Lomnici nad Popelkou, kde se leze na poměrně nízké a zároveň hodně převislé stěně. V konkurenci 20 mužů se Michalovi podařilo těsně projít sítem dvou kvalifikačních cest a z posledního místa postoupil do finále. Na mém výkonu v kvalifikačních cestách se podepsalo tréninkové manko i celková nevylezenost, řekl po závodě Rožek. Ve finálové cestě málem vypadl již z druhé- MLÁDÍ V TANCI A POHYBU 2013 V Domě kultury se konal již 21. ročník regionální přehlídky pohybových skladeb Mládí v tanci a pohybu. Svá vystoupení zde předvedly děti z mateřských, základních i středních škol i různých sportovních občanských sdružení či domů dětí. V drtivé převaze děvčata, ale i několik chlapců vystoupili s výrazovým tancem, aerobicem, tanečními parodiemi, break dancem, orientálním i moderním tancem. Souboj o přízeň porotců tak svedly všemožné krokové variace. Soutěž se koná v Uherském Brodě již tradičně a sjíždějí se na ni taneční soubory a seskupení ze širokého okolí. Téměř nikdy si tuto pestrou přehlídku nenechají ujít zástupci z Kunovic, Uherského než celoplošnou, únavnou obranu. Pražská mašina se prostě nesměla dostat do obrátek. Jenže ani brodská kola se neroztáčela zrovna svižně. Už v osmé minutě Broďanky prohrávaly 0:2 a jejich výkon vadl. Živou vodou se stal šťastný gól Kadlčíkové z brejku. To byl mohutný impuls pro spoluhráčky. Vidíte, půjde to! A Brod začal šlapat. Proti němu stála horda kvalitních pražských hráček, plná hala pražských fanoušků a možná i pražští rozhodčí. Hrálo se velmi tvrdě. Některé zákroky Pražanek byly na pomezí kriminálních činů. Také Broďanky z únavy faulovaly. Dvakrát museli pořadatelé odnášet brodské hráčky z plochy. Na střídačce se spotřebovalo ohromné množství ledu, chladivých sprejů, tejpů a obinadel. V závěru měl trenér Brodu k dispozici pouze čtyři útočnice. Stav 3:3. Brod je fyzicky na dně. Přesto se urvala Indrová a poslala své spoluhráčky do vedení. Praha šílela. Na brodskou bránu se valil útok za útokem. Fyzicky zdatné Pražanky týraly své soupeřky rychlou hrou. Broďanky byly zatlačeny před svou bránu a dřely nadoraz. Tatran zahodil obranné starosti za hlavu. Bezhlavě se vrhl do útočení. V této situaci se jako zjevení objevila v brejku brodská Matějíčková a nekompromisně zavěsila. Šest minut před koncem vedlo 1. AC nad slovutným Tatranem o dvě branky! Nastalo nekonečných šest minut. Hráčky děkovaly za každou sekundu, která je přibližovala k medaili. Zběsilé Pražanky skórovaly čtyři minuty před koncem. Rozpoutalo se florbalové peklo. Na střídačce Brodu už nebyla žádná ho chytu, ale problém vyřešil a následně si dokázal i odpočinout v místě, kde se dalo na krátkou dobu na stěně udržet bez použití rukou (tzv. nohand). Odtud úspěšně dokráčel až do stropu, kde již evidentně lezl z posledních sil a spadl. Nakonec jeho finálový výkon stačil na 2. místo za talentovaným Romanem Kučerou. Byl jsem z výsledku ve finále mile překvapen. Nyní se chystám na další závody ČP nejdříve v Písku a v téměř domácím prostředí ve Zlíně, dodal nakonec spokojený Michal, který se stal Lezcem roku 2012 uherskobrodského horolezeckého oddílu a také se umístil jako devátý v anketě sportovec okresu Břetislav Lebloch Hradiště, Březolup, Ostrožské Nové Vsi, Slavkova, Nivnice aj. Výrazně mezi nimi ale vynikají i domácí kolektivy, a to především děvčata z 1. AC a Centra volného času Bady. Letos se divákům představilo celkem 27 kolektivů v sedmi kategoriích. Všichni předvedli nápadité choreografie, krásné kostýmy, jevištní rekvizity a navodili neopakovatelnou atmosféru plnou vzájemné podpory a emocí. Akci uspořádala Asociace sport pro všechny SKM Výsluní Uherský Brod z pověření RCSVP Uherské Hradiště ve spolupráci s Centrem volného času Bady Uherský Brod za podpory Zlínského kraje a města Uherský Brod. E. Sladká sport nezraněná hráčka. Do hry se nevstupovalo podle stálých formací, ale podle zdravotního stavu. Tatran riskuje a hraje v šesti, bez gólmanky. Neúspěšně ! Juniorky. AC Uherský Brod poprvé v historii získaly medaili v první lize! Radost, slzy, objetí, pozdravy hrstce fanoušků. Hráčky prožívají svůj největší florbalový úspěch. Góly 1. AC UB: Matějíčková 2x, Kadlčíková, Mošťková, Indrová. Tomáš Králík, trenér 1. AC, se ohlédl za uběhlou prvoligovou sezonou: Tenhle tým si medaile určitě zaslouží. V celé sezoně odehrál 28 ligových zápasů, z toho 23 vítězných a jen třikrát odešel poražený. Je až neuvěřitelné, že se dá odehrát medailová sezona jen s dvanácti hráčkami. Holky konečně prodaly zkušenosti, jež získaly v obrovském množství kvalitních zápasů, které v minulosti absolvovaly. Téměř celý tým je tvořen partou holek z jedné třídy ZŠ Pod Vinohrady. Lidsky si sedly a drží partu i teď, kdy se rozeběhly po středních školách. Mám obrovskou radost a hrozně jim přeji úspěch. Když jsem viděl, v jakém fyzickém stavu dohrávaly zápas o bronz, tak mě to dojímalo. Sestava 1. AC Uherský Brod: Omelková (G), Slezáková (G), Mandová (C), Indrová, Matějíčková, Mošťková, Kadlčíková, Pravcová, Zlámalová, Madajová, Loskotová, Marková, Uškrtová Trenér: Tomáš Králík, vedoucí týmu: Martin Šubík. Podrobnosti o dalších zápasech na -tk- Plavecké závody o Mokrého Emana Z plaveckého oddílu TJ Spartak Uherský Brod se vydala skupina 5 dívek a jednoho chlapce do Prostějova na závody, které byly určeny pro ročník 2001 a mladší. Šárka Kadlecová a Barbora Březinová plavaly v kategorii jedenáctiletých dětí. Šárce se nejvíce dařilo na její oblíbené trati 100 prsa, kde si doplavala pro třetí místo. Na trati 100 m polohový závod a 100 m znak obsadila 8. místo. Na 100 m volný způsob a 100 m motýl obsadila vždy 10. místo. Barča si vylepšila osobní maxima a skončila v půli startovního pole. Štěpánka Michalčíková a Žaneta Žáčková závodily v kategorii desetiletých plavců. Štěpánka proměnila své tři starty v první místa, a to na trati 50 m prsa a volný způsob v rekordu závodů o Mokrého Emana. Pouze na trati 50 m znak našla přemožitelku a skončila na druhém místě. Žaneta skončila na 50 m prsa na 10. místě a na 50 m znak vybojovala 15. místo. Nejmladšími účastníky byli Aneta Svozilová a Viktor Švanyga, kteří plavali v kategorii devítiletých. Aneta překvapila třetím místem na 50 m znak, 8. místem na 50 m motýl a 13. místem na 50 m prsa a volný způsob. Pro Viktora byly tyto závody první velkou zkušeností. Na 50 m znak skončil na 11. místě a na 50 m volný způsob na 16. místě. -rk- Brodský zpravodaj

20 sport Dvě zbytečné porážky na závěr sezony Poslední kolo soutěže U17 již z našeho pohledu nemohlo přinést změnu v umístění. Mohli jsme však porazit jeden z týmů, který se umístil před námi. Bohužel se nám to nepovedlo. TJ Spartak Uherský Brod TJ Třebíč 61:73 (13:18, 35:34, 55:52) Do zápasu jsme vstoupili se zbytečným respektem. Ten se projevoval především v nevynucených chybách a ztrátách, které soupeř nemilosrdně trestal. Naštěstí jsme se v útoku zpřesnili, začali hrát více pod koš a díky tomu jsme se bodově dotáhli na soupeře. V závěru poločasu jsme se díky sérii rychlých protiútoků dokonce dostali do vedení. Ve třetí čtvrtině jsme se i díky několika úspěšným trojkovým pokusům udrželi ve vedení a vše nasvědčovalo tomu, že bychom mohli dovést utkání do vítězného konce. Bohužel v posledním hracím období jsme totálně propadli v útoku, nedávali jsme jasné střely z pod koše, ztráceli přihrávky a tím jsme se v podstatě připravili o vítězství v zápase. Krutou tečkou pak byla poslední minuta, kdy soupeř sedmi body v řadě navýšil rozdíl ve skóre až na konečných 13 bodů. Je to velká škoda. Byli jsme více než vyrovnaným týmem, ale bohužel rozhodlo větší Stříbro pro děvčata z gymnázia Nádherného úspěchu dosáhly florbalistky Gymnázia J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod. Na mistrovství republiky středních škol vybojovaly stříbrné medaile. Jejich cesta do finále začala v okresním kole, kde porazila SOŠG Staré Město 4:0, SPŠOA Uherský Brod 2:0 a Gymnázium Uherské Hradiště 3:2. V krajském kole jsme zvítězily nad SZŠ a VOŠZ Zlín 12:0, VPŠ a SPŠ Holešov 4:1. V kvalifikaci jsme přehrály Slovanské gymnázium Olomouc 4:2 a MSŠZe a VOŠ Opava 6:2. Samotné republikové finále se konalo v Nerovnici. Naši skupinu jsme vyhrály po vítězstvích nad Akademií VOŠ, Gymnáziem a SOŠ uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou 3:2) a OA a SZdŠ Blansko 8:0. V semifinále nás čekaly nebezpečné hráčky Gymnázia a SOŠ pedagogické Liberec. Děvčata ovšem neponechala nic náhodě a v sedmé minutě vedla už 3:0. Bezchybnou hrou jsme postupně zvyšovaly vedení až na konečných 6:1. Ve finále proti nám stálo množství chyb na naší straně. TJ Spartak Uherský Brod TJ Třbíč 57:62 (12:16, 29:30, 42:50) Do odvety jsme vstoupili se zónovou obranou, která se nám poměrně osvědčila již v prvním zápase. Soupeř s ní měl v postupném protiútoku docela problémy. Bohužel, špatné nahrávky a chyby v útoku darovaly hostům body díky nekompromisním rychlým protiútokům. Pokračoval tak obraz hry z prvního zápasu. Přesto se nám povedlo znovu do poloviny zápasu srovnat skóre. Bohužel ve třetí čtvrtině jsme znovu totálně propadli v útoku. Nepřesné, nedůrazné a zbrklé zakončení, absence hry na dlouhé hráče a další a další ztráty nahrávaly hostům. I když se nám povedlo vyfaulovat nejlepší střelce a hráče Janíka, křeč, ve které jsme se nacházeli, se nám nepovedla překonat. Zřejmě se zde projevila i celková únava hráčů po náročné sezoně. I když jsme se v posledním hracím období nakrátko dostali do vedení, závěr znovu bohužel patřil hostům. Osmi body v řadě rozhodli zápas a právem si od nás vezou 4 body. Je to velká škoda, protože zde jsme byli vítězství opravdu velmi blízko. družstvo Gymnázia Praha, Nad Alejí, jehož většina hráček hraje extraligu. Samotné utkání pro nás nezačalo šťastně, již ve 33. sekundě jsme dostaly branku. Zbytek první a téměř celou druhou třetinu jsme se snažily o vyrovnání, které se podařilo v poslední minutě Andreji Matějíčkové. Soupeřky však kontrují a jednu sekundu před koncem zvyšují na 2:1. V poslední třetině otvíráme hru a vrháme všechny síly do útoku. Pražačky toho zkušeně využívají a přidávají další branky. Utkání končí výsledkem 5:1. I přes tuto porážku jsme v Jedovnici zanechaly velmi dobrý dojem. O našich kvalitách svědčí i to, že Kamila Pravcová byla s osmi brankami vyhlášená nejlepší střelkyní turnaje. Nejenom jí, ale i všem ostatním děvčatům blahopřejeme k tomuto mimořádnému úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a Uherského Brodu. Redakčně kráceno, více na Z. Zemčík Stříbro pro 1. AC v zahajujícím kole Aerobictour 2013 V sobotu 6. dubna byla odstartována další aerobictour. Prvním pořadatelem se stalo město Tlumačov, jako tradičně nejúspěšnější pořadatel připravilo vynikající závody, skvělé ceny a zajímavé hosty. V porotě opět usedl David Holzer, bývalý mistr světa, a nově Hanka Kynychová, bývalá reprezentantka, nyní propagátorka fitness a zdravé výživy. Náš tým 1. AC má letos novou trenérku, ještě aktivní členku Kristýnu Mahdalovou, bývalou žákyni školy, která není nováčkem v trénování malých aerobiček. Pomáhala sestavovat choreografii u skladby Mickey Mouse před 2 lety. Je trenérkou nejmladší skupiny do 10 let. Jejich skladba má název LADY GAGA. Skladbě se podařilo získat umístění v polovině závodního pelotonu, což je velký úspěch pro polovinu nováčků v sestavě. Největším úspěchem bylo stříbro z 15 zúčastněných týmů pro skupinu Hanky Bujáčkové ve věkové kategorii let. Jejich skladba se jmenuje TAP DANCE a tvoří ji loňské Baletky, které vyhrály celou tour. Nejstarší skupinu trénuje Michaela Hanáková, její skupinu tvoří osmačky a bývalé žákyně naší školy. Společně nacvičily skladbu RockenRoll. Velká gratulace patří našim stříbrným závodnicím a jejich trenérce! Stříbrná sestava: Monika Lišková, Šárka Meindlschmidová, Anna Havlíková, Veronika Surá, Zuzana Kolouchová, Aneta Havierová, Natálie Soukeníková, Natálie Kotheová, Kateřina Dědková, Kateřina Sedláčková, Natálie Plášková, Alžběta Lukešová, Monika Somrová, Monika Hubáčková, Michaela Lišková, Lucie Struhelková, Tereza Mahdalová, Tereza Hniličková, Nikol Nejedlíková, Adéla Bartošová. V. Chmelařová T. J. SOKOL Uherský Brod pod záštitou starosty Patrika Kunčara pořádá tradiční BRODSKÝ MÁJ Ve středu ve hod. na stadionu za sokolovnou Od 14 hod. se vám o dobrou náladu postará country beat FÉNIX Klub Agility Olšava Klub Agility Olšava, občanské sdružení, děkuje Městu Uherský Brod za finanční podporu na zakoupení agility překážek. Tímto nám město velmi pomohlo ke zkvalitnění naší činnosti. jednatel Soňa Haluzová 20 Brodský zpravodaj

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1].

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1]. MISE č. 1 a 2 Hlavním zaměřením těchto misí je odpad, proto je k těmto úkolům vhodné znát základní pojmy týkající se jeho třídění, a to jaký odpad vlastně třídit vůbec lze. Informace jsou přehledně shrnuté

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad.

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad. Pondělí, Leden 200 0:57 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob. Nakládání s komunálním odpadem, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravuje vyhláška

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Změna loga společnosti.a.s.a.

Změna loga společnosti.a.s.a. Autor Datum Změna loga společnosti.a.s.a. S platností od 1. března 2015 společnosti skupiny.a.s.a. group změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Společnost FCC je majitelem skupiny.a.s.a.

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 OBEC SVÉPRAVICE Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Hrotovice č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška Města Hrotovice č. 1 / 2007 Obecně závazná vyhláška Města Hrotovice č. 1 / 2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města Hrotovice se na svém

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více