ezné nástroje LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ezné nástroje LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE"

Transkript

1 ezné nástroje 2009 LETECTVÍ A ZBRAN P ÍRODNÍ ZDROJE INFRASTRUKTURA DOPRAVA TRVANLIVÉ PRODUKTY SPECIÁLNÍ APLIKACE

2 Vážení zákazníci: Od svého vzniku v roce 1938 firma Kennametal pesn chápala, jak zlepšit výrobní innost a rentabilitu zavádním jedinených výrobk a služeb snižujících provozní náklady a dodací lhty. Tchto více než 250 stránek pedstavuje nejnovjší inovace v oblasti vrtání otvor, frézování, soustružení a systém nástroj a v oblasti prvotídních služeb. Vše je navrženo za úelem zvýšení celkové produktivity i v nejnáronjších aplikacích zpracování kov. Spolehnte se na spolenost Kennametal, a podstatn zvýšíte svou výrobní konkurenceschopnost. Pokud chcete získat další informace, kontaktujte zástupce firmy Kennametal nebo autorizované prodejce firmy Kennametal nebo navštivte webové stránky Oddlení technické podpory a služeb pro obrábní spolenosti Kennametal

3 Obsah Služby A1 A3 Soustružení B1 B79 Beyond B2 B45 Pokroilé materiály B46 B63 ISO destiky na nerezové oceli B64 B68 ISO destiky z Cermetu B70 B79 Vyvrtávání otvor C1 C27 Vrtáky Y-Tech C2 C5 Závitníky ze slinutých karbid C6 C27 Frézovací nástroje D1 D47 Mill D2 D27 Zapichovací fréza Z - Plunge D28 D44 Fréza na T drážky KTMS, KSSR, Hexacut D46 KFSR, TM25, KSCM D47 Karbidové stopkové frézy E1 E41 HARVI II E2 E9 F4AS E10 E11 HARVI tybitá E12 E15 KenFeed E16 E19 MaxiMet E20 E29 AADF, AADE E30 E33 Popis materiál a ezné podmínky E34 E41 Nástrojové systémy F1 F58 HSK-T F2 KM20/25/ F3 F29 Osové obrábcí hlaviky KM F30 F34 Frézovací upínae HPMC F35 F48 Upínací trny pro nástrné frézy s vnitním rozvodem chlazení BT & CV F49 F57 Strategie využití stroj SVS F58 Rejstík G1 G11 Rejstík podle objednacího ísla G1 G3 Rejstík podle katalogového ísla G4 G11 Obchodní zastoupení Kennametal v jednotlivých zemích G12 G13

4 Obrábní kov je naší specializací již 70 let. Nikdy jsme nepestali vynalézat, navrhovat, zkoušet a vyrábt nejlepší nástroje na svt. Protože jediným cílem naší spolenosti je pomáhat rstu vašeho podnikání. Inovace ve frézování Naše frézovací nástroje jsou nepekonatelné svou kvalitou, hodnotou i výkonem! Žádný jiný výrobce nenabízí takovou komplexní kombinaci plátkových i monolitních frézovacích nástroj. Další informace najdete na stranách D1 a E1. Inovace ve vrtání otvor Firma Kennametal nabízí nejkomplexnjší adu výrobk pro vrtání otvor, sahající od mikrovrták ze slinutého karbidu až po plátkové vrtáky, systémy jemného vrtání, rychloezné vrtáky pro všeobecné použití a bity QPV. Další informace najdete na stran C1. Inovace v soustružení Naše inovace v oblasti soustružení jsou specificky navrhovány pro dosažení optimálního výkonu ve všech soustružnických, zapichovacích, upichovacích a vyvrtávacích aplikacích. Prohlédnte si naši kompletní adu bitových destiek z vysokovýkonových karbid povlak vetn naší nové platformy Beyond a naši nabídku univerzálních držák pro všechny soustružnické aplikace. Další informace najdete na stran B1. Inovace v nástrojových systém Firma Kennametal nabízí nejkomplexnjší adu rentabilních, pokrokových, vysoce pesných a asov úsporných konvenních a rychloupínacích nástrojových držák a upína. Naše nabídka nástroj zahrnuje rzné druhy držák pro soustružnická, frézovací a obrábcí centra vetn vícenástrojových držák pro víceúelové stroje. Další informace najdete na stran F1.

5 Náš závazek v oblasti inovací pedstavuje víc než špikové prmyslové výrobky. Poskytujeme rovnž kompletní paletu služeb, které zlepšují produktivitu a zlepšují výsledek hospodaení. Globální zákaznické ešení A už jde o jeden zakázkový nástroj nutný pro specifickou vlastnost souásti, nebo o vývoj komplexního výrobního procesu pro použití na stávajícím nebo na nov poízeném výrobním zaízení, tým pro Globální zákaznická ešení firmy Kennametal (Global Custom Solutions) umí provést vývoj, zaškolení personálu a úspšné zavedení kompletního ešení. Kennametal Complete SM Program Kennametal Complete je koordinovaná nabídka pokroilých služeb ešící celkovou výrobní produktivitu a pomáhající maximalizovat využití nástroj a stroj pro zlepšení celkové rentability. Další informace najdete na stranách A2 A3. Další informace o nejnov jších výrobcích a službách firmy Kennametal vám poskytne zástupce firmy Kennametal nebo autorizovaný prodejce firmy Kennametal. Získáte je také na webové stránce VRTÁNÍ OTVOR FRÉZOVÁNÍ

6 MYSLÍTE NA INOVACE, MYSLETE NA KENNAMETAL.

7 Služby Co je vaše největší výzva? Vytrvalý tlak na zvýšení rentability trvalé snižování nákladů. Rostoucí investice na rozvojových trzích. Přechod k pokročilým materiálům. Nedostatek odborných znalostí a pracovních sil. Toto jsou v dnešní době nejdůležitější trendy, které jsou výzvou pro konkurenceschopnost výrobců na celém světě. A už vyrábíte produkty pro automobilový průmysl, letectví, těžký průmysl, obráběcí průmysl nebo pro všeobecné strojírenství, společnost Kennametal poskytuje nezbytné odborné znalosti a může vám pomoci, aby vaše výrobní operace fungovaly s optimální účinností. Kompletní řešení Již od roku 1938 pomáhá společnost Kennametal zákazníkům optimalizovat obrábění kovů zaváděním jedinečných technologií, výrobků a podporou zákazníků. Náš program Kennametal Complete SM staví na těchto klíčových schopnostech, a oslovuje tak celé výrobní spektrum pokročilými službami a sítí strategických smluvních partnerů. Tímto vám pomáháme: snížit výrobní náklady, realizovat každoroční zlepšení produktivity, maximalizovat hodnotu investic do obráběcích zařízení, posílit věrnost zákazníka, dosáhnout vynikajících provozních kvalit, zvýšit zisky, uspět na trzích se stále větší konkurencí. Otoč te stránku, a zjistíte, jak může program Kennametal Complete zlepšit výsledek vašeho hospodaření. A1

8 Služby Přehled Kennametal Complete SM Přebrušování nástrojů Optimalizujte využití vašich vysoce výkonných fréz a vrtáků po celou dobu jejich životnosti certifikované povlaky společnosti Kennametal, patentované geometrie společnosti Kennametal, vysoká kvalita přeostření, výkon srovnatelný s novým nářadím krátké dodací termíny snadná logistika díky programu Kennametal Blue Box, PŘEBRUŠOVÁNÍ NÁSTROJŮ Technická podpora po celou dobu životnosti nástroje. VRTÁNÍ Služby recyklování Systematicky maximalizujte plnou hodnotu svých investic do nástrojů a zároveň chraňte RECYKLACE životní prostředí. Získejte více prostoru ve výrobě. Dosáhněte vyšších úspor. Zvyšte svou konkurenceschopnost. Získejte peníze a kapitál. ZÁKA Odhrotování, leštění a povrchové úpravy Prostřednictvím skupiny Extrude Hone nabízí společnost Kennametal kompletní nabídku řešení odhrotování leštění a povrchových úprav včetně dokončovacích zařízení, kooperace zpracování obrobků a vývoje pokrokových výrobních procesů pro různé světové trhy včetně DOKONČOVÁNÍ následujících: automobilový průmysl, Naftové palivové systémy, letecké a plynové turbíny, hydraulické prvky výkovky a zápustky lékařský průmysl, elektrické generátory a turbíny. SPOLUPRÁCE NA NOVÝCH PROJEKTECH REJSTŘÍK Spolupráce na nových projektech Poskytujeme současně naše inženýrské zkušenosti, technologické expertýzy a projekt management v koordinaci s vaším týmem inženýrů a výrobců strojů s cílem o co nejefektivnější výrobu nových obrobků. rychlé uvádění produktů na trh, snížené riziko při implementaci nových nejmodernější výrobní postupy technologií. impletentace nejnižších nákladů, A2

9 Služby OPTIMALIZAC E VÝROBNÍCH PROCESŮ ZNÍK KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSOBOVACÍ Optimalizace výrobních procesů Využíváme odborné expertýzy, nejlepších zkušeností v oblasti optimalizace LEAN a osvědčenou metodiku managementu projektů pro optimalizaci využití nástrojů, strojů, pracoviš a výrobních linek. Výběr nástrojů, použití, standardizace a konstrukce Plánování a sekvence procesů pro kontinuelní materiálový tok Sloučení operací pro maximální efektivitu výroby Využití LEAN principů pro minimalizaci ztrát. Programy minimalizace vibrací nástrojů pro optimalizaci výkonů vřetene Program komplexních služeb kontinuelní optimalizace procesů Tool managementu přednastavení nástrojů, vnitropodnikové logistiky Vzdělávací centrum Kennametal Podporujeme vaši snahu o zvýšení produktivity a snížení nákladů tím, že poskytujeme komplexní inženýrské kurzy, specifické kurzy zaměřené na odvětví, aplikace nebo dle požadavků zákazníka a individuální internetové vzdělávání. Zvýšení produktivity Zlepšení výběru a aplikace nástrojů, Snížení nákladů Zlepšení kvality Zásobovací služby Spojují nejlepší průmyslové zkušenosti s nejnovějším vybavením a softwarovým řešením s cílem Vám pomoci se správou nástrojů a dodávek; snižováním pořizovacích a provozních nákladů; zvyšování efektivity výroby. Snížení skladu řezného nářadí o 50 % a více, snížení nákladů na nástroje až o 30 %, snížení nákladů na administrativu až o 90 %, snížení prostojů až o 60 %. Pomocí programu Kennametal Complete Comprehensive Services budujeme partnerské vztahy, které se zaměřují na dlouhodobé zlepšování produktivity integrací na vaše inženýrské a výrobní procesy prostřednictvím: analýz nákladů na součást souběžné projektování nových produktů/projektů, vzdělávání a ceritfikace. Chcete-li získat další informace o tom, jak může program Kennametal Complete zlepšit výsledek vyšeho hospodaření, kontaktujte zástupce společ nosti Kennametal nebo navštivte stránky REJSTŘÍK VRTÁNÍ A3

10 MYSLÍTE NA, MYSLETE NA KENNAMETAL.

11 Soustružení Beyond Představujeme Beyond B2 B3 Nový systém značení karbidů B4 B5 Pokyny pro výběr B6 B12 Technické informace B14 B15 Břitové destičky Kenloc B16 B36 Břitové destičky upnuté šroubem B37 B45 Pokročilé materiály Představujeme pokročilé materiály B46 B47 Technické informace B48 B49 Břitové destičky Kenloc B50 B56 Břitové destičky upnuté šroubem B57 B63 ISO destičky na nerezové oceli Představujeme karbidy na nerezové oceli B64 B65 Břitové destičky Kenloc B66 B68 Břitové destičky z Cermetu Představujeme nové sorty Cermetů B70 B71 Technické informace B72 B73 Břitové destičky Kenloc B74 B79 B1

12 PŘEDSTAVUJEME BEYOND od společnosti Kennametal... Nová generace nástrojů Společnost Kennametal, prověřený zlepšovatel kovoobráběcích technologií, představuje novou generaci nástrojů. S využitím pokročilé vědy a vyjimečných zkušeností jsme vytvořili více než pouze nástroj vytvořili jsme Beyond, novou generaci, vysocevýkonných nástrojů. Tato výkonná řada přináší nesrovnatelnou úroveň produktivity, účinnosti, spolehlivosti a rentability. A ještě více. Zvýšení produktivity a rentability až o 30% Dosáhněte vyšší produktivity (rychlost, posuv a hloubka řezu). Získejte delší životnost nástroje. Univerzálnost Destičky lze použít pro širokou škálu aplikací. Řezné rychlosti mohou být od nízkých až po nejvyšší. Spolehlivost Destičky mají jednotné opotřebení a díky tomu předvídatelnou životnost nástroje. Snížené opotřebení při velkých hloubkách řezu. Významně omezeno poškození od odchozích třísek. Kompletní portfolio Produktové portfolio Beyond lze použít pro soustružení kompletního sortimentu materiálů obrobků z oceli, litiny a nerezové oceli ISO.

13 BEYOND Pokročilá technologie pro špičkový výkon Běžná břitová destička Napětí povlaku Břitová destička Beyond Napětí odstraněno Zpracování po povlakování odstraňuje napětí Minimalizuje mikroskopické vylamování. Zlepšuje přilnavost povlaku. Překračujeme očekávání. Překonáváme kvalitu.

14 Nový systém značení karbidů K = Kennametal Značka P = Ocel M = Nerezová ocel K = Litina N = Neželezné materiály S = Žáruvzdorné slitiny H = Tvrzené materiály U = Univerzální Primární materiál obrobku (ISO 513) A = Generace 1 B = Generace 2 C = Generace 3 atd... Označení generace (doplňkové) K C P M 25 A Materiál břitové destičky Prázdné = Karbid, bez povlaku C = Karbid s povlakem T = Cermet Y = Keramické D = PCD B = PCBN S = Ocel Sekundární materiál obrobku (ISO 513) doplňkový P = Ocel M = Nerezová ocel K = Litina N = Neželezné materiály S = Žáruvzdorné slitiny H = Tvrzené materiály U = Univerzální Relativní tvrdost (ISO 513) 01 = Nejtvrdší 05 = 10 = 15 = 20 = 25 = 30 = 35= 40 = 45 = 50 = Nejhouževnatější B4

15 Rozdělení karbidů Karbidy pro soustružení ocelí Odolnost proti opotřebení Houževnatost Karbidy pro soustružení litiny Karbidy pro soustružení nerezových ocelí Odolnost proti opotřebení Odolnost proti opotřebení Houževnatost Houževnatost B5

16 Oceli Uhlíkové, legované a nástrojové oceli až do 450 HB (48 HRC) 1. krok Vyberte geometrii břitové destičky Negativní břitové destičky s Wiper geometrií Střední obrábění Wiper rychlost posuvu (palec/ot.) Pozitivní břitové destičky s Wiper geometrií Střední obrábění Wiper rychlost posuvu (palec/ot.) -MW Dokončování Wiper -MW Dokončování Wiper -FW hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -FW hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) 2. krok Vyberte karbid rychlost posuvu (mm/ot.) rychlost posuvu (mm/ot.) Negativní geometrie břitové destičky Pozitivní geometrie břitové destičky Řezné podmínky -FW -MW -FW -MW hrubý přerušovaný řez KCP25 jemně přerušovaný řez KCP10 KCP25 KCP25 KCP25 proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky KCP05 KCP10 KCP20 KCP20 konstantní řez, předhrubovaný povrch KCP05 KCP05 KCP20 KCP20 1. krok Vyberte geometrii břitové destičky Negativní břitové destičky Hrubování rychlost posuvu (palec/ot.) Pozitivní břitové destičky Středně hrubé obrábění rychlost posuvu (palec/ot.) -RN -RP* (pozitivní) -MF Dokončování Středně hrubé obrábění -MN Dokončování hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -LF Jemné dokončování hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -FN Jemné dokončování rychlost posuvu (mm/ot.) -UF rychlost posuvu (mm/ot.) -FF 2. krok Vyberte karbid *-RP Doplňková geometrie pro materiály s vysokou pevností Negativní geometrie břitové destičky Pozitivní geometrie břitové destičky -FF -FN -MN -RN -RP -UF -LF -MF Řezné podmínky Hrubý přerušovaný řez KCP10 KCP25 KCP30/40 KCP30/40 KCP30/40 KCP25 KCP30 KCP40 Jemně přerušovaný řez KCP10 KCP25 KCP25/30 KCP25/30 KCP25/30 KCP25 KCP25 KC9125 Proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky KCP05 KCP25 KCP10 KCP10 KCP10 KCP10 KCP10 KCP25 konstantní řez, předhrubovaný povrch KCP05 KCP05 KCP05 KCP05 KCP05 KCP05 KCP05 KCP10 B6

17 BEYOND 3. krok Vyberte řeznou rychlost Nízkouhlíkové oceli (< 0.3% C) a snadnoobrobitelné oceli Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 135 (450) 180 (600) 225 (800) 275 (900) 320 (1050) 360 (1200) 410 (1350) 455 (1500) 495 (1650) m/min sfm KCP KCP P1 KCP25 KCP30 KCP Středně a vysokouhlíkové oceli (> 0,3% C) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 135 (450) 180 (600) 225 (800) 275 (900) 320 (1050) 360 (1200) 410 (1350) 455 (1500) 495 (1650) m/min sfm KCP KCP P2 KCP25 KCP30 KCP Legované oceli a nástrojové oceli ( 330 HB) ( 35 HRC) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 135 (450) 180 (600) 225 (800) 275 (900) 320 (1050) 360 (1200) 410 (1350) 455 (1500) 495 (1650) m/min sfm KCP KCP P3 KCP25 KCP30 KCP Legované oceli a nástrojové oceli ( HB) (36 48 HRC) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 60 (200) 90 (300) 120 (400) 150 (500) 180 (600) 210 (700) 240 (800) 270 (900) 300 (1000) m/min sfm KCP KCP P4 KCP25 KCP30 KCP Ferritické, martenzitické a PH nerezové oceli ( 330 HB) ( 35 HRC) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 120 (400) 150 (500) 180 (600) 210 (700) 240 (800) 270 (900) 300 (1000) 330 (1100) 360 (1200) m/min sfm KCP KCP P5 KCP25 KCP30 KCP Ferritické, martenzitické a PH nerezové oceli ( HB) (36 48 HRC) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 105 (350) 135 (450) 165 (550) 195 (650) 225 (750) 255 (850) 285 (950) 315 (1050) 345 (1150) m/min sfm KCP KCP P6 KCP25 KCP30 KCP B7

18 Nerezová oceli Austenitické nerezové oceli 1. krok Vyberte geometrii břitové destičky Negativní břitové destičky s Wiper geometrií Dokončování Wiper rychlost posuvu (palce/ot.) -FW hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) 2. krok Vyberte karbid Řezné podmínky Hrubý přerušovaný řez Jemný přerušovaný řez proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky konstantní řez, předhrubovaný povrch rychlost posuvu (mm/ot.) Negativní břitové destičky -FW KCM15 KCM15 KCM15 1. krok Vyberte geometrii břitové destičky Negativní břitové destičky Pozitivní břitové destičky Hrubování rychlost posuvu (palce/ot.) Středně hrubé obrábění rychlost posuvu (palce/ot.) -RP -MF Středně hrubé obrábění -MP -UP Dokončování hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -LF Dokončování hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -FF rychlost posuvu (mm/ot.) rychlost posuvu (mm/ot.) 2. krok Vyberte karbid Negativní břitové destičky Pozitivní břitové destičky -FP -MP/-UP -RP -LF -MF Řezné podmínky Hrubý přerušovaný řez KCM15 KCM35 KCM35 KCM35 KCM35 Jemný přerušovaný řez KCM15 KCM25 KCM25 KCM25 KCM25 proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky KCM15 KCM15/25 KCM15/25 KCM15/25 KCM15/25 konstantní řez, předhrubovaný povrch KCM15 KCM15 KCM15 KCM15 KCM15 B8

19 BEYOND 3. krok Vyberte řeznou rychlost Austenitická nerezová ocel Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 90 (300) 135 (450) 180 (600) 225 (800) 270 (900) 315 (1050) 360 (1200) 405 (1350) 450 (1500) m/min sfm KCM M1 KCM25 KCM Austenitická nerezová ocel Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 90 (300) 135 (450) 180 (600) 225 (800) 270 (900) 315 (1050) 360 (1200) 405 (1350) 450 (1500) m/min sfm KCM M2 KCM25 KCM Austenitická nerezová ocel: Duplexní ocel (směs ferritické a austenitické oceli) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 90 (300) 135 (450) 180 (600) 225 (800) 270 (900) 315 (1050) 360 (1200) 405 (1350) 450 (1500) m/min sfm KCM M3 KCM25 KCM B9

20 Litiny Šedé a tvárné litiny 1. krok Vyberte geometrii břitové destičky Negativní břitové destičky Pozitivní břitové destičky Hrubování rychlost posuvu (palce/ot.) Středně hrubé obrábění rychlost posuvu (palce/ot.)..ma Středně hrubé obrábění -UN -RP hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -MF -LF..MW Dokončování hloubka řezu (mm).. hloubka řezu (palce) Dokončování -FN rychlost posuvu (mm/ot.) rychlost posuvu (mm/ot.) * Geometrii lze použít pro středně hrubovací operace vysokopevnostních materiálů, kde se vyžaduje snížení řezného tlaku. 2. krok Vyberte karbid Šedá litina Negativní břitové destičky Pozitivní břitové destičky -FN -UN(-RP)..MA -LF -MF /..MW Řezné podmínky Hrubý přerušovaný řez KCK05 KCK20 KCK20 KCK20 KCK20 Jemně přerušovaný řez KCK05 KCK15 KCK15 KCK20 KCK20 proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky KCK05 KCK15 KCK15 KCK15 KCK20 konstantní řez, předhrubovaný povrch KCK05 KCK05 KCK05 KCK15 KCK20 Tvárná litina Negativní břitové destičky Pozitivní břitové destičky -FN -UN(-RP)..MA -LF -MF /..MW Řezné podmínky Hrubý přerušovaný řez KCK05 KCK20 KCK20 KCK20 KCK20 Jemně přerušovaný řez KCK05 KCK20 KCK20 KCK20 KCK20 proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky KCK05 KCK15 KCK20 KCK15 KCK15 konstantní řez, předhrubovaný povrch KCK05 KCK15 KCK15 KCK15 KCK15 B10

21 BEYOND 3. krok Vyberte řeznou rychlost Šedá litina Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 60 (200) 150 (500) 240 (800) 330 (1100) 420 (1400) 510 (1700) 600 (2000) 690 (2300) 780 (2600) m/min sfm KCK K1 KCK KCK Tvárné, temperované & kujné litiny (<80 KSI pevnosti) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 60 (200) 150 (500) 240 (800) 330 (1100) 420 (1400) 510 (1700) 600 (2000) 690 (2300) 780 (2600) m/min sfm KCK K2 KCK KCK Tvárné litiny, temperované a kujné litiny (pevnost >80 KSI ) Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina Karbid 60 (200) 150 (500) 240 (800) 330 (1100) 420 (1400) 510 (1700) 600 (2000) 690 (2300) 780 (2600) m/min sfm KCK K3 KCK KCK B11

22 Oceli Uhlíkové, legované a nástrojové oceli do 450 HB (48 HRC) 1. krok Vyberte geometrii břitové destičky Negativní břitové destičky rychlost posuvu (palce/ot.) -RH Těžké hrubování -RM Střední hrubování hloubka řezu (mm) hloubka řezu (palce) -RP Hrubování s pozitivní geometrií 2. krok Vyberte karbid rychlost posuvu (mm/ot.) Negativní břitové destičky Řezné podmínky -RP -RM -RH Hrubý přerušovaný řez KCP30/40 Jemně přerušovaný řez KCP25 KCP25 KCP25/30 proměnlivá hloubka řezu, odlitky a výkovky KCP10 KCP10 KCP25 konstantní řez, předhrubovaný povrch KCP05/10 KCP05/10 KCP10 Nízkouhlíkové oceli (< 0.3% C) a snadno obrobitelné oceli Rychlost - m/min (sfm) Počáteční podmínky Materiál Skupina karbid 15 (50) 45 (150) 75 (250) 110 (350) 140 (450) 170 (550) 200 (650) 230 (750) 260 (850) m/min sfm KCP KCP P1 KCP25 KCP30 KCP B12

23 OD SPOLEČNOSTI KENNAMETAL Překračujeme očekávání. Překonáváme kvalitu. Společnost Kennametal, přední lídr ve vývoji kovoobráběcích technologií, představuje novou generaci nástrojů. S využitím pokročilé vědy a výjimečných zkušeností jsme vytvořili více než pouze nástroj vytvořili jsme Beyond, novou generaci vysoce výkonných nástrojů. Tato výkonná řada přináší nesrovnatelnou úroveň produktivity, účinnosti, spolehlivosti a rentability. A ještě více. Chcete-li zvýšit úroveň kvality Vaší výroby, navštivte stránky Soustružení l Závitování l Zapichování l Upichování l Vrtání l Frézovací nástroje l Karbidové stopkové frézy l Nástrojové systémy l 2008 Kennametal Inc. l Všechna práva vyhrazena.

24 Karbid Povlak C třída Složení a použití Standardní označení Odolnost proti opotřebení Houževnatost KCP05 C3 C4 Složení: Inovativní, kobaltem obohacený, substrát s vysokou odolností vůči deformacím se specielně navrženým přilnavým povlakem MTCVD-TiCN-Al 2 O 3. Použití: Karbid KCP05 je určen pro dokončování a střední dokončování většiny ocelí, martenzitických, feritických a PH nerezových ocelí a litin. Specielně navržený substrát poskytuje vynikající kombinaci odolnosti vůči deformacím a pevnosti řezné hrany břitové destičky. Nový povlak v kombinaci s nejmodernějšími postupy zpracování po povlakování zajišují vysokou produktivitu s dlouhou rovnoměrnou životností nástroje a vynikajícím povrchem obrobku. P M K N S H KCP10 C3, C7 Složení: Specielně vyvinutý, kobaltem obohacený, karbid se silným povlakem MTCVD-TiCN-Al 2 O 3 pro maximální odolnost proti opotřebení. Použití: Vynikající karbid pro střední obrábění až dokončování rozdílných materiálů zahrnujících většinu ocelí, feritických a mertenzitických nerezí a litin. Kobaltem obohacený substrát nabízí vyváženou kombinaci odolnosti vůči deformacím a houževnatosti břitu, přičemž tlustá vrstva povlaku nabízí neporovnatelnou odolnost vůči otěru a vydírání při vysokorychlostním obrábění. Hladký povlak poskytuje dobrou odolnost vůči tvorbě nárůstků a vzniku mikrotrhlin a umožňuje dosáhnout vynikající drsnosti obrobeného povrchu. P M K N S H KCP25 C2 C3, C6 C7 Složení: Houževnatý, kobaltem obohacený, karbid s nově vyvinutým vícevrstvým povlakem MTCVD-TiCN-Al 2 O 3 s vynikající soudržností vnitřních vrstev. Použití: Nejlepší průmyslový víceúčelový soustružnický karbid pro většinu ocelí a feritických a martenzitických nerezí. Tento substrát má dostatečnou odolnost vůči deformacím při zachování vynikající pevnosti řezné hrany břitové destičky. Vrstvy povlaku nabízejí dobrou odolnost vůči opotřebení pro široký rozsah řezných podmínek a zpracování po povlakování minimalizuje vznik mikrotrhlin a zlepšuje přilnutí povlaku k substrátu, což vede k dlouhé životnosti nástroje a zlepšení dokončení obrobku. P M K N S H KCP30 C5 C6 Složení: Nově vyvinutý, kobaltem obohacený, houževnatý karbid s vícevrstvým povlakem TiN-MT-TiCN-Al 2 O 3. Použití: Pro středně těžké až hrubovací operace všech uhlíkových, zušlechtěných a nerezových ocelí. Konstrukce substrátu poskytuje vynikající pevnost břitové destičky, kterou vyžadují tyto aplikace a vícevrstvý povlak dodává destičce odolnost proti opotřebení vedoucí k dlouhé životnosti nástroje. P M K N S H KCP40 C5 C6 Složení: Houževnatý karbid s středně silným povlakem TiN-MT-TiCN-Al 2 O 3. Použití: Těžké hrubování uhlíkových, zušlechtěných a nerezových ocelí. Kombinace substrátu a povlaku přináší nepřekonatelnou houževnatost a provozní bezpečnost umožňující vysoké úběry materiálu i při nenáročnějších přerušovaných řezech. P M K N S H KCM15 C2 C3 Složení: Patentovaný karbid s vícevrstvým povlakem MTCVD-TiCN-Al 2 O 3. Použití: Vynikající karbid pro střední až dokončovací obrábění austenitických nerezových ocelí při vyšších rychlostech a pokrývající širokou řadu aplikací při obrábění ocelí skupin P20 - P25. Karbid KCM15 v kombinaci s unikátními geometriemi byl navžen pro maximální odolnost při hlubokém obrábění a minimální tvorbu otřepů při obrábění nerezových ocelí. Zpracování po povlakování snižuje napětí v povlaku, zlepšuje přilnutí povlaku, minimalizuje vznik mikrotrhlin a nárůstků a zlepšuje povrch obrobku. P M K N S H B14

25 Technické informace Karbid Povlak C třída Složení a použití Standardní označení Odolnost proti opotřebení Houževnatost KCM25 C1 C2 Složení: Houževnatý karbid, z kobaltem obohaceného substrátu, s vícevrtstvím CVD povlakem TiN-MT-TiCN-Al 2 O 3. Použití: Tento víceúčelový CVD povlakovaný karbid je navržen pro obrábění austenitických ocelí při středních rychlostech a posuvech. Destičky z KCM25 nabízejí mimořádnou kombinaci houževnatosti a odolnosti vůči tvorbě nárůstků a opotřebení při obrábění nerezových ocelí. P M K N S H KCM35 C1 C2 Složení: Vícevrstvý povlak TiN-MT-TiCN-Al 2 O 3 CVD na mimořádně houževnatém substrátu. Použití: Karbid KCM35 je navržen pro nejnáročnější obráběcí aplikace litých nerezových ocelí. Substrát vydrží těžké přerušované řezy a povlak zajistí odolnost vůči opotřebení při dlouhé živostnosti nástroje. Leštěný povrch odolává vzniku nárůstků i při nízkých řezných rychlostech. Břitové destičky z karbidu KCM35 jsou dostupné ve velikostech a geometriích vhodných pro těžké posuvy a velké hloubky řezu. P M K N S H KCK05 C3 C4 Složení: Vícevrstvý povlak se středně silnými vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 na karbidovém substrátu vysoce odolném proti deformaci. Použití: Karbid KCK05 je navržen pro vysocerychlostní obrábění šedé a tvárné litiny. Kompozice substrátu a povlaku společně s CW5 zpracováním po povlakování přináší ohromný nárůst životnosti, specielně při obrábění vysokopevnostních tvárných litin a šedých litin, kde je rozhodující rozměrová přesnost obrobků a spolehlivá životnost nástroje. Tento nový karbid od Kennametalu je vynikající jak pro kontinuelní řezy, tak i s proměnlivou hloubkou řezu. P M K N S H KCK15 C3 C4 Složení: Vícevrstvý povlak se silnými vrstvami MTCVD TiCN-Al 2 O 3 nanesenými na karbidový substrát specielně navržený pro litiny. Použití: Karbid KCK15 poskytuje stálý výkon při vysokorychlostním obrábění šedé a tvárné litiny. Složení substrátu dovoluje břitové destičce zůstat v řezu po dlouhou dobu při vysoké rychlosti s minimální deformací. Silný CVD povlak a zpracování po povlakování poskytují destičce vynikající odolnost vůči opotřebení a dlouhou rovnoměrnou životnost nástroje. Tento nový karbid od Kennametalu lze použít jak na kontinuelní, tak i lehce přerušovaný řez. P M K N S H KCK20 C2 C3 Složení: Specielně tvrzený povlak MTCVD-TICN-Al 2 O 3 na substrátu odolném proti opotřebení. Použití: Karbid KCK20 je specielně navržen pro maximální přilnutí povlaku a pevnost břitu, která určuje tento karbid pro přerušované řezy šedých a tvárných litin za mokra. Může být použit pro širokou řadu aplikací od hrubování po dokončování pro maximální produktivitu tam, kde je potřebná pevnost a spolehlivost destičky. P M K N S H B15

26 Břitové destičky Kenloc VRTÁNÍ CNMA CNMG Katalogové číslo Katalogové číslo D L10 S Rε D1 M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 ISO ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce CNMA CNMA431 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMA CNMA432 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMA CNMA433 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMA CNMA434 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMA CNMA542 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,8 1/32 6, CNMA CNMA543 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMA CNMA544 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMA CNMA642 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,8 1/32 7, CNMA CNMA643 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMA CNMA644 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMG CNMG642 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,8 1/32 7, CNMG CNMG643 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMG CNMG644 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMG CNMG866 25, , ,53 3/8 2,4 3/32 9, P K CNMG-CT CNMG120408CT CNMG432CT 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412CT CNMG433CT 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG120416CT CNMG434CT 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMG-FF CNMG090304FF CNMG321FF 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,4 1/64 3, CNMG090308FF CNMG322FF 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,8 1/32 3, CNMG120404FF CNMG431FF 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMG120408FF CNMG432FF 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG-FN CNMG090304FN CNMG321FN 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,4 1/64 3, CNMG090308FN CNMG322FN 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,8 1/32 3, CNMG120404FN CNMG431FN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMG120408FN CNMG432FN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412FN CNMG433FN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG120416FN CNMG434FN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMG-FP REJSTŘÍK B16 CNMG120404FP CNMG431FP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMG120408FP CNMG432FP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412FP CNMG433FP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: CNMG120404FP Katalogové číslo ANSI: CNMG431FP Karbid břitové destičky: KCM15

27 Břitové destičky Kenloc CNMG-FW CNMG-MN CNMG-MP CNMG-MW CNMG-RM Katalogové číslo D L10 S Rε D1 ISO ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce CNMG120404FW CNMG431FW 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,40 1/64 5, CNMG120408FW CNMG432FW 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,80 1/32 5, CNMG120412FW CNMG433FW 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,20 3/64 5, CNMG090304MN CNMG321MN 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,4 1/64 3, CNMG090308MN CNMG322MN 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,8 1/32 3, CNMG090312MN CNMG323MN 9,53 3/8 9, ,18 1/8 1,2 3/64 3, CNMG120404MN CNMG431MN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMG120408MN CNMG432MN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412MN CNMG433MN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG120416MN CNMG434MN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMG160608MN CNMG542MN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,8 1/32 6, CNMG160612MN CNMG543MN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMG160616MN CNMG544MN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMG190608MN CNMG642MN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,8 1/32 7, CNMG190612MN CNMG643MN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMG190616MN CNMG644MN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMG120408MW CNMG432MW 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412MW CNMG433MW 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG190612RM CNMG643RM 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMG190616RM CNMG644RM 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMG250924RM CNMG866RM 25, , ,53 3/8 2,4 3/32 9, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: CNMG190612RM Katalogové číslo ANSI: CNMG643RM Karbid břitové destičky: KCP25 Katalogové číslo P M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 CNMG090308MP CNMG322MP 9,53 3/8 9, ,18 1/8 0,8 1/32 3, CNMG120404MP CNMG431MP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMG120408MP CNMG432MP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412MP CNMG433MP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG120416MP CNMG434MP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMG160608MP CNMG542MP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,8 1/32 6, CNMG160612MP CNMG543MP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMG160616MP CNMG544MP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMG190608MP CNMG642MP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,8 1/32 7, CNMG190612MP CNMG643MP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMG190616MP CNMG644MP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, K B17 REJSTŘÍK VRTÁNÍ

28 Břitové destičky Kenloc CNMG-RP D L10 S Rε D1 ISO ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce CNMG120408RN CNMG432RN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412RN CNMG433RN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG120416RN CNMG434RN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMG160608RN CNMG542RN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,8 1/32 6, CNMG160612RN CNMG543RN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMG160616RN CNMG544RN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMG190608RN CNMG642RN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,8 1/32 7, CNMG190612RN CNMG643RN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMG190616RN CNMG644RN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMG190624RN CNMG646RN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 2,4 3/32 7, VRTÁNÍ CNMG-RN Katalogové číslo Katalogové číslo P M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 K KCK20 CNMG120404RP CNMG431RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMG120408RP CNMG432RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMG120412RP CNMG433RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMG120416RP CNMG434RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMG160608RP CNMG542RP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,8 1/32 6, CNMG160612RP CNMG543RP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMG160616RP CNMG544RP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMG190612RP CNMG643RP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMG190616RP CNMG644RP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMG-UN REJSTŘÍK CNMG-UP CNMG120404UN CNMG431UN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,40 1/64 5, CNMG120408UN CNMG432UN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,80 1/32 5, CNMG120412UN CNMG433UN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,20 3/64 5, CNMG120416UN CNMG434UN 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,60 1/16 5, CNMG160608UN CNMG542UN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,80 1/32 6, CNMG160612UN CNMG543UN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,20 3/64 6, CNMG160616UN CNMG544UN 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,60 1/16 6, CNMG190608UN CNMG642UN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,80 1/32 7, CNMG190612UN CNMG643UN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,20 3/64 7, CNMG190616UN CNMG644UN 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,60 1/16 7, CNMG120404UP CNMG431UP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,40 1/64 5, CNMG120408UP CNMG432UP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,80 1/32 5, CNMG120412UP CNMG433UP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,20 3/64 5, CNMG160608UP CNMG542UP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,80 1/32 6, CNMG160612UP CNMG543UP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,20 3/64 6, CNMG190608UP CNMG642UP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 0,80 1/32 7, CNMG190612UP CNMG643UP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,20 3/64 7, CNMG190616UP CNMG644UP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,60 1/16 7, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: CNMG120404UP Katalogové číslo ANSI: CNMG431UP Karbid břitové destičky: KCM15 B18

29 Břitové destičky Kenloc CNMM-RH CNMM-RM CNMM-RP CNMP-K Katalogové číslo Katalogové číslo D L10 S Rε D1 ISO ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce CNMM190612RH CNMM643RH 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMM190616RH CNMM644RH 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMM190624RH CNMM646RH 19,05 3/4 19, ,35 1/4 2,4 3/32 7, CNMM250924RH CNMM866RH 25, , ,53 3/8 2,4 3/32 9, CNMM120408RM CNMM432RM 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMM120412RM CNMM433RM 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMM120416RM CNMM434RM 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMM160612RM CNMM543RM 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMM160616RM CNMM544RM 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMM160624RM CNMM546RM 15,88 5/8 16, ,35 1/4 2,4 3/32 6, CNMM190612RM CNMM643RM 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMM190616RM CNMM644RM 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMM190624RM CNMM646RM 19,05 3/4 19, ,35 1/4 2,4 3/32 7, CNMM250924RM CNMM866RM 25, , ,53 3/8 2,4 3/32 9, P M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 CNMM120408RP CNMM432RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, CNMM120412RP CNMM433RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, CNMM120416RP CNMM434RP 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,6 1/16 5, CNMM160608RP CNMM542RP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 0,8 1/32 6, CNMM160612RP CNMM543RP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,2 3/64 6, CNMM160616RP CNMM544RP 15,88 5/8 16, ,35 1/4 1,6 1/16 6, CNMM190612RP CNMM643RP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,2 3/64 7, CNMM190616RP CNMM644RP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 1,6 1/16 7, CNMM190624RP CNMM646RP 19,05 3/4 19, ,35 1/4 2,4 3/32 7, CNMM250924RP CNMM866RP 25, , ,53 3/8 2,4 3/32 9, CNMP120404K CNMP431K 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,4 1/64 5, CNMP120408K CNMP432K 12,70 1/2 12, ,76 3/16 0,8 1/32 5, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: CNMP120404K Katalogové číslo ANSI: CNMP431K Karbid břitové destičky:kcp25 CNMP120412K CNMP433K 12,70 1/2 12, ,76 3/16 1,2 3/64 5, K REJSTŘÍK VRTÁNÍ B19

30 Břitové destičky Kenloc VRTÁNÍ REJSTŘÍK DNMA DNMG-CT DNMG-FF DNMG-FN DNMG-FP B20 D L10 S Rε D1 Katalogové číslo ISO Katalogové číslo ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce DNMA DNMA332 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMA DNMA333 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG110408CT DNMG332CT 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG150404CT DNMG431CT 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408CT DNMG432CT 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412CT DNMG433CT 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150604CT DNMG441CT 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0, , DNMG150608CT DNMG442CT 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0, , DNMG150612CT DNMG443CT 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1, , DNMG110404FF DNMG331FF 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,4 1/64 3, DNMG110408FF DNMG332FF 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG150404FF DNMG431FF 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408FF DNMG432FF 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150604FF DNMG441FF 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608FF DNMG442FF 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG110404FN DNMG331FN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,4 1/64 3, DNMG110408FN DNMG332FN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG110412FN DNMG333FN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG150404FN DNMG431FN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408FN DNMG432FN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412FN DNMG433FN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150604FN DNMG441FN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608FN DNMG442FN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612FN DNMG443FN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMG110404FP DNMG331FP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,4 1/64 3, DNMG110408FP DNMG332FP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG150404FP DNMG431FP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408FP DNMG432FP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412FP DNMG433FP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150604FP DNMG441FP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608FP DNMG442FP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612FP DNMG443FP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: DNMG110404FP Katalogové číslo ANSI: DNMG331FP Karbid břitové destičky: KCM15 P M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 DNMA DNMA432 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMA DNMA433 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMA DNMA434 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,6 1/16 5, DNMA DNMA442 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMA DNMA443 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMA DNMA444 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, K

31 Břitové destičky Kenloc DNMG-FW DNMG-MN DNMG-MP DNMG-MW D L10 S Rε D1 Katalogové číslo ISO Katalogové číslo ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce DNMG110404FW DNMG331FW 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,4 1/64 3, DNMG110408FW DNMG332FW 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG150404FW DNMG431FW 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408FW DNMG432FW 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150604FW DNMG441FW 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608FW DNMG442FW 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG110404MN DNMG331MN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,4 1/64 3, DNMG110408MN DNMG332MN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG110412MN DNMG333MN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG150404MN DNMG431MN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408MN DNMG432MN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412MN DNMG433MN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150416MN DNMG434MN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,6 1/16 5, DNMG150604MN DNMG441MN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608MN DNMG442MN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612MN DNMG443MN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMG150616MN DNMG444MN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,6 1/16 5, DNMG190612MN DNMG543MN 15,88 5/8 19, ,35 1/4 1,2 3/64 6, DNMG150408MW DNMG432MW 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412MW DNMG433MW 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150608MW DNMG442MW 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612MW DNMG443MW 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: DNMG150408MW Katalogové číslo ANSI: DNMG432MW Karbid břitové destičky: KCP05 P M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 DNMG110408MP DNMG332MP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG110412MP DNMG333MP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG150404MP DNMG431MP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408MP DNMG432MP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412MP DNMG433MP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150604MP DNMG441MP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608MP DNMG442MP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612MP DNMG443MP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, K REJSTŘÍK VRTÁNÍ B21

32 Břitové destičky Kenloc DNMG-RM P M K Katalogové číslo Katalogové číslo D L10 S Rε D1 ISO ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce DNMG190608RM DNMG542RM 15,88 5/8 19, ,35 1/4 0,8 1/32 6, DNMG190612RM DNMG543RM 15,88 5/8 19, ,35 1/4 1,2 3/64 6, KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 DNMG-RN VRTÁNÍ DNMG150408RN DNMG432RN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412RN DNMG433RN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150416RN DNMG434RN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,6 1/16 5, DNMG150608RN DNMG442RN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612RN DNMG443RN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMG150616RN DNMG444RN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,6 1/16 5, DNMG190608RN DNMG542RN 15,88 5/8 19, ,35 1/4 0,8 1/32 6, DNMG190612RN DNMG543RN 15,88 5/8 19, ,35 1/4 1,2 3/64 6, DNMG-RP DNMG110408RP DNMG332RP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG110412RP DNMG333RP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG150408RP DNMG432RP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412RP DNMG433RP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150416RP DNMG434RP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,6 1/16 5, DNMG150608RP DNMG442RP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612RP DNMG443RP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMG150616RP DNMG444RP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,6 1/16 5, DNMG-UN DNMG110408UN DNMG332UN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG110412UN DNMG333UN 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG150408UN DNMG432UN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412UN DNMG433UN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150416UN DNMG434UN 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,6 1/16 5, DNMG150608UN DNMG442UN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612UN DNMG443UN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMG150616UN DNMG444UN 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,6 1/16 5, REJSTŘÍK Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: DNMG110408UN Katalogové číslo ANSI: DNMG332UN Karbid břitové destičky: KCK15 B22

33 Břitové destičky Kenloc DNMG-UP DNMM-RM DNMM-RP DNMP-K RNMA Katalogové číslo D D L10 S Rε D1 S D1 P M K P M KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 ISO ANSI mm palce mm palce mm palce mm palce mm palce DNMG110408UP DNMG332UP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMG110412UP DNMG333UP 9,53 3/8 11, ,76 3/16 1,2 3/64 3, DNMG150404UP DNMG431UP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMG150408UP DNMG432UP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMG150412UP DNMG433UP 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMG150604UP DNMG441UP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,4 1/64 5, DNMG150608UP DNMG442UP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMG150612UP DNMG443UP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMM150408RM DNMM432RM 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMM150412RM DNMM433RM 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, DNMM150416RM DNMM434RM 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,6 1/16 5, DNMM150608RM DNMM442RM 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMM150612RM DNMM443RM 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, DNMM150616RM DNMM444RM 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,6 1/16 5, DNMM150608RP DNMM442RP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 0,8 1/32 5, DNMM150612RP DNMM443RP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,2 3/64 5, Příklad objednávky: Katalogové číslo ISO: RNMA Katalogové číslo ANSI: RNMA43 Karbid břitové destičky: KCK05 Katalogové číslo DNMM150616RP DNMM444RP 12,70 1/2 15, ,35 1/4 1,6 1/16 5, DNMP110408K DNMP332K 9,53 3/8 11, ,76 3/16 0,8 1/32 3, DNMP150404K DNMP431K 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,4 1/64 5, DNMP150408K DNMP432K 12,70 1/2 15, ,76 3/16 0,8 1/32 5, DNMP150412K DNMP433K 12,70 1/2 15, ,76 3/16 1,2 3/64 5, KCP05 KCP10 KCP25 KCP30 KCP40 KCM15 KCM25 KCM35 KCK05 KCK15 KCK20 RNMA RNMA43 12,70 1/2 4,76 3/16 5, K B23 REJSTŘÍK VRTÁNÍ

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE

INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 INOVACE ŘEZNÉ NÁSTROJE 2011 Od svého založení v roce 1938 společnost Kennametal vždy přesně chápala, jak zlepšit výrobní procesy a ziskovost svých zákazníků díky použití nejmodernějších

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First

NEW. Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles. Novinka. Keeping the Customer First Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 401-CZ Vrtáky s vyměnitelnými destičkami pro vrtání velkých průměrů NEW Novinka Nové řešení - stavitelné kazety snižují počet těles Nová koncepce nabízí jedno

Více

Specielní nabídka... Objednejte frézovací destičky Kennametal a získejte frézu zdarma!

Specielní nabídka... Objednejte frézovací destičky Kennametal a získejte frézu zdarma! Specielní nabídka... Obednete frézoací destičky Kennametal a získete frézu zdarma! Využite naší časoě omezené nabídky: Obednete 10 kusů destiček steného typu na každý zub frézy a získete frézu ZDARMA!

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete.

Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. PRODUCTS Nemusíte být velmistr a přesto svoji hru vždycky vyhrajete. Vítězné tahy provedeme za Vás. 2 FOCUS products Optimalizace toku výroby Zavedení nových produktů Program celkového snížení nákladů

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

nový sortiment destiček a nástrojů

nový sortiment destiček a nástrojů říklady obrábění - renovace jízdního proilu 1. Renovace silně ojetého žel. kola Dva držáky ve stroji Označení držáku (2 kazety): DKTR 5555 X C2 Kazeta (pravá): Destička: 301940SN-RM; 9315 Kazeta (levá):

Více

Máte problém? Obraťte se na nás.

Máte problém? Obraťte se na nás. FRÉZOVÁNÍ & VRTÁNÍ Jsme osvědčeným dodavatelem nástrojů pro třískové obrábění kovů a CNC obráběcích strojů. Snažíme se maximálně uspokojit potřeby všech svých zákazníků bez rozdílu toho, o jak velkého

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

VRTÁNÍ 2010 Win with Widia

VRTÁNÍ 2010 Win with Widia ŘEZNÉ NÁSTROJE VRTÁNÍ 2010 Win with Widia WIDIA znamená kompletní kvalitu Hlavním cílem společnosti WIDIA, která je již více než 80 let inovátorem v této oblasti, je navrhovat a vyrábět nástroje pro obrábění

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE EVO s omezením vlivu bludných proudů

Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE EVO s omezením vlivu bludných proudů Pro přímé vydání KONTAKT: Carsten GROMOLL E-MAIL: carsten.gromoll@kennametal.com TELEFON: +1 724 539 8033 Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE EVO s omezením vlivu bludných proudů Speciální technologie

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

Představujeme RoadRazor ECO PRO Jeďte rychleji, ušetřete čas, palivo a peníze!!!

Představujeme RoadRazor ECO PRO Jeďte rychleji, ušetřete čas, palivo a peníze!!! Představujeme RoadRazor ECO PRO Jeďte rychleji, ušetřete čas, palivo a peníze!!! 2012 Kennametal Inc. l All rights reserved. l Proprietary and Confidential l 1 ECO PRO Nový tvar produktivity Díky nižšímu

Více

Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5

Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5 Obsah Soustružení Vnější držáky břitových destiček, Seco-Capto... 2 Břitové destičky... 3-5 Frézování Frézy pro čelní frézování... 6-11 Kotoučové frézy... 12-17 Minimaster Plus... 18-22 Břitové destičky...

Více

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky.

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Informace k objednávkám Výrobní kompetence _KOMETENCE V OBRÁBĚNÍ TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Závitování 1 SUREME, ADVANCE, ERFORM Výrobní řady Walter kompetence na třetí.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Akce na závitové frézy

Akce na závitové frézy Akce na závitové frézy Závitové frézy z tvrdokovu za akční ceny Závitová fréza TM bez vnitřního chlazení pro metrický závit ISO Obj. č. 4133 K/ TM S dk l1 l2 Z Kód mm mm mm mm mm mm M 6 1,00 4,800 6,000

Více

Walter Prototyp frézování: Nový specialista Proto max

Walter Prototyp frézování: Nový specialista Proto max i-pac 12-2 Walter Prototyp frézování: Nový specialista Proto max 1 29 August 2012 VM/VR Flommer/Leirer Přehled Proto max Proto max ST speciálně pro ISO P Proto max Ultra speciálně pro ISO H Proto max Proto

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Obráběné materiály. Kalené materiály. Litina. Nerez. Superslitiny. Srážení hran a kuželové osazování (bez středového břitu) ap = Max.

Obráběné materiály. Kalené materiály. Litina. Nerez. Superslitiny. Srážení hran a kuželové osazování (bez středového břitu) ap = Max. rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran rážení hran 1 topkové frézy Produkty jsou řazeny dle typu obrábění. Vlastnosti a likace Označení typu frézy Název řady stopkových fréz Tvar nástroje

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

Provedení: Houževnaté (Z) 851/00 Z Bity

Provedení: Houževnaté (Z) 851/00 Z Bity Bity Wera řady 00 Upínací část: Šestihran 3 mm K přímému napojení na stroj Provedení: Houževnaté (Z) Norma: DIN 3126 Tvar A 3 ISO 1173 Vhodné na: Biax Bosch Deprag Desoutter 800/00 Z Bity 851/00 Z Bity

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu distributor: UNITOOL plus, s.r.o. Škultétyho 2072 /12 915 01 Nové esto n. Váhom tel. : (+421) 904 386 874 unitoolplus@gmail.com 2011-05 Ceny

Více

2015-1 MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

2015-1 MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA 2015-1 MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA V roce 2007 představila společnost Seco světu technologii Duratomic. Tento revoluční přístup v metodě povlakování břitových destiček využil průkopnictví společnosti Seco ve

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM 2011 CNC obráběcí stroje Prodej /Servis /Technologie VASON CZ s.r.o. Autorizované obchodní a servisní zastoupení pro ČR a Slovensko Založení společnosti: 2002 Vsetín,

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Závitování. LT Závitování trojúhelníkovými... E28

Závitování. LT Závitování trojúhelníkovými... E28 Závitování LT Závitování trojúhelníkovými... E28 ...břitovými destičkami a nástroji, které zaručují nejvyšší přesnost a kvalitu pro každodenní potřeby výroby! Výhody systému závitování LT LT je systém

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY do šíře 60mm LEGNEX CLASSIC Kmenový pilový pás CLASSIC je vhodný pro řezání všech druhů dřeva. CLASSIC poskytuje vysokou efektivitu při řezání měkkého, tvrdého a zmrzlého dřeva,

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Přesné, bezpečné, hospodárné

Přesné, bezpečné, hospodárné Produktová příručka Závitování _ ZÁVITOVÁNÍ S WALTER PROTOTYP Přesné, bezpečné, hospodárné OBSAH Závitování 2 Rejstřík 4 Všeobecný úvod do tématu 8 Přehled sortimentu 9 Řezání závitů 12 Tváření závitů

Více

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10 2 ÚVOD ÚVOD Tento text byl napsán s úmyslem žákům třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství, oboru Technické lyceum a případným zájemcům o programování počítačem řízených strojů (dále jen CNC - z

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Přenosný tvrdoměr. Standardizován podle ASTM A956 DIN 50156 (v přípravě) EQUOTIP 3 vysoce jakostní švýcarský výrobek

Přenosný tvrdoměr. Standardizován podle ASTM A956 DIN 50156 (v přípravě) EQUOTIP 3 vysoce jakostní švýcarský výrobek Přenosný tvrdoměr Velký, snadno čitelný displej s podsvícením Vysoká přesnost + - 4 HL Automatická korekce směru nárazu Převod všech obvyklých stupnic tvrdosti (HV, HB, HRA, HRB, HS, Rm) Nízká váha a jednoduchá

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRO SOUSTRUŽENÍ - ŘADA 9000 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRE SÚSTRUŽENIE - RADA 9000. Tabulka č. 5 Tabuľka č. 5

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRO SOUSTRUŽENÍ - ŘADA 9000 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PRE SÚSTRUŽENIE - RADA 9000. Tabulka č. 5 Tabuľka č. 5 ikrostruktura ikroštruktúra OVLAOVAÉ ATERIÁLY RO OUTRUŽEÍ - ŘADA 9000 OVLAOVAÉ ATERIÁLY RE ÚTRUŽEIE - RADA 9000 kupina kupina OBRÁBĚÉ ATERIÁLY OBRÁBAÉ ATERIÁLY 9210 10 20 30 40 - nejotěruvzdornější materiál

Více

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková, Josef Dominik Modul:

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech SITUACE NA TRHU Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech Dnes představují hliníková vodicí ramena již nejběžnější typ používaný v německých vozidlech a jejich popularita na evropském

Více

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz

Keep Moving. www.toyota-forklifts.cz www.toyota-forklifts.cz Keep Moving PŘEDSTAVUJEME NOVOU ŘADU SKLADOVÝCH VOZÍKŮ TOYOTA LI-ION, KTERÉ DOKÁžÍ VÍCE S MENŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE A S NIžŠÍMI NÁKLADY. Už žádné PROSTOJE NEBO ČEKÁNÍ na nabití vozíku.

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY magris KOVOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

ÚVOD. Palubky Palubkové frézy mechanicky upínané, pájené... 17

ÚVOD. Palubky Palubkové frézy mechanicky upínané, pájené... 17 1 ÚVOD Hoblovací program Hoblovací hlavy.................................................. 2 Hoblovací hlavy z lehké slitiny...................................... 4 Falcovací hlavy...................................................

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Kennametal uvádí NOVO digitální inteligenci pro nárůst produktivity ve výrobních procesech zákazníků

Kennametal uvádí NOVO digitální inteligenci pro nárůst produktivity ve výrobních procesech zákazníků Kennametal uvádí NOVO digitální inteligenci pro nárůst produktivity ve výrobních procesech zákazníků Toto revoluční řešení využívá kolektivní znalosti a zkušenosti z oboru obrábění a dramaticky mění způsob,

Více

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Řešení pro strojní plazmové řezání Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Světová jednička v technologii plazmového řezání Od roku 1968 má Hypertherm jen jeden cíl: snižovat náklady na

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více