Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích"

Transkript

1 Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Ústí nad Labem, 4. listopadu 2014

2 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 2

3 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 3

4 Růst HDP po vstupu do EU zrychlil 8 Průměrný růst HDP (v %) ČR Polsko EZ Slove nsko Maďarsko Zdroj: Eurostat Česká ekonomika (ale i ostatní země střední Evropy) zažila v letech po vstupu do EU až do finanční krize výrazné oživení ekonomického růstu. Na tato vysoká tempa se však zatím nepodařilo navázat. 4

5 Exporty do EU hlavní tahoun růstu České vývozy (v mld. EUR) Obchodní bilance (v mld. EUR) Mimo EU Zbytek EU EZ Mimo EU Zbytek EU EZ12 Celkem Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ Od vstupu do EU se hodnota vývozů do zemí EU zvýšila na dvojnásobek (81 % celkových exportů)... a přebytek obchodní bilance na pětinásobek. Obojí potvrzuje rostoucí provázanost ČR s ekonomikami EU. 5

6 ČR se stala atraktivním cílem zahraničních investorů Kumulace přímých zahraničních investic z EU15 (per capita, v EUR) ČR Maďarsko Polsko Slovensko Zdroj: Eurostat V porovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu přilákala česká ekonomika relativně největší podíl zahraničních investic; převážně ze starých členských států EU. 6

7 Finanční toky mezi EU a ČR celkový vývoj Toky mezi EU a ČR v letech , čistá pozice ČR (mld. Kč) Zdroj: Ministerstvo financí ČR Česká republika je od vstupu do EU tzv. čistý příjemce (saldo mezi příjmy z EU a platbami do EU je trvale v přebytku). 7

8 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 8

9 Reálná konvergence - HDP HDP v paritě kupních sil (per capita, průměr EU15 = 100) Průměr EU ČR Polsko Slove nsko Maďarsko Zdroj: Eurostat Na rozdíl od ostatních zemí regionu se české ekonomice po roce 2007 nepodařilo udržet trend přibližování ekonomického výkonu k zemím EU15. 9

10 Reálná konvergence čistý národní důchod Čistý národní důchod (průměr EU15 = 100) Čistý národní důchod (podíl na HDP v %) EU15 ČR Maďarsko Polsko Slove nsko EU15 ČR Maďarsko Polsko Slovensko Zdroj: Eurostat (hodnoty vyjádřené v paritě kupních sil) V životní úrovni (měřené ČND) Slovensko předehnalo ČR a ztrátu dohání Polsko. Podíl českého ČND na HDP dlouhodobě klesá (snižuje se podíl rezidentů na celkových příjmech z české ekonomiky). 10

11 Vývoj veřejných rozpočtů Saldo veřejných rozpočtů (podíl na HDP v %) Veřejný dluh (podíl na HDP v %) Zdroj: Eurostat ČR Maďarsko Polsko Slovensko K ekonomické recesi a oddálení oživení ČR částečně přispěla také výraznější fiskální restrikce české veřejné rozpočty díky kombinaci růstu nepřímých daní a škrtů ve výdajích dosahovaly nižšího schodku, než u sousedních států. Nižší míra veřejného zadlužení však činí českou ekonomiku méně zranitelnitelnou vůči případným dalším vlnám dluhových krizí ČR Maďarsko Polsko Slovensko

12 Vliv fiskální restrikce Vládní opatření na snížení deficitu VR svým rozsahem odpovídalo opatřením slovenské vlády. Rozdíl je ve struktuře: v ČR bylo omezení deficitu dosaženo více na úkor výdajů; především investic. Kromě toho se ČR v minulosti potýkala s problémy ohledně čerpáním EU fondů. Opatření vlády pro snížení deficitů (kumulace v % HDP) ČR Slovensko Polsko Opatření na straně příjmů 1,6 2,2 0,4 Nepřímé daně 1,4 1,1 0,2 Daně z příjmu FO 0,1 0,1 0,0 Daně z příjmu PO 0,0 0,2-0,3 Odvody na sociální politiku 0,1 0,7 0,5 Opatření na straně výdajů 3,1 2,4 3,3 Spotřeba 0,6 1,2 0,5 Náhrady zaměstnancům 0,4 0,5 0,4 Sociální dávky 0,1 0,0 0,8 Veřejné investice 1,9 0,7 1,6 Vládní opatření celkem 4,7 4,6 3,7 Zdroj: Lisický a kol., ECFIN 12

13 Pracovní síla (věk let, podíl na celkové populaci v %) Eurozóna ČR Maďarsko Polsko Slovensko F 2030F 2040F Zdroj: Eurostat; Světová banka (dlouhodobé projekce) Od roku 2007 poklesla pracovní síla v ČR o 3 %, tedy nejvíce ze všech zemí středoevropského regionu. Vzhledem k dlouhodobým projekcím demografického vývoje nelze očekávat v dohledné době pozitivní obrat v nastoupeném trendu. 13

14 Produktivita práce Současná produktivita ČR odpovídá produktivitě SRN v roce 1980 a USA v roce 1970 (!). Nezbytným impulsem k návratu na trend dlouhodobého přibližování k vyspělejším ekonomikám je tedy především zvýšení produktivity. Zdroj: OECD Produkt/hodinu v USD (přepočteno na paritu kupních sil) Rok kdy byla produktivita srovnatelná s produktivitou ČR Rakousko 44,5 - Belgie 50, ČR 27,7 - Francie 49, Německo 49, Maďarsko 21,9 - Itálie 37, Japonsko 35, Korea 26,2 srovnatelné Polsko 23,2 23,2 Slovensko 29, Španělsko 41, Švédsko 44, Velká Británie 42, USA 56, (!) 14

15 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 15

16 Hlavní role centrální banky V rámci měnové politiky ČNB zabezpečuje cenovou stabilitu a podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu (pokud tím není dotčen hlavní cíl ČNB). V rámci péče o finanční stabilitu ČNB sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k jeho odolnosti. 16

17 Cíle ČNB pro inflaci Cenová stabilita = nikoliv neměnnost či dokonce pokles cen, nýbrž v průměru jejich mírný růst Od roku 1998 provádí ČNB měnovou politiku v režimu cílování inflace Od roku 2010 je cíl ČNB stanoven ve výši 2 % ČNB usiluje o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany; měnová politika nereaguje na prvotní dopady změn nepřímých daní tzv. měnověpolitická inflace Svého cíle ČNB dosahuje změnami v nastavení úrokových sazeb a výjimečně i s využitím dalších nástrojů. Přitom se dívá měsíců dopředu. 2 % 8 7 cíle pro čistou inflaci cíle pro celkovou inflaci /

18 Cenová stabilita = nízká, ale kladná inflace Jedním z důvodů kladného inflačního cíle je statistické nadhodnocení při měření není zcela zohledněn růst kvality (ne každý růst ceny je zdražením) v realitě nahrazování dražšího zboží levnějším není ihned zohledněno zásadní revize spotřebního koše jen jednou za 5 let (naposledy leden 2012) Cílem ČNB je proto 2% meziroční růst CPI cílovat nulovou inflaci by znamenalo riziko časté deflace a rychlejšího vyčerpání prostoru pro pokles sazeb: ty by při inflačními cíli 0 % dlouhodobě byly 1 % nikoliv 3 % podobně tak činí i všechny ostatní centrální banky ve vyspělých zemích

19 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 19

20 Česká ekonomika jen pomalu opouštěla recesi (HDP, meziročně v %) (HDP, 1Q 2008 = 100) (YoY %) I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 (1Q 2008 = 100) ČR Německo Rakousko Polsko Slovensko ČR Německo Rakousko Polsko Slovensko 90 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 Source: Eurostat Od poloviny roku 2008 prošla česká ekonomika vleklou recesí ve tvaru písmene W a tempo oživení významně zaostávalo za ostatními zeměmi regionu. Nejdelší recese v historii ČR se promítla do prohloubení záporné mezery potenciálního produktu na -2 % až -4 %. 20

21 Vývoj na trhu práce do podzimu 2013 Ukazatele trhu práce (v %) I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Podíl nezaměstnaných osob Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře (mzr. změna) Reálná spotřeba domácností (mzr. změna) Vývoj na trhu práce byl rovněž velmi nepříznivý. Vnější i vnitřní faktory recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností. 21

22 Cenový růst citelně zpomaloval Meziroční inflace (v %) Inflace v roce 2013 klesala a dostala se až k dolní hranici tolerančního pásma cíle ČNB (1 %), a to i přes zvýšení DPH a daní z cigaret od ledna Reálně hrozilo, že v roce 2014 dojde k propadu do deflace, která by mohla v české ekonomice dlouhodobě zakořenit a zbrzdit její oživení. 22

23 Česká inflace v evropském kontextu Říjen 2013 (meziročně v %) Zdroj: Eurostat Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP), po vyloučení vlivu předchozího zvýšení nepřímých daní, se v říjnu již dostal do záporných hodnot. Cenovým vývojem se tak Česká republika podobala zemím tzv. periferie eurozóny. 23

24 Ceny výrobců (meziročně v %) Zemědělští výrobci (levá osa) Tržní služby Zpracovatelský průmysl Stavebnictví Zdroj: ČSÚ Před listopadem 2013 byly patrné deflační tendence i v klesajících cenách napříč všemi sektory; tedy jak u výrobců, tak u stavebních prací či tržních služeb. 24

25 Inflační očekávání setrvale klesala (Očekávaný meziroční růst spotřebitelských cen na rok dopředu, v %) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Finanční trh Podniky Zdroj: Česká národní banka Inflační očekávání finančních i nefinančních institucí v průběhu roku 2013 pokračovala v sestupném trendu. 25

26 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 26

27 Měnověpolitické úrokové sazby 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Lombardní sazba 2T repo sazba Diskontní sazba Zdroj: Česká národní banka ČNB od poloviny roku 2008 uvolňovala měnovou politiku standardním nástrojem v režimu cílování inflace, tj. snižováním úrokových sazeb. Úrokové sazby narazily na podzim 2012 na svou nulovou dolní mez. V případě potřeby dalšího uvolnění MP tak bylo nutno sáhnout k jinému nástroji a v podmínkách ČR je nejúčinnější použít devizový kurz. 27

28 Úroková sazba a měnový kurz V minulosti výrazné pohyby kurzu (oslabení kurzu v 1997, , až k 30 CZK/EUR) Měnový kurz jako náhrada úrokových sazeb - kurzové oslabení nahrazuje nemožnost poklesu úrokových sazeb do výrazně záporných hodnot ČNB by v případě dostatečného prostoru snížila MP sazby o 0,75 p.b. až 1 p.b., což by zřejmě vedlo k oslabení kurzu v podobném rozsahu (více rozloženého v čase), jako způsobily intervence 28

29 Měnové podmínky v dlouhodobém pohledu CZK/EUR 2T REPO (pravá osa) Zdroj: Česká národní banka Vývoj 2T Repo sazby (v%) a kurzu koruny k euru Stejně jako v předchozích obdobích ekonomického útlumu došlo k výraznému uvolnění měnových podmínek v obou jejich složkách, poprvé se však stala omezením nulová dolní mez úrokových sazeb. 29

30 Potenciální důsledky pasivní měnové politiky Co by se pravděpodobně stalo, pokud by ČNB nepřistoupila k intervencím? Pokles cen minimálně na 2-3 čtvrtletí; spotřebitelské ceny a ceny výrobců by klesaly přibližně o 1 %; radost spotřebitelů z klesajících cen by kalily zprávy o omezování výroby a propouštění; koruna by pravděpodobně posílila a oživení ekonomické aktivity by se výrazně zbrzdilo; Pokles inflačních očekávání domácností a firem by dále prohluboval. To vše by vytvářelo podmínky pro nástup dlouhodobé deflace. 30

31 Proč je deflace nebezpečná? Dochází ke snižování mezd a propouštění záporná inflace způsobuje růst reálných mzdových nákladů a nutnost propouštět Narůstá reálná dluhová zátěž hypotéky: domácnosti splácejí úvěry, jejichž hodnota se nominálně nemění, které použily na koupi nemovitostí, jejichž cena se však snižuje, a to při klesajících mzdách a celkových příjmech možné problémy pro finanční stabilitu hrozba nárůstu problémových úvěrů Deflačně-recesní spirála v očekávání poklesu cen řada podniků či domácností odkládá své nákupy na pozdější dobu chybí poptávka není potřeba tolik vyrábět firmy propouštějí, snižují se příjmy domácností i zisky podniků to tlačí na další pokles cen 31

32 Rizika deflace: příklady z historie (i současnosti) Velká deprese ve 30. letech Dvě dekády deflačního vývoje v Japonsku Východní Německo po sjednocení Země jižního křídla eurozóny MMF ve svých zprávách již rok upozorňuje na nebezpečí velmi nízké inflace ve vyspělých zemích, zejména v eurozóně 32

33 Rozhodnutí BR o oslabení devizového kurzu (7/ ) ČNB se rozhodla začít používat devizový kurz, jakožto další nástroj měnové politiky: ČNB je rozhodnuta intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak bude potřeba k dosažení požadované hodnoty měnového kurzu, a tím k hladkému plnění jejího inflačního cíle v budoucnosti. ČNB se rozhodla oslabit kurz koruny na 27/EUR, což přibližně odpovídá snížení úrokových sazeb o 1 procentní bod. Kurzový závazek byl stanoven jako jednostranný. To znamená, že ČNB bude bránit posílení kurzu pod hladinu 27/EUR, zatímco nad touto úrovní ponechá vývoj kurzu v souladu s vývojem nabídky a poptávky. 33

34 Vývoj kurzu a devizové intervence Kurz koruny a závazek ČNB Devizové operace ČNB od roku 1998 Kurz rychle oslabil k hranici 27 CZK/EUR, následně se stabilizoval mírně nad ní; intervence probíhaly jen v prvních dnech. Od té doby ČNB do vývoje kurzu v souladu s jednostranných charakterem svého kurzového závazku přímo nezasahuje. 34

35 Oslabení koruny z pohledu zahraničí MMF a OECD: Oslabení koruny doporučovaly již na jaře 2013 Krok ČNB kladně hodnotili a vyjádřili podporu pro pokračování v uvolněné měnové politice Guvernér ČNB oceněn prestižními cenami Guvernér centrální banky ve střední a východní Evropě pro rok 2013 (cena magazínu Emerging Markets) Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2014 (cena magazínu The Banker, Financial Times Group) 35

36 Používání kurzu versus přijetí eura Oslabení koruny s přijetím nesouvisí Vstupem do EU se ČR zavázala přijmout euro konkrétní datum přijetí eura však nebylo stanoveno ČR si zatím ponechává českou korunu, což jí umožňuje vykonávat vlastní MP měnový kurz hraje důležitou roli Vstup do eurozóny přinese neodvolatelné stanovení kurzu ve stálém poměru MP bude delegována do rukou ECB, tato MP je jednotná pro všechny země eurozóny 36

37 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 37

38 Ekonomické prostředí do listopadu 2013 Měnové podmínky Zahraniční poptávka Fiskální politika Ekon. sentiment V letech působila proti růstu HDP zahraniční poptávka (dluhová krize v eurozóně), domácí konsolidace vládních rozpočtů i velmi slabý sentiment domácností a firem. Uvolněné měnové podmínky ekonomiku podporovaly, ale ne dost. 38

39 Ekonomické prostředí nyní Zahraniční poptávka Měnové podmínky Ek. sentiment Nyní podporují růst ekonomiky prakticky všechny faktory, přičemž u měnových podmínek to platí díky opatření ČNB ve výrazně zvýšené míře. Při pasivní měnové politice by se naopak působení měnových podmínek mohlo stát překážkou oživení (zvýšení reálných sazeb, posílení kurzu). 39

40 Klíčové ukazatele tehdy a nyní meziročně v % Dostupné k Dostupné k Hrubý domácí produkt (s.o.) II/13-1,3 II/14 2,5 Index spotřebitelských cen 9/13 1,0 9/14 0,7 Obecná míra nezaměstnanosti - věk let (s.o.) 9/13 7,1 8/14 6,3 Průměrná nominální mzda v podnikatelském sektoru (v Kč) (s.o.) II/ II/ Průměrná nominální mzda II/13 1,2 II/14 2,3 Počet volných pracovních míst 9/ / Hrubý provozní přebytek nefinančních podníků II/13 1,3 II/14 14,5 Význam nedostatečné poptávky jako bariéry růstu (v %) IV/13 52,0 III/14 43,9 Souhrný indikátor důvěry (index) 10/13 88,9 9/14 93,2 Téměř všechny klíčové makroekonomické ukazatele se viditelně změnily v příznivém směru tedy v souladu s tím, co ČNB avizovala. Inflace je oproti loňskému podzimu nižší (ovšem po očištění o vliv změn nepřímých daní se naopak mírně zvýšila). 40

41 Oživení ekonomiky Příspěvky jednotlivých složek reálného HDP do meziročního růstu (v p.b.) I/12 I/13 I/14 Zahraniční obchod Investice Spotřeba vlády Spotřeba domácností HDP Zdroj: ČSÚ Česká ekonomika se v polovině roku 2013 vynořila z recese, díky oživení spotřeby domácností, investic a exportů. 41

42 Trh práce 9 Míra nezaměstnanosti (v %) 3 2 Počty zaměstnanců a úvazky (v %, p.b.) v p.b. resp. v % Podíl nezaměstnaných osob Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS) -4-3 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 Úvazek na zaměstnance 3 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek Nezaměstnanost díky růstu ekonomiky postupně klesá. Firmy začaly opět prodlužovat průměrnou délku odpracovaných hodin. Počet volných pracovních míst je nejvyšší za posledních pět let. Růst mezd v soukromém sektoru se obnovil. 42

43 Očekávaný vývoj HDP a jeho složek Zdroj: ĆNB Růst HDP (meziročně v %) Prognóza složek HDP (v %) I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Zpráva o inflaci III/2014 Zpráva o inflaci IV/2013 (alt.) ,1 4,9 2,9 3,0 2,8 1,9 1,9 2,0 Zdroj: ČNB, Zpráva o inflaci III/2014 Tempo oživení domácí poptávky a ekonomického růstu je v porovnání s prognózou z listopadu 2013 (kdy ČNB zahájila devizové intervence) více proinflační. Předpokládané zrychlení růstu mezd a posílení ekonomické důvěry domácností podpoří pokračující růst soukromé spotřeby. Hlavními tahouny ekonomického růstu pravděpodobně zůstanou i v následujících čtvrtletích vývozy a investice ,0 9,5 3,4 2014F 2015F 2016F 7,7 HDP Domácnosti Investice Exporty 43

44 Růst zahraniční poptávky a vývozu Tempo růstu vývozů a dovozů (%, mzr.) Vývozy Dovozy Zahr. poptávka I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Zdroj: ČSÚ, výpočty ČNB Růst vývozu (a spolu s ním i dovozu) zřetelně předstihuje dynamiku zahraniční poptávky, a to s přispěním oslabeného kurzu koruny a velmi dobré výkonnosti automobilového průmyslu. 44

45 Vývoj v eurozóně HDP (meziročně v %) Ceny výrobců (meziročně v %) 4,5 4,0 3,5 Září 2014 Listopad ,0 5,0 4,0 Září 2014 Listopad ,0 3,0 2,5 2,0 2,0 1,0 1,5 0,0 1,0-1,0 0,5-2,0 0,0 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16-3,0 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 Zdroj: Consensus Forecast Na rozdíl od rostoucí domácí poptávky, vytváří pomalejší ekonomický růst v eurozóně a pokračující pokles cen tamních výrobců významné protiinflační riziko. Obě rizika mohou posílit vlivem pokračujícího konfliktu na Ukrajině, v případě jeho další eskalace a s tím spojeného zpřísnění sankcí. 45

46 Vývoj úvěrů v eurozóně Úvěry se selháním (% celkových pohledávek bank) Růst úvěrů v eurozóně (meziročně v %) Zdroj: ECB Spotřebitelské Na bydlení Nefinanční podniky Jednu z hlavních překážek svižnějšího oživení eurozóny (především její periferie) představuje poměrně vysoká míra veřejného a soukromého zadlužení. Na jedné straně tíží banky v periferních zemích poměrně vysoký podíl špatných úvěrů (který navíc v některých zemích dál roste), na druhé straně nadále pokračuje snižování zadlužení firem a domácností (tzv. deleveraging), částečně díky nízké investiční poptávce. Obojí se projevuje pokračujícím poklesem úvěrů, navzdory předchozímu uvolnění měnové politiky ECB. Vývoj úvěrové báze tak nadále představuje významné deflační riziko. 46

47 Hlavní exportní trhy Hlavní exportní trhy (srpen/13 červenec/14, v %) Příspěvky k růstu exportů v p.b. (mzr. v %) Ostatní; 18 USA; 2 Maďarsko.; 3 Rusko; 3 GB; 5 Polsko; 6 Eurozóna; H14 GB+USA RU EU26 Ostatní Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ; EU26 = EU28 bez zahrnutí ČR a Chorvatska Hlavním trhem pro české exporty nadále zůstávají země eurozóny, tzv. nové země EU (Polsko, Maďarsko) a Velká Británie. Význam ruského trhu pro české vývozce sice v posledních letech stoupal, avšak s podílem 3 % nadále zůstává marginální (např. oproti Velké Británii s 5 %). Vývozy na Ukrajinu představují méně než 1 % českých exportů. V letech růst exportů ro Ruska (hlavně stroje a dopravní prostředky) přispíval k dynamice celkových českých exportů kolem 1 p.b., tedy přibližně jako vývozy do oživujících ekonomik Velké Británie a USA. 47

48 (meziročně v %) Zdroj: ČSÚ, Bloomberg Vývoj exportů do Ruské federace České exporty do Ruska a ruský HDP (mzr. v %) -80 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 České exporty do RF (levá osa) HDP RF (pravá osa) Čeští exportéři využili výrazného oživení ruské konjunktury v letech Citelné ochlazení růstu ruské ekonomiky počátkem roku 2013 (společně s ostatními státy BRICS) se však promítlo i do prudkého zbrzdění českých exportů na ruský trh; tedy již před vypuknutím ukrajinsko-ruské krize. Přímý výpadek vývozu produktů zasažených ruskými sankcemi (potraviny) může dosáhnout kolem 0,1 % z celkových českých exportů. Významnější však mohou být nepřímé dopady, např. kvůli zpomalení růstu eurozóny

49 Výhled na světový růst HDP 2014 a říjen 2013 duben 2014 říjen Svět USA Eurozóna Německo UK Čína Rusko Zdroj: IMF World Economic Outlook (srovnání predikcí z října 2013, dubna 2014 a října 2014) Prognózy světového ekonomického růstu se v posledních měsících snížily což platí i pro výhled na růst HDP eurozóny. Optimističtější je naopak výhled na ekonomiky USA a Velké Británie Po letošním ochlazení růstu ruské ekonomiky nelze očekávat její viditelné oživení ani v roce 2015 (a tedy ani oživení českých vývozů do RF, bez ohledu na sankce vůči českým exportérům). Výpadek růstu ruské poptávky však českým exportérům do jisté míry kompenzuje svižný růst poptávky USA a Británie (celkově 7% podíl na českých vývozech), jejichž HDP by (podle aktuální predikce IMF) měl v příštím roce vzrůst kolem 3 %. 49

50 Cenové indexy signalizují návrat k cenové stabilitě /10 1/11 1/12 1/13 1/14 Zdroj: ČNB (meziroční změny v %, bez vlivu změn daní) Korigovaná inflace bez pohonných hmot (PH) Ceny neobchod. statků bez regulovaných cen Ceny ostatních obchod. statků bez potravin a PH Jádrová inflace se v dubnu vrátila do kladných hodnot. Do zřetelného růstu se z hodnot poblíž nuly vrátily ceny služeb. Na překmit cen obchodovatelných statků (zboží) do kladných hodnot mělo vliv oslabení kurzu koruny ze závěru loňského roku. Vliv kurzu však částečně tlumí pokles výrobních cen v zahraničí. 50

51 Obrat k růstu zaznamenaly i ceny výrobců 40 (meziroční změny v %) Zemědělští výrobci (levá osa) Tržní služby Zpracovatelský průmysl Stavebnictví -6-8 Zdroj: ČNB 51

52 Prognóza inflace HDP (meziročně v %) Ceny výrobců (meziročně v %) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 IV/11 III/12 II/13 I/14 IV/14 III/15 Zpráva o inflaci III/2014 Zpráva o inflaci IV/2013 (alt.) Zdroj: ČNB V porovnání s prognózou z listopadu 2013 je aktuální prognóza návratu inflace k cíli pozvolnější, především díky (oproti očekávání) více deflačnímu prostředí v eurozóně. Protiinflační riziko představuje i nižší výhled na světový růst cen potravin. Obě rizika mohou posílit vlivem pokračujícího konfliktu na Ukrajině, v případě jeho další eskalace a s tím spojeného zpřísnění sankcí. Podle aktuální prognózy by se inflace měla vrátit k cíli v 2. polovině

53 Prognóza úrokových sazeb 3M PRIBOR (v %) Zdroj: ČNB Prognóza ČNB je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do třetího čtvrtletí roku

54 Rozhodnutí BR z 25. září 2014 Bankovní rada rozhodla nadále používat FX jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek intervenovat v případě potřeby na trhu. Uvedený kurzový závazek je nadále jednostranný. To znamená, že ČNB bude v případě potřeby bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 CZK/EUR. Na slabší straně hladiny 27 CZK/EUR nechává ČNB kurz pohybovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu. Rizika prognózy zůstávají mírně protiinflační. Bankovní rada na základě toho opět konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. 54

55 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 55

56 Jaký může být exit z kurzového režimu? Exit = návrat k standardnímu režimu inflačního cílení, kdy hlavním nástrojem zůstávají úrokové sazby, společně s řízeným floatingem devizového kurzu (není stanoven explicitní závazek ohledně úrovně devizového kurzu. Kdy? Poslední vyjádření bankovní rady indikuje, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce Opuštění kurzového režimu přijde pouze v okamžiku potřeby dalšího zpřísnění měnové politiky (následného růstu úrokových sazeb), které bude dostatečné natolik, aby nehrozilo riziko opětovného návratu úrokových sazeb k nulové hranici. Rozhodnutí o oslabení koruny v listopadu 2013 vycházelo z prognózy indikující potřebu snížení úrokových sazeb do záporného teritoria nejméně o 100 bazických bodů. V případě symetrického přístupu by úvahám o opuštění kurzového režimu měla předcházet přibližně stejná potřeba růstu úrokových sazeb, pokud toto ukáže aktuální prognóza. 56

57 Jaký bude exit z kurzového režimu? Jak? Zahájení kurzového režimu ČNB provedly velmi transparentně, stejně transparentně byl měl být proveden i exit z režimu. V úvahu připadají dvě pravděpodobné varianty: Jednorázově ohlášený exit, následovaný růstem úrokových sazeb Fázovaný exit postupné opuštění kurzového závazku s dvěma či více mezikroky. Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzu na úroveň před vstupem do intervenčního režimu, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin. Exit z kurzového závazku bez následného prudkého posílení koruny je nejen možný, ale i žádoucí. 57

58 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná konvergence ČR k rozvinutým zemím Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování. Co předcházelo rozhodnutí ČNB o kurzovém závazku. Proč se ČNB rozhodla v listopadu 2013 oslabit korunu? Co se událo za rok po oslabení koruny? Možnosti opuštění kurzového závazku. Finanční stabilita. 58

59 Finanční stabilita Definice finanční stability podle ČNB: situace, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům. K narušení finanční stability může docházet: v důsledku procesů uvnitř finančního sektoru vedoucích ke vzniku zranitelných míst nebo vlivem silných šoků, jejichž zdrojem mohou být např. vnější prostředí, domácí makroekonomický vývoj, vývoj u hlavních dlužníků a věřitelů finančních institucí, hospodářské politiky nebo změny v institucionálním prostředí. Případná interakce zranitelných míst a šoků může vést ke kolapsu systémově významných finančních institucí a narušení funkcí finančního systému při zajištění finančního zprostředkování a platebního styku. V krajním případě může nastat finanční krize s nepříznivými dopady na ekonomiku. 59

60 Finanční stabilita (II) ČNB pravidelně sleduje, analyzuje a vyhodnocuje vývoj ve všech oblastech relevantních pro finanční stabilitu. K diskusi aktuálního výhledu rizik se členové bankovní rady ČNB čtvrtletně scházejí v rámci tzv. makrofinančních panelů, s experty klíčových útvarů z oblasti dohledu nad finančním trhem, regulace a analýz finančního trhu, měnové politiky, výzkumu a finanční stability a finančních trhů. Analýza finanční stability se týká nejen bankovních, ale i nebankovních finančních institucí (investiční společnosti a fondy, penzijní fondy, pojišťovny, subjekty působící na kapitálových trzích apod.). Předmětem zájmu není stabilita jednotlivých finančních institucí, nýbrž stabilita finančního sektoru jako celku. Cílem analýzy finanční stability je testování dopadu málo pravděpodobných (avšak možných) nepříznivých scénářů, které by mohly ohrozit stabilitu celého finančního systému. 60

61 Zátěžové testy scénáře ekonomického vývoje Základní scénář založen na prognóze ČNB (Zpráva o inflaci II/2014) předpokládá oživení domácí ekonomiky v roce 2014, pokračující růst v roce 2015 a pozvolné snižování nezaměstnanosti na horizontu scénáře. Alternativní scénář - Evropa v deflaci návrat recese ve tvaru V, propad ekonomiky do deflace, skokový nárůst výnosů státních dluhopisů, výrazný růst nezaměstnanosti a pokles mezd vede k vyčerpání finančních rezerv části domácností a podniků, negativní vývoj způsobí nárůst úvěrového rizika a zapříčiní vysoké úvěrové ztráty bankovnímu sektoru. 61

62 Makroekonomický vývoj v alternativních scénářích (1) Zátěžový scénář Evropa v deflaci zachycuje zejména riziko zhoršení kvality úvěrového portfolia v důsledku nepříznivého vývoje reálné ekonomiky. Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP (meziročně v %) (meziročně v %) Alternativní scénáře: vývoj inflace inflační cíl /11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/ /11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/17 Základní scénář Evropa v deflaci Základní scénář Evropa v deflaci Zdroj: ČNB 62

63 Makroekonomický vývoj v alternativních scénářích (2) Zátěžový scénář obsahuje silný šok do nezaměstnanosti a cen nemovitostí. Alternativní scénáře: nezaměstnanosti Scénáře vývoje cen nemovitostí (v %) ((absolutní index; maximum - 3Q 2008=100)) /11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/ /09 12/11 12/13 12/15 Základní scénář Evropa v deflaci Základní scénář Evropa v deflaci Skutečnost Zdroj: ČNB 63

64 Výsledky zátěžových testů bank potvrzují odolnost sektoru V Základním scénáři se dostávají dvě banky pod 8% hranici: Jedná se o malé banky s aktivy pod 1 % aktiv sektoru. Jejich obchodní model je zátěžovými testy hodnocen jako neudržitelný. Ve scénáři Evropa v deflaci by se pod 8% hranici dostalo 11 bank: Bilance těchto bank činí zhruba 17 % aktiv sektoru. Potřeba kapitálu k dorovnání na 8 % CAR by činila cca 12 mld. Kč (0,3 % HDP). Celková kapitálová přiměřenost sektoru neklesá pod 12 % Dopad alternativních scénářů na kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru (v %) 60 12/09 12/11 12/13 12/15 Základní scénář Evropa v deflaci Skutečnost Zdroj: ČNB 64

65 Děkuji za pozornost. Jiří Rusnok Czech National Bank Na Příkopě Praha 1 Tel:

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 2. března 2015 Obsah prezentace Finanční krize

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Tupé zdražování nebo pojistka proti deflaci a recesi? Prezentace pro novináře 12. listopadu 213 Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny

Svět a Česko v roce 2013. Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Svět a Česko v roce 2013 Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny 8.2.2013 Rok 2012 nebyl nejlepší. l 2 Téma roku 2013: Kdy se odrazíme ode dna? Proč být optimistou? Nejčernější scénáře ze stolu

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Makroekonomická analýza Česká republika

Makroekonomická analýza Česká republika Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného

Více

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35

Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., OCP Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 11/2014 Upozornění TATO PREZENTACE MÁ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Aleš Prandstetter, Hlavní investiční stratég, ČSOB Asset Management Trhy a investiční strategie Červen 2015 Máme se už akcií začít bát....aneb kam

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

Maďarská MNB na cestě srovnat krok s polskou NBP

Maďarská MNB na cestě srovnat krok s polskou NBP www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 24. dubna 2015 Česká republika Pozitivní nálada přetrvává 2 2 Vážení klienti, další vydání Analytického týdeníku vyjde 15. května 2015. Maďarská MNB na cestě srovnat krok

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Nekonvenční nástroje vybraných centrálních bank a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Asociace pro mezinárodní otázky Praha, 28. dubna 2015 Osnova Nekonvenční nástroje Evropské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více