Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solo, Solo, co se s tebou stalo?"

Transkript

1 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které proběhlo v pátek. dubna, je ale zřejmé, že cena bude nižší zhruba v řádu dvou milionů korun. Po formálním vyhodnocení přijatých nabídek budou posouzeny nejvýhodnější a z nich vybrán vítězný dodavatel stavby. Celkem se do výběrového řízení na tuto akci přihlásilo dvanáct firem. Nákup dodávek elektrické energie formou elektronické aukce má v plánu město Sušice. Sdružená poptávka na dodavatele elektrické energie by zahrnovala všechny organizace města. Zajištění nejvýhodnější ceny elektřiny pro firmy a organizace formou nákupu v e aukci se stává běžným způsobem obchodování.. května 0 Cena 7,00 Kč 4. ročník Solo, Solo, co se s tebou stalo? Na jednání zastupitelstva ve středu 4. dubna byli zastupitelé vyzváni, aby jednotlivě sdělili svůj postoj k výstavbě obchodního centra v areálu Sola a k tomu, zda by podpořili případné vyhlášení stavební uzávěry. Z přítomných 9 členů se vyjádřilo 0 proti stavební uzávěře, 5 pro a 4 neměli dosud ujasněný názor. Jejich postoj byl signálem radě města, která jako jediná má pravomoc o tomto kroku rozhodnout. Stavební uzávěra je v podstatě jediným legislativním nástrojem, který by mohl zabránit výstavbě retail parku (Centrum obchodu služeb) v prostoru bývalé továrny Solo. Investor, společnost Fuertees Development, s. r. o., již nad projektem spolu s vedením města, zastupiteli i zástupci občanského sdružení My ze Sušice, několikrát jednal. Iniciativa občanského sdružení vede k zastavení plánovaného projektu výstavby, pracovníci muzea navrhují zachování alespoň části historické připomínky slavné sirkařské výroby v Sušici v podobě zachování některých objektů. Muzeum Šumavy podalo návrh na zařazení některých z nich do seznamu kulturních památek. Investor je ochoten částečně vyjít vstříc co se týká zachování objektu tzv. Domečku a vizuálního přizpůsobení bývalé administrativní budovy v Nádražní ul. tak, aby reflektovala historickou připomínku. Zastupitelům byl na jednání předložen výsledek petice, kterou podepsalo téměř tisíc čtyři sta sušických občanů. Petice vyjadřuje zásadní nesouhlas s výstavbou obchodního centra. Názorových skupin je několik. Následuje vyjádření starosty města, sdružení My ze Sušice a na str. : historika Muzea Šumavy Jana Lhotáka, zástupce společnosti Fuertes Development a zastupitelky Mileny Stárkové. red pohled na celou problematiku jsem ale nezměnil. Stále se domnívám, že stavební uzávěra sama o sobě řešení nepřinese, nehledě na negativní důsledky, které může pro Oslavy osvobození na Zhůměsto mít. Zabránit demolicím ří a v Sušici. Tradiční oslaobjektů bývalého Sola a výstavbě vy osvobození se uskuteční obchodního centra je jeden pohled 5. května na Zhůří a. května na věc. Ctít historickou památku v Sušici. Odjezd autobusu na a uchovat její připomínku, druhá Zhůří a program oslav v Sušivěc. A co dál? Od nikoho z pisatelů ci najdete uvnitř SN. nebo diskutujících vyjadřujících se proti záměru investora jsem konvicemistr světa Martin krétní odpověď nedostal. Nemohu Komárek předvede co umí od sebe tyto věci oddělit. Pokud. května se můžete těšit na by byla otázka položená chcete další kvalifikační závod M ČR ve městě další hypermarket, nebo Stihl Timbersports Series obchodní centrum? popravdě Czech Cup města Sušice. bych odpověděl, že ne. Ale ve chvíli, Nejlepší sportovní dřevorubci kdy se dívám na zdevastovaný prose divákům představí v neděli stor kdysi slavné továrny, nemám. května od.0 hodin na v ruce žádný reálný nápad, jak sušickém náměstí. ho využít, a investor zastupující majitele nabízí záměr na jeho přeslavnostní zahájení Otava stavbu, nemohu jednoznačně tento Cupu 0 proběhne tradičně návrh odmítnout. Odpovězme si v sušické Sokolovně. Účastnípopravdě na otázky: co bude s areky mezinárodního fotbalového álem, zabráníme-li výstavbě teď? Za svým názorem Jak územní plán, který například turnaje mládeže přivítá starosta města ve čtvrtek. května. do této lokality vytipuje jako nejsi stojím Zápasy letošního 9. ročníku vhodnější bydlení a drobné služby, budou probíhat ve dnech 7. Respektuji názory ostatních zastu- pomůže toto zrealizovat, je-li are0. května. pitelů, historiků, členů sdružení ál v majetku jiného vlastníka než My ze Sušice i občanů města, svůj města? Jaké důsledky pro město přinese požadavek kompenzace za zmařenou investici ze strany majitele areálu? Co dál bude s objekty, pozemky? Zakonzervujeme je dobrovolně na X dalších let a budeme čekat, jestli se vlastník nerozmyslí, neprodá je nebo bude vymýšlet další a další projekty, kterými by se trefil do našich požadavků? Možnosti města jak ovlivnit záměr výstavby jsou omezené. V rámci dosud proběhlých setkání a diskusí jsme se pokoušeli najít alespoň přijatelný kompromis, což si a myslím, že je v této chvíli více než (sobota) hod. na su ickém námûstí razantní odpor bez dalších východisek. Stejně tak, jako jsme přijali SOUTùÎ O NEJLEP Í KNEDLO-ZELO-VEP O regulativ prodejních ploch, který Zahraje: Solovaãka (0:00 - :00) Moderuje: J. Hlaváã byl zařazen do požadavků k návrv HERCE BUDE OBDAROVÁN! hu změny územního plánu. Když Kdo má zájem zúãastnit se soutûïe, nechè pfiinese své knedlo-zelo-vepfio na námûstí v 0:00 hod. víme co nechceme, měli bychom Pfiijìte i vy a staàte se ãlenem poroty! vědět zároveň co chceme. A ani v tom, obávám se, nejsme jednotní MÁŘSKÉ R A F TRHY 8.5., 5..,.7., 0.8., V máji hřímoty nedělají trampoty, aneb nenechte si ujít. května Karel Hynek Mácha: Máj hudebně literární večer v Kafe Sirkus 4. května svátky svatodušní. května Oslavy státního svátku náměstí Sušice 8. května státní svátek 9. května Vees indie-rock v tradičním kloubu foto: Eduard Lískovec a dosud jsem neslyšel nebo neviděl konkrétní a realizovatelný návrh řešení. Ani územní plán, ani stavební uzávěra nejsou samospasitelné. Pořád je ve hře několik stran, u kterých musí dojít ke shodě město, občané, vlastník, investor, zákon. A na této úrovni zdaleka nejsme. Přesto věřím, že rozhodnutí rady bude podložené a odpovědné. Rozhodně si myslím, že můžu zodpovědně prohlásit, že nepodceníme žádný nám známý aspekt. Bc. Petr Mottl, starosta Sušice Petice proti novému obchodnímu centru a zastupitelstvo města Od 8. do proběhla v Sušici petice proti výstavbě nového obchodního centra na místě bývalé sirkárny podniku SOLO. Pořádalo jí občanské sdružení My ze Sušice především s cílem zjistit, kolik obyvatel je proti této nepotřebné stavbě, a také proto, aby veřejnost měla možnost vyjádřit svou podporu zvoleným zástupcům pro uplatnění nezbytného vlivu města na další rozvoj v této lokalitě. Petici pojalo občanské sdružení slušnou a nenásilnou formou. Informovalo obyvatele a označilo podpisová místa. Kdo chtěl, podepsal. Za šest dní bylo nashromážděno celkem 98 podpisů, z toho je 89 přímo od obyvatel města Sušice a spádových obcí, které představují asi 0 % aktivních voličů, tedy voličů, kteří přišli k posledním komunálním volbám. I když organizátoři nechtějí přeceňovat tento výsledek, domnívají se, že je nepřehlédnutelný a pokládají ho za otevřený vzkaz nejen městské radě i zastupitelstvu, ale i vlastníkům bývalého podniku Solo Sušice. Zastupitelstvo města se sešlo ve středu 4. dubna 0 a v reakci na výsledek petice se většina zastupitelů v individuálním proslovu samostatně vyjádřila vlastně většinově proti novému obchodnímu centru různými proslovy, tedy např.: město nepotřebuje další supermarket, další obchodní centrum by našemu náměstí mohlo ublížit apod. Děkujeme těm zastupitelům, kteří se takto jednoznačně vyjádřili a kteří současně chápou i nezbytnou potřebu dané území nechat prověřit nově zpracovávaným územním plánem, aby bylo jasné, co je pro město vhodné a co nikoli. Z toho vyplývá dle našeho občanského sdružení, které stojí za většinou zastupitelů, i jakýsi vzkaz vlastníkům předmětné části areálu Solo i developerům, že by se neměli pouštět do další přípravy projektu a realizace záměru výstavby nového obchodního centra, a to především proto, aby jim zbytečně nevzrůstaly náklady a výdaje, které by mohly být jednou považovány za zmařené. Občanské sdružení My ze Sušice, o. s. 0. května Tleskač ska kapela z Plzně v KD Sokolovna. května Majáles ve Smetanově sále a na Fufernách. května Romeo a Julie první přímý přenos baletu z Moskvy v kině 4. května Pankrác, Servác, Bonifác ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži Škrtněte si prosím IV s Martinem Jakšem a Jarkem Hylebrantem v Kafe Sirkus 5. května Žofie vína upije. května Tančíme pro radost pořad ZUŠ v kině D5<5F9J5 5 _T _T T )) ) ) ;z ] c z^ 9>D5B>5D _T _T T "%" " %" ;z ] c z^ ;z ;z ] c z^ z D5<5?> _T _T T ;z ] c z^ OSLAVY OSVOBOZENÍ na Zhůří - neděle dne 5. května od 0 hodin autobus ze Sušice: nádraží 8 hod., nábřeží 9 hod., od penzionu 9 hod v Sušici - pondělí. května - náměstí Svobody, Sušice :45 :00 :05 :0 hraje Karavana Swingers Band příjezd spojeneckých vojsk se IV. obrněnou divizí generála Pattona hlavní část oslav u pamětní desky na Muzeu Šumavy vzpomínkový akt u Památníku padlých (park u TGM) prohlídka vojenské techniky (po dobu trvání programu) hraje Karavana Swingers Band prom. koncert 4:0 odjezd přátel IV. obrněné divize generála Pattona d^ U j` \Q d ( v Y^ V_ \Y^ [Q! & ggg VYh^Ud Sj VY d *

2 strana Celkem dětí přivítaly u zápisů mateřinky v Sušici. Na konci března se dveře kanceláří ředitelek doslova netrhly. Svůj první velký krok do MŠ Smetanova ul., která má v současné době 88 dětí v 7 třídách, má za sebou 8 dětí. Školka počítala se stejným počtem tříd MŠ Tylova i v následujícím školním roce, ale vzhledem k trvale vysokému počtu zájemců (a také vzhledem ke každoroční výjimce z povolené kapacity dětí na jednu třídu, o které obě školy žádají) které obě školky nemohou přijmout, bylo rozhodnuto o rozšíření MŠ o jednu třídu. Ta bude upravena v budově v areálu MŠ z původně školnického bytu. Už se těší na kamarády Štěbetalka (MŠ Tylova) měla v den zápisu také napilno. Zájem o umístění své ratolesti právě sem projevili rodiče 77 dětí, z toho, předpokládá ředitelka školy M. Oudesová, že nastoupí kolem 55 dětí (opět se číslo může změnit vzhledem k odkladům školní docházky). Pro nové školáčky tu bude otevřeno tříd. Konečný počet dětí, které v září nastoupí do sušických mateřinek, bude znám až po vyřešení všech odkladů školní docházky. Ze zapsaných dětí je nejsilnější ročník 00 těch přišlo k zápisu celkem 90. MŠ Smetanova ul. má ještě do konce letošního školního roku plné ruce práce na trénují děti na akademii ke Dni matek ve Den řemesel na praktické škole Smetanově sále, v květnu je také čeká tradiční sportovní olympiáda O pohár starosty města a vystoupení na Sušických slavnostech, pak se vydají na výlet do ZOO Ohrada (spojeno s divadelním představením), na červnové zahradní slavnosti, kam jsou zváni i rodiče, budou pasováni předškoláci na budoucí prvňáčky a samozřejmě nebude chybět ani oslava Dne dětí. Štěbetalka je na tom podobně nemá čas se ani na chvilku zastavit a ztichnout. Program do letošního června je bohatý z těch větších připravovaných akcí jsou to například návštěvy v IS a SEV NP a CHKO Šumava v Kašperských Horách, kde se děti účastní nejrůznějších výchovně vzdělávacích programů, Jarní koncert pěveckého sboru Klubíčko ve Smetanově sále, besídky pro maminky k jejich svátku (9. 4. května), exkurze k hasičům, do kynologického klubu, ale třeba i výlet na nádraží nebo na nejbližší hrady, zámky a kopce. Také na děti ze Štěbetalky se můžeme těšit při Sušických slavnostech. Stranou nezůstává ani film a divadlo k svátku přijede dětem zahrát divadlo Kašpárek a do kina zavítají na pohádky. Držme našim nejmenším palce, aby se jim povedla všechna veřejná vstoupení, sluníčko jim svítilo na cesty a hlavně, aby si spolu se svými kamarády užili ve školkách spoustu krásných dní plných radosti a smíchu. red Kaleidoskop Šumavský národní park Sušické noviny 9/0. května 0 Podpora bezpečnosti dětí v silničním provozu Mateřské centrum Medvídek ve spolupráci s obvodním oddělením policie ČR, hasiči a městem Sušice uspořádalo v sobotu 7. dubna již třetí ročník akce Dětský řidičák. Do vnitrobloku areálu ZŠ Lerchova ul. se v 5 hod. sjelo 4 mladých adeptů tohoto řidičského oprávnění. Zkouška to ovšem nebyla jednoduchá. Pořadatelé nejdříve rozdělili jezdce podle věku a ti mladší do šesti let byli hned s vysvětlujícím komentářem u značek a křižovatek provedeni po dopravním hřišti. Starší zatím soutěžili s hasičskou stříkačkou. Pak už se jezdilo a účastníci provozu uplatňovali nabyté zkušenosti v praxi. Nikdo nezpůsobil dopravní nehodu, nikdo nebyl zraněn, mohlo se tedy přistoupit k závěrečné zkoušce, kterou byl pravý vědomostní test. Všichni adepti to zvádli, a tak se slavnostně vyhlásilo udílení nefalšovaných dětských řidičáků. Na základě výborné pořadatelské organizace si děti odnášely průkaz s fotkou zalité do fólie, zásady správného chování v provozu a opečený buřtík ze závěrečného táboráku. ED Velkou spokojeností všech účastníků skončil Den řemesel, který se konal v pátek na Základní škole T. G. Masaryka. Akci sice tradičně pořádala praktická škola, ale účastnili se jí i žáci pátého ročníku základní školy. V prostorách školy se vytvořilo 8 pracovních dílen, do kterých se žáci předem podle svého zájmu (a pro ně přitažlivých výrobků a technik) přihlásili. V jedné dílně se šily dekorační romantické polštáře ve tvaru srdce, v jiné zase měly tvar hlavy medvídka. V další děti motaly krásně barevné pavučiny a samozřejmě vytvořily i pavouka. Další skupina se naučila zpracovávat noviny v roličky a z tohoto všem Žáci SOŠ a SOU Sušice dosahují v soutěžích odborných dovedností stále výborných výsledků! Dne. dubna 0 se konala ve SŠ Kralovice za spolupráce Plzeňského kraje soutěž odborných dovedností žáků středních škol pro obor vzdělání Opravář zemědělských strojů. V silné konkurenci škol z celého kraje obsadili žáci výše zmíněného oboru Luboš Kodýdek. místo a Lukáš Mašek. místo. Společně pak vyhráli soutěž družstev. Toto umístění nás velmi potěšilo, protože se jednalo o soutěž velmi náročnou, která se skládala ze dvou teoretických a šesti praktických úkolů. Dobrá příprava žáků v tomto oboru přístupného a dostupného materiálu tvořit okrasné stojánky. Pletení závěsného košíčku z pedigu s jarní výzdobou zvládli další žáci. Jiní si vyzdobili trika batikováním či savováním. V dílně pod vedením zkušeného učitele si všichni vyrobili pilníček, počítadlo a dokonce malou poličku na koření. V kuchyňce si připravili a usmažili sladké a slané bramborové placky. Ve skupinách postupně vznikala dobrá parta, která mezi sebou spolupracovala a pomáhala si. Myslíme si, že námětů pro svůj volný čas získaly děti spoustu a že je také využijí a maminky doma příjemně překvapí. Mgr. Ladislava Jansová Nový návštěvný řád platný od na dobu neomezenou. Tetřev i člověk spolu jako kdysi Více než dvacet let trvalo, než se kompetentní orgány dohodly na znovuotevření tradiční cesty do Německa přes hraniční přechod Modrý sloup. Můžeme se tedy konečně ze Sušice vypravit přímo přes Modravu a Březník na nejpůsobivější magickou horu Šumavy Luzný (7 m n. m.), a to v období od 5. července do 5. listopadu. (Dokonce i tam žijící tetřev hlušec zpíval něco ve smyslu přání, aby se lidé vrátili na Modrý sloup.) Vodáci na Vltavě Tak především splouvání vodního toku není umožněno osobám pod vlivem alkoholu. Ostatní mohou splouvat Vltavu od. 5. do. 0. každý den od osmi ráno do osmi do večera. Poslední vyplutí z registračního místa na Soumarském mostě je možné v hodin. V květnu je splouvání možné jen o víkendech a státních svátcích. V řadě případů je splouvání Vltavy možné jen v doprovodu akreditovaného průvodce. Zjednodušeně řečeno, může na Teplou Vltavu v měsících mimo letní prázdniny vyjet skupinka do pěti lodí bez průvodce. Nad pět lodí jen s průvodcem. O letních prázdninách bude s průvodcem vyjíždět většina lodí. Maximální počet lodí, který bude moc Vltavu splout, se stejně jako v předchozích letech odvíjí od výšky hladiny. Od letošního roku může Vltavu splouvat v hodinových intervalech maximálně lodí za den při výšce hladiny od 50 do cm, bude li hladina u Soumarského mostu vyšší než centimetrů, může vyrazit více lodí, až 0 za hodinu, uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP a CHKO Šumava. Poplatky za splouvání se budou pohybovat v relaci od 00 a 500 korun. Podrobnosti o pravidlech splouvání lze najít na: více informací na u hana. PP, ED přináší své ovoce v podobě kvalitních umístění nejen v krajských kolech, ale i v podobě lepšího uplatnění v praxi. Soutěž byla připravena velmi dobře, za což patří organizátorům dík. Vítěz soutěže postupuje do národního kola, které se koná v květnu v SOŠ Bruntál. Přejeme Luboši Kodýdkovi hodně štěstí v národním kole a pokud možno i stejné umístění jako v kole krajském. Věříme, že bude Plzeňský kraj a svou školu reprezentovat stejně dobře jako doposud. Ing. Jaromír Kolář, ředitel foto: Eduard Lískovec RYBA NA SVATOBORU Akce Úklid hory Svatobor se vzhledem k neústupnému sněhu musela o týden odložit, ale nyní už je úspěšně za námi. Zúčastnilo se celkem osm dětí a tři dospělí. Vzhledem k nepříliš velkému počtu sběračů jsme dokázali vyčistit alespoň nejfrekventovanější trasy. Jsou jimi hlavní turistická, Hadí stezka a nejkratší cesta kolem vodárny. Naplnili jsme pět stodvacetilitrových pytlů nejrůznějším odpadem. Největší podíl měly různé obaly od nápojů, sušenek a čokolád a různé hygienické potřeby. Ovšem objevily se i takové poklady, jako jsou kamna, mikrovlnná trouba, obrazovka počítače či dokonce,5 m dlouhá nafukovací ryba. Po skončení práce na nás před chatou Svatobor čekalo připravené ohniště od provozovatele chaty pana Hány, kde jsme si opekli buřtíka a strávili příjemné nedělní poledne za slunečního svitu. Do příštího roku se v okolí svatoborských cest jistě nějaký odpad opět nastřádá, takže akci budeme určitě opakovat. Lucie Lišková

3 Sušické noviny 9/0. května 0 Aktuality strana Zasedání rady města Sedmé jednání rady města se konalo 5. dubna. Rada přijala usnesení: RM projednala výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a doporučila zastupitelstvu jejich použití. RM uložila finančnímu odboru zajistit prostřednictvím daňového poradce Ing. Vičara provedení účetního auditu Sušického kulturního centra od RM vzala na vědomí informaci o možnosti fixace úrokové sazby na úvěr 90 mil. Kč. RM uložila finančnímu odboru zajistit přípravu podkladů pro refinancování úvěru 9 b. j. a souhlasila s oslovením firmy Renards Protender, Brno, pro zajištění výběrového řízení na refinancování úvěru na 9 b. j. RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 0 pro příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. RM doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření: příspěvkovým organizacím se sníží výše přidělené dotace na provoz 0 o částky z nespotřebované dotace 0, z tzv. výnosů příštích období, u MŠ Smetanova 00 tis. Kč, ŠJ Nuželická 00 tis. Kč, ZŠ Lerchova 94 tis. Kč, ZŠ TGM tis. Kč. RM doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření, kterým povýší organizaci 5 příspěvek na provoz (granty komise města) o Kč a zároveň se sníží organizace 7 rezerva na investice a provoz o tutéž částku. Jedná se o dodatečně schválené účelové příspěvky pro spolky spadající pod Sušické kulturní centrum. RM rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku SDH Albrechtice na akci Dětský den ve výši 000 Kč. RM revokuje své usnesení č. 0 ze dne.. 0 a rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši Kč panu M. Komárkovi, Milevsko, na uspořádání 7. ročníku CZECH CUP města Sušice ve STIHL TIMBERSPORTS a pověřila starostu podpisem smlouvy. RM souhlasila s prezentací města Sušice v Turistickém informačním magazínu vydávaném Eurocard Praha v částce Kč + DPH. RM souhlasila s prezentací města Sušice v ručně malované mapě regionu Klatovsko od společnosti Malované mapy, s. r. o., Zlín v částce Kč + DPH. RM souhlasila s použitím znaku města Sušice v ručně malované mapě regionu Klatovsko. RM rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost organizaci Epoché, o. s. Linka důvěry a psychologické pomoci v Plzeňském kraji ve výši 5. 0 Kč. RM rozhodla o ukončení prezentace města Sušice na webovém portálu cz a pověřila starostu města podáním výpovědi smlouvy. RM rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 000 Kč přátelům IV. obrněné divize generála Pattona Prácheňsko na účast na oslavách osvobození v Sušici dne RM schválila darovací smlouvu mezi městem Sušice a společností Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace, jejíž předmětem je osobní automobil Škoda Felicia se zůstatkovou hodnotou 5 00 Kč. RM doporučila zastupitelstvu města Sušice rozhodnout o poskytnutí podmíněně návratného účelového příspěvku pro Sportovně střelecký klub ve výši Kč a schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku. RM schválila uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů s firmou MM TRADER CZ, a. s., Kladno za celkovou cenu Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy. RM schválila smlouvu o bezúplatném převodu na převod movitých věcí příspěvkové organizaci Sportoviště města Sušice, p. o., a pověřila starostu města podpisem smlouvy. RM doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o změně podmínek pro poskytování obecně prospěšných služeb. RM schválila pronájem částí pozemkových parcel pro zřízení předzahrádek pro Martinu Vlčkovou, Martina Vokněra a Vladimíra Dobšoviče. RM vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu bytového domu v ul. Pod Kalichem, čp., podanou jejich nájemcem s tím, že nájemní smlouva s městem Sušice bude ukončena k RM schválila pronájem nebytových prostor v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnu, v objektu na náměstí Svobody čp. 8 JUDr. Ivaně Kozlové, notářce, bytem Klatovy, a to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce RM stanovuje nájemné pro nebytové prostory v objektu Nuželická 0, ve výši 0 Kč/m ročního nájmu. RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu. kategorie na stavební práce na akci: Sušice, Pod Svatoborem oprava povrchu komunikace a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky. RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu. kategorie na stavební práce na akci : Sušice, Tylova, Karla Čapka oprava povrchu komunikace a firmy vyzvané k předložení cenové nabídky. RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce Sušice, Studentská ul. rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů firmy Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko s nabídkovou cenou Kč bez DPH. RM doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření, kterým se na novou org. Gymnázium Sušice příspěvek na výtah převedou finanční prostředky ve výši Kč. RM schválila členy delegace města Sušice na konferenci Douzelage 0 v Bellagiu, a to Mgr. Věru Svobodovou, Ing. Věru Marešovou, Mgr. Kristinu Volnou, Ing. Jaromíra Koláře, Annu Vlachovou a Lucii Hofmanovou. RM schválila ceník služeb organizace Sportoviště města Sušice, příspěvková organizace, dle přílohy. RM schválila členy komise pro výběrové řízení na pozici ředitele Sušického kulturního centra p. o., a to: Ing. Věra Marešová, Ing. Lukáš Hamák, p. Jaroslava Hanusová, Mgr. Milena Naglmüllerová, MUDr. Kateřina Nová. RM doporučila zastupitelstvu města schválit zřízení nové rozpočtové organizace MŠ Smetanova na investiční akci s účelem zvýšení kapacity mateřské školy. red Proč je vyhlášeno nové výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum? Pokusím se na tuto otázku odpovědět z pozice člena rady města, který hlasoval pro odvolání paní ředitelky Jitky Doubravové. Názor na tuto otázku nebyl jednotný, a tak nemohu své vyjádření vydávat za oficiální stanovisko města. Vzhledem k tomu, že podobný názor sdílela většina členů rady, bylo odvolání a vyhlášení nového výběrového řízení platně schváleno. To, proč jsem zvedla ruku, není jednoduché popsat, protože nejde o jeden zásadní důvod. Jedná se o spoustu zlomků jednání a chování, jejichž společným jmenovatelem je důvěra. A právě to, že jsem ztratila v Jitku důvěru, bylo pro mě nejdůležitějším faktorem při rozhodování. Pro město Sušici pracuje mnoho zaměstnanců. Všichni, včetně mě, mají své lepší a horší stránky, své kompetence a své limity. Můžeme mít na věci různé názory, ale když se na něčem dohodneme, tak to platí a spoléháme na to. Bez této důvěry bychom se daleko nedostali. S paní ředitelkou Doubravovou to tak, bohužel, nebylo. Samozřejmě nemohu říci, že by se chovala úplně v rozporu se všemi ujednáními, ale často bylo všechno tak trochu ohnuté nebo zamlžené. Vím, vím... ODKRÁŠLOVACÍ SPODEK JE DNES NEJVYŠŠÍ TRUMF! Nedá se jinak, nežli reagovat na článek z posledních SN a jsem rád, že dostanu plný formát v tomto čísle SN proto, abych mohl, kromě snad samozřejmě očekávané kritiky, i chválit. Je až neuvěřitelné, čeho lze docílit ve třech aktivních členech. Gratuluji, jen tak dál, pro Sušici to je jen dobře, ale... Bezvadný výčet aktivit a akcí místního spolku bych mohl považovat za dokonalý a úplný, kdybych se také dočetl o výši a zdroji finančních podpor na dílčí uvedené akce. (Kdyby takové podpory mohly získat i jiné spolky, možná by byl program ve městě ještě bohatší, než je tomu dnes. Jak to, že spolek má některé služby města či městských organizací zdarma? Mají tuto možnost i jiné spolky? A v takovém rozsahu?) Dále schází poděkování městu, upřímné poděkování městským organizacím i vzdání holdu zaměstnavatelům členů spolku, (kdyby město, městské organizace i zaměstnavatelé aktivních občanů podporovali mnoho dalších takto činorodých osob, mohlo by to u nás žít ještě více). Neméně důležitý je i případný výčet komplikací a potíží, které musejí řešit lidé mimo spolek, (mám například osobní zkušenost s jednou přípravou v článku zmiňované výstavy, kde kromě studentů nikdo za spolek na přípravě skutečně nepomáhal. Možná samotná vernisáž, ale není to trochu málo na to, že výstavu uvádím jako svou akci?). Jistě se budete ptát na to, proč to píši? Proč reaguji na článek z posledních SN? Chci nějakou podporu od města? Výhodu od zaměstnavatele? Žádného nemám. Chci snad vstoupit do Okrášlovacího spolku? Nikoli! Je to reakce na, dle mého pohledu, neoprávněnou sebedůvěru ve vlastní dokonalost v některých (nikoli ve všech!) oblastech, které ale mohou mít a mají negativní vliv na vývoj atmosféry v našem městě. Nutno si všímat celého dění v souvislostech. Nutno brát v potaz pozitivní, ale i negativní oznámení. A právě z článku OKRÁŠLOVA- CÍ SPOLEK V ROCE 5 i z konání Ani pravda nebyla vždy jednoznačná. Ti, kdo se účastnili mnoha jednání ohledně organizace provozu budov (kina, Komunitního centra, galerie Branky) nebo spolupracovali s nadací Proměny na propagaci projektu Obnovy ostrova Santos, především pracovníci odboru majetku a rozvoje města a zástupci dalších příspěvkových organizací, mi jistě potvrdí, jak komplikovaná a mnohdy bezvýsledná byla komunikace s Jitkou Doubravovou a panem Zdobinským. Mimochodem, jeho role v organizaci Sušického kulturního centra nám nebyla ředitelkou nikdy zcela objasněna. Jen několik poznámek k faktům, které byly uvedeny v Příběhu velikonočním v Sušických novinách 5. dubna 0. MgA. Jitka Doubravová byla jmenována ředitelkou na základě výběrového řízení. Jako součást podkladů pro výběrové řízení všichni uchazeči předložili svůj návrh koncepce fungování MKS. Koncepce sloužila pouze pro podporu výběru uchazeče a měla vypovědět o tom, kam by měla organizace dále směřovat. Rozhodně nebyla koncepce radou města ani jiným orgánem schválena jako platný dokument. (tedy ani název SIRKUS). jeho pisatele shledávám i negativní zprávy, a to se mi nelíbí. To rozhodně neokrašluje naše město! Spíše OD KRÁŠLUJE. Úvodem vidím mnoho dobré činnosti s dětmi a mládeží. Respektuji dramatické aktivity a tleskám jim. Chci další, ale... První dotaz směřuje k vyrovnání se s vlastním špatným výběrem ředitelky kulturního střediska. Jak to souvisí se spolkovou činností? A jak to, že špatným výběrem? Vždyť byla podle všeho vybrána nejlepší myšlenka, nejlepší nabízený program, nebo ne?! A když byl takto vybraný program napřímo naplňován, najednou nebyl nejlepší? Najednou vadí mladistvá netaktika a úřednická nedokonalost, která také na druhé straně přinesla tvůrčí rozhled a rozlet? Naprosto nechápu logiku a dávám doporučení pro výběr nového ředitele: ať je ředitelem jeden z těch, kdo odvolal, protože to podle všeho nikdo jiný vlastně ani dělat nemůže! Jiná otázka zní, pro koho bude v budoucnu spolek konat akce? Pro místní? Ale jaké? Pro návštěvníky? Nejspíš jen pro ně. Město stárne, většina mladé generace odchází, množí se drogové riziko. Nová pracovní místa chybějí, obchodní domy nejsou sebe spásné. Jestliže má někdo na srdci okrášlení svého města, nemůže přece nevědět, zda je potřebnější místní obchodník či nadnárodní společnost! Nemůže přece váhat nad rozhodnutím, zda uplatnit právo obce nad právem jednotlivce! Nemůže přece vůbec pochybovat. Poslední dotazy: opravdu má být podle článku okrášlení pouze záležitost kulturních akcí? Opravdu si někdo myslí, že vše může jen tak sám okrášlit? Nemělo by okrášlení souviset s celým svým obsahem? Chci okrášlit čas, prostor, sebe i Tebe. Tak takové okrášlení bych si přál... Buďme všichni lepší, nebo se o to alespoň snažme. A skutečně okrášlujme! Karel Janda, občasný (a možná od tohoto článku i dočasný) pisatel do SN Ještě než byla Jitka do funkce jmenována a později několikrát jsem s ní osobně hovořila o tom, že oblast kultury samotné je jenom polovina toho, co jako ředitelka MKS musí zvládnout. Neméně důležitá je oblast řízení organizace. Nejen já jsem jí doporučovala, aby využila možnosti v rámci organizační struktury a zaměstnala schopného ekonoma nebo manažera, který by jí s řízením organizace pomohl. To se nestalo. Jitka sama se v celé agendě ztrácela a nepodařilo se jí nastavit jasný systém a řád. V časové tísni někdy dělala unáhlená rozhodnutí, jejichž důsledky teprve následně domýšlela. Není pravda, že na vše, co v článku Jitka překotně vyjmenovala, byla sama. V průběhu roku přijala několik nových zaměstnanců. Trochu nás zaskočilo, že neudělala žádné výběrové řízení, ale věřili jsme, že vybírá tak, aby se mohla na své lidi spolehnout. Pracovní tým kulturního centra se začal postupně rozpadat. Odcházeli Město přátelské kultuře? nejen původní zaměstnanci, ale i ti, kteří byli zaměstnáni po nástupu nové ředitelky. Očekávali jsme, že po roce bude provoz centra i s novými budovami konsolidován. Z tohoto důvodu jsme také vyhlašovali původní výběrové řízení již na začátku loňského roku. Nová ředitelka nastoupila do funkce půl roku před zahájením provozu nových objektů, aby se mohla na vše s předstihem připravit. A protože to vypadá, že po roce činnosti je kulturní centrum v oblasti řízení organizace prakticky na začátku, domnívám se, že bude lepší vybrat ředitele v novém výběrovém řízení. Jitce Doubravové děkuji za její přínos pro sušickou kulturu, za její odvahu, s kterou přijala výzvu. Chápu, že pohled svobodomyslného umělce na řízení organizace je zřejmě úplně odlišný od pohledu toho, kdo musí stát stále oběma nohama na zemi. Upřímně Jitce přeji mnoho krásných hereckých rolí, v tomto oboru je opravdu dobrá. Věra Marešová Plzeň Evropské hlavní město kultury 05 uspořádalo odborný seminář s názvem Město přátelské kultuře, na kterém měli možnost setkání, výměny zkušeností a názorů všichni, kteří se angažují pro změnu ve svých městech v oblasti kultury a kreativity z celé republiky. Co dnes znamenají ve městech kulturní domy a jak město tuto oblast řeší? To bylo tématem jednoho z workshopů, během kterého se rozebíraly silné a slabé stránky na příkladu konceptu a funkčnosti dvou českých kulturních center. Prvním z nich bylo Kulturní centrum Pardubice, druhým Sušické kulturní centrum SIRKUS. V jednom z ateliérů Ústavu umění a designu ZČU, kde se prezentace a diskuze odehrávaly, se setkalo několik významných činitelů tuzemské kulturní scény včetně zástupců samosprávy českých měst. Východočeský kulturní příběh je něco jako pohádka o perníkové chaloupce pro arts managery. Jedenáctiletá cesta k ideálu však nebyla a není bez překážek. Romana Vojířová, ředitelka KC Pardubice, musí pravidelně lobovat u všech tamních politků, aby je přesvědčila o funkčnosti a smyslu své instituce. Sama si i po několika letech ve funkci uvědomuje křehokst KC, které stojí na jejích schopnostech, proto tvrdí, že kdyby se jí rozhodlo město odvolat, bude se bránit a s ní i celý tým lidí. Nejzásadnější výhodou, kterou město Pardubice disponuje, je fakt, že tamní magistrát má svůj odbor školství, kultury a sportu. Sušice nic takového pro kulturu a sport nemá. A to i přes to, že se zde v současnosti oba resorty velmi dynamicky rozvíjejí a mohly by do budoucna toto město reprezentovat. Úkol, který si v našem SIRKUSu předsevzali, se sám o sobě nedá naplnit ze dne na den. Natož když se musí budovat nové hodnoty na starých základech MKS, učit místní příznivce kultury na jiný dramaturgický koncept, obeznámit veřejnost s nabídkou a chodem nových budov a neustále hledat sušický DREAM team, který by dennodenně s maximálním nasazením pomáhal progresivní vize uskutečňovat do toho všeho se ještě musí poslouchat ruce, které vše dirigují neznaje noty, terminologii ani styl kulturní hudby, kterou chtěl SIRKUS tímto městem rozeznít. Kakofonie, která vznikla, je smutný dopad toho, když zřizovatel, čili město, nemá připravené strategické plánování v oblasti kultury na několik let dopředu, a tak zkrátka neví co ani koho chce... Postup sušické městské rady vyvolal během besedy (nejen) v ředitelích jiných kulturních center velké znepokojení. Jedním z výstupů společného setkání proto byla idea vedoucí k vytvoření asociace ochraňující kulturní příspěvkové organizace. Ty jsou zranitelné především díky tomu, že jsou závislé na libovůli politiků, jimž je svěřeno absolutní rozhodovací právo a možnost okamžitě odvolávat ředitele tak, jak to zažíváme dnes a denně nejen u nás. Nedávné odvolnání ředitelky MěKS Klatovy Hany Haladové, které jako by z oka vypadlo odvolání bývalé ředitelky MKS Sušice Ludmily Szvitkové, naznačuje, že se chystá řada změn i v Klatovech jestli jsou však důkladně promyšlené a pro nově příchozího dobře nastavené, zůstává otázkou. Existuje nějaké logické a kultivované odůvodnění toho, že na rozdíl od klatovského případu byla ředitelka Sušického kulturního centra odvolána bez předešlých jednání, která by zabránila destabilizaci a napomohla navázání budoucího chodu celé organizace? A jak dlouho ještě bude o kultuře, která má v občanské společnosti nezpochybnitelnou pozici a úkol kultivovat a odpomáhat od strastí každodennosti, rozhodovat někdo, kdo o sobě s klidem prohlásí, že je kulturní analfabet? Smutnou zprávou pro milovníky kultury, která by mohla napomoci cestovnímu ruchu a službám, je, že neomezené množství kvalifikovaných kandidátů v tomto městě prostě není. Na základě impulsivního rozhodnutí rady města nyní mladí lidé s příslušným vzděláním a praxí odchází investovat svou energii do jiných měst. Vyvstává otázka: kdo zbyde? Přeji Sušici, která má silný potenciál, aby otevřela oči a nenechala kulturní centrum napospas lhostejnosti a nezapomněla se sama sebe i svých politických zástupců zeptat: Je Sušice skutečně městem přátelským kultuře? Sarah Sofia Huikari, nezkrácená verze na

4 strana 4 Aktuality Škrtněte si, prosím pane Lažanský a pane Holý Sušické noviny 9/0. května 0 Talkshow Radka Nakládala Škrtněte si, prosím, se svým třetím pokračováním pevně usadila v kulturním dění našeho města. Zcela zaplněná kavárna sušického kina s napětím a pohárem jedenáctistupňového piva Prokop očekávala, kdo je autorem tohoto vzácného moku a zároveň pánem na zámku Chyše. K tomu decentně vyhrávala jinak řízná sušická kapela UG Strýčkova zahrádka. Radek Nakládal tedy představil svého prvního hosta Ing. Vladimíra Lažanského. Strhujícím vyprávěním, z kterého bylo znát, že majitel na svém panství také provází, zasvětil posluchače do historie zámku. Šlechtický rod Lažanských koupil zámek Chyše v roce 7. Existence tohoto sídla mezi Plzní a Karlovými Vary je doložena už roku 9. Zhruba půl století Lažanští zámek nevlastnili, ale v roce 99 ho Vladimír za 0 milionů znovu odkoupil. Tak se stal majitelem pobořeného opuštěného zámku i s okolní džunglí a pralesem. Za pomoci dotace se nakonec sídlo podařilo v plné kráse s okolním parkem obnovit. Za zmínku z nedávné historie stojí učitelské působení Karla Čapka, který se v roce 97 snažil vzdělat Prokopa IV. třináctiletého vzdáleného bratrance dědečka nynějšího majitele. Na rozdíl od této nevděčné činnosti se ale slavný spisovatel zde zamiloval do pěstování okrasné květeny. V současnosti zámek žije koncerty, pivovarem, divadlem a brzy bude otevřena výstava fotografií Oldřicha Škáchy o Václavu Havlovi. Text: Lucie Kavanová Foto: Adam Holý Zdroj: Měsíčník Bel Mondo Návrhář Jakub Polanka začínal tvořit své první modely v jedné ze sušických garáží. Pak se prosadil na světových molech v Paříži a dnes se podle reportáže v měsíčníku Bel Mondo obrací zpátky do sebe. Jako jediný Čech absolvoval prestižní návrhářskou školu v Paříži, po studiích dostával jednu cenu za druhou a stal se nejúspěšnějším českým návrhářem. I když je na svá ocenění hrdý, nijak rád se jimi nechlubí. Všechny ty sošky máme ve sklepě, zakazuje mi je někde vystavit, nerad svůj úspěch moc zviditelňuje, přiznává se smíchem jeho matka Iva Polanková. Jenom tu sklenici, co dostal od Givenchyho, mám v obýváku. Jakub v ní měl kartáčky na zuby, ale na to je moc krásná. Tak jsem mu ji vzala a dala ji do obýváku, je ale na jeho přání otočená tak, aby nápis nebyl vidět, dodává. Jakub Polanka pracoval dvacet hodin denně, zaměstnával pětičlenný krejčovský tým, plánoval rozjezd svého vlastního obchodu a chrlil tři kolekce za sezónu. Na druhou stranu se mu začal pod rukama drobit soukromý život. Nebyl jsem schopen uvolněně vnímat lidi kolem sebe. Najednou jsem zjistil, že to už prostě vůbec nejsem já. Neměl čas na kamarády a rozpadl se mu první dlouhodobý vztah. O pár měsíců později spáchala ikona té doby, britský návrhář Alexander McQueen, sebevraždu. Ten průmysl ho semlel. A já si uvědomil, že nechci na smrtelné posteli vzpomínat na to, na čem jsem pracoval, ale Karel Čapek symbolicky naslouchal poutavému vyprávění o svém mládí Druhého hosta diváci naopak většinou znali a možná právě to je do kavárny kina přivedlo. Radek Nakládal uvedl Romana Holého jeho vlastními slovy: Noty jsou jen základní značky, teprve zajímavá interpretace z nich může udělat něco výjimečného. Za to dětství měl tento známý sušický rodák, muzikant a producent,dle svých vlastních slov, nezajímavě pozitivní a báječné. Od malička byl muzikou posedlý. V tomto ohledu vyzdvihl dvě zásadní osoby v jeho směřování, Josefa Baierla a Jaroslava Prunnera. Další posun nastal, když si v osmi letech poslechl Deep Purple. Zmínil též svojí babičku, výbornou dechovkovou zpěvačku Aničku Kučerovou, která tehdy klukům u sebe dovolila zkoušet s kapelou Ďáblovi soustružníci. Roman Holý byl výborný student, a to mu vydrželo i na pražské konzervatoři. Pak přišly už projekty všeobecně známé (J. A. R., Sexy Dancers, Monkey Business, Neruda) i tvorba filmové hudby. A právě film je další velkou Romanovou láskou v této souvislosti vzpomněl moderování televizního Kinoboxu: Bylo to osm nesmírně zajímavých, poučných, zábavných a osvěžujících let. Shrnul také spektrum svého hudebního zájmu: Zajímá mě kvalitní hudba (od dechovky přes vážnou hudbu po underground), která má sílu, význam a která mě oslovuje. Tato slova potvrdil muzikanty, se kterými v poslední době spolupracoval, např. Hiram Bullock, Fred Wesley, David Williams, Glenn Hughes (Deep Purple) a Joan Baez. Nakonec se ze světa vrátil k nejbližším plánům v Sušici. Na znovuotevřeném Santosu připravuje tradiční Šumava Rocks a s Matějem Ruppertem dětský den se známými osobnostmi Kdo si hraje, zlobí míň. Ten už dva roky po sobě úspěšně proběhl v Dlouhé Vsi. Jsem tu rád a nikdy jsem nepřestal být Sušičákem, uzavřel Roman Holý své zajímavé vyprávění. ED ZE SUŠICKÉ GARÁŽE NA SVĚTOVÁ MÓDNÍ MOLA na to, s kým a jak jsem pracoval anebo žil. Kolotoč módního světa je neúprosný. Počátky cesty k tomuto bodu je třeba hledat právě v Sušici, v oranžovém činžáku v Tylově ulici, kde Jakub Polanka prožil většinu dětství. Dodnes nejraději tvoří tady, na pingpongovém stole v tátově garáži. Hodím přes něj igelit a je to. Po jedné kolekci, kde jsem používal druky, je samá díra a hází faleš, směje se. První skici si zkoušel ve výtvarném kroužku na základní škole. Chodil jsem taky k hasičům, protože tam byl i táta a děda, ale ta výtvarka mě prostě bavila víc. Hlavně když jsme pracovali s hlínou, to D mě lákalo odmala. Polanka si ve svých oděvech rád hraje s kontrastem něžnosti a surovosti, s různou tíhou materiálů hedvábí kombinuje s latexem, neoprenem i frézovanými pneumatikami. A kořeny toho všeho je třeba hledat právě v Sušici. Jeho matka je aranžérka výloh a otec byl dříve automechanik. Mám v sobě ty dva kontrasty hedvábí a garáž. Móda mi umožňuje ty světy kombinovat dohromady, říká. S otcem trávil hodně času v garáži, naučil ho třeba vyřezávat loutky, matka zase doma často šila. Jakuba vždycky bavilo hrát si s mými látkami, taky rád vyšíval že si později zvolil zrovna návrhářství, nás vůbec nepřekvapilo, vzpomíná Iva Polanková. Volbu mu s manželem nijak nevymlouvali. Chtěli jsme hlavně, aby dělal, co ho baví. Móda je pro Polanku především nástrojem k vyjádření emocí. Oděv je médium, kterým se dá vyjádřit úplně všechno podobně jako třeba poezií. Tím, co si vezmete na sebe, sdělujete ostatním váš sociální status, váš názor, ale i to, jestli jste milá, nebo krutá. Vkusným oblečením podle něj člověk ukazuje respekt ke svému okolí, ale móda není to samé jako styl. Nemusíte mít na sobě pořád nové trendové věci, jde spíš o to umět to konzistentně kombinovat. I když je jeho poslední kolekce pro značku Pietro Filipi pánská, většinou navrhuje spíše pro ženy. Když navrhuji dámskou kolekci, mám od ní odstup, dělám ji spíš jako vizuální věc, říká. Je to paradox většina slavných světových designérů, kteří navrhují pro ženy, a nepřímo jim tak říkají, co mají nosit, jsou muži. No ano, ale na rovinu, většina těch mužů jsou gayové, mě nevyjímaje. A výhoda je, že vnímám ženu bez sexuálního podtextu. Heterosexuální designér podle něj bude v ženě podvědomě vždy hledat především sexuální objekt. Když to přeženu, tak třeba Dolce & Gabana, to je sicilská koketní móda, která hodně stojí na spodním prádle, šarmu a provokaci. Ale žena v jejich pojetí není štětka. Kdyby podobné šaty navrhoval heterosexuál, tak by ta žena dost možná už jako štětka vypadala. Zrovna teď se ale Jakub Polanka rozhodl z kolotoče látek, nití a barev vystoupit a razantně zpomalit. Projekt vlastního módního domu opustil, většinu věcí šije sám anebo s externími švadlenami; a plán vybudování vlastního butiku nechal ležet ladem. Po letech má zase čas jezdit na kole, chodit na jógu či kávu s přáteli, pustit si oblíbeného Hercula Poirota nebo se věnovat svým rostlinám v pařížském bytě, kde tráví většinu roku, prý má na pětatřiceti metrech čtverečních třicet jedna květin. I když mu to nepřináší takový věhlas, rozhodl se opustit velké značky jako Pietro Filipi a věnovat se individuálním zákazníkům. Nevydělám si teď sice tolik peněz a žiju ve větší nejistotě, ale jsem mnohem šťastnější a žiju svobodněji, říká se svým typickým nesmělým úsměvem. Celý text o životě Jakuba Polanky najdete v novém měsíčníku Bel Mondo. K dostání na novinových stáncích nebo v trafice Švelch, náměstí Svobody 8, a to až do 8. května. Můžeme se těšit na Poslední odměnu Mnozí si možná ještě pamatují na filmový štáb, který se před dvěma lety pohyboval Sušicí mrazivými lednovými dny. Tehdy zde student Filmové akademie Miroslava Ondříčka a absolvent sušického gymnázia Lad. Plecitý natáčel v místech, která má rád a kde vyrůstal, krátký film Růže. Rok se sešel s rokem a dnes už točí tento mladý scénárista a režisér svůj absolventský film. Opět se jedná o velmi zajímavý projekt. Podařilo se mu, jako zatím jedinému, získat autorská práva ke zfilmování povídky Terryho Pratchetta P O. ze souboru Divadlo krutosti. Dalším lákadlem tohoto filmu určitě bude herecké obsazení např. Tomáš Matonoha a Jarek Hylebrant (rozhovor s ním si můžete přijít poslechnou Škrtněte si prosím). Držme palce k brzkému dokončení filmu. ED KOVBOJSKÁ HUDBA SOUČASNOSTI Minulý měsíc v ystoupi - ly za bránou vedoucí do Šumavy dva hudební projekty, které svým postojem ukazují současný trend české nezávislé (indie) hudební scény. Většina vyhledávaných projektů poslední doby je stejnou měrou definována svým vizuálním stylem, jakožto muzikou, kterou produkuje. Propojování výtvarna s hudbou se nelze divit, neboť značná část těchto hudebních uskupení vzniká na půdě výtvarných škol, nebo jsou zakládána umělci. Jan Foukal, autor projektu Johannes Benz, vystudoval FAMU, obor dokument. Ojedinělý dialog hudby a pohyblivého obrazu, který přivezl svým starým volvo vehiklem, je ukázkou skvěle zpracovaného koncertního konceptu. Nalezená audionahrávka ztraceného řidiče kamionu + vlastnoručně natočená dokumentární videoprojekce z amerických dálnic + moderní folk + blinkry a kovbojská košile = Songs of The Road, audiovizuální představení, které v polovině dubna zaznělo v sušickém kině. Václav Havelka III, frontman úspěšné kapely Please the Trees, vždy velmi rád maloval jednoho dne však vyměnil štětec za kytaru. Současná malba, fotografie, mystika, les a flanelové košile jsou pro PTT zcela zásadní. Nedávný koncert v Tradičním KlOUbu se neobešel bez atmosféry boje Bratrstva kočičí pracky s lesními démony. Klukům z téhle kapely je přisuzována čistá kovbojská image, která je na rozdíl od Johannes Benz trochu víc zálesácká. Pakliže se sami sebe ptáte, zda se tyto kapely jen nestylizují do trendy hávu možná vám napoví sdělení V. Havelky pro Full Moon: mně jakýkoli stylizování nevoní, mně se líbí koncept, kdy dotyčný žije svojí věcí a to se prolíná na všech úrovních od hudby přes vizuál až do osobního života. Umělec sám je umělecký dílo. Pro Sušické noviny Sarah Sofia Huikari foto: Eduard Lískovec

5 Sušické noviny 9/0. května 0 Kulturní servis strana 5 Sušice. května v hod. Kafe SIRKUS K. H. Mácha Máj Hudebně literární komponovaný večer, jehož tématem je život a dílo Karla Hynka Máchy. Živé čtení, složené z několika tématických okruhů doprovázené živou hudbou. 4. květen 9 hod. hod. Komunitní centrum Tvořivá sobota Plstění za sucha i mokra výroba náušnic, brože a plstění do látky Co s sebou přezůvky, svačinu, pitíčko a látku, na kterou budeme plstit a poplatek 0 Kč, pořádá Středisko volného času při ZŠ Lerchova. Na akci je nutné se přihlásit na tel. č p. Ptáčková. 5. května od 0.00 hodin Zhůří Oslavy osvobození na Zhůří Odjezd autobusu z nádraží 8.50 hod. z nábřeží 9.00 hod., od penzionu 9.0 hod.. května hod. sušické náměstí Oslavy Osvobození pořádá město Sušice, program na str.. května 8 hod. městská knihovna Jak posílit imunitní systém u dětí i dospělých beseda možnosti samoléčby, irisdiagnostika 9. května 5 hod. dětské oddělení knihovny Výroba přáníček pro maminky ke Dni matek Městská knihovna zve všechny děti. S sebou stačí barevné obaly od čajových sáčků, dobrou náladu a chuť tvořit. Pátek 0. května od 9 hod. Chata a rozhledna Svatobor Ochutnávka 4 vín ze sklípku Vinařství Lukáš Hlinecký, Čejkovice Více informací na tel května 0 hod. KD Sokolovna Tleskač pilsner SKA orchestra koncert legendární skupiny. května 4 hod. gymnázium a Fuferna Majáles sušického gymnázia 9. ročník 4.00 vystoupení studentů ve Smetanově sále 7.00 festival studentských rockových kapel na Fufernách. května ve.0 hod. sušické náměstí Czech cup města Sušice kvalifikační závod pro MČR 0 STIHL TIMBERSPORTS nejlepší sportovní dřevorubci České republiky. května v.45 hod. Kino Sušice Balet v kině: Romeo a Julie přímý přenos tragického příběhu osudových milenců, poprvé živě z Velkého divadla v Moskvě 4. května.0 hod. stadion TJ Sušice Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta prestižní atletické závody podrobnosti ve sportu na str května v 9 hod. kavárna kina Sušice Škrtněte si, prosím zábavná TALKSHOW Radka Nakládala, hosté Martin Jakš a Jarek Hylebrant podrobnosti v plakátu na str května hod. stadion TJ Sušice Atletický čtyřboj okresní soutěž v atletice pro žactvo a dorost, podrobnosti ve sportu na str. 8. května 8 hod. Kino Sušice Tančíme pro radost taneční večer vystoupí všichni žáci navštěvující taneční oddělení ZUŠ Fr. Stupky v Sušici a jejich hosté. 7. května 8 hod. Komunitní centrum Sušice Nemoci pocházejí z emocí přednáška Zdenky Blechové, podrobnosti v plakátu na str. 7. května 9.0 hod. Kino Sušice Hranice v mezilidských vztazích přednáška Kateřiny Lachmanové pořádá Křesťanská akademie se sušickou farností každý. a 4. čtvrtek v měsíci v 9.0 hod. komunitní centrum Cyklus přednášek o jednotlivých slovech Vyznání víry: V co vlastně věříme? P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel ke každé přednášce obdržíte písemné podklady doporučené vstupné 0 Kč, pořádá ČKA Sušice GALERIE BRANKA úterý, středa, pátek hod. sobota 9 hod. vstupné: osoby do 5 let 5 Kč, dospělí 0 Kč Dvakrát Šumava historické fotografie a pohlednice ze sbírek Jiřího Nováka současné snímky přírodních krás a scenérií Pavla Kavaleho výstava trvá do GALERIE SIRKUS od. května Výstava filmových plakátů ze 0. let Česká nová vlna v československém autorském plakátu 0. let vernisáž s přednáškou. května v 7 hod., více str. 7 připravujeme: PŘEDPREMIÉRA NOVÉ DIVADELNÍ HRY SE BLÍŽÍ! Divadlo SCHODY Sušice uvede gangsterskou komedii podle stejnojmenného filmu CTYRI VRAZDY STACI, DRAHOUSKU! Režie : Zuzana Navrátilová předpremiéra: čtvrtek.května v 9.0 hodin v KD Sokolovna - více informací v následujícím vydání SN 4. května Noc kostelů Římskokatolická farnost Sušice zve k návštěvě kostela sv. Václava, kláštera sv. Felixe a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný program kulturních pořadů v příštím vydání Sušických novin... května Sušické slavnosti 0 Pořádá město Sušice a Okrášlovací spolek. Podrobný program kulturních pořadů v příštím vydání Sušických novin. Informace Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 78, Sušice: kino, pokladna, předprodej vstupenek7 5 0 kulturní akce, kurzy, výlety, SN účetní ředitelka KD Sokolovna, T. G. Masaryka 0, Sušice správa budov Předprodej vstupenek pondělí, středa, pátek Redakce SN pondělí, středa pátek KAFE Sirkus pondělí pátek sobota neděle 9 7 hod. 9 7 hod. POKLADNA kina denně vždy hodinu před promítáním filmu 0 0 hod. 0 hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 0, tel , mksusice.cz provozní doba: oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 a 7 hod. veřejný internet út, čt 8 hod. oddělení pro mládež po, st, pá 7 hod. (ve školním roce) Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax , e mail: otevřeno: úterý sobota: 9 hod. a.45 7 hod., neděle: 9 hod. Městské informační centrum budova radnice tel , Provozní doba: pondělí až pátek: 9 hodin Region Hrádek Zámek tel , , výstava do konce srpna Stříbrná krása stříbřené sklo ze sbírek Muzea Šumavy pořádá Muzeum Šumavy Sušice a zámek Hrádek Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel (4) Muzeum Šumavy Náměstí 40, 4 9 Kašperské Hory; tel (přírodovědné pracoviště ) (historické pracoviště ) Kontaktní telefon Jana Lavrinčíková. Vstupné: děti do šesti let a místní školy ZDARMA, snížené vstupné 0 Kč, dospělí 40 Kč. Bližší informace na tel. číslech a Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 0, hodin Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Kino Otava tel Horažďovice oba dny ve 0 hod. Můj pes killer ČR/Slovensko Příběh ze současnosti, který se dotýká aktuálních otázek naší společnosti: rasismus, nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny. Drama do let nevhodné. Vstupné 90 Kč oba dny ve 0 hod. Paříž Manhattan: Francie Lékárnice Alice je půvabná, inteligentní a svobodná...a miluje filmy Woodyho Allena. Komedie do let nevhodná. Vstupné 00 Kč oba dny v 7.0 hod. Croodsovi: USA Ze života první pravěké rodiny na světě. Dobrodružná animovaná komedie pro celou rodinu. Vstupné 00 Kč oba dny ve hod. Bez doteku: ČR Dospívající dívka Jolana nedokáže řešit problémy v rodině... je terčem sexuální touhy svého nevlastního otce. Drama do 5 let nevhodné. Vstupné 90 Kč oba dny ve hod. Královský víkend: Velká Británie Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident. Komedie do let nevhodná. Vstupné 90 Kč..Kulturní dům ve 0 hod. Májová zábava K tanci a poslechu hraje FORTUNA!!! Prodej vstupenek na místě. Úterý 7. května v 9 hod. Nezmaři 5 let na cestě Koncert legendy folkové scény. Bohatý program. Předkapela Original Band. Žáci ZUŠ Horažďovice ve společné hře s kapelou. Předprodej vstupenek od v kanceláři kulturního střediska, tel a v kině Otava, tel Čtvrtek 9. května v.0 Koncert ke Dni matek Účinkují dětské sbory Duháček a Sluníčka z horažďovických mateřských školek a Cvrčci ze ZUŠ Horažďovice. Sobota května ve hod. Zvlášňý škola / Totální nasazení Rocková zábava. Čtvrtek. května v hod. Dramaťácká sklizeň Pořádá ZUŠ Horažďovice, dramatický obor. Předprodej vstupenek: v kanceláři kulturního střediska, tel pondělí, úterý, středa v kině Otava, tel otevírací doba čtvrtek sobota od.00 do Mlázovy Zámek Mlázovy 4. května 7 hod. tradiční posezení s harmonikou Žihobce Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum tel , info do konce května Výstava fotografií Ivana Lukeše Šumavská fauna očima zoologa ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice. Chanovice Kulturní dům ve 0 hod. TOUR 0 Alkehol, Septic people, Hamr. Železná Ruda Muzeum Šumavy úterý sobota 9,.45 7 hodin neděle, pondělí zavřeno Další informace na do 7. května Josef Pospíchal: kresby HRADY KAŠPERK tel , květen červen: denně mimo pondělí 0 7 hod. (poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby objektu) Okruhy: stavba hradu a život na hradě. RABÍ tel , květen: úterý až neděle 9 hod. VELHARTICE tel , fax , hradvelhartice.cz, květen: úterý až neděle 0 7 hod. ŠVIHOV tel , www. hradsvihov.cz květen: úterý až neděle 0 hod. Důležitá telefonní čísla Úřad práce, pracoviště Sušice Městský úřadsušice 7 540, Městská policie Informace o víkendové zubní pohotovosti 7 50 (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.) ČSAD Sušice (7 5 hod.) České dráhy Sušice Bílá linka Českých drah 840 Sběrný dvůr Sušice

6 strana Vzpomínky Čas utíká a nevrátí co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdci žijí s Tebou dál. Nikdy nelze zapomenout. Dne 4. května uplynuly dva roky, co nás opustil pan Ing. Václav Bešťák. Stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami. Čas prý rány hojí, je to ale zdání. Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 7. dubna vzpomeneme nedožitých 40 let pana Martina Dryka ze Sušice. Vzpomínají rodiče a sestra Jitka Dne 5. dubna jsme vzpomněli již 45. výročí úmrtí MUDr. Václava Vovsa primáře chirurgického oddělení nemocnice v Sušici. Synové s rodinami. Společenská kronika Česká křesťanská akademie Sušice vás zve v pátek v 9.0 hod. do nového sušického kina na přednášku HRANICE VE VZTAZÍCH PhLic. Kateřina LACHMANOVÁ, ThD. Vystudovala teologii a psychologii v Římě, vyučuje na TF UK v Praze a UP v Olomouci, věnuje se pastoračně psychologickému poradenství, exerciční a přednáškové činnosti. Je autorkou mnoha knih. Během večera si můžete vybrat z rozmanité nabídky knih K. Lachmanové a na místě je i koupit. K U R Z TA N E Č N Í A S P O L E Č E N S K É V ÝC H O V Y v termínu 5. září 8. listopadu 0 bude probíhat vždy v pátek od 9.00 hod. v sále sušické sokolovny. Přihlášky do základního kurzu taneční a společenské výchovy pro mládež přijímáme od. května 0 v kanceláři Sušického kulturního centra, nebo možno telefonicky na tel. čísle Kurz je určen pro dívky a chlapce po ukončení základní školy. Sušické noviny 9/0. května 0 NATUR APATYKA, Pasáž Krajinská, České Budějovice p. Bělohlavová Jana irisdiagnostik tel dovolte mi pozvat Vás na podvečerní povídání s následnou besedou na téma: JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM u dětí i dospělých aneb každá nemoc má své příčiny IMUNITNÍ SYSTÉM A MOŽNOSTI SAMOLÉČBY IRISDIAGNOSTIKA diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky To, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční duhovka je aktuální mapou. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat ještě před jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny. Více informací: Kdy: PONDĚLÍ v 8.00 hodin Kde: V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V SUŠICI Odešla jsi nám všem, kteří tě měli rádi, aniž by tvé rty sbohem zašeptaly. Dne. května vzpomínáme 5. výročí úmrtí naší drahé dcery, manželky, maminky a sestry, paní Jany Tomanové. Za tichou vzpomínku děkují rodiče, manžel, dcera a sourozenci s rodinami. Roky tiše plynou jak klidné řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. Dne. dubna uplynulo 5 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní Hedviky Hoffmannové. Za tichou vzpomínku děkuje syn Jenda s rodinou. Nezemřel, kdo žije v našich srdcích. Dne 4. dubna jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny pana Jiřího Vališe ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Jiřina a Vlasta s rodinami. Poděkování Pozdrav Nízkých Tatier Šumave (Venované Malej muzike Nauše Pepíka) Dedinočky moje milé, krásne rozkvitnuté medzi horami, zo všetkých strán olemované ste krásnými, štíhlymi jedľami. V nízkotatranskom malebnom kraji presníval som mnoho krásných snov, až pod velebnú kráľovnu holí prišla deva pod moj rodný krov. Přišla ke mně spanilá Jiřinka, raný kvítek, dcera Šumavy, od bran hor co s oblohou se snoubí, z města zlatonosné Otavy. Ze srdce Slovenska z Nízkých Tater přináším vám vroucí pozdravy, všem čarovným místům a zákoutím, hvozdům, stráním dumné Šumavy. Nízké Tatry, rozkošná Šumava, rodná zem, kde zvučí chorál krás, dávám vám moje srdce na dlani jako dar na nový náš Parnas. Andrej Laurinc Nízké Tatry Šumava Zvu všechny členy Svazu zdravotně postižených v Sušici na ČLENSKOU SCHŮZI dne 0. května 0 ve 4 hodin v restauraci Zlatá Otava v Sušici. Po skončení oficiální části jednání bude podáváno občerstvení a zahraje oblíbená kapela. Předseda ZO SZP Sušice Pavel Reitspies Pojeďte s námi... do divadla Otáčivé hlediště v Českém Krumlově DIVOTVORNÝ HRNEC Nesmrtelný pohádkový muzikálový příběh na výlet 8. května SRN Herrenchiemsee druhý zámek bavorského pohádkového krále Ludvíka II.. června, 0. srpna a 4. září SRN Berchtesgaden Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky Grassl s ochutnávkou likérů, odpolední prohlídka historického centra Salzburgu 9. června SRN Legoland výlet do oblíbeného německého zábavního parku nejen pro rodiny s dětmi. července SRN Zámek Linderhof třetí zámek bavorského pohádkového krále Ludvíka II. s odpolední návštěvou Mnichova 4. srpna SRN Drážďany + zámek Moritzburg známý natáčením pohádky Tři oříšky pro Popelku 7. prosince SRN Adventní Mnichov návštěva vánočně vyzdobené bavorské metropole Na výlety se můžete hlásit už nyní na tel Zveme vás... L U C R E Z I A B O R G I A Muzikál inspirovaný osudy italského papežského rodu Borgiů, podle skutečných historických událostí přelomu 5. a. století. Hlavní pozornost je věnována nejznámější představitelce mocných Borgiů Lucrezii, ženě plné života, nenávisti i kruté vášně. Účinkují: Bára Basiková, Michael Kocáb, Ladislav Županič, Jiří Zonyga, Tomáš Savka a další. Autoři: Petr Malásek, Václav Kopta, Libor Vaculík Divadlo H Y B E R N I A PRAHA sobota 8. června 0 od 4.00 hod. odjezd autobusu v.00 hod. z nábřeží Sušice objednávky vstupenek a bližší informace v kanceláři SKC tel hod. Komunitní centrum, Klostermannova 0, Sušice Vstupné: 50 Kč, (00 Kč v předprodeji Sušické kulturní centrum, Příkopy 78, tel ) Tato přednáška vám vysvětlí, jak vzniká nemoc, a jak je důležité neplýtvat energií, ale tvořit. Pokud se někdo nechce vyléčit, je to jeho lenost. Stačí najít duchovní příčinu nemoci a člověk se zázrakem uzdraví. Nemoc přichází jako moudrý učitel, který nás nutí přehodnotit život a záleží na každém z nás, jak se k problému postavíme. I úraz, či havárie není náhoda Zdenka Blechová je vydavatelkou časopisu Mysteria tajemna. Je autorkou mnoha knih o partnerských a mezilidských vztazích. Ve svém nakladatelství také vydává vykládací karty a meditační a relaxační CD. Všechny produkty naleznete a můžete si objednat na níže uvedených stránkách. Zabývá se poradenstvím v životních situacích formou poradny, ať už prostřednictvím osobního setkání, nebo na dálku telefonem, či Skypem do celého světa. Bohoslužby Církve bratrské v Sušici Studentská 50: každou neděli bohoslužba 9 hod. každé úterý Biblická hodina 7 8 hod. každý pátek Dětsky klub YMCA Stonožka 8 0 hod. Hledám nový domov ŽOFINKA Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. (Arthur Schopenhauer) Dávný filosof snad promine, že jeho slova byla vypůjčena pro zvířecí příběh. Ale je to vlastně příběh neštěstí lidského i zvířecího. Přišlo v podobě vážného onemocnění staré paní, majitelky kočičky Žofinky. Žofinka s ní strávila celý svůj život a třináct let je pro kočičku dlouhá životní pouť. Nemoc teď jejich soužití ukončila. Nechápající Žofinka se ocitla v útulku v Žíkově. Pro starou kočičku je takováto životní změna těžký šok! Přesaďte starý strom! Nebyla zvyklá na jiné kočky a nyní jich má kolem sebe třicet. Bojí se jich, neumí s nimi kamarádit, chybí jí domov a její panička to bohužel vzdává, nechce jíst, pít, asi ani žít. Potřebovala by naléhavě do klidného domova, bez jiných zvířat. Nejlépe by jí asi bylo u starších lidí, ale není to podmínkou, důležité je, aby měli pochopení pro její stáří a s trpělivostí jí pomohli se vyrovnat se změnou. Je hodná, vychovaná a na svůj věk zdravá. Pokud byste chtěli Žofince pomoci, prosíme, neodkládejte rozhodnutí, jde o čas. Vážnému zájemci můžeme zajistit přepravu kočičky. Zájemci o Žofinku se můžou ozvat paní Fuksové nebo paní Špačkové, kočičí depozitum Žíkov tel nebo nebo na NŠ

7 Sušické noviny 9/0. května 0 Kultura strana 7 Balet v kině: poprvé živě z Moskvy z Příkopy 78, 4 0 Sušice Neděle. května 0 v :45 ROMEO A JULIE (živě) HUDBA: Sergej Prokofjev CHOREOGRAFIE: Jurij Grigorovič Tragický příběh osudových milenců je perlou baletu uskuteční 0. století. Dramatická přímý přenos hudba. května se poprvé v sušickém kině Neděle. března 0 v :45 baletního představení z Moskvy. Šumavské Sergeje Prokofjeva publikum umocňuje se může grandiózní těšit na nesmrtelný ESMERALDA milostný (záznam) příběh Williama choreografii Shakespeara Jurije Grigoroviče. Romeo a Julie, jenž je mistrovským dílem o lásce a nenávisti. Taneční drama s hudbou CHOREOGRAFIE: Jurij Burlaka, Sergeje Prokofjeva vyjadřuje sílu lásky nezničitelnou ani mlýnskými Vasilij Medveděv podle Mária Petipy kameny nenávistné společnosti. Romeo HUDBA: a Cesare Julie je Pugni jeden z nejčastěji uváděných baletních titulů na světě. Sergej Prokofjev jej dokončil v roce 95, avšak po několika peripetiích, Chrám kdy Matky jej nakonec Boží v Paříži odmítli o krásné uvést tem- v tehdejším Leningradě i v Moskvě, Balet na motivy románu Victora Huga měl peramentní tento baletní cikánce, skvost o jejíž 0. krásu století soupeří světovou premiéru v Brně roku 98. Hudba: celá Paříž, Sergej je příležitostí Prokofjev pro balerínu ukázat brilantní techniku, Jurij smyslnost Grigorovič a tempe- Choreografie: Romeo rament zároveň. a Julie je balet o třech dějstvích představení potrvá h. 45 min. a do přímého přenosu bude zakomponována přestávka. Přenos z Moskvy bude zahájen v :45. The State Academic Bolshoi Theatre of Russia si On line rezervace i koupě vstupenky je možná na nebo osobně v kanceláři SIRKUS a na tel. číslech a ČESKÁ NOVÁ VLNA V ČESKOSLOVENSKÉM AUTORSKÉM PLAKÁTU 0. LET Galerie SIRKUS si pro příznivce výtvarného umění, grafického designu a dějin české kinematografie připravila speciální výstavu filmových plakátů ze 0. let. Jedná se o unikátní výběr 0 autorských plakátů ze sbírek filmové galanterie Terryho ponožky, která si klade za cíl znovuoživit zájem veřejnosti o tuto velmi výraznou a ceněnou kapitolu českého výtvarného umění. Jejich sbírky čítají na plakátů, není tedy divu, že mají Terryho ponožky za dobu své existence na kontě ohromující množství realizovaných výstav, jak v České republice, tak v zahraničí. Přijďte se pokochat exponáty z 0. let, během kterých se dynamicky a vrcholně formovala tvář československého filmového plakátu. Ten v osobách svých prvních tvůrců navazoval na meziválečnou českou avantgardu, sovětský konstruktivismus, kreativním způsobem využíval koláž a dával čím dál mocněji zaznít rodícím se dobovým výtvarným stylům a směrům. Vernisáž s přednáškou kurátora výstavy Pavla Rajčana se uskuteční v pondělí. května v 7 hodin. Za Galerii SIRKUS Sarah Sofia Huikari Tleskač ukáže Sušici svou novou tvář Po dvanácti letech intenzivního koncertování opustilo legendární SKA kapelu několik klíčových členů. Mezi fanoušky se začala šířit smutná zpráva o rozpadu kapely. Tleskač si však dal jen krátkou pauzu a díky personální přestavbě vyrazil před pár týdny opět koncertovat. Nový frontman kapely Jiří Sýkora řekl v rozhovoru pro časopis ROCK&POP, že personální změna se projevila ve více faktorech. Například, co se zvuku týče, je na tom kapela údajně nejlépe. A hlavně ta interní pohoda, to je duševní balzám po těch několika letech v křeči. Populární SKA kapela z Plzeňska se představí sušickému publiku 0. května v KD Sokolovna v nové následující sestavě: Jirka Sýkora baskytara, kontrabas, vokály, Honza Nedoma kytara, Martin Bělohlávek klávesy, Ivan Audes ml. bicí, Kuba Ševčík trubka, Venca Vondrášek trombon, Michal Dolejš altsaxofon, barytonsaxofon, Lucka Melčová zpěv, Otto Weiss zpěv. Rezervaci vstupenek je možné provést online na webu Sušického kulturního centra Předprodej vstupenek byl zahájen v kanceláři SIRKUS za 0 Kč. Na místě zakoupíte vstupenku za 50 Kč. SARAH SOFIA HUIKARI ic středa čtvrtek k 7.00 pátek Nepoužitelní FR, 9 min., 00 Kč, titulky sobota 4 neděle 5 pondělí úterý 7 středa 8 čtvrtek 9 pátek 0 sobota neděle pondělí úterý 4 středa 5 čtvrtek 4.00 Šmejdi CZ, 74 min., 0 Kč, nad 5 let zdarma 7.00 Scary Movie 5 USA, 85 min., 00 Kč, titulky 7.00 Dávám tomu rok VB, 97 min., 00 Kč, titulky 4.00 Croodsovi USA, 00 min., 50/0 Kč 7.00 Bezpečný přístav USA, 5 min., 00 Kč, tit Nevědomí USA, 4 min., 0 Kč, tit O myšce a medvědovi FR, 80 min., 80 Kč 4.00 Nepoužitelní FR, 9 min., 0 Kč, titulky Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Seniorská projekce Pravidelné zlevněné projekce nejen pro seniory. Tato relace nabízí nové zajímavé filmy v rozumnou denní dobu i cenu. Filmy jsou vybírány cíleně pro tuto věkovou kategorii z aktuálních filmových novinek. Baby kino Relace určená především maminkám, tituly vybíráme z běžného programu anebo dle přání maminek, maminky mohou vzít s sebou děti a ty mít během projekce na sále. Promítáme do sálu mírným osvětlením a zvukem ztlumeným tak, aby ratolesti neplašil. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Představení v D Jako za starejch časů USA, 95 min., 00 Kč, titulky Post tenebras lux MEX/FR/DE/NLD/USA, 0 min., 00/80 Kč, titulky Karel Hynek Mácha: Máj 00 kč Zlomené město USA, 09 min., 00 Kč, titulky 7.00 Jack a obři USA, 4 min., 50 Kč Pátrání po Sugar Manovi SWE/VB, 8 min., 80 Kč, titulky Temné nebe USA, 97 min., 00 Kč, titulky Mama SP/CAN, 00 min., 00 Kč, tit. Pravidla mlčení USA, 5 min., 00 Kč, titulky Nevědomí USA, 4 min., 0 Kč, titulky Velká svatba USA, 90 min., 00 Kč, titulky Bezpečný přístav USA, 5 min., 00 Kč, tit..45 Romeo a Julie RUS, 5 min., 50 Kč, balet Rok bez Magora CZ, 0 min., 80 Kč Zlomené město USA, 09 min., 00 Kč, titulky 9.00 Škrtněte si prosím IV. zábavná talkshow, uvádí Radek Nakládal, 00 Kč Hluboko ISL, 95 min., 00 Kč, titulky 8.00 Tančíme pro radost: ZUŠ Do let nevhodné OTVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek pondělí, středa, pátek h pokladna kina denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Vstupenky si můžete rezervovat na stránkách nebo v pokladně kina na tel Změna programu vyhrazena. Škrtněte si prosím Nový pořad hudebně zábavné talkshow se zajímavými hosty. Uvádí Radek Nakládal. Seznam Hostů: Martin Jakš (lyžař, olympionik, a mistr světa), Jarek Hylebrant (herec). Šmejdi r. Silvie Dymáková Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Scary Movie 5 r. Fisher Stevens Francouzský režisér taneční skupiny vypíše konkurs na novou tanečnici, o kterou se ucházejí dvě kamarádky. Matka jedné z nich je odhodlaná udělat cokoli, aby svou dceru viděla na pódiu, zatímco vyřazená členka původního souboru chystá pomstu. Karel Hynek Mácha: Máj Hudebně literární večer Jakuba Doubravy a Lukáše Urbance. Autorsky pojatý přednes, kdy text samotný zůstává v přesném znění, hudebně je však rozehrán nejrůznějšími způsoby. Od klasického doprovodu na kytaru až po použití samplů, elektroniky a přírodních ruchů. Zlomené město r. Allen Hughes Bývalý policista (Mark Wahlberg), který se stal soukromým detektivem, je najat starostou (Russell Crowe), aby zjistil, zda starostu podvádí žena. Když toto podezření potvrdí a později je nalezen milenec starostovy ženy mrtvý, pustí se do prověřování starostova majetku. Jack a obři r. Bryan Singer Starověká válka znovu ožívá, když se mladému farmáři nevědomky podaří otevřít bránu mezi naším světem a hrůzostrašnou rasou obrů. Zuřivá válka započne na Zemi poprvé po dlouhých staletích. Obři se snaží znovu obsadit zemi, kterou v dobách minulých ztratili. Tím začíná Jackova životní bitva. Jde do boje s obry, aby je zastavil. Pátrání po Sugar Manovi r. Malik Bendjelloul Pátrání po Sugar Manovi vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70. let, která nebyla. Dva producenti objevili Rodrigueze na konci 0. let v kouřové mlze zapadlého detroitského baru. Byli ohromeni a přesvědčeni, že mu písně plné silných melodií a prorockých textů zajistí pověst největšího hudebníka své generace. Film byl oceněn Oscarem v kategorii Nejlepší dokumentární film roku 0. Temné nebe r. Scott Charles Stewart Poklidný předměstský život rodiny Barretových se začne pořádně otřásat v základech. V jejich domě se stane série nevysvětlitelných událostí a oni brzy zjišťují, že je pronásleduje smrtící a děsivá síla. Pravidla mlčení r. Robert Redford Hlavním hrdinou filmu je bývalý politický aktivista (Robert Redford), který se po prozrazení své identity musí dát na útěk před mladým novinářem (Shia LaBeouf) vydávajícím se po jeho stopě. Nevědomí r. Joseph Kosinski Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky (Olga Kurylenko) tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, aniž pro to existuje racionální vysvětlení. Následně je Jack zajat ilegální armádou operující pod zemským povrchem, jejíž charismatický vůdce Beech (Morgan Freeman) toho o něm ví víc než on sám. Pod vlivem těchto událostí se Jack rozhodne podívat na svět kolem sebe jinýma očima. Bezpečný přístav r. Lasse Hallström Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském městečku začíná zapouštět kořeny. Musí se tedy rozhodnout zvolí život na útěku, nebo novou rodinu? Velká svatba r. Justin Zackham Don (Robert DeNiro) a Ellie Griffin (Diane Keaton) jsou dávno rozvedeni, jenže jejich adoptivní syn Alejandro (Ben Barnes) se žení s Missy (Amanda Seyfried), ale na svatbu přiletěla přes půl zeměkoule jeho biologická matka, která je ovšem ultrakonzervativní katolička, a proto budou předstírat, že jsou šťastní manželé. Co na to ovšem budou říkat Donova nová přítelkyně Bebe (Susan Sarandon) a jejich skutečná dcera Lyla (Catherine Heigl)? O myšce a medvědovi r. S. Aubier, V.Patar, B. Renner To, co začalo mezi bručounským Ernestem a upovídanou Celestinou jako pouhá dohoda, přerůstá v nebovyklé přátelství a přes všechny rozdíly se z nich stává nerozlučná dvojice. Aby odhalili velké cukrovinkové spiknutí, budou potřebovat pomoc z myšího i medvědího světa. Podaří se jim překonat předsudky ostatních a oba světy spřátelit? Rok bez Magora r. Oliver Malina-Morgenstern Film mapuje kaleidoskop životních příběhů Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika, držitele ceny Jaroslava Seiferta a ceny Toma Stopparda. Jirous, který zemřel vloni v listopadu, byl znám především spoluprací s nezávislou rockovou skupinou Plastic People of the Universe. Hluboko r. Baltasar Kormákur V březnu roku 984 otřásla Islandem šokující událost. Po nečekané prudké bouři se několik kilometrů od pobřeží potopila rybářská loď i s celou posádkou. Jeden člen posádky však popřel veškeré fyzikální zákony a přežil šest hodin v Severním ledovém oceánu. Guli sám bez pomoci doplaval až ke břehu islandského ostrova a překonal i strastiplnou cestu přes pusté lávové pole. Ačkoliv lékaři podrobili Guliho řadě testů, dodnes zůstává záhadou, jak podobný nápor mohl vydržet. Croodsovi r. Chris Sanders, Kirk De Micco Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití Strach je dobrý, změna špatná, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně.

8 Triner s Achsovou zazářili na Rally Šumava Patnáct rychlostních zkoušek rozdělených do dvou etap čekalo na účastníky dvou populárních automobilových soutěží, které zavítaly i do našeho regionu. Tradiční soutěží v domácím kalendáři je totiž Rally Šumava Klatovy a její součástí i letos byla Historic Vltava Rally. Na své si tak přišli i diváci historických vozidel. Nutno říci, že historiků se sešlo letos daleko více než soudobých vozidel, a tak by se o letošních ročnících těchto oblíbených soutěží dalo hovořit i tak, že Vltavu pouze doplňovala slabší Šumava. A to nejen počtem vozů, ale také, bohužel, nasazením a kvalitou startovního pole. Současná situace rally v našich luzích a hájích příliš nakloněná není, a to je celkem škoda. Po obrovském mediálním humbuku Zakažte rally! se až v těchto dnech objevila ve stínu ostatních zpráv kdesi vzadu informace, že vlastně problém není v rally, ale v lidech. To už ale nikdo moc slyšet nechce, protože daleko zajímavější je, opět bohužel, lidské neštěstí. Pojďme ale zpět k rally. V soudobých vozidlech přímo zazářil populární showman Emil Triner, vedle kterého už několik let sedí na sedadle spolujezdce sušická Kateřina Achsová. Se Škodou Fabia o obsahu pouhých 400 ccm dokázali bojovat v první desítce absolutního pořadí! To je něco naprosto nevídaného a Emil s Kateřinou ukázali, že jsou opravdu neskuteční bojovníci. Fyzikální zákony naprosto popírající je pak sedmý čas na úvodní RZ Činovský okruh. K tomu pak přidali tři desáté, dva deváté a jeden dvanáctý čas a spát šla naše smíšená posádka na famózním 0. místě v absolutním pořadí, když za sebou nechali neuvěřitelně mnoho daleko silnějších strojů. V sobotní druhé etapě pak pokračovali ve stejném trendu. Nasazení ale bohužel jejich maličká Škoda Fabia nevydržela a její motor vypověděl službu v RZ s pořadovým číslem. Dokud auto fungovalo, tak se nám jelo naprosto perfektně. Emil opravdu hooooodně umí a byl to Tým Horažďovice Koloveč Klatovy Chotíkov Přeštice Domažlice B Sušice SK ZČE Vejprnice Příkosice Stod Hor.Bříza Holýšov Rapid VD Luby Horšovský Týn Záp Kláska zareagoval Králík, na 4: zvyšoval v 59. minutě Vrhel. Čtvrt hodiny před koncem hosté snížili, když se podruhé v zápase trefil Panuška. Víc ale Sušice už nedovolila. V závěru ještě svou chybu napravil Jarolím, vychytal stoprocentní gólovku Holýšova a Sušice se mohla radovat ze tří bodů. Fotbalisté se nyní představí doma proti Lubům v nedělním zápase 5. května v 7 hod. CZECH CUP MĚSTA SUŠICE NEDĚLE od 0 hod NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČESKÉ REPUBLIKY za účasti úřadujícího vicemistra světa Martina Komárka NÁMĚSTÍ SVOBODY Akce je podporována městem Sušice. Mistrovství ČR 0.. Vysočina Arena Nové Město na Moravě dějiš t ě MS v biat lonu 0 VSTUP ZDARM A Emil Triner se spolujezdkyní Kateřinou Achsovou ze Sušice skvělý zážitek. Z odstoupení jsme samozřejmě hodně smutní, ale snad si to opět vynahradíme v Českém Krumlově, kam se letos také chystáme. Slabší fabii jedeme už třetí rok a jsme s ní naprosto spokojení. Zůstaneme jí věrni i nadále, říká s nadšením Kateřina Achsová. Rally Šumava pak jen těsně vyhrál domácí Václav Pech junior s MINI Cooperem, turbo. Po celou soutěž ho nenechal ani na chviličku vydechnout druhý Jaromír Tarabus se Škodou Fabií S000, když rozdíl na cílové fotobuňce činil pouhých,8 vteřiny. FOTBALISTÉ JEDOU NA VÍTĚZNÉ VLNĚ, DRŽÍ DOMÁCÍ NEPORAZITELNOST TABULKA Rk Třetí pak soutěž dokončil v poklidu Roman Odložilík se stejným vozem s propastnou 4minutovou ztrátou. Z nabité startovky Historic Vltava Rally byl nejrychlejší Nor Valter Jensen s Lancií 07 Rally následovaný Italem Pedrem se stejným Kvalifikační závod pro MČR 0 STIHL TIMBERSPORTS SERIES CZECH SERIES Písek Ústí nad Labem. 5. Sušice Třebíč Plzeň Domácí Václav Pech junior. Jarní fáze v krajském přeboru mužů jde sušickým fotbalistům na jedničku. Mladý výběr stabilizoval sestavu a drtí jednoho soupeře za druhým. Vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů, v druhé polovině sezony podlehl pouze Přešticím (0:). Naposledy Sušice přemohla Holýšov 4: a na domácí půdě si připsala třetí jarní výhru. Díky tomu se mužstvo v tabulce posunulo už na 7. místo s minimálním odstupem na šesté Domažlice B. Trenér Jan Staněk musí být s dosavadními jarními výkony svého týmu spokojený. Mužstvu se prakticky vyprázdnila marodka, chybí pouze dlouhodobě zraněný stoper Martin Kalný. Sušický kouč našel ideální sestavu, která se v současné formě může měřit prakticky s jakýmkoliv týmem soutěže. Sušice na jaře odehrála celkem šest zápasů. Doma třikrát vyhrála (Přikosice 8:0, ZČE Plzeň :0, Holýšov 4:), s Domažlicemi B brala dva body za výhru : po pokutových kopech. Venku si poradila se Stodem (:0), jedinkrát prohrála v Přešticích, kde mužstvo inkasovalo v 85. minutě gólem z penalty. Zatím poslední duel do uzávěrky SN odehrála Sušice v neděli. dubna doma proti Holýšovu. Trenér Staněk s výkonem týmu úplně spokojený nebyl, nakonec ale domácí výběr urval tři body za výhru 4:. Poprvé se v Sušici hrálo na hlavním hřišti, výrazné oteplení přilákalo na tribuny i slušný počet diváků (0). Holýšov šel do vedení v 7. minutě po zaváhání gólmana Jarolíma, jemuž propadla střela Panušky. Sušičtí hráči ale rychle zareagovali. Průnik Vrhela zakončil Tomáš Klíma a vyrovnal na :. O dvě minuty později se parádní ranou prosadil kapitán Hrach a dostal domácí celek poprvé do vedení. Gólová přestřelka pokračovala ve druhém poločase. Na vyrovnání Sušické noviny 9/0. května 0 Sport strana Skóre Body PK 5: 54 : 5 : 45 44: 4 5: 8 : 8 8: 4 4: 45: 4 4: 48 9 : 5 : 44 8: 47 : 50 8: : 5 8 Ředitel závodu Sušický horský běh se omlouvá za opomenutí a dodatečně děkuje firmám PAP a Outdoor Marie Nová za sponzorské dary. TJ Sušice - ASPV pořádá Okresní soutěž v atletice pro žactvo a dorostence ZÁVOD V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI - soutěž pro neregistrované závodníky v atletice (pro ročníky narození 004 a starší) na atletickém stadionu v Sušici Partneři závodu: Hlavní partner série: Partneři série: Pozvánka na špičkovou atletiku V úterý 4. května uvítáme na sušickém stadiónu přední české atletky a atlety při Memoriálu Ladislava Nešpora a Ády Blahůta. Tradiční závody pořádá atletický oddíl TJ Sušice ve spolupráci 400 m. Svůj start zde plánuje opět i olympijský vítěz Roman Šebrle, který letos ukončí svoji skvělou sportovní karieru. A právě v Sušici budeme mít možnost vidět jeden z posledních startů této světové V hodu kladivem se můžeme těšit na sušický objev minulé sezony Josefa Korála, který se již v dresu pražské Slávie bude pokoušet o splnění limitu pro juniorské mistrovství Evropy. s městem Sušice, pod jehož patronací proběhne jedna z hlavních soutěží mítinku, již 8. ročník Velké ceny města Sušice v běhu na 00 m mužů. Další hlavní soutěží bude 400 m překážek mužů, která se běží jako. ročník memoriálu Ladislava Nešpora. Dále je na programu dalších 5 atletických disciplin v kategoriích mužů, žen, dorostu i žactva. Diváci se v letošním roce mohou těšit opět na účast řady českých reprezentantů včetně účastníků i medailistů z vrcholných evropských a světových soutěží. Přislíben je např. start bronzové medailistky z Olympiády v Londýně a jedné z nejlepších světových běžkyň na 400 m překážek Zuzany Hejnové nebo bronzové překážkářky z loňského mistrovství Evropy Denisy Rosolové. Po roční pauze se zúčastní i šéftrenér české atletické reprezentace Tomáš Dvořák, bývalý trojnásobný mistr světa v desetiboji, který přiveze řadu kvalitních závodníků, vesměs českých reprezentantů, z Dukly Praha. Mezi nimi bude skutečnou hvězdou Pavel Maslák, čerstvý halový mistr Evropy a loňský mistr Evropy na otevřené dráze v běhu na atletické legendy. Novinkou mítinku budou závody mužů i žen v hodu kladivem, kde uvidíme na startu prakticky celou českou špičku této discipliny, včetně pátého nejlepšího kladiváře z Olympijských her v Londýně Lukáše Melicha nebo nejlepší české kladivářky Terezy Králové. Na krátkých překážkách a ve skoku dalekém uvidíme i mladého nástupce našich úspěšných desetibojařů Adama Sebastiana Helceleta, který na letošním halovém šampionátu v desetiboji skončil těsně pod stupni vítězů. Velmi kvalitní soutěží by měl být běh na 000 m mužů, kde změří svoje síly nejlepší čeští běžci posledních let halový evropský medailista Jakub Holuša a nadějný Jan Kubista, oba borci z Dukly Praha. Startovní listinu doplní řada atletek a atletů klubů převážně z Prahy, Plzeňského a Jihočeského kraje. Diváci budou mít možnost fandit i domácím závodníkům na 000 m žen bude startovat nejlepší sušická atletka Martina Brejchová, která zde svůj závod v loňském roce dokonce vyhrála. Na stejné trati mužů se o co nejlepší čas i umístění popere Pavel Štěpáník. Pořadatelé za podpory města Sušice a sponzorů vynaložili pro zdárný průběh závodů opět velké úsilí, ale k tomu pravému vyznění je nutná silná divácká podpora. Proto chceme srdečně pozvat všechny příznivce kvalitního sportu, aby přišli na sušický stadión vytvořit tu správnou atmosféru pro výkony atletů. Stalo se už tradicí, že v Sušici vídáme nejen současné atletické špičky, ale že místní diváci měli možnost vidět zde řadu budoucích atletických hvězd, jako se stalo v případě Pavla Masláka, Denisy Rosolové nebo Zuzany Hejnové, Není skutečně mnoho možností, abychom v Sušici v nějakém druhu sportu mohli vidět na vlastní oči v akci olympijské vítěze, mistry světa nebo medailisty z těchto akcí. Sběratelé podpisů si už nyní mohou připravit své památníčky pro podpisy skvělých sportovců. Zveme proto v úterý 4. května všechny příznivce nejen atletiky, ale kvalitního sportu vůbec přijďte strávit příjemný podvečer s královnou sportu, atletikou. Vstup pro diváky je zdarma! Zdeněk Nešpor (Prav) ( ) ( ) ( 5) ( ) ( 5) ( -) ( -4) ( -4) ( -) ( -) (-) (-) (-) ( -9) (-) (-) SUŠICE HOLÝŠOV 4: (:) Branky: 5. Klíma, 7. Hrach, 54. Králík, 59. Vrhel 7. a 75. Panuška, 5. Klásek. Rozhodčí: Burda, ŽK :, diváků 0. Sestava Sušice: Jarolím Fuchs, Kodýdek, Kotrba, Melka (Kysilka) Hrach, Halas (Jech), Klíma (Králík) Szedmák, Vrhel, Kočí. Trenér Jan Staněk. jon ve středu 5. května 0 od hodin (prezentace od 5 hodin) vozem a Němcem Antonem Wernerem s Audi Quattro. Nejrychlejším Čechem byl pátý Jiří Navrátil s Fordem Sierra RS Cosworth. Adam Blahouš

9 Inzerce strana 9 PODLAHOVÉ KRYTINY KRMIVA OŠETŘOVNA PSÍ SALON AKCE be AKCE du *) KILTIx při pokládce nad Kč SLEVA 500 Kč antiparazitární obojek pro psy, účinnost až 7 měsíců, 8 cm K JÍ mu 77, Í 8, ÁK 05, AZN Í VĚ VĚ R NÝ 7, 450, 90, ÁK AZN Í R NÝ od 4, od ÁK K AZN R NÝ od Z ÁK VĚ 00, AZN Í od 44,50 neplatí pro e-shop volejte na tel. TO HO VO PO 4 ST Í Z volejte na tel. 9, R NÝ Z v Nádražní ul. 47 Zasíťované prostory mohou být využívány jako ordinace, kanceláře, výrobní hala, také např. pro potřeby sportovní, kosmetické ad. provozovny. VĚ od 7, K internetový prodej zahradních domků a skleníků AZN pro kočky a malé psy Z PRONAJME nebytové prostory ÁK beaphar pro plan puppy huhubamboo antiparazitární large breed Robust pochoutky pro psy obojek pro 4 kg 75 g přepravka kočky DIAZ navigator org. složka se sídlem v Sušici az se a b oží v a ž k z Vě 5% sle ci rnos vy v Z t tního p ahu rogr a R NÝ od 9, K GmbH & CO. Besitz KG. tel *) N 5, Z SPIETH & WENSKY pondělí-pátek: 9- a.0-7 hodin sobota: 8- hodin VĚ 45, platí od. 5. do POBOČKA SUŠICE, NÁDRAŽNÍ 55 (u PENNY marketu) N K Sušické noviny 9/0. května 0 4 ČNÍ CE AK Kč AK od. 4. 0, 80 0hod., ČN Í CENA ZOO-VETERINA Sušice: Americké armády 7, tel ZOO-VETERINA Klatovy: nám. Míru 50, tel VETERINáRNí KlINIKA Sušice: Hájkova 09, tel (také on-line objednávky pro psí salón) Zařizujete byt nebo dům, provádíte k še u rekonstrukci koupelny nebo vytápění? o an dí a ář Velkoobchod. ul voda ní ž topení dra plyn Ná N antiparazitární přípravek pestigon pro svého miláčka pouze za SOBOTNÍ PROVOZ 000 IN DE Držitel Zákaznické karty dostane ke každému očkování psa nebo kočky Nádražní ulice 0, areál bývalých kasáren N OD NA STK SUŠICE H NĚ NABÍZÍME VELICE DOSTUPNÁ KVALITNÍ KRBOVÁ KAMNA, SPORÁKY A KRBY J S VÝMĚNÍKEM I BEZ, ROHOVÁ, VÍCEPROSKLENÁ, S TROUBOU V Sušici a okolí rozvoz zdarma! Tel PRODEJNA: SUŠICE, náměstí Svobody čp. 5, vchod z Klostermannovy ul. Ford Rumpold Nová 5, 4 0 Sušice Veškerý materiál pro vodoinstalace, topení, plyn a vybavení koupelen. Široký sortiment, kvalitní materiály tel Profil barev: Obecný profil separací offset. tisku Černá 80 lpi při 45 stupních web Velký výběr převážně českého a slovenského nábytku. Zajímavé ceny, zajistíme vám dopravu a montáž tel web u nás nabízím odběr obědů ze Závo Západočeského konz možnost výběru ze vaříme chutně a za 5,- Kč při odnosu 59,- Kč při konzum Přijďte ochutnat i V Informace na tel. 7 U nás se můž

10 strana 0 Inzerce Sušické noviny 9/0. května 0 Koupelnové studio Jaroslav Žák prodej - obkladů, dlažeb, přírodního i umělého kamene - sprch. koutů, van, umyvadel, WC, koup. dopňků,... kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader (,,na klíč,,) zpracování D grafického návrhu vaší budoucí koupelny Otevírací doba: Po - Pá 8-7 h So 9 - h Nádražní 9, SUŠICE ( areál bývalých kasáren, vjezd k STK ) NEMOVITOSTI PRODEJ VÝKUP PRONÁJEM EXEKUCE ZÁSTAVY DANĚ Bedřiška Zajacová w w w. r e a l i t y - o t a v a. c z Kancelář: Sušice, náměstí Svobody čp. 5 - vchod z Klostermannovy ulice HYPOTÉKY U VŠECH BANK A ST. SPOŘITELEN DĚDICTVÍ DAR KATASTR Stačí jednou zavolat! 84O 77 Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. CK Tempo tours SUŠICE tel , , , SKYPE: pavlasulanova, mirkadr AKTIVNÍ DOVOLENÁ U MOŘE s Lenkou BLAŽKOVOU Itálie s Veronikou ŠAŠKOVOU Itálie a s V. FRÁNOVOU Itálie a s V. FRÁNOVOU TURECKO REZERVACE IHNED, POČET MÍST OMEZEN! Podrobné informace na uvedených kontaktech nebo na Zastupujeme více než 0 CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ nejen tuzemských,ale i z NĚMECKA, RAKOUSKA atd., s odletem z PRAHY, MNICHOVA atd. PŘIJĎTE SI VYBRAT, máme letou zkušenost, rády vám poradíme! NÁBYTEK BARBORKA VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU výroba kuchyňských linek na míru kancelářský nábytek vestavěné skříně dětské pokoje, obývací stěny ad. Bojanovice 4 0 Sušice tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 9. května 0 ve.00 hod. Text inzerátu Řádková inzerce PRODEJ Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, RYHO LYRA, prov. pravá bílá, vhodná do malých prostor 40/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady, dovoz Sušice a okolí možný. Původní cena 9 40 Kč, nyní Kč. Tel Prodám ocelovou skládací kozu určenou k řezání dřeva, nová, nevyužitá a již složená. Cena 400 Kč. Dále nevyužitou přídav. hoblovku k pile, šířka válce 9 cm. Délka ocel. prac. plochy cm. Cena 900 Kč. Tel Prodám orig. truhl. hoblici z masiv. dřeva, svěrka, dlouhodobě nevyužitá (nepoužitá), stav vynikající. Rozměry 0 8 cm, vhodná pro prof. truhláře i kutila, dovoz po Sušici a v okolí možný. Tel Prodám zahradní nábytek, zelená odolná litina se dřevem. Lavice + stůl + křeslo. Cena 400 Kč, bytelné bez poškození. Tel. po. hod Prodám jednou nošenou silniční kombinézu zn. probiker, vel. 48, cena 000Kč, kožené boty zn. probiker 4, cena 500 Kč Tel Prodám rozkládací čalouněné křeslov barvě světle hnědé. Cena 00 Kč. Tel Prodám levně obývací stěnu, zvýšenou postel a chladničku s mrazákem (50 l) Tel Prodám náhradní díly na motocykl 50 ccm, (vše nové mola, světlomet, maska atd.) Rozsedly Hamr. Tel Prodám náhradní díly na BMW E IS, originál světla E, přední nárazník, tlumič výfuku 8, plechy na kola atd. Tel Prodám levně štěňata kolie zlatá a trikolorní. Tel KOUPĚ Koupím Jawa 550 Pařez, jednomístný, pojízdný i nepojízdný, s TP i odhlášený, i nekompletní vrak, nebo jen díly. Prosím nabídněte, rychlé jednání. Děkuji za nabídky. Stačí SMS zavolám zpět. Přijedu kamkoliv. Tel: Koupím Škodovku nebo jiné staré auto, na stavu nezáleží, případnou ekologickou likvidaci zařídím. Nabídněte na tel Koupím les i s pozemkem, pro vlastní hospodaření. Platba hotově. Tel Koupím celou pozůstalost nebo jednotlivé staré věci. Obrazy, nábytek, porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. tel Koupím prázdné telefonní karty ČR i zahraniční levně. Tel , 07. Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: Koupím, staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové a smaltové cedule, mosazné stáčečky na pivo, staré pivní láhve s litými nápisy. Tel Koupím střešní krytinu ONDULINE, trapez. plech, vlnitý eternit (velká vlna) i použité cca 5 0 m. Tel BYTY NEMOVITOSTI Pronajmu byt + v Sušici, v centru, po rekonstrukci. Tel Pronajmu popř. prodám byt +, zděný po kompletní rekonstrukci, v Sušici Tel Nabízím k pronájmu byt + v Sušici v panelovém domě. Zateplený, plastová okna, ihned volný. Částečně zařízený Kč + energie. Tel. 07. Pronajmu byt s garáží v bytovce, +, 8 m, na Štěbetce 4 v Sušici.. patro s balkony. K bytu patří sklep. prádelna, kolovna. Vybavení bytu: kuchyňská linka + el. sporák. Nájemné 000 Kč/měsíc + energie + kauce. Tel RK Parva, s. r. o., nabízí k prodeji pozemek o výměře 74 m za Kč. Další pozemek o výměře 4 m, který lze rozdělit na dvě stavební parcely, za cenu Kč. Oba v Liběticích u Hlavňovic. Více na: tel: RK Parva, s. r. o., hledá pro naše klienty chatu nebo chalupu na samotě, polosamotě a chalupu k trvalému bydlení v okolí Sušice. Tel: RK Parva, s. r. o., nabízí dlouhodobý pronájem bytu +kk v Sušici. Cena 500 Kč/měs. Volný ihned. Více na: Tel: RK Parva, s. r. o., nabízí k prodeji chalupu + s pozemkem,5 tis. m (les + zahrada) u Radešova. Cena : Kč. Více na: Tel: RK Parva, s. r. o. nabízí k prodeji garsonku v Sušici v panelovém domě. Informace o nemovitosti v RK. Tel: Prodám měšťanský řadový patrový dům se zahrádkou v centru Sušice. Cena Kč. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel RŮZNÉ Zámečnické práce zhotovení vrat, brány, regálů, oplocení, svářečské práce, opravy zemědělských strojů a traktorů. Tel. 78. Provedu opravy střech a komínů, drobné zednické a natěračské práce, Sušice a okolí. Daruji koňský hnůj za odvoz. Tel r ealitní kancelář nám. Svobody 50, Sušice 7 5 8, (vedle hotelu Fialka) , Kupón na bezplatnou soukromou inzerci platný pro jedno vydání Sušických novin až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní) Hledáme nové obchodní zástupce datum podpis k0-87x90_cb.indd :0:5

11 PDF created with pdffactory Pro trial version Sušické noviny 9/0. května 0 Informace strana Mají být objekty sirkárny Solo kulturní památkou? Složitá situace kolem demolice továrního areálu bývalé sirkárny Solo nepřestává naši veřejnost vzrušovat a motivovat k mnohostranným diskusím. Jak jsem již na stránkách Sušických novin upozornil, je při tom důležité citlivě považovat všechny možné úhly pohledu. Nejsem kompetentní je jednotlivě vyhodnocovat a posuzovat, ale v každém případě cítím, že přinejmenším jeden z nich je nutné neustále zdůrazňovat památkový a historický. Širší veřejnost se v této souvislosti již izolovaně dozvěděla, že na konci března Muzeum Šumavy podalo žádost o prohlášení nejcennějších budov v sirkárenském areálu za kulturní památky. Do průběhu výstavby nákupního areálu to vrhá nové světlo, nové otázky a nové problémy. Všechny lze zredukovat na otázku zásadní: stojí vůbec za to usilovat o památkovou ochranu továrních budov? Na první dojem se situace musí zdát banální. Objekty továrny evidentně nevykazují vyšší estetické kvality srovnatelné s krásami barokních kostelů, renesančních atik či gotických portálů. Jejich účel byl od samého počátku ryze utilitární a tomu odpovídá i výsledná stavební podoba. Je to však dostatečný argument pro to, abychom je, obrazně řečeno, smetli ze stolu? Každá doba nahlíží na památkovou hodnotu jiným způsobem a samo estetické vnímání se mění v čase a prostoru. Budu li konkrétnější, postačí lapidární příklad přímo z místního prostředí: představitelé Sušice neměli v polovině 9. století výraznější potíž strhnout dvě gotické městské brány, které bychom dnes považovali za památky prvořadého významu, představitelé památkové péče v 0. letech neváhali navrhnout odstranění spořitelny čp. 8/I na náměstí, kterou jejich nástupci po 50 letech prohlašují za jeden z nejcennějších dokladů meziválečné architektury v Sušici. V širším kontextu to znamená, že se v současné době do souboru kulturních památek dostávají i objekty jinak těžko představitelné: řopíky Sdružení My ze Sušice je ve vleku ziskových zájmů obchodníků. Společnost Fuertes Development, která připravuje výstavbu centra obchodu a služeb v Sušici, považuje zprávy předkládané k této problematice sdružením My ze Sušice za nevěrohodné. Sdružení v minulých dnech organizovalo anketu k výstavbě centra a její výsledky dezinterpretovalo. Navíc lze o nezištných zájmech tohoto sdružení s úspěchem pochybovat, pokud jeho hlavním představitelem je zástupce významné obchodní skupiny, která ve městě sleduje své vlastní podnikatelské zájmy. Sdružení není žádným nezávislým subjektem, ale je zcela ve vleku obchodní skupiny, která provozuje obchody s potravinami. Mluvčím sdružení je Roman Bruzl ze Západočeského konzumního družstva (ZKČ), které zastřešuje více než stovku obchodů v regionu. Proto jsme přesvědčeni, že sdružení bojuje spíš za zisky ze svých obchodů, nikoli zájmy občanů města Sušice, uvedl jednatel Fuertes Development prvorepublikového pohraničního opevnění, vysoké pece v Ostravě Vítkovicích či sklárna v Anníně. Přistupme nyní k vlastním objektům sirkárny. Muzeum navrhlo prohlásit za kulturní památky tyto objekty: ) bývalá administrativní budova čp. /II ) provozní budova, postavená kolmo k předchozí (tzv. Stará a Nová budova) ) bývalé ředitelství čp. /II s přilehlou zahradou 4) tovární komín z 9. století severně od administrativní budovy. Ptáte se, jaká je jejich hodnota a je vůbec taková, aby zůstaly uchovány pro příští generace? Po mém soudu nepochybně, a to s přihlédnutím k těmto kritériím: ) Objekty mají hodnotu památkovou. Domy čp. /II (z roku 844), /II (z roku 889) jsou ukázkou klasicistní a historizující architektury 9. století a vhodně dotváří linii Nádražní ulice před jejím vyústěním na bezejmenné náměstí u božích muk. V kombinaci se sousedním Domem zdravotní a sociální péče čp. 55/II (již prohlášenou kulturní památkou) vytváří v severní části Sušice cenný komplex průmyslové architektury 9. a první poloviny 0. století, která nemá v regionu jihozápadních Čech patřičnou obdobu. Bez hodnoty není z urbanistického hlediska ani parková plocha před provozní budovou, jež v konfrontaci Zdeněk Přichystal s tím, že podpisy do ankety byli nuceni sbírat ve své pracovní době také přímo zaměstnanci v obchodech ZKČ. S podobnou vehemencí podle něho brojí ZKČ i například proti vietnamským obchodníkům. Sdružení My ze Sušice prezentovalo výsledky petiční akce proti výstavbě Retail centra a uvádí, že proti této stavbě se vyjádřilo 89 obyvatel ze Sušice a spádových obcí, což představuje 0 % voličů ve městě. Tato informace je ale naprosto nepravdivá. Podle statistických údajů má Sušice 88 obyvatel, z nichž je 9 7 voličů. 0 % voličů tedy představuje 798 lidí. 89 podpisů ze Sušice, které sdružení získalo, tedy představuje nikoli 0 %, ale pouhých 5 % volební základny. To znamená, že 85 % voličů se v anketě sdružení vůbec nevyjádřilo. To je další ukázka demagogie, s níž sdružení pracuje. Rozhodně by se neměli zaštiťovat masivní podporou obyvatel Sušice, dodal Zdeněk Přichystal. Podle něho není projekt centra obchodu a služeb v areálu bývalé sirkárny pro naprostou většinu s přilehlým panelovým sídlištěm vytváří odlehčující a urbanisticky pozitivní prostor. ) S památkovou se poměřuje hodnota historická. Sušice jakožto přirozené kulturní a správní centrum regionu (od roku 850 sídlo okresu) byla až do založení sirkařského průmyslu venkovským městem zemědělského rázu. Poté, co se v roce 89 začalo s výrobou sirek (tímto datem je tak zdejší sirkárna nejstarší na území celých Čech), měnil postupující rozvoj výroby velmi rychle populační, ekonomickou a kulturní tvářnost regionu. Právě uvažované objekty jsou vůbec prvními účelovými továrními stavbami v Sušici (výroba předtím probíhala v měšťanských domech) a lze je současně považovat za kolébku sirkařství i v rámci celých Čech, neboť do té doby nikde jinde v zemi neprobíhala. ) Konečně je tu hodnota symbolická. Za svých bezmála 70 let trvající existence sirkařský průmysl zásadním způsobem ovlivnil dění v regionu. Vedle ekonomických a demografických dopadů se projevil i v rovině sociologické a kulturní (pronikání sušického sirkařství do krásné literatury či formování kulturního života regionu v nejširším slova smyslu). Tři navrhované objekty jsou po stránce historické neooddiskutovatelným symbolem sušického sirkařského fenoménu. Jejich symbolická dynamika současně tkví v připomínce života a existence podnikatelů v Sušici žádnou hrozbou, ale naopak může výrazně přispět ke zvýšení kvality života ve městě. Projekt FUERTES DEVE- LOPMENT počítá s výstavbou centra obchodu a služeb s celkovou prodejní plochou cca m. Tu si mezi sebe rozdělí prodejna potravin a několik komerčních prostor určených pro drobné podnikatele a živnostníky v oblasti maloobchodu či služeb. Budoucí zákazníci by měli v Retail Parku nalézt například drogerii, obchod s hračkami a školními potřebami, prodejnu obuvi, obchod se sportovním zbožím či s módu pro mladé a v neposlední řadě by tu měla vyrůst také velká a moderní pobočka České pošty. Pro drtivou většinu podnikatelů v centru Sušice tedy nebude Retail Park žádnou konkurencí. Do restaurace, ke kadeřníkovi nebo třeba do cukrárny budou sušičtí i nadále chodit na náměstí, dodal Zdeněk Přichystal. Vehementní kritika sdružení směruje i k vlastníkovi areálu. Zcela záměrně ovšem sdružení opomíjí fakt, že v zóně působí například i jeden z vůbec největších zaměstnavatelů ve městě výrobce židovské komunity, jejíž památku ve městě není možné vztahovat k obvyklým nemovitým atributům židovské kultury vinou rozsáhlých sanací v 0. letech 0. století. V tomto smyslu diskutované objekty představují pomyslný průsečík obou sociokulturních fenoménů a nabízejí výhledovou možnost jejich důstojného připomenutí. Využilo by se tím jedinečnosti, kterou v dějinách města, regionu i celé naší země představují. Vědomi si těchto skutečností, ocitujme na závěr ze zákona o památkové péči č. 0/987 Sb. V je uvedeno: Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) k teré mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Myslím a doufám, že v Sušici těžko existuje někdo, kdo by zpochybňoval význam sirkařského průmyslu pro moderní dějiny našeho města. Jeho význam je Sdružení My ze Sušice je ve vleku ziskových zájmů obchodníků interiérových dveří SOLODOOR (více než 00 zaměstnanců ze Sušice a okolí) a dalších 00 nových pracovních míst by měl vytvořit připravovaný projekt. Sdružení podle Přichystala bohužel zatím neprezentovalo žádnou vlastní představu, jak se zanedbaným areálem naložit. Přímo ve své zprávě prezentuje petici jako pokračování střetu. Prohlašuji, že my ve střetu nejsme ani do něho jít nechceme. Naším zájmem je oživit zanedbané území a najít pro něj využití, z nějž budou mít užitek také občané Sušice. Sdružení zatím jen hlasitě křičí, ale nejenže nenabídlo žádnou rozumnou alternativu využití areálu, ale zejména nemá vůbec žádnou variantu financování obnovy tohoto území, dodal Zdeněk Přichystal. Podle něho Fuertes Development nabídla městu záchranu zděného domku u kruhového objezdu spojujícího ulice Nádražní, Hrádecká a T. G. Masaryka. Objekt by mohl být potenciálně využit například jako muzeum sirkařství, mateřská školka či jiná potřebná aktivita města. Fuertes Development, s. r. o. totiž ještě širší a dalece přesahuje hranice regionu. Vždyť obchodní značky Fürth či Solo Sušice díky masivnímu exportu skloňovali obyvatelé většiny zemí světa. V závislosti na tomto významu nese sirkárenský areál rozměr symbolu, hmotného dokladu téměř 70 let kontinuální historie našeho města. Nikomu nelze přetvářet estetické hodnoty a vkus, lze však snášet argumenty, které památkovou hodnotu vykreslují v jejím skutečném rozměru: mnohostranném a plastickém. Nechápejme památky omezeně Tuto otázku mi v poslední době pokládají mnozí lidé místní i z blízkého okolí. Na jednání dubnového zastupitelstva, kde byla předložena petice proti výstavbě megalomanského obchodního centra, se znovu řešilo toto rozporuplné téma. Petici za týden podepsalo cca 000 lidí, z toho téměř 400 bylo sušických občanů. Protože rozhodnutí stále visí ve vzduchu, dovolím si uvést několik informací a údajů, které možná čtenářům dosud chyběly. Zastupitelé koncem minulého roku schválili v zadání nového územního plánu omezení prodejní plochy tak, že další supermarket již v Sušici být postaven nemůže. Tento územní plán ale ještě není schválen, stále se zpracovává a bude předložen někdy koncem letošního roku. Do té doby může jedině Rada města Sušice (nikoliv zastupitelstvo!) vyhlásit stavební uzávěru na dané území. Někteří zastupitelé se obávají případných sankcí ze strany vlastníka pozemku. Právník města se ale spíše přiklání k názoru, že by majitel pozemku na úhradu vynaložených nákladů nárok mít neměl. Důležitým faktem je skutečnost, že rada města byla o záměru výstavby supermarketu poprvé informována již v únoru loňského roku (!), ale nekonala. Ani vůči veřejnosti, ani vůči majiteli pozemku. Radní celý záměr drželi pod pokličkou až do vydání článku v MF Dnes V Sušici má být šestý supermarket v říjnu 0, tedy více než půl roku. A jak vyjádřili radní města svůj názor na zasedání zastupitelstva? Starosta Petr Mottl se domnívá, že obří supermarket je bohužel jediná varianta, jak to místo změnit. Obnově historie sirkařství v prostorách bývalého Sola nedává žádnou šanci a o územním plánu se vyjádřil jako o barevné mapě. Místostarostka Věra Marešová zase naopak chápe územní plán jako jediný možný nástroj, kterým může město ovlivňovat i cizí vlastnictví. Stavební uzávěra je možná, PETICE PROTI DALŠÍMU OBCHODNÍMU CENTRU, KTERÉ SUŠICE NEPOTŘEBUJE.. P R O Č P O D E P S A T? Vážení čtenáři, z důvodu aktuálnosti problému zařazujeme materiál k výstavbě obchodního centra. Pokračování (Dokončení) vyprávění pana Emila Kintzla najdete v příštím vydání SN. jako pouhý redukovaný výběr toho esteticky pozitivně působícího, ale jako specifické svědectví minulosti cenné úrovní své výpovědní hodnoty, jež v sobě nese informaci o proměnách a utváření naší společnosti. Jan Lhoták Bude v Sušici Kaufland ANO nebo NE? ale v tuto chvíli za nás rozhoduje někdo jiný (ministerstvo kultury posuzuje, zda objekty nejsou kulturní památkou). Milena Naglmüllerová není rozhodnutá, neví v tuto chvíli, co je lepší. Kateřina Nová obchodní centrum nechce, ale není pro řešení stavební uzávěrou. Tomáš Zelený svým úvodním projevem se jasně vymezil proti výstavbě obchodního centra. Považuje další prodejní plochy za nadbytečné, chce zamezit vylidnění centra města. Vyjádřil názor, že případné sankce vůči městu ze strany majitele pozemku by byly pro město únosné a tedy by podpořil i stavební uzávěru. Jan Staněk nechce další supermarket, ale nelíbí se mu zakonzervování stávajícího stavu v areálu Sola. Nechce ale ani stavební uzávěru. Jaroslav Macháček vyjádřil názor, že centrum města se vylidňuje, obchodních ploch je dostatek. Nesouhlasil s názory některých zastupitelů, že nemáme omezovat soukromého vlastníka. Jako příklad použil výstavbu spalovny na soukromém pozemku v Dlouhé Vsi. Jasně se vymezil pro stavební uzávěru. Jak vidíte, vážení čtenáři, někteří radní, stejně jako řada dalších zastupitelů, ještě úplné jasno ve věci nemají. Na jedné straně v našem městě šestý supermarket nechtějí, na straně druhé zamezit jeho stavbě stavební uzávěrou také ne. Můj názor je stejný jako u p. Macháčka a p. Zeleného, tedy všemi možnými prostředky výstavbě zamezit. Důsledky stavby, jako je vysoké dopravní zatížení ulic Hrádecká a Nádražní, zhoršení životních podmínek občanů bydlících v okolí, vylidnění náměstí, zhoršení ekonomických podmínek místních podnikatelů, nemohou podle mého názoru vyvážit snahu o využití části areálu bývalého Sola. Milena Stárková Nenechme definitivně zlikvidovat poslední svědectví o sušickém sirkařství! Vyjádřeme svůj nesouhlas s tuctovou investicí, která naruší přirozený vývoj města i pro příští generace! Dejme našim zastupitelům silný mandát uplatnit právo ovlivňovat smysluplný a nesobecký rozvoj města! Dejme "nedostatečnou" vlastníkům bývalého státního podniku SOLO za jejich dvacetileté působení v Sušici! BUDE SUŠICE BRANOU SUPERMARKETŮ ČI ŠUMAVY?

12 strana Užívejte si to, bavte se a dělejte si co chcete! V rozhovoru, který v plném znění najdete na webových stránkách Sirkusu, je hodně pozitivního... stejně jako Tomáš Klus sám. Usměvavý pohodář, který si užívá každou minutu dne a žije přítomným okamžikem. Kotel pod jevištěm vařil od první písničky až do posledních tónů a fandové (hlavně fanynky) se nechtěli rozejít ani po pozdní autogramiádě. Sušické noviny 9/0. května 0 Třetí sušické setkání harmonikářů Mimo rozmlouvání o muzice a životě došlo i na přání. Tím Tomášovým (ne přáním, ale prostě holým faktem, který konstatoval) je, že pojede do Peru Užívejte si to, bavte se a dělejte si co chcete! Takové přání projevil před koncertem i během něj Tomáš Klus a několikrát ho poslal mezi sedm stovek fanoušků, kteří přišli na závěrečný koncert jarní části jeho Turné...ani si nesedejte! Název turné je naprosto výstižný i kdyby bylo kam, nešlo by jen tak prostě sedět. Samotný český slavík se na jevišti nezastavil snad ani na vteřinu. Chci jet do Peru seznámit se s indiány. Není to sen, je to potřeba, cítím to jako nutnost. Nesním o tom, já to prostě udělám. Snění by mě zpomalilo. Ale srdce to potřebuje, tak to udělá. Bez ohledu na práci, nebo to, že nejdřív musíte něco dokázat, abyste mohli to, nebo ono. Nemusíte. Ale co je důležité a skvělé, je dělat věci naplno jak nejlépe to jde pak to nebude povinnost, nutnost, podmínka pro něco dalšího. Průšvih je, že 90 % lidí u nás dělá práci která je nebaví. Tím pádem nemají ani čas na radost. Argument je jasný musím něco dělat abych uživil rodinu, abych uživil sebe, abych byl člověk. Ale v momentě, kdy se stanete obětí práce, přestáváte být člověkem. Ale to si možná neuvědomujeme. A ještě jednu citaci z rozhovoru si neodpustíme, protože tu bývalý vrcholový pětibojař a v současnosti asi nejhranější český zpěvák, naplňuje sám beze zbytku a má potřebu ji připomínat: a ponechte si úsměv, sluší vám. red Přátelskou atmosféru harmonikáři na závěr podtrhli několika písněmi při společném vystoupením. Nedělní odpoledne. dubna opět patřil sál sušické sokolovny Luisa Suchochlebová z Prahy. příznivcům a milovníkům hry na harmoniku, kteří se zde sešli již potřetí, aby strávili příjemné chvíle nejen poslechem dobré muziky, ale často se také zapojili svým zpěvem. Jindřich Čermák ze Sušice. To vše dohromady nedovolilo mnohým hostům jen pasivně sedět a za chvilku využili možnosti si i zatančit. Na pódiu se vystřídalo 9 jednotlivců a skupin, z nichž nejmladší byla usměvavá desetiletá Luisa Suchochlebová z Prahy. Celým muzikantským maratonem nás tradičně provázel Jaromír Hlaváč, zahájení patřilo panu Jindřichu Čermákovi ze Sušice a o krásný a nečekaný závěr se postarali všichni muzikanti, když si společně zahráli několik známých melodií. Děkuji všem muzikantům i divákům za opravdu milé odpoledne plné dobré nálady a těším se s vámi všemi příští rok na již 4. ročník. HK Santos plný sasanek Početná skupina účastníků společné procházky stavbou na ostrově Santos mohla při zasvěceném komentáři pozorovat jak se ostrov mění doslova před jejich očima. Ač pozdní odpoledne, pracovníci pilně dokončovali terénní úpravy kolem nové sítě cest, připravovali dubovou palubu u staronového kiosku, nákladní auta přemisťovala materiál a do tohoto stavebního hluku tiše přicházelo jaro. Stromy byly ještě holé, pěkně se tak rýsovala nová stavba kuželníku, zvonice i oblázkové koryto napříč ostrovem, ale zemi už pokryl jarní koberec sasanek, plicníků a devětsilů. Tím vším skupinu bezpečně provázeli architekt Martin Kovář, projektant Pavel Šimek, zástupci města i nadace Proměny. Seznámili posluchače s postupem prací zpevňování břehů, zbudování obřích kamenných schodů pro lepší přístup k vodě, ošetření dřevin např. modřínové dřevo z nutného prořezu stromů se na Jižní špic: zvonice čekající na svůj klenot. Severní špic. Santos vrátí v podobě uměleckých altánů Václava Fialy. Kromě už stojící zvonice to bude domeček na pozorování hvězd a pavilon na poslouchání ticha. Samozřejmě kolem kiosku nakonec vyroste moderní dětské hřiště s lanovkou i lezeckou stěnou, a to vše bude hotovo do soboty 7. července, kdy se Santos celodenním programem představí návštěvníkům v celé své kráse. Hned druhý den si ostrova dosytosti užijí děti na akci Kdo si hraje zlobí míň a 7. srpna pak rodiče na 0. ročníku Šumava rocks. Avšak úplně první akcí nového Santosu bude vysvěcení nového zvonu zavěšeného na zvonici v neděli 7. července. Zvon ponese slova pátera Ferdy a symbolicky také všech lidí, kteří přispěli do sbírky na jeho pořízení. Je to stále ještě možné na účet nadace: /000 var. symbol 0. Zatím bylo vybráno tisíc korun. Většina účastníků prohlídky nakonec odcházela po novém dřevěném můstku k Dlouhoveské ulici s přáním brzkého návratu na hotový nový Santos po staré dobré betonové lávce. text a foto Eduard Lískovec Kiosek v novém kabátě. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum, Příkopy 78, 4 0 Sušice, IČ Tel , , Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Tiskne DragonPress, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 7/ /9, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 9. května 0 ve.00 hod.

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Akce v Sušici a okolí březen 2014

Akce v Sušici a okolí březen 2014 Mlázovy 2.3. 4.3. 5.3. 5.3. 6.3., Informační středisko NP a CHKO Šumava, od 14:00 do 19:30 hodin Dokumentární film - Fenomén Bruno Gröning aneb po stopách zázračného léčitele - film, který vypovídá o uzdraveních

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více