1. Co je souprava k připojení AHU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Co je souprava k připojení AHU?"

Transkript

1

2 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato souprava k připojení umožňuje použít venkovní jednotky Frimec VRF, takže představuje ideální řešení při požadovaném použití unikátní klimatizační jednotky.

3 2. Obsah soupravy Souprava k připojení vzduchotechnické jednotky sestává z řídicí jednotky, EXV ventilu, teplotních čidel a kabelového ovladače EXV část Ovladač Souprava k připojení AHU Řídicí jednotka Čidla a kabely

4 3. Schéma systému Venkovní jednotka Frimec VRF Vnitřní jednotka Frimec VRF Souprava k připojení AHU Vzduchotechnická jednotka jiného výrobce

5 4. Konfigurace systému Venkovní jednotka Souprava k připojení klimatizační jednotky Klimatizační jednotka Frimec VRF Řídicí jednotka PCB Napájecí vývody Komunikační vývody EXV part Výstupní trubka Sací trubka EXV Vzduchotechnická jednotka jiného výrobce Systém řízení Kabelový ovladač Centrální ovládání Síťové ovládání BMS Kabeláž příslušenství Kabely: 1 kabel ovladače 3 kabely teplotních čidel Dodává Frimec Nakoupíte na trhu

6 4. Konfigurace systému Napájení Napájení P/Q/E X/Y/E T1/T2/T2B Plynová trubka/trubka na kapalinu Ventilátor/čerpadlo Napájení

7 5. Instalace teplotních snímačů Instalace trubkových teplotních snímačů na tepelný výměník DX AHU T1: čidlo pokojové teploty instalované na straně zpětného vedení vzduchu (není znázorněno ve schématu) T2: prostřední teplotní čidlo výparníku T2B: výstupní teplotní čidlo výparníku T2B: výstupní teplotní čidlo výparníku Výměník tepla DX AHU od jiného výrobce T2: prostřední teplotní čidlo výparníku

8 5. Kabelové svorky Svorky ventilátor, čerpadlo, řídicí spínač vodní hladiny vyhrazeny pro klimatizační jednotku. Vstup ZAP/VYP, signál poplachu. Napájení Čerpadlo Komunikace ZAP/VYP Ventilátor Alarm Venkovní j. Plovákový spínač

9 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ - F5MDV Kabelový ovladač s dotykovými tlačítky Parametry kabelového ovladače Model Napájecí napětí 5,0 V DC Rozsah teplot okolního prostředí -5 C~+43 C Rozsah vlhkosti okolního prostředí RV 40 % ~ 90 % Provozní vlastnosti 1. Provozní režim: chlazení, topení, odvlhčení, ventilace a automatický režim. 2. Nastavení režimu tlačítky. 3. Rozsah nastavení teploty v místnosti: 17 C ~30 C. 4. LCD displej. 5. Dotykové ovládání Přehled funkcí KJR-29B je kabelový ovladač s dotykovými tlačítky. Nová funkce Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce nastavení adresy vnitřní jednotky Funkce přijímače dálkového ovládání Uzamknutí kabelového ovladače Tichý provoz Řízení podle nastavené teploty Základní funkce ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ klimatizační jednotky Funkce automatického restartování Nastavení času zapnutí a vypnutí Nastavení hodin Nastavení provozního režimu, teploty Funkce rychlosti ventilátoru a natáčení Regulační systém

10 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ - F5MDV Vizuální provedení kabelového ovladače Ikona řízení podle nastavené teploty Ikona připomenutí čištění d h éh filt Provozní režim Ikona přenosu informací Nastavení teploty Ikona provozu Tlačítko výběru režimu Tlačítko doleva Tlačítko rychlosti Okno přijímače dálkového ovládání Ikona zámku Ikona funkce Zobrazení časovače/hodin Provozní rychlost ventilátoru Ikona natáčení Tlačítko ZAP/VYP Tlačítko doprava Tlačítko Tichý (1) Funkce přijímače dálkového ovládání Součástí modelu je přijímač signálu vysílaného z bezdrátového dálkového ovladače. Bezdrátový dálkový ovladač můžete používat k ovládání klimatizační jednotky prostřednictvím kabelového dálkového ovladače, jestliže je systém připojen k napájení. Poznámka: Kabelový ovladač nebude přijímat pokyny k ovládání natáčení lamel. V případě vnitřní jednotky s funkcí natáčení lamel můžete použít buď přímo dálkový ovladač k ovládání natočení s využitím displeje na vnitřní jednotce, nebo tlačítko natáčení na kabelovém dálkovém ovladači k ovládání natočení lamel vnitřní jednotky. (2) Tlačítko ON/OFF (Zap/Vyp) Stisknutím tlačítka ON/OFF se zapíná a vypíná vnitřní jednotka. Jestliže je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka zapne a rozsvítí se provozní ikona. Jestliže je jednotka zapnutá, stisknutím tlačítka ON/OFF se jednotka vypne a provozní ikona zhasne. (3) Tlačítko Mode (výběr režimu) Stisknutím tlačítka režimu můžete nastavit provozní režim; při každém stisknutí tlačítka se provozní režim změní na další provozní režim v pořadí: AUTO (AUTOMATICKY) COOL (CHLAZENÍ) DRY (ODVLHČENÍ) HEAT (TOPENÍ) FAN (VENTILACE) Jestliže je ovladač určen pouze k chlazení, nebude k dispozici režim HEAT (topení). 4) Nastavení rychlosti ventilátoru V režimech COOL (chlazení), HEAT (topení) a FAN (ventilace) můžete pomocí tlačítka rychlosti ventilátoru nastavit rychlost ventilátoru. Při každém stisknutí tlačítka rychlosti ventilátoru se rychlost změní na další v pořadí: AUTO (automaticky) LOW (nízká rychlost) MID (střední rychlost) HIGH (vysoká rychlost) AUTO (automaticky) V režimech AUTO (automaticky) a DRY (odvlhčení) nelze rychlost ventilátoru nastavit; výchozím nastavením je automatická rychlost ventilátoru. Regulační systém

11 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ (5) Nastavení teploty V režimech AUTO (automaticky), COOL (chlazení), DRY (odvlhčení), HEAT (topení) můžete tlačítky TEMP nahoru/dolů nastavit teplotu rozsah nastavení činí 17 ~30 (nebo 62 ~88 ). Nastavenou teplotu nelze změnit v režimu FAN (ventilace). (6) Nastavení časovače zapnutí a vypnutí Stisknutím tlačítka nastavení časovače/hodin vstoupíte do režimu nastavení časovače zapnutí. Na displeji se zobrazí ikona časovače a. Čas můžete upravit tlačítky pro nastavení teploty. Jestliže bude nastavený čas kratší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o půl hodiny. Jestliže bude nastavený čas delší než 10 hodin, změní se hodnota při každém stlačení tlačítka nastavení teploty o jednu hodinu. Maximální nastavení časovače činí 24 hodin. Po dokončení nastavení časovače zapnutí stiskněte tlačítko 26 /OK nebo počkejte 5 sekund, po jejichž uplynutí se nastavení potvrdí a systém režim nastavení automaticky opustí. Poznámka: Jestliže jste provedli nastavení časovače zapnutí/vypnutí na kabelovém dálkovém ovladači, můžete tlačítkem ON/OFF zapnout/vypnout jednotku, čímž se současně s tím zruší i nastavení časovače. (7) Nastavení hodin Stisknutím a přidržením tlačítka nastavení časovače/hodin na 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení hodin. Hodinová část hodin bude blikat, tlačítka nastavení teploty můžete upravit hodnotu hodin. Po dokončení nastavení hodin stiskněte tlačítko doleva nebo doprava, abyste aktivovali nastavení minutové části. Minutová část začne blikat, tlačítky nastavení teploty upravte hodnotu minut. Po nastavení času stiskněte tlačítko nebo počkejte 5 sekund, než se nastavení potvrdí a systém automaticky opustí režim nastavení času. (8) Tlačítko Tichý provoz/ok V režimech chlazení, topení a automaticky může jednotka pracovat v tichém režimu. Hlučnost jednotky se sníží nastavením rychlosti ventilátoru na nízkou rychlost. Vytvoříte tím tišší prostředí. V režimech AUTO (automaticky) a DRY (ventilace) je rychlost ventilátoru řízena automaticky a tlačítko Tichý provoz/ok nebude aktivní. (9) Zámek kabelového ovladače Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ vyvolejte režim zámku kabelového ovladače, na displeji se rozsvítí ikona zámku. V režimu zámku nebude kabelový ovladač reagovat na žádná stisknutí tlačítek, ani na pokyny z bezdrátového dálkového ovladače. Opětovným současným stisknutím tlačítek nastavení teploty režim zámku zrušíte. (10) Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Kabelový ovladač zaznamenává celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Jakmile celkový provozní čas dosáhne předem nastavené hodnoty, rozsvítí se ikona připomenutí čištění vzduchového filtru, která vás upozorní na to, že je potřeba vyčistit vzduchový filtr vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tlačítka doleva na 3 sekundy ikonu připomínky vymažete a kabelový ovladač vynuluje celkovou provozní dobu vnitřní jednotky. Poznámka: Výchozí hodnotu nastavení funkce připomínky hodin je možné změnit na hodin, hodin nebo hodin. Postup při nastavení naleznete v návodu k instalaci. (11) Funkce natočení Jestliže vnitřní jednotka podporuje funkci natáčení lamel, můžete tlačítkem doprava nastavit směr proudění vzduchu z vnitřní jednotky. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci automatického natočení. Při aktivní funkci automatického natočení bude svítit ikona natočení. Regulační systém

12 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ (12) Funkce Follow Me (řízení podle nastavené teploty) Jestliže bude systém pracovat v provozním režimu AUTO (automaticky), COOL (chlazení) nebo HEAT (topení), můžete stisknutím tlačítka doleva zapnout funkci řízení podle nastavené teploty. Opětovným stisknutím tlačítka doleva funkci řízení podle nastavené teploty vypnete. Jestliže změníte provozní režim, zruší se tím i funkce řízení podle nastavené teploty. Jestliže bude funkce řízení podle nastavené teploty aktivní, bude svítit příslušná kontrolka a na displeji kabelového ovladače se zobrazí pokojová teplota zjištěná místním čidlem. Aktuální teplota se bude odesílat do vnitřní jednotky každé 3 minuty. (13) Nastavení adres Současným stisknutím tlačítek nastavení teploty NAHORU a DOLŮ a jejich přidržením déle než 8 sekund vyvoláte režim nastavení adresy. V režimu nastavení teploty můžete vybírat ze 2 hlavních funkcí: Dotázání na adresu: stisknutím tlačítka MODE se zobrazí adresa příslušné vnitřní jednotky. Nastavení adresy: tlačítky NAHORU a DOLŮ vyberte požadovanou adresu. Potom stisknutím tlačítka FAN (ventilátor) nastavte adresu vnitřní jednotky. Na příslušné vnitřní jednotce se zobrazí a uloží nová adresa. Asi po 4 sekundách zobrazení zmizí a vnitřní jednotka se přepne do normálního režimu zobrazení. Po nastavení adres můžete pro opuštění režimu nastavení adresy stisknout tlačítko Tichý provoz/ok. Po každém nastavení adresy a opětovném vyvolání režimu dotazování/nastavení se zobrazí poslední nastavená adresa. Po odpojení a obnovení napájení však adresa zmizí. V režimu nastavení adresy nebude kabelový ovladač reagovat na žádné příkazy dálkového ovladače Instalace Příprava před instalací: Zkontrolujte, zda máte připraveny tyto části. Č. Název POČET Poznámky 1 Kabelový ovladač 1 / 2 Kulatý dřevěný montážní 3 šroub M4 20 (k montáži na zeď) 3 Kulatý montážní šroub 2 M4 25 (k montáži na elektrickou spínací skříňku) 4 Návod k instalaci 1 / 5 Návod k použití 1 / 6 Umělohmotná kompenzační 3 K montáži na zeď trubka 7 Umělohmotná šroubovací 1 K připevnění na elektrickou skříňku 86 trubička 8 Spínací kabely pro přijímací desku signálu 1 Pro připojení přijímací desky signálu a 4žilového stíněného kabelu 9 Spínací kabely pro přenos signálu z kabelového ovladače 1 (v případě potřeby) Pro připojení hlavní řídicí desky a 4žilového stíněného kabelu Regulační systém

13 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ V místě instalace proveďte tyto přípravy. Č. Název Počet (zapuštění do zdi) Poznámky ke specifikaci (pouze informativní charakter) Poznámky 1 Čtyřžilový stíněný kabel 1 RVVP-0,5 mm2 4 2 Elektrická skříňka 86 1 / / Kabelovod (izolační 3 pouzdro a upínací 1 / / šroub) Rozměry: 120*120*20mm 0,05 mm2 5; kabel kratší než 12 m Obrázek A Schéma zapojení: Kabelový l d č Čtyřžilový stíněný kabel, délka se odvíjí od instalace Infračervená Rozvodná deska vnitřní Vnitřní jednotka Regulační systém

14 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ Popis zapojení: 1) Připojte dvě svorky zapuštěného čtyřžilového stíněného kabelu ke spínacím kabelům kabelového dálkového ovladače a přijímací desky signálu. Zkontrolujte, zda pořadí 4 svorek (A/B/C/D) odpovídá pořadí kabelů pro spínání signálu (A/B/C/D). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čelní kryt Ovládací panel Šroub Kabel pro spínání signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Přijímací deska signálu 2) Jestliže nelze čtyřžilový stíněný kabel protáhnout kabelovým ovladačem, lze použít k připojení spínací kabel signálu. Zkontrolujte, zda jsou kabely spolehlivé a pevné. Šroub je potřeba utáhnout utahovacím momentem v rozmezí 0,8 až 1,2 Nm (8~12 kgf.cm). Připojené spojovací kabely přijímací desky signálu Čtyřžilový stíněný kabel zapuštěný ve zdi Instalace zadního krytu 1) Zasuňte plochý šroubovák do vykrojeného otvoru ve spodní části kabelového ovladače a otočením šroubováku demontujte zadní kryt (věnujte pozornost směru otočení šroubováku, mohli byste poškodit zadní kryt). Vyříznutý otvor Zadní kryt Plochý šroubovák Čelní kryt Regulační systém

15 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ 2) Třemi šrouby GB M4X20 namontujte zadní kryt na zeď. Otvor na šroub k montáži na zeď použijte tři šrouby GB M4X20 3) Šrouby M4X25 GB připevněte zadní kryt k elektrické skříňce 86 a jedním šroubem GB M4X20 připevněte kryt ke zdi. Otvor na šroub k připevnění ke zdi použijte jeden šroub Otvor na šroub k připevnění k elektrické skříňce 86 použijte dva šrouby M4X25 4) Upravte délku dvou umělohmotných šroubovacích trubiček tak, aby odpovídala standardní vzdálenosti šroubovací trubičky elektrické skříňky od zdi. Při připevňování šroubovací trubičky ke šroubovací trubičce elektrické skříňky dbejte na to, aby byla stejně rovná jako zeď. Elektrická skříňka 86 Zadní kryt Kabely pro spínání signál Poznámka: 1. Šrouby s křížovými hlavami připevněte pomocí šroubovací trubičky spodní kryt kabelového ovladače v elektrické řídicí skříňce. Po montáži musí být spodní kryt kabelového ovladače ve stejné úrovni. Potom připevněte zadní kryt kabelového ovladače ke spodnímu krytu. 2. Nadměrným utažením šroubu způsobíte zdeformování zadního krytu. Regulační systém

16 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ Zapojení 1) Zapojení, tři vývody Vývod kabelu vlevo h ř Vývod kabelu Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu 2) Stíněné zapojení Zapojení zapuštěné elektrické skříňky 86 Elektrická skříňka 86 Zapojení zdí Otvor ve zdi a otvor na Průměr: 8-10 Tmel Svork a Tmel Svork a Tmel Svork a 3) Do kabelového ovladače nesmí proniknout voda při zapojení proto utěsněte konektory kabelů svorkou a tmelem. Při instalaci ponechte připojovací kabel delší, aby bylo možné při údržbě bez problémů sundat kabelový ovladač. Instalace předního krytu 1) Po nastavení předního krytu připněte přední kryt; při instalaci dbejte na to, abyste nesevřeli spínací komunikační kabel. 2) Nainstalujte správně zadní kryt a pevně připněte přední a zadní kryt pokud byste to neudělali, mohl by přední kryt odpadnout. Kabelový vývod vlevo nahoře Kabelový vývod nahoře Vývod kabelu vlevo uprostřed Vyříznutý otvor nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo nahoře pro vývod kabelu Vyříznutý otvor vlevo uprostřed pro vývod kabelu Regulační systém

17 Uživatelský manuál kabelového ovladače pro komunikační box AHUKZ Nastavení počátečních parametrů kabelového ovladače: 1. Nastavením počátečních parametrů můžete změnit příslušné funkce ovladače podrobné informace naleznete v Tabulce 1 2. Počáteční parametr kabelového ovladače se skládá ze dvou kódů XY ; první kód X označuje třídu funkce, druhý kód Y označuje podrobnou konfiguraci této funkce. 3. Způsob nastavení: 1)Současným stisknutím a přidržením tlačítek MODE a FAN na kabelovém ovladači na 5 sekund vyvoláte režim nastavení parametru. 2) Hodnota první kódu X je 0 tlačítky pro nastavení teploty NAHORU a DOLŮ upravte hodnotu druhého kódu. 3) Po nastavení hodnoty druhého kódu stiskněte tlačítko 26/OK, zobrazí se hodnota dalšího prvního kódu. 4) Jestliže bude hodnota prvního kódu 6, stisknutím tlačítka 26/OK opustíte režim nastavení parametrů. 4. Nastavení parametrů využijte pouze v případě, že potřebujete upravit výchozí nastavení funkcí; jinak není potřeba toto nastavení upravovat. První kód Funkce Chlazení/chlazení a topení Nastavení adresy pro komunikaci vnitřní jednotky Automatický restart Funkce připomenutí čištění vzduchového filtru Funkce přijímače pro dálkový ovladač Zobrazení ve stupních Celsia/Fahrenheita Tabulka 1 Druhý kód Chlazenítopení (výchozí Chlazení / / nastavení) Ano (výchozí nastavení) Ano (výchozí nastavení) Vypnutí funkce připomenutí Ano (výchozí nastavení) Stupně Celsia Žádný / / / Žádný / / / hodin hodin (výchozí nastavení) hodin hodin Žádný / / / Stupně Fahrenheita / / / Regulační systém

18 Manuál kabelového ovladače AHU-BOX pro F5MSDC I. Způsob použití Ovládací panel kabelového ovladače je určený pro ovládání provozního stavu systému pomocí tlačítek a pro zobrazování pracovního stavu celého systému pomocí displeje LCD na ovladači. Dále tento ovladač zajišťuje komunikaci s ovládací deskou systému. Obrázek 1: Znázornění panelu kabelového ovladače Tlačítko časovač ( TIMER ) Slouží k zapnutí nebo k vypnutí činnosti časovače. Kabelový ovladač nastavuje časový rozsah jako 1 až 24 hodin. 1) Stiskněte tlačítko časovač ( Timer ) ve vypnutém stavu pro přechod k zapnutému časovači po dobu 1 hodiny, a potom tiskněte tlačítko časovač ( Timer ) plus 1 tak, až bude časování zapnuté po dobu 24 hodin. V této době, když stisknete tlačítko časovač ( Timer ), tak se bude zapnutí časovače deaktivovat. 2) Stiskněte tlačítko časovač ( Timer ) v zapnutém stavu pro přechod k vypnutému časovači po dobu 1 hodiny, a potom tiskněte tlačítko časovač ( Timer ) plus 1 tak, až bude časování vypnuté po dobu 24 hodin. V této době, když stisknete tlačítko časovač ( Timer ), tak se bude vypnutí časovače deaktivovat. Tlačítko větrák ( FAN ) 1) Tlačítko pro rychlost větráku se uplatňuje v provozních režimech chlazení, topení a větrání. 2) Když stisknete tlačítko větrák na kabelovém ovladači nebo tlačítko objem na dálkovém ovladači v provozních režimech chlazení, topení nebo větrání, tak se bude objem vzduchu / rychlost větráku měnit následujícím způsobem: vysoká rychlost střední rychlost nízká rychlost automatický pohyb proudu vzduchu 3) Pokud zde není k dispozici žádný automatický pohyb proudu vzduchu v režimu větrání, tak se bude objem vzduchu / rychlost větráku měnit následujícím způsobem: vysoká rychlost střední rychlost nízká rychlost Automatic mode automatický režim Cooling mode chladicí režim Dehumidification mode odvlhčovací režim Heating mode topný režim Ventilation mode větrací režim Wind speed setting state stav nastavení rychlosti pohybu vzduchu Timing Settings časová nastavení State of temperature setting a Fault stav nastavení teploty a zobrazení display stavu poruchy Put the wind icon ikona pro pohyb proudu vzduchu Fault status is displayed indikace pro zobrazení stavu poruchy The lock key display indikace pro uzamčení tlačítek Obrázek 2: Obsah displeje LCD na kabelovém ovladači Provoz a pokyny: Tlačítko vypnout / zapnout ( ON/OFF ): Slouží k zapnutí / vypnutí systému. Tlačítko provozní režim ( MODE ): Když je klimatizace zapnutá, tak při každém stisknutí tlačítka režim na zařízení nebo tlačítka režim na dálkovém ovladači dojde ke změně provozního režim v následujícím pořadí: automatický režim chlazení odvlhčování topení větrání automatický režim Tlačítka teplota + a teplota -, ( a ) 1) Ve výchozím stavu zařízení tiskněte tlačítka.a pro zvýšení / snížení nastavovací teploty. Rozsah pro nastavení teploty při režimech chlazení, odvlhčování, větrání a topení je: 16 C až 32 C. Nastavovací teplotu neseřizujte v automatickém režimu. 2) Při současném stisknutí tlačítek.a po dobu 3 sekund dojde k uzamčení tlačítek. V této době bude na displeji LCD zobrazená ikona uzamčení. Pro deaktivací tohoto stavu tlačítek opět současně stiskněte tlačítka.a. Tlačítko kývání ( SWING ): 1) Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí ikona pro kývání. Ikona kývání se mění dopředu a dozadu. 2) Na základě stisknutí tlačítka kývání se budou vzduchové klapky nahoře a dole automaticky kývat v rámci stanoveného rozsahu, a vzduchové klapky vlevo a vpravo se budou automaticky kývat v rámci stanoveného rozsahu. Na základě dalšího stisknutí tohoto tlačítka se kývání opět zastaví. Tlačítko 26 C / kontrola ( 26 C/CHECK ): 1) Na základě krátkého stisknutí tohoto tlačítka se vstoupí do energeticky úsporného stavu 26 C, jmenovitě tedy na nastavovací teplotu 26 C. Tato funkce je účinná při zavedení provozního režimu chlazení a topení. 2) Na základě dlouhého stisknutí tohoto tlačítka se vstoupí do dotazových podmínek. Z dotazových podmínek se opět vystoupí, když znovu stisknete toto tlačítko a po dobu pěti sekund se nebudou v dotazových podmínkách vykonávat žádné činnosti. V dotazových podmínkách se na základě tisknutí tlačítek.a bude vykonávat kontrola aktuálního stavu vnitřní jednotky. Nejdříve se zobrazí adresa a model HP vnitřní jednotky, podruhé se zobrazí adresa a výkonová spotřeba vnitřní jednotky, potřetí se zobrazí adresa vnitřní jednotky a teplota T1, počtvrté se zobrazí adresa vnitřní jednotky a teplota T2, popáté se zobrazí adresa vnitřní jednotky a teplota T2B, pošesté se zobrazí adresa vnitřní jednotky a střední hodnota teploty T2, posedmé se zobrazí adresa vnitřní jednotky a stav otevření expanzního ventilu, a poosmé se obnoví stav hlavní stránky. Popis nastavení spínače DIP: ZAPNUTO (ON) VYPNUTO (OFF) 4 paměť se zálohováním při výpadku napájení paměť bez zálohování při výpadku napájení 1) První, druhá a třetí poloha na spínači DIP nemají žádný význam. Z výrobního podniku jsou všechny volicí polohy nastavené na stav VYPNUTO (OFF). 2) Čtvrtá poloha na spínači DIP ve stavu ZAPNUTO (ON) ukazuje funkci paměti se zálohováním při výpadku napájení, čtvrtá poloha na spínači DIP ve stavu VYPNUTO (OFF) ukazuje funkci paměti bez zálohování při výpadku napájení. Z výrobního podniku je tato volicí poloha nastavená na stav VYPNUTO (OFF).

19 II. Instalace kabelového ovladače Preventivní bezpečnostní upozornění! Než přistoupíte k instalaci, tak si přečtěte preventivní bezpečnostní upozornění.! Následující údaje jsou důležité v zájmu bezpečnosti, postupujte v souladu s těmito údaji.! Význam jednotlivých částí: Výstraha: Upozornění: Ukazuje, že v případě nesprávné činnosti může dojít ke způsobení vážného zranění nebo smrti. Ukazuje, že v případě nesprávné činnosti může dojít ke způsobení vážného zranění nebo smrti. Upozornění: Prosím neinstalujte kabelový ovladač na vlhkých místech nebo na místech vystavených přímému působení slunečního světla. Kabelový ovladač prosím nevystavujte úderům, pádům, nebo častému rozebírání. Prosím neovládejte kabelový ovladač, když máte mokré ruce. Nenechte do kabelového ovladače proniknout žádnou tekutinu. Prosím nerozebírejte kabelový ovladač, pokud k tomu nemáte patřičné oprávnění. Pokud máte nějaký problém, tak se prosím obraťte na pracovníky poprodejního servisu. Chraňte kabelový ovladač před proniknutím prachu anebo vody, aby nemohlo dojít k narušení jeho normální činnosti. Prosím odeberte kabelový ovladač, když vykonáváte úpravu a údržbu v prostředí místnosti. Instalace a rozebírání kabelového ovladače 1. Poloha a požadavky pro instalaci kabelového ovladače 1) Prosím neinstalujte kabelový ovladač na vlhkých místech nebo na místech vystavených přímému působení slunečního světla. 2) Prosím neinstalujte kabelový ovladač v takových místech, která jsou v blízkosti výskytu vysoké teploty, nebo kde hrozí postříkání vodou. 3) Aby se předešlo rušení se sousedními dálkovými ovladači, které jsou stejného modelu, a aby zde namohlo docházet ke způsobování poruch v činnosti zařízení, tak prosím neinstalujte kabelový ovladač v čelní poloze k oknu. 4) Před přistoupením k instalaci prosím odpojte napájení, které je ukryté ve stěnových montážních otvorech. Celý instalační proces nedovoluje vykonávání činností při napájení. 5) Aby se předešlo narušení provozu jednotky při výskytu elektromagnetického rušení, tak prosím při pokládání kabeláže věnujte pozornost následujícím záležitostem: A) Ujistěte se o správném přivedení komunikační linky, protože jinak by docházelo k narušování komunikace. B) Pokud je klimatizační jednotka nainstalovaná na takových místech, kde hrozí vliv elektromagnetického rušení, tak musejí být signálové linky kabelového ovladače vykonané s použitím stíněného kabelu s kroucenými vodičovými páry. 6) Je potřeba si připravit standardní prvky příslušenství pro instalaci: zařízení se umísťuje do spodního dílu instalační krabice, dále je potřeba mít k instalaci připravenou základní desku ovladače, šrouby M4x25, ovládací panel. 2. Instalace kabelového ovladače Nejdříve se vykoná připojení signálového vedení kabelového ovladače, následujícím způsobem: 1) Se zdvižením okénka otevřte vnitřek elektrické skřínky, a signálové vodiče zaveďte skrz pryžový kroužek. 2) Signálové vedení kabelového ovladače zastrčte v prostoru základny s pěti kolíky na obvodové desce vnitřního stroje, a spolehlivě je uchyťte s použitím kabelových spon. Dále pokračujte s instalací kabelového ovladače tak, jak to je znázorněné na níže uvedených obrázcích: Kabelový ovladač připojte podle znázornění na níže uvedeném obrázku: červená černá oranžová hnědá žlutá kabelový ovladač Pro připojení prosím použijte stíněný kabel s pěti vodiči. Pokud délka kabelu nepostačuje, tak se může kabel prodloužit. Ovšem celková délka kabelu nemá překračovat 20 metrů. červená černá oranžová elektrická ovládací deska pro vnitřní jednotku Stručný popis instalačního procesu je následující: 1) Signálová vedení krátce veďte přes pravoúhlý otvor ve spodní desce kabelového ovladače, a potom pět vodičů v kroucených párech prostrčte přes stěnový instalační otvor. Nakonec zapojte druhý konec vedení. 2) Použijte šrouby M4x25 pro upevnění základní desky ovladače k montážním otvorům na stěně. 3) Stiskněte panel kabelového ovladače a volicí tlačítka k sobě, a tím je instalace dokončená. Při instalaci si prosím ponechte nějakou rezervní v délce kabelu u dolní části instalační skřínky, aby se usnadnily případné pozdější údržbářské činnosti. 3. Rozmontování kabelového ovladače! Po dokončení instalace ověřte, zda se zde nevyskytuje nějaký zvláštní stav pro přejímku zařízení, a předejte zákazníkovi příručku pro uložení. Upozornění: Pokud by byl některý šroub utažený příliš silně, tak by mohlo dojít k deformaci zadní strany pouzdra. Je potřeba si vyhradit určitou rezervu v délce připojovacího kabelu kabelového ovladače, aby se tak umožnilo sejmutí kabelového ovladače pro vykonání údržby.

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE CZ SAC MT12 Tento návod uvádí správný postup při obsluze klimatizace. Před instalací a uvedením klimatizace do provozu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k obsluze GBC 3500

Návod k obsluze GBC 3500 Návod k obsluze GBC 3500 Strana 1 GBC 3500 Obsah Ovládací prvky a indikátory... 4 Spuštění přístroje... 5 Laminování za studena s laminovací fólií... 5-6 s laminovací kapsou... 6-7 Tepelné laminování...

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla MOBILNÍ KLIMATIZACE DAITSU APD 9AM, APD 12AM NÁ VOD K OBSLUZE 1 Bezpečnostní pravidla 1. Nezapojujte jednotku do poš kozené zásuvky. 2. Nepoužívejte v následujících místech: - v blízkosti otevřeného ohně

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Klimatizační jednotky FAN-COIL NÁSTĚNNÉ. FWM FCW 2 trubkové

Klimatizační jednotky FAN-COIL NÁSTĚNNÉ. FWM FCW 2 trubkové Klimatizační jednotky FAN-COIL NÁSTĚNNÉ FWM FCW 2 trubkové Návod k použití 2013 Strana 2 z 57 INVESTICE DO KVALITY, SPOLEHLIVOSTI A VÝKONU. CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 Každý výrobek se vyrábí podle nejpřísnějších

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

CASSETTE ON/OFF SERIES

CASSETTE ON/OFF SERIES NÁVOD K OBSLUZE CASSETTE ON/OFF SERIES ASC-60AN P eklad p vodního návodu k obsluze VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA Obr. 1 Lamela pro směrování vzduchu (na výfuku) Vodní čerpadlo (odčerpává zkondenzovanou

Více

Uživatelský manuál APD-09 AL

Uživatelský manuál APD-09 AL Mobilní klimatizační jednotka DAITSU Uživatelský manuál APD-09 AL Likvidace elektroodpadu - pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního

Více

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH307-0W SENZOROVÉ SVĚTLO 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE výrobek za deště. VYPNĚTĚ napájení svítidla během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 6 A proudovým chráničem nebo

Více

EH309-1 42W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH309-1 42W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH309-1 4W SENZOROVÉ SVĚTLO 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

Černá skříňka DVR18. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR18. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR18 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Obsah Předmluva a záruka na produkt...2 Funkce kamery...2 Charakteristika produktu...2 Popis kamery...3

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více