H ANNES E TZLSTORGER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H ANNES E TZLSTORGER"

Transkript

1 N ĚJAKÁ CÍSAŘOVNA? CÍSAŘOVNA! Kdo nemá žádné špatné návyky, není pravděpodobně žádná osobnost tento výrok Williama Faulknera zní takřka jako omluva pro dnes tak rozšířený bulvární tisk. Přináší denně z celého světa pro potěšení z bezvýznamných, anekdotických záležitostí stejně jako pomluv podrobnosti o plastických ope racích, rozmarech, večírcích či módních výstřelcích skutečných prominentů a samozvané elity z oblasti umění, hospodářství a politiky. Marie Terezie jako uherská královna, oblečená do slavnostní státní róby, s pasem staženým do těsného korzetu. Přesto, že jí ješitnost byla vždy cizí, stejně jako poklony lichotníků a pochlebovačů, jednoho dne poznamenala: Ale v zásadě to člověka přece těší! 7

2 H ANNES E TZLSTORGER Rozhlas a televize o nich informují většinou v nejsledovanějším čase, jako by šlo o nejvýznamnější události dne. Přitom však v nejlepším případě jde o pouhou zábavu. A protože tomu tak je, zdá se, že tato každodenní nabídka pohledu do údajného soukromí významných osob stále narůstá. Způsobuje to snad zjevný nezájem veřejnosti o stále poplašnější zprávy o politice (stran) či o historická, sociálně kritická nebo jiná vzdělávací témata? Nebo tu jde jen o proslulý pohled klíčovou dírkou, který slibuje, že poskytne srozumitelnější, smířlivější a často odhalující nahlédnutí do života prominentů? Ti však obvykle vytvářejí pro veřejnost jen takový obraz, jaký sami chtějí. Přitom je lhostejné, zda jde o polituru lesklé fasády nebo o předstíraný obraz blízkosti k lidovým masám. To ovšem existovalo vždycky a také Marie Terezie musela mnohdy navzdory všemu dvorskému ceremoniálu bojovat o zachování krásného zdání. Tak například 10. ledna 1771 napsala markýze de Herzelle o svém konfliktním vztahu se synem Josefem, který byl přímo posedlý reformami (Josef byl od roku 1765 císařem a spoluvládcem): Jíme ještě společně jen proto, abychom uchovali jakési zdání. Dokonce i úřední záležitosti vyřizujeme odděleně ( ) Už jsem si na to vícekrát stěžovala, ale ničeho jsem nedosáhla. Ale nejhezčím a k tomu nejrozšířenějším zdáním byl také titul císařovny, který používala i na oficiálních dekretech od roku 1745, kdy byl její manžel 4. října 1745 v kostele sv. Bartoloměje ve Frankfurtu korunován na římsko-německého císaře Františka I. Přitom byla císařovnou římsko-německé říše stejně tak málo, jako byl Beethoven Rakušanem. Puristé mezi historiky to popírají plným právem, neboť byla uherskou a českou královnou a několikanásobnou arcivévodkyní, markraběnkou atd., ale císařem byl její manžel František Štěpán Lotrinský a po jeho smrti v roce 1765 její syn Josef. Ale v Evropě věděl v té době každý, jak to opravdu chodí na vídeňském dvoře, na němž František Štěpán hrál podobnou roli, ja kou dnes zaujímá v Anglii princ Filip. A kdyby se Josef nestal nejprve císařem, nejspíš by dopadl jako dnešní anglický následník trůnu princ Charles, který také stojí věčně v mat- 8

3 MARIE TEREZIE SOUKROMÝ ŽIVOT PANOVNICE čině stínu. Ovšem vox populi, hlas lidu, v ní vždycky spatřoval císařovnu, a tou, bez ohledu na všemožné námitky, zůstala dodnes. Jako rozhodná politička, vychovatelka a matka byla výra z - nou postavou, která v případě potřeby dokázala své názory tvrdošíjně hájit. Na mnoha rovinách se projevila jako rezolutní osobnost. Zřejmě jí v tom pomohla i její důslednost a smysl pro řád, jimiž se řídila v osobním životě a také v rodině. To potvrzuje vlastnoručně psaný lístek, nalezený po její smrti v jedné z jejích modlitebních knížek. V něm láskyplně a pečlivě shrnula svůj život po boku milovaného manžela: Císař František, můj manžel, žil 56 let, 8 měsíců, 10 dní, zemřel 18. srpna 1765 v půl desáté večer. Žil tedy 680 měsíců, 2958 a půl týdnů, dní, hodin. Mé šťastné manželství trvalo 29 let, 6 měsíců, 6 dní a ve stejnou hodinu, v níž jsem mu podala ruku, bylo to také v neděli, byl mi náhle vzat. Dělá to tedy 29 let, 335 měsíců, 1540 týdnů, dní, hodin ( ) Chci se tedy pomodlit právě tolik otčenášů a zdrávasů a nechat sloužit tolik mší za mrtvého nebo rozdat tolik almužen. Lze tedy s Oscarem Wildem říci: Jsou to osobnosti, ne principy, které hýbou dobou. A satirik Karl Kraus se vyjádřil v podobném duchu: Dobré názory jsou bezcenné. Záleží na tom, kdo je má. U mnoha vládců se zdá, jako by jejich úřad a na ně vložené důstojenství zadusilo jejich lidskou osobnost. U Marie Terezie tomu tak nebylo. Zůstala v povědomí lidí jako málokterá jiná osobnost rakouských dějin díky svým četným často hlubokým dopisům, veselým historkám a její v zásadě bezprostřední povaze. Básnířka Gertrud Fusseneggerová, jejíž kořeny sahají ještě do časů starého habsburského Rakouska (nar. 1912), o ní napsala: Je to světlem prozářená postava, žena v nádherných, zlatem protkávaných róbách, jin - dy zase v šedém nebo černém vdovském šatě. Vždy je nám Marie Terezie blízká, odpovídá našim představám, je téměř současná, je to člověk jako my. Čím to, že se od nás nevzdálila jako její předkové, její otec a většina jejích současníků? Jak to, že má stále své pevné místo v našich představách? Její osud, její lidskost, její mateřskost? Nebo její statečnost, její nezlomné mateřské srdce? 9

4 H ANNES E TZLSTORGER To kromě jiného spočívá v mnoha zachovaných dopisech Marie Terezie, v nichž nejde jen o velkou světovou politiku habsburského domu, jež se mimo jiné projevuje jako jemné předivo sňatkové politiky, ale obsahují také drobné humoresky a dramata všedního dne když například Marii Terezii zachvátí trochu panika při přípravách větší rodinné návštěvy: Bude to jistě hezké a zábavné, když sem přijedou oba pá - ry. Musím ale přiznat, že je to pro mé srdce skoro trochu mnoho. Mimi a její milý přijdou trochu zkrátka. Mám plné ruce práce s tím, jak je všechny ubytovat, a Vám se v mých pokojích bude líbit víc než loni, protože jsem si pro sebe nechala ty pokoje dole. Už teď se moc těším, že Vás uvidím jet na koních (z jednoho z dopisů její nejmilejší dceři Marii Kristině ze 13. června 1776). Máme tedy před očima mnoho tváří Marie Terezie: starostlivou, sladkou a vlídnou panovnici, přísnou vychovatelku a vládkyni, která se svými konzervativními názory nemohla uspět ani u vlastních dětí, vnímavou manželku a matku, která se mimo protokol a etiketu projevovala jako citlivá, zranitelná a občas hořce plačící žena s námitkami, ohledy, starostmi a pochybnostmi, jaké čas od času trápí každého z nás. Snad tajemství její přetrvávající popularity a lidské blízkosti vězí právě v tom, že dovedla být také sebekritická a sebeironická. Jednou to sama vyjádřila rakouským způsobem v dopise polnímu maršálu Lacymu z , v němž o sobě napsala: Plevel nezvadne. Obraz Marie Terezie dodnes nevybledl a její popularita trvá už 230 let, i když se její těžiště poněkud posunulo. Převážně mužská část historiků ji po staletí obdivovala jako výjimečný talent, ale poměřovala ji z ryze mužského hlediska. Svědčí o tom kromě jiných pojednání Antona Zieglera v Galerii z rakouských dějin (Gallerie aus der Österreichischen Vaterlandsgeschichte) z roku 1838, kde napsal: Marie Terezie, vychovávaná ctnostnou matkou, projevovala už v nejranějším mládí tak vznešené vlastnosti, jimiž se vyznačují jen velcí muži. ( ) Tak se stala Marie Terezie jednou z největších žen, jejichž hlavy zdobila koruna. Její vláda začala bouřemi a obtížemi; následující dlouhé roky uplynuly s výjimkou války s Pruskem v blahodárném, požehnaném míru ( ) 10

5 MARIE TEREZIE - Soukromý život panovnice :46 Stránka 11 MARIE TEREZIE SOUKROMÝ ŽIVOT PANOVNICE Navzdory všem dobovým rozporům a přelomům, které postihují i nás i když za jiných společenských podmínek vysvítá právě z jejích dopisů její přirozená povaha, která i v dobách politických a lidských těžkostí vyzařuje důstojnost a charakteristické rysy. Je třeba přinášet oběti prohlašovala Michaela Ronzoni, představitelka Marie Terezie v muzikálu Habsburkové uvedeném ve Vídni v roce K těm byla často skutečně nucena jako panovnice, ale také jako manželka, matka a vychovatelka. Za největší oběť je třeba pokládat její ochotu nastoupit na otcovo místo po jeho náhlé smrti. Karel VI., jenž 20. října 1740 zemřel příliš brzy už ve svých 55 letech, aniž by zanechal mužského nástupce. Jediný bratr Marie Terezie, Leopold Johann, narozený 13. dubna 1716, zemřel již po několika měsících dne 4. listopadu Proto v už zmíněném muzikálu císař Karel VI. naříká, že člověk to nemá lehké, když musí plodit potomky, a celému problému věnuje píseň, v níž zpívá: Ó spermie, smilujte se/ mějte soucit s ubohým králem/ a darujte mi syna ( ) Ale od- I když reprezentativní portréty ukazují Marii Terezii vždy v přepychových róbách a s drahocennými šperky, císařovna sama na té nádheře příliš nelpěla. Během sedmileté války dokonce prohlásila, že je připravena zastavit i své vlastní šperky. 11

6 H ANNES E TZLSTORGER Jejím otcem císařem Karlem VI. vymřel habsburský rod po mužské linii. Byl to také on, kdo mnohé žadatele o ruku jeho hezké dcery Marie Terezie poslal z dynastických důvodů zase domů. kud ho vzít, vždyť lze věrohodně doložit, že se manželčinu loži až příliš vyhýbal. Pragmatická sankce z roku 1713 sice zajišťovala nástupnictví v habsburských zemích i po ženské linii, ale jak se mělo ukázat po nástupu mladé ženy na trůn, zdaleka ne všichni evropští panovníci to hodlali respektovat. Marie Terezie na případu svých rodičů a své vlastní nouze po nástupu na trůn zažila, jak silně ohrožuje pokračování staleté dynastie, jestliže jí chybí (mužské) potomstvo. Sama to chtěla mít jinak a spousta dětí jí dala za pravdu. Se zadostiučiněním zaznamenávala úspěchy svého umění přesvědčo vat o své tvrdošíjnosti, s níž zdůrazňovala svým dcerám a sna chám nezbytnost mít děti. Tak například arcivévodovi Ferdinandovi v dopise z 20. srpna 1772 napsala: Jaké nadšení v nás vyvolalo narození čtvrtého arcivévody! Nyní jich tedy žije šest; kolik děkovných modliteb musíme ještě vyslat k nebi! Už po dvě staletí, jak se domnívám, neměl náš dům tolik arcivévodů, a přesto mnou vymřel. Nyní vidím, jak tento dům znovu kvete. Nechť 12

7 MARIE TEREZIE SOUKROMÝ ŽIVOT PANOVNICE přinese naší svaté víře, církvi a blahu lidu právě tolik užitku jako ten někdejší, složený ze samých laskavých, dobrotivých panovníků, dobrých křesťanů, dobrých man želů, dobrých otců, věrných přátel. Její matka Alžběta Kristina, s níž se císař Karel VI. oženil 1. srpna 1708 v Barceloně ještě jako designovaný španělský král (jako Karel III. Španělský) 1, porodila po Leopoldu Johanovi už jen tři dcery: Marii Terezii ( ), Marii Annu ( ) a Marii Amálii ( ). První z nich se narodila 13. května 1717 v 7.30 hod. ráno v Hofbur gu ve Vídni. Podle otcova přání byla v rytířském sále ještě téhož dne pokřtěna. Dostala jména Marie Terezie Walburga Amálie Kristina. A s vídeňským Hofburgem byl také spojen celý její další osud. V sousedním augustiniánském kostele měla dne 12. února 1736 svatbu s Františkem Štěpánem Lotrinským. V divadelním a operním sále se konala téhož dne v devět hodin večer svatební hostina. V Hofburgu se narodilo několik z jejích šestnácti dětí a tady také ukončila ve středu 29. listopadu 1780 kolem deváté hodiny večer svou životní pouť. Pro Marii Terezii byl vídeňský Hofburg (na obr. tzv. Amáliino křídlo) nejen centrem moci habsburské monarchie: tady přišla 13. května 1717 na svět a tady také 29. listopadu 1780 zavřela oči navždy. 13

8 H ANNES E TZLSTORGER V tomto časovém údobí se odehrával její pohnutý život, do kterého lze nahlédnout na základě jejích často velice osobních dopisů třeba o četných těhotenstvích, výchově dětí, dvorských zábavách a módě i o její nezlomné víře v církev. Existuje sotva něco z mezilidských vztahů, o čemž by se v dopisech nemluvilo. Některé císařovniny dopisy jako ten z 26. června posledního roku jejího života, adresovaný snaše, arcivévodkyni Marii Beatrici d Este se čtou skoro jako zpráva ze společnosti: Má milá paní dcero! Právě jsem dostala dopis od císaře ze 14. (června) ze Smolenska. Chtěl vyrazit kolem 15. do Moskvy a císařovna do Petrohradu, kde míní být právě za čtrnáct dní a zůstat tam čtrnáct dní nebo tři týdny a pak se vydat na zpáteční cestu přes Rigu a Litvu do Haliče bez zastávky ve Varšavě, Transylvánii, Banátu a Uhrách, aby sem dorazil v prvních srpnových dnech. Přiznávám, že nebudu klidná do té doby, dokud ho neuvidím. Cestoval dva dny s císařovnou ve voze pro šest lidí, ona, on a Romancov vzadu, dvorní dáma slečna Engelhardová, Cobenzl a jeden adjutant proti nim. 2 Během cesty je v každém městě vítal magistrát a klérus. Nekonečné projevy, večeře pro 80 lidí, (případně slavnostní hostiny) a noční jídla, plesy, každovečerní zábavy také během cesty. Přiznávám, že se mi tito lidé svým způsobem líbí ( ) Mnoho místa zaujímá v těchto dopisech jejích šestnáct dětí, které vzešly z manželství s vévodou Františkem Štěpánem Lotrinským, jenž byl o devět let starší. Bylo to jedenáct děvčat a pět chlapců. Z každého dítěte se vyvinul zcela individuální, nezaměnitelný charakter, ale na základě osudových událostí a usměrňujících matčiných zásahů lze u nich nalézt také společné rysy. Ty měly často i velice neblahé důsledky. Čtyři z dětí postihly neštovice a tři z nich je nepřežily (Karel Josef 1761, Johanna Gabriela 1762 a Marie Josefa 1767). Jako čtvrtou postihla tato nemoc nejhezčí z dívek, Marii Alžbětu, a znetvořila ji na celý život. To ji spojovalo se stejně jizvami po neštovicích postiženou sestrou Marií Annou (Mariannou). Johannu Gabrielu a Marii Josefu zachránila předčasná smrt před nežádoucím manželstvím, do kterého teď musela vstou- 14

9 MARIE TEREZIE SOUKROMÝ ŽIVOT PANOVNICE pit místo nich Marie Karolína. Manželství a smrt mívaly k so - bě blízko. Během Leopoldovy svatby s infantkou Marií Ludovikou Španělskou zemřel v roce 1765 v Innsbrucku všemi milovaný otec. Prvorozená Marie Alžběta (1740), Marie Karolína (1741) a Karolína (1748) zemřely buď při narození, nebo ještě v raném dětském věku. Život mazlíčka Marie Antonie (Antoinetty) skončil pod gilotinou v Paříži. Jedna z dcer (Marie Karolína) předčila v požehnání dětmi matku. Měla jich osmnáct, ale přežilo z nich jen sedm. Její syn Leopold to rovněž dotáhl na šestnáct dětí. On a jeho bratr Josef se stali císaři. Pro lepší pochopení dopisů tu krátce popíšeme charakter jednotlivých dětí Marie Terezie: 1) Marie Alžběta ( ) 2) Marii Annu ( ) matka nejvíce zanedbávala, a pro to se později uchýlila do Klagenfurtu, kde uzavřela těsné přátelství s tamním konventem Alžbětinek. Tam byla také pohřbena. Marianna, jak ji u dvora nazývali, onemocněla už roku 1757 na těžký zápal plic, takže ji dokonce zaopatřili svátostí umírajících. Pro její zkřivenou páteř ( hrb ) se jí často posmívali. 3 Proto také s přibývající žárlivostí reagovala na Mimi, svou sestru a nejmilejší dceru Marie Terezie, stejně jako na první manželku císaře Josefa II., Isabelu Parmskou. S otcem sdílela zájem o přírodní vědy. Jeho smrt v ní vyvolala hlubokou krizi: Bůh ( ) mi náhle a strašlivě vzal mého tolik milovaného otce, toho, jenž byl mou největší oporou, mou jedinou radostí. Tato smrt mě srazila k zemi ( ) Přiznávám, že jsem byla ve svém smutku tak prudká, tak přehnaná jako jsem bohužel ve všem ( ) Nenašla jsem nikoho, kdo by mi pomohl, a musela jsem všechno překonat sama. 3) Marie Karolína ( ) 4) Josef ( ) se poprvé (v roce 1760) oženil s parmskou princeznou Isabelou ( ). V roce 1765 byl zvolen římskoněmeckým císařem. Brzká smrt milované manželky v roce 1763 a jeho dcery Marie Terezie v roce 1770 ho 15

10 H ANNES E TZLSTORGER zasáhla natolik, že se tím podstatně změnila i jeho povaha. Na matčino přání se sice oženil v roce 1765 podruhé, a sice s princeznou Marií Josefou Bavorskou, ale o nevěstě se už na samém počátku vyjadřoval negativně. Prohlásil: Je jí šestadvacet let ( ) okolnost, že ještě neměla neštovice, její malá, tlustá postava bez mladistvého půvabu, pupínky a červené skvrny ve tváři, ošklivé zuby, to všechno mě nemohlo pobízet k tomu, abych se vrátil k manželskému životu ( ) Nejenže si od ní po celý její život udržoval odstup, ale dokonce se nezúčastnil ani jejího pohřbu. 5) Marie Kristina ( ), zvaná Mimi nebo Mimerl, byla nejmilejší dcerou Marie Terezie, a směla se proto roku 1766 provdat z lásky. Vzala si vévodu Alberta Kazimíra Sasko-Těšínského, který jí po její smrti dal ve vídeňském augustiniánském kostele postavit proslulý náhrobek od Antonia Canovy. Její sourozenci po celou dobu jejího života s nelibostí sledovali, jak ji matka upřednostňuje. Například její bratr a pozdější císař Leopold II. si do svého tajného deníku zaznamenal: Jim (Mimi a Albertovi) projevuje (císařovna) největší něhu ( ) S císařovnou si dělají, co chtějí (Mimi) k ní může jít, kdykoli se jí zachce, a jen jí ze všech svých dětí projevuje naprostou důvěru (Mimi) se tím veřejně chlubí a velkoryse udílí svou protekci do takové míry, že se jí císařovna bojí a nikdy se ze strachu před ní, aby v ní nevyvolala žárlivost, neodvažuje prokázat ostatním sestrám nějakou pozornost, jenom s jejím souhlasem nebo za jejími zády. 6) Marie Alžběta ( ) byla pokládána za nejkrásnější dceru Marie Terezie a první nabídky k sňatku dostala už ve dvanácti letech. V její kráse matka spatřovala šanci na významný sňatek, a to s s francouzským králem. Avšak čtyřiadvacetiletá arcivévodkyně Lízinka (jak ji císařovna nazývala), dostala tři dny před svatbou neštovice a Ludvík XV. proto už o sňatek nestál. Marie Alžběta se pak uchýlila do ústavu šlechtičen v Innsbrucku a jako abatyše tam zůstala až do své smrti. S její lehce postiženou sestrou Marií Annou ji spojoval především odpor k císařovnině nejmilejší dceři, jak prozradil ve svém deníku její bratr Leopold: S Mariannou se 16

Absolutismus a osvícenství v Habsburské monarchii IIIa I. Josef II.

Absolutismus a osvícenství v Habsburské monarchii IIIa I. Josef II. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Četba s porozuměním Přečtěte si text. Když zemřela kněžna Libuše, zakladatelka české dynastie Přemyslovců a zakladatelka města Prahy, chtěla

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 6. ročník / 4. číslo. Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 6. ročník / 4. číslo. Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2012 6. ročník / 4. číslo Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (Jan 20,21) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, Velikonoce kladou

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_08_Karel IV. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

Píseň: 662 Do země se skrývá + modlitba; Čtení: Est 9, 20-32. Milé sestry, milí bratři,

Píseň: 662 Do země se skrývá + modlitba; Čtení: Est 9, 20-32. Milé sestry, milí bratři, Píseň: 662 Do země se skrývá + modlitba; Čtení: Est 9, 20-32 1 Milé sestry, milí bratři, v první části Est 9 došlo k rozuzlení celého příběhu: Nadešel třináctý den měsíce adaru, nadešel čas Hamanem vylosovaného

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. (Jk 5,14)

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. (Jk 5,14) K Bohu nemocných (Jk 5,14) 19. srpna 2012 Introit: Da 6,27b-28 (BK) První čtení: Iz 38 (JB) Kázání: Jk 5,14 (ČEP) Poslání: Mt 11,28-30 (ČEP) Požehnání: Ž 91,9-13 (ČEP) Písně: 639, 689, 643, 176, 429 Je

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes!

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes! Bojovníci za pravdu Těžko říct, co se člověku táhne hlavou, když dospívá. Svět na něj doráží, nutí ho do pochodu, za dávnými příběhy pohádek a dobra ukazuje jen rozšklebenou tvář a výsměch. Všechno se

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny Toulky přepyšskou minulostí III. Rodokmeny Rodokmen, genealogie, strom, strom života. To jsou slova, která slyšíme stále častěji. Stále větší oblibou mezi lidmi se stává sestavování rodokmenů. Lidé mají

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI SMUTEČNÍ BARVY

PŘÍŠERNÉ DĚJINY SMRTI SMUTEČNÍ BARVY SMUTEČNÍ BARVY V mnoha západních zemích nosí lidé po smrti svých blízkých tradičně černé oblečení, aby dali najevo, že drží za své milované smutek. V některých kulturách to však vyjadřují jinými barvami!

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Dětství v protektorátu Příběh Heleny Brabencové

Dětství v protektorátu Příběh Heleny Brabencové Dětství v protektorátu Příběh Heleny Brabencové ZŠ a MŠ Praha 6, náměstí Svobody 2 Vypracovali: Jakub Votruba, Vavřinec Holeček, 8. ročník pod vedením paní učit. Vladimíry Horké Paní Helena Brabencová

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_34_František Josef I. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní části projektu zpracují žáci 7. 9. tříd formou interaktivní prezentace pro žáky 3. 6. tříd. Představení výsledků výzkumné

ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní části projektu zpracují žáci 7. 9. tříd formou interaktivní prezentace pro žáky 3. 6. tříd. Představení výsledků výzkumné ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní části projektu zpracují žáci 7. 9. tříd formou interaktivní prezentace pro žáky 3. 6. tříd. Představení výsledků výzkumné práce bude doplněno i o další zábavné aktivity malování

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

LADISLAV MUŠKA JE TVÉ JMÉNO

LADISLAV MUŠKA JE TVÉ JMÉNO LADISLAV MUŠKA ŽENA JE TVÉ JMÉNO 2014 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu držitele práv. Ladislav Muška ŽENA JE TVÉ

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

1. KAPITOLA Ž ÁDNÝ NÁSLEDNÍK TRŮNU, JENOM DĚVČE

1. KAPITOLA Ž ÁDNÝ NÁSLEDNÍK TRŮNU, JENOM DĚVČE 1. KAPITOLA Ž ÁDNÝ NÁSLEDNÍK TRŮNU, JENOM DĚVČE Dětství a mládí Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Noc ze 12. na 13. května 1717 nebyla jen příjemně vlahá, rozkvetlými stromy vonící májová noc. V

Více