aplikační předpis HYDROIZOLACE sanace balkonů a lodžií sanace betonu sanace železobetonových konstrukcí sanace koupelen sanace střech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aplikační předpis HYDROIZOLACE sanace balkonů a lodžií sanace betonu sanace železobetonových konstrukcí sanace koupelen sanace střech"

Transkript

1 aplikační předpis HYDROIZOLACE sanace balkonů a lodžií sanace betonu sanace železobetonových konstrukcí sanace koupelen sanace střech

2 aplikační předpis HYDROIZOLACE ÚVOD V následujícím aplikačním předpisu jsme se snažili o přiblížení řešení problému sanace balkonů, lodžií, železobetonových konstrukcí a střešní hydroizolace, které je dříve či později nucen řešit každý majitel objektu. Tato publikace byla koncipována tak, aby poskytovala jednoznačná řešení nejproblematičtějších momentů z oblasti sanačních prací, a to prostřednictvím podrobných variant konstrukčních řešení a technologických postupů. Aplikační předpis HY- DROIZOLACE je především určen pro odborníky, jakými jsou projektanti, stavitelé, investoři. Nicméně svou srozumitelností poskytuje potřebné informace i pro laiky, kteří chtějí proniknout do této problematiky. Věříme, že informace obsažené v této publikaci budou pro Vás přínosem a usnadní orientaci v používaní sanačních hmot z výrobního programu společnosti AUSTIS a.s. 2

3 OBSAH sanace lodžií 4 varianty oprav 4 kompletní rekonstrukce lodžie 5 konstrukční řešení 5 fotodokumentace kompletní rekonstrukce s použitím hydroizolace FORTISOL 6 fotodokumentace kompletní rekonstrukce s použitím hydroizolace IZOETRIN 7 částečná rekonstrukce lodžie 8 konstrukční řešení 8 fotodokumentace částečné rekonstrukce s použitím hydroizolace FORTE BAK 9 způsoby řešení detailů 11 sanace stavebních konstrukcí z betonu 12 charakteristika, příklady použití, příprava podkladu 12 postupy a řešení konkrétních druhů izolací 13 bezpečnostní pokyny 15 sanace železobetonových konstrukcí 16 sanační systém železobetonových konstrukcí AUSTIS a jeho složky 16 doporučený postup oprav 17 použité materiály a příprava 18 sanace koupelen 19 hydroizolace koupelen 19 sanace střech 20 způsoby použití SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV 21 ploché střechy 22 příprava podkladu aplikace 22 ploché střechy hydroizolační systém schéma 23 ploché střechy ochranný nátěr schéma 24 konstrukční detaly 25 fotodokumentace technologického postupu 26 šikmé střechy 27 aplikace podle druhu krytiny 27 šikmé střechy technologický postup schéma 29 fotodokumentace technologického postupu 30 varianty řešení 30 nátěry klempířských prvků z pozinkovaného plechu 31 3

4 aplikační předpis HYDROIZOLACE 4 VARIANTY OPRAV LODŽIÍ kompletní rekonstrukce lodžie Původní stav lodžie: Nesoudržná dlažba, nefunkční hydroizolace, zrezivělé sloupky zábradlí, zničené oplechování, opadaná omítka a nevyhovující ochranné nátěry všech konstrukcí. Postup opravy: I. Demoliční práce: vybourání dlažby a hydroizolace až na železobetonovou desku včetně oplechování odřezání zkorodovaných patek sloupků zábradlí odstranění nesoudržné omítky a nátěrů zábradlí odvoz sutě na skládku II. Sanační práce: klempířské práce osazení nového oplechování oprava zábradlí navaření nových patek sloupků zábradlí včetně kotvících prvků vybetonování spádového potěru v případě nerovného podkladu vystěrkování flexibilním lepidlem na dlažbu omítnutí SANATHERM O akrylátová omítkovina a nátěry vnitřních stěn SANATHERM B akrylát, SANATHERM B silikon nátěry zábradlí ETERNAL antikor akrylátový, ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL mat Revital, ETERNAL antikor special Možnosti řešení: Varianta A: vystěrkování hydroizolací FORTISOL (spotřeba 1,5 2,0 kg/m 2 ), FORTISOL 1K FORTISOL (spotřeba 1,5 2,0 kg/m 2 ), IZOETRIN (spotřeba 1,0 1,2 kg/m 2 ) položení dlažby Varianta B: vystěrkování pochozí hydroizolací FORTE BAK (spotřeba 3,6 4,5 kg/m 2 ) FORTE BAK ochranný nátěr ETERNAL stabil Varianta C: nátěr krystalizační hydroizolací IZOETRIN (spotřeba 1 1,2 kg/m 2 ) IZOETRIN položení dlažby částečná rekonstrukce lodžie Původní stav lodžie: Soudržná neglazovaná dlažba, nefunkční hydroizolace, urezlé sloupky zábradlí, zničené oplechování, soudržná omítka a nevyhovující ochranné nátěry všech konstrukcí. Postup opravy: Soudržná neglazovaná dlažba se může ponechat, protože hydroizolační stěrkové hmoty FORTISOL, FORTISOL 1K a FORTE BAK k ní dobře přilnou. I. Demoliční práce: odříznutí zkorodovaného sloupku zábradlí II. Sanační práce: klempířské práce pomocí rozbrušovačky s diamantovým kotoučem se vyřízne v čele lodžie po celé její délce drážka pro osazení nového oplechování. Do vyříznuté a vyčištěné drážky se do akrylátového, trvale pružného tmelu osadí oplechování, které se ještě z čelní strany připevní klempířskými hmoždinkami s těsnící hlavou, horní část nad oplechováním se doplní cementovou maltou oprava zábradlí (odstranění zkorodovaných patek sloupků a navaření nových) v případě nerovného podkladu vystěrkování flexibilním lepidlem na dlažbu omítnutí SANATHERM O akrylátová omítkovina a nátěry vnitřních stěn SANATHERM B akrylát, SANATHERM B silikon nátěry zábradlí ETERNAL antikor akrylátový, ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL mat Revital, ETERNAL antikor special Možnosti řešení: Varianta A: vystěrkování hydroizolací FORTISOL (spotřeba 1,5 2 kg/m 2 ), FORTISOL FORTISOL 1K (spotř. 1,5 2,0 kg/m 2 ), IZOETRIN (spotř. 1,0 1,2 kg/m 2 ) položení dlažby Varianta B: vystěrkování pochozí hydroizolací FORTE BAK FORTE BAK (spotř. 3,6 4,5 kg/m 2 ) ochranný nátěr ETERNAL stabil

5 sanace lodžií KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE LODŽIE konstrukční řešení Flexibilní lepicí tmel na dlažbu, ETERNAL mat revital nebo ETERNAL antikor special * Vyrovnávací stěrková hmota Vyrovnávací stěrková hmota, ETERNAL mat revital nebo ETERNAL antikor special * Trvale pružný tmel Flexibilní lepicí tmel na dlažbu, ETERNAL mat revital nebo ETERNAL antikor special * půdorys řez A-A * pojistná rohož AQUAFIN 2K Sicherheitsvlies lodžie s nefunkční hydroizolací a soudržnou neglazovanou dlažbou detaily lodžií v havarijním stavu 5

6 aplikační předpis HYDROIZOLACE fotodokumentace kompletní rekonstrukce s použitím hydroizolace FORTISOL 1. Začištění dilatačních pásů Veškeré dilatační pásy ořízneme na úroveň okolní plochy. 2. Očištění podkladu Hrubé nečistoty strhneme špachtlí, celou plochu očistíme, nejprve nahrubo smetáčkem, poté jemné prachové částice doporučujeme odsát, nejlépe vysavačem. 3. Materiály a náčiní potřebné k provedení hydroizolace balkonu 4. Těsnění dilatačních spár Veškeré dilatační spáry vytmelíme trvale pružným, mrazuvzdorným tmelem. 5. Penetrace podkladu Penetraci prostředkem FORTE penetral provádíme tak dlouho, dokud nedojde k vytvoření matného filmu. Spotřeba cca 0,15 kg/m Pružná těsnící páska Přechody stěna podlaha, dilatační spáry a styčné plochy různých materiálů překryjeme pružnou těsnící páskou. Páska je s podkladem spojena pouze 2,5 cm od obou okrajů. V prostoru mezi perforacemi se páska nepřilepuje, nechává se volně! 7. Uchycení pružné těsnící pásky V okolí místa přechodu naneseme hydroizolační hmotu na podklad tak, že vynecháme cca 2,5 cm pás podél spáry. Do hydroizolační hmoty vtlačíme pásku a celou ji hmotou ještě přetřeme. 8. Vystěrkování hydroizolační hmotou Po instalaci těsnící pásky naneseme na celou plochu podkladu ocelovou stěrkou, hydroizolační hmotu FORTISOL (FORTISOL 1K) v jedné vrstvě se spotřebou 1,5 2,0 kg/m Instalace ukončovacího profilu Na okraj balkonu naneseme zubovou stěrkou se zuby 5 mm pás hydroizolační hmoty FOTRISOL (FORTISOL 1K) a vtlačíme do něho ukončovací profil. 10. Instalace ukončovacího profilu Hydroizolační hmotu, která pronikne otvory v profilu, rozetřeme tak, aby byl celý profil hydroizolační hmotou přetřený. Navazující konce jednotlivých profilů spojíme spojovacím dílem. 11. Pokládka dlažby Po vytvrdnutí hydroizolační hmoty daném technologickou přestávkou, položíme mrazuvzdornou dlažbu.

7 sanace lodžií fotodokumentace kompletní rekonstrukce s použitím hydroizolace IZOETRIN 1. Vybourání poškozených vrstev 2. Betonáž s kari sítí 3. Aplikace hydroizolace IZOETRIN s rohovou pružnou páskou 4. Lepení dlažby flexibilním mrazuvzdorným lepidlem 5. Lodžie po kompletní rekonstrukci Charakteristika produktu: Technologie, která zcela nahrazuje foliové i asfaltové izolace a kterou stavební činnost nedokáže poškodit. Znehodnotí ji pouze destrukce betonu. Izolace proti vlhkosti, vodě a ropným produktům, která dýchá a lze ji použít na starý i na čerstvý beton. Chrání výztuž před korozí, beton před poškozením mrazem a působením chemických rozmrazovacích přípravků. Snadná aplikace, vysoká životnost betonu a nízká cena jsou nespornou výhodou této hydroizolace. Oblasti použití: Hydroizolace: betonu, železobetonových konstrukcí základových desek, betonových podlah vodojemů čističek odpadních vod vodních nádrží lodžií a teras základů staveb jímek a septiků zdi z betonových tvárnic tunelů bazénů Příprava podkladu: Podklad pro aplikaci musí být soudržný, pevný, neporušený, zbavený všech nesoudržných nebo narušených částí a zvlhčený pro proces krystalizace. Podklad nesmí být mastný! Způsob aplikace: Nanáší se ve 2 vrstvách štětkou nebo stříkáním. Hmota pro první vrstvu se připraví smícháním suché a tekuté složky s vodou v hmotnostím poměru 5:1:2. Hmota pro druhou finální vrstvu se připraví v předepsaném poměru 5:1:1. Tato vrstva se nanáší nejdříve 4 hodiny po nanesení první vrstvy. Hotový nátěr je nutné každých 12 hod. po dobu 2 dnů po aplikaci zvlhčovat vodou. Balení: 24 kg Spotřeba: 1,0 1,2 kg/m 2 7

8 aplikační předpis HYDROIZOLACE ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE LODŽIE konstrukční řešení Trvale pružný tmel, ETERNAL mat revital nebo ETERNAL antikor special * * hloubka vyříznuté drážky mm Trvale pružný tmel Flexibilní lepidlo na dlažbu, ETERNAL mat revital nebo ETERNAL antikor special * * hloubka vyříznuté drážky mm Hydroizolační systém - FORTE BAK částečná rekonstrukce spojená s rekonstrukcí zábradlí * 40 20, ETERNAL mat revital nebo ETERNAL antikor special ETERNAL stabil Střední opěrná noha zábradlí kotveného do bočních stěn lodžie Trvale pružný tmel Pružná těsnící páska FORTE BAK Spádový potěr Původní nefunkční hydroizolace Výztužná tkanina* 2 % Podložka (plast) Zatmelení trvale pružným akrylátovým tmelem Železobetonová deska Adhezní můstek FORTISOL Odříznutá a nově přibetonovaná část spádového betonu Klempířská hmoždinka s těsnící hlavou Dodatečně připevněný okapní plech 8 * pojistná rohož AQUAFIN 2K Sicherheitsvlies

9 sanace lodžií fotodokumentace částečné rekonstrukce s použitím hydroizolace FORTE BAK Stav lodžie před aplikací hmoty FORTE BAK Podklady - betonové, plechové, z neglazované dlažby. Betonové podklady musí být soudržné, dostatečně únosné. 1. Mechanické očištění povrchu, zbavení všech nečistot a odmaštění 2. Penetrace FORTE penetral Spotřeba cca 0,15 kg/m Příprava směsi FORTE BAK Pozvolné přisypávání sypké složky do kapalné složky tak, aby se nevytvářely hrudky (poměr míchání je 1 hmotnostní díl kapalné složky : 3 hmotnostním dílům sypké složky - v nouzi objemově1:2). Míchání se provádí pomocí vrtačky s míchadlem s max. 300 otáčkami/min. tak, aby hmota nebyla napěněná. Doba míchání 5 minut. 4. Uchycení těsnící pásky Těsnící páska se umis uje do míst, kde dochází k největším pnutím např. přechody podlaha stěny, spoje dvou různých materiálů, dilatační spáry. Nejdříve se štětcem podetřou místa, kde bude spojení pásky s podkladem, a poté se těsnící páska osadí tak, aby kopírovala podklad. POZOR!!! Páska je s podkladem spojená pouze 2,5 cm od obou krajů (v místech perforace). V blízkosti spáry se páska nepřilepuje. 5. Vystěrkování první vrstvy FORTE BAK První vrstva se vytváří nerezovým hladítkem. Aplikace je možná již do nezaschlé penetrace. Spotřeba min. 2,5 kg/m 2. 9

10 aplikační předpis HYDROIZOLACE fotodokumentace částečné rekonstrukce s použitím hydroizolace FORTE BAK 6. Aplikace druhé vrstvy Provádíme rovněž nerezovým hladítkem, vyrovnání povrchu po tahu hladítkem je možné provést nivelačním válečkem (ježkem). Spotřeba min. 1,1 kg/m 2. Technologická přestávka mezi první a druhou vrstvou je min. 24 hodin. Směs FORTE BAKu je možné přiředit vodou, maximálně do 10 hm. % z množství kapalné složky. Stav lodžie po aplikaci hmoty FORTE BAK Tato úprava se může ponechat již jako finální. V případě potřeby jiného odstínu je možné aplikovat nátěr ETERNAL stabil, vyráběný ve třech odstínech (zelený, světle šedý, šedý). Po technologické přestávce 14 dnů je třeba povrch opět očistit od vzniklých nečistot - smetáčkem, špachtlí. 7. Penetrace Očištěný podklad penetrujeme přípravkem FORTE penetral, spotřeba 0,15 kg/m Nátěr 1. vrstvy Po zaschnutí penetrace (po cca 1 4 hodinách) lze nanášet 1. vrstvu ETERNAL stabilu. Nanášet lze štětkou nebo štětcem tak, aby se nátěr řádně zatřel do podkladní vrstvy. 9. Nátěr 2. vrstvy Po technologické přestávce 24 hodin lze nanášet 2. vrstvu ETERNAL stabilu. Nanášet lze štětkou, štětcem nebo válečkem. Stav lodžie po aplikaci podlahového nátěru ETERNAL stabil Výsledkem je otěruvzdorný, protikluzný povrch s hydroizolačními vlastnostmi. 10

11 sanace lodžií ZPŮSOBY ŘEŠENÍ DETAILŮ lodžie detaily dilatací s využitím těsnící pásky a hydroizolace FORTE BAK nebo FORTISOL s využitím vymezovacího profilu a akrylátového tmelu Dilatační spára vyplněná pěnovým polystyrenem nebo mirelonem profil detail uchycení těsnící pásky + oplechování uchycené na betonu * komponenty oplechování balkonů * pojistná rohož AQUAFIN 2K Sicherheitsvlies klempířská hmoždinka 11

12 aplikační předpis HYDROIZOLACE charakteristika SANACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z BETONU FORTISOL je dvousložková hydroizolační stěrková hmota, FORTISOL 1K je jednosložková hydroizolační stěrková hmota. Oba materiály vytvářejí pružnou, bezešvou hydroizolační vrstvu vhodnou k izolaci a ochraně stavebních konstrukcí z betonu a oceli. Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty odolává působení spodní a tlakové vody, a to i při tlaku působícím směrem z podkladu. Hydroizolační hmotu je možno aplikovat i na zvlhlý podklad. FORTISOL a FORTISOL 1K chrání betonové konstrukce před agresivními atmosférickými vlivy. Zabraňují průniku CO 2 aso 2 do betonové konstrukce kanálů a štol, podzemních a vodních staveb. Zabraňují také průniku radonu z podloží. příklady použití Před použitím hydroizolační hmoty FORTISOL, FORTISOL 1K je nutné dobře zvážit podmínky, za kterých bude tento hydroizolační systém vystaven působení vlhkosti nebo vody a podle toho přizpůsobit technologii aplikace hmoty a její množství. Především je nutno specifikovat, jedná-li se o lehké, střední či těžké zatížení vodou nebo jinými kapalnými produkty. Je třeba zohlednit, zda se jedná o novostavbu nebo starší stavbu, v jakém prostředí (druhu zeminy) bude hydroizolace použita, jedná-li se o izolaci proti tlakové vodě nebo nahromaděné zemní vlhkosti apod. Rovněž je potřeba zohlednit stupeň zátěže, jestli bude hydroizolační hmota použita pod obklady, nebo bude jako vrchní vrstva sloužit k těsnění např. jímek, žump, štol, kanálů a jiných průmyslových konstrukcí. příprava podkladu Hydroizolační hmoty FORTISOL a FORTISOL 1K se nanášejí na čistý a soudržný povrch (soudržnost min.1,5 MPa), zbavený všech nečistot, zbytků starých nátěrů a mastnot. Povrch musí být hladký a rovný, aby umožnil nanesení souvislé vrstvy hydroizolace. Trhliny a nerovnosti se vyspraví cementovou maltou. Hydroizolační hmotu lze nanášet až po zaschnutí penetračního prostředku, což je asi za 2 4 hodiny v závislosti na teplotě a povrchu okolí. V případě monolitických konstrukcí z betonu se na styku vodorovných ploch se svislými stěnami doporučuje provést cementovou maltou zaoblení (fabion). V ostatních případech je nutné zapracovat do první vrstvy alkáliím odolnou pružnou těsnící pásku (keramický obklad, konstrukčně oddělená podlaha od stěn, apod.). Čerstvý nátěr je nutné chránit před přímým slunečním zářením, deštěm, mrazem a působením organických rozpouštědel. Tyto hydroizolační hmoty je možné použít v rozmezí teplot +5 až + 30 C (teplota podkladu a okolí). Při teplotách nad 30 C může dojít až k úplnému znehodnocení vrstvy. POZOR! Pokud se hmoty FORTISOL a FORTISOL 1K aplikují na suchý podklad, je nutno jej předem napustit penetračním prostředkem FORTE penetral!!! Neaplikovat za přímého slunečního svitu!!! Pokud se hmoty aplikují na vlhký podklad, penetrace se neprovádí!!! Na následujících stránkách uvádíme několik typických příkladů použití hmot FORTISOL, FORTISOL 1K, které však zdaleka nevyčerpávají jejich možnosti. Případné další aplikační požadavky konzultujte s výrobcem. 12

13 sanace stavebních konstrukcí z betonu 1. dodatečná izolace staveb v oblasti ostřiku nad úrovní terénu Vlhká poškozená omítka se otluče až na zdivo a mechanicky očistí. Následně se vyspraví, vyrovná cementovou maltou a po vyschnutí se napustí penetračním prostředkem FORTE penetral. Na takto připravený povrch se po zaschnutí penetrace (cca. 4 hod.) nanesou pomocí malířské štětky, válečku nebo širokého štětce 2 vrstvy hmoty FORTISOL, FORTISOL 1K v celkové tlouš ce 2 mm (min. 1,0 1,5 kg/ m 2 ). Každá následující vrstva se nanáší po technologické přestávce uvedené v návodu na obalu. Na takto izolovaný povrch je po 3 dnech možno nanést omítku nebo obklad. Spotřeba: FORTE penetral: 0,15 kg/m 2 FORTISOL (FORTISOL 1K): 2,0 3,0 kg/m 2 dodatečná hydroizolace v oblasti nad terénem proti ostřikující vodě dodatečná hydroizolace v oblasti nad terénem proti ostřikující vodě s izolační přizdívkou zdivo zdivo zemina zemina 2. 1 FORTISOL, FORTISOL 1K; 2 výztužná tkanina 3 stávající živičná hydroizolace; 4 mech. ochrana izolace (např. geotextilie) izolace proti spodní vodě nebo vodě zadržené u nepropustných zemin bez drenáže a proti pronikání radonu Nejprve se izoluje základová deska tak, že se betonový podklad zvlhčí a na něj se nanesou pomocí zubové stěrky (2 3 mm) a nerezového hladítka 3 vrstvy hmoty FORTISOL (min. 1,5 kg/m 2 ). Každá následující vrstva se nanáší po technologické přestávce uvedené v návodu na obalu. Na tuto izolaci se po 3 dnech položí další konstrukční vrstva. Svislé konstrukce pod úrovní terénu se vyrovnají cementovou maltou, po vyzrání se zvlhčí vodou a nanesou se 3 vrstvy hmoty FORTISOL (min. 1,5 kg/m 2 ) další vrstva vždy 24 hod. po nanesení předchozí vrstvy. Vodorovnou izolaci FORTISOL je možné zatížit max. dvěma podlažími stavby. Spotřeba: FORTISOL: 4,0 6,0 kg/m 2 POZOR! Na protiradonové izolace je certifikovaná pouze hmota FORTISOL!!! 1 FORTISOL, FORTISOL 1K; 2 výztužná tkanina 3 fabion; 4 stávající živičná hydroizolace izolace podsklepených objektů u nepropustných zemin proti vodě a pronikání radonu zdivo základ 1 mech. ochrana izolace (např. geotextilie); 2 svislá izolace FORTISOL; 3 fabion; 4 vodorovná izolace FORTISOL 13

14 aplikační předpis HYDROIZOLACE 3. izolace proti zemní vlhkosti pod úrovní silně propustné zeminy a proti pronikání radonu (nevazná zemina, písek, štěrk, břidlice, vrstvená skála) Nejprve se vyspraví a vyrovná původní podklad, nejlépe cementovou maltou. Po vyzrání (1 4 týdny) se takto upravený podklad stěn zvlhčí vodou. Na připravený podklad se nanáší hmota FORTISOL, FORTISOL 1K nerezovým hladítkem, případně válečkem ve 2 vrstvách (min. 2 x 1,5 kg/m 2 ), proti pronikání radonu 3 x 1,5 kg/m 2. Spotřeba: FORTISOL (FORTISOL 1K) - proti zemní vlhkosti 4,0 5,0 kg/m 2 FORTISOL - proti pronikání radonu 5,0 kg/m 2 POZOR! Na protiradonové izolace je certifikovaná pouze hmota FORTISOL!!! 4. izolace proti vodě působící ve směru od podkladu bez možnosti vnější izolace (hraniční stavby, dodatečné provedení hydroizolace) K tomuto kroku se přistupuje pouze v případech, kdy není technicky možné provést vnější izolace. Sklepní stěny pod úrovní terénu se vyrovnají vhodnou vápenocementovou maltou, po vyzrání ( 28 dnů ) se napustí penetračním prostředkem FORTE penetral. Poté se pomocí zubové stěrky (2 3 mm) a nerezového hladítka nanesou 3 vrstvy hmoty FORTISOL, FOR- TISOL 1K, (min. 1,0 1,5kg/m 2 ). Každá následující vrstva se nanáší po technologické přestávce uvedené v návodu na obalu. Na takto izolované stěny se po 2 7 dnech nanese omítka, případně se nalepí obklad. Betonová podlahová plocha se zvlhčí vodou a nanesou se 3 vrstvy hmoty FORTISOL, FORTISOL 1K, (min. 1,5kg/m 2 ), další vrstva vždy 24 hod. po nanesení předchozí vrstvy. Do přechodů na svislé stěny a do rohů se doporučuje vložit pružnou těsnící pásku odolnou alkáliím. Na takto izolovanou podlahu se po 3 dnech položí dlažba nebo betonový potěr. Spotřeba: FORTE penetral 1,5 kg/m 2 FORTISOL (FORTISOL 1K): 5,0 6,0 kg/m 2 dodatečná hydroizolace proti vodě pronikající z vnějšku při nemožnosti vnější izolace základ zdivo zemina 1 FORTISOL, FORTISOL 1K; 2 akrylátový tmel; 3 rohová těsnící páska; 4 fabion r=min. 3cm; 5 betonová mazanina (potěr); 6 dlažba; 7 flexibilní lepicí tmel 5. izolace odpadních jímek, septiků, žump a bazénů (nově vybudované) 14 Uvedené typy staveb musí být řešeny tak, aby betonový povrch byl hladký, rovný, bez trhlin, prasklin a výstupků. Přechody mezi vodorovnou spodní částí a stěnami navzájem by měly být u monolitických betonových konstrukcí zaobleny (fabion). V ostatních případech do těchto míst doporučujeme použit těsnící pásku odolnou alkáliím. Betonový povrch se nejprve napustí penetračním prostředkem FORTE penetral. Po jeho zaschnutí (cca za 4 hod.) se pomocí zubové stěrky (2 3 mm) a nerezového hladítka nanesou 3 vrstvy hmoty FORTISOL FOR- TISOL 1K, (min. 1,0 kg/m 2 ), další vrstva vždy 24 hod. po nanesení předchozí vrstvy. Izolované stavby mohou být plně zatíženy provozem po 14-ti dnech, musí však být chráněny před mechanickým poškozením (údery, ostré nárazy). Spotřeba: FORTE penetral: 0,15 kg/m 2 FORTISOL (FORTISOL 1K): 3,0 4,5 kg/m 2

15 sanace stavebních konstrukcí z betonu 6. dodatečná izolace prosakujících jímek, septiků a žump Uvedená zařízení se nejprve vyprázdní, očistí tlakovou vodou, odstraní se zbytky starých nátěrů nejlépe obroušením nebo otryskáním a nechají se vyschnout. Na takto připravený podklad se pomocí nerezového hladítka nanesou 3 vrstvy hmoty FORTISOL, FORTISOL 1K (min 1,5 kg/m 2 ). Každá následující vrstva se nanáší po technologické přestávce uvedené v návodu na obalu. Izolované stavby mohou být plně zatíženy provozem po 14-ti dnech, musí však být chráněny před mechanickým poškozením (údery, ostré nárazy). Spotřeba: FORTISOL (FORTISOL 1K) 5,0 6,0 kg/m 2 dodatečná hydroizolace jímek a septiků betonová konstrukce jímky 7. izolace bazénů s obkladem Stěny a dno bazénu se napustí penetračním prostředkem FORTE penetral a po jeho zaschnutí (cca 4 hod.) se pomocí zubové stěrky (2 3 mm) a nerezového hladítka nanesou 3 vrstvy hmoty FORTISOL, FORTISOL 1K (min 1,0 1,5 kg/m 2 ) Každá následující vrstva se nanáší po technologické přestávce uvedené v návodu na obalu. Přechody vodorovné plochy dna a svislých stěn je nutné ošetřit vložením pružné těsnící pásky, případně monolitických konstrukcí vytvořením fabionu z cementové malty. Po nanesení poslední vrstvy hmoty FOR- TISOL, FORTISOL 1K a jejím úplném zaschnutí se nalepí obklady pomocí lepidla vhodného pro bazény. Pokud se nebude bazén obkládat, lze povrch ponechat nebo opatřit nátěrem ETERNAL na bazény nebo jiným vhodným nátěrem, který je určen pro trvalé zatížení vodou, vrstvy však musí být trvale chráněny před mechanickým poškozením (údery, ostré nárazy). Spotřeba: FORTE penetral pro penetraci stěn a dna: 0,2 kg/m 2 FORTISOL (FORTISOL 1K): 2,0 5,0 kg/m 2 bezpečnostní pokyny 1 betonová konstrukce jímky; 2 prasklina vyplněná tmelem; 3 FORTISOL, FORTISOL 1K; 4 rohová těsnící páska hydroizolace bazénů betonová konstrukce 1 pružná těsnící páska překrývající dilatační spáru; 2 dilatační spára; 3 lepidlo vhodné pro bazény; 4 FORTISOL, FORTISOL 1K; 5 keramický obklad bazénu; 6 pružná těsnící páska; 7 fabion 1. Hydroizolační hmoty FORTISOL a FORTISOL 1K obsahují cement, který způsobuje, že jsou dráždivé. Proto je nutné, aby pracovníci používali ochranné pomůcky (ochranný oděv, rukavice atd.). 2. Tekutá složka obsahuje vodnou disperzi speciálního akrylátového kopolymeru. Proto se musí chránit před mrazem při dopravě a skladování. 3. Potřísněnou pokožku je nutné omýt vodou a mýdlem a ošetřit krémem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Dodatek Související předpisy: Technický list v.č a 0601; ČSN Manipulace a skladování nátěrových hmot 15

16 aplikační předpis HYDROIZOLACE SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ všeobecně Železobetonové konstrukce jsou vystaveny vnějším vlivům, které je mechanicky nebo chemicky poškozují. Na chemické destrukci železobetonových konstrukcí se významně podílejí kyselé plyny ze vzduchu, zejména oxid uhličitý, který proniká do betonu a reaguje s hydroxidem vápenatým z betonu na uhličitan vápenatý. Tato reakce, nazývaná karbonatace betonu, snižuje ph betonu a umožňuje korozi zabudované ocelové výztuže. Korozi výztuže značně urychluje přítomnost chloridů z posypových solí. Důsledkem karbonatace betonu a koroze výztuže je estetické znehodnocení konstrukce a především její statické ohrožení. Pokud je železobetonová konstrukce vystavena mrazovému narušování, agresivnímu působení kyselých plynů a dalším vlivům, může být proces narušení velmi rychlý a intenzivní. Je všeobecně známo, že včasný sanační zásah může zabránit jak estetickému znehodnocení konstrukce, tak především pomáhá předejít takovému poškození, které by ohrozilo bezpečnost konstrukce, kdy by byl následný sanační zásah neúměrně drahý či technicky neschůdný. K návrhu podmínek technologického postupu sanace je nutné posouzení stavu konstrukce statikem a projektantem. Výrobce stavební chemie AUSTIS a.s. připravil pro všechny zájemce certifikovaný Sanační systém železobetonových konstrukcí AUSTIS, který slouží k opravě a povrchové úpravě vnějších i vnitřních vodorovných i svislých povrchů staveb ze železobetonu i betonu se zaměřením na: - antikorozní ochranu obnažené výztuže železobetonových konstrukcích - opravu povrchů staveb ze železobetonu i betonu - ochranu betonu před působením atmosférických vlivů a CO 2 - estetický dekorativní vzhled staveb ze železobetonu i betonu Předpoklady pro korozi oceli v betonu Přístup O2 k oceli Koroze Malý elektrický odpor betonu způsobený přítomností solí a vody Karbonatace betonu Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O (H2O) Pokles pasivačních schopností betonu působením CO2, SO2, ClpH ~ 12 Výztuž pasivována ph < 9 Ztráta pasivace =nebezpečí koroze jednotlivé složky systému FORTE penetral (výrobce AUSTIS a.s.) speciální vodou ředitelný akrylátový penetrační prostředek na betonové podklady. FORTISOL (výrobce AUSTIS a.s.) dvousložková polymercementová hmota určená k antikorozní ochraně výztuže a jako adhezní můstek pro zvýšení přilnavosti vysprávkových maltových hmot. Zabraňuje průniku CO 2 a SO 2 do betonových konstrukcí. Monocrette PPE (výrobce BETOSAN s.r.o.) jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy poškozených betonových a železobetonových horizontálních povrchů a podlah. Je dodávána ve třech zrnitostech. Monocrette PPE TH (výrobce BETOSAN s.r.o.) jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy poškozených betonových a železobetonových vertikálních povrchů a podhledů. Je dodávána ve třech zrnitostech. ETERNAL elast (výrobce AUSTIS a.s.) pružný, vodou ředitelný akrylátový nátěr pro ochranu betonu před karbonatací, působením SO 2, vody a rozmrazovacích roztoků. Dodává se bílý nebo tónovaný. Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují podle potřeby báze ETERNAL elast podle vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS-S, RAL, CSA Anorganic a Aquatec SF s výběrem více než 4000 odstínů. 16

17 sanace železobetonových konstrukcí příprava podkladu Podkladem je narušená betonová konstrukce s obnaženou zkorodovanou výztuží. 1. Odstranění krycí vrstvy betonu, odstranění nesoudržných, karbonatovaných a mechanicky poškozených částí betonu sbíjecími kladivy, frézováním, řezáním diamantovými nástroji, usměrněným vodním paprskem apod. tak, aby byly odhaleny zkorodované části ocelové výztuže. 2. Zdrsnění povrchu betonu a očištění ocelové výztuže od rzi pískováním, brokováním nebo tryskáním vodním paprskem (tlak min. 100 MPa) až na šedý kov (stupeň Sa 2 1 /2) a event. doplnění ocelové výztuže. 3. Opláchnutí povrchu otryskaného betonu tlakovou vodou ošetřování a finální úprava s přídavkem saponátu uvolnění pórů od přichycených prachových částic, odstranění zbylých chloridů, starých nátěrů, olejů a všech látek, negativně ovlivňujících soudržnost s podkladem. Beton po úpravě musí mít pevnost v tahu povrchových vrstev min.1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován (tj. ph nesmí být menší než 9,5 kontrola roztokem fenolftaleinu), obsah chloridových iontů nesmí být vyšší než 0,4% z hmotnosti cementu a povrch nesmí mít trhliny větší jak 0,3 mm. Doporučený postup oprav sanace 1. Penetrace suchého očištěného betonu penetračním prostředkem FORTE penetral spotřeba min. 0,15 kg/m 2. Technologická přestávka 4 hodiny. 1. Otryskaná výztuž 2. Ochranný antikorozní nátěr na výztuži FORTISOL 3. Adhezní můstek FORTISOL 4. Vyplnění reprofilační maltou MONOCRETTE 2. Ochrana výztuže před korozí a adhezní můstek - nátěr odrezené výztuže a očištěného betonu dvousložkovou hydroizolační hmotou FORTISOL. Adhezní můstek se nanáší ve 2 vrstvách, druhá vrstva současně s reprofilací tak, aby se reprofilační malta aplikovala do čerstvé hmoty FORTISOL. Spotřeba min. 2 x 1,0 kg/m Aplikace reprofilační malty Monocrette PPE, resp. PPE TH, s vhodnou zrnitostí plniva. Aplikuje se neprodleně do čerstvě nanesené adhezní vrstvy tak, aby nedocházelo k zachycování vzduchu pod maltou nebo ocelovou výztuží. Spotřeba 1,8 kg/m 2 na 1 mm tlouš ky. 1. Po zavadnutí reprofilační malty je nutné vyspravený povrch chránit vlhčením před vysušením a zastíněním před přímým intenzivním slunečním zářením. K tomu lze využít např. průběžně provlhčovanou geotextilii. Technologická přestávka min. 7 dnů. 2. Penetrace celého obnoveného povrchu betonové konstrukce penetračním prostředkem FORTE penetral spotřeba min. 0,15 kg/m 2. Technologická přestávka 4 hodiny. 3. Dva nátěry barvou ETERNAL elast doporučená spotřeba celkem 0,4 0,6 kg/m 2. Technologická přestávka mezi nátěry 6 24 hodin. podmínky aplikace Pro všechny složky sanačního systému platí dodržení podmínek při použití - nejnižší teplota podkladu + 5 C, nejvyšší teplota podkladu + 30 C a ochrana před přímým intenzivním slunečním zářením, deštěm a působením organických rozpouštědel. bezpečnost a ochrana zdraví při práci FORTE penetral a ETERNAL elast neobsahují zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat rukavice a ochranný oděv. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte velkým množstvím vody. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. FORTISOL a reprofilační malty Monocrette PPE, resp. PPE TH obsahují cement, který je dráždivý. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte pokožku a oči, nevdechujte uvolněný prach. Postupujte tak, aby nedocházelo k nadměrnému prášení. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem, při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. 5. Penetrace FORTE penetral 6. Barevně sjednocující a ochranný nátěr ETERNAL elast 17

18 aplikační předpis HYDROIZOLACE 18 použité materiály a příprava Neředěný penetrační prostředek FORTE penetral se nanáší na betonový povrch štětcem nebo malířskou štětkou. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Dvousložková stěrková hmota FORTISOL se připraví smícháním 3 hm. dílů složky A s 1 hm. dílem složky B. Do čisté nádoby se nalije kapalná složka B a za míchání se pozvolna přisype sypká složka A. Míchání se provádí elektrickou vrtačkou s míchadlem (cca 500 ot./min.) tak, aby bylo přimícháno minimální množství vzduchu. Hydroizolační hmota se dokonale promíchá, nesmí obsahovat hrudky sypké hmoty, min. doba mísení 5 minut. Po této době se hmota nechá 5 minut zrát a opět se krátce zamíchá. Nanáší se štětkou, štětcem, kartáčem nebo nerezovou stěrkou při teplotách okolí i podkladu v rozmezí +5 C až +30 C. Při vyšších teplotách může dojít až k úplnému znehodnocení nátěru. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Reprofilační malta Monocrette PPE se nanáší na horizontální povrchy strojově nebo ruční pokládkou. Připravuje se smísením s vodou dle následující tabulky: označení/druh malty max. zrno doporučený mísící poměr tlouš žka nanášené vrstvy plniva suchá složka voda v jednom pracovním záběru (kg) (kg) min. (mm) max. (mm) MONOCRETTE-PPE f jemná 1 mm 25 3,40 3, MONOCRETTE-PPE r střední 4 mm 25 3,35 3, MONOCRETTE-PPE c hrubá 8 mm 25 3,25 3, Pro optimální zpracovatelnost může přídavek vody při rozmíchání přesáhnout předepsané množství max. o 10%. Finalizace se provádí vibrační lištou v kombinaci se strojním nebo ručním hlazením bez dalšího přídavku vody. Spotřeba suché malty je 1,8 1,9 kg/m 2 na 1 mm tlouš ky nanášené vrstvy. Doba zpracovatelnosti je minut při 20 C. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Reprofilační malta Monocrette PPE TH se nanáší na vertikální povrchy strojově suchým či mokrým nástřikem, ručním nahazováním nebo natahováním při teplotě podkladu i okolní atmosféry +5 C až +30 C. Připravuje se smísením s vodou dle následující tabulky: označení/druh malty max. zrno doporučený mísící poměr tlouš žka nanášené vrstvy plniva suchá složka voda v jednom pracovním záběru (kg) (kg) min. (mm) max. (mm) MONOCRETTE-PPE TH f jemná 1 mm 25 3,70 3, MONOCRETTE-PPE TH r střední 4 mm 25 3,45 3, MONOCRETTE-PPE TH c hrubá 8 mm 25 3,40 3, Pro optimální zpracovatelnost může přídavek vody při rozmíchání přesáhnout předepsané množství max. o 10%. Finalizace se provádí po zavadnutí poslední vrstvy malty suchým polyuretanovým hladítkem. Spotřeba suché malty je 1,7 1,8 kg/m 2 na 1 mm tlouš ky nanášené vrstvy. Doba zpracovatelnosti je minut při 20 C. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Nátěrová hmota ETERNAL elast k povrchové úpravě betonu, železobetonu, zdiva a omítek se nanáší bezvzduchovým stříkáním, malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem ve dvou nátěrech při teplotě podkladu a okolí +5 C až + 25 C. Nesmí se aplikovat za intenzívního přímého slunečního svitu. Technologická přestávka mezi nátěry je 6 24 hodin podle podmínek. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. záruka jakosti Výrobce AUSTIS a.s. je držitelem certifikátu č. 1209/2006 o shodě systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 a zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Uvedené výrobky společnosti AUSTIS a.s. jsou certifikovány v TZÚS Praha - Autorizovaná osoba č. 204 Výrobce BETOSAN, s.r.o. je držitelem certifikátu č.543/2002 o shodě systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 a zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Uvedené výrobky firmy BETOSAN, s.r.o. jsou certifikovány v TZÚS Praha - Autorizovaná osoba č. 204 závěr Odborní technici společnosti AUSTIS a.s. poskytují technickou podporu ve všech popsaných krocích při sanaci železobetonových konstrukcí.

19 sanace koupelen příprava podkladu HYDROIZOLACE KOUPELEN Speciálně pro hydroizolace v koupelnách a jiné hydroizolace pod obklady a dlažby v interiérech byl vyvinut výrobek FORTISOL UNI. FORTISOL UNI vytváří dokonale vodotěsnou a parotěsnou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody a vodní páry do podkladních konstrukcí. Hydroizolace provedená hmotou FORTISOL UNI je velmi ohebná a tažná a dokonale spolupracuje s lehkými málo tuhými konstrukcemi, jako jsou např. konstrukce ze sádrokartonu. Právě kombinace těchto vlastností, vysoké vodotěsnosti, parotěsnosti, ohebnosti a tažnosti předurčuje FORTISOL UNI k hydroizolacím v koupelnách na sádrokartonových podkladech. Vysoká parotěsnost je ale nevýhodná pro venkovní hydroizolace, kdy je často žádoucí, aby při náhlém zvýšení teploty mohla zbytková vlhkost z podkladu uniknout ve formě vodní páry. Pro venkovní hydroizolace se proto FOR- TISOL UNI nedoporučuje. Na zatuhlou vrstvu hmoty FORTISOL UNI je možné přímo bez dalších vrstev lepit běžnými cementovými lepidly obklady a dlažby. Práce s hmotou FORTISOL UNI se vyznačuje maximální jednoduchostí. FORTISOL UNI se dodává připravený k použití, aplikace se provádí pouhým dvojnásobným nanesením štětcem nebo hladítkem. Podklad musí být suchý, soudržný (soudržnost min. 1,5 MPa), zbavený prachu, mechanických nečistot a mastnoty. Povrch musí být hladký a rovný, aby umožnil nanesení souvislé vrstvy hydroizolace. Trhliny, které nejsou statického charakteru a nerovnosti se vyspraví cementovou maltou a před nanesením hydroizolační hmoty je nutné celý povrch napustit penetračním prostředkem FORTE penetral. provedení hydroizolace Nejprve je nutné do míst dilatačních spár, přechodů mezi podlahou a stěnami, spojů různých materiálů vložit pružnou těsnící pásku (způsobem popsaným v kapitole Sanace lodžií). FORTISOL UNI se nanáší ve 2 vrstvách nerezovým hladítkem nebo štětkou. Druhou vrstvu je možné nanést 24 hod. po nanesení první vrstvy. Při aplikaci musí být teplota vzduchu a povrchu vyšší než 10 C. Lepidla k lepení obkladů a dlažby je možné nanášet po 48 hodinách od aplikace druhé vrstvy hydroizolační hmoty. spotřeba FORTE penetral 0,15 kg/m 2 FORTISOL UNI 1,50 2,00 kg/m 2 19

20 aplikační předpis HYDROIZOLACE SANACE STŘECH Střešní krytina panelových domů, průmyslových areálů i rodinných domů je vystavena působení UV záření, kyselým deš ům, dlouhodobému zatížení vodou, na mnoha z nich vyrůstají lišejníky. Střešní pláš je těmito vlivy nenávratně poškozován. Majitelé nemovitostí tak stojí před důležitým rozhodnutím, zda střechu opravit ihned či s její opravou ještě několik let počkat. Doporučujeme dlouho neotálet, protože do většiny takovýchto střech již zatéká a čím déle se nechá působit vlhkost na nosné i nenosné konstrukce, tím se bude střešní konstrukce více a více poškozovat a následné opravy se mohou výrazně prodražit. Jaké jsou varianty opravy? Celková rekonstrukce - prodlouží život střechy minimálně o dalších 15 let, je poměrně nákladná a využijí ji investoři, kteří mají potřebné finance a nechtějí mít každoroční problémy s odstraňováním závad. Ochranný systém - je možné doporučit u střech s krytinou ne starší 15-ti let, která vykazuje dobrý technický stav. Ochranným nátěrem lze životnost takovéto střechy prodloužit až o 10 let, a to za přijatelnou cenu. Vysprávka pouze poškozených míst - jedná se o finančně nejméně nákladnou alternativu a využije ji ten, kdo chce prodloužit životnost střechy do plánované rozsáhlejší opravy či rekonstrukce. Vysprávka je pouze dočasným řešením s opakovanými opravami dalších nebo již opravených míst. Společnost AUSTIS a.s., tradiční český výrobce disponuje ve svém výrobním programu ucelenou řadou nátěrových a hydroizolačních hmot, speciálně vyvinutých k ochraně a sanaci střech. Na kovové střešní krytiny byla vyvinuta, nyní lety a praxí ověřená, nátěrová hmota ETERNAL mat akrylátový. Nátěrová hmota s hydroizolačními vlastnostmi ETERNAL na střechy je vhodná pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové a betonové střešní krytiny, krytiny z neglazovaných pálených tašek a dřevěných šindelů. Podrobné informace k předchozím dvěma materiálům naleznete v části věnované šikmým střechám. Ucelenou řadu materiálů, určených speciálně na střechy, doplňují hydroizolační stěrkové hmoty SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV, vhodné zejména pro opravy a sanace střech z asfaltových krytin a střešní izolační PUR pěny. Nyní a dále v pasáži věnované plochým střechám se zaměříme na vlastnosti, přednosti a použití hydroizolačních stěrkových hmot SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV. Obě hydroizolační hmoty jsou určeny pro místní opravy střešních krytin a dále jako systémy s použitím polypropylenové výztužné tkaniny pro celkovou sanaci, kde původní hydroizolace je již nefunkční, zatéká do střešní konstrukce, střešní pláš je rozpraskaný, boulovitý se vzduchovými bublinami. Hlavní přednosti hydroizolačních stěrkových hmot SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV: odolnost chemickým spadům a UV záření snadná a rychlá aplikace v tekutém stavu starou krytinu není nutné odstraňovat stálá pružnost i tuhost za mrazu i za vysoké teploty ekologická a zdravotní nezávadnost 20

21 sanace střech vlastnosti stěrkových hmot SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV: bezešvé, pružné, trvanlivé folie s vysokou přilnavostí téměř ke všem podkladům nepropustné pro vodu hmoty si zachovávají vlastnosti v rozsahu teplot od -30 C do +90 C snadná aplikace, šetrnost k životnímu prostředí, zdravotní nezávadnost, dlouhodobá životnost použití jako hydroizolační systém s užitím výztužné polypropylenové tkaniny nebo samostatně jako ochranný nátěr. způsoby použití a popis hydroizolačních stěrkových hmot SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV: 1. hydroizolační systém je tvořený vrstvou hydroizolační stěrkové hmoty vyztužené polypropylenovou tkaninou nátěr minimálně ve dvou vrstvách, výztužnou textilii zaválečkovat do první ještě nezaschlé vrstvy jednotlivé pásy textilie se musí překrývat min. 10 cm minimální spotřeba 2,5 3,0 kg/m 2 s tkaninou aplikace podle technického listu životnost systému min. 15 let s možností regenerace 2. ochranný nátěr tvoří hydroizolační stěrkové hmoty aplikované bez vložené výztužné polypropylenové tkaniny nátěr minimálně ve dvou vrstvách s vytažením na svislé plochy vhodné podklady jsou především střechy PUR pěnové, asfaltové a oplechování klempířských prvků střech spotřeba 0,5 2,0 kg/m 2 3. regenerační nátěr tvoří hydroizolační stěrkové hmoty bez výztužné polypropylenové tkaniny nátěr v jedné až dvou vrstvách použít u střech, kde byly v minulosti tyto hmoty již aplikovány spotřeba 1,0 1,5 kg/m 2 Aplikačním firmám, které provádějí hydroizolační práce za použití hmot SANAKRYL, poskytuje společnost AUSTIS a.s. odborný obchodně-technický a poradenský servis, který je navázán na školící program, formou odborných seminářů, pořádaných po celé ČR. 21

22 aplikační předpis HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY Ploché střechy jsou střechy zpravidla tvořené střešní krytinou z asfaltových pásů nebo střešní izolační PUR pěny, charakteristické nízkým sklonem střechy. Jedním z orientačních prvků pro výběr vhodného materiálu je již zmiňovaný sklon střechy. Jaké jsou varianty opravy? A ploché střechy se sklonem menším než cca 3 Na takových střechách není vlivem malého spádu zajištěn dostatečný odvod vody ze střechy a tvoří se kaluže. V těchto případech jednoznačně doporučujeme použití materiálu SANAKRYL TOP, který odolává dlouhodobému působení vody, a to až 6 měsíců nepřetržitě. B ploché střechy se sklonem větším než cca 3 U takových střech je zaručený odtok vody a k tvorbě kaluží nedochází. V těchto případech doporučujeme použít SANAKRYL TOP nebo SANAKRYL UV. Před použitím hmoty SANAKRYL UV na těchto střechách doporučujeme technickou konzultaci s výrobcem. pásů se penetrují přípravkem FORTE penetral. Po min. 4 hodinách se může nanášet hydroizolační stěrková hmota SANAKRYL TOP (SANAKRYL UV) POZOR: Hmoty nejsou vhodné k překrytí aktivních trhlin. Pouze v případě zabezpečení trhlin vhodným způsobem (pružnou páskou) je lze použít k jejich překrytí!!! Hmoty nejsou určeny k opravám foliových krytin a k aplikaci přímo na beton. Při aplikaci na beton doporučujeme konzultaci s technickým zástupcem výrobce!!! Hmoty SANAKRYL TOP (SANAKRYL UV) nelze aplikovat za deště nebo zvýšené vlhkosti ovzduší (mlha, rosa), aby nedošlo k rozplavení nátěru. Vlhkost podkladu může být max. 5 hm.%. Teplota okolí a podkladu při aplikaci musí být +5 až +30 C, při vyšších teplotách může dojít až k úplnému znehodnocení vrstvy. Čerstvý nátěr musí být ochráněn před deštěm a mrazem!!! POZOR: V případech aplikace dvou a více vrstev není možné hmoty SANAKRYL TOP a SANAKRYL UV kombinovat!!! V případě požadavku na použití materiálu v požárně nebezpečném prostoru na střechách ve sklonu do 15, je nutné vždy použít stěrkovu hmotu SANA- KRYL TOP!!! Na povrchy starých sanačních úprav provedených některou z hmot SANAKRYL TOP nebo SANAKRYL UV je nutné použít výhradně stejnou hydroizolační hmotu!!! příprava podkladu a aplikace: podklad musí být suchý, pevný, soudržný, vyspravený bez trhlin a bez usazenin vysprávky trhlin, puchýřů, děr a nerovností do hloubky max. 10mm je možné provádět speciálním tmelem připraveným smícháním hmoty SANAKRYL TOP (SANAKRYL UV) se stabilním plnivem, jako je mletý vápenec, kaolin nebo velmi jemný písek, v poměru 2:1 silně degradovaná místa se musí přelepit asfaltovým pásem s přesahem, boule se vyříznou a rovněž přelepí povrch střechy musí být upraven tak, aby jeho nerovnosti nezpůsobovaly dlouhodobé zadržování vody podklad musí být očištěný a dokonale odmaštěný tlakovou vodou (WAP) s přídavkem saponátu podklady, které jsou napadeny korozí, je nutné ochránit antikorozním nátěrem ETERNAL antikor akrylátový po předchozím dokonalém očištění od rzi a korozních zbytků savé podklady včetně starších podkladů z asfaltových 22

23 sanace střech ploché střechy hydroizolační systém krytina starých plochých střech Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ praskliny boule ne očištění (tlakovou vodou WAP) odmaštění (voda se saponátem) ano vyspravení boulí Z PUR PĚNY u těchto střech lze aplikovat pouze ochranný nátěr oplach vodou antikorozní ochrana klempířských prvků ne ano antikorozní ochrana ETERNAL antikor akrylátový technologická přestávka 5 hod. kaluže ano ne penetrace FORTE penetral spotřeba 0,15 kg/m 2 penetrace FORTE penetral spotřeba 0,15 kg/m 2 technologická přestávka 4-8 hod. 1. vrstva SANAKRYL TOP nebo SANAKRYL UV spotřeba 1,0 kg/m 2 *) 1. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 1 kg/m 2 IHNED! zaválečkování tkaniny zaválečkování tkaniny *) Použití hmoty SANAKRYL UV na plochých střechách po technické konzultaci s výrobcem. 2. vrstva SANAKRYL TOP nebo SANAKRYL UV spotřeba 1,5-2,0 kg/m 2 technologická přestávka 24 hod. *) 2. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 1,5-2 kg/m 2 23

24 aplikační předpis HYDROIZOLACE ploché střechy ochranný nátěr krytina starých plochých střech Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ praskliny boule ne očištění (tlakovou vodou WAP) odmaštění (voda se saponátem) ano vyspravení boulí Z PUR PĚNY vlhkost nad 5% ochranný nátěr nutno provést do 7 dnů od provedení nástřiku PUR pěny ne ano podklad je nevyhovující, aplikace se nedoporučuje oplach vodou pouze jedna vrstva nástřik nebo nátěr SANAKRYL TOP spotřeba 0,5 kg/m 2 antikorozní ochrana klempířských prvků ne ano antikorozní ochrana ETERNAL antikor akrylátový technologická přestávka 5 hod. kaluže ano dlouhodobé zatížení vodou ano penetrace FORTE penetral spotřeba 0,15 kg/m 2 ne penetrace FORTE penetral spotřeba 0,15 kg/m 2 ne penetrace FORTE penetral spotřeba 0,15 kg/m 2 1. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 1,0 kg/m 2 technologická přestávka 4-8 hod. 1. vrstva SANAKRYL TOP nebo SANAKRYL UV spotřeba 1,0 kg/m 2 *) 1. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 0,5 kg/m 2 do čerstvé vrstvy zaválečkovat PP výztužnou tkaninu 2. vrstva SANAKRYL TOP nebo SANAKRYL UV spotřeba 1,5-2,0 kg/m 2 technologická přestávka 24 hod. *) 2. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 0,5 kg/m 2 2. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 1,0 kg/m 2 3. vrstva SANAKRYL TOP spotřeba 1,0 kg/m 2 24 *) Použití hmoty SANAKRYL UV na plochých střechách po technické konzultaci s výrobcem.

25 sanace střech konstrukční detaily Atika hydroizolační systém SANAKRYL TOP (nebo SANAKRYL UV pro střechy bez kaluží s minimálním spádem 3 )* Žlab hydroizolační systém SANAKRYL TOP (nebo SANAKRYL UV pro střechy bez kaluží s minimálním spádem 3 )* Vpus hydroizolační systém SANAKRYL TOP (nebo SANAKRYL UV pro střechy bez kaluží s minimálním spádem 3 )* Mezistřešní žlab hydroizolační systém SANAKRYL TOP (nebo SANAKRYL UV pro střechy bez kaluží s minimálním spádem 3 )* ETERNAL antikor akrylátový Větrací komínek hydroizolační systém SANAKRYL TOP (nebo SANAKRYL UV pro střechy bez kaluží s minimálním spádem 3 )* Zateplení hydroizolační systém SANAKRYL TOP (nebo SANAKRYL UV pro střechy bez kaluží s minimálním spádem 3 )* *) Použití hmoty SANAKRYL UV na plochých střechách po technické konzultaci s výrobcem. 25

26 aplikační předpis HYDROIZOLACE fotodokumentace technologického postupu sanace ploché střechy 1. Vyspravení boulí a větších trhlin Boule je třeba vyříznout a zaplátovat asfaltovým pásem. Místní trhliny je možné taktéž zaplátovat asfaltovým pásem nebo tmelem vytvořeným ze SANAKRYLu TOP (UV) a stabilního plniva tj. mletého vápence, kaolinu nebo velmi jemného písku (v poměru 2:1). 2. Očištění od mechanických nečistot a odmaštění Očištění a odmaštění podkladu vysokotlakou tryskou WAP s přídavkem saponátu a následným oplachem čistou vodou 3. Nátěry klempířských prvků Provádíme opět materiálem SANAKRYL TOP (UV) v jednom až dvou nátěrech, při celkové spotřebě 0,5 kg/m Osazení tkaniny a jednotlivé nátěry Tkanina se osazuje do prvního mokrého nátěru. Nejlépe je kotvit ji válečkem. POZOR!!! Je důležité, aby tkanina kopírovala podklad v celé ploše. Na místech, kde tkanina nekopíruje podklad, je obtížné tkaninu zapracovat do vrstvy hmot SANAKRYL TOP (UV), vznikají estetické vady. Tkaninu je nutné také vytáhnout na konstrukce atiky, popř. výtahových šachet, výlezů, větracích komínků, min. 15 cm. V rozích dochází k největším pnutím podkladních vrstev, tkanina tyto detaily vyztuží. Statické trhliny je nutné překlenout s použitím pružné těsnící pásky. Pásy tkaniny se osazují v místě styku s přesahem 10 cm a ihned se zaválečkují do čerstvé hmoty. Druhý nátěr provádíme po technologické přestávce 24 hodin. Nejlépe se aplikuje válečkem, ale lze použít i štětku nebo asfaltérský kartáč. Stav střechy před aplikací hmoty SANAKRYL TOP (UV) Stav střechy a klempířských prvků po aplikaci hmoty SANAKRYL TOP (UV) Na těchto fotografiích je patrné, že se jedná o bezešvou hydroizolaci, která je vytažena i na svislé konstrukce (atiky, šachty, komínky, výlezy). 26

27 sanace střech ŠIKMÉ STŘECHY Na šikmých střechách je třeba krytinu chránit před účinky slunečního záření a povětrnosti, které způsobují její degradaci. Sanace krytiny na šikmých střechách spočívá zpravidla ve vytvoření ochranného systému na povrchu starší krytiny. Ochranný systém oživí vzhled krytiny a prodlouží její životnost. Systém vytváří na povrchu krytiny těsný povlak, který chrání původní krytinu před degradací slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Zabraňuje zatékání tím, že vyplní póry a praskliny v krytině, což zlepšuje její stav a zabraňuje její destrukci. Podle druhu krytiny nabízíme pro sanaci krytiny na šikmých střechách tyto systémy: kovová krytina 1) U pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace, zinku, titanzinku, hliníku, mědi a oceli opatřené antikorozním základem doporučujeme provést nátěr vodou ředitelnou hmotou ETERNAL mat akrylátový. Výhody: - trvale pružná hmota respektující teplotní změny prostředí - 18 základních odstínů - nanáší se ve dvou vrstvách - celková spotřeba 0,28 0,30 kg/m 2 2) U zkorodovaného pozinkovaného plechu, ocelového plechu a dalších kovů doporučujeme provést základní a vrchní nátěr vodou ředitelnou antikorozní hmotou ETERNAL antikor special. Výhody: - ochrana materiálu se zvýšenou korozní odolností - základní i vrchní nátěr jednou hmotou - 9 základních odstínů - spotřeba 0,125 0,16 kg/m 2 v jedné vrstvě - nanáší se ve dvou až třech vrstvách Příprava podkladu Kovové podklady je nutné očistit, odmastit a odrezit. Očištění podkladu se provádí podle druhu znečištění. Nečistoty na podkladu znemožňují spojení nátěru s podkladem a tím naprosto degradují životnost nátěru. Životnost nátěru na neočištěném podkladu neodpovídá kvalitě nátěrové hmoty, ale přilnavosti nečistot. Totéž platí o zamaštění podkladu. Odmaštění podkladu se provádí vodou se saponátem. Odmaš ování organickými rozpouštědly je nevhodné. Je nebezpečné z požárního hlediska, nehygienické, drahé a neúčinné. Značnou pozornost je nutné věnovat odmaštění nového pozinkovaného plechu, který je při výrobě konzervovaný tukem. Velmi efektivním způsobem čištění je vysokotlaké mytí vodou se saponátem (technologií WAP nejlépe s rotační tryskou). Odrezení se provádí mechanicky ocelovým kartáčem, pečlivě. Nepřilnavá rez je separační nečistota, korozní zplodiny pod nátěrem jsou zásobárnou látek způsobujících korozi. Chemické odrezovače jsou určené pouze pro doplňkové odrezení podkladů předtím již mechanicky odrezených. Jako alternativa mechanickému odrezení je použití chemických odrezovačů nevhodné, málo účinné. Po použití chemických odrezovačů je nutné podklad opláchnout vodou. Také nepřilnavé korozní zplodiny na zinkových podkladech (bílou rez) je nutné mechanicky odstranit. Rovněž nepřilnavé korozní zplodiny mědi (pájené spoje neočištěné od pájecích prostředků) je nutné mechanicky odstranit a očištěná místa omýt vodou se saponátem. Přilnavost starých nátěrů je nutné ověřit mřížkovým řezem na několika místech. Nepřilnavé staré nátěry je nutné odstranit. Přilnavé staré nátěry je nutné zbavit degradované povrchové vrstvičky (separační nečistoty) povrchovým přebroušením jemným brusným papírem. Odstranění degradované povrchové vrstvičky lze dosáhnout i vysokotlakým mytím při dostatečně vysokém tlaku vody ( atm.). Nátěr K nátěru očištěné a odmaštěné krytiny z pozinkovaného plechu, zinku, titanzinku, hliníku, mě i použijte ETERNAL mat akrylátový bez základního nátěru. Tento postup je osvědčený. Nátěr se provádí ve dvou až třech vrstvách štětcem, válečkem, vzduchovým nebo vysokotlakým stříkáním se spotřebou 0,28 0,30 kg/m 2. Pro životnost nátěru je důležité dodržení doporučené spotřeby barvy a dodržení aplikačních podmínek. Nátěr plní nejen pohledovou, ale především ochrannou funkci. Teplota podkladu i okolí musí být v rozmezí + 8 C až + 30 C. Ocelový plech a odrezená místa na ocelovém pozinkovaném plechu je nutné před nátěrem hmotou ETERNAL mat akrylátový opatřit antikorozní ochranou ETERNAL antikor akrylátový. K nátěru ocelového plechu, zkorodovaného pozinkovaného plechu a dalších kovů je také možné použít 27

aplikační předpis HYDROIZOLACE aplikační předpis sanace balkonů a lodžií sanace betonu sanace železobetonových konstrukcí hydroizolace koupelen

aplikační předpis HYDROIZOLACE aplikační předpis sanace balkonů a lodžií sanace betonu sanace železobetonových konstrukcí hydroizolace koupelen aplikační předpis HYDROIZOLACE sanace balkonů a lodžií sanace betonu sanace železobetonových konstrukcí hydroizolace koupelen aplikační předpis obsah Úvod..............................................................................

Více

Hydroizolační a fasádní systémy AUSTIS

Hydroizolační a fasádní systémy AUSTIS Hydroizolační a fasádní systémy AUSTIS www.austis.cz www.naterynastrechy.cz přehled produktů FORTISOL dvousložková polymercementová hydroizolační stěrková hmota k bezešvým izolacím a ochraně stavebních

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Příčiny poškození str.. 4 3. Doporučené řešení varianty oprav str.. 5-14 4. Seznam použitých

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8 Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Obsah: 1.Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4 3. Pracovní prostředky str...

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

AUSTIS. katalog produktů. lesk akrylátový. mnoho povyku PRO NIC :-) barvy, laky, lazury, omítky, hydroizolace, penetrace, lepidla.

AUSTIS. katalog produktů. lesk akrylátový. mnoho povyku PRO NIC :-) barvy, laky, lazury, omítky, hydroizolace, penetrace, lepidla. nátěrové hmoty lesklé univerzální lesk akrylátový mnoho povyku PRO NIC :-) RAL 9003 bílý RAL 1015 slonová kost RAL 7035 světle šedý RAL 1028 žlutý AUSTIS katalog produktů RAL 3020 červený RAL 5005 tmavě

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra

Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Pracovní postup Cemix: Koupelny a bytová jádra Obsah 1 Obecné... 3 Příprava stěny... 4 3 Příprava podlahy... 5 4 Provádění hydroizolace... 5 5 Lepení keramického

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei

Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Balkony a terasy se stavební chemií Mapei Hydroizolace, lepení a spárování teras a balkonů systémem Mapei Izolace, pokládka a spárování dlažeb na terasách, lodžiích a balkonech jsou jednou z nejrizikovějších

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy HADALAN PUR tekuté fólie Nekonečná problematika balkonů a teras řešením jsou systémy HADALAN PUR tekuté fólie Výtok vápenného sedimentu z cementových

Více

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008 Podlahové vpusti 2013 KVALITA Společnost ALCAPLAST má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifikována společností Det Norske Veritas. Vyráběné výrobky jsou navrhovány dle platných norem,

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Technický list vydání 15/03/2010 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní malta s nízkým

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Systémová řešení pro zemědělské objekty. Stavební hmoty profesionálů

Systémová řešení pro zemědělské objekty. Stavební hmoty profesionálů Systémová řešení pro zemědělské objekty Systémová řešení pro zemědělské objekty Stavební hmoty profesionálů Jímky na močůvku Problém V těchto jímkách se často v závislosti na špatné kvalitě betonů, nedostačujícím

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Pracovní postup Cemix: Balkóny a terasy Platnost od 9. října 2013

Pracovní postup Cemix: Balkóny a terasy Platnost od 9. října 2013 Platnost od 9. října 2013 Obsah 1. Příprava podkladu... 1 1.1. Obecné požadavky na podklad... 1 1.2. Sanace starších betonových a železobetonových částí... 1 2. Spádový klín... 2 3. Dilatační spáry...

Více

Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace.

Poruchy nosných konstrukcí balkonů vznikají převážně následkem vadné nebo chybějící hydroizolace. Balkony a lodžie 9.10.2009 Home str. 96 /Jitka Kulhánková a Jiří Zadorožný/ Ostatní Oprava balkonu není jednoduchá záležitost. Zkušeností z realizací oprav přibylo, ale ne vždy je dokážeme správně zúročit.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. NOVÉ. Inovativní systém pro rychlou aplikaci. Jedinečná světová novinka

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. NOVÉ. Inovativní systém pro rychlou aplikaci. Jedinečná světová novinka Inovativní systém pro rychlou aplikaci Izolace, drenáž, pokládka bez časových prodlev Jedinečná světová novinka NOVÉ Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. Tenkovrstvá drenážní rohož a izolační pás pro

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Produkty Sika Hlavní směry použití

Produkty Sika Hlavní směry použití Produkty Sika Hlavní směry použití 6 Lepení 8 Zalévání 1 Výroba betonu 2 Úprava povrchu 3 Oprava 1 Výroba betonu 7 Kotvení 6 Lepení 3 Oprava 8 2 4 Ochrana 5 Tmelení 7 Kotvení 6 Lepení 4 Ochrana 8 Zalévání

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

I N F O R M Á Č E K patnáctý díl

I N F O R M Á Č E K patnáctý díl I N F O R M Á Č E K patnáctý díl Dobrý den, je tu podzim a s ním i nový Informáček. Toto je patnácté vydání pro měsíc září 2011, ve kterém Vám přinášíme opět kapitoly plné informací a novinek z naší firmy:

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

MÍSÍCÍ POMĚR EPOSTYL 521-01 SLOŽKA A SLOŽKA B Hmotnostní díly 100 30

MÍSÍCÍ POMĚR EPOSTYL 521-01 SLOŽKA A SLOŽKA B Hmotnostní díly 100 30 EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 521-01 Pigmentovaný podlahový systém s vyšší odolností UV záření, vhodný přípravě bezespárových podlah CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 521-01 je dvousložková epoidová pigmentovaná

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Balkóny lodžie terasy III Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce

Balkóny lodžie terasy III Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce 37 Balkóny lodžie terasy III Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce Třetí, závěrečná část seriálu Balkóny lodžie terasy se zabývá vlastním stavebním souvrstvím ploché střechy,

Více