Kolovrat čtvrtletník Č.P.S. o.s. Samhain 2013 č.7. Filip Kubín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolovrat čtvrtletník Č.P.S. o.s. Samhain 2013 č.7. Filip Kubín"

Transkript

1

2 Vydalo Občanské sdružení Česká pohanská společnost. Šéfredaktorka: Lenka Brichová Redakční rada: Filip Kubín Josef Petr Michal Belšán Táňa Ratajová Vedoucí rubrik a korektoři: Filip Kubín Jiří Posledník Josef Petr Klára Vodičková Martin Antušák Michal Belšán Táňa Ratajová Obálka: Michal Belšán Grafická úprava: Filip Kubín Táňa Ratajová Adresa Č.P.S.: Červeného 611/7, Liberec VI Kontaktní časopisu: Děkujeme všem, kteří se ve svém volném čase podílejí na tvorbě a zpracování Kolovratu, a kteří přispěli svým dílem k jeho vytvoření! 1 S t r á n k a

3 Obsah Úvodník... 3 Téma: Sovy - jsou přesně tím, čím se nám zdají být... 4 Rozhovor: Obnova české pobočky Pohanské federace... 8 Bylinky: Třemdava - Okno do světa mrtvých Pohanská tvorba Rituál: Tam v krajině za řekou. Keltský nový rok - Samhain Slavíkův koutek: Born of water Pohanské stopy: Duchové a vládci krajiny Paměti starého kotlíku: Pražucha, Vegruny i Staročeský kuthan Pohanská knihovnička: Česká pohanská literatura Recenze: Kojotí stesk (Coyote blue) Bohové a Bohyně: Dionýsos Názor: Posvátnost přírody v našich činech. Skutečně? Úvaha: Samhain svátek příběhů Č.P.S. Naše vize S t r á n k a

4 Milí členové České pohanské společnosti, vážení čtenáři, na sovích křídlech k vám přiletělo samhainové číslo Kolovratu, jež je nadité novinkami. Dosavadní šéfredaktorka Veronika Štěpánová odstoupila ze své funkce a předala řízení časopisu do mých nadšených rukou. Ráda bych ji zde vyjádřila díky za tvrdou práci a popřála stejnou výdrž a trpělivost při organizování dalších projektů. V lughnasadovém úvodníku nastínil předseda Jakub Achrer, že vidí budoucnost České pohanské společnost v její otevřenosti. Ve stejném duchu zazněly hlasy i na říjnové členské schůzi. Vnímáme Č.P.S. především jako otevřené a tolerantní občanské sdružení, které nabízí skrze realizaci projektů inspiraci a prostor pro setkávání. Proto bych vás ráda upozornila na několik novinek, jež se dotýkají Kolovratu, jako jednoho z projektů Č.P.S. Počínaje tímto číslem je Kolovrat zdarma dostupný všem, kdo o něj projeví zájem. Zároveň probíhá veřejný sběr příspěvků do každého čísla, jehož aktuální verzi můžete naleznout na facebookových stránkách Č.P.S. Další klíčový bod představuje pro Č.P.S. semknutí členské základny a rady, proto mě velmi těší, že mohu do redakčního týmu přivítat dva čerstvé vedoucí rubrik z řad členů Č.P.S. Kláru Vodičkovou, jež se Úvodník ujala Bylinek a Rituálu a Martina Antušáka, který si vzal na starosti Eko-koutek. Jsme spokojeni s Kolovratem jako časopisem, který dokáže nejenom pohladit duši inspirací, ale který také formuje a reaguje na dění v pohanské komunitě. Proto můžete v tomto čísle naleznout rozhovor se současnou vedoucí české pobočky PFI Petrou Kociánovou, nebo také novou rubriku Názor pod patronátem Josefa Petra. Nyní píše Jakub Achrer, jak to vidí s ekologií u pohanů. Souhlasíte, nesouhlasíte? Článek bude uveřejněn i na blogu Č.P.S. Vyjádřete se! Či tiše čtěte, co pro vás připravila nová i stálá srdce v Pohanské tvorbě, Knihovničce, Slavíkově koutku a věřte, že budete nasyceni. Plodů podzimu je dosti: Vítej Juraji Melo a Jarmilo Cikánková do rady Č.P.S., hodně zdaru Eko-projektu Pohané Zemi! Sýček obecný má díky dobrým lidem na dva roky vystaráno. Nepřemýšleli jste o pohanském kalendáři na příští rok? Především pílí Michala Belšána pro vás jeden máme. Listujte v Kolovratu a naleznete, co hledáte anebo i víc! Děkuji všem a především těm nezmíněným, co se jakkoliv podíleli na podobě samhainového čísla. Pěkný podzim, Lenka Brichová, šéfredaktorka. 3 S t r á n k a

5 Téma Sovy - jsou přesně tím, čím se nám zdají být Jarmila Cikánková Tento článek, jehož název je parafrází citace ze seriálu Městečko Twin Peaks, píši jako poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili, nebo se podíleli na úspěchu našeho projektu: Adoptujte s námi sovu. Velice nás těší, že se akce setkala s tak masivním a pozitivním ohlasem. Členové ČPS svým hlasováním rozhodli, že získané finanční prostředky budou věnovány na adopci sýčka obecného v Záchranné stanici Makov. Celková získaná suma umožní adoptovat sýčka na dobu dvou let. Podrobnější informace o akci najdete na webu ČPS, průběh sbírky i vaše reakce jsme zaznamenávali jako facebookovou událost. Vítěz je tedy znám. Mám však za to, že všichni soví účastníci jsou zajímaví a proto věnuji v tomto článku pár slov každému z nich. The inauspiciousness of the owl is nothing but the inauspiciousness of the man, who thinks that owl is inauspicious! Mehmet Muratildan Rozhodneme li se sestavit seznam magických zvířat, sova se v něm nejspíš objeví na jednom z čelních míst. Latinský název zoologického řádu Sov Strigiformes, totiž přímo odkazuje k magické tradici. Ve slovenském a možná i v jiných jazycích je výraz striga synonymem pro čarodějnici. Jedince některého z přibližně 200 druhů tohoto řádu můžeme potkat vlastně kdekoliv na světě snad s výjimkou Antarktidy. Na všech pěti kontinentech je sova zároveň výraznou mytologickou postavou. Jako společnici řecké Bohyně moudrosti - Athény ji nejspíš známe všichni. Podobně Ilustrace 1: Autorka: Olga Čejková, Originál Sova (olejový pastel, papír, 210 x 297 mm). je známá i jako společnice Bohyně Danu moudré Pramatky, Královny severu. V Africe vám velká sova kroužící kolem domu prozradí místo, kde žije mocný šaman. Je totiž poslem, který přenáší zprávy mezi šamanem a duchovním světem. Pro Indiány kmene Hopi je jeden z místních druhů sýčka symbolem Boha smrti. A novozélandští bojovníci pohyby hlavy při svém fascinujícím bojovém tanci haka a pukana také napodobují sýčka. V tomto výčtu lze pokračovat donekonečna. Všude, kam se podíváte, je sova, díky svému nočnímu, samotářskému způsobu života a s tím souvisejícími dovednostmi považovaná za symbol prastaré moudrosti, mystických znalostí, nositelku proroctví, ale také symbol osamělosti, temnoty, smrti a průvodkyní 4 S t r á n k a

6 Podsvětím. Loví v noci, sama, prakticky nehlučně. Její velké, do tmy svítící vševidoucí oči jsou jako průzory do spirituálního světa. Na rozdíl od jiných ptáků je má posazené tak, že směřují dopředu, jejich zorný úhel je přitom až 160. Kromě toho jsou překryté horním víčkem, nikoli spodním, jako u jiných ptáků. V noční tmě se umí pohybovat tiše jako duch. Je to díky měkkému peří, které za letu nešustí, jako peří jiných ptáků. Pokud se vám ovšem stalo, že jste v noci nějakou sovu vyrušili a ona prudce vzlétla, jistě na ten zvláštní zvuk vzduchu, rezonujícího pod údery nehlučných křídel, jen tak nezapomenete. Kromě utajení před kořistí jí schopnost pohybovat se tiše umožňuje dokonale využít i výborný sluch. Slyší vlny v mnohem širším pásmu než člověk, včetně ultrazvukových. Některé druhy dokážou dokonce určit nejenom vzdálenost a úhel, odkud zvuk vychází, ale i v jaké výšce nad zemí se ten zdroj nachází. Nejmenší druhy sov dorůstají jen velikosti kosa. Jsou to kulíšci. Největší jsou naopak dva druhy výrů. Jedním z nich je u nás hnízdící výr velký (Bubo bubo). Tohoto nočního orla, si jistě nesplete díky charakteristickému shluku peří na hlavě vytvářejícímu ouška. V Evropě je zařazen mezi ohrožené druhy, i když v posledních desetiletích se stav jeho populace mírně stabilizoval. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která monitoring jeho výskytu u nás provádí, uvádí početnost populace na území ČR necelých tisíc kusů. Výr nestaví hnízdo. Hnízdí nejraději ve skalách, zříceninách, dutinách stromů, nebo vykotlaných stromech, často velmi nízko u země a místo jen vystele materiálem, který je po ruce. Je sice největší (váha 2-3 kg, rozpětí křídel skoro 2 m), ale paradoxně se neumí příliš bránit. Pro zvířecí obyvatele lesa je nebezpečný, dokáže prý ulovit i srnče, ale pokud je ohrožen on sám, nebo jeho hnízdo, nebrání jej, jak by se dalo čekat, pouze se načepýří, syčí a přešlapuje z nohy na nohu. Hnízdo je proto snadnou kořistí vykrádačů a zřejmě i proto jeho stavy klesají. Navíc, stejně jako jiné sovy ve dne špatně vidí, co s oblibou využívají jiní ptáci, aby si s ním vyřídili účty. Jakmile jej ve dne spatří někde sedět, střemhlav na něj útočí. Toto chování odedávna využívali myslivci při tzv. lovu na výrovku. Výr, sedící na zemi, nebo na bidýlku přitom sloužil jako návnada a útočící ptáci (hlavně dravci a krkavcovití) byli chytáni do sítí rozvěšených kolem, nebo rovnou stříleni. Tento způsob lovu je, jako lov na živou návnadu, dnes zakázaný, ale ti, kteří s ním měli zkušenost tvrdí, že výr velmi rychle zjistí, že jej sítě chrání, reálné nebezpečí mu nehrozí a spolupracuje. Jestli tomu budete věřit, záleží na tom, jaký máte na sokolnictví a myslivost všeobecně názor. Ale chytrá je na to sova nepochybně dost. Na rozdíl od výra, který se obydleným oblastem vyhýbá, je sýček obecný (Athenenoctua) vyhledává. Jeho potravou jsou totiž hlodavci a hmyz, žijící v blízkosti lidských obydlí a na obdělávané zemědělské půdě. Loví na zemi, proto využívá posekané nebo spásané louky, okraje cest, pole. Jeho oblíbeným biotopem tedy místem k žití bývají staré stromy v zahradách, parcích, hřbitovech, málo využívané stodoly a jiná hospodářská stavení. Možná právě proto vystupujev mytologii nejčastěji právě sýček. i Bohyně Athéna si jej vybrala, jak prozrazuje jeho latinské jméno. No a novozélandští Maoři podle něj nejen 5 S t r á n k a

7 rituálně tančí, ale zdobí jeho soškami domy, kde se setkávají. Když někoho okřiknete výrazem Nesejčkuj!, co máte na mysli? Aby nepředpovídal, že se věci vyvinou špatně. Rčení je odkazem na skutečnost, že hlas sýčka předpovídá smrt. Táhlé pooojď, pooojď zní skutečně jako volání k cestě do jiného světa. Zajímá vás vysvětlení jak tato pověra vznikla? v minulosti, kdy neexistovalo veřejné osvětlení, byly vesnice zahaleny do tmy. Dlouho do noci, nebo až do rána se obvykle svítilo jen v těch domech, kde byl někdo nemocný. Světlo přitahovalo hmyz a ten zase sýčky. A lidé si spojili jeho sejčkování s osudem nemocného. Uvěřitelné, že? Na druhé straně je zajímavé, že sýček, je za průvodce při přechodu mezi světy považován na mnoha místech a to zcela nezávisle na sobě. Stav populace sýčka je v Evropě i celosvětově považován za uspokojivý. Ve střední Evropě je tomu ovšem jinak. V Rakousku, v Čechách a v o něco menší míře na Slovensku jeho populace v posledních desetiletích prudce klesá. Za příčinu tohoto neblahého jevu jsou všeobecně považovány změny ve způsobu využívání krajiny a intenzifikace zemědělské výroby. Nepochybně to má zásadní vliv, ale proč se tak výrazně projevuje právě a jen ve střední Evropě? Uspokojivé vysvětlení prozatím chybí. Chránit sýčka znamená chránit přirozený ráz krajiny, druhovou rozmanitost a ekologickou stabilitu území. Zahlédnout v šeru malinkou sovičku, jak vás se zvláštním pokyvováním hlavy pozoruje, je nezapomenutelný zážitek. i kdyby žádnou jinou magii do našich životů nevnesl. Na rozdíl od předešlých dvou druhů Sovice sněžní (Bubo scandiacus) u nás trvale nežije. Jejím domovem jsou severní oblasti Evropy, ale také Asie a severní Ameriky. Některé populace na zimu migrují do jižnějších oblastí a tak se může objevit i u nás. V současnosti je to ovšem, díky čarodějnické sáze J. K. Rowlingové, nepochybně nejznámější sova na světě. Dlužno říct, že Rowlingová ve svých knihách zachází s informacemi magické povahy velice poctivě, což je nepochybně jednou z příčin jejího úspěchu. Jakého jiného magického společníka by bylo možné vybrat chytrému, osamělému chlapci, jehož život je poznamenán stínem smrti? Sova se sněhobílým obličejem a černými skvrnami na zbytku těla je bájným zvířetem v severské mytologii. Příběh o květinové ženě jménem Bloudeuwedd, proměněné Gwydionem za trest v bílou sovu a odsouzené k nočnímu životu a nenávisti všech ostatních ptáků je jedním z nejznámějších velšských mýtů. Jméno květinové ženy je ve velštině dodnes výrazem pro sovu. Trochu z jiného soudku, ale neméně zajímavá je i legenda, pocházející z Aljašky. Podle ní se kdysi havran a sovice dohodli, že si navzájem ušijí šat. Havran vytvořil pro sovu nádherný černo bílý šat. Sova se rozhodla věnovat havranovi sněhobílé roucho. Ale když ho požádala, zda mu může roucho vyzkoušet, havran byl tak nadšený, že nedokázal chvíli v klidu postát. Rozzlobená sova na něj vylila hrnec petroleje a od té doby jsou havrani černí. Tato legenda upozorňuje ještě na jeden povahový rys sovy, který bychom měli mít na paměti nemá trpělivost a pochopení pro pošetilé chování. Kdekoliv na světě se ocitnete, potkáte-li sovu, zapamatujte si tu chvíli. Posel mocné Bohyně vám možná přišel sdělit něco velice důležitého. 6 S t r á n k a

8 Hlasy na webu: Výr velký:http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo= Sýček obecný: Sovice sněžní: 7 S t r á n k a

9 Rozhovor Obnova české pobočky Pohanské federace Jakub Achrer V létě 2013 začala obnova činnosti české pobočky Mezinárodní pohanské federace (PFI). Tento vývoj se snažíme sledovat a do budoucna chceme s českou pobočkou PFI spolupracovat. Také proto jsme se rozhodli udělat krátký rozhovor s Petrou Araxou Kociánovou, která pro českou PFI zajišťuje mimo jiné komunikaci s veřejností. Rozhovor odráží její osobní názory a není oficiálním stanoviskem PFI. Ahoj. Gratuluju k obnovení činnosti české PFI. Jak to jde? Ahoj a díky. PFI cz má za sebou prvních pár měsíců fungování v novém týmu a jako v každých začátcích je hodně co dělat. Dali jsme si hodně záležet na tom, abychom vymysleli něco, co by mělo opravdu hodnotu. Přípravy zabraly docela dlouho a já jsem s výsledkem spokojená. Před pár týdny jsme spustili stránky a tím už opravdu oficiálně fungujeme. Máme tam pár nových vychytávek pro členy, které teď prochází první zátěžovou zkouškou, takže máme spoustu práce s dolaďováním detailů. Žijeme teď webem a přípravou akcí. Zdá se mi, že to jde moc dobře - všechno zatím šlape a ohlas je veliký. Jedna z věcí, na kterou jsem zvědavý, je fungování PFI v České republice bez národního koordinátora. Jestli tomu správně rozumím, tak je to současný stav. Jak je to s autonomií české pobočky za těchto podmínek? Všechno při starém? Ano, je to tak - národního koordinátora zatím nemáme. PFI před nějakou dobou přidala do svojí struktury organizace ještě pozici regionálního koordinátora, který se stará o podstatně menší území, než jaké měl kdysi na starost NC. Hodně to usnadnilo běh věcí. Před regionálními koordinátory byl problém pořádat pravidelné akce daleko od bydliště národního koordinátora a členové, kteří bydleli daleko, to tak měli těžší. Taková situace byla i u nás, i jinde v zahraničí. Pak přišli RC, kteří se podílejí na vedení, a tak pro českou PFI není takový problém, že nemá národního koordinátora. Tým si odhlasoval pár regionálních koordinátorů, kteří teď se mnou rozhodují. Já mám hlavní hlas, protože fakticky vykonávám práci NC. Lidi se mně občas ptají, proč jsem tedy tu pozici rovnou nepřijala a dělám si to takhle složitější - ale ono je to tak opravdu mnohem lepší. Tým potřebuje prostor k vývoji a práce NC není něco, co můžete dělat levou zadní. Člověk si neumí představit, co to obnáší, dokud to nezažije, a je mnohem lepší k tomu uzrát, než do toho po hlavě skočit. Já mám takhle za sebou několik lidí, o které se můžu kdykoliv opřít, a díky tomu to v pohodě zvládáme. Pokud se ukáže, že mi ta práce nesedne, tak je tu prostor pro někoho dalšího. Morgana s námi souhlasí, že to takhle pro rozjezd české PFI bude lepší. Dohodli jsme se, že příští léto si národního koordinátora zvolíme, a tou dobou už tu bude připravená fungující struktura, na které tvrdě pracujeme. Ze svého působení v PFI v minulosti si pamatuju, že úloha Mezinárodní pohanské federace je mimo jiné v podpoře místních sdružení s podobnými zájmy. Asi nejen mě, ale i naše členy by 8 S t r á n k a

10 zajímalo, jak může PFI podporovat naše sdružení a jeho členskou základnu? Počítáme s tím, že i dál budeme podporovat jednotlivé skupiny, které budou chtít podpořit. Je to ošemetná práce, protože nechceme, aby si někdo myslel, že se snažíme tyhle skupiny vtáhnout do PFI, nebo že někoho preferujeme. Hodně lidí je zvyklých na to, že si skupiny vzájemně konkurují, přetahují si členy, a očekávají od nás, že se budeme chovat stejně. My bychom ale rádi ukázali, že to přitom jde i jinak a že každá skupina má něco, co se může dohromady skvěle doplňovat. Pro mě je tahle podpora hlavně o spolupráci na akcích, které můžeme pořádat jak pro pohany, tak pro veřejnost. Tandemovou organizaci dvou nebo víc skupin mám hodně ráda, protože pracuje ve prospěch všech. Nejen co se kvality události týká - ale lidi se po čase zase potkají mimo internet, podívají se jeden druhému do očí, a zjistí, že ten druhý není robot, ale člověk z masa a kostí, co má své slabé a silné stránky. A pak je to hned příjemnější. Co se týká individuální podpory členů, rádi podpoříme pohanské umělce, řemeslníky, bylinkářky a vůbec další znalce, kteří se už odhodlali přelít část svojí spirituality i do své obživy. Nabízíme jim možnost se skrze web PFIcz představit a odkázat na svoje projekty, např. webové stránky, e-shop a podobně. Stačí nás kontaktovat skrz web a domluvit se. A co se mně osobně jeví jako nejcennější, to jsou kontakty v zahraničí. Vím, že kdybych chtěla vycestovat na delší čas do cizí země, velmi pravděpodobně tam bude někdo od PFI, s kým si budu moct pokecat, a kdo mě trochu zasvětí do zdejších zvyků. Je toho hodně. Ta poznámka o konkurenci a přetahování členů mě zaujala. Myslím si, že to bylo vždycky hlavním zdrojem nedůvěry zdejších skupin vůči PFI. Přičemž to podezření jakoby vycházelo z předpokladu, že lidi nemají vlastní rozum a lze s nimi manipulovat. Říkáš, že chcete ukázat, že to jde jinak. Znamená to, že PFI to před tím dělala špatně a chovala se invazivně? Nemůžu říct, že by to PFI předtím dělala špatně (nebo dobře ). To by byla přílišná generalizace. Jednak si to osobně nemyslím a jednak nemám dostatek informací z té doby, abych si na takové prohlášení troufla. Ani nemám moc ráda, když se o něčem zpětně pronáší černobílé soudy. Svou poznámkou narážím spíš na obecný stav naší pohanské komunity, resp. Na moje osobní zkušenosti s ní a já si myslím, že tady ta mezi-skupinová rivalita v uplynulých letech určitě viditelná byla. Nejen okolo PFI, ale okolo všech pohanských skupin. A taky to nechci hned odsuzovat jako jednoznačně špatné, občas je potřeba si i dupnout a stát za svým, nehledě na to, jestli to je nebo není populární rozhodnutí. Spíš mám pocit, že ti z nás, co si přejí, aby se pohani aspoň dokázali bavit mezi sebou bez ohledu na názor, cestu a organizaci, vidí některé ty třenice jako zbytečné a vidí i prostor pro to, aby se přeměnily v něco konstruktivnějšího. Víš, co myslím, snažit se o slušnou diskusi, být trochu otevřený spolupráci pro společný cíl i to přispívá k té kultuře. Takže každý máme za sebou asi nějaké chyby, ale to je normální. Jak se vlastně chce PFI v České republice profilovat do budoucna? Máme v plánu se zaměřit na podporu pohanské kultury u nás. Líbí se nám představa, že bychom podporovali několik různých cest. Jsme ale do určité míry 9 S t r á n k a

11 omezení svými vlastními znalostmi a cestami. Máme tam eklektické čarodějnictví, Vlčí kult, Seithr, hermetismus, dianickouwiccu, (urban)šamanismus, různé formy eklektického pohanství (např. slovanský, řecko-římský panteon,...) - je toho hodně, ale zdaleka ne všechno. A shodujeme se, že je do hloubky lepší psát spíš o tom, co máme sami zažité. To znamená, že články o dalších cestách, například rodnověří, tradiční Wicce, druidství, atd. budeme spíš shánět vně týmu a v někom to může vyvolat dojem, že preferujeme určitou tradici. S tím se ale nedá moc co dělat, pokud nechceme snížit kvalitu příspěvků. Rádi proto dáme prostor dalším tradicím a skupinám, které by se skrz nás chtěly představit. Velký důraz taky klademe na zprostředkování zkušeností od zahraničních pohanů. Například zrovna teď dokončuju rozhovor s pohany v PFI Izrael a o tom, jaké to je být pohanem v zemi, která je známá pro náboženské konflikty islámu, křesťanství a židovství. Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak se chcete zaměřit hlavně na zprostředkovávání kontaktů, zkušeností a podporu tvůrčích lidí? Nejen to, jsme zatím hodně o podpoře lokálních skupin, které vítají možnost spolupráce s větším celkem, chceme přinášet zahraniční vlivy k nám, pokusit se zbořit některé předsudky, které vůči nám má veřejnost plánů, vizí a možností je spousta. Necháváme si i nějaký prostor pro přirozený vývoj. i pro osobní vize všech v týmu. Vidíš nějaké problémy, kterým bude PFI do budoucna čelit, případně výzvy, kterým bude čelit jak Mezinárodní pohanská federace, tak i Česká pohanská společnost? Je tady otázka toho, jestli máme usilovat, aby pohanství bylo bráno jako plnohodnotná víra, nebo bychom ho měli udržet v undergroundových proudech. Být uznávaní tzv. oficiálně by nám přineslo spoustu výhod, například právo se oddávat a pohřbívat své mrtvé podle vlastních obřadů, mohli bychom si zařídit vlastní posvátná místa, na která bychom měli legální právo Bylo by to příjemné, ale museli bychom být schopní se domluvit mezi skupinami a tradicemi a přijmout určitá omezení systému, například nějakou byrokracii. Taky jsou tu samozřejmě předsudky, kterým pohani musí celosvětově čelit. u nás je to ještě bezproblémové, ale existuje i pár nepříjemných kampaní. Čím víc o nás bude slyšet, tím se zvýší šance, že budeme čelit nepříjemným reakcím z vnějšku, například skrze medializaci. Bude potřeba se na to psychicky připravit. Ale to, doufejme, předbíhám S předsudky a nepříjemnými reakcemi má myslím PFIcz i ČPS zkušeností na rozdávání, ale zatím pocházely všechny zevnitř. Vnímáš v tomto ohledu nějaký pozitivní vývoj? Zase těžko soudit, dřív jsem v týmu PFI buď nebyla, nebo jen okrajově. Pár nepříjemných zkušeností mám ale myslím si, že na lidech v nich zúčastněných je za těch pár let znát obrovský krok kupředu, nebo alespoň snaha ho učinit. My pohani jsme většinou mladí lidé, takže určité zrání máme ještě před sebou. Naštěstí je většina z nás ochotná se učit celý život. Takže ano, pozitivní vývoj tu určitě vidím a věřím, že ho uvidím i v budoucnosti. Jaký myslíš, že je první krok k tomu, abychom byli považováni většinovou společností za plnohodnotnou víru? 10 S t r á n k a

12 Považuješ právní subjektivitu a související aspekty za to hlavní? Otázka je, co lidi zvenku vnímají jako plnohodnotnou víru. Zdá se, že pro spoustu lidí je plnohodnotná víra to, co má nějakou církev, jednotící prvek, velké množství následovníků, jasnou definici a strukturu nebo je někde jednoduše zaregistrovaná a má na to razítko. Stačí se podívat na pastafariánství, satirické náboženství, které je nicméně ve světě chápané mnohem více jako plnohodnotná víra, než je novopohanství. Je trochu absurdní, že forma by měla rozhodovat o plnohodnotnosti víry, ale v tomto světě je spousta absurdních věcí. Myslím, že většinová společnost není zatím úplně schopná pochopit, že existuje myšlenkový směr, který se tak úspěšně vyhýbá kategorizaci a normalizaci, jako je pohanství. Nemáme dohromady ani zástupnou organizaci, ani jednotnou definici, ani jasnou logickou strukturu. Různé proudy uvnitř novopohanství dokážou být úplně protichůdných názorů a přece, každý pohan ví, co se děje v rituálním prostoru. Samozřejmě, pokud chceme, aby nás přijali jako plnohodnotnou víru, tak bude potřeba pro ně nějakým způsobem takovouhle formu vytvořit. A potom to bude velká výzva, abychom nezapomněli, že to je jen formalita, která nám umožní dělat legální obřady atd. Jsme teď asi v té fázi puberty, kdy se snažíme začlenit se do společnosti a zároveň najít a udržet si svou identitu, řekla bych. Někdo si myslí, že bychom se o to začleňování neměli vůbec snažit, ale s tím já nesouhlasím. Když se o to nepokusíme, tak ani nezačneme hledat tu naši identitu jako komunita. i kdybychom nakonec došli k závěru, že žádnou společnou identitu a komunitu mít nechceme, ten proces hledání by proběhnout měl Třeba ne hned, ale jednoho dne určitě. Takže abych se vrátila k tvé původní otázce: prvním krokem je rozhodnout se, jestli vůbec chceme být přijímaní jako plnohodnotná víra, a co jsme ochotní tomu obětovat jestli nám to za to vůbec stojí. Ale jinak ano, myslím si, že ta forma, tzn. právní subjektivita atp., je pro vnější svět to hlavní. Pro pohany a za sebe to vnímám spíš jako berličku. Děkujeme za rozhovor a přejeme PFI vše dobré. 11 S t r á n k a

13 Bylinky Třemdava - Okno do světa mrtvých Klára Vodičková Když jsem přemýšlela, jakou bylinku vybrat do svého prvního příspěvku, dlouho jsem váhala. O bylinky se zajímám už nějaký ten pátek a každá mi je nějakým způsobem blízká, ale nakonec vyhrála Třemdava bílá (Dictamnusalbus). A to zejména protože se tematicky hodí k oslavám Sahmainu, kdy budeme všichni rozmlouvat s našimi mrtvými předky a uctívat je. Třemdava je tajemná bylinka, kterou většina z nás zná jen jako zmínku v písničce Tomáše Kočka Poslední božec, kde zpívá: Hoj třemdavo mocná trávo, ale jakým směrem je třemdava mocná už ví málokdo. Proto bych vám ráda přiblížila, co to ta záhadná třemdava vlastně je. V první řadě bychom si měli třemdavu trošičku zařadit. Nebudu vás trápit celou vědeckou klasifikací, tak jen stručně. Třemdava bílá je rostlina z čeledi Routovitých, rodu Třemdava. Roste v našich zeměpisných šířkách jako jediný zástupce svého druhu. Kvete cca 14 dní v období května a června. Najdeme ji na slunných stanovištích Čech a Moravy. Pokud byste ji chtěli ve volné přírodě trhat tak pozor! Je to chráněný druh (stupeň ohrožení 3). V případě, že byste ji však chtěli pro své rituály a její léčebné účinky, je možné získat rostlinky nebo jejich části v některých zahradnictvích, či bylinkářstvích. Zajímavostí je, že Třemdava bílá nekvete bíle (pozn. Ve volné přírodě - v zahradnictví můžete sehnat i jiné barevné odrůdy), nýbrž růžově s fialovou žilnatinou. Její název je totiž odvozen od jejího kořene, který se honosí mléčně bílou barvou. V letních měsících ji najdeme snadno i podle čichu protože má velmi intenzivní citronové aroma. U větších rostlin jsou silice natolik silné, že se dají používat jako hořlavina a proto selidově třemdavě přezdívá hořící keř. U citlivých jedinců se po potřísnění silicí může vyskytnout tzv. fotosenzitivita, neboli fotofito, kdy kůže po potřísnění silicí a vlivem UV záření zhnědne, je velmi citlivá a začnou se tvořit bolestivé puchýře, po kterých zůstávají jizvy, nebo pigmentové skvrny. A co ta třemdava vlastně umí? Dříve se v lidovém léčitelství dělal odvar z třemdavových listů, který působil jako přírodní antihelmintikum (odčervovadlo), prevence proti moru, na vyvolání menstruace a dokonce se používal ve velkém množství na vyvolání potratů. V současné době víme, že květy třemdavy působí ve vodo-lihových výluzích antibioticky a zvyšují srážlivost krve, takže je to dokonalá dezinfekce na odřeniny, řezná a tržná zranění, nať působí močopudně a podporuje trávení, kořen má projímavé účinky a tonizuje. A proč jsem článek nazvala okno do světa mrtvých? Třemdava se totiž využívala i k mystickým účelům jako vykuřovadlo, které sloužilo jako pomocný prostředek k vyvolávání duchů a jiných bytostí ze záhrobí. V kouři se měly zjevit duše mrtvých a promlouvat k člověku, který vedl seanci. Pokud byste třemdavu hledali v lidovém léčitelství, či starých bylinných lexikonech, tak můžete hledat i pod názvy: bílý kořen, diptam, hořící keř, jesenka, nízký jelen, třemdava. 12 S t r á n k a

14 V případě že byste i Vy chtěli přispět do Kolovratu svým zajímavým povídáním o bylinkách, tak neváhejte a posílejte svéčlánky (1-2 strany o velikosti písma 11) na Na vaše případné dotazy a příspěvky se budu těšit. 13 S t r á n k a

15 Pohanská tvorba Taliesi Pohanská tvorba V tomto čísle vám s pohanskou tvorbou přináším nové autory. Svými barevnými malbami nám přispěla Janinka JA-GA Čejková, která o svém vztahu s tvorbou a vírou říká: říkejme tomu vesmír či bůh. Na tom sejde pramálo. Shodneme se však na tom, že existuje něco, co nás všechny přesahuje a je to součástí každého našeho dne. Z těchto míst přicházejí obrazy, které pak vkládám na papír. Jsem součástí toho všeho a tak je s láskou přijímám. Nechť jsou i pro vás inspirací. Více maleb a inspiračních článků najdete na webu: ohnivazena.cz. Dalším autorem, kterého možná znáte podepsaného pod sbírkami básní: Začátek bez konce a Konec bez začátku nebo Zapomenuté ticho, je Aaen Jan Kratochvíl. Aaen píše poezii, fotí, hraje na kytaru, baskytaru, didjeridoo a skládá hudbu/texty pro skupinu Aaen Anima. Je mu blízká magie, kult předků a mysticismus. Autorovy tiskem vydané knihy si můžete volně stáhnout v pdf na: Dalším novým autorem jen Martin Novotný. Martin se k pohanství dostal díky své nynější partnerce a poté se začal zajímat o různé proudy pohanství: zjistil jsem, že je to vlastně věc, ve které jsem se našel a která je mému srdci blízká. Na pohanství se mi líbí to, že se opírá o věc, která je prokazatelná - sílu a moc přírody totiž nemůže nikdo zpochybnit. Dále pro vás mám díla od pravidelného přispěvatele Jaroslava Švandrlíka, známého jako Yarwik. Více jeho charakteristických maleb a děl najdete na stránkách: yarwik.estranky.cz. A nakonec díla ze své vlastní dílny, fotografii na samhainové téma a jelikož o tomto temném svátku vzpomínáme na své předky krve, řemesla i kraje, přidávám také několik vzývání předků, kterými se můžete nechat inspirovat. Více ode mě na: taliesi.com. Nyní vzhůru do čtení básní a síně tvořivosti. Nezapomeňte, i temnota nás může inspirovat! 14 S t r á n k a

16 Kruh kruh se uzavírá nikde konce nikde počátku tak točí se kolo života stále dál a dál od věků do věků den - noc staletí kruh se uzavírá jako náušnice pevný a celistvý pokud jej nerozetneš kruhem bude dál bez konce bez počátku kruh se uzavírá tak jako další kruhy v řetězu události Yarwik Yarwik - Hanahel Yarwik - Bohumela Ticho Ticho pomalu stékající po tělech krápníků zvoní na kamenech vyplněné spáry v mozaice v pestrobarevném obraze živých dnů Bosé nohy bytostí dotýkající se chladných kamenů prohřívají jejich lesk obroušený mistry věků ticho krásné ticho vyplňuje prostor mezi tebou a mnou pojď budeme v tichu naslouchání srdcí tančit v rytmu hvězd.. Yarwik 15 S t r á n k a

17 Chválím Chválím mlhu, lehkou bílou peřinu... Opěvuji krásnou zeleň stromů... Chválím klid a vlídný oddech ve stínu... Záři blesků a ozvěnu hromů... Chválím déšť jenž dává matce zemi pít... Klaním se a smekám před tou dámou... Chválím oheň, co vše umí rozpálit... Pláču, když se stromům větve lámou... Chválím Vesnu, co po zimě svět zahřeje... Lásku, kterou přemění na světlo... Chválím Lunu, když se při úplňku usměje... Zkamenělé srdce, které změklo... Chválím vítr za to, že vzduch rozčeří... Svěžím vánkem, jeho věrným synem... Příjemný chlad zastaví se u dveří... V horkém létě pohostím jej vínem... Martin Novotný Yarwik - Wooden Janinka JA-GA Čejková - Magické snění 16 S t r á n k a

18 Zelená devítka jsem karta z balíčku která se vysmála zenovým mistrům (oni se ale smáli také) která zrušila své sliby z minulých životů, sto lidí místo lynčování mě radostně objalo letím světem jako zelená devítka přeskakuju řeku neplavím se už pod žádnou barvou pod žádnou vlajkou pod žádným číslem jsem duch v moři, poustevná loď mám přátele i nepřátele odtud i odtamtud, ale vlajku bez výsostných barev Zpěv Jsem roz-kvet-lá kvě-ti-na a ší-římsvo-ji vů-ni dál (-) jsem roz-kvet-lou kra-ji-nou (-) a jsem svo-jí vů-le stře-dem sta-rá mou-drostpři-chá-zí (-) s kr-ví Před-ků s kr-ví Před-ků pro-bou-zíš se ze spá-nku (-) k do-bru všech (-) k do-bru všech (-) (Tma i světlo se smějí jinak.) Aaen Jan Kratochvíl Aaen Jan Kratochvíl Janinka JA-GA Čejková - Zrození z lotosu Janinka JA-GA Čejková- Fénix 17 S t r á n k a

19 Janinka JA-GA Čejková Bohyně Živa 18 S t r á n k a

20 Předkové Starodávná sílo, Rostoucí mysl, kruhu, jež v úctě mám, jehož součástí jsem. Veliká moudrosti, duchové v bílém rouchu, energie dvou sester, pradávný zdroji. Stará a nová jména, sjednocení našeho rodu, tajemství konce i zrodu, uctívám vás, miluji vás! O pomoc prosím, pomoc dám. V paměti i duši vás mám. Dnes vás předkové vzývám! Taliesi Předkové II. Předkové jsme Jedna krev a Jeden rod, Pojí nás bez začátku a bez konce Jeden zrod! Jste má ochrana. Jste má Láska. Jsme Jedna síla. Jedna zvěst. Jedna energie. Krev s krví Jedním jest! Taliesi Taliesi 19 S t r á n k a

21 Tam v krajině za řekou Surrealistická úvaha na téma Samhain. Martin Antušák Světlo se ztrácí, noc ukrajuje den z rána i z večera, chlad z noci proniká stále více i do dne, co zbude? Do jaké propasti svět spěje? Příroda ztrácí plodnost, rostliny přestaly růst, plody jsou dávno pryč. Po mabonovském dožínkovém blahobytu a přemíry přišlo prázdno, za co je to trest? Jakou oběť přinést? Nejdříve jsme museli začít přemýšlet, hospodařit s potravinami, starat se o jejich uskladnění, usušení. Pak přišel boj. Potraviny se začaly loupit, začalo se kvůli nim bít, zabíjet. Ale co teď? Není nic, než tma, chlad a pustá zbídačená zem A stále hůř. Lidé začínají stále více poslouchat starce, ženy znající bylinky a zaříkávání. Lidé se začali otáčet, a hledají ty, kteří se snad umí alespoň zázrakem spojit s Bohy. Musí jim ukázat cestu. Keltský nový rok Samhain Klára Vodičková Praktikuji samostatně už 11 let, ale praktikuji hodně intuitivně a spontánně, nemám žádný vlastní rituál pořádně zapsaný. Proto doufám, že mi odpustíte, že rituální část jsem si vypůjčila od pana Scotta Cunnighama, který mne hodně inspiruje. Asi by bylo dobré začít tím, co vlastně je Samhain a proč ho slavíme? Samhain je jeden z osmi ohňových svátků kola roku a také začátek nového roku Keltů. Jinými Rituál názvy jsou Dušičky, Halloween, Hallowmas, Svátek svatých a nebo Samhuinn. Název Samhain je keltské slovo které znamená konec léta. Zajímavostí je, že tento svátek byl často spojovaný s keltským bohem Samhainem a také s bohem smrti. Vzhledem k nedostatku důkazů se však předpokládá, že je to omyl badatelů z 18. století a že žádný bůh Samhain neexistoval. Samhain slavíme, když je slunce v patnáctém stupni Štíra, anebo 31. října. Je to období, kdy se loučíme s bohem, který odchází zemřít do podzemí, aby se mohl o svátku Yule znovu narodit z bohyně matky. Protože bůh je úzce spjat se zvířaty, tak se v tomto období často podřezávala, aby se zajistil dostatek jídla na zimu. V současné době se však už zvířata většinou neobětují. Pro Kelty byl tento svátek doba, kdy se otevírá brána mezi světem živých a mrtvých. Keltové tedy prosili své předky o rady a pomoc v následujícím roce. O Samhainu by člověk měl hodně přemýšlet o svém životě zrekapitulovat poslední rok klidně i celý život a měl by rozjímat nad smrtí, která tomuto svátku vládne. Většinou je součástí rituálu věštění z kouře, z plamene svíčky, rozmlouvá se s mrtvými, vyvolávají se duchové a po rituálu se zesnulým nechává jídlo přede dveřmi, nebo někde venku. Symboly Samhainu jsou dýně, jablka, granátová jablka, košťata a to vše v barvách, kde převládá červená a černá. Až vás přepadne samhainová nálada, můžete se nechat inspirovat Scottem Cunninghamem a jeho Knihou Stínů: 20 S t r á n k a

22 Samhain Vztyčte oltář, zapalte svíce a kadidlo, utvořte kruh z kamenů. Odříkává se: Dnes se otevírají brány zemí slunce, pro toho, kdo je drahý našim srdcím. Bůh slunce chřadne, jeho pouť jej dovede do země mládí, aby z ní znovu vzešel. Touto cestou kráčíme všichni, Smrt není ani nepřítelem, jehož třeba porazit, ani přítelem, jehož příchod vítáme. Je jen další, nezbytnou součástí vývoje, jako když slunce vychází, jako když měsíc zapadá. Není ničím více, není ničím méně tak pijme pohár života až do dna, bez bázně a beze strachu. Následují meditace, v případě zájmu rozmluvy s mrtvými. Pokud je vás víc může rituál doprovodit prostá slavnost. V případě že byste i vy chtěli přispět do Kolovratu svým povídáním o rituálu, nebo se chtěli pochlubit, jak pracujete vy, tak neváhejte a posílejte své články (1-2 strany o velikostech písma 11) na Na vaše případné dotazy a příspěvky se budu těšit. Zdroje: Cunningham Scott. Kniha stínů. (ISBN ). Cunningham Scott. Keltská přírodní magie. (ISBN ). Silver Raven Wolf. Kniha stínů. (ISBN ). 21 S t r á n k a

23 Slavíkův koutek Born ofwater Josef Petr V dalším díle Slavíkova koutku bych vás rád seznámil s profláklým popěvkem, který však svou známostí neztrácí na síle. Spíše naopak - Born ofwater je popěvek plný magie. Pokud mohu hovořit z vlastní zkušenosti, jeho melodie a slova jsou velmi blízko podstatě toho, jakým způsobem funguje magie pohanských a čarodějnických rituálů. Je o napojení na určité cyklické síly přírody, které jsou neustále v pohybu, ale jejich podstata zůstává neměnná. Posuďte sami. Born ofwater / zrozen (a) z vody Cleansing, powerful / mocný a očišťující Healing, changing / lečivý a působící změnu I am / jsem K poslechu:http://www.youtube.com/watch?v=fzan8c8wkle (by Lindie Lila from her album "Return Of The Goddess, Sacred Chants For Women") Odvěkým symbolem těchto sil, tohoto toku energie, je voda a její cykly. Příliv a odliv. Štěstí a smutek. Nahoře a dole. Život a smrt. Magie pohanských a čarodějnických rituálů je právě především o práci v souladu s těmito silami a troufám si říci - náboženské pokoře, která nám nedovoluje jít proti těmto silám, ale spíš v souladu s nimi. Vzhledem ke svému náboji je popěvek vhodný především k rituálům zaměřeným na očištění, léčení a ukončování. Použití je ovšem složitější, neboť se jedná o popěvem, který se nedá dost dobře vygradovat. Proto jej považuji za nevhodný ke klasickému power - raisingu (gradace energie rituálu). Vhodněji jej lze použít až po té, např. jako pozadí k magické práci či meditaci. Mimo rituál je samozřejmě možné si jej zazpívat kdykoli, ale pokud mohu doporučit jednu z možností, pak je to koupel. Ať už v horském potůčku nebo ve vaně s horkou slanou vodou za svitu svíčky. Když zpíváte a vaše tělo je ponořeno pod vodou, zkuste na chvíli zavřít oči a vnímat vibrace, které váš zpěv vytváří, jak rezonují ve vodě i ve vás. Je to skvělé a jednoduché cvičení na pročištění mysli 22 S t r á n k a

24 Pohanské stopy Duchové a vládci krajiny Josef Petr a Filip Kubín V rámci dalšího příspěvku věnovaného Pohanským stopám bychom vás rádi pozvali ke spolupráci na projektu, který má za úkol zmapovat jména patronů a patronek různých krajinných celků České republiky. Každý z nás rád navštěvuje naše překrásná pohoří, hluboké hvozdy nebo povodí majestátných řek. Proto by také bylo vhodné vědět, jaké bytosti k těmto krajinám neodmyslitelně patří v místním folklóru. Každá z těchto bytostí má svůj nezaměnitelný charakter, který je pevně spjatý s krajinou. Pokud chceme rozumět přírodě okolo nás a krajině, kterou kráčímě, sluší se tyto duchy a vládce krajiny znát a vždy jim vzdát patřičnou úctu, ať už rituálem nebo např. jen pomocí malé obětiny a pokorné myšlenky. Zveme vás ke spolupráci na rozvíjení živé databáze těchto bytostí, která bude součástí webu Pohanských stop. Pokud znáte jména jednotlivých patronů, duchů nebo vládců krajiny, nebojte se nám o nich dát vědět. V případě, že navíc víte, kde najít k těmto jménům i nějaké informace, prameny, lokální pověsti apod. budeme vděční dvojnásob. A trojnásob, ba i čtyřnásob vděční budeme, pokud se rozhodnete sami o některé z těchto bytostí napsat krátký text, který můžeme pod vaším plným autorstvím uveřejnit. V případě zájmu se nám neváhejte ozvat na (Patron projektu Duchové a vládci krajiny) nebo (vedoucí projektu Pohanských stop). Text může mít libovolný formát i délku. Měl by však obsahovat odkazy na zdroje, ze kterých autor čerpal, přičemž je požadována jejich autenticita (lidové pověsti, knihy, kroniky, vyprávění místních atd.). Těšíme se na spolupráci! 23 S t r á n k a

stránka 1 z 46 Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace č. 21

stránka 1 z 46 Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace č. 21 stránka 1 z 46 Beltainový věstník Mezinárodní Pohanské Federace č. 21 Úvodník Vážení čtenáři, s vášnivou razancí se k nám opět přiblížil svátek Beltain a s ním i další číslo našeho věstníku, který si máte

Více

Kolovrat čtvrtletník Č.P.S. o.s. Lughnasadh 2014 č. 10. Filip Kubín

Kolovrat čtvrtletník Č.P.S. o.s. Lughnasadh 2014 č. 10. Filip Kubín Vydalo Občanské sdružení Česká pohanská společnost. Šéfredaktorka: Lenka Brichová Redakční rada: Filip Kubín Josef Petr Michal Belšán Táňa Ratajová Vedoucí rubrik a korektoři: Anežka Sobotková Filip Kubín

Více

Věstník pohanské federace č. 6 Imbolc 2008

Věstník pohanské federace č. 6 Imbolc 2008 Pár slov na úvod Vážení členové Pohanské federace, uplynuly tři měsíce a máme tu Imbolc. Co se za tu dobu stalo zajímavého v PFI a na české pohanské scéně? Začněme s PFI. Pohanská federace připravuje oficiální

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

2/2013. www.s-tvoreni.cz

2/2013. www.s-tvoreni.cz 2/2013 www.s-tvoreni.cz akce Křest knihy Minulost je mrtvá, život začal právě teď Herečka Veronika Kubařová (mimo jiné Darja z Rafťáků, Rozmarýnka z Nejkrásnější hádanky či Laura z Žen v pokušení) v knihkupectví

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Leden 2015 BEZPEČÍ!!! Rozhovor v tiché pracovně. Fotografka B Á SNĚNÍ. Ženy v první linii SVOBODA BOJÍTE SE??!

Leden 2015 BEZPEČÍ!!! Rozhovor v tiché pracovně. Fotografka B Á SNĚNÍ. Ženy v první linii SVOBODA BOJÍTE SE??! BEZPEČÍ!!! Leden 2015 Rozhovor v tiché pracovně Fotografka B Á SNĚNÍ SVOBODA Ženy v první linii BOJÍTE SE??! EDITORIAL Vítejte na stránkách Časoprostoru. Ve spolupráci s vedením školy a několika kolegy

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi listopad 2013/11 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Jiřina Nepalová Jsme zahlceni nápady a výzvami str. 1, 10 11 rozhovor měsíce s Jiřinou Nepalovou, zakladatelkou a ředitelkou

Více

Smysl křesťanství OBSAH:

Smysl křesťanství OBSAH: OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

The World of Darknes

The World of Darknes Svět temnoty The World of Darknes Storytelling system rulebook verze 2. Toto jsou česká pravidla Systému vyprávění Světa temnoty sepsané na základě knihy The World of Darknes vydané společností White Wolf.

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou...

Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou... Co je zpověď? Zpověď je jako pravidelná aktualizace softwaru vlastního života.

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

NESMĚŇSKÉ NOVINKY. červen 2009

NESMĚŇSKÉ NOVINKY. červen 2009 NESMĚŇSKÉ NOVINKY červen 2009...abychom se naučili žít otevřeněji, plněji, dokázali si uvědomit své předsudky a stíny, získali větší důvěru a respekt v život a druhé lidi. Abychom se naučili žít s větší

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší, slunce začín{ pěkně

po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší, slunce začín{ pěkně 1 VĚSTNÍK MEZINÁRODÍ POHANSKÉ FEDERACE Č. 11 BELTAINE 2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI, po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší,

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Těšíte se na vánoční svátky? Tvoříte s dětmi rádi? Nevíte, čím

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více