your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS"

Transkript

1 Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Podzim / Autumn 2011 S vývojem na špici Cutting edge development strana / page 4 Moderní proměny Modern transformations strana / page 19 Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams strana / page 6 Obsah / Summary

2 Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Vize / Vision Vážení čtenáři, jako naši obchodní partneři k nám přicházíte více či méně často na jednání a možná si všímáte, že je pokaždé něco jinak. Není to klamný pocit, skutečně průběžně měníme naši budovu i její okolí. A máme k tomu řadu důvodů. První, co vás vítá, je samozřejmě vizuální dojem. V žádném případě n e n í s a m o ú č e l n ý. S p o l e č n o s t KVADOS, a.s., je držitelem mezinárodního certifikátu jakosti ISO 14001:2005. Zavázali jsme se trvale zlepšovat veškeré procesy související se životním prostředím. Uvědomujeme si svou pozici na trhu informačních technologií, kde nás vnímáte jako lídra, novátora, průkopníka. Jako hráče, který dbá na moderní trendy, ale je zároveň ohleduplný k okolí. Stejně přistupujeme k našemu fyzickému působení. Dear readers, as our business partners, who regularly come to our business meetings, you might be thinking that each time you come you see changes. It is true: we keep on changing our buildings and its surrounds for a number of good reasons. Firstly, it gives a good impression, but it's not just for the sake of that. KVADOS holds an International Quality Certificate ISO 14001:2005. We have undertaken to keep improving all our processes with regard to the environment. We are aware of our position within the Information Technology market, and also that you perceive us as leaders, innovators and pioneers that is as players who follow modern trends but, at the same time, are environmentally conscious. We take the same view when it comes to material impact. 2

3 Životní prostředí prochází v posledních desetiletích řadou změn. Některé z nich jsou nezvratné. Naštěstí současnost obrací pozornost opět směrem k přírodě. Ti zodpovědní hledají cestu ne drancování, ale oboustranně výhodné spolupráce. A právě to je pro KVADOS, a.s., typické i ve všech obchodních vztazích. Nabízíme klientům řešení, která nevedou k našemu maximálnímu zisku, ale především k produktu efektivnímu pro klienta. Cena odráží hodnotu, kterou zákazník získává, a my věříme, že první projekt je příslibem dlouhodobých vzájemných přínosů. Vztah k přírodě se neliší od vztahů s partnery 2-3 Obsah Summary Vize / Vision Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency K přírodě se chováme identicky. Víme, že řada zdrojů není nevyčerpatelných, a stejně jako u našich produktů je klíčem k úspěchu kombinovat nejlepší alternativy. Pečlivě vybíráme hardware a zařízení s ohledem na co nejnižší spotřebu a část energetických nároků kompenzujeme vlastním zdrojem elektrické energie z fotovoltaických článků. Jejich umístěním na střeše budovy jsme nezabrali ani píď půdy. Jako samozřejmost vidíme u ICT společnosti elektronický provoz bez papírování a intenzivně vyvíjíme řešení aplikovatelná také u vás. Ekologicky likvidujeme veškerý odpad, zateplením a výměnou oken jsme snížili energetickou náročnost budovy. Nový tepelný zdroj s vyšší účinností vypouští do ovzduší výrazně méně CO, což přispěje k tolik potřebnému snížení zne- 2 čištění vzduchu v Ostravě. Už cestou k nám si jistě všimnete opravených příjezdových komunikací a nové barevnosti fasády. Všechny při rekonstrukci použité materiály jsou ekologicky šetrné, ale zároveň vytvářejí příjemné prostředí pro práci i společná setkávání. Věříme, že i takto vás můžeme inspirovat Report Autogram / Autograph Vyzrálé řešení A mature solution Klíč / Key Ať je slyšet bzukot! Let's hear it buzz! Milník / Milestone Druhý princ The second prince Know-how Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes Environment has recently gone through many changes. Some are irreversible. Luckily, the emphasis is now on nature. Those of us who act responsibly and don't want to plunder, seek a mutually beneficial co-operation. This is also typical for the KVADOS approach to our business partnerships. The solutions that we offer to our clients are not those that would bring us a maximum profit, but those that would be most effective for our clients. Price reflects value the value that the customer gain from us; we hope that every new project will lead to a long term mutually beneficial relationship. This is how we behave towards nature, too: we know that many resources are not sustainable and the same is true for our products; the key to a success is a combination of best alternatives. We carefully choose our hardware and software tools according to the lowest energy-consumption and we partially compensate our own energy consumption by having our own sources of electrical energy from photovoltaic cells. Placing them on our roof means that we do not take up even an inch of the ground below. As an ICT company we take it for granted that our communication is electronic and entirely paperless and we are working hard on a similar solution for you. We dispose ecologically of all our waste, and have invested in better insulation and new windows in order to reduce the energy demands of our buildings. Our new heat source is more efficient and has significantly lower CO 2 emissions, thus we are contributing to a cleaner air for Ostrava. On your way here you may have noticed our new roads and the facelift that we have given to our building. Everything that we renew or restore we do using eco-friendly materials, and at the same time provide a pleasant environment to meet and work in. We believe this might be inspiring for you as well. Our relationship with the environment and our partners is the same Jiří Vidlář provozní ředitel / operational director Vášeň / Passion Šárka Besedová: Knihy mne provázejí celým životem Šárka Besedová: Books are my lifelong companions In Na nové cestě The new way Focus Moderní proměny Modern transformations your key to success 3

4 Další do party A new partner aboard Do portfolia KVADOS, a.s., přibyl nový produkt mymachine. Jedná se o řešení v principu podobné již etablovanému nástroji mywork, tentokrát ale orientované na výrobní odvětví. mymachine účinně identifikuje a odstraňuje prostoje, ztráty a kritická místa všech procesů. Optimalizací nerovnoměrného vytížení kapacit přispívá ke snižování nákladů i zlepšení pracovních podmínek. Jde o efektivní cestu k dosažení a dodržení CEZ standardu (celková efektivita zařízení). Součástí jsou silné analytické nástroje, samozřejmostí je možnost interního benchmarkingu. Také mymachine je nabízen formou solutions outsourcingu. Report A new product mymachine has been added to the KVADOS portfolio. It is a solution based on similar principles as the well-established tool mywork but this time it is aimed at producers and manufacturers. mymachine effectively identifies and removes downtime, losses and other critical points in all the processes. By optimising capacity utilisation it reduces cost and improves working conditions. It is an effective way to reach and maintain the OEE standard (Overall Equipment Effectiveness). It includes powerful analysis tools with an internal benchmarking option as standard. mymachine is available as a solutions outsourcing. Znovu mezi největšími One of the best again Společnost KVADOS, a.s., upevnila své postavení mezi předními ICT firmami na českém trhu. V prestižním žebříčku CIO Business World TOP 100 ICT společností v České republice získala za hospodářské výsledky z roku 2010 vynikající 73. místo. Oproti minulému ročníku se posunula o 11 pozic nahoru, a to díky obratu vyššímu o více než 40 milionů korun. Žebříček není soutěží, ale informačním srovnáním. Tabulka odráží reálné postavení jednotlivých podniků na trhu podle velikosti a ekonomické síly. Přední příčky tradičně zaujímají prodejci hardwaru, mezi vývojáři softwarových řešení si tak KVADOS, a.s., stojí ještě lépe. KVADOS is firmly placed among the foremost Czech ICT companies. The prestigious CIO Business World TOP 100 ICT ranking has placed it, based on its economic performance, in an excellent 73rd place. Compared to last year, this is an improvement of 11 places, largely thanks to a turnover in excess of CZK 40 million. The rating is not competitive, the information is for comparison only. The table reflects the true market standing of individual companies according to their size and economic strength. Traditionally, the top ranks are awarded to hardware companies so among the software companies, KVADOS is placed even higher. S vývojem na špici Cutting edge development Dlouhodobé investice KVADOS, a.s., do vývoje vlastních technologií pro svá řešení přinášejí výsledky. Špičkovou kvalitu výzkumného programu potvrdilo uznání od nezávislé poroty soutěže Podnikatelský projekt roku Jako třetí nejlepší v kategorii ICT a Strategické služby byl vyhodnocen projekt QAS. Jde o jednu ze základních technologických platforem pro nejnovější produktové řady systémů myavis a myfaber. Na vývoj přispěla také Evropská unie částkou 6 milionů korun. Soutěž organizovala agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. KVADOS' long-term investment in its own technologies for its own solutions has paid off. The KVADOS top class research programme has been recognised by an independent jury panel for the Business Project of the Year 2010 competition. In the ICT and Strategic Services category the QAS project came third. QAS is one of the basic technology platforms for the latest product lines myavis and myfaber. The research was supported by a 6 million CZK fund from the European Union. The competition was organised by CzechInvest and the Association for Foreign Investment AFI in collaboration with the Czech Republic's Ministry of Trade and Industry. 4

5 Vyzrálé řešení A mature solution Stará láska prý nerezaví. Možná, ale jaká je příčina? Pečovat třeba o automobilového veterána, aby vyjel občas během pěkných letních dnů na sraz, vyžaduje spoustu práce, času i peněz. Kde nepřijdou ke slovu rozmary počasí, nedostaví se ani koroze. Zub času je však stejně neúprosný. Kdyby takový zasloužilý stroj musel být v zápřahu každý den, brzy by nebylo co restaurovat. Vítr na roztříštěném trhu VENTUS se ale mění. V duchu ostatních produktů společnosti KVADOS, a.s., se z evidenčního systému stává procesní. Nové technologie rozšiřují jádro a přidávají moderní funkce i rozvojový potenciál. Propojením s komponentami vytvořenými v jazyce.net jakoby se otevíral další svět. A jaké jsou ty novinky? Komunikace se systémy dopravců Česká pošta, Gebrüder Weiss, GLS, PPL, Seegmuller a TOPTRANS, hromadná editace majetku, zjednodušená správa definovaných filtrů nebo odměňovací systém pro maloobchod na základě definovaných kritérií. I plánů je hodně inter- face s dalšími databázovými systémy, napojení GPS informací, automatizace některých procesů, vizuální inovace. VENTUS je zkrátka vyzrálé ře- šení, jehož hodnota pro zákazníka jen stoupá. Použitý příměr dobře vystihuje rozdíl mezi hmot- nými a nehmotnými výrobky. Jediné, co se u softwaru v průběhu let nemění, je pouze název. Vyprávět by o tom mohli zákazníci informačního systému VENTUS, kteří jej využívají od samotného počátku. Více jak verzí a z té původní zůstalo jméno a myšlenka přinést skvělé řešení, jež bude na silně fragmentovaném českém trhu ERP výjimečné. It is said that an old love never fades. Perhaps, but what's the reason? For example, caring for a veteran car so that you can go for a drive to a rally every now and again on nice summer days takes a lot of work, time and money. If bad weather doesn't get the chance, there's no rust. But the hand of time is still merciless. If such a veteran had to work every day, there soon wouldn't be anything left to restore. The applied metaphor is a good illustration of the difference between tangible and intangible products. In the case of software the only thing that does not change over the years is the name. Customers of the information system VENTUS who have been using it from the very start could tell you all about that. There have been more than 2000 versions, and since the original one there remains the name and the idea of offering a great solution which will be exceptional on the highly fragmented Czech ERP market. Wind on a fragmented market Povedlo se. Ti, kdo stáli u zrodu systému VENTUS, ani nedoufali, jaké slibné současnosti a tehdy ještě budoucnosti se dočká. Prověřené a robustní řešení dává dennodenně jistotu velkým firmám ze seg- mentů obchodu a výroby, že se jejich miliardový byz- nys nezastaví. Veškerá evidence, doklady, reporty jsou na svém místě. Z příkladných referencí stojí za zmínku třeba Česká pošta, s.p., Démos trade, a.s., expert ČR, s.r.o., ppm europe a.s., RUDOLF JELÍNEK a.s., SAZKA, a.s., nebo UNIMEX GROUP, a.s. Tito velcí hráči si prostě nemohou dovolit riskovat, jejich ERP musí být nejlepší z nej- lepších. It succeeded. Those who were there when VENTUS was created could not have dreamed of how promising a present and so also future was waiting for them. Every day the tried and tested, robust solution gives large trading and production firms the assurance that their business with value running into the billions will not come to a halt. All the records, documents and reports are in their place. Some of the exemplary references are Česká pošta, Démos trade, expert ČR, ppm europe, RUDOLF JELÍNEK, SAZKA or UNIMEX GROUP. These big players simply cannot afford to take risks, and their ERP must be the best of the best. But VENTUS is changing. In the spirit of the other products of the company KVADOS, it is changing from a records system to a process one. New technologies are expanding the core and adding modern functionalities and development potential. Linkage with components created in the language.net has opened up a whole new world. And what are the new features? Communication with the systems of the hauliers Česká pošta, Gebrüder Weiss, GLS, PPL, Seegmuller and TOPTRANS, bulk editing of assets, simplified administration of defined filters or reward system for retail on the basis of defined criteria. There are even many plans interface with other database systems, linkage of GPS information, automation of certain processes, visual innovation. To sum up, VENTUS is a mature solution with a value that just keeps on rising for the customer. Autogram / Autograph your key to success 5

6 Ať je slyšet bzukot! Let's hear it buzz! Klíč / Key Pilný jako včelka, takový by měl být podle každého šéfa jeho podřízený. Příměr je hodně známý a rozhodně stojí za zamyšlení, odkud se vzal, proč je pravdivý a jak jej naplnit. Včely jsou ideálními dělníky. Znají svůj úkol i místo, nereptají, pracují. Dokáží se skvěle zorganizovat a vytvořit fantastická díla. Vyznačují se záviděníhodnou orientací, přesností, neúnavností, odolností vůči rutině, efektivitou a nepřekonatelně vyspělým systémem předávání informací. Nad jejich produkty zůstává rozum stát a zároveň přinášejí ohromný užitek všem. Jsou nepostradatelné pro přírodu i lidstvo. Opylováním květů zajišťují úrodu ovoce a zemědělských plodin, květinám dávají šanci zkrášlovat všední i nevšední okamžiky. Ostatně už Albert Einstein prohlásil, že bez včel lidstvu budou zbývat jen čtyři roky života. Organizační struktura společenství tvoří harmonický řetězec, kde každý z desítitisícovek členů plní svou funkci, a tím přispívá k síle celku. Autoritu nikdo nezpochybňuje, nikdo nepreferuje vlastní růst nad zájmy ostatních. Takový bzučící úl může být dobrým vzorem pro leckterou firmu, zejména v době, kdy všichni mluví o krizi, zvyšují se daně, rostou ceny energií a všemožných poplatků. Zaměstnanci naprosto logicky předpokládají růst mezd, aby jejich životní standard alespoň neklesl, nemůže-li se zvyšovat. Dobří manažeři se tedy trápí vymýšlením novátorských postupů, jak ušetřit na provozu a pracovníkům vyjít vstříc. Prostor pro zlepšení samozřejmě existuje. Základem je začít tam, kde lze reálný přínos skutečně zajistit u sebe a vlastní organizace. V historii nepřežili nejsilnější, ale uspěli ti, kdo se dokázali nejlépe adaptovat na nové podmínky. Platí to pro civilizace i živočišné druhy, je to tisíciletími prověřený zákon přírody. Ten nejvyšší. Ani v byznysu tomu není jinak, jeho zaměření nerozhoduje. Základním stavebním prvkem pro každou změnu není vosk, nýbrž racionalizace zdrojů, a to včetně personálních. Neznamená to propouštět nebo prodávat, ale zefektivňovat! 6

7 your key to success Klíč / Key Busy as a bee, that's the quality every boss would like to see in his subordinate. The metaphor is quite well known and it's definitely worth considering where it came from, why it's true and how to make it a reality. Bees are ideal workers. They know their place and task, they don't grumble, they just work. Their work and organization is amazing and ideal. They are known and envied for their orientation, precision, tirelessness, resilience in the face of routine, efficiency and an unbeatable system of advanced information transfer. Purpose and understanding stand behind their products, bringing massive benefits to all. They are indispensable for nature and mankind. Their pollination of plants ensures a bounty of fruit and crops, they give flowers the chance to make both ordinary and extraordinary moments look beautiful. Indeed, Albert Einstein once said that without bees humanity could live for only four years. The organizational structure of society consists of a harmonious chain, where each of the thousands of links performs a particular function, thereby contributing to the strength of the entire chain. Nobody disputes authority, nobody favors his own growth over the interests of the others. A buzzing hive can be a good business model for quite a few companies, especially at a time when everyone is talking about the crisis, increasing taxes, rising energy prices and all sorts of fees. Employees naturally expect to see their wages grow and, if unable to improve on their standard of living, at least keep it from falling. That's why good managers are burdened with the task of inventing innovative methods to save on operating costs while accommodating their staff at the same time. Of course, there exists room for improvement. The point is to start where real benefits are actually achievable for themselves and their own organizations. History shows that it's not the strongest who survive, rather those who know how to adapt to new conditions the best. This is true for civilization and animal species, it is a natural law proven over thousands of years. The highest law. It is no different in business, regardless of the focus. The basic building block for every change is not wax, but the rationalization of resources, including personnel. It's not about layoffs or sales, rather streamlining! 7

8 Účinné řízení jednotlivců i týmů Effective management of individuals and teams Klíč / Key ŠKRTY NIKAM NEVEDOU Kdo se chce do efektivního řízení zdrojů pustit a být skutečně úspěšný, musí si hned na startu přiznat jednu věc nic není zadarmo. Úspěch nepřinese červená propiska, která seškrtá výdaje na papíře pod tlakem adrenalinu při pohledu na výpis z bankovního účtu a vypití termosky kávy. Chytrý přístup začíná u investic. Práci i veškeré zdroje je třeba racionalizovat, využívat co nejúčelněji a nejúčinněji. Také to lze totiž pokládat za investice. Dokážeme-li rozumně investovat do opatření, která pomohou lépe evidovat práci našich zaměstnanců a rozvážně s ní jako se zdrojem zisku hospodařit, přinesou nám tato řešení zisk i v situacích, kdy jiné cesty selhávají, kdy už tradičními metodami úspor není takzvaně kde vzít. Tato sofistikovaná opatření totiž nemají za hlavní myšlenku jen ušetřit, ale naopak přinést kvalitu a výnosy. Prosté šetření má své limity, nemůžeme do nekonečna propouštět lidi a šetřit na materiálu. V nejlepším případě budeme muset ustupovat z kvality práce a produktů, v horším odejdou ti nejvýkonnější pracovníci a začneme ztrácet pozici na trhu, popisuje základní problém a strategii workforce managementu Petr Gregor, obchodní ředitel KVADOS, a.s. Může to znít divně, nejlepší radou však je na okamžik zavřít oči, zapomenout na okolí. Nepřipouštět si krizi, snižování stavu zaměstnanců u konkurence nebo partnerů, ale zaměřit se na vlastní cíle, očekávání, potřeby. Plánovat výnosy a kvalitu vlastní produkce je výchozím kritériem podnikání. Ti ostatní s tím primárně nesouvisejí, a byť se snaží přežít za cenu drastických úspor, lepší cesta vede jinudy. Kdo si tohle uvědomí, vykročil po ní k úspěchu. 8

9 Dříve se říkalo, že kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Smutné bylo, že rčení mělo blíže k realitě než ke vtipu. Elektronický model řízení práce a zdrojů je přesně tím pomocníkem, který dokáže každého i dnes podobně smýšlejícího zaměstnance postavit do latě. A největší potenciál se skrývá tam, kde je zjevně nad zdroji nejmenší přímá kontrola. Komplexní řešení reálných potřeb v reálném čase Comprehensive solutions for real needs in real time Teď je nutné dostat se dál. Workforce management je rozvětveným stromem znalostí a dovedností vedoucích k optimálnímu využití personálních zdrojů a zdrojů s nimi spojených. Zabývá se celostním přístupem k lidské práci, od výběru zaměstnanců, přes plánování a řízení mezd, kariérního rozvoje, školení, optimálního rozložení ve společnosti až po pláno- vání a řízení výkonu lidí a dalších aktivit. Dobrý sadař musí prostě správně ošetřit každou větev stromu. Jen tak dosáhne bohaté úrody zdravých plodů. limitations to creating savings, we cannot lay off people and save on material indefinitely. In the best case we would have to pull back from the quality of our work and products; the worst case would see our most productive workers leaving and our market position shrinking, says Petr Gregor, the Sales Director of KVADOS, describing the basic problem and strategy of workforce management. It may sound strange, but the best advice is to close your eyes for a moment and forget about the surroundings. There is no crisis or reduction in the workforce of your competitors or partners; rather focus on your own goals, expectations and needs. Planning your earnings and the quality of your production is the starting criterion of doing business. The others have no immediate connection, and no matter how hard they try to survive at the cost of drastic savings, a better road leads elsewhere. Those who understand this are on this road to success. Klíč / Key Kde se nejlépe uplatní řešení pro workforce management? Where are solutions for workforce management best applied? Utilitní společnosti (energetika, plynárenství, vodárenství) Utility companies (energy, gas, water) Telekomunikační společnosti Telecommunications companies Bezpečnostní složky (policie, armáda) Security units (police, army) Zdravotnická zařízení a služby Medical facilities and services Facility společnosti zajišťující správu majetku Facility companies providing assets management Dopravní, přepravní a logistické společnosti Traffic, transportation and logistics companies Bezpečnostní služby Security services Správy a údržby technologických celků (silnice, podniky, ) Management and maintenance of engineering units (roads, businesses,...) Servisní a technické služby Service companies Now is the time to proceed further. Workforce management is like a tree of knowledge and skills with many branches to use for the optimization of human resources and the resources associated with them. It offers a holistic approach to human labor, from staffing, planning and managing salaries, career development, training, and optimal placement in the company to planning and managing work output and other activities. A good fruit grower must properly prune each branch on the tree. The only way to achieve a bountiful crop of healthy fruit. It used to be said that those who don't steal, steal from their families. Sadly, this expression was closer to the truth than being a mere joke. An electronic model of work management and re- sources is precisely the tool that knows how to bring any employee who still thinks like this into line. And the biggest potential lies where there is clearly the least direct control over resources. OUR CUTS ARE GOING NOWHERE Those who want to effectively manage their resources, and be truly successful at it, must begin now by admitting one thing nothing is free. Success does not mean taking out a red pen and crossing out expenditures on paper while looking at a bank statement and drinking from a thermos of coffee, all the while the adrenaline is pumping. A clever approach begins with investment. All work and resources need to be rationalized and used as sensibly and efficiently as possible. The same can be said for investment. If we can reasonably invest in a measure that allows us to better document the work of our employees and manage it as we do with our profits, then this solution will bring us gains even in situations where other ways fail, where no savings can be made using traditional methods. The main point of this measure is not just to create savings, rather quality and benefits. There are basically your key to success 9

10 Klíč / Key 10 STAVBA, DÍLNA, KANCELÁŘ Společným jmenovatelem je odpověď na otázky, kde právě zaměstnanec je, co dělá a s čím. Přesné, a především aktuální informace, bezpečně uložené, bez výpadků a spoléhání se na lidskou paměť nebo papír, zaručují správné řízení. Rozhodnutí probíhají v konkrétní situaci, podle konkrétního stavu. Jakmile jsou dostupné zásadní údaje, shromáždí se na dispečinku. Nebude to však operátor, kdo rozhodne, kam četu poslat na pravidelnou prohlídku nebo rychlý zásah. Minimalizaci rizik plynoucích z chybného rozhodnutí obstará informační systém, který automaticky doporučí vhodný postup. Na řešení od KVADOS, a.s., mohou být dále napojeny různé externí systémy jako GIS, technický či ekonomický software, případně různé sledovací nástroje. Nečekejte, že se vaši zaměstnanci z ničeho nic přes noc stanou pilnými včelkami. Záleží jen na vás, zda pomůžete jejich týmu vykročit k bzučící symfonii! BUILDING, WORKSHOP, OFFICE KVADOS offers its clients an individual approach to resolving their workforce management issues, consisting of a combination of products tailored for use by specific clients. Selecting the right components, together with a broad spectrum of know-how, is key to giving customers a different perspective. In this respect, providing packaged software simply does not work. The common denominator is answering the questions where is the employee, what is he doing and with what tools is he doing it. Accurate, and above all up-to-date information, safely stored, without interruptions or relying on human memory or paper, guarantees proper management. Decisions are made in a particular situation, according to a specific state. KVADOS, a.s., nabízí při řešení problematiky work- force managementu individuální přístup spočívající v kombinaci vlastních produktů upravených pro specifické nasazení u jednotlivých klientů. Výběr správných komponent do funkčního komplexu spolu s širokým know-how je klíčem k tomu, co zá- kazníkům dodává jinou perspektivu. V téhle oblasti prostě krabicový software nefunguje. You constantly need to know how much material is really being consumed, how many miles are being driven, where the work is lagging behind and why. Eliminating paperwork, all the different documents that take away from productive time, will untie the hands of your employees. Electronic intelligence can automatically supplement forms with a host of information and take care of categorizing, transmitting, and archiving it. Using an optimal route to navigate to the location of the task will save additional costs. Why, for example, turn fitters into clerks? An electrical blackout is not repaired by filling out a form, just more and more losses keep accumulating. Forcing someone to pour over statements after hours? This does nothing for motivation or personal involvement. Stále je potřeba vědět, kolik se opravdu spotřebo- valo materiálu, najezdilo kilometrů, kde práce vázla a proč. Odstraněním papírování, všech těch různých lejster beroucích produktivní čas, se zaměstnancům rozvážou ruce. Elektronická inteligence dokáže ve formulářích řadu dat doplnit automaticky a postará se i o kategorizaci, přenos, archivaci. Navigace na místo úkolu po optimální trase uspoří další náklady. Proč dělat například z montérů úředníky? Výpadek na přenosové soustavě elektrické energie se vyplněním formuláře neopraví, jen naskakují další a další škody. Nutit někoho k výkazům po pracovní době? Tím se motivace a osobní nasazení nezvedne. Once available, the essential information is collected in the control room. It will not, however, be the operator who decides where to dispatch a team for a regular inspection or rapid intervention. Minimizing the risks arising from incorrect decision-making is the task of the information system, which automatically recommends the appropriate procedure. Various external systems such as GIS, technical and economic software, or a variety of tracking tools can also be linked to the solution provided by KVADOS. Don't expect your employees to become busy as bees out of nowhere overnight. It depends only on you to decide whether to help your team reach the goal of the buzzing symphony! Jaké jsou hlavní výhody? What are the main benefits? Efektivní řízení procesů a služeb Effective management of processes and services Management, plánování a optimalizace zdrojů (lidé, materiál, stroje, ) Management, planning and optimizing resources (people, material, machinery,...) Řízení a rozhodování na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat Management and decision-making based on real, current, and objective criteria and data Snížení přímých provozních nákladů Reducing direct operating costs Zvýšení produktivity práce Increasing productivity Automatizace procesů Process automation Správa událostí Events management Optimalizace a automatické plánování kapacit Optimization and automated planning of workload Eliminace chybovosti v předávání informací Elimination of errors in the transmission of information Plná podpora mobilních pracovníků v terénu Full support for mobile workers in the field Silné reportingové, analytické a MIS nástroje Strong reporting, analytical and MIS tools Řešení pro okamžitou reakci v nestandardních či havarijních situacích Solutions for an immediate response in non-standard or emergency situations

11 Případová studie Case study Energie energetiky Energy of the energy sector Podobný, jakoby známý, přesto úplně jiný. Řešení oblasti workforce managementu v rumunské společnosti S.C. ADREM INVEST S.R.L. sice mohlo připomínat některé projekty myavis Field Service ve východní Evropě, jenže tento nebyl určen energetické firmě, ale jejímu outsourcingovému dodavateli. Rozdíly jsou zřejmé na první pohled ještě větší tlak na efektivitu, bezchybnost, rychlost, dokonalou evidenci dat a jejich ochranu. Klíč / Key Společnost S.C. ADREM INVEST S.R.L. byla zalo- žena v roce 1992 a ve třech divizích se specializuje na procesní inženýrství a průmyslové aplikace, automatizaci a komplexní služby elektroenergetickému průmyslu. Mezi hlavní aktivity patří návrh a realizace průmyslových zařízení, návrh architek- tury a softwarová integrace aplikací SCADA, aplikační software pro automatizaci zařízení, řešení pro energetickou účinnost, distribuce průmyslových zařízení a údržba přenosové soustavy napětí. Similar, as though familiar, yet completely different. Addressing the area of workforce management in the Romanian company S.C. ADREM INVEST S.R.L. seemingly resembles certain projects of myavis Field Service in Eastern Europe, but this was not intended for an energy company, rather for its outsourcing contractor. The differences are obvious at first glance an even greater pressure on efficiency, correctness, speed, perfect record-keeping of data and protecting it. Implementované řešení vzalo za dobrý základ myavis Field Service, muselo však navíc zohled- nit řadu místních specifik a obsahovat maximum prospěšných funkcí jako práci s GPS souřadnicemi, podepisování elektronickým perem do PDA, práci s fotografiemi. Naprosto novou funkcí byly notifikace k rozhraní primárního systému SAP zajišťující, že jakýkoliv případný problém nezůstane nevyřešen. The company S.C. ADREM INVEST S.R.L. was founded in 1992 and has three divisions specializing in process engineering and industrial applications, automation and comprehensive services for the electrical energy industry. The main activities include the design and implementation of industrial equipment, designing the architecture and software integration for SCADA applications, application software for automation equipment, solutions for energy efficiency, industrial equipment distribution and maintenance of voltage transmission systems. A good basis for an implemented solution is myavis Field Service, but in addition to taking a number of local specificities into account, it had to contain the most beneficial features possible, such as working with GPS coordinates, signing with an electronic pen to PDA, and working with photographs. Completely new features included notification on the interface of the primary SAP system in order to ensure that no problem is left unsolved. Odpadlo neurčité vymezení zodpovědnosti, každý zaměstnanec teď zná své úkoly v konkrétních pro- cesech. Ví, s čím, kdy a jak má pracovat. Nemusí se zatěžovat papírováním, plnou informační podporu mu zajistí elektronická komunikace. Produktivita práce v terénu byla hned po nájezdu ostrého provozu dvojnásobná a stále roste. Systém rovněž umožňuje sledování KPI (Key Performance Indicators klíčových ukazatelů výkonnosti), které jsou základem pro výkaznictví kvality, správnosti a spolehlivosti procesů outsourcingové společnosti. Vague definitions of responsibility were left out; now each employee knows his tasks within specific processes. He knows with what, when and how he is supposed to do something. He is no longer burdened with paperwork; he has full information support from electronic communications. His work productivity in the field immediately doubled after the application was put into full operation and it continues to grow. The system also enables monitoring the KPIs (Key Performance Indicators) that are the basis for reporting the quality, accuracy and reliability of the processes performed by the outsourcing company. Produktivita práce v terénu byla hned po nájezdu ostrého provozu dvojnásobná Work productivity in the field immediately doubled after the application was put into full operation your key to success 11

12 Případová studie Case study Klíč / Key Nejenže zcela splnil naše požadavky, ale dokonce předčil očekávání. Můžeme z vlastní zkušenosti doporučit společnost KVADOS jako spolehlivého a dlouhodobého partnera, zhodnotil projekt Adrian Bodea, prezident skupiny ADREM. Not only has it fully met our requirements, but it even surpassed our expectations. From our personal experience we can recommend KVADOS Company as a reliable and long-term partner, is how Adrian Bodea, the president of ADREM group, evaluated the project. Harmonogram projektu Project schedule únor prosinec 2010 analýza February December 2010 analysis prosinec 2010 implementace prvních modulů December 2010 implementation of the first modules únor březen 2011 testování February March 2011 testing březen duben 2011 školení uživatelů March April 2011 user training duben květen 2011 pilotní provoz April May 2011 pilot operation červen září 2011 postupné spouštění plného June September 2011 gradual launch of full operations operačního provozu dle regionů by region Projekt zahrnuje Project includes Number of users: more than 300 (mobile and office) Počet uživatelů: více než 300 (mobilních i office) Territorial application: Romania (whole country) Územní působnost: Rumunsko (celá země) Goals of the project Cíle projektu Hlavní cíle řešení workforce managementu ve společnosti S.C. ADREM INVEST S.R.L. byly: - efektivní řízení lidských i hmotných zdrojů - zvýšení produktivity práce - automatizace a optimalizace procesů - vytvoření komplexního workflow - přesná a okamžitá evidence událostí - centrální řízené zpracovávání dat Přínosy projektu Integrované řešení přineslo rovněž další výhody: - vysoce citlivé zacházení s údaji - nástroje pro detekci a eliminaci lidské chybovosti - monitoring v reálném čase - striktní vymezení zodpovědnosti - informace o materiálu a skladové hospodářství - elektronický archiv dokumentů s možností tisku i z terénu The main goals of the workforce management solution in the S.C. ADREM INVEST S.R.L. were: - effective management of human and material resources - increase labor productivity - process automation and optimization - creation of comprehensive workflow - accurate and immediate recording of events - controlled centralized data processing Benefits of the project The integrated solution has also brought other benefits: - highly sensitive handling of data - tools to detect and eliminate human error - real-time monitoring - strict definitions of responsibilities - information about material and warehouse management - electronic archive of documents with print options from the field 12

13 Druhý princ The second prince Princové nejsou jen v pohádkách, bájích, historii nebo státech, kde stále ještě přetrvává monarchie. Nežil, nebyl, prostě tu je, PRINCE2. Zkratka pro PRojects IN Controlled Environments, za níž se skrývá světová špička mezi metodikami pro projektové řízení. Bez projektového řízení se neobejde žádná seriózní firma. Chce-li se společnost zabývat projekty tak, aby vedly k požadovaným a předpokládaným výsledkům, je nezbytné jejich řízení řešit komplexně a podle prověřené metodiky. Proč navíc vynalézat vynalezené, tápat a zkoušet. Vybírat lze z celé škály, PRINCE2 je však nejlepší. Prověřilo ji mnohaleté používání největšími korporacemi, vládami a mezinárodními organizacemi na nespočtu projektů. Při volbě metodiky mělo vedení KVADOS, a.s., jasno lídr může sáhnout pouze po lídrovi. Implementace musela být koncepční. Nebyli vyškoleni jen projektoví manažeři, ale také klíčoví lidé z organizační struktury nad a pod nimi. Tím bylo v řešitelském týmu docíleno kýženého efektu porozumění a pochopení všichni mluví stejným jazykem a rozumí tomu, co a proč se dělá. Zavedení PRINCE2 šetří čas a zvyšuje efektivitu. Implementation had to be conceptual. Not only project managers were trained, but also key people from the organisational structure above and below them. In this way the desired effect of com- prehension and understanding was achieved in the solutions team they are all speaking the same language and understand what they are doing and why they are doing it. The introduction of PRINCE2 saves time and improves effectiveness. Pozitivní zkušenosti potvrzuje i lektor Martin Klusoň z poradenské a vzdělávací společnosti Symphera s.r.o. Učilo se mi dobře z několika důvodů. Obecně je předávání zkušeností a poznatků v segmentu informačních technologií vždy nejlepší. Metodika samotná má navíc mentalitu IT je analytická. IT ji na straně druhé potřebuje, říká s pochvalou, že na všech pří- tomných bylo pokaždé vidět neskrývané nadšení z poznání metod, které představují ověřené postupy, řešící problémy návrhu a uskutečnění jednotlivých projektů. Nasazení PRINCE2 je velkou výzvou pro společnost a zároveň závazkem k zákazníkům. Potvrzení snahy být na špici znamená s maximální intenzitou pracovat na vlastním rozvoji. Souhlasí s tím i Martin Klusoň. Nesmí se usnout na vavřínech. Nic se neudělá plácnutím do vody, ať je jakkoliv velké. Když se metodika zavede, musí okamžitě začít proces zlepšování a čištění. Stejně tak je potřeba sbírat zpětnou vazbu. PRINCE2 již v tuto chvíli udatně bojuje za správné řízení i vašich projektů! Princes do not just live in fairy stories, legends, history or the states where there is still a monarchy. Never upon a time, but in spite of this it's here PRINCE2. Short for PRojects IN Controlled Environments, the name given to the global leader amongst project management methodologies. No serious firm can get by without project management. If a company wants to handle projects in such a way that they lead to the required and anticipated results, it is necessary to deal with their management comprehensively and according to a tried and trusted methodology. And why in addition reinvent already invented solutions, blunder around and experiment? There is a wide range to choose from, but PRINCE2 is the best. It has been tried and tested through many years of use by the largest corporations, governments and international organisations on countless projects. When choosing the metho- dology, the management of KVADOS was clear the leader can only go for the leader. Martin Klusoň, a tutor for the consultation and educational company Symphera, confirms the positive experience. I found the teaching to be good for several reasons. In general terms the transfer of experience and knowledge in the information technologies segment is always the best. And the methodology itself also has an IT mentality it is analytical. IT on the other hand needs it, he says with praise that it was possible to see that all present were always openly enthusiastic about learning the methods which represent open procedures resolving problems of proposal and implementation of the individual projects. The rollout of PRINCE2 is a great challenge for the company and also an undertaking towards customers. A confirmation of the attempt to be at the top means working on your own development with maximum application. Martin Klusoň also agrees with this. You mustn't rest on your laurels. You won't get anywhere by just thrashing around, how ever much you do it. If a methodology is introduced, right away you have to start the process of improving and refining the project and collecting feedback. PRINCE2 is already courageously battling for the right management of your projects too! Milník / Milestone your key to success 13

14 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes Know-how 14

15 Jestli je něco charakteristického pro vztah literární tvorby a moderní techniky, je to obrovský paradox. Na jedné straně se lidé vracejí ke čtení právě pomocí nových médií různých čteček, tabletů, mobilních telefonů, notebooků, netbooků a kdo ví čeho všeho ještě. Na přelomu tisíciletí tak někteří škarohlídové tvrdili, že se písemná poselství budou šířit jen elektronicky zašifrovaná v jedničkách a nulách. Až budete příště rozjímat u své oblíbené knížky, vzpo- meňte si také na její utajené hrdiny. Tahle předpověď naštěstí nevyšla. Zmíněný paradox totiž lidstvo vrátil k četbě a tištěná kniha se přes veškerou digitalizaci ukázala jako nenahraditelná. Listování stránkami má nezaměnitelné kouzlo. Své o tom ví tým okolo Ivana Richtára. Ten jako hrdinové středověkých eposů věrně dbá o projekty skupiny PEMIC jednoho z největších klientů KVADOS, a.s., a zároveň předního distributora knih na českém a slovenském trhu. Tahle parta dává každodenně zpovzdálí tisícovkám čtenářů jistotu, že si mohou z pohodlí domova objednat vysněný titul, který bude opravdu skladem a rychle se dostane k odběrateli. A stejně tak, že stovky knihkupců budou mít co prodávat z regálů. Osobní přístup spočívá rovněž v pravidelných konzultacích přímo s uživateli dodávaných systémů. Podle Ivana Richtára je taková komunikace nejefektivnější. A efektivita je rozhodující, neboť zákazník společnosti KVADOS, a.s., plně důvěřuje a paleta odebíraných produktů patří k těm nejširším ERP systém VENTUS, pokladní systém mycash pro síť dceřiných knihkupectví, B2B portál, napojení na B2C e-shopy a nejnověji i WMS mystock. Právě oblast skladování je nyní největším úkolem. Po úspěšné první fázi zaměřené na balíky v paletách již brzy mystock pokryje správu kusového skladu. If there is one thing characteristic for the relationship between literature and modern technology, it is a massive paradox. On the one hand people are returning to reading through the new media various readers, tablets, mobile telephones, notebooks, netbooks and who knows what else. So at the turn of the millennium some pessimists said that the written word would be spread only electronically, encoded in ones and zeros. Fortunately this prediction did not come true. The paradox referred to brought mankind back to reading, and the printed book was seen to be irreplaceable, despite digitisation. Leafing through a book has an inimitable magic. The team around Ivan Richtár know plenty about that. Just like the heroes of medieval epics, it faithfully looks after projects of the group PEMIC one of the largest clients of KVADOS and also a leading distributor of books on the Czech and Slovak market. From a distance this group gives thousands of readers the assurance every day that from the comfort of their own homes they can order their desired volume, which really is in stock, and it will soon reach the consumer. And in the same way, that hundreds of bookshops will have something to put on their shelves for sale. The personal approach also consists of regular consultations directly with the users of the delivered systems. Díky jasně definovaným kompetencím se všechny požadavky skupiny PEMIC daří řešit kvalitně a krátce. Nemalou zásluhu na tom jistě má vynikající znalost prostředí i vnitřních procesů klienta, které se za léta spolupráce podařilo dokonale vyladit a optimalizovat. Několikrát týdně probíhají společná setkání, kde se sbírají požadavky na další rozvoj řešení a rozebírá postup prací. Osobní přístup spočívá rovněž v pravi- delných konzultacích přímo s uživateli dodávaných systémů. Thanks to the clearly defined competencies, all the requirements of the PEMIC group can be resolved in a high-quality, prompt manner. An excellent knowledge of the environment and internal processes of the client, which it has managed to fine tune and optimise perfectly over the years of cooperation, has certainly played a not insignificant role in this. Several times a week there are joint meetings where requirements are collected for the further development of the solutions, and the procedure of work is examined. The personal approach also consists of regular consultations directly with the users of the delivered systems. According to Ivan Richtár such communication is the most effective. And effectiveness is decisive, because the customer has full confidence in the KVADOS Company, and the range of products utilised is amongst the widest ERP system VENTUS, till system mycash for network of subsidiary bookshops, B2B portal, connection to B2C e-shops, and the latest development is WMS mystock. And it is the area of storage that is now the greatest task. After the successful first phase focussing on packages on pallets, mystock covers the administration of the warehouse of individual items. So when you are next pondering over your favourite book, give a thought to its hidden heroes. Know-how your key to success 15

16 Vášeň / Passion Stále více lidí nakupuje z pohodlí domova, a právě jim internetové obchody nabízejí zajímavé produkty i služby, snaží se je zaujmout a usnadnit nákup. Svou moderní podobu 21. století získala také knihkupectví. Jedno z největších u nás, oblíbené KNIHCENTRUM.cz, řídí Šárka Besedová. People increasingly like to shop from the comfort of their own homes and Internet shops offer interesting products and services, and a trouble-free shopping experience. Bookshops, too, have taken on a 21st century appearance. One of our largest and most popular is KNIHCENTRUM.cz, managed by Šárka Besedová. 16 Šárka Besedová: Knihy mne provázejí celým životem Šárka Besedová: Books are my lifelong companions Bez nadsázky bych řekla, že jsou mi osudovými. Díla mých oblíbených autorů, i když čtení není mou jedinou zálibou, mne v mnohém ovlivnila a popostrčila ve chvílích, kdy jsem tápala, kudy dál. V různých životních obdobích jsem sahala po odlišných žánrech, četla sci-fi, kriminální romány, thrillery i oddechovou literaturu. Když se ohlédnu do minulosti, existuje hned několik titulů, které mi otevřely oči, umožnily podívat se na svět z jiné perspektivy a posunuly mne dál. Většina z těch knih, jež ve mně zanechaly hluboké stopy, není příliš známá, jedna však patří k bestsellerům 21. století. Považuji ho za jeden z nejnapínavějších románů s nadmíru originální zápletkou. Nevíte, o jaké knize je řeč? Přidám tedy malou nápovědu. V příběhu hraje velkou roli nejslavnější portrét všech dob, jehož oči sledují diváka, ať se na něj dívá odkudkoliv. Už víte, o jakém bestselleru hovořím? Pokud právě tápete a nejste si jisti názvem tohoto mimořádně populárního románu, prohlédněte své knihovny, zasurfujte po internetu a zašlete své tipy do 20. ledna 2012 na Ten nejpohotovější z vás obdrží láhev jedinečného pravého šampaňského Blanc de Blanc 1er Cru brut z rodinného vinařství Autréau, jehož bohatá historie v městečku Champillon oblasti Vallée de la Marne sahá až do 17. století. If right now you are rattling your brain and can't think of the title of this exceptionally popular novel, browse your own bookshelves or surf the Internet and then send us your answers to to arrive no later than 20th January The first correct answer will receive a bottle of the genuine and unique Champagne Blanc de Blanc 1er Cru Brut from the Autréau family Champagne house, whose rich history in the little town of Champillon in the Vallée de la Marne reaches back to the 17th century.

17 Without exaggeration I would say that books are my destiny. Although reading is not my only interest, the works by my favourite authors have influenced me in many ways and in times of uncertainly had set me on the right course. I went through stages of reading all kind of genre science fiction, crime novels, thrillers or just 'leisure books'. When I look back, there are few titles which have opened my eyes, changed my perspective on life and helped me grow. Most of the books that have impressed me deeply are not well known but one is among the 21st century's bestsellers. I consider it one of the most exciting novels with an exceptionally original plot. Do you know which book I am talking about? I'll give you a clue: a major role in the story in question is held by the most famous portrait of all times whose eyes follow you whichever way you go. Did you get it? Manažerka KNIHCENTRUM.cz Šárka Besedová říká: Být nejlepším knihkupectvím na webu je výzva Jak jste se dostala k projektu e-shopu s knihami? Síť kamenných prodejen KNIHCENTRUM funguje už šestnáct let. Neustále se rozrůstá a v současnosti čítá dvanáct prodejen po celé České republice. KNIHCENTRUM.cz bylo spuštěno během roku 2009, ale rozvíjet se začalo až v květnu Vrátila jsem se tehdy po dvouleté pauze na mateřské dovolené a představila svou vizi internetového knihkupectví. Získala jsem pro ni podporu a pustila se do práce. Od té doby neustále stoupá povědomí o našem e-shopu a postupně mu přibývají další zaměstnanci. Na českém trhu funguje řada internetových knihkupectví. Čím je KNIHCENTRUM.cz výjimečné? Snažíme se našim zákazníkům nabízet kromě výhodných cen zboží také přidanou hodnotu ve formě aktuálních informací všechny potřebné informace na našich stránkách. Šanci má každý, výhra je zajímavá, jsme tedy zvědaví, jak bude soutěž úspěšná. V hlavě mám řadu dalších projektů, které se budu snažit uskutečnit. Miluji výzvy a KNIHCENTRUM.cz výzvou rozhodně je. The manager of KNIHCENTRUM.cz Šárka Besedová says: To be the best bookshop on the Web is a challenge How did you come have a e-shop bookshop? A network of traditional brick & mortar bookshops has existed for the last 16 years. It is still growing and at present there are twelve outlets throughout the Czech Republic. KNIHCENTRUM.cz came to be 2009 and in 2010 it began to flourish. Just at that time I was returning from a two-year maternity leave and I made my vision of a Internet bookshop known. I got some backing and I got stuck in. The awareness of our e-shop has been growing ever since and we've been giving jobs to an increasing number of employees. There is a number of Internet bookshops on the Czech market. In what way is KNIHCENTRUM.cz exceptional? Besides attractive prices we our customers get an added value in the form of information about the current book market. In addition, we have the advantage of being linked to the wholesale market which means that we have direct access to the widest range of titles and our customers don't have to wait for their books. It is now also possible to pre-order new titles before they become available. On our Internet pages we publish the availability of each title, either for a ready dispatch or in which of our stores they can be bought. We send regular newsletters with offers and competitions to our registered electronic customers. Books can be personally collected in a number of book stores in the Czech Republic and our Brno store frequently organises book readings, interviews and signing sessions by popular authors. The quality of our service and customer satisfaction was shown when we won the top place in the Shop of the Year 2011 competition in the category Books, music and software, which is an award given by the customers who vote on the basis of their experience with our Internet shop. Will you reveal your plans for the near future? We have plenty of plans. We'll continue publishing our KNIHCENTRUM review magazine, the first issue of which was z oblasti knižního trhu. Velkou výhodou je přímé napojení na published in November. It includes a KNIHCENTRUM TIP 2011 velkoobchod, máme tak neustále skladem nejširší sortiment competition with 50 gift vouchers for tickets to the Czech bestseller titulů a čtenáři na vybranou knihu nemusejí čekat. Spustili awards ceremony which includes a good meal, and a hotel accom- jsme také možnost předobjednávky připravovaných novinek. modation for two. The Czech bestseller competition has a long Na webu uvádíme pro lepší orientaci u každého titulu online tradition in which we have participated in the past. This year's 13th dostupnost, kde lze zjistit množství zboží ihned k odeslání annual awards will take place on the 28th of January 2012 and it is sponsored exclusively by KNIHCENTRUM.cz. We very much i dostupnost na jednotlivých prodejnách. Registrovaným záhope to continue taking part for years to come. For detailed kazníkům posíláme pravidelně newslettery s novinkami, akinformation about the competition see our website. Every comčními nabídkami i soutěžemi připravenými speciálně pro petition entry has a chance to win, the prize is certainly interesting odběratele elektronických zpravodajů. V několika prodejnách one and we are looking forward to finding out how successful the v České republice nabízíme osobní odběr vybraných knížek entries are. I have other ideas currently only in my head but I am a brněnské knihkupectví často hostí autorská čtení, besedy working on them. I love a challenge and KNIHCENTRUM.cz is a autogramiády oblíbených autorů. O kvalitě služeb a spoko- certainly that. jenosti lidí svědčí naše prvenství v soutěži ShopRoku 2011 v kategorii Knihy, hudba, software, což je cena zákazníků, kteří hodnotí svou zkušenost s nákupem v internetovém obchodě. Prozradíte nám, co v blízké budoucnosti plánujete? Plánů je nepřeberně. Pokračovat budeme ve vydávání časopisu KNIHCENTRUM revue, jehož první číslo spatřilo světlo světa v listopadu. Součástí je velká vánoční tipovací soutěž KNIHCENTRUM TIP 2011 o padesát dárkových poukazů na slavnostní udílení cen Českého bestselleru, včetně bohatého rautu a ubytování v hotelu pro dvě osoby. Český bestseller má dlouholetou tradici, na projektu jsme již dříve spolupracovali a třináctý ročník, který se uskuteční 28. ledna 2012, bude mít pod patronátem pouze KNIHCENTRUM.cz. Rádi bychom v této úspěšné tradici pokračovali. Zájemci o soutěž naleznou Internetové knihkupectví KNIHCENTRUM.cz má nejširší nabídku knih všech žánrů za výhodné ceny s rychlým dodáním až domů. Je součástí skupiny PEMIC, předního tuzemského a významného slovenského distributora knih. Do skupiny dále patří například společnost Booknet s vlastní sítí kamenných knihkupectví, specializovaná skladovací společnost Booklogistics a dopravní společnost Booktrans. The online Internet bookstore KINIHCENTRUM.cz offers a wide range of books of every genre at competitive prices and fast delivery. It is a part of the PEMIC group, the foremost national, and an important Slovak book distributor. Other members of the group include Booknet with their own network of traditional brick & mortar stores; a specialised warehouse company Booklogistics; and a book transport company Booktrans. Vášeň / Passion your key to success 17

18 Na nové cestě The new way Průmyslová zařízení od Motoroly jsou populární z mnoha důvodů design, výdrž, odolnost, propracovanost. Jmenovat by se dalo dlouho. Jedno jim však chybělo. Operační platformou byla vždy variace na mobilní systém Windows. Až dosud. Žhavá novinka Motorola ET1 ovšem přináší očekávaný Android, a sice ve specifikaci Gingerbread. In Motorola ET1 Dlouho očekávaný mimozemšťan The much-awaited Extra Terrestrial ET1 není kódovým označením pro postavu ze Spielbergova filmu, ale prostou zkratkou určení přístroje: Enterprise Tablet. Motorola dokázala včas zareagovat na rostoucí oblibu platformy reprezentované zeleným robotem a přišla na trh se zařízením, které si na konkurenci nachystalo hned několik vychytávek. Cílovou skupinou jsou zejména maloobchodníci, v jejichž prodejnách není o nějaký ten karambol nouze. Oproti ostatním tabletům je ET1 odolný, může být osazen čtečkou čárových kódů nebo magnetických pásků. Když se primární baterie vybije v tu nejnevhodnější chvíli, přijde vhod záložní zdroj, který ET1 udrží v chodu až 15 minut, během nichž se hravě hlavní zásobárna energie vymění. Na zadní straně je úchyt se suchým zipem pro pevné zajištění na ruce, přední sedmipalcový displej s rozlišením 1024 x 600 pixelů kryje odolné sklo Gorilla Glass. Wifi připojení může stejně jako celý tablet v průběhu dne sdílet několik zaměstnanců s různou úrovní přístupu podle nastavení zabezpečení. Samozřejmostí jsou Bluetooth a GPS. V plném provozu online vydrží ET1 na jedno nabití více jak osm hodin. Ač to zrovna u průmyslového segmentu není rozhodující, potěší i 8px fotoaparát se záznamem videa v kvalitě 720p a malá webová kamera. Podle přihlašovacích informací vedení automaticky kontroluje a monitoruje využívání schválených aplikací, což pomáhá zajistit neustále vysokou úroveň produktivity práce. Kdo čekal na důvod, proč by měl využívat tablet, právě jej získal. Motorola ET1. Motorola industrial devices are popular for many reasons: design, reliability, resistance, attention to detail. We could go on. But there was one thing missing. The operating system platform was based on Windows. Until now, that is. The red hot new Motorola ET1 has the long-awaited Android open source platform, specification Gingerbread. ET1 is not a code for the Spielberg's film character, but simply an abbreviation for what it is: Enterprise Tablet. Motorola have reacted in good time to the growing preference for platforms represented by a green robot and they brought to the market a tool which contains a number of interesting details, ahead of their competitors. It targets mainly retail outlets, where accidents happen. Compared to other tablets, ET1 is robust and can be equipped with a bar code scanning and a magnetic strip reader. If the main battery runs out in the most inconvenient moment, it is handy to have a back-up source which can keep ET1 going for 15 minutes which is plenty enough to switch to another energy source. The back has a Velcro wrist attachment and on the front there is a 7 display with 1024 x 600 pixel resolution with a Gorilla Glass tough glass cover. The Wifi connection can be shared by a number of employees, with varying levels of accessibility, determined by their security settings. Bluetooth and GPS are of course standard. In the full performance mode ET1 can run for more than eight hours. Although its mainly industrial usage doesn't necessarily require it, it does have an 8MP camera capable of 720p video capture. Based on your login requirements, the management can monitor which application are being used, which ensures a continuous a high level of productivity. If you have been waiting for a reason to have a tablet, here it is: Motorola ET1. 18 Parametry Specifications Rozměry Dimensions 130,5 mm x 224,0 mm x 25,0 mm Hmotnost Weight 630 g Baterie Battery ma CPU 1,0 GHz (dual core Texas Instruments OMAP 4) Paměť Memory 1 GB RAM, 4 GB Flash, 4 GB microsd

19 Moderní proměny Modern transformations Focus Vznášet se po parketu v rytmu valčíku, dát si nezbednou polku, divoký rokenrol nebo vášnivé tango. Dámy v nádherných róbách, pánové v nejlepších oblecích. Reprezentační ples KVADOS, a.s., bude společenskou událostí roku! Přijeďte oslavit dvacetiny spo- lečnosti a podívat se, jakými proměnami prošly in- formační technologie i samotná Ostrava do dnešní, nejmodernější podoby. Zazpívá Miroslav Žbirka, připravena je módní přehlídka, všechno dění kolem bude komentovat herec, muzikálový zpěvák a moderátor Roman Vojtek. Prožijte 10. března 2012 od hodin v Clarion Congress Hotelu Ostrava kouzelnou noc plnou hudby, tance, příjemných gastro lahůdek a nejednoho překvapení. Oh to be on a dance floor gliding to a Waltz, or skipping to a Polka, or letting rip to Rock'n'Roll or give in to a passionate Tango! The ladies in gorgeous ball gowns, the gentlemen in their best suits! The KVADOS Company Ball is bound to be The Social Event of the Year! Come and celebrate the twentieth anniversary of our Company and see how Information Technology and Ostrava itself have changed over time and to see them in their latest, decidedly modern form. Miroslav Žbirka will sing, there will be a fashion show. The event will be presented by the actor and singer Roman Vojtek. The date is 10th of March 2012, the time is 19.20, the venue is the Clarion Congress Hotel Ostrava so come and spend a night full of music, dance, delicious food and surprises! your key to success 19

20 your Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s. Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , (211) Adresa redakce / Editorial Address: Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, Šéfredaktor / Editor-in-Chief: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Jiří Vaculík, Milan Smetana, Šimon Churý, Táňa Arťušenková Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design / Design: Milan Smetana Evidenční číslo / Reg. No.: MK ČR E Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something.

Content Language level Page. Mind map E-commerce All levels 2. Which is why... We use this expression to give a reason for something. Study newsletter 2017 week 7 Content Language level Page Phrase of the week Which is why... All levels 1 Mind map E-commerce All levels 2 Czenglish To sit in the shadow vs. to sit in the shade Pre-intermediate

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více