Výroční zpráva za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2010 Národní vinařské centrum, o.p.s. IČ: DIČ: CZ Zámek Valtice tel./fax: Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 196.

2 1. Vznik a poslání společnosti Národní vinařské centrum, o.p.s. Zámek Valtice IČ: , DIČ: CZ Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 196. Společnost byla zřízena zakládací smlouvou za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti vinařství, vinohradnictví, související gastronomie a vinařského marketingu. Zakladatelé o.p.s. 1) ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 agentura pro trvale udržitelný rozvoj se sídlem Náměstí 32, Mikulov, okres Břeclav 2) Památky jižní Moravy o.p.s., se sídlem Zámek 1, Valtice, okres Břeclav 3) Svaz vinařů České republiky (dřívější název: Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) se sídlem Žižkovská 1275, Velké Bílovice, okres Břeclav Dnem 24. dubna 2002 byla tato společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. Národní vinařské centrum sídlí v historických budovách Státního zámku ve Valticích, které byly zrekonstruovány za přispění Evropské unie a Ministerstva zemědělství ČR. Poznámka: Další z původních zakladatelů občanské sdružení Národní salon vín se sídlem Zámek 1, Valtice rozhodl o ukončení činnosti usnesením valné hromady o dobrovolném rozpuštění občanského sdružení ke dni V rejstříku o.p.s. bylo občanské sdružení Národní salon vín ze seznamu zakladatelů Národního vinařského centra, o.p.s. vymazáno Státní zámek ve Valticích ilustrační foto 1

3 Cíl společnosti Cílem společnosti je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby především v oblasti propagace a podpory vinohradnictví, vinařství a vín s původem ve vinařských oblastech České republiky. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb: a) podpora, propagace a rozvoj vinařství, vinohradnictví a související gastronomie, organizace kulturně-společenských akcí zaměřených na víno b) organizace a prohlubování mezinárodních vztahů v oblasti vinařství a vinohradnictví c) organizace a podpora reklamních a propagačních kampaní a výroba a distribuce reklamních materiálů na podporu konzumace vína d) organizace a podpora prezentačních akcí vín a vinařství na veletrzích, výstavách a podobných prezentacích akcích v ČR i zahraničí e) public relations v oblasti vinařství, vinohradnictví a související gastronomie f) organizace Národní soutěže vín a degustační expozice Salon vín České republiky, případně dalších soutěží vín g) organizace školení a seminářů o víně, vinařství a gastronomii h) vzdělávání v oblasti zemědělství, zejména vinařství, vinohradnictví, problematice vína, gastronomie a cestovního ruchu včetně marketingu a souvisejících aktivit Případně další obecně prospěšné služby v souladu s ročním plánem činnosti a rozhodnutími Správní rady. Společnost bude tyto služby vykonávat samostatně, nebo ve spolupráci, za fi nancování či podpory Vinařského fondu, orgánů státní správy či samosprávy, případně jiných subjektů. Za účelem dosažení účinnějšího využití majetku vykonává společnost tuto doplňkovou činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Bližší specifikace doplňkových činností: Společnost bude vykonávat především tyto doplňkové činnosti: provozovat degustační expozici Salonu vín České republiky, včetně nákupu a prodeje vín a souvisejícího zboží provozovat maloobchod a velkoobchod zbožím zejm. souvisejícím s vínem, vinařstvím a gastronomií; vč. nabídky tohoto zboží na Internetu organizovat a vydávat (popř. překládat) a distribuovat odborné tiskoviny, brožury a knihy z oblasti vinařství, vinohradnictví a související gastronomie pronajímat prostory Národního vinařského centra včetně základních služeb. Případně další činnosti v souladu s ročním plánem činnosti a rozhodnutími Správní rady. Ilustrační foto 2

4 Členové správní a dozorčí rady Národního vinařské centra, o.p.s. (stav k ): Správní rada Mgr. Libor Opluštil, místopředseda Správní rady Ing. Martin Půček Ing. Jan Hajda Ing. Jan Míka Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. Ing. Břetislav Palička, CSc. Josef Valihrach Ing. Pavel Mayer Ing. Jiří Sedlo, CSc. Mgr. David Šťastný Dozorčí rada Mgr. Ing. Marek Šťastný, předseda dozorčí rady Marcela Koňáková Radomír Nepraš Ing. Jan Knopf Ing. Pavel Vajčner Mgr. Marian Švejda Ilustrační foto 3

5 Změny v obsazení správní a dozorčí rady v roce 2010 Mgr. Liboru Opluštilovi vypršel mandát ve správní radě dne Mgr. Libor Opluštil byl opětovně zvolen členem správní rady se začátkem mandátu od Ing. Martinovi Půčkovi vypršel mandát ve správní radě dne Ing. Martin Půček byl opětovně zvolen členem správní rady se začátkem mandátu od Ing. Janu Hajdovi vypršel mandát ve správní radě dne Ing. Jan Hajda byl opětovně zvolen členem správní rady se začátkem mandátu od Ing. Josefu Vozdeckému vypršel mandát ve správní radě dne Ing. Jaroslavu Machovcovi vypršel mandát ve správní radě dne Ing. Antonínu Šťastnému vypršel mandát ve správní radě dne Mgr. David Šťastný byl zvolen členem správní rady se začátkem mandátu od Marcele Koňákové vypršel mandát v dozorčí radě dne Marcela Koňáková byla opětovně zvolena členkou dozorčí rady se začátkem mandátu od Mgr. Marian Švejda byl zvolen členem dozorčí rady se začátkem mandátu od Mgr. Ing. Marek Šťastný byl dnem zvolen předsedou dozorčí rady Zaměstnanci NVC (stav k ) Ing. Pavel Krška, ředitel Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Ing. Šárka Nádvorníková, projektová manažerka Ing. Petr Gondáš, projektový manažer Dana Theimerová, účetní Lenka Ryšková, samostatná asistenka (na rodičovské dovolené) Alena Bačová, samostatná asistentka Petra Švábová, manažer provozu degustační expozice Žaneta Švábová, zástupce manažera provozu degustační expozice Pavel Zbránek, sommelier Marta Horáčková, uklízečka (poloviční úvazek) Ilustrační foto z interieru degustační expozice Salonu vín ČR 4

6 2. Přehled hlavních událostí a činnosti v roce 2010 Chronologický přehled hlavních událostí hodnocení soutěže Salon vín ČR kolo Reginotour Brno prezentace materiálů Vinařské turistiky na stánku JM kraje hodnocení soutěže Salonu vín ČR 2. kolo veletrh Danubius Gastro Bratislava NVC zajišťovalo národní stánek vín z ČR za fi nancování VF P. Krška- účast v pořadu Č. televize Před půlnocí na téma Salon vín ČR, vinařství v ČR atd hodnocení soutěže Grand Prix Vinex v NVC veletrh Holiday World v Praze prezentace materiálů Vinařské turistiky na stánku Czech Tourismu P. Krška účast na tiskové konferenci k Vinařství roku a představení Salonu vín ČR v Praze zasedání Správní rady NVC prezentace vín na veletrhu kongresové a incentivní turistiky Confex a workshopu na ambasádě, Londýn (s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava) Š. Nádvorníková Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Salon vín ČR 2010, předání diplomů a otevření degustační expozice nového ročníku Veletrh Vinex v Brně. NVC zajišťovalo za fi nancování VF prezentaci vín v rámci degustační zóny, ve které se prezentovalo 254 vín od 63 vinařství, návštěvníků v rámci veletrhu Vinex zajišťovalo NVC prezentaci našich vín pro delegaci velvyslanců a obchodních radů zahraničních ambasád v ČR spoluúčast na tiskové konferenci k vinařským stezkám a vinařské turistice v Praze v TIC na Staroměstském nám. (pořádala Nadace Partnerství, za NVC účast P. Gondáš) prezentace vín Salonu vín ČR v hotelu Veltlín v Poysdorfu v rámci projektu Top Cíle (pořádala Centrála cestovního ruchu JM) vyhlášení výsledků soutěže Vinařství roku 2009 a prezentace vín Salonu vín ČR 2010, divadlo Hybernia Praha mezinárodní veletrh Prowein Düsseldorf, NVC kompletně zajišťovalo národní stánek našich vín za fi nancování VF. Na stánku se prezentovala 4 vinařství + VF a NVC, kteří zajišťovali centrální informační pult. NVC také zajišťovalo 2 přednášky o našich vínech. Školení Praktická škola sommeliera 5

7 1. 4. prezentace vín Salonu vín ČR v Lednici při příležitosti podpisu smlouvy na rekonstrukci zámeckých jízdáren hodnocení vín Valtických vinných trhů v NVC prezentace vín na semináři organizovaném MZe ve spolupráci s českou jednotkou Generálního ředitelství pro překlady se sídlem v Lucemburku, za NVC zajišťovali Š. Nádvorníková a M. Babisz veletrh London International Wine Fair, NVC kompletně zajišťovalo národní stánek našich vín za fi nancování VF. Na stánku se prezentovaly 2 vinařství + VF a NVC, kteří zajišťovali centrální informační pult konference Vítejte u nás Znojmo, P. Krška přednáška o projektu vinařské turistiky koordinační schůzka k dalšímu kolu certifi kace vinařské turistiky (Brno, sídlo Nadace Partnerství) zasedání Dozorčí rady NVC hodnocení vín soutěže Vinoforum v Ostravě, za NVC účast P. Krška prezentace Salonu vín v Broumově na akci Vinum et Cetera, zaj. M. Babisz Presstrip ve spolupráci s agenturou Omnimedia, téma vinařská turistika na kolech (zástupci MF Dnes, Deník, Květy, ČRo, Refl ex, Xanthypa...) zaj. P. Gondáš konference Hospitality and Tourism v Praze, pořadatel AHR ČR. NVC zajišťovalo za fi nancování VF prezentaci našich vín + panelové vystoupení o vinařské turistice P. Krška vystoupení v Č. rozhlasu Brno, téma vinařství a vinařská turistika zasedání Správní rady NVC P. Krška vystoupení na pracovním workshopu k projektu propagace Mikulovska a LVA (MěÚ Mikulov) Š. Nádvorníková prezentace vín na Wine Party Brusel P. Krška rozhovor pro Český rozhlas Praha o vinařské turistice a Salonu vín P. Gondáš a P. Krška: koordinační schůzka projektu Podpory a propagace vinařské turistiky na Moravě a v Čechách, (Brno, Nadace Partnerství) P. Krška účast na zasedání Českomoravského svazu vinařských podniků informace o činnosti NVC hodnocení nominační soutěže mikulovské podoblasti v NVC; NVC zajišťovalo formou služby hodnocení vín a výrobu katalogů a diplomů P. Krška a M. Babisz účast na schůzce Svazu vinařů a pořadatelů podoblastních nominačních soutěží Š. Nádvorníková prezentace na veletrhu LIHGA Lichtenštejnsko M. Babisz a Š. Nádvorníková prezentace vín Salonu vín ČR pro Jihomoravský kraj na mezinárodním veletrhu URBIS Představení vín kolekce Salonu vín ČR v Praze při vyhlášení Vinařství roku

8 zasedání Správní rady NVC P. Krška - představení Salonu vín ČR britskému novináři Andymu Mossackovi píšícímu pro BBC, ve spolupráci s agenturou Czechtourism P. Krška prezentace Salonu vín a vinařské turistiky pro zástupce polských cestovních kanceláří (Hotel Prestige, Znojmo) v rámci fam tripu pořádaném CCRJM a účast a spolupráce na přípravě tiskových konferencí ke Svatomartinskému Brno, Praha a Bratislava (P. Krška a M. Babisz) Š. Nádvorníková prezentace vín v Rakousku v rámci akce Týdny české kuchyně Innsbruck akce pro CzechTourism Š. Nádvorníková prezentace vín v Rakousku v rámci akce Týdny české kuchyně Salzburg akce pro CzechTourism P. Krška účast v porotě Bohemia Sekt Sommelier Trophée Junior (Brno) 21. a hodnocení Svatomartinských vín v NVC P. Krška spolu s pracovníky VF prezentace našich vín na recepci k příležitosti státního svátku na Pražském hradě organizace a účast (P. Krška) na informačním semináři pro zástupce ministerstva zemědělství Moldávie pořádalo MZe ČR Š. Nádvorníková prezentace vín v Rakousku v rámci akce Týdny české kuchyně Bregenz akce pro Czech Tourism Svatomartinské účast na PR aktivitách a akcích pro veřejnost (M. Babisz Brno, P. Krška Bratislava) zasedání Správní rady NVC Představení vín kolekce Salonu vín ČR na pražském Hradě při příležitosti státního svátku 28. října

9 Přehled činnosti podle jednotlivých témat činnosti NVC Soutěž vín a degustační expozice Salonu vín České republiky Desátý ročník Salonu vín ČR byl slavnostně otevřen 26. února V průběhu otevírací doby degustační expozici Salonu vín 2010 (konec února 2010 leden 2011) absolvovalo některý z degustačních programů osob, což je nárůst 3 % oproti předchozímu roku. Vinařský fond se podílel na 50 % fi nancování výroby katalogů a billboardové propagační kampaně. Nad rámec vín kolekce Salonu vín ČR 2010 bylo v degustační expozici v období červen srpen prezentováno také 12 vzorků mladých růžových vín a v období září prosinec 12 mladých vín, oceněných na prestižních zahraničních soutěžích vín Stejně jako v loňském roce probíhalo návštěvnické hlasování pro vína a vinařství v Salonu vín ČR a na recepci Salonu vín je nainstalováno PC, které mohou návštěvníci pro toto hlasování využít. Pokračoval projekt společné vstupenky se Zámkem Valtice Na konci roku 2010 byl uveden do provozu degustační automat značky ByTheGlass o možnost degustace z tohoto automatu byl rozšířen počet degustačních programů. Bylo obnoveno navigační značení na degustační expozici Salonu vín ve Valticích, byl přidán banner na plot restaurace pod zámkem a bude přidán jeden navigační panel na ul. Střelecká. Náhledy materiálů kolekce Krajem vína 8

10 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost V roce 2010 uspořádalo NVC 29 seminářů o víně. Přehled kurzů a seminářů v roce 2010: Kurz Lektor Počet kurzů Počet účastníků Celkem Úvod do degustace pro SZPI doc. Ing. Josef Balík, PhD Celkem Úvod do degustace vína doc. Ing. Josef Balík, PhD Chemický rozbor vína doc. Ing. Josef Balík, PhD Úvod do degustace vína pro RRAJM doc. Ing. Josef Balík, PhD Celkem Praktická škola sommeliera Libor Nazarčuk Celkem Sommelier Junior školení Libor Nazarčuk 2 63 Sommelier Junior zkoušky Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO školení Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO zkouška Ing. Marek Babisz, Ing. Šárka Nádvorníková doc. Ing. Josef Balík, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Marie Kyseláková, CSc., Ing. Radek Sotolář doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Konference Moderní trendy propagace vína 1 94 Aktuální trendy výroby vína technologické školení pro vinaře před vinobraním v roce 2010 Nové požadavky v rámci čerpání nárokových dotací se zaměřením na SAPS a AEO Celkem Nové předpisy ve vinohradnictví a vinařství Půček, Vidlář, Ochman, Kománková, Dostál Proškolování degustátorů doc. Ing. Josef Balík, Ph.D Celkem Distribuce materiálů o značce Vína z Moravy / vína z Čech, provoz e-shopu NVC NVC provozovalo v rámci své webové stránky systém e-shopu, který používá jak k distribuci knih, sommelierských potřeb, tak k distribuci propagačních tiskovin o víně a vinařské turistice a POS materiálů vinotékám, vinařům i milovníkům vín. V roce 2010 bylo vyřízeno celkem 1021 objednávek, z toho bylo propagačních (propagační materiály) a smíšených (zboží + propagační materiály) 684. Mimo to NVC zajišťuje obecné skladování a výdej materiálů Vinařského fondu. Provoz webové stránky Národní vinařské centrum provozuje mimo své webové stránky také národní stránku moravských a českých vín (s českými doménami a Součástí stránek jsou aktuality a oblíbený kalendář vinařských akcí v ČR. Tato stránka je spravována za podpory Vinařského fondu. V roce 2008 proběhnul kompletní redesign těchto stránek za účelem zvýšení přehlednosti navigace a modernizace designu. Stránka získala v roce 2009 výborné umístění na soutěži WebTop100 (národní soutěž webových stránek) 9

11 druhé místo v kategorii potravinářství a gastronomie. Tato webová stránka je propojena také s dalšími weby (jizni-morava.cz, fi rmy.cz, czecot.cz, svcr.cz), které přebírají kalendář akcí, databázi vinařů a další informace. Průměrná návštěvnost stránek je na úrovni cca návštěvníků/měsíc (dle metodiky GoogleAnalytics). Návštěvnost ukazuje následující graf: Projekt podpory a propagace vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách NVC realizovalo po celý rok 2010 projekt, fi nancovaný z prostředků Vinařského fondu a z reklamy v průvodcích To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách. Partnery projektu jsou Nadace partnerství, Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Ministerstvo zemědělství ČR a Cech českých vinařů. Přehled hlavních aktivit tohoto projektu Byla dokončena třetí etapa projektu certifi kace objektů vinařské turistiky. 17 podnikatelských subjektů přihlásilo k certifi kaci 36 zařízení v kategorii vinařství, vinný sklep, vinotéka, vinařské ubytování a vinařská restaurace. 30 z nich nakonec vyhovělo certifi kačním kritériím Byly dokončeny materiály projektu Krajem vína vinařská turistika pro rok 2011, za fi nancování Vinařského fondu a spolufi nancování z placené reklamy. V rámci této etapy projektu byl vytištěn kalendář vinařských akcí (6000 ks v lednu a 6000 ks vyjde v červnu 2011), Průvodce vinařskou Moravou (ČJ ks, AJ ks, Průvodce vinařskými Čechami (ČJ ks, AJ ks), mapy vinařských podoblastí (4 x ks), mapa vinařské oblasti Morava (ČJ ks). Materiály byly představeny na veletrhu Region Tour a dalších veletrzích cestovního ruchu i vinařských. Novinkou tohoto roku jsou redakční články v průvodcích - rozhovory s významnými osobnostmi jednotlivých podoblastí, které se svěřují čtenářům o svém vztahu k vínu a vůbec k vinařství a vinařské turistice v České republice. Druhou novinkou je představení vždy dvou atraktivních vinařských zážitků každé podoblasti, které nabízejí certifi kovaná zařízení vinařské turistiky, která jsou zároveň zapojena do projektu České centrály cestovního ruchu CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj ČR Kudy z nudy. Po úspěchu v lednu na veletrhu Regiontour&Go 2011, kdy získala edice KRAJEM VÍNA ocenění za II. místo ve Velké soutěži cestovního ruchu v kategorii Nejlepší jednotná kampaň, se podařilo materiálům vinařské turistiky získat I. místo v kategorii Nejlepší propagační materiál veletrhu Holiday World Praha. V současné době jsou distribuovány přes TIC, spolupracující vinaře a vinotéky a zasílány zdarma na vyžádání. Samostatným projektem ve výši Kč byla řešena medializace vinařské turistiky. Projekt se skládal z částí: Příprava materiálů o vinařské turistice a jejich umísťování do médií, Spolupráce s tituly vydavatelství SANOMA Seriál článků v titulech vydavatelství SANOMA a novinářského výletu Krajem vína na kolech. Propagace moravských a českých vín v zahraničí Bylo dokončeno zaslání vzorků vín na zahraniční soutěže pro rok Celkem bylo za rok 2010 zasláno 1010 vzorků na 10 soutěží vín. NVC připravilo pro schválení Radou VF plán účasti na zahraničních soutěžích pro rok NVC zajišťovalo národní stánky moravských a českých vín na veletrzích Prowein Düsseldorf, London International Wine Fair v Londýně a Danubius Gastro v Bratislavě. Tyto aktivity byly fi nancovány z prostředků Vinařského fondu. 10

12 Další aktivity na podporu moravských a českých vín ve spolupráci s Vinařským fondem Probíhala průběžná komunikace s vinotékami, distribuce propagačních materiálů a správa databáze vinoték NVC zajišťovalo za fi nancování VF srovnávací cenovou degustační zónu na veletrh Vinex v Brně. NVC se podílelo na projektu propagace mladých vín pod značkou Svatomartinské zajišťovalo zejména hodnocení vín, komunikaci s vinaři, distribuci propagačních materiálů a spolupráci na P.R. aktivitách Projekty vzdělávání a propagace z prostředků EU Byl podán projekt do operačního programu přeshraniční spolupráce, fond mikroprojektů, název projektu: Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR, celkové náklady projektu (17 393,1 vč. DPH). Realizace projektu začala a končí dnem Byl podán projekt do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Název projektu Sommelier junior následné vzdělávání, celkové způsobilé náklady projektu Kč. Projekt byl schválen, výše uznané podpory činí Kč. Realizace projektu začala Oprava a údržba prostor NVC Byl rekonstruován nově pronajatý sklepní prostor (za hlavním sklepem Salonu vín), kde byla opravena podlaha, provedena elektroinstalace a instalovány kóje na skladování vín. Prostor je využit jako prostor pro VIP kóje a degustace V měsíci březnu bylo provedeno sloučení dvou elektroměrů NVC do jednoho (ze dvou 3 x 40 W a 3 x 60 W na jeden 3 x 80 W) Další informace Do ostrého provozu byl uveden systém NVC pro hodnocení vín na počítačích. Systém se skládá z originálního software, serveru a 18 netbooků (později byl počet rozšířen na 30). Tento systém se stal v krátké době standardem při hodnocení nejprestižnějších soutěží vín v ČR, konaných v degustačním pracovišti NVC i mimo něj. Systém byl také rozšířen o jazykové verze německou a anglickou. Pokračoval projekt zařazení Degustační expozice Salonu vín ČR a zámku Valtice mezi TOP výletní cíle jižní Moravy projekt Centrály cestovního ruchu jižní Moravy v rámci česko-rakouské příhraniční spolupráce, fi nancované z EU. NVC vydalo knihu Po cestách ke špičkovému vínu a probíhala příprava vydání aktualizovaného dotisku knihy Sklepní hospodářství Dne zapsal Úřad průmyslového vlastnictví pro NVC do svého rejstříku zápis slovní ochranné známky Salon vín (pro služby (35) organizování komerčních výstav, soutěží a přehlídek; (43) expertní a poradenské služby a činnost v oblasti hodnocení a klasifi kace vín). NVC převzalo po domluvě se SVČR a Veletrhy Brno organizaci soutěže Grand Prix Vinex od roku Na konci roku 2010 probíhala příprava nové grafi ky, nového statutu a dalších náležitostí. 11

13 3. Cíle pro další činnost v roce 2011 (schváleno Správní radou NVC dne ) V roce 2011 bude Národní vinařské centrum, o.p.s. provádět obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti v souladu se zakládací smlouvou a statutem o.p.s.; zejména: 1. Organizace Národní soutěže vín a degustační expozice Salonu vín ČR Organizace Národní soutěže vín a degustační expozice Salonu vín ČR. NVC znovu požádá Vinařský fond o částečné fi nancování katalogu formou reklamy značky Vína z Moravy, vína z Čech a na propagaci soutěže jako národní soutěže vín ČR. Katalog se poté může dávat zdarma k degustačním programům, což se v předešlých letech velmi osvědčilo. Součástí prezentací vín v expozici Salonu vín budou také krátkodobé prezentační akce růžových vín a úspěšných mladých vín. 2. Vzdělávací a publikační činnost Vzdělávací činnost ve spolupráci s Vinařským fondem a dalšími institucemi, určená pro odbornou veřejnost (vinaře, pracovníky vinoték a gastronomie). Vzdělávací činnost pro odbornou veřejnost s možným fi nancováním z fondů EU. Vzdělávací činnost ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR Vzdělávací činnost ve spolupráci se SOŠV a SOUZ Valtice a MENDELU Lednice zejm. v oblasti školení degustátorů Provozování degustačního pracoviště pro hodnocení vín, vč. správy a dalšího rozvoje počítačového systému pro hodnocení vín. Konference Moderní trendy propagace vína

14 3. Prezentace našeho vinařství v ČR Prezentace vín s původem v ČR ve spolupráci s Vinařským fondem, příp. dalšími institucemi na veletrzích a výstavách zaměřených na vinařství, víno, příp. cestovní ruch. Spolupráce s Vinařským fondem, nebo dalšími institucemi na propagačních projektech našich vín, např.: Obecná propagace vín pod značkou Vína z Moravy, vína z Čech Projekt vinařské turistiky Projekt podpory vinoték Komunikace s gastronomií Správa a rozvoj oficiální webové stránky našich vín Skladování a distribuce, příp. tvorba reklamních a propagačních materiálů Spolupráce při propagaci Svatomartinských a růžových vín Spolupráce na aktivitách v oblasti public-relations 4. Podpora exportu a propagace v zahraničí Prezentace vín s původem v ČR ve spolupráci s Vinařským fondem, příp. dalšími institucemi na veletrzích a výstavách v zahraničí zaměřených na vinařství, víno, příp. cestovní ruch. Organizace společné účasti vín z ČR na zahraničních soutěžích vín ve spolupráci s Vinařským fondem 5. Obchodní činnost Nákup zboží souvisejícího s vínem a vinařstvím a prodej zejm. v degustační expozici Salonu vín a v e-shopu NVC. 6. Poskytování služeb Pronájem prostor vč. poskytování základních služeb. Národní expozice vín z ČR na veletrhu Prowein

15 4. Finanční část shrnutí rozvahy a výkazu zisků a ztráty Rozvaha za účetní rok 2010 Aktiva (v tis. Kč) Na začátku úč. období Na konci úč. období Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek celkem Aktiva celkem Pasiva (v tis. Kč) Na začátku úč. období Na konci úč. období Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Náklady (v tis. Kč) Celkem Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem 4 Ostatní náklady celkem 237 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 434 Daň z příjmů 0 Náklady celkem Ilustrační foto 14

16 Výnosy (v tis. Kč) Celkem Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem Ostatní výnosy celkem 513 Provozní dotace celkem 398 Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 61 Daň 0 Výsledek hospodaření po zdanění 61 Náklady a výnosy dle středisek Střediska Náklady celkem Výnosy celkem Hospodář. výsledek Neziskové = hlavní Komerční Režijní Celkem Po přepočtu režijních nákladů a výnosů koeficientem nákladů z hospodářského výsledku celkem 61 tis. Kč, připadá 197 tis. Kč na hlavní činnost a 258 tis. Kč na hospodářskou činnost. Další náležitosti výroční zprávy dle 21 zákona o obecně prospěšných společnostech jsou uvedeny v plném znění roční účetní závěrky (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce), která je přílohou této výroční zprávy. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů Provozní dotace: Vinařský fond konference Moderní trendy SZIF projekt EAFRD Kč Kč Vlastní zdroje: Tržby z prodeje služeb Kč Tržby za prodané zboží Kč Zápočty pronájmů NPÚ Kč Ostatní výnosy Kč Celkem Kč Stručné zhodnocení účetní závěrky Celkové náklady v r ve výši tis. Kč vzrostly oproti r o 1.75 % (Náklady r celkem tis. Kč) Celkové výnosy v r ve výši tis. Kč vzrostly oproti r o 1,7 % (Výnosy r celkem tis. Kč hospodářský výsledek Zisk ve výši 72 tis. Kč) Hospodářský výsledek r Zisk ve výši 61 tis. Kč Na rok 2011 je rozpočet nákladů a výnosů plánován ve výši tis. Kč 15

17 5. Výrok auditora k účetní uzávěrce 16

18 17

19 18

20 Generální partner Salonu vín ČR pro rok 2010 Hlavní partneři Salonu vín ČR pro rok 2010 Partneři Salonu vín ČR pro rok 2010 Mediální partneři Salonu vín ČR pro rok 2010 lidovky.cz Zpravodajský server Lidových novin

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Národní vinařské centrum, o.p.s. IČ: 262 84 391 DIČ: CZ 262 84 391 Zámek 1 691 42 Valtice tel./fax: 519 352 072 www.vinarskecentrum.cz Zapsána v rejstříku obecně prospěšných

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz 2 www.karlovyvary.cz 3 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Řídící orgány... 6 Poslání... 7 Činnost v roce 2013... 9 Činnost poboček... 9 Webové portály... 10 Marketingové aktivity...

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism

Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism OBSAH 04 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organigram

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr.

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. BIOPRODEJNY PRO-BIO Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. Iva Buriánková Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více