Skauting najít kamarády, zažít dobrodružství. 23. světové skautské jamboree projekt českého kontingentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skauting najít kamarády, zažít dobrodružství. 23. světové skautské jamboree projekt českého kontingentu"

Transkript

1 23. světové skautské jamboree projekt českého kontingentu Kirara-hama, Yamaguchi City Yamaguchi Prefecture, Japonsko Skauting najít kamarády, zažít dobrodružství

2 Junák - svaz skautu o a skautek CR ˇ Skauting je celosvětové neformálně vzdělávací hnutí pro mládež, které všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků, pobytu v přírodě a dalších činností. Světový skauting sdružuje 162 národních organizací s více než 40 miliony skautů a skautek, z nichž je více než 7 milionů dospělých dobrovolníků. Skauting to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí hlavně tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít vztah k přírodě. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí pomocí her, zážitků, aktivit a dalších činností. Junák svaz skautů a skautek ČR sdružuje víc než 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS. Skautské projekty Hlavním přínosem skautingu pro svět kolem je příspěvek k výchově mladých lidí v zodpovědné občany. Skauti různého věku se účastní velkých akcí, které pro sebe připravují a zároveň se zapojují do charitativních projektů s přesahem mimo hnutí. Zanechávají svět o trochu lepší, než jaký ho našli. Akce mají krajský, celorepublikový a někdy i mezinárodní charakter. Smyslem je nejen se naučit nové věci a rozšířit si obzory, ale také potkat nové lidi z různých koutů republiky, Evropy, světa. Betlémské světlo Každoročně skauti vozí do České republiky vánoční plamínek Betlémského světla. Světlo se každoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do tisíců domácností napříč Evropou. Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru, přátelství a vánoční pohody. Rozvážením Betlémského světla tak skauti přinášejí naději a radost do mnoha domovů. Závody družin Závody světlušek a vlčat pro děti do 12 let a Svojsíkův závod pro skautky a skauty mezi 11 a 15 roky prověřují schopnosti a znalosti v praxi. Jednotlivé disciplíny jsou zaměřené na dovednosti využitelné v praktickém životě a mají svůj symbolický rámec. Obrok - párty s tisícovkou přátel Jednou za dva roky stráví vždy tisícovka skautů a skautek starších 15 let několik dní na celorepublikovém setkání Obrok. Potkávají se, diskutují s odborníky, navazují kontakty, realizují workshopy i službu pro místní komunitu lidí. Večery pak vyplní zábavou na koncertech nebo posezením v na krátkou dobu postavených čajovnách nebo kavárnách. Skauting pro všechny Skauting pro všechny je projekt, který spojuje jednotlivce ze skautského hnutí i odborné veřejnosti, pro které je důležitým tématem otevření skautingu pro všechny děti se specifickými potřebami. Jejich cílem je věnovat pozornost formování postojů dětí v oddílech v této oblasti a vytvářet podmínky pro začleňování dětí s různými druhy znevýhodnění do činností oddílů. Velikonoční skautské kuřátko Každý rok se stává tento projekt velkým spojencem organizátorů sbírky a významně tak přispívá k naplňování hlavního cíle Pomozte dětem!: zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let v České republice. 2

3 KAPKA - společně proti leukémii Humanitární akce skautů a skautek od 15 let je pořádaná ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace. Peníze na podporu Nadace získávají skauti během jednoho červnového víkendu za mytí oken automobilů na čerpacích stanicích. Postavme školu v Africe Téměř každé druhé dítě v Etiopii nechodí do školy. Často prostě proto, že v jeho okolí žádná škola není. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Spolupracujeme s Člověkem v tísni a doposud jsme díky sbírce v Etiopii vybudovali 15 škol. Tyto děti mají velkou šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň. Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn Skauti vybudovali a již několik let provozují unikátní vzdělávací místo pro mimoškolní výchovu, pobytové středisko ekologické výchovy, které na národní úrovni (tj. pro školy z celé ČR) poskytuje inovativní kurzy. Snaží se mimo jiné i o zabezpečení základny pro ochranu přírody v jižní části Moravského krasu. Skautské století Jedná se o projekt, který představuje, jaký byl, je a bude český skauting. Zachycuje příběhy skautských pamětníků i pro příští generace a propojuje mladší a starší generace v Junáku. V rámci projektu jsou připravovány výukové programy pro skautské oddíly i vzdělávací akce, ve kterých se účastníci na základě historických událostí mohou zamýšlet nad nedávnou historií a přetrvávajícími hodnotami skautingu. Více než 200 nahrávek pamětníků, další historické materiály a informace o akcích najdete na adrese Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. Junák se proto zapojil do projektu České rady dětí a mládeže. Připravuje a zkouší v praxi vzdělávací programy pro děti a mládež zaměřených na rozvoj v oblasti finanční gramotnosti. Znamená to, že hledá způsoby, jak se naučit zacházet s penězi, vědět, co všechno s nimi můžeme dělat a jak nakupovat, spořit, vybírat z bankomatu nebo vyměnit za jinou měnu. Klade si za cíl rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abychom se mohli orientovat v současné ekonomické realitě. Jamboree 2015 První světové skautské jamboree se uskutečnilo v roce 1920 ve Velké Británii a od té doby se každé čtyři roky potkávají tisíce skautek a skautů, vždy na jiném místě, aby zde zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství. Pro skauty je to příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat skauting z globálního hlediska. Zároveň skauti ukazují celému světu naplnění základních myšlenek skautingu přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. Na světovém jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se hravou formou vzdělávají ve věcech globálních problémů (odpad, diskriminace, lidská práva) a zároveň prezentují svou zemi. Setkání je určené mladým lidem ve věku let, které podporují dospělí dobrovolníci. Světová skautská jamboree jsou olympiádou a výstavou EXPO dohromady. Všechny zúčastněné státy mají na jamboree svůj výstavní prostor, tedy jakýsi expo stánek. Čeští skauti prezentují krásnou krajinu České republiky, naše sportovní úspěchy, české vynálezy a samozřejmě také české osobnosti, které zná celý svět. Mnoho skautů napříč všemi kontinenty zajímá také pohnutý osud České republiky v druhé polovině 20. století, kdy u nás vládla nesvoboda a totalita. Světového skautského jamboree 2015 se zúčastní asi mladých lidí z celého světa a každý den budou do areálu proudit další tisíce návštěvníků a to z i řad neskautů. Skautská jamboree jsou hojně navštěvována osobnostmi z celého světa pravidelně jezdí na jamboree například švédský král Carl Gustav XVI., řada princů a knížat, prezidenti různých zemí či známé osobnosti. Za celý svůj život nezažijete v tak krátkém časovém intervalu tolik zážitků, na které budete vzpomínat po celý svůj život! Trávit čas s někým, kdo Vás nezná a v životě Vás neviděl, ale přesto Vás zdraví, usmívá se a je Vám ochoten s čímkoli pomoci, je přeci strašně príma. :-) Navíc zjistíte, že svět může být přece jenom lepší, ale musí člověk chtít. Klára Vechtová, ˇ úcastnice ˇ 22. svetového ˇ jamboree ve Švédsku

4 Smysl a cíle našeho snazení ˇ Junák se svými aktivitami snaží podpořit ty členy, kteří se v souladu s principy a posláním skautingu rozhodli věnovat část svého času veřejně prospěšným činnostem. Nabízíme a podporujeme proto širokou paletu vzdělávacích i zážitkových akcí. Množství a kvalita veřejně prospěšné činnosti je přímo závislá na počtu mladých lidí, které oslovíme, a také na jejich nadšení pro dobrovolnou práci. Finanční podpora jednorázových charitativních akcí má velmi krátkodobý efekt. Peníze a čas investované do motivace a začlenění mladých skautů a skautek mají naopak efekt dlouhodobý a mnohonásobně se vrátí formou kvalitně odvedené práce a vlastní iniciativy při vymýšlení nových projektů. Účast na světovém jamboree je bezpochyby velikým zážitkem a může sloužit jako motor a inspirace pro ty skauty, kteří se akce zúčastní. Proto jsme na světové jamboree vybrali takové skautky a skauty, kteří už nyní odvádí ve svých oddílech a na společných akcích velký kus práce a kteří by se v budoucnosti mohli stát vůdci skautských oddílů a iniciátory velkých veřejně prospěšných akcí. Světové skautské jamboree je dobrou příležitostí pro prezentaci České republiky a jejích krajů. HLAVNÍ CÍL NAŠEHO SNAŽENÍ Chceme vyslat na světové skautské jamboree do Japonska 274 mladých skautů a skautek ze všech koutů České republiky, kteří se aktivně podílí na práci s dětmi a na různých charitativních projektech. Český kontingent bude v Japonsku jednotný a bude úspěšně reprezentovat a účastníci si z jamboree odvezou pozitivní zážitky a zkušenosti na celý život. Účastníci budou po účasti na Jamboree dále motivováni pro činnost v Junáku, zejména ve svých domovských oddílech, ale i na vyšší úrovni (regionální, celostátní). dějin. Představíme interaktivně naše úspěchy na poli sportovním i vědeckém, postavíme český vynález stanovou podsadu, představíme nejznámnější česká města jako jsou Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Brno, Český Krumlov a mnoho dalších. Společně se zeměmi Visegrádské čtyřky se naše země představí na společné recepci, kde zástupcům všech zemí představíme Českou republiku a český skauting. A aby toho nebylo málo, podobně jako na světových jamboree ve Velké Británii a Švědsku, uvaříme české pokrmy, necháme ochutnat českou Kofolu či nealkoholické pivo. Sounáležitost Je důležité posílit sounáležitost se skautským hnutím (jsme součástí velké skautské rodiny) a uvědomit si odlišnosti mezi jednotlivými skautskými asociacemi v různých částech světa. Účastníci si uvědomí velikost a pospolitost skautského hnutí, budou si vědomi rozdílů mezi kulturami. Stejně jako česká delegace na olympijských hrách budeme mít společné a jednotné kontingentní oblečení. A aby se skauti z různých končin České republiky znali, uspořádáme pro ně několik společných setkání. Reprezentace České republiky a Junáka Chceme zaujmout celý svět stejně dobře jako naše výstava na EXPO v Šanghaji. Ukážeme všem, kde leží Česká republika, kdo byl T. G. Masaryk, Václav Havel, Karel Čapek, Karel IV. a další významné osobnosti českých Neformální vzdělávání V rámci světového skautského jamboree dochází k získání zkušeností s dobrovolnickou prací na velké mezinárodní akci a v mezinárodním kolektivu. Skauti starší 18 let pracují v různých oblastech, které jsou nutné k dennímu zabezpečení takové akce. To, za co se platí na různých mezinárodních festivalech ohromné částky, na světových skautských jamboree skauti zvládají zdarma vaříme si, vydáváme jídlo ostatním, stavíme tábořiště, provozujeme pořadatelskou a bezpečnostní službu, připravujeme program, uklízíme tábořiště, zařizujeme backstage v produkci nebo třeba děláme guest servis pro VIP hosty na jamboree. I díky tomu všemu si členové mezinárodního servis týmu vyzkouší nové činnosti, načerpají cenné zkušenosti, které se jim mohou hodit i v profesním životě. 4

5 Harmonogram projektu srpen 2013 výběr a schválení vedoucího akce sestavení managementu kontingentu říjen 2013 sestavení harmonogramu propagace první mediální kampaň - registrace schválení hrubého rozpočtu projektu schválení rámcového projektu VRJ listopad 2013 první jednání s partnery přihlášení kontingentu japonským organizátorům spuštění webu a registračního systému prosinec 2013 registrace účastníků leden 2014 zaplacení 1. části účastnických poplatků organizátorům příprava a výroba materiálů pro sponzory spuštění hlavní propagační kampaně březen 2014 prezentace projektu na Valném sněmu Junáka duben 2014 výběr vedoucích dětských jamoddílů setkání vedoucích kontingentů v Japonsku první setkání členů servis týmu červen 2014 září 2014 oslovení speciálních hostů nákup letenek pro členy kontingentu říjen 2014 podání projektu o grant z rozpočtu MŠMT druhé setkání členů servis týmu prosinec 2014 mediální kampaň k blížícímu se jamboree leden 2015 zaplacení 2. části účastnických poplatků organizátorům finální registrace kontingentu zadání kontingetních předmětů do výroby únor 2015 třetí setkání členů servis týmu setkání členů jamoddílů únor 2015 březen 2015 spuštění e-shopu na webu další vlna mediální kampaně setkání vedoucích kontingentů v Japonsku podepsané hlavní smlouvy s partnery duben 2015 setkání celého kontingentu vydání informačního handbooku finální verze reprezentačních programů zajišťovaných českým kontingentem v Japonsku květen 2015 doprava materiálu na místo WSJ květen 2015 červen 2015 prezentace projektu na Obroku 2015 v Liberci červenec 2015 mediální kampaň k blížícímu se jamboree plánovaný příjezd servis týmu na místo ( ) happening před odjezdem plánovaný příjezd účastníků na místo ( ) Světové skautské jamboree 2015 ( ) odjezd účastníků ( ) odjezd servis týmu ( ) říjen 2015 vydání fotoknihy a rozjezd výstavy z jamboree afterparty pro management a servis tým listopad prosinec 2015 vyúčtování projektu a tvorba závěrečné zprávy leden 2016 ukončení projektu Potřebuji být stále aktivní a nejraději organizuji akce s partou přátel, od kterých vím, co čekat. Vážím toho, že jsem dostala příležitost umožnit skautům a skautkám z ČR podívat se do Japonska a zúčastnit se akce, na kterou budou vzpomínat celý život. Kdo se rozhodne přispět na výpravu skautů do Japonska má jistotu toho, že jde o investici do aktivních a správných kluků a holek, kteří budou tvořit lepší společnost. Mgr. Mariana Ermlová, manazerka ˇ ceského ˇ kontingentu WSJ

6 Rozpocet ˇ kontingentu příjmy účastnické poplatky (18-) účastnické poplatky (18+) vlastní zdroje příjmy od partnerů prodej zboží ostatní příjmy PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝDAJE management projektu vedení jamoddílů HR reprezentace ČR a Junáka propagace a PR, tisk režijní náklady logistika a doprava účastnické poplatky celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč rezerva Kč VÝDAJE CELKEM Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 Kč Nabízíme Podle formy a výše pomoci: partnerství Junáka včetně možnosti využít projekt českého kontingentu k vlastní propagaci, uvedení na oficiálním seznamu sponzorů reklamní prostor ve skautských médiích (pět časopisů určených pro různé věkové kategorie má dosah až 50 tisíc čtenářů uvedení loga partnera na promo materiálech, uvedení loga a odkazu na webu a inzerce zdarma v časopise pro dospělé členy Junáka v odpovídajícím rozsahu používání označení XXXX partner akce ve všech materiálech před akcí, během akce a po dobu 12 měsíců po jejím ukončení, prezentace na webových stránkách Junáka a českého kontingentu,... umístění reklamního panelu v Českém expozičním stánku, uvedení a prezentace při happeningu k odjezdu, uvedení loga na putovní výstavě po skončení světového skautského jamboree a ve fotopublikaci, která budou vydána po skončení světového skautského jamboree, uvedení loga v prezentačním filmu. Rozdělení partnerství: Generální partner JUNÁKA finanční částka alespoň: Kč jednotlivé podmínky nastaveny individuálně Generální partner českého kontingentu finanční částka alespoň: Kč Hlavní partner českého kontingentu finanční částka alespoň: Kč Partner českého kontingentu finanční částka alespoň: Kč Partner konkrétní služby (příklady) Hlavní mediální partner Mediální partner Oficiální dopravce Mezinárodní přepravní partner Oficiální pojistitel Všem partnerům předem děkujeme! 6

7 Jak to vypadá na jamboree? 7

8 23. světové skautské jamboree Junák svaz skautů a skautek ČR Senovážné nám Praha kontakt: Mgr. Martin Štěrba manažer fundraisingu tel:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Následující data pocházejí z výzkumů:

Následující data pocházejí z výzkumů: 5 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Mezinárodní Dobrovolnictví. v České republice s INEX SDA. Příručka pro hostitele projektů

Mezinárodní Dobrovolnictví. v České republice s INEX SDA. Příručka pro hostitele projektů Mezinárodní Dobrovolnictví v České republice s INEX SDA Příručka pro hostitele projektů Praha, 2012, aktualizováno 2014 Obsah Mezinárodní dobrovolnictví a INEX SDA 2 Přínos mezinárodního dobrovolnictví

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více