Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od do 1.00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí Při pochovávání basy budou účinkovat Členové MS OS ČČK Brno-město a hosté z Komína K tanci a poslechu hraje hudební duo Ex Vstupné 80 Kč předprodej na ul. Charbulova 61. Na vás se těší a pěknou zábavu přeje Výbor MS OS ČČK Brno-město číslo 48 v Brně-Černovicích TJ Sokol Brno IV Černovice pořádá Vážení spoluobčané, skončil rok s číslovkou 13, který pro naši republiku a její občany nebyl jednoduchý. Ekonomika přes optimistické předpovědi vlády nerostla na rozdíl od našich bezprostředních sousedů, kde došlo k obratu. Naopak, aby propad nebyl tak markantní, vláda přistoupila k některým omezujícím krokům, počínaje novelou zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která pouze negativně zasáhla rozpočty největších měst a potažmo jejich městských částí, snížení platů ve veřejné správě, podstatným škrtům v sociální oblasti, zvýšení přímých daní (DPH) a v neposlední řadě Česká národní banka odsouhlasila avizovanou devizovou intervenci proti koruně, která vůči euru oslabila k začátku roku 2014 na 27,50Kč. Tato devalvace naší měny má pomoci stagnující ekonomice zvýšením exportu našich výrobků, vytvoření nových pracovních míst a tím snížit nezaměstnanost. Otázkou je, zda tato tvrdá opatření vůči občanům povedou k ekonomickému růstu a prosperitě. Zatím všechny kroky iniciované ministerstvem financí a odsouhlasené vládou kýžený obrat nenaplňují. Na druhé straně jsme zaznamenali plýtvání finančními prostředky ministerstev, kde se zadávaly zakázky za stamiliony bez výběrových řízení končící krachem (S-karty, IT programy) a korupčními skandály. Nespokojenost občanů s vládní politikou završil pád vlády a následující volby do Sněmovny Parlamentu ČR. Nová vláda má před sebou nesnadný úkol. tvrdit v praxi, že koaliční smlouva anásledné programové prohlášení nové vlády není pouze papír s teoretickými sliby, ale že vláda je schopna plnit přijaté závazky. Chování vlády a slíbené úspory v hospodaření ministerstev rozhodnou o tom, zda se naše republika svojí hospodářskou kondicí připojí k okolním zemím, které již v roce 2013 realizovaly růst HDP. Finanční politika státu se projevila v pokračování trendu nižších dotací do rozpočtu 2014 k zajištění výkonu státní správy statutárního města Brna potažmo v sobotu od hodin v tělocvičně na ulici Štolcova 8/12, Brno dětský karneval se zábavným programem pro děti Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, písničky z pohádek, dětská diskotéka, odměny a to vše za účinkování Divadla Koráb! Na všechny děti se těšíme. Prosíme přezůvky s sebou. Vstupné: dítě 10 Kč, dospělí 20 Kč Za TJ Sokol Brno IV Petra Quittová starostka Slavnostní otevření ledové plochy Foto Mgr. M. Kubík dokončení na straně 2 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 městských částí. Pro naši městskou část je to propad cca 0,6 mil. Kč. Výpadky této dotace pro MČ nahradilo město Brno zvýšením víceúčelové dotace, což je třeba ocenit. Na zasedání Zastupitelstva naší MČ 12. prosince 2013 před schválením programu předložila ČSSD z důvodu finanční úspory v rozpočtu na rok 2014 návrh na odvolání neuvolněného místostarosty Bc. Ladislava Kotíka (TOP 09) a člena Rady MČ Brno-Černovice Ing. et Ing. Daniela Smrčka (TOP 09). Tento návrh byl členy zastupitelstva prohlasován. Je pravdou, že vedle úspory finančních prostředků cca 350 tis. Kč, jejich počínání coby koaličních partnerů v Radě izastupitelstvu, bylo mnohdy v rozporu s koaličním chováním. Osobně jsem kolegy upozorňoval na zásadu, že koalice politických stran je za účelem prosazení jejich většinových zájmů a cílů. Bohužel jejich hlasování tomu neodpovídalo (rozdílný pohled na privatizaci bytů v sídlištích v návaznosti na splácení úvěrů, využití některých školských zařízení, záměry v investiční politice) a tak musela zbylá koalice potřebné hlasy k prosazení cílů hledat napříč politickým spektrem. Navíc jejich přínos pro naplnění volebních cílů stanovených v Prohlášení Rady a Zastupitelstva pro volební období byl zanedbatelný. Pan místostarosta Bc. Kotík měl v pověřených kompetencích všechny záležitosti stavebnictví včetně Územního plánu (účast na schůzích komise stavební a územního plánování od začátku volebního období dosud celkem 2x úsek stavební a územního plánu řešil starosta), veřejné zakázky, webové stránky a Černoviny. Je pravdou, že webové stránky a Černoviny teprve více jak po roce dosáhly kvalitnějšího uspořádání a barevnosti, předložená a schválená pravidla pro zadávání avýběr dodavatelů veřejných zakázek jsou funkční. Přes opakovaná upozornění si pan místostarosta nebyl schopen stanovit úřední hodiny pro veřejnost, což sekretariátu komplikovalo poskytování jakýchkoliv informací týkajících se činností pana Kotíka. sledním dokladem ojejich pokryteckém chování bylo hlasování v radě ve věci realizace investičního záměru pořízení mobilní ledové plochy. Tento investiční záměr prošel radou nejtěsnější většinou (bez hlasů TOP 09) a 13. prosince 2013 bylo kluziště slavnostně otevřeno. Paradoxem však bylo prohlášení místostarosty Bc. Kotíka den před tím v novinách, jak Areál zdraví v Kneslově ulici nebyl moc využíván a nyní nebudou muset černovičtí občané za bruslením cestovat do jiných MČ azřízením kluziště to chceme změnit. Nezasvěcený občan si při čtení této zprávy pomyslel, jak ti hoši z TOP 09 jsou akceschopní a myslí na blaho občanů. Realita je však poněkud jiná! V prvé řadě myslí na blaho TOP 09 a svých přívrženců. O tom svědčí i webové stránky MČ Černovice, které obhospodařoval místostarosta Bc. Kotík. Je to kvalitní a zajímavé čtení včetně propagace jeho soukromých aktivit. Myslím, že zbývající menšinová koalice to v radě i zastupitelstvu do konce volebního období zvládne i bez TOP 09. Rok 2014 bude podle horoskopu na planetě Zemi dosti divoký. dle čínského kalendáře je to rok Dřevěného koně. dle astrologů obrovská síla Koně je ve schopnosti strhnout lidi a přesvědčit je o jedinečnosti jejich projektů. Účelem tohoto roku je expanze. Nespoutaný běh koně a radost ze života prolnou všemi oblastmi bytí. kud se necháme strhnout jeho nadšením a od počátku zachytíme jeho rychlost, můžeme očekávat úžasný rozvoj. Zastavíme-li se, nebo zpomalíme-li můžeme se dostat koni pod kopyta a další dění si jistě dokážeme domyslet. Toliko z horoskopu astrologů. O tom, že to bude rok velkého rozhodování každého z nás, svědčí i některé plánované události (nový občanský zákoník, troje volby, rozhodování o daních v nové vládě, výročí vstupu do EU a NATO a další). Věřím v dobré rozhodnutí vás všech, které povede ke kýženému rozvoji naší občanské společnosti. Krátce se zmíním o některých plánovaných investičních akcích v naší MČ, které chceme ještě realizovat do termínu komunálních voleb. Z důvodu zajištění dostatečného počtu míst v černovických MŠ a tím i možnosti návratu maminek z mateřské dovolené do zaměstnání, byl schválen investiční záměr výstavby další třídy v MŠ na ulici El. Krásnohorské. V současné době se zadalo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a potřebný položkový rozpočet stavebních prací pro výběrové řízení. kud se vše podaří zvládnout, pak se v letošním roce navýší kapacita MŠ v Černovicích o dalších 25 dětí. Zajistíme také stavební úpravy v MŠ Kneslova podle požadavků krajské hygieny, aby stávající podmíněná kapacita tříd nebyla měněna. V plánu je rovněž vybudování parkování pro autobus při ZŠ Řehořova a předláždění prostoru před školou. Do plánů akcí statutární město Brno zařadilo rozšíření a rekonstrukci křižovatky Charbulova, Štolcova, Húskova a Řehořova. Na jaře dovybavíme naše parky novými hracími prvky, doplníme zeleň a opravíme výtluky v komunikacích. Předpokládáme, že na jaře konečně převezmeme funkční Areál volného času při ulici Mírová a ten začne plně sloužit našim občanům. Městská část obdržela dopis od Spotřebitelské organizace d TEST, která pomáhá občanům naší republiky poradenstvím v oblasti spotřebitelského práva, možnosti řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli apod. Pro komunikaci se Spotřebitelskou poradnou d TESTu uvádíme webové stránky a tel. spojení (pracovní dny 9 17 hod.) Váš starosta J. Hladík Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám do roku 2014 trošku opožděně popřála všechno nejlepší, pohodu, štěstí a zdraví vám a vašim blízkým. Vánoční prázdniny byly tentokrát skutečně dlouhé, ale bohužel bez sněhu. O to víc jsem ráda, že se nám loni podařilo instalovat v Černovicích umělou ledovou plochu. Návštěvnost ukazuje, že to byl dobrý nápad a nejen pro černovičáky ideální alternativou oblíbených aquaparků a zábavních parků. Jsem velmi ráda, že mobilní kluziště se osvědčilo a od vás, které tam pravidelně potkávám, dostávám pozitivní zpětnou vazbu. Pro příští roky vychytáváme ještě nějaké drobnosti, ale právě vy jste nás, zastupitele utvrdili v tom, že jsme udělali správné rozhodnutí. Ledová plocha zpestří život v naší městské části a zvedne i její prestiž. Toto mobilní kluziště jsme ve výběrovém řízení zakoupili, takže ať už budou zimy jakékoliv, my v Černovicích bruslit budeme! Velkým krokem nejen pro děti, ale i jejich rodiče, byly zápisy do obou našich základních škol. Ty proběhly v polovině ledna. Kolik prvňáčků letos přivítáme, bude jasné až Do konce května se totiž musejí rodiče rozhodnout, zda jejich dítě do školy nastoupí nebo odloží nástup do první třídy na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny obě naše základní školy (ZŠ Kneslova i ZŠ Řehořova) otevřou pravděpodobně dvě první třídy. Tímto přeji všem rodičům prvňáčků pevné nervy a dětem, aby pak vykročily tou správnou nohou. Zatímco do základních škol prozatím nemusíme vytvářet žádná kritéria k přijetí dětí do 1. tříd, tak jak je tomu někde jinde v republice, u nástupu dětí do mateřských škol je tomu jinak. V termínu od 3. do probíhá elektronický zápis do mateřských škol v rámci celého města Brna, vyjma školek nacházejících se na dokončení na straně 3 2

3 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 2 území městské části Brno-střed. Fyzicky se budou předávat přihlášky do mateřských škol dne 3. a Přijímací řízení začne 10. března Veškeré informace získáte na webu Naše městská část má zájem, aby bylo uspokojeno co nejvíce žadatelů, zejména z naší městské části. Právě proto proběhla v loňském roce výstavba mateřinky v mateřské škole na ulici Štolcova 21, Brno pro deset dětí, tzv. oddělení kapiček. otevření se nám navíc podařilo s krajskou hygienickou stanicí, a po dohodě s rodiči, vyjednat souhlas ke stravování. Tím pádem mají pobyt v mateřince komfortnější jak děti, tak rodiče, protože se nemusejí starat o svačinky ani obědy. Záměrem obce je vybudovat v naší městské části ještě v letošním roce další třídu pro dětí. Vznikla by nástavbou současné mateřské školy s rovnou střechou. Intenzivně jednáme a informaci, zda se podaří získat dostatek finančních prostředků pro realizaci tohoto záměru ve spolupráci s městem Brnem, budeme vědět v jarních měsících. Věřím, že vše dopadne k naší spokojenosti a podaří se nám tak letos umístit ve školkách všechny děti z Černovic. Na konci února bude zahájena dlouho plánovaná modernizace bytových jader v domech Húskova 6, 8, 10. Již dvakrát jsme se s nájemníky LŠU Charbulova setkali, řešili možné Vážení spoluobčané, poklidné vánoční svátky plné pohody a míru (v České republice, ne však v ostatním světě), jsou již za námi a nás všechny čeká další rok, plný práce a naděje na zlepšení poměrů v hospodářské oblasti, mezilidských vztazích as výhledem na nikým neovlivňovanou vládu afungující parlament. Současně je rok 2014 rokem dalších významných výročí arokem voleb do europarlamentu avoleb komunálních. Tak jej alespoň vnímám já a doufám, že i mnozí z vás rok 2014 vnímají podobně. V Černovicích začal nový rok dopadením pachatele černé skládky hlíny a výkopové zeminy u Pískovny díky bdělosti našich hasičů. Spolupráce vedení radnice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Černovice je skvělá. Černovičtí hasiči ve slavnostních uniformách svou přítomností zdobí nejen společenské akce, jako jsou pouť sv. Floriána, hody, ples ZMČ, ale hlavně jsou každodenně připraveni chránit majetek aživoty občanů Černovic. Na provoz hasičské zbrojnice na Faměrově nám. ana vybavení (výstroj, výzbroj) přispěje letos naše MČ ze svého rozpočtu částkou ve výši Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsme v loňském roce obdrželi dotaci ve výši Kč, v letošním roce bychom chtěli požádat kraj o dotaci ve výši Kč, se spoluúčastí městské části ve výši 1/3 dotace, celkem tedy se jedná o Kč. kud se vše podaří, pak naši hasiči budou vyzbrojeni novými zásahovými protipožárními obleky, vysílačkami, fungujícími v komunikačním systému s profesionálními hasiči, novým kalovým čerpadlem a rovněž přezují pneumatiky u naší staré, ale fungující lopraisovské hasičské cisterny TATRA CAS 32, o kterou se vzorně starají. Důležitým úkolem je rovněž zlepšení podoby webových stránek MČ, jejichž provoz měl na starosti pan místostarosta Kotík (TOP 09). odchodu bývalých kolegů z TOP 09 z vedení radnice jsme zjistili, že ne vše za jejich účinkování na radnici v Černovicích komplikace a případné individuální požadavky. Máme zpracovány vizualizace bytových jader na kterých je vidět v jakých barevných provedeních lze modernizaci provést. Nájemníkům bude navíc za příplatek umožněno instalovat místo vany sprchový kout. Budeme se maximálně snažit, aby tato modernizace proběhla v co nejkratší době, a věřím, že vy, naši nájemníci budete s rekonstrukcí nadmíru spokojeni. Výměna vstupních dveří v domech Kneslova 4 až 20 začne již v únoru. Proběhlo výběrové řízení, došlo k podpisu smlouvy, práce tedy mohou být zahájeny. Při výběrovém řízení jsme kladli důraz zejména na bezpečnostní stránku dveří a na délku záruky. Obě zmíněné investiční akce by měly opět zvýšit standard bydlení v obecních bytech v naší městské části. S mnohými z vás jsme se potkali na tradičním plese Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. Jak je již zvykem, využili jsme prostory v SOU Charbulova 106. Kapela Šumichrástmalbohár přispěla k dobré náladě, takže někteří účastníci plesu se nechtěli ani rozejít. Věřím, že i příští rok se sejdeme v tak dobré společnosti a ples bude opět velmi úspěšný. Naše díky patří nejen paní ředitelce SOU Charbulova Janě Markové, všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na tom, že ples byl jako obvykle úspěšný, ale i sponzorům, zejména těm hlavním: PS Brno s. r. o., Cooptel stavební, a. s., PSK Brno s. r. o. a Nové Mosilaně, a. s. kud vás bude trápit nebo zajímat něco z oblastí, které mám v Černovicích na starosti, obraťte se na mě osobně nebo volejte , nebo pište na Petra Quittová, místostarostka bylo v pořádku (píše o tom pan starosta ve svém článku) a tak urychleně pracujeme na úpravě podoby webu, aby stránky byly více komfortnější, přehlednější a pružnější jak směrem k občanům, tak i směrem k obsluze webových stránek z radnice. S mediální stránkou propagace činnosti MČ Brno-Černovice souvisí i vylepšení podoby Černovin. Máme k dispozici odborné hodnocení vizuálního stylu, grafické podoby a tisku Černovin. dle doporučení tohoto posudku bude nová redakční rada postupovat, aby se konečná grafická podoba a kvalita tisku zlepšila. Vedení Radnice Černovice rovněž vyvine maximální tlak na zprovoznění Areálu volného času při ulici Mírová upramene sv. Floriána, jehož nefunkčnost jak neustále zdůrazňujeme není vina černovické radnice. Musíme investora donutit nechat zatěsnit vodní nádrž auvést do provozu dětské hřiště advě sportovní hřiště, včetně odpočivadla u cyklostezky. To vše se musí podařit do dubna 2014 bez vynaložení jediné koruny z rozpočtu MČ, v součinnosti s příslušnými odbory Magistrátu města Brna, které je investorem a zadavatelem Areálu volného času. Provoz umělé ledové plochy v Areálu zdraví na Kneslově ulici bude vyhodnocen po skončení sezony po jarních prázdninách, které končí 23. února Již dnes je však možno říct, že kluziště je hojně navštěvováno dětmi i rodiči, výkon mrazícího soustrojí neohrozilo ani neobvykle teplé zimní počasí, funguje i v období silných mrazů a celkově je kluziště podle ohlasů občanů hodnoceno jako dobrá investice, sloužící pro občany Černovic a širokého okolí. Na závěr bych chtěl popřát všem občanům městské části Brno- Černovice hodně zdraví, štěstí, životního optimismu apohody vroce Ludvík Kadlec, místostarosta 3

4 INFORMACE Z RADNICE Nový občanský zákoník a nájemní bydlení Vážení občané, nájemníci bytů v bytových domech svěřených k hospodaření Městské části Brno-Černovice, od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále v textu též NOZ ). Pro slušné a poctivé nájemníky, kteří si řádně plní své povinnosti, včetně řádně placeného nájemného a záloh za služby se nic zásadního nemění. Avšak nepořádní nebo nepoctiví nájemníci budou mít zhoršenou pozici. Například, v případě porušení nájemní smlouvy spočívající v nezaplacení nájemného a záloh na služby v počtu tří měsíců je důvodem k výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu a to bez následné výpovědní lhůty. Nově pronajímatel také není povinen zajistit ubytovací náhradu ani přístřeší, takže bývalý nájemce, který obdrží výpověď nájmu bytu, je povinen byt vyklidit a vrátit a to bez jakékoliv bytové náhrady nebo přístřeší. Již není povinností pronajímatele zajišťovat například ubytovnu či náhradní byt. PŘEDPIS A SPLATNOST NÁJEMNÉHO dle ustanovení NOZ nájemce platí nájemné společně se zálohami na služby měsíčně předem na každý měsíc do 5. dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán nájem pozdější. V podmínkách naší Městské části (MČ) se dosavadní splatnost nájemného a záloh na služby nemění. Nájemné vč. záloh na služby je i nadále splatné nejpozději do posledního dne příslušného platebního období. Tzn., že předpis nájmu a záloh na služby za měsíc leden 2014 je splatný a musí být uhrazen nejpozději do 31. ledna ČLENOVÉ NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli (bytovému odboru ÚMČ). Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, opět to oznámí nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu. NEPŘÍTOMNOST V BYTĚ I nadále má nájemce za povinnost, pokud ví nebo může předpokládat, že bude dlouhodobě nepřítomen v bytě a bude tak byt obtížně dostupný, oznámit takovou skutečnost včas pronajímateli. Nájemce tak oznámí pronajímateli nejen svoji nepřítomnost v bytě a tím pádem nedostupnost bytu, ale i kontaktní osobu, která po dobu nepřítomnosti nájemce zajistí možnost vstupu do bytu v případech, kdy to bude nezbytně zapotřebí. zor, i tato povinnost nájemce, v případě nenahlášení a nesplnění, se považuje za porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem, což je důvodem k výpovědi nájmu bytu. PŘECHOD NÁJMU BYTU kud s nájemcem žijí v den jeho smrti další osoby ve společné domácnosti, může na ně přejít nájem bytu. Přechod nájmu bytu v podmínkách naší Městské části (MČ) osvědčuje pronajímatel (prostřednictvím odboru vnitřních věcí ÚMČ a následně bytové komise, Rady MČ). VÝMĚNY BYTU Nový občanský zákoník (NOZ) s výměnou bytů nepočítá. Původní paragrafy o výměně bytu ve starém občanském zákoníku nemají v NOZ žádnou plnohodnotnou náhradu. VÝPOVĚĎ Pronajímatel může podle NOZ vypovědět nájem bytu v tříměsíční výpovědní době (tříměsíční výpovědní lhůtě), pokud nájemce porušil hrubě některou svoji povinnost vyplývající z nájmu bytu. ruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby (výpovědní lhůty) a požadovat po nájemci vyklizení a vrácení bytu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu bytu. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců ( 2291 NOZ). ZÁNIK NÁJMU BYTU Nájem bytu zaniká následující způsoby: uplynutím sjednané doby (nájemní smlouvy na dobu určitou) písemnou dohodou výpovědí odstoupením od smlouvy (výjimečně). skončení nájmu bytu je povinen nájemce byt vyklidit a vrátit pronajímateli. VRÁCENÍ BYTU skončení nájmu bytu je povinen nájemce byt vyklidit a vrátit pronajímateli (prostřednictvím bytového odboru ÚMČ). kud není byt vrácen po ukončení nájmu, je případný uživatel povinen hradit tzv. bezdůvodné obohacení odpovídající měsíčnímu předpisu nájemného a zálohám na služby. Dále se takový ex-nájemce vystavuje riziku soudní žaloby na vyklizení bytu a následné úhradě soudních a exekučních poplatků a nákladů za exekuční vyklizení bytu. Vnitroblok Zvěřinova Ing. Zbyněk Pastyřík, vedoucí bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice 4

5 INFORMACE Z RADNICE Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY Účelová dotace ze státního rozpočtu ostatní státní správa, stavební úřad Účelová dotace z vlastního města požární ochrana (CO) 111 Neúčelové dotace z vlastního města podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Specifická dotace z vlastního města údržba a úklid chodníků 933 stoupené příjmy celkem Vlastní příjmy SP ověřování (vidimace, legalizace) 60 SP výherní hrací automaty 15 SP rybářské lístky 10 SP stavební 300 SP Czech int 20 MP ze psů 260 MP za užívání veřejného prostranství 700 MP z ubytovací kapacity 30 Nájem z pozemků Nájem Areál zdraví 93 Nájem Kulturní domy Faměrovo nám. 17, Charbulova Nájem MUDr. Kaplan 108 Nájem komunikace (Pískovna) 188 Nájem squash (zápočet PSK) 228 Nájem jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 242 Nájem Pískovna 167 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 20 kuty a sankce 50 Příjem z reklam Černoviny 70 Příjmy z úroků běžných účtů 150 Převod z vlastních fondů VHČ bytový odbor Příjmy inkasované MČ financování FBV, FRB, FV Celkem příjmy: Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč VÝDAJE NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ 26 DOPRAVA komunikace nákup služeb, zimní údržba, čištění opravy chodníků, údržba a úklid chodníků ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova provozní příspěvek MŠ Štolcova provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské provozní příspěvek MŠ školy v přírodě 45 Investice ZŠ Kneslova statické zajištění základových konstrukcí 410 ZŠ Kneslova provozní příspěvek ZŠ Řehořova provozní příspěvek ZŠ školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky 150 Základní škola Štolcova neinvestiční příspěvek 5 Základní umělecká škola příspěvek 20 Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 228 Jesle Kneslova 5 (zápočet) 242 KULTURA 437 Knihovna J. Mahena optické propojení 44 Dohoda vedení kroniky 48 Zpěváček 10 Májek + Máječek 45 Kulturní domy elektřina, drobné opravy 75 Černovické hody 80 Černovická letní show 20 Ples zastupitelstva 85 Vánoční a mikulášská nadílka + troubení 5 Košt 5 uť sv. Floriána 20 PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 7 ČERNOVINY 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ostatní osobní výdaje AVČ Mírová 60 ostatní osobní výdaje, el. energie, pronájem kluziště 263 nákup ostatních služeb, opravy a udržování 156 Černovický superpohár malá kopaná 10 Atletická olympiáda ZŠ a MŠ 23 akce Sportovec roku vyhlášení ankety 17 mobilní ledová plocha DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 268 řelka Černovice biatlon + Černovická míle 75 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 35 TK Černovice tenis + turnaj 15 FC Agromeli Brno 20 Sokol Brno IV 100 FC Pískovna Černovice 15 TJ Spartak 8 DOTACE 110 České zahrádkářské svazy 30 Myslivecké sdružení HALALI 10 Svaz tělesně postižených 40 Florián dětem o. s. 10 Modrá linka Brno 10 APLA-JM o. s. Brno 10 POHŘEBNICTVÍ 50 OSTATNÍ SLUŽBY 175 KOMUNÁLNÍ ODPAD 400 odpadové hospodářství svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD 200 zneškodnění komunálního odpadu spalovna, SKB, Techn. služby 150 ostatní nakládání s odpady 50 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY SOCIÁLNÍ DŮM 258 CO + POŽÁRNÍ OCHRANA SDH 190 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA 15 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY MÍSTNÍ SPRÁVA SLUŽBY OBYVATELSTVU předplacené nájmy půdní byty 974 PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů 50 splátky půjček FBV 994 splátky půjček FRB 591 splátky úroků z půjček FRB 145 splátky úvěru poplatky za služby KB 50 investice jištění 155 Celkem výdaje: Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2014 byl od do vyvěšen na úřední desce MČ v souladu s posledním zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb.. Jelikož během doby jeho vyvěšení nebyly k vyvěšenému rozpočtu vzneseny ze strany občanů žádné připomínky, byl rozpočet na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne schválen, a to jako vyrovnaný. Ing. Pavla Těšíková, vedoucí odboru finančního a vnitřních věcí 5

6 INFORMACE Z RADNICE Letní čištění komunikací 2014 I. IV. cyklus DUBEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Ne So 5 Ne 6 Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká-zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého 30 So 31 Ne Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká-zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové So 30 Ne So 6 Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká-zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové So Cornovova, Krausova +parkoviště Olomoucká-zástavba, Kneslova Řehořova, Vít. Kaprálové Klíčova, Ferrerova, Churého Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám. Šestákova, Havraní + BD Ne Faměrovo náměstí, Mírová 7 Řehořova, Vít. Kaprálové So 7 Ne 7 28 STÁTNÍ SVÁTEK So inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Ne Ne Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Jiránkova, Štolcova Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště So 14 Ne inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova Tržní, Olomoucká po hranice MČ So inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) So Ne Ne Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská LISTOPAD Vinohradská po hranice MČ Černovická Průmyslová, Těžební, Švédské valy Tržní, Olomoucká po hranice MČ Kovácká, El. Krásnohorské So Turgeněvova + parkoviště 19 Hladíkova, Ostravská So 8 Ne Hladíkova, Ostravská So 20 Ne VELIKONOCE Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MČ Průmyslová, Těžební, Švédské valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha So 21 Ne Černovická Vinohradská po hranice MČ Průmyslová, Těžební, Švédské valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha Ne 21 Čištění komunikací se provádí včetně parkovišť a parkovacích zálivů v době od 8.00 hod. do hod. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý, Drážní 9, Brno-Slatina, tel.: , mobil , p. Pilman Černovická Vinohradská po hranice 23 MČ Průmyslová, Těžební, Švédské 24 valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha E. Roučky, Vlastimila Pecha inná, Spojka, Přední, Blatouchova Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova, Zvěřinova

7 ZŠ ŘEHOŘOVA Zvítězili jsme! Na konci listopadu proběhlo na ZŠ Novoměstská brněnské finále soutěže ve šplhu pro třídu. Naši školu výborně reprezentovala dvojice páťáků. Denisa Vogelová z 5.B vybojovala ve velké konkurenci první místo s úžasným časem 4,2 s a David Zedníček z 5.A, který obsadil krásné páté místo. Gratulujeme a těšíme se na další sportovní soutěže. Mgr. Pavlína Trúsiková Kometa slaví šedesáté narozeniny U příležitosti komeťáckých oslav jsme ve škole vyhlásili výtvarnou soutěž. Úkolem žáků bylo vytvořit zajímavou nástěnku na téma Kometa, obléknout se do modro-bílé kombinace a vyfotografovat se. Do soutěže se zapojily čtyři třídy z prvního a čtyři z druhého stupně. rota vybrala týmy z těchto tříd: 5.A, 5.B (tým A), 8.A. Vítězové získali volnou vstupenku na lednový zápas Komety proti Karlovým Varům s následnou návštěvou šaten hráčů a autogramiádou. Všem moc gratulujeme a děkujeme za aktivitu a snahu, kterou při této soutěži prokázali. Mgr. Tereza Friedl Cambridge zkoušky se blíží Talentovaní žáci z anglického jazyka navštěvují na naší škole Cambridge kursy, kde se připravují ke složení zkoušky v různých úrovních. Tyto kursy jsou dvouleté a jsou pořádány pod záštitou Britské rady British Council. AJ učíme podle Oxfordských učebnic a trénujeme všechny jazykové úrovně potřebné ke zkoušce, tj. čtení s porozuměním, poslech, gramatické struktury a mluvení. Kursy pořádáme již šestým rokem a ve školním roce končíme další dvouleté běhy. Jazykové kursy budou zakončeny složením Cambridge zkoušky na úrovních YLE arters, Movers, Flyers. Tyto kursy odpovídají jazykovým znalostem na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. arší žáci, kteří jsou velmi šikovní, mohou skládat zkoušku KET for Schools. Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle již zmíněného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zkoušky se uskuteční v měsíci červnu. úspěšném zvládnutí zkoušky žáci obdrží příslušný certifikát z Cambridge University v Anglii. Všem, kteří se zkoušek zúčastní, držíme palce. Mgr. M. Hlaváčková, Mgr. M. Žáková, vyučující kursů Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR Letos poprvé se žáci z devátých tříd zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. První kolo této soutěže proběhlo na naší škole. Do druhého kola postoupili Bára Holcmanová a Pavel Dědič z 9.A a Radka Čechová z 9.B. Začátkem prosince se konalo druhé vědomostní kolo na řední průmyslové škole chemické v Brně a naši žáci opět zabodovali. Do třetího praktického kola postoupila obě děvčata, kterým moc gratulujeme a budeme držet palce v dalších kolech. Mgr. Monika Janoušková Adventní Vídeň Jak bývá již tradicí, tak i letos jsme se vypravili na předvánoční výlet do Vídně. Vyrazili jsme ráno v 8 hodin a ve Vídni jsme byli kolem půl jedenácté. Zde už na nás čekala paní učitelka Karin s panem ředitelem z partnerské školy. Setkali jsme se s nimi před vídeňskou radnicí. Společně s žáky z partnerské školy jsme potom absolvovali prohlídku vídeňské radnice. Byli jsme okouzleni krásnými prostorami a historickými sály. té jsme měli chvíli volna a mohli si prohlédnout adventní trhy a nakoupit drobné dárečky. V odpoledních hodinách jsme byli na vyhlídkové věži Donauturm. Zde jsme poseděli v malé restauraci a ochutnali výborný Wiener rudel. Výlet se nám vydařil a máme plno zážitků. A co říkají o výletě naši žáci?,,líbilo se mi otáčivé schodiště na Donauturm. (Natálie Sychrová, 6.třída),,Byli jsme taky na věži s točící se restaurací. Vylezli jsme na terasu, ale nic jsme neviděli, protože byla mlha. (Lucie Hrušková, 8.A),,Ve Vídni se mi velmi líbilo. Nejlepší to bylo na radnici a na trzích. (Jakub Hruška, 8.A) Mgr. Miroslava Žáková Leden ve školní družině V tomto zimním měsíci jsme pro děti ze školní družiny připravili několik společných akcí, které je měly nejen příjemně zabavit, ale také rozvíjet jejich kreativitu, fantazii i uplatnit jejich dovednosti. d vánoční stromeček dostaly děti do všech oddělení nové deskové a společenské hry. Prezentaci těchto her jsme provedli formou zábavného odpoledne, kde děti putovaly z jednoho oddělení do druhého a za každou započatou hru si hráč připsal bod. Za výhru body dva. Nejen že se děti seznámily se spoustou nových her, ale také si odnesly sladkou odměnu. Další dvě společné akce Veselá módní přehlídka a taneční soutěž ar dance proběhly v novém sále v 5. patře školy, který se pro tyto velké akce přímo nabízí. Krásné modelky i odvážní modelové nám představili nejen modely společenské, sportovní a vycházkové, ale i extravagantní. Bylo opravdu na co koukat. Vychovatelky školní družiny v rolích Marka Ebena, Terezy Kostkové a vítězky ar dance Aničky lívkové uspořádaly velkolepou taneční soutěž. Miloš Fiala z 6. třídy se zdárně zhostil funkce moderátora. První místo si tentokrát rozdělili dva tanečníci, a to Ondra Fritz z 2.B a Marek Herák z 1.A. Svými úžasnými tanečními kreacemi roztančili celý sál. Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další společné akce. Radka Preslová 7

8 ZŠ KNESLOVA Sice je již část roku 2014 za námi, ale chceme i touto cestou všem čtenářům Černovin popřát v novém roce 2014 zdraví, splnění všech snů Ještě trochu zavzpomínáme na závěr roku 2013: Vánoční vyrábění dívat se na základku se svými rodiči měli předškoláci možnost dne na malých vánočních dílnách. Spolu s vyučujícími I. stupně měli možnost si vyrobit pěkné vánoční dekorace. Magické datum Dne Magické datum žáci 9. A si společně s pomocníky z ostatních tříd připravili tematický den s názvem Předvánoční čas, který byl připravován pouze pro 1. stupeň. V každé třídě byli žáci rozděleni do čtyř skupin. S doprovodem učitelů chodily děti po jednotlivých stanovištích. Jedno ze stanovišť byly Zimní radovánky, zde se žáci mohli vyřádit při pomyslném koulování nebo zdolávání překážek. Následovaly další s názvem Baňka a Hvězda, kde si vyrobili polystyrenové baňky a hvězdy na špejlích. Na stanovišti Perník si děti upekly perníčky. V interaktivní učebně proběhly Vánoce ve Vietnamu a u nás. Nezapomnělo se ani na zpívání koled a tancování. V učebně fyziky byla připravená Vánoční pohádka Shrekoleda. Závěr dopoledne proběhl v tělocvičně, kde jsme si společně všichni zazpívali a zatančili závěrečnou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. 100 minut s IX. A Dne proběhl na naší škole tematický den pro mateřské školy a žáky prvních ročníků s názvem o minut s IX. A. Říká se, že pátek 13. je nešťastný den, ale pro nás byl skvělý. Byl to také další způsob našeho již započatého loučení se základkou Vzpomínky na mateřskou školu a první třídu jsou přece nezapomenutelné. Děti pod naším vedením a za účasti svých učitelů procházely po stanovištích. Jedno ze stanovišť proběhlo v tělocvičně, děti se vydováděly a následovalo další místo, kde je uvítala Fiona s pohádkou Shrek. Pak následovaly další, kde si děti vyrobily z jablíčka velmi krásnou dekoraci, podívaly se na prezentaci TET a zazpívaly koledy. Domů si odnášely perníčky, které jsme pro ně upekli. Naladili jsme vánoční atmosféru a den jsme si moc užili. Slavnostní otevření kluziště splněný sen K zimě neodmyslitelně patří bruslení, které se stalo také tradicí na naší škole. Každým rokem byl některý vyučující na naší škole ochoten jet s námi do Olympie, ale nyní je po několika letech zase kluziště v naší městské části, kousek od naší školy. Splnil se sen, bruslit bez náročného přesunu na kluziště. Dlouho se o tom mluvilo a nyní se to naplnilo, konečně dne nastal den D a kluziště se otevřelo. úvodním uvítání panem starostou následovaly zajímavé a zábavné soutěže. Ledová plocha byla otevřena, kdokoliv si může přijít zabruslit. Věříme, že led zůstane super a kluziště bude mít patrona, který nás bude chránit před úrazy, a všem děkujeme za tuto možnost. Žáci 9. B procházeli labyrintem města Dne měli žáci 9. B herní den. Vyučování bylo nahrazeno hrou, která slouží jako pomůcka k primární prevenci. Jedná se o deskovou interaktivní hru Cesta labyrintem města. Hra spočívá v zodpovídání otázek a plnění úkolů (vyjadřování zadání kresbou či pantomimou). Hráči žáci se posouvají po hracím plánu figurkou a procházejí různými místy ve městě (parkem, parkovištěm, sídlištěm, školou apod.). Cestou získávají žetony za správné odpovědi. Touto hrou žáci posilují svoje sociální a komunikativní dovednosti. Ne mnoho škol ji má ve svém inventáři k dispozici. O nejdobřejší dobrotu Adventní čas dokáže vykouzlit nenapodobitelnou atmosféru, navodit příjemnou chuť netrpělivého očekávání. A nejvíc si to uvědomíme při pohledu na děti. To díky nim bývají vánoční svátky tak krásné, to díky nim dělají dospělí třeba i nemožné, jen aby naplnili dětská očekávání, a snad je i předčili. A určitě to není jen o hodnotných dárcích, jak by se v současné době na první pohled zdálo. Přesvědčil nás o tom další den se soutěží O NEJDOBŘEJŠÍ DOBROTU. Už od šesti od rána chodily děti tiše předávat své krabičky s chutnými poklady, které vytvořily doma se svými rodinami. Bylo kouzelné pozorovat jejich tváře. Dmuly se pýchou, že společně s maminkou nebo někým jiným vytvořily dobrotu, kterou budou ten den obdivovat a ochutnávat ostatní spolužáci nebo učitelé. A tak se nám ve školní družině vršily krabičky a krabice plné nejrůznějších domácích výrobků. Těší nás, když vidíme, že tradice domácího vánočního pečení neumírá. A že je to činnost, na níž se mohou svýma rukama podílet i děti, které se tak od svých rodičů něco naučí a především s nimi stráví voňavý adventní čas. Doba je podivná a dělá z rodičů a školy dva nesmiřitelné tábory. Jsme pyšní na to, že můžeme říct, u nás tomu tak není. Díky akcím jako je třeba lampionový průvod, soutěž s dobrotami apod. se snažíme spolupráci a kontakt s rodiči prohlubovat, což se pak odrazí na tom, co je nejdůležitější blaho našich dětí. Advent obvykle bývá kromě jiného taky čas stresu, přeplněných obchodů a rozmařilého utrácení. Pak se ale objeví pár kouzelných a milých chvil, které vám potvrdí, že ty čtyři týdny do Vánoc jsou opravdu jedněmi z nejhezčích z roku. A náš den s NEJDOBŘEJŠÍ DOBROTOU takovým milým momentem skutečně byl. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, a to nejen na této soutěži, velmi si našich dobrých vztahů vážíme. Zimní škola v přírodě Těsně před Vánocemi se vydali žáci 2. třídy na zimní školu v přírodě do Jeseníků. Užili si dostatečně zimních radovánek i předvánoční atmosféry na horách. drobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci 8

9 INFORMACE Už máte vypálené? JUDr. Lubomír Zálešák jménem Klubu přátel dobré slivovice Černovice vás srdečně zve na 4. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí v neděli 4. května 2014 od 14 hodin. ČERNOVICKÝ KOŠT Označené vzorky Přihláškou vzorku do 4. Černovického koštu (viz níže) k hodnocení v 0,5 litrové láhvi předávejte do pátku 28. března 2014 paní Tamaře Šikulové na sekretariátě starosty, Bolzanova 1. Každý vystavovatel má právo zúčastnit se koštu aktivně coby člen degustační komise, která bude zasedat a hodnotit přihlášené vzorky v pátek 4. dubna 2014 v salonku restaurace Slunečnice od 18 hodin. Vyhlášením výsledků v kategorii Slivovice, Meruňkovice, Jablkovice a Ostatní ovocné destiláty, předáním diplomů a cen bude 4. ročník Černovického koštu v neděli 4. května 2014 otevřen všem vystavovatelům, černovickým spoluobčanům a jejich hostům. Občerstvení po celou dobu koštu zajištěno. Vstup volný. Za Klub přátel dobré slivovice Černovice JUDr. Lubomír Zálešák PŘIHLÁŠKA VZORKU DO 4. ČERNOVICKÉHO KOŠTU Jméno Příjmení Adresa Telefon Kategorie slivovice třešňovice hruškovice jablkovice meruňkovice ostatní ročník % odrůda Chci být členem degustační komise datum podpis Teplárny Brno nezdražují Společnost Teplárny Brno neplánuje pro letošní rok zvýšení ceny tepla pro domácnosti, ani pro ostatní odběratele. Cena tepla pro rok 2014 zůstane pro zákazníky Tepláren Brno ve stejné výši jako v předchozích dvou letech. Za teplo z výměníkových stanic a plynových kotelen v majetku TB tak odběratelé zaplatí 580,80 Kč/GJ bez DPH. V průběhu posledních let Teplárny Brno již přijaly a dále připravují řadu opatření, která jim pomáhají stabilizovat cenu tepla v Brně. Mezi nejdůležitější patří snižování tepelných ztrát změnou teplonosného média páry na ano ne horkou vodu, prodej elektrické energie při kombinované výrobě tepla a elektřiny a také výměna starších technologických zařízení za účinnější. Velmi výhodná se ukazuje také spolupráce se společností SAKO Brno spalující komunální odpad, která se stává primárním zdrojem energie při letním provozu tepelné soustavy. Výhodnost nabídky a ceny tepla od Tepláren Brno potvrzuje i 26 nově připojených zákazníků, jako jsou například obytný soubor PANORAMA Nad Přehradou, klinika ICRC při Fakultní nemocnici u svaté Anny či nejvyšší budova v České republice AZ Tower, s předpokládaným odběrem tepla GJ/rok. JUDr. Robert Kerndl, předseda představenstva DPMB nabídne od února další typy SMS jízdenek Dopravní podnik města Brna od 1. února nabídne svým cestujícím více druhů SMS jízdenek. Do portfolia přibyly jízdenky na kratší dobu. Připomínky cestujících po spuštění systému SMS jízdenek jsme samozřejmě zaznamenali a rozhodli jsme se na ně velmi rychle zareagovat rozšířením portfolia nabízených elektronických jízdenek. Očekáváme, že se tím výrazně zvýší celkový počet prodaných SMS jízdenek až na sto tisíc kusů měsíčně, uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Od 1. února si mohou cestující prostřednictvím SMS zprávy nově objednat SMS jízdenku na 20 minut za 20 korun. stup pro objednání jízdenky je obdobný jako u již zavedených jízdenek. Cestující napíše textovou zprávu ve znění BRNO20 a odešle ji na telefonní číslo Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů. SMS jízdenka platí pouze ve spojích Dopravního podniku města Brna, a. s. v zónách , linky 1 99, mimo vlak. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním telefonu. V případě, že cestující SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci. Ještě více možností mají majitelé chytrých mobilních telefonů s aplikací Sejf (podporováno operačními systémy ios a Android). Nově si v této aplikaci mohou objednat jízdenku na 20 minut za 19 Kč, jízdenku na 40 minut za 24 Kč nebo poloviční jízdenku na 40 minut za 12 korun. Další způsob je objednání jízdenky na prozvonění. Pro nákup SMS jízdenek je třeba zaregistrovat své telefonní číslo na čísle nebo na adrese Pro nákup nové SMS jízdenky na 20 minut za 20 Kč volá uživatel na číslo Původní SMS jízdenky za 29 Kč na 75 minut a 99 Kč na 24 hodin platí i nadále a je možné si je objednat prostřednictvím všech tří výše jmenovaných způsobů. Informace o vystavení duplikátu, způsobu reklamace nebo vystavení daňového dokladu za SMS jízdenku jsou na webové adrese v sekci SMS jízdenka. Marketingová kampaň s aktualizovanými informacemi (samolepky, polepy vozidel, letáčky na zastávkách) bude zahájena o víkendu 1. a 2. února. Od spuštění systému 25. listopadu 2013 do dnešního dne bylo prodáno 103 tisíc SMS jízdenek. Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a. s. 9

10 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Černovický rozpočet: bez zásadních diskusí slední zastupitelstvo v roce se většinou nese v atmosféře jednoho velkého a zásadního bodu, který ovlivní činnost radnice a života v celé městské části: ROZPOČET. Tento bod je předmětem spousty otázek, vášnivých diskusí a preferování určitých oblastí z hlediska alokace finančních prostředků. Tak se dala situace předpokládat podle předloženého programu jednání zastupitelstva. Celou diskusi k rozpočtu ale zastínil mimořádný bod, který se týkal personálních změn v radě MČ (odvolání zástupců TOP 09). Černovický rozpočet na rok 2014 je alokován ve výši tis. Kč a byl schválen jako vyrovnaný. Ve výdajové části rozpočtu se částky od předcházejících roků příliš nezměnily, ušetřená částka v kapitole místní samospráva (výdaje na místostarostu) se bude během roku řešit rozpočtovým opatřením na jiné potřebné výdaje. Plán nákladů a výnosů u Sociálního domu je navržen jako mírně přebytkový, vyrovnaný je u Bytového odboru. Bytový odbor naplánoval další investice do obecního bytového fondu, což jako opozice vítáme jakékoliv zlepšení komfortu bydlení v Černovicích se projeví na spokojenosti občanů. Jak jsem již naznačila v názvu tohoto příspěvku, diskuse nad rozpočtem pro letošní rok byla minimální: možná k tomu přispělo také to, že rozpočet byl již předem komplexně projednán s naším klubem, který ho připomínkoval a také Finanční výbor ho několikrát podrobně analyzoval. Nenašli jsme sporná místa, se kterými bychom zásadně nesouhlasili proto jsme oproti předcházejícím rokům tento rozpočet podpořili. Věřím, že veřejné prostředky, které byly schváleny v rámci rozpočtu na tento rok, přinesou efektivní využití tak, aby kvalita života v Černovicích měla pozitivní trend pro všechny věkové kategorie. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA členka Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD Radniční koalice se rozpadla Na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice došlo vedle schválení rozpočtu na rok 2014 ještě k jedné zásadní události, a to k rozpadu dosavadní radniční koalice. Výraznou většinou 17 z celkem 21 zastupitelů byli v tajném hlasování odvoláni oba zástupci TOP 09 (místostarosta a radní) v Radě MČ. Hned po volbách v roce 2010 jsme vznik koalice ODS, TOP 09, VV a nezávislého sdružení Černovice kritizovali jako účelové spojení čtyř politických uskupení, které bude nestabilní a které vzniklo s cílem obejít vítěze voleb ČSSD. Zároveň jsme vyjadřovali nesouhlas s tím, že v městské části naší velikosti byly zřízeny tři posty místostarostů (pro srovnání tento počet funkcionářů mají v Brně mnohem lidnatější městské části jako Brno-sever či Židenice). V souladu s těmito našimi dřívějšími postoji a z důvodu potřebných úspor na výdajové straně rozpočtu jsme tak na posledním zastupitelstvu navrhli odvolání jednoho místostarosty a jednoho radního a jsme rádi, že k našemu názoru se postupně připojila i většina představitelů dosavadní koalice. Z výše uvedeného počtu odevzdaných hlasů vyplývá, že pro odvolání obou zástupců TOP 09 hlasovalo minimálně 7 koaličních zastupitelů. Je třeba poznamenat, že roční náklady na odvolané funkcionáře představovaly částku přesahující 300 tisíc Kč. Zastupitelstvo tak zároveň uložilo panu starostovi, aby zpracoval návrh na smysluplné využití takto uspořených finančních prostředků, který bude projednán se zástupci všech politických subjektů v zastupitelstvu. dle našeho názoru by tyto prostředky měly směřovat do oblasti školství, kultury či sportu. Vzhledem k tomu, že do dalších komunálních voleb zbývá již jen několik měsíců, nebude tvořena nová koaliční většina a volební období dokončí zbytková koalice ODS, VV a sdružení Černovice, která bude vládnout menšinově a bude tak muset pro své návrhy hledat v zastupitelstvu podporu i prostřednictvím diskuse s opozicí. ČSSD bude po zbytek volebního období nadále vystupovat jako konstruktivní opozice, která podpoří návrhy, které nejsou v rozporu s jejím volebním programem a jsou dobré pro Černovice a jejich občany. A nezbývá než věřit, že po říjnových volbách se podaří vytvořit stabilní koalici, která vydrží celé čtyři roky. Mgr. Pavel Blažík, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Obnovené tradice... V naší zemi a nejen v ní se čas od času dodržují různé tradice kulturní, společenské i jiné, které občanům přinášejí v naplňování volného času příjemný pocit. Také u nás v Černovicích, kdy se blížil závěr roku v čase Vánoc se obnovují tradice jako je rozsvícení vánočního stromečku, kde vystupují s kulturním pořadem děti z našich MŠ, ZŠ a LŠU. U stromku se několik dní po té zapojují občané zpěvem v akci Česko zpívá koledy. Příjemným a milým zvykem je i vánoční troubení, které probíhá v různých místech po celé naší městské části. Málokdo však ví, že i naši zahrádkáři z areálu Řehořova dodržují tradici, když na Štědrý den za doprovodu harmoniky i kytar zpívají koledy a přinášejí různé dobroty pro zvěř. Je dobře, že si my občané dokážeme na těchto tradičních setkáních najít společnou řeč, což je jen a jen dobře. Samozřejmě největším úspěchem jinak také trhákem v obnovování tradic, bylo zahájení bruslení v Černovicích na Areálu zdraví Kneslova, které začalo 13. prosince minulého roku. Těch dříve narozených je nás snad stále dost, ale nejen nás, kteří si pamatují, jak se chodilo bruslit na čtverku v ulici Štolcova u kina Slovan (dnešní squash). Tehdy bruslařům nechyběla dobrá nálada, hudba vyhrávala z amplionů a čaj na zahřátí se prodával za pouhou jednu korunu. Nelze také opomenout dobrovolné snahy občanů z horního sídliště právě z ulice Kneslova, kdy za dob minulých vytvořili pří- 10

11 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Umělá plocha v Černovicích rodní kluziště, kde se nejen bruslilo, ale hrál i hokej, např. ve arých Černovicích se bruslilo za hasičkou na Faměrově náměstí. Právě tyto vzpomínky na tradici bruslení v Černovicích nás všechny místní zastupitele stmelily k podpoře projektu veřejného bruslení a zároveň tak ke splnění volebních slibů, které obsahují společné volební prohlášení. Výsledek se dostavil ke spokojenosti občanů, především pak dětí a mládeže. Není lepší pocit pro komunálního politika, když se splní slib přání občanů. Nový rok je odstartován a v tradicích se pokračuje, a to úspěšnou Tříkrálovou sbírkou 2014, nebo velmi zdařilým plesem Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. Přeji všem spoluobčanům úspěšný rok 2014, zahrádkářům kvalitní přípravu na jaro a nám všem zase někdy na srazu černovických tradicích na shledanou. S pozdravem Jiří Vítek, zastupitel MČ Brno-Černovice Milí občané a čtenáři Černovin, Foto Mgr. M. Kubík dovolte mi, abych se stručně vrátil k událostem, které proběhly na zastupitelstvu v prosinci 2013, kdy se rozpadla koalice ODS, TOP 09, VV a Černovice. Zástupci TOP 09, Ladislav Kotík a Daniel Smrček byli v tajném hlasování odvoláni ze svých funkcí místostarosty a radního MČ. Tím došlo k porušení koaliční smlouvy a faktickému rozpadu koalice. Odvolání bylo odůvodněno potřebou šetřit za plat místostarosty a následně potřebou lichého počtu členů rady. Z hlasování je zřejmé, že koaliční partneři nedodrželi koaliční smlouvu a hlasovali pro odvolání zástupců TOP 09. Rád bych se stručně zamyslel nad výše zmíněnými důvody odvolání, tzn. potřebou šetřit. Systém prvního místostarosty a dvou uvolněných místostarostů pracujících na půl úvazku byl navržen panem starostou Hladíkem, takže pokud někdo daný systém navrhne, tři roky ho uplatňuje a následně hlasuje pro jeho zrušení, považuji takovýto argument za nedůvěryhodný. Zástupci TOP 09 byli následně odvoláni radou MČ z bytové komise, majetkové komise a redakční rady, tzn. v těchto orgánech nemá TOP 09 nyní svého zástupce. Jsem přesvědčen, že důvody našeho odvolání leží jinde. Rozuměl bych tomu, že se koalice sejde, vyhodnotí své priority a v případě programových odlišností koalici ukončí. Např. TOP 09 vždy byla pro širší privatizaci bytového fondu, zprůhlednění přidělování bytů například zveřejněním pořadí a bodů na internetu s respektem k ochraně osobních údajů, rozšíření úředních hodin na radnici atd. Myslím si, že takováto diskuze o prioritách v koalici by měla předcházet jejímu ukončení v tajném hlasování na zastupitelstvu. Chtěl bych tímto poděkovat všem zastupitelům, kteří byť na vteřinu zapochybovali o správnosti rozhodnutí o odvolání, dále děkuji všem za podporu, které se nám dostalo za naši práci pro MČ Brno-Černovice a těším se na shledání v roce Ing. Daniel Smrček, člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za TOP 09 Vážení čtenáři Černovin, dovolte mi, abych vás oslovil poprvé z trochu jiné rubriky našeho zpravodaje. Na základě rozhodnutí prosincového zastupitelstva naší městské části jsem byl odvolán z funkce místostarosty. Jsem si vědom, že odvolání z funkce patří k realitě politického života a respektuji rozhodnutí zastupitelů. Mrzí mě, že ne všechny věci bylo možné dotáhnout do konce, ale i jako opoziční zastupitel jsem připraven dělat všechno pro to, aby byl život v Černovicích co nejpříjemnější. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, s kterými jsem mohl poslední tři roky spolupracovat. I když možná naši bývalí koaliční kolegové nyní vymýšlejí řadu odůvodnění pro svůj krok, já jsem přesvědčen, že se za toto období spousta věcí povedla. V oblasti mé působnosti jsem hrdý především na to, že se podařilo vytvořit transparentní systém zadávání zakázek a otevřít ho většímu počtu účastníků. Jen tímto krokem se městské části podařilo ušetřit stovky tisíc korun, což je možné případným zájemcům poměrně jasně doložit. Dále se podařilo uvést do provozu nové webové stránky a to s nulovými náklady na jejich správu a vytvoření. Zatímco v listopadu roku 2011 navštívilo stránky 2425 návštěvníků, v listopadu 2013 to bylo již V neposlední řadě je to podoba Černovin, které se staly nejen barevnými, ale věřím, že i čtivějšími. Kromě konkrétních výsledků práce na radnici mám příjemný pocit i z projektu Černovického sdružení. Z nepatrných začátků, kdy jsme pouze jednou za čas uspořádali farmářské trhy, se postupně vytvořila a konsolidovala skupina schopných a nadšených lidí, která organizuje cestovatelské besedy, divadla, trhy i diskuze o veřejném prostoru kolem nás. V této činnosti budeme samozřejmě i nadále pokračovat a těšíme se na spoustu akcí, jejichž cílem je to, aby se v Černovicích nejen dobře žilo, ale aby to tu také žilo. Ještě jednou mi dovolte poděkovat a pokud byste měli zájem o mé názory, podívejte se na webovou stránku, kde najdete i mé kontakty. Ladislav Kotík, zastupitel městské části za TOP 09 11

12 INFORMACE Na území Černovic bude sídlit záchranka Dne byl za účasti hejtmana Michala Haška poklepán základní kámen nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje na ulici Těžební (v blízkosti průmyslové zóny Černovická terasa). Na území naší městské části tak vznikne jedno z nových brněnských stanovišť krajské záchranky, a to vedle objektů v Bohunicích (již v provozu) a v oblasti navy (bude realizován). Nová stanoviště postupně nahrazují stávající centrálu záchranné služby na náměstí 28. října, která je z hlediska prostorového i dopravního již zastaralá a nevyhovující. Černovická budova záchranky by měla být hotová do konce letošního srpna. Již na podzim tak odtud budou moci zasahovat dvě výjezdové skupiny s lékařem a jedna výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci v denní i noční době, celkem čtyřicet zdravotnických zaměstnanců. Jedna z výjezdových skupin s lékařem bude rovněž zajišťovat leteckou záchrannou službu v nočních hodinách, a to nejen pro obyvatelstvo Jihomoravského kraje, ale rovněž pro kraj Olomoucký, Kraj Vysočina a zčásti i pro kraje Zlínský a Pardubický. Mgr. Pavel Blažík člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje za ČSSD Knihovna v Černovicích prošla automatizací Za významného finančního přispění městské části sídlí černovická knihovna již více než dva roky v nových prostorách na ulici Charbulova 38. Přesun do zrekonstruovaného objektu i aktivní práce s dětskými čtenáři byla impulsem k tomu, že byla pobočka v minulém roce za svoji činnost oceněna na slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, které každoročně připravuje Moravská zemská knihovna za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na podzim minulého roku byla knihovna připojena k síti automatizovaných poboček KJM a stala se tak v pořadí osmnáctou automatizovanou pobočkou. V praxi to znamená, že starý lístkový systém byl nahrazen elektronickým půjčováním pomocí počítače propojeného na centrální databázi knih. Výhodou tohoto propojení je, že čtenáři registrovaní v automatizované síti Společnost SAKO Brno výrazným způsobem modernizuje vozový park. Sedm nových vozidel značky Mercedes-Benz splňuje nejpřísnější normy a požadavky na ekologii a bezpečnost provozu. Absolutní novinkou jsou dvě moderní auta typu Econic, určená speciálně do prostředí velkých městských aglomerací. Současnou vozovou flotilu společnosti tak posílí tři typy aut. Pět tzv. kuka vozů bude svážet komunální a separovaný odpad, jedno transportní auto bude sloužit ke svozu skla, poslední vůz je určen na transport odpadu v kontejnerech. Nejvýraznější novinkou vozového parku jsou dvě vozidla typu Econic. Jedná se o naprostou špičku vozů v dané třídě, jejichž hlavní předností je minimální hlučnost, úsporný ekologický provoz a vysoká míra bezpečnosti, uvádí ředitel společnosti Ing. Jiří Kratochvil. Snížená poloha kabiny řidiče, vybavená velkým panoramatickým čelním sklem a systémem zpětných zrcátek, umožňuje řidiči daleko lepší přehled o tom, co se děje okolo celého vozidla. Nízká poloha kabiny také umožňuje mnohem pohodlnější pohyb posádky při manipulaci s nádobami, a tím celkově rychlejší a efektivnější svoz odpadu. bočka Černovice, Charbulova 38, tel.: , Půjčovní doba: 10 12, 13 18, SAKO Brno obnovuje vozový park VÍCE ČISTOTY, EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI V ULICÍCH MĚSTA KJM mají možnost s jedním čtenářským průkazem využívat služeb všech provozů, které jsou on-line propojeny a to včetně Ústřední knihovny (Kobližná 4) a Mahenova památníku (Mahenova 8). Rovněž je možné si z pohodlí domova knihy prodlužovat či rezervovat. S rozšířením služeb a větším komfortem došlo k navýšení poplatků za roční registraci na 200 Kč pro dospělého čtenáře, poplatek pro seniory je stanoven na 100 Kč. drobný ceník včetně poplatků z prodlení naleznete na pobočce samotné nebo na webových stránkách knihovny Věříme, že nové prostory i čtenářský komfort spojený s automatizací ocení stávající čtenáři i ti, kteří si cestu do knihovny teprve hledají. Hana Řezáčová, knihovnice Vysoká bezpečnost a nízké emisní limity jsou hlavními důvody, proč jsou vozy Econic určeny především k provozu v centru Brna, kde se pohybuje velké množství chodců. Téměř bezhlučný chod motoru pak občané určitě ocení hlavně v brzkých ranních hodinách. Další výhodou nových vozů je jejich hospodárný provoz. Motory řady Econic spotřebují méně paliva a spotřeba kapalného aditiva je nižší až o 40 procent. Díky vyšší spolehlivosti také počítáme s delšími servisními intervaly a snížením nákladů na opravy a údržbu, upřesňuje ekonomické přínosy nových vozů ředitel divize Svoz odpadu Karel Peroutka, do jehož kompetence spadá provoz a správa vozového parku. Společnost SAKO Brno považuje pravidelnou obnovu a modernizaci vozového parku za jednu ze svých priorit. Našim cílem je, aby v brněnských ulicích jezdily čisté, moderní a ekologické vozy, které budou bezpečné jak pro samotné posádky, tak i pro občany města, dodává Jiří Kratochvil. Nové vozy s vyškolenými posádkami již úspěšně absolvovaly první zkušební jízdy a do ostrého provozu v brněnských ulicích se zapojí v druhé polovině měsíce ledna. Tři vozidla na tříděný odpad sklo, papír a plasty jsou pořízeny s podporou átního fondu životního prostředí, tzn. dotace z evropských fondů. Tato vozidla budou zajišťovat svoz separovaného odpadu s cílem zvýšit množství vytříděných komodit ve městě Brně. Ing. Jana Švestková, vedoucí oddělení PR 12

13 Jak jsme skončili, tak jsme i začali Zdá se vám titulek zvláštní? Tak se začtěte do dalších řádků. Konec loňského roku, ale i začátek nového roku jsme trávili v mekce biatlonu ve střední Evropě a to v NMNM. Nejprve odstartovali svou sezonu v Českém poháru 28. a závodníci s malorážkami na zádech a nestačili jsme se divit. Terka Vinklárková obsadila první a třetí místo mezi mladšími dorostenkami, napodobil ji Martin Šmíd, ale v opačném gardu a mezi muži. Dvě vítězství získala i Romana Vlčková mezi veteránkami, přičemž výkon druhého dne by ji zařadil na třetí místo mezi ženami. Dita Hořínková obsadila mezi juniorkami v sobotu, 5. místo, které by stačilo na 2. místo mezi ženami. V neděli pak 6. místo, které by stačilo na vítězství v ženské kategorii. Mezi muži si 4. a 5. místo dovezl Tomáš Řezníček, 4. místo Michal Bartošek a 6. místo Petr Balcar. Dáša Dvořáková a Petra Zaděláková mezi mladšími dorostenkami potěšily v sobotu ziskem II. výkonnostní třídy. Především střelbou se blýskli i Roman Zadělák a Matěj Štrunc mezi staršími dorostenci. Hned v pondělí se do stopy vydali i naši žáci v regionálním závodě v NMNM v rychlostním závodě a stíhačce. Adam Babánek (ŽCB) obsadil 1. a 3. místo, Bára Babánková (ŽKB) a Hanka Franzová (ŽKC) zaznamenaly double, Emma Franzová (ŽKC) 3. a 2. místo, David Foller (ŽCC) 5. a 4. místo. Největším překvapením byl výkon Michala Pučka na 8. místě (ŽCB). Jana Follerová a Barča Křivánková (ŽKB) klesly ze 4. a 5. místa na 6. resp. 7. místo. 4. a 5. ledna se naplno ukázalo, jak kdo trénoval přes léto a také kolik toho kdo stihl nalyžovat. V historicky nejpočetnějším startovním poli žactva 176 závodníků ve 4 kategoriích na Českém poháru, jsme mluvili o top ten, jako o skvělém umístění. A jak to bylo ve skutečnosti? V sobotním rychlostním závodě Adam Babánek bezchybnou střelbou vystoupal až na třetí stupínek, ale jen o 4 místa za ním zaostal náš novic Michal Puček. Překvapení se zrodilo mezi našimi žačkami B. Nejen, že se vešly do první desítky všechny, ale i umístěním. 3. místo Barča Křivánková, 4. místo (o 0,4 s) Jana Follerová a 9. místo Bára Babánková. Mezi chlapci C David Foller udělal chybu na první střelnici, která mu přinesla přirážku 1 minuty a tím jej srazila z 8. místa na místo 18. Jakubovi Dokulilovi se celý víkend střelecky nedařilo a tak sbíral umístění ve druhé polovině startovního pole. Kategorie starších žaček přinesla třetí bronz. Hanka Franzová jej uhájila i přes jednu netrefenou ránu. Emma pak obsadila místo 9. Nedělní závod s hromadným startem přinesl některým závodníkům trochu nervozity na mušku a tak Adam i Michal pokazili své čisté střelecké konto z předchozích tří závodů a dali za 1. Což znamenalo 7. a 11. místo. Chuť si spravila Bára Babánková a s čistou střelbou zvítězila. Jana Follerová se střelbou 1, 2 obsadila 10. místo, Barča Křivánková neunesla skvěle rozjetý závod a čtyřka na druhé položce ji srazila až na 15. místo. David pro změnu na startu zlomil hůl a také začal položkou za 3. Přesto uháněl na lyžích a druhá čistá položka jej posunula na 8. místo. Bezchybnou střelbu, zejména v přímém souboji o vítězství na druhé položce s Eliškou Teplou (za 3) předvedla Hanka. Emča se se svou bezchybnou střelbou posunula na 5. místo. Bilance za víkend 28. a : 3 zlaté a 3 bronzové Bilance za víkend 4. a : 2 zlaté a 3 bronzové Přejeme všem příznivcům šťastný a úspěšný rok 2014 Vít Effenberk INFORMACE Zimní olympiáda dětí a mládeže 2014 O takovéto medaile se soutěžilo na 6. ZODM v Kraji Vysočina. Konkrétně ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. Zážitky jsou smíšené. Z výkonů a přístupu našich závodníků převažuje to kladné. Koncentrace, úsilí a s nimi spojené ivýsledky. Hanka se stala nejúspěšnější sportovkyní JM kraje a biatlon přispěl do jihomoravské pokladnice více než 1/3 všech bodů, konkrétně 47 ze 138, které JM kraj posunuly na 3. místo v hodnocení krajů. Konkrétně jsme získali 4 zlaté medaile, Hana aemma Franzovy abára Babánková, aty společně ive štafetě. Bronz přidaly Hana Franzová a Janča Follerová. 4. místo získali Bára aadam Babánkovi, dvě 5. místa smolně David Foller a6. místo Adam Babánek. Do první desítky se vešli i Jana Follerová 10. místo vklasice amichal Půček 7. a10. místo aštafeta kluků (David, Michal, Adam) 7. místo. Není divu, že náš biatlon zářil v krajské výpravě, ale i celostátně. 4 zlaté jsme odvezli pouze my. Pardubický kraj (Letohrad) a Liberecký kraj (Jablonec a Jilemnice) shodně po třech. Jiný kraj se na první stupínek při vyhlašování biatlonu nepodíval. Dlužno dodat, že se na těchto výkonech podepsaly i perfektně připravené lyže a to jak ve skatu, tak především v klasice. Celá naše výprava fungovala jako dobře namazaný stroj a tak i závěrečné drama posledního závodu celé olympiády nakonec vyznělo pro naše černo-červené až lososové barvy. Hana Franzová porazila na posledním úseku Natálii Šikolovou o více než 20 vteřin a do cíle dorazila před ní o 0,7 sekundy. A protože domácí Vysočina dojela až třetí, porazil JM kraj pořadatelskou Vysočinu o3 body aodsunul ji na 4. místo v konečném hodnocení krajů. Všem se závodilo dobře, jezdili nám fandit rodiče i prarodiče, Hynek Škrabal, Luděk Franz i pan František Patočka z Říčan. Terka Vinklárková a Ondra Hošek se dokonce postarali o výběr mázy pro štafety... a úspěšně. Takže všem díky. Největším smolařem celé naší výpravy je asi Adam Babánek, kterému placka utekla o 0,3 sekundy. myslné druhé místo mezi smolaři patří Davidovi Follerovi, který místo aby trpělivě pracoval na střelnici, v závodě s hromadným startem klasicky, začal závodit, a třemi koly se poslal ze třetího místa na místo páté. Vít Effenberk Přijďte se naladit na jaro do Rodinného centra Rolnička Za tři roky své existence se Rolnička stala bezpečným útočištěm především pro rodiny s dětmi. Rádi bychom vás informovali o nových akcích, které na jaře chystáme. Rolnička v novém kabátě projekt zkrášlení a vylepšení prostor herny za pomoci řady dobrovolníků a profesionální architektky Veroniky Hladíkové. Další pomocníci vítáni. Oslava 3. narozenin Rolničky 8. března, hodin. Těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti, velký narozeninový dort, dětskou diskotéku, ukázku cvičení s dětmi a také na výborné palačinky! drobnější informace najdete na našich internetových stránkách Za tým Rolničky se na vás i vaše děti těší Jitka Silárszká 13

14 INFORMACE INZERCE Z činnosti Černovického sdružení Černovické sdružení v lednu uspořádalo cestovatelskou besedu na téma Ukrajina. O zemi, ke které se dnes upírají zraky mnoha lidí, mluvil Miroslav Jursa. Na webu sdružení byla také zahájena diskuze na téma veřejného prostoru. Můžete si tam prohlédnout historické mapy Černovic a zapojit se do online diskuze. Rád bych vás také pozval na naše další akce: Cestovatelská beseda Tanzanie (sál Psychiatrické nemocnice) Taneční a společenský večer se skupinou Louisovi sirotci (hostinec Slunečnice) Cestovatelská beseda Japonsko (sál Psychiatrické nemocnice) Velikonoce v Černovicích (Sociální dům) Komentovaná prohlídka městské části s historikem Jarní farmářské trhy s divadelním představením divadla Facka (park Řehořova). Těšíme se na shledanou, Ladislav Kotík Za blahopřání děkují Paní Kvapilová, pan Máca, paní Ochodnická Anna, paní Říčná a MVDr. Jaromír říž Dne oslavila paní Danuše Šimková krásné životní jubileum a to 60 let. Tímto jí opožděně gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a štěstí. Vedení radnice Černovice 14

15 INZERCE ČERNOVICKÉ STŘÍPKY Hledám pronájem garáže v dosahu MHD. Tel.: Hledám garáž k pronájmu ulice Řehořova, event. blízké okolí. Tel.: nebo ve večerních hodinách. Pronajmu prostornou garáž v Brně-Černovicích na ul. Řehořova, přímo za nově postaveným bytovým domem. Cena Kč/měsíc, při platbě předem cena nižší. Tel.: Prodám garáž na vlastním pozemku, 1. řada za školou Kneslova. Cena dohodou. Tel.: Hledám ke koupi byt v Černovicích. Prosím, nabídněte. Tel.: Hledáme rodinný dům v této lokalitě Slatina, Šlapanice a Černovice, popřípadě byt 3+kk až 4+1. Zároveň hledáme menší byt na investici max kud takovou nemovitost vlastníte, neváhejte mne kontaktovat. Děkuji Klimešová Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, střech, plotů aj. Tapetování, zednické práce Černovice a okolí. Platba hotově sleva 250 Kč. Tel.: , mobil: SLUNÍČKO pobočka JUNIOR-DDM Tuháčkova 39, Brno-Komárov tel.: , mobil: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO Indiánskou stezkou (turistický) Za pokladem templářů (turistický) denně od 8.00 do hod. sraz před Junior DDM, Brno, Dornych 2, každodenní výlety do okolí Brna Cesta za dobrodružstvím (rukodělný tábor) ZOO hrátky se zvířátky V rytmu tance (taneční tábor) Ze života dospělých (exkurze do firem) Léto v pohybu (sportovní tábor) denně od 8.00 do hod. na Sluníčku, Tuháčkova 39, Brno-Komárov VĚK: od 1. třídy CENA: Zahrnuje dopravu, vstupné, materiál, odměny a teplé obědy. Možnost žádat o příspěvek z FKSP u zaměstnavatele rodičů. Při neúčasti bude účtován stornopoplatek. Bližší informace a přihlášky on-line na: tábory nebo osobně na Sluníčku po telefonické dohodě Bc. Věra Budinská tel.: V ptačím centru skončila zraněná sova kalous ušatý nalezená ženou na Skřivánčí ulici. Zvíře se zraněným křídlem bylo předáno hlídce městské policie U zastávky trolejbusu na Olomoucké ulici u železničního mostu byl odstraněn přístřešek pro cestující. V ranních hodinách došlo v pondělní špičce v polovině Olomoucké ulice u 1BS. Dopravní nehodě se zraněním. Zasahovaly záchranné vozy V ranních hodinách došlo na ulici Havraní k srážce osobního vozu s traktorem Během nočních hodin u domu Charbulova 115, stejně jako v předchozím roce, poletují a pohvizdují malí netopýři, zřejmě vrápenci malí První sněhové vločky. 33. díl televizního seriálu Četnické humoresky s názvem Formule z třicátých let minulého století se odehrává fiktivně v Psychiatrické léčebně v Černovicích, kdy údajný dr. Valach zkouší na psychiatrickém pacientovi lék pravdomluvnosti (skopolamin). Tento lék se snaží získat německá nacistická rozvědka Z východního okraje obce na ulici Černovické a Černovické terasy bylo možno kolem 7 hodiny ranní pozorovat kometu, která se pohybovala přímo na východě, cca 15 nad horizontem. Ještě týž den po průletu kolem slunce se rozpadla. Před 208 léty, kolem 3. hodiny ranní projel katastrem Černovic po tehdejší Císařské, dnes Olomoucké ulici na nastávající bojiště u Slavkova francouzský císař Napoleon Bonaparte V listopadu rezignovala místostarostka P. Quittová na pozici místopředsedkyně Věcí veřejných Správce komunikace BrKOM odstraňoval nánosy zeminy z vozovky a přilehlých prostor na ulici Vinohradské od konečné zastávky autobusu č. 47 až k viaduktu, využívajíce situace bez provozu na této komunikaci. Vánoční vystoupení pro seniory v MŠ Kneslova Vyšlo 6. číslo Černovin. V ranních hodinách se přehnal silný vítr shazující přenosné značky a popelnice. Oprava mostu na Černovické ulici vedoucí nad ulicí Vinohradskou. V ulicích bylo možno potkat Mikuláše, čerty a anděly s dárky nejen pro děti V ranních hodinách byl v parku na Řehořově ulici vztyčen pod vedením místostarosty Ludvíka Kadlece vánoční strom První sněhová pokrývka. V parku na Řehořově ulici se uskutečnily farmářské trhy Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za velké účasti malých i dospělých Vystoupení v parku na Řehořově ulici v rámci akce Česko zpívá koledy. Česko zpívá koledy 15

16 Ukončení stávající koalice ODS a TOP 09 na radnici. Odvolán místostarosta Ladislav Kotík a radní Daniel Smrček. Deník Rovnost přinesl informaci o zájmu americké zasílatelské firmy Amazon o výstavbu rozsáhlého objektu na Černovické terase, který by zaměstnal až osob poledni nastala srážka dvou automobilů na ulici Tržní. Ve hod. zpožděný rychlík ze Šumperku usmrtil muže na železniční zastávce Brno- Černovice. V areálu zdraví na Kneslově ulici bylo otevřeno zimní kluziště Štědrý den. Černovičtí hasiči měli výjezd v hod Boží hod vánoční. Teplota dosáhla + 11 C. Nejteplejší Vánoce za posledních více než 50 let. Na Bolzanově ulici v předzahrádkách začaly kvést sedmikrásky Tradiční pyrotechnický festival přes škaredé počasí začal kolem 18 hodiny Vzhledem k nočnímu mrholení hlavní část pyrotechnického běsnění ustala v hod. Největší množství pyrotechnického odpadu se tentokrát nacházela na kruhovém objezdu před Psychiatrickou léčebnou Tři králové. Největší světelná vánoční výzdoba se nachází na domě Slámova žár domku na Vinohradské ulici V předzahrádce na Bolzanově ulici kvetou petrklíče Na ulici Elišky Krásnohorské byla v noci vykradena samoobsluha V KD na Charbulově ulici byla uvedena divadelní konverzační komedie Dva na kanapi divadelního studia. Představení se účastnilo cca 35 diváků, z nichž většina nepocházela z Černovic Teplota kolem poledne dosáhla 11 C. V předzahrádce na Elišky Krásnohorské kvetou sněženky, na jiných místech čemeřice V televizním pořadu události v regionech byla uvedena reportáž o zahájení výstavby výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby JmK na Černovické terase v ulici Těžební. V sále SOU na Charbulově ulici se uskutečnil Ples zastupitelstva V ranních hodinách teplota klesla na -13 C Při výjezdu ze dvora Sociálního domu na Charbulově ulici došlo ke střetu s dalším vozidlem Vánoční koncert ZUŠ na Charbulově ulici. Před polednem řešila licie ČR nález mrtvého na Bolzanově ulici. Srážka dodávky a dalšího vozidla před Psychiatrickou léčebnou Vánoční koledování s Májkem v KD na Charbulově ulici V hod. nastal zimní Slunovrat a začala zima Církev adventistů uspořádala ve svém sídle na Olomoucké 43 Večer plný písní. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Mgr. Miroslav Kubík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Ludvík Kadlec, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky následujících čísel: 4. 4., 9. 5., Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 53. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 21. 9. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Stránka 1 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2014 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2014 - příjmy 2. Rozpočet MČ

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 64. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 25. 1. 2017 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 21. 4. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více