Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od do 1.00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí Při pochovávání basy budou účinkovat Členové MS OS ČČK Brno-město a hosté z Komína K tanci a poslechu hraje hudební duo Ex Vstupné 80 Kč předprodej na ul. Charbulova 61. Na vás se těší a pěknou zábavu přeje Výbor MS OS ČČK Brno-město číslo 48 v Brně-Černovicích TJ Sokol Brno IV Černovice pořádá Vážení spoluobčané, skončil rok s číslovkou 13, který pro naši republiku a její občany nebyl jednoduchý. Ekonomika přes optimistické předpovědi vlády nerostla na rozdíl od našich bezprostředních sousedů, kde došlo k obratu. Naopak, aby propad nebyl tak markantní, vláda přistoupila k některým omezujícím krokům, počínaje novelou zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která pouze negativně zasáhla rozpočty největších měst a potažmo jejich městských částí, snížení platů ve veřejné správě, podstatným škrtům v sociální oblasti, zvýšení přímých daní (DPH) a v neposlední řadě Česká národní banka odsouhlasila avizovanou devizovou intervenci proti koruně, která vůči euru oslabila k začátku roku 2014 na 27,50Kč. Tato devalvace naší měny má pomoci stagnující ekonomice zvýšením exportu našich výrobků, vytvoření nových pracovních míst a tím snížit nezaměstnanost. Otázkou je, zda tato tvrdá opatření vůči občanům povedou k ekonomickému růstu a prosperitě. Zatím všechny kroky iniciované ministerstvem financí a odsouhlasené vládou kýžený obrat nenaplňují. Na druhé straně jsme zaznamenali plýtvání finančními prostředky ministerstev, kde se zadávaly zakázky za stamiliony bez výběrových řízení končící krachem (S-karty, IT programy) a korupčními skandály. Nespokojenost občanů s vládní politikou završil pád vlády a následující volby do Sněmovny Parlamentu ČR. Nová vláda má před sebou nesnadný úkol. tvrdit v praxi, že koaliční smlouva anásledné programové prohlášení nové vlády není pouze papír s teoretickými sliby, ale že vláda je schopna plnit přijaté závazky. Chování vlády a slíbené úspory v hospodaření ministerstev rozhodnou o tom, zda se naše republika svojí hospodářskou kondicí připojí k okolním zemím, které již v roce 2013 realizovaly růst HDP. Finanční politika státu se projevila v pokračování trendu nižších dotací do rozpočtu 2014 k zajištění výkonu státní správy statutárního města Brna potažmo v sobotu od hodin v tělocvičně na ulici Štolcova 8/12, Brno dětský karneval se zábavným programem pro děti Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, písničky z pohádek, dětská diskotéka, odměny a to vše za účinkování Divadla Koráb! Na všechny děti se těšíme. Prosíme přezůvky s sebou. Vstupné: dítě 10 Kč, dospělí 20 Kč Za TJ Sokol Brno IV Petra Quittová starostka Slavnostní otevření ledové plochy Foto Mgr. M. Kubík dokončení na straně 2 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 městských částí. Pro naši městskou část je to propad cca 0,6 mil. Kč. Výpadky této dotace pro MČ nahradilo město Brno zvýšením víceúčelové dotace, což je třeba ocenit. Na zasedání Zastupitelstva naší MČ 12. prosince 2013 před schválením programu předložila ČSSD z důvodu finanční úspory v rozpočtu na rok 2014 návrh na odvolání neuvolněného místostarosty Bc. Ladislava Kotíka (TOP 09) a člena Rady MČ Brno-Černovice Ing. et Ing. Daniela Smrčka (TOP 09). Tento návrh byl členy zastupitelstva prohlasován. Je pravdou, že vedle úspory finančních prostředků cca 350 tis. Kč, jejich počínání coby koaličních partnerů v Radě izastupitelstvu, bylo mnohdy v rozporu s koaličním chováním. Osobně jsem kolegy upozorňoval na zásadu, že koalice politických stran je za účelem prosazení jejich většinových zájmů a cílů. Bohužel jejich hlasování tomu neodpovídalo (rozdílný pohled na privatizaci bytů v sídlištích v návaznosti na splácení úvěrů, využití některých školských zařízení, záměry v investiční politice) a tak musela zbylá koalice potřebné hlasy k prosazení cílů hledat napříč politickým spektrem. Navíc jejich přínos pro naplnění volebních cílů stanovených v Prohlášení Rady a Zastupitelstva pro volební období byl zanedbatelný. Pan místostarosta Bc. Kotík měl v pověřených kompetencích všechny záležitosti stavebnictví včetně Územního plánu (účast na schůzích komise stavební a územního plánování od začátku volebního období dosud celkem 2x úsek stavební a územního plánu řešil starosta), veřejné zakázky, webové stránky a Černoviny. Je pravdou, že webové stránky a Černoviny teprve více jak po roce dosáhly kvalitnějšího uspořádání a barevnosti, předložená a schválená pravidla pro zadávání avýběr dodavatelů veřejných zakázek jsou funkční. Přes opakovaná upozornění si pan místostarosta nebyl schopen stanovit úřední hodiny pro veřejnost, což sekretariátu komplikovalo poskytování jakýchkoliv informací týkajících se činností pana Kotíka. sledním dokladem ojejich pokryteckém chování bylo hlasování v radě ve věci realizace investičního záměru pořízení mobilní ledové plochy. Tento investiční záměr prošel radou nejtěsnější většinou (bez hlasů TOP 09) a 13. prosince 2013 bylo kluziště slavnostně otevřeno. Paradoxem však bylo prohlášení místostarosty Bc. Kotíka den před tím v novinách, jak Areál zdraví v Kneslově ulici nebyl moc využíván a nyní nebudou muset černovičtí občané za bruslením cestovat do jiných MČ azřízením kluziště to chceme změnit. Nezasvěcený občan si při čtení této zprávy pomyslel, jak ti hoši z TOP 09 jsou akceschopní a myslí na blaho občanů. Realita je však poněkud jiná! V prvé řadě myslí na blaho TOP 09 a svých přívrženců. O tom svědčí i webové stránky MČ Černovice, které obhospodařoval místostarosta Bc. Kotík. Je to kvalitní a zajímavé čtení včetně propagace jeho soukromých aktivit. Myslím, že zbývající menšinová koalice to v radě i zastupitelstvu do konce volebního období zvládne i bez TOP 09. Rok 2014 bude podle horoskopu na planetě Zemi dosti divoký. dle čínského kalendáře je to rok Dřevěného koně. dle astrologů obrovská síla Koně je ve schopnosti strhnout lidi a přesvědčit je o jedinečnosti jejich projektů. Účelem tohoto roku je expanze. Nespoutaný běh koně a radost ze života prolnou všemi oblastmi bytí. kud se necháme strhnout jeho nadšením a od počátku zachytíme jeho rychlost, můžeme očekávat úžasný rozvoj. Zastavíme-li se, nebo zpomalíme-li můžeme se dostat koni pod kopyta a další dění si jistě dokážeme domyslet. Toliko z horoskopu astrologů. O tom, že to bude rok velkého rozhodování každého z nás, svědčí i některé plánované události (nový občanský zákoník, troje volby, rozhodování o daních v nové vládě, výročí vstupu do EU a NATO a další). Věřím v dobré rozhodnutí vás všech, které povede ke kýženému rozvoji naší občanské společnosti. Krátce se zmíním o některých plánovaných investičních akcích v naší MČ, které chceme ještě realizovat do termínu komunálních voleb. Z důvodu zajištění dostatečného počtu míst v černovických MŠ a tím i možnosti návratu maminek z mateřské dovolené do zaměstnání, byl schválen investiční záměr výstavby další třídy v MŠ na ulici El. Krásnohorské. V současné době se zadalo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a potřebný položkový rozpočet stavebních prací pro výběrové řízení. kud se vše podaří zvládnout, pak se v letošním roce navýší kapacita MŠ v Černovicích o dalších 25 dětí. Zajistíme také stavební úpravy v MŠ Kneslova podle požadavků krajské hygieny, aby stávající podmíněná kapacita tříd nebyla měněna. V plánu je rovněž vybudování parkování pro autobus při ZŠ Řehořova a předláždění prostoru před školou. Do plánů akcí statutární město Brno zařadilo rozšíření a rekonstrukci křižovatky Charbulova, Štolcova, Húskova a Řehořova. Na jaře dovybavíme naše parky novými hracími prvky, doplníme zeleň a opravíme výtluky v komunikacích. Předpokládáme, že na jaře konečně převezmeme funkční Areál volného času při ulici Mírová a ten začne plně sloužit našim občanům. Městská část obdržela dopis od Spotřebitelské organizace d TEST, která pomáhá občanům naší republiky poradenstvím v oblasti spotřebitelského práva, možnosti řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli apod. Pro komunikaci se Spotřebitelskou poradnou d TESTu uvádíme webové stránky a tel. spojení (pracovní dny 9 17 hod.) Váš starosta J. Hladík Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám do roku 2014 trošku opožděně popřála všechno nejlepší, pohodu, štěstí a zdraví vám a vašim blízkým. Vánoční prázdniny byly tentokrát skutečně dlouhé, ale bohužel bez sněhu. O to víc jsem ráda, že se nám loni podařilo instalovat v Černovicích umělou ledovou plochu. Návštěvnost ukazuje, že to byl dobrý nápad a nejen pro černovičáky ideální alternativou oblíbených aquaparků a zábavních parků. Jsem velmi ráda, že mobilní kluziště se osvědčilo a od vás, které tam pravidelně potkávám, dostávám pozitivní zpětnou vazbu. Pro příští roky vychytáváme ještě nějaké drobnosti, ale právě vy jste nás, zastupitele utvrdili v tom, že jsme udělali správné rozhodnutí. Ledová plocha zpestří život v naší městské části a zvedne i její prestiž. Toto mobilní kluziště jsme ve výběrovém řízení zakoupili, takže ať už budou zimy jakékoliv, my v Černovicích bruslit budeme! Velkým krokem nejen pro děti, ale i jejich rodiče, byly zápisy do obou našich základních škol. Ty proběhly v polovině ledna. Kolik prvňáčků letos přivítáme, bude jasné až Do konce května se totiž musejí rodiče rozhodnout, zda jejich dítě do školy nastoupí nebo odloží nástup do první třídy na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny obě naše základní školy (ZŠ Kneslova i ZŠ Řehořova) otevřou pravděpodobně dvě první třídy. Tímto přeji všem rodičům prvňáčků pevné nervy a dětem, aby pak vykročily tou správnou nohou. Zatímco do základních škol prozatím nemusíme vytvářet žádná kritéria k přijetí dětí do 1. tříd, tak jak je tomu někde jinde v republice, u nástupu dětí do mateřských škol je tomu jinak. V termínu od 3. do probíhá elektronický zápis do mateřských škol v rámci celého města Brna, vyjma školek nacházejících se na dokončení na straně 3 2

3 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 2 území městské části Brno-střed. Fyzicky se budou předávat přihlášky do mateřských škol dne 3. a Přijímací řízení začne 10. března Veškeré informace získáte na webu Naše městská část má zájem, aby bylo uspokojeno co nejvíce žadatelů, zejména z naší městské části. Právě proto proběhla v loňském roce výstavba mateřinky v mateřské škole na ulici Štolcova 21, Brno pro deset dětí, tzv. oddělení kapiček. otevření se nám navíc podařilo s krajskou hygienickou stanicí, a po dohodě s rodiči, vyjednat souhlas ke stravování. Tím pádem mají pobyt v mateřince komfortnější jak děti, tak rodiče, protože se nemusejí starat o svačinky ani obědy. Záměrem obce je vybudovat v naší městské části ještě v letošním roce další třídu pro dětí. Vznikla by nástavbou současné mateřské školy s rovnou střechou. Intenzivně jednáme a informaci, zda se podaří získat dostatek finančních prostředků pro realizaci tohoto záměru ve spolupráci s městem Brnem, budeme vědět v jarních měsících. Věřím, že vše dopadne k naší spokojenosti a podaří se nám tak letos umístit ve školkách všechny děti z Černovic. Na konci února bude zahájena dlouho plánovaná modernizace bytových jader v domech Húskova 6, 8, 10. Již dvakrát jsme se s nájemníky LŠU Charbulova setkali, řešili možné Vážení spoluobčané, poklidné vánoční svátky plné pohody a míru (v České republice, ne však v ostatním světě), jsou již za námi a nás všechny čeká další rok, plný práce a naděje na zlepšení poměrů v hospodářské oblasti, mezilidských vztazích as výhledem na nikým neovlivňovanou vládu afungující parlament. Současně je rok 2014 rokem dalších významných výročí arokem voleb do europarlamentu avoleb komunálních. Tak jej alespoň vnímám já a doufám, že i mnozí z vás rok 2014 vnímají podobně. V Černovicích začal nový rok dopadením pachatele černé skládky hlíny a výkopové zeminy u Pískovny díky bdělosti našich hasičů. Spolupráce vedení radnice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Černovice je skvělá. Černovičtí hasiči ve slavnostních uniformách svou přítomností zdobí nejen společenské akce, jako jsou pouť sv. Floriána, hody, ples ZMČ, ale hlavně jsou každodenně připraveni chránit majetek aživoty občanů Černovic. Na provoz hasičské zbrojnice na Faměrově nám. ana vybavení (výstroj, výzbroj) přispěje letos naše MČ ze svého rozpočtu částkou ve výši Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsme v loňském roce obdrželi dotaci ve výši Kč, v letošním roce bychom chtěli požádat kraj o dotaci ve výši Kč, se spoluúčastí městské části ve výši 1/3 dotace, celkem tedy se jedná o Kč. kud se vše podaří, pak naši hasiči budou vyzbrojeni novými zásahovými protipožárními obleky, vysílačkami, fungujícími v komunikačním systému s profesionálními hasiči, novým kalovým čerpadlem a rovněž přezují pneumatiky u naší staré, ale fungující lopraisovské hasičské cisterny TATRA CAS 32, o kterou se vzorně starají. Důležitým úkolem je rovněž zlepšení podoby webových stránek MČ, jejichž provoz měl na starosti pan místostarosta Kotík (TOP 09). odchodu bývalých kolegů z TOP 09 z vedení radnice jsme zjistili, že ne vše za jejich účinkování na radnici v Černovicích komplikace a případné individuální požadavky. Máme zpracovány vizualizace bytových jader na kterých je vidět v jakých barevných provedeních lze modernizaci provést. Nájemníkům bude navíc za příplatek umožněno instalovat místo vany sprchový kout. Budeme se maximálně snažit, aby tato modernizace proběhla v co nejkratší době, a věřím, že vy, naši nájemníci budete s rekonstrukcí nadmíru spokojeni. Výměna vstupních dveří v domech Kneslova 4 až 20 začne již v únoru. Proběhlo výběrové řízení, došlo k podpisu smlouvy, práce tedy mohou být zahájeny. Při výběrovém řízení jsme kladli důraz zejména na bezpečnostní stránku dveří a na délku záruky. Obě zmíněné investiční akce by měly opět zvýšit standard bydlení v obecních bytech v naší městské části. S mnohými z vás jsme se potkali na tradičním plese Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. Jak je již zvykem, využili jsme prostory v SOU Charbulova 106. Kapela Šumichrástmalbohár přispěla k dobré náladě, takže někteří účastníci plesu se nechtěli ani rozejít. Věřím, že i příští rok se sejdeme v tak dobré společnosti a ples bude opět velmi úspěšný. Naše díky patří nejen paní ředitelce SOU Charbulova Janě Markové, všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli na tom, že ples byl jako obvykle úspěšný, ale i sponzorům, zejména těm hlavním: PS Brno s. r. o., Cooptel stavební, a. s., PSK Brno s. r. o. a Nové Mosilaně, a. s. kud vás bude trápit nebo zajímat něco z oblastí, které mám v Černovicích na starosti, obraťte se na mě osobně nebo volejte , nebo pište na Petra Quittová, místostarostka bylo v pořádku (píše o tom pan starosta ve svém článku) a tak urychleně pracujeme na úpravě podoby webu, aby stránky byly více komfortnější, přehlednější a pružnější jak směrem k občanům, tak i směrem k obsluze webových stránek z radnice. S mediální stránkou propagace činnosti MČ Brno-Černovice souvisí i vylepšení podoby Černovin. Máme k dispozici odborné hodnocení vizuálního stylu, grafické podoby a tisku Černovin. dle doporučení tohoto posudku bude nová redakční rada postupovat, aby se konečná grafická podoba a kvalita tisku zlepšila. Vedení Radnice Černovice rovněž vyvine maximální tlak na zprovoznění Areálu volného času při ulici Mírová upramene sv. Floriána, jehož nefunkčnost jak neustále zdůrazňujeme není vina černovické radnice. Musíme investora donutit nechat zatěsnit vodní nádrž auvést do provozu dětské hřiště advě sportovní hřiště, včetně odpočivadla u cyklostezky. To vše se musí podařit do dubna 2014 bez vynaložení jediné koruny z rozpočtu MČ, v součinnosti s příslušnými odbory Magistrátu města Brna, které je investorem a zadavatelem Areálu volného času. Provoz umělé ledové plochy v Areálu zdraví na Kneslově ulici bude vyhodnocen po skončení sezony po jarních prázdninách, které končí 23. února Již dnes je však možno říct, že kluziště je hojně navštěvováno dětmi i rodiči, výkon mrazícího soustrojí neohrozilo ani neobvykle teplé zimní počasí, funguje i v období silných mrazů a celkově je kluziště podle ohlasů občanů hodnoceno jako dobrá investice, sloužící pro občany Černovic a širokého okolí. Na závěr bych chtěl popřát všem občanům městské části Brno- Černovice hodně zdraví, štěstí, životního optimismu apohody vroce Ludvík Kadlec, místostarosta 3

4 INFORMACE Z RADNICE Nový občanský zákoník a nájemní bydlení Vážení občané, nájemníci bytů v bytových domech svěřených k hospodaření Městské části Brno-Černovice, od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále v textu též NOZ ). Pro slušné a poctivé nájemníky, kteří si řádně plní své povinnosti, včetně řádně placeného nájemného a záloh za služby se nic zásadního nemění. Avšak nepořádní nebo nepoctiví nájemníci budou mít zhoršenou pozici. Například, v případě porušení nájemní smlouvy spočívající v nezaplacení nájemného a záloh na služby v počtu tří měsíců je důvodem k výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu a to bez následné výpovědní lhůty. Nově pronajímatel také není povinen zajistit ubytovací náhradu ani přístřeší, takže bývalý nájemce, který obdrží výpověď nájmu bytu, je povinen byt vyklidit a vrátit a to bez jakékoliv bytové náhrady nebo přístřeší. Již není povinností pronajímatele zajišťovat například ubytovnu či náhradní byt. PŘEDPIS A SPLATNOST NÁJEMNÉHO dle ustanovení NOZ nájemce platí nájemné společně se zálohami na služby měsíčně předem na každý měsíc do 5. dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán nájem pozdější. V podmínkách naší Městské části (MČ) se dosavadní splatnost nájemného a záloh na služby nemění. Nájemné vč. záloh na služby je i nadále splatné nejpozději do posledního dne příslušného platebního období. Tzn., že předpis nájmu a záloh na služby za měsíc leden 2014 je splatný a musí být uhrazen nejpozději do 31. ledna ČLENOVÉ NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli (bytovému odboru ÚMČ). Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, opět to oznámí nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu. NEPŘÍTOMNOST V BYTĚ I nadále má nájemce za povinnost, pokud ví nebo může předpokládat, že bude dlouhodobě nepřítomen v bytě a bude tak byt obtížně dostupný, oznámit takovou skutečnost včas pronajímateli. Nájemce tak oznámí pronajímateli nejen svoji nepřítomnost v bytě a tím pádem nedostupnost bytu, ale i kontaktní osobu, která po dobu nepřítomnosti nájemce zajistí možnost vstupu do bytu v případech, kdy to bude nezbytně zapotřebí. zor, i tato povinnost nájemce, v případě nenahlášení a nesplnění, se považuje za porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem, což je důvodem k výpovědi nájmu bytu. PŘECHOD NÁJMU BYTU kud s nájemcem žijí v den jeho smrti další osoby ve společné domácnosti, může na ně přejít nájem bytu. Přechod nájmu bytu v podmínkách naší Městské části (MČ) osvědčuje pronajímatel (prostřednictvím odboru vnitřních věcí ÚMČ a následně bytové komise, Rady MČ). VÝMĚNY BYTU Nový občanský zákoník (NOZ) s výměnou bytů nepočítá. Původní paragrafy o výměně bytu ve starém občanském zákoníku nemají v NOZ žádnou plnohodnotnou náhradu. VÝPOVĚĎ Pronajímatel může podle NOZ vypovědět nájem bytu v tříměsíční výpovědní době (tříměsíční výpovědní lhůtě), pokud nájemce porušil hrubě některou svoji povinnost vyplývající z nájmu bytu. ruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby (výpovědní lhůty) a požadovat po nájemci vyklizení a vrácení bytu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu bytu. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců ( 2291 NOZ). ZÁNIK NÁJMU BYTU Nájem bytu zaniká následující způsoby: uplynutím sjednané doby (nájemní smlouvy na dobu určitou) písemnou dohodou výpovědí odstoupením od smlouvy (výjimečně). skončení nájmu bytu je povinen nájemce byt vyklidit a vrátit pronajímateli. VRÁCENÍ BYTU skončení nájmu bytu je povinen nájemce byt vyklidit a vrátit pronajímateli (prostřednictvím bytového odboru ÚMČ). kud není byt vrácen po ukončení nájmu, je případný uživatel povinen hradit tzv. bezdůvodné obohacení odpovídající měsíčnímu předpisu nájemného a zálohám na služby. Dále se takový ex-nájemce vystavuje riziku soudní žaloby na vyklizení bytu a následné úhradě soudních a exekučních poplatků a nákladů za exekuční vyklizení bytu. Vnitroblok Zvěřinova Ing. Zbyněk Pastyřík, vedoucí bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice 4

5 INFORMACE Z RADNICE Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY Účelová dotace ze státního rozpočtu ostatní státní správa, stavební úřad Účelová dotace z vlastního města požární ochrana (CO) 111 Neúčelové dotace z vlastního města podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Specifická dotace z vlastního města údržba a úklid chodníků 933 stoupené příjmy celkem Vlastní příjmy SP ověřování (vidimace, legalizace) 60 SP výherní hrací automaty 15 SP rybářské lístky 10 SP stavební 300 SP Czech int 20 MP ze psů 260 MP za užívání veřejného prostranství 700 MP z ubytovací kapacity 30 Nájem z pozemků Nájem Areál zdraví 93 Nájem Kulturní domy Faměrovo nám. 17, Charbulova Nájem MUDr. Kaplan 108 Nájem komunikace (Pískovna) 188 Nájem squash (zápočet PSK) 228 Nájem jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 242 Nájem Pískovna 167 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 20 kuty a sankce 50 Příjem z reklam Černoviny 70 Příjmy z úroků běžných účtů 150 Převod z vlastních fondů VHČ bytový odbor Příjmy inkasované MČ financování FBV, FRB, FV Celkem příjmy: Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč VÝDAJE NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ 26 DOPRAVA komunikace nákup služeb, zimní údržba, čištění opravy chodníků, údržba a úklid chodníků ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova provozní příspěvek MŠ Štolcova provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské provozní příspěvek MŠ školy v přírodě 45 Investice ZŠ Kneslova statické zajištění základových konstrukcí 410 ZŠ Kneslova provozní příspěvek ZŠ Řehořova provozní příspěvek ZŠ školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky 150 Základní škola Štolcova neinvestiční příspěvek 5 Základní umělecká škola příspěvek 20 Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 228 Jesle Kneslova 5 (zápočet) 242 KULTURA 437 Knihovna J. Mahena optické propojení 44 Dohoda vedení kroniky 48 Zpěváček 10 Májek + Máječek 45 Kulturní domy elektřina, drobné opravy 75 Černovické hody 80 Černovická letní show 20 Ples zastupitelstva 85 Vánoční a mikulášská nadílka + troubení 5 Košt 5 uť sv. Floriána 20 PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 7 ČERNOVINY 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ostatní osobní výdaje AVČ Mírová 60 ostatní osobní výdaje, el. energie, pronájem kluziště 263 nákup ostatních služeb, opravy a udržování 156 Černovický superpohár malá kopaná 10 Atletická olympiáda ZŠ a MŠ 23 akce Sportovec roku vyhlášení ankety 17 mobilní ledová plocha DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 268 řelka Černovice biatlon + Černovická míle 75 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 35 TK Černovice tenis + turnaj 15 FC Agromeli Brno 20 Sokol Brno IV 100 FC Pískovna Černovice 15 TJ Spartak 8 DOTACE 110 České zahrádkářské svazy 30 Myslivecké sdružení HALALI 10 Svaz tělesně postižených 40 Florián dětem o. s. 10 Modrá linka Brno 10 APLA-JM o. s. Brno 10 POHŘEBNICTVÍ 50 OSTATNÍ SLUŽBY 175 KOMUNÁLNÍ ODPAD 400 odpadové hospodářství svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD 200 zneškodnění komunálního odpadu spalovna, SKB, Techn. služby 150 ostatní nakládání s odpady 50 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY SOCIÁLNÍ DŮM 258 CO + POŽÁRNÍ OCHRANA SDH 190 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA 15 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY MÍSTNÍ SPRÁVA SLUŽBY OBYVATELSTVU předplacené nájmy půdní byty 974 PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů 50 splátky půjček FBV 994 splátky půjček FRB 591 splátky úroků z půjček FRB 145 splátky úvěru poplatky za služby KB 50 investice jištění 155 Celkem výdaje: Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2014 byl od do vyvěšen na úřední desce MČ v souladu s posledním zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb.. Jelikož během doby jeho vyvěšení nebyly k vyvěšenému rozpočtu vzneseny ze strany občanů žádné připomínky, byl rozpočet na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne schválen, a to jako vyrovnaný. Ing. Pavla Těšíková, vedoucí odboru finančního a vnitřních věcí 5

6 INFORMACE Z RADNICE Letní čištění komunikací 2014 I. IV. cyklus DUBEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Ne So 5 Ne 6 Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká-zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého 30 So 31 Ne Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká-zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové So 30 Ne So 6 Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká-zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové So Cornovova, Krausova +parkoviště Olomoucká-zástavba, Kneslova Řehořova, Vít. Kaprálové Klíčova, Ferrerova, Churého Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám. Šestákova, Havraní + BD Ne Faměrovo náměstí, Mírová 7 Řehořova, Vít. Kaprálové So 7 Ne 7 28 STÁTNÍ SVÁTEK So inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Ne Ne Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Jiránkova, Štolcova Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště So 14 Ne inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova Tržní, Olomoucká po hranice MČ So inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) So Ne Ne Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Turgeněvova + parkoviště Hladíkova, Ostravská LISTOPAD Vinohradská po hranice MČ Černovická Průmyslová, Těžební, Švédské valy Tržní, Olomoucká po hranice MČ Kovácká, El. Krásnohorské So Turgeněvova + parkoviště 19 Hladíkova, Ostravská So 8 Ne Hladíkova, Ostravská So 20 Ne VELIKONOCE Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MČ Průmyslová, Těžební, Švédské valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha So 21 Ne Černovická Vinohradská po hranice MČ Průmyslová, Těžební, Švédské valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha Ne 21 Čištění komunikací se provádí včetně parkovišť a parkovacích zálivů v době od 8.00 hod. do hod. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý, Drážní 9, Brno-Slatina, tel.: , mobil , p. Pilman Černovická Vinohradská po hranice 23 MČ Průmyslová, Těžební, Švédské 24 valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha E. Roučky, Vlastimila Pecha inná, Spojka, Přední, Blatouchova Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova, Zvěřinova

7 ZŠ ŘEHOŘOVA Zvítězili jsme! Na konci listopadu proběhlo na ZŠ Novoměstská brněnské finále soutěže ve šplhu pro třídu. Naši školu výborně reprezentovala dvojice páťáků. Denisa Vogelová z 5.B vybojovala ve velké konkurenci první místo s úžasným časem 4,2 s a David Zedníček z 5.A, který obsadil krásné páté místo. Gratulujeme a těšíme se na další sportovní soutěže. Mgr. Pavlína Trúsiková Kometa slaví šedesáté narozeniny U příležitosti komeťáckých oslav jsme ve škole vyhlásili výtvarnou soutěž. Úkolem žáků bylo vytvořit zajímavou nástěnku na téma Kometa, obléknout se do modro-bílé kombinace a vyfotografovat se. Do soutěže se zapojily čtyři třídy z prvního a čtyři z druhého stupně. rota vybrala týmy z těchto tříd: 5.A, 5.B (tým A), 8.A. Vítězové získali volnou vstupenku na lednový zápas Komety proti Karlovým Varům s následnou návštěvou šaten hráčů a autogramiádou. Všem moc gratulujeme a děkujeme za aktivitu a snahu, kterou při této soutěži prokázali. Mgr. Tereza Friedl Cambridge zkoušky se blíží Talentovaní žáci z anglického jazyka navštěvují na naší škole Cambridge kursy, kde se připravují ke složení zkoušky v různých úrovních. Tyto kursy jsou dvouleté a jsou pořádány pod záštitou Britské rady British Council. AJ učíme podle Oxfordských učebnic a trénujeme všechny jazykové úrovně potřebné ke zkoušce, tj. čtení s porozuměním, poslech, gramatické struktury a mluvení. Kursy pořádáme již šestým rokem a ve školním roce končíme další dvouleté běhy. Jazykové kursy budou zakončeny složením Cambridge zkoušky na úrovních YLE arters, Movers, Flyers. Tyto kursy odpovídají jazykovým znalostem na úrovni A1 podle společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. arší žáci, kteří jsou velmi šikovní, mohou skládat zkoušku KET for Schools. Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle již zmíněného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zkoušky se uskuteční v měsíci červnu. úspěšném zvládnutí zkoušky žáci obdrží příslušný certifikát z Cambridge University v Anglii. Všem, kteří se zkoušek zúčastní, držíme palce. Mgr. M. Hlaváčková, Mgr. M. Žáková, vyučující kursů Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR Letos poprvé se žáci z devátých tříd zúčastnili soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. První kolo této soutěže proběhlo na naší škole. Do druhého kola postoupili Bára Holcmanová a Pavel Dědič z 9.A a Radka Čechová z 9.B. Začátkem prosince se konalo druhé vědomostní kolo na řední průmyslové škole chemické v Brně a naši žáci opět zabodovali. Do třetího praktického kola postoupila obě děvčata, kterým moc gratulujeme a budeme držet palce v dalších kolech. Mgr. Monika Janoušková Adventní Vídeň Jak bývá již tradicí, tak i letos jsme se vypravili na předvánoční výlet do Vídně. Vyrazili jsme ráno v 8 hodin a ve Vídni jsme byli kolem půl jedenácté. Zde už na nás čekala paní učitelka Karin s panem ředitelem z partnerské školy. Setkali jsme se s nimi před vídeňskou radnicí. Společně s žáky z partnerské školy jsme potom absolvovali prohlídku vídeňské radnice. Byli jsme okouzleni krásnými prostorami a historickými sály. té jsme měli chvíli volna a mohli si prohlédnout adventní trhy a nakoupit drobné dárečky. V odpoledních hodinách jsme byli na vyhlídkové věži Donauturm. Zde jsme poseděli v malé restauraci a ochutnali výborný Wiener rudel. Výlet se nám vydařil a máme plno zážitků. A co říkají o výletě naši žáci?,,líbilo se mi otáčivé schodiště na Donauturm. (Natálie Sychrová, 6.třída),,Byli jsme taky na věži s točící se restaurací. Vylezli jsme na terasu, ale nic jsme neviděli, protože byla mlha. (Lucie Hrušková, 8.A),,Ve Vídni se mi velmi líbilo. Nejlepší to bylo na radnici a na trzích. (Jakub Hruška, 8.A) Mgr. Miroslava Žáková Leden ve školní družině V tomto zimním měsíci jsme pro děti ze školní družiny připravili několik společných akcí, které je měly nejen příjemně zabavit, ale také rozvíjet jejich kreativitu, fantazii i uplatnit jejich dovednosti. d vánoční stromeček dostaly děti do všech oddělení nové deskové a společenské hry. Prezentaci těchto her jsme provedli formou zábavného odpoledne, kde děti putovaly z jednoho oddělení do druhého a za každou započatou hru si hráč připsal bod. Za výhru body dva. Nejen že se děti seznámily se spoustou nových her, ale také si odnesly sladkou odměnu. Další dvě společné akce Veselá módní přehlídka a taneční soutěž ar dance proběhly v novém sále v 5. patře školy, který se pro tyto velké akce přímo nabízí. Krásné modelky i odvážní modelové nám představili nejen modely společenské, sportovní a vycházkové, ale i extravagantní. Bylo opravdu na co koukat. Vychovatelky školní družiny v rolích Marka Ebena, Terezy Kostkové a vítězky ar dance Aničky lívkové uspořádaly velkolepou taneční soutěž. Miloš Fiala z 6. třídy se zdárně zhostil funkce moderátora. První místo si tentokrát rozdělili dva tanečníci, a to Ondra Fritz z 2.B a Marek Herák z 1.A. Svými úžasnými tanečními kreacemi roztančili celý sál. Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další společné akce. Radka Preslová 7

8 ZŠ KNESLOVA Sice je již část roku 2014 za námi, ale chceme i touto cestou všem čtenářům Černovin popřát v novém roce 2014 zdraví, splnění všech snů Ještě trochu zavzpomínáme na závěr roku 2013: Vánoční vyrábění dívat se na základku se svými rodiči měli předškoláci možnost dne na malých vánočních dílnách. Spolu s vyučujícími I. stupně měli možnost si vyrobit pěkné vánoční dekorace. Magické datum Dne Magické datum žáci 9. A si společně s pomocníky z ostatních tříd připravili tematický den s názvem Předvánoční čas, který byl připravován pouze pro 1. stupeň. V každé třídě byli žáci rozděleni do čtyř skupin. S doprovodem učitelů chodily děti po jednotlivých stanovištích. Jedno ze stanovišť byly Zimní radovánky, zde se žáci mohli vyřádit při pomyslném koulování nebo zdolávání překážek. Následovaly další s názvem Baňka a Hvězda, kde si vyrobili polystyrenové baňky a hvězdy na špejlích. Na stanovišti Perník si děti upekly perníčky. V interaktivní učebně proběhly Vánoce ve Vietnamu a u nás. Nezapomnělo se ani na zpívání koled a tancování. V učebně fyziky byla připravená Vánoční pohádka Shrekoleda. Závěr dopoledne proběhl v tělocvičně, kde jsme si společně všichni zazpívali a zatančili závěrečnou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. 100 minut s IX. A Dne proběhl na naší škole tematický den pro mateřské školy a žáky prvních ročníků s názvem o minut s IX. A. Říká se, že pátek 13. je nešťastný den, ale pro nás byl skvělý. Byl to také další způsob našeho již započatého loučení se základkou Vzpomínky na mateřskou školu a první třídu jsou přece nezapomenutelné. Děti pod naším vedením a za účasti svých učitelů procházely po stanovištích. Jedno ze stanovišť proběhlo v tělocvičně, děti se vydováděly a následovalo další místo, kde je uvítala Fiona s pohádkou Shrek. Pak následovaly další, kde si děti vyrobily z jablíčka velmi krásnou dekoraci, podívaly se na prezentaci TET a zazpívaly koledy. Domů si odnášely perníčky, které jsme pro ně upekli. Naladili jsme vánoční atmosféru a den jsme si moc užili. Slavnostní otevření kluziště splněný sen K zimě neodmyslitelně patří bruslení, které se stalo také tradicí na naší škole. Každým rokem byl některý vyučující na naší škole ochoten jet s námi do Olympie, ale nyní je po několika letech zase kluziště v naší městské části, kousek od naší školy. Splnil se sen, bruslit bez náročného přesunu na kluziště. Dlouho se o tom mluvilo a nyní se to naplnilo, konečně dne nastal den D a kluziště se otevřelo. úvodním uvítání panem starostou následovaly zajímavé a zábavné soutěže. Ledová plocha byla otevřena, kdokoliv si může přijít zabruslit. Věříme, že led zůstane super a kluziště bude mít patrona, který nás bude chránit před úrazy, a všem děkujeme za tuto možnost. Žáci 9. B procházeli labyrintem města Dne měli žáci 9. B herní den. Vyučování bylo nahrazeno hrou, která slouží jako pomůcka k primární prevenci. Jedná se o deskovou interaktivní hru Cesta labyrintem města. Hra spočívá v zodpovídání otázek a plnění úkolů (vyjadřování zadání kresbou či pantomimou). Hráči žáci se posouvají po hracím plánu figurkou a procházejí různými místy ve městě (parkem, parkovištěm, sídlištěm, školou apod.). Cestou získávají žetony za správné odpovědi. Touto hrou žáci posilují svoje sociální a komunikativní dovednosti. Ne mnoho škol ji má ve svém inventáři k dispozici. O nejdobřejší dobrotu Adventní čas dokáže vykouzlit nenapodobitelnou atmosféru, navodit příjemnou chuť netrpělivého očekávání. A nejvíc si to uvědomíme při pohledu na děti. To díky nim bývají vánoční svátky tak krásné, to díky nim dělají dospělí třeba i nemožné, jen aby naplnili dětská očekávání, a snad je i předčili. A určitě to není jen o hodnotných dárcích, jak by se v současné době na první pohled zdálo. Přesvědčil nás o tom další den se soutěží O NEJDOBŘEJŠÍ DOBROTU. Už od šesti od rána chodily děti tiše předávat své krabičky s chutnými poklady, které vytvořily doma se svými rodinami. Bylo kouzelné pozorovat jejich tváře. Dmuly se pýchou, že společně s maminkou nebo někým jiným vytvořily dobrotu, kterou budou ten den obdivovat a ochutnávat ostatní spolužáci nebo učitelé. A tak se nám ve školní družině vršily krabičky a krabice plné nejrůznějších domácích výrobků. Těší nás, když vidíme, že tradice domácího vánočního pečení neumírá. A že je to činnost, na níž se mohou svýma rukama podílet i děti, které se tak od svých rodičů něco naučí a především s nimi stráví voňavý adventní čas. Doba je podivná a dělá z rodičů a školy dva nesmiřitelné tábory. Jsme pyšní na to, že můžeme říct, u nás tomu tak není. Díky akcím jako je třeba lampionový průvod, soutěž s dobrotami apod. se snažíme spolupráci a kontakt s rodiči prohlubovat, což se pak odrazí na tom, co je nejdůležitější blaho našich dětí. Advent obvykle bývá kromě jiného taky čas stresu, přeplněných obchodů a rozmařilého utrácení. Pak se ale objeví pár kouzelných a milých chvil, které vám potvrdí, že ty čtyři týdny do Vánoc jsou opravdu jedněmi z nejhezčích z roku. A náš den s NEJDOBŘEJŠÍ DOBROTOU takovým milým momentem skutečně byl. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, a to nejen na této soutěži, velmi si našich dobrých vztahů vážíme. Zimní škola v přírodě Těsně před Vánocemi se vydali žáci 2. třídy na zimní školu v přírodě do Jeseníků. Užili si dostatečně zimních radovánek i předvánoční atmosféry na horách. drobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci 8

9 INFORMACE Už máte vypálené? JUDr. Lubomír Zálešák jménem Klubu přátel dobré slivovice Černovice vás srdečně zve na 4. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí v neděli 4. května 2014 od 14 hodin. ČERNOVICKÝ KOŠT Označené vzorky Přihláškou vzorku do 4. Černovického koštu (viz níže) k hodnocení v 0,5 litrové láhvi předávejte do pátku 28. března 2014 paní Tamaře Šikulové na sekretariátě starosty, Bolzanova 1. Každý vystavovatel má právo zúčastnit se koštu aktivně coby člen degustační komise, která bude zasedat a hodnotit přihlášené vzorky v pátek 4. dubna 2014 v salonku restaurace Slunečnice od 18 hodin. Vyhlášením výsledků v kategorii Slivovice, Meruňkovice, Jablkovice a Ostatní ovocné destiláty, předáním diplomů a cen bude 4. ročník Černovického koštu v neděli 4. května 2014 otevřen všem vystavovatelům, černovickým spoluobčanům a jejich hostům. Občerstvení po celou dobu koštu zajištěno. Vstup volný. Za Klub přátel dobré slivovice Černovice JUDr. Lubomír Zálešák PŘIHLÁŠKA VZORKU DO 4. ČERNOVICKÉHO KOŠTU Jméno Příjmení Adresa Telefon Kategorie slivovice třešňovice hruškovice jablkovice meruňkovice ostatní ročník % odrůda Chci být členem degustační komise datum podpis Teplárny Brno nezdražují Společnost Teplárny Brno neplánuje pro letošní rok zvýšení ceny tepla pro domácnosti, ani pro ostatní odběratele. Cena tepla pro rok 2014 zůstane pro zákazníky Tepláren Brno ve stejné výši jako v předchozích dvou letech. Za teplo z výměníkových stanic a plynových kotelen v majetku TB tak odběratelé zaplatí 580,80 Kč/GJ bez DPH. V průběhu posledních let Teplárny Brno již přijaly a dále připravují řadu opatření, která jim pomáhají stabilizovat cenu tepla v Brně. Mezi nejdůležitější patří snižování tepelných ztrát změnou teplonosného média páry na ano ne horkou vodu, prodej elektrické energie při kombinované výrobě tepla a elektřiny a také výměna starších technologických zařízení za účinnější. Velmi výhodná se ukazuje také spolupráce se společností SAKO Brno spalující komunální odpad, která se stává primárním zdrojem energie při letním provozu tepelné soustavy. Výhodnost nabídky a ceny tepla od Tepláren Brno potvrzuje i 26 nově připojených zákazníků, jako jsou například obytný soubor PANORAMA Nad Přehradou, klinika ICRC při Fakultní nemocnici u svaté Anny či nejvyšší budova v České republice AZ Tower, s předpokládaným odběrem tepla GJ/rok. JUDr. Robert Kerndl, předseda představenstva DPMB nabídne od února další typy SMS jízdenek Dopravní podnik města Brna od 1. února nabídne svým cestujícím více druhů SMS jízdenek. Do portfolia přibyly jízdenky na kratší dobu. Připomínky cestujících po spuštění systému SMS jízdenek jsme samozřejmě zaznamenali a rozhodli jsme se na ně velmi rychle zareagovat rozšířením portfolia nabízených elektronických jízdenek. Očekáváme, že se tím výrazně zvýší celkový počet prodaných SMS jízdenek až na sto tisíc kusů měsíčně, uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Od 1. února si mohou cestující prostřednictvím SMS zprávy nově objednat SMS jízdenku na 20 minut za 20 korun. stup pro objednání jízdenky je obdobný jako u již zavedených jízdenek. Cestující napíše textovou zprávu ve znění BRNO20 a odešle ji na telefonní číslo Přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy cestující obdrží SMS jízdenku. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů. SMS jízdenka platí pouze ve spojích Dopravního podniku města Brna, a. s. v zónách , linky 1 99, mimo vlak. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou ve svém mobilním telefonu. V případě, že cestující SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci. Ještě více možností mají majitelé chytrých mobilních telefonů s aplikací Sejf (podporováno operačními systémy ios a Android). Nově si v této aplikaci mohou objednat jízdenku na 20 minut za 19 Kč, jízdenku na 40 minut za 24 Kč nebo poloviční jízdenku na 40 minut za 12 korun. Další způsob je objednání jízdenky na prozvonění. Pro nákup SMS jízdenek je třeba zaregistrovat své telefonní číslo na čísle nebo na adrese Pro nákup nové SMS jízdenky na 20 minut za 20 Kč volá uživatel na číslo Původní SMS jízdenky za 29 Kč na 75 minut a 99 Kč na 24 hodin platí i nadále a je možné si je objednat prostřednictvím všech tří výše jmenovaných způsobů. Informace o vystavení duplikátu, způsobu reklamace nebo vystavení daňového dokladu za SMS jízdenku jsou na webové adrese v sekci SMS jízdenka. Marketingová kampaň s aktualizovanými informacemi (samolepky, polepy vozidel, letáčky na zastávkách) bude zahájena o víkendu 1. a 2. února. Od spuštění systému 25. listopadu 2013 do dnešního dne bylo prodáno 103 tisíc SMS jízdenek. Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a. s. 9

10 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Černovický rozpočet: bez zásadních diskusí slední zastupitelstvo v roce se většinou nese v atmosféře jednoho velkého a zásadního bodu, který ovlivní činnost radnice a života v celé městské části: ROZPOČET. Tento bod je předmětem spousty otázek, vášnivých diskusí a preferování určitých oblastí z hlediska alokace finančních prostředků. Tak se dala situace předpokládat podle předloženého programu jednání zastupitelstva. Celou diskusi k rozpočtu ale zastínil mimořádný bod, který se týkal personálních změn v radě MČ (odvolání zástupců TOP 09). Černovický rozpočet na rok 2014 je alokován ve výši tis. Kč a byl schválen jako vyrovnaný. Ve výdajové části rozpočtu se částky od předcházejících roků příliš nezměnily, ušetřená částka v kapitole místní samospráva (výdaje na místostarostu) se bude během roku řešit rozpočtovým opatřením na jiné potřebné výdaje. Plán nákladů a výnosů u Sociálního domu je navržen jako mírně přebytkový, vyrovnaný je u Bytového odboru. Bytový odbor naplánoval další investice do obecního bytového fondu, což jako opozice vítáme jakékoliv zlepšení komfortu bydlení v Černovicích se projeví na spokojenosti občanů. Jak jsem již naznačila v názvu tohoto příspěvku, diskuse nad rozpočtem pro letošní rok byla minimální: možná k tomu přispělo také to, že rozpočet byl již předem komplexně projednán s naším klubem, který ho připomínkoval a také Finanční výbor ho několikrát podrobně analyzoval. Nenašli jsme sporná místa, se kterými bychom zásadně nesouhlasili proto jsme oproti předcházejícím rokům tento rozpočet podpořili. Věřím, že veřejné prostředky, které byly schváleny v rámci rozpočtu na tento rok, přinesou efektivní využití tak, aby kvalita života v Černovicích měla pozitivní trend pro všechny věkové kategorie. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA členka Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD Radniční koalice se rozpadla Na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice došlo vedle schválení rozpočtu na rok 2014 ještě k jedné zásadní události, a to k rozpadu dosavadní radniční koalice. Výraznou většinou 17 z celkem 21 zastupitelů byli v tajném hlasování odvoláni oba zástupci TOP 09 (místostarosta a radní) v Radě MČ. Hned po volbách v roce 2010 jsme vznik koalice ODS, TOP 09, VV a nezávislého sdružení Černovice kritizovali jako účelové spojení čtyř politických uskupení, které bude nestabilní a které vzniklo s cílem obejít vítěze voleb ČSSD. Zároveň jsme vyjadřovali nesouhlas s tím, že v městské části naší velikosti byly zřízeny tři posty místostarostů (pro srovnání tento počet funkcionářů mají v Brně mnohem lidnatější městské části jako Brno-sever či Židenice). V souladu s těmito našimi dřívějšími postoji a z důvodu potřebných úspor na výdajové straně rozpočtu jsme tak na posledním zastupitelstvu navrhli odvolání jednoho místostarosty a jednoho radního a jsme rádi, že k našemu názoru se postupně připojila i většina představitelů dosavadní koalice. Z výše uvedeného počtu odevzdaných hlasů vyplývá, že pro odvolání obou zástupců TOP 09 hlasovalo minimálně 7 koaličních zastupitelů. Je třeba poznamenat, že roční náklady na odvolané funkcionáře představovaly částku přesahující 300 tisíc Kč. Zastupitelstvo tak zároveň uložilo panu starostovi, aby zpracoval návrh na smysluplné využití takto uspořených finančních prostředků, který bude projednán se zástupci všech politických subjektů v zastupitelstvu. dle našeho názoru by tyto prostředky měly směřovat do oblasti školství, kultury či sportu. Vzhledem k tomu, že do dalších komunálních voleb zbývá již jen několik měsíců, nebude tvořena nová koaliční většina a volební období dokončí zbytková koalice ODS, VV a sdružení Černovice, která bude vládnout menšinově a bude tak muset pro své návrhy hledat v zastupitelstvu podporu i prostřednictvím diskuse s opozicí. ČSSD bude po zbytek volebního období nadále vystupovat jako konstruktivní opozice, která podpoří návrhy, které nejsou v rozporu s jejím volebním programem a jsou dobré pro Černovice a jejich občany. A nezbývá než věřit, že po říjnových volbách se podaří vytvořit stabilní koalici, která vydrží celé čtyři roky. Mgr. Pavel Blažík, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Obnovené tradice... V naší zemi a nejen v ní se čas od času dodržují různé tradice kulturní, společenské i jiné, které občanům přinášejí v naplňování volného času příjemný pocit. Také u nás v Černovicích, kdy se blížil závěr roku v čase Vánoc se obnovují tradice jako je rozsvícení vánočního stromečku, kde vystupují s kulturním pořadem děti z našich MŠ, ZŠ a LŠU. U stromku se několik dní po té zapojují občané zpěvem v akci Česko zpívá koledy. Příjemným a milým zvykem je i vánoční troubení, které probíhá v různých místech po celé naší městské části. Málokdo však ví, že i naši zahrádkáři z areálu Řehořova dodržují tradici, když na Štědrý den za doprovodu harmoniky i kytar zpívají koledy a přinášejí různé dobroty pro zvěř. Je dobře, že si my občané dokážeme na těchto tradičních setkáních najít společnou řeč, což je jen a jen dobře. Samozřejmě největším úspěchem jinak také trhákem v obnovování tradic, bylo zahájení bruslení v Černovicích na Areálu zdraví Kneslova, které začalo 13. prosince minulého roku. Těch dříve narozených je nás snad stále dost, ale nejen nás, kteří si pamatují, jak se chodilo bruslit na čtverku v ulici Štolcova u kina Slovan (dnešní squash). Tehdy bruslařům nechyběla dobrá nálada, hudba vyhrávala z amplionů a čaj na zahřátí se prodával za pouhou jednu korunu. Nelze také opomenout dobrovolné snahy občanů z horního sídliště právě z ulice Kneslova, kdy za dob minulých vytvořili pří- 10

11 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Umělá plocha v Černovicích rodní kluziště, kde se nejen bruslilo, ale hrál i hokej, např. ve arých Černovicích se bruslilo za hasičkou na Faměrově náměstí. Právě tyto vzpomínky na tradici bruslení v Černovicích nás všechny místní zastupitele stmelily k podpoře projektu veřejného bruslení a zároveň tak ke splnění volebních slibů, které obsahují společné volební prohlášení. Výsledek se dostavil ke spokojenosti občanů, především pak dětí a mládeže. Není lepší pocit pro komunálního politika, když se splní slib přání občanů. Nový rok je odstartován a v tradicích se pokračuje, a to úspěšnou Tříkrálovou sbírkou 2014, nebo velmi zdařilým plesem Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. Přeji všem spoluobčanům úspěšný rok 2014, zahrádkářům kvalitní přípravu na jaro a nám všem zase někdy na srazu černovických tradicích na shledanou. S pozdravem Jiří Vítek, zastupitel MČ Brno-Černovice Milí občané a čtenáři Černovin, Foto Mgr. M. Kubík dovolte mi, abych se stručně vrátil k událostem, které proběhly na zastupitelstvu v prosinci 2013, kdy se rozpadla koalice ODS, TOP 09, VV a Černovice. Zástupci TOP 09, Ladislav Kotík a Daniel Smrček byli v tajném hlasování odvoláni ze svých funkcí místostarosty a radního MČ. Tím došlo k porušení koaliční smlouvy a faktickému rozpadu koalice. Odvolání bylo odůvodněno potřebou šetřit za plat místostarosty a následně potřebou lichého počtu členů rady. Z hlasování je zřejmé, že koaliční partneři nedodrželi koaliční smlouvu a hlasovali pro odvolání zástupců TOP 09. Rád bych se stručně zamyslel nad výše zmíněnými důvody odvolání, tzn. potřebou šetřit. Systém prvního místostarosty a dvou uvolněných místostarostů pracujících na půl úvazku byl navržen panem starostou Hladíkem, takže pokud někdo daný systém navrhne, tři roky ho uplatňuje a následně hlasuje pro jeho zrušení, považuji takovýto argument za nedůvěryhodný. Zástupci TOP 09 byli následně odvoláni radou MČ z bytové komise, majetkové komise a redakční rady, tzn. v těchto orgánech nemá TOP 09 nyní svého zástupce. Jsem přesvědčen, že důvody našeho odvolání leží jinde. Rozuměl bych tomu, že se koalice sejde, vyhodnotí své priority a v případě programových odlišností koalici ukončí. Např. TOP 09 vždy byla pro širší privatizaci bytového fondu, zprůhlednění přidělování bytů například zveřejněním pořadí a bodů na internetu s respektem k ochraně osobních údajů, rozšíření úředních hodin na radnici atd. Myslím si, že takováto diskuze o prioritách v koalici by měla předcházet jejímu ukončení v tajném hlasování na zastupitelstvu. Chtěl bych tímto poděkovat všem zastupitelům, kteří byť na vteřinu zapochybovali o správnosti rozhodnutí o odvolání, dále děkuji všem za podporu, které se nám dostalo za naši práci pro MČ Brno-Černovice a těším se na shledání v roce Ing. Daniel Smrček, člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za TOP 09 Vážení čtenáři Černovin, dovolte mi, abych vás oslovil poprvé z trochu jiné rubriky našeho zpravodaje. Na základě rozhodnutí prosincového zastupitelstva naší městské části jsem byl odvolán z funkce místostarosty. Jsem si vědom, že odvolání z funkce patří k realitě politického života a respektuji rozhodnutí zastupitelů. Mrzí mě, že ne všechny věci bylo možné dotáhnout do konce, ale i jako opoziční zastupitel jsem připraven dělat všechno pro to, aby byl život v Černovicích co nejpříjemnější. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, s kterými jsem mohl poslední tři roky spolupracovat. I když možná naši bývalí koaliční kolegové nyní vymýšlejí řadu odůvodnění pro svůj krok, já jsem přesvědčen, že se za toto období spousta věcí povedla. V oblasti mé působnosti jsem hrdý především na to, že se podařilo vytvořit transparentní systém zadávání zakázek a otevřít ho většímu počtu účastníků. Jen tímto krokem se městské části podařilo ušetřit stovky tisíc korun, což je možné případným zájemcům poměrně jasně doložit. Dále se podařilo uvést do provozu nové webové stránky a to s nulovými náklady na jejich správu a vytvoření. Zatímco v listopadu roku 2011 navštívilo stránky 2425 návštěvníků, v listopadu 2013 to bylo již V neposlední řadě je to podoba Černovin, které se staly nejen barevnými, ale věřím, že i čtivějšími. Kromě konkrétních výsledků práce na radnici mám příjemný pocit i z projektu Černovického sdružení. Z nepatrných začátků, kdy jsme pouze jednou za čas uspořádali farmářské trhy, se postupně vytvořila a konsolidovala skupina schopných a nadšených lidí, která organizuje cestovatelské besedy, divadla, trhy i diskuze o veřejném prostoru kolem nás. V této činnosti budeme samozřejmě i nadále pokračovat a těšíme se na spoustu akcí, jejichž cílem je to, aby se v Černovicích nejen dobře žilo, ale aby to tu také žilo. Ještě jednou mi dovolte poděkovat a pokud byste měli zájem o mé názory, podívejte se na webovou stránku, kde najdete i mé kontakty. Ladislav Kotík, zastupitel městské části za TOP 09 11

12 INFORMACE Na území Černovic bude sídlit záchranka Dne byl za účasti hejtmana Michala Haška poklepán základní kámen nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje na ulici Těžební (v blízkosti průmyslové zóny Černovická terasa). Na území naší městské části tak vznikne jedno z nových brněnských stanovišť krajské záchranky, a to vedle objektů v Bohunicích (již v provozu) a v oblasti navy (bude realizován). Nová stanoviště postupně nahrazují stávající centrálu záchranné služby na náměstí 28. října, která je z hlediska prostorového i dopravního již zastaralá a nevyhovující. Černovická budova záchranky by měla být hotová do konce letošního srpna. Již na podzim tak odtud budou moci zasahovat dvě výjezdové skupiny s lékařem a jedna výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci v denní i noční době, celkem čtyřicet zdravotnických zaměstnanců. Jedna z výjezdových skupin s lékařem bude rovněž zajišťovat leteckou záchrannou službu v nočních hodinách, a to nejen pro obyvatelstvo Jihomoravského kraje, ale rovněž pro kraj Olomoucký, Kraj Vysočina a zčásti i pro kraje Zlínský a Pardubický. Mgr. Pavel Blažík člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje za ČSSD Knihovna v Černovicích prošla automatizací Za významného finančního přispění městské části sídlí černovická knihovna již více než dva roky v nových prostorách na ulici Charbulova 38. Přesun do zrekonstruovaného objektu i aktivní práce s dětskými čtenáři byla impulsem k tomu, že byla pobočka v minulém roce za svoji činnost oceněna na slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, které každoročně připravuje Moravská zemská knihovna za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na podzim minulého roku byla knihovna připojena k síti automatizovaných poboček KJM a stala se tak v pořadí osmnáctou automatizovanou pobočkou. V praxi to znamená, že starý lístkový systém byl nahrazen elektronickým půjčováním pomocí počítače propojeného na centrální databázi knih. Výhodou tohoto propojení je, že čtenáři registrovaní v automatizované síti Společnost SAKO Brno výrazným způsobem modernizuje vozový park. Sedm nových vozidel značky Mercedes-Benz splňuje nejpřísnější normy a požadavky na ekologii a bezpečnost provozu. Absolutní novinkou jsou dvě moderní auta typu Econic, určená speciálně do prostředí velkých městských aglomerací. Současnou vozovou flotilu společnosti tak posílí tři typy aut. Pět tzv. kuka vozů bude svážet komunální a separovaný odpad, jedno transportní auto bude sloužit ke svozu skla, poslední vůz je určen na transport odpadu v kontejnerech. Nejvýraznější novinkou vozového parku jsou dvě vozidla typu Econic. Jedná se o naprostou špičku vozů v dané třídě, jejichž hlavní předností je minimální hlučnost, úsporný ekologický provoz a vysoká míra bezpečnosti, uvádí ředitel společnosti Ing. Jiří Kratochvil. Snížená poloha kabiny řidiče, vybavená velkým panoramatickým čelním sklem a systémem zpětných zrcátek, umožňuje řidiči daleko lepší přehled o tom, co se děje okolo celého vozidla. Nízká poloha kabiny také umožňuje mnohem pohodlnější pohyb posádky při manipulaci s nádobami, a tím celkově rychlejší a efektivnější svoz odpadu. bočka Černovice, Charbulova 38, tel.: , Půjčovní doba: 10 12, 13 18, SAKO Brno obnovuje vozový park VÍCE ČISTOTY, EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI V ULICÍCH MĚSTA KJM mají možnost s jedním čtenářským průkazem využívat služeb všech provozů, které jsou on-line propojeny a to včetně Ústřední knihovny (Kobližná 4) a Mahenova památníku (Mahenova 8). Rovněž je možné si z pohodlí domova knihy prodlužovat či rezervovat. S rozšířením služeb a větším komfortem došlo k navýšení poplatků za roční registraci na 200 Kč pro dospělého čtenáře, poplatek pro seniory je stanoven na 100 Kč. drobný ceník včetně poplatků z prodlení naleznete na pobočce samotné nebo na webových stránkách knihovny Věříme, že nové prostory i čtenářský komfort spojený s automatizací ocení stávající čtenáři i ti, kteří si cestu do knihovny teprve hledají. Hana Řezáčová, knihovnice Vysoká bezpečnost a nízké emisní limity jsou hlavními důvody, proč jsou vozy Econic určeny především k provozu v centru Brna, kde se pohybuje velké množství chodců. Téměř bezhlučný chod motoru pak občané určitě ocení hlavně v brzkých ranních hodinách. Další výhodou nových vozů je jejich hospodárný provoz. Motory řady Econic spotřebují méně paliva a spotřeba kapalného aditiva je nižší až o 40 procent. Díky vyšší spolehlivosti také počítáme s delšími servisními intervaly a snížením nákladů na opravy a údržbu, upřesňuje ekonomické přínosy nových vozů ředitel divize Svoz odpadu Karel Peroutka, do jehož kompetence spadá provoz a správa vozového parku. Společnost SAKO Brno považuje pravidelnou obnovu a modernizaci vozového parku za jednu ze svých priorit. Našim cílem je, aby v brněnských ulicích jezdily čisté, moderní a ekologické vozy, které budou bezpečné jak pro samotné posádky, tak i pro občany města, dodává Jiří Kratochvil. Nové vozy s vyškolenými posádkami již úspěšně absolvovaly první zkušební jízdy a do ostrého provozu v brněnských ulicích se zapojí v druhé polovině měsíce ledna. Tři vozidla na tříděný odpad sklo, papír a plasty jsou pořízeny s podporou átního fondu životního prostředí, tzn. dotace z evropských fondů. Tato vozidla budou zajišťovat svoz separovaného odpadu s cílem zvýšit množství vytříděných komodit ve městě Brně. Ing. Jana Švestková, vedoucí oddělení PR 12

13 Jak jsme skončili, tak jsme i začali Zdá se vám titulek zvláštní? Tak se začtěte do dalších řádků. Konec loňského roku, ale i začátek nového roku jsme trávili v mekce biatlonu ve střední Evropě a to v NMNM. Nejprve odstartovali svou sezonu v Českém poháru 28. a závodníci s malorážkami na zádech a nestačili jsme se divit. Terka Vinklárková obsadila první a třetí místo mezi mladšími dorostenkami, napodobil ji Martin Šmíd, ale v opačném gardu a mezi muži. Dvě vítězství získala i Romana Vlčková mezi veteránkami, přičemž výkon druhého dne by ji zařadil na třetí místo mezi ženami. Dita Hořínková obsadila mezi juniorkami v sobotu, 5. místo, které by stačilo na 2. místo mezi ženami. V neděli pak 6. místo, které by stačilo na vítězství v ženské kategorii. Mezi muži si 4. a 5. místo dovezl Tomáš Řezníček, 4. místo Michal Bartošek a 6. místo Petr Balcar. Dáša Dvořáková a Petra Zaděláková mezi mladšími dorostenkami potěšily v sobotu ziskem II. výkonnostní třídy. Především střelbou se blýskli i Roman Zadělák a Matěj Štrunc mezi staršími dorostenci. Hned v pondělí se do stopy vydali i naši žáci v regionálním závodě v NMNM v rychlostním závodě a stíhačce. Adam Babánek (ŽCB) obsadil 1. a 3. místo, Bára Babánková (ŽKB) a Hanka Franzová (ŽKC) zaznamenaly double, Emma Franzová (ŽKC) 3. a 2. místo, David Foller (ŽCC) 5. a 4. místo. Největším překvapením byl výkon Michala Pučka na 8. místě (ŽCB). Jana Follerová a Barča Křivánková (ŽKB) klesly ze 4. a 5. místa na 6. resp. 7. místo. 4. a 5. ledna se naplno ukázalo, jak kdo trénoval přes léto a také kolik toho kdo stihl nalyžovat. V historicky nejpočetnějším startovním poli žactva 176 závodníků ve 4 kategoriích na Českém poháru, jsme mluvili o top ten, jako o skvělém umístění. A jak to bylo ve skutečnosti? V sobotním rychlostním závodě Adam Babánek bezchybnou střelbou vystoupal až na třetí stupínek, ale jen o 4 místa za ním zaostal náš novic Michal Puček. Překvapení se zrodilo mezi našimi žačkami B. Nejen, že se vešly do první desítky všechny, ale i umístěním. 3. místo Barča Křivánková, 4. místo (o 0,4 s) Jana Follerová a 9. místo Bára Babánková. Mezi chlapci C David Foller udělal chybu na první střelnici, která mu přinesla přirážku 1 minuty a tím jej srazila z 8. místa na místo 18. Jakubovi Dokulilovi se celý víkend střelecky nedařilo a tak sbíral umístění ve druhé polovině startovního pole. Kategorie starších žaček přinesla třetí bronz. Hanka Franzová jej uhájila i přes jednu netrefenou ránu. Emma pak obsadila místo 9. Nedělní závod s hromadným startem přinesl některým závodníkům trochu nervozity na mušku a tak Adam i Michal pokazili své čisté střelecké konto z předchozích tří závodů a dali za 1. Což znamenalo 7. a 11. místo. Chuť si spravila Bára Babánková a s čistou střelbou zvítězila. Jana Follerová se střelbou 1, 2 obsadila 10. místo, Barča Křivánková neunesla skvěle rozjetý závod a čtyřka na druhé položce ji srazila až na 15. místo. David pro změnu na startu zlomil hůl a také začal položkou za 3. Přesto uháněl na lyžích a druhá čistá položka jej posunula na 8. místo. Bezchybnou střelbu, zejména v přímém souboji o vítězství na druhé položce s Eliškou Teplou (za 3) předvedla Hanka. Emča se se svou bezchybnou střelbou posunula na 5. místo. Bilance za víkend 28. a : 3 zlaté a 3 bronzové Bilance za víkend 4. a : 2 zlaté a 3 bronzové Přejeme všem příznivcům šťastný a úspěšný rok 2014 Vít Effenberk INFORMACE Zimní olympiáda dětí a mládeže 2014 O takovéto medaile se soutěžilo na 6. ZODM v Kraji Vysočina. Konkrétně ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. Zážitky jsou smíšené. Z výkonů a přístupu našich závodníků převažuje to kladné. Koncentrace, úsilí a s nimi spojené ivýsledky. Hanka se stala nejúspěšnější sportovkyní JM kraje a biatlon přispěl do jihomoravské pokladnice více než 1/3 všech bodů, konkrétně 47 ze 138, které JM kraj posunuly na 3. místo v hodnocení krajů. Konkrétně jsme získali 4 zlaté medaile, Hana aemma Franzovy abára Babánková, aty společně ive štafetě. Bronz přidaly Hana Franzová a Janča Follerová. 4. místo získali Bára aadam Babánkovi, dvě 5. místa smolně David Foller a6. místo Adam Babánek. Do první desítky se vešli i Jana Follerová 10. místo vklasice amichal Půček 7. a10. místo aštafeta kluků (David, Michal, Adam) 7. místo. Není divu, že náš biatlon zářil v krajské výpravě, ale i celostátně. 4 zlaté jsme odvezli pouze my. Pardubický kraj (Letohrad) a Liberecký kraj (Jablonec a Jilemnice) shodně po třech. Jiný kraj se na první stupínek při vyhlašování biatlonu nepodíval. Dlužno dodat, že se na těchto výkonech podepsaly i perfektně připravené lyže a to jak ve skatu, tak především v klasice. Celá naše výprava fungovala jako dobře namazaný stroj a tak i závěrečné drama posledního závodu celé olympiády nakonec vyznělo pro naše černo-červené až lososové barvy. Hana Franzová porazila na posledním úseku Natálii Šikolovou o více než 20 vteřin a do cíle dorazila před ní o 0,7 sekundy. A protože domácí Vysočina dojela až třetí, porazil JM kraj pořadatelskou Vysočinu o3 body aodsunul ji na 4. místo v konečném hodnocení krajů. Všem se závodilo dobře, jezdili nám fandit rodiče i prarodiče, Hynek Škrabal, Luděk Franz i pan František Patočka z Říčan. Terka Vinklárková a Ondra Hošek se dokonce postarali o výběr mázy pro štafety... a úspěšně. Takže všem díky. Největším smolařem celé naší výpravy je asi Adam Babánek, kterému placka utekla o 0,3 sekundy. myslné druhé místo mezi smolaři patří Davidovi Follerovi, který místo aby trpělivě pracoval na střelnici, v závodě s hromadným startem klasicky, začal závodit, a třemi koly se poslal ze třetího místa na místo páté. Vít Effenberk Přijďte se naladit na jaro do Rodinného centra Rolnička Za tři roky své existence se Rolnička stala bezpečným útočištěm především pro rodiny s dětmi. Rádi bychom vás informovali o nových akcích, které na jaře chystáme. Rolnička v novém kabátě projekt zkrášlení a vylepšení prostor herny za pomoci řady dobrovolníků a profesionální architektky Veroniky Hladíkové. Další pomocníci vítáni. Oslava 3. narozenin Rolničky 8. března, hodin. Těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti, velký narozeninový dort, dětskou diskotéku, ukázku cvičení s dětmi a také na výborné palačinky! drobnější informace najdete na našich internetových stránkách Za tým Rolničky se na vás i vaše děti těší Jitka Silárszká 13

14 INFORMACE INZERCE Z činnosti Černovického sdružení Černovické sdružení v lednu uspořádalo cestovatelskou besedu na téma Ukrajina. O zemi, ke které se dnes upírají zraky mnoha lidí, mluvil Miroslav Jursa. Na webu sdružení byla také zahájena diskuze na téma veřejného prostoru. Můžete si tam prohlédnout historické mapy Černovic a zapojit se do online diskuze. Rád bych vás také pozval na naše další akce: Cestovatelská beseda Tanzanie (sál Psychiatrické nemocnice) Taneční a společenský večer se skupinou Louisovi sirotci (hostinec Slunečnice) Cestovatelská beseda Japonsko (sál Psychiatrické nemocnice) Velikonoce v Černovicích (Sociální dům) Komentovaná prohlídka městské části s historikem Jarní farmářské trhy s divadelním představením divadla Facka (park Řehořova). Těšíme se na shledanou, Ladislav Kotík Za blahopřání děkují Paní Kvapilová, pan Máca, paní Ochodnická Anna, paní Říčná a MVDr. Jaromír říž Dne oslavila paní Danuše Šimková krásné životní jubileum a to 60 let. Tímto jí opožděně gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a štěstí. Vedení radnice Černovice 14

15 INZERCE ČERNOVICKÉ STŘÍPKY Hledám pronájem garáže v dosahu MHD. Tel.: Hledám garáž k pronájmu ulice Řehořova, event. blízké okolí. Tel.: nebo ve večerních hodinách. Pronajmu prostornou garáž v Brně-Černovicích na ul. Řehořova, přímo za nově postaveným bytovým domem. Cena Kč/měsíc, při platbě předem cena nižší. Tel.: Prodám garáž na vlastním pozemku, 1. řada za školou Kneslova. Cena dohodou. Tel.: Hledám ke koupi byt v Černovicích. Prosím, nabídněte. Tel.: Hledáme rodinný dům v této lokalitě Slatina, Šlapanice a Černovice, popřípadě byt 3+kk až 4+1. Zároveň hledáme menší byt na investici max kud takovou nemovitost vlastníte, neváhejte mne kontaktovat. Děkuji Klimešová Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, střech, plotů aj. Tapetování, zednické práce Černovice a okolí. Platba hotově sleva 250 Kč. Tel.: , mobil: SLUNÍČKO pobočka JUNIOR-DDM Tuháčkova 39, Brno-Komárov tel.: , mobil: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO Indiánskou stezkou (turistický) Za pokladem templářů (turistický) denně od 8.00 do hod. sraz před Junior DDM, Brno, Dornych 2, každodenní výlety do okolí Brna Cesta za dobrodružstvím (rukodělný tábor) ZOO hrátky se zvířátky V rytmu tance (taneční tábor) Ze života dospělých (exkurze do firem) Léto v pohybu (sportovní tábor) denně od 8.00 do hod. na Sluníčku, Tuháčkova 39, Brno-Komárov VĚK: od 1. třídy CENA: Zahrnuje dopravu, vstupné, materiál, odměny a teplé obědy. Možnost žádat o příspěvek z FKSP u zaměstnavatele rodičů. Při neúčasti bude účtován stornopoplatek. Bližší informace a přihlášky on-line na: tábory nebo osobně na Sluníčku po telefonické dohodě Bc. Věra Budinská tel.: V ptačím centru skončila zraněná sova kalous ušatý nalezená ženou na Skřivánčí ulici. Zvíře se zraněným křídlem bylo předáno hlídce městské policie U zastávky trolejbusu na Olomoucké ulici u železničního mostu byl odstraněn přístřešek pro cestující. V ranních hodinách došlo v pondělní špičce v polovině Olomoucké ulice u 1BS. Dopravní nehodě se zraněním. Zasahovaly záchranné vozy V ranních hodinách došlo na ulici Havraní k srážce osobního vozu s traktorem Během nočních hodin u domu Charbulova 115, stejně jako v předchozím roce, poletují a pohvizdují malí netopýři, zřejmě vrápenci malí První sněhové vločky. 33. díl televizního seriálu Četnické humoresky s názvem Formule z třicátých let minulého století se odehrává fiktivně v Psychiatrické léčebně v Černovicích, kdy údajný dr. Valach zkouší na psychiatrickém pacientovi lék pravdomluvnosti (skopolamin). Tento lék se snaží získat německá nacistická rozvědka Z východního okraje obce na ulici Černovické a Černovické terasy bylo možno kolem 7 hodiny ranní pozorovat kometu, která se pohybovala přímo na východě, cca 15 nad horizontem. Ještě týž den po průletu kolem slunce se rozpadla. Před 208 léty, kolem 3. hodiny ranní projel katastrem Černovic po tehdejší Císařské, dnes Olomoucké ulici na nastávající bojiště u Slavkova francouzský císař Napoleon Bonaparte V listopadu rezignovala místostarostka P. Quittová na pozici místopředsedkyně Věcí veřejných Správce komunikace BrKOM odstraňoval nánosy zeminy z vozovky a přilehlých prostor na ulici Vinohradské od konečné zastávky autobusu č. 47 až k viaduktu, využívajíce situace bez provozu na této komunikaci. Vánoční vystoupení pro seniory v MŠ Kneslova Vyšlo 6. číslo Černovin. V ranních hodinách se přehnal silný vítr shazující přenosné značky a popelnice. Oprava mostu na Černovické ulici vedoucí nad ulicí Vinohradskou. V ulicích bylo možno potkat Mikuláše, čerty a anděly s dárky nejen pro děti V ranních hodinách byl v parku na Řehořově ulici vztyčen pod vedením místostarosty Ludvíka Kadlece vánoční strom První sněhová pokrývka. V parku na Řehořově ulici se uskutečnily farmářské trhy Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za velké účasti malých i dospělých Vystoupení v parku na Řehořově ulici v rámci akce Česko zpívá koledy. Česko zpívá koledy 15

16 Ukončení stávající koalice ODS a TOP 09 na radnici. Odvolán místostarosta Ladislav Kotík a radní Daniel Smrček. Deník Rovnost přinesl informaci o zájmu americké zasílatelské firmy Amazon o výstavbu rozsáhlého objektu na Černovické terase, který by zaměstnal až osob poledni nastala srážka dvou automobilů na ulici Tržní. Ve hod. zpožděný rychlík ze Šumperku usmrtil muže na železniční zastávce Brno- Černovice. V areálu zdraví na Kneslově ulici bylo otevřeno zimní kluziště Štědrý den. Černovičtí hasiči měli výjezd v hod Boží hod vánoční. Teplota dosáhla + 11 C. Nejteplejší Vánoce za posledních více než 50 let. Na Bolzanově ulici v předzahrádkách začaly kvést sedmikrásky Tradiční pyrotechnický festival přes škaredé počasí začal kolem 18 hodiny Vzhledem k nočnímu mrholení hlavní část pyrotechnického běsnění ustala v hod. Největší množství pyrotechnického odpadu se tentokrát nacházela na kruhovém objezdu před Psychiatrickou léčebnou Tři králové. Největší světelná vánoční výzdoba se nachází na domě Slámova žár domku na Vinohradské ulici V předzahrádce na Bolzanově ulici kvetou petrklíče Na ulici Elišky Krásnohorské byla v noci vykradena samoobsluha V KD na Charbulově ulici byla uvedena divadelní konverzační komedie Dva na kanapi divadelního studia. Představení se účastnilo cca 35 diváků, z nichž většina nepocházela z Černovic Teplota kolem poledne dosáhla 11 C. V předzahrádce na Elišky Krásnohorské kvetou sněženky, na jiných místech čemeřice V televizním pořadu události v regionech byla uvedena reportáž o zahájení výstavby výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby JmK na Černovické terase v ulici Těžební. V sále SOU na Charbulově ulici se uskutečnil Ples zastupitelstva V ranních hodinách teplota klesla na -13 C Při výjezdu ze dvora Sociálního domu na Charbulově ulici došlo ke střetu s dalším vozidlem Vánoční koncert ZUŠ na Charbulově ulici. Před polednem řešila licie ČR nález mrtvého na Bolzanově ulici. Srážka dodávky a dalšího vozidla před Psychiatrickou léčebnou Vánoční koledování s Májkem v KD na Charbulově ulici V hod. nastal zimní Slunovrat a začala zima Církev adventistů uspořádala ve svém sídle na Olomoucké 43 Večer plný písní. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Mgr. Miroslav Kubík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Ludvík Kadlec, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky následujících čísel: 4. 4., 9. 5., Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice konaného dne 8. 12. 2011 v 16,00 hod. v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám.

Zápis 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice konaného dne 8. 12. 2011 v 16,00 hod. v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám. 1 Zápis 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice konaného dne 8. 12. 2011 v 16,00 hod. v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám. 17 Přítomni: viz prezenční listina Houdek Jiří pozdní příchod 16,15 hod.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole.

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 399 01 Milevsko tel. 382 521 393 E-mail : skola@zsmilevsko.cz Web : www.zsmilevsko.cz A. Řád školní družiny Problematika zájmového

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ. únor

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ. únor ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ únor Vážení spoluobčané, držíte v rukou první vydání Černovin v novém roce 2015. Věřím, že tento rok

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Ples zastupitelstva 2013

Ples zastupitelstva 2013 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2013 únor Vážení spoluobčané, Ples zastupitelstva 2013 Tradiční Ples zastupitelstva proběhl v sobotu 26. ledna 2013. K tanci a radosti účastníků plesu hrála

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více