NABÍDKA DÍLEN a LEKTOŘI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA DÍLEN a LEKTOŘI"

Transkript

1 Příloha 5 TURNUS TERMÍN LOKALITA CENA KAPACITA PŘIHLÁŠKA Hradec Králové 890,- Kč 80 ZDE Vánoční Ambroziáda je víkend, během kterého můţete pracovat v tvůrčích dílnách pod vedením lektorů na různých uměleckých projektech. Kaţdý z vás si můţe vybrat jednu dílnu, která by ho po celý víkend nejvíce bavila. V závěru víkendu všechny dílny předvedou své výsledky při slavnostním závěrečném vystoupení pro rodiče a přátele. NABÍDKA DÍLEN a LEKTOŘI Letošní nabídka je úplně jiná a lepší neţ v minulých letech. Hlásit se můţete na konkrétní projekty ke konkrétním lektorům. Zde se uţ brzy objeví jejich nabídka: KOMU JE VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA URČENA? Na Vánoční Ambroziádu se mohou přihlásit mladí lidé (8-18 let) se zájmem o umění. Počet míst na Vánoční Ambroziádě je letos omezen na 80 účastníků JAK VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA PROBÍHÁ? Účastníci nastoupí v sobotu ráno a hned jsou rozděleni do tvůrčích dílen, které si předem vybrali ve svých přihláškách. Díky malému mnoţství dětí ve skupinách mají lektoři moţnost intenzivní a individuální práce. V neděli večer se jednotlivé dílny představí s výsledky své práce na veřejném vystoupení pro rodiče, přátele a novináře. Kromě výuky se účastníci mohou těšit i na skvělý sobotní večerní program (vystoupení hvězd) a poté na diskotéku se světelnými a kouřovými efekty. Všichni účastníci Vánoční Ambroziády od nás dostanou certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu (můţe se hodit u přijímaček na střední a vysoké školy) a mohou se zdarma zaregistrovat do databáze castingové agentury, ze které jsou vybíráni herci do filmů a reklam. Během celého roku jim také budeme zasílat (v případě zájmu) pozvánky na různé televizní a filmové KDE BUDE VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA?

2 Vánoční Ambroziáda probíhá tradičně v sídle Umělecké agentury Ambrozia v areálu ZŠ Pouchov v Hradci Králové. Areál je vybaven divadelním sálem, kinosálem, tanečním sálkem, profesionálním rozhlasovým a nahrávacím studiem a několika zkušebnami. NOCLEH A STRAVA Ubytování ze soboty na neděli je zajištěno přímo v areálu školy. Spí se v několika vytopených místnostech na karimatkách ve spacácích. Celonoční pedagogický dozor je zajištěn. Také stravování během víkendu probíhá přímo v budově. Pro účastníky bude profesionálním kuchařem připraven v sobotu teplý oběd a večeře, v neděli pak snídaně (formou švédských stolů), teplý oběd a odpolední svačina. Samozřejmostí je pitný reţim. Během celého víkendu bude účastníkům k dispozici dobře vybavený krámek s občerstvením. CO MÍT S SEBOU? Kopii kartičky ZP, spacák, karimatku, hygienické potřeby, volné pracovní oblečení (ne dţíny), společenské oblečení na diskotéku, přezuvky, přiměřené kapesné, můţete přibalit i to, co se dá jakokoli vyuţít ve vámi zvolené tvůrčí dílně (např. hudební nástroj, mp3 přehrávač, kostým atd.). ZAČÁTEK A KONEC VÁNOČNÍ AMBROZIÁDY Doprava na Vánoční Ambroziádu je individuální. Nástup je vţdy v sobotu mezi 9,00 a 9,30 v areálu ZŠ Pouchov (mapa a popis cesty). Pro účastníky, kteří prokáţí vzdálenost svého bydliště od HK nad 100 km moţnost nástupu uţ v pátek večer a přespání. Závěrečná veřejná produkce projektů Vánoční Ambroziády, na kterou jsou zváni všichni rodiče, přátelé a další hosté, se bude konat vţdy v neděli od 18 hodin. Program trvá cca 2 hodiny a po jeho skončení účastníci se svými rodiči odjíţdějí. ÚČASTNICKÝ POPLATEK A MOŢNÉ SLEVY? Účastnický poplatek za Vánoční Ambroziádu 2012 je stanoven na 890,- Kč! Z poplatku je hrazeno: 1. Činnost odborného lektora - intenzivní individuální tvorba v malých skupinách 2. Pedagogický dozor (i noční) 3. Pronajaté prostory a technika 4. Kuchař a strava (2 x teplý oběd, 1 x teplá večeře, snídaně, svačina) JAK SE PŘIHLÁSIT NA VÁNOČNÍ AMBROZIÁDU? Výhradně pomocí elektronické přihlášky, která je k dispozici ZDE. (v případě zaplnění kapacity dříve, elektronická přihláška z tohoto místa zmizí) Během několika minut po odeslání přihlášky vám na , který uvedete v přihlášce přijde potvrzení o přijetí s informacemi o způsobu platby. Platbu proveďte do sedmi dnů od obdrţení potvrzení o přijetí na účet číslo: / 0800 (Česká Spořitelna). Jako variabilní symbol uveďte prvních osm číslic z rodného číslo účastníka. Pokud nebude účastnický poplatek uhrazen v časovém limitu, bude vaše přihláška stornována a uvolní se místo pro dalšího zájemce.

3 Míša Doubravová, Roman Tomeš: Muzikál o muzikálu Staňte se součástí příběhu o partě mladých ambiciózních lidí, kteří udělají vše pro to, aby uspěli v konkurzu do světového muzikálu. Účastníci workshopu si nejenom osvojí základní muzikálové dovednosti tedy propojení zpěvu, herectví a tance Ale také nahlédnou pod pokličku profesionálního světa muzikálu. Ostatně budou k tomu mít ty nejpovolanější lektorské průvodce, kteří je připraví i na účast ve skutečném muzikálovém castingu. O lektorech Míša Doubravová a Roman Tomeš jsou párem nejenom na divadelních pódiích, ale i v ţivotě. Oba patří v současnosti mezi muzikálovou elitu nejenom v divadle Kalich. Společně hrají hlavní role v muzikálech Mauglí, Pomáda nebo Rent. Míšu dále znáte z muzikálu Robin Hood, ale i z televizních seriálů Ordinace v Růţové zahradě, Ulice, Terapie. Na Ambroziády uţ jezdí několik let a vzdělání získala na praţské konzervatoři. VĚK: od 11 let Tomáš Hron: Workshop alternativního herectví Na rozdíl od činoherního herectví, kde je hlavním vyjadřovacím prostředkem slovo, je herectví alternativní zaloţeno především na pohybových a hlasových dovednostech herců a na jejich týmové spolupráci. Pod alternu spadá například divadlo v netradičním prostoru (tzv. site-specific), street art (instalace, happeningy, neviditelná divadla), práce s předmětem a jeho animace a další. O lektorovi Student Katedry alternativního divadla na praţské DAMU. Jako herec účinkuje v divadelních inscenacích ve své rodné Jihlavě i v Praze. Lektorsky působí u UA Ambrozia uţ několik let vyučuje i improvizaci, dabing a filmové herectví. Díky své otevřenosti, schopnosti naslouchat a pedagogickému vzdělání je mezi účastníky velmi oblíbený. POČET: 13 OSOB VĚK: od 14 let

4 Andrea Binarová: Populární zpěv v profi studiu Workshop bude zaměřen na práci s hlasem a její vyuţití při zpěvu. Naučíme se a sestříháme pár populární písní, které si nejen zazpíváme, ale také natočíme v profesionálním nahrávacím studiu. Vyzkoušíte si práci zpěváka při studiovém zpívání a odnesete si malou památku na náš workshop v podobě CD, které bude Vaším dílem. Andrea Binarová jako zpěvačka uţ působila v několika skupinách. V současnosti zpívá v jedné z nejkvalitnějších regionálních plesových skupin, která nese název Kapky. Právě do jejich nahrávacího studia se účastníci dílny vypraví. Andrea vystudovala pedagogickou fakultu a specializuje se na výuku dramatické výchovy a zpěvu ve školách, školkách a samozřejmě v rámci kurzů UA Ambrozia. V oblasti zpěvu připravuje studenty i na přijímací zkoušky na konzervatoře. POČET: 13 OSOB VĚK: neomezeno Tomáš Magnusek: Vánoční filmová komedie Dvoudenní filmové cvičení s tématem Vánoc. Vánoční čas je čas pro rodinu a přátele. Účastníci vytvoří a natočí několikaminutový snímek o vztazích, upřímnosti a lásce. Ţánr: romantická komedie. Během natáčení budete pracovat s filmovou technikou a hlavně si zahrajete pod vedením zkušeného reţiséra. Účastníci workshopu vytvoří i filmový štáb a seznámí se s činnostmi produkční a postprodukční sloţky filmu. O lektorovi Tomáš Magnusek je v současnosti jeden z nejproduktivnějších profesionálních reţisérů. Jako herec a reţisér se proslavil trilogií Bastardi. Dále reţíroval a hrál ve filmech: Jedlíci, Školní výlet nebo Pamětnice. V současné době natáčí i seriál, který uvidíme uţ brzy na televizních obrazovkách. VĚK: neomezeno

5 Tomáš Berka: Divadelní workshop O opeřené sani Od antiky přes Shakespeara aţ k modernímu divadlu se objevují a neustále vrací témata, která jsou bytostně spjata s fungováním lidské společnosti. Jednomu z nich se bude věnovat i tento divadelní workshop. V rámci příběhu budou účastníci poznávat základní divadelní principy: hru v roli, práci s rekvizitou, jevištní mluvu aj. O lektorovi Své herecké a komediální schopnosti uplatňuje jako zdravotní klaun, který baví děti v nemocnicích. Jeho postava Doktora Budíka se uţ mezi malými pacienty stala legendou. Mnoho let učil dramatickou výchovu na Základní umělecké škole. Jako pedagog uţ působil i na gymnáziu a dalších středních školách. Vystudoval praţskou DAMU a na Vánoční Ambroziádě bude realizovat svůj magisterský projekt VĚK: let Štěpán Krenk, Anita Baselová: Dabing v praxi Kdo by nechtěl promlouvat ústy slavných herců na filmovém plátně? Dabing je obor, kterým si v současné době výrazně přivydělává mnoho herců. Kurzy dabingu jsou proto všude velmi drahé. Vy se u nás dabovat naučíte a budete se tak moci hlásit i do profesionálních castingů. Během víkendu společně propůjčíme svůj hlas postavám animovaného filmu. Vyzkoušíme si tvorbu vlastního scénáře, úpravu dialogů a práci s hlasem. Zároveň zjistíte, jak po technické stránce funguje takové malé dabingové studio. O lektorech: Štěpán Krenk a Anita Baselová patří uţ několik let k lektorským oporám Ambrozie. Díky svému vzdělání na filmové a televizní škole Panská vyučují předměty týkající se filmu a dabingu. Štěpán pracoval jako zvukař v divadle Kalich a pravidelně spolupracuje se studenty FAMU na snímání zvuku k mezinárodním projektům. Anita spolupracovala s reţisérem Tomášem Magnuskem, například na filmech: Bastardi III a Jedlíci aneb sto kilo lásky, jako skript a klapka. Spolupracuje i na právě natáčeném seriálu ČT První republika. POČET: 12 OSOB VĚK: neomezeno

6 Lucie Rejlová, Denisa Jahlová: Hudební videoklip Workshop vás naučí vše podstatné o tvorby videoklipu tedy propojení hudební skladby či písně s hraným příběhem. Po rozboru písně budete vymýšlet příběh, který by se k písni hodil, poté si ve videoklipu sami zahrajete. Tématem práce bude: Aby se lidé nechovali jako loutky. Naučíte se pracovat s kamerou a budete natáčet v různých zajímavých exteriérech Hradce Králové. Dostanete šanci podílet se i na střihu videoklipu. A hotový videoklip budete mít na internetu jako věčnou památku. O lektorkách Lucie Rejlová a Denisa Jahlová se účastní Ambroziád uţ několik let. Díky svému mládí jim nedělá problém komunikace a spolupráce s mladými účastníky. Obě mají pedagogický cit a talent. Obě mají taneční i sportovní nadání. Denisa vyniká v komediálním herectví. Lucii to zase jde s kamerou a střihem. a Letní Ambroziádě v Chorvatsku natočili tyto dvě mladé lektorky jeden z nejlepších videoklipů letošního léta. VĚK: neomezeno Lukáš Kladniček: Hororový filmový workshop Natočíme si spolu krátkou hororovou povídku. Nejprve se podíváme na nějaký horor, kde si ukáţeme jednotlivé hororové prvky v obrazu i zvuku. Ty se pak pokusíme pouţít i v naší povídce. Naučíte se pracovat s kamerou a stříhat v programu Premiéra. A samozřejmě si v našem hororu i sami zahrajeme. O lektorovi Je jedním z nejlepších ambroziádní střihačů. Obor střih a zvuk studuje také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje externě pro firmu Foxhunter, kde měl moţnost stříhat i točit různé projekty (Kalendář JimBeam, Redstag, Aperol Spritz, Highland Park, LG, Evropsky den Mobility - Praha, Veletrh Prace - Praha, Hewlett Packard, Lenovo - Yoga, Lenovo - Carbon, Pekárna Kabát, JimBeam BusTour, Tullamore Dew). Na Ambroziádu jezdí uţ od roku 2008 a mezi účastníky je velmi oblíben VĚK: neomezeno

7 Klára Němečková: Staň se moderátorskou hvězdou! Během víkendu budete připravovat zábavný televizní dokument o celé akci. Budete tou nejdůleţitější sloţkou celé Ambroziády budete její oči a uši. Jako správní zuřiví reportéři se dostanete se úplně všude. Pod vedením zkušené lektory se naučíte vybírat témata, humorně je zpracovávat, naučíte se natáčet reportáţe i moderovat ve studiu. Budete dělat rozhovory se známými osobnostmi na akci. Část vaší reportáţe bude odvysílána i na České televizi v rámci pořadu Zprávičky. Jedna z nejzkušenějších lektorek Ambrozie, moderátorka Českého rozhlasu Klára Němečková. Svou mediální kariéru začala v devadesátých letech jako moderátorka Rádia Černá Hora, kde působila sedm let. Poté vyměnila mikrofon za práci s dětmi z mateřských a základních škol, aby se po dvou letech opět vrátila za bambuli Rádia Metuje (dnes Hitrádio Magic). Pracovala tam i jako content managerka. Dalším posunem v její kariéře bylo moderování na rádiu OK, později Blaník. Pracovala také jako novinářka pro Náchodský a Hradecký deník. VĚK: neomezeno Lukáš Kobrle: Divadelní projekt Vyšší princip Během víkendu účastníci projdou bránou času a proţijí příběh, který se skutečně stal během 2. světové války v Příbramy. Mnozí moţná na základě záţitku přehodnotí své vnímání pojmů odvaha a zbabělost. Výstupem z dílny bude krátké divadelní představení, kterým předáme hlavní myšlenky příběhu divákům. Lektor realizoval tento workshop jako svou magisterskou práci se studenty na praţské DAMU. O lektorovi Lukáš Kobrle je ředitel Umělecké agentury Ambrozia. Vystudoval mediální studia na UHK (desetiletá praxe v médiích Rádio OK, Český rozhlas, TV RTA). Vystudoval také praţskou DAMU a v současnosti dále studuje JAMU v Brně obor Divadlo a výchova. O divadle a dramatické výchově také učí (na základní škole, pedagogické fakultě UHK a hlavně v rámci kurzů Ambrozie). VĚK: od 14 let

8 Lenka Šubrtová: Bavit se tancem! Hlavním mottem worskhopu je bavit se tancem a uţívat si. Vyzkoušíme si různé taneční styly od klasiky přes street dance aţ k netradičním zahraničním stylům. Tanečně se budeme pokoušet vyjadřovat různé ţivotní situace, vlastnosti a stavy a naučíme se vyuţívat různé části těla a základní akrobatické prvky. Lenka Šubrtová absolvovala několik tanečních stylů: scénický tanec, břišní a orientální tance, latinsko-americké tance a nyní především street dance (hip hop, house, hype, lockin, poppin, R n B, dance hall, new style). Pravidelně se účastní různých pohárových soutěţí, vnitrostátních i mezinárodních mistrovství, kde získala několik titulů. Tancovala 4 roky v hradecké taneční skupině T-bass a nyní tančí v B. D. S Academy v Praze. VĚK: od 11 let Nikola Krejčová: Filmová a divadelní dílna pro nejmladší V této dílně si hravou formou představíme obory FILM a DIVADLO. Oba obory se pokusíme propojit a vytvořit jeden jediný projekt. Budeme pracovat jak s prostředky divadelními tak i technickými (kamera, střih, projekce a další). Tématem dílny bude jeden z příběhů Macha a Šebestové. Nikola Krejčová se na tvorbě Ambroziád podílí uţ několik let. Mnohokrát uspěla na recitačních a rétorických soutěţích a podílela se i na tvorbě několika amatérských filmů i dokumentů. Jako studentka pedagogické školy má s prací z nejmladšími dětmi zkušenosti. Během roku vede kurzy dramatické výchovy. VĚK: 8 11 let

9 Jana Zirnsáková: Fotografie Vyzkoušíme si různé ţánry fotografování: portrétní fotografie, dokumentární fotografie, fotografování s dlouhou expozicí a další. Účastníci se naučí ovládat svůj fotoaparát a to včetně všech reţimů, které nabízí současná technika. Účastníci své fotografie kriticky vytřídí a následně upraví v editoru fotografií. Jana Zirnsáková vystudovala pedagogickou fakultu a pracuje jako učitelka na základní škole. K umění má sklony odjakţiva a v posledních pěti letech se věnuje hlavně fotografii. Pro zájemce o fotografování vede i celoroční kurzy. Na Ambroziádě učila fotografy uţ minulý rok a to s velkým úspěchem. VĚK: neomezeno Tereza Marešová: Partička - workshop improvizace Hereckou improvizaci jako disciplínu u nás proslavil televizní pořad Partička. Účastníci workshopu se budou učit zákonitosti improvizace, aby zvládali vtipně a s lehkostí improvizovat v rámci zadaných technik (ruce, reklamace, abeceda, dabing, seznamka atd.). Ţádné učení scénářů, jen samá zábava a vytváření nových a originálních situací. Tereza Marešová se improvizaci a divadlu na Ambroziádách věnuje uţ několik let. Uţ od dětství ráda psala divadelní scénáře a v současné době je členkou Mladšího divadelního souboru Východočeského divadla v Pardubicích. Připravuje se na přijímací zkoušky na DAMU. VĚK: 9 13 let

10 Martina Škultétyová: Maluješ jako Picasso! V dílně nazvané Maluješ jako Picasso! se účastníci kurzu vrátí do ţivota jednoho z nejznámějších světových malířů, Pabla Picassa. Pokusí se pochopit tvorbu a ţivotní osudy tohoto malíře formou krátkých divadelních etud. Celý víkend se ale účastníci budou věnovat hlavně vlastní výtvarné kubistické a expresionistické tvorbě. Je jedno, kolik talentu a nadání si přinesete, ale aţ budete z kurzu odjíţdět, můţe o vás kdokoli říci: "Maluješ jako Picasso!" Martina Škultétyová vystudovala pedagogickou fakultu. Učí na základní škole a podílí se na mnoha výtvarných zájmových projektech. Dlouhá léta se věnuje i dramatické výchově, takţe můţe účastníkům nabídnout zajímavé spojení divadla a výtvarna. Jako lektorka UA Ambrozia působí od roku POČET: 13 OSOB VĚK: od 12 let Karla Štaubertová: Poezie nudy zbavená Básničky ve škole někomu nahání hrůzu a někoho nudí. Ale poezie umí být zajímavá, strašidelná, provokativní, depresivní i komická. Poezie nám slovem ukáţe duši. Tu autorovu i tu naší. Takţe zapomeňme na školní básničky a objevme podstatu recitace a sílu slova v divadelním provedení. A třeba si i něco sami napišme... Karla Štaubertová vystudovala pardubickou konzervatoř, na které později také vyučovala. Působila jako reţisérka v Národním divadle v Praze. Její specializací je opera, ale spolupracuje i s činohrou a reţíruje i rozhlasové hry. Často reţíruje i v divadle v sousedním Německu. POČET: 13 OSOB VĚK: od 12 let

11 Jakub Šenkeřík: Filmový detektivní příběh Ponořme se společně do vzrušujícího světa plného pronásledování, pátrání a vyšetřování. Nechme se inspirovat Vánoci a známými detektivkami a pojďme proţít tvorbu krátkého filmu od vytvoření základní synopse po promítání pro plný sál. Tento workshop vám nabídne náhled do kaţdé fáze tvorby audiovizuálního díla, který můţete aktivně vyuţít k tvorbě vlastních děl či v budoucím profesním ţivotě. O lektorovi Jakub Šenkeřík je mladý filmař, který se momentálně pilně připravuje na přijímací zkoušky na filmové vysoké školy. Má zkušenosti s tvorbou soukromých a zakázkových audiovizuálních děl různých ţánrů, fotografováním pro e-shop či soukromníky a letité zkušenosti s pedagogickou činností. Působil jako lektor na podzimní Ambroziádě v Jihlavě, na letních táborech a celoročně v krouţcích pod záštitou CVČ ASTRA Frenštát Kdo se můţe přihlásit POČET: 12 OSOB VĚK: LET

12 Příloha 6

13 Příloha 7

14 Příloha 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2012 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2011 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Příloha 9 NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O NÁS Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov o.p.s. od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Se školou na film do muzea!

Se školou na film do muzea! Se školou na film do muzea! Nabídka vzdělávacích programů pro školy v rámci výstavy Na film! Rádi bychom Vás a Vaše žáky pozvali na výstavu Na film!, druhou část filmového muzea NaFilM, kterou jsme začátkem

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŢ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŢ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŢ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Praţského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Příloha 12 Lektoři Ambrozie 2013

Příloha 12 Lektoři Ambrozie 2013 Příloha 12 Lektoři Ambrozie 2013 Tomáš Magnusek Lektor filmové tvorby Jako herec a režisér se nejvíce proslavil trilogií Bastardi. Natočil ale i další zajímavé filmy jako Pamětnice nebo Školní výlet. Je

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 16.-23.7.2016 2. Příměstský tábor 1.-5.8.2016 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor

přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor Dobrý den, přicházíme k Vám s nabídkou dětských pohádek a příběhů herce Martina Sochora. tentokrát o Davidu a Goliáši scénář a režie, hraje: Martin Sochor Hravé a veselé činoherně - mimické představení.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI,

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s. ČESKÝ KRUMLOV a JIHOČESKÁ INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ TÁBOR A ČESKÝ KRUMLOV členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2016 - PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE - TANCE Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s. Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka Sokolská 70, 769 01

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VII. ROČNÍK. www.cesko-zpiva.cz

CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VII. ROČNÍK. www.cesko-zpiva.cz CELOSTÁTNÍ PRESTIŽNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ Č E S K O Z P Í V Á 2013 VII. ROČNÍK www.cesko-zpiva.cz O P R O J E K T U P Ě V E C K Á S O U T Ě Ž Č E S K O Z P Í V Á ČESKO

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK TANEC - 2017 - PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE - TANCE Vyhlašovatel soutěže: Pionýr, z. s. Pořadatelé soutěže: Pionýr, z. s. - PS Dr. Mirko Očadlíka Sokolská 70, 769 01 Holešov, IČ:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PŘÍBĚHOVÁ DÍLNA- první pravidelný storytellingový workshop v Brně!Motto: Vyprávějme nejen hlavou, ale i patou.

PŘÍBĚHOVÁ DÍLNA- první pravidelný storytellingový workshop v Brně!Motto: Vyprávějme nejen hlavou, ale i patou. Nabídka storytellingových komorních workshop jaro 2016 Praha i Brno Brno Industra, Masná 9, areál MrazírenRovner, Brno začátek v druhé půlce dubna přihlašování do: 11. 4. na adresu dominika.sindelkova@story-telling.cz

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

EDUCA I. 2D 1.díl distribuční list

EDUCA I. 2D 1.díl distribuční list EDUCA I. 2D 1.díl distribuční list KM Plus Media 2D SNÍMEK PRO DIGITÁLNÍ PROJEKCE Český název: Educa I. 1.díl Délka: 55 minut Úprava: český dabing Žánr: dokument s animacemi Doporučená přístupnost: přístupný

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. tel , mobil:

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. tel , mobil: POŘADATEL SOUTĚŽE: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace TERMÍN SOUTĚŽE: 6. května 2017 /sobota/ MÍSTO KONÁNÍ: Kulturní dům Čelákovice VEDOUCÍ SOUTĚŽE: Pokorná Naďa MDDM Čelákovice

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

06 ne Macbeth 3D veřejné vystoupení účastníků kurzu múzického herectví pod vedením herce JD a lektora kurzů Jiřího Untermüllera 19.

06 ne Macbeth 3D veřejné vystoupení účastníků kurzu múzického herectví pod vedením herce JD a lektora kurzů Jiřího Untermüllera 19. LISTOPAD 2016 01 út Povídky / O. K. Tangen, J. Kodet, A. Egerházi baletní trojvečer / 19.00 v JD sk. 10 sleva 50 % pro seniory Přisámbůh! / R. Askins ostrá černá komedie / 19.30 na Půdě 02 st Souborné

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 12.-19.7.2015 2. Příměstský tábor 3.-7.8.2015 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE přímá patronace ČOV každý rok, kdy se střídá letní se zimní ODM cílem je pořádání sportovně - uměleckých

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2008 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

ZÁŘÍ čt Pes baskervillský / A. C. Doyle detektivní komedie / před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

ZÁŘÍ čt Pes baskervillský / A. C. Doyle detektivní komedie / před Otáčivým hledištěm Český Krumlov ZÁŘÍ 2016 01 čt Pes baskervillský / A. C. Doyle 02 pá Pes baskervillský / A. C. Doyle 03 so Pes baskervillský / A. C. Doyle 04 ne Pes baskervillský / A. C. Doyle 08 čt Baron Prášil / Z. Jecelín 09 pá Baron

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE. MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci.

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE. MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU - IDEA ČESKÁ TELEVIZE MÍSTO, KDE JSOU FILMY DOMA. A nejen ony. I jejich tvůrci a diváci. ZÁKLADNA NA DIVADELNÍM NÁMĚSTÍ Domov České televize Myšlenku doslova zhmotníme. Karlovy Vary

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

místní propozice soutěže

místní propozice soutěže Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2015 Finále skupin a sóloformací výkonostní třídy A Náchod sobota 23.05.2015 neděle 24.05.2015 Soutěž se řídí soutěžním řádem a ústředními propozicemi MČR a pravidly

Více

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011 Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, 675 21 Okříšky Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku SOUTĚŽNÍ ŘÁD OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více