NABÍDKA DÍLEN a LEKTOŘI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA DÍLEN a LEKTOŘI"

Transkript

1 Příloha 5 TURNUS TERMÍN LOKALITA CENA KAPACITA PŘIHLÁŠKA Hradec Králové 890,- Kč 80 ZDE Vánoční Ambroziáda je víkend, během kterého můţete pracovat v tvůrčích dílnách pod vedením lektorů na různých uměleckých projektech. Kaţdý z vás si můţe vybrat jednu dílnu, která by ho po celý víkend nejvíce bavila. V závěru víkendu všechny dílny předvedou své výsledky při slavnostním závěrečném vystoupení pro rodiče a přátele. NABÍDKA DÍLEN a LEKTOŘI Letošní nabídka je úplně jiná a lepší neţ v minulých letech. Hlásit se můţete na konkrétní projekty ke konkrétním lektorům. Zde se uţ brzy objeví jejich nabídka: KOMU JE VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA URČENA? Na Vánoční Ambroziádu se mohou přihlásit mladí lidé (8-18 let) se zájmem o umění. Počet míst na Vánoční Ambroziádě je letos omezen na 80 účastníků JAK VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA PROBÍHÁ? Účastníci nastoupí v sobotu ráno a hned jsou rozděleni do tvůrčích dílen, které si předem vybrali ve svých přihláškách. Díky malému mnoţství dětí ve skupinách mají lektoři moţnost intenzivní a individuální práce. V neděli večer se jednotlivé dílny představí s výsledky své práce na veřejném vystoupení pro rodiče, přátele a novináře. Kromě výuky se účastníci mohou těšit i na skvělý sobotní večerní program (vystoupení hvězd) a poté na diskotéku se světelnými a kouřovými efekty. Všichni účastníci Vánoční Ambroziády od nás dostanou certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu (můţe se hodit u přijímaček na střední a vysoké školy) a mohou se zdarma zaregistrovat do databáze castingové agentury, ze které jsou vybíráni herci do filmů a reklam. Během celého roku jim také budeme zasílat (v případě zájmu) pozvánky na různé televizní a filmové KDE BUDE VÁNOČNÍ AMBROZIÁDA?

2 Vánoční Ambroziáda probíhá tradičně v sídle Umělecké agentury Ambrozia v areálu ZŠ Pouchov v Hradci Králové. Areál je vybaven divadelním sálem, kinosálem, tanečním sálkem, profesionálním rozhlasovým a nahrávacím studiem a několika zkušebnami. NOCLEH A STRAVA Ubytování ze soboty na neděli je zajištěno přímo v areálu školy. Spí se v několika vytopených místnostech na karimatkách ve spacácích. Celonoční pedagogický dozor je zajištěn. Také stravování během víkendu probíhá přímo v budově. Pro účastníky bude profesionálním kuchařem připraven v sobotu teplý oběd a večeře, v neděli pak snídaně (formou švédských stolů), teplý oběd a odpolední svačina. Samozřejmostí je pitný reţim. Během celého víkendu bude účastníkům k dispozici dobře vybavený krámek s občerstvením. CO MÍT S SEBOU? Kopii kartičky ZP, spacák, karimatku, hygienické potřeby, volné pracovní oblečení (ne dţíny), společenské oblečení na diskotéku, přezuvky, přiměřené kapesné, můţete přibalit i to, co se dá jakokoli vyuţít ve vámi zvolené tvůrčí dílně (např. hudební nástroj, mp3 přehrávač, kostým atd.). ZAČÁTEK A KONEC VÁNOČNÍ AMBROZIÁDY Doprava na Vánoční Ambroziádu je individuální. Nástup je vţdy v sobotu mezi 9,00 a 9,30 v areálu ZŠ Pouchov (mapa a popis cesty). Pro účastníky, kteří prokáţí vzdálenost svého bydliště od HK nad 100 km moţnost nástupu uţ v pátek večer a přespání. Závěrečná veřejná produkce projektů Vánoční Ambroziády, na kterou jsou zváni všichni rodiče, přátelé a další hosté, se bude konat vţdy v neděli od 18 hodin. Program trvá cca 2 hodiny a po jeho skončení účastníci se svými rodiči odjíţdějí. ÚČASTNICKÝ POPLATEK A MOŢNÉ SLEVY? Účastnický poplatek za Vánoční Ambroziádu 2012 je stanoven na 890,- Kč! Z poplatku je hrazeno: 1. Činnost odborného lektora - intenzivní individuální tvorba v malých skupinách 2. Pedagogický dozor (i noční) 3. Pronajaté prostory a technika 4. Kuchař a strava (2 x teplý oběd, 1 x teplá večeře, snídaně, svačina) JAK SE PŘIHLÁSIT NA VÁNOČNÍ AMBROZIÁDU? Výhradně pomocí elektronické přihlášky, která je k dispozici ZDE. (v případě zaplnění kapacity dříve, elektronická přihláška z tohoto místa zmizí) Během několika minut po odeslání přihlášky vám na , který uvedete v přihlášce přijde potvrzení o přijetí s informacemi o způsobu platby. Platbu proveďte do sedmi dnů od obdrţení potvrzení o přijetí na účet číslo: / 0800 (Česká Spořitelna). Jako variabilní symbol uveďte prvních osm číslic z rodného číslo účastníka. Pokud nebude účastnický poplatek uhrazen v časovém limitu, bude vaše přihláška stornována a uvolní se místo pro dalšího zájemce.

3 Míša Doubravová, Roman Tomeš: Muzikál o muzikálu Staňte se součástí příběhu o partě mladých ambiciózních lidí, kteří udělají vše pro to, aby uspěli v konkurzu do světového muzikálu. Účastníci workshopu si nejenom osvojí základní muzikálové dovednosti tedy propojení zpěvu, herectví a tance Ale také nahlédnou pod pokličku profesionálního světa muzikálu. Ostatně budou k tomu mít ty nejpovolanější lektorské průvodce, kteří je připraví i na účast ve skutečném muzikálovém castingu. O lektorech Míša Doubravová a Roman Tomeš jsou párem nejenom na divadelních pódiích, ale i v ţivotě. Oba patří v současnosti mezi muzikálovou elitu nejenom v divadle Kalich. Společně hrají hlavní role v muzikálech Mauglí, Pomáda nebo Rent. Míšu dále znáte z muzikálu Robin Hood, ale i z televizních seriálů Ordinace v Růţové zahradě, Ulice, Terapie. Na Ambroziády uţ jezdí několik let a vzdělání získala na praţské konzervatoři. VĚK: od 11 let Tomáš Hron: Workshop alternativního herectví Na rozdíl od činoherního herectví, kde je hlavním vyjadřovacím prostředkem slovo, je herectví alternativní zaloţeno především na pohybových a hlasových dovednostech herců a na jejich týmové spolupráci. Pod alternu spadá například divadlo v netradičním prostoru (tzv. site-specific), street art (instalace, happeningy, neviditelná divadla), práce s předmětem a jeho animace a další. O lektorovi Student Katedry alternativního divadla na praţské DAMU. Jako herec účinkuje v divadelních inscenacích ve své rodné Jihlavě i v Praze. Lektorsky působí u UA Ambrozia uţ několik let vyučuje i improvizaci, dabing a filmové herectví. Díky své otevřenosti, schopnosti naslouchat a pedagogickému vzdělání je mezi účastníky velmi oblíbený. POČET: 13 OSOB VĚK: od 14 let

4 Andrea Binarová: Populární zpěv v profi studiu Workshop bude zaměřen na práci s hlasem a její vyuţití při zpěvu. Naučíme se a sestříháme pár populární písní, které si nejen zazpíváme, ale také natočíme v profesionálním nahrávacím studiu. Vyzkoušíte si práci zpěváka při studiovém zpívání a odnesete si malou památku na náš workshop v podobě CD, které bude Vaším dílem. Andrea Binarová jako zpěvačka uţ působila v několika skupinách. V současnosti zpívá v jedné z nejkvalitnějších regionálních plesových skupin, která nese název Kapky. Právě do jejich nahrávacího studia se účastníci dílny vypraví. Andrea vystudovala pedagogickou fakultu a specializuje se na výuku dramatické výchovy a zpěvu ve školách, školkách a samozřejmě v rámci kurzů UA Ambrozia. V oblasti zpěvu připravuje studenty i na přijímací zkoušky na konzervatoře. POČET: 13 OSOB VĚK: neomezeno Tomáš Magnusek: Vánoční filmová komedie Dvoudenní filmové cvičení s tématem Vánoc. Vánoční čas je čas pro rodinu a přátele. Účastníci vytvoří a natočí několikaminutový snímek o vztazích, upřímnosti a lásce. Ţánr: romantická komedie. Během natáčení budete pracovat s filmovou technikou a hlavně si zahrajete pod vedením zkušeného reţiséra. Účastníci workshopu vytvoří i filmový štáb a seznámí se s činnostmi produkční a postprodukční sloţky filmu. O lektorovi Tomáš Magnusek je v současnosti jeden z nejproduktivnějších profesionálních reţisérů. Jako herec a reţisér se proslavil trilogií Bastardi. Dále reţíroval a hrál ve filmech: Jedlíci, Školní výlet nebo Pamětnice. V současné době natáčí i seriál, který uvidíme uţ brzy na televizních obrazovkách. VĚK: neomezeno

5 Tomáš Berka: Divadelní workshop O opeřené sani Od antiky přes Shakespeara aţ k modernímu divadlu se objevují a neustále vrací témata, která jsou bytostně spjata s fungováním lidské společnosti. Jednomu z nich se bude věnovat i tento divadelní workshop. V rámci příběhu budou účastníci poznávat základní divadelní principy: hru v roli, práci s rekvizitou, jevištní mluvu aj. O lektorovi Své herecké a komediální schopnosti uplatňuje jako zdravotní klaun, který baví děti v nemocnicích. Jeho postava Doktora Budíka se uţ mezi malými pacienty stala legendou. Mnoho let učil dramatickou výchovu na Základní umělecké škole. Jako pedagog uţ působil i na gymnáziu a dalších středních školách. Vystudoval praţskou DAMU a na Vánoční Ambroziádě bude realizovat svůj magisterský projekt VĚK: let Štěpán Krenk, Anita Baselová: Dabing v praxi Kdo by nechtěl promlouvat ústy slavných herců na filmovém plátně? Dabing je obor, kterým si v současné době výrazně přivydělává mnoho herců. Kurzy dabingu jsou proto všude velmi drahé. Vy se u nás dabovat naučíte a budete se tak moci hlásit i do profesionálních castingů. Během víkendu společně propůjčíme svůj hlas postavám animovaného filmu. Vyzkoušíme si tvorbu vlastního scénáře, úpravu dialogů a práci s hlasem. Zároveň zjistíte, jak po technické stránce funguje takové malé dabingové studio. O lektorech: Štěpán Krenk a Anita Baselová patří uţ několik let k lektorským oporám Ambrozie. Díky svému vzdělání na filmové a televizní škole Panská vyučují předměty týkající se filmu a dabingu. Štěpán pracoval jako zvukař v divadle Kalich a pravidelně spolupracuje se studenty FAMU na snímání zvuku k mezinárodním projektům. Anita spolupracovala s reţisérem Tomášem Magnuskem, například na filmech: Bastardi III a Jedlíci aneb sto kilo lásky, jako skript a klapka. Spolupracuje i na právě natáčeném seriálu ČT První republika. POČET: 12 OSOB VĚK: neomezeno

6 Lucie Rejlová, Denisa Jahlová: Hudební videoklip Workshop vás naučí vše podstatné o tvorby videoklipu tedy propojení hudební skladby či písně s hraným příběhem. Po rozboru písně budete vymýšlet příběh, který by se k písni hodil, poté si ve videoklipu sami zahrajete. Tématem práce bude: Aby se lidé nechovali jako loutky. Naučíte se pracovat s kamerou a budete natáčet v různých zajímavých exteriérech Hradce Králové. Dostanete šanci podílet se i na střihu videoklipu. A hotový videoklip budete mít na internetu jako věčnou památku. O lektorkách Lucie Rejlová a Denisa Jahlová se účastní Ambroziád uţ několik let. Díky svému mládí jim nedělá problém komunikace a spolupráce s mladými účastníky. Obě mají pedagogický cit a talent. Obě mají taneční i sportovní nadání. Denisa vyniká v komediálním herectví. Lucii to zase jde s kamerou a střihem. a Letní Ambroziádě v Chorvatsku natočili tyto dvě mladé lektorky jeden z nejlepších videoklipů letošního léta. VĚK: neomezeno Lukáš Kladniček: Hororový filmový workshop Natočíme si spolu krátkou hororovou povídku. Nejprve se podíváme na nějaký horor, kde si ukáţeme jednotlivé hororové prvky v obrazu i zvuku. Ty se pak pokusíme pouţít i v naší povídce. Naučíte se pracovat s kamerou a stříhat v programu Premiéra. A samozřejmě si v našem hororu i sami zahrajeme. O lektorovi Je jedním z nejlepších ambroziádní střihačů. Obor střih a zvuk studuje také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje externě pro firmu Foxhunter, kde měl moţnost stříhat i točit různé projekty (Kalendář JimBeam, Redstag, Aperol Spritz, Highland Park, LG, Evropsky den Mobility - Praha, Veletrh Prace - Praha, Hewlett Packard, Lenovo - Yoga, Lenovo - Carbon, Pekárna Kabát, JimBeam BusTour, Tullamore Dew). Na Ambroziádu jezdí uţ od roku 2008 a mezi účastníky je velmi oblíben VĚK: neomezeno

7 Klára Němečková: Staň se moderátorskou hvězdou! Během víkendu budete připravovat zábavný televizní dokument o celé akci. Budete tou nejdůleţitější sloţkou celé Ambroziády budete její oči a uši. Jako správní zuřiví reportéři se dostanete se úplně všude. Pod vedením zkušené lektory se naučíte vybírat témata, humorně je zpracovávat, naučíte se natáčet reportáţe i moderovat ve studiu. Budete dělat rozhovory se známými osobnostmi na akci. Část vaší reportáţe bude odvysílána i na České televizi v rámci pořadu Zprávičky. Jedna z nejzkušenějších lektorek Ambrozie, moderátorka Českého rozhlasu Klára Němečková. Svou mediální kariéru začala v devadesátých letech jako moderátorka Rádia Černá Hora, kde působila sedm let. Poté vyměnila mikrofon za práci s dětmi z mateřských a základních škol, aby se po dvou letech opět vrátila za bambuli Rádia Metuje (dnes Hitrádio Magic). Pracovala tam i jako content managerka. Dalším posunem v její kariéře bylo moderování na rádiu OK, později Blaník. Pracovala také jako novinářka pro Náchodský a Hradecký deník. VĚK: neomezeno Lukáš Kobrle: Divadelní projekt Vyšší princip Během víkendu účastníci projdou bránou času a proţijí příběh, který se skutečně stal během 2. světové války v Příbramy. Mnozí moţná na základě záţitku přehodnotí své vnímání pojmů odvaha a zbabělost. Výstupem z dílny bude krátké divadelní představení, kterým předáme hlavní myšlenky příběhu divákům. Lektor realizoval tento workshop jako svou magisterskou práci se studenty na praţské DAMU. O lektorovi Lukáš Kobrle je ředitel Umělecké agentury Ambrozia. Vystudoval mediální studia na UHK (desetiletá praxe v médiích Rádio OK, Český rozhlas, TV RTA). Vystudoval také praţskou DAMU a v současnosti dále studuje JAMU v Brně obor Divadlo a výchova. O divadle a dramatické výchově také učí (na základní škole, pedagogické fakultě UHK a hlavně v rámci kurzů Ambrozie). VĚK: od 14 let

8 Lenka Šubrtová: Bavit se tancem! Hlavním mottem worskhopu je bavit se tancem a uţívat si. Vyzkoušíme si různé taneční styly od klasiky přes street dance aţ k netradičním zahraničním stylům. Tanečně se budeme pokoušet vyjadřovat různé ţivotní situace, vlastnosti a stavy a naučíme se vyuţívat různé části těla a základní akrobatické prvky. Lenka Šubrtová absolvovala několik tanečních stylů: scénický tanec, břišní a orientální tance, latinsko-americké tance a nyní především street dance (hip hop, house, hype, lockin, poppin, R n B, dance hall, new style). Pravidelně se účastní různých pohárových soutěţí, vnitrostátních i mezinárodních mistrovství, kde získala několik titulů. Tancovala 4 roky v hradecké taneční skupině T-bass a nyní tančí v B. D. S Academy v Praze. VĚK: od 11 let Nikola Krejčová: Filmová a divadelní dílna pro nejmladší V této dílně si hravou formou představíme obory FILM a DIVADLO. Oba obory se pokusíme propojit a vytvořit jeden jediný projekt. Budeme pracovat jak s prostředky divadelními tak i technickými (kamera, střih, projekce a další). Tématem dílny bude jeden z příběhů Macha a Šebestové. Nikola Krejčová se na tvorbě Ambroziád podílí uţ několik let. Mnohokrát uspěla na recitačních a rétorických soutěţích a podílela se i na tvorbě několika amatérských filmů i dokumentů. Jako studentka pedagogické školy má s prací z nejmladšími dětmi zkušenosti. Během roku vede kurzy dramatické výchovy. VĚK: 8 11 let

9 Jana Zirnsáková: Fotografie Vyzkoušíme si různé ţánry fotografování: portrétní fotografie, dokumentární fotografie, fotografování s dlouhou expozicí a další. Účastníci se naučí ovládat svůj fotoaparát a to včetně všech reţimů, které nabízí současná technika. Účastníci své fotografie kriticky vytřídí a následně upraví v editoru fotografií. Jana Zirnsáková vystudovala pedagogickou fakultu a pracuje jako učitelka na základní škole. K umění má sklony odjakţiva a v posledních pěti letech se věnuje hlavně fotografii. Pro zájemce o fotografování vede i celoroční kurzy. Na Ambroziádě učila fotografy uţ minulý rok a to s velkým úspěchem. VĚK: neomezeno Tereza Marešová: Partička - workshop improvizace Hereckou improvizaci jako disciplínu u nás proslavil televizní pořad Partička. Účastníci workshopu se budou učit zákonitosti improvizace, aby zvládali vtipně a s lehkostí improvizovat v rámci zadaných technik (ruce, reklamace, abeceda, dabing, seznamka atd.). Ţádné učení scénářů, jen samá zábava a vytváření nových a originálních situací. Tereza Marešová se improvizaci a divadlu na Ambroziádách věnuje uţ několik let. Uţ od dětství ráda psala divadelní scénáře a v současné době je členkou Mladšího divadelního souboru Východočeského divadla v Pardubicích. Připravuje se na přijímací zkoušky na DAMU. VĚK: 9 13 let

10 Martina Škultétyová: Maluješ jako Picasso! V dílně nazvané Maluješ jako Picasso! se účastníci kurzu vrátí do ţivota jednoho z nejznámějších světových malířů, Pabla Picassa. Pokusí se pochopit tvorbu a ţivotní osudy tohoto malíře formou krátkých divadelních etud. Celý víkend se ale účastníci budou věnovat hlavně vlastní výtvarné kubistické a expresionistické tvorbě. Je jedno, kolik talentu a nadání si přinesete, ale aţ budete z kurzu odjíţdět, můţe o vás kdokoli říci: "Maluješ jako Picasso!" Martina Škultétyová vystudovala pedagogickou fakultu. Učí na základní škole a podílí se na mnoha výtvarných zájmových projektech. Dlouhá léta se věnuje i dramatické výchově, takţe můţe účastníkům nabídnout zajímavé spojení divadla a výtvarna. Jako lektorka UA Ambrozia působí od roku POČET: 13 OSOB VĚK: od 12 let Karla Štaubertová: Poezie nudy zbavená Básničky ve škole někomu nahání hrůzu a někoho nudí. Ale poezie umí být zajímavá, strašidelná, provokativní, depresivní i komická. Poezie nám slovem ukáţe duši. Tu autorovu i tu naší. Takţe zapomeňme na školní básničky a objevme podstatu recitace a sílu slova v divadelním provedení. A třeba si i něco sami napišme... Karla Štaubertová vystudovala pardubickou konzervatoř, na které později také vyučovala. Působila jako reţisérka v Národním divadle v Praze. Její specializací je opera, ale spolupracuje i s činohrou a reţíruje i rozhlasové hry. Často reţíruje i v divadle v sousedním Německu. POČET: 13 OSOB VĚK: od 12 let

11 Jakub Šenkeřík: Filmový detektivní příběh Ponořme se společně do vzrušujícího světa plného pronásledování, pátrání a vyšetřování. Nechme se inspirovat Vánoci a známými detektivkami a pojďme proţít tvorbu krátkého filmu od vytvoření základní synopse po promítání pro plný sál. Tento workshop vám nabídne náhled do kaţdé fáze tvorby audiovizuálního díla, který můţete aktivně vyuţít k tvorbě vlastních děl či v budoucím profesním ţivotě. O lektorovi Jakub Šenkeřík je mladý filmař, který se momentálně pilně připravuje na přijímací zkoušky na filmové vysoké školy. Má zkušenosti s tvorbou soukromých a zakázkových audiovizuálních děl různých ţánrů, fotografováním pro e-shop či soukromníky a letité zkušenosti s pedagogickou činností. Působil jako lektor na podzimní Ambroziádě v Jihlavě, na letních táborech a celoročně v krouţcích pod záštitou CVČ ASTRA Frenštát Kdo se můţe přihlásit POČET: 12 OSOB VĚK: LET

12 Příloha 6

13 Příloha 7

14 Příloha 8

str. 8 Trutnově str. 8

str. 8 Trutnově str. 8 2 2007 informační bulletin pro amatérské divadlo V tomto čísle d ARTAMAna naleznete: g Program Divadelního Děčína / Divadelní Třebíče 2007 str. 4 g Pozvání na Mezinárodní divadelní festival Setkání 2007

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov DP jako DIVADLO POÉZIE / POÉZIA DIVADLA... PETER JANKŮ Ako preniesť dušu básnika a jeho poézie na javisko a zároveň ho povýšiť do autentickej

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Still Production. katalog 2014 / 2016. Naší nejlepší referencí je spokojený maturant. Moderátoři. Kapely. Fotografové a kameramani

Still Production. katalog 2014 / 2016. Naší nejlepší referencí je spokojený maturant. Moderátoři. Kapely. Fotografové a kameramani Still Production katalog 2014 / 2016 Naší nejlepší referencí je spokojený maturant Moderátoři Kapely Fotografové a kameramani Programová vystoupení Skleničky a šerpy Kluby Na začátek pár rad a tipů...

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 2012 polečnosti.

omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 2012 polečnosti. omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 212 polečnosti. 2 Elpida výroční zpráva 212 Elpida o.p.s. Na Strži 4 Praha 4 T 224 231 914 elpida@elpida.cz www.elpida.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

Cesty ke kariéře KNIHA POVOLÁNÍ

Cesty ke kariéře KNIHA POVOLÁNÍ KNIHA POVOLÁNÍ Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045 KNIHA POVOLÁNÍ Jihlava 2011 2012 Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D

OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova OLOMOUCKÉ DRAMACENTRUM SDRUŢENÍ D BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jana Posníková Vedoucí

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č.

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č. OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 3 2013 ZDAR MA ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY V OSTROVSKÉM ZÁMKU Strana č. 2 Strana č. 7 Strana č. 9 Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury Akce MDDM Kulturní novinky Rozhovor s organizátorkami

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 120 / podzim 2014 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina Ahoj, Vinořáci, volby

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více