Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014"

Transkript

1 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

2 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme, zda bude letošní víno lepší, než bylo loňské, jestli nás nový iphone překvapí novým designem a udrží si svoje prvenství, o módě a dalších závislostech na novinkách se nemá cenu ani zmiňovat. Očekává však veřejnost nějakou změnu od muzea umění? Ptají se naši fanoušci netrpělivě na facebooku, jaká bude příští výstavní sezóna? A co přinese MG za novinky? Pokud to neděláte, začněte! Chodit do MG je cool. Prostřednictvím FB Vás budeme s našimi plány seznamovat. Ale teď ta hlavní zpráva!!! Od Moravská galerie v Brně zrušila vstupné do všech stálých expozic a zavedla dobrovolné vstupné. Tato změna nespočívá v prostém aktu formálního odstranění vstupného, ale v cílené změně vztahu k dostupnosti umění ve městě Brně. MG se stává místem pro opakované návštěvy, místem pro dostaveníčka, kamarádská, rodinná setkání, do MG půjde návštěvník před tím, než půjde na pivo, když prší, když je mu smutno, když má návštěvu, když, když, když A změn bude více! Na příští rok chystáme otevřít dvě kavárny. Jednu v Místodržitelském paláci, druhou v Pražákově paláci, výrazně rozšířit a vyprofilovat muzejní obchody, i Bienále Brno bude jiné! Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně Some things are continually improving and, let s face it, we may become addicted to changes and novelties. We are now waiting with bated breath to see whether this year s wine will be better than last year s and whether the next iphone will take our breath away with its new design and will remain number one, and then of course there is fashion and other addictions. But does the public expect any changes from an art museum? Do our fans impatiently inquire on Facebook what the plans for the next exhibition season are? And what novelties the Moravian Gallery is going to bring? If you don t check us out, start now! The Moravian Gallery is cool, come inside. Find our latest plans on Facebook. And now the breaking news!!! As of the Moravian Gallery in Brno waived the compulsory entrance fee to all the permanent exhibitions and introduced voluntary payments for entry. This change is not merely the formal removal of the entrance fee but rather a purposeful reshaping of the approach to the accessibility of art in the city of Brno. The Moravian Gallery becomes a place for repeated visits and rendezvous by friends and families. A visitor will pop in the Moravian Gallery before heading off for a beer; when it is raining; when he or she is sad; when people come on a visit And more changes are in the pipeline! Next year we plan to open two cafes one in the Governor s Palace and another in the Pražák Palace - significantly extend and individualize the museum shops and even the Brno Biennial will be different! Jan Press, director of the Moravian Gallery in Brno Já jdu do galerie! I m off to the gallery! Volný vstup do stálých expozic! Více informací na s. 21. Free entry to the permanent exhibitions! More info on page 21.

3 Hlavní výstavy Main Exhibitions 4 Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions 16 Kalendář P Stálé expozice Permanent Exhibitions 18 Doprovodný program 22 Informace o MG Information about MG 31 P = příloha Jaromír Funke 6 Voliéra No. 1 8 Někdy v sukni 14 E-shop MG 31

4 Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží do till 3/9/2014 Moravská galerie v Brně Bedřichovice Netypická výstava Kateřiny Šedé svým časovým vymezením od do sleduje podrobně jednu z částí pětiletého projektu, který byl zahájen před dvěma lety v londýnské Tate Modern pod názvem Od nevidím do nevidím. Moravská galerie v Brně, pověřená novou funkcí, se stává rozcestníkem směrujícím diváky do středu tvůrčího dění. Střídavě v Moravské galerii v Brně a Bedřichovicích budou po celý rok probíhat setkání různého charakteru na různých úrovních. Na webu a facebooku MG jsou průběžně aktualizovány informace o přípravách a fázích revitalizace náměstí v Bedřichovicích, jehož otevření se stane vyvrcholením celého projektu. Sledujte blog projektu Kateřina Šedá: Bedřichovice upon Thames The exhibition by Kateřina Šedá, unusual for its duration to tracks down in greater detail one of the parts of a five-year project which started two years ago in Tate Modern in London under the title From Morning Till Night. The Moravian Gallery in Brno, assigned with a new role, becomes a signpost directing visitors to the centre of the creative action. Alternatively in the Moravian Gallery in Brno and in Beřichovice there will be meetings of various natures at different levels taking place throughout the year. The Moravian Gallery s web page and Facebook are continually updated with information about the preparations and the phases of the revitalization of the village square in Bedřichovice, the formal opening of which will mark the climax of the project. [1] Společné focení obyvatel Bedřichovic, 2013, foto: Michal Hladík [2] Bedřichovice, foto: Michal Hladík 4 5 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

5 Hlavní výstavy Main Exhibitions

6 6 7 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

7 Jaromír Funke Mezi konstrukcí a emocí do till 19/1/2014 Místodržitelský palác Jaromír Funke ( ) patřil mezi průkopníky moderní fotografie. Roku 1922 se vydal na cestu k abstrakci, která vyústila v jeho vlastním -ismu, fotogenismu. Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová díla nové věcnosti a konstruktivismu, stál nejblíž Bauhausu. V průběhu dvacátých let akceptoval jako jeden z prvních také iracionální směry, poetismus a surrealismus. Na Bretonově pojetí zázračného setkání založil po polovině třicátých let svoji emoční fotografii. Byl typickým všestranně vzdělaným intelektuálem své doby. Výstavu a vydání katalogu podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR a statutární město Brno. V 100/50 Kč, R 220 Kč, S 30 Kč/os. Jaromír Funke between Construction and Emotion Jaromír Funke ( ) is one of the pioneers of modern photography. In 1922 he embarked on a road to abstraction which culminated in conceiving his own ism photogenism. He also reflected upon Cubism, created model examples of New Objectivity and Constructivism, and had an affinity with the Bauhaus. During the 1920s he was one of the first to adopt the irrational predilections of Poetism and Surrealism. After the mid-1930s he applied Breton s idea of a chance encounter in developing his own emotional photography. Funke was a typical all-round well-educated intellectual of his time. The exhibition and catalogue have been kindly supported with grants from the Czech Ministry of Culture and the City of Brno. E 100/50 CZK, F 220 CZK, G 30 CZK/person K výstavě vyšla mimořádná monografie Jaromíra Funkeho, kterou si můžete zakoupit v muzejním obchodě za zvýhodněnou cenu 990 Kč. The exhibition is accompanied by a lavish monograph of Jaromír Funke, which you can buy at the museum shop for a reduced price of 990 CZK. doprovodný program Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a Po celou dobu trvání výstavy Fotografie není obraz, ale spíše OTISK / Eva Strouhalová / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Nejen dokumentovat svět, ale i objevovat / Eva Strouhalová / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 9/1/ h Výklad ve výstavě / Antonín Dufek Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Hlavní výstavy Main Exhibitions

8 Voliéra No. 1 Oděvní silueta v současné české módní tvorbě do till 18/5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Camera a Respirium Výstava nabízí rozsahem největší prezentaci současné autorské módní tvorby u nás. Devatenáct českých designérů mladší generace přináší ztvárnění oděvní siluety pro 21. století. Jednotlivé modely zahrnují různé přístupy, materiály i zpracování od minimalistických až po formy volného objektu. Součástí prezentace jsou i výsledky tvůrčího workshopu s designéry v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici. Exkluzivní kolekce přináší důmyslnou práci se siluetou v historickém kontextu místa. Tato část výstavy bude ukončena již 19/1/2014. Výstava v Respiriu v částečně pozměněné podobě bude pokračovat až do 18/5/2014. Voliéra No. 1 je reflexí současných tendencí českého oděvního designu a možných podob oděvní siluety. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. AVIARY No. 1. Silhouette in Contemporary Czech Fashion The exhibition presents the widest scope of contemporary original fashion design in the country. Nineteen Czech designers of the younger generation shape the silhouette of clothing for the 21 st century. The individual models include various approaches, materials and working from minimal to free form. The presentation will also showcase the results of a creative workshop with the designers in Josef Hoffmann s Birthplace in Brtnice. This exclusive set places inventive work with the silhouette in a historical context of the house. This part of the exhibition will end earlier on 19/1/2014. The exhibition in the Respirium will continue, in a slightly modified format, until 18/5/2014. Aviary No. 1 reflects the contemporary trends of Czech fashion design and the possible form of the clothing silhouette. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person Patronkou výstavy je herečka Iva Pazderková. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Po celou dobu trvání výstavy Silueta v proměnách / Jitka Petřeková / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Oděv jako umělecké dílo / Jitka Petřeková / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 12/12/ h Výklad ve výstavě / Andrea Husseiniová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Úterý 17/12/ h Silueta ve světle svíček / Olga Búciová / dílna pro seniory V 40 Neděle 19/1/ h Speciální komentovaná prohlídka / Olo Křížová a Iva Pazderková V 100 Kč (k výkladu obdržíte i malý dárek od Max Factor) Neděle 19/1/ h Silueta vs. dekor / módní show / choreografie Olo Křížová V 450 Kč (rezervace nutná, více informací viz s. 22) Sobota 25/1/ h Panenky z papíru / Jitka Petřeková / výtvarná dílna pro děti V 40 Kč Neděle 26/1/ h Silueta k siluetě sedá / Jitka Petřeková / výtvarná dílna pro dospělé V 120 Kč / SPMG 60 Kč Pondělí 10/2/ h Siluety ženských postav v oděvních stylech 19. a 20. století / Helena Jarošová / přednáška V 40 Kč / 20 Kč Čtvrtek 26/2/ h Oděvní siluety / Jitka Petřeková / výtvarné dialogy pro pedagogy Vstup volný. 8 9 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

9 Hlavní výstavy Main Exhibitions

10 10 11 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

11 Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka do till 5/1/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Přestože spolu Martin Polák a Lukáš Jasanský pracují již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvlivnější umělce své generace, bylo jejich dílo dosud představováno pouze fragmentárně, izolovanými fotografickými cykly. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně tedy poprvé shromáždí ukázky z téměř všech jejich autorských sérií, spolu s cyklem vytvořeným přímo pro připravovanou expozici. Poláka s Jasanským výstava uchopí jako umělce, kteří již na počátku své dráhy přehodnotili české způsoby užívání fotografie a potom v každé své práci znovu definují svá východiska. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Po celou dobu trvání výstavy Podobné a stejné / Eva Strouhalová / interaktivní komentované prohlídky pro předem objednané skupiny na nebo V 20 Kč Středa 4/12/ h Komentovaná prohlídka s Martinem Polákem, Lukášem Jasanským a autorem výstavního projektu Karlem Císařem Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Photographs by Lukáš Jasanský and Martin Polák Although Martin Polák and Lukáš Jasanský have been working together since the end of the 1980s and have become some of the most influential artists of their generation, their output has only been presented in fragments through isolated photographic cycles. The exhibition in the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery in Brno assembles, for the first time, examples from all of their original series along with a cycle created exclusively for this exhibition. Polák and Jasanský will be shown as artists who at the very beginning of their careers reinvented the Czech approach to using photography and in each of their ensuing works redefined their points of departure. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person Hlavní výstavy Main Exhibitions

12 Vlasta Vostřebalová Fischerová Mezi sociálním uměním a magickým realismem do till 23/2/2014 Pražákův palác Výstavou Vlasty Vostřebalové Fischerové ( ) Moravská galerie opět otevírá téma neprávem zapomenutých českých meziválečných umělkyň. Tentokrát věnuje pozornost dílu, které lze bezpochyby označit jako jeden z nejosobitějších projevů sociálního umění 20. a 30. let minulého století, a to i přesto, že aktivní tvůrčí činnost Vostřebalové Fischerové trvala necelých dvacet let. Nynější výstava společně s prvním monografickým katalogem představuje kresby a olejomalby z veřejných a soukromých sbírek, které doposud nebyly celistvě prezentovány. Výstava se koná ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Katalog k výstavě vydává Arbor vitae ve spolupráci s MG a GHMP. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. Vlasta Vostřebalová Fischerová. Between Social Art and Magic Realism With an exhibition of works by Vlasta Vostřebalová Fischerová ( ) the Moravian Gallery revisits the theme of unjustifiably forgotten Czech female artists from the inter-war period. This time the spotlight is directed at an oeuvre which can without hesitation be described as one of the most original expressions of social art from the 1920s and 1930s, even though Vostřebalová Fischerová was only active as an artist for less then twenty years. The current exhibition, together with the first monographic catalogue, showcases drawings and oil paintings from public and private collections so far not shown together as a complete work. The exhibition is held in collaboration with the City Gallery Prague. The exhibition catalogue is published by Arbor vitae in collaboration with the Moravian Gallery in Brno and the City Gallery Prague. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 Po celou dobu trvání výstavy Krajiny viděné a neviděné / Markéta Skotáková / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Jiný hlas / Markéta Skotáková / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 19/12/ h Středa 8/1/ h Čtvrtek 13/2/ h Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy / Michala Frank Barnová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Sobota 11/1/ h Vidíme za roh? / Markéta Skotáková / výtvarná dílna pro děti V 40 Kč Středa 22/1/ h Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy / Martina Pachmanová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Úterý 28/1/ h Vidět až za roh / Olga Búciová / dílna pro seniory V 40 Kč Únor 2014 Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním / kulatý stůl na téma vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Sledujte aktuálně na [1] Pohled do výstavy [2] Utopená II, počátek 30. let Galerie výtvarného umění Karlovy Vary [3] Stařec a dívka, před 1925 Galerie výtvarného umění Karlovy Vary V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

13 1 2 3 Hlavní výstavy Main Exhibitions

14 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

15 Někdy v sukni Umění 90. let 7/2/ /5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum vernisáž opening 6/2/ h Konečně se dají dějiny českého výtvarného umění vyprávět bez umělců. Výstava představí tvorbu žen umělkyň, které se prosadily v devadesátých letech minulého století. Symptomatické je, že většina těchto umělkyň nevyužívá malířské techniky. V jejich práci jsou zřetelné dvě dominantní tendence, a to je buď konceptuální práce s objektem a instalací (jakési nové sochařství), nebo práce s různými typy technického obrazu (digitální i klasická černobílá fotografie, videoprojekce). Pro obě tendence je typické používání nových materiálů, často vzatých přímo z obyčejného života, a prozkoumávání témat, která se váží k sociálním strukturám, k naší každodennosti a reflexi vlastní identity. Setkáme se s tvorbou Mileny Dopitové, Veroniky Bromové, Markéty Othové, Kateřiny Vincourové, Lenky Klodové nebo Kateřiny Šedé. Výstavu a vydání katalogu podpořil Státní fond kultury ČR a Jihomoravský kraj. Koná se ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. V 80/40 Kč, R 150 Kč, S 30 Kč/os. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 In a Skirt Sometimes / Art of the 1990s At last the history of Czech visual arts can be told without male artists. The exhibition presents the work of female artists who came to the fore in the 1990s. Symptomatically, the majority of these female artist do not use the technique of painting. Their works reveal two clearly dominant tendencies: either a conceptual work with an object or installation (new sculpture of sorts) or a work with different types of a technological image (digital and traditional black-and-white photography, video projection). Both tendencies are typified by the application of new materials, often taken directly from ordinary life and the exploration of themes linked with social structures, the everyday and a reflection of one s own identity. Visitors will encounter works by Milena Dopitová, Veronika Bromová, Markéta Othová, Kateřina Vincourová, Lenka Klodová and Kateřina Šedá. The exhibition and the publication of the catalogue were supported by the State Culture Fund of the Czech Republic and the South Moravian Region. It is a collaboration with the City Gallery Prague. E 80/40 CZK, F 150 CZK, G 30 CZK/person Únor 2014 Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním / kulatý stůl na téma vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Sledujte aktuálně na [1] Kateřina Vincourová, Neděle, 1992 [2] Milena Dopitová, Hurdles, 1992 [3] Veronika Bromová, Maria with Baby Monkey, 1999 Hlavní výstavy Main Exhibitions

16 Nejkrásnější české knihy 2012 do till 12/1/2014 Pražákův palác / Knihovna Výsledky již 48. ročníku soutěže jsou letos poprvé představeny v prostorách knihovny. Letos se utkalo celkem 230 knižních titulů ze 125 nakladatelství a 40 studentských prací ze 6 uměleckých škol. Rozhodovala porota vedená grafickým designérem Petrem Krejzkem. Vstup volný. The Most Beautiful Czech Book 2012 The results of the 48 th year of the competition are presented for the first time in the library of the MG. This year a total of 230 book titles from 125 publishing houses and 40 student works from 6 art education schools were entered for the competition. Winners were selected by a jury led by graphic designer Petr Krejzek. Free entry. doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 / Knihovna Po celou dobu trvání výstavy Krásné knihy to se vidí! / Eva Strouhalová / edukační program pro žáky ročníku ZŠ / Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 9/1/ h Prostor pro design II / Prezentace knih nakladatelství Baobab, Juraje Horvátha a jeho Ateliéru ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze, křest pexesa vytvořeného pro Jurkovičovu vilu autorkou Vendulou Chalánkovou, listování oceněnými knihami Nejkrásnější česká kniha Koncert seskupení TEVE. Vstup volný. Pavla Sceranková: Souhvězdí do till 23/3/2014 Pražákův palác Pro Moravskou galerii v Brně Pavla Sceranková (1980) připravila site specific projekt, jehož základem je důmyslná levitující konstrukce imitující hvězdné souhvězdí, doplněná trojrozměrným modelem trajektorie heliocentrického pohybu planet. Řád vesmíru jako jednotný princip zdravě fungujících harmonicky se doplňujících sil autorka staví do protikladu k nevyváženosti řady zažitých systémových schémat. Akce se koná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 2013 pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Vstup volný. Pavla Sceranková: Constellations Pavla Sceranková (1980) created a site specific project for the Moravian Gallery in Brno at the centre of which is an ingenious levitating construction imitating constellations of stars complete with a three-dimensional model of the trajectory of the heliocentric movement of the planets. The cosmic order as the unified principle of the soundly working harmonically attuned forces is set against the imbalance of many of the systems established by man. The event is held within the framework of the Month of the Czech Slovak Cultural Solidarity 2013 under the auspices of the Czech Ministry of Culture. Free entry V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

17 Ve víru tance do till 23/2/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum / Podesta Sbírka drahých a obecných kovů MG v Brně zahrnuje i varia, jejichž nevšedním příkladem je soubor šestadvaceti kusů tanečních pořádků Anny Kašparové z let Jsou to drobné oděvní plesové doplňky kdysi vydávané pořadateli plesů jako součást pozvánky pro dámy. Tyto překrásné drobnosti dokumentující rozmanitost dobového pojetí etikety a módy jsou dodnes velmi žádaným sběratelským artiklem, dědily se z matky na dceru, byly uchovávány jako rodinné památky na romantické plesové okamžiky, z nichž se vyvinuly vztahy pomíjivé či celoživotní. Vstup volný. In the Whirl of the Dance The collection of precious and common metals of the Moravian Gallery in Brno also incorporates varia, an unusual example of which is a set of twenty-six dance cards by Anna Kašparová from They are small ball costume accessories, at those times given out by ball organizers as part of the invitation for ladies. These beautiful small items document the variety of the period approach to etiquette and fashion. Today a collectors item in great demand, they were handed down from mother to daughter and preserved as family memorabilia of romantic moments at balls from which short-lived or lifelong relationships would develop. Free entry. DESIGN.LIVE! Jiří Šibor do till 2/3/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum/ stálá expozice Prostor pro design vnáší do stálé expozice užitého umění aktuální trendy 21. století na poli české designérské scény. V cyklu čtvrtletních prezentací představuje zajímavé osobnosti, výjimečné realizace a originální projekty. Vybízí ke konfrontaci uměleckořemeslné práce s moderním designem, hledá souvislosti, inspirace, formální i historické vazby. Otevírá nové možnosti nahlížení na současný design a vytváří platformu vzájemné spolupráce designérů a Moravské galerie v Brně. Doprovodný program viz s. 23 DESIGN.LIVE! Jiří Šibor Space for Design brings topical 21 st century trends in Czech design into the permanent exhibition of applied arts. Outstanding artists, exceptional artworks and original projects are introduced in a quarterly cycle of presentations. The project invites a comparison between arts and crafts and modern design, seeks connections and sources of inspiration, as well as form and historical relations. It opens new possibilities of viewing contemporary design, and creates a platform for collaboration between designers and the Moravian Gallery in Brno. doprovodný program viz s. 24 Jiří Šibor, Bez názvu ze série Twisted Circles, Brož, 2011, majetek autora, foto: Miroslav Zavadil Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions

18 Dušan Jurkovič Architekt a jeho dům Stálá expozice Jurkovičova vila Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách na ulici Jana Nečase 2. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, v přijímacím pokoji je v rámci sezónní výstavy instalován nábytek vlastního obývacího pokoje Zdeňka Plesníka. Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna jsou součástí projektu Po stopách moderny. Více viz s. 33. Vstupné v rámci prohlídky vily V 100/50 Kč Dušan Jurkovič. The Architect and His House You will find the Jurkovič House in Brno-Žabovřesky. The building from 1906 is an exquisite example of modernist architecture inspired by British and Viennese designs combined with elements of folk art. Visitors can absorb the unusual ambience of the house and its garden. The central staircase hall has been restored to a nearly authentic form, the drawing room features an installation of furniture from Zdeněk Plesník s living room, part of a short-term exhibition. The Jurkovič House and the Josef Hoffmann Museum are parts of the project The Traces of Modernism. More on p. 33. E 100/50 CZK Instalace ve stálé expozici Jurkovičovy vily Josef Hoffmann: Inspirace Stálá expozice Rodný dům Josefa Hoffmanna Hlavním cílem expozice je hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Koncepce vychází z jeho vnímání Brtnice jako místa, které hluboce miloval a nechával se jím inspirovat. Popisuje vlivy soudobé britské kultury, lidového umění a biedermeieru na jeho tvorbu. Součástí expozice je i jedinečná ornamentální výmalba v duchu vídeňské moderny na stěnách pokojů, kterou Hoffmann navrhl při rekonstrukci domu roku Společné pracoviště MAK Vídeň a MG. V 40/20 Kč Josef Hoffmann: Inspirations The permanent exhibition sets out to search for the inspiration behind the work of the architect and designer Josef Hoffmann. It starts with his affinity for Brtnice a place he deeply loved and let himself be inspired by. It describes the influences of contemporary British culture, folk art, and Biedermeier on his work exemplified by many original objects from the arts-and-crafts domain and drawings. The exhibition incorporates the highly original ornamental painted decoration in the mould of Viennese modernism on the walls of the rooms which Hoffmann had to be made during the house reconstruction in A joint workplace of the MAK Wien and the MG. E 40/20 CZK Módní show ve stálé expozici V Vstupné E Entrance fee

19 Užité umění a design Stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum Expozice zachycuje vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých kovů od středověku do počátku 20. století. Z renesanční tvorby upoutá soubor italské majoliky či zlacená svatební truhla zvaná cassoni. V barokním sále vyniká kolekce rytých a broušených pohárů, bruselskou dílnu Urbana Leynierse prezentuje tapisérie Kimónova bitva z první čtvrtiny 18. století. Mezi exponáty 19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Závěr expozice je věnován počátku 20. století s díly Josefa Hoffmanna, Wiener Werkstätte ad. Vstup volný. Applied Art and Design The permanent exhibition traces the development and style changes in the furniture, textiles, glass artefacts, ceramics, porcelain and precious metal objects from the Middle Ages to the beginning of the 20 th century. Outstanding among Renaissance works is a set of Italian majolica and a gilded wedding chest called cassoni. The Baroque room features a remarkable collection of engraved and cut goblets, the Brussels workshop of U. Leyniers is represented by the tapestry called Kimon s Battle from the 18 th century. Exhibits from the 19 th century that demand our attention include Vranov earthenware inspired by the English Wedgwood and a series of Thonet chairs. The final part of the exhibition is dedicated to the beginning of the 20 th century with works by J. Hoffmann, the WW, etc. Free entry. Moderní a současné umění Stálá expozice Pražákův palác Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi dobře zastoupena Františka Foltýna, Vincence Makovského a Linku a Antonína Procházkovy, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu, Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Tvůrčí aktivita kubistických malířů, sochařů a architektů v oblasti užitého umění je připomenuta některými zásadními díly Vlastislava Hoffmana, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Obrazy a sochy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým uměním, které vznikaly často v úzkých souvislostech s volným uměním. Vstup volný. Modern and Contemporary Art The permanent exhibition of fine art from the first half of the 20 th century presents the works of Czech modernism and the inter-war avant-garde as a robust presence in the collection of the MG František Foltýn, Vincenc Makovský and Linka and Antonína Procházka, as well as Václav Špála, Emil Filla, Josef Čapek and Otto Gutfreund. The creative efforts of the cubist painters, sculptors and architects in the sphere of applied art are shown by some important works by Vlastislav Hoffman, Pavel Janák and Josef Gočár. The paintings and sculptures are displayed together with drawings, photographs and applied art. Free entry. Pohled do stálé expozice Pohled do stálé expozice Stálé expozice Permanent Exhibitions

20 Umění od gotiky po 19. století Stálá expozice Místodržitelský palác Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl pohled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. Část této magické moci dokázal umělec přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinujícího. Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století díla neznámých středověkých mistrů, Lucase Cranacha, Paola Paganiho, Bernarda Strozziho, Franze Antona Maulbertsche, Ondřeje Schweigla aj., doplněné o díla zapůjčená z dalších institucí. Vstup volný. Six Centuries of European Art The central motif of the exhibition is the painting by Peter Paul Rubens The Head of Medusa. According to Greek mythology whoever looked at Medusa s head was turned into stone. The artist succeeded in transposing part of the magic power into the picture, horrifying and fascinating at the same time. The exhibition presents the most valuable examples of European art from the collections of the MG from the 14 th to the 19 th century including works by unknown mediaeval masters as well as by Lucas Cranach, Paolo Pagani, Bernardo Strozzi, Franz Anton Maulbertsch, Ondřej Schweigl, etc., complemented by works on loan owned by other institutions. Free entry. Holland_retro_style od from 17/5/2013 Místodržitelský palác / Kabinet Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století Výstava doplňuje expozici starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století, která konfrontuje s obrazy vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. Představené práce ze sbírek Moravské galerie v Brně ukazují, jak k určitým žánrům přistupovali umělci, jejichž životy od sebe dělí propast dvou staletí. Vstup volný. Dutch Painting of the Golden Age as a Source of Inspiration for 19 th Century Art The exhibition is an appendix to the permanent exhibition of early art showing selected works by Dutch painters from the 17 th century. These are set in counterpoint to works created in the 19 th century, the artists of which openly admired the original Baroque models. The works displayed from the collections of the Moravian Gallery in Brno demonstrate how the particular genres were approached by artists whose lives were separated by a gulf of two centuries. Free entry. Pohled do výstavy ve stálé expozici Pohled do stálé expozice 20 21

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

program / programme designblok dreft fashion week 112

program / programme designblok dreft fashion week 112 program / programme designblok dreft fashion week 112 designblok dreft fashion week 113 designblok dreft fashion week 114 Designblok Dreft Fashion Week Vstupné módní přehlídky Obecní dům / Entry fee for

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více