Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 54. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1769/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/21

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1769/RMOb-MH/1418/54 OF/RMOb/0023/17 Rozpočtová opatření 1770/RMOb-MH/1418/54 OF/RMOb/0022/17 Návrh prázdninového provozu mateřských škol zřízených SMO, MOb MHaH 1771/RMOb-MH/1418/54 OF/RMOb/0021/17 Návrh smlouvy Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace 1772/RMOb-MH/1418/54 OF/RMOb/0025/17 Žádost o souhlas s proplacením platu školního asistenta 1773/RMOb-MH/1418/54 OF/RMOb/0001/17 Informace o nájmech u nebytového prostoru budovy školy na ulici Matrosovova č.p. 833, Ostrava - Hulváky , jež je součástí p. č. st /RMOb-MH/1418/54 OF/RMOb/0024/17 Informace o přehledu vyplacených odměn u zřízených příspěvkových organizací za rok 2015 a /RMOb-MH/1418/54 OVV/RMOb/0002/17 Návrh darovací smlouvy 1776/RMOb-MH/1418/54 OHC/RMOb/0014/17 Smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet 1777/RMOb-MH/1418/54 OHC/RMOb/0016/17 Vyhlášení Čertovských pohádek 1778/RMOb-MH/1418/54 OHC/RMOb/0017/17 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu SMO, MOb MHaH 1779/RMOb-MH/1418/54 OHC/RMOb/0018/17 Projekty v rámci výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu SMO za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok /RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0034/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáži v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova 1781/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0038/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáži v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova 1782/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0035/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáži v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená 1783/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0028/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova Strana 2/21

3 1784/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0029/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Vršovců 1785/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0030/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Ladislava Ševčíka 1786/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0031/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Žákovská 1787/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0037/17 Návrh na odpis pohledávky 1788/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0036/17 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - AR AUTO RUBÝ s.r.o. - reklamní zařízení 1789/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0040/17 Návrh na uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku Veolia Energie ČR, a.s. 1790/RMOb-MH/1418/54 OM/RMOb/0039/17 Návrh na podání žádosti o odejmutí pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Hulvácký kopec 1791/RMOb-MH/1418/54 OB/RMOb/0043/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1792/RMOb-MH/1418/54 OB/RMOb/0044/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1793/RMOb-MH/1418/54 OB/RMOb/0042/17 Návrh bytového odboru na podání výpovědi z nájmu bytu 1794/RMOb-MH/1418/54 OB/RMOb/0045/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1795/RMOb-MH/1418/54 OB/RMOb/0046/17 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor - Šimáčkova 1796/RMOb-MH/1418/54 OB/RMOb/0047/17 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor - Novoveská 1797/RMOb-MH/1418/54 VEDENI/RMOb/0005/17 Škoda na svěřeném majetku 1798/RMOb-MH/1418/54 VEDENI/RMOb/0006/17 Kontrolní zpráva o plnění opatření vyplývající ze zprávy o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOb MHaH v roce /RMOb-MH/1418/54 VEDENI/RMOb/0007/17 Žádost o projednání návrhu OZV statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1800/RMOb-MH/1418/54 OHC/RMOb/0015/17 Personální záležitosti 1801/RMOb-MH/1418/54 OHC/RMOb/0019/17 Změna termínu schůze RMOb Strana 3/21

4 OF/RMOb/0023/17 Rozpočtová opatření číslo: 1769/RMOb-MH/1418/54 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se: převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ÚZ 7102, ORG ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11, ÚZ zvýší se: základní školy, pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ 4, ORG 345 sníží se: mateřské školy, pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ 4 o Kč o Kč o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniák, Ph.D. T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0022/17 Návrh prázdninového provozu mateřských škol zřízených SMO, MOb MHaH číslo: 1770/RMOb-MH/1418/54 návrh na přerušení provozu mateřských škol zřízených SMO, MOb MHaH v měsících červenci a srpnu ) souhlasí na základě 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s přerušením a zabezpečením provozu mateřských škol v prázdninových měsících dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 4/21

5 odboru finančnímu informovat ředitelky příspěvkových organizací o souhlasném stanovisku RMOb Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OF/RMOb/0021/17 Návrh smlouvy Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace číslo: 1771/RMOb-MH/1418/54 návrh odboru finančního na uskutečnění Adaptačního a ozdravého pobytu žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace dle čl. 2, bodu 3 Směrnice č. 13/2015 uzavřít Smlouvu na zajištění zájezdu Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace se společností CHERRY TOUR s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Francouzská 1001/16, PSČ 70800, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru finančnímu připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OF/RMOb/0025/17 Žádost o souhlas s proplacením platu školního asistenta číslo: 1772/RMOb-MH/1418/54 žádost Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, PSČ 70900, IČ , o souhlas s možností proplácet plat školního asistenta 2) souhlasí s uvolněním částky Kč z rezervního fondu dle žádosti uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Strana 5/21

6 odboru finančnímu informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Mgr. Jana Tvarůžková, DiS., T: referent školství OF/RMOb/0001/17 Informace o uzavřených nájemních smlouvách v budově školy na ulici Matrosovova č.p. 833, Ostrava - Hulváky číslo: 1773/RMOb-MH/1418/54 1) bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách v budově školy na ulici Matrosovova č. p. 833, jež je součástí pozemku st. p. č. 792 zastavěná plocha a nádvoří v k. u. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, kterou využívá společnost UNINOVA o.p.s., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 523/5, PSČ 16626, IČ OF/RMOb/0024/17 Informace o přehledu vyplacených odměn u zřízených příspěvkových organizací za rok 2015 a 2016 číslo: 1774/RMOb-MH/1418/54 1) bere na vědomí informaci o stavu vyplacených odměn u zřízených příspěvkových organizací OVV/RMOb/0002/17 Návrh darovací smlouvy číslo: 1775/RMOb-MH/1418/54 návrh odboru vnitřních věcí na uzavření Darovací smlouvy s Bc. Martinou Tomalovou, se sídlem Štefánikova 1073, Bohumín, PSČ 73581, IČ , na darování poukazů v hodnotě 150 Kč/1 ks za účelem obdarování rodičů novorozených dětí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky uzavřít Darovací smlouvu s Bc. Martinou Tomalovou, se sídlem Štefánikova 1073, Bohumín, 73581, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 6/21

7 odboru vnitřních věcí připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Mgr. Alena Michelová, T: vedoucí odboru vnitřních věcí, úkony zajišťované matrikou úřadu OHC/RMOb/0014/17 Smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet číslo: 1776/RMOb-MH/1418/54 1) bere na vědomí Smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OHC/RMOb/0016/17 Vyhlášení Čertovských pohádek číslo: 1777/RMOb-MH/1418/54 návrh na vyhlášení 7. ročníku literární soutěže Čertovské pohádky a schválení Pravidel soutěže Čertovské pohádky 2017 o vyhlášení 7. ročníku literární soutěže Čertovské pohádky 3) schvaluje Pravidla soutěže Čertovské pohádky 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru hospodářských činností provést všechny úkony potřebné k organizačnímu zajištění soutěže Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností Strana 7/21

8 OHC/RMOb/0017/17 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu SMO, MOb MHaH číslo: 1778/RMOb-MH/1418/54 žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 289/2, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu poskytnout Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 289/2, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , účelový neinvestiční příspěvek ve výši Kč na finanční zajištění práce s dětmi a mládeží - akcí a soutěží poboček KMO J. Trnky 10 a Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory, za podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu odboru hospodářských činností provést veškeré úkony související s poskytnutím příspěvku Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0018/17 Projekty v rámci výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu SMO za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2017 číslo: 1779/RMOb-MH/1418/54 návrhy žádostí (projektů) dle příloh č. 1 až č. 6 předloženého materiálu pro předložení do výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2017 o podání žádostí (projektů) dle příloh č. 1 až č. 6 předloženého materiálu do výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok ) bere na vědomí informaci 1. místostarosty MOb o podání těchto žádostí (projektů) Strana 8/21

9 OM/RMOb/0034/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova číslo: 1780/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0038/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova číslo: 1781/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 9/21

10 OM/RMOb/0035/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 1782/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0028/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 1783/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1408) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 10/21

11 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0029/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Vršovců číslo: 1784/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX(st. p. č. 1504/4) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č. 1504/4 o výměře 26 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 11/21

12 OM/RMOb/0030/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Ladislava Ševčíka číslo: 1785/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s manžely XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX a XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2794/3) uzavřít s nájemci XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, oba trvalý XXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č. 2794/3 o výměře 21 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 840Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0031/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Žákovská číslo: 1786/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 4265) Strana 12/21

13 uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 19 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0037/17 Návrh na odpis pohledávky číslo: 1787/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na odpis pohledávky ve výši 93 Kč XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, poslední trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zemřelého dne odepsat pohledávku ve výši 93 Kč XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, poslední trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zemřelého dne majetkovému odboru ve spolupráci s odborem finančním provést odpis pohledávky dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 13/21

14 OM/RMOb/0036/17 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - AR AUTO RUBÝ s.r.o. - reklamní zařízení číslo: 1788/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na zaslání výzvy společnosti AR AUTO RUBÝ s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Bělidle 1678/2, PSČ 70200, IČ , k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, bez právního důvodu zaslat společnosti AR AUTO RUBÝ s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Bělidle 1678/2, PSČ 70200, IČ , výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, a to části p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši 1.647,10 Kč + DPH v zákonné výši, s termínem úhrady nejpozději do majetkovému odboru zaslat výzvu ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0040/17 Návrh na uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku Veolia Energie ČR, a.s. číslo: 1789/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, , IČ , Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 14/21

15 majetkovému odboru připravit dohodou k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0039/17 Návrh na podání žádosti o odejmutí pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Hulvácký kopec číslo: 1790/RMOb-MH/1418/54 návrh majetkového odboru na podání žádosti ZM o odejmutí pozemků dle přílohy č. 1 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava z důvodu ucelení nemovitostí ve vlastnictví SMO 2) doporučuje ZMOb požádat ZM o odejmutí pozemků dle přílohy č. 1 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, z důvodu ucelení nemovitostí ve vlastnictví SMO starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0043/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1791/RMOb-MH/1418/54 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 3, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.836,50 Kč Strana 15/21

16 b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX f) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0044/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1792/RMOb-MH/1418/54 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Nájemnická 949/16, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 3+1 v domě na ulici Nájemnická 949/16, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 5.658,30 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 16/21

17 OB/RMOb/0042/17 Návrh bytového odboru na podání výpovědi z nájmu bytu číslo: 1793/RMOb-MH/1418/54 návrh bytového odboru na podání výpovědi z nájmu bytu u nájemkyně XXXXXXXXX o podání výpovědi z nájmu bytu u nájemkyně XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 7, velikosti 1+1 v domě na ulici Šimáčkova 1010/23, Ostrava-Mariánské Hory bytovému odboru podat výpověď z nájmu bytu prostřednictvím externí advokátní kanceláře Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0045/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1794/RMOb-MH/1418/54 žádosti XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 35, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 35, velikosti 1+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 17/21

18 OB/RMOb/0046/17 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor - Šimáčkova číslo: 1795/RMOb-MH/1418/54 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor v domě č. p na ulici Šimáčkova č. or. 27, Ostrava-Mariánské Hory vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor nacházející se v 1. nadzemním podlaží o celkové ploše 1 m 2 v domě č. p. 1148, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří ulice Šimáčkova č. or. 27, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0047/17 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor - Novoveská číslo: 1796/RMOb-MH/1418/54 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor v domě č. p na ulici Novoveská č. or. 14, Ostrava-Mariánské Hory vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor nacházející se v 1. nadzemním podlaží o celkové ploše 1 m 2 v domě č. p. 1168, jež je součástí pozemku st. p. č. 1502/2 zastavěná plocha a nádvoří ulice Novoveská č. or. 14, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 18/21

19 VEDENI/RMOb/0005/17 Škodní událost číslo: 1797/RMOb-MH/1418/54 škodní událost ze dne a) nevymáhat škodu po Mgr. Patriku Hujdusovi pro bagatelní částku b) diktafon trvale vyřadit z majetku městského obvodu a) informovat o tomto rozhodnutí rady Mgr. Patrika Hujduse b) zajistit veškeré úkony spojené s vyřazením tohoto majetku Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: vedoucí odboru hospodářských činností VEDENI/RMOb/0006/17 Kontrolní zpráva o plnění opatření vyplývající ze zprávy o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOb MHaH v roce 2016 číslo: 1798/RMOb-MH/1418/54 Kontrolní zprávu o plnění opatření vyplývající ze zprávy o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOb MHaH v roce ) bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění opatření vyplývající ze zprávy o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly MOb MHaH v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 19/21

20 VEDENI/RMOb/0007/17 Žádost o projednání návrhu OZV statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství číslo: 1799/RMOb-MH/1418/54 žádost o návrhu OZV statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2) souhlasí s návrhem OZV statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 1. místostarostovi městského obvodu zaslat výsledek projednání na odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: místostarosta městského obvodu OHC/RMOb/0015/17 Personální záležitosti číslo: 1800/RMOb-MH/1418/54 1) ruší k funkční místo na odboru místního hospodářství, tj. snížení z počtu 28 na 27 funkčních míst 2) zřídila s účinností od funkční místo na odboru hospodářských činností, tj. zvýšení z 10 na 11 funkčních míst tajemnici ÚMOb dořešit personální záležitosti s touto změnou související Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice Strana 20/21

21 OHC/RMOb/0019/17 Změna termínu schůze RMOb číslo: 1801/RMOb-MH/1418/54 1) mění termín konání 55. schůze RMOb z (pondělí) na (středa) Strana 21/21

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více