ZÁPIS z jednání výboru Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 24, Prostějov konaného dne 1. března 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z jednání výboru Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 24, Prostějov konaného dne 1. března 2012"

Transkript

1 ZÁPIS z jednání výboru Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 24, Prostějov konaného dne 1. března 2012 Přítomni: dle presenční listiny 1. Zahájení 2. Úkoly z předchozích jednání výboru společenství Výměna zámků ve vchodu Dolní 24 Výměna zámků ve vchodu Dolní 24 proběhne v sobotu ráno. Zámky mají speciální tvrzené jádro s garantovanou výrazně delší životností. Jednotlivým vlastníkům bytových jednotek byly v uplynulém týdnu rozdány nové klíče, a to tak, že počet zdarma přidělených klíčů na bytovou jednotku odpovídá počtu místností bytové jednotky ( ks, ks, ks). V případě, že by někdo potřeboval větší počet klíčů, poskytne mu je za cenu 132 Kč/ks (nákupní cena klíčů od dodavatele) členka výboru za vchod Dolní 24, paní Marie Klímová. Duplikáty klíčů totiž není možné získat v běžném zámečnictví. Žaloba na dlužnici, paní Ševčíkovou V souladu s rozhodnutím výboru ze dne byla podána žaloba na paní Ševčíkovou (D10), která dlouhodobě neplatí své závazky vůči společenství. Nákup žebříků ke střechách strojoven výtahů V souladu s rozhodnutím výboru ze dne zajistil místopředseda výboru, pan Tomáš Machala, nákup 3 skládacích žebříků, kterými budou nahrazeny nevyhovující ocelové žebříky pro výlez na střechu strojoven výtahů. Žebříky budou umístěny ve strojovnách výtahů prostředních vchodů každého z bloků. Umístění zajistí příslušní členové výboru společenství. Výměna vadných vodoměrů zjištěných při ročních odečtech Na začátku února byla panem Olejníčkem provedena výměna těch vodoměrů v bytových jednotkách, u kterých byla při provádění ročních odečtů zjištěna závada. Studie centrálního satelitního systému Pan Fojt, který pro společenství zajišťuje kompletní servis zařízení a rozvodů pro příjem televizního signálu, předložil studii řešení rozvodů pro společný příjem satelitního příjmu. Více v bodu 5. tohoto zápisu. Úkoly, které nebyly zatím dořešeny: Odstranění zápachu ze strojoven vzduchotechniky. Zabetonování děr pod škrabáky z uliční strany. Zápis z jednání VS = strana 1. ze 9 =

2 3. Pokračování stavebních prací na zateplení domu zahájení prací V pondělí budou zahájeny pokračovací práce na zateplení bytového domu, a to rozebráním betonového okapního chodníku kolem domu. Následně budou pokračovat práce na instalaci zateplení a současně i na rekonstrukci a prodloužení balkonů. Každý z uživatelů bytových jednotek bude seznámen s bezpečnostními pravidly tak, aby nedošlo k žádnému úrazu. Na části asfaltových ploch na pozemku společenství ve dvorním traktu bude skladován stavební materiál a budou zde umístěny stavební buňky jako zázemí pro pracovníky dodavatele. 4. Výměna zasklení oken, výměna doposud nevyměněných oken v některých bytových jednotkách v přízemí, splácení vyměněných oken byla zahájena výměna zasklení u těch vlastníků bytových jednotek, kteří výměnu požadovali. Práce na výměnách by měly být dokončeny do Bohužel, společnost SULKO není schopna některé triviální práce i přes několik urgencí dokončit (např. montáž klik v místnostech u komor a v kočárkárnách). Tyto práce zajistí osobně předseda společenství v nejbližších dnech. Vzhledem k tomu, že byly ukončeny snahy výboru na prosazení vybudování balkonů u některých bytových jednotek v přízemí, bude se společností SULKO dojednán termín výměny doposud nevyměněných oken u těchto bytů. Termín bude vlastníkům sdělen minimálně týden dopředu. Někteří vlastníci bytových jednotek vznesly dotaz, kdy budou moci dodaná okna zaplatit, přip. od kdy budou okna splácet. Výbor společenství sděluje, že na příštím jednání výboru (tj. 5. dubna 2012) budou všem členům výboru pro příslušné vchody předány listy s konečným vyúčtováním (vyčíslením konečné ceny oken) a s uvedením výše splátek, pokud bylo s vlastníky dohodnuto jejich postupné splácení. V případě, že cena oken bude splácena měsíčními splátkami, budou tyto splátky připočteny v nových předpisech plateb na bytové jednotky. Nové předpisy budou mít platnost od , tj. splácení započne v měsíci červenci. 5. Studie centrálního satelitního systému Výboru společenství byla panem Fojtem doručena studie centrálního satelitního systému. Pro instalaci centrálního satelitního systému existují 2 důvody zlepšení vizáže celého našeho domu, který je nyní po obvodu oblepen spoustou parabol, což nepůsobí příliš esteticky; druhým důvodem je zachování celistvosti budoucího zateplení, tj. omezit jakékoliv zásahy do nově rekonstruované fasády bytového domu. Studie uvažuje o příjmu signálu ze 4 družic Astra 1, Astra 3, Thor, Intelsat. Tyto družice pokrývají nabídku veškerých českých a do češtiny lokalizovaných programů a dále velké množství volných (nekódovaných) i placených (kódovaných programů). Studie počítá s instalací 2 parabol pro každý blok 3 vchodů. Svody kabeláže by byly vedeny v chráničkách po obvodové zdi bytového domu. Tyto budou následně překryty zateplením. Některé body studie však bude ještě potřeba upřesnit. Současně budou poptány i konkurenční nabídky tak, aby bylo možné vybrat nejvhodnějšího dodavatele. Úkolem byl pověřen člen výboru pan Jozef Vlček. Finanční náročnost instalace centrálního satelitního systému byla panem Fojtem vyčíslena na cca. 480 tis. Kč. Zápis z jednání VS = strana 2. ze 9 =

3 6. Vyúčtování spotřeby tepla za rok 2011 Na konci února bylo společenství doručeno vyúčtování spotřeby tepla za rok 2011 za celý bytový dům. Domovní správě Prostějov, s.r.o., která je naším dodavatelem tepla a teplé vody, se nepodařilo udržet oznámenou předpokládanou cenu tepla pro rok 2011 a v konečném vyúčtování ji navýšila ještě o 1,32%. Došlo tedy k úpravě ceny z 569,60 Kč/GJ na konečných 577,14 Kč/GJ (včetně DPH). Mnohem zajímavější jsou ovšem výsledky spotřeby. Za rok 2011 došlo ke snížení spotřeby tepla o neuvěřitelných 19% proti roku Musíme však přiznat, že tento překvapivý výsledek je zčásti ovlivněn teplotně nadprůměrným prosincem a pozdním nástupem zimy. Tento faktor mohl ovlivnit celkovou úsporu až o 7%. Na izolaci stropu suterénu, rekonstrukci střešního pláště a výměnu oken tak připadá úspora ve výši minimálně 12% oproti roku Zápis z jednání VS = strana 3. ze 9 =

4 Přestože v lednu trvaly silné mrazy neobvykle dlouho, měla by se spotřeba tepla v roce 2012 snížit o dalších 14% oproti roku K tomuto úsudku nás vede skutečnost, že rekonstrukce střešního pláště probíhala až na jaře 2011 a výměna oken dokonce až v druhé polovně roku Tato opatření se tedy plně projeví až v roce V roce 2012 proběhne zateplení obvodových stěn bytového domu. Od tohoto kroku očekáváme snížení spotřeby tepla pod GJ za rok (očekávaný stav v roce 2013). V kombinaci s ostatními opatřeními by to znamenalo celkovou úsporu 43% oproti roku 2010! 7. Snímkování termokamerou Předseda výboru zajistil na víkend bezplatné zapůjčení průmyslové termokamery. V neděli večer, za téměř ideálních podmínek, kdy se teplota pohybovala kolem 0 C, pak společně s Jozefem Vlčkem provedli focení bytového domu touto termokamerou. Focení bylo zaměřeno na prověření 4 oblastí: 1) Porovnání štítových zdí u vchodů Dolní 8 a Dolní 24. U vchodu Dolní 24 byla v závěru roku 2011 instalována tepelná izolace. K dokončení chybí pouze natažení poslední probarvené vrstvy omítky. Naopak na štítové stěně u vchodu Dolní 8 je stále původní izolace. Cílem bylo srovnání tepelné propustnosti. Zápis z jednání VS = strana 4. ze 9 =

5 Štítová stěna Dolní 8 (roh z dvornho traktu) na fotografii jsou vidět úniky tepla nejen v napojení jednotlivých krycích plechů, ale i skrz tyto krycí plechy. Výrazný je přechod na rohu domu mezi štítovou stěnou (zakrytá část) a podélnou stěnou (nezaizolovaná část). Žlutá a zelená barva signalizuje velké úniky tepla přes boční část štítové stěny. Štítová stěna Dolní 24 (roh z dvornho traktu) modrá barva ukazuje, že nedochází k žádným tepelným únikům. Opakem k modré barvě na štítové zdi je doposud nezaizolovaný sokl domu, který září žlutou a zelenou barvou na fotografii. Zápis z jednání VS = strana 5. ze 9 =

6 2) Zjištění tepelných úniků přes vchodové dveře do domu Je zřejmé, že vstupní dveře jsou v neutěšeném stavu; dveře špatně nedovírají a i při důsledném dovření netěsní. Fotografie potvrdily, že prostor okolo vstupních dveří je oblastí velkého úniku tepla. Výbor společenství se shodl, že výměna vstupních dveří je jednou z dalších priorit při celkové rekonstrukci bytového domu. Hlavním důvodem pro jejich výměnu je zvýšení celkové bezpečnosti v domě; dalším důvodem je nyní i jejich naprosto nevyhovující stav v oblasti tepelné izolace. 3) Kontrola dalších úniků tepla v obvodovém plášti Cílem snímkování bylo najít místa s největšími tepelnými úniky (mosty). Zápis z jednání VS = strana 6. ze 9 =

7 Ze snímků je zřejmé, že k největším únikům tepla dochází přes panely balkonů a přes špalety oken. Tento problém by mělo vyřešit komplexní zateplení obvodového pláště bytového domu. Na druhou stranu je potěšitelné, že téměř všechna okna (s výjimkou oken, která nebyla doposud vyměněna) jsou tmavě modré barvy, což signalizuje nulový prostup tepla. Z fotografie je zřejmé, že prostup tepla zdmi je mnohem větší, než samotnými okny. Kritickým místem je i sokl domu, kterým prostupuje teplo ze suterénu. Sokl bude také zaizolován a je nezbytné, aby došlo i k přeizolování veškerých rozvodů tepla a teplé vody v suterénu domu. I tato opatření mohou snížit celkové teplné ztráty v domě. Zápis z jednání VS = strana 7. ze 9 =

8 8. Balkony pro bytové jednotky v přízemí důvody k zamítnutí Na základě dotazů vlastníků některých bytových jednotek v přízemí, kteří měli zájem o přistavění balkonů uvádíme, že realizace výstavby balkonů byla podmíněna získáním tzv. územního rozhodnutí a stavebního povolení, ke kterému je potřebný 100% souhlas všech vlastníků bytových jednotek. S ohledem na postoj některých vlastníků nebylo možné a reálné tento souhlas získat. Po procesní stránce je získání těchto povolení otázkou minimálně 12 měsíců, o které bychom museli odložit veškeré stavební práce. 9. Průzkum zájmu o zasklení zrekonstruovaných balkonů Vzhledem k tomu, že spousta vlastníků bytových jednotek již projevila zájem o budoucí zasklení nově zrekonstruovaných balkonů, dohodli se členové výboru, že předběžně zjistí počet zájemců v jednotlivých vchodech. Na základě počtu zájemců pak budeme zjišťovat orientační cenu při uplatnění množstevní slevy a rozhodneme, zda budeme zasklení realizovat hromadně přes společenství nebo každý vlastník jednotlivě. Výbor společenství vyzývá vlastníky bytových jednotek, aby poskytli kontakty na případné potenciální dodavatele, se kterými mají osobně nebo zprostředkovaně dobré zkušenosti. 10. Kácení stromů u vchodu Dolní 16 V září byl požádán Městský úřad Prostějov o pokácení některých stromů v těsné blízkosti domu. Jednalo se o břízu a smrk u vchodu Dolní 16 na straně do ulice, smrk u vchodu Dolní 22 na straně do ulice a 3 tůje u vchodu Dolní 24 na straně dvorního traktu. Všechny stromy zasahují až k domu a znemožňují přístupu světla do bytů, které se nacházejí ve spodní části domu. Ačkoliv Městský úřad Prostějov pokácení přislíbil, došlo k pokácení pouze staré břízy. Výbor bude dokončení prací u městského úřadu urgovat. Bohužel, jedná se o stromy na pozemku města, a tedy není možné, že bychom pokácení zajistili vlastními silami. 11. Vyklizení a likvidace staré izolace ze suterénu O víkendu proběhne vyklízení stržené izolace ze suterénu mezi vchody Dolní 22 a Dolní 24. Před vchod do suterénu bude v pátek přistaven kontejner. Další části suterénu (mezi vchody Dolní 16 a 18 a mezi vchody Dolní 10 a 12) proběhne vždy v následující víkendy. Členové výboru společenství uvítají pomoc při vyklízení suterénu ze strany uživatelů bytových jednotek. Vyklízení začne vždy v sobotu v 8:30 hod. Upozorňujeme však, že se jedná o velmi prašné práce. Proto je nutné si vzít odpovídající oblečení. 12. Rekapitulace nových úkolů Umístění žebříků do strojoven výtahů zajišťují Pavel Svozil, Jozef Vlček a Miroslav Dadák. Vyčíslení konečné ceny oken pro jednotlivé bytové jednotky zajišťuje Mgr. Martin Elefant. Dopracování studie centrálního satelitního systému, zajištění srovnávacích nabídek zajišťuje Jozef Vlček. Průzkum zájmu o zasklení nově zrekonstruovaných balkonů zajišťují všichni členové VS. Urgence MěÚ Prostějov o pokácení stínících stromů zajišťuje Mgr. Martin Elefant. Vyklizení a likvidace stržené staré izolace ze suterénu zajišťují členové VS a dobrovolníci z uživatelů b.j. Zápis z jednání VS = strana 8. ze 9 =

9 Zapsal: Mgr. Martin Elefant Zápis ověřil: Tomáš Machala V Prostějově dne 1. března 2012 Za výbor společenství Mgr. Martin Elefant Tomáš Machala předseda místopředseda Poznámka : Další jednání VS se bude konat ve čtvrtek v 18:30. Zápis z jednání VS = strana 9. ze 9 =

k projednávaným bodům

k projednávaným bodům Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 4, Prostějov Prostějov, Dolní 379/1, PSČ 796 03 IČO: 6 94 095 PODKLADY k projednávaným bodům SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 5. května 011 V Prostějově

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více