Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 38. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1193/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/21

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1193/RMOb-MH/1418/38 OF/RMOb/0062/16 Rozpočtová opatření 1194/RMOb-MH/1418/38 OF/RMOb/0065/16 Žádost ředitelky MŠ Zelená o souhlas s vyřazením DHM a pořízením nového zřizovatelem 1195/RMOb-MH/1418/38 OF/RMOb/0064/16 Žádost ředitelky ZŠ o souhlas zřizovatele s přijetím dotace z rozpočtu neziskové organizace Drab Foundation 1196/RMOb-MH/1418/38 OF/RMOb/0063/16 Návrh odboru finančního na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací 1197/RMOb-MH/1418/38 OSP/RMOb/0007/16 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 1198/RMOb-MH/1418/38 OHC/RMOb/0022/16 Vyhlášení výzvy, návrh Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku /RMOb-MH/1418/38 OHC/RMOb/0036/16 Změna termínů úkolů z RMOb 1200/RMOb-MH/1418/38 OMH/RMOb/0001/16 Návrh na změnu nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 1201/RMOb-MH/1418/38 OMH/RMOb/0002/16 Návrh na uzavření příkazní smlouvy 1202/RMOb-MH/1418/38 OM/RMOb/0099/16 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1203/RMOb-MH/1418/38 OM/RMOb/0097/16 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - AR AUTO RUBÝ s.r.o. - reklamní zařízení 1204/RMOb-MH/1418/38 OM/RMOb/0096/16 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - parkoviště v lokalitě ul. Novoveská 1205/RMOb-MH/1418/38 OM/RMOb/0100/16 Stanovisko k pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. 28. října Kateřina Krupičková, IČ /RMOb-MH/1418/38 OM/RMOb/0098/16 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Varšavská D. K. 1207/RMOb-MH/1418/38 OM/RMOb/0101/16 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Novinářská DPO a. s. 1208/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0119/16 Žádosti o pronájem bytu 1209/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0118/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1210/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0120/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu Strana 2/21

3 1211/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0123/16 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou 1212/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0122/16 Návrhy na ukončení nájmu bytu 1213/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0124/16 Návrh na uzavření smlouvy o dílo 1214/RMOb-MH/1418/38 OB/RMOb/0125/16 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken v bytovém domě Emila Filly 1043/5 v Ostravě- Mariánských Horách 1215/RMOb-MH/1418/38 VEDENI/RMOb/0013/16 Stížnost nájemníků z ulic Knüpferova a Lázeňská 1216/RMOb-MH/1418/38 VEDENI/RMOb/0012/16 Zahraniční pracovní cesta 1217/RMOb-MH/1418/38 OHC/RMOb/0037/16 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na II. pololetí /RMOb-MH/1418/38 OHC/RMOb/0038/16 Změna termínu schůze RMOb Materiály, které byly staženy: Materiál OB/RMOb/0117/16 Název Žádost o společný nájem bytu - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě OF/RMOb/0062/16 Rozpočtová opatření číslo: 1193/RMOb-MH/1418/38 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se: Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ÚZ 7402, ORJ 14, ORG 502 sníží se: Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, pol Programové vybavení, ÚZ 7402, ORJ 14, ORG zvýší se: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ÚZ 162, ORJ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, pol Ostatní osobní výdaje, ORJ 6 o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 3/21

4 sníží se: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ Zastupitelstva obcí, pol Opravy a udržování, ORJ Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol Ostatní osobní výdaje, ORJ 6 3. zvýší se: pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč o Kč o Kč o Kč zvýší se: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Studená voda o Kč - pol Teplo o Kč - pol Elektrická energie o Kč - pol Teplá voda o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Pohoštění o Kč - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o Kč ORJ Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ 11 o Kč Činnost místní správy, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 5 o Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol Opravy a udržování, ORJ 2 o Kč 4. zvýší se: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 3500, ORG 610 zvýší se: Silnice, pol Budovy, haly a stavby, ÚZ 3500, ORJ 2, ORG zvýší se: pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč o Kč o Kč Strana 4/21

5 zvýší se: Využití volného času dětí a mládeže, pol Budovy, haly a stavby, ORJ Mateřské školy, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 300 sníží se: Mateřské školy, pol Opravy a udržování, ORJ 4 o Kč o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0065/16 Žádost ředitelky MŠ Zelená o souhlas s vyřazením DHM a pořízením nového zřizovatelem číslo: 1194/RMOb-MH/1418/38 žádost ředitelky Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o souhlas zřizovatele s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku a s pořízením nového zřizovatelem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) rozhodla zakoupit dlouhodobý hmotný majetek pro Mateřskou školu Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 4) ukládá odboru finančnímu 1. informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto souhlasu RMOb 2. zakoupit majetek pro příslušnou příspěvkovou organizaci Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Strana 5/21

6 OF/RMOb/0064/16 Žádost ředitelky ZŠ o souhlas zřizovatele s přijetím dotace z rozpočtu neziskové organizace Drab Foundation číslo: 1195/RMOb-MH/1418/38 žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ , o souhlas zřizovatele s přijetím dotace z rozpočtu neziskové organizace Drab foundation - nadační fond, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, Praha 8, IČ , k obdržení finanční pomoci na zajištění obědů pro 28 žáků 2) souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu neziskové organizace Drab Foudation, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, Praha 8, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru finančnímu informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Strana 6/21

7 OF/RMOb/0063/16 Návrh odboru finančního na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací číslo: 1196/RMOb-MH/1418/38 návrh odboru finančního na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací: 1. ředitelce Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, PSČ 70900, IČ statutární zástupkyni Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ředitelce Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1236/1, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ ředitelce Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, PSČ 70900, IČ ředitelce Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ ředitelce Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ ) schvaluje mimořádné odměny ředitelkám zřízených příspěvkových organizací v částkách dle důvodové zprávy předloženého materiálu odboru finančnímu informovat ředitelky zřízených příspěvkových organizací o schválení mimořádných odměn Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Strana 7/21

8 OSP/RMOb/0007/16 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 1197/RMOb-MH/1418/38 žádost XXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvu s: XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. XX v domě s pečovatelskou službou, na ul. Gen. Hrušky 2035/1, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.366,40 Kč bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0022/16 Vyhlášení výzvy, návrh Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2016 číslo: 1198/RMOb-MH/1418/38 návrh odboru hospodářských činností na vyhlášení Dotační výzvy roku 2016 na poskytování dotací a schválení Zásad pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku ) vyhlašuje Dotační výzvu roku 2016 pro poskytování dotací 3) schvaluje Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 8/21

9 4) ukládá odboru hospodářských činností provést veškeré úkony související s vypsáním této výzvy Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0036/16 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 1199/RMOb-MH/1418/38 1) mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0183/16, (usn. 1004/RMOb-MH/1418/32) původní T: nový T: UkUsn/0229/16, (usn. 1041/RMOb-MH/1418/33) původní T: nový T: UkUsn/0293/16, (usn. 1096/RMOb-MH/1418/35) původní T: nový T: OMH/RMOb/0001/16 Návrh na změnu nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním číslo: 1200/RMOb-MH/1418/38 návrh na změnu nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním požádat prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Ostravy Radu města Ostravy o změnu nařízení č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, spočívající ve stanovení nové oblasti vymezenou ulicemi 1. máje, Zelená, Výstavní a 28. října, včetně ul. Fráni Šrámka v Ostravě - Mariánských Horách dle přílohy č. 1 Strana 9/21

10 odboru místního hospodářství realizovat bod č. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: pověřena vedením odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0002/16 Návrh na uzavření příkazní smlouvy číslo: 1201/RMOb-MH/1418/38 návrh odboru místního hospodářství na uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k podlimitní veřejné zakázce Rekonstrukce ul. Nivnická, Ostrava Mariánské Hory, a to se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ o uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k podlimitní veřejné zakázce Rekonstrukce ul. Nivnická, Ostrava Mariánské Hory a o podepsání plné moci, a to se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: pověřena vedením odboru místního hospodářství OM/RMOb/0099/16 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 1202/RMOb-MH/1418/38 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (XXVII/453) Strana 10/21

11 uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č (XXVII/453) o výměře 2,04 m 2, s ročním nájmem ve výši 143 Kč, s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0097/16 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - AR AUTO RUBÝ s.r.o. - reklamní zařízení číslo: 1203/RMOb-MH/1418/38 návrh majetkového odboru na zaslání výzvy společnosti AR AUTO RUBÝ s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Bělidle 1678/2, PSČ 70200, IČ , k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, bez právního důvodu zaslat společnosti AR AUTO RUBÝ s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Bělidle 1678/2, PSČ 70200, IČ , výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, a to části p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši 3.996,80 Kč + DPH v zákonné výši, s termínem úhrady nejpozději do majetkovému odboru zaslat výzvu ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 11/21

12 OM/RMOb/0096/16 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - parkoviště v lokalitě ul. Novoveská číslo: 1204/RMOb-MH/1418/38 návrh majetkového odboru na zaslání výzev k vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, bez právního důvodu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu zaslat XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, a to části p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši Kč, s termínem úhrady nejpozději do ) rozhodla zaslat manželům XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, a to části p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši Kč, s termínem úhrady nejpozději do ) rozhodla zaslat Janu Rubému, se sídlem Jedlová 1912/37, Ostrava-Poruba, IČ , výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, a to části p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši Kč, s termínem úhrady nejpozději do ) rozhodla zaslat společnosti AR AUTO RUBÝ s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Bělidle 1678/2, PSČ 70200, IČ , výzvu k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu, a to části p. p. č. 743/1 ostatní plocha, silnice o výměře 68 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za období od do ve výši Kč + DPH v zákonné výši, s termínem úhrady nejpozději do Strana 12/21

13 6) ukládá majetkovému odboru zaslat výzvy ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0100/16 Stanovisko k pronájmu části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. 28. října Kateřina Krupičková, IČ číslo: 1205/RMOb-MH/1418/38 žádost majetkového odboru magistrátu o stanovisko k pronájmu části pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 178 m 2 z celkové výměry 256 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Kateřině Krupičkové, se sídlem Pitárné 140, Vysoká, IČ , za účelem umístění předzahrádky s pronájmem souhlasit majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 13/21

14 OM/RMOb/0098/16 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Varšavská D. K. číslo: 1206/RMOb-MH/1418/38 1) rozhodla zřídit ve prospěch každého vlastníka pozemku st. p. č. 392 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. p. č. 974 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 951, rodinný dům, p. p. č. 357/55 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 383/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 388/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem zřízení a provozování NTL plynovodní přípojky v tomto pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č /2015, na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0101/16 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Novinářská DPO a. s. číslo: 1207/RMOb-MH/1418/38 žádost společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 14/21

15 zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 861/9 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 861/93 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 861/95 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 861/240 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 861/241 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby Napojení jízdenkového automatu MHD, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu daném geometrickým plánem č /2016, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0119/16 Žádosti o pronájem bytu číslo: 1208/RMOb-MH/1418/38 žádosti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu Strana 15/21

16 o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Šimáčkova 1011/25, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.527,65 Kč b) XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.809,50 Kč c) XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti XX v domě na ulici Ludmilina 1082/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč d) XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXXXX v domě na ulici U Nových válcoven 342/6, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč e) XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti XXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2439/12, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0118/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1209/RMOb-MH/1418/38 žádosti XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Strmá 1013/3, Ostrava-Mariánské Hory Strana 16/21

17 a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XXXX v domě na ulici Strmá 1013/3, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0120/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1210/RMOb-MH/1418/38 žádosti XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Gen. Janka 1159/7, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti XXX v domě na ulici Gen. Janka 1159/7, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.189,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 17/21

18 OB/RMOb/0123/16 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou číslo: 1211/RMOb-MH/1418/38 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0122/16 Návrhy na ukončení nájmu bytu číslo: 1212/RMOb-MH/1418/38 návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemců: a) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2451/6, Ostrava-Mariánské Hory b) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. XX, velikosti XXXX v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava-Mariánské Hory c) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, byt č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Přemyslovců 967/44, Ostrava-Mariánské Hory d) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, byt č. XX, velikosti XXX v domě na ulici U Nových válcoven 344/8, Ostrava-Hulváky Strana 18/21

19 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytu soudní cestou bytovému odboru informovat nájemce o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemce, aby opustili byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tyto bytové záležitosti právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0124/16 Návrh na uzavření smlouvy o dílo číslo: 1213/RMOb-MH/1418/38 návrh bytového odboru na uzavření Smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě- Mariánských Horách o uzavření Smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě-Mariánských Horách dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se společností RADIUS - H, s.r.o., se sídlem Hlavní 23/4, Hošťálkovice, Ostrava, IČ , za cenu nejvýše přípustnou ,60 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 19/21

20 OB/RMOb/0125/16 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken v bytovém domě Emila Filly 1043/5 v Ostravě- Mariánských Horách číslo: 1214/RMOb-MH/1418/38 návrh bytového odboru na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken v bytovém domě Emila Filly 1043/5 v Ostravě-Mariánských Horách o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken v bytovém domě Emila Filly 1043/5 v Ostravě-Mariánských Horách, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se společností MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, Mosty, Český Těšín, IČ , za cenu nejvýše přípustnou Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového VEDENI/RMOb/0013/16 Stížnost nájemníků z ulic Knüpferova a Lázeňská číslo: 1215/RMOb-MH/1418/38 stížnost nájemníků z ulic Knüpferova a Lázeňská adresovanou ZMOb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje ZMOb schválit návrh odpovědi nájemníkům z ulic Knüpferova a Lázeňská dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 20/21

21 starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu VEDENI/RMOb/0012/16 Zahraniční pracovní cesta číslo: 1216/RMOb-MH/1418/38 1) schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. arch. Liany Janáčkové, starostky MOb MHaH, do Belgie ve dnech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá starostce MOb MHaH předložit RMOb zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0037/16 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na II. pololetí 2016 číslo: 1217/RMOb-MH/1418/38 1) stanovuje termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb v II. pololetí 2016 dle předloženého návrhu (viz příloha tohoto usnesení) s možností změny OHC/RMOb/0038/16 Změna termínu schůze RMOb číslo: 1218/RMOb-MH/1418/38 1) mění termín konání 39. schůze RMOb z (pondělí) na (pátek) Strana 21/21

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více