VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 6. Údaje o významných školních aktivitách 7. Závěr výroční zprávy Přílohy: Hospodaření školy za rok 2010 Minimální preventivní program Učební plány Zpracoval: ak. mal. Jan Pospíšil, ředitel školy

2 1. ÚDAJE O ŠKOLE Název: Sídlo: Forma hospodaření: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Všehrdova 267, Uherské Hradiště příspěvková organizace IČO školy: IZO školy: IZO ředitelství: Tel.: Fax: Tel. do šk. jídelny: URL: Charakteristika školy: Zřizovatel: Ředitel školy: Střední uměleckoprůmyslová škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, Zlín. Studium je denní, čtyřleté. Ak. mal. Jan Pospíšil Jmenován do funkce od 1. února 1992 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, náměstkem MŠMT RNDr. Jiřím Čechem, č. j /92 ze dne Tel.: Fax: Zástupce ředitele: Mgr. Antonín Ťuhýček Tel.: Škola byla založena ve Zlíně v roce 1939 firmou Baťa jako Škola umění. V roce 1952 přesídlila do Uherského Hradiště, do současné budovy ve Všehrdově ulici potom v roce Veškeré prostory této budovy začala škola užívat po roce Nyní probíhá výuka ve dvou budovách, ve Všehrdově ulici je sedm oborů a v Malinovského ulici dva obory. Škola byla zřízena MŠMT v ČR dne 1. července Do sítě škol byla zařazena 28. června Poslední aktualizace v této síti proběhla Týkala se zápisu do školského rejstříku nového oboru vzdělávání M/17 Multimediální tvorba a výmazu ze školského rejstříku oboru vzdělávání M/023 Tvorba hraček a dekorativních předmětů. Dále se týkala změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole na 300. Součástí školy je školní jídelna zřízená dodatkem ke zřizovací listině MŠMT v ČR s účinností od 1. ledna Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SOŠ ,111 35,7 7,1 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. prac. Školní jídelna x ,5 2

3 Školská rada je ustanovena od a v současné době pracuje ve složení: zástupce zřizovatele: zástupce pedagogických pracovníků: zástupce zletilých studentů či zákonných zástupců: Ve školním roce 2010/2011 proběhly dvě zasedání. Mgr. A. Antonín Mach Akad. soch. Vojtěch Anderle Dita Těšínská, studentka 3. ročníku školy Střední uměleckoprůmyslová škola je odbornou školou výtvarného zaměření. Vede žáky k samostatné práci v devíti specifických oborech. Vychovává propagační a reprodukční výtvarníky, návrháře a modeláře. Celým výchovným procesem se prolíná snaha o vyváženou kombinaci výtvarných a praktických dovedností. Důraz je kladen na tříbení individuálních schopností a invence žáků pod vedením zkušených pedagogů. V současné době se každý žák učí používat základní a aplikační programové vybavení počítače pro plné uplatnění v praxi nebo dalším studiu. Základem výtvarného školení je zvládnutí kresby, práce s barvou, tvarem a dalšími výrazovými prostředky. Na oborech se snaží získat odborné vědomosti a dovednosti. Nedílnou součástí výuky je kvalitní vyučování teoretických předmětů. SUPŠ je školou s nadregionální působností. Některé obory jsou vyučovány pouze na naší škole. V ČR je to obor obuv, na území Moravy obory multimédia a kamenosochařství, v našem kraji téměř všechny zbývající. Oborová nabídka je dostačující v návaznosti na potřeby zaměstnání v regionu i mimo něj. Reálné možnosti absolventů uspět na trhu práce jsou velmi dobré. V současné době odchází téměř 75 % absolventů studovat na vysoké školy, ostatní dokáže trh práce v příslušných oblastech uměleckých a uměleckořemeslných absorbovat. V evidenci pracovních úřadů bylo osm absolventů školy. Studenti jsou během studia vedeni ke spolupráci s organizacemi, úřady, podniky a dalšími institucemi. Realizují pro ně své výtvarné návrhy, pořádají výstavy, což jim pomáhá vytvořit reálnou představu o práci a potřebách v oblasti umění v daném regionu. Práce studentů jsou pro jejich nový tvůrčí pohled a nekonvenčnost přínosem v oblasti reklamy a propagace regionu. Pedagogický sbor je z 92 % plně kvalifikovaný, tři pedagogové si v následujícím školním roce chybějící pedagogické vzdělání budou doplňovat. Kvalitní a aktivně činní výtvarníci působící zároveň jako pedagogové mají pozitivní vliv na živou a tvůrčí atmosféru ve škole. Naším cílem je udržení kvalitního složení pedagogického sboru, zajištění solidního materiálního zázemí a dobrá vybavenost školy. To je předpokladem pro hodnotnou výuku s uplatněním nejmodernějších postupů a metod. Škola by se tak i v budoucnu měla udržet na špičce renomovaných zařízení podobného typu. 3

4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) DENNÍ STUDIUM Ukončilo Počet žáků MZ Užitá malba M Užitá malba M/ Užitá fotografie a média M Užitá fotografie a média M/ Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design M Průmyslový design M/ Propagační výtvarnictví propagační grafika M Grafický design M/ Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky M Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu M/ Modelářství a návrhářství oděvů M Modelářství a návrhářství oděvů M/ Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků M Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků M/ Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M Kamenosochařství M/ Multimediální tvorba M/ Studium při zaměstnání na SUPŠ Uherské Hradiště není. V průběhu školního roku 2009/2010 byly připraveny Školní vzdělávací programy pro obory M/17 Multimediální tvorba, M/01 Užitá malba, M/02 Užitá fotografie a média, M/04 Průmyslový design, M/05 Grafický design, M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků, M/12 Výtvarné zpracování keramiky a M/16 Kamenosochařství, podle kterého se ve školním roce 2010/2011 vyučovalo. Od školního roku 2010/2011 se rozšířila vzdělávací nabídka o nový obor Multimediální tvorba. 4

5 2. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MEZINÁRODNÍ PROJEKT SPOLUPRÁCE ŠKOL, COMENIUS Ve školním roce 2010/2011 byl zahájen nový dvouletý projekt s názvem Evropská fóra pro aktivní evropskou mládež. Mladí Evropané nadšeni aktivním občanstvím. Koordinátory projektu budou PhDr. Zdeňka Šáchová a MgA. Eva Pančochová. Partneři: SISA (Antverpy, Belgie) SUPŠ (Uherské Hradiště, Česká republika) Gertrud-Luckner-Gewerbeschule (Freiburg, Německo) Alstromergymnasiet (Alingsas, Švédsko) Geroskipou (Paphos, Kypr) IPSSCT Elsa Morante (Sassuolo, Itálie) Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych (Konskie, Polsko) PROJEKTOVÉ AKTIVITY: Workshop studentů a učitelů SUPŠ GLG (Uherské Hradiště, ČR) Termín: Návštěvou pětadvacetičlenné skupiny studentů a učitelů z německého Freiburgu na naší škole začal dvouletý projekt Comenia, který je zaměřen na aktivní evropské občanství, uplatnění cizích jazyků a IT dovedností při komunikaci se zahraničními partnery. Pro dvaadvacet žáků a jejich tři pedagogy byly připraveny praktické workshopy na oborech keramika, obuv a grafika. Kromě práce ve škole si návštěvníci z Německa prohlédli památky v Uherském Hradišti i okolí. Partnerská schůzka (Antverpy, Belgie) Termín: Schůzky v Antverpách, kterou byl oficiálně zahájen projekt Comenia pro období , se zúčastnili zástupci všech škol do něj zapojených. SUPŠ při setkání zastupovaly koordinátorky Zdena Šáchová a Eva Pančochová, učitelka IT Karla Stránská a učitelka na oboru obuv Kateřina Kudrová. Kromě jednání týkajících se projektových aktivit jsou důležitou součástí schůzek práce, kterými se jednotliví partneři prezentují. Tentokrát školy prostřednictvím elektronických prezentací, krátkých filmů a klipů představily své země a regiony v pracích na téma Naše místo na mapě Evropy. Workshop studentů a učitelů SUPŠ SISA (Uherské Hradiště, ČR) Termín: Šest antverpských studentů a dva jejich učitelé navázali v rámci Comenia na dlouholetou tradici ve spolupráci SUPŠ Uherské Hradiště a belgické školy SISA v Antverpách. Tentokrát si u nás Belgičané vyzkoušeli kresbu podle živého modelu, klasické grafické techniky, vyrobili drobné kožené předměty v obuvnických dílnách a na keramickém oboru mohli točit misky z keramické hlíny a sami si je naglazovat. Po workshopech trávili čas s našimi studenty a pedagogy ve městě a prohlédli si i památky v okolí Uherského Hradiště. Partnerská schůzka (Freiburg, Německo) Termín: Druhým tématem projektu partnerství škol bylo vzdělání a trh práce. Výstava ve Freiburgu s názvem Sny o naší budoucnosti prezentovala výsledky práce všech sedmi zúčastněných zemí. Studenti ze SUPŠ zpracovali podklady k prezentaci, která mapovala uplatnění úspěšných absolventů naší školy ve světě umění. Během práce na projektu se studenti seznámili s velkou částí současné české umělecké elity a jejich často nesnadnou cestou k úspěchu. 5

6 Součástí partnerské schůzky byly vstupy, ve kterých si jednotliví partneři připravili prezentace o systémech jejich školství a o jeho různých specifikách. SUPŠ na setkání zastupovala koordinátorka Eva Pančochová a učitelka na oboru Modelářství a návrhářství oděvů Ivana Habartová. Setkání studentů a učitelů (Sassuolo, Itálie) Termín: Deset studentů společně s učiteli naší školy (Janem Benedíkem, Františkem Petrákem, Marií Borošovou, Petrou Graffe a ředitelem školy Janem Pospíšilem) dostali možnost navštívit v rámci projektu Comenia oblast v Itálii, ve které sídlí jedna z partnerských škol IPSSCT Elsa Morante. Česká skupina navštívila školu, seznámila se s prací studentů i těch, kteří spolupracují v projektu Comenius, naši studenti vysoce ocenili možnost komunikace v angličtině a navázání přatelských vztahů s italskými studenty. Součástí návštěvy bylo kreslení, malování a fotografování památek oblasti Sassuola a návštěva památek a galerií v dalších městech Florencii, Modeně a Ferraře. Partnerská schůzka (Sassuolo, Itálie) Termín: První projektový rok Comenia ukončila partnerská schůzka koordinátorů v italském Sassuolu. Na jednáních, která probíhala v prostředí partnerské školy, byly dohodnuty projektové aktivity na další rok. Součástí setkání byla přednáška o systému italského školství, prohlídka školy i návštěva ve výuce a příprava výstavy výsledků projektu se zaměřením na aktivní evropské občanství. Výstavu s názvem Mladí Evropané v akci zahájila za přítomnosti studentů, pedagogů i zástupců města ředitelka sassuolské školy. SUPŠ na setkání zastupovaly koordinátorky projektu Zdena Šáchová a Eva Pančochová, učitelka IT Karla Stránská a ekonomka Jarmila Knížová. VÝTVARNÝ PROJEKT "CHUTĚ BYDGOŠTĚ 2011" CZ/PL UHERSKÉ HRADIŠTĚ (CZ) BYDGOSZCZ (PL) BYDGOSZCZ (PL) Účastníci projektu: 8 studentů SUPŠ UH. Hradiště z oborů Multimediální tvorba, Grafický design a Užitá fotografie. 2 studenti Střední umělecké školy Trenčín 11 studentů ZSP Bydgoszcz Pedagogové: Klára Roche Popelka (CZ) Rostislav Štefánek (CZ) Alena Straňáková (SK) Ewa Gordon (PL) Anna Drejas (PL) Letošní projekt je zaměřen na poznávání dvou odlišných kultur, různých tradic a rozdílných výtvarných postupů a technik. Hlavní cíl je kladen na seznámení se s městem Bydgošť, jeho architekturou, uměním, lidmi, hudbou, jídlem, zkrátka všechny chutě Bydgoště. Projektu se účastní osm českých vybraných studentů, 6 studentů oboru grafika a 2 studenti oboru fotografie a dva výtvarní pedagogové (Mgr. K Roche Popelka - oborový učitel, obor grafika, J. Slívová obor fotografie). Nově se projektu účastní dva studenti Střední umělecké školy v Trenčíně a jeden slovenský pedagog (Mgr. Alena Straňáková). Trenčínská škola by se v budoucnu měla stát naším dalším plnohodnotným partnerem pro konání tohoto typu výtvarných projektů. Z Polské strany se účastní 10 studentů a dva výtvarní pedagogové, koordinátorem je paní Ewa Gordon, která se účastní všech našich projektů. 6

7 Polští studenti studují na střední škole v Bydgošti, škola je obdobného typu jako naše SUPŠ, s převažujícím zaměřením na grafiku a malbu. S touto školou mám 5 letou spolupráci. Projekt je již pátým výtvarným polsko-českým projektem, který pořádáme s touto polskou skupinou, navazuje na předchozí velmi úspěšné ročníky, a každým rokem hledáme nové témata projektu. Poslední realizovaný projekt byl Gotické nebe I a II. V roce 2010 (CZ) a 2009 (PL). Toto téma bylo zaměřeno především na poznávání a výtvarné pojetí gotické architektury a její srovnání v obou zemích. Projekt byl zakončen výstavou na SUPŠ UH a také vznikla série 9 pohlednic z projektu. Dále to byl projekt na téma Inspirace regionem I, II., který se uskutečnil v červnu 2008 v UH a v červnu 2007 v polské Bydgošti. Nechali jsme se inspirovat daným regionem a umělci, kteří zde tvořili. U nás to byla inspirace Slováckem, ornamentem, vínem, folklorem, cimbálovou muzika a významnou osobností architekta D. Jurkoviče a jeho tvorbou. Vznikla z toho krásná výstava, která se uskutečnila v listopadu 2008 v Redutě, a byla spojena s aukcí ve prospěch Diakonie UH. V roce 2006 to bylo téma Jiná města, jiní lidé I. a II., kdy jsme tvořili v 6 různých městech a poznávali odlišnosti daných měst, v roce 2005 to bylo téma Řeky času bylo zaměřeno na práci v přírodě u Baltského moře a v Bílých Karpatech. Projekt je vždy zaměřen na soustavnou týdenní práci, kreslení, malování, fotografování, grafické techniky a získávání nových poznatků v rámci tématu projektu. A samozřejmě je to úžasná příležitost na seznámení se s novými lidmi, novým prostředím. Projekty tradičně ukončujeme souhrnnou výstavou v Uherském Hradišti. Výtvarné práce z letošního projektu jsme prezentovali i v Uherském Hradišti, kdy jsme otevřeli výstavu z projektu na SUPŠ UH. Otevření výstavy se zúčastnila polská i slovenská strana, v zastoupení paních ředitelek obou přátelských škol i českého honorárního konzula v polské Bydgošti. Realizaci projektu umožnila NADACE DKS Uherské Hradiště, které patří srdečný dík. 7

8 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011. K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 39 35,5 Externí pracovníci 1 0,2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek Kval. Aprobace Délka praxe 1. ředitel 1 VŠ OPV zást. ředitele 1 VŠ Ma - Inf ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 0,85 VŠ OPV 3 6. ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV 4 9. ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV ved. oboru 1 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ M-Fy výchovný poradce 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 0,57 VŠ OPV D učitel 0,67 SŠ OPV třídní učitel 1 VŠ Bv-M učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV třídní učitel 0,76 VŠ Che učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV učitel 1 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ DVK učitel 1 SŠ OPV třídní učitel 1 VŠ M-Fy D třídní učitel 1 VŠ Aj-Čj 35 8

9 30. třídní učitel 1 VŠ Čj-Oz učitel 0,52 VŠ OPV třídní učitel 1 VŠ Aj-Čj učitel 1 VŠ Aj-Čj učitel 1 VŠ OPV učitel 0,72 VŠ OPV učitel 0,72 VŠ OPV učitel 0,57 VŠ OPV učitel 0,43 VŠ OPV učitel 0,2 VŠ OPV učitel 0,67 SŠ OPV 9 OPV odborné předměty výtvarné Průměrný věk zaměstnanců je 43,6 let. Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků do 29 let 4 30 až 39 let 9 40 až 49 let let až do vzniku na SD 14 důchodový věk 2 Aprobovanost a kvalifikovanost pracovníků je vyhovující. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2010/2011 v % Požadovaný stupeň vzdělání (vysokoškolské) 94,3 Aprobovanost výuky 91,9 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 K datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,675 Externí pracovníci

10 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Jméno a příjmení Pracovní zařazení Velikost úvazku Stupeň vzdělání, obor 1. D ekonom 1 ÚSO ekonom 2. účetní 1 ÚSO ekonom 3. skladnice 1 SOŠ administrativa 4. vedoucí jídelny 1 SOU stravování 5. knihovnice 0,825 ÚSO knihovnice 6. uklízečka 0,6 základní 7. školník údržbář 1 SOU elektrikář 8. školník údržbář 1 SOU instalatér 9. školník údržbář 1 SOU instalatér 10. topič 0,25 SOU instalatér 11. uklízečka 1 SOU keramička 12. uklízečka 1 základní 13. uklízečka 1 SOU zahradník 14. kuchařka 1 SOU kuchařka 15. uklízečka 1 SOU průvodčí ČD 16. uklízečka 1 SOU pekařka 17. kuchařka 1 SOU kuchařka 18. kuchařka 1 SOU pekař Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Školní metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce se zúčastňuje seminářů z této oblasti. Ve vzdělávání pracovníků se nadále zaměřujeme zejména na zajištění dalších potřebných školení školení k nové maturitě, školení první pomoci, proškolení v oblasti BOZP a PO apod. Výchovný poradce se pravidelně účastní seminářů s danou problematikou. Jeden vyučující se pravidelně zúčastňuje všech školení v rámci nových pravidel v činnosti Comenius. Na DVPP bylo z rozpočtu školy vyčleněno a vyčerpáno Kč. 10

11 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2010/2011 (Ve všech případech se jedná o žáky přihlášené a přijaté do studijních oborů ukončených maturitní zkouškou.) Obor Užitá malba M/01 Užitá fotografie a média M/02 Grafický design M/05 Modelování a navrhování oděvů M/07 Modelování a navrhování obuvi a módních doplňků M/09 Průmyslový design M/05 Výtvarné zpracování keramiky M/12 Kamenosochařství M/16 Multimediální tvorba M/17 Délka studia Druh studia Přihlášeno Přijato Počet odvolání/ vyhověno odvolání 4 denní /1 4 denní /1 4 denní /3 4 denní /1 4 denní 6 7 0/0 4 denní /1 4 denní /0 4 denní 5 5 0/0 4 denní /1 celkem /8 Ve školním roce 2010/2011 byly vyhlášeny celkem čtyři kola přijímacího řízení. Při talentové zkoušce plnili všichni žáci a uchazeči tři úkoly modelovaná hlava, malovaná kompozice, kreslená hlava. K talentové zkoušce se přihlásilo 192 žáků a uchazečů, v řádném a náhradním termínu se zúčastnilo celkem 186 žáků a uchazečů. 6 žáků a uchazečů se k talentové zkoušce nedostavilo. Po vyhodnocení talentové zkoušky bylo stanoveno pořadí žáků a uchazečů pro jednotlivé obory a byl určen minimální počet bodů potřebný k úspěšnému absolvování talentové zkoušky. Ke studiu do 1. ročníku bylo přijato celkem 75 žáků. 11

12 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Výsledky maturitní zkoušky Přehled výsledků maturitních zkoušek Počet žáků Počet žáků v posledním ročníku 63 Prospělo s vyznamenáním 12 Prospělo 29 Nepřipuštěno k maturitní zkoušce 3 Podzimní termín - prospěli 17 neprospělo 3 Komentář k maturitním zkouškám: V tomto školním roce proběhly poprvé maturitní zkoušky podle vyhlášky 177/2010 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění dalších vyhlášek. Maturitní zkouška se skládala ze dvou částí společné (státní) z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk a profilové (školní) z dějin výtvarné kultury, technologie. Součástí profilové části byla i praktická zkouška. Pouze 3 žákyně byly neúspěšné, a to ve státní části českého jazyka a anglického jazyka. K maturitní zkoušce nebyli připuštěni 3 žáci z 63 zapsaných k Jedna žákyně z těchto tří bude opakovat ročník. Na VŠ bylo přijato asi 75 % absolventů naší školy. Žáci se hlásili zejména na UTB Zlín, Ostravskou univerzitu katedra umění, UP Olomouc, AVU Praha, VUT Brno, Západočeská univerzita v Plzni. Hodnocení studijních výsledků Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo před opr. zkouškou Neprospělo po opr. zkoušce Zanechalo studia, přerušilo studium SUPŠ Uherské Hradiště Celkem neprospělo 27 žáků. K opravným zkouškám se dostavilo 24 žáků. Tři žáci neprospěli z více jak dvou předmětů. U opravných zkoušek neuspělo celkem 7 žáků. Hodnocení výsledků výchovného působení Ve škole se podle plánu na školní rok realizuje minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek, problematiky sekt, mentální anorexie, bulimie, vývojové psychologie. Probíhají přednášky v jednotlivých ročnících, využívá se vyučovacích hodin občanské nauky. Škola spolupracuje se SVP HELP, a PPP. Minimální preventivní program je uložen v příloze výroční zprávy. Specializované programy zaměřené na výchovně problémové a sociálně handicapované jedince fungují individuálně na jednotlivých výtvarných oborech. Podle stupně závažnosti je řešení konzultováno se školním metodikem a třídním učitelem v součinnosti s rodinou studenta. Významného úspěchu dosáhla žákyně oboru propagační grafika Žaneta Caletková, která získala v celostátní výtvarné soutěži, kterou organizovala protidrogová centrála, 1. místo za výtvarné zpracování protidrogové problematiky. Třikrát ročně se konaly Dny otevřených dveří (26. října 2010, 22. prosince 2010 a 28. června 2011). Rodiče měli možnost pohovořit s jednotlivými vyučujícími a prohlédnout si klauzurní práce svých dětí. 13. dubna 2011 proběhly třídní schůzky prvních ročníků. 12

13 Jedná-li se o mimořádný případ řešení výchovného nebo prospěchového problému, jsou rodiče vyzváni k návštěvě školy v průběhu školního roku. O prospěchu jsou rodiče průběžně informováni prostřednictvím studijních průkazů žáků. Oceňování mimořádně kvalitní reprezentace školy v soutěžích nebo na výtvarných výstavách se stalo významnou součástí hodnocení žáků. Ve školním roce 2010/2011 byly předány odměny a uděleny pochvaly 7 žákům za výborné studijní výsledky po celou dobu studia nebo za reprezentaci školy v soutěžích. Snížené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 13 5,14 3 neuspokojivé 8 3,16 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Počet % ze všech zameškaných hodin za školní rok 498 1,33 Za školní rok 2010/2011 bylo uděleno 39 důtek třídního učitele a 13 důtek ředitele školy, ty jsou dokladem toho, že pedagogický sbor se výchovnou problematikou permanentně zabývá a snaží se o včasnou korekci závadového chování jednotlivých žáků. Při výroční klasifikaci byl 21 žákům snížen stupeň z chování, z toho na 2. stupeň 13 žákům a 8 žákům na 3. stupeň. Tři žáci byli podmínečně vyloučeni. Důvody pro snižování stupňů z chování jsou v podstatě stále stejné: v každém školním roce se ve škole vyskytne několik žáků, kteří mají problémy s docházkou a s jejím řádným omlouváním, což ve svém důsledku znamená neomluvenou absenci a problémy s plněním studijních povinností. V jednom případě škola řešila závažnější přestupek proti školnímu řádu a to šikanu dvou žákyň. Případ byl šetřen ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní, třídním učitelem, vedoucím oboru a rodiči. Odbornou pomoc zajišťovala SVP HELP Uherské Hradiště. Celý případ byl také vyšetřen policií České republiky. Vyšetřování bylo uzavřeno tak, že dvěma žákyním byl udělen 3. stupeň z chování a jedna byla podmínečně vyloučena. V průběhu školního roku 1 žák přestoupil na jinou školu, 3 žáci byli vyloučeni ze studia, 2 přerušili studium. 13

14 6. ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ A OBORŮ Žáci jednotlivých ročníků se tradičně zúčastňují zájezdů a exkurzí, které organizuje vyučující Dějin výtvarné kultury ve spolupráci s třídními i oborovými učiteli. Ve školním roce 2010/2011 se konaly tyto akce: - zájezd do Francie pro žáky 4. ročníku září 2010, 4 dny v Paříži po nejvýznamnějších galeriích - všechny ročníky se zúčastnily divadelního představení ve Slováckém divadle Obchodník s deštěm - zájezd do Prahy v listopadu 2010 pro žáky 3. ročníku jako doplnění výuky s cílem poznat památky zejména středověké architektury a zároveň navštívit prostory Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy včetně aktuálních výstav - zájezd do Vídně na podzimní výstavy žáci čtvrtého ročníku výstava Vincent van Gogh v Albertině, Gustav Klimt v Belvederu a Georges Braque v Bank Austria Kunstforu. - zájezd do Vídně na podzimní výstavy žáci prvního až třetího ročníku výstava Vincent van Gogh v Albertině, Gustav Klimt v Belvederu a Georges Braque v Bank Austria Kunstforu. - zájezd do Vídně na jarní výstavy pro zájemce - zájezd do Drážďan a Berlína dubna 2011 pro žáky 1. ročníku s důrazem na opakování učiva 1. ročníku, zejména starověkých civilizací, muzea a galerie v obou městech AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 V průběhu září 2010 byly jednotlivé obory na plenérech v okolí Uherského Hradiště. Plenéry již patří k tradici výuky výtvarné přípravy. Obor Propagační výtvarnictví propagační grafika Žáci 2. ročníku: - Spolupráce s firmou Huhtamaki, tvorba návrhů obalů na vajíčka. - Práce na projektu Comenius. Žáci 3. ročníku: - 1. místo Žanety Caletkové v celorepublikové soutěži na plakát s protidrogovou tématikou vyhlášené Policií české republiky v Praze. - Spolupráce s firmou Měrka na tvorbě ilustrací pro didaktickou hru. - Spolupráce s firmou Kasan na tvorbě loga a manuálu místo v krajské výtvarné soutěži získala Miroslava Hromadová (Ztvárni svoje město svůj kraj ) místo získala Pavla Knápková v mezinárodní soutěži Mladé umění, Mayen. Žáci 4. ročníku: - 1. místo v soutěži tvorba loga pro firmu Kasan architekts. - Spolupráce s firmou Domy starts na tvorbě loga a manuálu Ostatní: - Obor Grafika vystavoval v nemocnici v Kyjově ročník výtvarný projekt ve spolupráci s polskou školou v Bydgošti Chutě Bydhoště. - Výstava pedagogů polské a SUPŠ Uherské Hradiště v Galerii slováckého muzea. 14

15 Obor Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků - Srpen 2010 KABO výstava prací žáků prezentace ve vitrínách. - Soutěž O CENU NADACE JANA PIVEČKY, Martina Řiháčková 1. místo. - Comenius, Belgie, prezentace prací 3. ročníku - Jablonec n. Nisou, ODĚV A ŠPERK, mezinárodní trienále, přehlídky, výstavy - Únor 2011 KABO. - Soutěž HDS DUSSELDORF. - Soutěž MLADÝ OBAL. - Workshop Nadace Jana Pivečky na UTB Zlín. - Comenius Itálie. - Barokní Luhačovice. - STUDENTSKÝ DESIGN, práce Tobiáše Kučery byla nominována na Národní cenu designu. - Soutěž O CENU NADACE JANA PIVEČKY. - Letní filmová škola, výstava prací žáků obuv na filmová témata v kině Hvězda. - Slavnosti česneku Buchlovice, přehlídka. - Srpen 2011 KABO prezentace prací žáků přihlášených do soutěže O cenu Nadace J. Pivečky. Obor Modelování a navrhování oděvů - září 2010 módní přehlídka Luhačovice - leden 2011 módní přehlídka Jablonec nad Nisou - únor červen výstava Jablonec nad Nisou - únor březen výstava FOLKLÓR - Uměleckoprůmyslové muzeum Praha - duben květen výstava FOLKLÓR Stockholm - květen závěrečná módní přehlídka absolventů SUPŠ UH - květen výstava BAROKO Luhačovice - červen módní přehlídka Jablonec nad Nisou (II. cyklus) - červen srpen výstava Jablonec nad Nisou (II. cyklus) - červenec módní přehlídka Buchlovice (slavnosti česneku) - srpen účast na výstavě STYL a KABO Brno Účast na soutěžích - TEENDESIGN FASHION GAMES PRAHA STUDENTSKÝ DESIGN 2011 Obor Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design , 2. a 3. ročník na plenéru v lokalitě Roštím Kamínka studijní zájezd všech ročníků oboru do Brna. Návštěva výstav: Brněnské stopy Adolfa Loose, Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010, Křtiny Santiniho perla Moravy slavnostní vyhlášení výsledků soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2010 v Praze absolvent 4. ročníku oboru design získal ocenění Dobrý studentský design - únor - březen ročník se účastní mezinárodní soutěže MLADÝ OBAL

16 soutěž NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2011 obeslána maturitní prací studenta Jana Škaldy (bez ocenění) , 2. a 3. ročník oboru na exkurzi v tiskárně GRASPO ve Zlíně a 4. ročník oboru na exkurzi v HI-TECH CENTRU SPŠ v Uherském Brodě slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže MLADÝ OBAL 2011 v Praze, v konkurenci 183 účastníků kategorie středních škol získal student oboru design Lukáš Kocián 2. místo a student Tomáš Chludil 1. místo Obor Multimediální tvorba - září žáci prvního ročníku na plenéru v lokalitě Roštín Kamínka - říjen 2010 zájezd na grafické Bienále Brno, výstava BRNĚNSKÉ STOPY ADOLFA LOOSE, Muzeum města Brna - výtvarný projekt ve spolupráci s polskou školou v Bydgošti Chutě Bydhoště. - spolupráce s Nadací DKS tvorba loga - březen 2011 Fotografický festival Uničov mezi filmem a fotografií - duben 2011 Exkurze v tiskárně GRASPO Obor Kamenosochařství kamenosochařská tvorba - žáci 1., 2. a 3. ročníku na plenéru v lokalitě Starý Hrozenkov - exkurze SUPŠ sklářská Val. Meziříčí, atelier Koléška, sklárny - zájezd Olomouc Baroko - zájezd MMU Olomouc - Magdalena Abakanowicz Obor Užitá malba - žáci 1., 2. a 3. ročníku na plenéru v oblasti Vizovic - spolupráce obor malba SUPŠ UH a Střední odborná škola Holarka Praha téma: Naše hlavní město, výstava v Praze i v Uherském Hradišti - realizace společenské místnosti stropu a stěny na téma Strom života v Domově pro seniory v Kunovicích Obor Užitá fotografie - září žáci 1., 2. a 3. ročníku na plenéru v lokalitě Roštín Kamínka - září Den bez aut. Studenti oboru fotografovali reportáž z akce v Nádražní ulici v Uherském Hradišti. - říjen 2010 zájezd na grafické Bienále Brno, výstava BRNĚNSKÉ STOPY ADOLFA LOOSE, Muzeum města Brna - listopad 2010 zájezd na MESIAC FOTOGRAFIE Bratislava - listopad 2010 exkurze DTP studio LEGIA BRNO - listopad Exkurze v tiskárně GRASPO ve Zlíně - březen 2011 Fotografický festival Uničov mezi filmem a fotografií - duben 2011 exkurze Studio Q Uherský Brod - červen 2011 návštěva UTB-ARF bakalářské a magisterské práce studentů UTB 16

17 Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky Plenér Chata Jana Mikulčin Vrch Přednáška pro studenty o peruánské vysoké umělecké škole. Přednášela Julie Šišková, studentka VŠUP Den bez aut. Studentky Renata Botková, Kateřina Hošová a Martina Polanská modelovaly studii hlavy v Nádražní ulici v Uherském Hradišti Návštěva výstavy v galerii Slováckého muzea Gabriela Nováková-Varmužová a Vratislav Varmuža, Jaroslav Koléšek Workshop Pro návštěvu z německé školy ve Fraiburgu. Výroba raku a majoliky Točířská soutěž Bechyně. Účastníci: Michal Kosek a Unzeitigová Veronika - Listopad účast soutěže Teendesign vyhlašované Ústavem Umění a Designu v Plzni. Kateřina Hošová získala 1. místo v kategorii Keramický design exkurze Brno Wannieck gallery, česká malba generace 80. let, terakotová armáda, Galerie Aspekt, Michal Gabriel, uměleckoprůmyslové muzeum spoluúčast na výstavě Folklorní stopy v současném designu pořádané ve spolupráci s Českým Centrem Praha a Design Cabinetem CZ a UPM Praha - Červen 2011 předvádění pálení keramiky Raku při dni otevřených dveří Aktivně vystavující členové pedagogického sboru Akad. mal. Miroslav Malina, akad. mal. Kamil Mikel, akad. soch. Zdeněk Tománek, akad. mal. Jan Pospíšil, akad. mal. Blažena Uiberlayová, MgA. Eva Pančochová, MgA. Jan Benedík, Mgr. Klára Popelková, akad.mal. Vladimír Zálešák, Akad. soch. Milan Kusenda a Mgr. František Petrák svými výstavami přispívají k šíření dobrého jména školy. Vyučující oboru Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design akad. soch. Vojtěch Anderle, akad. soch. Radek Krcha a MgA. Ivan Pecháček spolupracovali s firmami na designérských návrzích nových výrobků apod. Ve školním roce 2010/2011 škola pořádala přípravný výtvarný kurz pro veřejnost a zájemce o studium na uměleckých školách. Vedoucím kurzu byl akad. mal. Miroslav Boroš. V tomto školním roce byla také uzavřena smlouva o spolupráci při zajištění pilotáží testových úloh a zadání společné části maturitní zkoušky. Školním koordinátorem pilotáží je Mgr. Martina Dočekalová. Projekt ITUM kurzy počítačové grafiky pro veřejnost akreditované MŠMT Během školního roku proběhl kurz počítačové grafiky Adobe Illustrator. Počítačové školení absolvovalo 5 účastníků. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 člen ČŠI monitoroval celý průběh teoretických i praktických maturitních zkoušek. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH Krajská hygienická stanice nebyly zjištěny nedostatky, žádné pokuty ani penále. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní. Vybavení kuchyně po stránce hygienické i technické vyhovuje všem předpisům. Jsou zde zaměstnány čtyři pracovnice tři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Vybavení školní jídelny a kuchyně je dostačující. 17

18 7. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY V tomto školním roce všechny obory pracovaly v prvních ročnících (oděv i v ročníku druhém) podle nových ŠVP. Plnění jednotlivých cílů a úkolů daných zejména učebními plány a osnovami je ve škole na dobré úrovni. O studium uměleckých oborů, které naše škola nabízí, je velký zájem, poptávka stále převyšuje nabídku. Stávající kapacita školy poskytovala vcelku vyváženou nabídku. Rozšířením vzdělávací nabídky o obor Multimediální tvorba se škole podařilo naplňovat inovační cíle, které jsou nezbytně nutné k udržení významného postavení mezi obdobnými ústavy tohoto typu. UMĚLECKÁ RADA SUPŠ Dne proběhlo první zasedání nově zřízené Umělecké rady SUPŠ ve složení MgA. Jana Dosoudilová, akad. soch. Radim Hanke, M. A. Vladimír Kovařík, PhDr. Milada Frolcová, PhDr. Václav Mílek, Mgr. Richard Vodička, MgA. Václav Ondroušek, Mgr. Ivo Sedláček, akad. soch. Otmar Oliva. Členové rady se seznámili se současnou situací v oblasti vzdělávání na škole. Poté následovala podrobná prohlídka výsledků klauzur i výsledků ostatních prací. Rada ocenila vysokou kvalitu prací a pracovní prostředí. DLOUHODOBĚJŠÍ CÍLE - zajistit kvalitní výuku nového oboru Multimediální tvorba - nadále zajišťovat optimální studijní podmínky pro žáky ve škole - trvale zajišťovat informovanost veřejnosti o škole, o jejích studijních oborech a uplatnění absolventů - pokračovat ve spolupráci a výměně studentů se zahraničními i tuzemskými školami obdobného typu - rozvíjet spolupráci s firmami - zapojovat se do tvorby dalších projektů k využití prostředků evropských strukturálních fondů - udržovat a modernizovat movitý a nemovitý majetek a vybavení školy - zajišťovat hospodárné využívání prostředků rozpočtu a dodržování rozpočtové kázně DLOUHODOBÝ VÝHLED MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ STRÁNKY FUNGOVÁNÍ SUPŠ Odborná a pedagogická úroveň učitelského sboru je základním předpokladem pro poskytování vzdělání na vysoké úrovni. K tomu příznivě působí i materiální vybavení školy, jehož obměna a především modernizace je zpožďována každoročně klesajícím objemem finančních prostředků, které má škola k dispozici. Nejde pouze o dovybavení školy počítači, ale i o další učební pomůcky, které jsou pro naplnění profilu absolventa nezbytné. V technických a investičních programech se škola zaměřuje na uvedení objektů, tříd a vybavení do souladu s potřebami výuky a normami. Nejdůležitějším cílem bude i nadále materiálně zajistit vybavení pro nový obor a modernizace stávajícího vybavení. V Uherském Hradišti, říjen Ak. mal. Jan Pospíšil, ředitel školy 18

19 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Adresa organizace: Všehrdova Uherské Hradiště Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Ak. mal. Jan Pospíšil Jarmila Knížová, ekonomka Telefon: Razítko organizace a podpis ředitele: Datum zpracování:

20 Obsah: A. Část textová... 3 Úvod... 3 I. Ekonomická část Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti Plnění rozpočtu nákladů hlavní činnosti Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2010 za hlavní a doplňkovou činnost Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Vyhodnocení provedených oprav Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Stav bankovních účtů Stav pohledávek Stav závazků a jejich finanční krytí Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Stavy zásob Vykazovaná skutečnost na vybraných účtech skupiny 54x Přehled investičních záměrů, investičních požadavků Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizace Vyhodnocení projektů (EU) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky Další informace a přílohy dle vlastního uvážení II. Odborná část dle požadavků příslušných odborů

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více