PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012"

Transkript

1 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2011/12 9. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 7. třídní schůzky v VI. A, B. 8. třídní schůzky v I. A, B se uskutečnil Seznamovací kurz pro šesťáky na Chatě Radost ve Vřesovicích. Žáci měli možnost pomocí soutěží a her poznat své nové spolužáky. K pohodě kurzu tentokrát přispělo i pěkné počasí, které umožňovalo výlet ke kapli sv. Klimenta i vycházky do podzimních Chřibů. 19. se fotografovali prvňáčci. 21. žáci VI. A, B a ti kteří navštěvují výtvarný ateliér zkoušeli vyrábět hodové růžičky z krepového papíru pod vedením Marie Holcmanové ze Skoronic. 22. žáci I. stupně navštívili výstavu zeleniny a ovoce pořádanou SOU Kyjov, Havlíčkova. Říjen nádherných dýňových strašidýlek bylo vystaveno ve slunečném počasí před budovou školy v dalším ročníku této oblíbené soutěže. Všichni autoři dostali drobné sladkosti, 27 autorů nejkrásnějších kreací obdržela čokolády. 5. Veletrh vzdělávání v Hodoníně navštívili vycházející žáci, aby se seznámili s konkrétní nabídkou studijních oborů středních škol okresu Hodonín, Břeclav, Uherské Hradiště a Brno. 6. zahájil činnost Oříšek, kroužek sloužící předškolákům k snadnějšímu vstupu do ZŠ. Děti se budou scházet vždy jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek. Poslední schůzka se uskuteční před zápisem do první ch tříd Bližší informace na nebo plakátech. 18. se uskutečnila 1. schůzka školního parlamentu, který v letošním školním roce zasedá ve složení: Roháčová, Dlouhý, V. A Šimečková, Fochr, VI. A Měsíčková, Juřena, VI. B Macháčková, Výleta, VII.A Pocklánová, Doležal, VII. B Hlaváčová, Opatřilová, VIII. A Ingrová, Líčeník, VIII. B Sedláčková, Hrabcová, IX. A Menšíková, Raiskub, IX. B Předsedou byla zvolena Nikol Menšíková a místopředsedou Bořivoj Raiskub, nástěnkáři Denisa Macháčková a Hana Pocklánová. 24. první lekci dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali druháci. 25. žáci I. stupně navštívili v kině Panorama filmové přestavení Saxana a lexikon kouzel. vybraní žáci ze 3. 5.tříd se v parku zúčastnili Běhu s trikolórou. Letos byl závod vyhlášen pro samostatné kategorie dívky a chlapci. Druhá místa obsadili chlapci 3. a 5. tříd a dívky 3. tříd, třetí míst získali chlapci 4. a dívky 5. tříd. V rámci volby povolání navštívili deváťáci se svými třídními učiteli SOŠ, SOU a OU ve Bzenci, kde si prohlédli především školní laboratoře, zahradnictví a výukové prostory hotelu Junior. Listopad 3. podzimní kolo ve sběru papíru přineslo do pokladny Občanského sdružení 6.320,-Kč za odevzdaný starý papír. V průběžném pořadí tříd jsou na čele žáci III. A, IV. A a II. A. Pořadí sběračů jednotlivých tříd a množství sesbíraného papíru dostali třídní učitelé. prvním divadelním předplatným školního roku ve Zlíně bylo představení Povídky z jedné a druhé kapsy dle předlohy K. Čapka. 7. v rámci prohloubení a zpestření znalostí o II. světové válce podnikli deváťáci exkurzi do muzea S. Ingra ve Vlkoši. 8. Šroubárnu v Kyjově si během exkurze prohlédli sedmáci, aby se seznámili s provozem firmy a výrobou spojovacích součástí. 9. třídy IV. A, B zahájily dopravní výchovu, organizovanou DDM Kyjov.

2 16. zajímavé setkání s mladým spisovatelem Janem Opatřilem absolvovali druháci a třeťáci v Městské knihovně. 18. Střední průmyslová škola stavební a umělecká v Hodoníně a její studijní obory byly představeny deváťákům. 23. zvítězili starší žáci v okrskovém turnaji v nohejbalu v Dubňanech a postoupili do okresního kola. 24. Hrátky s Májou připravili páťáci pro předškoláky ze všech mateřských škol v Kyjově. Po ploše tělocvičny poletovaly včelky Máje, Vilíci i další oblíbené postavičky z tohoto kresleného seriálu. Předškoláci se snažili plnit připravené úkoly. Odměnou jim byly dárečky a drobné sladkosti. učitelé hodnotili chování a prospěch žáků na čtvrtletní pedagogické radě, po níž následovala schůze Občanského sdružení a třídní schůzky. volba budoucího povolání byla hlavním tématem besedy pro deváťáky, která se uskutečnila v jídelně školy. 25. okrskové kolo ve florbalu starším chlapcům úspěch nepřineslo. podzimní kolo soutěže v piškvorkách přineslo vítězství Tomáši Hulckému, VIII. B na místě druhém se umístila Tereza Severinová, VII. B a cenu za třetí místo si odnesla Kristýna Plšková, IX. B. 29. se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády žáků 7. a 8. ročníku. v rámci projektu Moje volba moje budoucnost vyslechli osmáci besedu na téma Doprava. Závěr besedy vyplnila projížďka na čtyřkolce na školním hřišti. 30. čtvrťáci absolvovali první část dopravní výchovy na DDM v Kyjově. Nebezpečná internetová komunikace, je téma přednášky, kterou v Městské knihovně v Kyjově vyslechli žáci devátých tříd. Prosinec 5. Mikuláš s anděly a čerty obdaroval žáky naší školy. se uskutečnilo školní kolo Vánoční laťky ve skoku do výšky. 6. třetí místo přivezli starší žáci z okresního kola v nohejbalu. 8. byla uspořádána Vánoční laťka žáků kyjovských škol. 12. soutěžili ve školním kole olympiády v českém jazyce vybraní žáci VIII. A, B a IX. A, B. 14. pan ředitel se studenty SOU Havlíčkova Kyjov představili studijní obory učiliště žákům IX. A,B. 15. Vánoční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kyjov shlédli žáci prvního stupně tradičně zpívali na schodech koledy žáci I. stupně. 20. a 21. marcipánové tvoření bylo uspořádáno pro děti I. stupně, VI. A, B a žáky výtvarného atelieru. 21. filmové představení Piráti z Karibiku Na vlnách podivna navštívili žáci II. stupně. 22. žáci II. stupně zpívali na schodech koledy. ve třídách se procvičovaly zásady civilní ochrany a pak se uskutečnily vánoční besídky. Leden 6. beseda s Jarmilou Slovenčíkovou, mistryní světa v nádechovém potápění, s ukázkami videí ze závodů byla neobvyklou změnou výuky pro vybrané žáky tříd. odborná firma seřizovala vázání na sjezdových lyžích sedmákům, kteří se připravovali na lyžařský kurz se v lyžařském středisku Kohútka v Javorníkách uskutečnil lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých ročníků. Výborné sněhové podmínky přispěly k hladkému průběhu pobytu. Po perném výcviku se uskutečnil závod ve slalomu. Všichni závodníci slalom projeli bez větších chyb. V kategorii dívek zvítězila Petra Paytoková před Veronikou Kyněrovou a Sárou Indruchovou. Mezi chlapci byl první Jakub Moravanský, druhý Milan Lukáš a třetí Marek Doležal. 11. v bazénu ve Bzenci odstartovala první lekcí výuka plavání žáků druhých tříd. 12. a 13. se uskutečnily návštěvní dny ve škole.

3 12. druhé divadelní předplatné v Městském divadle ve Zlíně Když člověk už jednou je navštívili předplatitelé z řad žáků II. stupně. 19. a 20. se uskutečnil zápis do prvních tříd. Se svými rodiči se přišlo do naší školy zapsat 47 dětí. Pro sedm dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky. 24. projednali pedagogičtí pracovníci klasifikaci a chování žáků na pedagogické radě. 31. rozdáním vysvědčení bylo ukončeno první pololetí školního roku 2011/12. Únor 2. žáci druhého stupně navštívili filmové představení v 3D rozlišení - Piráti z Karibiku. 3. byly pololetní prázdniny si žáci užívali jarní prázdniny. 22. se uskutečnil Oborový den v rámci projektu Moje volba, moje budoucnost. Žáci osmých tříd navštívili SOU Bosonohy v Brně, kde se seznámili s vyučovanými obory, vyzkoušeli si vyrobit drobné výrobky ze dřeva, kovu a textilu. Namaluj kolo svých snů bylo tématem další hodiny dopravní výchovy pro čtvrťáky v DDM v Kyjově. 28. bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Březen 5. navštívily děti z MŠ Střed své bývalé spolužáky v prvních třídách. 8. druhým divadelním předplatitelským představením ve Zlíně se stala Škola základ života. 9. žáci I. stupně zhlédli Okresní výstavu mysliveckých trofejí v MKS v Kyjově. 13. navštívily školu děti z MŠ za Stadionem. 14. další část dopravní výchovy na DDM v Kyjově absolvovali čtvrťáci. začaly zkoušky programu Akademie ke 30. výročí otevření ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. 15. vycházejícím žákům i budoucím primánům skončilo podávání přihlášek na střední školy. 19. natáčení pořadu TV Prima Česko na talíři se před radnicí zúčastnily děti IV. A. Kromě zážitků si přinesly drobné odměny a fotografii s herečkou Danielou Šinkorovou. 20. ze 36 účastníků přivezl 6. místo z okresního kola olympiády v jazyce českém Patrick Bocián z IX. B. zavládlo sportovně karnevalové veselí ve všech odděleních družiny. 22. se uskutečnilo školní kolo olympiády v biologii, kde se nejúspěšnější řešitelkou stala Denisa Macháčková ze VII. A. 28. navštívily děti prvních a třetích tříd loutkové představení Na paloučku. závody v plavání ukončily plavecký výcvik žáků druhých tříd. 29. Velikonoce v muzeu s pletením pomlázek, zdobením kraslic či výrobou píšťalek absolvovali druháci. se uskutečnilo jednání školního parlamentu. Duben 2. pokračovala dopravní výchova, tentokrát druháků, na DDM v Kyjově. 4. v Informačním centru v Kyjově na zahájení turistické sezony vystoupili žáci z družiny, druhých a pátých tříd, dále s folklorním blokem Zuzana Tesaříková, VIII. B, Hana Zálešáková, V. A, a Lucie Gajdová, III. A. 11. proběhla generální zkouška Akademie. další hodina dopravní výchovy čtvrťáků se uskutečnila v DDM v Kyjově. 13. dopoledne se uskutečnilo představení Akademie ke 30. výročí otevření ZŠ a MŠ Dr. Joklíka pro naše žáky, děti kyjovských mateřských škol a ZŠ Sobůlky, Moravany a Vlkoše.

4 večerní slavnostní představení pro rodiče a příznivce školy bylo nádhernou přehlídkou umu a talentu žáků, kteří pod vedením svých učitelů připravili akademii, která pobavila, rozesmála i dojala nadšené diváky. Za 30 let poctivé práce dostala škola z rukou starosty, pana Mgr. Františka Lukla, čestné uznání za přínos pedagogického sboru na rozvoji vědomostí a dovedností dětí širokého okolí Kyjova a skvělou reprezentaci města na celorepublikové úrovni. 16. až 20. se uskutečnil týden otevřených dveří s možností prohlédnout si školu za doprovodu deváťáků. 18. mladší žáci soutěžili v okrskovém kole ve vybíjené. 19. uskutečnila se jarní pedagogická rada, schůze Občanského sdružení a třídní schůzky. v Miloticích získali chlapci v okrskovém kole malého florbalu 2. místo. 20. přinesly děti V. A vítězství z ekologické soutěže ke Dni země. 24. se uskutečnilo druhé kolo ve sběru starého papíru. Nejlepší žáci ve školním roce 2011/12 obdrželi věcné ceny od firmy Ekor. 1. Palme René III. A Dvořák František III. A Doležal Marek VII. B Vidurková Kristýna II. A Soutěž mezi třídami: 1. místo - III. A - nasbírali 197,28 kg na žáka. 2. místo - IV. A - 140,63 kg/žák. 3. místo - II. A - 93,28 kg/žák. Za celý školní rok žáci nasbírali papír za ,-Kč, peníze byly převedeny do Občanského sdružení. 24. ve Vlastivědném muzeu v Kyjově byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže na téma Voda, voděnka Soutěže se zúčastnily Miriam Palmeová, VII. A, Lucie Svozilová, VII. A, a Tereza Severinová, VII. B, které obdržely diplomy a drobné upomínkové předměty. 25. hráli chlapci kopanou v rámci Coca cola školského poháru v Osvětimanech a obsadili 2. místo. 27. na naší škole se uskutečnilo okrskové kolo Mc Donald s cupu mladších dětí v kopané, kluci vybojovali druhé místo, až když prohráli s týmem ZŠ Komenského. šesťáci se dopoledne zúčastnili u pomníku u Klvaňova gymnázia kladení věnců k 67. výročí osvobození republiky od fašismu. Květen 3. praktickou částí pokračovala dopravní výchova žáků čtvrtých tříd. s pohádkou Marnivé vrány se představili žáci školní družiny v MŠ Střed a v naší mateřské škole. 9. se uskutečnilo focení tříd. 10. v jídelně školy proběhla prodejní výstavka knih a odpoledne se uskutečnilo poslední zlínské divadelní představení Škola základ života. 16. v Kyjově se uskutečnily atletické soutěže Poháru rozhlasu. začalo SCIO testování žáků osmých tříd z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů, které by mělo pomoci osmákům při volbě budoucího povolání. 21. školní výlety zahájila III. B návštěvou Brna a divadelním představením v Mahenově divadle. 22. vítězní účastníci soutěže v rámci Dne země byli odměněni exkurzí ve firmě Ekor na třídění odpadu. 21. bylo zahájeno celostátní testování žáků pátých a devátých ročníků organizované Českou školní inspekcí. Žáci si své znalosti ověřovali v matematice, českém a anglickém jazyce strávili 3 dny osmáci na školním výletě v Praze. Pokračovaly školní výlety. Děti z I. stupně většinou postupně navštěvovaly Zámek v Miloticích, kde se promenádovaly v dobových kostýmech. Skupina čtvrťáků si projela novou cyklostezku Kyjov Mutěnice, III. B navštívila divadelní představení v Brně a čtvrťáci s páťáky absolvovali velmi působivou prohlídku Planetária v Brně. Sedmáci opatrně, s trochou strachu, zvládli nástrahy

5 Lanového centra v Brně, šesťáci prošli s průvodcem nádhernou přírodou v okolí Čeložnic, a deváťáci odpočívali v Haluzické hájence. Červen 1. v okrskovém kole malé kopané, hraném na školním hřišti, se umístili starší žáci na druhém místě. 8. Nultá lekce tanečních v podání skupiny Rebel band se stala opožděnou oslavou Dne dětí. 14. u příležitosti MDD byli přijati a odměněni starostou Kyjova Mgr. Františkem Luklem Markéta Sedláčková, IX. A, Patrick Bocian, Pavel Galko, Lukáš Klimeš a Jakub Rotrekl IX. B, Veronika Kyněrová, VII. B a Kateřina Horáková, V. A. Jmenovaní žáci byli oceněni za mimořádně vzorné plnění školních povinností, slušné chování, sportovní úspěchy, reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích a obětavost a ochotu pracovat pro třídní kolektiv. V kulturním programu vystoupil country kroužek žáků třetích tříd. 21. pedagogická rada na svém zasedání uzavřela klasifikaci a chování za školní rok 2011/ stadion hostil Atletický den města Kyjova. 30. zazněly pochvaly pro žáky ze školního rozhlasu a také následovalo rozloučení deváťáků se spolužáky i učiteli. Poté byly odměněny hodinkami dvě nejužitečnější žákyně ve svých třídách. V IX. A dostala toto ocenění Markéta Sedláčková a v IX. B Eliška Kristová. Ukončením školního roku 2011/12 se tradičně stalo vydání vysvědčení a knižních odměn žákům. *** bližší výsledky viz soutěže

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 Září 1. slavnostní zahájení školního roku 2009/10 10. přednášku Marie Šindelářové pod názvem Čas proměn se zájmem vyslechly dívky v 6. třídách. 16.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Učební plány V roce 2012/2013 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání POMÁHÁME DĚTEM VKROČIT DO ŽIVOTA. Zahájení školního roku Školní rok byl

Více

Ročenka 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov

Ročenka 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov 1 Ročenka 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov datum akce organizoval různé 6. 9., 9. 9. Výstava Merkur - Břeclav 13.9. Dýňobraní vyřezávání dýní 16. 9. Plavání kurz pro žáky 23.9. Exkurze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Lukavec za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Musil - ředitel školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy Základní škola ve Starém Jičíně je základní školou se všemi ročníky.poskytuje úplné základní vzdělání, a to podle vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Obsah: I. Úvod Projekty: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4. výzvy Comenius Testování SCIO na ZŠ Malšice

Obsah: I. Úvod Projekty: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4. výzvy Comenius Testování SCIO na ZŠ Malšice Obsah: I. Úvod str. 2 II. Charakteristika školy str. 4 III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání str. 4 IV. Údaje o inspekcích str. 6 V. Údaje o pracovnících školy str. 6 VI. Výkon státní správy

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více