Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Příční 1365, příspěvková organizace"

Transkript

1 Informace o soutěži Bible a my V úterý 1. února 2011 proběhlo v aule na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi ústřední (celostátní) kolo XVIII. ročníku soutěţe pro děti a mládeţ nazvané Bible a my. Jak uţ název napovídá, všichni přítomní soutěţili ve znalostech a dovednostech vycházejících z obsahu nejčtenější knihy světa, která je také jedním ze základních kamenů naší kultury. XVIII. ročník opět vyhlásila a organizovala ZŠ M. Kudeříkové ve Stráţnici a soutěţ byla znovu zařazena do Přehledu soutěţí a přehlídek pro školní rok 2010/2011 ve Věstníku MŠMT ČR v kategorii C. Novinkou letošního ročníku bylo uspořádání ústředního kola této soutěţe v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi. Jak celostátní kolo soutěţe probíhalo? Nejprve všichni soutěţící, kteří postoupili ze školních a okresních kol, obdrţeli ve své kategorii biblický test. Po jeho vyhodnocení nejlepší šestice v kaţdé kategorii postoupily do veřejného finále, kde před porotou a ostatními soutěţícími v hledišti odpovídaly na další otázky. Správnost, úplnost, samostatnost a také v případě rovnosti bodů rychlost rozhodly o konečných vítězích, kteří obdrţeli hodnotné kniţní ceny. Jak soutěţ dopadla? Velmi úspěšně. V celé republice se různých kategorií soutěţe zúčastnilo téměř 4500 ţáků a studentů a zapojilo se do ní 173 základních nebo středních škol. Do celostátního kola v Kroměříţi přijelo 129 nejlepších soutěţících, kteří postoupili ze školních a okresních kol konaných v 15 okresech ve čtyřech věkových kategoriích. V nejmladší 1. kategorii určené pro ţáky 4. a 5. tříd základních škol zvítězila Aneţka Procházková ze ZŠ Křepice před Magdalenou Ţeravíkovou ze ZŠ Ústí a Annou Medkovou z Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou. Celkem se v této kategorii do soutěţe zapojilo 1617 dětí. Ve 2. kategorii mezi 1392 soutěţícími z 6. nebo 7. tříd skončil na 1. místě Jakub Slavík z Gymnázia Hustopeče před Josefem Kvapilíkem z Gymnázia v Kroměříţi a Ludmilou Tomšejovou ze Základní školy M. Kudeříkové ve Stráţnici. V 3. kategorii určené pro 8. a 9. třídy nejlepšího výsledku mezi 1044 dětmi dosáhl Jonáš Boruta z Klvaňova gymnázia Kyjov, za ním skončil Jan Kříţ z Gymnázia v Moravských Budějovicích a Alţběta Lekešová z Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě. A v nejstarší 4. kategorii se mezi zúčastněnými studenty středních škol nejvíce radoval František Hodinka z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi, na druhém místě skončila Lenka Borutová z Klvaňova gymnázia v Kyjově a na třetím místě Michal Lévy z Gymnázia v Přerově. Z průběhu soutěţe vyplynulo několik zajímavostí: největší počet soutěţících se zapojil do biblické soutěţe v okrese Uherské Hradiště, největší počet škol v okrese Hodonín a nejúspěšnější školou se stalo v letošním ročníku Klvaňovo gymnázium v Kyjově (ústředního kola se zúčastnili tři její ţáci, všichni se dostali do finále a dva z nich skončili mezi třemi nejlepšími). Organizátoři odhadují, ţe za dobu trvání soutěţe (tj. od roku 1994) se jí celkově zúčastnilo odhadem asi soutěţících ţáků nebo studentů. Organizátory těší narůstající zájem dětí a škol o tento druh soutěţe, která je otevřená, pro všechny zájemce, jeţ Bible jakýmkoliv způsobem zajímá, a mají chuť si vyzkoušet úroveň svých znalostí o ní s dalšími vrstevníky. Případní zájemci z řad ţáků nebo učitelů mohou vyhledat další podrobnosti o soutěţi na webových stránkách soutěţe nebo si počkat na aktuální informace o dalším připravovaném ročníku, které by se na internetových stránkách měly objevit nejpozději do konce srpna. Organizátoři soutěţe a ústředního kola děkují všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu letošního ročníku soutěţe a byli by jim vděční za to, kdyby této soutěţi zachovali přízeň i do budoucna. Za organizátory připravil: Mgr. Petr Tomeček

2 Statistika Bible a my XVIII. ročník Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Bible a my XVIII. ročník Statistika zapojených žáků, studentů, škol a okresů (stav k ) Školní kolo Školní kolo Školní kolo Školní kolo Celkový počet soutěžících Celkový počet zapojených škol okres I. kateg. II. kateg. III. kateg. IV. kateg. I. - IV. k. I. - IV. kat. Brno Břeclav Hodonín Hradec Králové Jablonec nad Nisou Kroměříţ Nový Jičín Prostějov Přerov Uh. Hrad Vsetín Vyškov Zlín v jiných OK v jiných OK v jiných OK v jiných OK v jiných OK v jiných OK Znojmo Celkem Statistika ústředního kola ( ): (skutečné počty soutěžících/počet zúčastněných okresů) I. kategorie: 36/14 II. kategorie: 32/14 III. kategorie: 33/14 IV. kategorie: 28/13 Celkem počet soutěžících: 129, a to ve čtyřech kategoriích.

3 I. kategorie 1. Procházková Aneţka ZŠ Křepice Břeclav 19/7 + rozstřel 2. Ţeravíková Magdaléna ZŠ Ústí Přerov 19/7 + rozstřel 3. Medková Anna CZŠ Veselí nad M. Hodonín 19/6 4. Beníčková Aneţka Katol. ZŠ Uh. Brod Uh. Hradiště 20/5 5. Pardubická Amálie ZŠ Šromotovo Přerov 19/4 Hranice 6. Červenka Vojtěch ZŠ Újezdec Uh. Hradiště 20/3 7. Ivičič Petr ZŠ TGM Hovorany Hodonín Gabrielová Sára ZŠ sv.voršily Hurt Josef ZŠ Loukov Vsetín Adámek Matěj ZŠ a ZUŠ Strání Uh. Hradiště Migotová Lucie ZŠ a MŠ Hr. Lhota Hodonín Dvořáková Klára ZŠ E. Valenty Prostějov 17 Prostějov 13. Langerová Jana ZŠ sv. Voršily Kyliánová Marie ZŠ Slovácká Břeclav Břeclav Máčala Ladislav ZŠ Neubuz Zlín Šťastná Terezie ZŠ Syrovice Brno Janíková Veronika ZŠ Pivín Prostějov Nováček Kryštof ZŠ Syrovice Brno Jedličková Tereza ZŠ Vyškov, Vyškov 16 Purkyňova 20. Dţubák Jeroným ZŠ Brodek u Přerova Přerov Skutková Iveta III. ZŠ Holešov Kroměříţ Heger Vít ZŠ SION Hradec Kr. Hradec Králové Kříţ Ondřej ZŠ Blíţkovice Znojmo Soukupová Terezie ZŠ Višňové Znojmo Nezdařil Matyáš ZŠ Střílky Kroměříţ Tomíček Martin ZŠ Neubuz Zlín Sochová Klára ZŠ sv. Zdislavy Nový Jičín 14 Kopřivnice 28. Sikora Vojtěch ZŠ Švábenice Vyškov Andrýsková Barbora ZŠ Vyškov,Nádraţní Vyškov Sedlářová Aneţka ZŠ Choryně Vsetín Šváchová Miroslava ZŠ Blíţkovice Znojmo Šťastná Anna ZŠ Syrovice Brno Coufalová Marie ZŠ Palackého Prostějov 12 Prostějov 34. Soubustová Kateřina ZŠ sv. Voršily Fuksa Vojtěch ZŠ Salvátor, Val. Vsetín 10 Meziříčí 36. Laška Michal ZŠ Morav. Ţiţkov Břeclav 1

4 II. kategorie 1. Slavík Jakub Gy Hustopeče Břeclav 20/6 2. Kvapilík Josef Gymnázium Kroměříţ 21/5 + rozstřel Kroměříţ 3. Tomšejová Ludmila ZŠ MK Stráţnice Hodonín 21/5 + rozstřel 4. Češka Jiří CMG Prostějov Prostějov 18/5 + rozstřel 5. Fiala Michal Gymnázium Terezy Brno 21/5 + rozstřel Novákové Brno 6. Justová Dorota Klvaňovo Hodonín 21/4 gymnázium Kyjov 7. Ryšavá Eva Gy Hustopeče Břeclav Portešová Veronika CMG Prostějov Prostějov Vlčková Markéta Gymnázium Lipník Přerov 18 nad Bečvou 10. Michna Filip ZŠ Čejkovice Hodonín Mašterová Ludmila ZŠ Vyškov, Vyškov 17 Morávkova 12. Juřenová Kristýna ZŠ Višňové Znojmo Schindlerová Kristýna ZŠ Kelč Vsetín Přádka Nikodém ZŠ sv. Zdislavy, Nový Jičín 16 Kopřivnice 15. Štěpáníková Marie CZŠ Kroměříţ Kroměříţ Sýkora Vojtěch Gymnázium J. A. K. Uherské 15 Uh. Brod Hradiště 17. Konvalinová Petra ZŠ a MŠ Blíţkovice Znojmo Langer Vojtěch ZŠ sv. Voršily Koutný Theodor ZŠ Střílky Kroměříţ Soukupová Marie ZŠ Višňové Znojmo Škrdlíková Marie KZŠ Uh. Brod Uh. Hradiště Ročková Anna BiGy Brno Brno Halas Pavel ZŠ Šitbořice Břeclav Káňa Kristián ZŠ Nedašov Vsetín Matlochová Terezie Gymnázium Jakuba Přerov 13 Škody Přerov 26. Pochylá Eliška ZŠ Mariánské nám. Uh. Hradiště 12 Uh. Brod 27. Palát Tomáš ZŠ Salvátor, Val. Vsetín 12 Meziříčí 28. Kroupová Sára Terezie Církevní gymnázium 11 Něm. řádu 29. Kubátová Markéta ZŠ 1. Máje Hranice Přerov Pařil Radek CMG Prostějov Prostějov Kratochvílová Debora ZŠ SION Hr. Kr. Hr. Králové Gabriel Šimon ZŠ sv. Voršily 9

5 III. kategorie 1. Boruta Jonáš Klvaňovo Hodonín 13/7,5 gymnázium Kyjov 2. Kříţ Jan Gy Mor. Budějovice Znojmo 13/6 3. Lekešová Alţběta Gymnázium J. A. K. Uh. Hradiště 13/5 Uh. Brod 4. Suchá Františka ZŠ Slovanské nám. Brno 13/4 5. Zapletal Tomáš ZŠ Bystřice pod H. Kroměříţ 14/3 6. Pavlík Josef CZŠ Kroměříţ Kroměříţ 13/2,5 7. Hanus Miroslav ZŠ Ostr. Nová Ves Uh. Hradiště Prajzová Kateřina ZŠ a ZUŠ Dolní Uh. Hradiště 12 Němčí 9. Finda Lukáš ZŠ Blíţkovice Znojmo Kamarád Michael CZŠ Kroměříţ Kroměříţ Šafka Bořivoj ZŠ SION Hr. Král. Hr. Králové Nováček Ondřej BiGy Brno Brno Fridrichová Zuzana Gy Velké Pavlovice Břeclav Andrýsková Denisa ZŠ Vyškov,Nádraţní Vyškov Mička Jan ZŠ a MŠ Mor. Písek Hodonín Pazderová Anna Círk. gymnázium 11 Něm. řádu 17. Kučera Jonatan ZŠ sv.voršily Olom Pavelcová Lucie ZŠ Šumná Znojmo Holba Ondřej ZŠ Nedašov Vsetín Pavlovská Marie Gy a jazyková škola Zlín Kolářová Adéla CMG a SPOŠ Brno Káňová Jana ZŠ Slovácká Břeclav Břeclav Hašová Markéta ZŠ Kelč Vsetín Těšík Pavel Gymnázium Hranice Přerov Barotová Eliška Círk. gymnázium 9 Něm. řádu 26. Ondráková Kristýna CMG Prostějov Prostějov Štreitová Markéta ZŠ Vyškov,Nádraţní Vyškov Hlavicová Magdaléna ZŠ Kelč Vsetín Zámečník Michal ZŠ a MŠ Dol. Hodonín 8 Bojanovice 30. Voldánová Kristýna ZŠ Drahotuše Přerov Kubeša Martin Gymnázium Hranice Přerov Halasová Marie ZŠ Šitbořice Břeclav Kupčík Vojtěch ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice Nový Jičín 6

6 IV. kategorie 1. Hodinka František AG Kroměříţ Kroměříţ 13/4,5 2. Borutová Lenka Klvaňovo Hodonín 12/4 + rozstřel Gymnázium Kyjov 3. Lévy Michal Gymnázium Přerov Přerov 12/4 + rozstřel 4. Suchá Zdislava BiGy Brno Brno 13/3,5 + rozstřel 5. Petrů Václav Gymnázium Břeclav Břeclav 12/3,5 + rozstřel 6. Růţičková Lucie OA Znojmo Znojmo 12/2 7. Blaţková Jordana PuGy Stráţnice Hodonín Fridrich Jakub Gy Hustopeče Břeclav Šaratová Tereza Gymn. Lipník n. B. Přerov Hlaváčová Anna Stojanovo gymn. Uh. Hradiště 12 Velehrad 11. Doleţalová Markéta Gy a SOŠPg Znojmo Znojmo Netopil Ondřej Stojanovo gymn. Uh. Hradiště 12 Velehrad 13. Nováková Marie Gy a SOŠPg Znojmo Znojmo Talaš Ondřej AG Kroměříţ Kroměříţ Fučková Anna Gymn. Hodonín Hodonín Hasil Stanislav Gymnázium Břeclav Břeclav Janková Marie SZdrŠ Slobodová Alţběta SpgŠ a SZdrŠ sv. Nový Jičín 10 Aneţky Odry 19. Jeklová Anna KEA Hladký Jakub AG Kroměříţ Kroměříţ Bezděková Barbora Gymnázium Vyškov Vyškov Petrášová Tereza BiGy Brno Brno Tvrdík Michael CMG Prostějov Prostějov Kočnar Michal Gymnázium Hranice Přerov Fialková Aneţka Gymn. Frenštát p. R. Vsetín Hošťálková Romana CSOŠ Bojkovice Uh. Hradiště Fialková Ludmila Gymn. Frenštát p. R. Vsetín Krejčiříková Pavla KEA 5

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY 21. ROČNÍK 2013/2014 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) Pořadí z testu

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY 21. ROČNÍK 2013/2014 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) Pořadí z testu VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY 21. ROČNÍK 2013/2014 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) Pořadí z testu Jméno a příjmení Okres Škola Celkem Pořadí celkem 5. Timoteus Hradec ZŠ Sion

Více

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY XXII. ROČNÍK 2014/2015

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY XXII. ROČNÍK 2014/2015 VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY XXII. ROČNÍK 2014/2015 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) z Jméno a příjmení Škola Okres Body 1. Vít Martínek ZŠ Dolní Bojanovice HO 5 1 3. Dorotea

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci MPS JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2005 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci D. Navrátilová, Pedagogická

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

Výsledková listina krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády, kategorie D kraj Praha

Výsledková listina krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády, kategorie D kraj Praha kraj Praha 1 1 Kojecká Ludmila Gymnázium Nad Alejí P6 91,00 18,50 18,00 36,50 14,00 141,50 87% úspěšný řešitel 2 16 Česneková Karolína Gymnázium Voděradská P10 87,00 15,00 17,50 32,50 14,00 133,50 82%

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 9. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 9. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 9. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) ZÚČASTNILO SE JÍ 130

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) ZÚČASTNILO SE JÍ 287

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 4. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 4. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 4. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže, POD MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) ZÚČASTNILO SE JÍ 330

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Výsledky 18. ročníku celostátního kola matematické soutěže. žáků středních odborných škol (SOŠ, ISŠ, SOU, ) pořádaného dne 26.

Výsledky 18. ročníku celostátního kola matematické soutěže. žáků středních odborných škol (SOŠ, ISŠ, SOU, ) pořádaného dne 26. Výsledky 18. ročníku celostátního kola matematické soutěže žáků středních odborných škol (SOŠ, ISŠ, SOU, ) pořádaného dne 26. března 2010 Celostátní kolo 18. ročníku matematické soutěže žáků SOŠ vyhlašované

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 8. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 8. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 8. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) ZÚČASTNILO SE JÍ 191

Více

Výsledková listina krajského kola 45. ročníku Biologické olympiády, kategorie A Hl. m. Praha

Výsledková listina krajského kola 45. ročníku Biologické olympiády, kategorie A Hl. m. Praha Hl. m. Praha 1. 1 Magdalena Holcová Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 2/4 25.0 13.5 14.5 9.0 16.0 16.0 16.0 110.0 84.6 úspěšný řešitel 2. 24 Hana Mašková Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 3/4 18.0 11.5 11.5

Více

Pod záštitou. Livie Klausové manželky prezidenta České republiky. Mons. Jana Graubnera arcibiskupa olomouckého

Pod záštitou. Livie Klausové manželky prezidenta České republiky. Mons. Jana Graubnera arcibiskupa olomouckého Pod záštitou Livie Klausové manželky prezidenta České republiky Mons. Jana Graubnera arcibiskupa olomouckého Jána Figeľa eurokomisaře pro kulturu a sport Libora Lukáše hejtmana Zlínského kraje konané u

Více

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Zhruba před šesti lety nás napadlo zmapovat možnosti prezentace mladých lidí, kteří jsou vyznavači krásného

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Moravskoslezský kraj 83. VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009-2010

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Moravskoslezský kraj 83. VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009-2010 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj 83. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009-2010 Úvodní slovo ředitele Motto: Ve škole se má učit všemu, co zdokonaluje lidskou přirozenost,

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012 Kategorie CVRČEK Kategorie CVRČEK Body Počet Body Počet Body Počet řešitelů řešitelů řešitelů 60 938 40 2813 20 2269 59 39 2492 19 2671 58 38 1888 18 2044 57 85

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více