Odlétání na prázdniny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odlétání na prázdniny"

Transkript

1 ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné akci, kterou pořádalo město Kunovice ve spolupráci se Slováckým aeroklubem už devátým rokem. Partnery letos byli nejen modeláři, hasiči a příslušníci policie, ale i Aircraft industries a.s. a Střední škola letecká. Obrázek svědčí o tom, že největší zájem byl o letadla letky KUNOVIAN AIR FORCE, která byla při této příležitosti představena veřejnosti. Především kluky zaujala vojenská verze letounu L - 410, jejíhož křtu se ujala starostka města Kunovice, Mgr. Ivana Majíčková, ředitelka Aircraft Industries a.s., Ilona Plšková, ředitel Střední školy letecké, Mgr. Hynek Horňáček, ředitel leteckého provozu Stanislav Sklenář a za parašutisty Petr Šťastný (zv. Happy), který celou akci organizačně skvěle zajistil. Tak tedy šťastný let a šťastný návrat z prázdnin. red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Otázka zastupitelům str. 5-6 Informace z MŠ Činnost hasičů str. 6 str. 7 Aktuality ze škol str. 8-9 Přijetí žáků 9. tříd str. 10 Ocenění žáci str Zušková vzpomínka str. 13 Jak to chodilo na statku str Společenská kronika str. 16 Poštovní historie str. 18 Čtení na dovolenou str. 19 Sportovní aktuality str KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků Příští číslo vychází 26. srpna 2011, uzávěrka redakčních příspěvků 8. srpna Vybráno z usnesení 11. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu na pronájem reklamní plochy uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou EPS, s. r. o., Kunovice Smlouvu na pronájem reklamní plochy uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou GG ARCHICO, a. s., Uherské Hradiště Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. EKO/K29/2011 uzavřenou mezi městem Kunovice a městem Uherské Hradiště a za poskytnutou dotaci děkuje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení Radnice VERA a podpoře provozu a užití IS Radnice VERA č. SWRp/09/44 mezi městem Kunovice a společností VERA, s. r. o., Lužná 2, Praha 6 Vokovice Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č o pojištění majetku města Kunovice mezi městem Kunovice a Pojišťovnou Generali, a. s., Praha, Bělehradská 132, v celkové částce pojistného ve výši Kč Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a Podnikatelským inkubátorem Kunovice Panský dvůr, s. r. o., Panská 25 Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a Radimem Novákem, Na Stráni 596, Uherské Hradiště Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, na investiční akci Silnice I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření za podmínky, že doba platnosti bude určena do , v dalším stupni projektové dokumentace budou do dokumentace zapracovány požadavky města (přechod pro chodce na nám. Svobody apod.) Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou ACCON managers & partners, s. r. o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Matějská 2416/1, Praha 6, řešící zajištění zadavatelských činností přípravy a průběhu veřejné zakázky na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách spolufinancované z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury seznam členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice : Ing. Pavel Vardan (náhradnice Mgr. Ivana Majíčková), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam členů a jejich náhradníků hodnotící komise uchazečů na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice : Mgr. Ivana Majíčková (náhradník Ing. Pavel Vardan), Mgr. Rudolf Korábek (náhradník Ing. Josef Krupa), Ing. Pavel Hašek (náhradník Ing. Jaroslav Olbert), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam firem vyzvaných k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou RENARDS protender, s. r. o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Vídeňská 7, Brno, řešící zajištění zadavatelských činností přípravy a průběhu veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách spolufinancované z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí seznam členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice : Mgr. Ivana Majíčková (náhradník Ing. Pavel Vardan), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam členů a jejich náhradníků hodnotící komise nabídek na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice : Ing. Pavel Vardan (náhradnice Mgr. Ivana strana 2 8/2011

3 Majíčková), Mgr. Ladislav Michek (náhradnice Ing. Andrea Hanáčková), Ing. Jaroslav Olbert (náhradnice Mgr. Olga Strašáková), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam firem vyzvaných k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou STRABAG, a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky, ulice Cecilka 386, Zlín, IČ , na realizaci akce Revitalizace ulice Na Dolině zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kunovice realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie mezi městem Kunovice a Základní školou, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Základní školou, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, a Mateřskou školou, Kunovice, Mládežnická 1621, příspěvková organizace kupní smlouvu mezi městem Kunovice a společností DEVA KUNOVJAN SCHŮZE RADY MĚSTA 25. srpna 2011 FM, s. r. o., Collo-louky 2140, Frýdek-Místek, na realizaci akce Dodávka 12 ks zásahových oděvů (TIGER PLUS) komplet s nápisem HASIČI, která bude z části hrazena z účelové neinvestiční dotace ze Zlínského kraje žádost o ukončení všech smluv uzavřených mezi městem Kunovice a společností E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na 39 odběrných míst s účinností k a na 1 odběrné místo s účinností k dle přiloženého seznamu, který je součásti tohoto usnesení Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a FLORSTYL, s. r. o., Havlíčkova 1, Uherské Hradiště, na výkon technického dozoru při realizaci akce Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 8. září 2011 Bere na vědomí: plnění usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá oznámení ředitele Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. p. 854 Radniční okénko Elektronická aukce poprvé v Kunovicích Úsporná opatření, slovní spojení skloňované v současné době snad ve všech pádech i na všech úrovních státní správy, samosprávy i podnikatelské sféry, provází taktéž veškerá konání při vynakládání prostředků z rozpočtu našeho města jak provozního, tak investičního charakteru. Základním nástrojem pro dosažení snížení ceny zakázek jsou výběrová řízení. V našem městě jich bylo realizováno velké množství, doposud všechny způsobem fyzického předání nabídek jednotlivých firem a následného posouzení hodnoticími komisemi. Zákon o veřejných zakázkách nabízí možnost konání takovýchto výběrových řízení formou elektronických aukcí (dále jen e-aukce), které jsou velmi efektivní a nabízejí možnost přímé účasti v reálném čase a místě pro dodavatele zvolené komodity a v přímém přenosu tak reagovat na nabídky konkurenčních firem. Tato forma je vhodná zejména při výběrových řízeních, kdy jediným kritériem výběru vítěze je dosažená cena a identifikace kvality soutěženého produktu je naprosto nezpochybnitelná, např. plyn, elektrická energie, služby mobilních operátorů apod. V poslední době se však e-aukce velmi rychle rozšiřují i na další druhy zboží a služeb. Město Kunovice si poprvé zvolilo realizaci veřejné zakázky malého rozsahu formou výběrového řízení prostřednictvím e-aukce při výběru dodavatele elektrické energie. Aby 8/2011 úspora nákladů byla maximální, byly do soutěže zahrnuty i všechny příspěvkové organizace zřízené městem, tzn. obě základní školy a škola mateřská. V první fázi přípravy byl proveden audit stávající spotřeby elektřiny městem a jeho školami, poté schválena zadávací dokumentace a v průběhu měsíce července 2011 pak realizována samotná aukce. Během hodinové dražby bylo dosaženo snížení celkové hodnoty objemu dodávky vůči ceně stávajícího dodavatele o Kč, což v procentuálním vyjádření činí úsporu 13,91%. Tento výsledek je úspěchem především v kontextu s dopady havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima a následného německého rozhodnutí odstavit v blízké budoucnosti své jaderné elektrárny, což přineslo růst ceny elektrické energie na evropských trzích o desítky procent. Povzbuzeni dosaženou úsporou hodláme rozšířit tento systém výběrového řízení také na další z nejvýznamnějších druhů spotřeby, a to na dodávky zemního plynu rovněž v součinnosti s příspěvkovými organizacemi města Kunovice. Nicméně počáteční nadšení poněkud mírní proslýchající se zprávy, že elektronické aukce jako forma výběrového řízení mají být modifikovány, věřím, že nikoliv směrem k horšímu. Doufám, že se obavy ukáží býti lichými a my budeme moci prostřednictvím e-aukcí v době stagnace příjmů do rozpočtu města alespoň částečně snižovat jeho výdajovou stránku. Ing. Pavel Vardan, místostarosta strana 3

4 informace ředitele Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o schválení projektu EU-Peníze školám financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podpořeného částkou ve výši Kč a získání dotace od Nadace Děti-kultura-sport ve výši Kč nabídku firmy Aircraft Industries, a. s., na odprodej vlečky a pozemků p. č. 3676/38, 3679/1, 3679/2, 3689 a 3676/39, vše v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště návrh plánovací smlouvy řešící výstavbu v lokalitě Na Bělince petici občanů proti zřízení místní komunikace a propojení ulice Na Karmaku Derflanská Zveřejňuje: záměr města na výpůjčku části pozemků p. č. 835/31 o výměře 2 m2 a p. č. 446/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Vybráno z usnesení II. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na realizaci dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr dodávka interiéru, akce je spolufinancovaná z Operačního programu Podnikání a inovace seznam vyzvaných firem ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr dodávka interiéru Poděkování Paní Jarmila Podškubková pracovala pro město Kunovice 20 let od února roku K poslednímu červencovému dni 2011 odchází do důchodu. Ve svých pracovních povinnostech měla především agendu správy majetku města, působila jako bezpečnostní technik úřadu a úzce spolupracovala s hasiči. Kromě toho ještě řídila správu životního prostředí a hřbitovní agendu a léta připravovala městský zpravodaj Kunovjan tedy dosti značný rozsah práce. Spolupracovala s mnoha lidmi, komunikovala s občany a firmami, řešila v rámci své odbornosti trochu nepopulární agendu přestupky. Vždy s nadhledem a s odbornou znalostí věci. Dovolte mi, milá Jarko, jménem svým, jménem paní starostky a pana místostarosty i všech našich kolegů poděkovat Vám za ten velký kus odvedené práce pro město Kunovice. Všichni Vám přejeme hlavně hodně zdraví, radost z vnoučat a Vaší velké rodiny, pohodu a štěstí. Za vedení města Kunovice a zaměstnance města Kunovice Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice Souhlasí: se zateplením části severní obvodové zdi budovy na pozemku p. č. 24/1 za podmínky zřízení bezplatného věcného břemene na veškerou kanalizaci v majetku města nacházející se na pozemku p. č. 24/1 Navrhuje: řešit propojení ulic Na Karmaku a Derflanská tak, aby plánovaná komunikace neplnila funkci sběrné komunikace, která by mohla zvýšit intenzitu dopravy v dané lokalitě. Komunikační propojení řešit jako obytnou zónu, stavebně a režimově upravenou tak, aby bylo minimalizováno riziko zvýšení intenzity dopravy příjezdem k rozvojovým lokalitám pro bytovou výstavbu. Promíjí: Římskokatolické farnosti Kunovice platbu nájemného za užití Letního areálu pro Farní den 26. června 2011 zadávací a kvalifikační dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice, jejíž realizace bude podpořena z prostředků Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy č. 3 Udržitelné využívání zdrojů energie zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice spolufinancované z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury Nové vedení odboru V souvislosti s odchodem vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Jarmily Podškubkové do důchodu byl s účinností od 1. srpna 2011 Radou města Kunovice na základě výsledků výběrového řízení pověřen vedením tohoto odboru Ing. Josef Krupa. Ing. Josef Krupa dlouhodobě žije v Uherském Hradišti. Léta pracoval jako ředitel akciové společnosti Hrates, Uherské Hradiště. Problematiku správy majetku, odpadového hospodářství, pohřebnictví, čištění města, veřejného osvětlení a údržby zeleně velmi dobře zná a má zkušenosti s řízením většího kolektivu lidí. Je velmi komunikativní, ochotný a odborně na výši. Věřím, že své dlouholeté zkušenosti a znalosti zúročí ve své práci pro město Kunovice. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice strana 4 8/2011

5 Otázka pro zastupitele města Kunovice Členové zastupitelstva města tentokrát dostali nikoliv jednu, ale hned dvě otázky na společné téma: 1) Je v Kunovicích dostatek veřejné zeleně? 2) Měla by se koncepce zelených ploch do budoucna nějakým zásadním způsobem změnit? PhDr. Romana. Habartová Na tyto dvě otázky by se dalo odpovědět velmi stručně - 1) jak pro koho a 2) přiměřeně. Nutné je však uvědomovat si denně její nezbytnost, hledat a naplňovat kvalitní projekty, mít dostatek financí na její řešení, revitalizaci, obnovu, zakládání a údržbu. Současně je nutná i větší míra sebekultivovanosti a sebekázně každého z nás, abychom si ji sami neničili a nerozkrádali. V první řadě bychom si měli položit otázku, co to vlastně zeleň je, co je veřejná zeleň a co je jejím posláním tedy co by nám všem měla přinášet Za veřejnou či městskou zeleň můžeme považovat městské či příměstské lesíky, parky a zeleň v ulicích, spadají sem i toky řek a vodní plochy, mokřady, zahrady, trávníky. Patří sem i zeleň v zástavbách, ve dvorech. Zapomíná se na zeleň ve firmách, družstvech, na hřiště, hřbitovy, konkrétní stromy, křoviny a třeba i opuštěné plochy. Zeleň kolem by měla splňovat řadu funkcí. My jako městští obyvatelé-konzumenti očekáváme pod pojmem veřejná zeleň hlavně prostor k relaxaci a odpočinku. Odborníci by nám na tomto místě ale vyjmenovali řadu zásadních funkcí a jejich podkategorií. Zmiňme alespoň funkci ekologickou, sociální, ale i ekonomickou. Je dobře, že se do našeho slovníku od nejútlejšího věku stále častěji dostává slovo ekologie. Ekologické funkce zajišťuje veřejná zeleň jednak svými fyziologickými pochody (schopností zachycovat a pohlcovat škodlivé látky, napomáhá znečištěnému ovzduší, zeleň pomáhá ve snižování teploty a zvyšování vlhkosti ovzduší, produkuje kyslík). Pomáhá ve městě např. zlepšováním povrchového odtoku vod, chrání půdu proti erozi a zvyšuje kvalitu půdy. Sociální význam zeleně zahrnuje funkce rekreační, estetická i psychologická, ale třeba i hygienická (např. redukuje hluk). Zeleni bývají připisovány i funkce ekonomické, tedy nejenže každý špás něco stojí, ale tvorba a rozšiřování zeleně může mít dobrý dopad na zakládání nových pracovních míst, na zvyšování atraktivity prostoru pro nové bydlení, jako turistické destinace. Městská zeleň by měla být skutečným místem klidu a odpočinku několika generací, které vedle sebe žijí v jednom městě, dnes tolik přeplněném domy, chodníky, auty a silnicemi. Je jednoduché sednout do auta či na kolo a vyjet pár kilometrů za město. Ale mysleme i na stáří. S přibývajícími léty už to nebude tak snadné Braňme si proto a pěstujme kousek přírody, který si zaslouží každý z nás. Vytvářejme zákoutí, která nám poskytnou dostatečný pocit soukromí, ale i místa pro klidná posezení i společenská setkávání. Naše kunovská veřejná zeleň by se měla dotýkat nás všech. Nejen tedy jako důležitá otázka další kultivace našeho města, ale především svou skutečnou fyzickou zelení. Jako dítěti mi babička často říkala: Dívej se do zeleně Hladí, uklidňuje oči a uzdravuje duši! Myslím, že každý z nás, kdo se teď zadívá do zeleně listí stromů, do polí a trávníků a začne trošku (laicky) přemýšlet o smyslu zeleně, 8/2011 zjistí, že tomu tak doopravdy je. Škoda, že ji postrádáme v centru města. JUDr. Antonín Blažek ml. Domnívám se, že veřejné zeleně není nikdy dost. V případě Kunovic ale musíme vyjít z možných dispozičních řešení, které nám Kunovice a zejména jeho centrum nabízejí. Mám za to, že při srovnání okolních měst a obcí na tom nejsme nejhůře, ale je vždy co měnit k lepšímu. Ing. Pavel Vardan Domnívám se, že množství veřejné zeleně je v Kunovicích dostatečné, samozřejmě, pokud se necháme inspirovat některými jinými evropskými zeměmi, může toto tvrzení poněkud zaostávat. Vzhledem k velikosti katastru Kunovic a množství ploch, o které musí město pečovat, jsou náklady spojené s výsadbou a údržbou zelených ploch nemalé. Budováním nových lokalit klidových zón ve městě (lesopark u mokřadu Na Zelničkách, biokoridor Stará Hora-Petříkovec) se nám rozloha zeleně rozrůstá, jistě je to cesta správným směrem, bude ovšem nezbytné zefektivnit naši péči o tyto plochy, neboť stránka běžných příjmů našeho rozpočtu má již několik let klesající či stagnující charakter. Ing. Pavel Hašek Zeleně není v dnešním přetechnizovaném, vybetonovaném a vydlážděném světě nikdy dost. Ale teď vážně. Množství a kvalita zelených ploch musí být úměrná zejména finančním možnostem města, věnovaným na jejich údržbu (zastřihávání, zálivky, sečení, plení aj.) Jenom něco vysadit a pak se o to nestarat je scestné. Ale nezasvěcený si asi těžko dokáže představit částky na tyto činnosti vynakládané. Myslím, že v současnosti jsme se dostali k hranici toho, co lze z rozpočtu pro tuto oblast dobře zvládat. Zejména díky zeleným plochám nově zbudovaným v centru města (Panský dvůr, Komunitní centrum, sklep, búda ). Spolu s prostranstvím v okolí kostela a u městského úřadu tak střed města získal i díky zeleným plochám důstojnou tvář. A to je dobře. Do budoucna je ovšem potřeba skutečně pečlivě zvažovat budování nové zeleně, a to ve všech souvislostech. Právě s ohledem na finanční náročnost její údržby. A chtěl bych také apelovat na občany. Přiložme všichni ruku k dílu a dle svých schopností a možností pečujme o zeleň ve svém nejbližším okolí. Ušetřeme tak alespoň nějakou korunu z už tak napjatého rozpočtu města. Ne, že budeme jenom kritizovat, že to či ono není správně či včas posečeno nebo uklizeno. Vždyť péče o údržbu svého okolí, do něhož zeleň určitě patří, by měla být samozřejmostí pro každého dobrého Kunovjana. Je to přece naše město. Mgr. Ivana Majíčková I když jsme se snažili při všech investičních akcích zahrnout jako součást dodávky výsadbu zeleně, musím konstatovat, že ani tak jí není nikdy dost. Vzpomínám si na rok 1991, kdy jsem vycestovala do sousedního Rakouska a byla jsem úplně nadšená tím, jak byly městečka i obce pěkně upravené a vyzdobené květinami. dokončení na str. 6 strana 5

6 Pasování budoucích školáků Díky příznivému počasí mohlo probíhat letošní pasování školáků na školní zahradě, a to za přítomnosti rodičů i blízkých příbuzných. Děti postupně usedaly na slavnostní trůn, na kterém je ředitelka školy Alena Bočková pasovala na školáky. Popřála jim mnoho štěstí a úspěchů do dalších školních let a místostarosta Ing. Pavel Vardan předal šerpu. Nechybělo památkové foto s aktovkami, které si děti 1. září ponesou do školy. Na závěr jim třídní učitelky předaly trička s logem školy a knihu s věnováním. Druhá část odpoledne patřila všem dětem ze školky. Na zahradní slavnosti, která následovala, byla pro ně připravena soutěžní stanoviště v režii rodičů, kterým patří velký dík. Stejně tak panu Gomelskému za obstarání Kofoly pro všechny. Děti také měly možnost vyzkoušet trampolínu či vodu v bazéně. Nejen rodiče mohli ochutnat některé z pomazánek, které naše kuchařky připravují dětem na svačinku. Tímto příjemným odpolednem jsme se rozloučili s 45 předškolními dětmi, které nám velmi přirostly k srdci. Věříme, že z nich budou pilní a chytří žáci Informace pro rodiče nových dětí mateřské školy V týdnu od 22. do 26. srpna v době od 8 do 12 hodin si rodiče nových dětí mohou vyzvednout u ředitelky školy evidenční list dítěte. Vyplněný a potvrzený dětskou lékařkou jej přinesou 1. září do mateřské školy. Dále prosím rodiče, aby do 1. září oznámili do mateřské školy, kdy jejich dítě nastoupí, a to z důvodů nahlášení stravy. Adaptační období v měsíci září je velmi důležitým faktorem pro nástup dětí do mateřské školy. Jsou děti, které nemají problémy, jiným trvá i několik týdnů, než novému prostředí přivyknou. Pokud mají rodiče možnost, mohou si s dítětem pomalu zvykat na prostředí školy. V období od 1. do 9. září s ním mohou být od 8 a čas od času se přijdou pochlubit, co se všechno ve škole naučili. Velká gratulace patří Agátce Britaňákové, která vyhrála 1. místo v celorepublikové výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří. Tereza Havlíčková, MŠ Kunovice do 9 hodin ve třídě. V dalších týdnech mohou po dohodě s ředitelkou školy ponechat dítě jednu hodinu denně samotné ve třídě nebo i se stravou po celé dopoledne. Od 1. října začíná již normální docházka do mateřské školy. Zbytečné prodlužování pobytu rodičů s dítětem v mateřské škole není ku prospěchu věci. Věřím, že se vašim dětem bude v mateřské škole líbit. Na závěr dovolte, abych vás i vaše děti pozvala na vítací pohádku Povídejme si, děti. Akce se uskuteční v úterý 6. září v sále ZUŠ v 8.45 a v 9.45 hodin Za celý kolektiv školy se na spolupráci s Vámi těší Alena Bočková, ředitelka MŠ Otázka pro zastupitele města Kunovice dokončení ze str. 5 Byl to tenkrát velký rozdíl oproti našim obcím. Později při návštěvě Francie jsem obdivovala úžasné květinové záhony v centrech měst. Moc jsem si tenkrát přála, aby tomu tak bylo i u nás. Dnes mohu říci, že nám Kunovice rozkvetly. Když se teď projdu kolem Panského dvora nebo Duchovním parkem u kostela, připadám si jako tenkrát ve Francii. Mám z toho radost. Je pravda, že v centru města schází velký centrální park. Není však možné využívat k tomuto účelu okolí mokřadu, jak by si to možná někteří naši občané přáli. Z hlediska dotace, kterou jsme na úpravu této lokality dostali, je nutno tuto oblast chápat jako přírodní biotop se specifickým výskytem organismů. Je přirozeným prostředím celé řadě rostlin a živočichů. Není tedy možné udržovat zde posečené trávníky jako v parku. Narušili bychom toto přirozené prostředí a rovnováhu v něm. Konec konců dříve byly také dvě seče ročně a nikomu to nevadilo. O nejvhodnějším místě pro zbudování parku momentálně přemýšlíme. Až bude v provozu nádvoří Panského dvora, nynější využití Letního areálu jistě dozná změn a možná právě tento prostor by se dal k tomuto účelu využít. Je to jistě námět pro diskusi. Máte-li vy sami, vážení občané, námět, kde by mohl být park zbudován, napište na ovou adresu nebo přímo na městský úřad na odbor životního prostředí a správy majetku. No vida, jak se nám dnešní anketa pěkně rozběhla! Trochu jsem se bál, že díky prázdninám a dovoleným to bude s anketními odpověďmi v tomto čísle trochu problematické, ale nestalo se tak a já jsem tomu opravdu rád. Pokud budete chtít poslat tip na umístění plánovaného městského parku, můžete k tomu účelu využít také naší redakční adresu A hned k tomu můžete připsat také příští otázku pro členy zastupitelstva města Kunovice zatím jsem žádnou další nevymyslel - nenechte mě ve štychu! Přeji vám všem pěkný zbytek léta. Zdeněk Kučera strana 6 8/2011

7 Činnost zásahové jednotky JSDH Během prvního pololetí vyjížděli členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice k 24 represivním akcím. Přinášíme výčet některých z nich. Prvním výjezdem letošního roku byl již 10. ledna náročný zásah při požáru stolařské dílny v Kunovicích. Škoda na majetku byla vyčíslena na 1,5 mil. Kč, uchráněná hodnota činila 4 miliony korun. O tři dny později, 13. ledna, hasiči vyjeli k tragickému požáru rodinného domu v Hluku. V únoru, březnu a dubnu absolvovali hasiči několik výjezdů při likvidaci požárů travních ploch v Kunovicích i v Uherském Hradišti. Jejich příčinou byl stále se opakující nešvar, a to je pálení staré trávy, od kterého viníky neodradí ani pořádková pokuta. Předposlední březnový den se hasiči podíleli na likvidaci požáru bývalého sila v blízkosti nádraží ČD v Uherském Hradišti. Veselo měli naši chlapci také na apríla, když pomáhali při likvidaci soukromé skládky v Jarošově. Na dvoře rodinného domu hořelo vše možné i nemožné, požár nahlásila osoba, která pálila biologický odpad, a oheň podporovaný větrem se jí vymkl z kontroly. Zasahující hasiče, kteří museli pracovat v dýchacích přístrojích, ohrožovaly kromě jiného i vybuchující staré televizory. Na místě zasahovalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek. Unavení členové JSDH po akci v Chropyni Ve dnech dubna se členové JSDH podíleli na boji s požárem v Chropyni v podniku zpracovávajícím plasty. Šlo o ničivý požár, jaký údajně v posledních sto letech zlínský region nepamatuje. Výkon našich hasičů ocenil i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 18. května byla naše jednotka požádána Hasičským záchranným sborem Uherské Hradiště o pomoc při likvidaci následků havárie sportovního letadla, které spadlo do jezera v Ostrožské Nové Vsi. Při akci byly využity i dva záchranné čluny, které sloužily jako podložky pod křídly letadla vytaženého ze dna speciálním jeřábem. Dále naši příslušníci zajišťovali z člunu stabilitu letadla pomocí lana při přepravě jeřábem na břeh jezera. V květnu si hasiči ještě poradili se dvěma výjezdy k rojícím se včelám v blízkosti sportovní haly a u hřiště v ulici Na Konci. Ve čtvrtek 30. června vyjela v nočních hodinách jednotka do Polešovic k požáru přízemního rodinného domku. První červencový den byli hasiči povoláni k likvidaci spadlého stromu do Pastoušek. Zásahů a výjezdů se dle svých možností zúčastňovalo 17 členů JSDH. Nejvíc aktivní byl velitel jednotky Jiří Kohutič st x, dále Radek Rychtárech - 17 x, Zdeněk Kozelek - 16 x, Jiří Kohutič ml. a Libor Vaškůj - 15 x, Vít Kozelek a Lukáš Nemrava 14 x, Zbyněk Vávra - 13 x, Bronislav Kozelek, Jaroslav Nemrava a Ondřej Hráček 10 x atd. Mimo akce při výjezdech odpracovali členové JSDH desítky, ba i stovky brigádnických hodin při údržbě techniky, výstroje a výzbroje, adaptaci šatny, dvora či při školení jednotky. Na závěr chci trochu osvětlit situace, kdy požár je již uhašen nebo zlikvidován a hasiči z Kunovic, ale i jiných dobrovolných sborů vyjíždějí zbytečně. Především záleží, jak přesně Velitel JSDH Kunovice Jiří Kohutič st. přebírá z rukou hejtmana Zlínského kraje ocenění za činnost jednotky při likvidaci požáru v Chropyni. oznamovatel popíše místo a intenzitu požáru. Pokud je požár v obytných částech obcí, průmyslových nebo strojařských provozovnách, je vždy potřeba více chladicího média (vody) a operační důstojník nemá jinou možnost, než povolat dle svého mínění dostatek jednotek. Poplach a zprávy pro vybrané členy JSDH města Kunovice jsou aktualizovány operačním důstojníkem z krajského velitelství HZS ve Zlíně. Jaroslav Olbert Město Kunovice ve spolupráci s občanským sdružením Handrlák, o.s. FS Kunovjan a o.s. Přátelé verbuňku připravuje již tradiční akci ŠKOLA LIDOVÝCH TANCŮ ( tance veselské, bílovské, čardáš, lieskové a karičky) ve dnech 26. září 30. září 2011 v sále na Pálenici, vždy od hod. Bližší informace v Informačním centru v Kunovicích 8/2011 strana 7

8 IQ Star: je dobojováno Dva netbooky, volné vstupenky do aquaparku v Uherském Hradišti v hodnotě a Kč, poukázka na výběr knih v hodnotě Kč. To jsou odměny, kterých se dočkali nejúspěšnější žáci v naší celoroční soutěži IQ Star. Převzali je v úterý 28. června během slavnostního žákovského shromáždění. Že se ve druhém ročníku naší soutěže odehrával skutečně obrovský boj, dokazuje fakt, že na prvním stupni trojici nej-lepších dělil vždy jeden jediný bod. Zároveň se také ukázalo, že šanci uspět mají skutečně všichni žáci bez ohledu na věk - na druhém stupni se na prvních místech objevili sedmáci a osmáci, deváťáci skončili až daleko za nimi. Soutěží IQ Star chceme podporovat a motivovat talentované a nadané žáky. Na základě několika desítek kritérií (studijní výsledky, umístě-ní v olympiádách, ve sportovních i kulturních soutěžích, mi-mořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spolužáků ) se během celé-ho školního roku tvoří pořadí těch nejlepších. Na prvním stupni zvítězila Eva Blahušová, 5. tř. (149 bodů), druhý byl Petr Polách, 4. A (148 bodů), třetí místo obsadila Karolína Klišíková, 5. tř. (147 bodů). Na druhém stupni byl jako nejlepší vyhodnocen Radek Blahuš, 7. A (138 bodů), v pořadí druhé místo obsadila Lucie Hůtová, 8. B (123 bodů), třetí místo patří Alžbětě Šáchové, 7. B (120 bodů). Happening 2011 aneb Od rána až do noci Může to být mítink, příležitostné, mimořádné shromáždění. Ne-bo také používání netradičních uměleckých forem a prvků (na-příklad divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce. Takové definice najdete, když si na oblíbené Wikipedii zadáte heslo happening. Šokovat nebo provokovat diváky jsme rozhodně nechtěli, vtáhnout je do akce ale ano. Začali jsme v pátek 10. června ráno v osm, končili večer v deset a možná přitom mnozí byli happy, tedy šťastní. A jak jsme přítomné vtahovali do děje? Začali jsme našimi žáky. Už od rána jsme společně tvořili leporelo, kterým jsme společně bojovali proti hustotě silničního provozu ve městě. Na čtvrtky papíru jsme nejdřív my ve škole a poté i všichni, kteří zavítali na náš happe-ning, kreslili auta ve všech podobách. Zapojila se i starostka Ivana Majíčková a místostarosta Pavel Vardan. Leporelo jsme pak změřili a poslali na ministerstvo dopravy. S malou nadějí, že i tato aktivita může pomoct změnit situaci. Dopoledne si ještě každý z žáků vytvořil svoji vlastní papírovou knížku a zhlédli jsme dvě divadelní představení. Jedno se čtvrťáky nacvičila jejich třídní Ivana Janásová, druhé s dětmi ze školní družiny vychovatelka Hana Zuntová. Po poledni už začali chystat nejstarší žáci na tři desítky atrakcí a soutěží pro všechny příchozí. Připomeňme: motivem happeningu byla kniha, proto i všechny soutěže byly více či méně te-maticky propojeny se světem knihy. Herec Slováckého divadla Petr Čagánek četl dětem pohádky, několik pohádek jsme dokonce společně vytvořili a napsali. A tak tematicky mimo knihu stály během odpoledne jen dvě aktivity, při kterých se děti mohly svézt na ponících a na koňském povozu. S večerem ve školním areálu ubývalo dětí a přibývalo dospělých. V šest večer spustila oblíbená country a bluegrassová skupina Telegraf. Přítomné opět roztančily především naše vyučující. Přidali se naši nejmenší žáci i absolventi, u ohně se vedly desítky debat. Do areálu školy přišly ZŠ U Pálenice během odpoledne a večera odhadem na čtyři stovky návštěvníků. Nemusíte tomu věřit, ale stráv-li jsme víc než čtrnáct hodin ve škole a bavilo nás to. A úplně závěrem. Scénář celého dne vymyslela a úspěšně zrealizovala češtinářská sekce ve složení Libuše Kubenová, Martina Viceníková a Jan Kamrla. Matematička na stáži ve Velké Británii Díky společnosti Scio a aktivní účasti naší školy v projektu Dny rodičů v matematice se Mgr. Veronika Procházková mohla v květnu zúčastnit třítýdenní stáže zaměřené na výuku matematiky ve Velké Británii, konkrétně ve městě Bournemouth. Podělila se s námi o své zážitky a poznání: Bournemouth je přímořské rekreační město na jihu Anglie. Součástí projektu byl týdenní intenzivní jazykový kurz na Richard Language College. Studenti na jazykové škole pocházeli z různých koutů světa. Stěžejní část návštěvy se odehrávala na základní škole Avonbourne. Jedná se o dívčí školu s kapacitou cca 1000 žákyň ve věku let. Většinu času jsem strávila v matematické sekci, kde jsem měla dva týdny možnost pozorovat hodiny matematiky. V každé matematické třídě je k dispozici interaktivní a bílá popisovací tabule; obě jsou učiteli hojně využívány. Výuka většinou probíhala frontálně, občas ve skupinách. Na rozdíl od zvyku na českých školách, kde si žáci berou výukové materiály domů, anglické děti si vše nechávají ve škole a odnášejí si je jen podle potřeby. Na hodiny matematiky jsou žákyně rozděleny podle matematických schopností. Učitelé mají k dispozici velké množství výukových materiálů, ať už v tištěné anebo v softwarové podobě. Oproti českým školám je v Bournemouth běžné nošení školních uniforem. Stáž hodnotím jako velmi přínosnou a osobně i profesně obohacující. Přejala jsem nápady, jak pracovat a využívat efektivněji interaktivní tabuli. Zaujalo mě střídání aktivit v průběhu hodiny a zapojení her ve výuce. Za nemalou výhodu považuji množství výukových materiálů a doufám, že se blíží doba, kdy i český učitel bude mít na výběr ze širšího spektra materiálů. Mírným zklamáním pro mě bylo zjištění, že matema-tika není o nic atraktivnější pro britské děti než pro ty české. Mohu konstatovat, že to, co nám chybí nejvíce, je sebevědomí, dodává Mgr. Veronika Procházková. Do školy putovala další prestižní cena Trochu to je, a trochu není úspěch školy. Sedmák Radek Blahuš, mimo jiné vítěz celostátní soutěže rétorů Mladý Dé-mosthénes, převzal v pondělí 13. června z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka cenu, kterou Zlínský kraj uděluje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti a za mimo-řádný čin ve školním roce 2010/2011. Při ceremoniálu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě se tak dostal mezi patnáct vybraných žáků z celého kraje, kteří na tuto cenu dosáhli - pouze tři z nich jsou žáky základních škol, zbytek tvořili středoškoláci. Do soutěže Radka nominovala právě naše škola. V Radkově případě, a bylo tomu tak i v případě mnoha dalších oceněných, totiž platí, že je často obtížné rozlišit, kdy se jedná o školní a kdy už o mimoškolní aktivity. Potvrdila to i odborná porota, která ocenila všechny Radkovy triumfy. Jsme rádi, že odborníci ze Zlínského kraje dokázali ocenit všechny Radkovy úspěchy, a věříme, že jejich výčet se v příštím roce nezúží, řekl v této souvislosti ředitel školy Marek Tvrdoň. strana 8 8/2011

9 Exkurze do Kovosteelu Během celého školního roku žáci v naší škole třídí odpad. Proto na závěr školního roku zařídily třídní učitelky žákům 2. a 5. třídy exkurzi do Kovosteelu ve Starém Městě. Samotná exkurze se skládala ze dvou částí - z výukové části a prohlídky areálu prostřednictvím vyhlídkového ekovláčku. Během projížďky areálu vláčkem byl dětem podán odborný výklad o třídění a zpracování odpadu a o fungování společnosti. Součástí exkurze byla i zastávka na zahradě, prohlídka majáku i lodi s výstižným názvem Naděje. Loutkové divadlo V měsících dubnu a květnu se v 5. třídě uskutečnil projekt s názvem Loutkové divadlo. Žáci se rozdělili do čtyř skupin a v hodinách pracovních činností ušili a dotvořili maňáskové loutky společně s kulisami. Prostřednictvím hodin literatury zpracovali čtyři pohádky na divadelní scénář. Celý projekt byl pak završen představením pro žáky prvního stupně v podobě čtyř pohádek: O Červené karkulce, O perníkové chaloupce, O třech kůzlátkách a večerníčkovou pohádkou Bob a Bobek. Memoriál Petra Vařechy V úterý 28. června se uskutečnil Memoriál Petra Vařechy na školním hřišti ZŠ Červená cesta. V letošním roce se odehrály dva zápasy mezi oběma školami města. V prvním utkání změřili své síly žáci ze 4. až 6. ročníku. Vyhráli chlapci ze ZŠ Červená cesta v poměru 7:0. Do druhého zápasu nastoupili chlapci ze 7. až 9. ročníku, toto utkání také vyhráli žáci ZŠ Červená cesta v poměru 4:1. Vzhledem k tomu, že naše škola vyhrála oba zápasy, pohár zůstává doma! Poděkování patří Liboru Habartovi za odpískání obou zápasů. ZŠ Červená cesta KUNOVJAN Výlet do Jeseníků V pátek 17. června žáci deváté, osmé a sedmé třídy vyrazili na exkurzi na severní Moravu. První zastávkou byla Ruční papírna ve Velkých Losinách. Žáci se podrobně seznámili se zdejší výrobou. Další zastávkou byla PVE (přečerpávací vodní elektrárna) Dlouhé Stráně. Elektrárna se nachází nedaleko obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. V informačním centru žáci zhlédli film o budování elektrárny a jejím provozu. Pak se všichni vydali do nitra elektrárny, kde jsou instalovány turbíny. Následoval výjezd k dolní a horní nádrži. Horní nádrž leží v nadmořské výšce 1350 m n. m. Měli jsme štěstí, díky zlepšenému počasí byla vidět nejen celá nádrž, ale i nádherné panorama Hrubého Jeseníku včetně Petrových kamenů a nejvyšší hora Moravy Praděd. Někteří žáci neodolali možnosti oběhnout si celou horní nádrž, čekala je dráha dlouhá 742 m. Poslední zastávka byla v lázních v Karlově Studánce, kde je nejčistší vzduch ve střední Evropě. Žáci si lázně prohlédli a exkurzi zakončili sladkou tečkou v místních cukrárnách. Pak nás už čekala dlouhá cesta domů do Kunovic. Závěr školního roku 2010/2011 Předposlední den školy se žáci se svými učiteli sešli v tělocvičně, aby společně zakončili školní rok. Příprav se ujaly všechny třídy, které předvedly svá vystoupení, a celý program byl zpestřen karaoke písněmi našich nejlepších zpěváků. Písničku zazpívali prvňáčci, scénku o veliké řepě předvedli druháci a děvčata z uvedené třídy ještě zacvičila aerobic. Šestá třída přišla s hádankami ve formě převleku známých postav z televizních obrazovek, dívky ze 4. třídy zazpívaly písničku v angličtině a ty, které chodí do aerobiku, předvedly svou sestavu. Páťáci zatančili temperamentní africký tanec, který nacvičili v projektovém dni věnovaném Africe a vystřihli scénku v anglickém jazyce. Osmá třída byla opravdu originální, žáci nás přenesli do televizní soutěže Zariskuj, jež pobavila celou tělocvičnu. Dívky opět představily svůj taneční um na mix moderních skladeb. Skutečnost, že angličtina je v naší škole hrou, potvrdili sedmáci, kteří v angličtině zahráli téměř detektivku o upírech, již doplnili opravdu originálními rekvizitami a kostýmy. Ještě než přišli na řadu deváťáci, byla vyhodnocena soutěž Recyklohraní, které se účastnily různé třídy. Nejlepší soutěžící byli po zásluze odměněni dárky pro jednotlivce i celou třídu. Pěkné a skoro dojemné bylo poděkování našich deváťáků třídní učitelce a všem učitelům zakončené ve svižném rytmu karaoke písní. Skladbu Michala Davida s názvem Děti ráje zpívala už celá tělocvična a nezbylo než zamávat a jít domů s pocitem přátelství, veselosti a dobré nálady. 8/2011 strana 9

10 Přijetí žáků 9. tříd 9. třída, Základní škola U Pálenice, třídní učitelka Mgr. Libuše Kubenová 9. třída Základní škola Červená cesta, třídní učitelka Mgr. Marie Jurčeková strana 10 8/2011

11 Přijetí oceněných žáků Ocenění žáci společně s absolventy Základní školy umělecké výchovy Uherské Hradiště, pobočka Kunovice Město Kunovice ve spolupráci s občanským sdružením Handrlák, o.s. FS Kunovjan a o.s. Přátelé verbuňku ŠKOLA VERBUŇKU od pondělí 22. srpna do pátku 26. srpna 2011 pro chlapce do 8 let od 9.00 do hod. pro chlapce od 9 let do 15 let od do hod. pro zájemce od 15 let od do hod. Velký sál kulturního zařízení Pálenice 8/2011 strana 11

12 Přijetí oceněných žáků Seznam oceněných žáků ZŠ U Pálenice Radek Blahuš, 7.A za 1. místo v celostátním finále soutěže Mladý Demosthenes, 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd), Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Štěpánka Jakubcová, 7.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Kristýna Martinková.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Alžběta Šáchová, 7.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Patrik Blažek, 7.A za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Petr Šácha, 7.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Martin Hromada, 8.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Josef Paška, 8.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Ivana Mášová, 9.tř. za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev, vítězství v krajském finále soutěže jednotlivkyň Karolína Klišíková, 5. tř. - za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev, 2. místo v krajském finále soutěže jednotlivkyň Kristýna Tranová, 5. tř. - za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev Eliška Mášová, 4.A za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev, 1. místo v krajské literární soutěži Kde končí svět (kategorie třídy, próza) Lucie Hůtová, 8.B za 1. místo v krajské literární soutěži Kde končí svět (kategorie třídy, próza), 5. místo v mezinárodní literární soutěži Mladý umělec, čestné uznání v literární soutěži Na velkomoravském Veligradě Natálie Janíková, 2.A za 1. místo ve výtvarné soutěži Pohádky a říkadla Josefa Lady Kristýna Skopalová, 4.A za 1. místo ve výtvarné soutěži pořádané ZŠ Dolní Němčí Seznam oceněných žáků ZŠ Červená cesta Bistrá Veronika, 4. tř. za vzornou reprezentaci školy v soutěžích aerobiku (VZP L Diamonts aerobic tour), finálové kolo v Otrokovicích, 5. místo ve Valašském Meziříčí, 2. místo ve Velké nad Veličkou, finálové kolo v Uherském Ostrohu, finálové kolo ve Veselí nad Moravou, finále v Hluku 5. místo. Blažková Terezie, 4. tř. za vzornou reprezentaci školy v soutěžích aerobiku (VZP L Diamonts aerobic tour), 4. místo v Otrokovicích, finálové kolo Valašské Meziříčí, 5. místo ve Velké nad Veličkou, finálové kolo v Uherském Ostrohu, finálové kolo ve Veselí nad Moravou, finále v Hluku 6. místo Štefaníková Michaela, 4. tř. - za dosahování vzorných studijních výsledků po celou dobu školní docházky, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích (letos se zúčastnila Kinderiády, Olympiády v lehké atletice, kde obsadila 4. místo a soutěže ve šplhu Novoveském šplhounu (1. místo). Reprezentuje školu v soutěžích aerobiku. Johana Jelénková, 6. tř. za dosahování vzorných studijních výsledků během školní docházky a reprezentaci školy na okresním kole zeměpisné olympiády (11. místo). Krejčí Kateřina, 7. tř. - svými studijními výsledky patří mezi výborné žákyně naší školy, vzorně reprezentovala školu v okresním kole zeměpisné olympiády. Kvasnicová Lenka, 8 tř., - patří mezi nejlepší žáky ve třídě, je vzornou reprezentantkou školy v soutěžích aerobiku. Vždy milá, usměvavá, ochotná pomoci, zadané úkoly vždy plní ráda. Bistrý Dominik, 8 tř., - za velmi dobrý prospěch a chování po celou školní docházku a za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole zeměpisné olympiády. Lorenc Tomáš, 8 tř., - žák s velmi dobrým prospěchem, mezi jehož úspěchy patří účast na mistrovství ČR ve střeleckém víceboji ze vzduchových zbraní ( 5. místo), vzorně tak reprezentuje školu. Drštičková Hana, 9. tř. po celou dobu školní docházky má velmi dobrý prospěch potvrzený i výsledky testování žáků, ve kterých se vždy umístila na špici i v celorepublikovém srovnání. Vzorně reprezentovala školu v okresním kole olympiády v jazyce českém, kde vybojovala 2. místo a zajistila si účast i v krajském kole olympiády ve Zlíně. Kaštánková Nikola, 9. tř. během školní docházky do základní školy patřila mezi nejlepší žáky ve třídě, vždy měla výborný prospěch a její chování bylo vždy výborné. Ocenění žáci ZUŠ Uh. Hradiště pobočka Kunovice Soubor literárně dramatického oboru ZUŠ: Babinec a Jan - za účast na národní přehlídce dětských divadel DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 2011 s adaptací Werichova příběhu Tři sestry a jeden prsten Hana Drštičková - absolventka tanečního oboru, autorka loutek do představení, členka SLD Babinec a Jan Iva Gejdošová za postup do národního kola soutěže v přednesu poezie a prózy Wolkerův Prostějov, členka SLD Babinec a Jan Michaela Franková - absolventka hudebního oboru klavír, členka SLD Babinec a Jan Vendula Komárková - oceněna ve IV. kat. v krajském kole v recitaci, členka SLD Babinec a Jan Eva Osohová za postup do krajského kola WP, absolventka oboru sólový zpěv, členka SLD Babinec a Jan Jan Martásek - člen SLD Babinec a Jan Lucie Martinková - členka SLD Babinec a Jan Veronika Černá - absolventka hudebního oboru - keyboard Karolína Teimerová - za 3. místo v krajském kole ve hře na kytaru Kryštof Kocáb - získal čestné uznání v krajském kole v recitaci, III. kat. Natálie Janíková za účast v krajském kole v recitaci I. kategorie Monika Nemášová - absolventka literárně-dramatického oboru II. stupně ZUŠ Marcela Vlčnovská - absolventka literárně-dramatického oboru II. stupně ZUŠ Regina Kolůchová - absolventka literárně-dramatického oboru II. stupně ZUŠ strana 12 8/2011

13 Zušková vzpomínka Koncerty, besídky,vernisáže, soutěže, přehlídky, to vše patří k závěru školního roku na naší pobočce ZUŠ. Když k tomu přidáme ještě nějakou tu premiéru jako tomu bylo letos, výčet akcí je téměř hotový. Ale pojďme pěkně popořádku Koncert absolventů aneb Talentýny v sále na Pálenici se stal už zuškovou stálicí. V letošním roce patřilo pódium absolventce Michaele Frankové (klavír) a Veronice Černé (keyboard), Hance Drštičkové (tanec), Monice Nemášové a Regině Kolůchové (literárně dram. obor II. stupeň). Vedle nich zde vystoupila i absolventka v oboru sólový zpěv Eva Osohová, dechová sekce se představila prostřednictvím flétnového kvintetu a trubky Václava Martince, Petr Polách zde předvedl svou hru na klarinet a zahráli i naši nejmladší houslisté Klára Kopuncová a Mikuláš Fornůsek. Nejstarší žákyně tanečního oboru svým vystoupením na hudbu B.Řehoře Dřevo z javora ukončily celý koncert. Soubor Babinec a Jan nás reprezentoval ve Svitavách na národní přehlídce dětských souborů s představením Jana Wericha Tři sestry a jeden prsten, které měl možnost si zahrát i na hradě Buchlově v závěru měsíce. Iva Gejdošová KUNOVJAN na Wolkrově Prostějově úspěšně recitovala, stejně tak i v hradišťské Redutě na koncertu sólistů. Naše tanečnice se představily na prezentaci mikroregionu Dolní Poolšaví i v Klubu kultury v Uherském Hradišti v rámci koncertu Tanec, tanec. Literárně dramatický obor závěr roku pojal jako divadelní setkání a nabídl jej rodičům a veřejnosti jako ukázku práce sólových recitátorů a drobných dialogických hříček. Svou malou divadelní premiéru zde měla Eliška Martincová a Karolína Teimerová s hrou O žábě starostce, která vznikla podle textu Františka Nepila a závěr patřil jednoaktové premiéře hry Leonarda Cohena Nový krok, kterou nastudovaly absolventky II. stupně literárně dramatického oboru Monika Nemášová, Regina Kolůchová a Marcela Vlčnovská, a tím se vlastně rozloučily s dobou svého působení v ZUŠ. Hudebníci zvládli vedle přehrávkových zkoušek i zkoušek přijímacích také svoji závěrečnou besídku a výtvarníci otevřeli svou výstavu Barevné vidění v prostorách knihovny v Komunitním cenrtu. Zajděte tam, je na co se dívat. Poděkování všem aktivním žákům a jejich učitelům i pohodové prázdniny přeje jim i našim čtenářům Olga Strašáková Nelly Olbertová, nejmladší žákyně hry na keyboard, zahájila divadelní setkání v sále ZUŠ Absolventky II. stupně liter. dramatického oboru ZUŠ: M. Nemášová, M. Vlčnovská, R. Kolúchová, vyučující O. Strašáková O žábě starostce zahrály ve své premiéře Karolína Teimerová a Eliška Martincová Hana Drštičková - absolventka tanečního oboru ZUŠ při vystoupení na Talentýnách 8/2011 Foto: Iva Gejdošová strana 13

14 Jak to chodilo na kunovickém statku Dalším z řady pamětníků, který se uvolil pro čtenáře Kunovjanu zavzpomínat na to, jak kdysi vypadal život v Kunovicích, je František Hanáček. Jak sám říká, narodil se v roce 1936 v rolnické rodině. Jeho rodiče obdělávali více než čtyři hektary půdy a kromě toho ještě jako živnostníci provozovali dvě mlátičky na obilí a mlátičku na vojtěšku. V době mimosezónních prací řezali stavební dřevo i dřevo na topení. Že bych si nějak užíval dětských radovánek, to si ani nepamatuji. Na prvním místě byla škola, potom práce na poli a kolem dobytka, samozřejmá byla pomoc u mlátičky nebo při řezání dřeva dnešní děti si asi něco podobného neumí ani představit, probírá se myšlenkami pan Hanáček. Otec byl veliký dříč, vzpomíná náš dnešní pamětník, ale řídící hlavou rodiny byla matka. A právě ona rozhodla, že po dokončení devítileté školní docházky bude ze tří synů právě František pokračovat v hospodaření i provozování živnosti. Nastoupil do Zemědělské školy ve Starém Městě, po jejím skončení jak bylo tehdy u mladých mužů obvyklé následovaly dva roky vojenské presenční služby a po návratu z vojny začal pracovat jako brigádník na školním statku, v dnešním Panském dvoře. A právě to je téma našeho povídání. Jak a kdy vlastně vznikl školní statek? To je poněkud delší historie a navíc i dost složitá. Ale trochu jsem se jí zabýval, takže si k tomu můžeme něco říci. Po vzniku Československa až do roku 1923 patřil pod lichtenštejnský velkostatek, který měl centrum v Uherském Ostrohu, i statek v Kunovicích dnešní Panský dvůr. V roce 1923 v rámci pozemkové reformy došlo k parcelaci, část bývalých lichtenštejnských pozemků byla rozdělena Žáci Učňovské školy zemědělské v Kunovicích, rok 1954 Takhle se kdysi dojilo mléko mezi rolníky a část, včetně zahrady, zůstala spojená s kunovským starým panským dvorem. Zřejmě hned od roku 1923 začali na kunovickém statku hospodařit bratři Mayové. Těm patřilo hodně majetku po okolí, mimo jiné také staroměstský cukrovar. Pro pěstování cukrovky potřebovali pozemky, proto se v případě kunovského statku chopili příležitosti a hospodařili zde zřejmě až do roku 1937, kdy cukrovary ve Starém Městě, Bzenci a ještě další majetek rodiny Mayových koupila akciová společnost Rolnické cukrovarské podniky. Po válce se dostal kunovický statek opět do státní péče prostřednictvím Generálního ředitelství lesů a statků Praha. Oficiální název však byl Zemský školní statek Kunovice, jak se ostatně jmenoval již ve 30. letech. V roce 1948 vznikla Základní zemědělská škola. Sídlila u kunovského nádraží v místech, kde je dnes firma Tufír. Teoretická výuka by asi budoucím zemědělcům nestačila, proto byl kunovický statek, ten, který kdysi patřil Lichtenštejnům, proměněn na školní statek. Prvním ředitelem této školy a současně také školního statku byl pan Josef Zábranský. V roce 1954 se škola proměnila v Učňovskou školu zemědělskou a během tříletých učebních oborů poskytovala kvalifikaci mladým pracovníkům v zemědělství. Poslední ředitel školy a školního statku, Antonín Staroba, po delimitaci v roce 1959 a nařízeném předání školního statku pod Státní plemenářský statek Gottwaldov, ještě zřídil poslední cyklus tříleté školy. Po jeho skončení byla kunovská zemědělská škola převedena do Starého Města. Školní statek v Kunovicích tedy existoval od roku 1948 do roku Další změna nastala v roce 1960, když v rámci nově vzniklých krajů došlo k předání kunovského statku Státnímu statku Uherské Hradiště, v roce 1972 pak proběhla další změna majitelů kunovický starý Panský dvůr připadl pod Státní statek v Uherském Brodě. V roce 1992 se pak stal kunovský Panský dvůr majetkem Zemědělského sdružení a následně ZEVOS, a. s. Od posledně jmenované společnosti pak město Kunovice postupně vykupovalo objekty v areálu Panského dvora. Nějak se nám v tom historickém ohlédnutí ztratila vaše osoba Ale kdepak, to všechno spolu souvisí. Jak už jsem říkal, nastoupil jsem ve školním statku po návratu z vojny jako traktorista na brigádu, od roku 1958 jsem pak byl stálým zaměstnancem. Seznámil jsem se zde i se svou budoucí ženou. Také pocházela ze zemědělské rodiny, jejich osud byl od naší rodiny rozdílný v tom, že její otec nevstoupil do JZD, ale vynuceně podepsal převod polí i dobytka na statek. Vzali jsme se v roce 1960, vychovali dvě dcery a strávili spolu celý život až do léta loňského roku, kdy moje žena zemřela. strana 14 8/2011

15 Zpočátku jsme nějakou dobu bydleli u mých rodičů, potom přechodně v zahradě v domku u školního statku, několik roků v budově mlékárny v Kněžpoli. Šestnáct roků jsme bydleli v hradišťské Nádražní ulici a nakonec jsme si postavili vlastní dvoubytový dům. A mezitím byla práce, rodinné starosti s dětmi, zvyšování kvalifikace v různých kurzech, aby člověk nezůstal jen s tím, co se naučil ve škole život jako mnoho jiných. Dobrá, vraťme se tedy na školní statek. Jak se tam vlastně hospodařilo? Školní statek, tedy v době, kdy skutečně školním statkem byl, obhospodařoval celkem 120 hektarů pozemků včetně zahrady. Pracovalo zde cekem na třicet lidí, z toho tři tvořili vedení statku. Za jeho činnost a hospodaření odpovídali správci školního statku, z nichž prvním byl pan Buchta, dalším Vojtěch Ječmen a poslední Josef Majer. Jeho zástupcem byl Josef Trněný, specialista na živočišnou výrobu. Třetím členem vedení byl vedoucí účetní Stanislav Šmerda. Jedenáct lidí pracovalo v živočišné výrobě a zbytek v rostlinné a v zahradnictví, které bylo součástí statku, a to vedle restaurace Hájenka. Kromě stálých zaměstnanců měli na školním statku povinnou praxi žáci a žákyně ze zemědělské školy pracovali, kde bylo třeba: v rostlinné výrobě, v živočišné i v zahradě statku a získávali tak potřebné praktické zkušenosti. Co všechno se na statku pěstovalo a chovalo? Chovalo se zde přibližně 70 kusů skotu, z toho 30 dojnic a 40 kusů ostatního dobytka (telata, jalovice, býci). Kromě toho bylo na statku na 20 chovných prasnic a vepřů na výkrm. Rostlinná výroba se věnovala pěstování obilovin, kukuřice, cukrovky, brambor, vojtěšky, jetele a pokusně jsme tehdy pěstovali čirok. Zahradnictví bylo dobře zařízeno, včetně vytápěných skleníků se zděnou budovou, sklady pro závlahové zařízení či mechanizaci a nářadí. Mělo dvě části: jednak velký sad stromů, zejména meruňky, jabloně, hrušky a další ovoce, druhou částí byly pozemky určené pro pěstování kvítek, zeleniny i tabáku. Ve skleníku se pěstoval raný salát a sazenice pro polní zeleninu - jednalo se zejména o zelí, kapustu, květák a rajčata. Zahradnictví vedl uznávaný odborník a specialista Štěpán Bradáč. Školní statek byl zajetým a prosperujícím hospodářstvím, ale nové vedení, které přišlo po první delimitaci v roce 1959, z něj udělalo během necelého roku totální ruinu včetně zahrady. Byla na statku v té době nějaká mechanizace? Měnila se postupně, jak šel čas a s ním i technický pokrok. Nejlepší ilustrací je porovnání způsobu orby v časových etapách. Za Lichtenštejnů se oraly velké lány parními oračkami. Na dvou protilehlých stranách lánu stály parní stroje a ty mezi KUNOVJAN sebou střídavě tahaly lano s pluhem. Byl to pokrok orba byla hlubší, a tedy přinášela i lepší úrodu. Nevýhodou byla malá mobilita i složitá obsluha. Menší lány se obdělávaly pomocí volských spřežení. Za časů hospodaření bratří Mayů se k orbě používal těžký kolový traktor Hanomag s výkonem přes 100 Hp. Jeden traktorista nahradil obsluhu parních oraček, ale na menší lány se stále užívala volská spřežení. V době fungování školního statku se oralo dvěma traktory - Super 50 a Zetor 25 -, menší pole se obdělávala pomocí čtyř párů koní, včetně dvou hřebců. Staral se o ně Stanislav Smištík, který občas obveseloval pracovníky po práci zpěvem a hrou na mandolínu. Školní statek získával tehdy novou mechanizaci, dnes už by se jednalo o muzeální kusy pásová mlátička, senomet, sklízecí stroje, strojní dojení krav to vše usnadňovalo a zrychlovalo práci a také šetřilo množství pracovních sil. Jakým způsobem se organizovala práce? Práce na statku, zejména v rostlinné výrobě i v zahradnictví, byla samozřejmě podřízena ročním obdobím. V zimě se prováděla oprava a údržba strojů i stájí. Měli jsme smlouvu s kovářem Janem Konečným, který současně na učňovské škole dělal kovářského mistra a pro statek byl člověkem velmi užitečným. Přes zimu se uklízelo na sýpkách, látaly pytle zkrátka co bylo zapotřebí. Vzpomínám si na správce Josefa Majera, jak každé ráno projížděl na motocyklu po okolí, aby zkontroloval pozemky, a o sedmi hodinách už koňáci i všichni ostatní věděli, co budou ten den dělat, které nářadí či stroje budou potřebovat. Statek skutečně fungoval jako hodinky a pozdější delimitace a přesuny byly jen dalším a dalším krokem na cestě k úpadku, který skončil tak, jak si donedávna pamatujeme Panský dvůr prázdná zdevastovaná ruina uprostřed Kunovic. Vraťme se ještě k vám osobně. Vy jste spolu s někdejším školním statkem absolvoval všechny ty delimitace a přesuny, o nichž jste hovořil? Ne, ne, já jsem osobně zažil jen ty první dvě a při třetí, tedy když v roce 1972 statek přecházel pod Uherský Brod, jsem změnil zaměstnání. Krátkou dobu jsem jezdil se sanitkou a pak jsem dělal řidiče, skladníka, technika požární ochrany, promítače a řadu dalších činností pro potřeby ČSTV. Nakonec jsem se částečně k zemědělství vrátil, ale to bylo opravdu jen na několik let v důchodu. Zkoušel jsem v letech tak trochu hospodařit na vrácených pozemcích, ale dnešní doba už malým zemědělcům nepřeje. Jejich čas a tedy i můj už minul a všechno funguje jinak, než jak jsem to znal ze svého mládí. Neříkám, že je to horší či lepší než tehdy, je to jiné, a to musím spolu se svým věkem respektovat. Tak to zkrátka v životě každého z nás chodí. Děkuji Vám za zajímavé vzpomínání i za rozhovor. Zdeněk Kučera Slavnosti bratrství Čechů a Slováků 2011 V neděli 31. července se na Velké Javořině uskuteční tradiční Slavnosti Čechů a Slováků na Velké Javořině. V 9 hodin bude oficiální program zahájen položením kytic u památníku na česko-slovenské hranici a v 9.45 hodin začne tradičně bohatý kulturní a společenský program. V jeho rámci se návštěvníci slavností mohou těšit na vystoupení folklorních a hudebních souborů z obou stran hranice či řemeslný jarmark. Pro děti pořadatelé připravili spoustu her a zábavy. Chybět nebude bohatá nabídka občerstvení. Pro účastníky oslav bude na Velkou Javořinu zajištěna zdarma doprava autobusy ČSAD BUS Uherské Hradiště, které budou označeny symbolem Javořina 2011 s odjezdem z Kunovic v 7.40 hodin. Odjezd z Velké Javořiny je stanoven na hodin. Každý cestující u sebe musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. red 8/2011 strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce července oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 96 let Helena Miklíková 93 let Marie Spáčilová 80let Anna Mošťková Anna Komínková Marie Hráčková Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Úmrtí 75 let Miroslav Vávra František Bečica Marie Kaštánková Zdenka Hlušková Jarmila Bartošová 70 let Františka Schönbaumová Milada Blažková Marta Fojtová Anna Borková Antonie Haluzová Anna Chladníčková V průběhu měsíce června letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Aleš Hanzalík Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích v sobotu 9. července slavnostně přivítala starostka Mgr. Ivana Majíčková nové občánky Kunovic. Jsou jimi: Tobiáš Josef Fridrich, Šimon Chlumecký, Noemi Kramárová, Adam Nemrava, Martin Omelka a Theodora Kolaříková. Obřad zahájila přednesem ukolébavek Jana Skácela Mgr. Olga Strašáková, zazpívala Esterka Kocábová a hudební doprovod zajistila paní Jana Nožičková. Iva Lůčná, matrika Milostné Pražské Jezulátko V tomto letním čase prázdnin a dovolených můžeme při návštěvě Prahy vstoupit do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, kde se nachází půvabná soška malého Ježíše. Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte a mnozí se vracejí, aby poděkovali. Soška je vysoká 47 centimetrů, je dřevěná s povrchem modelovaným s barevného vosku. Představuje malé dítě, oblečené v dlouhou košilku, ze které vykukují bosé nožky. Pravicí Ježíšek žehná, zatímco levice drží zemský globus završený křížem celý náš svět spočívá v jeho ruce. Královské insignie vyjadřují víru společnou všem křesťanům víru v Ježíšovo božství. V něm se sám všemohoucí a vševládnoucí Bůh stal člověkem. Pražské Jezulátko pochází ze Španělska. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Podle další legendy vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy. Když se roku 1556 vévodkyně Marie Manrique de Lara vdávala do Čech, dostala sošku od své matky jako svatební dar. Její dcera Polyxena z Lobkovic pak vzácnou sošku darovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli noviciátu, aby se mladí řeholníci učili ctnostem od malého Ježíše. V té době zuřila v Evropě třicetiletá válka, a když saská vojska obsadila roku 1631 Prahu, nebyl ušetřen ani Ježíšek. V roce 1637, po svém návratu do Prahy, nalezl pohozenou sošku otec Cyril od Matky Boží, původem Lucemburčan. S bolestí však zjistil, že má Ježíšek ulomené obě ruce. Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny nové ručičky. Vynaložený zlaťák se bohatě vrátil, když začal Ježíšek žehnat klášteru, místním lidem i celé Praze. Byla mu připisována zázračná uzdravení a mimo jiné i záchrana Prahy při obležení Švédy roku Roku 1651 byla soška nošena jako poutník po pražských kostelích a roku 1655 slavnostně korunována pražským biskupem. Dnes připomíná tuto událost výroční slavnost, připadající na první květnovou neděli. Také v našem kostele sv. Petra a Pavla máme kopii této sošky Pražského Jezulátka. Je umístěna na dřevěném podstavci v přední části kostela vlevo, pod sochou sv. Josefa. Soška malého Ježíše je oblékána podle liturgického období do šatů různých barev. Nyní, v době liturgického mezidobí, je oblečena do šatů zelené barvy. Upřímná modlitba pronesená u této sošky může také být vyslyšena a přinést i zázračné uzdravení. P. Jaroslav Polách strana 16 8/2011

17 Středa PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 17:00 a 19:30 Americký dobrodružný film. Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. České titulky Mládeži přístupný Sobota KAZATEL 17:00 a 19:30 Film USA postapokalyptický sci-fi thriller zasazený do alternativního světa zpustošeného válkami mezi lidmi a upíry. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Městské informační centrum Kunovice nabízí pro prázdninové výpravy Turistickou mapu Chřiby a okolí. Mapa je uložena ve složce společně s 20 pohlednicemi a je ke koupi za 55 Kč Středa CZECH MADE MAN 19:30 Český film. Černá komedie sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka ke králi internetových domén. Mládeži do 15 let nevhodný Sobota ZKUS MĚ ROZESMÁT 19:30 Americká komedie. Plastický chirurg, který chodí s učitelkou ze školy, požádá svou asistentku, aby předstírala, bývalou manželku České titulky Mládeži přístupný Středa JSEM ČÍSLO ČTYŘI 19:30 Americký thriller. Příběh mladého muže, který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli usilujícími o jeho život. České titulky Mládeži přístupný Pro ukrácení dlouhé chvíle a připomínku prázdninových cest poslouží zejména těm nejmenším MINI PUZZLE s vyobrazením charakteristických míst trojměstí Kunovice, Staré město, Uherské Hradiště. Prodejní cena je 10 kč Sobota MEDVÍDEK PÚ 17:00 a 19:30 Americká animovaná komedie. Tento nový snímek oživuje nadčasové kouzlo, vtip a atmosféru krátkých filmů. Český dabing Mládeži přístupný Středa RYCHLE A ZBĚSILE 5 17:00 a 19:30 Akční film USA. Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a ve druhé třímají zbraň České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Sobota VODA PRO SLONY 19:30 Americká komedie. Výpravná romance z cirkusového prostředí o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa WESTERN STORY 17:00 a 19:30 Česká filmová komedie nabitá létem, s níž se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko... Mládeži přístupný Vstupné na všechna představení je 40 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 8/2011 strana 17

18 Pošta v Kunovicích existuje již 142 let Lexan Kunovice Prodej komůrkového polykarbonátu Lexan, PVC vlnek Salux, plexiskla a jiných plastů za super ceny! Kontakt: První zmínku o poštovních službách najdeme dokonce již v Bibli. Zakladatelem poselské pošty se udává perský král Kyros v roce 539 př.n.l. V římské říši se začaly používat k dopravě pošty již koňské povozy. První poštovní známka byla vydána v Londýně , oficiálně se začala používat První razítko začal používat anglický generální poštmistr Henri Bishop v roce V dávné minulosti se pro předávání zpráv používaly různé způsoby, kouřem, později se používali holubi, pěší nebo jezdečtí kurýři, nebo dostavníky a později vznikli pošťáci. První poštovní známka byla vydána v Londýně , oficiálně se začala používat První razítko začal používat anglický generální poštmistr Henri Bishop v roce Zahájení organizovaného poštovnictví v českých zemích souvisí z rokem V roce 1743 došlo s popudu Marie Terezie k úplnému postátnění pošty v celé monarchii. Došlo ke zřizování a rozšiřování poštovních tratí, stanic a sběren. V roce 1823 byly zřizovány spěšné koňské rychlíkové dostavníky; z Prahy do Brna údajně za 37 hodin Pony expres tažený koňmi v USA vznikal v létech Ještě v letech 1936 až 1938 byla u 7. dragounského jezdeckého pluku T.G. M. v Hodoníně v aktivní službě četa poštovních holubů! V září roku 1938 se poštovní holubi použili v Šluknovském výběžku Rumburku, když henleinovští ordneři napadli kasárna, poštu a celnici, kde sídlila jednotka SOS (stráž obrany státu). Protože bylo přerušeno telefonní spojení, muselo se k odeslání zpráv použít právě poštovních holubů. Zprávy se posílaly souběžně vždy po dvou holubech. Velitel vyslal první zprávu ve 14,45 hod. o situaci, která začíná být vážná, že henleinovci unesli do říše 627 českých občanů, že se začínají srocovat i před kasárnami. Druhá zpráva byla odeslána v 16,45 hod. a obsahovala sdělení, že vojáci opouštějí kasárna a ustupují. Obec Tupesy patřila pod nádražní poštu Staré Město. Do Tupes s poštovními zásilkami zajížděl na kole za každého počasí pan František Stašek z Kunovic, někdejší legenda poštovních doručovatelů v okrese. První poštovní úřad byl v Kunovicích otevřen ke dni , letos to bylo 142 let. Pošta sídlila také v budově bývalé radnice, nyní sídlí pošta v ulici Pekařská číslo popisné Velmi matně vzpomínám, jak modrý poštovní vůz se dvěma zapřaženými koňmi, který zastavoval z boku u pošty. Poštovní zřízenec vynášel nějaké balíky a balíčky, nejvíce mne zaujal vlající poštovní plášť. Mohlo to být kolem roku 1950 bylo to ještě před mým nástupem do 1. třídy Základní školy v Kunovicích. Velmi na mne stejně jako na další malé děti působila telefonní ústředna a připojování kolíků do jednotlivých zdířek při tvoření spojení klientovi mezi poštou Kunovice a dalším účastníkem. Zajímavé bylo také telefonování ze dvou telefonních budek a také lepení nálepek na balíky či razítkování dopisů či pohledů byla pro děti atrakce. Poštmistr kunovické pošty Tomáš Sedlář se v době fašistické okupace aktivně zúčastnil akcí odbojové organizace Obrana národa, byl zatčen a popraven v Norimberku dne Stejně tak byl zatčen poštovní doručovatel Antonín Gajda, ten zemřel v koncentráku ve Wohlau dne Stanice pro koňské poštovní dostavníky a poštovní vozy v Kunovicích byla prý údajně v bývalé hájence, kde se provádělo tzv. přepřažování koní, bohužel dnes je objekt zbořený. Na jeho místě stojí nyní nájemní dům. Tento objekt byl také pravděpodobně prvním domem postaveným zcela s pálených cihel v Kunovicích! Ten kdo dělal pošťáka byl v minulosti potřebnou a důležitou osobou. Zajímavé vzpomínky jsou také na podávání spěšných dopisů do železničních poštovních vagónů, tzv. železniční pošta. Později se pro zahraničí používala tzv. letecká pošta Par Avion. V minulosti se vyskytovaly mezi doručovateli zajímavé osoby. Dle informací dr. Slávka Štěrby byl nejzajímavějším doručovatelem v Kunovicích pan Kalný, který pocházel z Hluku, alespoň do školy chodil v Hluku. Jeho matka byla údajně Kunovjanka. Přestože mnoho do školy nechodil, byl schopný podle informace a příkazu poštmistra odevzdat poštu tam kam měl, hlavně důležitým osobám v Kunovicích. Aby mohl pan Kalný nadále vykonávat službu pošťáka doručovatele, požadoval po něm poštmistr přinést tzv. propouštěcí vysvědčení ze školy v Hluku. Protože ale jeho docházka byla tak jak u dalších chudých dětí špatná, tak se na vysvědčení objevily i nedostatečné. Přesto, ale pan Kalný požadoval vytrvale tento dokument, nevadilo mu že bude špatné, jenom chtěl do puntíku splnit požadavek svého přímého nadřízeného. Zda se na kunovické poště vyskytovali také skřítci či pošťáci typu pana Kolbaby z pohádky Karla Čapka, to se jaksi neví a ani se nic takového v pověstech nedochovalo. Pokud někdo ze čtenářů může poskytnout doplňující informace budu velmi rád, stejně pokud mi někdo zapůjčí neznámé fotografie související s poštou v Kunovicích. V nedávné minulosti se totiž v rámci všeobecného utajování nedoporučovalo poštovní úřady fotografovat. Jaroslav Olbert st. strana 18 8/2011

19 Čtení na dovolenou a prázdniny Nadešla doba prázdnin a dovolených. Málokdo si dokáže představit tento relax bez kvalitní četby, ať už knihy či časopisu. Městská knihovna Kunovice nabízí čtenářům na dovolenou několik knižních tipů. Pro nejmenší děti máme knihu s pohyblivými obrázky: Počítáme na statku - dopředu i pozpátku nebo Nové příběhy s veselým koncem, příběhy medvídka Pú, příběhy o víle Evelíně, leporela ve tvaru Hasič a Policie. Pro zahrádkáře jsme zakoupili publikaci Džemy, marmelády & čatní. Milovníci záhad a archeologie ocení knihu Philippa Vandenberga - Po stopách Tutanchamona. Kniha obsahuje nejznámější archeologická dobrodružství a s nimi spojené osudové příběhy velikánů archeologie. Pro všechny rodiče, kteří mají často nemocné dítě a chtějí zkusit přírodní léčbu, je připravena publikace Homeopatie a děti autora Tomáše Karhana. Další naučné knihy jsou např. Pletení košíků z papírových pramenů M. Králikové, pro milovníky hub Vaříme z exotických a léčivých hub nebo pro kutily z edice Hobík - 60 nejlepších tipů na opravy svépomocí. Chystá se Vaše dítě na karneval a docházejí vám nápady na masky? Nechte se inspirovat knihou Patricie Koubské - Převleky a masky pro každou příležitost. 8/2011 Letní půjčovní doba (1. července srpna): Pondělí hodin. Pátek hodin Současné knižní novinky v knihovně nabízí i několik titulů pro vášnivé čtenáře komiksů - např. dobrodružství legendárního reportéra Tintina, které vydává nakladatelství Albatros - Let 714 do Sydney, První kroky na Měsíci, Šperky madam Castafiore, Tintin a los Pícaros, Tintin v Americe. Dále komiks Šmoulové na plovárně, Texaské rodeo (nové příběhy Čtyřlístku), Egypt - komiksový rychlokurz Děsivých dějin či Futurama dobývá vesmír. Čtenáři románů se mohou těšit na knižní novinky Městská knihovna Kunovice oznamuje svým uživatelům, že ve dnech 15. až 28. srpna bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení. KUNOVJAN od renomovaných autorek - např. C. Coulter - Večerní hvězda, C. Swann - Rubínové intriky, L. Howard - Strážce úsvitu apod. Zajímavým románem je Spadané listí od autorky A. Y. Mah. Pravdivý příběh boje ženy za nezávislost, který se odehrává ve 20. století v Číně. Zajímavý je i románový debut novináře Davida Whitehouse - Postel. Autor zde řeší otázku, kvůli čemu v životě stojí za to vstát z postele. Kniha je napsaná formou retrospektivity. Kniha Zdeňka Mahlera Muž, který přežil Lidice, se stala podkladem pro filmové zpracování lidické tragédie. V knižních tipech nesmí chybět ani tituly zastupující historické romány - jde o nový román Ludmily Vaňkové - Dítě z Apulie - román zachycující významné události v českých zemích a Evropě za císaře Fridricha II. nebo historický román zachycující dobu po smrti císaře Rudolfa II. a krádež vzácné tzv. Ďáblovy bible - R. Dübell - Strážci Ďáblovy bible. Tvořivé dětské čtenáře určitě zaujmou knihy - M. Brýdová - Hrátky s FIMO hmotou, Šité šperky z korálků R. Flekové, Quilling pro děti G. Schmitta nebo kniha P. Pedevilla - Pappmaché a kašírování, pomocí něhož vzniknou ze zdánlivě nepotřebných předmětů, novin, lepidla na tapety, modelovací hmoty pappmaché a barev krásné výrobky. Úplný výčet knižních novinek naleznete na sociální síti Facebook nebo v našem katalogu na webu města Kunovice. Přijďte si půjčit knížky na dovolenou a při té příležitosti můžete zhlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru základní umělecké školy, která bude probíhat až do konce září Kateřina Bartošová, knihovnice Zprávy z centra Beruška V pátek 1. července se uskutečnilo v Centru pro matky s dětmi Beruška Pohádkové dopoledne. Děti si za pomoci maminek vytvořily moc hezké pohádkové loutky, které si poté odnesly domů. Po dobu letních prázdnin bude v Berušce každou středu od 10 do 12 hodin probíhat Tvořivé dopoledne. Pokaždé si vyrobíme něco jiného s ohledem na věk dětí. Ty se poté mohou vyřádit jak v herně, tak na našem hřišti. Zveme nejen nejmenší, ale i děti předškolního věku. A pokud by vám přece jen středa nevyhovovala, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do 12 hodin. V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na tel , případně na Věra Huspeninová, organizační pracovnice strana 19

20 Z Radvanic přivezl Pospíšil body V pátek 1. července nezačaly pro Honzu Pospíšila pouze prázdniny, ale také jeho oblíbený závod v Ostravě-Radvanicích. Okruh je přirovnáván k hořickému závodu 300 zatáček Gustava Havla, a je mu tedy přezdíváno Malé Hořice. Okruh je sice o 2 km kratší než hořický, ale v náročnosti si s ním v ničem nezadá. Dokonce i někteří z rodilých hořických jezdců radvanický závod odmítají absolvovat kvůli jeho náročnosti a také vzhledem ke klimatickým podmínkám, které tento závod obvykle provázejí. Od roku 2007, kdy byl tento přírodní okruh obnoven, zde jen jednou závodníkům počasí přálo nepršelo! Sobotní 1. trénink se odehrál - jak jinak - v režii počasí. Při zahájení sice nepršelo, takže se jelo na suchých pneumatikách, ale během tréninkových jízd se déšť přece jen spustil. To, co se potom odehrávalo na trati, se dá těžko popisovat. Honza, který jezdí na vodě stejně rychle jako na suchu, si podle neoficiálního měření mechaniků vyjel 8. místo. Mluvím o tom proto, že pořadatelé měli velmi špatně zajištěné měření času a Honza byl podle oficiální časomíry až 15. ze 45 přihlášených jezdců, dává nahlédnout do zákulisí závodů týmový šéf Pavel Pospíšil. Druhý trénink byl vyhlášený jako mokrý, takže závodníci, resp. mechanici přezouvali pneumatiky. Časomíra opět příliš nefungovala, ale Honza zajel opět velmi dobře (neoficiálně si vyjel 7. místo na startu), polepšil si o tři místa i v rámci oficiálního měření a startoval ze 12. pozice na startovním roštu. Závod byl odstartován jako mokrý a lze jen konstatovat, že mokrý je slabé slovo, protože z oblohy padaly šňůry vody. S organizátory a jejich časomírou se Honza popral po svém: vystartoval z jejich 12. místa, ale už během prvního kola se dostal na skvělé 4. místo. V průběhu dalších kol dojel závodníka jedoucího na třetím místě. Celá skupina dostihla jezdce, který byl o kolo zpět, a ten zamíchal kartami pořadí. Kolaři, jak jim říkáme, jsou na trati brzdou pro všechny závodníky. Jsou pomalejší, ale nikoho před sebe nepustí, takže každý závodník musí počkat na vhodnou chvíli k předjetí, vysvětluje Honza. Nakonec byl v tomto souboji s pomalejším závodníkem Honza předjet jezdcem, který jel na páté pozici, přesně podle rčení dva se perou a třetí se směje, a viděl, že šachovnicová vlajka jej v cíli závodu odmávala na 5. místě se ziskem 14 bodů. Samotný Honza sice tvrdí, že dojel AŽ na 5. místě, ale týmový manažer a táta Pavel Pospíšil to vidí trochu jinak: Ten výsledek je velmi slušný. Chtěli jsme sice získat bednu, ale je to sport se spoustou nepředvídatelných situací, a ty nám bohužel nepřály. Přesto považuji letošní Radvanice za hodně úspěšný závod. Další závod, který Honzu čeká, je Kopčianský rýchlostný motookruh, který se uskuteční ve dnech července, a tam má Honza možnost tzv. si spravit chuť, jak sám tvrdí. V minulém roce ho v samotném závodě zradila technika, ale tréninky byly nadmíru úspěšné. Jely se za deště a Honza si od zdejších diváků vysloužil přezdívku Kopčianský vodník - dokázal totiž na vodě zajet stejně rychlý čas jako na suchu. Kopčianský závod se jede v den Honzových narozenin a všichni z jeho stáje by si přáli, aby je oslavil na stupních určených třem nejlepším, tedy na bedně. O tom, zda se tohle přání podařilo naplnit, přineseme informaci v příštím čísle Kunovjanu. red Kunovští Orli se vracejí mezi krajskou elitu Florbalový oddíl FBK Kunovští Orli splnil úkol a po roce se vrací mezi krajskou elitu. Cesta za vytouženým postupem však byla více než trnitá. Týden před zahájením letní přípravy oddíl nečekaně postihla tragická událost. Petr Haluška, útočník Kunovských Orlů a především výborný kamarád, přišel tragicky o život. Celý oddíl tahle smutná událost velmi zasáhla a zcela ochromila. Nikdo tomu nejprve nechtěl ani věřit, tak velký šok to pro všechny byl. Většina hráčů neměla chuť a ani zájem připravovat se vůbec v dané situaci na sezónu, myšlenky všech byly zcela jinde. Po nějaké době jsme si však sedli a věděli, že musíme jít dál a bojovat i za Peťu, jak by si to jistě přál. Oslabený a vyčerpaný oddíl mužů i přesto vstoupil do nové sezóny v celkem solidní formě. Všichni věděli, že teď nebojují už jen za sebe, ale hlavně za Petra. Při žádném zápase dres s číslem 13 nemohl na střídačce chybět. Vůle hráčů po vítězství sílila zápas od zápasu a na závěr sezóny oddíl mužů již atakoval postupové příčky. FBK Kunovští Orli nakonec skončili v tabulce na třetím, tedy prvním nepostupovém místě. Měsíc po odehrání posledního zápasu je však všechno jinak. Oddíl z Dolního Němčí ohlásil, že končí, a to znamenalo, že postoupí první tři týmy. Tato zpráva pro hráče z Kunovic znamenala jediné postup a s ním spojený návrat mezi krajskou elitu! Hráči Kunovic tak mohou být spokojeni, splnili svůj velký cíl. Společný sen všech hráčů se naplnil a postup pro Peťu byl definitivně zpečetěn. V sobotu 27. srpna uspořádají FBK Kunovští Orli první ročník Memoriálu Petra Halušky. Memoriál má být především vzpomínkou na kamaráda a odkazem, který tady po Peťovi zůstane. Memoriál si totiž klade i za cíl finančně pomoci rozvoji mládežnického florbalu v Kunovicích. Účast přislíbila již teď většina oddílů z okolí a záštitu nad akcí samotnou převzala starostka města Kunovice paní Ivana Majíčková. Již teď jste všichni srdečně zváni. Jiří Pochylý, předseda FBK Kunovští Orli strana 20 8/2011

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 466/XXIII./2014 zprávu o činnosti Rady města od XXII. zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více