Odlétání na prázdniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odlétání na prázdniny"

Transkript

1 ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné akci, kterou pořádalo město Kunovice ve spolupráci se Slováckým aeroklubem už devátým rokem. Partnery letos byli nejen modeláři, hasiči a příslušníci policie, ale i Aircraft industries a.s. a Střední škola letecká. Obrázek svědčí o tom, že největší zájem byl o letadla letky KUNOVIAN AIR FORCE, která byla při této příležitosti představena veřejnosti. Především kluky zaujala vojenská verze letounu L - 410, jejíhož křtu se ujala starostka města Kunovice, Mgr. Ivana Majíčková, ředitelka Aircraft Industries a.s., Ilona Plšková, ředitel Střední školy letecké, Mgr. Hynek Horňáček, ředitel leteckého provozu Stanislav Sklenář a za parašutisty Petr Šťastný (zv. Happy), který celou akci organizačně skvěle zajistil. Tak tedy šťastný let a šťastný návrat z prázdnin. red NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Otázka zastupitelům str. 5-6 Informace z MŠ Činnost hasičů str. 6 str. 7 Aktuality ze škol str. 8-9 Přijetí žáků 9. tříd str. 10 Ocenění žáci str Zušková vzpomínka str. 13 Jak to chodilo na statku str Společenská kronika str. 16 Poštovní historie str. 18 Čtení na dovolenou str. 19 Sportovní aktuality str KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků Příští číslo vychází 26. srpna 2011, uzávěrka redakčních příspěvků 8. srpna Vybráno z usnesení 11. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu na pronájem reklamní plochy uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou EPS, s. r. o., Kunovice Smlouvu na pronájem reklamní plochy uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou GG ARCHICO, a. s., Uherské Hradiště Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště č. EKO/K29/2011 uzavřenou mezi městem Kunovice a městem Uherské Hradiště a za poskytnutou dotaci děkuje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o pronájmu programového vybavení Radnice VERA a podpoře provozu a užití IS Radnice VERA č. SWRp/09/44 mezi městem Kunovice a společností VERA, s. r. o., Lužná 2, Praha 6 Vokovice Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č o pojištění majetku města Kunovice mezi městem Kunovice a Pojišťovnou Generali, a. s., Praha, Bělehradská 132, v celkové částce pojistného ve výši Kč Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a Podnikatelským inkubátorem Kunovice Panský dvůr, s. r. o., Panská 25 Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a Radimem Novákem, Na Stráni 596, Uherské Hradiště Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Kunovice a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, na investiční akci Silnice I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření za podmínky, že doba platnosti bude určena do , v dalším stupni projektové dokumentace budou do dokumentace zapracovány požadavky města (přechod pro chodce na nám. Svobody apod.) Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou ACCON managers & partners, s. r. o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Matějská 2416/1, Praha 6, řešící zajištění zadavatelských činností přípravy a průběhu veřejné zakázky na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách spolufinancované z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury seznam členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice : Ing. Pavel Vardan (náhradnice Mgr. Ivana Majíčková), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam členů a jejich náhradníků hodnotící komise uchazečů na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice : Mgr. Ivana Majíčková (náhradník Ing. Pavel Vardan), Mgr. Rudolf Korábek (náhradník Ing. Josef Krupa), Ing. Pavel Hašek (náhradník Ing. Jaroslav Olbert), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam firem vyzvaných k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou RENARDS protender, s. r. o., IČ , DIČ CZ , se sídlem Vídeňská 7, Brno, řešící zajištění zadavatelských činností přípravy a průběhu veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách spolufinancované z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí seznam členů a jejich náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice : Mgr. Ivana Majíčková (náhradník Ing. Pavel Vardan), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam členů a jejich náhradníků hodnotící komise nabídek na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice : Ing. Pavel Vardan (náhradnice Mgr. Ivana strana 2 8/2011

3 Majíčková), Mgr. Ladislav Michek (náhradnice Ing. Andrea Hanáčková), Ing. Jaroslav Olbert (náhradnice Mgr. Olga Strašáková), Ing. Milan Valouch (náhradnice Ing. Blanka Cmajdálková), Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností (náhradník Zástupce firmy pověřené zadavatelskou činností) seznam firem vyzvaných k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou STRABAG, a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky, ulice Cecilka 386, Zlín, IČ , na realizaci akce Revitalizace ulice Na Dolině zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kunovice realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v rámci veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie mezi městem Kunovice a Základní školou, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Základní školou, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, a Mateřskou školou, Kunovice, Mládežnická 1621, příspěvková organizace kupní smlouvu mezi městem Kunovice a společností DEVA KUNOVJAN SCHŮZE RADY MĚSTA 25. srpna 2011 FM, s. r. o., Collo-louky 2140, Frýdek-Místek, na realizaci akce Dodávka 12 ks zásahových oděvů (TIGER PLUS) komplet s nápisem HASIČI, která bude z části hrazena z účelové neinvestiční dotace ze Zlínského kraje žádost o ukončení všech smluv uzavřených mezi městem Kunovice a společností E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na 39 odběrných míst s účinností k a na 1 odběrné místo s účinností k dle přiloženého seznamu, který je součásti tohoto usnesení Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a FLORSTYL, s. r. o., Havlíčkova 1, Uherské Hradiště, na výkon technického dozoru při realizaci akce Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 8. září 2011 Bere na vědomí: plnění usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá oznámení ředitele Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. p. 854 Radniční okénko Elektronická aukce poprvé v Kunovicích Úsporná opatření, slovní spojení skloňované v současné době snad ve všech pádech i na všech úrovních státní správy, samosprávy i podnikatelské sféry, provází taktéž veškerá konání při vynakládání prostředků z rozpočtu našeho města jak provozního, tak investičního charakteru. Základním nástrojem pro dosažení snížení ceny zakázek jsou výběrová řízení. V našem městě jich bylo realizováno velké množství, doposud všechny způsobem fyzického předání nabídek jednotlivých firem a následného posouzení hodnoticími komisemi. Zákon o veřejných zakázkách nabízí možnost konání takovýchto výběrových řízení formou elektronických aukcí (dále jen e-aukce), které jsou velmi efektivní a nabízejí možnost přímé účasti v reálném čase a místě pro dodavatele zvolené komodity a v přímém přenosu tak reagovat na nabídky konkurenčních firem. Tato forma je vhodná zejména při výběrových řízeních, kdy jediným kritériem výběru vítěze je dosažená cena a identifikace kvality soutěženého produktu je naprosto nezpochybnitelná, např. plyn, elektrická energie, služby mobilních operátorů apod. V poslední době se však e-aukce velmi rychle rozšiřují i na další druhy zboží a služeb. Město Kunovice si poprvé zvolilo realizaci veřejné zakázky malého rozsahu formou výběrového řízení prostřednictvím e-aukce při výběru dodavatele elektrické energie. Aby 8/2011 úspora nákladů byla maximální, byly do soutěže zahrnuty i všechny příspěvkové organizace zřízené městem, tzn. obě základní školy a škola mateřská. V první fázi přípravy byl proveden audit stávající spotřeby elektřiny městem a jeho školami, poté schválena zadávací dokumentace a v průběhu měsíce července 2011 pak realizována samotná aukce. Během hodinové dražby bylo dosaženo snížení celkové hodnoty objemu dodávky vůči ceně stávajícího dodavatele o Kč, což v procentuálním vyjádření činí úsporu 13,91%. Tento výsledek je úspěchem především v kontextu s dopady havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima a následného německého rozhodnutí odstavit v blízké budoucnosti své jaderné elektrárny, což přineslo růst ceny elektrické energie na evropských trzích o desítky procent. Povzbuzeni dosaženou úsporou hodláme rozšířit tento systém výběrového řízení také na další z nejvýznamnějších druhů spotřeby, a to na dodávky zemního plynu rovněž v součinnosti s příspěvkovými organizacemi města Kunovice. Nicméně počáteční nadšení poněkud mírní proslýchající se zprávy, že elektronické aukce jako forma výběrového řízení mají být modifikovány, věřím, že nikoliv směrem k horšímu. Doufám, že se obavy ukáží býti lichými a my budeme moci prostřednictvím e-aukcí v době stagnace příjmů do rozpočtu města alespoň částečně snižovat jeho výdajovou stránku. Ing. Pavel Vardan, místostarosta strana 3

4 informace ředitele Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o schválení projektu EU-Peníze školám financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podpořeného částkou ve výši Kč a získání dotace od Nadace Děti-kultura-sport ve výši Kč nabídku firmy Aircraft Industries, a. s., na odprodej vlečky a pozemků p. č. 3676/38, 3679/1, 3679/2, 3689 a 3676/39, vše v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště návrh plánovací smlouvy řešící výstavbu v lokalitě Na Bělince petici občanů proti zřízení místní komunikace a propojení ulice Na Karmaku Derflanská Zveřejňuje: záměr města na výpůjčku části pozemků p. č. 835/31 o výměře 2 m2 a p. č. 446/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Vybráno z usnesení II. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na realizaci dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr dodávka interiéru, akce je spolufinancovaná z Operačního programu Podnikání a inovace seznam vyzvaných firem ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr dodávka interiéru Poděkování Paní Jarmila Podškubková pracovala pro město Kunovice 20 let od února roku K poslednímu červencovému dni 2011 odchází do důchodu. Ve svých pracovních povinnostech měla především agendu správy majetku města, působila jako bezpečnostní technik úřadu a úzce spolupracovala s hasiči. Kromě toho ještě řídila správu životního prostředí a hřbitovní agendu a léta připravovala městský zpravodaj Kunovjan tedy dosti značný rozsah práce. Spolupracovala s mnoha lidmi, komunikovala s občany a firmami, řešila v rámci své odbornosti trochu nepopulární agendu přestupky. Vždy s nadhledem a s odbornou znalostí věci. Dovolte mi, milá Jarko, jménem svým, jménem paní starostky a pana místostarosty i všech našich kolegů poděkovat Vám za ten velký kus odvedené práce pro město Kunovice. Všichni Vám přejeme hlavně hodně zdraví, radost z vnoučat a Vaší velké rodiny, pohodu a štěstí. Za vedení města Kunovice a zaměstnance města Kunovice Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice Souhlasí: se zateplením části severní obvodové zdi budovy na pozemku p. č. 24/1 za podmínky zřízení bezplatného věcného břemene na veškerou kanalizaci v majetku města nacházející se na pozemku p. č. 24/1 Navrhuje: řešit propojení ulic Na Karmaku a Derflanská tak, aby plánovaná komunikace neplnila funkci sběrné komunikace, která by mohla zvýšit intenzitu dopravy v dané lokalitě. Komunikační propojení řešit jako obytnou zónu, stavebně a režimově upravenou tak, aby bylo minimalizováno riziko zvýšení intenzity dopravy příjezdem k rozvojovým lokalitám pro bytovou výstavbu. Promíjí: Římskokatolické farnosti Kunovice platbu nájemného za užití Letního areálu pro Farní den 26. června 2011 zadávací a kvalifikační dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice, jejíž realizace bude podpořena z prostředků Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy č. 3 Udržitelné využívání zdrojů energie zadávací dokumentaci stavby dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 38 v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice spolufinancované z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury Nové vedení odboru V souvislosti s odchodem vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Jarmily Podškubkové do důchodu byl s účinností od 1. srpna 2011 Radou města Kunovice na základě výsledků výběrového řízení pověřen vedením tohoto odboru Ing. Josef Krupa. Ing. Josef Krupa dlouhodobě žije v Uherském Hradišti. Léta pracoval jako ředitel akciové společnosti Hrates, Uherské Hradiště. Problematiku správy majetku, odpadového hospodářství, pohřebnictví, čištění města, veřejného osvětlení a údržby zeleně velmi dobře zná a má zkušenosti s řízením většího kolektivu lidí. Je velmi komunikativní, ochotný a odborně na výši. Věřím, že své dlouholeté zkušenosti a znalosti zúročí ve své práci pro město Kunovice. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice strana 4 8/2011

5 Otázka pro zastupitele města Kunovice Členové zastupitelstva města tentokrát dostali nikoliv jednu, ale hned dvě otázky na společné téma: 1) Je v Kunovicích dostatek veřejné zeleně? 2) Měla by se koncepce zelených ploch do budoucna nějakým zásadním způsobem změnit? PhDr. Romana. Habartová Na tyto dvě otázky by se dalo odpovědět velmi stručně - 1) jak pro koho a 2) přiměřeně. Nutné je však uvědomovat si denně její nezbytnost, hledat a naplňovat kvalitní projekty, mít dostatek financí na její řešení, revitalizaci, obnovu, zakládání a údržbu. Současně je nutná i větší míra sebekultivovanosti a sebekázně každého z nás, abychom si ji sami neničili a nerozkrádali. V první řadě bychom si měli položit otázku, co to vlastně zeleň je, co je veřejná zeleň a co je jejím posláním tedy co by nám všem měla přinášet Za veřejnou či městskou zeleň můžeme považovat městské či příměstské lesíky, parky a zeleň v ulicích, spadají sem i toky řek a vodní plochy, mokřady, zahrady, trávníky. Patří sem i zeleň v zástavbách, ve dvorech. Zapomíná se na zeleň ve firmách, družstvech, na hřiště, hřbitovy, konkrétní stromy, křoviny a třeba i opuštěné plochy. Zeleň kolem by měla splňovat řadu funkcí. My jako městští obyvatelé-konzumenti očekáváme pod pojmem veřejná zeleň hlavně prostor k relaxaci a odpočinku. Odborníci by nám na tomto místě ale vyjmenovali řadu zásadních funkcí a jejich podkategorií. Zmiňme alespoň funkci ekologickou, sociální, ale i ekonomickou. Je dobře, že se do našeho slovníku od nejútlejšího věku stále častěji dostává slovo ekologie. Ekologické funkce zajišťuje veřejná zeleň jednak svými fyziologickými pochody (schopností zachycovat a pohlcovat škodlivé látky, napomáhá znečištěnému ovzduší, zeleň pomáhá ve snižování teploty a zvyšování vlhkosti ovzduší, produkuje kyslík). Pomáhá ve městě např. zlepšováním povrchového odtoku vod, chrání půdu proti erozi a zvyšuje kvalitu půdy. Sociální význam zeleně zahrnuje funkce rekreační, estetická i psychologická, ale třeba i hygienická (např. redukuje hluk). Zeleni bývají připisovány i funkce ekonomické, tedy nejenže každý špás něco stojí, ale tvorba a rozšiřování zeleně může mít dobrý dopad na zakládání nových pracovních míst, na zvyšování atraktivity prostoru pro nové bydlení, jako turistické destinace. Městská zeleň by měla být skutečným místem klidu a odpočinku několika generací, které vedle sebe žijí v jednom městě, dnes tolik přeplněném domy, chodníky, auty a silnicemi. Je jednoduché sednout do auta či na kolo a vyjet pár kilometrů za město. Ale mysleme i na stáří. S přibývajícími léty už to nebude tak snadné Braňme si proto a pěstujme kousek přírody, který si zaslouží každý z nás. Vytvářejme zákoutí, která nám poskytnou dostatečný pocit soukromí, ale i místa pro klidná posezení i společenská setkávání. Naše kunovská veřejná zeleň by se měla dotýkat nás všech. Nejen tedy jako důležitá otázka další kultivace našeho města, ale především svou skutečnou fyzickou zelení. Jako dítěti mi babička často říkala: Dívej se do zeleně Hladí, uklidňuje oči a uzdravuje duši! Myslím, že každý z nás, kdo se teď zadívá do zeleně listí stromů, do polí a trávníků a začne trošku (laicky) přemýšlet o smyslu zeleně, 8/2011 zjistí, že tomu tak doopravdy je. Škoda, že ji postrádáme v centru města. JUDr. Antonín Blažek ml. Domnívám se, že veřejné zeleně není nikdy dost. V případě Kunovic ale musíme vyjít z možných dispozičních řešení, které nám Kunovice a zejména jeho centrum nabízejí. Mám za to, že při srovnání okolních měst a obcí na tom nejsme nejhůře, ale je vždy co měnit k lepšímu. Ing. Pavel Vardan Domnívám se, že množství veřejné zeleně je v Kunovicích dostatečné, samozřejmě, pokud se necháme inspirovat některými jinými evropskými zeměmi, může toto tvrzení poněkud zaostávat. Vzhledem k velikosti katastru Kunovic a množství ploch, o které musí město pečovat, jsou náklady spojené s výsadbou a údržbou zelených ploch nemalé. Budováním nových lokalit klidových zón ve městě (lesopark u mokřadu Na Zelničkách, biokoridor Stará Hora-Petříkovec) se nám rozloha zeleně rozrůstá, jistě je to cesta správným směrem, bude ovšem nezbytné zefektivnit naši péči o tyto plochy, neboť stránka běžných příjmů našeho rozpočtu má již několik let klesající či stagnující charakter. Ing. Pavel Hašek Zeleně není v dnešním přetechnizovaném, vybetonovaném a vydlážděném světě nikdy dost. Ale teď vážně. Množství a kvalita zelených ploch musí být úměrná zejména finančním možnostem města, věnovaným na jejich údržbu (zastřihávání, zálivky, sečení, plení aj.) Jenom něco vysadit a pak se o to nestarat je scestné. Ale nezasvěcený si asi těžko dokáže představit částky na tyto činnosti vynakládané. Myslím, že v současnosti jsme se dostali k hranici toho, co lze z rozpočtu pro tuto oblast dobře zvládat. Zejména díky zeleným plochám nově zbudovaným v centru města (Panský dvůr, Komunitní centrum, sklep, búda ). Spolu s prostranstvím v okolí kostela a u městského úřadu tak střed města získal i díky zeleným plochám důstojnou tvář. A to je dobře. Do budoucna je ovšem potřeba skutečně pečlivě zvažovat budování nové zeleně, a to ve všech souvislostech. Právě s ohledem na finanční náročnost její údržby. A chtěl bych také apelovat na občany. Přiložme všichni ruku k dílu a dle svých schopností a možností pečujme o zeleň ve svém nejbližším okolí. Ušetřeme tak alespoň nějakou korunu z už tak napjatého rozpočtu města. Ne, že budeme jenom kritizovat, že to či ono není správně či včas posečeno nebo uklizeno. Vždyť péče o údržbu svého okolí, do něhož zeleň určitě patří, by měla být samozřejmostí pro každého dobrého Kunovjana. Je to přece naše město. Mgr. Ivana Majíčková I když jsme se snažili při všech investičních akcích zahrnout jako součást dodávky výsadbu zeleně, musím konstatovat, že ani tak jí není nikdy dost. Vzpomínám si na rok 1991, kdy jsem vycestovala do sousedního Rakouska a byla jsem úplně nadšená tím, jak byly městečka i obce pěkně upravené a vyzdobené květinami. dokončení na str. 6 strana 5

6 Pasování budoucích školáků Díky příznivému počasí mohlo probíhat letošní pasování školáků na školní zahradě, a to za přítomnosti rodičů i blízkých příbuzných. Děti postupně usedaly na slavnostní trůn, na kterém je ředitelka školy Alena Bočková pasovala na školáky. Popřála jim mnoho štěstí a úspěchů do dalších školních let a místostarosta Ing. Pavel Vardan předal šerpu. Nechybělo památkové foto s aktovkami, které si děti 1. září ponesou do školy. Na závěr jim třídní učitelky předaly trička s logem školy a knihu s věnováním. Druhá část odpoledne patřila všem dětem ze školky. Na zahradní slavnosti, která následovala, byla pro ně připravena soutěžní stanoviště v režii rodičů, kterým patří velký dík. Stejně tak panu Gomelskému za obstarání Kofoly pro všechny. Děti také měly možnost vyzkoušet trampolínu či vodu v bazéně. Nejen rodiče mohli ochutnat některé z pomazánek, které naše kuchařky připravují dětem na svačinku. Tímto příjemným odpolednem jsme se rozloučili s 45 předškolními dětmi, které nám velmi přirostly k srdci. Věříme, že z nich budou pilní a chytří žáci Informace pro rodiče nových dětí mateřské školy V týdnu od 22. do 26. srpna v době od 8 do 12 hodin si rodiče nových dětí mohou vyzvednout u ředitelky školy evidenční list dítěte. Vyplněný a potvrzený dětskou lékařkou jej přinesou 1. září do mateřské školy. Dále prosím rodiče, aby do 1. září oznámili do mateřské školy, kdy jejich dítě nastoupí, a to z důvodů nahlášení stravy. Adaptační období v měsíci září je velmi důležitým faktorem pro nástup dětí do mateřské školy. Jsou děti, které nemají problémy, jiným trvá i několik týdnů, než novému prostředí přivyknou. Pokud mají rodiče možnost, mohou si s dítětem pomalu zvykat na prostředí školy. V období od 1. do 9. září s ním mohou být od 8 a čas od času se přijdou pochlubit, co se všechno ve škole naučili. Velká gratulace patří Agátce Britaňákové, která vyhrála 1. místo v celorepublikové výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří. Tereza Havlíčková, MŠ Kunovice do 9 hodin ve třídě. V dalších týdnech mohou po dohodě s ředitelkou školy ponechat dítě jednu hodinu denně samotné ve třídě nebo i se stravou po celé dopoledne. Od 1. října začíná již normální docházka do mateřské školy. Zbytečné prodlužování pobytu rodičů s dítětem v mateřské škole není ku prospěchu věci. Věřím, že se vašim dětem bude v mateřské škole líbit. Na závěr dovolte, abych vás i vaše děti pozvala na vítací pohádku Povídejme si, děti. Akce se uskuteční v úterý 6. září v sále ZUŠ v 8.45 a v 9.45 hodin Za celý kolektiv školy se na spolupráci s Vámi těší Alena Bočková, ředitelka MŠ Otázka pro zastupitele města Kunovice dokončení ze str. 5 Byl to tenkrát velký rozdíl oproti našim obcím. Později při návštěvě Francie jsem obdivovala úžasné květinové záhony v centrech měst. Moc jsem si tenkrát přála, aby tomu tak bylo i u nás. Dnes mohu říci, že nám Kunovice rozkvetly. Když se teď projdu kolem Panského dvora nebo Duchovním parkem u kostela, připadám si jako tenkrát ve Francii. Mám z toho radost. Je pravda, že v centru města schází velký centrální park. Není však možné využívat k tomuto účelu okolí mokřadu, jak by si to možná někteří naši občané přáli. Z hlediska dotace, kterou jsme na úpravu této lokality dostali, je nutno tuto oblast chápat jako přírodní biotop se specifickým výskytem organismů. Je přirozeným prostředím celé řadě rostlin a živočichů. Není tedy možné udržovat zde posečené trávníky jako v parku. Narušili bychom toto přirozené prostředí a rovnováhu v něm. Konec konců dříve byly také dvě seče ročně a nikomu to nevadilo. O nejvhodnějším místě pro zbudování parku momentálně přemýšlíme. Až bude v provozu nádvoří Panského dvora, nynější využití Letního areálu jistě dozná změn a možná právě tento prostor by se dal k tomuto účelu využít. Je to jistě námět pro diskusi. Máte-li vy sami, vážení občané, námět, kde by mohl být park zbudován, napište na ovou adresu nebo přímo na městský úřad na odbor životního prostředí a správy majetku. No vida, jak se nám dnešní anketa pěkně rozběhla! Trochu jsem se bál, že díky prázdninám a dovoleným to bude s anketními odpověďmi v tomto čísle trochu problematické, ale nestalo se tak a já jsem tomu opravdu rád. Pokud budete chtít poslat tip na umístění plánovaného městského parku, můžete k tomu účelu využít také naší redakční adresu A hned k tomu můžete připsat také příští otázku pro členy zastupitelstva města Kunovice zatím jsem žádnou další nevymyslel - nenechte mě ve štychu! Přeji vám všem pěkný zbytek léta. Zdeněk Kučera strana 6 8/2011

7 Činnost zásahové jednotky JSDH Během prvního pololetí vyjížděli členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice k 24 represivním akcím. Přinášíme výčet některých z nich. Prvním výjezdem letošního roku byl již 10. ledna náročný zásah při požáru stolařské dílny v Kunovicích. Škoda na majetku byla vyčíslena na 1,5 mil. Kč, uchráněná hodnota činila 4 miliony korun. O tři dny později, 13. ledna, hasiči vyjeli k tragickému požáru rodinného domu v Hluku. V únoru, březnu a dubnu absolvovali hasiči několik výjezdů při likvidaci požárů travních ploch v Kunovicích i v Uherském Hradišti. Jejich příčinou byl stále se opakující nešvar, a to je pálení staré trávy, od kterého viníky neodradí ani pořádková pokuta. Předposlední březnový den se hasiči podíleli na likvidaci požáru bývalého sila v blízkosti nádraží ČD v Uherském Hradišti. Veselo měli naši chlapci také na apríla, když pomáhali při likvidaci soukromé skládky v Jarošově. Na dvoře rodinného domu hořelo vše možné i nemožné, požár nahlásila osoba, která pálila biologický odpad, a oheň podporovaný větrem se jí vymkl z kontroly. Zasahující hasiče, kteří museli pracovat v dýchacích přístrojích, ohrožovaly kromě jiného i vybuchující staré televizory. Na místě zasahovalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek. Unavení členové JSDH po akci v Chropyni Ve dnech dubna se členové JSDH podíleli na boji s požárem v Chropyni v podniku zpracovávajícím plasty. Šlo o ničivý požár, jaký údajně v posledních sto letech zlínský region nepamatuje. Výkon našich hasičů ocenil i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 18. května byla naše jednotka požádána Hasičským záchranným sborem Uherské Hradiště o pomoc při likvidaci následků havárie sportovního letadla, které spadlo do jezera v Ostrožské Nové Vsi. Při akci byly využity i dva záchranné čluny, které sloužily jako podložky pod křídly letadla vytaženého ze dna speciálním jeřábem. Dále naši příslušníci zajišťovali z člunu stabilitu letadla pomocí lana při přepravě jeřábem na břeh jezera. V květnu si hasiči ještě poradili se dvěma výjezdy k rojícím se včelám v blízkosti sportovní haly a u hřiště v ulici Na Konci. Ve čtvrtek 30. června vyjela v nočních hodinách jednotka do Polešovic k požáru přízemního rodinného domku. První červencový den byli hasiči povoláni k likvidaci spadlého stromu do Pastoušek. Zásahů a výjezdů se dle svých možností zúčastňovalo 17 členů JSDH. Nejvíc aktivní byl velitel jednotky Jiří Kohutič st x, dále Radek Rychtárech - 17 x, Zdeněk Kozelek - 16 x, Jiří Kohutič ml. a Libor Vaškůj - 15 x, Vít Kozelek a Lukáš Nemrava 14 x, Zbyněk Vávra - 13 x, Bronislav Kozelek, Jaroslav Nemrava a Ondřej Hráček 10 x atd. Mimo akce při výjezdech odpracovali členové JSDH desítky, ba i stovky brigádnických hodin při údržbě techniky, výstroje a výzbroje, adaptaci šatny, dvora či při školení jednotky. Na závěr chci trochu osvětlit situace, kdy požár je již uhašen nebo zlikvidován a hasiči z Kunovic, ale i jiných dobrovolných sborů vyjíždějí zbytečně. Především záleží, jak přesně Velitel JSDH Kunovice Jiří Kohutič st. přebírá z rukou hejtmana Zlínského kraje ocenění za činnost jednotky při likvidaci požáru v Chropyni. oznamovatel popíše místo a intenzitu požáru. Pokud je požár v obytných částech obcí, průmyslových nebo strojařských provozovnách, je vždy potřeba více chladicího média (vody) a operační důstojník nemá jinou možnost, než povolat dle svého mínění dostatek jednotek. Poplach a zprávy pro vybrané členy JSDH města Kunovice jsou aktualizovány operačním důstojníkem z krajského velitelství HZS ve Zlíně. Jaroslav Olbert Město Kunovice ve spolupráci s občanským sdružením Handrlák, o.s. FS Kunovjan a o.s. Přátelé verbuňku připravuje již tradiční akci ŠKOLA LIDOVÝCH TANCŮ ( tance veselské, bílovské, čardáš, lieskové a karičky) ve dnech 26. září 30. září 2011 v sále na Pálenici, vždy od hod. Bližší informace v Informačním centru v Kunovicích 8/2011 strana 7

8 IQ Star: je dobojováno Dva netbooky, volné vstupenky do aquaparku v Uherském Hradišti v hodnotě a Kč, poukázka na výběr knih v hodnotě Kč. To jsou odměny, kterých se dočkali nejúspěšnější žáci v naší celoroční soutěži IQ Star. Převzali je v úterý 28. června během slavnostního žákovského shromáždění. Že se ve druhém ročníku naší soutěže odehrával skutečně obrovský boj, dokazuje fakt, že na prvním stupni trojici nej-lepších dělil vždy jeden jediný bod. Zároveň se také ukázalo, že šanci uspět mají skutečně všichni žáci bez ohledu na věk - na druhém stupni se na prvních místech objevili sedmáci a osmáci, deváťáci skončili až daleko za nimi. Soutěží IQ Star chceme podporovat a motivovat talentované a nadané žáky. Na základě několika desítek kritérií (studijní výsledky, umístě-ní v olympiádách, ve sportovních i kulturních soutěžích, mi-mořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spolužáků ) se během celé-ho školního roku tvoří pořadí těch nejlepších. Na prvním stupni zvítězila Eva Blahušová, 5. tř. (149 bodů), druhý byl Petr Polách, 4. A (148 bodů), třetí místo obsadila Karolína Klišíková, 5. tř. (147 bodů). Na druhém stupni byl jako nejlepší vyhodnocen Radek Blahuš, 7. A (138 bodů), v pořadí druhé místo obsadila Lucie Hůtová, 8. B (123 bodů), třetí místo patří Alžbětě Šáchové, 7. B (120 bodů). Happening 2011 aneb Od rána až do noci Může to být mítink, příležitostné, mimořádné shromáždění. Ne-bo také používání netradičních uměleckých forem a prvků (na-příklad divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce. Takové definice najdete, když si na oblíbené Wikipedii zadáte heslo happening. Šokovat nebo provokovat diváky jsme rozhodně nechtěli, vtáhnout je do akce ale ano. Začali jsme v pátek 10. června ráno v osm, končili večer v deset a možná přitom mnozí byli happy, tedy šťastní. A jak jsme přítomné vtahovali do děje? Začali jsme našimi žáky. Už od rána jsme společně tvořili leporelo, kterým jsme společně bojovali proti hustotě silničního provozu ve městě. Na čtvrtky papíru jsme nejdřív my ve škole a poté i všichni, kteří zavítali na náš happe-ning, kreslili auta ve všech podobách. Zapojila se i starostka Ivana Majíčková a místostarosta Pavel Vardan. Leporelo jsme pak změřili a poslali na ministerstvo dopravy. S malou nadějí, že i tato aktivita může pomoct změnit situaci. Dopoledne si ještě každý z žáků vytvořil svoji vlastní papírovou knížku a zhlédli jsme dvě divadelní představení. Jedno se čtvrťáky nacvičila jejich třídní Ivana Janásová, druhé s dětmi ze školní družiny vychovatelka Hana Zuntová. Po poledni už začali chystat nejstarší žáci na tři desítky atrakcí a soutěží pro všechny příchozí. Připomeňme: motivem happeningu byla kniha, proto i všechny soutěže byly více či méně te-maticky propojeny se světem knihy. Herec Slováckého divadla Petr Čagánek četl dětem pohádky, několik pohádek jsme dokonce společně vytvořili a napsali. A tak tematicky mimo knihu stály během odpoledne jen dvě aktivity, při kterých se děti mohly svézt na ponících a na koňském povozu. S večerem ve školním areálu ubývalo dětí a přibývalo dospělých. V šest večer spustila oblíbená country a bluegrassová skupina Telegraf. Přítomné opět roztančily především naše vyučující. Přidali se naši nejmenší žáci i absolventi, u ohně se vedly desítky debat. Do areálu školy přišly ZŠ U Pálenice během odpoledne a večera odhadem na čtyři stovky návštěvníků. Nemusíte tomu věřit, ale stráv-li jsme víc než čtrnáct hodin ve škole a bavilo nás to. A úplně závěrem. Scénář celého dne vymyslela a úspěšně zrealizovala češtinářská sekce ve složení Libuše Kubenová, Martina Viceníková a Jan Kamrla. Matematička na stáži ve Velké Británii Díky společnosti Scio a aktivní účasti naší školy v projektu Dny rodičů v matematice se Mgr. Veronika Procházková mohla v květnu zúčastnit třítýdenní stáže zaměřené na výuku matematiky ve Velké Británii, konkrétně ve městě Bournemouth. Podělila se s námi o své zážitky a poznání: Bournemouth je přímořské rekreační město na jihu Anglie. Součástí projektu byl týdenní intenzivní jazykový kurz na Richard Language College. Studenti na jazykové škole pocházeli z různých koutů světa. Stěžejní část návštěvy se odehrávala na základní škole Avonbourne. Jedná se o dívčí školu s kapacitou cca 1000 žákyň ve věku let. Většinu času jsem strávila v matematické sekci, kde jsem měla dva týdny možnost pozorovat hodiny matematiky. V každé matematické třídě je k dispozici interaktivní a bílá popisovací tabule; obě jsou učiteli hojně využívány. Výuka většinou probíhala frontálně, občas ve skupinách. Na rozdíl od zvyku na českých školách, kde si žáci berou výukové materiály domů, anglické děti si vše nechávají ve škole a odnášejí si je jen podle potřeby. Na hodiny matematiky jsou žákyně rozděleny podle matematických schopností. Učitelé mají k dispozici velké množství výukových materiálů, ať už v tištěné anebo v softwarové podobě. Oproti českým školám je v Bournemouth běžné nošení školních uniforem. Stáž hodnotím jako velmi přínosnou a osobně i profesně obohacující. Přejala jsem nápady, jak pracovat a využívat efektivněji interaktivní tabuli. Zaujalo mě střídání aktivit v průběhu hodiny a zapojení her ve výuce. Za nemalou výhodu považuji množství výukových materiálů a doufám, že se blíží doba, kdy i český učitel bude mít na výběr ze širšího spektra materiálů. Mírným zklamáním pro mě bylo zjištění, že matema-tika není o nic atraktivnější pro britské děti než pro ty české. Mohu konstatovat, že to, co nám chybí nejvíce, je sebevědomí, dodává Mgr. Veronika Procházková. Do školy putovala další prestižní cena Trochu to je, a trochu není úspěch školy. Sedmák Radek Blahuš, mimo jiné vítěz celostátní soutěže rétorů Mladý Dé-mosthénes, převzal v pondělí 13. června z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka cenu, kterou Zlínský kraj uděluje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti a za mimo-řádný čin ve školním roce 2010/2011. Při ceremoniálu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě se tak dostal mezi patnáct vybraných žáků z celého kraje, kteří na tuto cenu dosáhli - pouze tři z nich jsou žáky základních škol, zbytek tvořili středoškoláci. Do soutěže Radka nominovala právě naše škola. V Radkově případě, a bylo tomu tak i v případě mnoha dalších oceněných, totiž platí, že je často obtížné rozlišit, kdy se jedná o školní a kdy už o mimoškolní aktivity. Potvrdila to i odborná porota, která ocenila všechny Radkovy triumfy. Jsme rádi, že odborníci ze Zlínského kraje dokázali ocenit všechny Radkovy úspěchy, a věříme, že jejich výčet se v příštím roce nezúží, řekl v této souvislosti ředitel školy Marek Tvrdoň. strana 8 8/2011

9 Exkurze do Kovosteelu Během celého školního roku žáci v naší škole třídí odpad. Proto na závěr školního roku zařídily třídní učitelky žákům 2. a 5. třídy exkurzi do Kovosteelu ve Starém Městě. Samotná exkurze se skládala ze dvou částí - z výukové části a prohlídky areálu prostřednictvím vyhlídkového ekovláčku. Během projížďky areálu vláčkem byl dětem podán odborný výklad o třídění a zpracování odpadu a o fungování společnosti. Součástí exkurze byla i zastávka na zahradě, prohlídka majáku i lodi s výstižným názvem Naděje. Loutkové divadlo V měsících dubnu a květnu se v 5. třídě uskutečnil projekt s názvem Loutkové divadlo. Žáci se rozdělili do čtyř skupin a v hodinách pracovních činností ušili a dotvořili maňáskové loutky společně s kulisami. Prostřednictvím hodin literatury zpracovali čtyři pohádky na divadelní scénář. Celý projekt byl pak završen představením pro žáky prvního stupně v podobě čtyř pohádek: O Červené karkulce, O perníkové chaloupce, O třech kůzlátkách a večerníčkovou pohádkou Bob a Bobek. Memoriál Petra Vařechy V úterý 28. června se uskutečnil Memoriál Petra Vařechy na školním hřišti ZŠ Červená cesta. V letošním roce se odehrály dva zápasy mezi oběma školami města. V prvním utkání změřili své síly žáci ze 4. až 6. ročníku. Vyhráli chlapci ze ZŠ Červená cesta v poměru 7:0. Do druhého zápasu nastoupili chlapci ze 7. až 9. ročníku, toto utkání také vyhráli žáci ZŠ Červená cesta v poměru 4:1. Vzhledem k tomu, že naše škola vyhrála oba zápasy, pohár zůstává doma! Poděkování patří Liboru Habartovi za odpískání obou zápasů. ZŠ Červená cesta KUNOVJAN Výlet do Jeseníků V pátek 17. června žáci deváté, osmé a sedmé třídy vyrazili na exkurzi na severní Moravu. První zastávkou byla Ruční papírna ve Velkých Losinách. Žáci se podrobně seznámili se zdejší výrobou. Další zastávkou byla PVE (přečerpávací vodní elektrárna) Dlouhé Stráně. Elektrárna se nachází nedaleko obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. V informačním centru žáci zhlédli film o budování elektrárny a jejím provozu. Pak se všichni vydali do nitra elektrárny, kde jsou instalovány turbíny. Následoval výjezd k dolní a horní nádrži. Horní nádrž leží v nadmořské výšce 1350 m n. m. Měli jsme štěstí, díky zlepšenému počasí byla vidět nejen celá nádrž, ale i nádherné panorama Hrubého Jeseníku včetně Petrových kamenů a nejvyšší hora Moravy Praděd. Někteří žáci neodolali možnosti oběhnout si celou horní nádrž, čekala je dráha dlouhá 742 m. Poslední zastávka byla v lázních v Karlově Studánce, kde je nejčistší vzduch ve střední Evropě. Žáci si lázně prohlédli a exkurzi zakončili sladkou tečkou v místních cukrárnách. Pak nás už čekala dlouhá cesta domů do Kunovic. Závěr školního roku 2010/2011 Předposlední den školy se žáci se svými učiteli sešli v tělocvičně, aby společně zakončili školní rok. Příprav se ujaly všechny třídy, které předvedly svá vystoupení, a celý program byl zpestřen karaoke písněmi našich nejlepších zpěváků. Písničku zazpívali prvňáčci, scénku o veliké řepě předvedli druháci a děvčata z uvedené třídy ještě zacvičila aerobic. Šestá třída přišla s hádankami ve formě převleku známých postav z televizních obrazovek, dívky ze 4. třídy zazpívaly písničku v angličtině a ty, které chodí do aerobiku, předvedly svou sestavu. Páťáci zatančili temperamentní africký tanec, který nacvičili v projektovém dni věnovaném Africe a vystřihli scénku v anglickém jazyce. Osmá třída byla opravdu originální, žáci nás přenesli do televizní soutěže Zariskuj, jež pobavila celou tělocvičnu. Dívky opět představily svůj taneční um na mix moderních skladeb. Skutečnost, že angličtina je v naší škole hrou, potvrdili sedmáci, kteří v angličtině zahráli téměř detektivku o upírech, již doplnili opravdu originálními rekvizitami a kostýmy. Ještě než přišli na řadu deváťáci, byla vyhodnocena soutěž Recyklohraní, které se účastnily různé třídy. Nejlepší soutěžící byli po zásluze odměněni dárky pro jednotlivce i celou třídu. Pěkné a skoro dojemné bylo poděkování našich deváťáků třídní učitelce a všem učitelům zakončené ve svižném rytmu karaoke písní. Skladbu Michala Davida s názvem Děti ráje zpívala už celá tělocvična a nezbylo než zamávat a jít domů s pocitem přátelství, veselosti a dobré nálady. 8/2011 strana 9

10 Přijetí žáků 9. tříd 9. třída, Základní škola U Pálenice, třídní učitelka Mgr. Libuše Kubenová 9. třída Základní škola Červená cesta, třídní učitelka Mgr. Marie Jurčeková strana 10 8/2011

11 Přijetí oceněných žáků Ocenění žáci společně s absolventy Základní školy umělecké výchovy Uherské Hradiště, pobočka Kunovice Město Kunovice ve spolupráci s občanským sdružením Handrlák, o.s. FS Kunovjan a o.s. Přátelé verbuňku ŠKOLA VERBUŇKU od pondělí 22. srpna do pátku 26. srpna 2011 pro chlapce do 8 let od 9.00 do hod. pro chlapce od 9 let do 15 let od do hod. pro zájemce od 15 let od do hod. Velký sál kulturního zařízení Pálenice 8/2011 strana 11

12 Přijetí oceněných žáků Seznam oceněných žáků ZŠ U Pálenice Radek Blahuš, 7.A za 1. místo v celostátním finále soutěže Mladý Demosthenes, 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd), Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti Štěpánka Jakubcová, 7.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Kristýna Martinková.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Alžběta Šáchová, 7.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Patrik Blažek, 7.A za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Petr Šácha, 7.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 7. tříd) Martin Hromada, 8.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Josef Paška, 8.B za 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ (kategorie 8. tříd) Ivana Mášová, 9.tř. za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev, vítězství v krajském finále soutěže jednotlivkyň Karolína Klišíková, 5. tř. - za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev, 2. místo v krajském finále soutěže jednotlivkyň Kristýna Tranová, 5. tř. - za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev Eliška Mášová, 4.A za 7. místo v republikovém finále soutěže družstev sportovních gymnastek v Liberci, vítězství v krajském finále soutěže družstev, 1. místo v krajské literární soutěži Kde končí svět (kategorie třídy, próza) Lucie Hůtová, 8.B za 1. místo v krajské literární soutěži Kde končí svět (kategorie třídy, próza), 5. místo v mezinárodní literární soutěži Mladý umělec, čestné uznání v literární soutěži Na velkomoravském Veligradě Natálie Janíková, 2.A za 1. místo ve výtvarné soutěži Pohádky a říkadla Josefa Lady Kristýna Skopalová, 4.A za 1. místo ve výtvarné soutěži pořádané ZŠ Dolní Němčí Seznam oceněných žáků ZŠ Červená cesta Bistrá Veronika, 4. tř. za vzornou reprezentaci školy v soutěžích aerobiku (VZP L Diamonts aerobic tour), finálové kolo v Otrokovicích, 5. místo ve Valašském Meziříčí, 2. místo ve Velké nad Veličkou, finálové kolo v Uherském Ostrohu, finálové kolo ve Veselí nad Moravou, finále v Hluku 5. místo. Blažková Terezie, 4. tř. za vzornou reprezentaci školy v soutěžích aerobiku (VZP L Diamonts aerobic tour), 4. místo v Otrokovicích, finálové kolo Valašské Meziříčí, 5. místo ve Velké nad Veličkou, finálové kolo v Uherském Ostrohu, finálové kolo ve Veselí nad Moravou, finále v Hluku 6. místo Štefaníková Michaela, 4. tř. - za dosahování vzorných studijních výsledků po celou dobu školní docházky, reprezentaci školy ve sportovních soutěžích (letos se zúčastnila Kinderiády, Olympiády v lehké atletice, kde obsadila 4. místo a soutěže ve šplhu Novoveském šplhounu (1. místo). Reprezentuje školu v soutěžích aerobiku. Johana Jelénková, 6. tř. za dosahování vzorných studijních výsledků během školní docházky a reprezentaci školy na okresním kole zeměpisné olympiády (11. místo). Krejčí Kateřina, 7. tř. - svými studijními výsledky patří mezi výborné žákyně naší školy, vzorně reprezentovala školu v okresním kole zeměpisné olympiády. Kvasnicová Lenka, 8 tř., - patří mezi nejlepší žáky ve třídě, je vzornou reprezentantkou školy v soutěžích aerobiku. Vždy milá, usměvavá, ochotná pomoci, zadané úkoly vždy plní ráda. Bistrý Dominik, 8 tř., - za velmi dobrý prospěch a chování po celou školní docházku a za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole zeměpisné olympiády. Lorenc Tomáš, 8 tř., - žák s velmi dobrým prospěchem, mezi jehož úspěchy patří účast na mistrovství ČR ve střeleckém víceboji ze vzduchových zbraní ( 5. místo), vzorně tak reprezentuje školu. Drštičková Hana, 9. tř. po celou dobu školní docházky má velmi dobrý prospěch potvrzený i výsledky testování žáků, ve kterých se vždy umístila na špici i v celorepublikovém srovnání. Vzorně reprezentovala školu v okresním kole olympiády v jazyce českém, kde vybojovala 2. místo a zajistila si účast i v krajském kole olympiády ve Zlíně. Kaštánková Nikola, 9. tř. během školní docházky do základní školy patřila mezi nejlepší žáky ve třídě, vždy měla výborný prospěch a její chování bylo vždy výborné. Ocenění žáci ZUŠ Uh. Hradiště pobočka Kunovice Soubor literárně dramatického oboru ZUŠ: Babinec a Jan - za účast na národní přehlídce dětských divadel DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 2011 s adaptací Werichova příběhu Tři sestry a jeden prsten Hana Drštičková - absolventka tanečního oboru, autorka loutek do představení, členka SLD Babinec a Jan Iva Gejdošová za postup do národního kola soutěže v přednesu poezie a prózy Wolkerův Prostějov, členka SLD Babinec a Jan Michaela Franková - absolventka hudebního oboru klavír, členka SLD Babinec a Jan Vendula Komárková - oceněna ve IV. kat. v krajském kole v recitaci, členka SLD Babinec a Jan Eva Osohová za postup do krajského kola WP, absolventka oboru sólový zpěv, členka SLD Babinec a Jan Jan Martásek - člen SLD Babinec a Jan Lucie Martinková - členka SLD Babinec a Jan Veronika Černá - absolventka hudebního oboru - keyboard Karolína Teimerová - za 3. místo v krajském kole ve hře na kytaru Kryštof Kocáb - získal čestné uznání v krajském kole v recitaci, III. kat. Natálie Janíková za účast v krajském kole v recitaci I. kategorie Monika Nemášová - absolventka literárně-dramatického oboru II. stupně ZUŠ Marcela Vlčnovská - absolventka literárně-dramatického oboru II. stupně ZUŠ Regina Kolůchová - absolventka literárně-dramatického oboru II. stupně ZUŠ strana 12 8/2011

13 Zušková vzpomínka Koncerty, besídky,vernisáže, soutěže, přehlídky, to vše patří k závěru školního roku na naší pobočce ZUŠ. Když k tomu přidáme ještě nějakou tu premiéru jako tomu bylo letos, výčet akcí je téměř hotový. Ale pojďme pěkně popořádku Koncert absolventů aneb Talentýny v sále na Pálenici se stal už zuškovou stálicí. V letošním roce patřilo pódium absolventce Michaele Frankové (klavír) a Veronice Černé (keyboard), Hance Drštičkové (tanec), Monice Nemášové a Regině Kolůchové (literárně dram. obor II. stupeň). Vedle nich zde vystoupila i absolventka v oboru sólový zpěv Eva Osohová, dechová sekce se představila prostřednictvím flétnového kvintetu a trubky Václava Martince, Petr Polách zde předvedl svou hru na klarinet a zahráli i naši nejmladší houslisté Klára Kopuncová a Mikuláš Fornůsek. Nejstarší žákyně tanečního oboru svým vystoupením na hudbu B.Řehoře Dřevo z javora ukončily celý koncert. Soubor Babinec a Jan nás reprezentoval ve Svitavách na národní přehlídce dětských souborů s představením Jana Wericha Tři sestry a jeden prsten, které měl možnost si zahrát i na hradě Buchlově v závěru měsíce. Iva Gejdošová KUNOVJAN na Wolkrově Prostějově úspěšně recitovala, stejně tak i v hradišťské Redutě na koncertu sólistů. Naše tanečnice se představily na prezentaci mikroregionu Dolní Poolšaví i v Klubu kultury v Uherském Hradišti v rámci koncertu Tanec, tanec. Literárně dramatický obor závěr roku pojal jako divadelní setkání a nabídl jej rodičům a veřejnosti jako ukázku práce sólových recitátorů a drobných dialogických hříček. Svou malou divadelní premiéru zde měla Eliška Martincová a Karolína Teimerová s hrou O žábě starostce, která vznikla podle textu Františka Nepila a závěr patřil jednoaktové premiéře hry Leonarda Cohena Nový krok, kterou nastudovaly absolventky II. stupně literárně dramatického oboru Monika Nemášová, Regina Kolůchová a Marcela Vlčnovská, a tím se vlastně rozloučily s dobou svého působení v ZUŠ. Hudebníci zvládli vedle přehrávkových zkoušek i zkoušek přijímacích také svoji závěrečnou besídku a výtvarníci otevřeli svou výstavu Barevné vidění v prostorách knihovny v Komunitním cenrtu. Zajděte tam, je na co se dívat. Poděkování všem aktivním žákům a jejich učitelům i pohodové prázdniny přeje jim i našim čtenářům Olga Strašáková Nelly Olbertová, nejmladší žákyně hry na keyboard, zahájila divadelní setkání v sále ZUŠ Absolventky II. stupně liter. dramatického oboru ZUŠ: M. Nemášová, M. Vlčnovská, R. Kolúchová, vyučující O. Strašáková O žábě starostce zahrály ve své premiéře Karolína Teimerová a Eliška Martincová Hana Drštičková - absolventka tanečního oboru ZUŠ při vystoupení na Talentýnách 8/2011 Foto: Iva Gejdošová strana 13

14 Jak to chodilo na kunovickém statku Dalším z řady pamětníků, který se uvolil pro čtenáře Kunovjanu zavzpomínat na to, jak kdysi vypadal život v Kunovicích, je František Hanáček. Jak sám říká, narodil se v roce 1936 v rolnické rodině. Jeho rodiče obdělávali více než čtyři hektary půdy a kromě toho ještě jako živnostníci provozovali dvě mlátičky na obilí a mlátičku na vojtěšku. V době mimosezónních prací řezali stavební dřevo i dřevo na topení. Že bych si nějak užíval dětských radovánek, to si ani nepamatuji. Na prvním místě byla škola, potom práce na poli a kolem dobytka, samozřejmá byla pomoc u mlátičky nebo při řezání dřeva dnešní děti si asi něco podobného neumí ani představit, probírá se myšlenkami pan Hanáček. Otec byl veliký dříč, vzpomíná náš dnešní pamětník, ale řídící hlavou rodiny byla matka. A právě ona rozhodla, že po dokončení devítileté školní docházky bude ze tří synů právě František pokračovat v hospodaření i provozování živnosti. Nastoupil do Zemědělské školy ve Starém Městě, po jejím skončení jak bylo tehdy u mladých mužů obvyklé následovaly dva roky vojenské presenční služby a po návratu z vojny začal pracovat jako brigádník na školním statku, v dnešním Panském dvoře. A právě to je téma našeho povídání. Jak a kdy vlastně vznikl školní statek? To je poněkud delší historie a navíc i dost složitá. Ale trochu jsem se jí zabýval, takže si k tomu můžeme něco říci. Po vzniku Československa až do roku 1923 patřil pod lichtenštejnský velkostatek, který měl centrum v Uherském Ostrohu, i statek v Kunovicích dnešní Panský dvůr. V roce 1923 v rámci pozemkové reformy došlo k parcelaci, část bývalých lichtenštejnských pozemků byla rozdělena Žáci Učňovské školy zemědělské v Kunovicích, rok 1954 Takhle se kdysi dojilo mléko mezi rolníky a část, včetně zahrady, zůstala spojená s kunovským starým panským dvorem. Zřejmě hned od roku 1923 začali na kunovickém statku hospodařit bratři Mayové. Těm patřilo hodně majetku po okolí, mimo jiné také staroměstský cukrovar. Pro pěstování cukrovky potřebovali pozemky, proto se v případě kunovského statku chopili příležitosti a hospodařili zde zřejmě až do roku 1937, kdy cukrovary ve Starém Městě, Bzenci a ještě další majetek rodiny Mayových koupila akciová společnost Rolnické cukrovarské podniky. Po válce se dostal kunovický statek opět do státní péče prostřednictvím Generálního ředitelství lesů a statků Praha. Oficiální název však byl Zemský školní statek Kunovice, jak se ostatně jmenoval již ve 30. letech. V roce 1948 vznikla Základní zemědělská škola. Sídlila u kunovského nádraží v místech, kde je dnes firma Tufír. Teoretická výuka by asi budoucím zemědělcům nestačila, proto byl kunovický statek, ten, který kdysi patřil Lichtenštejnům, proměněn na školní statek. Prvním ředitelem této školy a současně také školního statku byl pan Josef Zábranský. V roce 1954 se škola proměnila v Učňovskou školu zemědělskou a během tříletých učebních oborů poskytovala kvalifikaci mladým pracovníkům v zemědělství. Poslední ředitel školy a školního statku, Antonín Staroba, po delimitaci v roce 1959 a nařízeném předání školního statku pod Státní plemenářský statek Gottwaldov, ještě zřídil poslední cyklus tříleté školy. Po jeho skončení byla kunovská zemědělská škola převedena do Starého Města. Školní statek v Kunovicích tedy existoval od roku 1948 do roku Další změna nastala v roce 1960, když v rámci nově vzniklých krajů došlo k předání kunovského statku Státnímu statku Uherské Hradiště, v roce 1972 pak proběhla další změna majitelů kunovický starý Panský dvůr připadl pod Státní statek v Uherském Brodě. V roce 1992 se pak stal kunovský Panský dvůr majetkem Zemědělského sdružení a následně ZEVOS, a. s. Od posledně jmenované společnosti pak město Kunovice postupně vykupovalo objekty v areálu Panského dvora. Nějak se nám v tom historickém ohlédnutí ztratila vaše osoba Ale kdepak, to všechno spolu souvisí. Jak už jsem říkal, nastoupil jsem ve školním statku po návratu z vojny jako traktorista na brigádu, od roku 1958 jsem pak byl stálým zaměstnancem. Seznámil jsem se zde i se svou budoucí ženou. Také pocházela ze zemědělské rodiny, jejich osud byl od naší rodiny rozdílný v tom, že její otec nevstoupil do JZD, ale vynuceně podepsal převod polí i dobytka na statek. Vzali jsme se v roce 1960, vychovali dvě dcery a strávili spolu celý život až do léta loňského roku, kdy moje žena zemřela. strana 14 8/2011

15 Zpočátku jsme nějakou dobu bydleli u mých rodičů, potom přechodně v zahradě v domku u školního statku, několik roků v budově mlékárny v Kněžpoli. Šestnáct roků jsme bydleli v hradišťské Nádražní ulici a nakonec jsme si postavili vlastní dvoubytový dům. A mezitím byla práce, rodinné starosti s dětmi, zvyšování kvalifikace v různých kurzech, aby člověk nezůstal jen s tím, co se naučil ve škole život jako mnoho jiných. Dobrá, vraťme se tedy na školní statek. Jak se tam vlastně hospodařilo? Školní statek, tedy v době, kdy skutečně školním statkem byl, obhospodařoval celkem 120 hektarů pozemků včetně zahrady. Pracovalo zde cekem na třicet lidí, z toho tři tvořili vedení statku. Za jeho činnost a hospodaření odpovídali správci školního statku, z nichž prvním byl pan Buchta, dalším Vojtěch Ječmen a poslední Josef Majer. Jeho zástupcem byl Josef Trněný, specialista na živočišnou výrobu. Třetím členem vedení byl vedoucí účetní Stanislav Šmerda. Jedenáct lidí pracovalo v živočišné výrobě a zbytek v rostlinné a v zahradnictví, které bylo součástí statku, a to vedle restaurace Hájenka. Kromě stálých zaměstnanců měli na školním statku povinnou praxi žáci a žákyně ze zemědělské školy pracovali, kde bylo třeba: v rostlinné výrobě, v živočišné i v zahradě statku a získávali tak potřebné praktické zkušenosti. Co všechno se na statku pěstovalo a chovalo? Chovalo se zde přibližně 70 kusů skotu, z toho 30 dojnic a 40 kusů ostatního dobytka (telata, jalovice, býci). Kromě toho bylo na statku na 20 chovných prasnic a vepřů na výkrm. Rostlinná výroba se věnovala pěstování obilovin, kukuřice, cukrovky, brambor, vojtěšky, jetele a pokusně jsme tehdy pěstovali čirok. Zahradnictví bylo dobře zařízeno, včetně vytápěných skleníků se zděnou budovou, sklady pro závlahové zařízení či mechanizaci a nářadí. Mělo dvě části: jednak velký sad stromů, zejména meruňky, jabloně, hrušky a další ovoce, druhou částí byly pozemky určené pro pěstování kvítek, zeleniny i tabáku. Ve skleníku se pěstoval raný salát a sazenice pro polní zeleninu - jednalo se zejména o zelí, kapustu, květák a rajčata. Zahradnictví vedl uznávaný odborník a specialista Štěpán Bradáč. Školní statek byl zajetým a prosperujícím hospodářstvím, ale nové vedení, které přišlo po první delimitaci v roce 1959, z něj udělalo během necelého roku totální ruinu včetně zahrady. Byla na statku v té době nějaká mechanizace? Měnila se postupně, jak šel čas a s ním i technický pokrok. Nejlepší ilustrací je porovnání způsobu orby v časových etapách. Za Lichtenštejnů se oraly velké lány parními oračkami. Na dvou protilehlých stranách lánu stály parní stroje a ty mezi KUNOVJAN sebou střídavě tahaly lano s pluhem. Byl to pokrok orba byla hlubší, a tedy přinášela i lepší úrodu. Nevýhodou byla malá mobilita i složitá obsluha. Menší lány se obdělávaly pomocí volských spřežení. Za časů hospodaření bratří Mayů se k orbě používal těžký kolový traktor Hanomag s výkonem přes 100 Hp. Jeden traktorista nahradil obsluhu parních oraček, ale na menší lány se stále užívala volská spřežení. V době fungování školního statku se oralo dvěma traktory - Super 50 a Zetor 25 -, menší pole se obdělávala pomocí čtyř párů koní, včetně dvou hřebců. Staral se o ně Stanislav Smištík, který občas obveseloval pracovníky po práci zpěvem a hrou na mandolínu. Školní statek získával tehdy novou mechanizaci, dnes už by se jednalo o muzeální kusy pásová mlátička, senomet, sklízecí stroje, strojní dojení krav to vše usnadňovalo a zrychlovalo práci a také šetřilo množství pracovních sil. Jakým způsobem se organizovala práce? Práce na statku, zejména v rostlinné výrobě i v zahradnictví, byla samozřejmě podřízena ročním obdobím. V zimě se prováděla oprava a údržba strojů i stájí. Měli jsme smlouvu s kovářem Janem Konečným, který současně na učňovské škole dělal kovářského mistra a pro statek byl člověkem velmi užitečným. Přes zimu se uklízelo na sýpkách, látaly pytle zkrátka co bylo zapotřebí. Vzpomínám si na správce Josefa Majera, jak každé ráno projížděl na motocyklu po okolí, aby zkontroloval pozemky, a o sedmi hodinách už koňáci i všichni ostatní věděli, co budou ten den dělat, které nářadí či stroje budou potřebovat. Statek skutečně fungoval jako hodinky a pozdější delimitace a přesuny byly jen dalším a dalším krokem na cestě k úpadku, který skončil tak, jak si donedávna pamatujeme Panský dvůr prázdná zdevastovaná ruina uprostřed Kunovic. Vraťme se ještě k vám osobně. Vy jste spolu s někdejším školním statkem absolvoval všechny ty delimitace a přesuny, o nichž jste hovořil? Ne, ne, já jsem osobně zažil jen ty první dvě a při třetí, tedy když v roce 1972 statek přecházel pod Uherský Brod, jsem změnil zaměstnání. Krátkou dobu jsem jezdil se sanitkou a pak jsem dělal řidiče, skladníka, technika požární ochrany, promítače a řadu dalších činností pro potřeby ČSTV. Nakonec jsem se částečně k zemědělství vrátil, ale to bylo opravdu jen na několik let v důchodu. Zkoušel jsem v letech tak trochu hospodařit na vrácených pozemcích, ale dnešní doba už malým zemědělcům nepřeje. Jejich čas a tedy i můj už minul a všechno funguje jinak, než jak jsem to znal ze svého mládí. Neříkám, že je to horší či lepší než tehdy, je to jiné, a to musím spolu se svým věkem respektovat. Tak to zkrátka v životě každého z nás chodí. Děkuji Vám za zajímavé vzpomínání i za rozhovor. Zdeněk Kučera Slavnosti bratrství Čechů a Slováků 2011 V neděli 31. července se na Velké Javořině uskuteční tradiční Slavnosti Čechů a Slováků na Velké Javořině. V 9 hodin bude oficiální program zahájen položením kytic u památníku na česko-slovenské hranici a v 9.45 hodin začne tradičně bohatý kulturní a společenský program. V jeho rámci se návštěvníci slavností mohou těšit na vystoupení folklorních a hudebních souborů z obou stran hranice či řemeslný jarmark. Pro děti pořadatelé připravili spoustu her a zábavy. Chybět nebude bohatá nabídka občerstvení. Pro účastníky oslav bude na Velkou Javořinu zajištěna zdarma doprava autobusy ČSAD BUS Uherské Hradiště, které budou označeny symbolem Javořina 2011 s odjezdem z Kunovic v 7.40 hodin. Odjezd z Velké Javořiny je stanoven na hodin. Každý cestující u sebe musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. red 8/2011 strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce července oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 96 let Helena Miklíková 93 let Marie Spáčilová 80let Anna Mošťková Anna Komínková Marie Hráčková Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Úmrtí 75 let Miroslav Vávra František Bečica Marie Kaštánková Zdenka Hlušková Jarmila Bartošová 70 let Františka Schönbaumová Milada Blažková Marta Fojtová Anna Borková Antonie Haluzová Anna Chladníčková V průběhu měsíce června letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Aleš Hanzalík Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích v sobotu 9. července slavnostně přivítala starostka Mgr. Ivana Majíčková nové občánky Kunovic. Jsou jimi: Tobiáš Josef Fridrich, Šimon Chlumecký, Noemi Kramárová, Adam Nemrava, Martin Omelka a Theodora Kolaříková. Obřad zahájila přednesem ukolébavek Jana Skácela Mgr. Olga Strašáková, zazpívala Esterka Kocábová a hudební doprovod zajistila paní Jana Nožičková. Iva Lůčná, matrika Milostné Pražské Jezulátko V tomto letním čase prázdnin a dovolených můžeme při návštěvě Prahy vstoupit do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, kde se nachází půvabná soška malého Ježíše. Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte a mnozí se vracejí, aby poděkovali. Soška je vysoká 47 centimetrů, je dřevěná s povrchem modelovaným s barevného vosku. Představuje malé dítě, oblečené v dlouhou košilku, ze které vykukují bosé nožky. Pravicí Ježíšek žehná, zatímco levice drží zemský globus završený křížem celý náš svět spočívá v jeho ruce. Královské insignie vyjadřují víru společnou všem křesťanům víru v Ježíšovo božství. V něm se sám všemohoucí a vševládnoucí Bůh stal člověkem. Pražské Jezulátko pochází ze Španělska. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Podle další legendy vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši. Sošku prý darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy. Když se roku 1556 vévodkyně Marie Manrique de Lara vdávala do Čech, dostala sošku od své matky jako svatební dar. Její dcera Polyxena z Lobkovic pak vzácnou sošku darovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli noviciátu, aby se mladí řeholníci učili ctnostem od malého Ježíše. V té době zuřila v Evropě třicetiletá válka, a když saská vojska obsadila roku 1631 Prahu, nebyl ušetřen ani Ježíšek. V roce 1637, po svém návratu do Prahy, nalezl pohozenou sošku otec Cyril od Matky Boží, původem Lucemburčan. S bolestí však zjistil, že má Ježíšek ulomené obě ruce. Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny nové ručičky. Vynaložený zlaťák se bohatě vrátil, když začal Ježíšek žehnat klášteru, místním lidem i celé Praze. Byla mu připisována zázračná uzdravení a mimo jiné i záchrana Prahy při obležení Švédy roku Roku 1651 byla soška nošena jako poutník po pražských kostelích a roku 1655 slavnostně korunována pražským biskupem. Dnes připomíná tuto událost výroční slavnost, připadající na první květnovou neděli. Také v našem kostele sv. Petra a Pavla máme kopii této sošky Pražského Jezulátka. Je umístěna na dřevěném podstavci v přední části kostela vlevo, pod sochou sv. Josefa. Soška malého Ježíše je oblékána podle liturgického období do šatů různých barev. Nyní, v době liturgického mezidobí, je oblečena do šatů zelené barvy. Upřímná modlitba pronesená u této sošky může také být vyslyšena a přinést i zázračné uzdravení. P. Jaroslav Polách strana 16 8/2011

17 Středa PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 17:00 a 19:30 Americký dobrodružný film. Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. České titulky Mládeži přístupný Sobota KAZATEL 17:00 a 19:30 Film USA postapokalyptický sci-fi thriller zasazený do alternativního světa zpustošeného válkami mezi lidmi a upíry. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Městské informační centrum Kunovice nabízí pro prázdninové výpravy Turistickou mapu Chřiby a okolí. Mapa je uložena ve složce společně s 20 pohlednicemi a je ke koupi za 55 Kč Středa CZECH MADE MAN 19:30 Český film. Černá komedie sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka ke králi internetových domén. Mládeži do 15 let nevhodný Sobota ZKUS MĚ ROZESMÁT 19:30 Americká komedie. Plastický chirurg, který chodí s učitelkou ze školy, požádá svou asistentku, aby předstírala, bývalou manželku České titulky Mládeži přístupný Středa JSEM ČÍSLO ČTYŘI 19:30 Americký thriller. Příběh mladého muže, který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli usilujícími o jeho život. České titulky Mládeži přístupný Pro ukrácení dlouhé chvíle a připomínku prázdninových cest poslouží zejména těm nejmenším MINI PUZZLE s vyobrazením charakteristických míst trojměstí Kunovice, Staré město, Uherské Hradiště. Prodejní cena je 10 kč Sobota MEDVÍDEK PÚ 17:00 a 19:30 Americká animovaná komedie. Tento nový snímek oživuje nadčasové kouzlo, vtip a atmosféru krátkých filmů. Český dabing Mládeži přístupný Středa RYCHLE A ZBĚSILE 5 17:00 a 19:30 Akční film USA. Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a ve druhé třímají zbraň České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Sobota VODA PRO SLONY 19:30 Americká komedie. Výpravná romance z cirkusového prostředí o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa WESTERN STORY 17:00 a 19:30 Česká filmová komedie nabitá létem, s níž se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko... Mládeži přístupný Vstupné na všechna představení je 40 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 8/2011 strana 17

18 Pošta v Kunovicích existuje již 142 let Lexan Kunovice Prodej komůrkového polykarbonátu Lexan, PVC vlnek Salux, plexiskla a jiných plastů za super ceny! Kontakt: První zmínku o poštovních službách najdeme dokonce již v Bibli. Zakladatelem poselské pošty se udává perský král Kyros v roce 539 př.n.l. V římské říši se začaly používat k dopravě pošty již koňské povozy. První poštovní známka byla vydána v Londýně , oficiálně se začala používat První razítko začal používat anglický generální poštmistr Henri Bishop v roce V dávné minulosti se pro předávání zpráv používaly různé způsoby, kouřem, později se používali holubi, pěší nebo jezdečtí kurýři, nebo dostavníky a později vznikli pošťáci. První poštovní známka byla vydána v Londýně , oficiálně se začala používat První razítko začal používat anglický generální poštmistr Henri Bishop v roce Zahájení organizovaného poštovnictví v českých zemích souvisí z rokem V roce 1743 došlo s popudu Marie Terezie k úplnému postátnění pošty v celé monarchii. Došlo ke zřizování a rozšiřování poštovních tratí, stanic a sběren. V roce 1823 byly zřizovány spěšné koňské rychlíkové dostavníky; z Prahy do Brna údajně za 37 hodin Pony expres tažený koňmi v USA vznikal v létech Ještě v letech 1936 až 1938 byla u 7. dragounského jezdeckého pluku T.G. M. v Hodoníně v aktivní službě četa poštovních holubů! V září roku 1938 se poštovní holubi použili v Šluknovském výběžku Rumburku, když henleinovští ordneři napadli kasárna, poštu a celnici, kde sídlila jednotka SOS (stráž obrany státu). Protože bylo přerušeno telefonní spojení, muselo se k odeslání zpráv použít právě poštovních holubů. Zprávy se posílaly souběžně vždy po dvou holubech. Velitel vyslal první zprávu ve 14,45 hod. o situaci, která začíná být vážná, že henleinovci unesli do říše 627 českých občanů, že se začínají srocovat i před kasárnami. Druhá zpráva byla odeslána v 16,45 hod. a obsahovala sdělení, že vojáci opouštějí kasárna a ustupují. Obec Tupesy patřila pod nádražní poštu Staré Město. Do Tupes s poštovními zásilkami zajížděl na kole za každého počasí pan František Stašek z Kunovic, někdejší legenda poštovních doručovatelů v okrese. První poštovní úřad byl v Kunovicích otevřen ke dni , letos to bylo 142 let. Pošta sídlila také v budově bývalé radnice, nyní sídlí pošta v ulici Pekařská číslo popisné Velmi matně vzpomínám, jak modrý poštovní vůz se dvěma zapřaženými koňmi, který zastavoval z boku u pošty. Poštovní zřízenec vynášel nějaké balíky a balíčky, nejvíce mne zaujal vlající poštovní plášť. Mohlo to být kolem roku 1950 bylo to ještě před mým nástupem do 1. třídy Základní školy v Kunovicích. Velmi na mne stejně jako na další malé děti působila telefonní ústředna a připojování kolíků do jednotlivých zdířek při tvoření spojení klientovi mezi poštou Kunovice a dalším účastníkem. Zajímavé bylo také telefonování ze dvou telefonních budek a také lepení nálepek na balíky či razítkování dopisů či pohledů byla pro děti atrakce. Poštmistr kunovické pošty Tomáš Sedlář se v době fašistické okupace aktivně zúčastnil akcí odbojové organizace Obrana národa, byl zatčen a popraven v Norimberku dne Stejně tak byl zatčen poštovní doručovatel Antonín Gajda, ten zemřel v koncentráku ve Wohlau dne Stanice pro koňské poštovní dostavníky a poštovní vozy v Kunovicích byla prý údajně v bývalé hájence, kde se provádělo tzv. přepřažování koní, bohužel dnes je objekt zbořený. Na jeho místě stojí nyní nájemní dům. Tento objekt byl také pravděpodobně prvním domem postaveným zcela s pálených cihel v Kunovicích! Ten kdo dělal pošťáka byl v minulosti potřebnou a důležitou osobou. Zajímavé vzpomínky jsou také na podávání spěšných dopisů do železničních poštovních vagónů, tzv. železniční pošta. Později se pro zahraničí používala tzv. letecká pošta Par Avion. V minulosti se vyskytovaly mezi doručovateli zajímavé osoby. Dle informací dr. Slávka Štěrby byl nejzajímavějším doručovatelem v Kunovicích pan Kalný, který pocházel z Hluku, alespoň do školy chodil v Hluku. Jeho matka byla údajně Kunovjanka. Přestože mnoho do školy nechodil, byl schopný podle informace a příkazu poštmistra odevzdat poštu tam kam měl, hlavně důležitým osobám v Kunovicích. Aby mohl pan Kalný nadále vykonávat službu pošťáka doručovatele, požadoval po něm poštmistr přinést tzv. propouštěcí vysvědčení ze školy v Hluku. Protože ale jeho docházka byla tak jak u dalších chudých dětí špatná, tak se na vysvědčení objevily i nedostatečné. Přesto, ale pan Kalný požadoval vytrvale tento dokument, nevadilo mu že bude špatné, jenom chtěl do puntíku splnit požadavek svého přímého nadřízeného. Zda se na kunovické poště vyskytovali také skřítci či pošťáci typu pana Kolbaby z pohádky Karla Čapka, to se jaksi neví a ani se nic takového v pověstech nedochovalo. Pokud někdo ze čtenářů může poskytnout doplňující informace budu velmi rád, stejně pokud mi někdo zapůjčí neznámé fotografie související s poštou v Kunovicích. V nedávné minulosti se totiž v rámci všeobecného utajování nedoporučovalo poštovní úřady fotografovat. Jaroslav Olbert st. strana 18 8/2011

19 Čtení na dovolenou a prázdniny Nadešla doba prázdnin a dovolených. Málokdo si dokáže představit tento relax bez kvalitní četby, ať už knihy či časopisu. Městská knihovna Kunovice nabízí čtenářům na dovolenou několik knižních tipů. Pro nejmenší děti máme knihu s pohyblivými obrázky: Počítáme na statku - dopředu i pozpátku nebo Nové příběhy s veselým koncem, příběhy medvídka Pú, příběhy o víle Evelíně, leporela ve tvaru Hasič a Policie. Pro zahrádkáře jsme zakoupili publikaci Džemy, marmelády & čatní. Milovníci záhad a archeologie ocení knihu Philippa Vandenberga - Po stopách Tutanchamona. Kniha obsahuje nejznámější archeologická dobrodružství a s nimi spojené osudové příběhy velikánů archeologie. Pro všechny rodiče, kteří mají často nemocné dítě a chtějí zkusit přírodní léčbu, je připravena publikace Homeopatie a děti autora Tomáše Karhana. Další naučné knihy jsou např. Pletení košíků z papírových pramenů M. Králikové, pro milovníky hub Vaříme z exotických a léčivých hub nebo pro kutily z edice Hobík - 60 nejlepších tipů na opravy svépomocí. Chystá se Vaše dítě na karneval a docházejí vám nápady na masky? Nechte se inspirovat knihou Patricie Koubské - Převleky a masky pro každou příležitost. 8/2011 Letní půjčovní doba (1. července srpna): Pondělí hodin. Pátek hodin Současné knižní novinky v knihovně nabízí i několik titulů pro vášnivé čtenáře komiksů - např. dobrodružství legendárního reportéra Tintina, které vydává nakladatelství Albatros - Let 714 do Sydney, První kroky na Měsíci, Šperky madam Castafiore, Tintin a los Pícaros, Tintin v Americe. Dále komiks Šmoulové na plovárně, Texaské rodeo (nové příběhy Čtyřlístku), Egypt - komiksový rychlokurz Děsivých dějin či Futurama dobývá vesmír. Čtenáři románů se mohou těšit na knižní novinky Městská knihovna Kunovice oznamuje svým uživatelům, že ve dnech 15. až 28. srpna bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení. KUNOVJAN od renomovaných autorek - např. C. Coulter - Večerní hvězda, C. Swann - Rubínové intriky, L. Howard - Strážce úsvitu apod. Zajímavým románem je Spadané listí od autorky A. Y. Mah. Pravdivý příběh boje ženy za nezávislost, který se odehrává ve 20. století v Číně. Zajímavý je i románový debut novináře Davida Whitehouse - Postel. Autor zde řeší otázku, kvůli čemu v životě stojí za to vstát z postele. Kniha je napsaná formou retrospektivity. Kniha Zdeňka Mahlera Muž, který přežil Lidice, se stala podkladem pro filmové zpracování lidické tragédie. V knižních tipech nesmí chybět ani tituly zastupující historické romány - jde o nový román Ludmily Vaňkové - Dítě z Apulie - román zachycující významné události v českých zemích a Evropě za císaře Fridricha II. nebo historický román zachycující dobu po smrti císaře Rudolfa II. a krádež vzácné tzv. Ďáblovy bible - R. Dübell - Strážci Ďáblovy bible. Tvořivé dětské čtenáře určitě zaujmou knihy - M. Brýdová - Hrátky s FIMO hmotou, Šité šperky z korálků R. Flekové, Quilling pro děti G. Schmitta nebo kniha P. Pedevilla - Pappmaché a kašírování, pomocí něhož vzniknou ze zdánlivě nepotřebných předmětů, novin, lepidla na tapety, modelovací hmoty pappmaché a barev krásné výrobky. Úplný výčet knižních novinek naleznete na sociální síti Facebook nebo v našem katalogu na webu města Kunovice. Přijďte si půjčit knížky na dovolenou a při té příležitosti můžete zhlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru základní umělecké školy, která bude probíhat až do konce září Kateřina Bartošová, knihovnice Zprávy z centra Beruška V pátek 1. července se uskutečnilo v Centru pro matky s dětmi Beruška Pohádkové dopoledne. Děti si za pomoci maminek vytvořily moc hezké pohádkové loutky, které si poté odnesly domů. Po dobu letních prázdnin bude v Berušce každou středu od 10 do 12 hodin probíhat Tvořivé dopoledne. Pokaždé si vyrobíme něco jiného s ohledem na věk dětí. Ty se poté mohou vyřádit jak v herně, tak na našem hřišti. Zveme nejen nejmenší, ale i děti předškolního věku. A pokud by vám přece jen středa nevyhovovala, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do 12 hodin. V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na tel , případně na Věra Huspeninová, organizační pracovnice strana 19

20 Z Radvanic přivezl Pospíšil body V pátek 1. července nezačaly pro Honzu Pospíšila pouze prázdniny, ale také jeho oblíbený závod v Ostravě-Radvanicích. Okruh je přirovnáván k hořickému závodu 300 zatáček Gustava Havla, a je mu tedy přezdíváno Malé Hořice. Okruh je sice o 2 km kratší než hořický, ale v náročnosti si s ním v ničem nezadá. Dokonce i někteří z rodilých hořických jezdců radvanický závod odmítají absolvovat kvůli jeho náročnosti a také vzhledem ke klimatickým podmínkám, které tento závod obvykle provázejí. Od roku 2007, kdy byl tento přírodní okruh obnoven, zde jen jednou závodníkům počasí přálo nepršelo! Sobotní 1. trénink se odehrál - jak jinak - v režii počasí. Při zahájení sice nepršelo, takže se jelo na suchých pneumatikách, ale během tréninkových jízd se déšť přece jen spustil. To, co se potom odehrávalo na trati, se dá těžko popisovat. Honza, který jezdí na vodě stejně rychle jako na suchu, si podle neoficiálního měření mechaniků vyjel 8. místo. Mluvím o tom proto, že pořadatelé měli velmi špatně zajištěné měření času a Honza byl podle oficiální časomíry až 15. ze 45 přihlášených jezdců, dává nahlédnout do zákulisí závodů týmový šéf Pavel Pospíšil. Druhý trénink byl vyhlášený jako mokrý, takže závodníci, resp. mechanici přezouvali pneumatiky. Časomíra opět příliš nefungovala, ale Honza zajel opět velmi dobře (neoficiálně si vyjel 7. místo na startu), polepšil si o tři místa i v rámci oficiálního měření a startoval ze 12. pozice na startovním roštu. Závod byl odstartován jako mokrý a lze jen konstatovat, že mokrý je slabé slovo, protože z oblohy padaly šňůry vody. S organizátory a jejich časomírou se Honza popral po svém: vystartoval z jejich 12. místa, ale už během prvního kola se dostal na skvělé 4. místo. V průběhu dalších kol dojel závodníka jedoucího na třetím místě. Celá skupina dostihla jezdce, který byl o kolo zpět, a ten zamíchal kartami pořadí. Kolaři, jak jim říkáme, jsou na trati brzdou pro všechny závodníky. Jsou pomalejší, ale nikoho před sebe nepustí, takže každý závodník musí počkat na vhodnou chvíli k předjetí, vysvětluje Honza. Nakonec byl v tomto souboji s pomalejším závodníkem Honza předjet jezdcem, který jel na páté pozici, přesně podle rčení dva se perou a třetí se směje, a viděl, že šachovnicová vlajka jej v cíli závodu odmávala na 5. místě se ziskem 14 bodů. Samotný Honza sice tvrdí, že dojel AŽ na 5. místě, ale týmový manažer a táta Pavel Pospíšil to vidí trochu jinak: Ten výsledek je velmi slušný. Chtěli jsme sice získat bednu, ale je to sport se spoustou nepředvídatelných situací, a ty nám bohužel nepřály. Přesto považuji letošní Radvanice za hodně úspěšný závod. Další závod, který Honzu čeká, je Kopčianský rýchlostný motookruh, který se uskuteční ve dnech července, a tam má Honza možnost tzv. si spravit chuť, jak sám tvrdí. V minulém roce ho v samotném závodě zradila technika, ale tréninky byly nadmíru úspěšné. Jely se za deště a Honza si od zdejších diváků vysloužil přezdívku Kopčianský vodník - dokázal totiž na vodě zajet stejně rychlý čas jako na suchu. Kopčianský závod se jede v den Honzových narozenin a všichni z jeho stáje by si přáli, aby je oslavil na stupních určených třem nejlepším, tedy na bedně. O tom, zda se tohle přání podařilo naplnit, přineseme informaci v příštím čísle Kunovjanu. red Kunovští Orli se vracejí mezi krajskou elitu Florbalový oddíl FBK Kunovští Orli splnil úkol a po roce se vrací mezi krajskou elitu. Cesta za vytouženým postupem však byla více než trnitá. Týden před zahájením letní přípravy oddíl nečekaně postihla tragická událost. Petr Haluška, útočník Kunovských Orlů a především výborný kamarád, přišel tragicky o život. Celý oddíl tahle smutná událost velmi zasáhla a zcela ochromila. Nikdo tomu nejprve nechtěl ani věřit, tak velký šok to pro všechny byl. Většina hráčů neměla chuť a ani zájem připravovat se vůbec v dané situaci na sezónu, myšlenky všech byly zcela jinde. Po nějaké době jsme si však sedli a věděli, že musíme jít dál a bojovat i za Peťu, jak by si to jistě přál. Oslabený a vyčerpaný oddíl mužů i přesto vstoupil do nové sezóny v celkem solidní formě. Všichni věděli, že teď nebojují už jen za sebe, ale hlavně za Petra. Při žádném zápase dres s číslem 13 nemohl na střídačce chybět. Vůle hráčů po vítězství sílila zápas od zápasu a na závěr sezóny oddíl mužů již atakoval postupové příčky. FBK Kunovští Orli nakonec skončili v tabulce na třetím, tedy prvním nepostupovém místě. Měsíc po odehrání posledního zápasu je však všechno jinak. Oddíl z Dolního Němčí ohlásil, že končí, a to znamenalo, že postoupí první tři týmy. Tato zpráva pro hráče z Kunovic znamenala jediné postup a s ním spojený návrat mezi krajskou elitu! Hráči Kunovic tak mohou být spokojeni, splnili svůj velký cíl. Společný sen všech hráčů se naplnil a postup pro Peťu byl definitivně zpečetěn. V sobotu 27. srpna uspořádají FBK Kunovští Orli první ročník Memoriálu Petra Halušky. Memoriál má být především vzpomínkou na kamaráda a odkazem, který tady po Peťovi zůstane. Memoriál si totiž klade i za cíl finančně pomoci rozvoji mládežnického florbalu v Kunovicích. Účast přislíbila již teď většina oddílů z okolí a záštitu nad akcí samotnou převzala starostka města Kunovice paní Ivana Majíčková. Již teď jste všichni srdečně zváni. Jiří Pochylý, předseda FBK Kunovští Orli strana 20 8/2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 81/V./211 82/V./211 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 101. schůze Rady města Slavičín konané dne 3.6.2014 Usnesení č. 101/1766/14 Závěrečný účet hospodaření a schválení účetní závěrky města Slavičín k 31.12.2013 p ř e d k l á d

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 10. 12. 2014 --------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ing. Endrlová Šárka, starostka města Mgr. Kůs Ivan, místostarosta

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 28. června 2013.

Zápis. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 28. června 2013. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 26. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa Měsíc duben přinesl celou řadu akcí. Hned na začátku měsíce dne 4. 4. vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tuto exkurzi každoročně organizuje komise fyziky. V informačním

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2015 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Komenského 305 763 61

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více