Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice tel. : , fax: , NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Ing. Hynek Dušek, studijní oddělení Markéta Nevařilová, ekonomické oddělení Zora Omelková, knihovna Schválil: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA, ředitel V Kunovicích, dne

2 Obsah A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY - 2 -

3 A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Název školy: Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice Odloučená pracoviště: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Kunovice, Osvobození 861 Zřizovatel: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., CSc., Ph.D., MBA Adresa zřizovatele: Javorová 1522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., CSc., Ph.D., MBA Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA, h.doc. Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: JUDr. Oldřich Dosoudil Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Školská rada: Byla zřízena dne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění. Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA h.doc. /jmenovaná zřizovatelem/, Martina Buchlovská /zvolená studenty VOŠP/ a JUDr. Oldřich Dosoudil /zvolený pedagogickými pracovníky školy/. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Vyšší odborná škola - kapacita: 2000 studentů Typ Počet tříd Počet studentů Počet studentů Přepočtený počet Počet studentů na školy k na třídu podle stavu k pedagogických pracovníků přepočt. ped. prac. VOŠ ,3 18,46-3 -

4 B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet studentů Ukončilo ZZ Ukončilo MZ k DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX Právo komerční N/ Inovace vzdělávacích programů Veškeré náplně odborných právnických předmětů byly inovovány s ohledem na probíhající sbližování práva ČR a EU. Tato inovace probíhala průběžně a má dopad i na zaměstnavatele našich studentů. Dále probíhala inovace v důsledku přijetí nových zákonů a podstatných novel stávajících zákonů Poslaneckou sněmovnou ČR, na něž škola pohotově reagovala a doplňovala tak příslušné vzdělávací programy. Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu umístěných studentů Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2011/2012. Studenti si zajišťují praxi ve firmách, obchodních společnostech a organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a studenty uzavírá dohody o výkonu řízené praxe a pracoviště studenta průběžně hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo k studentů 3. a 4. ročníku. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Bylo posíleno zavádění e-learningových technologií. Značná pozornost byla věnována výuce cizích jazyků. Důraz byl kladen na tvorbu elektronických učebních textů a taktéž na zavádění plošného elektronického testování. V současném období používá VOŠP 2 ostré elektronické testy k prověrce znalostí studentů

5 Materiální vybavení školy V celém komplexu školy bylo posíleno připojení k internetu. V kabinetech a provozních místnostech školy byl rozšířen počet přípojných míst k bezdrátové sítí WiFi 2,4. Proběhla rekonstrukce některých páteřních sítí zvláště na počítačových učebnách. Dále byl přepracován systém zabezpečení bezdrátové sítě. Knihovna a její elektronické služby pro potřeby školy Škola i nadále věnuje trvalou pozornost rozšiřování knižního fondu o nové knižní tituly, časopisy a další materiály ke studiu. Výrazně se rozšířil studijní fond na elektronické bázi (intranetová knihovna, elektronické učební texty, videonahrávky, apod.). Knihovna je řízena speciálním knihovním systémem, který se postupně zdokonaluje s cílem zajistit co nejpružnější výpůjční systém a podřízení se odbornému zájmu a potřebám jak studentů, tak i učitelů VOŠP. Všechny informační zdroje (knihovna, elektronické učební texty, evidence odborných textů, rešerše literatury, výzkum a další) jsou plně dostupné všem studentům a učitelům. V knihovně v Kunovicích mají učitelé a studenti k dispozici: svazků odborné literatury 33 druhů časopisů a novin on-line archivy Rešerše nově vycházejících odborných publikací Knihovna, studovna - 5 -

6 Časopisy Bankovnictví Právní rádce Bridge Profit Andragogika Prosperita Ekonom Rozhledy pís. komunikací Alternativní energie SAT DVBT Harvard Business Review Sbírka zákonů Časopis pro ele. a energetiku The economist Obchod a finance Time Freundschaft Učitelské noviny Rozhledy Věstník Marketing a media Zpravodaj odborného vzdělávání Hospodárske noviny slov. Kunovjan Hospodářské noviny Moravské hospodářství HRM Lidové noviny HR fórum Euro firma Chip Komora Dobrý den s Kurýrem Odpadové forum Hodonínský deník Logistic News Logistika Statistika Moderní řízení Slovácký deník Podnikatel Noviny Slezské univerzity Psychologie Účetní a daně Fresch marketing HR forum Vědecké časopisy Politická ekonomie Aula Pratur Economic papers Acta Moravia Acta Oeconomica Pragensia Acta FŠFS E+M Teorie Vědy - 6 -

7 Přírůstek knihovního fondu za rok 489 Knihovní fond celkem Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)/2 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) Po Pá So, Ne ) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají! Termínem fyzicky se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace. 2) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje Spolupráce s vysokými školami, praxí a zahraničními partnery Vyšší odborná škola právní, s.r.o. úzce spolupracuje s Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. Kunovice především v oblasti výzkumu a publikace. V rámci spolupráce s EPI, s.r.o. se vyučující zúčastnili vnitřního vzdělávacího systému, jehož cílem bylo budovat u učitelů nové kompetence odborné, didaktické a informační

8 C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Stav k Fyzické osoby Přepočtené úvazky interní pracovníci 4 0,7 externí pracovníci 12 0,6 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Jméno, příjmení, titul Funkce Úvazek Dosažené vzdělání Ped. praxe Mgr. Martin Bartoš Učitel 0,05 Masarykova univerzita Brno, 2 obor učitelství občanské výchovy pro ZŠ, učitelství ruského jazyka a literatury pro ZŠ, fakulta pedagogická. JUDr. Antonín Blažek Učitel 0,05 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta právnická, obor právo. JUDr. Oldřich Dosoudil Učitel 0,1 Univerzita Karlova Praha, fakulta právnická. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA Učitel 0,05 Univerzita Komenského v Bratislavě, filozofická fakulta, obor pedagogika. ThDr. Mgr. Alena Hanzová, učitelka 0,05 Západočeská univerzita v Plzni, Th.D. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., h.doc., MBA fakulta pedagogická, obor anglický jazyk pro 1.a2. stupeň ZŠ. Univerzita Karlova v Praze, fakulta evangelická teologická. ThDr. Univerzita Karlova v Praze, fakulta evangelická teologická. Th.D. Univerzita Karlova v Praze, fakulta husitská teologická. Učitelka 0,2 Ostravská univerzita, fakulta filozofická, obor učitelství jazyk anglický jazyk francouzský. Ph.D. studium na Rushmore university, USA. MBA studium na Rushmore university, USA

9 Ing. Tibor Hlačina Učitel 0,05 Vojenská Akademie A.Zápotockého ve Vyškově,fakulta velitelsko organizátorská, obor organizátorsko-ekonomickém vševojskovém týlu. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. V současné době studuje PhD. studium Akademie policejního sboru v Bratislavě. Mgr. Danuška Hofmannová Učitelka 0,05 Univerzita J. E. Purkyně v Brně, fakulta pedagogická, obor ruský jazyk - tělesná výchova. JUDr. František Hurbiš Učitel 0,05 Vysoká škola sboru národní bezpečnosti fakulta vyšetřování, obor právo. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků Bc. Jaroslav Janéska Učitel 0,05 Evropský polytechnický institut,s.r.o., obor elektronické počítače. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. V současné době studuje na UTB ve Zlíně, obor informační technologie. Doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Ing., Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Učitel 0,05 Univerzita Komenského v Bratislavě, fakulta právnická, obor právo, Doc. - Akademie policejního sboru v Bratislavě, obor ochrana osob a majetku, PhD. - Akademie policejního sboru v Bratislavě, obor teorie policejních věd Ředitel 0,2 VŠ dopravní, fakulta strojní a elektrotechnická, obor zabezpečovací a oznamovací technika v dopravě. Doplňující pedagogické studium. MBA studium na Rushmore university, USA. Ph.D. studium na Rushmore university, USA. CSc. obor Světová ekonomika

10 JUDr. Karel Šabata, PhD Učitel 0,05 Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta, obor právo. Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. PhD. studium na Akademii policejního sboru v Bratislavě. Ing. Ondřej Šabata,PhD. učitel 0,05 Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, fakulta sociálně ekonomických vztahů, obor veřejná správa. Doplňující pedagogické studium. PhD.- Ekonomická univerzita v Bratislavě, fakulta mezinárodních vztahů. NUOV Praha - státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici. JUDr. Radomíra Veselá Učitelka 0,05 Univerzita J. E. Purkyně, fakulta právnická, obor právo, studuje Doplňující vzdělání pedagogických pracovníků. V současné době studuje Ph.D. studium Akademie policejního sboru v Bratislavě. Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Učitel 0,2 Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě, fakulta vojenskopedagogická, obor vědecký komunismus

11 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 Jméno, příjmení, titul Jana Strnadová Funkce Úvazek Dosažené vzdělání Ped. praxe administrativní 0,5 Střední ekonomická škola 0 pracovnice Uherské Hradiště Pracovníci v důchodovém věku PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA Ing. Tibor Hlačina Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Doc. JUDr. Dušan Korgo, Ph.D. Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc. Věková struktura pedagogických pracovníků: Věk Počet pracovníků do 30 let 1 od 30 do 40 let 5 od 40 do 50 let 0 od 50 do 60 let 2 nad 60 let 8 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2011/2012 V % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 81 Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

12 Přehled konferencí a seminářů vyučujících ve školním roce 2011/2012 Jméno Název semináře, konference Datum Místo Mgr. Martin Bartoš Školení první pomoci Zlín JUDr. Oldřich Dosoudil Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách Zahájení kurzu Kunovice JUDr. Radomíra Veselá JUDr. František Hurbiš Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách Zahájení kurzu Zahájení kurzu Kunovice Kunovice Bc. Jaroslav Janéska Google média a komunikace Uh.Hradiště Mgr. Martin Bartoš Kurz managementu a řízení lidských zdrojů pro řídící pracovníky na základních a středních školách Zahájení kurzu Kunovice

13 D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Základní údaje o hospodaření Vyšší odborné školy právní, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2011/2012. Hlavním příjmem Vyšší odborné školy právní, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle počtu studentů a příjmy z úhrad školného. Celkové příjmy za období školního roku 2011/2012 Celkem ,-- z toho dotace (dle aktuálního počtu studentů) ,-- školné ,-- ostatní příjmy ,-- Školné studenti hradí v pravidelných měsíčních splátkách. Výška školného pro školní rok 2011/2012 byla stanovena na částku Kč 1700,-- /měsíc. Celkové výdaje za období školního roku 2011/2012 Investiční výdaje: 0,-- Neinvestiční výdaje celkem ,-- z toho: - mzdy pracovníků ,-- - zákonné odvody ,-- - ostatní provozní náklady ,-- (provozní náklady zahrnují, nájemné budov, pronájem počítačové sítě, internet atd.) Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu studentů) činily za školní rok 2011/2012 částku Kč ,-- Peněžní prostředky jsou vynakládány v průběhu roku přednostně na úhradu závazků k zaměstnancům, k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na úhradu závazků z obchodních vztahů zajišťující běžný provoz soukromé školy vyšší odborné školy a na výchovu a vzdělávání

14 E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přehled přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012: VOŠP, s.r.o. obor Právo komerční dálková forma studia Přihlášeni Přijati CELKEM 0 0 Pro školní rok 2011/2012 nebyl otevřen první ročník pro dálkovou formu oboru Právo komerční

15 F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení o ukončení studia - ABSOLUTORIUM

16 - 16 -

17 ÚDAJE O INTEGROVANÝCH STUDENTECH Studenti integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými studenty. Druh postižení: Ročník Počet studentů Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení - nevedeno

18 G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) Publikační činnost ISBN Název titulu Autor Strategic management Datum vydání Ing. Jaroslav Kavka, H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Základy teleworkingu a telemarketingu M Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc Teorie obchodu M Ing. Jan Prachař, Ph.D Sociální pedagogika Doc. Ing. Antonín Malach, CSc Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., PhDr. Mgr. Ladislav Rýznar, Ph.D Sociologický pojmový slovník Sborník Vysoká škola jako facilitátor 2011 kolektiv autorů Sborník ICSC 2011 kolektiv autorů Metodika zpracovania bakalárskej práce Prof. Ing. Jozef Benčo, PhD Základy účetnictví 2 vydání Obchodní právo 3 vydání Management 2 vydání Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph.D., Ing. Jaroslav Ďaďo, Ing. Ondřej Šabata 2011 JUDr. Ivana Pazderská, JUDr. Radomíra Veselá 2011 Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich Kratochvíl, hon. Prof., Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA, Mgr. Iveta Hashesh, PhD., h. doc., MBA Úvod do výpočetní techniky Ing. Robert Jurča, PhD., Prof. Ing. Várkoly, CSc., Mgr. Dan Slováček Základy informačních systému v podniku Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc., Ing. Filip Janovič Finanční trhy 2 vydání Ing. Tibor Hlačina, Ing. Stanislav Vrba Daně a daňové poradenství 3 2 vydání Ing. Jana Stibůrková, Ing. Alena Poncarová Teoretické základy informatiky 2 vydání Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc., Mgr. Dan Slováček, Ing. Filip Janovič Sborník Luhačovice 2011 kolektiv Filozofie 2 vydání Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Mgr. Martin Bartoš Podniková ekonomika 2 vydání Ing. Juraj Dubovec, PhD., Ing. Tibor Hlačina Cenné papíry a burzy 2 vydání Ing. Tibor Hlačina Ekonomicko-matematické metody Prof. Ing. Petr Dostál, CSc., Mgr. Věra Matuštíková, Mgr. Iva Jevčáková 2011 Ing. Jan Prachař, PhD., Ing. Ondřej Světová ekonomika Šabata Finanční a daňové právo Ing. Marie Šedová 2011 Prof. Ing. Dušan Baran, CSc., Ing Finanční analýza a plánování Stanislav Vrba Oceňování nástrojů trhu CP 2 vydání Ing. Tibor Hlačina, Ing. Ondřej Šabata 2011 Ing. Tibor Hlačina, Ing. Ladislav Bankovnictví a pojišťovnictví 2 vydání Obdržálek Daně a daňové poradenství I. 2 vydání Ing. Radek Habarta, Ing. Marie Šedová Úvod do statistiky Mgr. Miroslav Novotný, Mgr. Iva Jevčáková

19 Mezinárodní finance 2 vydání Ing. Tibor Hlačina Podnikové finance 2 vydání Ing. Tibor Hlačina Matematika I. 2 vydání Doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc., RNDr. Jitka Jablonická Politologie 2 vydání Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc Psychologie 2 vydání Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc., PhDr. Milan Brázda Občanské právo hmotné JUDr. Radomíra Veselá Trestní právo 2 vydání JUDr. Karel Šabata, Ph.D Teorie obchodu 2 vydání Ing. Jan Prachař, Ph.D Veřejné finance 2 vydání Ing. Tibor Hlačina, Ing. Jozef Habánik, Ph.D Daně a daňové poradenství II. 2 vydání Ing. Alena Poncarová Ekonomie 2 vydání Ing. Juraj Dubovec, PhD., Ing. Vladimíra Hlaváčková, Ing. Ladislav Obdržálek Hospodářská a obchodní korespondence Ing. Jan Prachař, Ph.D Pracovní právo JUDr. Oldřich Dosoudil Logistika jako součást vnitropodnikového řízení Ing. Jan Prachař, Ph.D Obecná pedagogika Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich Kratochvíl, hon. Prof., Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA, Mgr. Iveta Hashesh, PhD., h. doc., MBA, Ing. Iva Kratochví, DiS., BBS Metodologie vědy Prof. Ing. Jozef Benčo, PhD Management administrativy H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA Mezinárodní marketing Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc., Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. Ing. Jaroslav Kavka Verejný sektor a verejné služby 2 vydání Prof. Ing. Jozef Benčo, PhD Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce Dohody o spolupráci: - Asociace vyšších odborných škol - Svaz účetních a.s. - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica - Vysoké učení technické v Brně - Sdružení škol vyššího studia EVOS - Česká společnost pro systémovou integraci

20 H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Poslední inspekce provedená ČŠI na naší škole proběhla v roce

21 I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Na začátku školního roku 2011/12 si učitelé a studenti stanovili následující cíle: 1. Pokračovat v práci s cílem plného zavedení elektronických učebních textů a elektronických kontrolních testů do výuky. 2. Využít nejmodernější pedagogické metody a postupy do výuky. 3. Pokračovat v práci na budování jedinečnosti oboru a vize školy. 4. Posílit a prosazovat žádoucí kulturu školy. 5. Pokračovat v přechodu na ekosociální pojetí celého výchovně vzdělávacího procesu. 6. Plné propojení výuky s praxí. Pedagogický sbor i studenti se na konci školního roku shodli, že cíle tento tým splnil. Ve školním roce 2011/12 bude hlavním cílem: 1. Zapojit studenty VOŠP do celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o. 2. Pokračovat v budování systému e-learningových učebních textů a elektronických testů. 3. Posílit činnost školy a její zaměření pro praktické potřeby zaměstnavatelů našich studentů. 4. Zapojit učitele do výzkumné činnosti. 5. Zpracovat a připravit k úspěšné reakreditaci vyučované studijní obory. 6. Posílit právní vědomí studentů a pokročit v naplňování vize školy. Datum zpracování zprávy: Tato výroční zpráva byla projednána Školskou radou VOŠP dne Podpis ředitele a razítko školy:

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Přerov 10. 10. 2011 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2011 Mgr. Milan Šváb předseda školské rady 1.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Přerov 2008-09-22 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 29. 9. 2008 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více