VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, Zřizovatel: Obec Bílovice Adresa zřizovatele: Bílovice 70, Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, IČO , od Identifikátor: Ředitel: Mgr. Tomislav Kolařík Statutární zástupce ředitele: Mgr. Pavla Bordovská Kontakt: tel., fax, , pracovník pro informace: Pavla Bordovská Součásti školy: mateřská škola kapacita 80 dětí základní škola kapacita 600 žáků školní družina kapacita 90 žáků školní jídelna kapacita 600 jídel Školská rada byla zřízena k , je tříčlenná. Při škole pracuje SRPŠ, škola je členem AŠSK. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013/2014: Počet tříd /oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu /oddělení Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek I. stupeň ,14 7,31 19,29 II. stupeň ,45 16,11 14,65 Školní družina ,0 1,7 47,64 Mateřská škola ,7 6,0 11,83 Školní jídelna x 312 x 6,00 x Jsme venkovská, plně organizovaná škola s širokým spádovým obvodem. Většina žáků - asi 62 % - do školy dojíždí, čímž je značně limitována i práce ve školní družině a v zájmových útvarech. Nemáme zřízeny speciální třídy, žáci s výukovými problémy jsou integrováni do jednotlivých tříd. Škola má dvě tělocvičny a školní hřiště, dílny a školní pozemek pro výuku pracovních činností, učebnu výpočetní techniky, odborné pracovny pro chemii, zeměpis, přírodopis a fyziku. Učební plán je doplněn řadou volitelných předmětů pro rozvoj zájmů žáků. Školní kuchyně připravuje stravu pro žáky i zaměstnance, v rámci doplňkové činnosti i pro veřejnost.

2 B. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Bílovice. Volitelné předměty: 6. ročník: cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 7. ročník: volitelné předměty zrušeny 8. ročník: cvičení z ČJ 9. ročník: ruský jazyk, německý jazyk, informatika (2 skupiny), sportovní výchova - chlapci, technická praktika Nepovinné předměty: I. stupeň: náboženství, speciální pedagogická péče II. stupeň: náboženství Zájmové kroužky: keramický, hra na kytaru Konzultační dny výchovného poradce: dle potřeby v ŘŠ C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/14: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 36 32,62 Externí pracovníci 2 0,14 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. učitelka, ved. MÚ roč. 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I. st. ZŠ, Aj pro I.st učitelka, zást.řš 1,000 VŠ-uč.pro II.st.ZŠ, Tv učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitel 1,000 VŠ-učit. Pro II. St. ZŠ, M-F učitelka,, 1,000 VŠ- učit. pro II. st AJ 3 7. učitelka, ved. PK přírodopisu a prac. 1,000 VŠ-učit.všeob.vzděl.před., Bi-Ch 11 činností, koordinátor EVVO 8. učitelka, vých. poradce 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, Jr - Ov učitel 1,000 VŠ-učit. pro II. st. ZŠ, Tv-AJ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Zt učitel 1,000 VŠ - JČ D učitel 1,000 VŠZ učitel, ředitel školy 1,000 VŠ-učit. pro I. st. ZŠ, AJ,Et.vých učitelka, ved.pk spol. věd, školní 1,000 VŠ-učit. pro II.st. ZŠ, Z - D 16 metodik prevence 15. učitelka, ved. PK cizích jazyků 1,000 VŠ-učit.II.st ZŠ AJ, učitelka 1,000 VŠ AJ 3

3 17. učitelka, ved. PK jazyka českého 0,546 VŠ JČ - D učitelka, dysl. asistentka 1,000 VŠ-učit. pro I.st.ZŠ, spec.ped učitelka 1,000 VŠ Čj - Hv učitel 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Zpv učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st.ZŠ učitel, prac. pro BOZP 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Z učitel 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitelka 1,000 VŠ-učit.všeob.vzděl.před., Jč-Vv vychovatelka 0,182 ÚSO - SPeŠ - vychovatelství vychovatelka 0,091 ÚSO, vychovatelství učitel 1,000 VŠ-učit. pro II.st. NJ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ, 22 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,7 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. účetní - hospodářka 1,000 ÚSO - G, SEŠ 2. školník technický pracovník 1,000 SO- zedník 3. uklízečka 0,600 základní 4. uklízečka 0,600 SO dámská krejčová 5. uklízečka 0,600 základní 6. uklízečka 0,600 základní 7. uklízečka 0,600 SO-gum.a plast. výroba 8. uklízečka 0,600 SO-gum.a plast. výroba 9. uklízečka 0,600 SO - svrškařka 10. vedoucí ŠJ 1,000 SO dvouletá ekon. škola 11. vedoucí kuchařka 1,000 SO - kuchařka 12. kuchařka 0,900 základní 13. kuchařka 0,900 základní 14. kuchařka 1,000 SO - kuchařka 15. kuchařka 0,900 SO 16. kuchařka 0,200 SO 17. uklízečka 0,800 SO

4 D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zápis do 1. třídy ZŠ na školní rok 2014/15 se uskutečnil 5. února U ZÁPISU DO 1.TŘÍDY 2013 Počet žádostí Nastoupili do U ZÁPISU DO Počet žádostí o odklad 1. třídy TŘÍDY 2014 o odklad Nastoupí do 1. třídy 2014 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: ROČNÍK POČET ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM PROSPĚLO NEPROSPĚLO I. stupeň II. stupeň ŠKOLA Ze školy odchází celkem 75 žáků z devátého ročníku a dva žáci z pátého ročníku na osmileté gymnázium.. Hodnocení plnění plánu práce ad1) Organizace výuky: výuka probíhala po celý školní rok dle dokumentů, stanovených v plánu pro jednotlivé ročníky. ad2) Dodržování školního řádu: na začátku školního roku byli žáci i rodiče nově přijatých žáků seznámeni s novým školním řádem. V průběhu šk. roku nedošlo k žádným nesrovnalostem nebo nepochopením z žádné strany, ani nevyplynula žádná nová okolnost, která by vyžadovala další úpravy. ad3) Rozvíjení klíčových kompetencí: v letošním školním roce se nám nepodařilo provést testování klíčových kompetencí, neboť zadavatel změnil technické podmínky realizace testování, a to zadávání úloh prostřednictvím zvukového záznamu, který vyžaduje funkční sluchátka. Ty bohužel nemáme a budeme je muset do příštího roku pořídit.

5 ad4) Šikana: v průběhu tohoto školního roku nedošlo na úrovni vedení školy k šetření nějakých případů podezření na šikanu. ad5) Prevence a vedení kolektivu. Vzhledem k obsahu předcházejícího bodu lze říci, že se třídní učitelé snažíme spravedlivě a objektivně řešit vzniklé problémy. Stále však platí, že kromě rodičů jsme to především my učitelé, kteří svým chováním a jednáním vytváříme příklady toho, jak se mají žáci chovat, to znamená, že svou odpovědností, samostatností, spravedlivostí, empatií a komunikativností povedeme žáky k jejich odpovědnosti, samostatnosti, spravedlivosti, empatii a komunikativnosti. Zdravou autoritu a dobře fungující respekt si nevybudujeme drtivým tlakem a přehnanou přísností, protože každý tlak vyvolává spíše agresi a protitlak. Budeme-li příkladně dodržovat pravidla my, můžeme pak požadovat dodržování pravidel od žáků. Nezapomeňte, že co dáváme, to dostaneme. ad6) Minimální preventivní program viz. zpráva preventisty. ad7) Žáci s vývojovými poruchami viz. Výroční zpráva. ad8) Nové formy práce a pomůcky. Tato oblast je závislá na množství finančních prostředků, které má škola k dispozici. Letošní rozpočet je sice příznivější, avšak zavedením povinného druhého cizího jazyka musíme přednostně zabezpečit pomůcky sem. Samozřejmě musíme zabezpečit také učebnice a pomůcky pro 1. ročník. Jinak se nabízí využití všech DUMů, ať už naší výroby nebo přístupných na internetu. ad9) V průběhu letošního školního roku jsme začali připravovat další změny našeho ŠVP, související se zavedením druhého cizího jazyka. Vyučujícími budou tyto změny zpracovány během hlavních prázdnin a projednány ve Školské radě na konci srpna. ad10) Dny otevřených dveří: Tento bod byl částečně naplněn, zejména na I. stupni, kde se aktivně účastnili tvorby různých výrobků pro školní jarmark, za což chci velmi poděkovat především paní učitelce Bernatíkové. O vstupy do vyučování však ze strany rodičů zájem příliš nebyl. ad11) Lyžařský výcvik proběhl letos opět na Kyčerce, snad ke spokojenosti všech, ale především bez vážných zranění či výchovných problémů. Za přípravu a realizaci chci poděkovat panu učiteli Zapletalovi a ostatním kolegyním, které se kurzu zúčastnily, paní zástupkyni Bordovské a paní učitelce Němcové. Plavecký výcvik byl realizován ve 2. a 3. ročníku. Jedna skupina v Uherském Hradišti, jedna skupina v Uherském Brodě. Dopravní výchova probíhala ve 4. ročníku na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. ad12) Spolupráce s MŠ probíhala dle plánu, vytvořeného na I. stupni nejen s naší součástí v Bílovicích, ale i se zařízeními v okolních obcích. ad13) Soutěže viz výroční zpráva ad14) Spolupráce s rodiči: Co se týká spolupráce se SRPŠ, probíhá poměrně hladce, nevím o žádných připomínkách jak ze strany pedagogů, tak ze strany rodičů. Letos jsem nebyl pozván k jednání výboru, členky se nezúčastnily ani kontroly LVK. ad15) DVPP viz výroční zpráva. ad16) Zájezdy do divadel a kina. viz výroční zpráva ad17) Získání sponzorů: - paní učitelka Bernatíková ,- na pódiové skladby - paní učitelka Hanáková zahradní nábytek

6 Hodnocení plánu školní prevence: V průběhu školního roku proběhly již tradičně preventivní přednášky pro žáky 9. ročníku k trestné činnosti mládeže, ve spolupráci s Policií ČR v Uherském Hradišti. Pro vybrané ročníky prvního a druhého stupně se uskutečnil projekt Hasík, ve spolupráci s HZS Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Uherském Brodě proběhly besedy pro 6. ročník s tématem Dozrávání v osobnost a pro 7. ročník Moje místo v životě. Další besedy realizovala paní Gregůrková pro první, čtvrtou a pátou třídu. Na podzim a na jaře se jako každý rok uskutečnil sběr starého papíru, z jehož výtěžku je financován projekt Adopce na dálku. V červnu 2014 proběhly besedy se zaměřením na období dospívání, a to pro dívky 6. ročníku. V rámci požární prevence se uskutečnilo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Bílovice požární cvičení školy. Hodnocení práce PK 1.stupně za školní rok 2013/2014: A/ ŠVP a jeho realizace Výrazné poklesy prospěchu jsme nezaznamenali. Z kázeňských opatření se objevila nějaká napomenutí v 5.třídě. Zvláštní případ je jedna žákyně 5. ročníku, která pracuje s asistentkou a na konci pololetí je hodnocena slovně. S asistentkou bude pracovat pravděpodobně i v dalších ročnících. Zvláštností je též 1. třída, která je stále velmi hlučná. Je v ní 19 chlapců a 9 děvčat. Jeden chlapec přišel z jiné školy Na chování současných prváků si stěžuje i paní vychovatelka Samsonková a paní Rozsypálková, která ve třídě vyučuje náboženství. Třídní učitelka svolala mimořádnou schůzku rodičů, kde o problematickém chování některých žáků individuálně rodiče informovala. Třetí třídy ukončily výuku plavání a od druhého pololetí budou plavecký výcvik absolvovat žáci 2. tříd. Ve 2. pololetí školního roku ukončily první část plaveckého výcviku 2. třídy, budou pak pokračovat v 1. pololetí 3. ročníku. Na 1. stupni je pořád dost šikovných dětí na víceleté gymnázium odchází 2 děti. Problémovým byl žák 2. A, ale po soustavných konzultacích a návštěvách PPP a Helpu se rodiče rozhodli přesunout dítě na soukromou školu v UH. Bohužel máme na 1. stupni několik napomenutí TU, většinou z důvodů zapomínání domácích úkolů, pomůcek do výuky a neplnění si školních povinností. Máme i jeden snížený stupeň z chování v 5. třídě za neplnění školních povinností a za vulgární vyjadřování vůči vyučujícím. Výrazné poklesy prospěchu jsme nezaznamenali ani ve druhém pololetí. B/ Školní klima 1. Materiální vybavení školy SRPŠ Bílovice zakoupilo prvákům k prvnímu vysvědčení jako památku na 1. třídu pěkné dárky v podobě knih. Zůstala nám malá částka z prodeje knih nakladatelství Pierot. Výtěžek byl použit k zakoupení odměn pro děti za různé soutěže a na odměny při zápisu do první třídy, který proběhl Vedení školy vybavilo novým nábytkem relaxační místnost, kterou využíváme hlavně v hodinách hudební výchovy, popř. při další výuce, která je náročná na prostor. Dle aktuálnosti a za spolupráce dětí měníme třídní i chodbové nástěnky, třídíme odpad a zapojili jsme se do sběru kaštanů a plastových vršků. Opět se nám podařil sehnat sponzorský finanční příspěvek na pořádání Taneční přehlídky pódiových skladeb. Nemalá částka zůstala z účastnického poplatku při taneční přehlídce pro veřejnost a z prodeje knih, která byla opět použita k nákupu odměn pro žáky. 2. Sociální oblast Pravidelně s dětmi komunikujeme, popř. aktuálně řešíme nevhodné chování dětí. Kolegyně paní Bilíková si bohužel zlomila kotník a dlouhodobě marodila, takže nemohla pracovat jako speciální pedagožka pro žáky i rodiče. Základní školu navštívili budoucí prváci z Bílovic a Zlámance, aby se seznámili s novým

7 prostředím. Dne proběhl zápis do prvního ročníku. K zápisu přišlo 42 dětí, 12 rodičům byla doporučena návštěva PPP kvůli úrovni školní zralosti jejich dětí. Nadále je problémem 1. třída, která přes veškeré úsilí třídní učitelky bojuje s kázní, sebeovládáním a posloucháním. Děti jsou velmi špatně připraveny na školní prostředí, hlavně v oblasti soustředěnosti, koncentrace a vnímání autority. Je zde velmi mnoho dětí s rozdílnou úrovní psychických i fyzických schopností, s rozdílnou úrovní mluvících schopností a v neposlední řadě jsou zde velké rozdíly i v oblasti sociální. Akce za 1. pololetí: - návštěva jednotlivých MŠ vyučujícími 1. stupně - ekologické projekty pí. Polášková - návštěva představení Finanční gramotnost pí. Bordovská - praktická výuka na dopravním hřišti p. Nožička - v rámci prevence šikany byl uskutečněn program pro 2. ročník Policií ČR - projekt Den jazyků ve spolupráci s 2. stupněm - podzimní výstavka Dýňování a lampionový průvod pí. Manclová - Vánoční jarmark - Mikulášský rej - Slovácké divadlo Jak neuvařit hlavu naměkko - 4. a 5. roč. návštěva Hvězdárny a Technického muzea v Brně Akce za 2. pololetí: - Den Země úklid okolí školy, ekologická vycházka do Kněžpole, návštěva ZOO Lešná - výchovné koncerty ve Zlíně pí. Buráňová - maškarní karneval pí. Manclová - atletické soutěže p. Nožička, pí. Rajchlová - Muzeum J. A. Komenského 4. a 5. roč. - besedy v místní knihovně pí. Polášková - beseda o animovaném filmu pí. Manclová - představení kouzelníka Hadaše - Eon cup, turnaj v Uherském Hradišti p. Nožička - preventivní programy Etické otázky pro 5. roč. a Kdo jsem a jak znám pravidla pro 1. třídu pí. Lepková - Olympijské hry dětí z MŠ a žáků 4. roč. p. Nožička. - společná výuka dětí z MŠ a žáků 1. třídy pí. Bernatíková - ukázky práce prváků ke Dni matek - cvičný požární poplach - sběr papíru pí. Janečková, Samsonková - příspěvky do Bílovického zpravodaje a školního časopisu Hodnocení práce PK ČJ za rok 2013/2014: 1. školní klima: - zohledňujeme žáky se specifickými poruchami podle IVP - talentovaným žákům předkládáme náročnější úkoly a úkoly navíc - zařazujeme tvůrčí práci, která vyžaduje samostatnost, schopnost vyhledávat a třídit informace, a to formou například prezentace o autorech a jejich dílech - ve všech složkách ČJ využíváme komunikační a informační technologie - důraz klademe na znalosti a dovednosti, které žák dobře uplatní v životě. čili méně encyklopedických vědomostí a větší zaměření na činnostní učení a praxi, hodně využíváme DUMY a náměty z Kafometu 2. Rodina, škola, veřejnost: - 2x vyšel školní časopis Šotkoviny - 3x týdně byla otevřena žákovská knihovna - navštívili jsme Slovácké divadlo, představení Lucerna - zapojili jsme se do literární soutěže Píšu povídky, píšu básně - okresního kola olympiády v ČJ se zúčastnil Matěj Suchánek z 9. C, umístil se na 6. místě,

8 dále Petra Dostálková z 9. B, umístila se na 5. místě - v 6. ročníku proběhla vstupní prověrka, besedy o knize v knihovně v Bílovicích, seznámení se školní knihovnou - divadlo pro školy Legendy V+W - v 7. ročníku exkurze ve skanzenu Modrá - projektové vyučování v 6. ročníku v rámci literárního bloku Pověsti české, pověsti regionální 3. PC ve školní praxi: - využíváme multimediální učebnu - pro všechny složky českého jazyka - doporučujeme zrychlit internet a instalaci výukových programů pro ČJ 4. Řídící a kontrolní činnost: - koordinace čtvrtletních prací - vzájemné konzultace, předávání nápadů, metod a forem vyučování - účast v rámci DVPP Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Předmětová komise ČJ se schází během školního roku podle potřeby. Hodnocení práce PK matematika a fyzika: Plán práce na školní rok 2013/2014 byl splněn beze zbytku ve všech oblastech. V oblasti materiální všichni vyučující využívali názorných pomůcek při výuce dle nabídky sbírky. Všichni vyučující prováděli kontrolu sešitů a organizovali vzájemné hospitace v hodinách dle možností. Zadávání čtvrtletních prací se stejným učivem proběhlo ve všech třídách jednotlivých ročníků. Všichni vyučující dodrželi požadavek alespoň 10 známek za pololetí v matematice. Nadaní žáci byli vedeni k účasti na soutěžích Matematický a Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda a Matematická olympiáda. Všichni vyučující dodržovali podmínky práce se zohledňovanými žáky. V 6. ročníku byly provedeny vstupní prověrky. Proběhla také společná schůzka vyučujících I. a II. stupně. Částečně také proběhla příprava žáků 9. ročníku z matematiky na přijímací zkoušky. Rodiče byli informováni o prospěchu žáků, úspěchu v soutěžích či případných problémech prostřednictvím žákovských knížek, v době konzultací nebo na sjednaných osobních schůzkách. Výsledky soutěží byly zveřejňovány na chodbových nástěnkách. Hodnocení plánu práce předmětové komise AJ za školní rok 2013/2014 V hodinách Aj jsme se především snažili vytvořit příjemnou atmosféru, navodit klima anglicky hovořící třídy, ve které se pak lépe učí a dítě se na hodiny těší. V průběhu roku jsme společně vytvářeli různé jazykové práce, které byly podporou následné aplikace jazyka v běžném životě. Tyto práce také umožňovaly žákům rozvíjet představivost a kreativitu. Ve velké míře jsme využívali multimediální pracovny, DVD přehrávače a interaktivní tabuli, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Žáci se naučili pracovat s tabulí velmi rychle a při práci s ní jsou využity různé dovednosti a schopnosti žáků. Při výuce bylo také přihlíženo k žákům s dyslexií a byla poskytována péče žákům s IVP. Zvláště těmto žákům byl dán prostor k jejich práci, byli chváleni, motivováni a byla zde snaha o vytváření zájmu těchto žáků o cizí jazyk. S dalšími vyučujícími stále přicházíme s dalšími možnostmi výuky a snažíme se realizovat nové metody práce ve výuce. Také jsme se zúčastnili DVPP. Hodnocení práce PK Př, chemie a PČ: Úkoly, vyplývající z plánu byly splněny. V červnu minulého školního roku se uskutečnila Terénní projektová výuka, kde na základě práce v terénu prohlídky polních plodin žáci 8. a 9. ročníku vypracovali projekt, který byl doplněn během prázdnin o plodiny ze svého okolí a prezentován a obhajován v měsíci září. V prosinci žáci 8. ročníku navštívili ČOV v Uherském Hradišti a při této příležitosti vypracovali své projekty na téma Výroba pitné vody

9 Dne se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 7 žáků 6. a 7. ročníku a 15 žáků 8. a 9. ročníku. V kategorii D se na 1. místě umístila Klára Bereznajová ze 6. B, na 2. místě Adriana Slívová ze 7. B a na 3. místě Martin Kolínek ze 7. B. V kategorii C se na 1. místě umístila Pavla Červinková z 9. C, na druhém místě Barbora Šáchová z 9. C a na 3. místě Andrea Juřenová z 8. C. Z prvních dvou míst postupují do okresního kola. V březnu proběhla technická soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku, které se zúčastnilo 16 žáků. Žáci 7. ročníku se zúčastnili v dubnu exkurze v ZOO Lešná. Žáci 8. ročníku se zúčastnili v dubnu exkurze do Muzea Anthropos a Technického muzea. Ke Dni Země proběhla na naší škole projektová výuka a jarní výzdoba tříd. Jednotlivé třídy na druhém stupni zpracovávali daná témata, která pak vzájemně prezentovali. Projekt neměl formu soutěže, cílem bylo zamyslet se nad daným tématem a utvořit si na něj vlastní názor, který byl následně žák schopen obhájit. Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do společnosti Barum Continental v Otrokovicích a exkurze v Invosu Svárov. Na škole proběhla rovněž projektová výuka na téma: Světový den zvířat, Den bez cigaret, Mezinárodní den míru, Světový den vody, Chráněné druhy živočichů a rostlin, Den ptactva, Mezinárodní den boje proti užívání drog. V učebně Př jsme instalovali výstavku přírodnin podle probíraného učiva. Při vyučování, procvičování a opakování učiva je využívána výpočetní technika. V této souvislosti se osvědčila Interaktivní tabule, která nám v hodinách přírodopisu zpestřuje výuku názornými obrázky, prezentacemi a filmy z živočišné a rostlinné říše. Laboratorní práce byly splněny ve všech ročnících. Na 1. i 2. stupni proběhly besedy, úvahy a kresby na téma Ochrana životního prostředí. Hodnocení environmentální výchovy: Úkoly, vyplývající z plánu byly splněny. - činnost žáků v hodinách přírodopisu Skleníkový efekt, Kyselé deště a Obnovitelné zdroje - propagace ekologické tématiky formou nástěnek celoroční školní projekty Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, Evropský den bez aut, Světový den zvířat, Světový den výživy, Den bez cigaret - beseda o nakládání s odpady a recyklace - besedy a úvahy na téma Ochrana životního prostředí na 1. a 2. stupni - třídění některých odpadů ve škole - příprava žáků na biologické olympiády - plnění projektu M:R:K:E:V: - spolupráce s ekologickým centrem Žabka Staré Město - příprava výrobků na Vánoční jarmark - sběr papíru kg, kaštanů 200 kg Hodnocení práce PK společenských věd: Většina naplánovaných akcí byla v letošním školním roce splněna. V podzimních měsících vyjeli zájemci ze tříd druhého stupně vlakem do Kutné Hory, v říjnu proběhla již tradičně burza středních škol přímo na naší škole, na začátku prosince se žáci školy vrátili do středověku za vlády Lucemburků s divadlem Pernštejni. Od listopadu do února proběhla školní kola dějepisné a zeměpisné olympiády a poté se jejich vítězové zúčastnili kol okresních. V květnu se žáci 9. ročníku zúčastnili akce s CK Rapant Zlín, což byla návštěva koncentračního tábora Osvětim a historické části města Štramberk. V rámci školních vlastivědných zájezdů jednotlivých tříd poznávali žáci svoji zemi, osmáci např. naše hlavní město Prahu či stavby Lednicko-valtického areálu, zařazené do seznamu UNESCO. V červnu pak proběhla exkurze sedmých tříd do archeoskanzenu v Modré a v rámci volby povolání se celkem šest tříd zúčastnilo interaktivních her a dalších aktivit při návštěvě SPŠ Slováckých strojíren.

10 Hodnocení činnosti školní družiny: Počet dětí v odděleních je 30, 28 a 23. Přes veškerou snahu se chování u některých žáků prvního oddělení podstatně nezlepšilo, stále jsou hluční a neposlušní. Knižní odměna za ochotu a příkladné chování ve ŠD byla udělena Kristýně Pastyříkové. Ve druhém oddělení odešli v průběhu školního roku dva žáci. Chování bylo pro vyšší počet děvčat v oddělení dobré. Menší problémy s chlapci, hlučnost, narušování činnosti byly ihned řešeny domluvou. Knižní odměna za kamarádské chování a aktivní přístup byla udělena Adéle Šupinové. Ve třetím oddělení se po pololetí odhlásili dva žáci. Po celý rok se věnovali hlavně divadelní a výtvarné činnosti. Rozvíjeli také pěvecký projev. Kolektiv byl velmi aktivní a přátelský. Knižní odměnu získala Kateřina Křenková. Plán výchovně vzdělávací práce byl plněn během celého školního roku. Od probíhala v I. a II. oddělení praxe žaček Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Děvčata byla velmi aktivní, samostatná a v kolektivu dětí oblíbená. Spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Ve dnech proběhl sběr starého papíru. Nasbíralo se kg starého papíru. Nejlepší sběrači byli odměněni, finanční zisk použijeme na adopci na dálku. Pochvaly a ocenění Na konci školního roku bylo uděleno celkem 104 pochval (loni 75), nejčastěji za vzorné chování a výborný prospěch, aktivní práci pro třídu a práci v žákovské samosprávě, kamarádský přístup ke spolužákům, za organizaci mimoškolních akcí a vzornou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. Napomenutí a důtky Ve druhém pololetí udělili třídní učitelé 6 napomenutí (vloni 21) a 4 důtky třídního učitele (vloni 18). Na jejich návrh a po projednání v pedagogické radě byla 6-ti žákům udělena důtka ředitele školy (vloni 4). Nejčastější důvody pro udělení těchto výchovných opatření: soustavné narušování výuky, vulgární vyjadřování, hrubé chování vůči spolužákům a vyučujícím, podvádění, agresivní chování, ničení školního majetku. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 1,07 3 neuspokojivé 1 0,27 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 120 0,762 za školní rok 120 0,762 Proti uplynulému školnímu roku jde o nárůst počtu neomluvených hodin, avšak prakticky se jedná o jednu žákyni, takže počet není nijak alarmující a neznamená to, že by třídní učitelé nedostatečně vykonávali svoji třídnickou práci.

11 F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ název vzdělávací aktivity počet účastníků - Výuka TV a školská legislativa 1 - Výuka AJ 2 - Metody a formy práce v přírodovědě 1 - Využití médií ve výuce dějepisu 1 - Používání robotických stavebnic 1 - Hyperaktivní není neukázněný 2 - Nápady pro výuku PRV, PŘÍ, VL 1 - Aktuální legislativní změny v podmínkách školství 1 - Používání robotických stavebnic 1 - Motivace žáka 1 - Komunikace a tvořivé psaní 1 - E-learning Cesty za uměním 1 - Setkání PAU 2 - Legislativa 1 - Matematika činnostně ve 2. roč. 1 - Ped.psychol. výbava učitele MŠ 1 - Sofware Bakaláři 1 Finanční vyjádření : Kurzovné ,- Kč Cestovné ,- Kč Pedagogická literatura 0,- Kč C e l k e m ,- Kč G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky: Škol. kolo Okr. kolo Obl. kolo Matematická olympiáda roč Pythagoriáda 5. roč roč roč. 8 1 Matematický klokan Přírodovědný klokan roč. 20 Olympiáda z ČJ 15 2 Konverzační soutěž v AJ 23 1 Fyzikální olympiáda Biologická olympiáda roč roč. 14 Technická soutěž pro 6. a 7. roč. 16 Zeměpisná olympiáda: 6.-9-roč Dopravní výchova 4. roč. 23 Soutěžní přehlídka pódiových skladeb 290 Vybíjená (dívky) - 6. roč. 25 Ústř. kolo

12 Fotbalový turnaj Coca cola cup 15 Halová olympiáda I. st. 16 Florbal mezitřídní chlapci Přebor školy ve šplhu 2. st. 36 Bílovická laťka 43 Pohár Českého rozhlasu 17 Mc Donald Cup 9 Atletický čtyřboj ml. žáci 10 - st. žáci 10 - ml. žákyně 12 - st. žákyně 10 Jiné významné aktivity školy: - besedy nad knihou v místní knihovně a Knihovně BBB v Uh. Hradišti - besedy s pracovnicí Policie ČR, zaměřené na dopravní výchovu na I. stupni - Evropský den jazyků (3.-9. roč.) - Dýňování I. stupeń - Mikulášský rej - Mikulášská nadílka v Jednotě - Předvánoční jarmark - Vánoční koledování celá škola - exkurze Muzeum J. A. Komenského - exkurze Úřad práce UH (9. roč.) - exkurze SPŠ UH (9. roč.) - Den dětí - výchovné koncerty FBM ve Zlíně - návštěva kostela v Bílovicích - absolventské vystoupení RJ (9. roč.) H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena inspekce ČŠI. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Veškeré informace o hospodaření školy za rok 2013 jsou součástí Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2013 a jsou k dispozici v kanceláři vedení školy. Jako příloha je k této zprávě přiřazen Protokol o přezkoumání hospodaření školy. Datum zpracování zprávy: srpen 2014 Datum projednání v pedagogické radě: Datum schválení ve školské radě: Za školskou radu: Příloha: Protokol o přezkoumání hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Mgr. Tomislav Kolařík ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více