VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, Zřizovatel: Obec Bílovice Adresa zřizovatele: Bílovice 70, Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, IČO , od Identifikátor: Ředitel: Mgr. Tomislav Kolařík Statutární zástupce ředitele: Mgr. Pavla Bordovská Kontakt: tel., fax, , pracovník pro informace: Pavla Bordovská Součásti školy: mateřská škola kapacita 80 dětí základní škola kapacita 600 žáků školní družina kapacita 90 žáků školní jídelna kapacita 600 jídel Školská rada byla zřízena k , je tříčlenná. Při škole pracuje SRPŠ, škola je členem AŠSK. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013/2014: Počet tříd /oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu /oddělení Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek I. stupeň ,14 7,31 19,29 II. stupeň ,45 16,11 14,65 Školní družina ,0 1,7 47,64 Mateřská škola ,7 6,0 11,83 Školní jídelna x 312 x 6,00 x Jsme venkovská, plně organizovaná škola s širokým spádovým obvodem. Většina žáků - asi 62 % - do školy dojíždí, čímž je značně limitována i práce ve školní družině a v zájmových útvarech. Nemáme zřízeny speciální třídy, žáci s výukovými problémy jsou integrováni do jednotlivých tříd. Škola má dvě tělocvičny a školní hřiště, dílny a školní pozemek pro výuku pracovních činností, učebnu výpočetní techniky, odborné pracovny pro chemii, zeměpis, přírodopis a fyziku. Učební plán je doplněn řadou volitelných předmětů pro rozvoj zájmů žáků. Školní kuchyně připravuje stravu pro žáky i zaměstnance, v rámci doplňkové činnosti i pro veřejnost.

2 B. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Bílovice. Volitelné předměty: 6. ročník: cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 7. ročník: volitelné předměty zrušeny 8. ročník: cvičení z ČJ 9. ročník: ruský jazyk, německý jazyk, informatika (2 skupiny), sportovní výchova - chlapci, technická praktika Nepovinné předměty: I. stupeň: náboženství, speciální pedagogická péče II. stupeň: náboženství Zájmové kroužky: keramický, hra na kytaru Konzultační dny výchovného poradce: dle potřeby v ŘŠ C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/14: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 36 32,62 Externí pracovníci 2 0,14 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. učitelka, ved. MÚ roč. 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I. st. ZŠ, Aj pro I.st učitelka, zást.řš 1,000 VŠ-uč.pro II.st.ZŠ, Tv učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitel 1,000 VŠ-učit. Pro II. St. ZŠ, M-F učitelka,, 1,000 VŠ- učit. pro II. st AJ 3 7. učitelka, ved. PK přírodopisu a prac. 1,000 VŠ-učit.všeob.vzděl.před., Bi-Ch 11 činností, koordinátor EVVO 8. učitelka, vých. poradce 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, Jr - Ov učitel 1,000 VŠ-učit. pro II. st. ZŠ, Tv-AJ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Zt učitel 1,000 VŠ - JČ D učitel 1,000 VŠZ učitel, ředitel školy 1,000 VŠ-učit. pro I. st. ZŠ, AJ,Et.vých učitelka, ved.pk spol. věd, školní 1,000 VŠ-učit. pro II.st. ZŠ, Z - D 16 metodik prevence 15. učitelka, ved. PK cizích jazyků 1,000 VŠ-učit.II.st ZŠ AJ, učitelka 1,000 VŠ AJ 3

3 17. učitelka, ved. PK jazyka českého 0,546 VŠ JČ - D učitelka, dysl. asistentka 1,000 VŠ-učit. pro I.st.ZŠ, spec.ped učitelka 1,000 VŠ Čj - Hv učitel 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Zpv učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st.ZŠ učitel, prac. pro BOZP 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Z učitel 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitelka 1,000 VŠ-učit.všeob.vzděl.před., Jč-Vv vychovatelka 0,182 ÚSO - SPeŠ - vychovatelství vychovatelka 0,091 ÚSO, vychovatelství učitel 1,000 VŠ-učit. pro II.st. NJ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ, 22 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,7 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. účetní - hospodářka 1,000 ÚSO - G, SEŠ 2. školník technický pracovník 1,000 SO- zedník 3. uklízečka 0,600 základní 4. uklízečka 0,600 SO dámská krejčová 5. uklízečka 0,600 základní 6. uklízečka 0,600 základní 7. uklízečka 0,600 SO-gum.a plast. výroba 8. uklízečka 0,600 SO-gum.a plast. výroba 9. uklízečka 0,600 SO - svrškařka 10. vedoucí ŠJ 1,000 SO dvouletá ekon. škola 11. vedoucí kuchařka 1,000 SO - kuchařka 12. kuchařka 0,900 základní 13. kuchařka 0,900 základní 14. kuchařka 1,000 SO - kuchařka 15. kuchařka 0,900 SO 16. kuchařka 0,200 SO 17. uklízečka 0,800 SO

4 D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zápis do 1. třídy ZŠ na školní rok 2014/15 se uskutečnil 5. února U ZÁPISU DO 1.TŘÍDY 2013 Počet žádostí Nastoupili do U ZÁPISU DO Počet žádostí o odklad 1. třídy TŘÍDY 2014 o odklad Nastoupí do 1. třídy 2014 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: ROČNÍK POČET ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM PROSPĚLO NEPROSPĚLO I. stupeň II. stupeň ŠKOLA Ze školy odchází celkem 75 žáků z devátého ročníku a dva žáci z pátého ročníku na osmileté gymnázium.. Hodnocení plnění plánu práce ad1) Organizace výuky: výuka probíhala po celý školní rok dle dokumentů, stanovených v plánu pro jednotlivé ročníky. ad2) Dodržování školního řádu: na začátku školního roku byli žáci i rodiče nově přijatých žáků seznámeni s novým školním řádem. V průběhu šk. roku nedošlo k žádným nesrovnalostem nebo nepochopením z žádné strany, ani nevyplynula žádná nová okolnost, která by vyžadovala další úpravy. ad3) Rozvíjení klíčových kompetencí: v letošním školním roce se nám nepodařilo provést testování klíčových kompetencí, neboť zadavatel změnil technické podmínky realizace testování, a to zadávání úloh prostřednictvím zvukového záznamu, který vyžaduje funkční sluchátka. Ty bohužel nemáme a budeme je muset do příštího roku pořídit.

5 ad4) Šikana: v průběhu tohoto školního roku nedošlo na úrovni vedení školy k šetření nějakých případů podezření na šikanu. ad5) Prevence a vedení kolektivu. Vzhledem k obsahu předcházejícího bodu lze říci, že se třídní učitelé snažíme spravedlivě a objektivně řešit vzniklé problémy. Stále však platí, že kromě rodičů jsme to především my učitelé, kteří svým chováním a jednáním vytváříme příklady toho, jak se mají žáci chovat, to znamená, že svou odpovědností, samostatností, spravedlivostí, empatií a komunikativností povedeme žáky k jejich odpovědnosti, samostatnosti, spravedlivosti, empatii a komunikativnosti. Zdravou autoritu a dobře fungující respekt si nevybudujeme drtivým tlakem a přehnanou přísností, protože každý tlak vyvolává spíše agresi a protitlak. Budeme-li příkladně dodržovat pravidla my, můžeme pak požadovat dodržování pravidel od žáků. Nezapomeňte, že co dáváme, to dostaneme. ad6) Minimální preventivní program viz. zpráva preventisty. ad7) Žáci s vývojovými poruchami viz. Výroční zpráva. ad8) Nové formy práce a pomůcky. Tato oblast je závislá na množství finančních prostředků, které má škola k dispozici. Letošní rozpočet je sice příznivější, avšak zavedením povinného druhého cizího jazyka musíme přednostně zabezpečit pomůcky sem. Samozřejmě musíme zabezpečit také učebnice a pomůcky pro 1. ročník. Jinak se nabízí využití všech DUMů, ať už naší výroby nebo přístupných na internetu. ad9) V průběhu letošního školního roku jsme začali připravovat další změny našeho ŠVP, související se zavedením druhého cizího jazyka. Vyučujícími budou tyto změny zpracovány během hlavních prázdnin a projednány ve Školské radě na konci srpna. ad10) Dny otevřených dveří: Tento bod byl částečně naplněn, zejména na I. stupni, kde se aktivně účastnili tvorby různých výrobků pro školní jarmark, za což chci velmi poděkovat především paní učitelce Bernatíkové. O vstupy do vyučování však ze strany rodičů zájem příliš nebyl. ad11) Lyžařský výcvik proběhl letos opět na Kyčerce, snad ke spokojenosti všech, ale především bez vážných zranění či výchovných problémů. Za přípravu a realizaci chci poděkovat panu učiteli Zapletalovi a ostatním kolegyním, které se kurzu zúčastnily, paní zástupkyni Bordovské a paní učitelce Němcové. Plavecký výcvik byl realizován ve 2. a 3. ročníku. Jedna skupina v Uherském Hradišti, jedna skupina v Uherském Brodě. Dopravní výchova probíhala ve 4. ročníku na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. ad12) Spolupráce s MŠ probíhala dle plánu, vytvořeného na I. stupni nejen s naší součástí v Bílovicích, ale i se zařízeními v okolních obcích. ad13) Soutěže viz výroční zpráva ad14) Spolupráce s rodiči: Co se týká spolupráce se SRPŠ, probíhá poměrně hladce, nevím o žádných připomínkách jak ze strany pedagogů, tak ze strany rodičů. Letos jsem nebyl pozván k jednání výboru, členky se nezúčastnily ani kontroly LVK. ad15) DVPP viz výroční zpráva. ad16) Zájezdy do divadel a kina. viz výroční zpráva ad17) Získání sponzorů: - paní učitelka Bernatíková ,- na pódiové skladby - paní učitelka Hanáková zahradní nábytek

6 Hodnocení plánu školní prevence: V průběhu školního roku proběhly již tradičně preventivní přednášky pro žáky 9. ročníku k trestné činnosti mládeže, ve spolupráci s Policií ČR v Uherském Hradišti. Pro vybrané ročníky prvního a druhého stupně se uskutečnil projekt Hasík, ve spolupráci s HZS Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Uherském Brodě proběhly besedy pro 6. ročník s tématem Dozrávání v osobnost a pro 7. ročník Moje místo v životě. Další besedy realizovala paní Gregůrková pro první, čtvrtou a pátou třídu. Na podzim a na jaře se jako každý rok uskutečnil sběr starého papíru, z jehož výtěžku je financován projekt Adopce na dálku. V červnu 2014 proběhly besedy se zaměřením na období dospívání, a to pro dívky 6. ročníku. V rámci požární prevence se uskutečnilo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Bílovice požární cvičení školy. Hodnocení práce PK 1.stupně za školní rok 2013/2014: A/ ŠVP a jeho realizace Výrazné poklesy prospěchu jsme nezaznamenali. Z kázeňských opatření se objevila nějaká napomenutí v 5.třídě. Zvláštní případ je jedna žákyně 5. ročníku, která pracuje s asistentkou a na konci pololetí je hodnocena slovně. S asistentkou bude pracovat pravděpodobně i v dalších ročnících. Zvláštností je též 1. třída, která je stále velmi hlučná. Je v ní 19 chlapců a 9 děvčat. Jeden chlapec přišel z jiné školy Na chování současných prváků si stěžuje i paní vychovatelka Samsonková a paní Rozsypálková, která ve třídě vyučuje náboženství. Třídní učitelka svolala mimořádnou schůzku rodičů, kde o problematickém chování některých žáků individuálně rodiče informovala. Třetí třídy ukončily výuku plavání a od druhého pololetí budou plavecký výcvik absolvovat žáci 2. tříd. Ve 2. pololetí školního roku ukončily první část plaveckého výcviku 2. třídy, budou pak pokračovat v 1. pololetí 3. ročníku. Na 1. stupni je pořád dost šikovných dětí na víceleté gymnázium odchází 2 děti. Problémovým byl žák 2. A, ale po soustavných konzultacích a návštěvách PPP a Helpu se rodiče rozhodli přesunout dítě na soukromou školu v UH. Bohužel máme na 1. stupni několik napomenutí TU, většinou z důvodů zapomínání domácích úkolů, pomůcek do výuky a neplnění si školních povinností. Máme i jeden snížený stupeň z chování v 5. třídě za neplnění školních povinností a za vulgární vyjadřování vůči vyučujícím. Výrazné poklesy prospěchu jsme nezaznamenali ani ve druhém pololetí. B/ Školní klima 1. Materiální vybavení školy SRPŠ Bílovice zakoupilo prvákům k prvnímu vysvědčení jako památku na 1. třídu pěkné dárky v podobě knih. Zůstala nám malá částka z prodeje knih nakladatelství Pierot. Výtěžek byl použit k zakoupení odměn pro děti za různé soutěže a na odměny při zápisu do první třídy, který proběhl Vedení školy vybavilo novým nábytkem relaxační místnost, kterou využíváme hlavně v hodinách hudební výchovy, popř. při další výuce, která je náročná na prostor. Dle aktuálnosti a za spolupráce dětí měníme třídní i chodbové nástěnky, třídíme odpad a zapojili jsme se do sběru kaštanů a plastových vršků. Opět se nám podařil sehnat sponzorský finanční příspěvek na pořádání Taneční přehlídky pódiových skladeb. Nemalá částka zůstala z účastnického poplatku při taneční přehlídce pro veřejnost a z prodeje knih, která byla opět použita k nákupu odměn pro žáky. 2. Sociální oblast Pravidelně s dětmi komunikujeme, popř. aktuálně řešíme nevhodné chování dětí. Kolegyně paní Bilíková si bohužel zlomila kotník a dlouhodobě marodila, takže nemohla pracovat jako speciální pedagožka pro žáky i rodiče. Základní školu navštívili budoucí prváci z Bílovic a Zlámance, aby se seznámili s novým

7 prostředím. Dne proběhl zápis do prvního ročníku. K zápisu přišlo 42 dětí, 12 rodičům byla doporučena návštěva PPP kvůli úrovni školní zralosti jejich dětí. Nadále je problémem 1. třída, která přes veškeré úsilí třídní učitelky bojuje s kázní, sebeovládáním a posloucháním. Děti jsou velmi špatně připraveny na školní prostředí, hlavně v oblasti soustředěnosti, koncentrace a vnímání autority. Je zde velmi mnoho dětí s rozdílnou úrovní psychických i fyzických schopností, s rozdílnou úrovní mluvících schopností a v neposlední řadě jsou zde velké rozdíly i v oblasti sociální. Akce za 1. pololetí: - návštěva jednotlivých MŠ vyučujícími 1. stupně - ekologické projekty pí. Polášková - návštěva představení Finanční gramotnost pí. Bordovská - praktická výuka na dopravním hřišti p. Nožička - v rámci prevence šikany byl uskutečněn program pro 2. ročník Policií ČR - projekt Den jazyků ve spolupráci s 2. stupněm - podzimní výstavka Dýňování a lampionový průvod pí. Manclová - Vánoční jarmark - Mikulášský rej - Slovácké divadlo Jak neuvařit hlavu naměkko - 4. a 5. roč. návštěva Hvězdárny a Technického muzea v Brně Akce za 2. pololetí: - Den Země úklid okolí školy, ekologická vycházka do Kněžpole, návštěva ZOO Lešná - výchovné koncerty ve Zlíně pí. Buráňová - maškarní karneval pí. Manclová - atletické soutěže p. Nožička, pí. Rajchlová - Muzeum J. A. Komenského 4. a 5. roč. - besedy v místní knihovně pí. Polášková - beseda o animovaném filmu pí. Manclová - představení kouzelníka Hadaše - Eon cup, turnaj v Uherském Hradišti p. Nožička - preventivní programy Etické otázky pro 5. roč. a Kdo jsem a jak znám pravidla pro 1. třídu pí. Lepková - Olympijské hry dětí z MŠ a žáků 4. roč. p. Nožička. - společná výuka dětí z MŠ a žáků 1. třídy pí. Bernatíková - ukázky práce prváků ke Dni matek - cvičný požární poplach - sběr papíru pí. Janečková, Samsonková - příspěvky do Bílovického zpravodaje a školního časopisu Hodnocení práce PK ČJ za rok 2013/2014: 1. školní klima: - zohledňujeme žáky se specifickými poruchami podle IVP - talentovaným žákům předkládáme náročnější úkoly a úkoly navíc - zařazujeme tvůrčí práci, která vyžaduje samostatnost, schopnost vyhledávat a třídit informace, a to formou například prezentace o autorech a jejich dílech - ve všech složkách ČJ využíváme komunikační a informační technologie - důraz klademe na znalosti a dovednosti, které žák dobře uplatní v životě. čili méně encyklopedických vědomostí a větší zaměření na činnostní učení a praxi, hodně využíváme DUMY a náměty z Kafometu 2. Rodina, škola, veřejnost: - 2x vyšel školní časopis Šotkoviny - 3x týdně byla otevřena žákovská knihovna - navštívili jsme Slovácké divadlo, představení Lucerna - zapojili jsme se do literární soutěže Píšu povídky, píšu básně - okresního kola olympiády v ČJ se zúčastnil Matěj Suchánek z 9. C, umístil se na 6. místě,

8 dále Petra Dostálková z 9. B, umístila se na 5. místě - v 6. ročníku proběhla vstupní prověrka, besedy o knize v knihovně v Bílovicích, seznámení se školní knihovnou - divadlo pro školy Legendy V+W - v 7. ročníku exkurze ve skanzenu Modrá - projektové vyučování v 6. ročníku v rámci literárního bloku Pověsti české, pověsti regionální 3. PC ve školní praxi: - využíváme multimediální učebnu - pro všechny složky českého jazyka - doporučujeme zrychlit internet a instalaci výukových programů pro ČJ 4. Řídící a kontrolní činnost: - koordinace čtvrtletních prací - vzájemné konzultace, předávání nápadů, metod a forem vyučování - účast v rámci DVPP Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Předmětová komise ČJ se schází během školního roku podle potřeby. Hodnocení práce PK matematika a fyzika: Plán práce na školní rok 2013/2014 byl splněn beze zbytku ve všech oblastech. V oblasti materiální všichni vyučující využívali názorných pomůcek při výuce dle nabídky sbírky. Všichni vyučující prováděli kontrolu sešitů a organizovali vzájemné hospitace v hodinách dle možností. Zadávání čtvrtletních prací se stejným učivem proběhlo ve všech třídách jednotlivých ročníků. Všichni vyučující dodrželi požadavek alespoň 10 známek za pololetí v matematice. Nadaní žáci byli vedeni k účasti na soutěžích Matematický a Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda a Matematická olympiáda. Všichni vyučující dodržovali podmínky práce se zohledňovanými žáky. V 6. ročníku byly provedeny vstupní prověrky. Proběhla také společná schůzka vyučujících I. a II. stupně. Částečně také proběhla příprava žáků 9. ročníku z matematiky na přijímací zkoušky. Rodiče byli informováni o prospěchu žáků, úspěchu v soutěžích či případných problémech prostřednictvím žákovských knížek, v době konzultací nebo na sjednaných osobních schůzkách. Výsledky soutěží byly zveřejňovány na chodbových nástěnkách. Hodnocení plánu práce předmětové komise AJ za školní rok 2013/2014 V hodinách Aj jsme se především snažili vytvořit příjemnou atmosféru, navodit klima anglicky hovořící třídy, ve které se pak lépe učí a dítě se na hodiny těší. V průběhu roku jsme společně vytvářeli různé jazykové práce, které byly podporou následné aplikace jazyka v běžném životě. Tyto práce také umožňovaly žákům rozvíjet představivost a kreativitu. Ve velké míře jsme využívali multimediální pracovny, DVD přehrávače a interaktivní tabuli, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Žáci se naučili pracovat s tabulí velmi rychle a při práci s ní jsou využity různé dovednosti a schopnosti žáků. Při výuce bylo také přihlíženo k žákům s dyslexií a byla poskytována péče žákům s IVP. Zvláště těmto žákům byl dán prostor k jejich práci, byli chváleni, motivováni a byla zde snaha o vytváření zájmu těchto žáků o cizí jazyk. S dalšími vyučujícími stále přicházíme s dalšími možnostmi výuky a snažíme se realizovat nové metody práce ve výuce. Také jsme se zúčastnili DVPP. Hodnocení práce PK Př, chemie a PČ: Úkoly, vyplývající z plánu byly splněny. V červnu minulého školního roku se uskutečnila Terénní projektová výuka, kde na základě práce v terénu prohlídky polních plodin žáci 8. a 9. ročníku vypracovali projekt, který byl doplněn během prázdnin o plodiny ze svého okolí a prezentován a obhajován v měsíci září. V prosinci žáci 8. ročníku navštívili ČOV v Uherském Hradišti a při této příležitosti vypracovali své projekty na téma Výroba pitné vody

9 Dne se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 7 žáků 6. a 7. ročníku a 15 žáků 8. a 9. ročníku. V kategorii D se na 1. místě umístila Klára Bereznajová ze 6. B, na 2. místě Adriana Slívová ze 7. B a na 3. místě Martin Kolínek ze 7. B. V kategorii C se na 1. místě umístila Pavla Červinková z 9. C, na druhém místě Barbora Šáchová z 9. C a na 3. místě Andrea Juřenová z 8. C. Z prvních dvou míst postupují do okresního kola. V březnu proběhla technická soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku, které se zúčastnilo 16 žáků. Žáci 7. ročníku se zúčastnili v dubnu exkurze v ZOO Lešná. Žáci 8. ročníku se zúčastnili v dubnu exkurze do Muzea Anthropos a Technického muzea. Ke Dni Země proběhla na naší škole projektová výuka a jarní výzdoba tříd. Jednotlivé třídy na druhém stupni zpracovávali daná témata, která pak vzájemně prezentovali. Projekt neměl formu soutěže, cílem bylo zamyslet se nad daným tématem a utvořit si na něj vlastní názor, který byl následně žák schopen obhájit. Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do společnosti Barum Continental v Otrokovicích a exkurze v Invosu Svárov. Na škole proběhla rovněž projektová výuka na téma: Světový den zvířat, Den bez cigaret, Mezinárodní den míru, Světový den vody, Chráněné druhy živočichů a rostlin, Den ptactva, Mezinárodní den boje proti užívání drog. V učebně Př jsme instalovali výstavku přírodnin podle probíraného učiva. Při vyučování, procvičování a opakování učiva je využívána výpočetní technika. V této souvislosti se osvědčila Interaktivní tabule, která nám v hodinách přírodopisu zpestřuje výuku názornými obrázky, prezentacemi a filmy z živočišné a rostlinné říše. Laboratorní práce byly splněny ve všech ročnících. Na 1. i 2. stupni proběhly besedy, úvahy a kresby na téma Ochrana životního prostředí. Hodnocení environmentální výchovy: Úkoly, vyplývající z plánu byly splněny. - činnost žáků v hodinách přírodopisu Skleníkový efekt, Kyselé deště a Obnovitelné zdroje - propagace ekologické tématiky formou nástěnek celoroční školní projekty Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, Evropský den bez aut, Světový den zvířat, Světový den výživy, Den bez cigaret - beseda o nakládání s odpady a recyklace - besedy a úvahy na téma Ochrana životního prostředí na 1. a 2. stupni - třídění některých odpadů ve škole - příprava žáků na biologické olympiády - plnění projektu M:R:K:E:V: - spolupráce s ekologickým centrem Žabka Staré Město - příprava výrobků na Vánoční jarmark - sběr papíru kg, kaštanů 200 kg Hodnocení práce PK společenských věd: Většina naplánovaných akcí byla v letošním školním roce splněna. V podzimních měsících vyjeli zájemci ze tříd druhého stupně vlakem do Kutné Hory, v říjnu proběhla již tradičně burza středních škol přímo na naší škole, na začátku prosince se žáci školy vrátili do středověku za vlády Lucemburků s divadlem Pernštejni. Od listopadu do února proběhla školní kola dějepisné a zeměpisné olympiády a poté se jejich vítězové zúčastnili kol okresních. V květnu se žáci 9. ročníku zúčastnili akce s CK Rapant Zlín, což byla návštěva koncentračního tábora Osvětim a historické části města Štramberk. V rámci školních vlastivědných zájezdů jednotlivých tříd poznávali žáci svoji zemi, osmáci např. naše hlavní město Prahu či stavby Lednicko-valtického areálu, zařazené do seznamu UNESCO. V červnu pak proběhla exkurze sedmých tříd do archeoskanzenu v Modré a v rámci volby povolání se celkem šest tříd zúčastnilo interaktivních her a dalších aktivit při návštěvě SPŠ Slováckých strojíren.

10 Hodnocení činnosti školní družiny: Počet dětí v odděleních je 30, 28 a 23. Přes veškerou snahu se chování u některých žáků prvního oddělení podstatně nezlepšilo, stále jsou hluční a neposlušní. Knižní odměna za ochotu a příkladné chování ve ŠD byla udělena Kristýně Pastyříkové. Ve druhém oddělení odešli v průběhu školního roku dva žáci. Chování bylo pro vyšší počet děvčat v oddělení dobré. Menší problémy s chlapci, hlučnost, narušování činnosti byly ihned řešeny domluvou. Knižní odměna za kamarádské chování a aktivní přístup byla udělena Adéle Šupinové. Ve třetím oddělení se po pololetí odhlásili dva žáci. Po celý rok se věnovali hlavně divadelní a výtvarné činnosti. Rozvíjeli také pěvecký projev. Kolektiv byl velmi aktivní a přátelský. Knižní odměnu získala Kateřina Křenková. Plán výchovně vzdělávací práce byl plněn během celého školního roku. Od probíhala v I. a II. oddělení praxe žaček Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Děvčata byla velmi aktivní, samostatná a v kolektivu dětí oblíbená. Spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Ve dnech proběhl sběr starého papíru. Nasbíralo se kg starého papíru. Nejlepší sběrači byli odměněni, finanční zisk použijeme na adopci na dálku. Pochvaly a ocenění Na konci školního roku bylo uděleno celkem 104 pochval (loni 75), nejčastěji za vzorné chování a výborný prospěch, aktivní práci pro třídu a práci v žákovské samosprávě, kamarádský přístup ke spolužákům, za organizaci mimoškolních akcí a vzornou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. Napomenutí a důtky Ve druhém pololetí udělili třídní učitelé 6 napomenutí (vloni 21) a 4 důtky třídního učitele (vloni 18). Na jejich návrh a po projednání v pedagogické radě byla 6-ti žákům udělena důtka ředitele školy (vloni 4). Nejčastější důvody pro udělení těchto výchovných opatření: soustavné narušování výuky, vulgární vyjadřování, hrubé chování vůči spolužákům a vyučujícím, podvádění, agresivní chování, ničení školního majetku. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 1,07 3 neuspokojivé 1 0,27 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 120 0,762 za školní rok 120 0,762 Proti uplynulému školnímu roku jde o nárůst počtu neomluvených hodin, avšak prakticky se jedná o jednu žákyni, takže počet není nijak alarmující a neznamená to, že by třídní učitelé nedostatečně vykonávali svoji třídnickou práci.

11 F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ název vzdělávací aktivity počet účastníků - Výuka TV a školská legislativa 1 - Výuka AJ 2 - Metody a formy práce v přírodovědě 1 - Využití médií ve výuce dějepisu 1 - Používání robotických stavebnic 1 - Hyperaktivní není neukázněný 2 - Nápady pro výuku PRV, PŘÍ, VL 1 - Aktuální legislativní změny v podmínkách školství 1 - Používání robotických stavebnic 1 - Motivace žáka 1 - Komunikace a tvořivé psaní 1 - E-learning Cesty za uměním 1 - Setkání PAU 2 - Legislativa 1 - Matematika činnostně ve 2. roč. 1 - Ped.psychol. výbava učitele MŠ 1 - Sofware Bakaláři 1 Finanční vyjádření : Kurzovné ,- Kč Cestovné ,- Kč Pedagogická literatura 0,- Kč C e l k e m ,- Kč G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky: Škol. kolo Okr. kolo Obl. kolo Matematická olympiáda roč Pythagoriáda 5. roč roč roč. 8 1 Matematický klokan Přírodovědný klokan roč. 20 Olympiáda z ČJ 15 2 Konverzační soutěž v AJ 23 1 Fyzikální olympiáda Biologická olympiáda roč roč. 14 Technická soutěž pro 6. a 7. roč. 16 Zeměpisná olympiáda: 6.-9-roč Dopravní výchova 4. roč. 23 Soutěžní přehlídka pódiových skladeb 290 Vybíjená (dívky) - 6. roč. 25 Ústř. kolo

12 Fotbalový turnaj Coca cola cup 15 Halová olympiáda I. st. 16 Florbal mezitřídní chlapci Přebor školy ve šplhu 2. st. 36 Bílovická laťka 43 Pohár Českého rozhlasu 17 Mc Donald Cup 9 Atletický čtyřboj ml. žáci 10 - st. žáci 10 - ml. žákyně 12 - st. žákyně 10 Jiné významné aktivity školy: - besedy nad knihou v místní knihovně a Knihovně BBB v Uh. Hradišti - besedy s pracovnicí Policie ČR, zaměřené na dopravní výchovu na I. stupni - Evropský den jazyků (3.-9. roč.) - Dýňování I. stupeń - Mikulášský rej - Mikulášská nadílka v Jednotě - Předvánoční jarmark - Vánoční koledování celá škola - exkurze Muzeum J. A. Komenského - exkurze Úřad práce UH (9. roč.) - exkurze SPŠ UH (9. roč.) - Den dětí - výchovné koncerty FBM ve Zlíně - návštěva kostela v Bílovicích - absolventské vystoupení RJ (9. roč.) H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena inspekce ČŠI. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Veškeré informace o hospodaření školy za rok 2013 jsou součástí Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2013 a jsou k dispozici v kanceláři vedení školy. Jako příloha je k této zprávě přiřazen Protokol o přezkoumání hospodaření školy. Datum zpracování zprávy: srpen 2014 Datum projednání v pedagogické radě: Datum schválení ve školské radě: Za školskou radu: Příloha: Protokol o přezkoumání hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Mgr. Tomislav Kolařík ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, 687 12 Zřizovatel: Obec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více