Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt na zařízení: 5. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti: 6. Součásti školy: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Na Lindovce Kroměříž Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Ing. Miroslav Školoudík Antonín Hubáček (zástupce ředitele pro TV) telefon: , fax: čj /04-21 Střední odborné učiliště technické IZO: Kapacita:850 žáků Střední odborná škola technická IZO: Kapacita:120 žáků Školní jídelna IZO: Kapacita: neuvádí se 7. Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ Počet Počet Počet žáků Přepočtený počet Počet žáku na škol tříd žáků na třídu podle pedagogických přepočet pedagog. stavu k pracovníků pracovníků SOŠ ,5 8,01 12,23 SOU ,58 59,961 9,84 Typ Počet Počet žáků Přepočtený Počet žáku na školského skupin podle stavu počet přepočet pedagog. zařízení k pracovníků pracovníků Školní jídelna Domov mládeže

3 8. Rada školy Datum založení tohoto orgánu je 1. leden Ve školním roce 2008/2009 se rada sešla dvakrát a předmětem jednání byly především otázky dalšího rozvoje školy po stránce personální (generační výměna), finanční záležitosti, aktuální i budoucí studijní nabídka, účast školy v projektech, rámcové a potažmo také školní vzdělávací programy a jiné. Jednání řídí předseda rady a vždy na něj zve ředitele školy. Koncem roku 2008 vypršelo funkční období stávající rady a podle zákona byly zorganizovány volby nové RŠ. Složení Rady školy je následující: Předseda: Členové: Fuksa Bronislav, Ing. Uher Jaromír, Ing. Fritscher Aleš, Ing. Pekárek Karel Suchanová Miluše Vala Věroslav, Mgr. 9. Mimoškolní nebo občanská sdružení Mnoho let pracuje Sdružení rodičů a přátel SŠ - COPT Kroměříž jako zcela samostatný právní subjekt, se svým výborem, plénem a vlastním financováním. Zdrojem financí jsou příspěvky od rodičů nebo případné dary od sponzorů. Na pravidelné schůzky výboru je zváno i vedení školy. Je zde řešena především problematika výchovně vzdělávacího procesu a to v celé šíři. SRP financuje účast žáků na různých soutěžích. V letošním roce opět uhradilo náklady na slavnostní vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži a plánuje v této tradici pokračovat. Sdružení dále vyslovilo souhlas s pořádáním plesu školy a přislíbilo účast na přípravách této akce. Na škole úspěšně funguje i Rada žáků (zvolení zástupci jednotlivých tříd) a přibližně jednou za čtvrt roku s ní jedná ředitel školy. Řeší se náměty, připomínky, ale také stížnosti na celkovou činnost školy ve všech oblastech. Jednání probíhá v naprosto otevřené atmosféře, kdy žáci mohou bez obav vyjadřovat kritiku a poukazovat na různé nedostatky. Také tato instituce bude pracovat na škole i nadále. 10. Zhodnocení současného stavu školy Jedinečnost školy v oblasti technického vzdělávání v okrese má své nesporné výhody (není konkurence), i tak ale musíme řešit spolu s firmami malý zájem žáků, respektive rodičů o většinu vyučovaných učebních a studijních oborů. Studijní nabídka se zdá být stabilizovaná, přesto se stále zamýšlíme nad možnostmi inovace. Co nového zařadit do výuky, kam směrovat některé obory. Úspěšně naplněnou prioritou ve školním roce 2008/2009 bylo zapracování požadavků firem do učebních dokumentů a aktualizace učiva o novinky a poznatky ze vzdělávání učitelů v různých projektech či seminářích. Za velmi pozitivní čin ZK považujeme zavedení stipendií žákům nedostatkových oborů na trhu práce, což se projevilo ve snížení absence žáků a výrazným zvýšením zájmu z devátých tříd ZŠ o studium na naší škole. Z pedagogického hlediska považujeme za důležitou tvorbu ŠVP téměř všech vyučovaných oborů (kromě NS, MS) a zahájení výuky dle těchto dokumentů od Dále byly zahájeny práce na druhé sebehodnotící zprávě, opět metodou Barvy života. Dokončení uvedené zprávy se předpokládá v říjnu Nepodařilo se nám však snížit procento neúspěšných žáků jak při závěrečných a maturitních zkouškách, tak ve výsledcích v jednotlivých ročnících. Zde vidíme velké rezervy pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem přístupu k žákům a jejich schopnostem, rezervy v práci třídních učitelů a rezervy, které nám ukázala autoevaluační zpráva. V oblasti materiální základny došlo k realizaci opatření směřující ke zlepšení výukových prostor (nové laboratoře a dílny, úprava učeben a sociálního zařízení, nákup nových strojů a zařízení), dobudování sítě VT apod. Podstatné změny v úrovni estetiky prostředí bylo dosaženo rekonstrukcí chodeb. Vzhledem k trvalému nedostatku finančních prostředků musíme stanovit priority a časové období, jak situaci zlepšit. 2

4 II. Přehled vzdělávacích programů a praxe 1. Vyučované obory Č íslo oboru Název oboru ročník/počty žáků Celkem H/001 Zámečník H/001 Obráběč kovů H/002 Klempíř - strojírenská výroba H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/001 Automechanik H/001 Autoelektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud H/001 Instalatér H/003 Opravář zemědělských strojů L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik L/001 Autotronik L/506 Provozní technika L/506 Provozní elektrotechnika M/004 Slaboproudá elektrotechnika Celkem žáků Celkem tříd Inovace vzdělávacích programů a zavádění nových metod výuky a vzdělávání Ve školním roce 2008/09 byly vytvořeny školní vzdělávací programy pro následující obory vzdělání: H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/02 Karosář H/01 Instalatér H/01 Autoelektrikář H/01 Elektrikář H/01 Opravář zem. strojů L/01 Autotronik M/01 Elektrotechnika Pro tvorbu ŠVP každého oboru byl sestaven dílčí realizační tým v jehož čele stanuli jednotliví vedoucí gestoři oborů a předsedové metodických komisí podle zaměření oboru, kteří byli odpovědni za zpracování ŠVP. V realizačních týmech byli zastoupeni jak učitelé všeobecně vzdělávacích programů, tak vyučující nosných teoretických odborných předmětů a učitelé praktického vyučování odborného výcviku u oborů středního vzdělání s výučním listem a praxe u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Elektrotechnika. U oboru Mechanik opravář motorových vozidel probíhala výuka již v 1. ročníku podle ŠVP vytvořeného v minulém školním roce. Při tvorbě ŠVP bylo využito především poznatků z různých školení, které absolvovali pracovníci vedení školy, samotní tvůrci ŠVP a koordinátor realizačního týmu. Dále byl jako výchozí podklad použit Rámcový vzdělávací program daného oboru vydaný MŠMT a Metodika tvorby ŠVP SOŠ a SOU, zpracovaná Národním ústavem odborného vzdělávání. Neocenitelnými pomůckami při vlastní tvorbě ŠVP byl produkt Smile Editor a vzorové ŠVP pilotních škol vypracované v rámci projektu Pilots i vlastní ŠVP pro obor Mechanik opravář motorových vozidel z předchozího školního roku. K každému ŠVP se vyjadřovali i sociální partneři a jejich podnětné připomínky byly do programů zahrnuty. 3. Způsob zabezpečení odborné praxe Odborný výcvik je vyučován především na vlastních pracovištích SŠ - COPT Kroměříž a na odloučeném pracovišti Na Lindovce. Seznámení žáků se s vysoce specifickými, nákladnými zařízeními se provádí u specializovaných firem, které s SŠ - COPT zpravidla dlouhodobě spolupracují. 3

5 Přehled pracovišť ODV Vlastní pracoviště 538 SPV 0 PPV 0 Smluvní pracoviště soukromých firem Přehled pracovišť a umístění žáků a) Odborná praxe pro žáky učebních oborů A. T. Motosport, Zádveřice Raková Auto Eden, Kroměříž Auto Šťastný, Zlín Autokarosárna Šindelek, Hulín Autokarosárna Josef Smolinka, Kroměříž Autosalon Kromexim, Kroměříž Autoshop Paulus, Kroměříž Autoopravna Roman Sobek, Bystřice pod Hostýnem Autoopravna Sekera, Holešov Batěk Zdeněk, Chomýž CSAO, Kroměříž DobeCar, Holešov Dřímal servis, Kroměříž Elektro KM, Kroměříž Elko EP, Holešov Ermo Vlastimil Kabelka, Kroměříž Fatra, Napajedla Geko kovoobrábění, Ludslavice Harko, Trávník Instalace Plus, Kroměříž Inprost, Kroměříž Ivan Topič, Roštění Ivos Zlín, Fryšták Jaromír Zavadil, Holešov Jiří Machovský Mabon, vodoinstalaterství, Holešov Karim, Hulín Karop, Lukov Karosárna Zábranský, Bystřice pod Hostýnem Kobliha Car, Přerov Kovo Uličný, Hulín KR Motocentrum, Tištín Kromexim Products, Kroměříž Libor Dubčák - Instalaterské práce, Zlín-Prštné Lukrom, Zlín Magneton, Kroměříž Modikov, Hulín M-servis, Kroměříž Neko Hulín P + L, Biskupice Pavel Pátík, vodoinstalatérské práce, Hulín Pilana MCT, Hulín Progrescar, Fryšták Profi Car, Holešov Ptáček pozemní stavby, Kojetín Radek Hausner, Zdounky Rovina, Hulín Silenta Plus, Holešov Spálovský, Kroměříž TipTyre Pneucentrum, Kroměříž Toshulin, Hulín Valčík kovo, Bystřice pod Hostýnem Vermos, Kroměříž Votop Olšina, Šelešovice Zdeněk Vrbecký - AZV, Kvasice Zliner, Zlín b) Odborné praxe pro žáky studijních oborů AEV, Kroměříž Aliacon, Kojetín Elektric P. D. Pavel Doležel, Holešov Elektroservis Jiří Režný, Holešov Elektro služba Hradilík, Bystřice pod Hostýnem Elko EP, Holešov Všetuly Elmont CZ, Kroměříž Global Business, Kroměříž Kanspo, Vážany Magneton, Kroměříž P + P technik, Chropyně RVE, Kroměříž Šimčák elektro, Kroměříž TC Servis, Otrokovice 4

6 III. Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 73 68,51 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících a) Učitelé Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. učitel 21 VA, spec. tanková ano učitel 21 VŠ, TEV x učitel 21 VŠ, IT x učitel 21 VUT el. sil., ODP elektro ano učitelka 21 CHTF, CHE, NJA ano učitelka 21 ICT ne učitel PV 24,5 UTB Zlín, Bc., Ing. informatika ano učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitel 21 UJEP, TEV, ZEM x učitelka 21 UP, MAT, CHE x učitel 21 VŠB, ODP strojní ano učitelka 21 VUT strojní, ODP stroj., ek. ano učitel 18 VUT, ODP strojní ano učitel 21 SEŠ, JŠ JA ne učitelka 21 UP, JČ+JN x učitel 18 OU, MAT, VYT x učitelka 22 UJEP, MAT, BRV x učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitel 21 UP, učit. TV+ON x učitel PV 25 VŠB, VŠ elektro ano učitelka 21 VŠD Žilina, žel. stavitelství ano učitel 21,5 VŠDS str. a el., ODP elektro ano učitel 21 UP Olomouc, Bc., spec. pdg. ne učitelka 21 UP, učitelství FY x učitel 24 VUT stroj., ODP strojní ano učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitelka 21 VUT TECH, CHE, FYZ ano učitel 18 UJEP, CJL, OBN x učitel 21 UP, CJL, OBN x učitel 21,5 VVTŠ, provoz a opravy ano učitel 22 VVŠ LM, ODP automob. ano učitel 21 UP, OBN ano učitelka 21 UJEP fil., FJA, RJA x učitel 21 VUT el., ODP elektro ne učitelka 22 UJEP ped., OBN, CJL, RJA x 19 5

7 Učitelé se zkráceným úvazkem 01. ředitel 1 VŠZ mech. zemědělství ano zást. ředitele 4 UJEP strojní, ODP strojní ano učitel 10 VŠB, Bc. robotika ano učitel 8 VUT strojní, ODP strojní ano učitelka 7 VŠZ, mech. zemědělství ano učitelka 14 UJEP, JR+D x učitelka 14 VUT strojní, ODP stroj., ek. ano 23 b) Učitelé odborného výcviku Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. UOV 34 ÚSO, OZS ano UOV 34 ÚSO, ELE ne UOV 27 ÚSO, OK ano UOV 17 ÚSO, I ne 4 05 UOV 34 ÚSO, A ne UOV 15 ÚSO, AE ano VUOV 12 ÚSO, ZAM ano VUOV 12 ÚSO, OZS ano UOV 27 ÚSO, MS ano UOV 21 Bc., PLC ano UOV 30 ÚSO, MS ano UOV 34 ÚSO, ZAM ano UOV 15 ÚSO, ZAM ano UOV 32 ÚSO, ELE ano UOV 32 ÚSO, OK ano UOV 32 ÚSO, ELE ano UOV 34 ÚSO, AUT ano UOV 34 ÚSO, OZS ano UOV 33,5 ÚSO, ELE ano UOV 32 ÚSO, OK ano UOV 34 ÚSO, OSZ ano UOV 17 ÚSO, OZS ano VUOV 12 ÚSO, ZAM ano UOV 34 ÚSO, ELE ano UOV 33,5 ÚSO, OZS ano VUOV 15 ÚSO, ELE ano UOV 30 ÚSO, ZAM ano UOV 30 ÚSO, OK ano UOV 30,5 ÚSO, AUT ano UOV 34 ÚSO, AE ano Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje a) Učitelé Nejmladší pracovník má 29 let, nejstarší 65 let. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, převažují však pracovníci nad 40 let. K odešli 4 učitelé důvodů ukončení smlouva na dobu určitou (všichni důchodci). Průměrný věk učitelů k je 50,07 roků. Z toho 39 učitelů má VŠ, 1 učitel Bc. a 2 učitelé ÚSO. b) UOV Všichni učitelé odborného výcviku mají potřebné vzdělání s potřebnou aprobací, včetně pedagogického minima. Pouze 3 UOV nemají DPS, 1 v současné době studuje. 1 UOV má kvalifikaci Bc., obor inženýrská informatika (a dále doplňuje VŠ vzdělání). Věková struktura 6

8 UOV částečně vyplývá z celkového průměrného věku, která činí 51,53 let. Přesto se v kolektivu nacházejí mladí dostatečně odborně vzdělaní učitelé, kteří se nebojí zavádět do výuky nové prvky, nové pohledy. Všichni učitelé si v průběhu praxe rozšiřují odborné i pedagogické znalosti a dovednosti v různých vzdělávacích kurzech, školeních či seminářích, včetně samostudia. 4. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů Požadovaný stupeň vzdělání 97% Aprobovanost výuky 89% 5. Nepedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 31 30,785 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor 01. Sekretářka 1 ÚSO Gymnázium 02. Sam. personální prac. 1 ÚSO SPŠS 03. Skladový referent 1 V prodavačka 04. Zásobovač, řidič 1 ÚSO technické 05. Účetní 1 ÚSO ekonomické 06. Vedoucí správy provozu 1 ÚSO technické 07. Domovník 1 V strojní zámečník 08. Uklizečka 1 Z 09. Uklizečka 1 V obráběčka kovů 10. Uklizečka 1 Z 11. Uklizečka 1 ÚSO mechanička 12. Uklizečka 1 Z 13. Školnice 1 Z 14. Recepční 1 SO ekonomické 15. Recepční 1 ÚSO SVVŠ 16. Vedoucí ek. úseku 1 ÚSO ekonomické 17. Vedoucí účetní 1 ÚSO ekonomické 18. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 19. Adm. pracovnice 1 ÚSO ekonomické 20. Účetní 1 ÚSO ekonomické 21. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 22. Vedoucí školní jídelny 1 ÚSO ekonomické 23. Vedoucí kuchařka 1 V kuchařka 24. Kuchařka 1 V kuchařka 25. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 26. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 27. Správce počít. sítě 1 ÚSO technické 28. Hospod.-správní prac. 1 ÚSO technické 29. Hospod.-správní prac. 1 ÚSO technické 30. Projektový manager 1 VŠ ekonomické 30. Prodavačka 0,875 V svrškařka 7

9 Legenda: Z základní V vyučen SO střední odborné vzdělání ÚSO úplné střední odborné vzdělání VŠ vysokoškolské vzdělání :: vánoční setkání pracovníků setkání se seniory :: 8

10 IV. Údaje o přijímacím řízení 1. Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2009/2010 (včetně nástavbového studia) Kód Název Délka studia Druh studia Počet přihlášených 1. kolo Celkem + další přijato kola Zápisový lístek odevzdalo Počet přijatých k L004 Mechanik seřizovač L01 Autotronik H01 Elektrikář H01 Autoelektrikář H01 Strojní mechanik H01 Obráběč kovů H02 Karosář H01 Mechanik opravář MV H01 Instalatér H01 Opravář zem. strojů M01 Elektrotechnika L506 Provozní technika L506 Provozní elektrotechnika Celkem Počet odvolání 2. Základní kritéria pro přijímací řízení a) Obory středního vzdělání s výučním listem Prospěch Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku, za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku. Tyto průměry se sečtou a podělí třemi. Vychází průměr stanovující pořadí uchazeče. V případě, že je průměrný prospěch z povinných předmětů stejný, rozhoduje stupeň klasifikace: z Fyziky u elektro oborů z Matematiky u strojních oborů Zdravotní stav Zdravotní způsobilost uchazeče. Při rovnosti rozhoduje ZPS, účast v soutěžích na ZŠ (olympiády apod.), případně. b) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Prospěch Shodné s kritérii oborů s výučním listem. V případě, že je průměrný prospěch z povinných předmětů shodný, rozhoduje stupeň klasifikace: z Fyziky u elektro i strojních oborů z Matematiky u strojních oborů U nástavbového studia rozhoduje průměrný prospěch za 1. pololetí druhého ročníku, za 2. pololetí druhého ročníku a za 1. pololetí třetího ročníku. Zdravotní stav Zdravotní způsobilost uchazeče. Při rovnosti rozhoduje ZPS, účast v soutěžích na ZŠ (olympiády apod.), případně. 9

11 c) Komplexní hodnocení uchazeče ze ZŠ se do přijímacích kritérií nezařazuje Váha pořadí Střední vzdělání s výučním listem - Průměrný prospěch: 100% Střední vzdělání s maturitní zkouškou - Průměrný prospěch: 100% 3. Odvolací řízení Celkový počet odvolání 64 Počet žáků přijatých na základě odvolání Přestupy v rámci prvních ročníků Slaboproudá elektrotechnika 1 Klempíř strojírenská výroba 1 Obráběč kovů 2 Elektrikář slaboproud 1 5. Přehled o žácích přijatých do vyšších ročníků na základě rozhodnutí ředitele SŠ (obory a počty žáků) Opravář zemědělských strojů 2 Automechanik 3 Mechanik seřizovač mechatronik 1 Slaboproudá elektrotechnika 1 Obráběč kovů 1 :: zahájení maturitních zkoušek 10

12 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok počet žáků k celkový prospěch k zanechalo s vyzn. prospělo neprospělo neklas. studia Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) počet žáků v prospěch náhradní posledním roč. s vyzn. prospělo neprospělo termín ZZ MZ a) Statické výsledky MZ Třída MS 4 At 4 SE 4 PTE 2 SŠ - COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Neukončilo záv. r Připuštěno k MZ Účast u MZ Nepřítomno Neukončilo MZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Písemná část CJL 2,65 2,48 2,32 2,61 2,51 Český jazyk a lit. 2,50 3,19 3,08 2,76 2,90 Volitelné předměty 2,57 3,57 3,38 2,95 3,14 ODP základní 3,00 3,29 3,08 2,71 3,02 ODP speciální x 2,81 3,38 2,76 2,93 Praktická část 2,79 2,81 2,62 2,90 2,80 MZ celkem 2,72 3,13 3,11 2,82 2,95 Pozn.: Celkové průměry jsou počítány bez písemné části CJL, volitelné předměty: MAT, FYZ, AJA, NJA, ICT. 11

13 b) Statistické výsledky ZZ T řída ZOK 3 A 3 AeI 3 E 3 OZS 3 SŠ - COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Připuštěno Neukončilo záv. r Účast u ZZ Nepřítomno Neukončilo ZZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Celkem Písemná část 3,54 2,15 3,00 3,60 3,15 3,06 Praktická část 2,50 2,88 2,92 3,00 2,25 2,70 Ústní část 2,88 2,88 2,50 3,15 2,70 2,85 ZZ celkem 2,97 2,64 2,81 3,25 2,70 2,87 c) Hodnocení praktické části MZ a ZZ Praktická část závěrečných a maturitní zkoušek jednotlivých oborů je postavena na prověření jak praktických znalostí, tak i dovedností jednotlivých žáků. Výsledkem je konkrétní činnost, jejímž produktem je sestava, či výrobek, u kterého se hodnotí především dosažená funkčnost a ostatní parametry splňující zadání. Celá praktická část závěrečných i maturitních zkoušek důsledně navazuje na písemné části. Zadání praktické části vychází z obvyklých činností jednotlivých odborností u firem, ve kterých jsou žáci zaměstnáni. Vzhledem k tomu, že praxe v odborném výcviku a praktická závěrečná, či maturitní zkouška vychází ze stejných zásad a principů, daří se trvale udržovat relativně vysokou úspěšnost jednotlivých žáků. V případě neúspěchu jde zpravidla o selhání dovednosti jednotlivce. d) Náhradní a opravné termíny MZ Zkoušky v náhradním termínu zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 20 x x x x x x x ústně : Oprava MZ dílčí části zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 2 x x x x x x x ústně : Oprava MZ celá zkouška zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 3 x x x x x x x ústně :

14 e) Náhradní a opravné termíny ZZ Zkoušky v náhradním termínu zkouška datum hodina žáků písemně :00 21 praktická :00 21 ústně :00 21 Opravné zkoušky zkouška datum hodina žáků písemně :00 4 praktická :00 5 ústně : Koncepce poradenských služeb poskytovaných na SŠ - COPT Kroměříž Výchovné poradenství je specifickou oblastí působení pedagoga na žáka. Je založeno na vzájemné důvěře a otevřenosti obou stran. Student se snaží ve spolupráci s fundovaným učitelem definovat svoje problémy, nedostatky či naopak své neuspokojené potřeby. Očekává, že bude protistranou vyslyšen a pochopen. Samozřejmě očekává, že ve vzájemném souladu naleznou přijatelná řešení. Pokud je zklamán, uzavře se do sebe a propříště bude hledat jiné cesty a jiná východiska. Problémy žáků můžeme rozčlenit do tří oblastí: a) Výchovná Situace zde je poměrně složitá, i když ji v žádném případě nemůžeme označit za tragickou. U studijních oborů jsou obecně přestupky méně četné než u oborů učebních. Pokud budeme konkrétní, jedná se nejčastěji o neomluvené absence, vyhýbání se školní výuce, svévolné opouštění školy. Setkáváme se i s pokusy o falšování omluvenek, lhaním, výjimkou nejsou ani nepřiměřené reakce na dotazy či pokárání ze strany vyučujících, popřípadě třídního učitele. Uvedené jevy se vyskytují v počtu přiměřeném počtu žáků, tedy v řádu několika procent. Přesto je patrný určitý nárůst. b) Prospěchová Výchovný poradce ve spolupráci s poradcem studijním se snaží různými metodami zjistit, v čem spočívá příčina studijních potíží, jak odstranit nedostatky s učením spojené. Všichni společně hledají diskusí s vyučujícími a třídními učiteli možné cesty k nápravě. Žáků, kteří by byli nuceni ukončit předčasně studijní obory, ovšem stále přibývá, žáků s neřešitelnými problémy v učebních oborech je ale mnohem méně. Opět se pohybujeme v řádu procent, ale i zde se absolutní čísla neustále zvyšují. Vyloženě nepříznivý trend se projevil u neúspěchu žáků těsně před MZ (nepřipuštěni) i při samotné MZ. c) Vztahy mezi žáky I v této oblasti se vyskytují problémy. Žáci se stejně jako celá společnost stávají agresivnějšími, což ústí v šikanu nebo alespoň v její náznaky. Případů ovšem nebylo mnoho, jak by se dalo čekat, a ty, které se projevily navenek, byly řešeny rychle a razantně podle školního řádu. V závěru lze říci, že situace v SŠ - COPT Kroměříž je relativně klidná vzhledem k poměrům ve společnosti, možná i díky tomu, že žáci přicházejí za pedagogy i za VP se svými problémy s důvěrou a snaží se o společná řešení. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení a) Problematika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů Realizované aktivity v oblasti výchovného poradenství na se dají rozdělit do pěti skupin. Vzdělávání metodika prevence - pravidelná setkávání školních metodiků prevence v PPP - Řešení krizových situací přednáška PPP Besedy pro žáky - beseda Život v závislosti pro třídy ZOK 1 a EAe 1 - beseda Drogy pro třídu OZI 1 13

15 - beseda Vztahy, sex, AIDS pro třídy ZOK 1 a SE 1 - besedy povinné pro jednotlivé ročníky, dané plánem práce pro daný školní rok zajišťují třídní učitelé ve spolupráci se školním metodikem prevence a vyučujícími Občanské nauky Ostatní - návštěva divadelního představení třídy SE 2, SE 3, ZOK 3 - lyžařský kurz třída SE 1 - exkurze tříd výstavy, prezentace škol, konference - sportovní den třídy OZI 1 a PTE 2 Metodické pomůcky a materiály - vytvoření Minimálního preventivního programu na školní rok 2008/ odběr časopisu Závislosti a časopisu Prevence - rozšíření videotéky o sadu DVD - EXIT 316 Sociálně patologické jevy řešené školou - kouření 12x - šikana 3x - alkohol 1x - záškoláctví nad 10 hodin 34x b) Opatření k posílení kázně žáků Pochvaly a jiná ocenění byly ve většině případů udělovány za vzornou docházku, prospěch, účast v soutěžích a za reprezentaci školy. Napomenutí a důtky byly ukládány za neomluvenou absenci, nekázeň, ničení školního majetku a jiná porušení školního řádu. Podmíněná vyloučení ze studia byla ukládána za vysoké počty a opakované neomluvené absence, šikanu, konzumaci alkoholu v ODV a hrubá porušení školního řádu. :: družba zaměstnanců v SOŠ technické Zlaté Moravce 14

16 Třída Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Vyloučení PTU PUOV PŘ NTU NUOV DTU DUOV DŘ PV V 1. ZOK MOK OZI EAe MS At SE PT PE ZOI A EAe OZS MS At SE PTE ZOK A AeI E OZS MS At SE MS At SE Snížení stupně z chování na konci školního roku stupeň počet % ze všech žáků školy 1 - velmi dobré , uspokojivé 39 5, neuspokojivé 15 2,19 6. Neomluvené hodiny klas. období počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,33 2. pololetí ,75 15

17 7. Soutěže a výsledky I letos naše škola uspěla na několika celostátních soutěžích a získala řadu medailových pozice. Zde je přehled všech nejpodstatnějších výsledků: a) Středoškolská odborná činnost Ve školním roce 2008/2009 byla organizována SOČ ve druhých a vyšších ročnících studijních oborů mechanik seřizovač, slaboproudá elektrotechnika, autotronik a nástavbového studia provozní technika, provozní elektrotechnika. Soutěž byla realizována v souladu se směrnicí Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci třídních kol se soutěže zúčastnilo 192 žáků se 183 pracemi a do školního kola postoupilo 23 žáků s 20 pracemi. Vzhledem k tomu, že do okresního kola nebyla přihlášena žádná práce z jiných škol, bylo školní kolo současně i kolem okresním. Na krajské úrovni pak reprezentovali žáci Martinek, Macháček, Paták, Brňák, Malík a Kvasnička. b) Středoškolské odborné dovednosti Ve srovnání se SOČ byla reprezentace naší školy v kláních Středoškolské odborné dovednosti mnohem početnější a také výrazně úspěšnější. Do krajského kola se podívalo celkem deset žáků, přičemž hned téměř třetina z nich se dokázala prosadit na stupně vítězů. Bronzový byl mezi automechaniky Pavel Vojtek, druhé místo ve své kategorii zámečníků obsadil Petr Navrátil a vůbec nejlepšího umístění dosáhl automechanik Tomáš Duda, který s přehledem zvítězil. c) Celostátní matematická soutěž Školním kolo se konalo v únoru 2009 korespondenční formou. Žáci dostali zadání soutěžních úloh a řešit je mohli během těchto dnů doma. Zúčastnilo se 46 žáků SŠ COPT Kroměříž. Vypracovaná řešení úloh byla vyhodnocena a dva nejlepší řešitelé ze sedmi kategorií dle ročníků studijních a učebních oborů postoupili do celostátního kola. To se konalo v 26 soutěžních střediscích ČR. Naši žáci se zúčastnili soutěže v SPŠ Zlín a z pěti úspěšných zástupců naší školy vybojoval nejlepší výsledek Martin Sova, když dokázal v konkurenci 85 soutěžících obsadit stříbrnou pozici, čímž se postaral o jeden z nejhodnotnějších výsledků SŠ COPT Kroměříž ve školním roce 2008/2009. d) Matematický klokan V letošním roce se vystoupení žáků školy v soutěží Matematický klokan omezilo pouze na školní kolo. V kategorii Junior dosáhl nejlepšího výsledku Marek Stratil, v třídě Student byl první Jiří Zavadil. Klání proběhlo 27. března e) Genius Logicus Je mezinárodní soutěž logických úloh a hlavolamů. Letos jsme se jí zúčastnili potřetí. Soutěž se skládá z korespondenční části a soutěžní části s měřením času, která letos probíhala on-line. Vstupní poplatky byly uhrazeny z prostředků SRP SŠ - COPT. Nejlepších výsledků dosáhli Josef Doležel, Jakub Lochman, Jan Valach (zlaté certifikáty) a Richard Brňák (stříbrný certifikát). f) Automobileum Soutěží, která si velmi rychle získala oblibu, je Automobileum. Toto klání je určeno pro žáky 3. ročníku oboru automechanik, kteří již vlastní řidičský průkaz minimálně skupiny B, tzn. osobní automobil. Soutěžící si mohou na uzavřeném závodním okruhu vyzkoušet, co automobil za různých podmínek provozu dokáže a jak ho umí zvládnout. Vše samozřejmě probíhá v několika přesně definovaných disciplínách s měřením času. Po loňském nezdaru a desátém místě jsme se letos opět zařadili na špici v rámci celé republiky a získali čtvrté místo. Od bedny to nebylo daleko. g) Automechanik Junior Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Svazem autoopraven České republiky celostátní soutěž Automechanik Junior. Soutěž probíhá v několika etapách. Žáci musí na několika pracovištích rozpoznat různé náhradní díly automobilu, součásti, pomůcky a přípravky pro demontáž a montáž, jejich účel a použití. V další části soutěže prokazují žáci praktické dovednosti na různých značkách automobilů nebo na funkčních modelech, kde vyhledávají a odstraňují závady na jednotlivých skupinách a podskupinách vozů pomocí diagnostické techniky a přístrojů. Nedílnou součástí je i teoretický test na PC, kdy musí žáci odpovědět během 60 minut na 100 otázek. Jako první bylo kolo školní. Dva nejlepší žáci ze třídy A3, a to Chramosta Ondřej a Chalupa Josef, postoupili do kola regionálního, které bylo v tomto 16

18 školním roce uspořádáno Středním odborným učilištěm v Uherském Brodě. Chramosta Ondřej se umístil na 4. místě a Chalupa Josef na 6. místě. Jako družstvo jsme v krajském kole obsadili 3. místo. h) Hledáme mladé talenty V rámci OP VK ve Zlínském kraji se letos rozběhl projekt Hledáme mladé talenty". Jedná se o soutěž odborné dovednosti oborů autoelektrikář, automechanik, instalatér, klempíř, zámečník a obráběč kovů. Struktura soutěže je dvojkolová. Nejprve školní kolo, ze kterého pak nejúspěšnější žáci postupují do krajského klání. Zámečník Ze školního kola postoupili Petr Navrátil a Radek Pavlíkovský. Krajské kolo se konalo v Rožnově pod Radhoštěm a žák Navrátil Petr obsadil vynikající 2. místo. Obráběč kovů Ze školního kola postoupil žák Martin Kubla a Michal Mikulášek. Krajské kolo se konalo ve Slavičíně a Martin Kubla skončil celkově pátý. Klempíř Ze školního kola postoupila dále trojice David Večeřa, Miroslav Červenka a Michal Bečka. Krajské kolo se konalo v Otrokovicích bez výraznějšího otisku našich reprezentantů. Instalatér Soutěž proběhla bez postupu zástupců SŠ COPT Kroměříž. Autoelektrikář Ze školního kola postoupili žáci Tomáš Duda, Pavel Vojtek a Martin Slovák. Pořadatelem krajského kola byla naše škola. Žák Tomáš Duda nenašel konkurenci a zvítězil, Pavel Vojtek bral rovněž skvělý bronz. Automechanik Součástí byla soutěž Automechanik Junior. i) Modelování CAD 2D Klání probíhalo v Lipníku nad Bečvou a zúčastnili se ho dva žáci třídy MS 3. Jiří Vaňhara se umístil na velmi pěkném 6. místě a Jan Vaclach nikterak nezaostal, když vybojoval v závěrečné tabulce solidní 9. příčku. j) Enersol V rámci programu Enviromentálního vzdělávání se žáci zúčastnili již šestého ročníku soutěže Enersol. Soutěž je zaměřena na využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie. Stejně jako v doposud všech pořádaných ročnících se podařilo dostat až do celostátního kola, kde jsme v rámci týmové soutěže obsadili šesté místo. Práce týmu Paták, Martinek a Macháček pak byla individuálně dokonce stříbrná. k) Sportovní aktivity Ve školním roce 2008/2009 se naši žáci zapojili celkem do osmi sportovních aktivit s okresním, krajským nebo celostátním rozsahem. Mezi nejvýraznější úspěchy se zařadilo třetí místo na Sedláčkově memoriálu, bronz na krajském kole v plavání a titul krajských vicemistrů v basketbale. Dále pro žáky škola připravila vánoční šachový turnaj, lyžařský kurz a společné zápolení se studenty družební školy SOŠ technická Zlaté Moravce. 17

19 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Výčet studií, kurzu, seminářů UTV a) Semináře KOS k nové maturitě z CJL 3 Perspektivy elektroniky - Rožnov 1 Bezolovnaté pájení - Brno 1 Spolehlivost a ekologie při pájení - Brno 1 Psychologie ve výuce - KM 8 Způsob výuky AJ pro učitele - Otrokovice 1 Celostátní setkání učitelů matematiky SOŠ a SOU - Ústí n.orlicí 2 Setkání matematiků středních škol - Srní 1 Festo - Praha 2 Solidworks - Zlín 2 Master CAM - Velká Bíteš 2 Celkem 24 b) Školení Školení BOZP KM 58 Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků 2 Barvy života 27 Školení ISL pro vyučující AJA 1 Nové učebnice Direkt NJA 1 Tvorba ŠVP - SMILE 33 Portál Mechatronika - KM 2 Měkké techniky v projektovém řízení - Velké Karlovice 1 Portál Elektrotechnika - KM 5 Zdravotní kurs zotavovacích akcí 1 Základní normy zdravotnických znalostí 1 Projektové řízení 1 NIDV Zlín - Finanční gramotnost 1 Školení vedoucích svářecích škol - změna norem TDS 1 Vizuální kontrola TDS 1 Školení instruktorů svařování TDS 1 Novinky ve strojírenství - TAJMAC Zlín 4 Školení ICT - Projekt COPT 1 Školení vedoucích svářecích škol - změna legislativy 1 Obnovení úřední zkoušky EN TDS 1 Celkem 144 c) Studium na VŠ Kozmín František,UTB Zlín, obor Sociální pedagogika Mezuliáník Vladimír, Mgr., MZLU Brno, obor Koordinace v oblasti ICT Šiška Petr, Mgr., MU Brno, Rozšiřující studium CJL pro SŠ Skopal Oldřich, Bc., PdF UP Olomouc, obor Speciálně pedagogická andragogika Ambrož Alois, Ing., UTB Zlín, obor Pedagogika - ukončení studia učitelství Celkem 4 2. Výčet studií, kurzu, seminářů UOV a) Semináře Festo - Praha 1 Víceosé soustružení - Velká Bíteš 1 Nové metody obrábění - Tajmag Zlín 4 18

20 Bezolovnaté pájení - Brno 1 OEZ Letohrad - Zlín 1 Vedoucí svářecích škol 2 TDS Brno - obnovení úřední zkoušky EN 1 TDS Brno - vizuální kontrola 1 TDS Brno - instruktor svařování 1 TDS Brno - svářečský dozor 1 TDS Brno - IWT 1 Celkem 15 b) Školení HR Carsoft: diagnostika VW 6 Školení řidičů - profesní osvědčení 3 Školení zdravotníků 2 Bosch - automatické převodovky 1 Projektové řízení 1 ICT - projekt SŠ COPT Kroměříž 1 Celkem 15 c) Studium na VŠ Vrzalík Václav, UTB Zlín, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management 1 Dias Miloslav, MU Brno, obor Učitelství praktického vyučování 1 Celkem 2 :: vyřazení absolventů 19

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PaedDr. Petr Navrátil Konference Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod, 6. 10. 2016 2 Obsah prezentace Demografie Volba oborů středního vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Podpora odborného vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském eském kraji Podpora odborného vzdělávání ve Středočeském kraji podpora učňovského školství a jeho propojení s firmami je jednou z priorit Středočeského kraje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více