Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt na zařízení: 5. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti: 6. Součásti školy: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Na Lindovce Kroměříž Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Ing. Miroslav Školoudík Antonín Hubáček (zástupce ředitele pro TV) telefon: , fax: čj /04-21 Střední odborné učiliště technické IZO: Kapacita:850 žáků Střední odborná škola technická IZO: Kapacita:120 žáků Školní jídelna IZO: Kapacita: neuvádí se 7. Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ Počet Počet Počet žáků Přepočtený počet Počet žáku na škol tříd žáků na třídu podle pedagogických přepočet pedagog. stavu k pracovníků pracovníků SOŠ ,5 8,01 12,23 SOU ,58 59,961 9,84 Typ Počet Počet žáků Přepočtený Počet žáku na školského skupin podle stavu počet přepočet pedagog. zařízení k pracovníků pracovníků Školní jídelna Domov mládeže

3 8. Rada školy Datum založení tohoto orgánu je 1. leden Ve školním roce 2008/2009 se rada sešla dvakrát a předmětem jednání byly především otázky dalšího rozvoje školy po stránce personální (generační výměna), finanční záležitosti, aktuální i budoucí studijní nabídka, účast školy v projektech, rámcové a potažmo také školní vzdělávací programy a jiné. Jednání řídí předseda rady a vždy na něj zve ředitele školy. Koncem roku 2008 vypršelo funkční období stávající rady a podle zákona byly zorganizovány volby nové RŠ. Složení Rady školy je následující: Předseda: Členové: Fuksa Bronislav, Ing. Uher Jaromír, Ing. Fritscher Aleš, Ing. Pekárek Karel Suchanová Miluše Vala Věroslav, Mgr. 9. Mimoškolní nebo občanská sdružení Mnoho let pracuje Sdružení rodičů a přátel SŠ - COPT Kroměříž jako zcela samostatný právní subjekt, se svým výborem, plénem a vlastním financováním. Zdrojem financí jsou příspěvky od rodičů nebo případné dary od sponzorů. Na pravidelné schůzky výboru je zváno i vedení školy. Je zde řešena především problematika výchovně vzdělávacího procesu a to v celé šíři. SRP financuje účast žáků na různých soutěžích. V letošním roce opět uhradilo náklady na slavnostní vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži a plánuje v této tradici pokračovat. Sdružení dále vyslovilo souhlas s pořádáním plesu školy a přislíbilo účast na přípravách této akce. Na škole úspěšně funguje i Rada žáků (zvolení zástupci jednotlivých tříd) a přibližně jednou za čtvrt roku s ní jedná ředitel školy. Řeší se náměty, připomínky, ale také stížnosti na celkovou činnost školy ve všech oblastech. Jednání probíhá v naprosto otevřené atmosféře, kdy žáci mohou bez obav vyjadřovat kritiku a poukazovat na různé nedostatky. Také tato instituce bude pracovat na škole i nadále. 10. Zhodnocení současného stavu školy Jedinečnost školy v oblasti technického vzdělávání v okrese má své nesporné výhody (není konkurence), i tak ale musíme řešit spolu s firmami malý zájem žáků, respektive rodičů o většinu vyučovaných učebních a studijních oborů. Studijní nabídka se zdá být stabilizovaná, přesto se stále zamýšlíme nad možnostmi inovace. Co nového zařadit do výuky, kam směrovat některé obory. Úspěšně naplněnou prioritou ve školním roce 2008/2009 bylo zapracování požadavků firem do učebních dokumentů a aktualizace učiva o novinky a poznatky ze vzdělávání učitelů v různých projektech či seminářích. Za velmi pozitivní čin ZK považujeme zavedení stipendií žákům nedostatkových oborů na trhu práce, což se projevilo ve snížení absence žáků a výrazným zvýšením zájmu z devátých tříd ZŠ o studium na naší škole. Z pedagogického hlediska považujeme za důležitou tvorbu ŠVP téměř všech vyučovaných oborů (kromě NS, MS) a zahájení výuky dle těchto dokumentů od Dále byly zahájeny práce na druhé sebehodnotící zprávě, opět metodou Barvy života. Dokončení uvedené zprávy se předpokládá v říjnu Nepodařilo se nám však snížit procento neúspěšných žáků jak při závěrečných a maturitních zkouškách, tak ve výsledcích v jednotlivých ročnících. Zde vidíme velké rezervy pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem přístupu k žákům a jejich schopnostem, rezervy v práci třídních učitelů a rezervy, které nám ukázala autoevaluační zpráva. V oblasti materiální základny došlo k realizaci opatření směřující ke zlepšení výukových prostor (nové laboratoře a dílny, úprava učeben a sociálního zařízení, nákup nových strojů a zařízení), dobudování sítě VT apod. Podstatné změny v úrovni estetiky prostředí bylo dosaženo rekonstrukcí chodeb. Vzhledem k trvalému nedostatku finančních prostředků musíme stanovit priority a časové období, jak situaci zlepšit. 2

4 II. Přehled vzdělávacích programů a praxe 1. Vyučované obory Č íslo oboru Název oboru ročník/počty žáků Celkem H/001 Zámečník H/001 Obráběč kovů H/002 Klempíř - strojírenská výroba H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/001 Automechanik H/001 Autoelektrikář H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud H/001 Instalatér H/003 Opravář zemědělských strojů L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik L/001 Autotronik L/506 Provozní technika L/506 Provozní elektrotechnika M/004 Slaboproudá elektrotechnika Celkem žáků Celkem tříd Inovace vzdělávacích programů a zavádění nových metod výuky a vzdělávání Ve školním roce 2008/09 byly vytvořeny školní vzdělávací programy pro následující obory vzdělání: H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/02 Karosář H/01 Instalatér H/01 Autoelektrikář H/01 Elektrikář H/01 Opravář zem. strojů L/01 Autotronik M/01 Elektrotechnika Pro tvorbu ŠVP každého oboru byl sestaven dílčí realizační tým v jehož čele stanuli jednotliví vedoucí gestoři oborů a předsedové metodických komisí podle zaměření oboru, kteří byli odpovědni za zpracování ŠVP. V realizačních týmech byli zastoupeni jak učitelé všeobecně vzdělávacích programů, tak vyučující nosných teoretických odborných předmětů a učitelé praktického vyučování odborného výcviku u oborů středního vzdělání s výučním listem a praxe u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Elektrotechnika. U oboru Mechanik opravář motorových vozidel probíhala výuka již v 1. ročníku podle ŠVP vytvořeného v minulém školním roce. Při tvorbě ŠVP bylo využito především poznatků z různých školení, které absolvovali pracovníci vedení školy, samotní tvůrci ŠVP a koordinátor realizačního týmu. Dále byl jako výchozí podklad použit Rámcový vzdělávací program daného oboru vydaný MŠMT a Metodika tvorby ŠVP SOŠ a SOU, zpracovaná Národním ústavem odborného vzdělávání. Neocenitelnými pomůckami při vlastní tvorbě ŠVP byl produkt Smile Editor a vzorové ŠVP pilotních škol vypracované v rámci projektu Pilots i vlastní ŠVP pro obor Mechanik opravář motorových vozidel z předchozího školního roku. K každému ŠVP se vyjadřovali i sociální partneři a jejich podnětné připomínky byly do programů zahrnuty. 3. Způsob zabezpečení odborné praxe Odborný výcvik je vyučován především na vlastních pracovištích SŠ - COPT Kroměříž a na odloučeném pracovišti Na Lindovce. Seznámení žáků se s vysoce specifickými, nákladnými zařízeními se provádí u specializovaných firem, které s SŠ - COPT zpravidla dlouhodobě spolupracují. 3

5 Přehled pracovišť ODV Vlastní pracoviště 538 SPV 0 PPV 0 Smluvní pracoviště soukromých firem Přehled pracovišť a umístění žáků a) Odborná praxe pro žáky učebních oborů A. T. Motosport, Zádveřice Raková Auto Eden, Kroměříž Auto Šťastný, Zlín Autokarosárna Šindelek, Hulín Autokarosárna Josef Smolinka, Kroměříž Autosalon Kromexim, Kroměříž Autoshop Paulus, Kroměříž Autoopravna Roman Sobek, Bystřice pod Hostýnem Autoopravna Sekera, Holešov Batěk Zdeněk, Chomýž CSAO, Kroměříž DobeCar, Holešov Dřímal servis, Kroměříž Elektro KM, Kroměříž Elko EP, Holešov Ermo Vlastimil Kabelka, Kroměříž Fatra, Napajedla Geko kovoobrábění, Ludslavice Harko, Trávník Instalace Plus, Kroměříž Inprost, Kroměříž Ivan Topič, Roštění Ivos Zlín, Fryšták Jaromír Zavadil, Holešov Jiří Machovský Mabon, vodoinstalaterství, Holešov Karim, Hulín Karop, Lukov Karosárna Zábranský, Bystřice pod Hostýnem Kobliha Car, Přerov Kovo Uličný, Hulín KR Motocentrum, Tištín Kromexim Products, Kroměříž Libor Dubčák - Instalaterské práce, Zlín-Prštné Lukrom, Zlín Magneton, Kroměříž Modikov, Hulín M-servis, Kroměříž Neko Hulín P + L, Biskupice Pavel Pátík, vodoinstalatérské práce, Hulín Pilana MCT, Hulín Progrescar, Fryšták Profi Car, Holešov Ptáček pozemní stavby, Kojetín Radek Hausner, Zdounky Rovina, Hulín Silenta Plus, Holešov Spálovský, Kroměříž TipTyre Pneucentrum, Kroměříž Toshulin, Hulín Valčík kovo, Bystřice pod Hostýnem Vermos, Kroměříž Votop Olšina, Šelešovice Zdeněk Vrbecký - AZV, Kvasice Zliner, Zlín b) Odborné praxe pro žáky studijních oborů AEV, Kroměříž Aliacon, Kojetín Elektric P. D. Pavel Doležel, Holešov Elektroservis Jiří Režný, Holešov Elektro služba Hradilík, Bystřice pod Hostýnem Elko EP, Holešov Všetuly Elmont CZ, Kroměříž Global Business, Kroměříž Kanspo, Vážany Magneton, Kroměříž P + P technik, Chropyně RVE, Kroměříž Šimčák elektro, Kroměříž TC Servis, Otrokovice 4

6 III. Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 73 68,51 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících a) Učitelé Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. učitel 21 VA, spec. tanková ano učitel 21 VŠ, TEV x učitel 21 VŠ, IT x učitel 21 VUT el. sil., ODP elektro ano učitelka 21 CHTF, CHE, NJA ano učitelka 21 ICT ne učitel PV 24,5 UTB Zlín, Bc., Ing. informatika ano učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitel 21 UJEP, TEV, ZEM x učitelka 21 UP, MAT, CHE x učitel 21 VŠB, ODP strojní ano učitelka 21 VUT strojní, ODP stroj., ek. ano učitel 18 VUT, ODP strojní ano učitel 21 SEŠ, JŠ JA ne učitelka 21 UP, JČ+JN x učitel 18 OU, MAT, VYT x učitelka 22 UJEP, MAT, BRV x učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitel 21 UP, učit. TV+ON x učitel PV 25 VŠB, VŠ elektro ano učitelka 21 VŠD Žilina, žel. stavitelství ano učitel 21,5 VŠDS str. a el., ODP elektro ano učitel 21 UP Olomouc, Bc., spec. pdg. ne učitelka 21 UP, učitelství FY x učitel 24 VUT stroj., ODP strojní ano učitel 21 VUT el., ODP elektro ano učitelka 21 VUT TECH, CHE, FYZ ano učitel 18 UJEP, CJL, OBN x učitel 21 UP, CJL, OBN x učitel 21,5 VVTŠ, provoz a opravy ano učitel 22 VVŠ LM, ODP automob. ano učitel 21 UP, OBN ano učitelka 21 UJEP fil., FJA, RJA x učitel 21 VUT el., ODP elektro ne učitelka 22 UJEP ped., OBN, CJL, RJA x 19 5

7 Učitelé se zkráceným úvazkem 01. ředitel 1 VŠZ mech. zemědělství ano zást. ředitele 4 UJEP strojní, ODP strojní ano učitel 10 VŠB, Bc. robotika ano učitel 8 VUT strojní, ODP strojní ano učitelka 7 VŠZ, mech. zemědělství ano učitelka 14 UJEP, JR+D x učitelka 14 VUT strojní, ODP stroj., ek. ano 23 b) Učitelé odborného výcviku Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. UOV 34 ÚSO, OZS ano UOV 34 ÚSO, ELE ne UOV 27 ÚSO, OK ano UOV 17 ÚSO, I ne 4 05 UOV 34 ÚSO, A ne UOV 15 ÚSO, AE ano VUOV 12 ÚSO, ZAM ano VUOV 12 ÚSO, OZS ano UOV 27 ÚSO, MS ano UOV 21 Bc., PLC ano UOV 30 ÚSO, MS ano UOV 34 ÚSO, ZAM ano UOV 15 ÚSO, ZAM ano UOV 32 ÚSO, ELE ano UOV 32 ÚSO, OK ano UOV 32 ÚSO, ELE ano UOV 34 ÚSO, AUT ano UOV 34 ÚSO, OZS ano UOV 33,5 ÚSO, ELE ano UOV 32 ÚSO, OK ano UOV 34 ÚSO, OSZ ano UOV 17 ÚSO, OZS ano VUOV 12 ÚSO, ZAM ano UOV 34 ÚSO, ELE ano UOV 33,5 ÚSO, OZS ano VUOV 15 ÚSO, ELE ano UOV 30 ÚSO, ZAM ano UOV 30 ÚSO, OK ano UOV 30,5 ÚSO, AUT ano UOV 34 ÚSO, AE ano Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje a) Učitelé Nejmladší pracovník má 29 let, nejstarší 65 let. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, převažují však pracovníci nad 40 let. K odešli 4 učitelé důvodů ukončení smlouva na dobu určitou (všichni důchodci). Průměrný věk učitelů k je 50,07 roků. Z toho 39 učitelů má VŠ, 1 učitel Bc. a 2 učitelé ÚSO. b) UOV Všichni učitelé odborného výcviku mají potřebné vzdělání s potřebnou aprobací, včetně pedagogického minima. Pouze 3 UOV nemají DPS, 1 v současné době studuje. 1 UOV má kvalifikaci Bc., obor inženýrská informatika (a dále doplňuje VŠ vzdělání). Věková struktura 6

8 UOV částečně vyplývá z celkového průměrného věku, která činí 51,53 let. Přesto se v kolektivu nacházejí mladí dostatečně odborně vzdělaní učitelé, kteří se nebojí zavádět do výuky nové prvky, nové pohledy. Všichni učitelé si v průběhu praxe rozšiřují odborné i pedagogické znalosti a dovednosti v různých vzdělávacích kurzech, školeních či seminářích, včetně samostudia. 4. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů Požadovaný stupeň vzdělání 97% Aprobovanost výuky 89% 5. Nepedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 31 30,785 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor 01. Sekretářka 1 ÚSO Gymnázium 02. Sam. personální prac. 1 ÚSO SPŠS 03. Skladový referent 1 V prodavačka 04. Zásobovač, řidič 1 ÚSO technické 05. Účetní 1 ÚSO ekonomické 06. Vedoucí správy provozu 1 ÚSO technické 07. Domovník 1 V strojní zámečník 08. Uklizečka 1 Z 09. Uklizečka 1 V obráběčka kovů 10. Uklizečka 1 Z 11. Uklizečka 1 ÚSO mechanička 12. Uklizečka 1 Z 13. Školnice 1 Z 14. Recepční 1 SO ekonomické 15. Recepční 1 ÚSO SVVŠ 16. Vedoucí ek. úseku 1 ÚSO ekonomické 17. Vedoucí účetní 1 ÚSO ekonomické 18. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 19. Adm. pracovnice 1 ÚSO ekonomické 20. Účetní 1 ÚSO ekonomické 21. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 22. Vedoucí školní jídelny 1 ÚSO ekonomické 23. Vedoucí kuchařka 1 V kuchařka 24. Kuchařka 1 V kuchařka 25. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 26. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 27. Správce počít. sítě 1 ÚSO technické 28. Hospod.-správní prac. 1 ÚSO technické 29. Hospod.-správní prac. 1 ÚSO technické 30. Projektový manager 1 VŠ ekonomické 30. Prodavačka 0,875 V svrškařka 7

9 Legenda: Z základní V vyučen SO střední odborné vzdělání ÚSO úplné střední odborné vzdělání VŠ vysokoškolské vzdělání :: vánoční setkání pracovníků setkání se seniory :: 8

10 IV. Údaje o přijímacím řízení 1. Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2009/2010 (včetně nástavbového studia) Kód Název Délka studia Druh studia Počet přihlášených 1. kolo Celkem + další přijato kola Zápisový lístek odevzdalo Počet přijatých k L004 Mechanik seřizovač L01 Autotronik H01 Elektrikář H01 Autoelektrikář H01 Strojní mechanik H01 Obráběč kovů H02 Karosář H01 Mechanik opravář MV H01 Instalatér H01 Opravář zem. strojů M01 Elektrotechnika L506 Provozní technika L506 Provozní elektrotechnika Celkem Počet odvolání 2. Základní kritéria pro přijímací řízení a) Obory středního vzdělání s výučním listem Prospěch Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku, za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku. Tyto průměry se sečtou a podělí třemi. Vychází průměr stanovující pořadí uchazeče. V případě, že je průměrný prospěch z povinných předmětů stejný, rozhoduje stupeň klasifikace: z Fyziky u elektro oborů z Matematiky u strojních oborů Zdravotní stav Zdravotní způsobilost uchazeče. Při rovnosti rozhoduje ZPS, účast v soutěžích na ZŠ (olympiády apod.), případně. b) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Prospěch Shodné s kritérii oborů s výučním listem. V případě, že je průměrný prospěch z povinných předmětů shodný, rozhoduje stupeň klasifikace: z Fyziky u elektro i strojních oborů z Matematiky u strojních oborů U nástavbového studia rozhoduje průměrný prospěch za 1. pololetí druhého ročníku, za 2. pololetí druhého ročníku a za 1. pololetí třetího ročníku. Zdravotní stav Zdravotní způsobilost uchazeče. Při rovnosti rozhoduje ZPS, účast v soutěžích na ZŠ (olympiády apod.), případně. 9

11 c) Komplexní hodnocení uchazeče ze ZŠ se do přijímacích kritérií nezařazuje Váha pořadí Střední vzdělání s výučním listem - Průměrný prospěch: 100% Střední vzdělání s maturitní zkouškou - Průměrný prospěch: 100% 3. Odvolací řízení Celkový počet odvolání 64 Počet žáků přijatých na základě odvolání Přestupy v rámci prvních ročníků Slaboproudá elektrotechnika 1 Klempíř strojírenská výroba 1 Obráběč kovů 2 Elektrikář slaboproud 1 5. Přehled o žácích přijatých do vyšších ročníků na základě rozhodnutí ředitele SŠ (obory a počty žáků) Opravář zemědělských strojů 2 Automechanik 3 Mechanik seřizovač mechatronik 1 Slaboproudá elektrotechnika 1 Obráběč kovů 1 :: zahájení maturitních zkoušek 10

12 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok počet žáků k celkový prospěch k zanechalo s vyzn. prospělo neprospělo neklas. studia Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) počet žáků v prospěch náhradní posledním roč. s vyzn. prospělo neprospělo termín ZZ MZ a) Statické výsledky MZ Třída MS 4 At 4 SE 4 PTE 2 SŠ - COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Neukončilo záv. r Připuštěno k MZ Účast u MZ Nepřítomno Neukončilo MZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Písemná část CJL 2,65 2,48 2,32 2,61 2,51 Český jazyk a lit. 2,50 3,19 3,08 2,76 2,90 Volitelné předměty 2,57 3,57 3,38 2,95 3,14 ODP základní 3,00 3,29 3,08 2,71 3,02 ODP speciální x 2,81 3,38 2,76 2,93 Praktická část 2,79 2,81 2,62 2,90 2,80 MZ celkem 2,72 3,13 3,11 2,82 2,95 Pozn.: Celkové průměry jsou počítány bez písemné části CJL, volitelné předměty: MAT, FYZ, AJA, NJA, ICT. 11

13 b) Statistické výsledky ZZ T řída ZOK 3 A 3 AeI 3 E 3 OZS 3 SŠ - COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Připuštěno Neukončilo záv. r Účast u ZZ Nepřítomno Neukončilo ZZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Celkem Písemná část 3,54 2,15 3,00 3,60 3,15 3,06 Praktická část 2,50 2,88 2,92 3,00 2,25 2,70 Ústní část 2,88 2,88 2,50 3,15 2,70 2,85 ZZ celkem 2,97 2,64 2,81 3,25 2,70 2,87 c) Hodnocení praktické části MZ a ZZ Praktická část závěrečných a maturitní zkoušek jednotlivých oborů je postavena na prověření jak praktických znalostí, tak i dovedností jednotlivých žáků. Výsledkem je konkrétní činnost, jejímž produktem je sestava, či výrobek, u kterého se hodnotí především dosažená funkčnost a ostatní parametry splňující zadání. Celá praktická část závěrečných i maturitních zkoušek důsledně navazuje na písemné části. Zadání praktické části vychází z obvyklých činností jednotlivých odborností u firem, ve kterých jsou žáci zaměstnáni. Vzhledem k tomu, že praxe v odborném výcviku a praktická závěrečná, či maturitní zkouška vychází ze stejných zásad a principů, daří se trvale udržovat relativně vysokou úspěšnost jednotlivých žáků. V případě neúspěchu jde zpravidla o selhání dovednosti jednotlivce. d) Náhradní a opravné termíny MZ Zkoušky v náhradním termínu zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 20 x x x x x x x ústně : Oprava MZ dílčí části zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 2 x x x x x x x ústně : Oprava MZ celá zkouška zkouška datum hodina žáků CJL MAT FYZ CIJ ICT OPZ OPS písemně :00 0 x x x x x x x praktická :00 3 x x x x x x x ústně :

14 e) Náhradní a opravné termíny ZZ Zkoušky v náhradním termínu zkouška datum hodina žáků písemně :00 21 praktická :00 21 ústně :00 21 Opravné zkoušky zkouška datum hodina žáků písemně :00 4 praktická :00 5 ústně : Koncepce poradenských služeb poskytovaných na SŠ - COPT Kroměříž Výchovné poradenství je specifickou oblastí působení pedagoga na žáka. Je založeno na vzájemné důvěře a otevřenosti obou stran. Student se snaží ve spolupráci s fundovaným učitelem definovat svoje problémy, nedostatky či naopak své neuspokojené potřeby. Očekává, že bude protistranou vyslyšen a pochopen. Samozřejmě očekává, že ve vzájemném souladu naleznou přijatelná řešení. Pokud je zklamán, uzavře se do sebe a propříště bude hledat jiné cesty a jiná východiska. Problémy žáků můžeme rozčlenit do tří oblastí: a) Výchovná Situace zde je poměrně složitá, i když ji v žádném případě nemůžeme označit za tragickou. U studijních oborů jsou obecně přestupky méně četné než u oborů učebních. Pokud budeme konkrétní, jedná se nejčastěji o neomluvené absence, vyhýbání se školní výuce, svévolné opouštění školy. Setkáváme se i s pokusy o falšování omluvenek, lhaním, výjimkou nejsou ani nepřiměřené reakce na dotazy či pokárání ze strany vyučujících, popřípadě třídního učitele. Uvedené jevy se vyskytují v počtu přiměřeném počtu žáků, tedy v řádu několika procent. Přesto je patrný určitý nárůst. b) Prospěchová Výchovný poradce ve spolupráci s poradcem studijním se snaží různými metodami zjistit, v čem spočívá příčina studijních potíží, jak odstranit nedostatky s učením spojené. Všichni společně hledají diskusí s vyučujícími a třídními učiteli možné cesty k nápravě. Žáků, kteří by byli nuceni ukončit předčasně studijní obory, ovšem stále přibývá, žáků s neřešitelnými problémy v učebních oborech je ale mnohem méně. Opět se pohybujeme v řádu procent, ale i zde se absolutní čísla neustále zvyšují. Vyloženě nepříznivý trend se projevil u neúspěchu žáků těsně před MZ (nepřipuštěni) i při samotné MZ. c) Vztahy mezi žáky I v této oblasti se vyskytují problémy. Žáci se stejně jako celá společnost stávají agresivnějšími, což ústí v šikanu nebo alespoň v její náznaky. Případů ovšem nebylo mnoho, jak by se dalo čekat, a ty, které se projevily navenek, byly řešeny rychle a razantně podle školního řádu. V závěru lze říci, že situace v SŠ - COPT Kroměříž je relativně klidná vzhledem k poměrům ve společnosti, možná i díky tomu, že žáci přicházejí za pedagogy i za VP se svými problémy s důvěrou a snaží se o společná řešení. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení a) Problematika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů Realizované aktivity v oblasti výchovného poradenství na se dají rozdělit do pěti skupin. Vzdělávání metodika prevence - pravidelná setkávání školních metodiků prevence v PPP - Řešení krizových situací přednáška PPP Besedy pro žáky - beseda Život v závislosti pro třídy ZOK 1 a EAe 1 - beseda Drogy pro třídu OZI 1 13

15 - beseda Vztahy, sex, AIDS pro třídy ZOK 1 a SE 1 - besedy povinné pro jednotlivé ročníky, dané plánem práce pro daný školní rok zajišťují třídní učitelé ve spolupráci se školním metodikem prevence a vyučujícími Občanské nauky Ostatní - návštěva divadelního představení třídy SE 2, SE 3, ZOK 3 - lyžařský kurz třída SE 1 - exkurze tříd výstavy, prezentace škol, konference - sportovní den třídy OZI 1 a PTE 2 Metodické pomůcky a materiály - vytvoření Minimálního preventivního programu na školní rok 2008/ odběr časopisu Závislosti a časopisu Prevence - rozšíření videotéky o sadu DVD - EXIT 316 Sociálně patologické jevy řešené školou - kouření 12x - šikana 3x - alkohol 1x - záškoláctví nad 10 hodin 34x b) Opatření k posílení kázně žáků Pochvaly a jiná ocenění byly ve většině případů udělovány za vzornou docházku, prospěch, účast v soutěžích a za reprezentaci školy. Napomenutí a důtky byly ukládány za neomluvenou absenci, nekázeň, ničení školního majetku a jiná porušení školního řádu. Podmíněná vyloučení ze studia byla ukládána za vysoké počty a opakované neomluvené absence, šikanu, konzumaci alkoholu v ODV a hrubá porušení školního řádu. :: družba zaměstnanců v SOŠ technické Zlaté Moravce 14

16 Třída Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Vyloučení PTU PUOV PŘ NTU NUOV DTU DUOV DŘ PV V 1. ZOK MOK OZI EAe MS At SE PT PE ZOI A EAe OZS MS At SE PTE ZOK A AeI E OZS MS At SE MS At SE Snížení stupně z chování na konci školního roku stupeň počet % ze všech žáků školy 1 - velmi dobré , uspokojivé 39 5, neuspokojivé 15 2,19 6. Neomluvené hodiny klas. období počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,33 2. pololetí ,75 15

17 7. Soutěže a výsledky I letos naše škola uspěla na několika celostátních soutěžích a získala řadu medailových pozice. Zde je přehled všech nejpodstatnějších výsledků: a) Středoškolská odborná činnost Ve školním roce 2008/2009 byla organizována SOČ ve druhých a vyšších ročnících studijních oborů mechanik seřizovač, slaboproudá elektrotechnika, autotronik a nástavbového studia provozní technika, provozní elektrotechnika. Soutěž byla realizována v souladu se směrnicí Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci třídních kol se soutěže zúčastnilo 192 žáků se 183 pracemi a do školního kola postoupilo 23 žáků s 20 pracemi. Vzhledem k tomu, že do okresního kola nebyla přihlášena žádná práce z jiných škol, bylo školní kolo současně i kolem okresním. Na krajské úrovni pak reprezentovali žáci Martinek, Macháček, Paták, Brňák, Malík a Kvasnička. b) Středoškolské odborné dovednosti Ve srovnání se SOČ byla reprezentace naší školy v kláních Středoškolské odborné dovednosti mnohem početnější a také výrazně úspěšnější. Do krajského kola se podívalo celkem deset žáků, přičemž hned téměř třetina z nich se dokázala prosadit na stupně vítězů. Bronzový byl mezi automechaniky Pavel Vojtek, druhé místo ve své kategorii zámečníků obsadil Petr Navrátil a vůbec nejlepšího umístění dosáhl automechanik Tomáš Duda, který s přehledem zvítězil. c) Celostátní matematická soutěž Školním kolo se konalo v únoru 2009 korespondenční formou. Žáci dostali zadání soutěžních úloh a řešit je mohli během těchto dnů doma. Zúčastnilo se 46 žáků SŠ COPT Kroměříž. Vypracovaná řešení úloh byla vyhodnocena a dva nejlepší řešitelé ze sedmi kategorií dle ročníků studijních a učebních oborů postoupili do celostátního kola. To se konalo v 26 soutěžních střediscích ČR. Naši žáci se zúčastnili soutěže v SPŠ Zlín a z pěti úspěšných zástupců naší školy vybojoval nejlepší výsledek Martin Sova, když dokázal v konkurenci 85 soutěžících obsadit stříbrnou pozici, čímž se postaral o jeden z nejhodnotnějších výsledků SŠ COPT Kroměříž ve školním roce 2008/2009. d) Matematický klokan V letošním roce se vystoupení žáků školy v soutěží Matematický klokan omezilo pouze na školní kolo. V kategorii Junior dosáhl nejlepšího výsledku Marek Stratil, v třídě Student byl první Jiří Zavadil. Klání proběhlo 27. března e) Genius Logicus Je mezinárodní soutěž logických úloh a hlavolamů. Letos jsme se jí zúčastnili potřetí. Soutěž se skládá z korespondenční části a soutěžní části s měřením času, která letos probíhala on-line. Vstupní poplatky byly uhrazeny z prostředků SRP SŠ - COPT. Nejlepších výsledků dosáhli Josef Doležel, Jakub Lochman, Jan Valach (zlaté certifikáty) a Richard Brňák (stříbrný certifikát). f) Automobileum Soutěží, která si velmi rychle získala oblibu, je Automobileum. Toto klání je určeno pro žáky 3. ročníku oboru automechanik, kteří již vlastní řidičský průkaz minimálně skupiny B, tzn. osobní automobil. Soutěžící si mohou na uzavřeném závodním okruhu vyzkoušet, co automobil za různých podmínek provozu dokáže a jak ho umí zvládnout. Vše samozřejmě probíhá v několika přesně definovaných disciplínách s měřením času. Po loňském nezdaru a desátém místě jsme se letos opět zařadili na špici v rámci celé republiky a získali čtvrté místo. Od bedny to nebylo daleko. g) Automechanik Junior Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Svazem autoopraven České republiky celostátní soutěž Automechanik Junior. Soutěž probíhá v několika etapách. Žáci musí na několika pracovištích rozpoznat různé náhradní díly automobilu, součásti, pomůcky a přípravky pro demontáž a montáž, jejich účel a použití. V další části soutěže prokazují žáci praktické dovednosti na různých značkách automobilů nebo na funkčních modelech, kde vyhledávají a odstraňují závady na jednotlivých skupinách a podskupinách vozů pomocí diagnostické techniky a přístrojů. Nedílnou součástí je i teoretický test na PC, kdy musí žáci odpovědět během 60 minut na 100 otázek. Jako první bylo kolo školní. Dva nejlepší žáci ze třídy A3, a to Chramosta Ondřej a Chalupa Josef, postoupili do kola regionálního, které bylo v tomto 16

18 školním roce uspořádáno Středním odborným učilištěm v Uherském Brodě. Chramosta Ondřej se umístil na 4. místě a Chalupa Josef na 6. místě. Jako družstvo jsme v krajském kole obsadili 3. místo. h) Hledáme mladé talenty V rámci OP VK ve Zlínském kraji se letos rozběhl projekt Hledáme mladé talenty". Jedná se o soutěž odborné dovednosti oborů autoelektrikář, automechanik, instalatér, klempíř, zámečník a obráběč kovů. Struktura soutěže je dvojkolová. Nejprve školní kolo, ze kterého pak nejúspěšnější žáci postupují do krajského klání. Zámečník Ze školního kola postoupili Petr Navrátil a Radek Pavlíkovský. Krajské kolo se konalo v Rožnově pod Radhoštěm a žák Navrátil Petr obsadil vynikající 2. místo. Obráběč kovů Ze školního kola postoupil žák Martin Kubla a Michal Mikulášek. Krajské kolo se konalo ve Slavičíně a Martin Kubla skončil celkově pátý. Klempíř Ze školního kola postoupila dále trojice David Večeřa, Miroslav Červenka a Michal Bečka. Krajské kolo se konalo v Otrokovicích bez výraznějšího otisku našich reprezentantů. Instalatér Soutěž proběhla bez postupu zástupců SŠ COPT Kroměříž. Autoelektrikář Ze školního kola postoupili žáci Tomáš Duda, Pavel Vojtek a Martin Slovák. Pořadatelem krajského kola byla naše škola. Žák Tomáš Duda nenašel konkurenci a zvítězil, Pavel Vojtek bral rovněž skvělý bronz. Automechanik Součástí byla soutěž Automechanik Junior. i) Modelování CAD 2D Klání probíhalo v Lipníku nad Bečvou a zúčastnili se ho dva žáci třídy MS 3. Jiří Vaňhara se umístil na velmi pěkném 6. místě a Jan Vaclach nikterak nezaostal, když vybojoval v závěrečné tabulce solidní 9. příčku. j) Enersol V rámci programu Enviromentálního vzdělávání se žáci zúčastnili již šestého ročníku soutěže Enersol. Soutěž je zaměřena na využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie. Stejně jako v doposud všech pořádaných ročnících se podařilo dostat až do celostátního kola, kde jsme v rámci týmové soutěže obsadili šesté místo. Práce týmu Paták, Martinek a Macháček pak byla individuálně dokonce stříbrná. k) Sportovní aktivity Ve školním roce 2008/2009 se naši žáci zapojili celkem do osmi sportovních aktivit s okresním, krajským nebo celostátním rozsahem. Mezi nejvýraznější úspěchy se zařadilo třetí místo na Sedláčkově memoriálu, bronz na krajském kole v plavání a titul krajských vicemistrů v basketbale. Dále pro žáky škola připravila vánoční šachový turnaj, lyžařský kurz a společné zápolení se studenty družební školy SOŠ technická Zlaté Moravce. 17

19 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Výčet studií, kurzu, seminářů UTV a) Semináře KOS k nové maturitě z CJL 3 Perspektivy elektroniky - Rožnov 1 Bezolovnaté pájení - Brno 1 Spolehlivost a ekologie při pájení - Brno 1 Psychologie ve výuce - KM 8 Způsob výuky AJ pro učitele - Otrokovice 1 Celostátní setkání učitelů matematiky SOŠ a SOU - Ústí n.orlicí 2 Setkání matematiků středních škol - Srní 1 Festo - Praha 2 Solidworks - Zlín 2 Master CAM - Velká Bíteš 2 Celkem 24 b) Školení Školení BOZP KM 58 Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků 2 Barvy života 27 Školení ISL pro vyučující AJA 1 Nové učebnice Direkt NJA 1 Tvorba ŠVP - SMILE 33 Portál Mechatronika - KM 2 Měkké techniky v projektovém řízení - Velké Karlovice 1 Portál Elektrotechnika - KM 5 Zdravotní kurs zotavovacích akcí 1 Základní normy zdravotnických znalostí 1 Projektové řízení 1 NIDV Zlín - Finanční gramotnost 1 Školení vedoucích svářecích škol - změna norem TDS 1 Vizuální kontrola TDS 1 Školení instruktorů svařování TDS 1 Novinky ve strojírenství - TAJMAC Zlín 4 Školení ICT - Projekt COPT 1 Školení vedoucích svářecích škol - změna legislativy 1 Obnovení úřední zkoušky EN TDS 1 Celkem 144 c) Studium na VŠ Kozmín František,UTB Zlín, obor Sociální pedagogika Mezuliáník Vladimír, Mgr., MZLU Brno, obor Koordinace v oblasti ICT Šiška Petr, Mgr., MU Brno, Rozšiřující studium CJL pro SŠ Skopal Oldřich, Bc., PdF UP Olomouc, obor Speciálně pedagogická andragogika Ambrož Alois, Ing., UTB Zlín, obor Pedagogika - ukončení studia učitelství Celkem 4 2. Výčet studií, kurzu, seminářů UOV a) Semináře Festo - Praha 1 Víceosé soustružení - Velká Bíteš 1 Nové metody obrábění - Tajmag Zlín 4 18

20 Bezolovnaté pájení - Brno 1 OEZ Letohrad - Zlín 1 Vedoucí svářecích škol 2 TDS Brno - obnovení úřední zkoušky EN 1 TDS Brno - vizuální kontrola 1 TDS Brno - instruktor svařování 1 TDS Brno - svářečský dozor 1 TDS Brno - IWT 1 Celkem 15 b) Školení HR Carsoft: diagnostika VW 6 Školení řidičů - profesní osvědčení 3 Školení zdravotníků 2 Bosch - automatické převodovky 1 Projektové řízení 1 ICT - projekt SŠ COPT Kroměříž 1 Celkem 15 c) Studium na VŠ Vrzalík Václav, UTB Zlín, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management 1 Dias Miloslav, MU Brno, obor Učitelství praktického vyučování 1 Celkem 2 :: vyřazení absolventů 19

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Místo výkonu práce: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Střední škola - Centrum odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Místo výkonu práce: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Střední škola Centrum odborné přípravy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více