XII. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XII. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, ALCEDO středisko volného času Vsetín Dům kultury Uherské Hradiště srdečně zveme učitele a ředitele škol a školských zařízení, pracovníky a dobrovolníky středisek ekologické výchovy a ekoporaden, neziskových organizací, pracovníky úřadů a institucí, studenty, rodiče a další zájemce na XII. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji Hlavní témata: Zahrada v přírodním stylu - učebna na dosah ruky. Projektová a tematická výuka v denní praxi. Uherské Hradiště, velký sál Reduty čtvrtek 22. listopadu 2012, 9 16 hodin

2 Program konference: hodin Prezence účastníků. Instalace výstav a prodejních prezentací v prostorách Reduty (prostory k dispozici od 7 hod). Ranní fairtradová káva a čaj. Prodej tomboly hodin - společné jednání, blok I Zahájení konference, představení hostů a lektorů, vystoupení hostů, organizační pokyny. Malé nahlédnutí do historie i současnosti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji RNDr. Jarmila Dupejová, Krajský úřad Zlínského kraje DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU (NEJEN) V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH (20 minut) Co je přírodní hřiště a jaký má význam přírodní zahrada pro celostní rozvoj dítěte. Ing. Arch. Dana Václavíková Přírodní zahrada v mateřské škole (7 minut) Příklad budovaní zahrady v přírodním stylu a aktivit, které se v ní konají. Edita Votrubová, MŠ Na Zahradách, Rožnov p.r., p.o., odloučené pracoviště Tylovice 1877 PROJEKTOVÁ A TEMATICKÁ VÝUKA (20 minut) Projektová a tematická výuka je mezi nimi rozdíl? Praktické zkušenosti z projektové výuky. Mgr. Jana Kindlmannová Projektová a tematická výuka v ZŠ Vsetín, Sychrov (7 minut) Jak začlenit prvky projektové a tematické výuky do běžného vyučování v ZŠ tak, aby se forma předkládání učiva nestala cílem, ale hlavně vhodným a dobře zvoleným prostředkem. Mgr. Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vsetín, Sychrov 97 Co může učitelům přinést projekt E-DUR? (7 minut) Nové publikace, pomůcky a materiály z dílny Sluňákova - Zlatá nit, Udržitelný rozvoj. Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Projekt Průřezová témata a čtenářství (7 minut) Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství. Alena Kohoutová, Sdružení TEREZA Praha Projekt Global Curriculum a nabídka programů Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) (7 minut) Mezinárodní vzdělávací projekt Global Curriculum a činnosti ARPOKu spolu s nabídkou seminářů pro učitele, programů pro žáky a výukových materiálů. Bc. Kristýna Tillová, Mgr. Petra Dostálová, ARPOK, o.p.s. Jak se žije ve světové škole? (7 minut) Jak se stát Fairtradovou školou. Informace (nejen) o světové škole a projektu LaNgonpo. Mgr. Bohuslav Sedláček, ZŠ Rokytnice, Vsetín

3 Zapojení Střední školy MESIT, o.p.s., v mezinárodní soutěži Evropská kvetoucí sídla (7 minut) V letošním roce město Uh. Hradiště reprezentovalo Českou republiku v mezinárodní soutěži Evropská kvetoucí sídla. V současnosti se účastní soutěže dvanáct zemí. Uherské Hradiště komisaři navštívili v srpnu, výsledky soutěže byly pak vyhlášeny v září v belgickém městě Venlo. Uherské Hradiště získalo stříbrné ocenění. Důraz byl kladen nejen na květinovou výsadbu, pořádek a čistotu měst, ale také na kvalitu a rozsah environmentální výchovy a spolupráci mezi sdruženími a státní správou. A tak i žáci a zaměstnanci naší školy měli možnost se do reprezentace města zapojit. Komisaři si prohlédli zahradu, obdivovali kvetoucí záhony a slunečnice, nové skleníky s výsadbou. Živě se zajímali, jak zavádíme environmentální výchovu do výuky různých předmětů. Mgr. Irena Pořízková, Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, Uh. Hradiště Ohlédnutí za projektem Školní program EVVO krok za krokem - další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ (7 minut) Co projekt nabídl pedagogům ve Zlínském kraji a co plánujeme v dalším vzdělávání dál. Mgr. Marie Kordulová, Líska o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji Prezentace a příklady dobré praxe a nabídky škol, středisek ekologické výchovy a dalších subjektů. (Svou prezentaci můžete přihlásit prostřednictvím návratky.) hod přestávka/prodej TOMBOLY hodin - společné jednání, blok II Vylosování organizace, která získá sadu materiálů na podporu EVVO. Nominace a předání XII. Ceny EVVO ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok Minutové představení pracovních dílen hodin - TISKOVÁ KONFERENCE s pořadateli a nositeli Ceny EVVO hodin - přestávka na oběd Vyzvednutí TOMBOLY. Prostor na prohlídku výstav škol a neziskových organizací. Těšit se můžete na férové výrobky a potraviny, mošty a další dobroty z Hostětína, biopotraviny, místní produkty, ručně šité textilní Lukášovy hračky, publikace a pomůcky z REZEKVÍTKU atd hodin - Práce v dílnách, blok A dílny 1, 2, 3, 4, hodin - přestávka hodin - Práce v dílnách, blok B dílny 2, 6, 7, 8, hod Závěr konference, hodnocení hod odjezd autobusu do Valašského Meziříčí - přes Zlín, Vizovice, Vsetín Pořadatel si vyhrazuje právo provést v programu změny.

4 Nabídka dílen blok A: Dílna č. 1: Tematická a projektová výuka Společně dojdeme k tomu, jaké jsou hlavní rozdíly mezi projektem a tematickou výukou a co mohou každá z těchto typů výuky přinést jak žákům, tak pedagogům. Budeme sdílet naše zkušenosti a na jejich základě pak vyvozovat, co nejlépe dělat pro to, aby projektová výuka na školách fungovala. Doporučeno: všem účastníkům konference Lektorka: Mgr. Jana Kindlmannová Dílna č. 2: Co potkalo mého ptáčka část I Dílna je věnována tvorbě tématických celků (popř. výukových programů) s využitím artefiletiky (osobnostně orientované výchovy uměním). Rozdělena je na teoretickou a praktickou část. Účastníci se seznámí s integrovaným blokem na téma ptáci v zimě, kdy si krok za krokem projdou jeho vznik od úvodní motivace až po závěrečnou reflexi. Ukážeme si, jak vzniká tématický celek s využitím principů konstruktivistického učení a objasníme si pojmy evokace ukotvení reflexe. POZOR tato dílna zasahuje do bloku A i B: 2x 90 minut Doporučeno: pro učitelky a učitele MŠ, ale i všechny pedagogy, kteří pracují s dětmi předškolního věku. Lektor: Bc. Eva Sůrová, Ekoškolka Rozárka, Praha (provozovatel Ekocentrum Podhoubí, o.s.) Dílna číslo 3: Zlatá nit Téma Slunce z různých úhlů pohledu, skrze různé vyučovací předměty. V kapitolách Slunce naše hvězda, náš malíř, náš hodinář, naše počasí, naše energie, náš přítel, budete seznámeni s pracovními listy, pohybovými i výtvarnými aktivitami, fyzikálními pokusy a experimenty, které napomáhají pochopení významu Slunce pro náš život na planetě Zemi. Pro svou školu získáte knihu a kufr plný pomůcek zdarma. Doporučeno: učitelé ZŠ, SŠ, vedení škol, pracovníci SEV a NNO Lektorka: Mgr. Helena Nováčková, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Dílna č. 4: Barevný rok Dílna je zaměřena na tvorbu jednoduchého scénáře tematického dne pro nejmenší děti a na výtvarné aktivity spojené s některými doporučenými tematickými dny pro MŠ. Během semináře budou účastníci pracovat s jednoduchým manuálem využitelným při tvorbě tematických dnů, budou jim přestaveny tradiční i méně tradiční výtvarné techniky na ukázkách prací dětí. V závěru bude i příležitost pro vlastní výtvarnou tvorbu. Doporučeno: učitelky MŠ, pedagogové SVČ, ŠD, ŠK, učitelé I.stupně ZŠ, pracovníci SEV, NNO Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová, Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

5 Dílna č. 5: Pozvěte Les do vaší školy Představení nových metodik a nového dlouhodobého programu pro ZŠ Les ve škole Sdružení TEREZA, jehož hlavním cílem je přiblížit les dětem, učit je o lese přímo v lese, nebudou chybět ani praktické ukázky aktivit z metodik. Doporučeno: pedagogové SVČ, ŠD, ŠK, učitelé I. i II. stupně ZŠ, pracovníci SEV, NNO Lektor: Alena Kohoutová, Sdružení TEREZA Praha Nabídka dílen blok B: Dílna č. 2: Co potkalo mého ptáčka část II Dílna je věnována tvorbě tématických celků (popř. výukových programů) s využitím artefiletiky (osobnostně orientované výchovy uměním). Rozdělena je na teoretickou a praktickou část. Účastníci se seznámí s integrovaným blokem na téma ptáci v zimě, kdy si krok za krokem projdou jeho vznik od úvodní motivace až po závěrečnou reflexi. Ukážeme si, jak vzniká tématický celek s využitím principů konstruktivistického učení a objasníme si pojmy evokace ukotvení reflexe. POZOR tato dílna zasahuje do bloku A i B: 2x 90 minut Doporučeno: pro učitelky a učitele MŠ, ale i všechny pedagogy, kteří pracují s dětmi předškolního věku. Lektor: Bc. Eva Sůrová, Ekoškolka Rozárka, Praha (provozovatel Ekocentrum Podhoubí, o.s.) Dílna č 6: Zahrada smyslů přírodní zahrada jako učebna. Příklad budování zahrady Waldorfské základní školy a mateřské školy v Brně. Obnova zahrady WZŠaMŠ v Brně od roku Příklad budování zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Zahradách v Rožnově p.r. pracovišti Tylovice. Děti a rodiče na školní zahradě. Doporučeno: všem účastníkům konference Lektor: Ing. Arch. Dana Václavíková, Edita Votrubová Dílna č. 7: Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky dílna nabízí praktickou inspiraci pro začleňování globálních témat, jako jsou ničení životního prostředí, udržitelný rozvoj, chudoba, migrace či světový obchod, do výuky. Účastníci si sami vyzkouší některé z aktivit, které jsou součástí příručky projektu Global Curriculum. Představené aktivity vznikaly za spolupráce ARPOKu a učitelů pilotních škol projektu a jsou již ozkoušené samotnými učiteli. Příručku účastníci dílny obdrží zdarma. Doporučeno: učitelé a vedení II. stupně ZŠ, SŠ, pracovníci SEV, SVČ, NNO Lektoři: Bc. Kristýna Tillová, Mgr. Petra Dostálová, ARPOK, o.p.s.

6 Dílna číslo 8: Metodický kurz k využití sady výukových pomůcek Krabice naší vlasti ve školní výuce. Během dílny se seznámíte se sadou výukových pomůcek Rezekvítku. Na vlastní kůži si vyzkoušíme jak s jednotlivými aktivitami pracovat, povíme si některé tipy a zkušenosti z využití pro výuku. Doporučeno: učitelé II. stupně ZŠ, pracovníci SEV a NNO Lektor: Petr Laštůvka, REZEKVÍTEK Brno Dílna číslo 9: Environmentální aktivity nedílná součást života školy Podobně jako na jiných školách, tak i na Střední škole MESIT, o.p.s., diskutujeme často o tom, jak environmentální výchovu a vzdělávání učinit zajímavější pro žáky, jak docílit toho, aby se aktivně účastnili výuky a získané poznatky využili v praxi. Nabízíme Vám ukázku aktivit, které žáky i pedagogy naší školy v minulosti zaujaly: půlroční projekt Mařatice Rochus (terénní exkurze, pracovní listy, besedy, dotazníky, workshopy), vytváření výukových materiálů s environmentální tématikou v rámci projektu Ruku v ruce s přírodou, vzdělávání pedagogů v rámci projektu SEVER školám, školy sobě, ukázku spolupráce s jinými sdruženími a organizacemi, pořádání workshopů pro základní školy, nabídku vzdělávání pro žáky a pedagogy Skupinou ČEZ. Doporučeno: učitelé II. stupně ZŠ, SŠ, pracovníci SEV, NNO Lektor: Mgr. Irena Pořízková, Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, Uh. Hradiště

7 Organizační pokyny: Místo konání: Uherské Hradiště, REDUTA velký sál Pro účastníky bude vypraven autobus CK Valaška trasa Valašské Meziříčí (AN, 6.00) Vsetín (hotel Vsacan, 6.30) Vizovice (aut. nádr. 6.50) - Zlín (středisko ABS, podchod u Svitu, směr Otrokovice, 7.15 hod) Uh. Hradiště a zpět. Zájem vyznačte, prosím, v přihlášce. Autobus bude viditelně označen nápisem Krajská konference EVVO Počet účastníků konference je omezen. Prosím, dodržujte termín pro podání přihlášek. Přihlášky přijímáme v ové i písemné podobě. Doručené přihlášky pořadatel zpravidla nepotvrzuje. Nabízíme možnost představit Vaše aktivity a projekty. Možné formy: slovní vystoupení v programu (blok I, rozsah do 5-7 minut), využití panelu či stolu v předsálí, vložení Vašich materiálů do konferenčních složek (nabídky programů, pomůcek, publikací a projektů - tištěná podoba či na CD). Materiály v počtu 120 ks zašlete do na adresu ALCEDA SVČ Vsetín. Své požadavky uveďte, prosím, v přihlášce, příp. kontaktujte organizátory akce. Pracovní dílny budou otevřeny dle zájmu účastníků. Některé dílny mohou být v případě velkého zájmu zařazeny do bloku A i B. Ranní fairtradovou kávu a čaj zajistí pořadatelé před zahájením konference a v přestávkách dle programu. Polední občerstvení je zajištěno v místě konání. Vše je zahrnuto v účastnickém poplatku. Stravenky Vám budou předány u prezence. Na základě Vaší přihlášky Vám připravíme podklady pro úhradu účastnického poplatku budou Vám předány u prezence, příp. zaslány poštou. Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplnění přihlášky, vč. dodržení termínu. Vzdělávací akce probíhá v rámci akreditovaného vzdělávacího programu ALCEDA Vsetín a náklady s ní spojené je možné hradit z prostředků určených na DVPP. V případě, že se přihlásíte a nebudete se moci akce zúčastnit, oznamte tuto skutečnost nejpozději do na adresu ALCEDA. Akceptujeme telefonické i ové oznámení. Pokud tak neučiníte, budou Vám zaslány podklady k úhradě nákladů, jako byste se akce zúčastnili. Při prezenci Vám bude vydána konferenční složka s programem a materiály. Po absolvování celodenního programu získáte osvědčení to bude vydáváno u prezence od 15 hodin, prosím, nepožadujte jeho vydání dříve. V tuto dobu můžete také spolu s osvědčením získat materiály do výuky poukázku na odběr získáte ráno u prezence. Děkujeme za odevzdání evaluačního dotazníku, je to pro nás cenný zdroj informací. Na konferenci proběhne tombola. Ceny tvoří zejména výrobky a služby středisek ekologické výchovy, ekoporaden a našich členů a partnerů. Výtěžek je určen na spolufinancování Ceny EVVO Prodej bude zahájen před začátkem konference a potrvá cca do hodin. Po dobu konání konference bude možné zakoupit publikace, výrobky zn. Fair trade, biopotraviny, místní produkty, textilní Lukášovy hračky apod.

8 Účastnický poplatek. 400 Kč Zvýhodněný účastnický poplatek mohou uplatnit: členové sítě M.R.K.E.V a MRKVIČKA ve Zlínském kraji Kč členové Lísky o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji 350 Kč žáci, studenti, senioři, rodičovská dovolená Kč (v tomto případě lze SLEVU uplatnit jen pokud se jedná o samoplátce, tedy nejsou vysíláni organizací) účastníci nominovaní na Cenu EVVO (obdrželi pozvánku pořadatelů).. bez poplatku Poplatek zahrnuje občerstvení, dopravu, výukové materiály, náklady na program akce. Přihlášky zasílejte, prosím, na adresu: ALCEDO středisko volného času Vsetín, Z. Kalandry 1095, Vsetín. Informace k obsahu konference: Iva Koutná, , Přihlášky přijímáme do 16. listopadu Pokud nám bude přihláška doručena po uvedeném datu, či se přihlásíte na místě, bude Vám stanoven jednotný účastnický poplatek ve výši 450 Kč. V přihlášce, prosím, uveďte číslo dílny, které se chcete zúčastnit, vč. čísla dílny náhradní. Těšíme se na setkání s Vámi v Uherském Hradišti. Mgr. Iva Koutná Líska o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji

9 Závazná přihláška na XII. Krajskou konferenci o EVVO ve ZK konanou v Uherském Hradišti dne Přihlašuji se závazně na XII. Krajskou konferenci o EVVO a souhlasím s úhradou stanoveného účastnického poplatku. Jméno a příjmení, titul :... Rodné číslo/datum narození: Název a adresa organizace pro fakturaci.. PSČ. IČ:..číslo účtu:.. Telefon kde jste aktuálně k zastižení (důležité zejména kvůli koordinaci dopravy):... Naše škola je zapojena do sítě M.R.K.E.V./MRKVIČKA: ano ne *) zakroužkujte, prosím Žák/student/senior/rodičovská dovolená ano ne *) Člen Lísky ano ne *) Nominace na CENU EVVO ano ne *) Mám zájem o dopravu autobusem: ano ne *) Místo nástupu:.. Mám zájem o účast v pracovní dílně: blok A, dílna č. /případně:. /, blok B, dílna č.../případně: /.. Prosím, uveďte na 2. a 3. místě další pro Vás přijatelnou alternativu! Mám zájem o vystoupení v programu konference: ano ne *) V případě, že odpovíte ano - mé téma je:. (maximální doba pro vystoupení je 5 minut bude aktuálně upraveno) Mám zájem o prezentaci naší školy: ano ne *) V případě, že odpovíte ano - požaduji: stůl*) panel*) *) Máme zájem o vložení našich materiálů do konferenčních složek: ano ne *) V případě, že odpovíte ano, nezapomeňte je zaslat na adresu ALCEDA do Účastnický poplatek budu hradit: na základě vystavené faktury/na místě *) Účastník potvrzuje svým podpisem, že se seznámil s podmínkami účasti, a že souhlasí s využitím uvedených osobních údajů pro zpracování přihlášek a vystavení osvědčení. Upozornění: v případě, že se přihlásíte po uvedeném termínu, tzn. přihláška bude doručena po , bude Vám stanoven jednotný účast. poplatek ve výši 450 Kč. Ve... dne... podpis a razítko vysílající organizace

10

XI. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji

XI. KRAJSKOU KONFERENCI o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, ALCEDO středisko volného času Vsetín

Více

XIII. Krajskou konferenci o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji

XIII. Krajskou konferenci o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji Akreditovaný vzdělávací program Lísky - o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Líska o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013

Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013 Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013 Prázdninový provoz ALCEDA Prázdniny 2013 Pokladní hodiny po-čt 9.00-12.00 nebo dle domluvy na tel. 571 417 704, 733 691 981. Zápis na školní rok 2013 / 2014 začíná

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Ve dnech 2. a 3. prosince

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více