VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené budově přímo vedle Kroměřížské nemocnice. V září 2006 byl tak zahájen jubilejní 10. školní rok v moderním, architektonicky zajímavě řešeném objektu s nadstandardně vybaveným interiérem. Prostorné a estetické řešení školy umožňuje nabízet vzdělávací služby zájemcům o zdravotnické a sociální obory, které se vyučují v kvalitních podmínkách moderní střední školy.

3 - 1 - OBSAH Úvod str.2 Část I. Základní údaje o škole str.3 Část II. Přehled oborů vzdělání str.5 Část III. Přehled pracovníků školy str.5 Část IV. Přijímací řízení str.7 Část V. Výsledky vzdělávání žáků str.10 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str.13 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str.15 Část VIII. Činnost školy v dalších oblastech str.21 Část IX. Poskytování informací str.25 Část X. Vlastní hodnocení školy str.26 Část XI. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI str.26 Část XII. Základní údaje o hospodaření str.26 Závěr str. 27

4 - 2 - Úvod Střední zdravotnická škola Kroměříž má v současné době již více než 55 letou tradici v provozování zdravotnického školství v městě Kroměříži. Je jednou ze čtyř zdravotnických škol ve Zlínském kraji. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Nabízí vzdělávací služby pro žáky ve zdravotnickém a sociálním směru, v denní i večerní formě vzdělávání. Ve školním roce 2006/2007 škola rovněž poskytovala vzdělávací nabídku pro veřejnost pořádáním rekvalifikačních kurzů pro pracovníky sociálních služeb. V uplynulém školním roce škola poskytovala vzdělávání denní i večerní formy v oboru Všeobecná sestra ( poslední ročník dobíhajícího oboru) a v oboru Zdravotnický asistent ( 1. až 3. ročníky ). V sociální oblasti škola poskytovala vzdělávání denní formy v oboru Sociální péče pečovatelská činnost ( 2. ročník ). Absolvováním rekvalifikačních kurzů získali zájemci z veřejnosti Osvědčení pro pracovní činnost Pracovník sociální péče obslužná péče. Výuka žáků i frekventantů kurzů probíhala v moderním prostředí prostorné a esteticky atraktivní budovy nacházející se v těsné blízkosti Kroměřížské nemocnice a.s. Umístění školy splňuje přímé propojení školního a nemocničního areálu a optimálně tak zajišťuje provázanost teorie a praxe při výuce dominantního zdravotnického oboru. Velmi dobré až nadstandardní materiálně technické podmínky přispívají k celkově příjemnému školnímu prostředí pro ty, kteří se vzdělávají, i pro všechny pracovníky školy. V budově se nacházejí vedle klasických tříd kvalitní odborné učebny, včetně učebny první pomoci, knihovna školního informačního centra (základní knihovna se specializovaným knihovním fondem v evidenci knihoven dle Osvědčení Ministerstva kultury ČR), počítačová a multimediální učebna, reprezentativní stupňovitě řešená klimatizovaná aula, prostorná tělocvična, venkovní sportovní areál s tenisovým kurtem a multifunkčním hřištěm. Výuka praktického vyučování formou praxe probíhala ve zdravotnických a sociálních zařízeních na území města Kroměříže, a to na základě uzavřených Smluv o konání praktického vyučování mezi školou a daným subjektem. Vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a vedoucí učitelka praktického vyučování, která je současně výchovnou poradkyní.všichni členové vedení školy mají dlouholeté pedagogické zkušenosti a mají rovněž absolvováno studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Ředitelka a její zástupkyně absolvovaly studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole - Funkční studium II pro řídící pracovníky ve škole. Výchovná poradkyně absolvovala studium v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole, a to Specializační studium pro výchovné poradce. Učitelský sbor tvoří učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Škola byla v loňském školním roce vedle mnoha rozmanitých akcí, aktivit a programů výrazně zapojena rovněž do projektů spolufinancovaných z prostředků ESF. Tato účast v projektech umožnila a nadále umožňuje vybavit školu nadstandardní technikou a technologiemi, prosazovat moderní metody ve výuce a systematicky zvyšovat pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů pro výkon lektorské činnosti směrem k dospělým.

5 - 3 - Část I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, zřizovatel Název: Sídlo: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, Kroměříž Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně tř. T.Bati Zlín Škola je od zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO Ředitel školy Mgr. Dagmar Ondrušková ředitelka školy ředitelka školy učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština, latina) Zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Kuciánová zástupkyně ředitelky zástupkyně ředitelky učitelka odborných předmětů Vedoucí učitelka praktického vyučování PhDr. Ludmila Hanáková učitelka odborných předmětů Kontakt na školu, poskytování informací, výchovné poradenství telefon: ředitel , kancelář fax web - pracovník pro informace - Mgr. Zdeňka Kuciánová telefon: , výchovný poradce - PhDr. Ludmila Hanáková telefon:

6 - 4 - Profilace školy Škola poskytovala vzdělávací služby ve dvou hlavních oblastech zdravotnické a sociální. Škola realizovala ve školním roce vzdělávání žáků ve třech oborech: a) Všeobecná sestra denní forma vzdělávání - dobíhající obor, 4. ročník. Všeobecná sestra večerní forma vzdělávání - dobíhající obor, 5. ročník. b) Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání, ročník. c) Sociální péče pečovatelská činnost, denní forma vzdělávání, 2.ročník. Vzdělávání bylo členěno na teoretické a praktické. Praktické vyučování odborných předmětů se uskutečňovalo jednak ve škole formou cvičení a jednak ve zdravotnických a sociálních zařízeních formou odborné praxe. Kapacita školy, počet tříd Cílová kapacita: 250 žáků Počet tříd: denní forma: 8 tříd večerní forma: 1 třída Školská rada Školská rada má tři členy. Ve školním roce proběhla celkem čtyři jednání. Obsah všech jejích zasedání byl v souladu s ustanoveními Školského zákona. V průběhu roku došlo ke změně ve složení rady. Rada Zlínského kraje odvolala na vlastní žádost jednu členku Školské rady a s účinností od jmenovala na uvolněné místo nového člena. Sdružení přátel školy Ve škole působí třetím rokem občanské sdružení Harmonie Sdružení přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž. Činnost tohoto subjektu je pro školu velmi přínosná, jeho prostřednictvím lze pro žáky realizovat množství nadstandardních činností v průběhu jejich vzdělávání na střední škole a tím rovněž prohlubovat spolupráci školy a rodičů.

7 - 5 - Část II. Přehled oborů vzdělání Přehled oborů, které škola vyučuje Obor vzdělání Kód oboru Forma vzdělání Všeobecná sestra M/001 denní a večerní Zdravotnický asistent Sociální péče - pečovatelská činnost M/ M/003 denní denní Část III. Přehled pracovníků školy a) Počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2006/2007 k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní 24 22,476 Externí 13 2,21 b) Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 Pedagog. pracovníci poř.číslo (interní) Pracovní zařazení Funkce Úvazek Stupeň vzdělání (aprobace,dps) 1 ředitelka 1,0 VŠ CJL-LAJ 26 2 zástupkyně 1,0 VŠ učit.odb.před. na 19 SZŠ 3 ved.prak.vyuč. 1,0 VŠ učit.odb.před. 17 na zdrav.školách 4 uč. odb.před. 1,0 SŠ (DPS) 16 Roků pedagogické praxe

8 - 6-5 uč. odb. před. 1,0 SŠ (DPS) 14 6 uč. odb. před. 0,809 VŠ ošetřov. 0 7 uč. odb. před. 1,0 VŠ pedagogika-péče 35 o nemocné 8 uč. odb. před. 1,0 SŠ 19 9 uč. všeob. před. 1,0 VŠ MAT-CHE uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před. 17 na zdrav. školách 11 uč. všeob. před. 1,0 VŠ CJL-DEJ 3 12 uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před.na 4 SZŠ 13 uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před.na 13 SZŠ 14 uč. všeob. před. 1,0 VŠ TEV-ONV uč. všeob. před. 1,0 VŠ SPP 5 16 uč. všeob. před. 0,905 VŠ ZEM, RUJ,NEJ uč. všeob. před. 0,286 VŠ BIO-TEV uč. odb. před. 1,0 VŠ ošetřovat uč. všeob. před. 0,571 VŠ-FYZ,MAT 4 20 uč. všeob. před. 0,905 VŠ-CJL,HV 4 21 uč. odb. před. 1,00 VŠ-učit.odb.před. na 1 SZŠ 22 uč. odb. před. 1,0 VŠ-uč.zdrav.a 3 soc.předm. 23 uč. odb. před. 1,0 VŠ-uč.odb.předm. na 7 SZŠ 24 uč. odb. před. 1,0 VŠ-OSE 3 c) Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 Pedagog.pracovníci Pracovní zařazení Roků pedag. Úvazek Kvalifikace -poř.číslo(externí) Funkce praxe 1 učitel odb.před. 0,190 VŠ-LF 14 2 učitel odb.před. 0,095 VŠ-LF 20 3 učitel odb.před. 0,095 VŠ-LF 20 4 učitel odb.před. 0,190 VŠ-LF 16 5 učitel odb.před. 0,238 VŠ-LF 9 6 učitel všeob.před. 0,190 VŠ-BIO,CHE 15 7 učitel všeob.před. 0,143 VŠ-Muzikologie 5 8 učitel všeob.před. 0,286 VŠ-MAT,VYT 5 9 učitel odb.před. 0,166 VŠ-uč.odb.před pro 7 SZŠ 10 učitel všeob.před. 0,190 VŠ-VYV,ANJ 5 11 učitel všeob.před. 0,143 VŠ-VYV učitel všeob.před. 0,190 VŠ-IKT učitel všeob.před. 0,095 SŠ 1

9 - 7 - d) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 8 7,125 Část IV. Přijímací řízení a) Počet přihlášených a přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2007/2008 Kód KKOV M/ M/ M/003 Obor vzdělávání Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Sociální péčepečovatelská činnost Délka vzdělávání (roky) Forma vzdělávání Počet přihlášených 1.kolo 2.kolo Počet přijatých Počet odvolání 4 DE VEČ DE b) Kritéria pro přijetí ke studiu Obor : M/007 Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1.Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení bude vzata průměrná hodnota za posuzovaná pololetí budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledky přijímací zkoušky Přijímací zkouška se skládá z těchto částí: - test z českého jazyka - test z biologie člověka (v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ) - pohovor Za zpracované úkoly budou přiděleny body.

10 - 8 - Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledky přijímací zkoušky rozhodují tato vedlejší kritéria. a) Vyšší počet bodů získaných za test z biologie člověka (v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ). b) Vyšší počet bodů získaných za test z českého jazyka. c) Vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Obor : M/003 Sociální péče pečovatelská činnost denní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1. Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení bude vzata průměrná hodnota za posuzovaná pololetí budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledky přijímací zkoušky Přijímací zkouška se skládá z těchto částí: - test z českého jazyka - pohovor Za zpracované úkoly budou přiděleny body. Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledky přijímací zkoušky rozhodují tato vedlejší kritéria: a) Vyšší počet bodů získaných za test z českého jazyka. b) Vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

11 - 9 - Obor : M/007 Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1. Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledek přijímací zkoušky Součástí přijímací zkoušky je pohovor, za který budou přiděleny body. Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledek přijímací zkoušky rozhoduje toto vedlejší kritérium: - vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky c) Přijímací řízení do vyššího ročníku Ve školním roce 2006/2007 nebylo realizováno žádné přijímání žáků do vyššího ročníku.

12 a) Hodnocení v 1. a 2. pololetí Část V. Výsledky vzdělávání žáků 1. ročník Obor Zdravotnický asistent 1.pololetí (58 žáků) 2.pololetí (56 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník 1.pololetí (24 žáků) 2.pololetí (24 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník 1.pololetí (52 žáků) 2.pololetí (52 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník Obor Všeobecná sestra denní forma 1.pololetí (57 žáků) 2.pololetí (57 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník Obor Všeobecná sestra večerní forma 1.pololetí (22 žáků) 2.pololetí (20 žáků) Prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli Obor Sociální péče pečovatelská činnost 2. ročník 1.pololetí (22 žáků) 2.pololetí (22 žáků) Prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli

13 b) Odborná praxe Součástí vzdělávání žáků 3. ročníku denního studia oboru Zdravotnický asistent byla odborná praxe. V letošním školním roce vykonalo praxi 52 žáků, a to převážně na pracovištích Kroměřížské nemocnice a. s. a Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Třítýdenní odborná praxe byla zahájena čtvrtého a ukončena 22.června. Aby zapojení žáků do ošetřovatelského procesu bylo maximálně efektivní jak pro zdravotnická zařízení, tak pro vzdělávací proces, spolupracovali jsme na přípravě odborné praxe s vedoucími pracovníky školních pracovišť. Přehled oddělení a celkový počet praktikujících žáků: Oddělení Počet žáků INT 12 CHI 12 DĚT 4 JIP 8 URO 2 UNK 2 GYN-POR 2 ORTOP 4 LDN 6 V rámci odborné praxe jsou žáci vedeni k vědeckému, samostatnému a zodpovědnému přístupu k ošetřování nemocných. S ohledem na tento cíl zpracovávají žáci 3. ročníků portfólia a žáci 4. ročníků rozsáhlou seminární práci. Shromážděný materiál slouží žákům k samostudiu. Nejkvalitnější práce jsou k dispozici v informačním centru školy. Žáci 2. ročníku studijního oboru Sociální péče pečovatelská činnost absolvovali týden blokové praxe na pracovištích Sociálních služeb města Kroměříže. Praxe probíhala skupinově pod pedagogickým dozorem učitelek odborného vyučování. Žáci navštívili dvě pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka a Domov pro seniory U Moravy. Cílem praxe bylo seznámit žáky s provozem a organizací práce na obou pracovištích, přiblížit žákům specifika klientů, rozvinout komunikační dovednosti žáků a zajistit procvičení v metodách aktivizace a pracovní terapie. Praxe byla situována do posledního týdne školního roku, zúčastnilo se jí všech 20 žáků. Působení žáků v rámci odborné praxe bylo hodnoceno vyučující, a to na základě průběžného sledování výkonu žáků a na základě písemně zpracované kasuistiky zadaného klienta.

14 c) Celkové hodnocení výsledků maturitní zkoušky Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Maturitní zkouška se skládala z povinných a volitelných předmětů, vedle teoretické části maturitní zkoušky byla konána rovněž praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných. Již tradičně byla realizována dvoudenní forma této zkoušky (první část probíhala v odpoledním bloku, druhá část následující den v dopoledním bloku). Zkouška zahrnovala komplexní ošetřovatelkou péči u 3 až 6 klientů na interním a chirurgickém oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Zkoušku provázela klidná a vstřícná atmosféra za spolupráce odborníků z praxe. d) Uplatnění absolventů (maturitní zkouška v roce 2007) Počet absolventů Denní forma 54 Večerní forma 20 VŠ VOŠ Jazyková škola Zaměstnání Není dosud k dispozici informace e) Hodnocení chování žáků denního studia, počet zameškaných hodin Chování: Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 1.pololetí pololetí f) Zameškané hodiny Forma Počet žáků Omluvené Neomluvené 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Denní forma Večerní forma g) Výchovná opatření u žáků denního studia Celkem za obě pololetí bylo žákům uděleno: Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka třídního Důtka ředitele třídního učitele ředitele školy třídního učitele učitele školy

15 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání (instituce) Pedagogický pracovník Nácvik zvládání bariér v komunikaci se Učitelka odb. předmětů seniory, NCO ONZO Brno Labyrint seminář PPP Kroměříž Učitelka odb. předmětů Labyrint seminář PPP Kroměříž Učitelka všeob. vzděl. předmětů Respektování lidské důstojnosti u Učitelka odb. předmětů nevyléčitelně nemocných-konference, NCO NZO Brno Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ, NCO NZO Ředitelka Brno Alternativní způsoby vyučování (dotykové Učitelka všeob. vzděl. předmětů tabule)-školení NIDV Praha Stress management-školení, NCO NZO Brno Učitelka odb. předmětů Konference vyučujících němčiny, NIDV Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Konference vyučujících angličtiny, NIDV Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Práce s literárním textem-vzdělávací akce, Učitelka všeob. vzděl. předmětů středisko služeb školám ZK,Uh.Hradiště Bakalář-vzděl. akce, Středisko služeb školám Učitelka všeob. vzděl. předmětů ZK, Uh.Hradiště Primární prevence pro školní metodiky Učitelka odborných předmětů prevence, P-centrum Olomouc Psaní projektů a řízení projektového cyklu Učitelka odb.předmětů v oblasti školství-esf NIDV Praha E-Learningový kurz Správní řád, NIDV Praha Ředitelka Autoevaluace výuky cizích jazyků,nidv Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Jazyk česky-nová maturita, SOŠ Otrokovice Učitelka všeob. vzděl. předmětů Jazyk anglický-nová maturita, SOŠ Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Občanský základ-nová maturita,soš Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Jazyk německý-nová maturita, SOŠ Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Matematika-nová maturita, SOŠ Otrokovice Učitelka všeob. vzděl. předmětů Školení SIPVZ Pl P2, SŠ COPT Kroměříž 13 učitelů odbor. i všeob. vzděl. předmětů Těloolomouc Učitelka všeob. vzděl. předmětů Školení ostatní Zákoník práce. Integra Centrum s.r.o. Brno Seminář učitelů PRP, Společnost Ekonom Učitelka odbor. předmětů

16 instrumentářek Brno České účetní standardy pro účetnictví přísp. org.,integra Centrum s.r.o. Brno Setkání zástupců Přidružených škol UNESCO, SOŠ Luhačovice Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78, Josef Synek Celostátní setkání učitelů zdravotnických škol,společnost instrumentářek Aktuality v účetnictví př.org. škol a školských zařízení v r.2007, Vzděl.centrum Zdenka Zemánková Přerov Seminář o výuce matematiky a informatiky,katedra matematiky Přír.fakulty Ostravské univerzity Nový zákoník práce v praxi-seminář, ČMOS PŠ Kroměříž Těloolomouc 2007, FTK VP v Olomouci Celostátní seminář-celoživotní učení- Kroměříž 2007, Hospodářská komora ČR K aktuálním otázkám zdrav.školství,asoiace ředitelů SZŠ Čech, Moravy a Slezska Trutnov Konference zástupců zdrav. škol pro praktické vyučování v Praze, SZŠ Jana Pavla II. Praha Spisová služba a archivování dokumentů v podmínkách roku 2007, Vzdělávací agentura KPS Vsetín Seminář pro ředitele Velké Karlovice, SOŠ Otrokovice Ekonom Učitelka všeob. vzděl. předmětů Údržbář Učitelka odbor. předmětů Ekonom Učitel všeob. vzděl. předmětů Zástupce ředitele Učitel všeob. vzděl. předmětů Ředitelka Ředitelka Vedoucí učitelka praktického vyučování Vedoucí učitelka praktického vyučování Referent Ředitelka Jeden člen učitelského sboru byl krajským lektorem v problematice nové maturity. Kolektiv pedagogických pracovníků má několikaleté zkušenosti s organizováním kolektivních vzdělávacích aktivit v prostředí školy či v jiném prostředí. Forma týmového vzdělávání je uplatňována v různých tematických oblastech odborné znalosti, oblast prevence, etická výchova v práci učitele aj. K týmovému vzdělávání učitelů patřily v uplynulém školním roce např. vzdělávací aktivity Využití modulů při tvorbě vzdělávacích programů, Vzdělávání dospělých, Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím procesu. Týmové vzdělávání probíhalo na pracovišti, lektorská činnost byla zajištěna vysoce odbornými kapacitami z odborných kruhů v rámci republiky. V souladu s plánem dalšího vzdělávání byly zorganizovány naplánované priority dle potřeby školy, bylo však využito i aktuálně nabídnuté vzdělávací nabídky, která se vyskytla v průběhu školního roku. Všem pedagogickým pracovníkům bylo poskytnuto ve školním roce 2006/2007 volno k jejich dalšímu vzdělávání. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy.

17 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.Aktivity v rámci školy Organizace školních soutěží pro žáky - sportovní Turnaj ve volejbale (1. 4.ročníky). Soutěž v pohybových skladbách (1. a 2.ročníky). Sportovní den (l. 3.ročníky). - oblast odborných znalostí a dovedností Soutěž v obvazové technice (1. ročník). Soutěž v úpravě lůžka (1. ročník). Soutěž v poskytování první pomoci ( ročníky). Soutěž v psychologii Mezigenerační vztahy (3.ročníky). - oblast všeobecně vzdělávacích znalostí a dovedností Soutěž Co víš o německy mluvících zemích (1. a 2.ročníky). Soutěž v recitaci ( ročníky). Školní kolo olympiády v ČJ ( ročníky). Soutěž v konverzaci NEJ ( ročníky). Soutěž v konverzaci ANJ ( ročníky). Matematická soutěž ( ročníky). Fotosoutěž Jaro v Kroměříži (2. a 4.ročníky). - korespondenční forma soutěží Soutěž ve znalostech lidského těla ( ročníky). Soutěž ve znalostech o Skotsku (2. ročníky). Projektové vyučování a programy Program žáků školy k Mezinárodnímu dni seniorů s putovní výstavou Aktivní stáří = zdravé stáří. Studentská konference zdravé výživy aneb Proč zdravě jíst. Modelová výuka Prevence nádorových onemocnění ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem ve Zlíně pro žáky 3. ročníků. Program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ: IN = NEKOUŘIT aneb Kouření již není v módě. Programy pro žáky 2. tříd ZŠ: Vánoční výtvarná dílna a výtvarný projekt Po stopách jara.

18 Programy pro žáky 2. tříd ZŠ: Poskytování první pomoci a obvazová technika Program pro veřejnost k Mezinárodnímu dni ošetřovatelství (6.ročník). Celoroční program pro žáky a pracovníky školy preventivní program v oblasti zdravého životního stylu Obezita hrozba třetího tisíciletí. - Exkurze v rámci odborných předmětů Exkurze žáků ročník termín předmět ročník Říjen OSE cv. Centrální sterilizace - Kroměřížská nemocnice a.s. Leden OSE cv. Ošetřovací jednotka - Kroměřížská nemocnice a.s. Červen PP RZP Kroměříž 1. Květen SPO Úřad práce Kroměříž červen OSV cv. Sociální služby města Kroměříže listopad OSE cv. Stravovací provoz - Kroměřížská nemocnice a.s. prosinec VZV VZP Kroměříž květen VZV Ústav podpory zdraví pracoviště Kroměříž březen ZEH Mikrobiologické oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. 2. duben OSE cv. Oxygenoterapie,inhalace - Kroměřížská nemocnice a.s červen OSE cv. Lékárna červen ZEH Hygienická stanice květen OSN Hospic 3. květen OSN Domov důchodců Kroměříž září OSE FN Olomouc - urgentní příjem, angiolinka OSN říjen OSE Kardiochirurgie - FN Brno říjen OSE MOÚ Brno leden OSE ORL oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. 4. únor OSE Oční oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. březen OSE Kožní oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. září OSE Oční oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. únor OSE Kožní oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. (OSE-ošetřovatelství, PP-první pomoc, SPO-sociální potřeby, OSV-osobnostní výchova, VZV-veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, ZEH-základy epidemiologie a hygieny, OSN-ošetřování nemocných) - Exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů Hvězdárna a Planetárium M.Koperníka v Brně (2.ročníky). ZOO Lešná (1.ročníky). Kulturní programy pro žáky Filmová a divadelní představení (Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Hudební koncert nevidomých umělců.

19 Multimediální šou The action věnovaný prevenci úrazů začínajících řidičů. Besedy se žáky, přednášky Beseda o Novém Zélandu (2.ročníky). Beseda o pobytu české zdravotní sestry v Číně ( ročníky). Přednáška Obnovitelné zdroje energie ( ročníky). Přednáška S Tebou o Tobě oblast sexuální výchovy (1.ročníky). Beseda Sex, AIDS a vztahy (1.a 2.ročníky). Přednášky a besedy v jednotlivých třídách v rámci Minimálního preventivního programu (1.- 4.ročníky). Výstavy a vernisáže ve vestibulu školy Fotografická galerie fotosoutěž žáků i učitelů. Preventivní a charitativní projekty, žákovské projekty z výuky odborných předmětů. Adopce na dálku panelová propagace. Zájmové kroužky žáků První pomoc. Zdravý úsměv(zdravotně výchovný program pro mateřské školy). Skupina Mládeže Českého červeného kříže. Kurzy pro žáky Sportovně-turistický kurz (2. a 3.ročníky). Masérský kurz pro sportovní a rekondiční masáže - osvědčení s celostátní platností (3.ročníky). Kurz znakového jazyka - osvědčení s celostátní platností (2. a. 3. ročníky). 2.Aktivity nad rámec školy Účast žáků v soutěžích a přehlídkách - oblast sport, odborné znalosti, všeobecné znalosti Sedláčkův memoriál (1.- 4.ročníky). Běh Terryho Foxe (2.ročník). Okresní soutěž ve šplhu organizace soutěže pro SŠ v regionu (1.- 4.ročníky). Okresní kolo v plavání (1.- 4.ročníky).

20 Turnaj v mix-volejbalu ve spolupráci se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži (3. ročníky). Olympiáda v českém jazyce okresní kolo (3. ročník). Recitační soutěž Wolkerův Prostějov (4. ročník). Celostátní a mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci-brno, Jihlava (2.ročníky). Celostátní kolo Dne psychologie téma Mezigenerační vztahy 1.místo, 3.místo (SZŠ Praha, Ruská ul.). Celostátní soutěž Program podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok místo (1.- 4.ročníky). Krajské kolo studentské soutěže MŠMT ENERSOL místo (1.a 2. ročníky). Fotosoutěž Kroměřížské zahrady, organiz. Gymnázium Kroměříž (1.,3. a 4.ročníky). Přehlídka prací žáků Středních zdravotnických škol Moje nejzajímavější kazuistika (Zlín). Celostátní soutěž zdravotnických škol o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne (2.ročník). Organizace charitativních sbírek a akcí Svátek s Emilem (tělesně postižená mládež). Adopce na dálku (již třetí rok pokračovala akce žáků a zaměstnanců školy v oblasti mezinárodní potřeby finanční pomoc malému chlapci z Nepálu k zajištění jídla, oblečení, studia a zdravotní péče). Fond SIDUS pro pomoc nemocným dětem Fakultní nemocnice v Praze Motole. 3. Akce školy určené pro veřejnost Programy pro seniory Mezinárodní den seniorů seniorů. Programy pro základní školy prevence sociálně patologických jevů, výtvarné umění, odborné dovednosti první pomoc a obvazová technika. Doprovodný program pro občany města k Světovému dni bez tabáku (v rámci Projektu Zdravé město). Organizování konferencí pro odbornou zdravotnickou veřejnost (Moderní diabetologie pro sestry aj.). Vzdělávací akce jsou zařazeny do kreditního systému v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Mezinárodní den ošetřovatelství (6. ročník zdravotně preventivní akce pro občany města Kroměříž a blízkého okolí v rámci Projektu Zdravě město). Rekvalifikační kurzy pro veřejnost (vzdělávání zájemců z veřejnosti pro oblast sociální péče-obslužná péče, absolventi získali osvědčení s celostátní působností, dosud proběhlo celkem 6 cyklů, absolvovalo již 170 frekventantů). Programy pro děti z mateřských škol (žáci školy vystupují s výchovným programem pro děti i rodiče Péče o orální zdraví a prevence zubního kazu Projekt Zdravý úsměv).

21 Programy pro děti z Dětského domova v Kroměříži (Vánoční odpoledne, zábavné odpoledne v přírodě). Spoluorganizace sportovních programů se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži. Spoluúčast školy na zpracování příručky pro občany města Kroměříž bez bariér. Akce školy zaměřené na prevenci dětských úrazů a na vyplnění volného času žáků základních škol jejich zapojením do preventivních programů ( spolupráce s Oblastním spolkem ČČK). 4. Prezentace školy na veřejnosti Internetová stránka školy Informační tisk o škole a jejich akcích a činnosti. Publikační činnost: - Prezentace úspěšného projektu v publikaci Příklady dobré praxe z neziskového sektoru (vydala Kroměřížská knihovna, duben 2007). - Zpracovávání učebních textů pro kvalifikační kurzy, a to studijní texty kvalifikačního vzdělávacího programu Ošetřovatel a studijní texty kvalifikačního vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách. Přednášková činnost pro veřejnost: - Muzeum Kroměřížska Dotační tituly nové finanční možnosti pro podporu rozvoje školství. - Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2006 (Olomouc) Rozvoj celoživotního učení na střední odborné škole. - Odborný seminář na krajské úrovni Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách : přednášky Příprava lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb a Vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách na SZŠ Kroměříž. - Konference Den Marty Staňkové Příprava odborných učitelek na vzdělávání dospělých možnost nebo nutnost?. - Seminář Celoživotního učení Příprava lektorů SZŠ Kroměříž působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb. - Konference Úspěšné projekty v regionu Jak píšeme a realizujeme projekty. - Seminář o problematice sluchového postižení a poradenství v této oblasti Psaní a šíření projektu a Trénink paměti. Propagační materiály a předměty s logem školy, vizitky, formuláře školy. Dny otevřených dveří školy, Přehlídka středních škol v Kroměříži. Školní ples. Vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Pestrá činnost školy, jejíž aktivity mají vliv na život a prostředí v regionu a která se výrazně podílí na propagování dobrého jména a uznání na veřejnosti.

Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261

Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261 Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 426 2 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělání...4 Část III. Přehled pracovníků školy...5 Část IV. Přijímací řízení

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více