VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené budově přímo vedle Kroměřížské nemocnice. V září 2006 byl tak zahájen jubilejní 10. školní rok v moderním, architektonicky zajímavě řešeném objektu s nadstandardně vybaveným interiérem. Prostorné a estetické řešení školy umožňuje nabízet vzdělávací služby zájemcům o zdravotnické a sociální obory, které se vyučují v kvalitních podmínkách moderní střední školy.

3 - 1 - OBSAH Úvod str.2 Část I. Základní údaje o škole str.3 Část II. Přehled oborů vzdělání str.5 Část III. Přehled pracovníků školy str.5 Část IV. Přijímací řízení str.7 Část V. Výsledky vzdělávání žáků str.10 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str.13 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str.15 Část VIII. Činnost školy v dalších oblastech str.21 Část IX. Poskytování informací str.25 Část X. Vlastní hodnocení školy str.26 Část XI. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI str.26 Část XII. Základní údaje o hospodaření str.26 Závěr str. 27

4 - 2 - Úvod Střední zdravotnická škola Kroměříž má v současné době již více než 55 letou tradici v provozování zdravotnického školství v městě Kroměříži. Je jednou ze čtyř zdravotnických škol ve Zlínském kraji. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Nabízí vzdělávací služby pro žáky ve zdravotnickém a sociálním směru, v denní i večerní formě vzdělávání. Ve školním roce 2006/2007 škola rovněž poskytovala vzdělávací nabídku pro veřejnost pořádáním rekvalifikačních kurzů pro pracovníky sociálních služeb. V uplynulém školním roce škola poskytovala vzdělávání denní i večerní formy v oboru Všeobecná sestra ( poslední ročník dobíhajícího oboru) a v oboru Zdravotnický asistent ( 1. až 3. ročníky ). V sociální oblasti škola poskytovala vzdělávání denní formy v oboru Sociální péče pečovatelská činnost ( 2. ročník ). Absolvováním rekvalifikačních kurzů získali zájemci z veřejnosti Osvědčení pro pracovní činnost Pracovník sociální péče obslužná péče. Výuka žáků i frekventantů kurzů probíhala v moderním prostředí prostorné a esteticky atraktivní budovy nacházející se v těsné blízkosti Kroměřížské nemocnice a.s. Umístění školy splňuje přímé propojení školního a nemocničního areálu a optimálně tak zajišťuje provázanost teorie a praxe při výuce dominantního zdravotnického oboru. Velmi dobré až nadstandardní materiálně technické podmínky přispívají k celkově příjemnému školnímu prostředí pro ty, kteří se vzdělávají, i pro všechny pracovníky školy. V budově se nacházejí vedle klasických tříd kvalitní odborné učebny, včetně učebny první pomoci, knihovna školního informačního centra (základní knihovna se specializovaným knihovním fondem v evidenci knihoven dle Osvědčení Ministerstva kultury ČR), počítačová a multimediální učebna, reprezentativní stupňovitě řešená klimatizovaná aula, prostorná tělocvična, venkovní sportovní areál s tenisovým kurtem a multifunkčním hřištěm. Výuka praktického vyučování formou praxe probíhala ve zdravotnických a sociálních zařízeních na území města Kroměříže, a to na základě uzavřených Smluv o konání praktického vyučování mezi školou a daným subjektem. Vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a vedoucí učitelka praktického vyučování, která je současně výchovnou poradkyní.všichni členové vedení školy mají dlouholeté pedagogické zkušenosti a mají rovněž absolvováno studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Ředitelka a její zástupkyně absolvovaly studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole - Funkční studium II pro řídící pracovníky ve škole. Výchovná poradkyně absolvovala studium v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole, a to Specializační studium pro výchovné poradce. Učitelský sbor tvoří učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Škola byla v loňském školním roce vedle mnoha rozmanitých akcí, aktivit a programů výrazně zapojena rovněž do projektů spolufinancovaných z prostředků ESF. Tato účast v projektech umožnila a nadále umožňuje vybavit školu nadstandardní technikou a technologiemi, prosazovat moderní metody ve výuce a systematicky zvyšovat pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů pro výkon lektorské činnosti směrem k dospělým.

5 - 3 - Část I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, zřizovatel Název: Sídlo: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, Kroměříž Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně tř. T.Bati Zlín Škola je od zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO Ředitel školy Mgr. Dagmar Ondrušková ředitelka školy ředitelka školy učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština, latina) Zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Kuciánová zástupkyně ředitelky zástupkyně ředitelky učitelka odborných předmětů Vedoucí učitelka praktického vyučování PhDr. Ludmila Hanáková učitelka odborných předmětů Kontakt na školu, poskytování informací, výchovné poradenství telefon: ředitel , kancelář fax web - pracovník pro informace - Mgr. Zdeňka Kuciánová telefon: , výchovný poradce - PhDr. Ludmila Hanáková telefon:

6 - 4 - Profilace školy Škola poskytovala vzdělávací služby ve dvou hlavních oblastech zdravotnické a sociální. Škola realizovala ve školním roce vzdělávání žáků ve třech oborech: a) Všeobecná sestra denní forma vzdělávání - dobíhající obor, 4. ročník. Všeobecná sestra večerní forma vzdělávání - dobíhající obor, 5. ročník. b) Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání, ročník. c) Sociální péče pečovatelská činnost, denní forma vzdělávání, 2.ročník. Vzdělávání bylo členěno na teoretické a praktické. Praktické vyučování odborných předmětů se uskutečňovalo jednak ve škole formou cvičení a jednak ve zdravotnických a sociálních zařízeních formou odborné praxe. Kapacita školy, počet tříd Cílová kapacita: 250 žáků Počet tříd: denní forma: 8 tříd večerní forma: 1 třída Školská rada Školská rada má tři členy. Ve školním roce proběhla celkem čtyři jednání. Obsah všech jejích zasedání byl v souladu s ustanoveními Školského zákona. V průběhu roku došlo ke změně ve složení rady. Rada Zlínského kraje odvolala na vlastní žádost jednu členku Školské rady a s účinností od jmenovala na uvolněné místo nového člena. Sdružení přátel školy Ve škole působí třetím rokem občanské sdružení Harmonie Sdružení přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž. Činnost tohoto subjektu je pro školu velmi přínosná, jeho prostřednictvím lze pro žáky realizovat množství nadstandardních činností v průběhu jejich vzdělávání na střední škole a tím rovněž prohlubovat spolupráci školy a rodičů.

7 - 5 - Část II. Přehled oborů vzdělání Přehled oborů, které škola vyučuje Obor vzdělání Kód oboru Forma vzdělání Všeobecná sestra M/001 denní a večerní Zdravotnický asistent Sociální péče - pečovatelská činnost M/ M/003 denní denní Část III. Přehled pracovníků školy a) Počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2006/2007 k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní 24 22,476 Externí 13 2,21 b) Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 Pedagog. pracovníci poř.číslo (interní) Pracovní zařazení Funkce Úvazek Stupeň vzdělání (aprobace,dps) 1 ředitelka 1,0 VŠ CJL-LAJ 26 2 zástupkyně 1,0 VŠ učit.odb.před. na 19 SZŠ 3 ved.prak.vyuč. 1,0 VŠ učit.odb.před. 17 na zdrav.školách 4 uč. odb.před. 1,0 SŠ (DPS) 16 Roků pedagogické praxe

8 - 6-5 uč. odb. před. 1,0 SŠ (DPS) 14 6 uč. odb. před. 0,809 VŠ ošetřov. 0 7 uč. odb. před. 1,0 VŠ pedagogika-péče 35 o nemocné 8 uč. odb. před. 1,0 SŠ 19 9 uč. všeob. před. 1,0 VŠ MAT-CHE uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před. 17 na zdrav. školách 11 uč. všeob. před. 1,0 VŠ CJL-DEJ 3 12 uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před.na 4 SZŠ 13 uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před.na 13 SZŠ 14 uč. všeob. před. 1,0 VŠ TEV-ONV uč. všeob. před. 1,0 VŠ SPP 5 16 uč. všeob. před. 0,905 VŠ ZEM, RUJ,NEJ uč. všeob. před. 0,286 VŠ BIO-TEV uč. odb. před. 1,0 VŠ ošetřovat uč. všeob. před. 0,571 VŠ-FYZ,MAT 4 20 uč. všeob. před. 0,905 VŠ-CJL,HV 4 21 uč. odb. před. 1,00 VŠ-učit.odb.před. na 1 SZŠ 22 uč. odb. před. 1,0 VŠ-uč.zdrav.a 3 soc.předm. 23 uč. odb. před. 1,0 VŠ-uč.odb.předm. na 7 SZŠ 24 uč. odb. před. 1,0 VŠ-OSE 3 c) Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 Pedagog.pracovníci Pracovní zařazení Roků pedag. Úvazek Kvalifikace -poř.číslo(externí) Funkce praxe 1 učitel odb.před. 0,190 VŠ-LF 14 2 učitel odb.před. 0,095 VŠ-LF 20 3 učitel odb.před. 0,095 VŠ-LF 20 4 učitel odb.před. 0,190 VŠ-LF 16 5 učitel odb.před. 0,238 VŠ-LF 9 6 učitel všeob.před. 0,190 VŠ-BIO,CHE 15 7 učitel všeob.před. 0,143 VŠ-Muzikologie 5 8 učitel všeob.před. 0,286 VŠ-MAT,VYT 5 9 učitel odb.před. 0,166 VŠ-uč.odb.před pro 7 SZŠ 10 učitel všeob.před. 0,190 VŠ-VYV,ANJ 5 11 učitel všeob.před. 0,143 VŠ-VYV učitel všeob.před. 0,190 VŠ-IKT učitel všeob.před. 0,095 SŠ 1

9 - 7 - d) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 8 7,125 Část IV. Přijímací řízení a) Počet přihlášených a přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2007/2008 Kód KKOV M/ M/ M/003 Obor vzdělávání Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Sociální péčepečovatelská činnost Délka vzdělávání (roky) Forma vzdělávání Počet přihlášených 1.kolo 2.kolo Počet přijatých Počet odvolání 4 DE VEČ DE b) Kritéria pro přijetí ke studiu Obor : M/007 Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1.Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení bude vzata průměrná hodnota za posuzovaná pololetí budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledky přijímací zkoušky Přijímací zkouška se skládá z těchto částí: - test z českého jazyka - test z biologie člověka (v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ) - pohovor Za zpracované úkoly budou přiděleny body.

10 - 8 - Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledky přijímací zkoušky rozhodují tato vedlejší kritéria. a) Vyšší počet bodů získaných za test z biologie člověka (v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ). b) Vyšší počet bodů získaných za test z českého jazyka. c) Vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Obor : M/003 Sociální péče pečovatelská činnost denní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1. Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení bude vzata průměrná hodnota za posuzovaná pololetí budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledky přijímací zkoušky Přijímací zkouška se skládá z těchto částí: - test z českého jazyka - pohovor Za zpracované úkoly budou přiděleny body. Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledky přijímací zkoušky rozhodují tato vedlejší kritéria: a) Vyšší počet bodů získaných za test z českého jazyka. b) Vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

11 - 9 - Obor : M/007 Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1. Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledek přijímací zkoušky Součástí přijímací zkoušky je pohovor, za který budou přiděleny body. Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledek přijímací zkoušky rozhoduje toto vedlejší kritérium: - vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky c) Přijímací řízení do vyššího ročníku Ve školním roce 2006/2007 nebylo realizováno žádné přijímání žáků do vyššího ročníku.

12 a) Hodnocení v 1. a 2. pololetí Část V. Výsledky vzdělávání žáků 1. ročník Obor Zdravotnický asistent 1.pololetí (58 žáků) 2.pololetí (56 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník 1.pololetí (24 žáků) 2.pololetí (24 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník 1.pololetí (52 žáků) 2.pololetí (52 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník Obor Všeobecná sestra denní forma 1.pololetí (57 žáků) 2.pololetí (57 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník Obor Všeobecná sestra večerní forma 1.pololetí (22 žáků) 2.pololetí (20 žáků) Prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli Obor Sociální péče pečovatelská činnost 2. ročník 1.pololetí (22 žáků) 2.pololetí (22 žáků) Prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli

13 b) Odborná praxe Součástí vzdělávání žáků 3. ročníku denního studia oboru Zdravotnický asistent byla odborná praxe. V letošním školním roce vykonalo praxi 52 žáků, a to převážně na pracovištích Kroměřížské nemocnice a. s. a Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Třítýdenní odborná praxe byla zahájena čtvrtého a ukončena 22.června. Aby zapojení žáků do ošetřovatelského procesu bylo maximálně efektivní jak pro zdravotnická zařízení, tak pro vzdělávací proces, spolupracovali jsme na přípravě odborné praxe s vedoucími pracovníky školních pracovišť. Přehled oddělení a celkový počet praktikujících žáků: Oddělení Počet žáků INT 12 CHI 12 DĚT 4 JIP 8 URO 2 UNK 2 GYN-POR 2 ORTOP 4 LDN 6 V rámci odborné praxe jsou žáci vedeni k vědeckému, samostatnému a zodpovědnému přístupu k ošetřování nemocných. S ohledem na tento cíl zpracovávají žáci 3. ročníků portfólia a žáci 4. ročníků rozsáhlou seminární práci. Shromážděný materiál slouží žákům k samostudiu. Nejkvalitnější práce jsou k dispozici v informačním centru školy. Žáci 2. ročníku studijního oboru Sociální péče pečovatelská činnost absolvovali týden blokové praxe na pracovištích Sociálních služeb města Kroměříže. Praxe probíhala skupinově pod pedagogickým dozorem učitelek odborného vyučování. Žáci navštívili dvě pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka a Domov pro seniory U Moravy. Cílem praxe bylo seznámit žáky s provozem a organizací práce na obou pracovištích, přiblížit žákům specifika klientů, rozvinout komunikační dovednosti žáků a zajistit procvičení v metodách aktivizace a pracovní terapie. Praxe byla situována do posledního týdne školního roku, zúčastnilo se jí všech 20 žáků. Působení žáků v rámci odborné praxe bylo hodnoceno vyučující, a to na základě průběžného sledování výkonu žáků a na základě písemně zpracované kasuistiky zadaného klienta.

14 c) Celkové hodnocení výsledků maturitní zkoušky Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Maturitní zkouška se skládala z povinných a volitelných předmětů, vedle teoretické části maturitní zkoušky byla konána rovněž praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných. Již tradičně byla realizována dvoudenní forma této zkoušky (první část probíhala v odpoledním bloku, druhá část následující den v dopoledním bloku). Zkouška zahrnovala komplexní ošetřovatelkou péči u 3 až 6 klientů na interním a chirurgickém oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Zkoušku provázela klidná a vstřícná atmosféra za spolupráce odborníků z praxe. d) Uplatnění absolventů (maturitní zkouška v roce 2007) Počet absolventů Denní forma 54 Večerní forma 20 VŠ VOŠ Jazyková škola Zaměstnání Není dosud k dispozici informace e) Hodnocení chování žáků denního studia, počet zameškaných hodin Chování: Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 1.pololetí pololetí f) Zameškané hodiny Forma Počet žáků Omluvené Neomluvené 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Denní forma Večerní forma g) Výchovná opatření u žáků denního studia Celkem za obě pololetí bylo žákům uděleno: Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka třídního Důtka ředitele třídního učitele ředitele školy třídního učitele učitele školy

15 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání (instituce) Pedagogický pracovník Nácvik zvládání bariér v komunikaci se Učitelka odb. předmětů seniory, NCO ONZO Brno Labyrint seminář PPP Kroměříž Učitelka odb. předmětů Labyrint seminář PPP Kroměříž Učitelka všeob. vzděl. předmětů Respektování lidské důstojnosti u Učitelka odb. předmětů nevyléčitelně nemocných-konference, NCO NZO Brno Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ, NCO NZO Ředitelka Brno Alternativní způsoby vyučování (dotykové Učitelka všeob. vzděl. předmětů tabule)-školení NIDV Praha Stress management-školení, NCO NZO Brno Učitelka odb. předmětů Konference vyučujících němčiny, NIDV Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Konference vyučujících angličtiny, NIDV Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Práce s literárním textem-vzdělávací akce, Učitelka všeob. vzděl. předmětů středisko služeb školám ZK,Uh.Hradiště Bakalář-vzděl. akce, Středisko služeb školám Učitelka všeob. vzděl. předmětů ZK, Uh.Hradiště Primární prevence pro školní metodiky Učitelka odborných předmětů prevence, P-centrum Olomouc Psaní projektů a řízení projektového cyklu Učitelka odb.předmětů v oblasti školství-esf NIDV Praha E-Learningový kurz Správní řád, NIDV Praha Ředitelka Autoevaluace výuky cizích jazyků,nidv Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Jazyk česky-nová maturita, SOŠ Otrokovice Učitelka všeob. vzděl. předmětů Jazyk anglický-nová maturita, SOŠ Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Občanský základ-nová maturita,soš Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Jazyk německý-nová maturita, SOŠ Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Matematika-nová maturita, SOŠ Otrokovice Učitelka všeob. vzděl. předmětů Školení SIPVZ Pl P2, SŠ COPT Kroměříž 13 učitelů odbor. i všeob. vzděl. předmětů Těloolomouc Učitelka všeob. vzděl. předmětů Školení ostatní Zákoník práce. Integra Centrum s.r.o. Brno Seminář učitelů PRP, Společnost Ekonom Učitelka odbor. předmětů

16 instrumentářek Brno České účetní standardy pro účetnictví přísp. org.,integra Centrum s.r.o. Brno Setkání zástupců Přidružených škol UNESCO, SOŠ Luhačovice Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78, Josef Synek Celostátní setkání učitelů zdravotnických škol,společnost instrumentářek Aktuality v účetnictví př.org. škol a školských zařízení v r.2007, Vzděl.centrum Zdenka Zemánková Přerov Seminář o výuce matematiky a informatiky,katedra matematiky Přír.fakulty Ostravské univerzity Nový zákoník práce v praxi-seminář, ČMOS PŠ Kroměříž Těloolomouc 2007, FTK VP v Olomouci Celostátní seminář-celoživotní učení- Kroměříž 2007, Hospodářská komora ČR K aktuálním otázkám zdrav.školství,asoiace ředitelů SZŠ Čech, Moravy a Slezska Trutnov Konference zástupců zdrav. škol pro praktické vyučování v Praze, SZŠ Jana Pavla II. Praha Spisová služba a archivování dokumentů v podmínkách roku 2007, Vzdělávací agentura KPS Vsetín Seminář pro ředitele Velké Karlovice, SOŠ Otrokovice Ekonom Učitelka všeob. vzděl. předmětů Údržbář Učitelka odbor. předmětů Ekonom Učitel všeob. vzděl. předmětů Zástupce ředitele Učitel všeob. vzděl. předmětů Ředitelka Ředitelka Vedoucí učitelka praktického vyučování Vedoucí učitelka praktického vyučování Referent Ředitelka Jeden člen učitelského sboru byl krajským lektorem v problematice nové maturity. Kolektiv pedagogických pracovníků má několikaleté zkušenosti s organizováním kolektivních vzdělávacích aktivit v prostředí školy či v jiném prostředí. Forma týmového vzdělávání je uplatňována v různých tematických oblastech odborné znalosti, oblast prevence, etická výchova v práci učitele aj. K týmovému vzdělávání učitelů patřily v uplynulém školním roce např. vzdělávací aktivity Využití modulů při tvorbě vzdělávacích programů, Vzdělávání dospělých, Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím procesu. Týmové vzdělávání probíhalo na pracovišti, lektorská činnost byla zajištěna vysoce odbornými kapacitami z odborných kruhů v rámci republiky. V souladu s plánem dalšího vzdělávání byly zorganizovány naplánované priority dle potřeby školy, bylo však využito i aktuálně nabídnuté vzdělávací nabídky, která se vyskytla v průběhu školního roku. Všem pedagogickým pracovníkům bylo poskytnuto ve školním roce 2006/2007 volno k jejich dalšímu vzdělávání. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy.

17 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.Aktivity v rámci školy Organizace školních soutěží pro žáky - sportovní Turnaj ve volejbale (1. 4.ročníky). Soutěž v pohybových skladbách (1. a 2.ročníky). Sportovní den (l. 3.ročníky). - oblast odborných znalostí a dovedností Soutěž v obvazové technice (1. ročník). Soutěž v úpravě lůžka (1. ročník). Soutěž v poskytování první pomoci ( ročníky). Soutěž v psychologii Mezigenerační vztahy (3.ročníky). - oblast všeobecně vzdělávacích znalostí a dovedností Soutěž Co víš o německy mluvících zemích (1. a 2.ročníky). Soutěž v recitaci ( ročníky). Školní kolo olympiády v ČJ ( ročníky). Soutěž v konverzaci NEJ ( ročníky). Soutěž v konverzaci ANJ ( ročníky). Matematická soutěž ( ročníky). Fotosoutěž Jaro v Kroměříži (2. a 4.ročníky). - korespondenční forma soutěží Soutěž ve znalostech lidského těla ( ročníky). Soutěž ve znalostech o Skotsku (2. ročníky). Projektové vyučování a programy Program žáků školy k Mezinárodnímu dni seniorů s putovní výstavou Aktivní stáří = zdravé stáří. Studentská konference zdravé výživy aneb Proč zdravě jíst. Modelová výuka Prevence nádorových onemocnění ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem ve Zlíně pro žáky 3. ročníků. Program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ: IN = NEKOUŘIT aneb Kouření již není v módě. Programy pro žáky 2. tříd ZŠ: Vánoční výtvarná dílna a výtvarný projekt Po stopách jara.

18 Programy pro žáky 2. tříd ZŠ: Poskytování první pomoci a obvazová technika Program pro veřejnost k Mezinárodnímu dni ošetřovatelství (6.ročník). Celoroční program pro žáky a pracovníky školy preventivní program v oblasti zdravého životního stylu Obezita hrozba třetího tisíciletí. - Exkurze v rámci odborných předmětů Exkurze žáků ročník termín předmět ročník Říjen OSE cv. Centrální sterilizace - Kroměřížská nemocnice a.s. Leden OSE cv. Ošetřovací jednotka - Kroměřížská nemocnice a.s. Červen PP RZP Kroměříž 1. Květen SPO Úřad práce Kroměříž červen OSV cv. Sociální služby města Kroměříže listopad OSE cv. Stravovací provoz - Kroměřížská nemocnice a.s. prosinec VZV VZP Kroměříž květen VZV Ústav podpory zdraví pracoviště Kroměříž březen ZEH Mikrobiologické oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. 2. duben OSE cv. Oxygenoterapie,inhalace - Kroměřížská nemocnice a.s červen OSE cv. Lékárna červen ZEH Hygienická stanice květen OSN Hospic 3. květen OSN Domov důchodců Kroměříž září OSE FN Olomouc - urgentní příjem, angiolinka OSN říjen OSE Kardiochirurgie - FN Brno říjen OSE MOÚ Brno leden OSE ORL oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. 4. únor OSE Oční oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. březen OSE Kožní oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. září OSE Oční oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. únor OSE Kožní oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. (OSE-ošetřovatelství, PP-první pomoc, SPO-sociální potřeby, OSV-osobnostní výchova, VZV-veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, ZEH-základy epidemiologie a hygieny, OSN-ošetřování nemocných) - Exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů Hvězdárna a Planetárium M.Koperníka v Brně (2.ročníky). ZOO Lešná (1.ročníky). Kulturní programy pro žáky Filmová a divadelní představení (Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Hudební koncert nevidomých umělců.

19 Multimediální šou The action věnovaný prevenci úrazů začínajících řidičů. Besedy se žáky, přednášky Beseda o Novém Zélandu (2.ročníky). Beseda o pobytu české zdravotní sestry v Číně ( ročníky). Přednáška Obnovitelné zdroje energie ( ročníky). Přednáška S Tebou o Tobě oblast sexuální výchovy (1.ročníky). Beseda Sex, AIDS a vztahy (1.a 2.ročníky). Přednášky a besedy v jednotlivých třídách v rámci Minimálního preventivního programu (1.- 4.ročníky). Výstavy a vernisáže ve vestibulu školy Fotografická galerie fotosoutěž žáků i učitelů. Preventivní a charitativní projekty, žákovské projekty z výuky odborných předmětů. Adopce na dálku panelová propagace. Zájmové kroužky žáků První pomoc. Zdravý úsměv(zdravotně výchovný program pro mateřské školy). Skupina Mládeže Českého červeného kříže. Kurzy pro žáky Sportovně-turistický kurz (2. a 3.ročníky). Masérský kurz pro sportovní a rekondiční masáže - osvědčení s celostátní platností (3.ročníky). Kurz znakového jazyka - osvědčení s celostátní platností (2. a. 3. ročníky). 2.Aktivity nad rámec školy Účast žáků v soutěžích a přehlídkách - oblast sport, odborné znalosti, všeobecné znalosti Sedláčkův memoriál (1.- 4.ročníky). Běh Terryho Foxe (2.ročník). Okresní soutěž ve šplhu organizace soutěže pro SŠ v regionu (1.- 4.ročníky). Okresní kolo v plavání (1.- 4.ročníky).

20 Turnaj v mix-volejbalu ve spolupráci se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži (3. ročníky). Olympiáda v českém jazyce okresní kolo (3. ročník). Recitační soutěž Wolkerův Prostějov (4. ročník). Celostátní a mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci-brno, Jihlava (2.ročníky). Celostátní kolo Dne psychologie téma Mezigenerační vztahy 1.místo, 3.místo (SZŠ Praha, Ruská ul.). Celostátní soutěž Program podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok místo (1.- 4.ročníky). Krajské kolo studentské soutěže MŠMT ENERSOL místo (1.a 2. ročníky). Fotosoutěž Kroměřížské zahrady, organiz. Gymnázium Kroměříž (1.,3. a 4.ročníky). Přehlídka prací žáků Středních zdravotnických škol Moje nejzajímavější kazuistika (Zlín). Celostátní soutěž zdravotnických škol o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne (2.ročník). Organizace charitativních sbírek a akcí Svátek s Emilem (tělesně postižená mládež). Adopce na dálku (již třetí rok pokračovala akce žáků a zaměstnanců školy v oblasti mezinárodní potřeby finanční pomoc malému chlapci z Nepálu k zajištění jídla, oblečení, studia a zdravotní péče). Fond SIDUS pro pomoc nemocným dětem Fakultní nemocnice v Praze Motole. 3. Akce školy určené pro veřejnost Programy pro seniory Mezinárodní den seniorů seniorů. Programy pro základní školy prevence sociálně patologických jevů, výtvarné umění, odborné dovednosti první pomoc a obvazová technika. Doprovodný program pro občany města k Světovému dni bez tabáku (v rámci Projektu Zdravé město). Organizování konferencí pro odbornou zdravotnickou veřejnost (Moderní diabetologie pro sestry aj.). Vzdělávací akce jsou zařazeny do kreditního systému v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Mezinárodní den ošetřovatelství (6. ročník zdravotně preventivní akce pro občany města Kroměříž a blízkého okolí v rámci Projektu Zdravě město). Rekvalifikační kurzy pro veřejnost (vzdělávání zájemců z veřejnosti pro oblast sociální péče-obslužná péče, absolventi získali osvědčení s celostátní působností, dosud proběhlo celkem 6 cyklů, absolvovalo již 170 frekventantů). Programy pro děti z mateřských škol (žáci školy vystupují s výchovným programem pro děti i rodiče Péče o orální zdraví a prevence zubního kazu Projekt Zdravý úsměv).

21 Programy pro děti z Dětského domova v Kroměříži (Vánoční odpoledne, zábavné odpoledne v přírodě). Spoluorganizace sportovních programů se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži. Spoluúčast školy na zpracování příručky pro občany města Kroměříž bez bariér. Akce školy zaměřené na prevenci dětských úrazů a na vyplnění volného času žáků základních škol jejich zapojením do preventivních programů ( spolupráce s Oblastním spolkem ČČK). 4. Prezentace školy na veřejnosti Internetová stránka školy Informační tisk o škole a jejich akcích a činnosti. Publikační činnost: - Prezentace úspěšného projektu v publikaci Příklady dobré praxe z neziskového sektoru (vydala Kroměřížská knihovna, duben 2007). - Zpracovávání učebních textů pro kvalifikační kurzy, a to studijní texty kvalifikačního vzdělávacího programu Ošetřovatel a studijní texty kvalifikačního vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách. Přednášková činnost pro veřejnost: - Muzeum Kroměřížska Dotační tituly nové finanční možnosti pro podporu rozvoje školství. - Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2006 (Olomouc) Rozvoj celoživotního učení na střední odborné škole. - Odborný seminář na krajské úrovni Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách : přednášky Příprava lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb a Vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách na SZŠ Kroměříž. - Konference Den Marty Staňkové Příprava odborných učitelek na vzdělávání dospělých možnost nebo nutnost?. - Seminář Celoživotního učení Příprava lektorů SZŠ Kroměříž působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb. - Konference Úspěšné projekty v regionu Jak píšeme a realizujeme projekty. - Seminář o problematice sluchového postižení a poradenství v této oblasti Psaní a šíření projektu a Trénink paměti. Propagační materiály a předměty s logem školy, vizitky, formuláře školy. Dny otevřených dveří školy, Přehlídka středních škol v Kroměříži. Školní ples. Vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Pestrá činnost školy, jejíž aktivity mají vliv na život a prostředí v regionu a která se výrazně podílí na propagování dobrého jména a uznání na veřejnosti.

Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261

Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 4261 Střední zdravotnická škola Kroměříž Kroměříž, Albertova 426 2 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělání...4 Část III. Přehled pracovníků školy...5 Část IV. Přijímací řízení

Více

Střední zdravotnická škola, Kroměříž, Albertova 4261

Střední zdravotnická škola, Kroměříž, Albertova 4261 Střední zdravotnická škola, Kroměříž, Albertova 4261 - 1 - OBSAH Část I. Základní údaje o škole 1 Část II. Přehled oborů vzdělání 2 Část III. Přehled pracovníků školy 2 Část.IV. Přijímací řízení 4 Část.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více