Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

2 Obsah 1.1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje... 3 Učební plán ŠVP I. stupeň... 6 Učební plán ŠVP II. stupeň Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o poskytování informací Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy

3 1.1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Sídlo: 4. května Želechovice nad Dřevnicí Zřizovatel Obec Želechovice nad Dřevnicí Sídlo: 4. května Želechovice nad Dřevnicí IČO: Právní forma školy Právní subjekt, PO od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele ředitel školy: Mgr. Michal Cholek, stat. zást. ředitele: PaedDr. Jaromír Macík Kontakt na zařízení, jméno pracovníka pro informace tel , tel. /fax web:www.zszelechovice.skolniweb.cz Pracovník pro informace veřejnosti: PaedDr. Jaromír Macík Datum zřízení školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol: škola zřízena k zařazena do sítě škol , č. j. 1204/55 IČO: IZO: Datum poslední změny v síti škol: č. j / Součásti školy podle zařazení do sítě a kapacity Základní škola kapacita zařízení 500 žáků IZO: Školní družina kapacita zařízení 90 žáků IZO: Školní jídelna - kapacita zařízení 350 jídel IZO: Příspěvková organizace s názvem Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva obce č. j ze dne

4 IČO: REDIZO: Údaje o školské radě Rada školy byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí ke dni Nové volby do rady se uskutečnily na základě změny zřizovatele školy. Počet členů 6, počet jednání RŠ v uplynulém školním roce 2 Předseda: Ing. Svatava Křivinková Jednatel: Petra Balajková Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: SRPŠ ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, ŠSK ZŠ Želechovice nad Dřevnicí Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011 : Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped. prac. /prac.šj/ 1. stupeň ,14 7,2 2. stupeň ,28 12,5 Školní družina ,6 2,1 Školní jídelna X 246/25/28 1 x 4 1 Ve školním roce 2010/2011 se ve školní jídelně stravovali žáci ZŠ, SOŠ a MŠ, které sídlili v budově ZŠ. 3

5 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č. j. MŠMT školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola 16847/ Základní škola ŠVP ZV 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8, Přehled vzdělávacích programů školy 4

6 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk 9 12 Matematika Prvouka 7 Přírodověda Vlastivěda 7 Chemie 4 Fyzika 6 Přírodopis 6 Zeměpis 6 Dějepis 6 Občanská výchova 4 Rodinná výchova 4 Hudební výchova 4 6 Výtvarná výchova 8 6 Praktické činnosti 3 4 Tělesná výchova 10 8 Volitelné předměty 6 Disponibilní časová dotace 5 13 Týdenní časová dotace povinných předmětů Cel. týd. povinná čas. dotace

7 Učební plán ŠVP I. stupeň ROČNÍK Předmět ŠVP RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk JR Další cizí jazyk JN Seminář z JA Oblast Matematika a její aplikace Matematika Oblast Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Oblast Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Oblast Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Oblast Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova Základní dotace celkem Disponibilní dotace celkem Volitelné předměty celkem 9 9 V ročníku celkem

8 Učební plán ŠVP II. stupeň ROČNÍK Předmět ŠVP RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk - JR Další cizí jazyk Seminář z JA Oblast Matematika a její aplikace Matematika Oblast Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Oblast Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Kapitoly z historie regionu Oblast Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Zeměpisné praktikum Oblast Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Oblast Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova

9 Sportovní hry Oblast Člověk a svět práce Pracovní výchova Základní dotace celkem Disponibilní dotace celkem Volitelné předměty celkem V ročníku celkem Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 19,7 Externí pracovníci - - Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Ředitel 1 VŠ NŠ, VV 26 2 zástupce ředitele 1 VŠ TV 28 3 učitelka mi 1 VŠ NŠ, VV 24 4 učitelka st 1 VŠ NŠ, Spcp 7 5 učitelka pe 1 VŠ. JČ 24 6 učitelka če 0,6 VŠ NŠ. 18 8

10 7 učitelka mič 0,6 VŠ NŠ 8 8 učitel tu 1 VŠ NŠ 24 9 učitelka ká 1 VŠ JR-RV. JA RV učitelka kop 1 VŠ M - F učitel 2 vav 0,2 VŠ CHEM D učitelka dol 1 VŠ JČ OV 4 13 učitelka ob 1 VŠ JČ - D 3 14 učitelka chl 1 VŠ PŘ Z Učitel baž 1 SŠ M - TV 3 16 Učitelka ob 1 VŠ Jč D 3 17 učitelka ga 1 VŠ JČ OV- HV učitelka kov 1 VŠ JA 6 19 učitelka mr 1 VŠ Z Vychovatelka 1 SŠ vych Vychovatelka 1 SŠ vych. 28 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů v % Požadovaný stupeň vzdělání: 100% Aprobovanost výuky: 82% V rámci úvazků pedagogických pracovníků bylo týdně odučeno celkem 401hodin z toho neaprobovaně 37 hodin. 2 pedagogický pracovník důchodového věku 9

11 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010 /2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,58 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Školník 1 vyučen automech. 2 Ekonom 1 SŠ ekonom. 3 ved. ŠJ 1 SŠ provoz spol. strav. 4 uklízečka 1 základní 5 uklízečka 1 SO vyučena 6 uklízečka 0,58 SŠ 7 uklízečka 1 základní 8 kuchařka 1 SO vyučena 9 kuchařka 1 SO vyučena 10 kuchařka 1 SO vyučena 10

12 1. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1. tříd 2008/2009 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy 2009/2010 Zapsaní do 1. tříd 2011/2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2011/ Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek Vyznamenání celkem: 132 Prospělo: 117 Neprospělo: 12 4 Nebylo hodnoceno 1 žáků 3 Započten přestup jednoho žáka z jiné ZŠ do 1. třídy. 4 Celkový počet nedostatečných 26 11

13 Prospěch po třídách Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. A I. B II. A III. A IV. A V. A V. B VI. A VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B

14 13

15 Přehled konaných opravných zkoušek za druhé pololetí školního roku 2010/2011 Opravné zkoušky 1. předmět 2 předměty celkem žáků opakují

16 Opravné zkoušky úspěšné 7 Opravné zkoušky neúspěšné 2 Opravná zkouška Počet Matematika 6 Zeměpis 1 Český jazyk 1 Anglický jazyk 1 15

17 Absence ve třídách Počet žáků Absence Průměr I. A ,7 I. B ,53 II. A III. A IV. A ,35 V. A ,7 V. B ,6 VI. A ,2 VII. A VII. B ,4 VIII. A VIII. B ,5 IX. A IX. B

18 Neomluvené absence po třídách Počet žáků Neomluvené hodiny Průměr I. A I. B II. A III. A IV. A V. A V. B VI. A VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B ,16 17

19 Kárná opatření, pochvaly a ocenění žáků Počet žáků DŘŠ 2. stupeň Na káz. opatřeních se podílelo žáků 3. stupeň I. A I. B II. A III. A IV. A V. A V. B VI. A VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B

20 Pochvala TU 53 Pochvala ŘŠ 6 Pochvaly a ocenění Uděleno 53 pochval TU za výjimečné studijní úsilí, práci pro kolektiv a vzornou reprezentaci školy. Uděleny 6 pochvaly ŘŠ za vzornou reprezentaci a mimořádné studijní úsilí 42 žáků bylo oceněno věcnými odměnami a cenou školního roku 2010/

21 Snížené stupně z chování na konci školního roku % ze všech žáků školy Počet 2 uspokojivé neuspokojivé 1 0 Konečné umístění žáků 9. ročníku na SŠ po ukončení přijímacích řízení Umístěno Studijní obor Učební obor Počet žáků Počet procent 67% 33% 20

22 Název školy počet žáků Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 7 Střední průmyslová škola Zlín 4 Střední odborná škola Otrokovice 4 SŠ gastronomie a obchodu Zlín 3 SOŠ Luhačovice 3 Střední škola pedagogická a sociální, s.r.o. Zlín 2 Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín 2 Obchodní akademie T. Bati Zlín 2 Gymnázium a Jazyková škola Zlín 1 Střední zdravotnická škola Zlín 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 Střední policejní škola MV v Holešově 1 SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 1 Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. 1 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 1 SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel Frenštát pod Radhoštěm 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 1 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole Problematikou výchovného poradenství pro žáky a rodiče jsou pověřeny dvě výchovné poradkyně. V průběhu školního roku zabezpečují spolupráci s PPP Zlín, dětským psychologem (popř. psychiatrem) a orgány péče o děti a mládež. Shromažďují a spoluvytváří s vedoucími MS a PK srovnávací testy pro žáky v jednotlivých ročnících školy, spolu s třídními učiteli a protidrogovou preventistkou a sledují možné záškoláctví a další jevy, které projednávají ve výchovné komisi. Jednotlivé problémy žáků jsou 21

23 následně řešeny s rodiči V době před přijímacím řízeními na střední školy poskytuje v daných hodinách konzultace a poradenství pro rodiče. Akce uskutečněné v letošním školním roce Profesní testy pro žáky IX. tříd a jejich vyhodnocení. Návštěva a beseda na ÚP Zlín Oblast prevence patologických jevů V této oblasti zpracovala školní preventistka roční plán. Preventivní péče probíhala v oblasti přednáškové a oblasti dostatečné nabídky zájmových aktivit a akcí pro třídní kolektivy. Programy pro žáky v rámci prevence sociálně-patologických jevů: Pobytový zážitkový kurz pro žáky šestých tříd Programy pro třídní kolektivy Unie Kompas Drogová kriminalita BESIP TOUR Příběhy bezpráví Linka SOS Festival Jeden svět Lidé na Zemi Veletrh globální výchovy Školní olympijské hry celoroční sportovní soutěž třídních kolektivů Další akce uvedené v bodě aktivity a prezentace školy na veřejnosti Sociálně patologické jevy - ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace - školní rok 2010/ 2011 Kouření - reálná zjištění 9 podezření 4% počet řešení školou 7 Alkohol - reálná zjištění 0 podezření 1% počet řešení školou 0 Drogy - reálná zjištění 0 podezření 0,50% počet řešení školou 0 Šikana - reálná zjištění 8 podezření 4% počet řešení školou 7 Záškoláctví do 10 hodin 1 nad 10 hod. 0% počet řešení školou 1 Kriminalita - reálná zjištění 0 podezření 0% počet řešení 0 Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření 0% počet řešení školou 0 Rasismus - reálná zjištění 1 podezření 0,25% počet řešení školou 0 Vulgarismus - reálná zjištění 23 podezření 10% počet řešení školou 23 Kyberšikana - reálná zjištění 0 podezření 0,25% počet řešení školou 0 Jiné(vandalismus) - reálná zjištění 2 podezření 0,80% počet řešení školou 2 22

24 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků - - Sluchové postižení Zrakové postižení - - S vadami řeči - 23

25 Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení I., II., IV., V., VII 6 V průběhu roku pracovaly ve škole 4 dyslektické kroužky pro děti s vývojovými poruchami učení, do kterých docházeli integrovaní žáci a také ti žáci na které se vztahuje zohlednění dle MP MŠMT ČR, č.j /92-21, 13711/ , a PP Zlín doporučila jejich zařazení do dyslektického kroužku. Učitelé zpracovali na začátku roku pro všechny integrované žáky programy práce, se kterými byli seznámeni rodiče i vyučující. S žáky je potom v hodinách pracováno dle těchto plánů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci o Modelování v geometrii ,- o Ruština na ZŠ ,- o AŘZŠ ,- o Motivační setkání učitelů AJ ,- o AŘZŠ ,- o Tvorba DUM ,- o Power Point ,- o Výtvarná výchova pro ZŠ ,- Celkem ,- Správní zaměstnanci Aktuální otázky odměňování ,- Archivní a spisová služba ,- ČSSZ, OSSZ a VZP ,- Celkem ,- 5 Tyto prostředky byly hrazeny ze 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost 24

26 Přetrvává stejná nabídka DVPP jako v minulých letech. Dva zaměstnanci ukončili dlouhodobé studium pro výkon odborných činností. Další ze zaměstnanců zahájil studium se začátkem nového školního roku. V minulém roce se do DVPP zapojilo méně pedagogických pracovníků, cena školení vzrostla a prostředky na DVPP zůstaly za potřebami školy. Přestože se do vzdělávání pedagogických pracovníků zapojilo více subjektů. Nadále citelně postrádáme školení zaměřená na práci s dětmi s poruchami učení a chování, talentovanými žáky, evaluaci učitelů a jiné Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce Velmi kladně hodnotíme spolupráci s Ekocentrem Čtyřlístek, který realizoval pro školu několik výukových programů. Organizoval ve spolupráci se školou akce okresního i krajského rozsahu v oblasti EVVO. Velmi dobrá byla i spolupráce se ZUŠ Morava, která v prostorách školy vedla výuku žáků ve třech hudebních oborech (flétna, kytara a keyboard) a výtvarném oboru. Kladně hodnotíme i spolupráci se Sokolem Želechovice, zvláště při pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti i veřejnost. Dobrá byla spolupráce se SRPŠ, hlavně při zajišťování akcí pro veřejnost. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Literárnědramatická výchova Náboženství Seminář AJ Kapitoly z historie regionu Přírodovědné praktikum Zeměpisné praktikum Ruský jazyk Nabídka kroužků a zájmových útvarů Dyslektický kroužek I Dyslektický kroužek II Dyslektický kroužek III Dyslektický kroužek IV Keramický kroužek Valašský kroužek 25

27 Kroužek sportovních her Kroužek míčových her Kroužek informatiky I Kroužek florbalu Cvičení z ČJ Cvičení z matematiky Doučování z ČJ Doučování z AJ Doučování z matematiky Florbal ml. Rozhlasový kroužek ZUŠ Morava: flétna kytara keyboard výtvarný obor Přehled akcí zajišťovaných a pořádaných školou v průběhu školního roku pro žáky a akcí, kterých se žáci školy zúčastnili Sport Přebor školy v přespolním běhu o Okresní přebor v přespolním běhu ú Orion florbal cup - ú Přebor školy ve stolním tenisu o Okresní přebor ve stolním tenisu ú Okrskové kolo malé kopané o Ringo přebor školy o Okresní přebor ve florbalu dívek ú Okresní přebor ve florbalu chlapců ú Přebor školy ve florbalu o Okresní přebor ve florbalu ml. žáků o Vánoční laťka přebor školy ve skoku vysokém o Mezinárodní turnaj v sálové kopané ml. žáků Memoriál J. Plachého o Okresní přebor v atletice ú Pohár rozhlasu atletika ú Atletický trojboj starších žáků ú Atletický trojboj ml. žáků ú Okresní přebor v nohejbalu ú Plavecké závody škol Zlatý věnec ú Školní olympijské hry o Badminton okresní přebor o Kašavský běh ú Vybíjená okresní přebor - ú Vysvětlivky: ú účast školy o škola akci organizačně zajišťovala a účastnila se jí EVVO Týden zdraví NŠ o Tvořivé odpoledne NŠ o Vánoční nálada ú 26

28 První pomoc s ČČK ú Adventní neděle ve škole o Vodní kufřík ú Velikonoční nálada ú Pasekářská stezka ú Poznej a chraň okresní kolo o Poznej a chraň krajské kolo o Tajemství přírody ú Příprava a výroba pitné vody o Recyklohraní celostátní soutěž ú CO2 liga krajská soutěž ú Den zdraví v Želechovicích o Ekoolympiáda - ú Další akce pořádané školou pro žáky Školy v přírodě o Lyžařský kurz o Profesní testy o Výlet pro oceněné žáky školy o Zážitkový kurz pro VI. ročníky o Jazykový poznávací kurz v Hastingsu o Vzdělávací soutěže Olympiáda JČ školní kolo ú Soutěž v recitaci a mluveném projevu školní kolo o Pěvecká soutěž školní kolo o Biologická olympiáda školní kolo o Zeměpisná olympiáda školní kolo o Biologická olympiáda okresní kolo o SUDOKU přebor školy o Dějepisná olympiáda školní kolo o Matematická olympiáda školní kolo o Matematická olympiáda okresní kolo ú Zeměpisná olympiáda okresní kolo ú Matematický Klokan okresní soutěž - ú Pythagoriáda školní kolo soutěž ú Ekologická olympiáda školní kolo o Den evropských jazyků ú Rubikon školní a oblastní kolo o/ú Jaro Evropy o Mladý zdravotník ú 27

29 Akce pořádané školou 24 Akce s účastí školy 25 Celkem 49 Akce pro veřejnost Škola ve spolupráci se SRPŠ pořádala pro veřejnost Ples školy dále pak Školní akademii, ukázky lidových tradic. Velikonoční tradice, ve spolupráci s FBM sérii výchovných koncertů a s MD Zlín Divadlo nejml. Diváka, ve spolupráci s Ekocentrem Adventní neděli ve škole a Den zdraví v Želechovicích. Škola dále pomáhala se zajištěním dětských dnů v Želechovicích i Lužkovicích. Podílela se i na organizaci a zajištění 12. ročníku mezinárodního turnaje v halové kopané žáků Memoriálu J. Plachého a příměstského tábora v době prázdnin. A pro děti z okolních MŠ organizovala pravidelnou Školičku pro předškoláky. Evaluace Jednotlivé předmětové komise vypracovaly systém srovnávacích, vstupních, čtvrtletních a pololetních prací žáci pátých a devátých tříd se podrobili celostátnímu testování SCIO. Žáci IX ročníku se účastnili testování SCIO mapujícího osvojení kompetencí. Vyhodnocení a výsledky jsou uloženy v ředitelně školy. Ve čtvrté třídě spolupracovala třídní učitelka s Madiem dlouhodobě preventivně na zlepšení vztahů v kolektivech formou sezení. Některé výsledky žáků Okresní kolo přespolního běhu Trnavský vrch 4. místo Atletický pětiboj Okresní soutěž 4. místo Okresní přebor ve stolním tenisu. 4. místo Okresní přebor v badmintonu místo chlapci Okresní přebor v badmintonu místo dívky Okresní přebor ve florbalu ml. žáků 2.místo Okresní přebor ve florbalu st. žáků 4.místo Okresní přebor ve vybíjené 2. místo Atletický pětiboj okresní soutěž nejmladších žáků 2. místo Okresní závody v plavání Stříbrný věnec družstva chlapci 3. místo dívky 2. místo Okresní přebor v nohejbalu 4. Místo Preventan Cup 2. Místo Krajský přebor ve slalomu místo chlapci Oblastní kolo soutěže Rubikon 3. místo Okresní kolo biologické olympiády Hana Elšíková 11. místo 28

30 Poznej a chraň okresní kolo ml. žáci 4. místo Materiálně technické zabezpečení školy Proběhla rekonstrukce WC na staré budově a celková rekonstrukce WC v přízemí přístavby. Byly přestavěny z důvodu bezpečnosti prosklené vitríny na chodbách a nahrazeny vestavnými skříněmi. Bylo vybudováno velké hřiště pro žáky i veřejnost na školní zahradě. Byla rekonstruována a vybavena sborovna. Proběhla rekonstrukce učebny chemie. Byla připravena učebna PC III. Je třeba dovybavit technikou. Byla zpracována studie pro žádost o zateplení budovy školy Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok Ve školním roce 2010/2011Proběhly ve škole následující kontroly: a) Srovnání školního vzdělávacího programu školy s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání kontrolní orgán ČŠI Pracoviště Uherské Hradiště b) Státní veřejnosprávní kontrola a finanční kontrola využívání prostředků státního rozpočtu kontrolní orgán ČŠI Zlínský inspektorát Výsledky kontroly a protokol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. K připomínkám byla zaujmuta následná opatření. 29

31 1. 9. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatele rozpočtu přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů na rok Ukazatelé Platy OON ONIV přímé NIV celkem Limit počtu zaměstnanců celkem ,39 ZŠ ,75 ŠJ ,61 ŠD ,03 Přehled finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz školy v roce 2008, 2009 a Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 celkem Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Forma hospodaření: PO IČO: Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace IČO: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Předkládá ředitel školy: Mgr. Michal Cholek PŘÍJMY Hospodářský rok 1. na mzdy, SIPVZ na provoz ostatní* *Ostatní příjmy: 30

32 o Úroky 6 o Prodané stravenky 848 o Školní družina - 41 o Převody, vlastní zdroje 123 o Celkem VÝDAJE Hospodářský rok Celkové výdaje (tis. Kč) investiční výdaje neinvestiční výdaje celkem z toho na mzdy pracovníků školy + OON Zdravotní a sociální pojištění Ostatní platby za provedené práce Učebnice, učební texty, pomůcky Vzdělávání pedagogických pracovníků + SIPVZ Ostatní výdaje ochr. pomůcky, progr., služby ostatní provozní výdaje Mzdové podmínky pracovníků školy (v Kč) Průměrný měsíční plat Průměrná měsíční Průměrná měsíční Pedagogických Průměrný měsíční plat nenároková složka nenároková složka Pracovníků Ostatních pracovníků platu pedagogů platu ostatních pracovníků Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok

33 INFORMACE O KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ Kontrolu provedl Č. j. protokolu o kontrole r r Školský úřad Nejvyšší kontrolní úřad Jiný kontrolní orgán Mgr. Michal Cholek ředitel školy 1.10 Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 4 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 32

34 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři zástupce ředitele školy pana PaedDr. Jaromíra Macíka 1.11 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V průběhu školního roku škola zpracovala a předložila následující projekty. OP VK Strom života COM-MP projekt programu Comenius Minimalizace šikany Škola je partnerem dalšího projektu s názvem Informační systémy do venkovských škol Celkový počet předložených projektů 4 Počet schválených projektů 3 6 Úspěšnost projektů 6 Projekt Nadace Partnerství Strom života má termín hodnocení projektů stanoven po termínu zpracování výroční zprávy. 33

35 EVVO Prevence Vzdělávání Projekty podle zaměření celkem přijato Zaměření projektů 34

36 Projekty dle poskytovatele ZK MŠMT EU Nadace celkem přijato Projekty podle poskytovatele dotace 1.12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se v průběhu školního roku zapojila do tří mezinárodních aktivit a programů. Aktivita etwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. V závěru roku škole byl udělen mezinárodní titul Ekoškola. Mezinárodní program Comenius. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Ve všech třech programech je škola zapojena druhým rokem. V prvním roce šlo realizačním týmům především o navázání kontaktů s partnerskými školami a realizaci aktivit v souladu se zaměřením školy na EVVO. Partnerské kontakty navázaly jednotlivé třídy a škola si podala žádost o grant. Do 35

37 programu Ekoškola se zapojily všechny třídy školy a realizovali postupné kroky k získání mezinárodního titulu Ekoškola Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola ve školním roce 2010/2011 nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nebyla ve školním roce funkční odborová organizace. Dle potřeb byly prováděny konzultace s krajským zástupcem ČMOS Závěr výroční zprávy Škola splnila své výchovně vzdělávací cíle pro dané období. Učitelský sbor je mladý ale stabilizovaný. Pouze v jednom ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího programu základní škola. Ve zbývajících ročnících probíhala výuka podle ŠVP pro základní vzdělávání. Došlo k poklesu žáků, s tím je spojeno snížení počtu tříd na NŠ. Do dalšího školního roku se pokusíme obměnit nabídku zájmových útvarů. Do budovy školy se přesunulo jedno oddělení MŠ. Soužití a spolupráce s MŠ je přínosná. Pro další období je hlavním úkolem zastavení poklesu počtu žáků, snižování nákladů na provoz školy a efektivnější spotřeba energií. I nadále bude prioritou získávání mladých a perspektivních pedagogů potřebných aprobací, další rozšiřující studium a vzdělávání pedagogických pracovníků. Datum zpracování zprávy:

38 Datum projednání na poradě pracovníků školy: Schváleno Školskou radou ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace: Podpis ředitele a razítko školy: 37

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více