RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení"

Transkript

1 Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku čp. 152 Schválení programu (USN-R3-314/2015) Program 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (364/NR3/2015) 4. Návrh: Schválení programu (378/NR3/2015) 5. Návrh: Jednání komisí (402/NR3/2015) 6. Návrh: Výběrové řízení Strategický plán rozvoje města Nepomuk (403/NR3/2015) 7. Návrh: Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 4 (361/NR3/2015) 8. Návrh: Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č.21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 a uzavření nájemní smlouvy (375/NR3/2015) 9. Návrh: Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 a uzavření nájemní smlouvy (376/NR3/2015) 10. Návrh: Souhlas k pronájmu a přihlášení k trvalému pobytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 1 (360/NR3/2015) 11. Návrh: Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9 (359/NR3/2015) 12. Návrh: Výměna oken v bytě č. 11 v čp. 555 Na Vinici (370/NR3/2015) 13. Návrh: Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 594/89 v k. ú.nepomuk přiléhající k jejich pozemku p.č. 594/90 v k. ú. Nepomuk (362/NR3/2015)

2 14. Návrh: Upozornění na nutnost využití pozemku parc.č.545/5 v k.ú. Dvorec pro zajištění provozu společnosti ELITEX Nepomuk a.s. (369/NR3/2015) 15. Návrh: Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za II. pololetí školního roku 2014/2015 (363/NR3/2015) 16. Návrh: Provoz Mateřské školy Nepomuk a jejího odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec o hlavních prázdninách (365/NR3/2015) 17. Návrh: Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk pro školní rok 2015/16 (366/NR3/2015) 18. Návrh: Zápis z provedené prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní požární prohlídky na ZŠ Nepomuk (358/NR3/2015) 19. Návrh: Vyhrazení parkovacího místa v Husově ulici (371/NR3/2015) 20. Návrh: Osazení značky zákaz parkování Úzká ulice (372/NR3/2015) 21. Návrh: Umístění reklamní cedule - Pohřební služba Nepomuk Hana Vanišová a skříněk na parte (377/NR3/2015) 22. Návrh: Posouzení vhodnosti instalace zpomalovacích retardérů v Třebčické a Swalmenské ulici (367/NR3/2015) 23. Návrh: Most ev.č přes trať ČD u Maňovic (374/NR3/2015) 24. Návrh: Posunutí termínu předpokládaného vyhlášení výzvy na dotaci na výměnu oken (368/NR3/2015) 25. Návrh: Svatojánská pouť dotace z Plzeňského kraje (373/NR3/2015) 26. Návrh: Zateplení ZŠ Nepomuk (382/NR3/2015) 27. Návrh: 70. výročí osvobození regionu jihozápad (404/NR3/2015) 28. Různé 29. Diskuse 30. Závěr Jednání komisí (USN-R3-315/2015) Zápis z jednání Komise kultury a cestovního ruchu. Pověřuje Místostarostu vyhotovením harmonogramu na vytvoření nových internetových stránek města Nepomuk. Zápis z jednání Komise památkové péče

3 Výběrové řízení Strategický plán rozvoje města Nepomuk (USN-R3-316/2015) Dosavadní průběh výběrového řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem Strategický plán rozvoje města Nepomuk, a dále usnesení Zastupitelstva města Nepomuk č. USN-Z3-80/2015, na základě kterého nebyl schválen výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo. Rozhoduje O zrušení výběrového řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem Strategický plán rozvoje města Nepomuk, v souladu s bodem 13. Výhrady a ostatní požadavky zadavatele Výzvy k podání nabídek ze dne , a dále na základě usnesení Zastupitelstva města Nepomuk č. USN-Z3-80/2015, na základě kterého nebyl schválen výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo. Pověřuje Starostu rozesláním rozhodnutí o zrušení výběrového řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem Strategický plán rozvoje města Nepomuk. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 4 (USN-R3-317/2015) Ukončení nájemní smlouvy dohodou k na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 4 (***). Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č.21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 a uzavření nájemní smlouvy (USN- R3-318/2015) Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, celková plocha 54,56 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***)

4 Doporučuje ke schválení zastupitelstvu Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši ,-Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný do Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 a uzavření nájemní smlouvy (USN- R3-319/2015) Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***). Doporučuje ke schválení zastupitelstvu Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p(***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši ,- Kč s tím, že první splátka ve výši ,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši ,- Kč je splatný do Souhlas k pronájmu a přihlášení k trvalému pobytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 1 (USN-R3-320/2015) Souhlas manželům Járovým k pronájmu a přihlášení k trvalému pobytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 1 (***).

5 Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9 (USN-R3-321/2015) Žádost (***) o stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9,- zasklení balkonu na vlastní náklady. Ukládá Stavební komisi prověřit zasklení balkónu Výměna oken v bytě č. 11 v čp. 555 Na Vinici (USN-R3-322/2015) Žádost (***) o výměnu oken v bytě čp. 11 v bytovém domě čp. 555 Na Vinici Žádost manželů Urbanových o odkoupení části pozemku p.č. 594/89 v k. ú.nepomuk přiléhající k jejich pozemku p.č. 594/90 v k. ú. Nepomuk (USN- R3-323/2015) Žádost (***) o odkoupení části pozemku 594/89 cca o rozměrech 3x25 m sousedící s pozemkem 594/90 v jejich vlastnictví v k. ú. Nepomuk. Upozornění na nutnost využití pozemku parc.č.545/5 v k.ú. Dvorec pro zajištění provozu společnosti ELITEX Nepomuk a.s. (USN-R3-324/2015) Upozornění na nutnost využití pozemku parc.č. 545/5 v k.ú. Dvorec pro zajištění provozu společnosti ELITEX Nepomuk a.s. nakládka a vykládka kamionů

6 Nesouhlasí S nakládkou a vykládkou kamionů na pozemku parc.č. 545/5 v k.ú. Dvorec z důvodu bezpečnosti silničního provozu Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za II. pololetí školního roku 2014/2015 (USN-R3-325/2015) Určuje Odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací za II. pololetí školního roku 2014/2015: 1) Ředitelce MŠ Nepomuk p. Kláře Řežábkové 2) Řediteli ZUŠ Nepomuk p. Stanislavu Vaníkovi 3) Řediteli ZŠ Nepomuk Mgr. Jozefu Schejbalovi Mimořádnou odměnu za dlouholetou práci ve školství (odchod do důchodu) řediteli ZŠ Nepomuk Mgr. Jozefu Schejbalovi Provoz Mateřské školy Nepomuk a jejího odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec o hlavních prázdninách (USN-R3-326/2015) Ukládá Přehodnotit prázdninový provoz MŠ Nepomuk a Dvorec v době hlavních prázdnin Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk pro školní rok 2015/16 (USN-R3-327/2015) Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk pro školní rok 2015/16 podle 23, odst. 5, z.č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a 2, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

7 Provoz Třída Počet dětí MŠ Nepomuk 1. třída třída třída třída třída 25 MŠ Dvorec Jednotřídka 28 Zápis z provedené prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivní požární prohlídky na ZŠ Nepomuk (USN-R3-328/2015) Zápis z provedené prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a preventivní požární prohlídky (PO) na ZŠ Nepomuk (odpovídá ředitel a školnice ZŠ). Vyhrazení parkovacího místa v Husově ulici (USN-R3-329/2015) vyhrazení parkovacího stání pro jeden osobní automobil v Husově ulici, před domem čp. 245 pro pí. Stanczykovou, vč. osazení příslušného značení s tím, že si zaplatí vyhrazené parkovací stání dle OZV č. 4/2012 Osazení značky zákaz parkování Úzká ulice (USN-R3-330/2015) osazení svislé dopravní značky zákaz stání v Úzké ulici

8 Umístění reklamní cedule - Pohřební služba Nepomuk Hana Vanišová a skříněk na parte (USN-R3-331/2015) Souhlasí Umístění reklamní cedule na zábradlí Domu služeb Nádražní ulice Pohřební služba Nepomuk Hana Vanišová. Nesouhlasí S umístěním 2 kusů skříněk na parte v Nepomuku, Nádražní ulice a Na Vinici u autobusové zastávky. Posouzení vhodnosti instalace zpomalovacích retardérů v Třebčické a Swalmenské ulici (USN-R3-332/2015) Posouzení vhodnosti instalace zpomalovacích retardérů v Třebčické a Swalmenské ulici. Most ev.č přes trať ČD u Maňovic (USN-R3-333/2015) Žádost firmy Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, která je zpracovatelem projektové dokumentace rekonstrukce mostu o souhlas vlastníků dotčených pozemků s jejich záborem k němuž dochází v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev.č přes trať ČD u Maňovic. Jedná se o pozemek parc. č. 494 na LV 584 v k.ú. Maňovice, který vlastní město Nepomuk. Souhlasí Se záborem pozemku parc.č. 494 v k.ú. Maňovice v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev.č přes trať ČD u Maňovic.

9 Posunutí termínu předpokládaného vyhlášení výzvy na dotaci na výměnu oken (USN-R3-334/2015) Posunutí termínu předpokládaného vyhlášení dotace na výměnu oken z 9/2015 na 12/2015 a změna druhu výzvy z průběžné na kolovou Svatojánská pouť dotace z Plzeňského kraje (USN-R3-335/2015) podpoření projektu Svatojánská pouť v Nepomuku z dotačního programu Plzeňského kraje Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň EHMK Výzva částkou ,- Kč. kulturní program Nepomucké svatojánské pouti 2015, pořádaný městem Nepomuk. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 2. Výzvy finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 č. E040/15. Zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R3-336/2015) Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení: Členové komise: Josef Silovský Kristýna Soukupová Mgr. Marek Baroch Náhradníci: Ing. Arch. Karel Salát Ing. Martina Gabrielová Vladimír Vokurka

10 Jmenování hodnotící komise ve složení: Členové hodnotící komise: Ing. Václav Petráš odborně způsobilý člen Ing. Arch. Karel Salát odborně způsobilý člen Náhradníci členů hodnotící komise: Josef Silovský odborně způsobilý náhradník Ing. Arch. Eva Rottová odborně způsobilý náhradník Ing. Pavel Jiran Mgr. Marek Baroch Kristýna Soukupová Ing. Václav Netušil František Holub Ing. Martina Gabrielová 70. výročí osvobození regionu jihozápad (USN-R3-337/2015) Ukládá Starostovi Ing. Jiřímu Švecovi zúčastnit se za Město Nepomuk Výročí osvobození hřebčína v Hostouni v rámci oslav 70. Výročí osvobození regionu JIHOZÁPAD 2. Jízdní kavalérií US armády. PhDr. Pavel Kroupa Místostarosta města Nepomuk Ing. Jiří Švec Starosta města Nepomuk

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 30.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 30.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-17/2015 Datum jednání: 30.06.2015 Program jednání (USN-R3-417/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (475/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 1. schvaluje Rada města Kostelec nad Orlicí a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Strategie rozvoje

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Přítomni: starostka Alena Samková (částečně) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška radní Dana

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Miroslava Havrdová - zapisovatelka

Miroslava Havrdová - zapisovatelka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 123. jednání Rady města

Více