ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

2 Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel nový školní rok 2014/2015. Doufám, že jste si všichni během prázdnin a dovolené odpočinuli a těšíte se na vše, co s sebou školní docházka přináší. Dovolte mi, abych se na úvod krátce představil, jmenuji se Lubomír Pospíchal, je mi 34 let a pocházím z Nové Bystřice. Ve Veselí n. L. bydlím již od roku Než jsem nastoupil na tuto školu, působil jsem jako ředitel ZŠ a MŠ Deštná u Jindřichova Hradce. Ve školním roce 2014/2015 budu učit na prvním i druhém stupni a to přírodopis a přírodovědu, mám totiž vystudovanou Přírodovědeckou fakultu na UP v Olomouci a tyto předměty mám rád. Jistě jste si všimli, že škola během prázdnin žila především stavebními pracemi a opravami. Velkým zásahem byla instalace nových oken a vstupních dveří. Doufám, že budou dlouho sloužit k užitku a budou se líbit. Ve škole došlo i k mírným personálním změnám a nastoupili někteří noví učitelé. Věřím, že se všem nově příchozím bude na škole líbit a jsem přesvědčen, že žáci si na nové učitele rychle zvyknou a spokojeni budou také rodiče. Právě rodičům bych rád vzkázal, že s celým pedagogickým sborem uděláme maximum pro jejich spokojenost a samozřejmě pro spokojenost jejich dětí. Zároveň se těším na úzkou spolupráci při výchově a vzdělávání mladé generace tak, aby zde panovala příjemná školní atmosféra, pohoda. Všem školákům přeji do nového školního roku 2014/2015 mnoho úspěchů, spoustu získaných vědomostí, bystrou hlavu a radost ze života ve škole. Zvláště prvňáčkům přeji, aby se jim škola zamlouvala a měli ji rádi po celou dobu školní docházky. Rodičům přeji jen milé starosti, hodně radosti a velkou hrdost z úspěchů jejich potomků. Na závěr děkuji bývalému řediteli školy panu Mgr. Janu Faflíkovi za jeho práci a řízení školy. Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí n Lužnicí, vám všem přeji hlavně pevné zdraví a radost z každého dne. Mgr. Lubomír Pospíchal

3 O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor , http: TEL. SPOJENÍ: ředitel školy , ústředna školní družina stupeň ZAMĚSTNANCI ŘEDITEL ŠKOLY: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Lubomír P O S P Í CH A L Mgr. Gabriela K A I S L E R O V Á Mgr. Jana Ž E N Í Š K O V Á UČITELÉ JMÉNO TŘÍDA Č.DVEŘÍ KABINET Mgr. NOVÁKOVÁ Anežka 1.A 20 SB č. 14 Mgr. ADÁMKOVÁ Miluše 1.B 21 SB č. 14 Mgr. HAMROVÁ Milada 1.C 19 SB č. 14 Mgr. ŽÁKOVÁ Miloslava 2.A 13 SB č. 14 Mgr. ROHÁČKOVÁ Marie 2.B 15 Mgr. VETYŠKOVÁ Pavla 3.A ŠD 114 Mgr. BEČVÁŘOVÁ Věra 3.B ŠD 113 Mgr. KAŠPAROVÁ Vladimíra 4.A 24 SB č. 25 Mgr. MOLZEROVÁ Ludmila 4.B 23 SB č. 25 Mgr. MÍKOVÁ Marcela 4.C 32 SB č. 25 Mgr. SVÁČKOVÁ Dagmar 5.A 33 SB č. 25 Mgr. VACH Petr 5.B 27 SB č. 25 Mgr. DIVIŠOVÁ Anděla 6.A 91 F 79 Mgr. PAVLEČKOVÁ Jana 6.B 101 F 79 Mgr. ŠTORKOVÁ Štěpánka 7.A 86 D 104 Mgr. MICHALOVÁ Ivana 7.B 105 Př 93 Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Jana 8.A 73 Z 81 Mgr. POUCHOVÁ Eva 8.B Hv 100 Čj 95 Mgr. VOLAVKOVÁ Dagmar 9.A 102 Př 93 Mgr. FECHTNEROVÁ Dana 9.B 103 D 104 Mgr. HRUŠKA Jaroslav F 79 Mgr. NOVÁKOVÁ Alena Vv 98 Mgr. KLEJNOVÁ Jana Čj 95 Mgr. KOCMAN František Z 81 Mgr. LOUMOVÁ Jaromíra Čj 95 ČÍŽKOVÁ Dana TV 90

4 VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY: Marta ZÁVIŠOVÁ vedoucí vychovatelka, ŠD 109 Alena HRÁDKOVÁ, ŠD 107 Dana FAFLÍKOVÁ, ŠD 112 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI referentka : Jaroslava BŘEZINOVÁ školník : Petr STRÁNSKÝ uklízečky : Věra HOLEŠÍNSKÁ Hana CHYNOVÁ Marie NOVÁKOVÁ Jana PAŘÍZKOVÁ Lenka VLACHOVÁ NADŘÍZENÝ ORGÁN PRO ODVOLÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Adresa: Dukelská 455/23, České Budějovice 6 Telefon: Fax FAX: PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÉ BUDĚJOVICE pracoviště TÁBOR pracoviště SOBĚSLAV Martina Koláře 2118 Školní náměstí TÁBOR SOBĚSLAV tel , tel JÍDELNA - samostatný právní subjekt vedoucí: Renata Strejčková tel

5 PRÁCE ŠKOLY VYUČOVÁNÍ začíná v 8:00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní budova se otevírá pro žáky 20 minut před začátkem vyučování. 1.hodina : 8:00-8:45 2.hodina : 8:55-9:40 3.hodina : 10:00-10:45 4.hodina : 10:55-11:40 5.hodina : 11:50-12:35 6.hodina : 12:45-13:30 7.hodina : 13:30-14:15 8.hodina : 14:00 14:45 přestávka 10 minut přestávka 20 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut Reedukace specifických poruch učení vede: Mgr. Anežka Nováková frekvence: 1x týdně Korekce zdravotního oslabení zájmové cvičení pro děti s nesprávným držením těla a odchylkami zdravotního stavu vede: Jaroslava Březinová frekvence cvičení - 2x týdně (úterý, pátek) Trvání cvič. jednotky - 45 minut (7:00 7:45) Doučování je možné zavést po domluvě s vyučujícím. ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny je vedena podle ŠVP ŠD Družina plná pohody. je určena převážně pro žáky 1. stupně, pobývat zde mohou v případě volné kapacity i děti starší, které dojíždějí z okolních vesnic. Je otevřena denně od 5:45 do 16:30 hodin a její činnost je převážně rekreační se zaměřením na rozvíjení osobnosti dětí, jejich zájmů a zálib. v rámci zkvalitnění a zpestření výchovné činnosti (odpolední vycházky do přírody) prosíme o dodržování stanovených odchodů dětí ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hod. a od 14:15 hod. (dřívější odchod jen na včasnou žádost) do 16:30 hod. Ředitel školy stanovil příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 60,- Kč měsíčně za 1 dítě. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud je žák osobou posuzovanou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má žák nárok na příplatek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. S podmínkami a nutnými doklady k prominutí příspěvku Vás podrobně seznámí vychovatelky ŠD. Od účastníků, kteří nejsou zapsáni ve ŠD, lze vybírat 10,- Kč na akci. Úplata je vždy splatná do konce měsíce. Informace o provozu ŠD v době prázdnin budou poskytovány pouze osobně u vychovatelek ŠD.

6 uvolňování žáků ze ŠD: je-li nutno, aby žák opustil ŠD v době, která není uvedena na zápisním lístku, musí o to zákonný zástupce písemně požádat nebo si žáka vyzvednout osobně, případně písemně pověřit dospělou osobu vyzvednutím. Pověřená osoba potvrdí, že si žáka ze ŠD vyzvedla. Na telefonické žádosti o uvolnění dítěte ze ŠD nelze brát zřetel z důvodu odpovědnosti vychovatelky za bezpečnost dítěte. možnost pobytu v ranní družině pro dojíždějící žáky je v místnosti školního klubu 2. stupně denně od 7:00 hod. Poplatek za ranní družinu se neplatí. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, které mohou navštěvovat i nedružinové děti (poplatek pro ně je 10,- Kč měsíčně) - kroužek mažoretek pro pokročilé vede A. Hrádková - kroužek mažoretek pro začátečníky vede A. Hrádková - pohybové a zájmové hry třídy vede M. Závišová (míčové hry, štafetové, závodivé hry družstev, dobrodružné výpravy za pokladem...) - počítače pro začátečníky vede D. Faflíková - dívčí klub třídy vede M. Závišová - zdravotnický kroužek vede A. Hrádková LOGOPEDICKÁ PÉČE VE ŠKOLE bude zavedena podle potřeby a zájmu v souladu s časovými možnostmi logopedické asistentky A. Hrádkové. VÝCVIKOVÉ KURZY V UČEBNÍM PLÁNU ŠKOLY PLAVECKÝ VÝCVIK je podle školního vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce se 10-ti lekcí výcviku pořádaného Plaveckou školou Tábor zúčastní žáci 2. a 3. ročníku, a to v období od 25. září do 5. prosince LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V termínu od je zajištěn lyžařský kurz na Šumavě na Zadově pro žáky roč. V termínu od se lyžařského výcviku zúčastní žáci 2. stupně také na Zadově. Náplň týdenního pobytu zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Žáci si osvojí techniku sjezdového lyžování, běhu na lyžích a seznámí se i se základními prvky snowboardingu. Lyžařské vybavení je možné zapůjčit ve škole - zajišťuje Mgr. Petr Vach a Mgr. Jaroslav Hruška. Výpůjční doba lyžařského vybavení: Pondělí 8:00 8:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Středa 11:00 11:30 (J.H.) 12:00 12:30 (P.V.) Čtvrtek 11:00 11:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Pátek :30 (P.V.) 13:00 13:30 (P.V.)

7 AKTIVITY ŠKOLY SBĚROVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY V průběhu školního roku organizujeme sběry: starého papíru PET- láhví sběr použitého rostlinného oleje a drobných nefunkčních elektrospotřebičů vybírá se v garáži na školním dvoře ÚTERÝ od 7:45 do 8:00 hodin ČTVRTEK od 7:45 do 8:00 a od 15:00 do 15:30 hodin kaštanů a žaludů (v případě vyhlášení ÚTERÝ A ČTVRTEK POUZE RÁNO) léčivých bylin a pomerančové kůry (vybírá průběžně tř. učitel) Soutěž ve sběru starého papíru vyhlašujeme pro třídní kolektivy i pro jednotlivce a na konci školního roku nejlepší odměňujeme. SPORT pro žáky 1. stupně pořádáme ke konci školního roku tradiční sportovní den, kde je vyhlášena atletická třída a nejlepší sportovci 1. stupně rádi bychom uspořádali turnaj ve vybíjené se ZŠ ČSA pro žáky tříd žáci 2. stupně se zúčastní atletické soutěže o nejlepší sportovní třídu a za pomoci vyučujících sami připraví mezitřídní turnaj v míčových hrách, vánoční turnaj v ringu a florbalu žáci 1. i 2. stupně se účastní bruslení v rámci hodin TV žáci školy se během roku účastní pořádaných oblastních sportovních soutěží MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE je součástí plánu práce školy a řeší prevenci krizových projevů dětí a mládeže (šikanování, kyberšikanu, záškoláctví, drogovou závislost, nevhodné sexuální chování, sexuální zneužívání) a za jeho realizaci zodpovídá p. uč. V. Kašparová. v rámci preventivního programu jsme pro žáky zajistili velmi zajímavé přednášky: 4.ročník + 5.ročník Normální je nekouřit, 5.ročník - Nebezpečí internetu, 6.ročník Bolest jménem šikana, 7.ročník - Závislosti, 8.ročník - Přátelství a láska, Extrémismus a sekty, 9. ročník Holokaust je poskytována na adresách: POMOC PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Krizové centrum pro děti Středisko výchovné péče a rodinu v Jihočeském kraji Dukelská 1704/23A Nerudova 53, České Budějovice České Budějovice Tel: , Tel: případné další informace k této problematice podá p.učitelka V. Kašparová

8 ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA nabízí žákům publikace nejen s doporučenou školní četbou, ale i různé encyklopedie, beletrii, poezii a literaturu potřebnou k výuce i výuku doplňující a rozšiřující náhrada za ztrátu knížky je pořízení knížky nové stejného titulu VÁNOČNÍ SETKÁNÍ se společným zpěvem vánočních koled žáků 1. stupně u stromečku před školou plánujeme na čtvrtek 18. prosince 2014 při této příležitosti budou předány odměny žákům s nejlepšími výsledky ve sběru léčivých bylin, pomerančové kůry, kaštanů a žaludů DALŠÍ INFORMACE TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ 1. společná třídní schůzka třídních učitelů s rodiči :00 1. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 2. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 rodiče mohou konzultovat s vyučujícími i mimo tyto dny a hodiny po předchozí domluvě tak, aby nedocházelo k narušení vyučování ŠKOLSKÁ RADA Školskou radu zřizuje zřizovatel a je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá 2 krát do roka. Školská rada plní především tyto úkoly: a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. i) podává návrh na odvolání ředitele j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

9 ŠKOLNÍ PARLAMENT Úkolem a cílem dětského školního parlamentu je spolupráce s učiteli a vedením školy při vytváření školního života žáků. Zvolení zástupci třídních kolektivů vyhodnocují a zpracovávají podněty ze strany jak žáků, tak i vyučujících. Pomáhají s realizací všech činností týkající se školy. ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Školní sportovní klub je základním článkem AŠSK České republiky. Sdružují se v něm dobrovolně žáci, studenti, učitelé, rodiče, trenéři a další občané se zájmem o sportovní a tělovýchovnou činnost na školách. Činnost AŠSK na naší škole by se měla financovat hlavně z členských příspěvků. Z těch se pak hradí dopravné na atletické soutěže, kolektivní míčové hry (kopaná, vybíjená) a jiné sporty (florbal). Nakupují se i potřebné pomůcky pro všechny žáky rozlišovací dresy, florbalové hole, míče, pálky apod. INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY Na internetových stránkách školy najdete v části Dokumenty kromě dalšího Rozvrhy a školní řád. Po kliknutí na odkaz Aktuality se můžete dozvědět aktuální informace o dění ve škole, na stránkách najdete i Školní vzdělávací program. Mnoho užitečných informací, stejně jako tištěný Zpravodaj, obsahuje odkaz Informace pro rodiče. Obrázky ze života školy naleznete ve Fotoarchívu. Po kliknutí na odkaz Elektronické omluvenky můžete informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nezapomeňte, že po návratu žáka do školy, musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. kalendářní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. KONZULTACE PSYCHOLOGA Psycholog z pedagogicko-psychologické poradny bude ve škole k dispozici pedagogům, rodičům a žákům v termínu předem domluveném. Termíny bude možné domluvit u výchovné poradkyně Mgr. Jany Ženíškové - zpravidla 1. středa v měsíci. VOLBA POVOLÁNÍ od 8. ročníku mohou žáci využít při volbě povolání služeb PPP Č. Budějovice pracoviště Soběslav. Poradna provádí testy zjišťující strukturu studijních předpokladů, zájemci se objednávají individuálně koncem 8. či začátkem 9. ročníku na telefonním čísle nebo na ové adrese: detašovaného pracoviště v Soběslavi informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení pro školní rok se bude konat od 17:00 hod. Konzultační hodiny výchovného poradkyně Mgr. Jany Ženíškové: Po 11:00 12:15 St 8:00 8:30

10 PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE podzimní prázdniny pondělí 27. října a středu 29. října 2014 vánoční prázdniny pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015 pololetní prázdniny pátek 30. ledna 2015 jarní prázdniny pondělí 9. února až neděle 15. února 2015 velikonoční prázdniny čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 hlavní prázdniny středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015 školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zápis dětí narozených od do a dětí starších, které ještě do školy nechodí, se bude konat ve dnech (středa) a (čtvrtek) vždy v době od 14 do 17 hodin v budově školy. Rodiče si vezmou s sebou rodný list dítěte, vyplněný osobní list žáka a vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce, které obdrží prostřednictvím mateřské školy nebo při zápisu. UPOZORNĚNÍ! Dodržování školního řádu - někteří z rodičů se mylně domnívají, že vstupem žáka do školy přebírá zodpovědnost za chování a vystupování dítěte učitel. Toto je pravda pouze za předpokladu, že žák dodržuje školní řád. Pokud tomu tak není, je třeba si uvědomit, že v případě poškození zařízení, věci nebo např. úrazu, ale i způsobení úrazu někomu jinému (pokud škola dodržela předepsaná pravidla školního řádu a dohledu) požaduje pojišťovna zpravidla náhradu na zákonných zástupcích žáka, který škodu (úraz) způsobil. Odmítá rovněž pojistné plnění žáku samotnému při jeho vlastním poškození. Tyto částky mohou dosahovat i několika tisíců Kč. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Telefonování do školy během vyučovací hodiny není možné spojit hovor s vyučujícím. Využijte čas přestávek. ZABEZPEČOVÁNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB Škola nabízí organizovaný nákup všech nutných školních potřeb pro následující ročník za ceny nižší než při nákupu v obchodě, čímž rodičům šetří 20-50% nákladů. Prosíme rodiče, pokud se rozhodnou pro hromadný nákup prostřednictvím školy, o dodržení termínu přihlášky k odběru pomůcek i úhrady finanční částky, aby bylo možné zakázku realizovat v cenách domluvených pro dané období.

11 ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY Od 3. ročníku používají žáci žákovskou knížku. Ztratí-li žák tento základní dokument o svém prospěchu a chování, zakoupí si novou na vlastní náklady. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE VYUČOVÁNÍ Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den; nejpozději 3. kalendářní den. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné a nepřítomnost žáka nebude v tomto případě omluvena. UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY Plánované uvolnění žáka oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli dopředu písemnou formou, případně zasláním u. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. POSTUP PŘI ÚRAZECH ŽÁKŮ Dojde-li k úrazu žáka, zajistí vyučující jeho ošetření, vyrozumí zákonného zástupce žáka, osobu pověřenou k řešení úrazu a vedení školy. Je nutné, aby škola měla zabezpečen přímý nebo zprostředkovaný kontakt s rodiči např. prostřednictvím telefonu. nejpozději do 24 hodin sepíše vyučující záznam o úrazu, jestliže si úraz vyžádá více jak jednodenní nepřítomnost žáka ve škole nebo pokud se předpokládá odškodnění, případně na žádost zákonného zástupce. Osoba pověřená provede zápis do Knihy úrazů a zajistí včasné vyplnění a odeslání formuláře o úrazu na příslušná místa. Pro správné hlášení úrazu je nutné, aby žáci včas oznámili třídnímu učiteli změnu pojišťovny. je nezbytné, aby žáci vždy ihned oznámili každý úraz, který utrpěli ve škole při vyučování, o přestávce, ve školní družině, při cestě do sportovní haly, na zimní stadión, během plaveckého výcviku, lyžařského kurzu apod. Po pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda je úraz opravdu možno klasifikovat jako školní a zda je tudíž postižený oprávněn uplatňovat nárok na odškodnění. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. k odškodnění úrazu je nezbytné doložit posudek o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, bez posudku nelze úraz odškodnit Důležitá informace: V rámci sjednané spoluúčasti v pojistné smlouvě, vyplácí škola zákonnému zástupci poškozeného částku ve výši 500,- Kč v hotovosti v kanceláři referentky školy.

12 ŘEŠENÍ ZTRÁT ŽÁKOVSKÉHO MAJETKU případné odcizení věci nebo ošacení hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli. V kanceláři školy je možné se informovat, zda nebyl ztracený předmět nalezen a odevzdán. Vždy se přihlíží k tomu, zda žák uložil předmět pouze na místo k tomu určené (šatna, učebna, úschovna jízdních kol apod.), zda bylo toto místo zajištěné (zamčené), případně zda bylo nutné, aby žák měl tento předmět ve škole. Rodiče žáka pak nejdéle do 15 dnů od zjištění ztráty vyplní formulář Hlášení škody způsobené odcizením, který obdrží v kanceláři školy. Po vyplnění všech náležitostí jej vrátí škole, jež zajistí další postup v pojišťovně ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. kde má uzavřenou pojistnou smlouvu. podle školního řádu cenné věci, větší obnosy peněz žáci do školy nenosí upozorňujeme, že při odchodu žáků z vyučování na oběd zůstávají šatny odemčené PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉ ŠKOLY o převedení žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka o přestupu žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. VÁŽENÍ RODIČE, vzhledem k platnosti zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů jsme nuceni Vás požádat o souhlas s již dřívějším uváděním údaje o národnosti Vašeho dítěte v pedagogické dokumentaci (třídní výkaz, katalogový list). Pokud byste s tímto nesouhlasili, upozorněte prosím školu na tento fakt. Dále Vás prosíme, abyste při vstupu do naší školy vždy hlásili své jméno a důvod návštěvy panu školníkovi nebo v kanceláři školy, nekontrolovaný pohyb ve všech částech školy není možný. Jedná se především o bezpečnost vašich dětí a jejich majetku. Proto Vás žádáme, abyste nevstupovali do šaten, doprovázeli a čekali na své děti u dveří hlavního vchodu. Děkujeme. autor: Vanessa Dobiášová, 1.C

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. Autor: Tereza Malechová, 1.A

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. Autor: Tereza Malechová, 1.A ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ Autor: Tereza Malechová, 1.A školní rok 2013 2014 Úkolem školy bude i nadále rozvíjet osobnost žáků tak, aby mohli samostatně myslet a svobodně se rozhodovat,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ autor: Nikola Paurová, 1. A školní rok 2008-200 009 A co nás čeká v tomto školním roce? Nadále společně upravovat vlastní ŠVP. Pro jeho kvalitní zvládnutí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

1. Kontakty a provoz ŠD

1. Kontakty a provoz ŠD ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Pohůrecká ve školním roce 2013/14: 1. Kontakty a provoz ŠD Kontakty: 387 011 812 2. odd. ŠD - V. Palivcová 4. odd. ŠD - O. Layerová -25 1. odd. ŠD - J. Frčková -27 3. odd.

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Upravil: Schválil: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace se sídlem Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18b. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 38. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 210 /2012 Spisový znak/ Skartační A.4. / A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Obecná ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy Pražská 235, 259 01

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Změna: 436/2010 Sb. (část) Změna: 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více