ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

2 Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel nový školní rok 2014/2015. Doufám, že jste si všichni během prázdnin a dovolené odpočinuli a těšíte se na vše, co s sebou školní docházka přináší. Dovolte mi, abych se na úvod krátce představil, jmenuji se Lubomír Pospíchal, je mi 34 let a pocházím z Nové Bystřice. Ve Veselí n. L. bydlím již od roku Než jsem nastoupil na tuto školu, působil jsem jako ředitel ZŠ a MŠ Deštná u Jindřichova Hradce. Ve školním roce 2014/2015 budu učit na prvním i druhém stupni a to přírodopis a přírodovědu, mám totiž vystudovanou Přírodovědeckou fakultu na UP v Olomouci a tyto předměty mám rád. Jistě jste si všimli, že škola během prázdnin žila především stavebními pracemi a opravami. Velkým zásahem byla instalace nových oken a vstupních dveří. Doufám, že budou dlouho sloužit k užitku a budou se líbit. Ve škole došlo i k mírným personálním změnám a nastoupili někteří noví učitelé. Věřím, že se všem nově příchozím bude na škole líbit a jsem přesvědčen, že žáci si na nové učitele rychle zvyknou a spokojeni budou také rodiče. Právě rodičům bych rád vzkázal, že s celým pedagogickým sborem uděláme maximum pro jejich spokojenost a samozřejmě pro spokojenost jejich dětí. Zároveň se těším na úzkou spolupráci při výchově a vzdělávání mladé generace tak, aby zde panovala příjemná školní atmosféra, pohoda. Všem školákům přeji do nového školního roku 2014/2015 mnoho úspěchů, spoustu získaných vědomostí, bystrou hlavu a radost ze života ve škole. Zvláště prvňáčkům přeji, aby se jim škola zamlouvala a měli ji rádi po celou dobu školní docházky. Rodičům přeji jen milé starosti, hodně radosti a velkou hrdost z úspěchů jejich potomků. Na závěr děkuji bývalému řediteli školy panu Mgr. Janu Faflíkovi za jeho práci a řízení školy. Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí n Lužnicí, vám všem přeji hlavně pevné zdraví a radost z každého dne. Mgr. Lubomír Pospíchal

3 O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor , http: TEL. SPOJENÍ: ředitel školy , ústředna školní družina stupeň ZAMĚSTNANCI ŘEDITEL ŠKOLY: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Lubomír P O S P Í CH A L Mgr. Gabriela K A I S L E R O V Á Mgr. Jana Ž E N Í Š K O V Á UČITELÉ JMÉNO TŘÍDA Č.DVEŘÍ KABINET Mgr. NOVÁKOVÁ Anežka 1.A 20 SB č. 14 Mgr. ADÁMKOVÁ Miluše 1.B 21 SB č. 14 Mgr. HAMROVÁ Milada 1.C 19 SB č. 14 Mgr. ŽÁKOVÁ Miloslava 2.A 13 SB č. 14 Mgr. ROHÁČKOVÁ Marie 2.B 15 Mgr. VETYŠKOVÁ Pavla 3.A ŠD 114 Mgr. BEČVÁŘOVÁ Věra 3.B ŠD 113 Mgr. KAŠPAROVÁ Vladimíra 4.A 24 SB č. 25 Mgr. MOLZEROVÁ Ludmila 4.B 23 SB č. 25 Mgr. MÍKOVÁ Marcela 4.C 32 SB č. 25 Mgr. SVÁČKOVÁ Dagmar 5.A 33 SB č. 25 Mgr. VACH Petr 5.B 27 SB č. 25 Mgr. DIVIŠOVÁ Anděla 6.A 91 F 79 Mgr. PAVLEČKOVÁ Jana 6.B 101 F 79 Mgr. ŠTORKOVÁ Štěpánka 7.A 86 D 104 Mgr. MICHALOVÁ Ivana 7.B 105 Př 93 Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Jana 8.A 73 Z 81 Mgr. POUCHOVÁ Eva 8.B Hv 100 Čj 95 Mgr. VOLAVKOVÁ Dagmar 9.A 102 Př 93 Mgr. FECHTNEROVÁ Dana 9.B 103 D 104 Mgr. HRUŠKA Jaroslav F 79 Mgr. NOVÁKOVÁ Alena Vv 98 Mgr. KLEJNOVÁ Jana Čj 95 Mgr. KOCMAN František Z 81 Mgr. LOUMOVÁ Jaromíra Čj 95 ČÍŽKOVÁ Dana TV 90

4 VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY: Marta ZÁVIŠOVÁ vedoucí vychovatelka, ŠD 109 Alena HRÁDKOVÁ, ŠD 107 Dana FAFLÍKOVÁ, ŠD 112 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI referentka : Jaroslava BŘEZINOVÁ školník : Petr STRÁNSKÝ uklízečky : Věra HOLEŠÍNSKÁ Hana CHYNOVÁ Marie NOVÁKOVÁ Jana PAŘÍZKOVÁ Lenka VLACHOVÁ NADŘÍZENÝ ORGÁN PRO ODVOLÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Adresa: Dukelská 455/23, České Budějovice 6 Telefon: Fax FAX: PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÉ BUDĚJOVICE pracoviště TÁBOR pracoviště SOBĚSLAV Martina Koláře 2118 Školní náměstí TÁBOR SOBĚSLAV tel , tel JÍDELNA - samostatný právní subjekt vedoucí: Renata Strejčková tel

5 PRÁCE ŠKOLY VYUČOVÁNÍ začíná v 8:00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní budova se otevírá pro žáky 20 minut před začátkem vyučování. 1.hodina : 8:00-8:45 2.hodina : 8:55-9:40 3.hodina : 10:00-10:45 4.hodina : 10:55-11:40 5.hodina : 11:50-12:35 6.hodina : 12:45-13:30 7.hodina : 13:30-14:15 8.hodina : 14:00 14:45 přestávka 10 minut přestávka 20 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut Reedukace specifických poruch učení vede: Mgr. Anežka Nováková frekvence: 1x týdně Korekce zdravotního oslabení zájmové cvičení pro děti s nesprávným držením těla a odchylkami zdravotního stavu vede: Jaroslava Březinová frekvence cvičení - 2x týdně (úterý, pátek) Trvání cvič. jednotky - 45 minut (7:00 7:45) Doučování je možné zavést po domluvě s vyučujícím. ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny je vedena podle ŠVP ŠD Družina plná pohody. je určena převážně pro žáky 1. stupně, pobývat zde mohou v případě volné kapacity i děti starší, které dojíždějí z okolních vesnic. Je otevřena denně od 5:45 do 16:30 hodin a její činnost je převážně rekreační se zaměřením na rozvíjení osobnosti dětí, jejich zájmů a zálib. v rámci zkvalitnění a zpestření výchovné činnosti (odpolední vycházky do přírody) prosíme o dodržování stanovených odchodů dětí ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hod. a od 14:15 hod. (dřívější odchod jen na včasnou žádost) do 16:30 hod. Ředitel školy stanovil příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 60,- Kč měsíčně za 1 dítě. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud je žák osobou posuzovanou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má žák nárok na příplatek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. S podmínkami a nutnými doklady k prominutí příspěvku Vás podrobně seznámí vychovatelky ŠD. Od účastníků, kteří nejsou zapsáni ve ŠD, lze vybírat 10,- Kč na akci. Úplata je vždy splatná do konce měsíce. Informace o provozu ŠD v době prázdnin budou poskytovány pouze osobně u vychovatelek ŠD.

6 uvolňování žáků ze ŠD: je-li nutno, aby žák opustil ŠD v době, která není uvedena na zápisním lístku, musí o to zákonný zástupce písemně požádat nebo si žáka vyzvednout osobně, případně písemně pověřit dospělou osobu vyzvednutím. Pověřená osoba potvrdí, že si žáka ze ŠD vyzvedla. Na telefonické žádosti o uvolnění dítěte ze ŠD nelze brát zřetel z důvodu odpovědnosti vychovatelky za bezpečnost dítěte. možnost pobytu v ranní družině pro dojíždějící žáky je v místnosti školního klubu 2. stupně denně od 7:00 hod. Poplatek za ranní družinu se neplatí. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, které mohou navštěvovat i nedružinové děti (poplatek pro ně je 10,- Kč měsíčně) - kroužek mažoretek pro pokročilé vede A. Hrádková - kroužek mažoretek pro začátečníky vede A. Hrádková - pohybové a zájmové hry třídy vede M. Závišová (míčové hry, štafetové, závodivé hry družstev, dobrodružné výpravy za pokladem...) - počítače pro začátečníky vede D. Faflíková - dívčí klub třídy vede M. Závišová - zdravotnický kroužek vede A. Hrádková LOGOPEDICKÁ PÉČE VE ŠKOLE bude zavedena podle potřeby a zájmu v souladu s časovými možnostmi logopedické asistentky A. Hrádkové. VÝCVIKOVÉ KURZY V UČEBNÍM PLÁNU ŠKOLY PLAVECKÝ VÝCVIK je podle školního vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce se 10-ti lekcí výcviku pořádaného Plaveckou školou Tábor zúčastní žáci 2. a 3. ročníku, a to v období od 25. září do 5. prosince LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V termínu od je zajištěn lyžařský kurz na Šumavě na Zadově pro žáky roč. V termínu od se lyžařského výcviku zúčastní žáci 2. stupně také na Zadově. Náplň týdenního pobytu zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Žáci si osvojí techniku sjezdového lyžování, běhu na lyžích a seznámí se i se základními prvky snowboardingu. Lyžařské vybavení je možné zapůjčit ve škole - zajišťuje Mgr. Petr Vach a Mgr. Jaroslav Hruška. Výpůjční doba lyžařského vybavení: Pondělí 8:00 8:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Středa 11:00 11:30 (J.H.) 12:00 12:30 (P.V.) Čtvrtek 11:00 11:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Pátek :30 (P.V.) 13:00 13:30 (P.V.)

7 AKTIVITY ŠKOLY SBĚROVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY V průběhu školního roku organizujeme sběry: starého papíru PET- láhví sběr použitého rostlinného oleje a drobných nefunkčních elektrospotřebičů vybírá se v garáži na školním dvoře ÚTERÝ od 7:45 do 8:00 hodin ČTVRTEK od 7:45 do 8:00 a od 15:00 do 15:30 hodin kaštanů a žaludů (v případě vyhlášení ÚTERÝ A ČTVRTEK POUZE RÁNO) léčivých bylin a pomerančové kůry (vybírá průběžně tř. učitel) Soutěž ve sběru starého papíru vyhlašujeme pro třídní kolektivy i pro jednotlivce a na konci školního roku nejlepší odměňujeme. SPORT pro žáky 1. stupně pořádáme ke konci školního roku tradiční sportovní den, kde je vyhlášena atletická třída a nejlepší sportovci 1. stupně rádi bychom uspořádali turnaj ve vybíjené se ZŠ ČSA pro žáky tříd žáci 2. stupně se zúčastní atletické soutěže o nejlepší sportovní třídu a za pomoci vyučujících sami připraví mezitřídní turnaj v míčových hrách, vánoční turnaj v ringu a florbalu žáci 1. i 2. stupně se účastní bruslení v rámci hodin TV žáci školy se během roku účastní pořádaných oblastních sportovních soutěží MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE je součástí plánu práce školy a řeší prevenci krizových projevů dětí a mládeže (šikanování, kyberšikanu, záškoláctví, drogovou závislost, nevhodné sexuální chování, sexuální zneužívání) a za jeho realizaci zodpovídá p. uč. V. Kašparová. v rámci preventivního programu jsme pro žáky zajistili velmi zajímavé přednášky: 4.ročník + 5.ročník Normální je nekouřit, 5.ročník - Nebezpečí internetu, 6.ročník Bolest jménem šikana, 7.ročník - Závislosti, 8.ročník - Přátelství a láska, Extrémismus a sekty, 9. ročník Holokaust je poskytována na adresách: POMOC PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Krizové centrum pro děti Středisko výchovné péče a rodinu v Jihočeském kraji Dukelská 1704/23A Nerudova 53, České Budějovice České Budějovice Tel: , Tel: případné další informace k této problematice podá p.učitelka V. Kašparová

8 ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA nabízí žákům publikace nejen s doporučenou školní četbou, ale i různé encyklopedie, beletrii, poezii a literaturu potřebnou k výuce i výuku doplňující a rozšiřující náhrada za ztrátu knížky je pořízení knížky nové stejného titulu VÁNOČNÍ SETKÁNÍ se společným zpěvem vánočních koled žáků 1. stupně u stromečku před školou plánujeme na čtvrtek 18. prosince 2014 při této příležitosti budou předány odměny žákům s nejlepšími výsledky ve sběru léčivých bylin, pomerančové kůry, kaštanů a žaludů DALŠÍ INFORMACE TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ 1. společná třídní schůzka třídních učitelů s rodiči :00 1. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 2. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 rodiče mohou konzultovat s vyučujícími i mimo tyto dny a hodiny po předchozí domluvě tak, aby nedocházelo k narušení vyučování ŠKOLSKÁ RADA Školskou radu zřizuje zřizovatel a je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá 2 krát do roka. Školská rada plní především tyto úkoly: a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. i) podává návrh na odvolání ředitele j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

9 ŠKOLNÍ PARLAMENT Úkolem a cílem dětského školního parlamentu je spolupráce s učiteli a vedením školy při vytváření školního života žáků. Zvolení zástupci třídních kolektivů vyhodnocují a zpracovávají podněty ze strany jak žáků, tak i vyučujících. Pomáhají s realizací všech činností týkající se školy. ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Školní sportovní klub je základním článkem AŠSK České republiky. Sdružují se v něm dobrovolně žáci, studenti, učitelé, rodiče, trenéři a další občané se zájmem o sportovní a tělovýchovnou činnost na školách. Činnost AŠSK na naší škole by se měla financovat hlavně z členských příspěvků. Z těch se pak hradí dopravné na atletické soutěže, kolektivní míčové hry (kopaná, vybíjená) a jiné sporty (florbal). Nakupují se i potřebné pomůcky pro všechny žáky rozlišovací dresy, florbalové hole, míče, pálky apod. INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY Na internetových stránkách školy najdete v části Dokumenty kromě dalšího Rozvrhy a školní řád. Po kliknutí na odkaz Aktuality se můžete dozvědět aktuální informace o dění ve škole, na stránkách najdete i Školní vzdělávací program. Mnoho užitečných informací, stejně jako tištěný Zpravodaj, obsahuje odkaz Informace pro rodiče. Obrázky ze života školy naleznete ve Fotoarchívu. Po kliknutí na odkaz Elektronické omluvenky můžete informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nezapomeňte, že po návratu žáka do školy, musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. kalendářní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. KONZULTACE PSYCHOLOGA Psycholog z pedagogicko-psychologické poradny bude ve škole k dispozici pedagogům, rodičům a žákům v termínu předem domluveném. Termíny bude možné domluvit u výchovné poradkyně Mgr. Jany Ženíškové - zpravidla 1. středa v měsíci. VOLBA POVOLÁNÍ od 8. ročníku mohou žáci využít při volbě povolání služeb PPP Č. Budějovice pracoviště Soběslav. Poradna provádí testy zjišťující strukturu studijních předpokladů, zájemci se objednávají individuálně koncem 8. či začátkem 9. ročníku na telefonním čísle nebo na ové adrese: detašovaného pracoviště v Soběslavi informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení pro školní rok se bude konat od 17:00 hod. Konzultační hodiny výchovného poradkyně Mgr. Jany Ženíškové: Po 11:00 12:15 St 8:00 8:30

10 PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE podzimní prázdniny pondělí 27. října a středu 29. října 2014 vánoční prázdniny pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015 pololetní prázdniny pátek 30. ledna 2015 jarní prázdniny pondělí 9. února až neděle 15. února 2015 velikonoční prázdniny čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 hlavní prázdniny středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015 školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zápis dětí narozených od do a dětí starších, které ještě do školy nechodí, se bude konat ve dnech (středa) a (čtvrtek) vždy v době od 14 do 17 hodin v budově školy. Rodiče si vezmou s sebou rodný list dítěte, vyplněný osobní list žáka a vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce, které obdrží prostřednictvím mateřské školy nebo při zápisu. UPOZORNĚNÍ! Dodržování školního řádu - někteří z rodičů se mylně domnívají, že vstupem žáka do školy přebírá zodpovědnost za chování a vystupování dítěte učitel. Toto je pravda pouze za předpokladu, že žák dodržuje školní řád. Pokud tomu tak není, je třeba si uvědomit, že v případě poškození zařízení, věci nebo např. úrazu, ale i způsobení úrazu někomu jinému (pokud škola dodržela předepsaná pravidla školního řádu a dohledu) požaduje pojišťovna zpravidla náhradu na zákonných zástupcích žáka, který škodu (úraz) způsobil. Odmítá rovněž pojistné plnění žáku samotnému při jeho vlastním poškození. Tyto částky mohou dosahovat i několika tisíců Kč. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Telefonování do školy během vyučovací hodiny není možné spojit hovor s vyučujícím. Využijte čas přestávek. ZABEZPEČOVÁNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB Škola nabízí organizovaný nákup všech nutných školních potřeb pro následující ročník za ceny nižší než při nákupu v obchodě, čímž rodičům šetří 20-50% nákladů. Prosíme rodiče, pokud se rozhodnou pro hromadný nákup prostřednictvím školy, o dodržení termínu přihlášky k odběru pomůcek i úhrady finanční částky, aby bylo možné zakázku realizovat v cenách domluvených pro dané období.

11 ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY Od 3. ročníku používají žáci žákovskou knížku. Ztratí-li žák tento základní dokument o svém prospěchu a chování, zakoupí si novou na vlastní náklady. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE VYUČOVÁNÍ Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den; nejpozději 3. kalendářní den. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné a nepřítomnost žáka nebude v tomto případě omluvena. UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY Plánované uvolnění žáka oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli dopředu písemnou formou, případně zasláním u. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. POSTUP PŘI ÚRAZECH ŽÁKŮ Dojde-li k úrazu žáka, zajistí vyučující jeho ošetření, vyrozumí zákonného zástupce žáka, osobu pověřenou k řešení úrazu a vedení školy. Je nutné, aby škola měla zabezpečen přímý nebo zprostředkovaný kontakt s rodiči např. prostřednictvím telefonu. nejpozději do 24 hodin sepíše vyučující záznam o úrazu, jestliže si úraz vyžádá více jak jednodenní nepřítomnost žáka ve škole nebo pokud se předpokládá odškodnění, případně na žádost zákonného zástupce. Osoba pověřená provede zápis do Knihy úrazů a zajistí včasné vyplnění a odeslání formuláře o úrazu na příslušná místa. Pro správné hlášení úrazu je nutné, aby žáci včas oznámili třídnímu učiteli změnu pojišťovny. je nezbytné, aby žáci vždy ihned oznámili každý úraz, který utrpěli ve škole při vyučování, o přestávce, ve školní družině, při cestě do sportovní haly, na zimní stadión, během plaveckého výcviku, lyžařského kurzu apod. Po pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda je úraz opravdu možno klasifikovat jako školní a zda je tudíž postižený oprávněn uplatňovat nárok na odškodnění. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. k odškodnění úrazu je nezbytné doložit posudek o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, bez posudku nelze úraz odškodnit Důležitá informace: V rámci sjednané spoluúčasti v pojistné smlouvě, vyplácí škola zákonnému zástupci poškozeného částku ve výši 500,- Kč v hotovosti v kanceláři referentky školy.

12 ŘEŠENÍ ZTRÁT ŽÁKOVSKÉHO MAJETKU případné odcizení věci nebo ošacení hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli. V kanceláři školy je možné se informovat, zda nebyl ztracený předmět nalezen a odevzdán. Vždy se přihlíží k tomu, zda žák uložil předmět pouze na místo k tomu určené (šatna, učebna, úschovna jízdních kol apod.), zda bylo toto místo zajištěné (zamčené), případně zda bylo nutné, aby žák měl tento předmět ve škole. Rodiče žáka pak nejdéle do 15 dnů od zjištění ztráty vyplní formulář Hlášení škody způsobené odcizením, který obdrží v kanceláři školy. Po vyplnění všech náležitostí jej vrátí škole, jež zajistí další postup v pojišťovně ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. kde má uzavřenou pojistnou smlouvu. podle školního řádu cenné věci, větší obnosy peněz žáci do školy nenosí upozorňujeme, že při odchodu žáků z vyučování na oběd zůstávají šatny odemčené PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉ ŠKOLY o převedení žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka o přestupu žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. VÁŽENÍ RODIČE, vzhledem k platnosti zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů jsme nuceni Vás požádat o souhlas s již dřívějším uváděním údaje o národnosti Vašeho dítěte v pedagogické dokumentaci (třídní výkaz, katalogový list). Pokud byste s tímto nesouhlasili, upozorněte prosím školu na tento fakt. Dále Vás prosíme, abyste při vstupu do naší školy vždy hlásili své jméno a důvod návštěvy panu školníkovi nebo v kanceláři školy, nekontrolovaný pohyb ve všech částech školy není možný. Jedná se především o bezpečnost vašich dětí a jejich majetku. Proto Vás žádáme, abyste nevstupovali do šaten, doprovázeli a čekali na své děti u dveří hlavního vchodu. Děkujeme. autor: Vanessa Dobiášová, 1.C

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ autor: Nikola Paurová, 1. A školní rok 2008-200 009 A co nás čeká v tomto školním roce? Nadále společně upravovat vlastní ŠVP. Pro jeho kvalitní zvládnutí

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní školy v Dobrušce, Pulická ulice 378, Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy ( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb.ze dne 9. února 2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE, RUDOLTICE 200,561 25 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZS Dr / 396 / 2013 Vypracovala: Schválil: Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Pedagogická rada seznámena dne:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při základní škole Kounice 363, okr. Nymburk, PSČ 289 15 mob. ŠD 720 576 168, tel. ZŠ 321 695 873, www.zskounice.cz, e-mail:zskounice@volny.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno Karlovarská třída 150, 273 01 Kamenné Žehrovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ OŘ 02/2012 Vypracoval: Schválil: Ing. Marie

Více

1. Kontakty a provoz ŠD

1. Kontakty a provoz ŠD ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Pohůrecká ve školním roce 2013/14: 1. Kontakty a provoz ŠD Kontakty: 387 011 812 2. odd. ŠD - V. Palivcová 4. odd. ŠD - O. Layerová -25 1. odd. ŠD - J. Frčková -27 3. odd.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 26.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013

Více

Informáček školní rok 2014/2015

Informáček školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2014/2015 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád školní družiny je určen pro interní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny, pro všechny žáky,

Více

Zpravodaj pro rodiče

Zpravodaj pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Zpravodaj pro rodiče školní rok 2012/2013 sídlo ředitelství - ul. SNP 2304/6 odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově - ul. Pražská

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy Pedagogická 31.8.2012 rada projednala:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec Čj.: 1537/2015 I. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní družiny

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více