ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

2 Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel nový školní rok 2014/2015. Doufám, že jste si všichni během prázdnin a dovolené odpočinuli a těšíte se na vše, co s sebou školní docházka přináší. Dovolte mi, abych se na úvod krátce představil, jmenuji se Lubomír Pospíchal, je mi 34 let a pocházím z Nové Bystřice. Ve Veselí n. L. bydlím již od roku Než jsem nastoupil na tuto školu, působil jsem jako ředitel ZŠ a MŠ Deštná u Jindřichova Hradce. Ve školním roce 2014/2015 budu učit na prvním i druhém stupni a to přírodopis a přírodovědu, mám totiž vystudovanou Přírodovědeckou fakultu na UP v Olomouci a tyto předměty mám rád. Jistě jste si všimli, že škola během prázdnin žila především stavebními pracemi a opravami. Velkým zásahem byla instalace nových oken a vstupních dveří. Doufám, že budou dlouho sloužit k užitku a budou se líbit. Ve škole došlo i k mírným personálním změnám a nastoupili někteří noví učitelé. Věřím, že se všem nově příchozím bude na škole líbit a jsem přesvědčen, že žáci si na nové učitele rychle zvyknou a spokojeni budou také rodiče. Právě rodičům bych rád vzkázal, že s celým pedagogickým sborem uděláme maximum pro jejich spokojenost a samozřejmě pro spokojenost jejich dětí. Zároveň se těším na úzkou spolupráci při výchově a vzdělávání mladé generace tak, aby zde panovala příjemná školní atmosféra, pohoda. Všem školákům přeji do nového školního roku 2014/2015 mnoho úspěchů, spoustu získaných vědomostí, bystrou hlavu a radost ze života ve škole. Zvláště prvňáčkům přeji, aby se jim škola zamlouvala a měli ji rádi po celou dobu školní docházky. Rodičům přeji jen milé starosti, hodně radosti a velkou hrdost z úspěchů jejich potomků. Na závěr děkuji bývalému řediteli školy panu Mgr. Janu Faflíkovi za jeho práci a řízení školy. Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí n Lužnicí, vám všem přeji hlavně pevné zdraví a radost z každého dne. Mgr. Lubomír Pospíchal

3 O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor , http: TEL. SPOJENÍ: ředitel školy , ústředna školní družina stupeň ZAMĚSTNANCI ŘEDITEL ŠKOLY: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Lubomír P O S P Í CH A L Mgr. Gabriela K A I S L E R O V Á Mgr. Jana Ž E N Í Š K O V Á UČITELÉ JMÉNO TŘÍDA Č.DVEŘÍ KABINET Mgr. NOVÁKOVÁ Anežka 1.A 20 SB č. 14 Mgr. ADÁMKOVÁ Miluše 1.B 21 SB č. 14 Mgr. HAMROVÁ Milada 1.C 19 SB č. 14 Mgr. ŽÁKOVÁ Miloslava 2.A 13 SB č. 14 Mgr. ROHÁČKOVÁ Marie 2.B 15 Mgr. VETYŠKOVÁ Pavla 3.A ŠD 114 Mgr. BEČVÁŘOVÁ Věra 3.B ŠD 113 Mgr. KAŠPAROVÁ Vladimíra 4.A 24 SB č. 25 Mgr. MOLZEROVÁ Ludmila 4.B 23 SB č. 25 Mgr. MÍKOVÁ Marcela 4.C 32 SB č. 25 Mgr. SVÁČKOVÁ Dagmar 5.A 33 SB č. 25 Mgr. VACH Petr 5.B 27 SB č. 25 Mgr. DIVIŠOVÁ Anděla 6.A 91 F 79 Mgr. PAVLEČKOVÁ Jana 6.B 101 F 79 Mgr. ŠTORKOVÁ Štěpánka 7.A 86 D 104 Mgr. MICHALOVÁ Ivana 7.B 105 Př 93 Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Jana 8.A 73 Z 81 Mgr. POUCHOVÁ Eva 8.B Hv 100 Čj 95 Mgr. VOLAVKOVÁ Dagmar 9.A 102 Př 93 Mgr. FECHTNEROVÁ Dana 9.B 103 D 104 Mgr. HRUŠKA Jaroslav F 79 Mgr. NOVÁKOVÁ Alena Vv 98 Mgr. KLEJNOVÁ Jana Čj 95 Mgr. KOCMAN František Z 81 Mgr. LOUMOVÁ Jaromíra Čj 95 ČÍŽKOVÁ Dana TV 90

4 VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY: Marta ZÁVIŠOVÁ vedoucí vychovatelka, ŠD 109 Alena HRÁDKOVÁ, ŠD 107 Dana FAFLÍKOVÁ, ŠD 112 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI referentka : Jaroslava BŘEZINOVÁ školník : Petr STRÁNSKÝ uklízečky : Věra HOLEŠÍNSKÁ Hana CHYNOVÁ Marie NOVÁKOVÁ Jana PAŘÍZKOVÁ Lenka VLACHOVÁ NADŘÍZENÝ ORGÁN PRO ODVOLÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Adresa: Dukelská 455/23, České Budějovice 6 Telefon: Fax FAX: PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÉ BUDĚJOVICE pracoviště TÁBOR pracoviště SOBĚSLAV Martina Koláře 2118 Školní náměstí TÁBOR SOBĚSLAV tel , tel JÍDELNA - samostatný právní subjekt vedoucí: Renata Strejčková tel

5 PRÁCE ŠKOLY VYUČOVÁNÍ začíná v 8:00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní budova se otevírá pro žáky 20 minut před začátkem vyučování. 1.hodina : 8:00-8:45 2.hodina : 8:55-9:40 3.hodina : 10:00-10:45 4.hodina : 10:55-11:40 5.hodina : 11:50-12:35 6.hodina : 12:45-13:30 7.hodina : 13:30-14:15 8.hodina : 14:00 14:45 přestávka 10 minut přestávka 20 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut Reedukace specifických poruch učení vede: Mgr. Anežka Nováková frekvence: 1x týdně Korekce zdravotního oslabení zájmové cvičení pro děti s nesprávným držením těla a odchylkami zdravotního stavu vede: Jaroslava Březinová frekvence cvičení - 2x týdně (úterý, pátek) Trvání cvič. jednotky - 45 minut (7:00 7:45) Doučování je možné zavést po domluvě s vyučujícím. ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny je vedena podle ŠVP ŠD Družina plná pohody. je určena převážně pro žáky 1. stupně, pobývat zde mohou v případě volné kapacity i děti starší, které dojíždějí z okolních vesnic. Je otevřena denně od 5:45 do 16:30 hodin a její činnost je převážně rekreační se zaměřením na rozvíjení osobnosti dětí, jejich zájmů a zálib. v rámci zkvalitnění a zpestření výchovné činnosti (odpolední vycházky do přírody) prosíme o dodržování stanovených odchodů dětí ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hod. a od 14:15 hod. (dřívější odchod jen na včasnou žádost) do 16:30 hod. Ředitel školy stanovil příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 60,- Kč měsíčně za 1 dítě. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud je žák osobou posuzovanou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má žák nárok na příplatek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. S podmínkami a nutnými doklady k prominutí příspěvku Vás podrobně seznámí vychovatelky ŠD. Od účastníků, kteří nejsou zapsáni ve ŠD, lze vybírat 10,- Kč na akci. Úplata je vždy splatná do konce měsíce. Informace o provozu ŠD v době prázdnin budou poskytovány pouze osobně u vychovatelek ŠD.

6 uvolňování žáků ze ŠD: je-li nutno, aby žák opustil ŠD v době, která není uvedena na zápisním lístku, musí o to zákonný zástupce písemně požádat nebo si žáka vyzvednout osobně, případně písemně pověřit dospělou osobu vyzvednutím. Pověřená osoba potvrdí, že si žáka ze ŠD vyzvedla. Na telefonické žádosti o uvolnění dítěte ze ŠD nelze brát zřetel z důvodu odpovědnosti vychovatelky za bezpečnost dítěte. možnost pobytu v ranní družině pro dojíždějící žáky je v místnosti školního klubu 2. stupně denně od 7:00 hod. Poplatek za ranní družinu se neplatí. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, které mohou navštěvovat i nedružinové děti (poplatek pro ně je 10,- Kč měsíčně) - kroužek mažoretek pro pokročilé vede A. Hrádková - kroužek mažoretek pro začátečníky vede A. Hrádková - pohybové a zájmové hry třídy vede M. Závišová (míčové hry, štafetové, závodivé hry družstev, dobrodružné výpravy za pokladem...) - počítače pro začátečníky vede D. Faflíková - dívčí klub třídy vede M. Závišová - zdravotnický kroužek vede A. Hrádková LOGOPEDICKÁ PÉČE VE ŠKOLE bude zavedena podle potřeby a zájmu v souladu s časovými možnostmi logopedické asistentky A. Hrádkové. VÝCVIKOVÉ KURZY V UČEBNÍM PLÁNU ŠKOLY PLAVECKÝ VÝCVIK je podle školního vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce se 10-ti lekcí výcviku pořádaného Plaveckou školou Tábor zúčastní žáci 2. a 3. ročníku, a to v období od 25. září do 5. prosince LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V termínu od je zajištěn lyžařský kurz na Šumavě na Zadově pro žáky roč. V termínu od se lyžařského výcviku zúčastní žáci 2. stupně také na Zadově. Náplň týdenního pobytu zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Žáci si osvojí techniku sjezdového lyžování, běhu na lyžích a seznámí se i se základními prvky snowboardingu. Lyžařské vybavení je možné zapůjčit ve škole - zajišťuje Mgr. Petr Vach a Mgr. Jaroslav Hruška. Výpůjční doba lyžařského vybavení: Pondělí 8:00 8:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Středa 11:00 11:30 (J.H.) 12:00 12:30 (P.V.) Čtvrtek 11:00 11:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Pátek :30 (P.V.) 13:00 13:30 (P.V.)

7 AKTIVITY ŠKOLY SBĚROVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY V průběhu školního roku organizujeme sběry: starého papíru PET- láhví sběr použitého rostlinného oleje a drobných nefunkčních elektrospotřebičů vybírá se v garáži na školním dvoře ÚTERÝ od 7:45 do 8:00 hodin ČTVRTEK od 7:45 do 8:00 a od 15:00 do 15:30 hodin kaštanů a žaludů (v případě vyhlášení ÚTERÝ A ČTVRTEK POUZE RÁNO) léčivých bylin a pomerančové kůry (vybírá průběžně tř. učitel) Soutěž ve sběru starého papíru vyhlašujeme pro třídní kolektivy i pro jednotlivce a na konci školního roku nejlepší odměňujeme. SPORT pro žáky 1. stupně pořádáme ke konci školního roku tradiční sportovní den, kde je vyhlášena atletická třída a nejlepší sportovci 1. stupně rádi bychom uspořádali turnaj ve vybíjené se ZŠ ČSA pro žáky tříd žáci 2. stupně se zúčastní atletické soutěže o nejlepší sportovní třídu a za pomoci vyučujících sami připraví mezitřídní turnaj v míčových hrách, vánoční turnaj v ringu a florbalu žáci 1. i 2. stupně se účastní bruslení v rámci hodin TV žáci školy se během roku účastní pořádaných oblastních sportovních soutěží MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE je součástí plánu práce školy a řeší prevenci krizových projevů dětí a mládeže (šikanování, kyberšikanu, záškoláctví, drogovou závislost, nevhodné sexuální chování, sexuální zneužívání) a za jeho realizaci zodpovídá p. uč. V. Kašparová. v rámci preventivního programu jsme pro žáky zajistili velmi zajímavé přednášky: 4.ročník + 5.ročník Normální je nekouřit, 5.ročník - Nebezpečí internetu, 6.ročník Bolest jménem šikana, 7.ročník - Závislosti, 8.ročník - Přátelství a láska, Extrémismus a sekty, 9. ročník Holokaust je poskytována na adresách: POMOC PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Krizové centrum pro děti Středisko výchovné péče a rodinu v Jihočeském kraji Dukelská 1704/23A Nerudova 53, České Budějovice České Budějovice Tel: , Tel: případné další informace k této problematice podá p.učitelka V. Kašparová

8 ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA nabízí žákům publikace nejen s doporučenou školní četbou, ale i různé encyklopedie, beletrii, poezii a literaturu potřebnou k výuce i výuku doplňující a rozšiřující náhrada za ztrátu knížky je pořízení knížky nové stejného titulu VÁNOČNÍ SETKÁNÍ se společným zpěvem vánočních koled žáků 1. stupně u stromečku před školou plánujeme na čtvrtek 18. prosince 2014 při této příležitosti budou předány odměny žákům s nejlepšími výsledky ve sběru léčivých bylin, pomerančové kůry, kaštanů a žaludů DALŠÍ INFORMACE TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ 1. společná třídní schůzka třídních učitelů s rodiči :00 1. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 2. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 rodiče mohou konzultovat s vyučujícími i mimo tyto dny a hodiny po předchozí domluvě tak, aby nedocházelo k narušení vyučování ŠKOLSKÁ RADA Školskou radu zřizuje zřizovatel a je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá 2 krát do roka. Školská rada plní především tyto úkoly: a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. i) podává návrh na odvolání ředitele j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

9 ŠKOLNÍ PARLAMENT Úkolem a cílem dětského školního parlamentu je spolupráce s učiteli a vedením školy při vytváření školního života žáků. Zvolení zástupci třídních kolektivů vyhodnocují a zpracovávají podněty ze strany jak žáků, tak i vyučujících. Pomáhají s realizací všech činností týkající se školy. ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Školní sportovní klub je základním článkem AŠSK České republiky. Sdružují se v něm dobrovolně žáci, studenti, učitelé, rodiče, trenéři a další občané se zájmem o sportovní a tělovýchovnou činnost na školách. Činnost AŠSK na naší škole by se měla financovat hlavně z členských příspěvků. Z těch se pak hradí dopravné na atletické soutěže, kolektivní míčové hry (kopaná, vybíjená) a jiné sporty (florbal). Nakupují se i potřebné pomůcky pro všechny žáky rozlišovací dresy, florbalové hole, míče, pálky apod. INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY Na internetových stránkách školy najdete v části Dokumenty kromě dalšího Rozvrhy a školní řád. Po kliknutí na odkaz Aktuality se můžete dozvědět aktuální informace o dění ve škole, na stránkách najdete i Školní vzdělávací program. Mnoho užitečných informací, stejně jako tištěný Zpravodaj, obsahuje odkaz Informace pro rodiče. Obrázky ze života školy naleznete ve Fotoarchívu. Po kliknutí na odkaz Elektronické omluvenky můžete informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nezapomeňte, že po návratu žáka do školy, musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. kalendářní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. KONZULTACE PSYCHOLOGA Psycholog z pedagogicko-psychologické poradny bude ve škole k dispozici pedagogům, rodičům a žákům v termínu předem domluveném. Termíny bude možné domluvit u výchovné poradkyně Mgr. Jany Ženíškové - zpravidla 1. středa v měsíci. VOLBA POVOLÁNÍ od 8. ročníku mohou žáci využít při volbě povolání služeb PPP Č. Budějovice pracoviště Soběslav. Poradna provádí testy zjišťující strukturu studijních předpokladů, zájemci se objednávají individuálně koncem 8. či začátkem 9. ročníku na telefonním čísle nebo na ové adrese: detašovaného pracoviště v Soběslavi informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení pro školní rok se bude konat od 17:00 hod. Konzultační hodiny výchovného poradkyně Mgr. Jany Ženíškové: Po 11:00 12:15 St 8:00 8:30

10 PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE podzimní prázdniny pondělí 27. října a středu 29. října 2014 vánoční prázdniny pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015 pololetní prázdniny pátek 30. ledna 2015 jarní prázdniny pondělí 9. února až neděle 15. února 2015 velikonoční prázdniny čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 hlavní prázdniny středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015 školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zápis dětí narozených od do a dětí starších, které ještě do školy nechodí, se bude konat ve dnech (středa) a (čtvrtek) vždy v době od 14 do 17 hodin v budově školy. Rodiče si vezmou s sebou rodný list dítěte, vyplněný osobní list žáka a vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce, které obdrží prostřednictvím mateřské školy nebo při zápisu. UPOZORNĚNÍ! Dodržování školního řádu - někteří z rodičů se mylně domnívají, že vstupem žáka do školy přebírá zodpovědnost za chování a vystupování dítěte učitel. Toto je pravda pouze za předpokladu, že žák dodržuje školní řád. Pokud tomu tak není, je třeba si uvědomit, že v případě poškození zařízení, věci nebo např. úrazu, ale i způsobení úrazu někomu jinému (pokud škola dodržela předepsaná pravidla školního řádu a dohledu) požaduje pojišťovna zpravidla náhradu na zákonných zástupcích žáka, který škodu (úraz) způsobil. Odmítá rovněž pojistné plnění žáku samotnému při jeho vlastním poškození. Tyto částky mohou dosahovat i několika tisíců Kč. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Telefonování do školy během vyučovací hodiny není možné spojit hovor s vyučujícím. Využijte čas přestávek. ZABEZPEČOVÁNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB Škola nabízí organizovaný nákup všech nutných školních potřeb pro následující ročník za ceny nižší než při nákupu v obchodě, čímž rodičům šetří 20-50% nákladů. Prosíme rodiče, pokud se rozhodnou pro hromadný nákup prostřednictvím školy, o dodržení termínu přihlášky k odběru pomůcek i úhrady finanční částky, aby bylo možné zakázku realizovat v cenách domluvených pro dané období.

11 ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY Od 3. ročníku používají žáci žákovskou knížku. Ztratí-li žák tento základní dokument o svém prospěchu a chování, zakoupí si novou na vlastní náklady. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE VYUČOVÁNÍ Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den; nejpozději 3. kalendářní den. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné a nepřítomnost žáka nebude v tomto případě omluvena. UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY Plánované uvolnění žáka oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli dopředu písemnou formou, případně zasláním u. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. POSTUP PŘI ÚRAZECH ŽÁKŮ Dojde-li k úrazu žáka, zajistí vyučující jeho ošetření, vyrozumí zákonného zástupce žáka, osobu pověřenou k řešení úrazu a vedení školy. Je nutné, aby škola měla zabezpečen přímý nebo zprostředkovaný kontakt s rodiči např. prostřednictvím telefonu. nejpozději do 24 hodin sepíše vyučující záznam o úrazu, jestliže si úraz vyžádá více jak jednodenní nepřítomnost žáka ve škole nebo pokud se předpokládá odškodnění, případně na žádost zákonného zástupce. Osoba pověřená provede zápis do Knihy úrazů a zajistí včasné vyplnění a odeslání formuláře o úrazu na příslušná místa. Pro správné hlášení úrazu je nutné, aby žáci včas oznámili třídnímu učiteli změnu pojišťovny. je nezbytné, aby žáci vždy ihned oznámili každý úraz, který utrpěli ve škole při vyučování, o přestávce, ve školní družině, při cestě do sportovní haly, na zimní stadión, během plaveckého výcviku, lyžařského kurzu apod. Po pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda je úraz opravdu možno klasifikovat jako školní a zda je tudíž postižený oprávněn uplatňovat nárok na odškodnění. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. k odškodnění úrazu je nezbytné doložit posudek o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, bez posudku nelze úraz odškodnit Důležitá informace: V rámci sjednané spoluúčasti v pojistné smlouvě, vyplácí škola zákonnému zástupci poškozeného částku ve výši 500,- Kč v hotovosti v kanceláři referentky školy.

12 ŘEŠENÍ ZTRÁT ŽÁKOVSKÉHO MAJETKU případné odcizení věci nebo ošacení hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli. V kanceláři školy je možné se informovat, zda nebyl ztracený předmět nalezen a odevzdán. Vždy se přihlíží k tomu, zda žák uložil předmět pouze na místo k tomu určené (šatna, učebna, úschovna jízdních kol apod.), zda bylo toto místo zajištěné (zamčené), případně zda bylo nutné, aby žák měl tento předmět ve škole. Rodiče žáka pak nejdéle do 15 dnů od zjištění ztráty vyplní formulář Hlášení škody způsobené odcizením, který obdrží v kanceláři školy. Po vyplnění všech náležitostí jej vrátí škole, jež zajistí další postup v pojišťovně ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. kde má uzavřenou pojistnou smlouvu. podle školního řádu cenné věci, větší obnosy peněz žáci do školy nenosí upozorňujeme, že při odchodu žáků z vyučování na oběd zůstávají šatny odemčené PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉ ŠKOLY o převedení žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka o přestupu žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. VÁŽENÍ RODIČE, vzhledem k platnosti zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů jsme nuceni Vás požádat o souhlas s již dřívějším uváděním údaje o národnosti Vašeho dítěte v pedagogické dokumentaci (třídní výkaz, katalogový list). Pokud byste s tímto nesouhlasili, upozorněte prosím školu na tento fakt. Dále Vás prosíme, abyste při vstupu do naší školy vždy hlásili své jméno a důvod návštěvy panu školníkovi nebo v kanceláři školy, nekontrolovaný pohyb ve všech částech školy není možný. Jedná se především o bezpečnost vašich dětí a jejich majetku. Proto Vás žádáme, abyste nevstupovali do šaten, doprovázeli a čekali na své děti u dveří hlavního vchodu. Děkujeme. autor: Vanessa Dobiášová, 1.C

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor E-MAIL, http: http://www.1zs-veseli.cz TEL. SPOJENÍ: ředitel školy381 583 748, 724 522 367 ústředna

Více

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. Autor: Tereza Malechová, 1.A

ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. Autor: Tereza Malechová, 1.A ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ Autor: Tereza Malechová, 1.A školní rok 2013 2014 Úkolem školy bude i nadále rozvíjet osobnost žáků tak, aby mohli samostatně myslet a svobodně se rozhodovat,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Název školy: Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín Sídlo: Nový Hrozenkov 437, 756 04 Nový Hrozenkov IČ: 45211744 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Č.j.: ZŠ 128/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 Č.j.: ZŠŠ 354/2015 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 VNITŘNÍ PŘEDPIS, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a provoz

Více

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ BULLETIN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ autor: Nikola Paurová, 1. A školní rok 2008-200 009 A co nás čeká v tomto školním roce? Nadále společně upravovat vlastní ŠVP. Pro jeho kvalitní zvládnutí

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

Řád školní družiny. Základní škola Rosice

Řád školní družiny. Základní škola Rosice Základní škola Rosice Řád školní družiny Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

1. Kontakty a provoz ŠD

1. Kontakty a provoz ŠD ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Pohůrecká ve školním roce 2013/14: 1. Kontakty a provoz ŠD Kontakty: 387 011 812 2. odd. ŠD - V. Palivcová 4. odd. ŠD - O. Layerová -25 1. odd. ŠD - J. Frčková -27 3. odd.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Čj: ZŠB/448/2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015 Počet příloh 1 Změny směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracovala: Schválila: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 118/15 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ08 /2014 Vypracoval: Schválil: Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy Základní škola Františka Horenského,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více