ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ. školní rok 2014 2015. autor: Nela Mildová, 1.A"

Transkript

1 ZPRAVODAJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ školní rok autor: Nela Mildová, 1.A

2 Slovo ředitele Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí nad Lužnicí, v pondělí 1. září 2014 se naplno rozjel nový školní rok 2014/2015. Doufám, že jste si všichni během prázdnin a dovolené odpočinuli a těšíte se na vše, co s sebou školní docházka přináší. Dovolte mi, abych se na úvod krátce představil, jmenuji se Lubomír Pospíchal, je mi 34 let a pocházím z Nové Bystřice. Ve Veselí n. L. bydlím již od roku Než jsem nastoupil na tuto školu, působil jsem jako ředitel ZŠ a MŠ Deštná u Jindřichova Hradce. Ve školním roce 2014/2015 budu učit na prvním i druhém stupni a to přírodopis a přírodovědu, mám totiž vystudovanou Přírodovědeckou fakultu na UP v Olomouci a tyto předměty mám rád. Jistě jste si všimli, že škola během prázdnin žila především stavebními pracemi a opravami. Velkým zásahem byla instalace nových oken a vstupních dveří. Doufám, že budou dlouho sloužit k užitku a budou se líbit. Ve škole došlo i k mírným personálním změnám a nastoupili někteří noví učitelé. Věřím, že se všem nově příchozím bude na škole líbit a jsem přesvědčen, že žáci si na nové učitele rychle zvyknou a spokojeni budou také rodiče. Právě rodičům bych rád vzkázal, že s celým pedagogickým sborem uděláme maximum pro jejich spokojenost a samozřejmě pro spokojenost jejich dětí. Zároveň se těším na úzkou spolupráci při výchově a vzdělávání mladé generace tak, aby zde panovala příjemná školní atmosféra, pohoda. Všem školákům přeji do nového školního roku 2014/2015 mnoho úspěchů, spoustu získaných vědomostí, bystrou hlavu a radost ze života ve škole. Zvláště prvňáčkům přeji, aby se jim škola zamlouvala a měli ji rádi po celou dobu školní docházky. Rodičům přeji jen milé starosti, hodně radosti a velkou hrdost z úspěchů jejich potomků. Na závěr děkuji bývalému řediteli školy panu Mgr. Janu Faflíkovi za jeho práci a řízení školy. Milí žáci, vážení rodiče a přátelé ZŠ Veselí n Lužnicí, vám všem přeji hlavně pevné zdraví a radost z každého dne. Mgr. Lubomír Pospíchal

3 O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor , http: TEL. SPOJENÍ: ředitel školy , ústředna školní družina stupeň ZAMĚSTNANCI ŘEDITEL ŠKOLY: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Lubomír P O S P Í CH A L Mgr. Gabriela K A I S L E R O V Á Mgr. Jana Ž E N Í Š K O V Á UČITELÉ JMÉNO TŘÍDA Č.DVEŘÍ KABINET Mgr. NOVÁKOVÁ Anežka 1.A 20 SB č. 14 Mgr. ADÁMKOVÁ Miluše 1.B 21 SB č. 14 Mgr. HAMROVÁ Milada 1.C 19 SB č. 14 Mgr. ŽÁKOVÁ Miloslava 2.A 13 SB č. 14 Mgr. ROHÁČKOVÁ Marie 2.B 15 Mgr. VETYŠKOVÁ Pavla 3.A ŠD 114 Mgr. BEČVÁŘOVÁ Věra 3.B ŠD 113 Mgr. KAŠPAROVÁ Vladimíra 4.A 24 SB č. 25 Mgr. MOLZEROVÁ Ludmila 4.B 23 SB č. 25 Mgr. MÍKOVÁ Marcela 4.C 32 SB č. 25 Mgr. SVÁČKOVÁ Dagmar 5.A 33 SB č. 25 Mgr. VACH Petr 5.B 27 SB č. 25 Mgr. DIVIŠOVÁ Anděla 6.A 91 F 79 Mgr. PAVLEČKOVÁ Jana 6.B 101 F 79 Mgr. ŠTORKOVÁ Štěpánka 7.A 86 D 104 Mgr. MICHALOVÁ Ivana 7.B 105 Př 93 Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Jana 8.A 73 Z 81 Mgr. POUCHOVÁ Eva 8.B Hv 100 Čj 95 Mgr. VOLAVKOVÁ Dagmar 9.A 102 Př 93 Mgr. FECHTNEROVÁ Dana 9.B 103 D 104 Mgr. HRUŠKA Jaroslav F 79 Mgr. NOVÁKOVÁ Alena Vv 98 Mgr. KLEJNOVÁ Jana Čj 95 Mgr. KOCMAN František Z 81 Mgr. LOUMOVÁ Jaromíra Čj 95 ČÍŽKOVÁ Dana TV 90

4 VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY: Marta ZÁVIŠOVÁ vedoucí vychovatelka, ŠD 109 Alena HRÁDKOVÁ, ŠD 107 Dana FAFLÍKOVÁ, ŠD 112 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI referentka : Jaroslava BŘEZINOVÁ školník : Petr STRÁNSKÝ uklízečky : Věra HOLEŠÍNSKÁ Hana CHYNOVÁ Marie NOVÁKOVÁ Jana PAŘÍZKOVÁ Lenka VLACHOVÁ NADŘÍZENÝ ORGÁN PRO ODVOLÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ KRAJSKÝ ÚŘAD ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Adresa: Dukelská 455/23, České Budějovice 6 Telefon: Fax FAX: PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČESKÉ BUDĚJOVICE pracoviště TÁBOR pracoviště SOBĚSLAV Martina Koláře 2118 Školní náměstí TÁBOR SOBĚSLAV tel , tel JÍDELNA - samostatný právní subjekt vedoucí: Renata Strejčková tel

5 PRÁCE ŠKOLY VYUČOVÁNÍ začíná v 8:00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní budova se otevírá pro žáky 20 minut před začátkem vyučování. 1.hodina : 8:00-8:45 2.hodina : 8:55-9:40 3.hodina : 10:00-10:45 4.hodina : 10:55-11:40 5.hodina : 11:50-12:35 6.hodina : 12:45-13:30 7.hodina : 13:30-14:15 8.hodina : 14:00 14:45 přestávka 10 minut přestávka 20 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut Reedukace specifických poruch učení vede: Mgr. Anežka Nováková frekvence: 1x týdně Korekce zdravotního oslabení zájmové cvičení pro děti s nesprávným držením těla a odchylkami zdravotního stavu vede: Jaroslava Březinová frekvence cvičení - 2x týdně (úterý, pátek) Trvání cvič. jednotky - 45 minut (7:00 7:45) Doučování je možné zavést po domluvě s vyučujícím. ŠKOLNÍ DRUŽINA Činnost školní družiny je vedena podle ŠVP ŠD Družina plná pohody. je určena převážně pro žáky 1. stupně, pobývat zde mohou v případě volné kapacity i děti starší, které dojíždějí z okolních vesnic. Je otevřena denně od 5:45 do 16:30 hodin a její činnost je převážně rekreační se zaměřením na rozvíjení osobnosti dětí, jejich zájmů a zálib. v rámci zkvalitnění a zpestření výchovné činnosti (odpolední vycházky do přírody) prosíme o dodržování stanovených odchodů dětí ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hod. a od 14:15 hod. (dřívější odchod jen na včasnou žádost) do 16:30 hod. Ředitel školy stanovil příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 60,- Kč měsíčně za 1 dítě. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud je žák osobou posuzovanou pro nárok na sociální příplatek nebo pokud má žák nárok na příplatek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. S podmínkami a nutnými doklady k prominutí příspěvku Vás podrobně seznámí vychovatelky ŠD. Od účastníků, kteří nejsou zapsáni ve ŠD, lze vybírat 10,- Kč na akci. Úplata je vždy splatná do konce měsíce. Informace o provozu ŠD v době prázdnin budou poskytovány pouze osobně u vychovatelek ŠD.

6 uvolňování žáků ze ŠD: je-li nutno, aby žák opustil ŠD v době, která není uvedena na zápisním lístku, musí o to zákonný zástupce písemně požádat nebo si žáka vyzvednout osobně, případně písemně pověřit dospělou osobu vyzvednutím. Pověřená osoba potvrdí, že si žáka ze ŠD vyzvedla. Na telefonické žádosti o uvolnění dítěte ze ŠD nelze brát zřetel z důvodu odpovědnosti vychovatelky za bezpečnost dítěte. možnost pobytu v ranní družině pro dojíždějící žáky je v místnosti školního klubu 2. stupně denně od 7:00 hod. Poplatek za ranní družinu se neplatí. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, které mohou navštěvovat i nedružinové děti (poplatek pro ně je 10,- Kč měsíčně) - kroužek mažoretek pro pokročilé vede A. Hrádková - kroužek mažoretek pro začátečníky vede A. Hrádková - pohybové a zájmové hry třídy vede M. Závišová (míčové hry, štafetové, závodivé hry družstev, dobrodružné výpravy za pokladem...) - počítače pro začátečníky vede D. Faflíková - dívčí klub třídy vede M. Závišová - zdravotnický kroužek vede A. Hrádková LOGOPEDICKÁ PÉČE VE ŠKOLE bude zavedena podle potřeby a zájmu v souladu s časovými možnostmi logopedické asistentky A. Hrádkové. VÝCVIKOVÉ KURZY V UČEBNÍM PLÁNU ŠKOLY PLAVECKÝ VÝCVIK je podle školního vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce se 10-ti lekcí výcviku pořádaného Plaveckou školou Tábor zúčastní žáci 2. a 3. ročníku, a to v období od 25. září do 5. prosince LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V termínu od je zajištěn lyžařský kurz na Šumavě na Zadově pro žáky roč. V termínu od se lyžařského výcviku zúčastní žáci 2. stupně také na Zadově. Náplň týdenního pobytu zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Žáci si osvojí techniku sjezdového lyžování, běhu na lyžích a seznámí se i se základními prvky snowboardingu. Lyžařské vybavení je možné zapůjčit ve škole - zajišťuje Mgr. Petr Vach a Mgr. Jaroslav Hruška. Výpůjční doba lyžařského vybavení: Pondělí 8:00 8:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Středa 11:00 11:30 (J.H.) 12:00 12:30 (P.V.) Čtvrtek 11:00 11:30 (J.H.) 13:00 14:00 (P.V.) Pátek :30 (P.V.) 13:00 13:30 (P.V.)

7 AKTIVITY ŠKOLY SBĚROVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ŠKOLY V průběhu školního roku organizujeme sběry: starého papíru PET- láhví sběr použitého rostlinného oleje a drobných nefunkčních elektrospotřebičů vybírá se v garáži na školním dvoře ÚTERÝ od 7:45 do 8:00 hodin ČTVRTEK od 7:45 do 8:00 a od 15:00 do 15:30 hodin kaštanů a žaludů (v případě vyhlášení ÚTERÝ A ČTVRTEK POUZE RÁNO) léčivých bylin a pomerančové kůry (vybírá průběžně tř. učitel) Soutěž ve sběru starého papíru vyhlašujeme pro třídní kolektivy i pro jednotlivce a na konci školního roku nejlepší odměňujeme. SPORT pro žáky 1. stupně pořádáme ke konci školního roku tradiční sportovní den, kde je vyhlášena atletická třída a nejlepší sportovci 1. stupně rádi bychom uspořádali turnaj ve vybíjené se ZŠ ČSA pro žáky tříd žáci 2. stupně se zúčastní atletické soutěže o nejlepší sportovní třídu a za pomoci vyučujících sami připraví mezitřídní turnaj v míčových hrách, vánoční turnaj v ringu a florbalu žáci 1. i 2. stupně se účastní bruslení v rámci hodin TV žáci školy se během roku účastní pořádaných oblastních sportovních soutěží MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE je součástí plánu práce školy a řeší prevenci krizových projevů dětí a mládeže (šikanování, kyberšikanu, záškoláctví, drogovou závislost, nevhodné sexuální chování, sexuální zneužívání) a za jeho realizaci zodpovídá p. uč. V. Kašparová. v rámci preventivního programu jsme pro žáky zajistili velmi zajímavé přednášky: 4.ročník + 5.ročník Normální je nekouřit, 5.ročník - Nebezpečí internetu, 6.ročník Bolest jménem šikana, 7.ročník - Závislosti, 8.ročník - Přátelství a láska, Extrémismus a sekty, 9. ročník Holokaust je poskytována na adresách: POMOC PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Krizové centrum pro děti Středisko výchovné péče a rodinu v Jihočeském kraji Dukelská 1704/23A Nerudova 53, České Budějovice České Budějovice Tel: , Tel: případné další informace k této problematice podá p.učitelka V. Kašparová

8 ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA nabízí žákům publikace nejen s doporučenou školní četbou, ale i různé encyklopedie, beletrii, poezii a literaturu potřebnou k výuce i výuku doplňující a rozšiřující náhrada za ztrátu knížky je pořízení knížky nové stejného titulu VÁNOČNÍ SETKÁNÍ se společným zpěvem vánočních koled žáků 1. stupně u stromečku před školou plánujeme na čtvrtek 18. prosince 2014 při této příležitosti budou předány odměny žákům s nejlepšími výsledky ve sběru léčivých bylin, pomerančové kůry, kaštanů a žaludů DALŠÍ INFORMACE TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A KONZULTACÍ 1. společná třídní schůzka třídních učitelů s rodiči :00 1. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 2. pololetí - třídní schůzka a konzultace :30 18:00 rodiče mohou konzultovat s vyučujícími i mimo tyto dny a hodiny po předchozí domluvě tak, aby nedocházelo k narušení vyučování ŠKOLSKÁ RADA Školskou radu zřizuje zřizovatel a je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá 2 krát do roka. Školská rada plní především tyto úkoly: a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. i) podává návrh na odvolání ředitele j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

9 ŠKOLNÍ PARLAMENT Úkolem a cílem dětského školního parlamentu je spolupráce s učiteli a vedením školy při vytváření školního života žáků. Zvolení zástupci třídních kolektivů vyhodnocují a zpracovávají podněty ze strany jak žáků, tak i vyučujících. Pomáhají s realizací všech činností týkající se školy. ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Školní sportovní klub je základním článkem AŠSK České republiky. Sdružují se v něm dobrovolně žáci, studenti, učitelé, rodiče, trenéři a další občané se zájmem o sportovní a tělovýchovnou činnost na školách. Činnost AŠSK na naší škole by se měla financovat hlavně z členských příspěvků. Z těch se pak hradí dopravné na atletické soutěže, kolektivní míčové hry (kopaná, vybíjená) a jiné sporty (florbal). Nakupují se i potřebné pomůcky pro všechny žáky rozlišovací dresy, florbalové hole, míče, pálky apod. INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY Na internetových stránkách školy najdete v části Dokumenty kromě dalšího Rozvrhy a školní řád. Po kliknutí na odkaz Aktuality se můžete dozvědět aktuální informace o dění ve škole, na stránkách najdete i Školní vzdělávací program. Mnoho užitečných informací, stejně jako tištěný Zpravodaj, obsahuje odkaz Informace pro rodiče. Obrázky ze života školy naleznete ve Fotoarchívu. Po kliknutí na odkaz Elektronické omluvenky můžete informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka ve vyučování. Nezapomeňte, že po návratu žáka do školy, musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. kalendářní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. KONZULTACE PSYCHOLOGA Psycholog z pedagogicko-psychologické poradny bude ve škole k dispozici pedagogům, rodičům a žákům v termínu předem domluveném. Termíny bude možné domluvit u výchovné poradkyně Mgr. Jany Ženíškové - zpravidla 1. středa v měsíci. VOLBA POVOLÁNÍ od 8. ročníku mohou žáci využít při volbě povolání služeb PPP Č. Budějovice pracoviště Soběslav. Poradna provádí testy zjišťující strukturu studijních předpokladů, zájemci se objednávají individuálně koncem 8. či začátkem 9. ročníku na telefonním čísle nebo na ové adrese: detašovaného pracoviště v Soběslavi informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení pro školní rok se bude konat od 17:00 hod. Konzultační hodiny výchovného poradkyně Mgr. Jany Ženíškové: Po 11:00 12:15 St 8:00 8:30

10 PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE podzimní prázdniny pondělí 27. října a středu 29. října 2014 vánoční prázdniny pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015 pololetní prázdniny pátek 30. ledna 2015 jarní prázdniny pondělí 9. února až neděle 15. února 2015 velikonoční prázdniny čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 hlavní prázdniny středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015 školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zápis dětí narozených od do a dětí starších, které ještě do školy nechodí, se bude konat ve dnech (středa) a (čtvrtek) vždy v době od 14 do 17 hodin v budově školy. Rodiče si vezmou s sebou rodný list dítěte, vyplněný osobní list žáka a vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce, které obdrží prostřednictvím mateřské školy nebo při zápisu. UPOZORNĚNÍ! Dodržování školního řádu - někteří z rodičů se mylně domnívají, že vstupem žáka do školy přebírá zodpovědnost za chování a vystupování dítěte učitel. Toto je pravda pouze za předpokladu, že žák dodržuje školní řád. Pokud tomu tak není, je třeba si uvědomit, že v případě poškození zařízení, věci nebo např. úrazu, ale i způsobení úrazu někomu jinému (pokud škola dodržela předepsaná pravidla školního řádu a dohledu) požaduje pojišťovna zpravidla náhradu na zákonných zástupcích žáka, který škodu (úraz) způsobil. Odmítá rovněž pojistné plnění žáku samotnému při jeho vlastním poškození. Tyto částky mohou dosahovat i několika tisíců Kč. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Telefonování do školy během vyučovací hodiny není možné spojit hovor s vyučujícím. Využijte čas přestávek. ZABEZPEČOVÁNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB Škola nabízí organizovaný nákup všech nutných školních potřeb pro následující ročník za ceny nižší než při nákupu v obchodě, čímž rodičům šetří 20-50% nákladů. Prosíme rodiče, pokud se rozhodnou pro hromadný nákup prostřednictvím školy, o dodržení termínu přihlášky k odběru pomůcek i úhrady finanční částky, aby bylo možné zakázku realizovat v cenách domluvených pro dané období.

11 ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY Od 3. ročníku používají žáci žákovskou knížku. Ztratí-li žák tento základní dokument o svém prospěchu a chování, zakoupí si novou na vlastní náklady. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE VYUČOVÁNÍ Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den; nejpozději 3. kalendářní den. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné a nepřítomnost žáka nebude v tomto případě omluvena. UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY Plánované uvolnění žáka oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli dopředu písemnou formou, případně zasláním u. Po návratu žáka do školy musí zákonní zástupci nebo zletilý žák nejpozději 3. pracovní den doložit písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. POSTUP PŘI ÚRAZECH ŽÁKŮ Dojde-li k úrazu žáka, zajistí vyučující jeho ošetření, vyrozumí zákonného zástupce žáka, osobu pověřenou k řešení úrazu a vedení školy. Je nutné, aby škola měla zabezpečen přímý nebo zprostředkovaný kontakt s rodiči např. prostřednictvím telefonu. nejpozději do 24 hodin sepíše vyučující záznam o úrazu, jestliže si úraz vyžádá více jak jednodenní nepřítomnost žáka ve škole nebo pokud se předpokládá odškodnění, případně na žádost zákonného zástupce. Osoba pověřená provede zápis do Knihy úrazů a zajistí včasné vyplnění a odeslání formuláře o úrazu na příslušná místa. Pro správné hlášení úrazu je nutné, aby žáci včas oznámili třídnímu učiteli změnu pojišťovny. je nezbytné, aby žáci vždy ihned oznámili každý úraz, který utrpěli ve škole při vyučování, o přestávce, ve školní družině, při cestě do sportovní haly, na zimní stadión, během plaveckého výcviku, lyžařského kurzu apod. Po pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda je úraz opravdu možno klasifikovat jako školní a zda je tudíž postižený oprávněn uplatňovat nárok na odškodnění. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. k odškodnění úrazu je nezbytné doložit posudek o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, bez posudku nelze úraz odškodnit Důležitá informace: V rámci sjednané spoluúčasti v pojistné smlouvě, vyplácí škola zákonnému zástupci poškozeného částku ve výši 500,- Kč v hotovosti v kanceláři referentky školy.

12 ŘEŠENÍ ZTRÁT ŽÁKOVSKÉHO MAJETKU případné odcizení věci nebo ošacení hlásí žák ihned po zjištění třídnímu učiteli. V kanceláři školy je možné se informovat, zda nebyl ztracený předmět nalezen a odevzdán. Vždy se přihlíží k tomu, zda žák uložil předmět pouze na místo k tomu určené (šatna, učebna, úschovna jízdních kol apod.), zda bylo toto místo zajištěné (zamčené), případně zda bylo nutné, aby žák měl tento předmět ve škole. Rodiče žáka pak nejdéle do 15 dnů od zjištění ztráty vyplní formulář Hlášení škody způsobené odcizením, který obdrží v kanceláři školy. Po vyplnění všech náležitostí jej vrátí škole, jež zajistí další postup v pojišťovně ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. kde má uzavřenou pojistnou smlouvu. podle školního řádu cenné věci, větší obnosy peněz žáci do školy nenosí upozorňujeme, že při odchodu žáků z vyučování na oběd zůstávají šatny odemčené PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉ ŠKOLY o převedení žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka o přestupu žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. VÁŽENÍ RODIČE, vzhledem k platnosti zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů jsme nuceni Vás požádat o souhlas s již dřívějším uváděním údaje o národnosti Vašeho dítěte v pedagogické dokumentaci (třídní výkaz, katalogový list). Pokud byste s tímto nesouhlasili, upozorněte prosím školu na tento fakt. Dále Vás prosíme, abyste při vstupu do naší školy vždy hlásili své jméno a důvod návštěvy panu školníkovi nebo v kanceláři školy, nekontrolovaný pohyb ve všech částech školy není možný. Jedná se především o bezpečnost vašich dětí a jejich majetku. Proto Vás žádáme, abyste nevstupovali do šaten, doprovázeli a čekali na své děti u dveří hlavního vchodu. Děkujeme. autor: Vanessa Dobiášová, 1.C

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny. Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny. Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec. Základní umělecká škola Žatec, okres Louny Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368 e-mail: zus@zuszatec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Žatec, okres Louny, vydává na základě zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Č.j. SŠŘ- 165/2012. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD

Č.j. SŠŘ- 165/2012. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD Č.j. SŠŘ- 165/2012 Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD Čl. 1 ÚVOD Podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark na základě povinnosti

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80 Tel.: 326 325 527 e-mail: sekretariat@spsmb.cz mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Článek 1 Obecná část Školní

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více