Studijní cesta (SC3) East Lothian Council Haddington Skotsko Velká Británie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní cesta (SC3) East Lothian Council Haddington Skotsko Velká Británie 26.4 2. 5. 2010"

Transkript

1 Účastníci českého partnera: Studijní cesta (SC3) East Lothian Council Haddington Skotsko Velká Británie Martina Pojmonová Amalthea - výkonná ředitelka (odpovědná za provoz sdružení) David Svoboda, DiS. Amalthea - odborný ředitel a sociální pracovník (garant kvality služeb) Mgr. Ria Černá Amalthea - vedoucí programu Centrum náhradní rodinné péče, sociální pracovnice, psycholožka MgA. Martin Heřman Frys, DiS. Amalthea - sociální pracovník v programu Sanace rodiny Mgr. Kateřina Chocholová Amalthea - koordinátorka dobrovolníků Bc. Lucie Pelikánová Amalthea - koordinátora projektu Communem reddere Mgr. Radka Pochobradská MÚ Chrudim - preventistka kriminality (do její gesce spadají sociální služby pro náhradní i sanační rodiny), partner Amathey Marie Voženílková Krajský úřad Pardubického kraje - koordinátorka prevence kriminality Mgr. Zuzana Horáčková Krajský úřad Pardubického kraje - koordinátorka komunitního plánování Tlumočnice: Mgr. Kateřina Dunovská Mgr. Hana Štráchalová

2 Vybraní účastníci zahraničního partnera: V průběhu pobytu se nám věnovala mnoho zaměstnanců místní samosprávy. Vyjmenováni jsou pouze ti, kteří s námi byli v kontaktu po celou dobu studijní cesty. Ostatní účastníci zahraničního partnera jsou uvedeni na prezenčních listinách. Alan Ross vedoucí odboru péče o děti pro celý East Lothian Robert Swift manažer sekce, která se zabývá náhradní rodinnou péčí, rezidenční péčí a prevencí Chris Clarke manažerka sekce sociálně-právní ochrany dítěte Sean Raffery vedoucí terénních pracovníků, vede tým, který se zabývá krátkodobou sociální prácí Celia Borland manažerka týmu poskytující služby pěstounským a adoptivním rodinám Family Placement Team (Rodinný podpůrný tým) Jill Wilson manažer sekce pro integraci především v souvislosti s dětmi ve školním prostředí Mike Rodger manažer sekce pro práci s mladými lidmi, koordinátor studijní cesty Gill McMillan manažerka sekce dalšího vzdělávání a podpory sociálních pracovníků

3 2. Cíl cesty Cílem cesty bylo získání know-how v oblasti služeb péče o rodinu, seznámení se se systémem práce o ohrožené dítě a rodinu ve Skotsku a navázání pevnějšího partnerství s East Lothian Council. Dílčím cílem bylo získání informací o práci s metodou case managementu. V oblasti partnerství bylo úkolem získat příklad dobré praxe v rámci spolupráce zahraničních organizací, které by mohly být inspirací i pro české prostředí. Tyto podklady by měly posloužit nejen Amalthee, ale i našemu českému partnerovi Koalici nevládek Pardubicka, která v rámci tohoto projektu píše publikaci na téma trvale udržitelného partnerství mezi organizacemi. 3. Formální průběh cesty 3.1. Cestování Hlavním dopravním prostředkem pro přesun do Skotska bylo letadlo. Většina účastníků (10) vyjela v pondělí v 7:16 z pardubického vlakového nádraží. Po příjezdu do Prahy jsme přesedli na autobus, který směřuje přímo na letiště. Zde jsme se setkali s druhou tlumočnicí a v 12:15 odletěli do Londýna, kde jsem přestoupili na další let do Edinburghu, kam jsme přiletěli v 16:40. Zde na nás čekal koordinátor studijní cesty z East Lothian Council Mike Rodger a jeho kolegyně Chris Clarke. Doprava do města Haddington, v jehož okolí jsme měli strávit většinu studijní cesty byla zajištěna zapůjčenými automobily. Vzhledem k rozlehlosti navštěvované oblasti, umístění místního úřadu v průmyslové zóně mimo město a velikosti skupiny bylo zapůjčení aut nejlepším řešením pro přesun mezi navštěvovanými místy. Pro jednu cestu do Edinburghu byl využit vlak. Zapůjčené automobily byly navráceny v pátek Poslední dva dny jsme se pohybovali především vlakem. Zpáteční cesta započala odletem z Edinburghu v neděli 2.5. v 16:40. Přestup byl opět v Londýně a do Prahy jsme přiletěli v 21:35. Přímé autobusové spoje na vlakové nádraží nejezdili, proto jsme pro rychlejší přesun jeli z letiště taxíky. Z Prahy do Pardubic jsme jeli posledním vlakem v 23: Ubytování Vzhledem k velikosti města Haddington nebylo příliš možností, kde se ubytovat. Vyhověl nám rodinný hotel One West Road, který nám díky velikosti skupiny poskytl i částečnou slevu na ubytování. Depozit za ubytování byl zaplacen převodem z účtu již v průběhu ledna. Zbývající částka byla doplacena dva týdny před odjezdem. Poslední dva dny cesty si ubytování hradil každý účastník z vlastních zdrojů. Toto prodloužení bylo vykomunikováno s MPSV Zajištění stravy, proplácení diet Každý z účastníků cesty, s výjimkou tlumočnic, dostal předepsané diety, jejichž výše byla vypočtena na základě zákonné normy. S účastníky, kteří nejsou zaměstnanci Amalthea byla sepsána dohoda o poskytnutí cestovních náhrad. Celková výše diet byla 180 GBP (26.4. ½ sazba, plná výše). Diety byly převzaty oproti výdajovému pokladnímu dokladu. Poslední dva dny cesty byly nad rámec rozpočtu projektu a proto si každý účastník hradil náklady na stravu sám. S účastníky byla sepsána dohoda o vzdání se cestovních náhrad na poslední dva dny cesty, tzn

4 Pro přepočet kurzu byla použita účetní směrnice, která uvádí, že pro výdajové hotovostní operace se k přepočtu cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu použije kurz ČNB platný ke dni účetního případu. Obědy nám byly zajištěny ze strany East Lothian Council. Tyto náklady poté účastníci pokryli ze svých diet. Formu ostatního stravování si poté každý volil sám. Placení stravy bylo plně v režii účastníků. 4. Obsahová část zprávy 4.1. Program cesty Podrobný program je přiložen jako příloha této zprávy První den cesty se skládal z dopravy do Haddingtomu, ubytování se, předání zapůjčených automobilů. Proběhlo i setkání s koordinátorem studijní cesty ze strany ELC Mikem Rogerem a manažerkou sociálníprávní ochrany dětí Chris Clarke. Večer proběhlo vzájemné představení českých účastníků a diskuze o očekáváních od studijní cesty. Partnerství je budováno nejen mezi českým a zahraničním subjektem, ale i mezi jednotlivými účastníky z české strany, kteří jsou z rozdílných organizací (viz. seznam účastníků cesty) Představení East Lothian Council, českých účastníků, služeb ELC Ráno proběhlo setkání na radnici s vedením kraje v čele s místní hejtmankou. Po asi hodinové schůzce se skupina přesunula do budovy sociálního odboru ELC - Randall House došlo k přivítání české skupiny. Během dopoledne proběhlo představení hlavních manažerů sekce péče o dítě i českých účastníků. Byl představen celý region, spolu s čísly o počtu dětí v péči ELC a dalších statistických údajů. V druhé části dopoledne byl představen systém služeb, které ELC poskytuje, z nichž některé byly popsány podrobněji. Jednalo se o seznámení s rolí dětských zpravodajů v tzn. hearings (slyšeních), systémem péče o ohrožené děti, sociálně-právní ochranou dětí a vzděláváním pracovníků. Case management, trojúhelníkový systém Odpoledne bylo věnováno především case managementu a tudíž i spolupráci jednotlivých subjektů v rámci péče o rodinu a dítě. Byl představen trojúhelníkový systém vyhodnocování rizik a jejich rozdělení v systému. V neposlední řadě došlo k seznámení se s prací tzv. krátkodobých a dlouhodobých týmů, které pracují s dětmi a jejich rodinami. Podrobný popis jednotlivých bodů programu je uveden ve Výstupech ze studijní cesty, které jsou přílohou této zprávy.

5 28.4. Třetí den cesty byla česká skupina rozdělena na několik menších jednotek. Velkou výhodou byly v těchto případech dvě tlumočnice. BAAF, Family Placement Team Jedna polovina skupiny jela na setkání s edinburghskou pobočkou British Association for Adoption and Fostering (BAAF), kde proběhlo setkání s jejich pracovnicí, která nám představila systém jejich práce, partnerství s ELC, legislativní změny, které proběhly v posledním roce či příklady z praxe BAAF. Druhá část skupiny se setkala s Family Placement Team, který se věnuje pěstounské, rezidenční, a denní péči a adopcí. Na začátku bylo řečeno několik vět o organizačním uspořádání týmu, následovaly informace o hlavní pracovní náplni týmu. Podrobněji byla představena služba denní péče a formy pěstounské péče, tzv. příbuzenecké péče. Největší prostor v dopoledním bloku byl věnován náboru, přípravě a vyhodnocení potenciálních pěstounů. Hodnocení pěstounů probíhá každý rok. Zde jsou ověřovány jejich kompetence pro vykonávání péče. Pěstouni navíc procházejí neustálým vzděláváním. Návštěva pěstounů, případová konference, rezidenční jednotky Odpolední blok sestával z návštěv pěstounských rodin. Česká skupina se rozdělila na dvojice, kterým byla přidělena vždy jedna sociální pracovnice. Společně se poté vydali do rodiny, s níž zmíněná pracovnice pracuje. Setkání se samotnými pěstouny byly velice zajímavé. Dva členové české skupiny nejeli do pěstounských rodin, ale zúčastnili se jako pozorovatelé případové konference. V podvečer jsme byly pozváni do dvou rezidenčních jednotek, které jsou v oblasti East Lothianu. Každá z těchto jednotek je pro šest dětí, které jsou starší 12 let a není možné je z různých důvodů umístit do náhradních rodin. Zde se každá skupina sešla s řediteli zařízení, dětmi i dalším personálem. Setkání proběhlo u večeře, která bylo připravena. Zápis z celého dne je opět rozpracován ve výstupech ze studijní cesty Ve čtvrtek byli čeští účastníci opět rozděleni do menších skupin. V dopoledním bloku byla příležitost se účastnit čtyř různých setkání, v odpolední se jednalo o rozdělení do skupin dvou. Poznatky z jednotlivých setkání byly na konci dne navzájem sdíleny. Children 1st, Multidisciplinární tým, Panel s adaptéry, Práce s náročnými a nebezpečnými rodinami Dopoledne se někteří setkali s pracovníky nevládní neziskové organizace Children 1st, která velice úzce spolupracuje s ELC. Její představování bylo rozděleno do tří bloků - práce s mladými rodinami, dobrovolnictví, rodinné konference. Především poslední blok vyvolal pozitivní reakce u českých účastníků. Pravidelné setkání multidisciplinárního týmu mohly navštívit dvě účastnice. Tento tým je 2 pilířem v pomyslném trojúhelníku péče o ohrožené dítě. Panelu s adoptéry se zúčastnili dva zástupci české skupiny. Měli tak možnost pozorovat rozhodování o vhodnosti žadatelů o adopci konkrétního dítěte.

6 Posledním dopoledním blokem bylo školení zaměstnanců pro práci s náročnými a nebezpečnými rodinami. Spolu se zaměstnanci se ho zúčastnili i dva čeští účastníci. Byli plnohodnotnými účastníky školení a po absolvování pětihodinového kurzu získali certifikát o jeho splnění. Children Hearings, Setkání se zástupci Skotské vlády Childrens Hearings neboli dětský soud je velice zajímavou a jedinečnou skotskou institucí, kde proškolení soudci z lidu dávají doporučení a návrhy řešení v souvislosti s dětmi a jejich rodinami. Třech rozdílných slyšení se zúčastnil vždy jeden český zástupce. Setkání se zástupci Skotské vlády se odehrálo přímo v budově místního parlamentu. V rámci odpoledne se uskutečnilo šest rozdílných přednášek, které doplňovaly informace, které jsme získaly v průběhu celého týdne. Přednášky byly směřovány především na legislativní změny a úpravy, které v rámci jednotlivých probíhají Představení služeb Amalthey, návrhy pro zářijové setkání v České republice Závěrečný den byl věnován prezentaci Amalthey, o kterou mělo ELC veliký zájem. Informace byly zasazeny do širšího kontextu České republiky a Pardubického kraje. Pozornost byla věnována jak provoznímu zázemí organizace, tak hlavně jednotlivým programům Amalthey Centrum náhradní rodinné péče a Sanace rodiny. Následovala diskuze a návrhy na zářijové workshopy, jenž se zúčastní tři zástupci ze skotského ELC a stejný počet pracovníků ze slovenského Návratu, jenž jsme navštívili v září Shrnutí výstupů ze studijní cesty Cílem setkání českých účastníků bylo shrnout a zrekapitulovat celou studijní cestu a to především po stránce získaných odborných informací. V průběhu celé cesty byly zapisovány poznámky. Z některých setkání však nebyly dosud zkompletovány, proto si skupina rozdělila dílčí úkoly pro zpracování. Jednalo se především o vytvoření zápisů ze setkání, kde byly pouze vybraní členové skupiny. V průběhu cesty bylo získáno velké množství tištěných materiálu. Tyto materiály budou na požádání přístupné či k vypůjčení v knihovně Amalthey Závěreční zhodnocení cesty V rámci závěrečného zhodnocení cesty každý účastník pohovořil o svých naplněných/nenaplněných očekáváních, které měl na začátku cesty, popř. komentoval studijní cestu jiným způsobem. Koordinátorka projektu rozdala zpětnovazební dotazníky, které účastníci vyplnili. Zpracování zpětné vazby je samostatnou přílohou této Zprávy. Skupina se domluvila na společném setkání, které proběhne po zpracování všech výstupů cesty (cca polovina června). Na této schůzce budou rozdány zmiňované výstupy z cesty a především bude hovořeno o navazujících workshopech, které se budou konat na začátku září.

7 5. Partnerství Místní samospráva East Lothian Council (ELC) je jedním ze dvou zahraničních partnerů Amalthey v projektu Communem reddere. V přípravné fázi projektu Amalthea, na základě doporučení Magistrátu Města Pardubic, oslovila East Lothian Council. Výběr této samosprávy nebyl náhodný. Magistrát města Pardubic je partnerským městem East Lothianu. Spolupráce je na velice dobré úrovni, proto došlo k tomuto typu na vznik nového partnerství a zapojení do projektu Communem reddere. East Lothian s navázáním partnerství souhlasil. Komunikace mezi partnery probíhala především díky elektronické poště. Amalthea na základě svého zaměření uzavřela partnerství s odborem péče o dítě a rodinu zastoupeném jejím vedoucím Alanem Rossem. ELC je státní institucí proto je pro Amaltheu přínosné vidět práci s rodinou z pohledu jiného nežli neziskového subjektu. Amalthea a ELC od počátku komunikovali především v souvislosti se společnými aktivitami. Stěžejními jsou dvě návštěvy organizací v rámci niž dochází k výměně know-how. První setkání proběhlo na půdě East Lothianu, kam Amalthea a její čeští partneři vyjeli na přelomu dubna a května Výsledky této cesty jsou zpracovány ve dvou dokumentech. Prvním z nich je tato Zpráva a druhým jsou Výstupy ze studijní cesty, které obsahují podrobné poznámky z jednotlivých dní. V rámci cesty se prohloubilo nejen partnerství mezi organizacemi, ale bylo zjištěny příklady dobré praxe s místním neziskovým sektorem. Zástupci Amalthea navštívili spolupracující organizaci British Association for Adoption and Fostering (BAAF) a setkali se s další NNO Children 1st, která je s ELC propojena i místně. Children 1st sídlí ve stejné budově jako ELC. O spolupráci ELC a Children 1st byl sepsán příklad dobré praxe, který bude použit v publikaci o udržitelném mezisektorovém partnerství organizace Koalice nevládek Pardubicka a je obsažen i ve Výstupech ze studijní cesty. Projekt Communem reddere má tři úrovně partnerství. První z nich je mezi partnery projektu Koalicí nevládek Pardubicka, Daphne ČR, Oblastní charitou Pardubice a Amaltheou. Druhá úroveň je se zahraničními partnery. V případě Amalthey slovenskou nevládní organizací Návrat a skotskou místní samosprávou East Lothian Council. Třetí úroveň partnerství vzniká na společných zahraničních cestách, kam byly v případě cesty do Skotska přizvány dvě zástupkyně Krajského úřadu Pardubického kraje a preventistka kriminality z Městského úřadu Chrudim. V rámci cesty je tedy posilováno nejen partnerství s navštěvovanou organizací, ale i mezi zástupci českých subjektů, kteří se cesty účastní. Spolupráce s ELC i místními partnery je posilována vzájemnou, především elektronickou komunikací. V případě českých partnerů i osobními schůzkami.

8 6. Zhodnocení cesty Cesta byla ze strany účastníků hodnocena jako velice přínosná. Podrobné rozpracování zpětné vazby, kterou poskytli pracovníci Amalthey, českých partnerů, tlumočnice i pracovníci East Lothian Council je k dispozici jako samostatná příloha této Zprávy. Program byl velice dobře připraven a vyvážen. Účastníci z české skupiny měli možnost rozdělení se podle svého zájmu (několik paralelních aktivit, přednášek, návštěv). Partnerství mezi organizacemi bylo utvrzeno, o čemž svědčí i návrhy v jeho dalším pokračování a očekávání od zářijové cesty, kterou absolvují tři zástupci East Lothian Council do České republiky. Projekt Communem reddere je inspirací pro další případné cesty k zahraničním partnerům zabývajících se péčí o ohrožené dítě a rodinu. Cesta proběhla bez organizačních problémů.

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více