Czech Cocktail Competition - CCC 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Cocktail Competition - CCC 2013"

Transkript

1 Obecně Czech Cocktail Competition - CCC 2013 (Pravidla českých koktejlových soutěží CLASSIC České barmanské asociace, o.s.) Platnost pravidel od Pravidla pro pořádání klasických koktejlových soutěží (Czech Cocktail Competition) organizovaných CBA vychází z platných pravidel IBA pro konání světových soutěží (World Cocktail Competition WCC), mají však své odlišnosti a nejsou tedy s pravidly WCC plně identická. Pravidla CCC jsou platná pouze na území ČR. Obsahují základní ustanovení závazná pro všechny soutěže, které CBA organizuje nebo odborně garantuje a které budou formou propozic vždy doplněny dalšími konkrétními upřesněními platnými pro danou soutěž. Soutěž 1. Česká koktejlová soutěž je otevřená členům CBA, IBA, členům JSC CBA a nečlenům pro kategorie JUNIOR a PROFI takto: a. Soutěžícím v kategorii JUNIOR je: člen JSC CBA do 18-ti let, nebo pro člen CBA od 18-ti let, který současně navštěvuje denní studium střední školy s gastronomickým zaměřením, nejvýše však do 20-ti let věku. Člen CBA, který současně navštěvuje denní studium střední školy s gastronomickým zaměřením, může soutěžit jak v kategorii PROFI, tak v JUNIOR, ale musí se před první soutěží v kalendářním roce rozhodnout, v jaké kategorii bude bojovat o body v poháru "Barmana roku CBA". Tuto informaci sdělí em Generálnímu komisaři CBA. nečlen JSC CBA, výhradně do 18-ti let po úhradě startovného, které je uhrazeno v den soutěže před zahájením soutěže určenému zástupci CBA. b. Soutěžícím v kategorii PROFI je: člen CBA, nebo IBA od 18-ti let. nečlen CBA od 18-ti let po úhradě startovného, které je uhrazeno v den soutěže před zahájením soutěže určenému zástupci CBA. Pro kategorii JUNIOR i PROFI dále platí, že všichni členové JSC CBA, CBA a IBA jsou osvobozeni od platby startovného. Odlišné vymezení soutěžících, případně omezení počtu účastníků je možné, ale pouze pokud je specifikace jako součást propozic konkrétní soutěže. 2. CCC je po odborné stránce připravena garantem CBA dle pravidel CCC. Komise koktejlové soutěže má právo odmítnout nebo vyřadit ze soutěže všechny soutěžící, receptury nebo názvy koktejlů, které jsou nepřípustné nebo jsou v rozporu s pravidly, popřípadě soutěžícího za toto porušení penalizovat. 3. Komise CCC je sestavena z certifikovaných komisařů CBA (IBA), případně osobami delegovanými prezidiem CBA. 4. Generální komisař CBA a garant soutěže nejprve před zahájením soutěže kontroluje všechny přihlášené receptury. Soutěžící mohou být kontaktováni, aby opravili přihlášenou recepturu. Soutěžící ale nese sám plnou odpovědnost za přihlášenou recepturu do soutěže. 5. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze tolik receptur, kolik povolují pravidla dané soutěže. Pro každou recepturu musí být řádně vyplněn vstupní (registrační) formulář na stránkách v plném rozsahu včetně aktualizace osobních údajů soutěžícího. 6. Soutěžní receptura musí být nová, nikde nezveřejněná, vlastní s originálním názvem. Případná korektura receptury po uzávěrce přihlášek není možná. 7. Všechny receptury jsou majetkem CBA a partnerů soutěže, bez nároku na honorář v případě jejich zveřejnění, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak. 8. Všechna rozhodnutí komisí během soutěže jsou konečná. Případný protest musí soutěžící podat v den a v místě konání soutěže generálnímu komisaři CBA. 9. Soutěžící mohou vytvořit jakýkoliv míchaný nápoj v těchto kategoriích a s těmito limity: a) Pre Dinner Cocktail (dry nebo medium) max. 2 cl sladké složky za sladkou složku se považuje: likéry, vermuty (kromě Dry), sladká fortifikovaná vína, sladké sekty a ovocné šťávy použití sirupů v této kategorii není dovoleno povolený obsah nápoje 6-10 cl Stránka 1 z 6

2 b) After Dinner Cocktail jako bázi je v této kategorii možno použít likér povolený obsah nápoje 6-10 cl c) Longdrink musí obsahovat min. 8 cl nealkoholické složky povolený obsah nápoje cl d) Fancy Cocktail časový limit pro přípravu nápoje je 7 minut (pouze u této kategorie) množství surovin obsažených v nápoji je 7 (pouze u této kategorie) povolený obsah nápoje 9 44 cl e) Sparkling Cocktail (koktejl se sektem) min. obsah sektu 7 cl povolený obsah nápoje cl Receptury 1. Celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) v soutěžích kategorie Profesionál nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci nápoje. 2. Celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) v soutěžích kategorie Junior nesmí přesáhnout 4cl v jedné porci nápoje. Výjimku tvoří kategorie Pre Dinner Cocktail, kde je povolený obsah alkoholu 5 cl. 3. Receptura musí být uvedena v cl (na celá čísla nebo půl čísla 0,5, 1,5, ); ve střicích, v kapkách (což je nejmenší možná míra), popř. v barové lžíci (BL). 4. Za správnost přihlášené receptury odpovídá soutěžící. V případě, že soutěžící poruší pravidla CCC, propozice pro danou soutěž nebo nesplní-li podmínky kategorie nápoje, bude penalizován 20 trestnými body. 5. Receptura: Musí obsahovat nejméně 2, ale ne více jak 4 alkoholické ingredience. Musí obsahovat alespoň 1 alkoholický nápoj jako bázi v minimálním množství 1 cl (vysvětlení pojmu báze viz níže). další modifikátory: bitters, likéry, vermuty, sirupy apod. Nesmí obsahovat více než 6 surovin (mimo kategorii Fancy Cocktail) včetně střiků a kapek nebo barových lžic. 6. Bází se pro účely CBA a její soutěžní koktejly rozumí destilát s minimálním obsahem alkoholu 37,5% (např. Vodka, Gin, Rum, Tequila, Koňak, Whisky). V kategorii After Dinner Cocktail může být bází i likér. 7. Suroviny musí být odměřovány. K odměřování může být použita jakákoliv oficiálně cejchovaná odměrka s max. obsahem 10 cl. 8. Soutěžící si může zvolit následující způsob přípravy koktejlu nebo jejich kombinaci: přímo do skla v míchací sklenici, džbánu apod. v šejkru v mixéru 9. Soutěžící používá pro přípravu koktejlu své vlastní barmanské vybavení. 10. Soutěžní sklenice používá soutěžící vlastní, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak. Soutěžní sklenice musí odpovídat soutěžní kategorii. Obsah sklenic musí být v rozmezí cl. 11. Sklenky na jednotlivé kategorie budou mít tuto podobu: Pre Dinner i After Dinner Cocktail jakákoliv klasická, čirá (ne barevná) koktejlka V shape na nožce (třeba i se zakřivenou nožkou) Longdrink jakýkoliv HighBall bez nožky, hladký, rovný a třeba i mírně kónický Fancy Cocktail jakékoliv i atypické sklo bez omezení s obsahem max. 44 cl Sparkling Cocktail sektové sklo flétna nebo miska Suroviny 1. Vlastnoručně vyrobené nebo namíchané suroviny, popřípadě více smíchaných surovin počítaných jako jedna nejsou přípustné. 2. Nesmí být použity teplé suroviny. 3. Ovoce, které bude vloženo do nápoje, bude považováno za surovinu pouze v případě, že se bude pomocí mudleru vymačkávat. 4. Použití čerstvě lisované šťávy nad rámec sponzorských nápojů z jakéhokoliv ovoce je povoleno. Příprava čerstvé šťávy může probíhat mimo rámec 15 minutové přípravy před soutěží, ale pod dozorem komisaře. 5. Sprejování (ovlažování) surovin není přípustné. Stránka 2 z 6

3 6. Jakékoliv změny v receptuře v průběhu soutěže nejsou povoleny. Sporné suroviny musí být konzultovány s hlavním komisařem před zahájením soutěže. Rozhodnutí hlavního komisaře je konečné. 7. Soutěžící si zajišťuje všechny suroviny, které nejsou uvedeny v propozicích soutěže (k dispozici), sám na vlastní náklady. Ozdoba 1. Ozdoba musí být připravena pouze v přípravně nebo na soutěžním open baru. Předpřipravené ozdoby budou soutěžícímu odebrány a soutěžící riskuje penalizaci 20 trestnými body. 2. Povolený čas na přípravu ozdoby v přípravně je 15 minut. V případě potřeby může soutěžící pokračovat v přípravě ozdoby nebo její kompletaci v rámci určeného času pro přípravu nápoje na soutěžním open baru. 3. Koktejl musí být ozdoben po namíchání na soutěžním stole. Umístění ozdoby na sklenici před namícháním koktejlu není povoleno. 4. Soutěžící si suroviny na ozdoby zajišťuje sám v dostatečném množství. 5. Potravinová barviva jsou zakázána. 6. Použití květin na ozdobu je povoleno. Nadále však platí zákaz použití omamných, jedovatých či nejedlých květin. 7. Složení ozdoby musí být uvedeno v receptuře v konkrétní podobě, ne jako např. ovocná dekorace, ovocný špíz či ovocný závěs. 8. Doprovodný Snack ke koktejlu v jakékoliv podobě není povolen. 9. Dochucovadla jako jsou: sůl, pepř, cukr, muškátový oříšek, skořice, čokoláda v běžné standardní podobě jsou povoleny. Dále jsou povoleny speciální čokoládové ozdoby, avšak jen ty, které jsou připraveny v přípravně. 10. Standardní dlouhá brčka, krátká brčka, koktejlová napichovátka a míchátka jsou povolena. Logo na nich bude mít vazbu na sponzora soutěže. 11. Všechny sporné ozdoby musí být schváleny komisí CCC před zahájením soutěže. Formát 1. Pořadí soutěžících pro danou soutěž je dáno losem před zahájením soutěže. 2. Soutěžící vystoupí v uniformě asociace nebo organizace, kterou reprezentuje. Nepřípustné jsou trička, krátké rukávy u košile, pantofle, sportovní obuv, jeans, nevhodné módní doplňky, výrazné líčení a extravagantní účesy. Soutěžící je povinen dodržovat hygienické předpisy. 3. V případě jakéhokoliv znehodnocení koktejlu při výrobě nebo transportu do jakostní komise, jejím převrhnutím, rozlitím apod. dojde k dohodě mezi generálním komisařem a soutěžícím tak, aby soutěžící nebyl poškozen a rozhodnutí o nápravě bylo akceptováno oběma stranami. 4. Každý soutěžící má limit pro přípravu 5 porcí koktejlů 6 minut (s výjimkou Fancy Cocktailu) V případě překročení daného limitu bude soutěžící penalizován trestnými body. 5. Trestné body za překročení času budou uděleny takto: za překročení limitu do 1 minuty - 5 trestných bodů za překročení limitu do 2 minut - 10 trestných bodů za překročení limitu do 3 minut - 15 trestných bodů za překročení limitu do 4 a více minut - 20 trestných bodů 6. Dodatečné kladné body nad rámec standardního technického hodnocení, v rozmezí 1 až 10, mohou být soutěžícímu přiděleny za kreativitu, za využití nových trendů nebo za mimořádně kvalitní, progresivní či nadstandardní práci na open baru. Návrh na udělení těchto bodů podává technický komisař. Právo na udělení bodů a rozhodnutí o jejich výši má pouze generální komisař, určený propozicemi pro danou soutěž. Soutěžící 1. Jakmile je soutěžící připraven, musí počkat na pokyn komisaře k zahájení soutěže. Když soutěžící ukončí míchání, obsluha odnese drinky do chuťové komise. 2. Soutěžící musí zůstat na podiu do té doby, než dostane oficiální pokyn k odchodu. 3. Stoly budou následně uklizeny a připraveny na další kolo. 4. Po každém kole se tento postup bude opakovat. 5. V soutěžní části každý soutěžící připraví 5 porcí drinku podle dané receptury. 4 z těchto koktejlů budou odneseny do jakostní komise a pátý koktejl bude umístěn na výstavku. Stránka 3 z 6

4 Komise 1. Pořadatel musí zajistit soutěžní místnost a openbary, místnost pro soutěžící (předpřípravna), přípravnu v dostatečné velikosti pro 4 8 soutěžících, oddělenou místnost pro jakostní komisi v dostatečné velikosti pro 4 6 komisařů s oddělenými stoly pro hodnocení. 2. Technická komise: 3 6 osob dle velikosti soutěže (včetně generálního komisaře CBA nebo jeho zástupce), všichni musí být certifikovaní komisaři CBA nebo IBA. 3. Jakostní komise: 4 8 komisařů (dle velikosti soutěže), minimálně však 4 komisaři, z nichž 2 musí být certifikovaní komisaři CBA nebo IBA. 4. Komise přípravny: 1 4 komisaři (dle velikosti soutěže), z nichž minimálně 1 komisař musí být certifikovaný komisař CBA nebo IBA. 5. Komise sčítací a kontrolní: Minimálně 1 sčítací komisař CBA, kterému mohou asistovat zástupci organizátora soutěže. 6. Garant soutěže: Předseda příslušné územní sekce CBA nebo jím jmenovaný zástupce. Garantem může být v případě vážnosti akce prezident CBA, Viceprezident CBA, Generální komisař CBA nebo jeho zástupce. 7. U komisařů v jakostní i technické komisi platí v průběhu soutěže zákaz používání mobilních telefonů Jakostní komise Hodnotí na základě níže uvedené hodnotící tabulky pro jakostní komisi. Hodnotící komisař zapíše do dané kolonky vždy pouze jedno konkrétní číslo z dané stupnice. Číslo sklenky: CBA NÁZEV SOUTĚŽE bodů 9 bodů 8 bodů VELMI DOBRÝ: 6 bodů 5 bodů DOBRÝ: 4 bodů 3 bodů 2 body CELKOVÝ DOJEM: VZHLED VŮNĚ CHUŤ 8 bodů 17 bodů 7 bodů 16 bodů 6 bodů 15 bodů VELMI DOBRÁ: 5 bodů 4 bodů DOBRÁ: 3 bodů 2 bodů 1 bod VELMI DOBRÁ: 11 bodů 10 bodů DOBRÁ: 8 bodů 7 bodů 5 bodů 7 bodů VELMI DOBRÝ: 5 bodů DOBRÝ: 3 body 1 bod Čitelný podpis komisaře: Číslo komisaře: 1. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším počtem celkových bodů (TOTAL). Do celkového počtu se nezapočítávají body za celkový dojem. Stránka 4 z 6

5 2. V případě rovnosti celkových bodů (TOTAL) rozhoduje: nejprve součet bodů za celkový dojem nápoje, dále součet za chuť nápoje, dále součet za techniku nápoje, dále pak rozhoduje los. Technická komise CBA NÁZEV SOUTĚŽE TECHNICKÁ TABULKA Jméno soutěžícího: skla: Počáteční stav 32 bodů číslo Prezentace lahví a postavení pracoviště nesystémové postavení pracoviště 2 - etiketa nesměřuje k hostům, lahve nejsou prezentovány divákům 1 - přes lahve není vidět na práci barmana 1 - loga skel nesměřují jedním směrem k hostům 2 2. Manipulace s ledem a barovými pomůckami špinavé barmanské nářadí, lžíce na led ponechána v chladiči s ledem 1 - vypadnutý nebo špinavý led, ruce se dotkly ledu 1 - frapování obráceným koncem barové lžíce 1 - upadnutí nebo převržení inventáře, překážení inventáře a médií při práci 1 - nedostatečné množství ledu v míchacím mediu 2 3. Vylévání přebytečné vody ze sklenic, míchací sklenice a šejkru po ochlazení zapomenutí frapování skel a médií 3 - nezcezení vody z média a ze skel před mícháním 1 - málo ledu při frapování (min. ½ obsahu skla) 2 4. Rozlití kapání při odměřování surovin 1 - kapání nebo rozlití při dávkování z médií, vylití nápoje (netěsnící šejkr) 1 5. Příliš nebo nedostatek surovin podle receptu přebytek hotového nápoje pro naplnění sklenic 2 - záměna suroviny nebo použití jiné suroviny než uvádí receptura 3 - není připraveno potřebné množství surovin 3 - nestejné hladinky při naplnění sklenic, špatné odměřování surovin, nestejné hladinky při vylití z prvního míchacího média, nevhodně zvolená velikost skla pro nápoj (příliš velké/malé) 2 6. Úhlednost zdobení (garnýrování) upadnutí dekorace na stůl, neodborná manipulace s dekorací 2 - nestejné složení dekorací, malý počet dekorací 1 - rozpadající se dekorace nebo jejich části 2 - nejedlá dekorace nebo jiné zakázané suroviny 3 - neomyté, nahnilé, znečištěné části dekorace nebo ovoce s nálepkou 3 7. Barmanská technika, zručnost a zkušenost při přípravě nápoje správné zacházení s barmanskými pomůckami 1 - elegance při práci, nepřípustné použití freestylových prvků 1 - odložení uzávěru lahve na stůl, nepoužití chladiče a uzávěru na sekt 2 - špatné dokončení jakéhokoliv úkonu při přípravě nápoje (např. nevložení stébel) 3 - špatné uchopení stébel, opírání lahve o odměrku při dávkování, hlučná práce 1 - převržení skla, lahví, médií, 3 8. Manipulace se sklenicemi špinavé, odřené nebo naprasklé sklenice či odměrky 2 - uchopení sklenice jinde než za spodní třetinu! 1 - použití jiné odměrky než cejchované 3 - převržení prázdné sklenice nebo odměrky 2 9. Celková efektivnost sebejistotu a zručnost při přípravě nápoje, nerozhodnost soutěžícího, špatná organizace práce 1 - znalost, zručnost, zkušenost a zdatnost při přípravě nápoje 2 - jednotlivé kroky míchání v nesprávném pořadí 2 - vzhled soutěžícího, uniforma, obuv, nevhodné šperky, nevhodný účes, žvýkání, 3 - nevhodné chování a vystupování 4 SOUČET STRŽENÝCH BODŮ ZA TECHNIKU CELKEM BODŮ TECHNIKA (32 stržené body) Stránka 5 z 6

6 KLADNÉ BODY kreativita, progresivní, nadstandardní práce, využití nových trendů kladných bodů: Penalizace za nedodržení propozic - nedodržení základních podmínek daných propozicemi soutěže, nebo pravidly CCC Časový limit 6 minut, popř. 7 minut na přípravu nápojů Trestné body za překročení času budou uděleny takto: překročení limitu do 1 minuty - 5 trestných bodů ČAS: překročení limitu do 2 minut - 10 trestných bodů překročení limitu do 3 minut - 15 trestných bodů překročení limitu do 4 a více minut - 20 trestných bodů 20 trestných bodů: Trestné body za překročení času: TRESTNÉ BODY CELKEM: Čitelný podpis komisaře CBA: Před soutěží 1. Pořadatel musí zajistit v dostatečném množství suroviny, které jsou uvedeny v propozicích (k dispozici soutěžícím). Množství surovin musí odpovídat recepturám přihlášeným do soutěže s přiměřenou rezervou. Za případné nedostatky odpovídá v plném rozsahu organizátor (pořadatel soutěže). Kontrola surovin musí proběhnout nejpozději den před zahájením soutěže. V případě, že některé suroviny chybí, ať už z důvodu pozdní dodávky nebo jiných, musí je pořadatel zajistit na vlastní náklady. 2. Pořadatel je povinen zajistit v dostatečném množství hodnotící tabulky pro chuťovou a technickou komisi. 3. Pořadatel zajistí dostatečné množství ledu, v druzích které jsou uvedeny v propozicích. Orientační množství je cca 2kg/soutěžící + 30% rezerva. Soutěž 1. Pořadatel zajistí potřebné odpovídající prostory pro samotnou soutěž. 2. Pořadatel musí zajistit 2-6 open barů (dle velikosti soutěže), které budou postaveny na podiu a z přední strany pokryté ubrusem. Za soutěžními open bary je nutné umístit odkládací stůl pro soutěžící a dostatečné množství stolů s ubrusy pro umístění portfolia potřebného k soutěži. 3. Pořadatel zajistí místnosti pro komise: Pro jakostní komisi striktně oddělenou (je nepřípustné umístění jakostní komise v prostoru, kde probíhá soutěž nebo bezprostředně u ní) oddělené prostřené stoly s židlí pro jednotlivé komisaře se založeným odkládacím talířem, srkacími stébly, minerální vodou a neutralizačními sousty Pro sčítací komisi stůl, židle a zásuvka 220V (není nutné její oddělení od soutěže) Odpočinkovou místnost pro komisaře Tyto místnosti musí být vybaveny nealkoholickými nápoji a kávou. Dále musí být zajištěno občerstvení pro komisaře a v případě potřeby zde musí být možnost servisu obědů pro komisaře. 4. Pořadatel zajistí místnosti pro soutěžící: Šatna a sklad pro soutěžící (adekvátní počtu přihlášených) Přípravna s holými stoly bez židlí, odpadkovými koši a tekoucí vodou 5. Pořadatel zajistí ozvučení soutěže a její moderaci. V případě zájmu o organizaci soutěže musí případný zájemce požádat příslušného předsedu územní sekce CBA, případně prezidenta CBA s jasnou písemnou představou včetně návrhu termínu, který předloží takovou žádost prezidiu CBA ke schválení. Pravidla CCC jsou závazná s platností od Bc. Aleš Svojanovský prezident CBA Stránka 6 z 6

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

TULLAMORE DEW, CLOUD 9, CREATIVE BARTENDERS COMPETITION

TULLAMORE DEW, CLOUD 9, CREATIVE BARTENDERS COMPETITION TULLAMORE DEW, CLOUD 9, CREATIVE BARTENDERS COMPETITION PROPOZICE SOUTĚŽE Pořadatel soutěže: Odborný garant: Hlavní rozhodčí: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň, Česká republika

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

HONEY SE ZÁZVOROVOU LIMONÁDOU

HONEY SE ZÁZVOROVOU LIMONÁDOU HONEY SE ZÁZVOROVOU LIMONÁDOU 4 cl Bohemia Honey 25 cl zázvorové limonády salátová okurka Do vyššího tumbleru přímo na led vložíme plátky okurky, nalijeme Bohemia Honey a dolijeme zázvorovou limonádou.

Více

WORKSHOP PRO ČLENY CBA a JSC CBA - BARMANY varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC. Téma pivo a pivní kultura

WORKSHOP PRO ČLENY CBA a JSC CBA - BARMANY varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC. Téma pivo a pivní kultura varianta A - 27.6.2010-28.6.2010 ŽATEC varianta B - 27.6.2010 ŽATEC Milé členky, vážení členové, Téma pivo a pivní kultura dovolujeme si vás pozvat na skutečně velmi zajímavý a interaktivní workshop, o

Více

10. června 2010. mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (do 21 let)

10. června 2010. mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (do 21 let) kategorie 10. června 2010 mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (do 21 let) soutěž proběhne v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči soutěž je součástí JUNIORSKÉ CARVINGOVÉ EXTRALIGY způsob vyřezávání * soutěž

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

13. června 2013. 11. ročník. mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (do 21 let) soutěž proběhne v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči

13. června 2013. 11. ročník. mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (do 21 let) soutěž proběhne v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči 11. ročník. mezinárodní Mistrovství ČR juniorů v carvingu (do 21 let) soutěž proběhne v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči kategorie způsob vyřezávání * soutěž ve vyřezávání zeleniny a ovoce v limitu 2 hod. na

Více

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015

VÍTĚZ POSTUPUJE DO SOUTĚŽE MORAVSKÝ KUCHAŘ 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV, ŠÍŘAVA 7 a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. VE SPOLUPRÁCI Kuchařské studio Luděk Bil pod záštitou primátora města Přerova Mgr. Vladimíra Puchalského pořádají a srdečně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

bílý rum grenadina gin pomerančový džus suchý vermut grepový džus červený vermut brusinkový džus angostura citronová šťáva cointreau limetová šťáva

bílý rum grenadina gin pomerančový džus suchý vermut grepový džus červený vermut brusinkový džus angostura citronová šťáva cointreau limetová šťáva bílý rum Havana Club Anejo Blanco 1l 3.2 Kč/cl gin Dynybyl Special 1l 2.0 Kč/cl suchý vermut Martini Extra Dry 1l 2.4 Kč/cl červený vermut Cinzano Rosso 1l 1.7 Kč/cl angostura Angostura 5YO 0.7l 8.6 Kč/cl

Více

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola,

Kraj Vysočina a. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, Kraj Vysočina a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE V HUMPOLCI, střední škola, VYHLAŠUJE CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělání OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ ČZA v Humpolci, střední škola, pracoviště Světlá

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu Lázeňská restaurace je umístěna v historicky významné vile Vlasta, postavené, na objednávku majitele pražské velkopekárny Vendelína Máchy, podle projektu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Více

Czech Bartenders Association

Czech Bartenders Association Czech Bartenders Association TISKOVÁ ZPRÁVA KONFERENCE CBA 21.-23.3.2015 Ve dnech 21.-23.3.2015 proběhla v Clarion Congress Hotel Prague**** konference České barmanské asociace, o.s.. Generálním partnerem

Více

Speciální nabídka Slivovic

Speciální nabídka Slivovic Aperitivy 0,05 l Campari 40,- 0,10 l Cinzano (dle nabídky) 40,- 0,10 l Martini (dle nabídky) 40,- 0,20 l Aperoll Spritz (aperoll, prosecco, perlivá voda) 62,- Speciální nabídka Slivovic 0,04 l Fleret Valašská

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ

KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO Junior 2015 MECHANIK SEŘIZOVAČ PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 12. února 2015-1 - PROPOZICE REGIONÁLNÍHO KOLA 12. února 2015 I. Propozice

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

Devatero rad pro začátečníky

Devatero rad pro začátečníky www.alkanie.cz Devatero rad pro začátečníky 1.) Ledu není nikdy dost Pro menší společnost cca 4 lidí stačí mrazák plný sáčků, pro větší je nejlepší koupit třeba u pumpy. Balení 3 kg u stojí 55 Kč. 2.)

Více

Česká Asociace Aikidó. Technický předpis. Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006.

Česká Asociace Aikidó. Technický předpis. Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006. Česká Asociace Aikidó Technický předpis Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006. Prezident ČAA Ředitel TK ČAA Technický předpis České asociace aikidó technický předpis ČAA (dále jen TP ČAA)

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Michal Novák Historie České barmanské asociace a její vliv na současnou barovou scénu Bakalářská práce 2014 Historie České barmanské asociace a její vliv

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

24 Kč 42 Kč / 79 Kč 47 Kč / 91 Kč 47 Kč / 91 Kč

24 Kč 42 Kč / 79 Kč 47 Kč / 91 Kč 47 Kč / 91 Kč NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 0,33 l Limonády (Malinovka, Révona, Arotonic, Kofola) 0,33 l Mošt jablečný 0,75 l Mattoni Grand perlivá 0,33 l Mattoni Grand jemně perlivá,perlivá,neperlivá 0,75 l Aquila Aqualinea

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

THE POSHMAKERS. představují...

THE POSHMAKERS. představují... THE POSHMAKERS představují... PUTTING PEN TO SHAKER 2014 Evropská soutěž barmanů Inspirováno Britskou výstředností, s literárním obratem. www.theposhmakers.com facebook.com/ppts.prague The Poshamakers

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 LE KLUB Tomáš Zeman www.le-klub.cz info@le-klub.cz tel.: 602 449 065 Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 Koncepce LE KLUBu Prostor je možné si pronajmout bez dalších služeb, bez DJ, tematických

Více

Ebene eins. Kapitola 1: Příručka s příkladem prodeje ze dvora Vysvětleno na obchůdku Müllerových Rakousko - Ebene zwei

Ebene eins. Kapitola 1: Příručka s příkladem prodeje ze dvora Vysvětleno na obchůdku Müllerových Rakousko - Ebene zwei Ebene eins Ebene zwei Ebene drei Modul 7: Obchodní» Ebene vierplán a kalkulace Autorka: Sabine E. Wurzer Ebene B. fünf A. Kapitola 1: Příručka s příkladem prodeje ze dvora Vysvětleno na obchůdku Müllerových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

IceWine du Monde 2012

IceWine du Monde 2012 Statut mezinárodní soutěže ledových, slámových a ostatních sladkých vín 2. ročník IceWine du Monde 2012 Lednicko-valtický areál Czech Republic 1. Úvodní ustanovení Cílem mezinárodní soutěže vín IceWine

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

RECEPTY. Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Lahodné koktejly a mléčné koktejly Osvěžující zmrzlina Znamenité polévky Mletí v mini mixeru

RECEPTY. Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Lahodné koktejly a mléčné koktejly Osvěžující zmrzlina Znamenité polévky Mletí v mini mixeru PURE HEALTH RECEPTY Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Lahodné koktejly a mléčné koktejly Osvěžující zmrzlina Znamenité polévky Mletí v mini mixeru Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Vitaminový

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

Klub vojáků v záloze Karlovy Vary, Staromlýnská 31, 362 15 Karlovy Vary Březová; Česká republika (CZ) P R O P O Z I C E

Klub vojáků v záloze Karlovy Vary, Staromlýnská 31, 362 15 Karlovy Vary Březová; Česká republika (CZ) P R O P O Z I C E Klub vojáků v záloze Karlovy Vary, Staromlýnská 31, 362 15 Karlovy Vary Březová; Česká republika (CZ) P R O P O Z I C E 4. ROČNÍKU MISTROVSTVÍ EVROPY VE STŘELECKÉM SOUBOJI DVOJIC Z VELKORÁŽNÉ PISTOLE 31.

Více

Inventář na úseku obsluhy

Inventář na úseku obsluhy Inventář na úseku obsluhy Inventář=předměty používané při obsluze 1. Stolový inventář 2. Sedací inventář 3. Restaurační prádlo 4. Drobný stolní inventář 5. Příbory (kovový inventář) jídelní, překládací

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

Sdělení prezidenta č. 9/2002

Sdělení prezidenta č. 9/2002 Sdělení prezidenta č. 9/2002 A. Závěry ze zasedání prezidia APS ČR č. 10 B. Informace z porady pořadatelů závodů A. Závěry ze zasedání prezidia APS ČR č. 10 konaného dne 16.2.2002 v Humpolci Přítomni :

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŢÁKY BARMANSKÝ

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y 2012 STANOVY NIZOZEMSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace je: Nizozemsko-česká obchodní komora a byla založena v souladu ustanoveními

Více

Slavnostní hostina BANKET

Slavnostní hostina BANKET Slavnostní hostina BANKET Obsah druhy banketů charakteristika banketu dokumentace příprava obsluha příprava jednoho chodu VFSO shrnutí 1. Vyučovací hodina Téma: Banket Charakteristika průběh hostiny se

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe

Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe Příklad účastnice našich kurzů Elišky Vostalové (1994) z HŠ Třebíč, která po kurzech absolvovala několik soutěží. Na nich velmi

Více

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009.

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD WORLD DARTS FEDERATION 15. CZECH Mezinárodní šipkový turnaj OPEN WDF kategorie 3, BDO kategorie B, Zuiderduin Masters Pátek 6. listopadu

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

WORLD Èâm Úãd åyçî êãþä Þ ØÝáÖåØÞ Ùmëàî ÏÖÝ mëöøm éêçãöß ÚÙãäéáÞëØÞ âê Þ Úãî êãþä Þ èúâþā ãyáú ā ãyáú ÅYçî âê Þ Úãî ËmØÚ ÞãÛäçâÖØm ãö ãú ä

WORLD Èâm Úãd åyçî êãþä Þ ØÝáÖåØÞ Ùmëàî ÏÖÝ mëöøm éêçãöß ÚÙãäéáÞëØÞ âê Þ Úãî êãþä Þ èúâþā ãyáú ā ãyáú ÅYçî âê Þ Úãî ËmØÚ ÞãÛäçâÖØm ãö ãú ä WORLD DARTS FEDERATION WORLD 16. CZECH OPEN V ŠIPKÁCH 2010 Bodováno WDF kategorie 2, BDO kategorie B, žebříček pro Zuiderduin Masters, žebříčky IDPA Foundation & Academy Jménem České šipkové organizace

Více

Barmanské dovednosti pro pokročilé

Barmanské dovednosti pro pokročilé O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Barmanské dovednosti pro pokročilé David Smolný Barmanské dovednosti pro pokročilé David Smolný

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO DOMÁCÍ LIMONÁDY

NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO DOMÁCÍ LIMONÁDY NÁPOJOVÝ LÍSTEK PIVO PILSNER URQUELL, ČEPOVANÉ 25 Kč RADEGAST 12, ČEPOVANÉ 18 Kč 30 Kč KOZEL 11, ČEPOVANÉ 15 Kč 25 Kč KOZEL 10, ČEPOVANÉ 12 Kč 20 Kč BIRELL SVĚTLÝ, POLOTMAVÝ, SKLO 0,5L KINGSWOOD APPLE

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

PROPOZICE (Mistr kávy junior)

PROPOZICE (Mistr kávy junior) PROPOZICE (Mistr kávy junior) Název soutěže: Mistr kávy junior - Horeca Pořadatel soutěže: Škola kávy s.r.o. ve spolupráci s CBA Odborný garant soutěže: ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s. Datum: 22.10.2009

Více

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Propozice celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, Wilsonova 405, příspěvková organizace a zřizovatel Jihočeský kraj VYHLAŠUJÍ CELOSTÁTNÍ ODBORNOU SOUTĚŽ žáků oboru vzdělávání 41 55 H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Rodinná restaurace s programem MENU

Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem O NÁS Posláním Férovky je provozování a rozvoj ekonomicky soběstačného sociálního podniku založeného za účelem vytvoření kvalitních pracovních

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

POHÁR TŠ MAESTRO 2014

POHÁR TŠ MAESTRO 2014 POHÁR TŠ MAESTRO 2014 Soutěž PRO-AM profesionálů s amatéry Neděle 7. 12. 2014 od 14:00 Taneční studio DanceHall, Na Strži 40, Praha 4 (vchod z ulice Neveklovská) Kontakt: Kateřina Hrstková, info@tsmaestro.cz,

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více