Czech Cocktail Competition - CCC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Cocktail Competition - CCC 2013"

Transkript

1 Obecně Czech Cocktail Competition - CCC 2013 (Pravidla českých koktejlových soutěží CLASSIC České barmanské asociace, o.s.) Platnost pravidel od Pravidla pro pořádání klasických koktejlových soutěží (Czech Cocktail Competition) organizovaných CBA vychází z platných pravidel IBA pro konání světových soutěží (World Cocktail Competition WCC), mají však své odlišnosti a nejsou tedy s pravidly WCC plně identická. Pravidla CCC jsou platná pouze na území ČR. Obsahují základní ustanovení závazná pro všechny soutěže, které CBA organizuje nebo odborně garantuje a které budou formou propozic vždy doplněny dalšími konkrétními upřesněními platnými pro danou soutěž. Soutěž 1. Česká koktejlová soutěž je otevřená členům CBA, IBA, členům JSC CBA a nečlenům pro kategorie JUNIOR a PROFI takto: a. Soutěžícím v kategorii JUNIOR je: člen JSC CBA do 18-ti let, nebo pro člen CBA od 18-ti let, který současně navštěvuje denní studium střední školy s gastronomickým zaměřením, nejvýše však do 20-ti let věku. Člen CBA, který současně navštěvuje denní studium střední školy s gastronomickým zaměřením, může soutěžit jak v kategorii PROFI, tak v JUNIOR, ale musí se před první soutěží v kalendářním roce rozhodnout, v jaké kategorii bude bojovat o body v poháru "Barmana roku CBA". Tuto informaci sdělí em Generálnímu komisaři CBA. nečlen JSC CBA, výhradně do 18-ti let po úhradě startovného, které je uhrazeno v den soutěže před zahájením soutěže určenému zástupci CBA. b. Soutěžícím v kategorii PROFI je: člen CBA, nebo IBA od 18-ti let. nečlen CBA od 18-ti let po úhradě startovného, které je uhrazeno v den soutěže před zahájením soutěže určenému zástupci CBA. Pro kategorii JUNIOR i PROFI dále platí, že všichni členové JSC CBA, CBA a IBA jsou osvobozeni od platby startovného. Odlišné vymezení soutěžících, případně omezení počtu účastníků je možné, ale pouze pokud je specifikace jako součást propozic konkrétní soutěže. 2. CCC je po odborné stránce připravena garantem CBA dle pravidel CCC. Komise koktejlové soutěže má právo odmítnout nebo vyřadit ze soutěže všechny soutěžící, receptury nebo názvy koktejlů, které jsou nepřípustné nebo jsou v rozporu s pravidly, popřípadě soutěžícího za toto porušení penalizovat. 3. Komise CCC je sestavena z certifikovaných komisařů CBA (IBA), případně osobami delegovanými prezidiem CBA. 4. Generální komisař CBA a garant soutěže nejprve před zahájením soutěže kontroluje všechny přihlášené receptury. Soutěžící mohou být kontaktováni, aby opravili přihlášenou recepturu. Soutěžící ale nese sám plnou odpovědnost za přihlášenou recepturu do soutěže. 5. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze tolik receptur, kolik povolují pravidla dané soutěže. Pro každou recepturu musí být řádně vyplněn vstupní (registrační) formulář na stránkách v plném rozsahu včetně aktualizace osobních údajů soutěžícího. 6. Soutěžní receptura musí být nová, nikde nezveřejněná, vlastní s originálním názvem. Případná korektura receptury po uzávěrce přihlášek není možná. 7. Všechny receptury jsou majetkem CBA a partnerů soutěže, bez nároku na honorář v případě jejich zveřejnění, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak. 8. Všechna rozhodnutí komisí během soutěže jsou konečná. Případný protest musí soutěžící podat v den a v místě konání soutěže generálnímu komisaři CBA. 9. Soutěžící mohou vytvořit jakýkoliv míchaný nápoj v těchto kategoriích a s těmito limity: a) Pre Dinner Cocktail (dry nebo medium) max. 2 cl sladké složky za sladkou složku se považuje: likéry, vermuty (kromě Dry), sladká fortifikovaná vína, sladké sekty a ovocné šťávy použití sirupů v této kategorii není dovoleno povolený obsah nápoje 6-10 cl Stránka 1 z 6

2 b) After Dinner Cocktail jako bázi je v této kategorii možno použít likér povolený obsah nápoje 6-10 cl c) Longdrink musí obsahovat min. 8 cl nealkoholické složky povolený obsah nápoje cl d) Fancy Cocktail časový limit pro přípravu nápoje je 7 minut (pouze u této kategorie) množství surovin obsažených v nápoji je 7 (pouze u této kategorie) povolený obsah nápoje 9 44 cl e) Sparkling Cocktail (koktejl se sektem) min. obsah sektu 7 cl povolený obsah nápoje cl Receptury 1. Celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) v soutěžích kategorie Profesionál nesmí přesáhnout 7cl v jedné porci nápoje. 2. Celkový obsah alkoholu (alkoholických složek) v soutěžích kategorie Junior nesmí přesáhnout 4cl v jedné porci nápoje. Výjimku tvoří kategorie Pre Dinner Cocktail, kde je povolený obsah alkoholu 5 cl. 3. Receptura musí být uvedena v cl (na celá čísla nebo půl čísla 0,5, 1,5, ); ve střicích, v kapkách (což je nejmenší možná míra), popř. v barové lžíci (BL). 4. Za správnost přihlášené receptury odpovídá soutěžící. V případě, že soutěžící poruší pravidla CCC, propozice pro danou soutěž nebo nesplní-li podmínky kategorie nápoje, bude penalizován 20 trestnými body. 5. Receptura: Musí obsahovat nejméně 2, ale ne více jak 4 alkoholické ingredience. Musí obsahovat alespoň 1 alkoholický nápoj jako bázi v minimálním množství 1 cl (vysvětlení pojmu báze viz níže). další modifikátory: bitters, likéry, vermuty, sirupy apod. Nesmí obsahovat více než 6 surovin (mimo kategorii Fancy Cocktail) včetně střiků a kapek nebo barových lžic. 6. Bází se pro účely CBA a její soutěžní koktejly rozumí destilát s minimálním obsahem alkoholu 37,5% (např. Vodka, Gin, Rum, Tequila, Koňak, Whisky). V kategorii After Dinner Cocktail může být bází i likér. 7. Suroviny musí být odměřovány. K odměřování může být použita jakákoliv oficiálně cejchovaná odměrka s max. obsahem 10 cl. 8. Soutěžící si může zvolit následující způsob přípravy koktejlu nebo jejich kombinaci: přímo do skla v míchací sklenici, džbánu apod. v šejkru v mixéru 9. Soutěžící používá pro přípravu koktejlu své vlastní barmanské vybavení. 10. Soutěžní sklenice používá soutěžící vlastní, pokud pravidla soutěže nestanoví jinak. Soutěžní sklenice musí odpovídat soutěžní kategorii. Obsah sklenic musí být v rozmezí cl. 11. Sklenky na jednotlivé kategorie budou mít tuto podobu: Pre Dinner i After Dinner Cocktail jakákoliv klasická, čirá (ne barevná) koktejlka V shape na nožce (třeba i se zakřivenou nožkou) Longdrink jakýkoliv HighBall bez nožky, hladký, rovný a třeba i mírně kónický Fancy Cocktail jakékoliv i atypické sklo bez omezení s obsahem max. 44 cl Sparkling Cocktail sektové sklo flétna nebo miska Suroviny 1. Vlastnoručně vyrobené nebo namíchané suroviny, popřípadě více smíchaných surovin počítaných jako jedna nejsou přípustné. 2. Nesmí být použity teplé suroviny. 3. Ovoce, které bude vloženo do nápoje, bude považováno za surovinu pouze v případě, že se bude pomocí mudleru vymačkávat. 4. Použití čerstvě lisované šťávy nad rámec sponzorských nápojů z jakéhokoliv ovoce je povoleno. Příprava čerstvé šťávy může probíhat mimo rámec 15 minutové přípravy před soutěží, ale pod dozorem komisaře. 5. Sprejování (ovlažování) surovin není přípustné. Stránka 2 z 6

3 6. Jakékoliv změny v receptuře v průběhu soutěže nejsou povoleny. Sporné suroviny musí být konzultovány s hlavním komisařem před zahájením soutěže. Rozhodnutí hlavního komisaře je konečné. 7. Soutěžící si zajišťuje všechny suroviny, které nejsou uvedeny v propozicích soutěže (k dispozici), sám na vlastní náklady. Ozdoba 1. Ozdoba musí být připravena pouze v přípravně nebo na soutěžním open baru. Předpřipravené ozdoby budou soutěžícímu odebrány a soutěžící riskuje penalizaci 20 trestnými body. 2. Povolený čas na přípravu ozdoby v přípravně je 15 minut. V případě potřeby může soutěžící pokračovat v přípravě ozdoby nebo její kompletaci v rámci určeného času pro přípravu nápoje na soutěžním open baru. 3. Koktejl musí být ozdoben po namíchání na soutěžním stole. Umístění ozdoby na sklenici před namícháním koktejlu není povoleno. 4. Soutěžící si suroviny na ozdoby zajišťuje sám v dostatečném množství. 5. Potravinová barviva jsou zakázána. 6. Použití květin na ozdobu je povoleno. Nadále však platí zákaz použití omamných, jedovatých či nejedlých květin. 7. Složení ozdoby musí být uvedeno v receptuře v konkrétní podobě, ne jako např. ovocná dekorace, ovocný špíz či ovocný závěs. 8. Doprovodný Snack ke koktejlu v jakékoliv podobě není povolen. 9. Dochucovadla jako jsou: sůl, pepř, cukr, muškátový oříšek, skořice, čokoláda v běžné standardní podobě jsou povoleny. Dále jsou povoleny speciální čokoládové ozdoby, avšak jen ty, které jsou připraveny v přípravně. 10. Standardní dlouhá brčka, krátká brčka, koktejlová napichovátka a míchátka jsou povolena. Logo na nich bude mít vazbu na sponzora soutěže. 11. Všechny sporné ozdoby musí být schváleny komisí CCC před zahájením soutěže. Formát 1. Pořadí soutěžících pro danou soutěž je dáno losem před zahájením soutěže. 2. Soutěžící vystoupí v uniformě asociace nebo organizace, kterou reprezentuje. Nepřípustné jsou trička, krátké rukávy u košile, pantofle, sportovní obuv, jeans, nevhodné módní doplňky, výrazné líčení a extravagantní účesy. Soutěžící je povinen dodržovat hygienické předpisy. 3. V případě jakéhokoliv znehodnocení koktejlu při výrobě nebo transportu do jakostní komise, jejím převrhnutím, rozlitím apod. dojde k dohodě mezi generálním komisařem a soutěžícím tak, aby soutěžící nebyl poškozen a rozhodnutí o nápravě bylo akceptováno oběma stranami. 4. Každý soutěžící má limit pro přípravu 5 porcí koktejlů 6 minut (s výjimkou Fancy Cocktailu) V případě překročení daného limitu bude soutěžící penalizován trestnými body. 5. Trestné body za překročení času budou uděleny takto: za překročení limitu do 1 minuty - 5 trestných bodů za překročení limitu do 2 minut - 10 trestných bodů za překročení limitu do 3 minut - 15 trestných bodů za překročení limitu do 4 a více minut - 20 trestných bodů 6. Dodatečné kladné body nad rámec standardního technického hodnocení, v rozmezí 1 až 10, mohou být soutěžícímu přiděleny za kreativitu, za využití nových trendů nebo za mimořádně kvalitní, progresivní či nadstandardní práci na open baru. Návrh na udělení těchto bodů podává technický komisař. Právo na udělení bodů a rozhodnutí o jejich výši má pouze generální komisař, určený propozicemi pro danou soutěž. Soutěžící 1. Jakmile je soutěžící připraven, musí počkat na pokyn komisaře k zahájení soutěže. Když soutěžící ukončí míchání, obsluha odnese drinky do chuťové komise. 2. Soutěžící musí zůstat na podiu do té doby, než dostane oficiální pokyn k odchodu. 3. Stoly budou následně uklizeny a připraveny na další kolo. 4. Po každém kole se tento postup bude opakovat. 5. V soutěžní části každý soutěžící připraví 5 porcí drinku podle dané receptury. 4 z těchto koktejlů budou odneseny do jakostní komise a pátý koktejl bude umístěn na výstavku. Stránka 3 z 6

4 Komise 1. Pořadatel musí zajistit soutěžní místnost a openbary, místnost pro soutěžící (předpřípravna), přípravnu v dostatečné velikosti pro 4 8 soutěžících, oddělenou místnost pro jakostní komisi v dostatečné velikosti pro 4 6 komisařů s oddělenými stoly pro hodnocení. 2. Technická komise: 3 6 osob dle velikosti soutěže (včetně generálního komisaře CBA nebo jeho zástupce), všichni musí být certifikovaní komisaři CBA nebo IBA. 3. Jakostní komise: 4 8 komisařů (dle velikosti soutěže), minimálně však 4 komisaři, z nichž 2 musí být certifikovaní komisaři CBA nebo IBA. 4. Komise přípravny: 1 4 komisaři (dle velikosti soutěže), z nichž minimálně 1 komisař musí být certifikovaný komisař CBA nebo IBA. 5. Komise sčítací a kontrolní: Minimálně 1 sčítací komisař CBA, kterému mohou asistovat zástupci organizátora soutěže. 6. Garant soutěže: Předseda příslušné územní sekce CBA nebo jím jmenovaný zástupce. Garantem může být v případě vážnosti akce prezident CBA, Viceprezident CBA, Generální komisař CBA nebo jeho zástupce. 7. U komisařů v jakostní i technické komisi platí v průběhu soutěže zákaz používání mobilních telefonů Jakostní komise Hodnotí na základě níže uvedené hodnotící tabulky pro jakostní komisi. Hodnotící komisař zapíše do dané kolonky vždy pouze jedno konkrétní číslo z dané stupnice. Číslo sklenky: CBA NÁZEV SOUTĚŽE bodů 9 bodů 8 bodů VELMI DOBRÝ: 6 bodů 5 bodů DOBRÝ: 4 bodů 3 bodů 2 body CELKOVÝ DOJEM: VZHLED VŮNĚ CHUŤ 8 bodů 17 bodů 7 bodů 16 bodů 6 bodů 15 bodů VELMI DOBRÁ: 5 bodů 4 bodů DOBRÁ: 3 bodů 2 bodů 1 bod VELMI DOBRÁ: 11 bodů 10 bodů DOBRÁ: 8 bodů 7 bodů 5 bodů 7 bodů VELMI DOBRÝ: 5 bodů DOBRÝ: 3 body 1 bod Čitelný podpis komisaře: Číslo komisaře: 1. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším počtem celkových bodů (TOTAL). Do celkového počtu se nezapočítávají body za celkový dojem. Stránka 4 z 6

5 2. V případě rovnosti celkových bodů (TOTAL) rozhoduje: nejprve součet bodů za celkový dojem nápoje, dále součet za chuť nápoje, dále součet za techniku nápoje, dále pak rozhoduje los. Technická komise CBA NÁZEV SOUTĚŽE TECHNICKÁ TABULKA Jméno soutěžícího: skla: Počáteční stav 32 bodů číslo Prezentace lahví a postavení pracoviště nesystémové postavení pracoviště 2 - etiketa nesměřuje k hostům, lahve nejsou prezentovány divákům 1 - přes lahve není vidět na práci barmana 1 - loga skel nesměřují jedním směrem k hostům 2 2. Manipulace s ledem a barovými pomůckami špinavé barmanské nářadí, lžíce na led ponechána v chladiči s ledem 1 - vypadnutý nebo špinavý led, ruce se dotkly ledu 1 - frapování obráceným koncem barové lžíce 1 - upadnutí nebo převržení inventáře, překážení inventáře a médií při práci 1 - nedostatečné množství ledu v míchacím mediu 2 3. Vylévání přebytečné vody ze sklenic, míchací sklenice a šejkru po ochlazení zapomenutí frapování skel a médií 3 - nezcezení vody z média a ze skel před mícháním 1 - málo ledu při frapování (min. ½ obsahu skla) 2 4. Rozlití kapání při odměřování surovin 1 - kapání nebo rozlití při dávkování z médií, vylití nápoje (netěsnící šejkr) 1 5. Příliš nebo nedostatek surovin podle receptu přebytek hotového nápoje pro naplnění sklenic 2 - záměna suroviny nebo použití jiné suroviny než uvádí receptura 3 - není připraveno potřebné množství surovin 3 - nestejné hladinky při naplnění sklenic, špatné odměřování surovin, nestejné hladinky při vylití z prvního míchacího média, nevhodně zvolená velikost skla pro nápoj (příliš velké/malé) 2 6. Úhlednost zdobení (garnýrování) upadnutí dekorace na stůl, neodborná manipulace s dekorací 2 - nestejné složení dekorací, malý počet dekorací 1 - rozpadající se dekorace nebo jejich části 2 - nejedlá dekorace nebo jiné zakázané suroviny 3 - neomyté, nahnilé, znečištěné části dekorace nebo ovoce s nálepkou 3 7. Barmanská technika, zručnost a zkušenost při přípravě nápoje správné zacházení s barmanskými pomůckami 1 - elegance při práci, nepřípustné použití freestylových prvků 1 - odložení uzávěru lahve na stůl, nepoužití chladiče a uzávěru na sekt 2 - špatné dokončení jakéhokoliv úkonu při přípravě nápoje (např. nevložení stébel) 3 - špatné uchopení stébel, opírání lahve o odměrku při dávkování, hlučná práce 1 - převržení skla, lahví, médií, 3 8. Manipulace se sklenicemi špinavé, odřené nebo naprasklé sklenice či odměrky 2 - uchopení sklenice jinde než za spodní třetinu! 1 - použití jiné odměrky než cejchované 3 - převržení prázdné sklenice nebo odměrky 2 9. Celková efektivnost sebejistotu a zručnost při přípravě nápoje, nerozhodnost soutěžícího, špatná organizace práce 1 - znalost, zručnost, zkušenost a zdatnost při přípravě nápoje 2 - jednotlivé kroky míchání v nesprávném pořadí 2 - vzhled soutěžícího, uniforma, obuv, nevhodné šperky, nevhodný účes, žvýkání, 3 - nevhodné chování a vystupování 4 SOUČET STRŽENÝCH BODŮ ZA TECHNIKU CELKEM BODŮ TECHNIKA (32 stržené body) Stránka 5 z 6

6 KLADNÉ BODY kreativita, progresivní, nadstandardní práce, využití nových trendů kladných bodů: Penalizace za nedodržení propozic - nedodržení základních podmínek daných propozicemi soutěže, nebo pravidly CCC Časový limit 6 minut, popř. 7 minut na přípravu nápojů Trestné body za překročení času budou uděleny takto: překročení limitu do 1 minuty - 5 trestných bodů ČAS: překročení limitu do 2 minut - 10 trestných bodů překročení limitu do 3 minut - 15 trestných bodů překročení limitu do 4 a více minut - 20 trestných bodů 20 trestných bodů: Trestné body za překročení času: TRESTNÉ BODY CELKEM: Čitelný podpis komisaře CBA: Před soutěží 1. Pořadatel musí zajistit v dostatečném množství suroviny, které jsou uvedeny v propozicích (k dispozici soutěžícím). Množství surovin musí odpovídat recepturám přihlášeným do soutěže s přiměřenou rezervou. Za případné nedostatky odpovídá v plném rozsahu organizátor (pořadatel soutěže). Kontrola surovin musí proběhnout nejpozději den před zahájením soutěže. V případě, že některé suroviny chybí, ať už z důvodu pozdní dodávky nebo jiných, musí je pořadatel zajistit na vlastní náklady. 2. Pořadatel je povinen zajistit v dostatečném množství hodnotící tabulky pro chuťovou a technickou komisi. 3. Pořadatel zajistí dostatečné množství ledu, v druzích které jsou uvedeny v propozicích. Orientační množství je cca 2kg/soutěžící + 30% rezerva. Soutěž 1. Pořadatel zajistí potřebné odpovídající prostory pro samotnou soutěž. 2. Pořadatel musí zajistit 2-6 open barů (dle velikosti soutěže), které budou postaveny na podiu a z přední strany pokryté ubrusem. Za soutěžními open bary je nutné umístit odkládací stůl pro soutěžící a dostatečné množství stolů s ubrusy pro umístění portfolia potřebného k soutěži. 3. Pořadatel zajistí místnosti pro komise: Pro jakostní komisi striktně oddělenou (je nepřípustné umístění jakostní komise v prostoru, kde probíhá soutěž nebo bezprostředně u ní) oddělené prostřené stoly s židlí pro jednotlivé komisaře se založeným odkládacím talířem, srkacími stébly, minerální vodou a neutralizačními sousty Pro sčítací komisi stůl, židle a zásuvka 220V (není nutné její oddělení od soutěže) Odpočinkovou místnost pro komisaře Tyto místnosti musí být vybaveny nealkoholickými nápoji a kávou. Dále musí být zajištěno občerstvení pro komisaře a v případě potřeby zde musí být možnost servisu obědů pro komisaře. 4. Pořadatel zajistí místnosti pro soutěžící: Šatna a sklad pro soutěžící (adekvátní počtu přihlášených) Přípravna s holými stoly bez židlí, odpadkovými koši a tekoucí vodou 5. Pořadatel zajistí ozvučení soutěže a její moderaci. V případě zájmu o organizaci soutěže musí případný zájemce požádat příslušného předsedu územní sekce CBA, případně prezidenta CBA s jasnou písemnou představou včetně návrhu termínu, který předloží takovou žádost prezidiu CBA ke schválení. Pravidla CCC jsou závazná s platností od Bc. Aleš Svojanovský prezident CBA Stránka 6 z 6

CZECH FLAIR COMPETITION CFC

CZECH FLAIR COMPETITION CFC CZECH FLAIR COMPETITION CFC (Pravidla Českých koktejlových soutěží FLAIR - České barmanské asociace, o.s.) Platnost pravidel od 1.1.2013 Soutěž 1. Pravidla pro konání CFC vycházejí z platných pravidel

Více

Pravidla Junior Cocktail Competition - JCC 2016. Česká barmanská asociace

Pravidla Junior Cocktail Competition - JCC 2016. Česká barmanská asociace Roman Uhlíř 8. prosince 2015-1 - Pravidla Junior Cocktail Competition - JCC 2016 (CBA) Tyto pravidla jsou platná na území ČR s účinností od 1.1.2016. Obsahují základní ustanovení závazná pro všechny soutěže,

Více

RADEGAST BIRELL CUP 2009

RADEGAST BIRELL CUP 2009 Váţení přátelé, ředitel Střední školy potravinářské a sluţeb Brno, pan MVDr. Ladislav Černý vyhlašuje 8. ROČNÍK SOUTĚŢE JUNIORŮ A ELITE VE ZNALOSTECH O PIVU, V ČEPOVÁNÍ A SERVISU PIVA A V MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ

Více

> PRVNÍ REPUBLIKA < STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Dr. Beneše 413 290 01 PODĚBRADY

> PRVNÍ REPUBLIKA < STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Dr. Beneše 413 290 01 PODĚBRADY STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Dr. Beneše 413 290 01 PODĚBRADY vyhlašuje mezinárodní gastronomické soutěže pro žáky středních odborných učilišť v oborech kuchař, číšník, cukrář, barman

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory Západočeské

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. www.pivniklub.cz Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR www.pivniklub.cz, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o.

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. května 2016 Orea Hotel Voroněž **** Křížkovského 47, 603 73 Brno PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2016 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři: Gastronomický

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

8.- 9. 2. 2013 Praha kdy, způsob vyřezávání. účastnící splní podmínky Carvingové Akademie pro získání mezinárodního certifikátu IES London

8.- 9. 2. 2013 Praha kdy, způsob vyřezávání. účastnící splní podmínky Carvingové Akademie pro získání mezinárodního certifikátu IES London TOP CARVING TRIATLON "ŘEZBÁŘSKÝ TROJBOJ" kategorie 1.část Dýně 8.- 9. 2. 2013 Praha kdy, způsob vyřezávání 1.den - na místě 2.část Kytice 2.den - na místě 3.část Meloun 2.den - na místě * účastník musí

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. března 2015 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, 190 00 Praha PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2015 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři:

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ POHÁR Vážení přátelé, ředitel Střední školy potravinářské a služeb Brno, pan MVDr. Ladislav Černý vyhlašuje soutěž 8. ročník mezinárodní soutěže juniorů do 21 let v nápojové gastronomii, sommelierů a barmanů

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/11 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín kategorie způsob vyřezávání * soutěţ ve vyřezávání vodních a cukrových melounů na místě v limitu - (31.7-2.8.) A MISTROVSTVÍ

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRODEJ CIMA A (certifikační schéma PCA 5/2015) funkce obchodník - prodejce

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRODEJ CIMA A (certifikační schéma PCA 5/2015) funkce obchodník - prodejce Český institut pro marketing, o.s. QP 75-01-07 ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRODEJ CIMA A (certifikační schéma PCA 5/2015) funkce obchodník - prodejce Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Pátek 11. dubna 2014 14:00-17:00 příjezd členů CBA a check-in v

Více

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015 Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015 1. Poslání a cíl Soutěže Statut soutěže Posláním Soutěže je zvýšit odbornou úroveň a systémově řešit vinařské soutěže moravských a českých vín na území České republiky.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

SOUTĚŽNÍ ŘÁD veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších

Více

PILOTNÍ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH OBLASTECH SEKTORU SLUŽEB STŘEDNÍ ŠKOLY POTRAVINÁŘSKÉ VE SMIŘICÍCH FLAMBOVÁNÍ MOUČNÍKŮ

PILOTNÍ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH OBLASTECH SEKTORU SLUŽEB STŘEDNÍ ŠKOLY POTRAVINÁŘSKÉ VE SMIŘICÍCH FLAMBOVÁNÍ MOUČNÍKŮ FLAMBOVÁNÍ MOUČNÍKŮ CO JE TO FLAMBOVÁNÍ Flambování pochází z francouzského slova flamber neboli hořet. Flambování patří mezi méně tradiční, ale zato velmi efektivní způsob úpravy pokrmů pomocí hořícího

Více

Sportovní a technická pravidla 2016

Sportovní a technická pravidla 2016 h Sportovní a technická pravidla 2016 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

Obsah. Vodka Paloma... 14. Jarrichata... 15. Mandarin Sunrise... 16. Fresca Limon... 17. Pink Passion... 18. El Capitano... 21. Cuba Libre...

Obsah. Vodka Paloma... 14. Jarrichata... 15. Mandarin Sunrise... 16. Fresca Limon... 17. Pink Passion... 18. El Capitano... 21. Cuba Libre... MEX-IT UP TM S TEQUILOU Tequilindo... 3 Bandido... 4 Batanga... 5 Paloma... 6 Charro Negro... 7 Viejo Amigo... 8 Marjarritas... 9 Jarriloco TM... 10 Fire & Lime...11 Pomegranate Grapefruit... 12 Obsah

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce IV. Všeobecný řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Výkonný výbor 3. Dozorčí komise 4. Funkce jmenované VV 5. Vyúčtování dotací ČFK 6. Úleva

Více

ŘÁD ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. pro vyhodnocení výzvy k podání nabídky kupní ceny

ŘÁD ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. pro vyhodnocení výzvy k podání nabídky kupní ceny ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 12 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém

Více

Míchané nápoje. Petr Krpec

Míchané nápoje. Petr Krpec Míchané nápoje Petr Krpec Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem mé práce je přiblížit široké i odborné veřejnosti základní suroviny, které se k míchání nápojů používají, náčiní, se kterým

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

BARMANSTVÍ VÝUKOVÝ TEXT

BARMANSTVÍ VÝUKOVÝ TEXT MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ BARMANSTVÍ VÝUKOVÝ TEXT Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Dana Gotthardová

Více

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9)

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9) Soutěžní řád Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014 Strana 1 (celkem 9) Preambule Rodea organizovaná Westerners International-CZ, Rodeo Corralem, p.s. (dále jen RC) jsou

Více

PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH HOSTIN

PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH HOSTIN PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH HOSTIN ROZDĚLENÍ SPOLEČENSKO-GASTRONOMICKÝCH AKCÍ Podle společenského účelu hostiny pořádané státními orgány a institucemi hostiny pořádáné výrobními a obchodními podniky a organizacemi

Více

Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt

Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt Příloha č. 1 (Zásady pro udělování a užívání značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ) 1/5 A. Kritéria pro výrobce: Certifikační kritéria pro značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 1) Místní subjekt a)

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název zakázky: Komplexní realizace výstavního stánku regionálních potravin a zajištění souvisejícího doprovodného programu na výstavě Země živitelka

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

JEDNOTNÝ OBECNÝ MANUÁL pro soutěže odborných dovedností

JEDNOTNÝ OBECNÝ MANUÁL pro soutěže odborných dovedností JEDNOTNÝ OBECNÝ MANUÁL pro soutěže odborných dovedností Základní ustanovení 1) Soutěž je určena žákům 3. ročníků vybraných učebních oborů autoelektrikář, automechanik, instalatér, klempíř strojírenská

Více

Prague Wine Trophy 2011

Prague Wine Trophy 2011 1. Organizátor soutěže Soutěž organizuje ing. Jindřich Dušek, vydavatel časopisu Víno Revue. Pořadatel soutěže Ing. Jindřich Dušek U Háje 1700, 252 63 Roztoky u Prahy IČ: 45 84 11 61, DIČ: CZ 64 01 25

Více

Ceník svateb a soukromých akcí na rok 2015

Ceník svateb a soukromých akcí na rok 2015 Ceník svateb a soukromých akcí na rok 2015 Základní ceny Název Cena Standard 12:00-1:00 Tříchodový oběd + Odpolední raut + Pozdní večeře + All Inclusive Dospělý Dítě 4-12 let Dítě 0-3 roky bez nároku na

Více

STATUT. nominačního předkola Národní soutěže vín. slovácké vinařské podoblasti

STATUT. nominačního předkola Národní soutěže vín. slovácké vinařské podoblasti STATUT nominačního předkola Národní soutěže vín 1. Úvodní ustanovení slovácké vinařské podoblasti 2010 Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín s původem ve slovácké vinařské podoblasti.

Více

PROPOZICE junior classic

PROPOZICE junior classic PROPOZICE junior classic Název soutěže: X. METELKA AUSTERLITZ CUP 2010 Pořadatel soutěže: Odborný garant soutěže: Česká barmanská asociace společně s firmou Milan Metelka výrobce likérů a ISŠ Slavkov u

Více

WELLNESS HOTEL FRYMBURK SUMMER BARTENDER S CUP 2011

WELLNESS HOTEL FRYMBURK SUMMER BARTENDER S CUP 2011 mediální partner Jen odvážní se zúčastní jedinečné barmanské soutěže pro barmany pracující za barovým pultem. WELLNESS HOTEL FRYMBURK SUMMER BARTENDER S CUP 2011 úterý 23. srpen 2011 MÍSTO KONÁNÍ: WELLNESS

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015)

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Propozice závodu (Česká Kamenice, 23.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body

Více

Svatební průvodce 2016

Svatební průvodce 2016 Svatební průvodce 2016 Jana Cáblová Zámecká restaurace Štáblovice www.facebook.com/zameckarestauracestablovice www.stablovice.cz Vážení budoucí novomanželé, jako každý rok, tak i letos jsme pro Vás, věrni

Více

TULLAMORE DEW, CLOUD 9, CREATIVE BARTENDERS COMPETITION

TULLAMORE DEW, CLOUD 9, CREATIVE BARTENDERS COMPETITION TULLAMORE DEW, CLOUD 9, CREATIVE BARTENDERS COMPETITION PROPOZICE SOUTĚŽE Pořadatel soutěže: Odborný garant: Hlavní rozhodčí: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň, Česká republika

Více

Dražební rok. USNESENÍ

Dražební rok. USNESENÍ Dražební rok. USNESENÍ 34E 14/2013-82 Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl soudkyní JUDr. Blankou Pazderovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné: Městská část Praha 1, IČ: 00063410 se sídlem Praha 1, Vodičkova

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

Žádost o udělení značky - certifikace

Žádost o udělení značky - certifikace Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Žádost o udělení značky - certifikace VYSOČINA regionální produkt včetně příloh A-D (Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální

Více

Hotel International, Best Western, Husova 16, Brno

Hotel International, Best Western, Husova 16, Brno PROPOZICE (junior) Název soutěže: Brněnský šejkr Monin Cup 2009 15. ročník soutěže Pořadatel soutěže: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., Bosonožská 9, Brno Hotelová škola,s.r.o., Bosonožská 9, Brno

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Vnitřní řád školní družiny čl. 1 Obecná ustanovení školní družiny 1. Školní družina je školské zařízení

Více

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI PROPOZICE krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI LIBERECKÝ KRAJ Liberec 4. - 5. èervna 2009 Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás pozdravil při příležitosti konání

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014 Českomoravská asociace motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014 PŘÍLOHA MX_2 MEZINÁRODNÍ/NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VERZE 2014 Oficiální dokument Českomoravské asociace motocyklového

Více

Vlekový wakeboarding a wakeskating

Vlekový wakeboarding a wakeskating Pravidla 2014 Vlekový wakeboarding a wakeskating Vypracováno na základě světových pravidel CWWC Datum vydání: 20. Února 2011 Přeložil: Water Sports s.r.o. Úpravy pro ČR: Water Sports s.r.o. Michal Urban

Více

XXI. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí XI. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů

XXI. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí XI. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů XXI. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí XI. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů 14. 4. 2016 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové pořádá AKC ČR

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Tento řád je zpracován podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování. 1.

Více

Možnosti uplatnění koncepce tematických barů na trhu pohostinských služeb v České republice

Možnosti uplatnění koncepce tematických barů na trhu pohostinských služeb v České republice Možnosti uplatnění koncepce tematických barů na trhu pohostinských služeb v České republice Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace

Více

Nabídka platí od 1. 02. 2010 do 28. 2. 2010

Nabídka platí od 1. 02. 2010 do 28. 2. 2010 VÁM NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ VHODNÝ PRO GASTRO Únor 2010 Nabídka platí od 1. 02. 2010 do 28. 2. 2010 185,47 362,55 154,55 302,13 Stará myslivecká 0,2 l Stará myslivecká 1,0 l Stará myslivecká Premium

Více

Propozice. Oblastního kola. cyklistů

Propozice. Oblastního kola. cyklistů Propozice Oblastního kola Oblastní kolo Dopravní soutěže Dopravní mladých soutěže cyklistů mladých pro žáky cyklistů ve věku 10-16 let Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec 3. května 2016 1 1. Vyhlašovatel

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou platností. OBSAH Část I. Organizační

Více

Pravidla EPA II (Electric Polystyren Aircombat)

Pravidla EPA II (Electric Polystyren Aircombat) Pravidla EPA II (Electric Polystyren Aircombat) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Následující pravidla jsou sestavena a šířena»radou EPA«složenou z náčelníků aktivních letek (skvadron) a není možné je měnit bez jejího

Více

Czech SILESIA BC 2012

Czech SILESIA BC 2012 Czech SILESIA BC 2012 2.ROČNÍK Propozice Turnaje ( verze č.1 / platnost od 1.2.2012 ) Pořadatel turnaje : Občanské sdružení BOWLING CZECH SILESIA Partner turnaje : Amaterská Bowlingová Liga (ABL) www.ablweb.cz

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU ZNOJEMSKO regionální produkt A. KRITÉRIA PRO VÝROBCE 1) Místní subjekt a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou na Znojemsku, tj. na území okresu Znojmo (viz přiložená

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

BRYNZOVÁ POMAZÁNKA ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA

BRYNZOVÁ POMAZÁNKA ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA BRYNZOVÁ POMAZÁNKA Suroviny: 200g brynzy 250g másla svazek pažitky 1-2 lžíce červené mleté papriky Postup: Nakrájíme pažitku nadrobno a všechny suroviny smícháme dohromady. ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA Suroviny:

Více

PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 1:8 IC Track část B a C

PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 1:8 IC Track část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016 1:8 IC Track část B a C I.B. Organizační složka závodu 1.1.B. Ředitel závodu určen pořadatelem v den závodu a vyhlašován

Více

15. 6. 2013 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

15. 6. 2013 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 15. 6. 2013 SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 1 OBECNÉ INFORMACE Liberec cheer cup 2013 (LCC) je otevřená cheerleadingová soutěž nejen pro registrované cheerleaders (ČACH). Datum konání soutěže 15. 6. 2013 Typ soutěže

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 13. 5. 15. 5. 2014

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 13. 5. 15. 5. 2014 Asociace školních sportovních klubů České republiky, město Klatovy a Gymnázium J. Vrchlického vás zvou na: REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 13. 5. 15. 5. 2014

Více

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD O B S A H 1. Základní ustanovení 2. Pojmy 3. Systém soutěží 4. Soutěže a její organizace 5. Příprava soutěží 6. Průběh soutěží 7. Zdravotní zabezpečení

Více

PRAHA, Česká republika VÝSTAVNÍ AREÁL PVA EXPO PRAHA Letňany

PRAHA, Česká republika VÝSTAVNÍ AREÁL PVA EXPO PRAHA Letňany PRAHA, Česká republika VÝSTAVNÍ AREÁL PVA EXPO PRAHA Letňany Téma soutěže: Se šarmem Pařížanky Milé kolegyně, máte skvělou příležitost zúčastnit se 3.ročníku mezinárodní soutěže EUROPEAN CHAMPIONSHIP SPA

Více

Kavárna Á mos. Složení kávy Segafredo je stejné ve všech zemích TIPICO E ORIGINALE.

Kavárna Á mos. Složení kávy Segafredo je stejné ve všech zemích TIPICO E ORIGINALE. Na složení směsi kávy je kladen velký důraz. Směs se skládá z kávových zrnek druhu Arabica a Robusta té nejvyšší kvality, která jsou pražena podle starého benátského receptu. Směs Segafredo byla vypracována

Více

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá GASTRO LABE 2016. Datum konání: 17. a 18. února 2016

Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá GASTRO LABE 2016. Datum konání: 17. a 18. února 2016 Střední škola řemesel a služeb Děčín IV pořádá I. ročník soutěže mladých kuchařů, cukrářů a číšníků GASTRO LABE 2016 Datum konání: 17. a 18. února 2016 Místo konání: obchodní centrum Pivovar Děčín Startovné:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA. Datum: 08. - 10. 08. 2014. 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA. Datum: 08. - 10. 08. 2014. 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA Okruh: Autodrom Most Datum: 08. - 10. 08. 2014 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Dispečink:

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Informace. Příbory a servírovací potřeby. Cena za kus. Velmi kvalitní provedení, ručně leštěné.

Informace. Příbory a servírovací potřeby. Cena za kus. Velmi kvalitní provedení, ručně leštěné. Název Cena / kus Informace K dispozici Ztráta / rozbití Sklenky a hrnky Whisky 3 Vhodné i na nealko

Více

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky 2016

Statut. Soutěže vín. KRÁL VÍN České republiky 2016 Statut Soutěže vín KRÁL České republiky 2016 1. Pořadatel soutěže Soutěž je organizována společností Black Point spol. s r.o., Skvrňov 30, 281 44 Zásmuky. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které

Více

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17, tel/fax: 257224209, mob.: 604258109 internet : www.taekwondo.cz e-mail : itf@taekwondo.cz Směrnice č. 10 Národní soutěže schváleno dne

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2016

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2016 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2016 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není pro

Více

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Přednášející: Mgr. Eva Vácová vacova@zmskola.cz Obsah přednášky Aktivační centrum Kurz

Více

III. Disciplíny a kategorie:

III. Disciplíny a kategorie: CZECH OPEN 2013 Datum konání: 6. - 7. dubna 2013 Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, Nymburk http://www.scnb.cz/sportovni-centrum-nymburk/cz GPS souřadnice: 50 10'39.39"N, 15 3'33.37"E

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš?

Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš? Pravidla marketingové soutěže A Ty? Kam jdeš? Tato pravidla se vztahují na marketingovou soutěž A Ty? Kam jdeš?, jejímž pořadatelem je společnost CCC Czech, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2420/15,

Více

Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY

Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY Příloha č. 1 Zásad pro udělování a užívání značky TOULAVA regionální produkt Certifikační kritéria pro značku TOULAVA regionální produkt VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY A. Kritéria pro výrobce:

Více

Barové sklo. Shakery, mechanické lisy a nalévátka. Barové náčiní, doplňky a nože. Chladiče, podnosy. Míchátka, brčka, dekorace

Barové sklo. Shakery, mechanické lisy a nalévátka. Barové náčiní, doplňky a nože. Chladiče, podnosy. Míchátka, brčka, dekorace Barové sklo str. 50-51 Shakery, mechanické lisy a nalévátka str. 52-55 Barové náčiní, doplňky a nože str. 56 Otvíráky str. 57-58 Chladiče, podnosy str. 59-60 Míchátka, brčka, dekorace str. 61-62 Odšťavňovače,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Část první Základní ustanovení Čl. I. Rozhodčí a) Rozhodčí je odborný, sportovně technický činovník, který na soutěžích rozhoduje podle příslušných sportovních

Více

VYBAVENÍ BARU INVENTÁŘ BARMANA KURZ ČÍŠNÍK-BARMAN - NOVÉ TRENDY ZA BAROVÝM PULTEM, OBSLUHA VE VINÁRNĚ

VYBAVENÍ BARU INVENTÁŘ BARMANA KURZ ČÍŠNÍK-BARMAN - NOVÉ TRENDY ZA BAROVÝM PULTEM, OBSLUHA VE VINÁRNĚ VYBAVENÍ BARU Barový pult se dělí na 3 základní části: 1. Konzumační deska: Má být z kvalitního a omyvatelného materiálu, neprostírá se. Barové stoličky mohou být volné nebo pevné. 2. Pracovní deska: Je

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU Strana: 1 / 12 1 Úvod 1.1 Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného průběhu národní soutěže. 1.2 Soutěžní pravidla soutěže Mistrovství ČR v AKJ se mohou přizpůsobovat

Více

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011 1. CARBONIA CUP 2011 Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, o.s., který vypisuje podnik 6-ti závodů amatérů

Více

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace

Soutěžní řád České seniorské golfové asociace Obsah Soutěžní řád České seniorské golfové asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE...3 B. HRACÍ ŘÁD...3 2. ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ...3 3. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ...4 3.1 PLÁNOVÁNÍ

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více