Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Termín odevzdání: do Název akce: Problematika dětské práce, uprchlictví a pomoc africkým dětem Workshopy na pomoc africké škole Dne 14. dubna 2014 probíhala v naší škole akce věnovaná problematice uprchlictví a dětské práci. Tato akce se konala v rámci projektu Světová škola, na kterém naše škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, o.p.s. Cílem je seznámit žáky naší školy na konkrétních případech a výpovědí lidí z různých částí světa, kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu s životem a problémy uprchlíků, naučit žáky zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádřit své možnosti, jak mohou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a ohrožení. Navázali jsme spolupráci s konkrétní africkou školou, které chceme pomáhat. Všichni naši hosté měli společné téma očité svědectví o životě v Africe. Prvním z hostů, kteří přijali naše pozvání, byla paní Mgr. Andrea Benýšková, která opakovaně navštívila Afriku jako dobrovolnice. Poutavě vyprávěla žákům o svých zážitcích, o školství v Ghaně, Tanzánii, Zambii. Další hosté měli pro žáky i veřejnost připravené přednášky z cest po Západní Africe a Zambii. Jednalo se o zástupce organizací eeecc.org Dr. Josefa Oriška a Mgr. Jana Prokeše. O životě v Africe vyprávěli očití svědkové, poutavé vyprávění bylo doprovázeno autentickými fotografiemi a filmy z těchto oblastí. Součástí besedy byl i úvod k workshopům. Žáci také předali zástupci organizace obrázky s tematikou vztahy mezi lidmi v Africe, které poputují do Burundi. Besed se kromě žáků naší školy zúčastnili i vzácní hosté jako například paní Mgr. Kateřina Sobotková z Člověka v tísni z Prahy. Vše zdokumentovala regionální TV Polar. Byl také vydán sborník prací žáků týkající se této problematiky. 1. Uveďte cíle akce a popište, zda a jak byly naplňovány? Spolupráce s organizací zabývající se uprchlíky, navázání spolupráce s konkrétní školou v Keni, vytyčení konkrétní pomoci- výroba pomůcek do výuky pro tuto školu. Tento cíl byl splněn, všechny oslovené organizace se zúčastnily. 1

2 - předávání informací a zkušeností prostřednictvím besed, ukázkových hodin a konference. Vše proběhlo formou workshopů, zkušenosti a vědomosti si žáci předávali mezi sebou, spolupracovali s realizačním týmem. - workshopy zaměřené na výrobu pomůcek do angličtiny pro keňskou školu, psaní dopisů a vzkazů do Afriky, uvědomění si rozdílné životní úrovně u nás a v Africe. Uskutečnila se vernisáž fotografií s tématikou dětské práce, probíhaly besedy. - Za hlavní cíl všech těchto akcí považujeme viditelnou změnu ve vnímání této problematiky samotnými dětmi. Děti se samy zapojují do charitativní činnosti, mají nápady, jak pomoci, zapojují rodiče. Negativní přístup či odmítání pomoci téměř v naší vymizelo. 2. Jací aktéři byli do realizace zapojeni, kolik jich bylo a jaká byla jejich role? Uveďte pro jednotlivé kategorie: realizační tým (pedagogové, studenti), cílové skupiny, další aktéři (např. místní partner). Realizační tým: vedení školy a pedagogové zapojení do projektu, vybraní žáci působící v ŽP (žákovský parlament), třídy a skupiny, ve kterých se projekt realizoval (realizační tým 4 členové, ŽP 10 žáků) Role realizačního týmu: plánování, koordinace, tvorba harmonogramu, tvorba a realizace, tvorba výukových pomůcek pro africkou školu, oslovení žáků a veřejnosti, zjišťování, jak je na tom naše škola a lokalita - vzhledem k vytyčeným problémům, tvorba briefing paperu, Místní partneři: Magistrát statutárního města Opava, vedoucí odboru školství Mgr. Miroslava Konečná Role místního partnera: pomoc s realizací akce, podpora, sponzor a aktivní účastník, komunikace se školami v působnosti SMO, reprezentace u hostů Přizvaní partneři: členové organizací eeecc.org. Dr. Josef Oriško, Mgr. Jan Prokeš, Mgr. Andrea Benýšková, Ivo Samiec (celkem 4 členové) Role přizvaných partnerů: besedy, konkrétní pomoc při spolupráci s centrem v Burundi 3. Jak byla akce dokumentována a medializována? Byla přizvána regionální televize, vyšel článek v regionálních novinách, informace jsou na webových stránkách školy, viz Jednotlivé konkrétní příklady zašlete jako přílohy např. novinové články, příspěvky ve školních časopisech apod. 2

3 Projektový den na naší škole Pomoc Africe V rámci projektu Světová škola se uskutečnil Projektový den. Zahájení proběhlo ve velké tělocvičně představením hostů a slavnostním předáním obrázků, které namalovaly děti ze 4. B pro své vzdálené kamarády ze školy v Keni. Netradiční výuka probíhala na 1. i 2. stupni ZŠ. Na 1. stupni děti poznávaly zvířata Afriky, skládaly puzzle, výtvarně zpracovávaly mapu Afriky, zpívaly písničky s danou tematikou, vyráběly pomůcky pro partnerskou školu, zhlédly zajímavé filmy o Africe. Druhý stupeň byl poctěn návštěvou vzácných hostů a jejich zajímavým vyprávěním. Dr. J. Oriško a Mgr. J. Prokeš, zástupci východoevropského vzdělávacího a kulturního centra OPS, svým poutavým vyprávěním přiblížili dění v Zambii, oblast Západní Sahary, snažili se objasnit problémy chudoby a seznámit s konkrétními řešeními. Mgr. A. Benýšková vyprávěla o své práci dobrovolnice, o zážitcích, ale především o školství v Ghaně, v Tanzánii a v Zambii. Povídání střídalo velmi živé a dětmi oblíbené bubnování s Mgr. I. Samiecem. Naše škola se zabývá multikulturním vzděláváním již několik let a v těchto aktivitách bude nadále pokračovat. Regionální televize Polar odvysílala Projektový den Světová škola dne Opavský expres 4. Jak akci hodnotíte? Co se podařilo a co byste udělali příště jinak? Akci hodnotíme jako velmi zdařilou. Jedná již o druhý ročník a je vidět, že jsou žáci na tento typ akcí již zvyklí a těší se. Také už toho o problematice hodně vědí a sami vyhledávají další informace. Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů Z tohoto jsme vycházeli, vedli žáky tímto směrem, učili je komunikovat mezi sebou navzájem. Vytvořil se tým, který spolupracuje, respektuje cizí názory. Poznali jsme zajímavá témata, rozšířili své poznání, získali kontakty na osoby, se kterými bychom se běžně nesetkali. Žáci také o problematice informovali (vzdělávali) své rodiče a známé. 5. Co Vám osobně realizace projektu Světová škola přináší? Uveďte názory za každého pedagoga zapojeného do projektu + názory 3 žáků. Akce mi přinesla spoustu hodin strávených při smysluplné práci s dětmi. Bylo zajímavé sledovat, jak žáci dál pracují s tématem, kterým jsme se začali zabývat minulý rok. S nadšením přivítali možnost spolupracovat se školou v Keni. Činorodá byla i jejich práce při tvorbě pomůcek do výuky. 3

4 Zajímavé bylo také setkání s pozvanými hosty, kteří se problematice věnují, mají informace a zkušenosti přímo z postižených oblastí a mohou na konkrétních případech demonstrovat toto téma. Myslím, že získané informace nám mohou pomoci při naší další charitativní činnosti. Výsledky jsou vidět přímo v chování dětí. Eva Halfarová, metodik prevence, člen realizačního týmu Mne osobně projekt Světová škola velmi zaujal již na začátku jeho realizace na naší škole. O to více mne těší, že zájem ze strany žáků o akce spojené s tímto projektem je stále intenzivnější. Děti se poptávají, kdy opět proběhne nějaká akce, beseda, projekce. Z minulého roku poznaly, že akce jsou zajímavé, poučné a také zábavné. S tím samozřejmě souvisí rozšíření jejich poznání, rozvíjení a utváření jejich hodnot a postojů. Mgr. Karin Solná, výchovná poradkyně, člen realizačního týmu Světová škola Zpětná vazba žáků ročníku na základě minidotazníku: 1. Jak se ti přednášky líbily Ve většině případů žáci hodnotili 1, občas 2 2. Která tě nejvíc zaujala a čím? Beseda Dr. J. Oriška o Libérii - zážitky, autentičnost, humorné příběhy, ale také další besedy se líbily 3. Jak se ti líbilo hudební vystoupení Všichni dali stupeň Dokážeš na základě besed porovnat život dětí v Africe a u nás? Jaké jsou tvé postřehy?...máme u nás všeho dostatek a nevážíme si toho, jsou velmi chudí, přesto se pořád smějí, jsou rádi a váží si toho, když můžou chodit do školy 1. stupeň VZKAZ PRO KAMARÁDY V KENI 1. Napiš, co bys chtěl vzkázat stejně starým kamarádům v Keni 2. Můžeš i něco přikreslit: Vzkazy: Zdravíme Vás, přejeme Vám dostatek jídla a vody Abyste mohli chodit do školy Abyste nemuseli pracovat místo školy Přejeme Vám zdraví Nové školy 4

5 Život bez bojů a válek Abyste nemuseli s rodinou utíkat Ať si můžete hrát 6. Jakou změnu v komunitě jste zaznamenali po vaší loňské místní akci? Jak jste tuto změnu zjišťovali? Jaký přínos tato akce pro veřejnost podle vás měla? Jak je již zmíněno výše, změnu jsme zaznamenali především v chování a přístupu dětí k této problematice. Děti se více zamýšlejí nad různými problémy týkající se chudoby, hladu, uprchlictví Sami se zapojují do různých charitativních projektů, vtahují do nich i rodiče a veřejnost. 7. Jaké máte plány v rámci projektu Světová škola do budoucna? Chtěli byste navázat na již proběhlé místní akce? Jakému tématu byste se rádi věnovali? Čeho byste chtěli docílit? Určitě bychom chtěli navázat na již proběhlé akce a zúročit vše, co jsme se naučili. 5

2. Přehled aktivit a projektů naší školy, které škola v rovině cílů GRV realizovala a realizuje.

2. Přehled aktivit a projektů naší školy, které škola v rovině cílů GRV realizovala a realizuje. ZPRÁVA O ZAČLENĚNÍ GRV CÍLŮ DO TÉMAT ŠVP NA ZŠ OPAVA, ŠRÁMKOVA PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA Struktura zprávy 1. Začlenění obsahu GRV do školního vzdělávacího programu. 2. Přehled aktivit a projektů naší školy,

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin

Více

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S.

AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S. AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) Křížkovského 8 771 47 Olomouc T: 581 111

Více

zpravodaj CO SE DĚJE...ve vaší škole CO SE DĚJE...u nás aneb Inspirace pro vás CO SE DĚJE...ve Světové škole

zpravodaj CO SE DĚJE...ve vaší škole CO SE DĚJE...u nás aneb Inspirace pro vás CO SE DĚJE...ve Světové škole CO SE DĚJE...ve Světové škole CO SE DĚJE...ve vaší škole CO SE DĚJE...u nás aneb Inspirace pro vás 03 10 12 zpravodaj 01 2015 Vznik tohoto materiálu byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013

Zpráva o činnosti. občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava. za rok 2013 Chelčického 4, 702 00 Ostrava tel.: +420 737 505 288 email: info@eico.cz www.eico.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava za rok 2013 Slovo na úvod Vážení a milí přátelé a čtenáři

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ZŠ a MŠ Šrámkova Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace 1) Jaká je Vaše škola?

ZŠ a MŠ Šrámkova Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace 1) Jaká je Vaše škola? ZŠ a MŠ Šrámkova Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace 1) Jaká je Vaše škola? Jsme úplnou školou pavilonového typu s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v sídlišti městské části Kateřinky západ.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz Ročník 2 Číslo 5/2015 Hurá na prázdniny! Léto a s ním spojené prázdniny se nezadržitelně blíží. A proto pomalu bilancujeme. Školní rok 2014/2015 byl úspěšný. Povedla se řada dobrých věcí, k absolutoriu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

Mezinárodní Dobrovolnictví. v České republice s INEX SDA. Příručka pro hostitele projektů

Mezinárodní Dobrovolnictví. v České republice s INEX SDA. Příručka pro hostitele projektů Mezinárodní Dobrovolnictví v České republice s INEX SDA Příručka pro hostitele projektů Praha, 2012, aktualizováno 2014 Obsah Mezinárodní dobrovolnictví a INEX SDA 2 Přínos mezinárodního dobrovolnictví

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Zpravodaj EDITORIAL. červen 2013

Zpravodaj EDITORIAL. červen 2013 OBSAH 1 Editorial 2 Ohlédnutí za proběhlými akcemi 2 Tržiště školních komunitních projektů a diskuze o komunitních školách 3 Další školy na palubě 4 Školní komunitní projekty realizované 2012/2013 7 Přehled

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více