Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace"

Transkript

1 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným výstupním relé) REV23RF/SE Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduché, snadno pochopitelné menu s ovládáním rolovacím tlačítkem Dvoupolohový PID regulátor s funkcí automatické adaptace (patentováno) Výběr z následujících provozních režimů: automatický s maximálně 3 topnými nebo chladicími fázemi, trvale komfortní režim, trvale úsporný režim, protimrazová ochrana a režim s funkcí volný den V automatickém režimu lze zadat pro každou topnou fázi jinou žádanou teplotu Možnost regulace chladicích zařízení Indikace síly rádiového signálu pro nalezení nejvhodnějšího místa montáže Výhodné pro přestavby a dodatečné instalace (bezdrátová komunikce) Použití Pro regulaci prostorové teploty: V bytech, v rodinných domech a rekreačních objektech V kancelářích, v lehkých průmyslových provozech a komerčních objektech N2265C_REV23.03RF Building echnologies HVAC Products

2 Funkce Pro ovládání následujících zařízení: Elektrické kotle Nástěnné plynové kotle Stacionární plynové nebo olejové kotle Oběhová čerpadla v systémech vytápění, zónové ventily Elektrické přímotopy nebo ventilátory elektrických akumulačních kamen ermoelektrické servopohony Klimatizační a chladicí zařízení Bezdrátová komunikace pomocí rádiového signálu PID regulace s automatickou adaptací nebo nastavitelnou dobou pracovního cyklu 2-bodová regulace Automatický provozní režim s denním, týdenním nebo polotýdenním spínacím programem s možností nastavení max. 3 topných nebo chladicích fází denně Každá topná fáze s jinou žádanou teplotou Denní provoz (funkce volný den) s jednou topnou nebo chladicí fází Překlenovací tlačítko Kalibrace čidla a funkce reset Protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí Omezení minimální žádané hodnoty Prázdninový provoz Vytápění nebo chlazení Periodický chod čerpadla Optimalizace času zapnutí pro první topnou fázi Objednávání Sada obsahuje: Prostorový regulátor (vysílač), spínací jednotku (přijímač) a stojánek pro regulátor Při objednávání uvádějte typové označení a počet kusů. Regulátor REV23.03RF (vysílač) je dodáván včetně baterií. REV23RF/SE echnické provedení Displej a ovládací prvky 2/16

3 Ovládací prvky Výběr druhu provozu (viz níže) lačítko zvýšení teploty lačítko snížení teploty Překlenovací tlačítko (viz níže) Rolovací tlačítko pro volbu menu, podmenu a nastavení Stisknutím tlačítka potvrzení volby Opuštění aktuální úrovně menu a návrat na předchozí aktivní úroveň (aktuálně zobrazená nastavení se uloží) Symboly displeje Čas C Prostorová teplota Výměna baterií (symbol se na displeji objeví cca. 3 měsíce před vybitím baterií) Režim dovolená aktivní Volba druhu provozu (aktivní je pouze jeden provozní režim) Automatický provoz Komfortní provoz Úsporný provoz Protimrazová ochrana nebo ochrana proti přehřátí (při chlazení) Funkce volný den (jedna individuálně nastavitelná topná nebo chladicí fáze) Dočasná změna aktuální žádané teploty (změna je aktivní pouze do nejbližšího spínacího bodu) C lačítkem + nebo se při prvním stisknutí zobrazí aktuální žádaná teplota, kterou je možné v krocích po 0,2 C přestavit na požadovanou hodnotu (max. +/- 4 C). Překlenovací tlačítko V provozních režimech a je možné tímto tlačítkem ručně přepnout z komfortního režimu na úsporný a naopak. Volba se automaticky vrátí na původní nastavení v dalším spínacím bodě nebo při změně druhu provozu. 3/16

4 Menu pro nastavení uživatelem: výběr ze 4 hlavních menu Čas a den v týdnu Hlavní menu Podmenu Nastavení h Aktuální čas Aktuální den v týdnu eplota Hlavní menu Podmenu Nastavení z výroby vytápění chlazení Žádaná teplota pro trvale komfortní provoz 19 C 23 C Žádaná teplota pro úsporný provoz 16 C 29 C Žádaná teplota pro protimrazovou ochranu nebo ochranu proti přehřátí 5 C 35 C Žádaná teplota při aktivním dálkovém ovládání (tato funkce není u tohoto provedení aktivní) (10 C) (30 C) Spínací časy Hlavní menu Podmenu Nastavení Volba dne, pracovního dne, víkendu nebo týdne h Volba počtu topných nebo chladicích fází během dne (max. 3 fáze během dne) Volba začátku a konce topných nebo chladicích fází C Volba žádané teploty topné nebo chladicí fáze Dovolená, prázdniny Hlavní menu Podmenu Zadání délky dovolené nebo doby nepřítomnosti. Počet dní s nastavením úsporného provozu / max. 99 dní. Žádaná teplota v době nepřítomnosti Nastavení z výroby 12 C 4/16

5 Menu v servisním režimu Hlavní menu Nastavení CAL Kalibrace čidla Omezení rozsahu nastavení žádané teploty Optimalizace zapnutí pro první topnou fázi (v jednotce času na 1 C) 2-polohová regulace PID regulace, funkce automatické adaptace PID regulace se 6 minutovým nebo 12 minutovým pracovním cyklem / Periodické spínání cirkulačního čerpadla Vyp/Zap Druh provozu vytápění nebo chlazení Žádaná teplota Ochranná funkce Funkce volný den V režimu je možné pro každou komfortní fázi zadat žádanou teplotu individuálně. Žádaná teplota v trvale komfortním režimu odpovídá nastavené teplotě. Žádaná teplota pro úsporný provoz je stejná v automatickém i v trvalém provozu a odpovídá nastavení. Ve funkci protimrazové ochrany nebo ochrany proti přehřátí se nepřetržitě sleduje teplota v prostoru. Pokud teplota klesne (stoupne) pod (nad) nastavenou žádanou hodnotu, reguluje se na aktuálně nastavenou žádanou teplotu ochrany. V režimu volný den pracuje regulátor dle individuálně nastavitelného denního programu s jednou topnou nebo chladicí fází během dne. Pro nastavení zvolte funkci volný den a nastavte rolovacím tlačítkem začátek, konec a žádanou teplotu topné/chladicí fáze. Funkce volný den zůstává aktivní dokud se nezvolí jiný druh provozu. Spínací program Podle nastavení lze zvolit týdenní nebo denní spínací program. Regulátor lze také přepnout do režimu s trvalým provozem, kdy se nebere zřetel na nastavený časový spínací program. V týdenním spínacím programu lze naprogramovat rozdílně každý den v týdnu, v polotýdenním pracovní dny (1-5) a víkend (6-7), v denním pak stejný průběh teplot pro celý týden (1-7). Pro vytápění i pro chlazení jsou k dispozici tři různé spínací šablony. Je možný výběr mezi jednou, dvěmi nebo třemi topnými (chladicími) fázemi denně. Pro každou topnou (chladicí) fázi se zadává čas začátku a konce topné fáze a žádaná komfortní teplota. Mezi dvěmi topnými (chladícími) fázemi se vždy přepíná na tu samou útlumovou žádanou teplotu. Útlumová teplota se nastavuje v menu teploty. 5/16

6 Příklad se dvěmi topnými fázemi během dne C opná fáze 1 opná fáze h Funkce dovolená Dálkové ovládání Funkce dovolená se nastavuje v uživatelském menu. Ja nutné zadat začátek (den odjezdu / / den v týdnu), dobu nepřítomnosti a žádanou teplotu ( ). Regulátor udržuje nastavenou teplotu až po 99 dní. Každou půlnoc čítač odečte jeden den. Po uplynutí nastaveného počtu dní je na čítači 00 a regulátor přepne na naposledy zvolený druh provozu. Jelikož se jedná o bezdrátový regulátor, nemá vysílač REV23.03RF vyvedeny svorky pro připojení dálkového ovládání. Nastavení z výroby Spínací časy eplota ve C Druh provozu Auto Blok / dny v týdnu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 1-5 Po-Pá 6-7 So-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne 1-7 Po-Ne 06:00 07:00 08:00 23:00 11:00 13:00 17:00 22: fáze 2. fáze 3. fáze :00 24: :00 24: :00 24: :00 23: Dovolená Nastavení z výroby V servisní úrovni Omezení nastavení žádané teploty: Režim regulace: Optimalizace zapnutí: Periodický chod čerpadla: Vytápění: 2-bodová Vypnuto Vypnuto 6/16

7 Servisní režim úroveň pro odborníka na vytápění Vstup Kalibrace čidla CAL Omezení rozsahu nastavení teploty Optimalizace zapnutí Pro vstup do úrovně pro odborníka na vytápění, přepnutí do servisního režimu podržte tlačítka zvýšení a snížení teploty a současně otáčejte rolovacím tlačítkem nejprve směrem od displeje a pak k displeji. Pokud zobrazovaná teplota nesouhlasí s efektivní prostorovou teplotou, čidlo teploty může být zkalibrováno (kalibrace se provádí v servisním režimu). Zobrazovaná teplota se koriguje v krocích po 0,2 C (max. ±2 C) na efektivní prostorovou teplotu. Omezení minimální nastavitelné teploty na 16 C zabraňuje průnikům tepla v budovách s více topnými zónami. Nastavuje se v servisním režimu. V servisním režimu je možné zapnout funkci optimalizace, která posune časový spínací bod 1. topné fáze tak, aby byla žádaná teplota dosažena ve zvoleném čase. Nastavení je závislé na vlastnostech otopné soustavy, na rychlosti natápění tzn. na přenosu tepla (rozvody, otopná tělesa), dynamice budovy (materiál, izolace) a topném výkonu (výkon kotle, teplota topné vody). Příklad při skutečné prostorové teplotě 18 C a žádané teplotě 20 C: Optimalizace je při C 20 P on vypnuta. 19 R x opná fáze h/ 1/2h/ 1/4h/ - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h - 2 h - 1½ h - 1 h - ½ h - 1 h - ¾ h - ½ h - ¼ h Optimalizace času zapnutí VYP Start t (pomalé regulační systémy) (střední regulační systémy) (rychlé regulační systémy) (bez vlivu) eplota ( C) R x Skutečná pokojová teplota t Čas předstihu spínacího bodu (h) P on Začátek optimalizace zapnutí Regulace Automatická adaptace REV23.03RF je dvoupolohový regulátor s PID regulací. Prostorová teplota se reguluje periodickým zapínáním a vypínáním ovládaného zařízení. Regulátor pracuje v tzv. pracovních cyklech. Na základě naměřených údajů, průběhu teplot a řídicího algoritmu regulátor volí, jak velkou část svého pracovního cyklu bude kontakt výstupního relé v sepnuté poloze. Podle zvoleného algoritmu reaguje zařízení různě rychle na odchylku: V servisním režimu lze zapnout funkci automatické adaptace, která mu umožňuje automaticky se přizpůsobit na regulovanou soustavu (typ konstrukce budovy, typ radiátorů, velikost místnosti, atd.). Po uplynutí adaptační fáze (několik pracovních cyklů) regulátor optimalizuje své parametry a dál pracuje v optimalizovaném režimu. 7/16

8 Výjimky Ve výjimečných případech nemusí být režim automatické adaptace ideální. Pak je možné zvolit režim PID 12, PID 6 nebo 2-bodovou regulaci: Režim PID 12 Pracovní cyklus 12 minut pro normální až pomalé regulační systémy (masivní konstrukce budovy, rozlehlejší prostory, litinové radiátory, olejové hořáky). Režim PID 6 Pracovní cyklus 6 minut pro rychlé regulační systémy (lehké konstrukce budov, malé prostory, ploché radiátory /konvektory, plynové hořáky). 2-bodová regulace Čistá dvoupolohová regulace se spínací diferencí 0,5 C (±0,25 C) pro velmi obtížné regulační systémy se značnými výkyvy venkovní teploty. Pro snadné uvádění do provozu je regulátor z výroby dodáván v tomto nastavení. Periodický chod čerpadla / Druh provozu vytápění/ chlazení / Funkce reset ato funkce se používá v aplikacích, kdy regulátor řídí přímo oběhové čerpadlo topného okruhu. Zabraňuje zatuhnutí čerpadla během delší doby vypnutí. Periodický chod čerpadla se aktivuje jednou za 24 hodin o půlnoci na jednu minutu. Funkci lze nastavit v servisním režimu. Periodický chod čerpadla je aktivní: / Periodický chod čerpadla není aktivní: Regulátor je vybaven funkcemi pro aplikace chlazení. Funkci lze nastavit v servisním režimu. Regulátor je z výroby nastaven na vytápění (viz. část Nastavení z výroby ). Reset údajů definovaných uživatelem: Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem nejméně na 1 sekundu: tím budou údaje definované uživatelem nastaveny na standardní hodnoty (nastavení odborníka na vytápění se nezmění). Hodiny začínají ve 12:00. V průběhu doby resetu se zobrazí na displeji všechny symboly, tím je možné přezkoušet funkci displeje. Reset všech údajů definovaných uživatelem plus nastavení v servisní úrovni: Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem a zároveň tlačítka zvýšení a snížení teploty nejméně na 1 sekundu. Po tomto resetu jsou obnoveny všechny standardní nastavení z výroby (viz. také část Nastavení z výroby ). Mechanické provedení Regulátor Výměna baterií Stojánek Spínací jednotka / přijímač REV-R.03/1 Vysílač REV23.03RF se skládá z plastového pouzdra s přehledným displejem a dobře přístupnými ovládacími prvky. Přístroj se pohybem nahoru vysune ze základové desky. Na zadní straně přístroje jsou pod krytem přístupné dvě 1,5 V baterie AA. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Přibližně 3 měsíce před vybitím baterií se na displeji zobrazí symbol. Všechny funkce zůstávají zachovány. Při výměně baterií se aktuální údaje uchovají maximálně po dobu 1 minuty. Stojánek dodávaný s regulátorem umožňuje postavení vysílače např. na poličku nebo na stůl. Stojánek se na regulátor namontuje snadno bez nutnosti použití montážního nářadí. Plastové pouzdro s ovládacími prvky a demontovatelným krytem. Jednotku je možné namontovat na všechny běžně dostupné elektroinstalační krabice nebo přímo na stěnu. V přístroji je umístěno relé s bezpotenciálovými přepínacími kontakty, připojovací svorky, vyhodnocovací elektronika a přijímací anténa. 8/16

9 Pokyny k projektování a uvedení do provozu Projektování regulátor/vysílač REV23.03RF Nástěnná montáž regulátoru REV23.03RF Regulátor prostorové teploty by měl být umístěn v hlavní obytné místnosti (na stěně nebo volně za použití dodávaného stojánku) při splnění následujících podmínek: Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem nemá překročit 20 m a dvě podlaží. Místo instalace by mělo být voleno tak, aby mohlo čidlo zachytit prostorovou teplotu co nejpřesněji, bez ovlivnění přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla, příp. chladu Doporučená montážní výška je přibližně 1,5 m nad zemí Přístroj musí být umístěn tak, aby rádiová komunikace byla co nejméně rušena. Z těchto důvodů dodržujte následující pravidla: o Nemontujte na kovové povrchy (dveře rozvaděče, kryt kotle, apod.) o Nemontujte do okolí silových elektrických kabelů a zařízení vyzařující elektromagnetické vlnění jako počítače, televizory, mikrovlnné trouby, atd. o Vyhněte se kovovým konstrukcím, sklům s drátěnou výplní, armovaným železobetonovým prvkům, apod. Regulační parametry je možné nastavit v servisní úrovni. Pokud zobrazovaná prostorová teplota nesouhlasí s naměřenou efektivní teplotou, lze teplotní čidlo regulátoru zkalibrovat (viz. Kalibrace teplotního čidla). Nad přístrojem je nutné ponechat dostatečný prostor pro vysunutí a opětovné nasazení přístroje Nejprve namontujte základovou desku, pak zvrchu nasuňte regulátor. min. 10 cm 2261Z03 Stojánek REV23.03RF Detailní informace naleznete v instalačních pokynech dodaných spolu s regulátorem. Projektování Přijímač REV-R.03/1 Spínací jednotka (přijímač) by měla být montována přednostně v blízkosti ovládaného zařízení. Jednotka (přijímač) by měla být umístěna tak, aby byla co nejméně rušena bezdrátová komunikace. Z těchto důvodů by měly být dodrženy následující body: o Nemontujte do rozvaděčů nebo na kovové povrchy o Neumísťujte do blízkosti silových elektrických kabelů, počítačů, televizních přijímačů, mikrovlnných zařízení apod. o Neumísťujte do blízkosti velkých kovových konstrukcí a částí s hustou kovovou sítí (např. speciální skla, železobeton atd. Přijímač by měl být namontován na suchém místě chráněném před stříkající vodou Přijímač se montuje a připojuje na běžně dostupné elektrorozvodné krabice nebo přímo na stěnu. 9/16

10 Montáž a připojení přijímače REV-R.03/1 Před montáží přijímače nejprve vypněte přívod napájecího napětí. Napájecí napětí může být opět připojeno až po kompletní instalaci přístroje. Při montáži jednotky, připojte vodiče (L/N = AC 230 V napájení, LX/L1 = ovládané zařízení). Potom nasaďte přední kryt zaklapněte a zajistěte šroubem. Detailní informace naleznete v instalačních pokynech dodaných spolu s regulátorem. Elektrická instalace musí být provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy Uvedení do provozu regulátoru REV23.03RF a spínací jednotky REV-R.03/1 Překlenovací tlačítko a testovací telegram lačítko ESC a inicializační telegram LED_1 (zelená / červená): Indikace: - Síly signálu - Komunikace přijímače s regulátorem/vysílačem LED_2 (oranžová): Indikace: - Režim inicializace - Příjem řídicího telegramu - Stav výstupního relé lačítko SE lačítko RESE 1. Zapnutí REV23.03RF 2. Provizorně namontujte REV-R.03/1 3. Navázání rádiového spojení REV-R.03/1 s REV23.03RF Odstraňte izolační pásek z kontaktu baterií. Jakmile je odstraněn izolační pásek, přístroj se uvede do provozu. Pokud je to možné, provizorně připevněte přijímač (např. oboustranně lepící páskou). Pomůže vám to později vyhledat místo s nejlepším příjmem rádiového signálu. (Viz. Vyhledání místa s nejlepším příjmem rádiového signálu). Proveďte provizorní elektrické připojení REV-R.03/1 (uzavřete přední kryt přístroje). a) Zapněte napájení přijímače REV-R.03/1: LED_1 vždy svítí nebo bliká červeně. b) Stiskněte tlačítko RESE (= vymazat) na REV-R.03/1 přibližně na 4 sekundy: Oranžová LED_2 rychle a krátce zabliká (uložená adresa REV23.03RF se vymaže) c) Stiskněte tlačítko SE (= nastavení / inicializace) přibližně na 3 sekundy dokud oranžová LED nezačne trvale pomalu blikat: Přijímač je v režimu inicializace, navázání rádiového spojení. d) Přijímač zůstane v režimu inicializace maximálně 25 minut. Pokud neobdrží během této doby inicializační telegram z vysílače REV23.03RF, opakujte kroky b) a c). e) Stiskněte tlačítko ESC na REV23.03RF přibližně na 4 sekundy. Regulátor vyšle inicializační telegram. f) Jakmile REV-R03/1 přijme inicializační telegram, oranžová LED_2 krátce rychle zabliká. g) Pokud oranžová LED_2 zůstane trvale svítit, výstupní relé je sepnuté (= ovládané zařízení je zapnuté) h) Pokud oranžová LED_2 nesvítí, výstupní relé je rozepnuté (= ovládané zařízení je vypnuté) i) V závislosti na provozním režimu, opakuje regulátor REV23.03RF vysílání řídicího ZAP nebo VYP telegramu každé 3 minuty. Díky tomu se výstupní relé sepne nebo rozepne v závislosti na charakteru řídicího telegramu nejpozději do 3 minut. j) Pokud REV-R.03/1 nezachytí během 60ti minut žádný korektní řídicí telegram, ovládané zařízení se vypne a LED_1 bliká červeně. k) Při výpadku napájecího napětí REV-R.03/1 se výstupní relé rozepne. 10/16

11 4. Volba umístění REV23.03RF 5. Vyhledání montážního místa s nejlepším příjmem rádiového signálu Namontujte REV23.03RF na vybrané místo na stěně nebo postavte pomocí stojánku. Viz také Pokyny k montáži a umístění REV23.03RF a REV-R.03/1 a) Vypněte napájení REV-R.03/1 b) Zapněte REV23.03RF, umístěte na vybraném místě a stiskněte přepínací tlačítko přibližně na 4 sekundy. REV23.03RF posílá každé 2 sekundy testovací telegram. Vysílání testovacích telegramů se ukončí automaticky po 10ti minutách nebo stisknutím ESC nebo přepínacího tlačítka. c) Zapněte napájení REV-R.03/1 d) Pozorujte oba LED indikátory na REV-R.03/1 ze vzdálenosti 2 až 3 m. e) Oranžová LED_2 musí krátce zablikat kažné 2 sekundy. Když LED_2 nezabliká každé 2 sekundy, je vzdálenost mezi vysílačem REV23.03RF a přijímačem REV- R.03/1 příliš dlouhá. Umístěte REV-R.03/1 blíže k regulátoru REV23.03RF. f) LED_1 znázorňuje sílu signálu posledního přijatého telegramu: LED_1 bliká červeně: Signál je pro spolehlivé spojení příliš slabý. Namontujte REV-R.03/1 blíže REV23.03RF. LED_1 bliká zeleně: Rozlišujeme tři stupně intenzity signálu: Velmi dobrý (3 krát), dobrý (2 krát) a dostatečný (1 krát). Jakmile bliká LED_1 zeleně je spojení mezi REV23.03RF a REV-R.03/1 v pořádku. g) Pohybujte přijímačem REV-R.03/1 v rozsahu zhruba 1 čtverečního metru, abyste našli místo s nejlepším rádiovým signálem. Vždy sledujte LED indikátory zhruba ze vzdálenosti 2 až 3 m. Pro spolehlivé rádiové spojení doporučujeme namontovat přijímač na místo s intenzitou signálu minimálně na stupni dobrý. 6. Vysvětlení významu LED_1 a LED_2 LED_1 trvale svítí červeně Červená ZAP Červená VYP Žádný REV23.03RF nekomunikuje LED_1 bliká červeně LED_1 bliká 3 krát zeleně Červená ZAP Červená VYP Zelená ZAP Zelená VYP Příliš slabý signál Síla signálu: velmi dobrý Startovací sekvence Startovací sekvence LED_1 bliká 2 krát zeleně Zelená ZAP Zelená VYP Startovací sekvence Síla signálu: Dobrý Startovací sekvence Startovací sekvence LED_1 bliká 1 krát zeleně Zelená ZAP Zelená VYP Startovací sekvence Síla signálu: Dostatečný 1 1 Startovací sekvence Startovací sekvence 1 11/16

12 LED_2 trvale nesvítí Oranžová ZAP Oranžová VYP Ovládané zařízení je vypnuté LED_2 trvale svítí Oranžová ZAP Oranžová VYP Ovládané zařízení je zapnuté LED_2 trvale bliká Oranžová ZAP Oranžová VYP Režim inicializace je aktivní LED_2 krátce zabliká Příjem řídicího telegramu 7. Dokončení montáže REV-R.03/1 a) Vypněte napájení b) Poznačte si místo, kde je momentálně regulátor namontován c) Pokud je to nutné uvolněte kabeláž d) Namontujte přijímač na označené místo, definitivně připojte vodiče a uzavřete kryt přístroje. e) Zapněte napájení Poznámky V případě výpadku napájení REV-R.03/1 se výstupní relé rozepne. Pokud během normálního provozu nedostane přijímač REV-R.03/1 žádný nebo jen slabý řídicí telegram z vysílače REV23.03RF během 20ti a více minut, začne červeně blikat indikátor LED_1. Pokud je řídicí telegram ještě čitelný, pokračuje přijímač v normálním provozu. Pokud již telegram není čitelný, zůstane relé v předchozí poloze. Jakmile přijme REV-R.03/1 korektní řídicí telegram z vysílače REV23.03RF pokračuje v normálním provozu. Při chybě v komunikaci vypne REV-R.03/1 výstupní relé přibližně 60 minut po obdržení posledního korektního řídicího telegramu. Ovládané zařízení je vypnuté a LED_1 bliká červeně. Jakmile přijímač REV-R.03/1 obdrží opět korektní řídicí telegram z vysílače REV23.03RF, pokračuje v normálním provozu. Uvedení do provozu regulátoru REV23RF (předchozí model) a nového typu přijímače REV-R.03/1 Přijímači REV-R.03/1 může místo nového regulátoru REV23.03RF komunikovat také s předchozím provedením vysílače REV23RF (dodáván do konce roku 2005). Inicializaci provedete následujícím způsobem: Proveďte kroky 1 až 3b (stejně jako při zprovozňování REV23.03RF) Místo bodu 3c, stiskněte současně tlačítka SE a RESE přibližně na 3 sekundy dokud nezačne pomalu blikat oranžová LED_2: Přijímač je nyní v režimu inicializace a očekává signál od regulátoru původního provedení REV23RF Změňte žádanou teplotu na REV23RF, aby byl vyslán řídicí telegram: Jakmile oranžová LED_2 krátce rychle zabliká, navázaly REV23RF a REV-R.03/1 spojení a komunikují spolu Když oranžová LED_2 trvale svítí, výstupní relé je sepnuté (= ovládané zařízení je zapnuté) Když oranžová LED_2 trvale nesvítí, výstupní relé je vypnuté (= ovládané zařízení je vypnuté) Dále pokračujte krokem 7 12/16

13 echnické parametry regulátoru / vysílače REV23.03RF Všeobecné údaje regulátor / vysílač Regulátor - všeobecně Vysílač - všeobecně Podmínky prostředí Směrnice a normy Napájení Baterie (alkalické AA) Životnost baterií Záloha dat při výměně baterií Snímací čidlo NC Měřicí rozsah Časová konstanta Rozsah nastavení žádaných teplot Komfortní teplota Úsporná teplota Protimrazová ochrana Rozsah nastavení Nastavení z výroby Rozlišení nastavení a zobrazení Žádaná teplota Spínací časy Měření aktuální teploty Zobrazení aktuální teploty Zobrazení času Frekvenční pásmo Vysílací frekvence REV23.03RF Max. vysílací výkon Max. přenosová rychlost Modulace Stabilita frekvence Rozsah adres (Nastaveno ve výrobě) Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky shoda EMC směrnice R&E směrnice DC 3 V 2 x 1,5 V přibližně 2 roky max. 1 minuta NC 10 kω při 25 C ±1 % 0 50 C max. 10 min 5 29 C 5 29 C C 5 C 0.2 C 10 min 0,1 C 0,2 C 1 min SRD (868,7 až 869,2 MHz) 868,95 MHz < 10 mw / běžně 4 mw znaků/s = Bit/s Přepínání binární frekvence BFSK < ±20 ppm (±17 khz) 16 Bit ( ) dle IEC třída 3K C <85 % r. v. dle IEC třída 2K C <93 % r. v. třída 2M2 89/336/EEC EN Bezpečnost Rádiové zařízení EN Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely EN Elektromagnetická kompatibilita Odolnost proti rušení Vyzařování Rádiové zařízení Schválení V následujících státech řída bezpečnosti Stupeň znečištění EN EN EN ! Všechny státy EU, Norsko, Island, Švýcarsko II dle EN normální 13/16

14 Hmotnost (vč. balení) REV23.03RF REV23RF/SE 0,37 kg 0,68 kg Barva Kryt bílá RAL 9003 Základová deska šedivá RAL 7038 Rozměry 140x103x30 mm echnické parametry spínací jednotky / přijímače REV-R.03/1 Všeobecné údaje Podmínky prostředí Směrnice a normy Napájení Příkon Kmitočet Spínací výkon výstupního relé Napětí Proud Provoz Klimatické podmínky eplota Vlhkost Skladování a doprava Klimatické podmínky eplota Vlhkost Mechanické podmínky shoda EMC směrnice Směrnice pro nízké napětí R&E směrnice Bezpečnost Rádiové zařízení Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely Automatická zařízení pro domácnost a podobné účely, zvláštní požadavky na regulátory výkonu Elektromagnetická kompatibilita Odolnost Vyzařování Rádiové zařízení Schválení V následujících státech řída bezpečnosti Stupeň znečištění Hmotnost (vč. balení) Barva Přední kryt Základová deska Rozměry REV-R.03/1 REV23RF/SE AC 230 V +10/ 15 % < 10 VA Hz AC V 6 (2,5) A dle IEC třída 3K C <85 % r. v. dle IEC třída 2K C <93 % r. v. třída 2M2 89/336/EEC 73/23/EEC EN EN EN EN EN EN EN ! Všechny státy EU, Norsko, Island, Švýcarsko II dle EN normální 0,24 kg 0,68 kg Bílá RAL 9003 Šedivá RAL x104x32 mm 14/16

15 Schéma zapojení spínací jednotky (přijímače) REV-R.03/1 L Lx L Fáze, AC 230 V AC 230 V L N L2 Lx L1 N2 AC V N Lx L1 L2 Nula, AC 230 V Fáze, AC V Spínací kontakt, AC V / 6 (2,5) A Rozpínací kontakt, AC V / 6 (2.5) A M1 Cirkulační čerpadlo N2 Přijímač REV-R.03/1 Y1 Ovládané zařízení 2255A01 N Nx Y1 Nx M1 Příklady aplikací F1 F2 N2 N1 F2 F1 N2 N1 Y2 M1 Y2 M1 2255S S02 Závěsný plynový kotel Stacionární kotel N1 N3 N2 N2 N4 Y3 Y4 2255S03 E1 N1 2255S05 Zónový ventil Chladicí zařízení E1 Chladicí zařízení F1 Provozní termostat F2 Bezpečnostní termostat N1 N2 M1 N1 Oběhové čerpadlo Regulátor prostorové teploty (vysílač) REV23.03RF N2 Spínací reléová jednotka (přijímač) REV-R.03/1 Y1 N3 Regulátor prostorové teploty (vysílač) REV23.03RF N4 Spínací reléová jednotka (přijímač) REV-R.03/1 M1 Y1 Ručně ovládaný trojcestný směšovací ventil 2252S04 Y2 Y3 Elektromagnetický ventil Motoricky ovládaný trojcestný zónový ventil Y4 Motoricky ovládaný dvoucestný zónový ventil Oběhové čerpadlo s předregulací teploty vody ručním směšovacím ventilem 15/16

16 Rozměry Regulátor/ vysílač REV23.03RF M03 Ø Spínací jednotka /přijímač REV-R.03/ M M01 Siemens s.r.o. Divize Building echnologies Evropská 33a Praha 6 el.: Fax: http: // 16/ Siemens Building echnologies s.r.o. Změny vyhrazeny

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 5 356 Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE30Z WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 2 877 Siemeca AR Elektronický rozdělovač topných nákladů Rozdělovač topných nákladů určený pro rádiový odečet WHE46 WHE46.. je elektronický přístroj určený pro rozdělování nákladů za teplo odevzdané otopným

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

2 teploty. 8 změn TERMOSTATICKÁ HLAVICE DIGITÁLNÍ. režimy dle období. každý den

2 teploty. 8 změn TERMOSTATICKÁ HLAVICE DIGITÁLNÍ. režimy dle období. každý den TERMOSTATICKÁ HLAVICE DIGITÁLNÍ HD13-L AUTO MANU OFF C režimy dle období 8 změn každý den 2 teploty podsvícený displej úspora až 30% energie pro běžné ventily (závit M30x1.5) baterie 2 x 1.5 V AA (součástí

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet UI5... Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet Shrnutí Použití Řada UI5.. představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE

Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE UI6... Komunikativní pokojové ovladače, Ethernet, napájení PoE Shrnutí Řada UI6.. představuje univerzální komunikativní pokojové ovladače a čidla pro řízení topení, vzduchotechniky a klimatizace a regulátorů

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 Shrnutí Pokojový ovladač s čidlem CO 2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO 2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami, volitelně

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE ph_hd1:layout 1 11.2.2009 22:11 Page 1 PH-HD1 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-BHD Obousměrná rádiová komunikace na

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Article no: 08095908 Version: 01.01. DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03

Article no: 08095908 Version: 01.01. DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03 Article no: 08095908 Version: 01.01 DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03 CZ Přehled o systému Devilink a instalační návod Devilink CC Přehled o systému Devilink Devilink je

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač LI 5 Návod k obsluze R Kapacitní hladinový spínač LI 5 Obsah 1. Použití z hlediska určení... strana 3 2. Montáž... strana 4 3. Elektrické připojení... strana 5 4. Programování... strana 5 5. Uvedení do provozu

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 VYSÍLAČ PŘIJÍMAČ 1 BPT321- PŘIJÍMAČ Přijímač BPT321 slouží k řízení otáček ventilátorů

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží

Více