VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2008 / 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2008 / 2009"

Transkript

1 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, Tlumačov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2008 / 2009 V Tlumačově dne Zpracoval: Bc. Stodůlková Ludmila

2 2 Informace o škole Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Rada školy: Ředitelka školy: Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o. U Trojice 336, Tlumačov Via vitae Komenského 733, Napajedla není zřízena Bc. Ludmila Stodůlková je současně statutárním orgánem právnické osoby kontakt: tel.: Kontakt na školu: tel.: , fax: web: Pracovník pro informace: Bc. Ludmila Stodůlková Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě škol: Poslední aktualizace v RŠ: Součásti školy: Kapacita školy/šj: mateřská škola školní jídelna - výdejna 30 dětí/30 stravovaných dětí Organizace provozu školy ve šk. roce 2008/2009 Provozní doba školy: Termíny prázdnin: Po Pá, hod. dle vyhl. MŠMT 16/2005 Sb., letní prázdniny 5 týdnů Počet tříd: 3 Třídy podle zaměření: 1.třída pro děti s kombinovaným postižením samostatný provoz: hod. max počet dětí: 8 personální obsazení: 1 speciální pedagog + 1 pedagog + 1 asistent pedagoga 2. třída pro děti s vadami řeči a zdravotním oslabením provoz: hod. max počet dětí: 14 personální obsazení: 1 speciální pedagog + 0,5 pedagog 3. třída pro děti s kombinovanými přístupy péče samostatný provoz: hod. max počet dětí: 8 personální obsazení: 1 speciální pedagog + 0,5 pedagog 2

3 3 Skutečnost za škol. r. 2008/2009: Ø počet dětí: 30 dětí, Naplněnost kapacity školy: 100 % Údaje o pracovnících školy Počet zaměstnanců celkem: 10 (z toho 1 spec. pedagog na MD) z toho: pedagogové 7 (z toho 1 spec. pedagog na MD) asistenti pedagoga 1 nepedagog. pracovníci 2 zaměstnanci (mimo MD): Ø věk 38,4 let přepočtené úvazky: 9 Externí pracovníci: 0 Pedagogičtí pracovníci (mimo MD) dle vzdělání, odbornosti, praxe a věku: dosažený poř úvaze pracovní zařazení stupeň obor. č. k vzdělání specializace roků praxe v oboru 1. ředitelka 1,00 VŠ, Bc. spec. pedagogika psychopedie, somatopedie speciální pedagog 1,00 VŠ, Bc. spec. pedagogika Logopedie - psychopedie speciální pedagog 1,00 VŠ, Mgr. spec. pedagogika učitel. pro 1.stupeň.a spec. ped speciální pedagog 1,00 VŠ, Mgr. spec. pedagogika psychopedie, somatopedie pedagog 1,00 VOŠ,Dis. sociál. pedagogika sociální pedagogika pedagog 1,00 ÚSO dětská sestra způsobil. dle zák. 20/1966 Sb asistent pedagoga 1,00 Mgr. teologie křesťanská výchova 2 31 Ø věk pedagogických pracovníků 37,6 let pedagogové - přepočtené úvazky: 7 věk Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2008/2009 Kompenzační a didaktické pomůcky pro žáky se zdrav. postiž. - seminář (SPC Kroměříž) Využití konceptu orofaciální regulační terapie o dětí s KP (SPC Kroměříž) Kresba jako nástroj poznání dítěte seminář (APROXY Zlín) Pohybové hry Tělesná výchova hravě kurz (MŠMT19 344/ ) Dětský aerobik ve vyuč. procesu MŠ a I. stupně ZŠ kurz (MŠMT 2970/ ) Kurz logopedické prevence I. a II. Kurz logopedických pomůcek Vhodná úprava třídy dle zásad struktur. učení, využití pomůcek pro děti s PAS seminář Další vzdělávání pedagogů formou samostudia 2 pedagogové 3 pedagogové 1 pedagog 1 pedagog 1 pedagog 2 pedagogové 1 pedagog 7 pedagogů Nepedagogičtí pracovníci: poř. č. pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání roků praxe v oboru 1. provoz. pracovnice 1,00 SOU práce v prov. a ŠJ 1,00 SOU 6 50 Ø věk nepedagogů: 41,5 let nepedagogové - přepočtené úvazky: 2 věk Organizace vzdělávání Pojetí výchovně vzdělávací práce a její organizace je obsaženo ve výchovně vzdělávacím programu školy Klubíčko (předtím program Náš svět a co v něm dokážu! ). Výchovně vzdělávací program školy je zpracován v 3

4 4 souladu se zásadami Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (MŠMT Program 14132/01-22). Ve vzdělávacích programech tříd jsou dále rozpracovány a konkretizovány jednotlivé cíle, prostředky a výstupy. Vzdělávací program školy byl v průběhu školního roku přepracován, zpřesněn a doplněn o podrobný popis specifických podmínek vzdělávání, pedagogických přístupů, způsobů evaluace a další. Nedílnou součástí vzdělávacího programu školy je skupinová a individuální speciálně pedagogická práce. Tvoří pevnou součást integračních bloků a je začleněna v denním rozvrhu každého dítěte v potřebném rozsahu. Aby byl podpořen maximální a všestranný rozvoj každého dítěte, je speciálně pedagogická péče komprehenzívní. To je zajištěno kooperací pedagogů, příp. participací dvou pedagogů na péči u jednoho dítěte. Pedagogové mezi sebou konzultují problémy jednotlivých dětí, způsoby vzdělávání, z hlediska svých odborností se vyjadřují, vzájemně si radí a pomáhají. Statistika Ø počtu dětí podle druhu postižení a potřeby odbor. péče za školní rok Ø Zařazení dětí dle dle potřeby odbor. péče počet Druh postižení dětí logopedick somatopedick podpora jiná odb. péče za šk. psychopedická á á zdraví - PAS rok jiná odb. péče - soc. program imobil. Z toho dětí vady řeči těžké VŘ MP KP Celkem Počet dětí a skladba postižení se v průběhu školního roku změnily, u některých dětí byla spec. ped. péče rozšiřována nebo doplňována podle aktuálních výsledků vyšetření SPC a vlastního zjištění spec. pedagogů. Externí odborná spolupráce v průběhu školního roku 2008/2009 se školskými poradenskými zařízeními: SPC pro žáky s více vadami Kroměříž SPC Duha Zlín SPC pro žáky s vadami řeči Brno, detašované pracoviště Kroměříž se zdravotníky, u kterých jsou děti v péči: dětský neurolog pedopsychiatr kliničtí psychologové klinický logoped rehabilitační pracovnice pediatři se školami vzdělávajícími děti a žáky s handicapem a školami běžnými: Základní škola praktická a základní škola speciální Otrokovice Základní škola TGM Otrokovice ZŠ Tlumačov Základní a Mateřská škola Vsetín MŠ Otrokovice MŠ Tlumačov MŠ Radost Bystřice p. Host. MŠ Kroměříž DDM Sluníčko Tlumačov Studentské praxe a stáže Student vysílající škola program praxe datum výkonu praxe JŠ UPO, Ped.F, obor Spec.ped. náslech, pozorování 10 /2008 JŠ UPO, Ped.F, obor Spec.ped. vlastní výstupy 11-12/2008 LŠ VOŠ a SPŠ Litomyšl náslech, samostatné výstupy 8/2008 inkontin. 4

5 5 Z uskutečněných praxí vypracovaly studentky výstupy, hodnocení praxí za MŠ Klubíčko provedla speciální pedagožka H. Niedermertlová, pověřená vedením praxí. Další činnosti a aktivity školy Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče dětí, příp. další veřejnost. Mají sloužit rodičům a speciálnímu pedagogovi k odsouhlasení individuálního plánu práce s dítětem a jeho vyhodnocení. Dobu vyhrazenou k pravidelným konzultacím využívají někteří rodiče plně, jiní málo. Další chtějí řešit pouze aktuální záležitosti, a to hned na místě. Zapůjčování odborné literatury ze školní knihovny MŠ Klubíčko rodičům, příp. studentům škol, pomoc s výběrem literatury. Knihovna obsahuje cca 300 ks svazků. Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi - tématicky zaměřená, připravují pedagogové školy několikrát ročně. Vytvářejí zde příležitosti k radosti a zážitkům ze společného tvoření, přátelské prostředí k rozvoji vzájemných vztahů, výměně zkušeností a názorů. Sociální poradenství pro rodiny dětí - orientace v sociálních dávkách, nároku na rodičovský příspěvek, možné době pobytu dítěte ve škole, výklad zákona o sociálních službách a jeho průběžných změnách, pomoc a rady při vyřizování příspěvků a dávek, pomoc s vyplňováním tiskopisů apod. - poskytováno ve spolupráci se zřizovatelem. Neformální komunikace mezi školou a rodiči a mezi rodiči navzájem - při společných setkáních na zahradě školy, spojených s různými hrami, soutěžemi a grilováním. Umožnění odborných praxí a stáží pro studenty i pedagogy běžných škol (viz výše). Umožnění exkurzí pracovníků škol a obdobně zaměřených zařízení. Osobní konzultace pedagogů u zdravotníků k péči a vzdělávacím potřebám dětí. Osvěta a práce pro veřejnost Pravidelná každoroční výstava v Otrokovicích - prezentace prací dětí a činnosti školy v kulturním domě Beseda v Otrokovicích. Pravidelná každoroční výstava v KIS Tlumačov - prezentace prací dětí a činnosti školy v místě působiště školy. Pracovní zapojení v projektu Komunitní plánování Otrokovicko - v pracovní skupině Zdravotně postižení - pokračování práce na II. etapě projektu a v pracovní skupině Rodiny s dětmi - od počátku, tj. od 4/2007). Účast školy v soutěžích a na dalších výstavách - DDM Sluníčko Tlumačov, Obec Tlumačov, Svaz zahrádkářů Den otevřených dveří pro veřejnost - spojený se zápisem dětí do MŠ. Prostřednictvím vlastních webových stránek permanentní údržba a aktualizace v kooperaci se správcem stránek. Události a akce za období školního roku 2007/2008 Září Zahájení nového školního roku - SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření dětí - SPC VŘ Brno, pobočka Uherské Hradiště psychologické vyšetření dětí - SPC KP Kroměříž - konzultace k dětem s PAS - účast MŠ na výstavě ovoce a zeleniny a květin v Tlumačově a návštěva výstavy s dětmi - schůzka zaměstnanců a vedení školy s rodiči dětí - pracovní návštěva pedagogů ZŠ praktické a ZŠ speciální Otrokovice Říjen

6 6 - SPC KP Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření dětí - SPC Duha Zlín kontrolní vyšetření dětí - výstava dýní a výtvarných podzimních inspirací na zahradě školy - praxe studentky PF UP Olomouc Listopad SPC KP Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření dětí - Otrokovická Beseda - slavnostní vernisáž výstavy s názvem Čtvero ročních období v Klubíčku - školení požární hlídky - praxe studentky PF UP Olomouc Prosinec SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření dětí - divadelní představení Zvířátka ze dvorka v podání Divadla Kočenka Napajedla - návštěva Mikuláše z DDM Sluníčko Tlumačov - návštěva pracovníků Krajského vojenského velitelství Zlín, mikulášská nadílka pro děti - prohlídka a návštěva Vánoční dílny v DDM Sluníčko Tlumačov - Vánoční tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi Leden SPC KP Kroměříž kontrolní vyšetření dětí s PAS - SPC KP Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření - SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření - seminář SPC KP KM Vhodná úprava třídy dle zásad strukturovaného učení, využití pomůcek pro děti s PAS - individuální fotografování dětí - schůzka školy s rodiči předškoláků - dětský bazárek Únor SPC KP Kroměříž kontrolní vyšetření dětí s PAS - návštěva výstavy Co můžu a co ne k projektu Den bez úrazu KIS Tlumačov - účast pedagogů na semináři Kompenzační a didaktické pomůcky pro žáky se ZP (SPC KP KM) - uspořádání karnevalu pro děti Březen SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření - SPC KP Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření - SPC KP Kroměříž kontrolní psychologické vyšetření - uspořádání výstavy Čtvero ročních období u nás v Klubíčku - KIS Tlumačov - divadelní představení Jak se dělá pohádka v podání divadla Kočenka Napajedla Duben SPC KP Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření - SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž kontrolní logopedické vyšetření - SPC KP Kroměříž kontrolní psychologické vyšetření - seminář Využití konceptu orofaciální regulační terapie u dětí s KP - SPC KP Kroměříž - kurz logopedické prevence v SPC VŘ v Kroměříži (Jašová, Sehnalová) - Zápis dětí do školky - návštěva Velikonoční tvořivé dílny v DDM Sluníčko Tlumačov - Velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi - účast na Dni Salvátora na Štěrkovišti v Otrokovicích - ukázky IZS ZK Květen SPC VŘ Brno, pobočka Uherské Hradiště psychologické vyšetření dětí k OŠD - SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž vstupní logopedické vyšetření dětí - účast na semináři Kresba jako nástroj poznání dítěte - návštěva výstavy Broučci - KIS Tlumačov - vystoupení dětí MŠ na oslavě Dne matek - pořádané pořádalo SRPŠ ZŠ Tlumačov - společné fotografování dětí 6

7 7 Červen SPC Duha Zlín kontrolní vyšetření - SPC VŘ Brno, pobočka Kroměříž vstupní, kontrolní a výstupní vyšetření - oslava Dne dětí na zahradě školy ve spolupráci s KVV Zlín a SDH Tlumačov - přenocování dětí ve školce - účast v soutěži Skládání puzzle - DDM Sluníčko Tlumačov - návštěva dětí v 1.třídě ZŠ Tlumačov - výlet školy do Otrokovic - společný školní výlet do ZOO Lešná Zlín - ukončení školního roku - odpoledne pro děti a rodiče na zahradě školy s hrami, soutěžemi a grilováním Údaje o výsledcích kontroly České státní inspekce Ve školním roce 2008/2009 v naší škole kontrola ČŠI provedena nebyla. Poslední inspekce proběhla ve dnech se závěrem: škola má velmi dobré předpoklady poskytovat kvalitní výchovně vzdělávací činnost dětem s multihandicapem. Závěr Mateřská škola Klubíčko vhodně doplňuje nabídku předškolního vzdělávání ve zdejším regionu o speciální péči pro děti s různými druhy handicapu. Škola kapacitně dostačuje pokrývat poptávku po odborné péči v regionu Otrokovicko a Jižní Haná. Široké spektrum odborností speciálně pedagogické péče, které dokáže poskytovat, je zvlášť důležité pro děti s různými kombinacemi postižení. Spolupracujícími institucemi je oceňována odbornost a úroveň péče pedagogů, vybavenost školy, prostředí školní zahrady i flexibilita provozních pracovníků při poskytování provozní obsluhy. I pro tyto kvality byla škola zařazena ministerstvem školství, resp. Institutem pedagogicko psychologického poradenství, do seznamu zařízení, poskytujících poradenské zařízení a vzdělávání žákům s poruchami autistického spektra. Činnost školy ve školním roce 2008/2009 vycházela ze školního vzdělávacího programu Klubíčko a Ročního plánu na školní rok 2008/2009. Vzdělávací práce ve třídách probíhala podle třídních vzdělávacích programů, rozpracovávaných do integračních bloků. Všem složkám pedagogické práce s dětmi, tj. speciálně pedagogické práci skupinové, individuální a činnostem řízeným i volným, byl věnován dostatečný prostor a vždy byly respektovány individuální potřeby, nároky a specifické zvláštnosti dětí. Trvalou součástí práce všech pedagogů školy bylo vytváření příznivého prostředí, velmi důležitého k cílené intenzívní výchovně vzdělávací práci s každým dítětem. Pedagogové všech tříd vzájemně spolupracovali, s rodiči dětí, odborníky a odbornými pracovišti byly konzultovány aktuální potřeby a problémy. Zvláštní pozornost byla věnována ucelenosti péče, přípravě dětí k nástupu do školy, socializačním vztahům a problémům dětí s hyperaktivitou v oblasti vztahů a komunikace. V integrovaných blocích měly pevné místo koncepty speciální péče a pedagogické terapie. U dětí s PAS byl i ve šk. roce 2008/2009 zaměstnán asistent pedagoga. V průběhu školního roku byl zaváděn nový vzdělávací program Klubíčko. S ním souvisely změny pojetí vzdělávání, organizace práce ve třídách, dokumentačním systému pedagogů a zejména v celkovém pojetí evaluační práce pedagogů. Byla provedena unifikace pedagogické dokumentace, v rámci níž byly vytvořeny vzory dokumentů s volnou osnovou. Záměrem bylo propojení informací pedagogů, jednotná zpracovatelnost a další práce s dokumentací a srovnatelnost s respektováním specifik tříd a jednotlivých dětí. Na tomto úkolu pracovali všichni zaměstnanci školy od počátku roku Získané výstupy potvrdily správnost záměru. Získané poznatky a informace pomáhají ředitelce v řízení školy a pedagogům umožňují pracovat v přehledných systémech. Dokumentace pedagogů za školní rok 2008/2009 obsahuje podrobné informace o dosažených pokrocích dětí i zhodnocení stanovených dílčích cílů za jednotlivé oblasti dle tříd. Hodnotící zprávy za třídy budou pro pedagogy východiskem při stanovování cílů za tématické celky a integrované bloky ve školním roce 2009/2010. Za velmi důležitou považuji další práci pedagogů na evaluačních činnostech propracování evaluačních postupů a jejich bohatější využívání v další práci, v tomto smyslu lze nalézat rezervy. Podrobné informace o aplikaci třídních programů, včetně evaluace a zhodnocení podmínek vzdělávání jsou obsaženy v materiálech, zpracovávaných vedoucími pedagogy tříd. 7

8 8 Rodiče dětí jsou pro školu nejdůležitějšími partery. Potřebujeme s nimi spolupracovat při cílené komplexní péči o dítě a v tomto smyslu budeme rodiče dále podporovat. Ve škole je pro rodičům poskytována také sociální služba odborné sociální poradenství - zaměřená na pomoc skupinu osob se zdravotním postižením. Zahrnuje mj. pomoc při orientaci v aktuálních zákonných normách, při uplatňování oprávněných práv a nároků a také informovanost o službách dalších institucí, které mohou rodičům pomáhat v náročné péči o dítě. S ohledem na upřednostnění výdajů na dokončení úprav zeleně na školní zahradě, která je již plně využívána k pobytu dětí, zbylo na ostatní potřeby méně finančních prostředků. Sortiment pomůcek, hraček a materiálů pro práci s dětmi byl doplňován a rozšiřován s pomocí dotací obcí: Města Otrokovice, Obce Kvasice a darů sponzorů. V další době, podle finančních možností, chceme pořizovat ještě další speciální pomůcky, které nám pro práci s dětmi chybí. Jde především o pomůcky didaktické. Potřebným zařízením (zahradní domek pro hry dětí a uložení hraček, pružinová houpadla, tabule ke kreslení, prolézačky apod.) je potřeba postupně vybavit také školní zahradu. Realizace těchto záměrů se však bude odvíjet především od možností finančních. Závěrem: Úkoly a cíle stanovené pro školní rok 2008/2009 se podařilo splnit. Poděkování za to patří všem zaměstnancům - pedagogům i nepedagogům a také všem, kdo s naší školou spolupracovali a podporovali ji. 8

Roční plán pro školní rok 2012-2013

Roční plán pro školní rok 2012-2013 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2012-2013 Obsah: stránka Informace o škole.. 2 Organizace provozu školy. 2 1. Organizace školního roku

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 Čj.: MŠ 212 /16/1/13 5-9 A- Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 1 OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum:

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola logopedická. Brno, Veslařská 234. Mgr. Milada Kondlerová Září 2012. Vypracovala: Datum: Výroční zpráva 2 22, Brno, Veslařská 234 Vypracovala: Datum: Mgr. Milada Kondlerová Září 22 2-22 Obsah A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ B. MŠ, ZŠ - VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více