SEMINÁŘ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ: ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA, ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ: ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA, ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE"

Transkript

1 SEMINÁŘ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ: ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA, ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE PANEL I: SOUČASNÝ STAV ROZVOJE AFRIKY DAVID GAINER, KULTURNÍ ATAŠÉ, VELVYSLANECTVÍ USA V PRAZE Úvodní slovo Zdůraznil, že genderová rovnost je jedním z důležitých témat, která bychom v dnešní době neměli zapomínat diskutovat. Ze své vlastní pracovní zkušenosti, kdy měl možnost přímo učit matematiku v Malawi, poznal, jak různé kultury odlišně žijí ale i to, že jsme si všichni velmi podobní, jen se pohybujeme v odlišných realitách. Děvčata ve škole nebyla. Ženy dělaly nejčastěji práci v drobném zemědělství, dále také vlastně všechny ostatní práce jen mimo stavby domů, to bylo privilegiem mužů. MICHAL BROŽA, INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE Předestřel osy panelu. Cílem je rozvinout debatu o tom, co se vlastně v Africe děje, jak se na to díváme, jaké sou rozdíly - regionální, ale i mezi jednotlivými zeměmi, trendy vývoje, můžeme se na to dívat, že je naděje, nebo že je to průšvih. Obraz Afriky v médiích, co může přinést koncept rozvoje do Afriky, postavení žen, přístup k energiím, k elektřině, co se děje v souvislosti s MDGs (Rozvojovými cíli tisíciletí) a co očekáváme, že se bude dít po roce Odkaz na tradici dne Afriky od r. 1963, jež odkazuje i na příležitost konání semináře. Obecně otázky rozvoje - z velké části spojené s Afrikou, ale i nad rámec, tedy týkající se stavu rozvoje v celém světě. Naplňování MDGs - ani optimistické, ani pesimistické. Projekt má jistě mezery, ale díky němu se již miliony lidí vymanily z chudoby, životní podmínky v rozvojových zemích částečně zlepšují. Nejdůležitější v tomto ohledu lepší přistup k pitné vodě, porodnost, chození do škol apod. MDGs i přes kritiku dle jeho názoru potvrzují svojí smysluplnost, i když řada stanovených cílů splněna jistě nebude. Díky MDGs se podařilo zmobilizovat a získat širokou podporu rozvojové tématice. Agendu je ale zároveň nutné neustále analyzovat a odvozovat, jakým směrem se dál ubírat. Svět je nyní jiný než v devadesátých letech. Tehdy panovala doba relativní stability, současnost je obdobím naplněným krizemi - ekonomickou, finanční, potravinovou či ochrany klimatu. Rozvojová problematika je upozaděna ochranou vlastních zájmů států. Společenská nerovnost na úrovni státu identifikována jako nejčastější problém. Mezi současných 5 prioritních výzev a kritických oblastí rozvoje patří pokračující urbanizace, klimatická změna, nedostatek pracovních příležitostí, nerovnoměrný ekonomický růst a potravinová stabilita. 1

2 Co bude po MDGs? Je nyní jasné, že verze osmi cílů nestačí, k tématům agendy zájmu by se měla přidat i např. otázka klimatické změny. Jako vhodné se zdá být zahrnutí konceptu udržitelného rozvoje do MDGs po Otázka pokračování MDGs je velice aktuální už jen z důvodu brzkého konání summitu v Riu, kde se bude o otázkách rozvoje a agendě MDGs jednat. Kniha Meze růstu dala základ konceptu udržitelného rozvoje. Přesto, že je již 40 let stará, vyvolává debaty a kontroverze. Pokud se bude oddalovat rozhodování o světě na globální úrovni, světová ekonomika překročí limity a možnosti této planety. Z dnešních 7 miliard lidí se v roce 2050 stane 9 miliard, každý 5. člověk bude žít v chudobě s méně jak 1,25$ na den, mít omezený přístup k energii a hladovět. Více než třetina známých organismů vyhyne. Tomuto se bude právě věnovat Rio. V dnešní době až 1,5 miliardy lidí nemá přístup k elektřině vůbec. Bez té se ale téměř nic neobejde, ani bezpečnost, produkce potravin nebo boj proti změnám klimatu. Přístup k energii je tedy předpokladem pro zlepšení životních podmínek lidí. Cílem kampaně tzv. Energie pro všechny vedené OSN je univerzální přístup k zabezpečení moderních energetických služeb v rozvojových zemích, současně by mělo dojít i ke snížení emisí skleníkových plynů. Více než 2,5 miliardy lidí, kteří si právě z nedostatku zajištění jiného zdroje energie vaří jídlo pouze za použití biomasy atd., tím ale vypouští do ovzduší škodliviny. ANNA KOTKOVÁ, GENDER STUDIES Úvodem argumentace souvislostí mezi gender studies a rozvojem, shrnutí situace současné ženy a rozvoje, prezentace studie organizace Gender Studies. A. Kotková představila projekt Connect (KARAT a One World Action), který si kladl za cíl propojit genderové a rozvojové organizace z Evropy ve spolupráci s Afrikou, a zesílit tak hlas žen. Rovnost příležitostí žen a mužů je považována za základní pilíř lidských práv a základní klíč pro snižování chudoby. O monitoring nerovnosti ve světě se snaží tzv. Social Watch V rozvojových zemích jsou to často ženy, které zajišťují zdroje příjmů, a to i v době krize. Ženy jsou tedy krizí zasaženy silněji. Objevuje se zde tak tzv. feminizace chudoby, která platí i pro bohatý sever, jsou zde i jisté paralely s ČR. Ženy vykonávají množství neplacených prací, které jsou považovány za automatickou péči, jako je tomu u péče o domácnost atd. Funguje zde často rigidní dělba práce - hierarchie znemožňující postup v daném sociálním žebříčku, přístupu ke vzdělání, vysoké pracovní pozice atd. Všechny tyto limity ovlivňují to jejich působení a možnosti ve společnosti. Mezi nejvýznamnější legislativní počiny posledních desítek let je tzv. Pekingská rozvojová platforma a MDGs, které se často zavazují k činům, v jejich realizaci ale pokulhávají. V Africe existuje velký rozdíl mezi přísliby jednotlivých států a vykonanými činy. Největším problémem jsou ale sexuální a reprodukční práva. Závěr analýz různých současných deklarací říká, že rovnost mužů a žen nesmí být pouze dílčím cílem, ale základním principem a že ženy musí být zapojeny do tvorby jednotlivých programů nejen pouze formálně. 2

3 V programu české rozvojové spolupráce je problém přístupu k genderu, který je zahrnut pouze okrajově a není základním prvkem projektového cyklu, což má pak za následek, že organizace nejsou přiměny k větší práci s touto problematikou. Pod pojmem gender se pak také často považuje zastoupení žen v projektových týmech, nebo pomoc ženám přímo v postižených oblastech, ani jedno z toho ale není jádrem žádoucí práce s genderem. Společný projekt ČZU a ČVT v Angole se proto zaměřil na přístup k primárnímu a sekundárního vzdělávání a jejich kvalitu v zemědělských oblastech v provincii Bié. Nakonec bohužel ale vedl k prohloubení rozdílů mezi muži a ženami a k posunutí je více na okraj. Ženy na začátku při rozhovorech uvedly, že vzdělání je pro ně stejně důležité, že by rády posílaly dcery do škol, ale vzdělání doma by pro ně bylo vhodnější. Přístup ke vzdělání by měl pomoct k nastolení rovných příležitostí. TOMÁŠ LINDNER, RESPEKT Přichází s několika vlastními tezemi: 1. teze: Vnímání Afriky v předních světových mediích se mění - v českých médiích to není tolik vidět, ale např. titulní stránky The Economist mění od roku 2010 obraz hopeless continent (beznadějného kontinentu), který byl vyjádřen obrázkem ukazujícím násilí s nejasnou vizí budoucnosti, spíše na Africa rising (Afrika se zvedá), kde se již hovoří spíše o potenciálu afrických ekonomik, úspěších a celkově se zde předkládá optimističtější vize. Realita nicméně není černobílá a obrázek medií o Africe začíná být plastičtější, objevuje se více pozitivních zpráv a velmi tomu pomáhá Al Jazeera, která se na to zaměřuje. 2. teze: Afriku bychom měli méně vnímat jako problém, který je nutný vyřešit, ale jako potenciál, který můžeme využít (pro Evropu i Afriku) - to např. dělá právě Al-Jazeera, ale i Čína v oblasti médií se snaží o to samé Turecko, Indie, Brazílie. V evropském vnímání ale stále převládá Afrika spíše jako problém. T. Lindner si myslí, že kampaň soustřeďující se na to, jak v Africe podnikat, by byla zdravější než rozvojová pomoc, pokud by to byly formy udržitelného podnikání samozřejmě. 3. teze: Problémem Afriky nejsou negativní zprávy z médií, ale to, že lidi Afriku neznají. Média nepopisují každodennost, ale jen ty viditelné změny a čtenáře zajímají víc ty negativní zprávy. Afriku odlišuje i to, že záběry přírodních katastrof jsou vnímány jako každodenní realita, a proto je její vnímání horší. Toto nemůže být vyplněno pouze médii, k lepšímu vnímání pomůže vzdělání, různé festivaly, kultura a podobné akce. 4. teze: Proč je to jen v médiích a nepřelévá se to jinam? České zpravodajství se velmi liší ve stylu psaní od zahraničních zpravodajství ve všech oblastech. Např. v ČR nikdo nepíše o Indii, Číně, Brazílii a vzniká tak velká informační propast. Internet ukazuje, co lidi zajímá a co ne. V ČR bohužel je pro slova jako Benin nebo Zambie čtenost nula. Čtenář je méně zvyklý se zajímat o věci, co se ho netýkají, a redaktoři uvažují podobně, chtějí své články prodat, a proto se zaměřují na takové informace, které jsou od čtenářů žádané. Také fakt menších redakcí a menších prostředků na zahraniční cesty u nás hraje roli. Nejdříve jsou tedy finance na povinná témata a až později na ty ostatní, na které ale pak nezbývá ani čas a ani energie. 3

4 5. teze: Jak prosadit více Afriky do médií? T. Lindner se přiznává, že nezná odpověď. Nejlépe, kdyby existovala agentura, která by redakcím pomáhala získávat granty na takovéto cesty, což je poněkud absurdní, když jsou samotné redakce ve vlastnictví movitých vlastníků. JANA MAZANCOVÁ, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Zemědělství je hnacím motorem růstu pro Afriku. V současnosti tam žije 1 miliarda obyvatel, v roce 2050 se odhaduje nárůst počtu obyvatel na 2 miliardy. Již nyní 30 % obyvatel trpí hlady, populace není soběstačná v produkci potravin a to ani na národních, regionálních a lokálních úrovních. Mezi % obyvatel pracuje v zemědělství, z toho je 80% žen. Jistě jsou zde pokroky v plnění MDGs, i když cíle musí být každoročně přehodnoceny a nahlíženy v daném kontextu. Podle Světové banky se zemědělství podílí 32 % na světovém HDP. Roli HDP na skutečný rozvoj země lze ilustrovat na příkladu Angoly. Země byla loni sice nejrychleji rostoucí ekonomikou, ale většina příjmů zde pocházela z ropy. Ukazatel HDP je zde tak poněkud zavádějící. Pokud HDP rostlo díky zemědělství, mohlo to s největší pravděpodobností znamenat, že se rozšiřovala využívaná zemědělská půda. Ale takový růst má své limity. Zároveň si je třeba uvědomit, že svět prostě nelze bez afrických farmářů nasytit. Zemědělskou činnost v Africe provádí většinou drobní zemědělci, kteří vytváří až 70 % africké zemědělské produkce. Využívají půdu do 3 hektarů, jež stěží stačí na uživení pětičlenné rodiny. Využívají pouze ruční či potažné technologie, což ale znamená nízkou efektivitu obdělávání a vysokou náročnost, například na zemědělské vstupy (osiva, hnojiva, nástroje) či zpracování. Důležitým faktorem pro zemědělství v Africe hraje klima. Naprostá závislost na klimatických podmínkách a to hlavně na vodě. Za 6 měsíců kvůli střídání dešťů a sucha tak musí zemědělci vyprodukovat zásoby na celý rok. Často mizí tradiční plodiny. Dalším problémem je, že úrodu není jak zpracovat a skladovat. To je důležitým bodem možnosti změny situace, tedy dát produkci přidanou hodnotu zpracováním v zemi původu. Transport je velmi náročný podmínkami, ale i finančně. Mezi důležité opakující se problémy patří nízká produktivita, tedy nízké výnosy, nízká úrodnost půd, špatný přístup na trhy, špatná infrastruktura - nezpevněné cesty v období dešťů jsou například nesjízdné. Poradenské služby poskytující informace třeba o tom, kde jsou trhy, zpracovatelské služby se do oblastí nedostanou, standardně bývá 1 poradce až na 500 farmářů. Momentální odhad je, že 83 % z obdělávané orné půdy je chudých na živiny a 16 % půdy je naprosto bez živin. Krátkodobě mohou být řešením hnojiva, ale není to dlouhodobé řešení. Skutečným řešením je rotace plodin a využití posklizňových zbytků. Tradiční způsoby hospodaření jsou také mnohdy už neudržitelné, je nutné je alespoň částečně pozměnit. Přestože 90 % zpracování potravin obstarají ženy, bohužel jsou to často muži, kdo rozhoduje o uskutečňování projektů. Ženy také limituje tradiční kultura a legislativa. Proto je důležité posílení postavení žen žijících ve venkovských oblastech, jejich aktivní zapojení do zemědělství, rozdělení zisků z příjmů generujících aktivit, šíření inovací a vzdělání. 4

5 PANEL II: ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ OPTIKOU LIDSKÝCH PRÁV VE VISEGRÁDSKÝCH ZEMÍCH DAGMAR MILEROVÁ PRÁŠKOVÁ, GLOPOLIS Glopolis vydal publikaci na téma ženy v zemědělství, která popisuje vztah mezi zemědělstvím a snižováním chudoby, a roli, kterou zaujímají v zemědělském sektoru ženy. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) například konstatuje, že pokud budeme schopni odstranit či výrazně zmenšit rozdíly v produkci mužů a žen dané odlišným přístupem ke zdrojům, mohli bychom tím docílit snížení počtu hladovějících ve světě a to až o 17 %. Publikace se zabývá rolí žen v produkci potravin, vlivu pozemkových práv na postavení žen, vlivu klimatických změn, dopadů světové ekonomiky a násilných konfliktů. MARIA STANISZEWSKA, POLISH ECOLOGICAL CLUB Potravinová bezpečnost je spojená s potravinovou suverenitou. Proč jsme tak daleko od potravinové suverenity a nemůžeme zajistit potravinovou bezpečnost? Tuto otázku si kladou i rozvinuté země. V Evropě a v Africe panují odlišné zemědělské podmínky. Jen 2 % afrických zemědělců májí traktor, většina ale vlastní jen mačety, nemají ani koně nebo osla. Intenzivní zemědělství spotřebovává velké množství vody, půdy a energie, což způsobuje vážné dopady na životní prostředí. Dalším problémem je také nevhodná strategie rozvojového zemědělství zapříčiňující vznik tzv. dluhové pasti nebo snižující se objem oficiální rozvojové pomoci směřující do zemědělství. Zemědělská produkce je dále dominancí několika mezinárodních korporací a drobní producenti nejsou schopni konkurovat na mezinárodním liberalizovaném trhu se zemědělskými produkty. Fakt, že priorita je kladena na produkci potravin na export, zapříčinil, že tato produkce jde na úkor produkce základních potravin a rozvojové země se staly závislými na dovozu základních plodin. Řešením by byl rozvoj agro-ekologie, podpora malých farmářů a rodinného farmaření zároveň s posílením koherence vnějších politik EU a naplněním MDGs v praxi. MÁRIA BURČÍKOVÁ, LUDIA A ENERGIA, SLOVENSKO Evaluace pracovní zkušenosti na projektu zaměřeném na sociální pozici a roli romských žen a rovnoprávnost v rámci komunity V Kecerovce na Slovensku. Bylo možno vidět ekvivalent romské problematiky na Slovensku s porušováním lidských práv v Africe. Jako problém se na počátku jevila hlavně obtížnost uskutečnit rozhovory s ženami, které nebyly ochotny participovat bez finanční či materiální podměty. Je důležité nejprve mezi komunitu proniknout. Trvá to čas získat o komunitě dostatek informací, zjistit způsob jakým žije a funguje. Často se navíc může stát, že informace jsou sporné. 5

6 Společenský život se tam odvíjí od života celé komunity, což může způsobovat problémy. Potravinová bezpečnost je tak na tomto závislá. Členové komunity dávají své produkty komunitě. Jsou to vedoucí členové komunity, kteří rozhodují o prodeji. Proto ti, co produkují, žijí nakonec na pokraji chudoby. Nyní se dějí nepatrné, ale důležité změny ve vnímání těchto žen, které ukazují zájem a vůli vést rodinu a rozvinout nezávislý způsob života, což jim komunita nechce dovolit. Donedávna zde neexistovala ani vůle cokoliv na své situaci měnit. Hlavním způsobem, jak zajistit větší genderovou rovnost, je mířit na tradiční způsob života v komunitě. Ten stále více kontrastuje s lidskými a genderovými právy. Organizace Ludia a energia se snaží nalézt u žen v této menšině schopnosti, které by bylo možné využít na trhu pro zajištění lepší životní situace. Mezi takové patří například: tkaní, pletení, práce s hlínou apod. V jedné romské vesnici začali pěstovat zeleninu, systematicky se tak navykli na práci. V těchto snachách chce organizace v rámci dalších projektů pokračovat. ZSOFIA FARKAS, MINORITY RIGHTS GROUP MAĎARSKO Spolupráce členských zemí EU při rozvoji lidsko-právního přístupu k rozvoji HRBA. V rámci společnosti jsou menšiny nezranitelnějšími skupinami. Vzniká proto otázka, zda postupujeme správně? Dostáváme se skutečně k těm nejzranitelnějším? Zaměřujeme se na ženy a děti? Jak lze tyto intervence zdokonalit? HRBA je jedním z nejlepších řešení. Tento princip uznává, že naplňování lidských práv není jen prostředkem rozvoje, ale i jeho cílem. Je dobrým rámcem, který nám poskytuje kontrolní návod pro správný postup. Pokračuje ve zdokonalování pomoci a efektivity nových členských států v politice rozvoje. Velmi důležité je znát místo, kde chceme pomáhat s rozvojem, a znát tamější kulturu. Je třeba zapojit lidi, kteří používají HRBA, a teprve pak se starat o to, co tam lze použít a udělat, nebo zda to není kontraproduktivní. Hlavní zásadou je účast od začátku do konce, což je užitečné z mnoha důvodů i pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Je dobré zajistit zodpovědnost a transparentnost příjemce i dárce a to, aby všechny skupiny společnosti měly přístup k procesu rozhodování. Navíc je třeba zajistit, aby byly ženy součástí každého kroku v rámci řízení a realizace projektu. Rozvoj je dlouhodobá investice, a pouze pokud investujeme delší dobu, zůstane po nás něco trvalejšího. Je potřeba změnit současnou dynamiku a trochu posunout postoje jak na úrovni politiky, tak v rámci rozvojové pomoci, což sice vyžaduje úsilí, ale je to možné a inspirující. 6

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice

Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice Skvělé přírodní podmínky a dostatek půdy dělají z Indie ideální místo pro rozvoj zemědělství Nedostatečnou produktivitu napraví investice a lepší obchodní

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát

Obec 21. Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku. Témata. Na co chceme dbát Obec 21 Místní Agenda 21 v Dolním Rakousku Témata Na co chceme dbát Témata v Obci 21 1. strategie w.i.n (my v Dolním Rakousku) jako nadřazený rámec 2. rozvoj obyvatelstva sociální aspekty 3. místní oživení

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Nejméně rozvinuté země: ekonomický (a kvantitativní) pohled na rozvoj

Nejméně rozvinuté země: ekonomický (a kvantitativní) pohled na rozvoj Nejméně rozvinuté země: ekonomický (a kvantitativní) pohled na rozvoj Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. Katedra rozvojových studií PřF UP jaromir.harmacek@upol.cz O čem bude řeč? ekonomie rozvoje co to

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více