FYZIO. Návod k použití programu pro rehabilitační zařízení verze 01/01/2015. Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIO. Návod k použití programu pro rehabilitační zařízení verze 01/01/2015. Úvod"

Transkript

1 FYZIO Návod k použití programu pro rehabilitační zařízení verze 01/01/2015 Úvod Program Fyzio je primárně určen pro rehabilitační zdravotnická zařízení, ale lze jej použít i pro jiné odborné ambulance. Specifickou vlastností programu je usnadnění komunikace mezi lékařem a fyzioterapeutem, předepisování léčebných procedur, sledování průběhu terapie atd. Základní parametry programu: vhodný pro velká i malá zdravotnická zařízení, rehabilitační lékaře, fyzioterapeuty i kombinovaná pracoviště možnost provozovat lokálně na jednom PC nebo na více počítačích v síti usnadnění komunikace mezi lékaři a fyzioterapeuty pořízení zdravotnické dokumentace: anamnéza, vyšetření lékaře, plánování procedur, evidence průběhu terapie ( zprávy fyzioterapeuta), přednastavené šablony testů, výměnné listy atd snadné zpracování dat pro pojišťovnu uchovávání obrazových příloh (RTG snímků, naskenované dokumentace apod.) umožňuje automatický příjem RTG snímků s RDG pracoviště přes speciálně formátovaný nastavení rolí a přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů evidovaní regulačních poplatků, automatické vykázání signálního kódu podle věku pacienta sestavy, statistiky, výkazy, podkladové statistiky pro ÚZIS možnost prodeje materiálu, placených služeb, evidence a vystavení pokladních příjmových dokladů možnost zapnutí zjednodušeného rozhraní čekárny a zápisu zpráv pro nevidomé uživatele postaveno na architektuře client-server, bezpečné uložení dat na MS SQL Serveru, realizováno na moderní platformě.net, - velmi vysoká odolnost proti havárii serveru, výpadku napájení, selhání stanice. možnost propojení s naším internetovým rezervačním systémem možnost umístění databáze na serveru přístupném přes internet, takže máte data k dispozici odkudkoliv. Po instalaci programu je nutné provést základní nastavení programu podle vašich potřeb viz kapitola Nastavení. Pokud si s nastavením nevíte rady, obraťte se na svého dodavatele programu.

2 1. Přihlášení do systému Přihlašovací jméno přiděluje každému uživateli správce systému. Může obsahovat max. 20 znaků (písmena, číslice) bez mezery. Ke každému přihlašovacímu jménu je přiděleno implicitní pracoviště. Po vyplnění přihlašovacího jména se na další pole přesuneme tabulátorem. Heslo: max. 20 znaků Pracoviště: zde se nastaví pracoviště na které se uživatel přihlašuje jedná se o povinný údaj!. Pokud se jedná o novou instalaci programu, tak se napoprvé přihlaste po přihlašovacím jménem admin a proveďte nastavení programu viz. kapitola Nastavení. Iniciální heslo obdržíte od dodavatele programu Změna hesla Heslo nového uživatele nastavuje administrátor. Každý uživatel má možnost si sám měnit heslo. Změna hesla se provádí přes menu Nástroje - Změna hesla : Je nutné nejprve vyplnit původní (staré) heslo (heslo pod kterým jste právě přihlášeni) a poté je nutné dvakrát vyplnit nové heslo. Heslo může obsahovat písmena i čísla (max. 20 znaků), V případě potíží s vyplňováním hesel naslepo můžete hesla odkrýt zatržením volby vlevo dole odkrýt hesla.

3 2. Obecná pravidla Program lze ovládat pomocí hlavního menu v horní části hlavního formuláře FYZIO, případně pomocí tlačítek na hlavní nástrojové liště. Požadovanou operaci můžeme vyvolat buď kliknutím levého tlačítka na příslušnou položku nebo stiskem odpovídající horké klávesy. Většina tlačítek a ostatních ovládacích prvků na formulářích má nastavenou skrytou nápovědu (tzv. tool tip text ), který podrobněji vysvětluje význam daného ovládacího prvku. Nápověda se vyvolá přesunem kurzoru myši na ovládací prvek a ponecháním kurzoru v klidu po dobu asi 1 sekundy. Na kterémkoliv formuláři lze vyvolat tento kompletní manuál stiskem klávesy F1 (případně volbou menu Nápověda-Dokumentace ). Na jednotlivých formulářích programu se vyskytují tyto typy ovládacích prvků: textové pole: - umožňuje zadat libovolný text. Pro posun na další pole je vždy možno použít klávesu TAB, ve většině formulářů také klávesu Enter. textové pole s maskou: - obsahuje přednastavenou masku, povolující zadat určitý počet písmen/číslic na předem definovanou pozici. víceřádkové textové pole : - zadávaní delších textů, přesun na další pole v formuláři ji možno provést pouze stiskem klávesy TAB nebo pomocí myši. tlačítko: - pro spuštění nějaké další akce vztahující se k danému formuláři. Aktivuje se kliknutím levého tlačítka myši nebo přesunem kurzoru na tlačítko stiskem klávesy mezerník nebo Enter. Na některých formulářích je aktivace klávesou Enter zablokována. Combobox : - speciální ovládací prvek pro výběr určité hodnoty z číselníku ( např. pracovišť, uživatelů atd.. ). pole pro Datum: - umožňuje zadat datum. Tento prvek je vždy v tzv, přepisovacím

4 režimu. To znamená, že není nutné při změně hodnoty původní mazat ( klávesou Del nebo BackSpace ) stačí příslušná čísla pouze přepsat. Klávesa Del v tomto případě maže celý zbytek datumu za kurzorem. Kliknutím na šipku vpravo se otevře kalendář. Speciální ovládací prvky pro výběr hodnoty z číselníku ( Dg, IČp žadatele apod.): Např.: pro diagnózu:, pro zobrazení odpovídajícího číselníku klikněte na šipku vpravo od editačního pole nebo uvnitř editačního pole stiskněte klávesu F4. Tato klávesa F4 je univerzální pro vyvolání kteréhokoliv číselníku pro výběr požadované hodnoty. Kontextové menu vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek seznamu. Například v kartotéce: Záložky překrývající se karty na formulářích. Mezi jednotlivými záložkami lze přepínat kliknutím levým tlačítkem myši na záložku nebo stiskem horké klávesy (pokud je pro záložku definována) nebo stiskem kláves CTRL+PageUp a CTRL+PageDown. Příklad záložek v dekursu: Kopírování a vkládání textu je možno provádět standardními klávesami CTRL+C a CTRL+V nebo pomocí ikonek, respektive přes menu Editace. Operace kopírovat-vložit nemusí být dostupná na všech místech a ve všech formulářích programu! Undo-Redo odmítnutí poslední změny potvrzení poslední změny lze provést přes roletku hlavního menu Editace. Se seznamy a formuláři se pracuje pomocí standardních tlačítek, (voleb menu Záznam ) nebo horkými klávesami: o o o o o - uložení změn a zavření formuláře CRL+S ( případně CTRL+ENTER) - zavření formuláře ( bez uložení změn ) ESC. Pokud již byly nějaké změny na formuláři provedeny může program vyžadovat v některých případech potvrzení, že opravdu uživatel nechce provést uložení změn. - založení nového záznamu - zobrazení - otevře formulář v režimu zobrazení data pacienta nejsou uzamčena a nelze je měnit, pouze prohlížet - změna - otevře detailní formulář v editačním režimu. V případě potřeby jsou data pacienta automaticky uzamčena pro výhradní přístup

5 o o o - tisk přímý tisk, s možností změny předvoleb, případně i s náhledem - náhled tisku prohlížení sestavy před tiskem, možnost změny přednastavení - nápověda 3. Kartotéka Umožňuje provést výběr pacientů podle zadaných výběrových kritérií. Lze zadávat i část hledaného výrazu ( např. začátek RČ, příjmení, jména... ). Přesun mezi jednotlivými poli výběrové obrazovky se provádí klávesou TAB ( tabulátor). Klávesa Enter aktivuje vždy tlačítko Proveď výběr to proto aby po zadání např. RČ uživatel nemusel přeskakovat tabulátorem až na toto tlačítko, případně nemusel jej aktivovat pomocí myši. Číslo pojištěnce (rodné číslo) Příjmení Jméno Pojišťovna pokud vyplníme toto kritérium, je nutné také vyplnit datum ke dni které určuje, ke kterému dni se má platnost registrace u dané pojišťovny vztahovat. Tlačítko Provést výběr se aktivuje stiskem klávesy ENTER na libovolné pozici tohoto formuláře. Tlačítko + způsobí přidání pacientů do výběru aniž by předem byl smazán výběr předchozí. Další kritéria: - je vždy nutno vyplnit období za které se mají data zpracovávat. Pokud chceme hledat podle diagnózy nebo podle výskytu textu, pak musíme zatrhnout volbu Existuje vyšetření. Pokud chceme vyhledávat podle pořízeného výkonu, je nutné zatrhnout volbu Pořízen výkon Zatržená volba způsobí, že program při hledání podle příjmení bude ignorovat až 2 překlepy, takže zobrazí i podobná příjmení.

6 Dispenzář Detailní informace naleznete v kapitole Dispenzář Speciální výběry záložka pro další kritéria: - Umožňuje vyhledání pacientů u kterých není dopsán ZUM. Kontextové menu ( po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušného pacienta) nabízí volbu :

7 o Rehabilitace ( dekurs pacienta) horká klávesa Ctrl + mezerník o Matriční karta ( horká klávesa F7 ) o Vyřazení pacienta ( pacient není fyzicky vymazán, pouze je odstraněn z aktuálního výběru). Menu nad seznamem pacientů obsahuje: o přidání pacienta (horká klávesa Ctrl+N). Tuto volbu použije pokud paciet v kartotéce zatím neexistuje. o náhled do matriční karty bez možnosti editace ( horká klávesa CTRL+O ). Tuto volbu je vhodné užívat přednostně před režimem editace (F7), protože nezamyká záznam pacienta pro výlučný přístup a ostatní uživatelé mají do záznamu možnost souběžného přístupu. o o o - vyřazení pacienta z aktuálního seznamu změna matriční karty - přepnutí do dekursu pacienta Výběr pacienta do čekárny (Horká klávesa CTRL+S, nebo CTRL+Enter) umožňuje vybraného pacienta přesunout do čekárny. Přenesení pacienta do čekárny můžeme také provést dvojklikem na řádek požadovaného pacienta. Volba přenosu pacienta do čekárny je funkční pouze pokud jsme zavolali kartotéku z příslušné čekárny klávesou CTRL+N ( případně volbou Podrobnější informace viz Čekárna. z čekárny). Editace matriční karty pacienta (F7): Povinnými údaji jsou: o Rodné číslo, o Datum narození ( pokud nevyplníte, automaticky se vyplní podle rodného čísla při uložení), o pojišťovna ( kliknutím nebo stiskem klávesy mezerník na tlačítku se vyvolá dialog pro zadání nové pojišťovny. Na záložce Pojištění máme možnost udržovat opravovat historii pojištění pacienta u jednotlivých pojišťoven.

8 pomocí ikonek lokálního menu je možné udržovat časově závislá data o průběhu pojištění: 4. Čekárna Typ pojištění nastavujeme na hodnotu 1 normální pojištění nebo 4 pojištěnci EU. Je nutné vždy vyplňovat datum platnosti od-do záznamu. Pro neznámou platnost do můžete použít maximálně datum Při změně pojišťovny se automaticky předchozí platnost do omezí na den před začátkem nového pojištění. Anamnéza je přístupná také z dekursu pacienta ( viz Dekurs, Vyšetření ) Poznámka - na této záložce jsou dostupné dvě editační pole: poznámka pro všechny uživatele poznámka(lékař) pouze pro uživatele s oprávněním poznamka_2 viz kapitola Oprávnění. Uživatelé bez tohoto oprávnění tuto poznámku nevidí. Provedené změny ukládáme standardní klávesou pro uložení formuláře ( CTRL + S, případne CTRL+Enter). - čekárna umožňuje řadit pacienty do fronty, buď podle příchodu nebo podle data a času objednání ( viz kapitola Kalendář ). Každé pracoviště zdravotnického zařízení má jednu čekárnu.

9 Spuštění čekárny: Kliknutím na ikonku,nebo přes menu Pacient-čekárna (horká klávesa CTRL+W) Výběr pracoviště - po vstupu do čekárny se automaticky vybere čekárna pracoviště na které je uživatel přihlášen. Pokud se chceme přepnout do jiné čekárny, provedeme to přes combobox pracoviště v horní části obrazovky, nebo stiskem horké klávesy F3. Pokud chcete zobrazit více čekáren najednou, můžete zatrhnout Zobrazit více čekáren a pomocí tlačítka můžete zvolit, které čekárny chcete zobrazit. Combobox Pracoviště je v tomto případě potlačen a na výběr nemá vliv. Toto nastavení je svázáno s uživatelem a přetrvá do dalšího přihlášení stejného uživatele. Obsah čekárny je automaticky aktualizován po 20 sekundách. To znamená, že pokud sestra vloží pacienta do čekárny, na jednom počítači, tak na počítači u lékaře se pacient objeví v seznamu za 20 sekund. Tuto prodlevu lze zkrátit změnou hodnoty Obnovovat po v pravém horním rohu formuláře čekárny. Akce nad čekárnou se spouští z panelu na levé straně formuláře: o čekárny. (CTRL+N) - vyvolá kartotéku, kde je možno vybrat pacienta pro zařazení do Po nalezení nebo založení nového pacienta do kartotéky dvojklikem (nebo přes ikonu horkou klávesou CTRL+S) vložíme pacienta do aktuální čekárny o (CTRL+Del) vyřadí aktuálně vybraný řádek z čekárny. o (CTRL+F5) umožňuje sestře přednastavit parametry pro lékaře. Vyplněné parametry se převezmou při založení dekursu resp. nového vyšetření lékařem, pokud lékař otevírá pacienty ze stejné čekárny jako sestra., případně

10 Tento formulář lze použít i pro přeložení pacienta do jiné čekárny ( jiného pracoviště). Jinak lze v něm přednastavit parametry žádajícího lékaře (podklady pro poukaz ), nastavit libovolnou poznámku, nastavit parametry pro založení nového dekursu ( začátek onemocnění, začátek rehabilitace). Z toho formuláře lze alternativně tisknou také regulační poplatek ( ), případně zobrazit historii plateb regulačních poplatků (a záloh) bude proplácet pojišťovna). (po nemá význam, poplatky o -(CTRL+mezerník) přepnutí do dekursu pacienta ( viz dekurs ) o o o o o o - přepnutí do dekursu pacienta a skok přímo do sekce terapie. - přepnutí do editace matriční karty pacienta - CTRL+F8 - vymaže stávající obsah čekárny a naplní čekárnu objednanými pacienty dle plánovacího kalendáře. - vymaže celou čekárnu - přidá objednané pacienty, bez předchozího výmazu celé čekárny - tisk potvrzení o přijetí regulačního poplatku Pokud se pokusíme vložit do čekárny pacienta, který se již vyskytuje v jiné čekárně, program nás na tuto skutečnost upozorní, ale vložit pacienta dovolí. Pokud lékař použije jiný typ úhrady/náhrady poplatku než jaký byl nastaven sestrou, promítne se tato skutečnost do poznámky v čekárně. Sestra je upozorněna hlášením Reg. poplatek-změna!!!. Poznámka: od bude placení regulačních poplatků (30,-Kč) pacientem zrušeno. Bude se však nadále vykazovat pro pojišťovnu signální kód Příjmový doklad se již nebude automaticky zakládat. Pojišťovna bude na základě signálního kódu tento poplatek hradit.

11 Webová rezervace otevře okno ve kterém se zobrazí seznam objednaných pacientů k vyšetření z webové aplikace na portále Toto objednávání nesouvisí s časováním procedur přímo v programu a je určeno pro přímé objednávání pacientů k vyšetření přes internet. Rezervační systém lze používat také samostatně přes libovolný prohlížeč ( nezávisle na programu Fyzio ). Před použitím rezervačního systému je nutné zdravotnické zařízení na těchto stránkách zaregistrovat. 5. Dekurs Zdravotnická dokumentace pacienta je pro přehlednost rozdělena na jednotlivé léčebné rehabilitace - dekursy. Každý dekurs má definován začátek a konec léčebné rehabilitace. V rámci jednoho dekursu jsou zaznamenávány jednotlivá vyšetření, zdravotní výkony, ZUM, procedury, výměnné listy, doklady o pracovní neschopnosti, doklady o zdravotním transportu pacienta, obrazové přílohy a recepty. Do dokumentace (dekursu) pacienta lze přejít z kartotéky nebo čekárny pomocí tlačítek na příslušné nástrojové liště nebo pomocí horké klávesy CTRL+mezerník.

12 Pokud se přepneme do dekursu z čekárny mohou se při založení nového vyšetření do něj přebírat některé informace z parametrů nastavených u pacienta v čekárně. Přepínání mezi jednotlivými dekursy lze pomocí šipek :, nebo lze kliknutím na tlačítko Dekurs otevřít přehled existujících dekursů: Pomocí tlačítek Nový, Změna, Výmaz, Ukončení lze libovolně rozdělovat zdravotní dokumentaci do jednotlivých dekursů. Tlačítko Ukončení je pro rychlé nastavení datumu Konec rehabilitace na dnešní datum. Tlačítkem Výmaz lze vymazat pouze dekurs, pod kterým nebylo zatím pořízeno žádné vyšetření, výkon apod. Tip: Pokud nám stačí členění dokumentace pouze na úrovni jednotlivých vyšetření, tak nemusíme tlačítko vůbec využívat a všechny vyšetření píšeme vše pod jeden automaticky založený implicitní dekurs.

13 5.1. Vyšetření Základní záložka dokumentace pacienta přepneme se na ni horkou klávesou CTLR+mezerník. Obsahuje přehled všech vyšetření. Přidávání, změna, výmaz se provádí standardními ovládacími prvky nebo horkými klávesami (viz Obecná pravidla ). Měnit již napsané vyšetření má pouze autor ( uživatel, který vyšetření založil) nebo případně uživatel, který má k editaci vyšetření nastavené speciální oprávnění. V dolní části přehledu vyšetření se zobrazují výkony, ZUM a recepty, které se vztahují k vyšetření. Zobrazují se pouze takové položky, které byly pořízeny na stejném pracovišti a ve stejný den jako samotné vyšetření. Například výkony pořízené ve stejný den sestrou na jiném pracovišti se v tomto přehledu neobjeví. ( viz Výkony ) Každé vyšetření obsahuje záhlaví, kde je nutné povinně vyplnit Datum, Hlavní diagnózu a Regulační poplatek (po se vyplňuje automaticky na základě věku pacienta pro dospělé A=signální kód ano, pro děti N =poplatek ne ). o Na pole Datum se můžete rychle přenést buď myší nebo horkou klávesou CTRL+D. o Volba úhrady regulačního poplatku se nachází v lokální nástrojové liště a je dostupná buď myší nebo stiskem horké klávesy CTRL+L. o Pole IČP žadatele a Datum žádosti je nutné vyplnit v případě, že chceme vykázat výkony vyšetření na doklad 06 poukaz na ošetření vyšetření. Pokud tyto pole vyplníme, automaticky se nastaví pole Druh dokladu na hodnotu 06. Druh dokladu lze pomocí myši přepínat ručně ( 01- ambulantní doklad, 06- Poukaz, 05 - Nepravidelná péče ). o o - tlačítko pro Skrytí/zobrazení záhlaví. Užitečné v případě, že píšeme delší text vyšetření. - tlačítko pro změnu rozložení editačních polí v režimu Vyšetření+Anamnéza pod sebe nebo vedle sebe.

14 Na formuláři vyšetření je několik záložek, které umožňují více kombinací zobrazovaných dat.: Pouze vyšetření (F8) zobrazí se pouze text vyšetření na maximální ploše. Na pravé straně je náhled na předchozí vyšetření. Vyšetření+Anamnéza (F5) zobrazí se editační pole pro vyšetření společně s anamnézou. Vyšetření+Terapie (F6) Na levé straně formuláře je vyšetření, na pravé straně je přehled naplánovaných a aktivních procedur (viz terapie ). Uprostřed je zobrazena zpráva o průběhu vybrané terapie (kliknutím na příslušný řádek s přehledem procedur). Lékař má možnost kliknutím na ikonku (nad seznamem procedur) vstoupit do záznamu a provést případné opravy v textu terapie. Další možnosti jsou přístupné kliknutím na šipku úplně vpravo kde se rozbalí menu s dalšími možnými operacemi.

15 Plnohodnotný přístup k terapii pacienta je nutné provést přes samostatnou sekci Terapie ( viz kapitola terapie ). Mezi editačními poli lze vzájemně kopírovat texty pomocí standardních kláves CTRL+C, CTRL+V. Vyšetření + výměnné listy (Ctrl+M) - jedná se výměnné listy přijaté nebo odeslané. Je možno ukládat naskenované zprávy, RTG apod.

16 Tisk vyšetření se spustí přes standardní tlačítko pro tisk nebo přes horkou klávesu CTRL+P. Lze tisknout jedno vyšetření, celý dekurs nebo vybraný interval vyšetření. Pokud chceme tisknout interval, je nudné zadat počáteční a koncové datum. Pokud tiskneme interval, je nutné po vyplnění období stisknout tlačítko Vybrat podle intervalu a teprve poté stisknout tlačítko Tisk v levém dolním rohu formuláře.

17 Variabilně můžeme přidat k textu anamnézu (na začátek) zatržením příslušného pole. Samostatně lze odtud tisknout také terapii pacienta přepnutím na přepínač Terapie. 6. Anamnéza Anamnéza pacienta je přístupná kromě matriční karty ještě na dvou místech v programu. Při editaci vyšetření (viz Vyšetření) a v dekursu jako samostatná záložka za záložkou Vyšetření. V této sekci dekursu jsou zároveň přístupny na podzáložce i poznámky (tak jako v matriční kartě). Anamnéza je implicitně v režimu pro čtení. V případě že chceme do anamnézy psát, použije tlačítka pro změnu a uložení:. 7. Výkony Pořizování zdravotních výkonů a ZUM pacienta. Horká klávesa na rychlé přepnutí je CTRL+K. Implicitně jsou zobrazeny pouze výkony za poslední 2 měsíce. Pokud chcete vidět více, musíte přepnout volbu zobr.2měs na neomezovat.

18 Pořízení výkonu pokud stojíme kurzorem na posledním řádku tabulky výkonu, stačí stisknou kurzorovou šipkou dolů. Automaticky se založí nový řádek a kurzor se přesune na 1. Sloupec tabulky. Kód výkonu můžeme pořídit přímo, nebo můžeme stisknout klávesu F4 a nabídne se číselník výkonů ( viz Číselník výkonů ). Pokud zadáme neplatný kód výkonu, program nás nepustí dále. V případě, že nestojíme kurzorem poblíž konce tabulky, můžeme stisknout standardní klávesu pro přidání záznamu (CTRL+N) a kurzor automaticky skočí na konec seznamu. Počet výkonů povinný údaj Datum výkonu povinný údaj. Při opravě datumu není nutné starý datum mazat, kurzor je automaticky přepnut do přepisovacího režimu. Začátek,konec nepovinný údaj. U vybraných výkonů se předvyplňuje automaticky podle počtu zadaných výkonů a času výkonu. Název při správném vyplnění kódu se odvodí automaticky. Pokud jde o starý výkon, ke kterému již není aktuálně v systému dostupný starý číselník, bude toto pole prázdné. Obecně lze v systému uchovávat kompletní historii číselníku, pokud je to vyžadováno. Z praktického hlediska to ale není nutné. Pořídil zkratka uživatele, který výkon pořídil. Vazba toto pole indikuje kontext pořízení výkonu. o V = výkon byl automaticky vygenerován při pořízení vyšetření ( např. výkony regulačních poplatků) o T = výkon byl pořízen sestrou v rámci terapie prostřednictvím pořizovače výkonů, který je zabudován ve formuláři terapie. Umožňuje detekovat při zavírání formuláře procedury, zda byl sestrou výkon pořízen či nikoliv. Pokud ne, program při ukládání procedury na tuto skutečnost upozorní. Zum indikuje zda podle číselníku výkonů by měl být k tomuto výkonu vykázán Zum. Pokud je Zum vyplněn, je pole obarveno na zeleno, pokud ZUM vyplněn není, je polo červené. bez ZUM pokud uživatel toto pole zatrhne, pak v kontrolní sestavě na nedopsané ZUM se tento řádek nezobrazí (viz Kartotéka). Pracoviště pod kterým byl uživatel přihlášen při pořízení výkonu IČP identifikační číslo pracoviště, které je implicitně přiřazeno pracovišti. Má význam při zařazování dávek pro pojišťovnu. Status indikuje, zda je záznam vyúčtován do pojišťovny ( případně jinak zablokován). - zobrazení archivovaných výkonů. Staré výkony lze odložit do archivační databáze pro urychlení zpracování dat a úspoře prostoru v databázi.pro zprovoznění této funkce je nutné nakonfigurovat archivační databázi. V případě potřeby se obraťte na dodavatele programu. Výmaz výkonu lze provést přes standardní ikonku nebo horkou klávesou CTRL+Delete. ZUMy se pořizují v dolní části formuláře a vztahují se vždy ke konkrétnímu vybranému výkonu. Pro vyvolání číselníku HVLP,IVLP nebo PZT stiskněte v poli pro kód materiálu klávesu F4. Filtrovat podle vyšetření po zatržení této volby se výkony rozdělí podle data pořízení pod jednotlivá vyšetření.

19 Filtrovat pouze vlastní výkony zobrazí se pouze výkony pořízené přihlášeným uživatelem. 8. Výměnné listy Umožňuje pořizovat výměnné listy přijaté i odeslané. Záhlaví lze vyplnit podle předvyplněného číselníku nebo libovolným textem. U odeslaných zpráv (resp. žádanek) je automaticky doplněno jméno odesílatele. Rychlý přesun na záložku výměnné listy provedete horkou klávesou CTRL+M. Vyplnění žádanky:

20 Tisk žádanky: Při tisku výměnného listu je možno zatrhnout, které přílohy chceme vytisknout, zda chceme vytisknout naskenovaný podpis lékaře, případně můžeme na závěr vytisknout text souhlasu pacienta s elektronickým zasláním výsledků. Naskenovaný podpis musíme předem načíst v nastavení uživatelů do profilu uživatele.

21 9. Terapie 9.1. Přehled terapie Přehledu terapie pro aktuální dekurs je na záložce dokumentace dekurs (horká klávesa CTRL+T). Přidávání, editace, výmaz se provádí standardním způsobem ( viz Obecná pravidla ). Rychlý zápočet CTRL+H zaznamená do detailu terapie návštěvu pacienta a přepne se do zadávání výkonů Rychlý zápočet + impl.výk. - zaznamená do detailu terapie návštěvu pacienta a automaticky zaúčtuje přednastavený výkon. Implicitní výkon se nastavuje v číselníku pracovišť. Označit k ukončení přidá do detailu terapie hlášení že lékař XY si přeje ukončení terapie. Pokud se lékař splete, má možnost v detailu terapie toto hlášení vymazat stiskem tlačítka Storno požadavku na ukončení.

22 Filtr zobrazovaných procedur implicitně jsou zobrazeny terapie plánované a aktivní. Pomocí comboboxu v lokální nástrojové liště je možno přepnout zobrazení na: o 1. zobrazení všech procedur o 2. zobrazení plánovaných a aktivních procedur o 3. zobrazení ukončených procedur Pořadí zobrazovaných procedur lze regulovat změnou hodnoty ve sloupci série a pořadové číslo (v rámci série). Procedury s následující série pacient začne obvykle čerpat až po dobrání první série. Tlačítko kalendář ( ) vyvolá plánovací kalendář a přednastaví se na aktuální den a pracoviště, které je u procedury nastavené. Tisk terapie - lze v současné verzi provést pouze ze sekce Vyšetření (viz Vyšetření) Detail terapie Do detailu terapie se dostaneme kliknutím na standardní tlačítko terapii zakládáme přes tlačítko nebo klávesou CTRL+N. nebo horkou klávesou F7.Novou Lékař vyplní: o název procedury, o popis o případně změní přednastavenou sérii a pořadové číslo. o Status procedury je automaticky přednastaven na plánovaná. Při první návštěvě pacienta se status automaticky změní na aktivní. Při ukončení terapie sestra (pomocí myši) nastaví status na U- ukončená. o Datum předepsání terapie a plánovaný počet procedur zapíše se do tabulky na pravé straně formuláře ( rychlý přesun do předpisové tabulky lze provést klávesou CTRL+D ) o Předpisy počtu procedur lze průběžně navyšovat přidáním dalšího řádku do tabulky předpisu počtu procedur.. o Výmaz předpisu se provede nastavením kurzoru na požadovaný řádek a kliknutím na tlačítko. Sestra vyplní: o Pracoviště, kde bude procedura probíhat ( pokud pracoviště již nenastavil lékař ). Pracoviště lze nastavit přímo ( přes combobox Pracoviště ) - horká kláves F3

23 nebo nepřímo a) přes tlačítko - Kalendář-přehled (Nástěnka) klávesa F12 b) přes tlačítko Kalendář - zobrazí plánovací kalendář V obou případech se nastavení pracoviště z kalendáře převezme pouze v případě, že pacient byl do kalendáře skutečně na nějaké pracoviště naplánován. o Záznam o průběhu rehabilitace pomocí tlačítek přišel nepřišel se zakládá zpráva o průběhu rehabilitace pro každé datum zvlášť. Vymazání záznamu se provede standardním tlačítkem pro výmaz, poté je nutná korekce počitadel příchodů a absencí. Záložka Průběh terapie zobrazení kompletního průběhu terapie v souvislém HTML textu. Jednotlivé návštěvy jsou v celkovém přehledu odděleny barevným pruhem. Celkový přehled je určen pouze pro čtení. Pokud chceme v něm něco změnit, musíme kliknout levým tlačítkem myši na datum v celkovém přehledu a v dolní části obrazovky se nám ukazatel nastaví na odpovídající text, který můžeme změnit. Aby se nám změna v celkovém přehledu projevila, musíme kliknout na tlačítko celkového přehledu). Tento přehled má také k dispozici lékař při psaní následného vyšetření. ( aktualizace Informační pole o pořízených výkonech v pravém dolním rohu obrazovky - zobrazuje výkony pořízené pro danou terapii ve vybraný den. Upozornění: pokud výkon nebyl pořízen přes záložku Výkony v tomto formuláři, ale jiným způsobem, pak nedojde k logickému propojení pořízených výkonů s touto terapií. Takto pořízené výkony se sice správně vyúčtují pojišťovně, ale nezobrazí se v informativním poli v pravém dolním rohu na tomto formuláři.

24 Formulář pro pořízení výkonů sestrou. Výkony svázané s aktuální typem procedury jsou označeny zeleně. 10. Recepty Recepty jsou v příslušné záložce dekursu. Pořízení, opravu, výmaz a tisk provádíme přes standardní klávesy. Při pořízení receptu můžeme do pole kód/název zadat začátek názvu nebo kódu léku a poté je nám nabídnut příslušný číselník, ve kterém dohledáme přesný lék.

25 Před tiskem receptu musíme provést nastavení formátu stránky. Toto nastavení závisí na typu Vaší tiskárny. Při volbě papíru zvolte formát vlastní, poté nastavte výšku a šířku dle rozměru receptu a uložte si toto nastavení pod nějakým názvem. Program si toto nastavení zapamatuje a při příštím tisku použije na stejném počítači toto nastavení.. Při tisku receptu máte možnost tisknout na prázdný papír, přičemž musíte mít zatrženo tisknout včetně formuláře na pozadí, případně na předtištěné formuláře pro recepty (potom musíte tisknout bez podkladu ). Pokud tisknete na hotové standardní formuláře, můžete na pravé straně upravit posunutí celého receptu nebo jednotlivých políček tak, aby tik vypadal co nejlépe. Po změně jakýchkoliv parametrů je nutné kliknout na tlačítko Uložit nastavení a překreslit náhled. Toto nastavení je svázáno s počítačem a na jiném počítači si můžete nastavit parametry jinak.

26 11. Přílohy Program umožňuje ukládat do dokumentace obrazové přílohy (RTG snímky, naskenované zprávy atd.) Současná verze programu Fyzio podporuje pouze ukládání obrázků ve formátu jpg, bmp, png. Pole druh přílohy má pouze informativní charakter. Upozornění: v současné verzi programu se snímky fyzicky ukládají do adresáře uvedeného v nastavení. Pokud chcete snímky vidět na více počítačích v síti, je nutné snímky ukládat do sdílené složky, ke které mají všechny počítače přístup. Přílohy lze vkládat do dekurzu u konkrétního pacienta přes záložku Přílohy nebo hromadně přes Hlavní menu > Pacient -> Přílohy-hromadné vkládání :

27 12. DPN Evidence dokladů o pracovní neschopnosti. Vztahuje se k aktuálnímu dekursu. Vytváření, změna, mazání se řídi standardními tlačítky na nástrojové liště. 13. Doprava Evidence příkazů ke zdravotnímu transportu. Ovládání je standardní ( viz Obecná pravidla ).

28 14. Kalendář Přehled obsazenosti pracovišť kalendář přehled obsazenosti pracovišť lze kdykoliv vyvolat klávesou F12 (tlačítko vpřed/vzad lze použít tlačítka na levé straně obrazovky. ). Pro posun o týden Tlačítko pro aktualizaci zobrazení způsobí znovunačtení dat z databáze ( promítne změny, které mohli ostatní uživatelé mezitím provést. ). Pokud pozastavíme kurzor myši na zatrhnutém políčku kalendáře, zobrazí se jméno pacienta, který je na toto pole objednán. Dvojklikem na tabulku vybraného pracoviště se automatiky nabídne podrobný plánovací kalendář ( viz dále) Plánování

29 Plánovací kalendář lze spustit z přehledu terapie, detailu terapie nebo přehledového kalendáře(nástěnky). V levém horním rohu kalendáře je seznam pracovišť. Program se automaticky přednastaví na požadované pracoviště ( pokud je to z kontextu zřejmé - bylo-li pracoviště vybráno nebo přednastaveno na předchozím formuláři). Navigovat po jednotlivých týdnech můžeme buď pomocí šipek nebo pomocí kalendáře na levé straně obrazovky. Pokud přeneseme myší kurzor na konkrétní plánovací místo do plánovací tabulky, můžeme se po dnech a hodinách posunovat standardními kurzorovými klávesami. V případě že stiskneme na pátku klávesu vpravo, automaticky se posuneme na pondělí následujícího týdne. Aktuální den je označen žlutou barvou. Nad plánovací tabulkou se nachází informace o aktuální vybrané terapii, kterou můžeme plánovat/odplánovat ( ve tvaru série/pořadové číslo název procedury ). Pole Celkem v kalendáři je zobrazuje celkový počet naplánování konkrétní terapie konkrétního pacienta v kalendáři. Pole Zbývá zobrazuje kolikrát je aktuální procedura naplánována v kalendáři ode dnešního dne. Tedy kolik ještě podle kalendáře je plánováno návštěv. Tento údaj pomáhá uživateli naplánovat požadovaný počet návštěv podle předpisu lékaře. Šedá pole signalizují, že pole je pro objednávání blokováno. Na toto pole by se nemělo plánovat. Nastavení šedých polí lze po zatržení volby Blokovat dvojklikem provádět dvojklikem levým tlačítkem myši na požadované pole.

30 Další možností je použít tlačítko Časové intervaly: V tomto formuláři můžeme vyplnit pracovní dobu. Na každý den maximálně 2 časové intervaly. Interval můžeme ponechat i prázdný, ale pokud vyplníme dolní hranici, musíme vyplnit i horní hranici. Hranice můžeme také kopírovat do dalšího období pomocí tlačítka Kopírovat hranice do dalšího období. Naplánování aktuálního pacienta provedeme dvojklikem na příslušné pole nebo stiskem klávesy Enter případně kliknutím pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextové menu: Můžeme také samozřejmě využívat uvedené horké klávesy CTRL+N pro naplánování a CTRL+Delete pro odplánování pacienta. Informativní ikony: o - aktuální pacient je naplánován na daný čas ( na libovolné i neaktuální pracoviště) o - došlo ke kolizi (pacient naplánován na dvě pracoviště současně ) o o - zobrazí se v případě, že je na stejné pole objednáno více pacientů než jeden. -signalizuje, že naplánovaná procedura již není aktivní (byla ukončena) a měla by být z kalendáře vymazána Info k vybranému poli kalendáře (v levém dolním rohu formuláře) umožňuje mimo jiné odstranit (odplánovat) jiného pacienta než aktuálního. Také je možno tímto způsobem odblokovat pole ( výmazem řádku Blokováno ). V levém dolním rohu je výpis všech naplánovaných procedur na daný termín. Přes pravé tlačítko myši nad určitou procedurou se dostaneme do kontextové nabídky, kde se mimo jiné nachází volba Detailní info.

31 Detaily -info - zobrazí detailní informace o proceduře i neaktuální, která je na dané pole naplánována: Detailní info zobrazuje tato data: Jméno pacienta, bydliště, sérii, pořadové číslo, datum vytvoření, status procedury (P=plánována, A=aktivní, U=ukončená), název procedury, celkově naplánovaný počet, počet příchodů, počet absencí, popis terapie.. Tlačítkem Přehled zobrazíme přehled všech naplánovaných procedur aktuálního pacienta: Naplánované pacienty na určitý den si může rehabilitační pracovník na příslušném pracovišti jedním kliknutím načíst do čekárny a postupně s nimi pracovat. Vice podrobností v kapitole Čekárna. 15. Číselníky Číselníky můžeme zobrazit přes hlavní menu Číselníky, nebo je můžeme spustit jako nápovědu pro vyhledání hodnoty pomocí klávesy F4. V programu Fyzio jsou dostupné tyto číselníky:

32 Vlastní zdravotnická zařízení - definice vlastních IČZ, včetně fakturačních adres a mapování na vlastní IČP. Po instalaci programu je nutné do tohoto číselníku zapsat všechny platné kombinace vašich IČZ- IČP. Podrobně viz Nastavení. Editace záznamu: Pracoviště jedná se o všechny pracoviště ZZ. Každé pracoviště spadá pod nějaké vlastní IČP. Při přihlášení uživatele si musí uživatel povinně zvolit na které pracoviště se uživatel přihlašuje. Tím je jednoznačně dáno na jaké IČP budou vykazovány případně pořízené výkony.

33 Povinnými poli při založení pracoviště je Název, Zkratka, Typ pracoviště ( A = ambulance ), IČP, platnost od-do. Pole Implicitní výkon se musí vyplnit pouze pokud chceme využívat v terapii rychlý zápočet CTRL+B. Pole Povolit plánování umožňuje plánovat procedury v kalendáři na toto pracoviště. Pokud není pole zatrženo, pak se pracoviště neobjeví ani na Nástěnce přehledovém kalendáři obsazenosti. Datumy platnosti od-do se mohou pohybovat v rozmezí až IČP identifikační čísla pracovišť všech ZZ (žadatelů) ( včetně vlastních IČP ). V číselníku jsou zobrazovány aktuálně platné záznamy, ale také ty jejichž platnost nedávno skončila.

34 Tyto záznamy jsou podbarveny šedým podkladem. Seznam lze kliknutím na záhlaví řadit podle kódu nebo názvu. Výkony zdravotnické výkony implicitně jsou zobrazeny výkony, které jsou povolené na aktuální IČP ( podle pracoviště na které jsme přihlášeni). Pomocí comboboxu v nástrojové liště můžeme přepnout na všechny výkony povolené pro vlastní zdravotnické zařízení ( pokud je definováno více vlastních IČZ, tak pro všechny ) případně můžeme zobrazit všechny výkony bez omezení. Zobrazené jsou vždy jen ty výkony, které jsou platné pro aktuální datum. Léky,PZT,IVLP tyto číselníky jsou integrovány do jednoho formuláře, takže pokud chceme při vybírání léku libovolně přecházet mezi jednotlivými číselníky kliknutím na požadovanou záložku.

35 Odbornosti číselník odborností, má význam pouze při zakládání IČP nového žadatele. V případě vyplnění IČP se dotáhne do příslušného formuláře (např. formuláře vyšetření) již pak odbornost automaticky. Diagnózy číselník diagnóz. Dispenzární skupiny více viz kapitola Dispenzář. Aktualizace číselníků přístupné pouze správci systému. Umožňuje nahrávat nové číselníky ze souborů dodaných VZP. Zadává se vždy počátek platnosti nového číselníku, položkám předchozího číselníku se platnost automaticky ukončí předcházejícím dnem. Povolené výkony rozdělení povolených výkonů na jednotlivá vlastní IČP, na levé straně vybereme příslušné IČP, na pravé straně jsou odpovídající výkony s obdobím platnosti.

36 Prodej materiál - definice kmenových záznamů materiálů pro prodej. 16. Dispenzář Číselník dispenzárních skupin Číselník dispenzárních skupin můžete upravovat přes hlavní menu->číselníky. Číselník dispenzárních skupin si mohou uživatelé nadefinovat sami podle svých potřeb. Číselník může mít hierarchickou strukturu s libovolným počtem úrovní. Pacient, který je zařazen do určité podskupiny automaticky spadá také do odpovídající nadskupiny.

37 Pacienta můžeme přiřadit k libovolné skupině nebo i více skupinám zároveň. Nová disp. skupina umožňuje zadat základní disp. skupinu (na 1. hierarchické úrovni ) Nová disp.podskupina před stiskem této volby musíme vybrat již existující skupinu/podskupinu, pod kterou novou podskupinu založíme. Editovat položku tato volba umožňuje změnit název disp. Skupiny nebo její popis. Přesunout položku tato volba umožňuje přesun položky ( s celým podstromem ) pod jiný uzel. Umožňuje také přesunout podskupinu na hlavní hierarchickou úroveň. Přesun položek lze provádět také tažením myši při stisknutém levém tlačítku myši ( funkce drag and drop )! Vymazat položku tato volba vymaže vybranou hierarchickou skupinu včetně všech jejich podskupin. Pozor (!), při vymazání disp. skupiny jsou všichni pacienti, kteří do této skupiny patřili nenávratně z této skupiny (resp. s libovolné její podskupiny ) vyřazeni! Zařazení pacienta do dispenzárních skupin Zařazení pacienta do vybraných dispenzárních skupin provádíme v dekursu pacienta : Na pravé straně nástrojové lišty máme k dispozici rozbalovací seznam, kde vidíme, do kterých disp. skupin je právě pacient zařazen. Pokud chceme provést nastavení/změnu, tak klikneme na tlačítko Disp.skup. (označeno na obrázku níže červenou šipkou).

38 Na následujícím formuláři můžeme přidávat a ubírat dispenzární skupiny, do kterých je pacient zařazen. Pro zařazení do skupiny vždy nejprve označíme příslušnou dispenzární skupinu a pak klikneme na tlačítko. Pokud chceme pacienta ze skupiny vyřadit, tak označíme skupinu, kterou chceme vyřadit (na pravé straně formuláře) a poté klikneme na tlačítko: Poznámka: Zatržením volby Zobrazit tlačítka pro úpravu dispenzárních skupin můžeme okamžitě zpřístupnit funkce pro úpravu číselníku dispenzárních skupin, aniž bychom museli tento formulář opouštět Vyhledání pacientů zařazených do dispenzární skupiny Pacienty zařazené do určité dispenzární skupiny můžeme vyhledat pomocí Kartotéky. Na záložce Dispenzář zatrhneme dispenzární skupiny, jejichž pacienty chceme zobrazit. Poté stiskneme tlačítko Vybrat pacienty podle zatržených dispenzárních skupin. Pokud zatrhneme skupinu, která obsahuje podskupinu nebo více podskupin, automaticky se zobrazí i pacienti, kteří spadají do libovolné její podskupiny ( na libovolné vnořené úrovni ).

39 17. Statistiky Spustíme přes volbu hlavního menu Sestavy Statistiky. Pro všechny statistiky na jednotlivých záložkách je nutné vyplnit období v záhlaví formuláře. Jednotlivé sestavy na jednotlivých záložkách mohou mít povinné doplňkové parametry. Po vyplnění výběrových kritérií potvrďte tlačítko Start na příslušné záložce. Zobrazenou výslednou sestavu je možno vytisknout nebo exportovat ve formátu Exel, pdf nebo Word pomocí ikonky nad sestavou. Vyhledávat určitý text v sestavě lze tak, že vyplníme hledané slovo do políčka nad sestavou ( před tlačítko Find ) a poté potvrdíme tlačítko Find, vyhledání dalšího výskytu slova v textu provedeme tlačítkem Next. Ikonky slouží pro: o tisk, o zobrazení náhledu stránek před tiskem o nastavení formátu stránky Přehled výkonů na lékaře/sestru:

40 Přehled na pracoviště Přehled na pojišťovnu včetně odhadu KORKa

41 Přehled na pojišťovnu a RČ Unicitní pojištěnci, přírůstky za období

42 Přehled počtu výkonů celkově za IČZ Statistiky pro UZIS Podkladové statistiky pro UZIS:

43

44

45 18. Nastavení programu Do nastavení programu Fyzio může zasahovat pouze oprávněná osoba s administrátorskými právy! Chybné zásahy do nastavení může způsobit vážné problémy v chodu programu, případně nenávratnou ztrátu některých dat Základní nastavení programu Po instalaci programu je nutné provést základní nastavení programu. Pro přístup do nastavení programu Fyzio musíte být přihlášen jako admin. Přihlašovací heslo obdržíte od dodavatele programu. Nastavení systému se provádí přes hlavní menu -> Nástroje ->nastavení programu. Volba Změnit parametry připojení SQL serveru umožňuje změnit cílový server, případně systémové přihlašovací údaje k SQL serveru. Složku pro ukládání dávek je nutné nastavit na dostupný adresář před prvním vyúčtováním dávek. Může se jednat o síťový disk. Pokud potřebujete přistupovat do této složky z více PC, je nutné abz tvar zápisu byl pro všechny PC platný. Proto se doporučuje buď namapovat tuto složku na všechny PC pod stejným písmenem nebo použít zápis v unc tvaru \\server\sožka. Složka pro ukládání pdf souborů složí pro ukládání zdravotnické dokumentace v podepsaných pdf souborech.

46 Složka pro ukládání RTG a příloh může být lokální nebo síťová. Podle toho, zda má být viditelná z více PC. Odkaz na rezervační systém je nutný v případě, že chcete chte používat internetové objednávaní pacientů k lékařskému vyšetření. Před pořizováním zdravotnické dokumentace, zpráv, výkonů atd. je nutné správně nakonfigurovat Nastavení účtování : Pole Dávky číslovat od musíte změnit v případě, že přecházíte na program Fyzio v průběhu roku a již jste v tomto roce vykázali do pojišťovny nějaké dávky. Musí být zajištěno, že v rámci roku neodešlete do pojišťovny dvě dávky se stejným číslem. Nastavení konfiguračních číselníků provádějte v pořadí tak, jak je uvedeno. Detailní informace o nastavení jednotlivých číselníku naleznete v kapitole Číselníky. Nastavení číselníku pojišťoven slouží k přidávání, respektive blokování jednotlivých zdravotních pojišťoven. Nastavení vlastních ZZ, vazeb IČZ x IČP a adresních údajů je důležité pro následující nastavení pracovišť a účtovacích schémat. Obsahuje seznam povolených IČZ, IČP pro vaše ZZ a údajů s nimi svázaných. Nastavení účtovacích schémat Nastavení povolených výkonů na jednotlivá IČP - používá se pro filtraci nabízených výkonu při jejich pořízení v závislosti na aktuálním IČP Příjem RTG na tomto formuláři se zadávají parametry pro automatické načítání snímků z ového účtu. Na

47 serveru musí být nainstalována a spuštěna služba FzyioControlService a s odesílatelem RTG snímků musí být domluven a v programu nastaven pevný formát zprávy. Pokud budete chtít tuto funkcionalitu používat, kontaktujte dodavatele programu ohledně bližších informací Osobní nastavení Osobní nastavení svázané s přihlášeným uživatel otevřete přes menu Nástroj. Kromě tohoto nastavení je na více místech v programu možno nastavit některé parametry, které se taktéž vztahují k přihlášenému uživateli. Například u většiny velkých editačních polí ( vyšetření, anamnéza, výměnné listy atd.) lze nastavit velikost zobrazeného písma. Toto nastavení si program také pamatuje k aktuálně přihlášenému uživateli

48 18.3. Uživatelé, role, oprávnění Nastavení uživatelů se provádí přes hlavní menu -> Nástroje -> Uživatelé, role, oprávnění. Editace záznamu uživatele: povinné položky jsou: zkratka, jméno, příjmení, přihlašovací jméno, heslo, pracoviště, platnost od- do. Pracoviště je implicitní při přihlášení, tzn. nabízené na přihlašovací obrazovce po vyplnění přihlašovacího jména. Uživatel ale může při přihlášení toto přednastavené pracoviště změnit na libovolné jiné. Pole ICP není nutné vyplňovat, IČP se přebírá z pracoviště, na které je uživatel aktuálně přihlášen. Každý uživatel má definované období platnosti. Neplatné uživatele kvůli historickým vazbám na ostatní data nemažeme, pouze jim upravíme datum platnosti záznamu, případně zvýšíme pořadové číslo, tak aby v nabídkách figurovali na konci..

49 Nastavení rolí: v programu jsou předdefinovány některé běžně užívané role. Tyto role lze upravovat, případně zakládat nové. V programu jsou definovány pojmenované objekty oprávnění, které zpřístupňují určité přístupové uzly v programu. Přehled definovaných objektů oprávnění je na záložce Objekty oprávnění. Tyto objekty oprávnění neměnte!.

50 Po přepnutí na záložku Role, vybereme roli, kterou chceme pacientovi přiřadit a klikneme na tlačítko Přiřazení uživatelů a oprávnění do role. Zde můžeme přiřazovat do role jednotlivé uživatele a objekty oprávnění s definovanými právy pro danou roli. Jeden uživatel může patřit do více rolí. Pokud by si oprávnění rolí vzájemně odporovala, platí pravidlo, že co není zakázáno je povoleno. Tzn., že pokud například v jedné roli je definováno oprávnění Zakázat zápis je tato funkce zakázána i kdyby byla

51 v jiné roli povolena!. Jinými slovy Zákaz oprávnění má větší prioritu ve vyhodnocení efektivních práv než povolení. Význam jednotlivých druhů oprávnění je závislý na druhu ovládacího prvku v konkrétním formuláři (resp. menu ). Oprávnění se dělí na možnost : Čtení, Zápisu a Použití tj.zobrazení samotného ovládacího prvku a možnost přenesení focusu (kurzoru) na tento prvek. 19. Kontrolní sestavy Program Fyzio sice již při pořízení výkonů upozorňuje na případné překročení povolených frekvencí výkonů, ale může se stát, že uživatel i přes upozornění chybu nenapraví. Obzvláště, pokud pacient má procedur více u různých fyzioterapeutů. Následující kontrolní sestavy Vám pomohou některé chyby týkající se chybějících nebo nadlimitních výkonů odhalit. Následující formulář spustíme přes hlavní menu-pojišťovna-kontrola výkonů. Na záložce kontrola nadlimitních výkonů můžeme prověřit překročení denní frekvence u zadaného výkonu. Nadbytečné výkonu můžeme pouze vypsat nebo je přímo zablokovat, aby do dávky pro pojišťovnu nebyly zahrnuty. Vzájemná kontrola počtu fyzikálních výkonů v jednom dni:

52 Dohledání chybějících výkonů u zapsané procedury:

53 20. Vyúčtování pro pojišťovny Program pro sestavení dávek pro pojišťovny spustíme přes hlavní menu-pojišťovny-zpracování dávek. Před zpracováním dat zkontrolujte v Nastavení, zda máte správně vyplněnou cestu pro ukládání dávek. Složka pro ukládání dávek musí být dostupná! Pokud jste v aktuálním roce již nějaké dávky do pojišťovny posílali, je nutné také v Nastaven nastavit minimální číslo dávky tak, aby nedošlo k duplicitě v rámci roku. Na pravé straně obrazovky vyberete obor dat, pro které chcete dávky sestavit. Můžete data zpracovávat postupně nebo zatrhnete vše. Před samotným spuštěním generovaných dávek můžete provést předběžnou kontrolu dat za vybrané období. Pokud jsou nalezeny nějaké formální chyby v pořízených datech, Je na obrazovku vypsán protokol. Pokud se mezi těmito chybami vyskytují takové, které nelze automaticky opravit, je nutné nejprve provést opravu ručně. Neopravená data nelze do dávky zahrnout. Po kontrole můžeme spustit Start zpracování. Rychlost zpracování závisí na počtu pořízených výkonů a rychlosti připojení k databázovému serveru. Vygenerované dávky a faktury se objeví v příslušných záložkách.

54 Na záložce faktury máte u každé faktury uveden hypertextový odkaz do adresáře, kde je příslušná dávka uložena. Kliknutím na tento odkaz se Vám otevře průzkumník v příslušné složce. Fakturu si můžete otevřít, opravit, vytisknout. Kromě dávky si také můžete vytisknout průvodní list. Pokud chcete dávky z nějakého důvodu vygenerovat znova, tak je nutné předem nejprve vymazat všechny faktury, které se k těmto dávkám vztahují a také samotné dávky. Výkony se tímto odemknou pro opakované zpracování. Výsledné dávky potom můžete poslat do pojišťovny na nosiči nebo nahrát přes portál ZP resp. VZP. 21. Oprava dokladů Pokud pojišťovna doklady z nějakého důvodu odmítne, je nutné data opravit a poslat znovu. K tomu slouží opravný formulář který spustíte přes hlavní menu-pojišťovna-oprava dokladů :

55 Nejdříve se musí podle protokolu od pojišťovny vyhledat chybné doklady. Vyplníme povinné pole období a potom můžeme hledat podle čísla dokladu konkrétní doklad nebo podle rodného čísla vyhledáme najednou všechny doklady týkající se jednoho pacienta. Po výběru dokladu, který chceme opravit, klikneme na tlačítko Opravit doklad a poslat znovu a přepneme se do dalšího formuláře:

56 Můžeme opravit následující údaje: Pojišťovna + datum od kdy platí Rodné číslo IČP žadatele, datum žádosti Změnit, přidat, vymazat výkony a ZUM z dokladu Podle toho, které změny jsou provedeny je nutné zatrhnout příslušné zatrhávací políčko. Všechny změny provedené v dokladu se promítnou také do zdrojový tabulek (kartotéky, vyšetření, výkonů, ZUM ). Po návratu do předchozí obrazovky máme možnost ještě operaci odeslání upraveného dokladu stornovat. Úpravy dat v zdrojových tabulkách ale zůstanou již změněny. Do původního stavu je můžeme vrátit ručně přes kartotéku.

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Příručka pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 844 HOTLINE: 246 007 844 E-mail: pcdent@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.pcdent.cz Obchodní odd lení:

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu...

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... verze 1.20 poslední úprava 13. 9. 2011 v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... - 4 - Nastavení služeb... - 5 - Ověření

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Pavel Klavík. CompEvid. Uživatelská reference. http://pavel.klavik.cz/compevid

Pavel Klavík. CompEvid. Uživatelská reference. http://pavel.klavik.cz/compevid Pavel Klavík CompEvid Uživatelská reference http://pavel.klavik.cz/compevid Úvod CompEvid je program na vedení evidence nedokončené výroby. V programu si vedete evidenci firem a přidáváte do ní doklady.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více