Afrika: V centru války

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: V centru války"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba

2 Jsme staří Vadnou nám tváře, ale to nás nesmí odradit! Naše duše ať mládne a okřívá, když o věčnosti rozjímá! Když bolí nás všechno i kolena, může být lepší jistota a odměna, než jistota, kterou Kristus dává, že čeká nás věčná radost a sláva? Co oko nevidělo a srdce si neumí představit, jaké štěstí nás čeká, až tam budeme žít! Tato radost v čekání na zázrak vzkříšení, ať naplní naše dny stáří a dává nadšení kéž modlitbou a obětí získáme duše pro Pána našeho, pro KRISTA Ježíše! Bratři a sestry, nashledanou v nebi s Vámi se těší Irena Schwarzová! Irena Schwarzová spolupracuje s BTM od samého začátku. Její aktivity jsme již před časem ve Zpravodaji představili. Sestra Irena je odvážnou misionář kou, využívá všechny příležitosti k rozdávání letáčků. Dovede oslovit vtipnými básničkami, kreslenými obrázky i poutavým vyprávěním. Milí přátelé, těší nás, že dostáváme mnoho kladných ohlasů na knihu světoznámého amerického evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled. Čtenáři oceňují sílu ducha autora, současně však i jeho lidskou blízkost a velmi cenné rady do života všech generací. Z bohaté studnice jeho myšlenek přinášíme nyní několik úvah k významu velikonočních svátků: Na úvod )Zničující následky války, chudoba, mučivá bolest osamění a zavržení, sužující pláč sirotků a vdov, lapání po dechu lidí, kteří umírají hlady tyto a, tisíce dalších tragédií přinášejí svědectví o skutečnosti, že žijeme ve světě otráveném hříchem. A proto Ježíš zemřel. Děsivý hořký pohár lidského hříchu ho poslal na Kříž. Ježíš se v posledních hodinách modlil: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš (Matouš 26, 39) Nebylo jiné cesty. Proč vypil tento strašlivý pohár? Abychom z něj vy a já pít nemuseli. Hřích je druhou nejmocnější silou ve světě, proto poslal Ježíše na kříž. Jen jedna síla je mocnější Boží láska k člověku. )Když Marie nahlédla do hrobu, spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou! (Jan 20, 12). Potom anděl, který seděl před hrobem, pronesl největší zvěst, jakou kdy svět slyšel: Není zde, byl vzkříšen (Matouš 28, 6). Těch několik slov změnilo světové dějiny. Temnota a beznaděj zemřely; v srdcích lidí se zrodila naděje a očekávání. S těmito několika slovy se rodí radost a nový život v srdcích těch, kdo věří. Nenechávejte Ježíše v jesličkách nebo na kříži nebo v hrobě. On žije a dokonce chce být každý den s vámi. )Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky (Jan 11,25 26). Jak beznadějné by byly naše životy, kdyby tato slova nebyla pravdivá. Každý hřbitov a každý hrob by byl mlčenlivým svědkem marnosti a beznaděje lidského života. Ale jeho slova jsou pravdivá! Boží mocí Ježíš vstal z mrtvých a stovky lidí se staly svědky Jeho vzkříšení (viz 1. Korintským 15,1 8). Jakou úžasnou naději máme, když Ježíš žije! VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 A VÝHLED NA ROK 2015 Milí přátelé! Rádi bychom Vám všem poděkovali za obětavou podporu naší služby v roce Nesmírně si toho vážíme, pomohli jste nám zcela zásadním způsobem vytvořit nezbytnou finanční rezervu pro letošní rok 2015, ve kterém končí dotace naší mateřské organizace v Německu. Výsledky hospodaření BTM v roce 2014 byly následující: příjmy = ,90 Kč, výdaje = ,20 Kč, výsledek = ,70 Kč. Jen díky Vaší obětavosti a nezbytnými úspornými opatřeními se podařilo dosáhnout tohoto dobrého výsledku. O to více nás mrzí, že Vám současně musíme oznámit, že dnem 1. února 2015 Česká pošta dosti radikálním způsobem zvýšila sazby poštovného, zejména pak u těch typů zásilek, které se nás týkají nejvíce balíků. Věříme, že i přes tuto skutečnost zůstanete nadále našimi odběrateli a podpoříte tak i naší službu, která se stále více rozvíjí. 3

3 Reportáž Reportáž AFRIKA POMOC RANĚNÝM Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Bůh mě povolal pomáhat Podruhé mě zatkli a bylo to moc vážné. Hrozili mi smrtí, ale nebyl tam hlavní důstojník, tak jsem získal čas. Než jsem totiž do tohoto městečka dorazil, přehnala se přes něj selekce, což je především likvidace křesťanů. Muslimští povstalci s mačetami do něj vtrhli a ubili, koho potkali. Všude bylo plno mrtvých a zraněných. Najednou se jeden z vojáků zeptal, co vlastně vezeš v tom náklaďáku? A sám se šel dovnitř podívat. Uviděl samý obvazový materiál. Skutečně jsem misionář, ne žádný špion, řekl jsem. Teď jsem pochopil, proč vezu náklaďák, plný zdravotnického materiálu. Když se moji věřící přátelé dozvěděli, že jedu do Afriky, na Boží pokyn mě vybavili vším možným, hlavně materiálem na ošetření zraněných. Nikdo na misii nejede s takovým nákladem, ale přátelé řekli, budeš to potřebovat. Tentokrát mi zdravotnický materiál zachránil život. Bůh také připravil situaci, kdy jsem měl ošetřovat zraněné. Na místě, kde mě zadrželi, bylo množství uprchlíků, kteří potřebovali pomoc. Ten den jsem ošetřil sedmdesát lidí. I přes tuto službu jsem měl být další den za městem popravený. Lidé, které jsem ošetřil, za mne velice prosili, ale byl to především Boží zázrak, že mě nezastřelili. Navíc mi někdo z vojáků řekl, kudy mám jet dál. Poslal mě delší a složitou trasou džunglí, což je něco velmi náročného, ale v dané válečné situaci to byla cesta bezpečnější. Během cesty jsem se snažil zjistit, kde je nějaká misie nebo humanitární zázemí, ale stále nic. Cesta mě dovedla do Sudánu. Tam jsem viděl takovou válečnou spoušť, jako ještě nikde. Přijel jsem do malého městečka Mobaj v džungli, kde se skrývali křesťané. Mezi nimi chodilo mladé děvče s Biblí a povzbuzovalo všechny ve víře v Boha, aby se nebáli. Hospodinova ruka je s jeho služebníkem Snad nejhledanějším zabijákem v Africe je Joseph Kony, přezdívaný africký Hitler. V Ugandě způsobil genocidu a chlapce z této země vycvičil na vojáky. Kam přišli, rabovali, zabíjeli a vypalovali vesnice. Setkal jsem se i s tímto člověkem. Jednoduše mi řekl, že mně zabavuje auto, jinak mě zastřelí. V té chvíli mi Duch svatý připomněl biblický verš a já jej nečekaně řekl nahlas: Hospodinova ruka je s jeho služebníky, jeho hrozný hněv je proti nepřátelům (Izajáš 66,14). Stalo se něco neskutečného. Prohodili jsme pár slov, dokonce jsem jej mohl vyfotit a nakonec mě nechal pokračovat v jízdě. Přijel jsem k nemocnici pro 300 tisíc pacientů, která do nedávna sloužila pro Centrální Afriku a Kongo. Rebelové ji zcela zničili. Projížděl jsem městem Bangí, kde také zuřila válka a já jsem se již neubránil myšlence: Bože proč jsi mě vzal do toho pekla? Ale Bůh mi řekl, že potřebuje, abych pomáhal těm nejbídnějším. A taky k tomu došlo. Jak jsem stačil, svážel jsem děti a lidi do uprchlického tábora. Představte si, tisíce lidí z velkého města musely najednou utéct do hor, bez jídla, vody, s různým zraněním. Lidé asi 14 dní už jen přežívali. Přihodila se mi zde zvláštní věc. Jeden mladík v bílém tričku za mnou přišel a řekl: Já jsem taky věřící, ale to, co tady teď nejvíc potřebujeme, je autorita. Někoho, koho by ti vystrašení lidé brali vážně. Potřebujeme stavět tábor pro uprchlíky a je nutné, aby to někdo řídil, lidé jej poslouchali a zapojili se do práce. Měl jsem zkušenosti s plánováním v zaměstnání, a tak jen tak pro sebe jsem jednoduše na papír namaloval plánek tábora. Velké stany, kde by bylo zázemí pro lékařskou pomoc, kuchyně a jídelna, také prádelna a stany pro ubytování. A Bůh to způsobil, že mě tito lidé začali poslouchat. Pokračování příště Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Joseph Kony, jeden z nejhledanějších afrických zločinců. Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Z historie Mistr Jan Hus 6. července 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. O co vlastně zápasil? Byl knězem církve, která působila v té době na většině evropského území, tedy církve římsko-katolické. Jan Hus nikdy nechtěl zakládat novou církev. Vždy mu šlo o obnovu církve, ve které sloužil. Dnes jej vidíme jako velikána českých dějin. Mistr Jan Hus si byl dobře vědom, že to, co koná, koná jen z pověření Pána Ježíše Krista, jen jako svědek víry a Boží pravdy. Jeho snahou bylo sloužit církvi na její cestě ke Kristově chudobě, ale církev jeho doby mu nerozuměla. Až po jeho smrti byl jeho hlas více slyšen. Ukázalo se, že dílo, které konal, přesahovalo jeho současnost. Bylo to dílo nadčasové. Jan Hus byl největším kazatelem, který kdy kázal v pražské Betlémské kapli. Shromáždil zde početnou obec Pražanů: poutníků, studentů, šlechticů, měšťanů, řemeslníků čas od času přicházela i královna Žofie. Pod jeho kazatelnou si byli všichni rovni, nikomu z nich nestranil. Boží slovo kázal tak, jak ho vyčetl z Bible. Nebral ohledy ani na prosté ani na urozené. Jeho žáci jej charakterizovali takto: Stal se polnicí hlasně znějící, neúnavným knězem pravdy, ústy božskými, mužem nevýslovným, skvoucím zrcadlem svatosti, mistrem života, jakého jsme nepoznali jemu rovného. Ale Mistr Jan neměl jenom obdivovatele. Nejeden z jeho bývalých přátel se stal jeho úhlavním nepřítelem, zejména Páleč a Stanislav ze Znojma. To se později naplno projevilo na koncilu v Kostnici. Představitelé církve Mistru Janu Husovi zakázali kázat v Betlémské kapli. Musel odejít, aby ji ušetřil papežského interdiktu ( to je zákazu konání bohoslužeb i dalších církevních úkonů). Neodešel na venkov, aby se tu skrýval, ale aby pokračoval v započatém díle. Jeho poslední pobyt byl na hradě Krakovec na Rakovnicku. Jan Hus vyzýval křesťany, aby hledali pravdu. Neměl na mysli nějakou neznámou pravdu, kterou by bylo třeba objevit, nýbrž pravdu zjevenou v Písmu, vyslovenou evangeliem. (R. Říčan Od reformace k dnešku, str. 29). Mistr Jan měl na své straně přátele i nepřátele. Jedni i druzí byli velmi vlivní v české společnosti. Do sporu se zapojil i český král Václav IV. a postavil se na jeho stranu. Neslavně se do sporu zapojil Václavův bratr, uherský král, Zikmund. Byl to člověk zrádný, nedalo se mu věřit. Jeho povaha se naplno projevila právě v Kostnici. Mistr Jan Hus odcházel do Kostnice s nadějí, že Boží prav da musí zvítězit. Bude ji hájit byť i v plamenech hořící hranice. Nebyl jediným případem, který byl na koncilu na pořadu jednání. Jeho případ v dané chvíli byl spíše okra Z historie jový. Větším soustem pro zasedání koncilu bylo papežské schizma, dvojpapežství. Pro pozdější vývoj v Evropě se však Husův případ stal tím nejdůležitějším, co z kostnického koncilu vzešlo. Jan Hus se stal vskutku reformátorem církve. Jeho uznání za reformátora se mu dostalo až nedávno, od papeže Jana Pavla II. Česká reformace byla první reformací v Evropě takového rozsahu. Německá a švýcarská reformace přišla až o sto let později. Hus měl i dobré přátele, kteří stáli věrně vedle něho. Byli mu oporou v nejtěžších chvílí života, v době pobytu ve vězení. Mezi těmi nejbližšími přáteli byl především pan Jan z Chlumu. Někteří z jeho přátel ho žádali, aby se podrobil usnesením a požadavkům koncilu. Tvrdili, že o tom, co je pravda, rozhoduje koncil. Hus na to řekl: O pravdě rozhoduje Písmo jakožto slovo Boží a i koncil musí své učení doložit z Písma. Mistr Jan trávil dny a noci v kostnickém vězení, v okovech, na noc připoután ke zdi. Stíhá jej nemoc za nemocí. Trpí děsivými sny. Svým přátelům píše: Nyní mne souží bolení zubů. Ve chvíli, kdy potřeboval nejvíce Protož věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti! sil a nejjasnější mysl, aby při výslechu odolal a vytrval, je takto sužován. Ozvala se bolest právě v hlavě. Hus tehdy napsal svým přátelům: To je pokuta zasloužená za hříchy mé a je to důkaz lásky Boží ke mně. Mistr Jan za to, že trpí, neobviňuje Boha, ale sebe. Pan Jan z Chlumu byl Husovi vždy na blízku. Kromě jiného mu řekl: Mistře, my jsme laikové, nerozumíme tomu. Myslíš-li, že jsi na omylu, nestyď se to přiznat. Ale jestliže jsi si jist, že máš pravdu, neodvolávej a nenechej se odradit. Hus přijal tuto výzvu k rozhodnutí a rozhodl se pro smrt. S duší zkroušenou a pokornou říká: Jak bych já, kněz zákona nového, se strachoval před trestem, který rychle mine, bych měl spáchat hřích a přestoupit zákon Boží tím, že bych odstoupil od pravdy, křivě přísahal a dal bližním pohoršení? Když Jan Hus uslyšel poslední slova rozsudku, zbledl, ale brzy se vzpamatoval a pronesl před koncilem tato slova: Pane Ježíši Kriste, odpusť všem mým nepřátelům, že mne křivě obžalovali, křivé svědky zjednali a křivé články proti mně vymyslili. Odpusť jim pro nesmírné milosrdenství. Závěr Husova života splynul s kostnickou hranicí. Plameny ohně odnášely jeho duši do nebe. A jeho popel odplul ve vodách Rýna. Do Čech se vrátila jenom vzpomínka na Mistra Jan Husa i rozhodnutí hájit pravdu. Pro tuto pravdu věrní Čechové opouštěli svou vlast. V Mistru Janovi měli dobrý příklad. 6. červenec L. P se navždy nesmazatelně zapsal do dějin českého národa. 6 7

5 Nabídka velikonočních letáčků Nabídka velikonočních letáčků Velikonoce 2015 Prosba za všední dny (B6) Říkáte si: Neumím se modlit. Nebo se ptáte: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte Po úvodním zamyšlení najdete v brožurce modlitby Antoine de Saint-Exupéryho, Matky Terezy, sv. Františka z Assisi a sv. Ignáce z Loyoly. Brožurka formátu A6, 16 stran. (Cena 15 Kč) Cesta k životu (H92) Co nás čeká po smrti? Podle Bible máme jen dvě možnosti. Tou první je nebe prožívání bez pečí, pokoje, radosti a lásky. Druhou možností je peklo stav zoufalství, výčitek svědomí, nenaplnění a nenávisti. Do nebe vede pouze jedna cesta a tou je Ježíš Kristus. Autorem textu je Ignác Mucha z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Cena 3,50 Kč) MAGNETKA S BIBLICKÝM VERŠEM OMALOVÁNKY S PŘÍBĚHEM OMALOvánky Marnotratný syn (PX13) s příběhem Omalovánky přibližují Ježíšovo po do benství o marno tratném sy novi. Pod obrázky na jednotlivých stranách je příběh průběžně pře vy právěn, v závě ru najdete krátký text s aktuálním ponaučením. Na zadní straně je pro in spiraci několik vybar vených obrázků. Autorkou kreseb je Katka Holloman. Omalovánky mají 16 stran formátu A5. Kč 10,OVCE (PX35) Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. (Žalm 23, 1) Marnotratný syn Marnotratný syn - CZ.indd 1 (Cena 15 Kč) :31:13 Ať každý to ví Viník se již našel! (RT95) Kdykoliv se svět dostal do ekonomické, společenské nebo pol itické krize, snažili se lidé najít viníka. Nehledejme dál viníky a přestaňme konečně svádět vinu jeden na druhého. Viníci jsme my všichni! Vzbouřili jsme se proti Bohu a odtud pramení všechny bolesti lidstva. (Cena 2,80 Kč) OMALOVÁNKA Příběh o ztracené ovečce (DT68) Karta formátu A6 s naseknutým obry sem ovečky. Ovečku si mohou děti vy malovat a polepit vatou nebou ovčí vlnou. Na rubu je krátký text. Cena 4 Kč. Kč 29,Ať každý to ví (CD2) NOVINKA POHLEDY S NÁSEKEM Velikonoční prostírání (K13) Velikonoční příběh z Lukášova evangelia je doplněný modlitbou. List ve formátu A3 je vhodný také na NÁSTĚNKY. (Cena 5 Kč) SOUTĚŽ PRO DĚTI LETÁČEK S PŘÍLOHOU SAMOLEPEK Kč 6,50 Velikonoční příběh (PX25) Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Pohled na sochu Krista nad Rio de Janierem. Objednací kód P21, cena Kč 6,50. Velikonoce nabídka odpuštění a smíření s Bohem Panoramakarta s motivem oveček. Na rubové straně krátký text. Objednací kód P20, cena Kč 6,50. 8 CD s 16 písněmi hudební skupiny BTM. Na albu naj dete převzaté skladby (Joni Eareckson, Amy Grant, Jiří Zmožek a další) a řadu písní, které složila a otex tovala Libuše Ranšová. Letáček přibližuje hlavní události Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 samolepkách. Úkolem pro děti je správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat chybějící slova. Ti, kteří úkol správně vyřeší a navíc nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. (Cena 13 Kč) Cena ukázky pro pravidelné odběratele činí 89 Kč (po 20% slevě). Cena samotného časopisu Nové perspektivy 16 Kč 9

6 Nabídka velikonočních letáčků Ohlasy na letáčky Z vašich Sada velikonočních letáčků pro děti (KVS3) BROŽUR A Sada šesti velikonočních kvízů a letáčků pro děti + velikonoční pozdrav DK97. (Cena 25 Kč) dopisů Dvojité kartičky Krátký text a biblický verš. Formát A7, (Cena 2,80 Kč) Proč slavíme Velikonoce? (K35) V brožurce najdete výběr nejlepších úvah a svě dectví na téma Velikonoc, které jsme za uplynulých 22 let v letáčcích vydali. Texty uznávaných autorů vytvářejí pestrou mo zaiku pohledů na velikonoční události. 48 stran, formát A5. (Cena 33 Kč) PT60 Velikonoční naděje P6 Ježíš řekl (Jan 11,25) P10 Požehnané Velikonoce PT73 Tajemství Velikonoc Pohled s biblickým veršem Formát A6, cena 3,50 Kč. Panoramatické karty s bi b lickým veršem a krátkým textem a mís tem na dopsání přání. Cena 4,50 Kč. P18 Velikonoce brána do života Předem mého dopisu Vás všechny zdravím. Opravdu jsem Vám velice vděčný, že si se mnou píšete a posíláte Zpravodaj a letáčky, ze kterých mám velikou radost. V tomto temném prostředí, kde je to moc těžké, z letáčků i z Vašich dopisů čerpám sílu, abych vůbec přežil. Musím ale uznat, že již neprožívám takovou úzkost jako před časem, kdy jsem ještě nevěřil. Teď cítím, že mě Pán Ježíš pomáhá, dává myšlenky, které uklidňují. Můžu poděkovat Vám, že jsem se o Ježíši dověděl. Ještě, že jsem Vám před lety napsal. DOPIS Z VĚZENÍ PT78 Velikonoce dar nového života DVOJITÉ KARTY s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna strana karty je místo na dopsání přání. Formát A6. Cena 5,20 Kč. Vážení bratři a sestry z Brněnské misie, nedávno jsem v trolejbuse potkal jednu paní. Nabídl jsem jí váš letáček. Poděkovala a usmála se. Připojila, že kdysi ode mne dostala leták o naději. A ještě dodala, že když je jí smutno, tak si ho přečte a hned jí to pomůže. Tak jsem měl radost. Bůh vám žehnej! RADOST Z ROZDÁVÁNÍ Srdečně zdravím. Rád bych Vám o sobě něco napsal. Bude mi čtyřicet let, jsem odsouzen k doživotí. O Bohu jsem doma nikdy neslyšel, spíš samé nadávky. Až zde ve vězení jsem se dověděl, že Bůh existuje. Poslední roky mě navštěvuje duchovní a tím poznávám Boha. Občas se mi do rukou dostanou Vaše letáčky. Chtěl bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji! DOPIS Z VĚZENÍ Dnes jsem byl na bohoslužbách v Apoštolské církvi a jedna starší paní mi dala Váš letáček Každý může být vítěz. Oslovilo mě to, a to z toho důvodu, že momentálně jsem sám v programu pro bývalé alkoholiky. Bůh mi sňal toto břímě a jsem mu za to vděčný. Tímto bych Vám rád popřál spoustu pozitivních ohlasů a hlavně Boží požehnání. Díky a s láskou SLOVA VDĚČNOSTI DK97 Velikonoce Nejvzácnější dar DK82 Velikonoční pozdrav DK119 Hospodin je můj pastýř Všechny nabízené materiály si můžete objednat pomocí objednací karty, telefonicky: , , em: nebo přes internet: Můžete nás navštívit i osobně na adrese: Smetanova 9, BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 8 do 16 hod! 10 Ahoj, moji dlouholetí přátelé v BTM. Jsem rád, že se již starý rok přehoupl, je již leden a také rok, kdy konečně mám výstup. Mám novou adresu. Stěhoval jsem se na cimru, kam nikdo nechtěl, protože se zde mladý vězeň oběsil. Pro některé je to horor, ale já věřím v Pána Ježíše, který mi dává pokoj do srdce a mohu ty věci dnes vidět jinak. DOPIS Z VĚZENÍ 11

7 Aktuální fejeton Velikonoční vzkaz Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. (Matouš 28,7) Vyřizujete rádi vzkazy? Jistě záleží na tom, komu bude vzkaz určen a jaký bude mít obsah. I když máme možnost díky vyspělé technice posílat své vzkazy elektronickou poštou, přece zůstávají některé, při nichž je vhodnější osobní sdělení. Ten největší a nejzávažnější vzkaz, který kdy slyšela tato země, zazněl onoho velikonočního rána. Za šera se vydávají dvě ženy na cestu ke hrobu Pána Ježíše. Chtějí prokázat poslední službu tomu, kterému věrně sloužily za jeho života na této zemi. Tehdy odešly jako poslední z Golgaty a nyní jako první spěchají ke hrobu, ve kterém je uloženo tělo jejich Pána. Zde je však čeká veliké překvapení. Kámen, který jim působil starosti, je odvalen. Z úst andělů slyší tu nejslavnější zvěst: Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. A současně dostávají úkol: Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. S bázní a radostí spěchají, aby poslušně splnily svěřený úkol. A na cestě poslušnosti prožijí ještě něco mnohem mocnějšího osobní setkání s živým Ježíšem. Při této jedinečné životní zkušenosti slyší slova Ježíšova pozdravení: Buďte pozdraveny! A tak jsou svým Pánem znovu vyzvány k tomu, aby šly se vzkazem pro učedníky. Jděte rychle povědět, že byl vzkříšen z mrtvých. A to je úkol, který zůstává od onoho velikonočního rána a týká se nás všech, kteří se ve víře setkali s živým Ježíšem. Jděte povědět druhým o Ježíšově proměňující moci v životě člověka a o jeho slitovné lásce ke všem lidem. Jsme povoláni živým Pánem ke službě svědků evangelia a vždy znovu vybízeni Božím slovem, abychom plnili své jedinečné poslání věrně, spolehlivě a v moci Ducha svatého. Jde o to, aby naše svědectví v rodinách, sborech, v práci, ve škole, ve styku se sousedy zaznívalo v souzvuku slov i života jasně, přesvědčivě a hodnověrně. Jenom tehdy, když jsme si hluboce vědomi svého nezastupitelného poslání a podřizujeme se hlasu Ducha svatého, stáváme se nástroji požehnání. A o to snad především jde v životě nás všech. Dejme se proto Duchu svatému k dispozici, aby vtiskl Ježíšovu podobu do našeho života. Abychom byli jeho přesvědčivými svědky, a tak oslavovali jeho svaté jméno. Eva Titěrová Z historie Poslední večeře byla už ve středu? Poslední večeře Páně Ježíšovo rozloučení s učedníky před ukřižováním je dosud spojována právě se Zeleným čtvrtkem. A nejspíš chybně. Alespoň to tvrdí britský profesor Colin Humphreys, který působí na Cambridgeské univerzitě. Ve své knize tvrdí, že se večeřelo už ve středu. Když se podíváte na všechny události, jež evangelia zaznamenala mezi poslední večeří a ukřižováním, je jich příliš mnoho. Nelze je vměstnat jen mezi čtvrteční večer a páteční ráno, vysvětluje posun o den Humphreys s tím, že posun o den umožňuje lépe vysvětlit i dění před Kristovým ukřižováním. Během několika hodin od zadržení v Getsemanské zahradě měl totiž Ježíš prodělat výslech doprovázený bičováním. Navíc měl předstoupit před tři klíčové činitele, kteří jej vyslýchali a rozhodovali o jeho osudu. Prvním z nich byla židovská velerada, sanhedrin ta se ale nesměla scházet v noci. Dalším byl vládce Galileje Herodes Antipas. Konečné rozhodnutí pak leželo v rukou římského správce Judeje Piláta Pontského. Důležitým argumentem pro urychlení poslední večeře je i podivný rozpor v evangeliích: tři z jejich autorů, Matouš, Marek a Lukáš uvádějí, že poslední večeře se konala na počátku židovského svátku nekvašených chlebů Pesach. Jenže evangelista Jan tvrdí, že večeře proběhla už den před zahájením svátků. Podle něj je zcela vyloučeno, aby si evangelisté popletli, kdy začíná Pesach, jejž sami slavili. Jediným vysvětlením pro zjištěný rozdíl je prý kalendář. Zjistil jsem, že byly použity dva kalendáře: Ježíš se rozhodl, že svou poslední večeři uskuteční jako sváteční jídlo podle staršího židovského kalendáře, vysvětluje Humphreys. Jde o tradiční mojžíšovský kalendář převzatý od Egypťanů, na nějž se pak odvolávali tři evangelisté. Na rozdíl od něj čtvrtý evangelista, Jan, pracoval s novějším, oficiálně uznaným a dodnes užívaným lunárním kalendářem. To podle profesora vysvětluje jednodenní časový rozdíl mezi údaji novozákonních spisů. Všechna čtyři evangelia se fakticky dokonale shodují, dodává profesor. Svá nová zjištění, zveřejněná v knize Tajemství Poslední večeře, Humphreys zasazuje do širšího rámce. Umožňují podle jeho závěrů přesně datovat jednotlivé události, jimiž vrcholí Ježíšův příběh: vše se odehrálo v roce 33, a nikoliv v roce 30 či 34 což jsou alternativní data pro ukřižování, vypočtená už v 18. století slavným fyzikem Isaacem Newtonem. Datum ukřižování Ježíše podle Humphreyse: 3. duben roku 33. Poslední večeře na nástěnné malbě Leonarda da Vinci 12 13

8 Zdraví a výživa Trápí vás viróza či nachlazení? Vyzkoušejte zázračné cibulové ponožky! CO JE TO VLASTNĚ CIBULE? Všichni víme je to plodina, která nás rozpláče a bez které si neumíme představit mnoho jídel. Z medicínského hlediska patří cibule mezi zázračné plodiny, které by měli být každodenní součástí našeho jídelníčku. Cibule se skládá až z 89% vody, její pevné složky jsou hotovým herbářem zdraví. Patří mezi silná přírodní antibiotika. Obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B6, C, E, K a má mnoho bílkovin, cukrů, minerálních látek (patří sem především draslík, vápník, fosfor, sodík, železo, síra, fluór). Nejvíce silice (nositel antibakteriálního účinku cibule) obsahuje šalotka. V cibuli je i mnoho bioflavonoidů (především ve fialové, hnědé, červené a žluté podstatně méně je jich v bílých odrůdách) a složky stimulující srdeční činnost. Flavonoidy působí antioxidačně, snižují krevní tlak, rozšiřují cévy, působí antioxidačně, podporují účinek vitamínu C při nemocích dýchacích cest a zápalu plic. Cibule obsahuje substance, které předcházejí infarktu tak, že rozpouštějí krevní sraženiny tromby. Celkově se dá říci, že cibule udržuje srdce a cévy v dobrém stavu a zaručuje jim mladost. Cibule má silné antibakteriální účinky, zabraňuje infekcím, odbourává pozůstatky dusíku, podporuje krevní oběh i činnost ledvin, zabraňuje houstnutí krve, udržuje hladinu cholesterolu v přijatelných hodnotách, hydratuje unavenou a suchou pokožku, pomáhá při poruchách spánku, dovolí nám lépe dýchat, a to nejen přes den. Ale též v noci, pro obsah fytoncidů zmírňujících poruchy trávení. Vyhání škodlivé bakterie ze střev a uklidňuje nervy. Účinné látky cibule pomáhají vykašlávat nahromaděný hlen. Cibule obsahuje látky vyvolávající radost (endorfiny) a reguluje produkci stresových hormonů. Tyto skutečnosti by ve vás mohly vyvolávat dojem, že cibule je zázračná plodina. Nemýlíte se. Je. ZÁZRAČNÉ CIBULOVÉ PONOŽKY Příprava cibulových ponožek vůbec není složitá. Rozkrájíme nadrobno jednu velkou cibuli. Rozložíme ji na lněný nebo bavlněný šátek (resp. na dva, které můžeme nahradit bavlněnými kapesníky), přitlačíme a ohřejeme na obrácené poklici od hrnce, ve kterém se vaří voda. Pozor! Cibuli nikdy neohříváme v mikrovlnce, neboť se už po pár vteřinách zničí významné vitamíny a léčivé složky. Kromě toho potřebujeme, aby zahříváním cibule nevyschla, proto je nejideálnější vzpomínaný hrnec a poklička dnem nahoru. Šátky si dejte na chodidla tak, aby se pokrájená cibule dotýkala chodidel. Natáhněte si na nohy hrubé ponožky a udržujte nohy v teple. Měli byste je mít po celou noc. Ráno si nohy umyjte v teplé vodě a důkladně vysušte ručníkem. Už tehdy pocítíte, že se přes noc stalo něco zvláštního. Nevěříte? Tak to vyzkoušejte. Cibulové ponožky opravdu fungují a jejich účinek je tisíckrát lepší, než se cpát antibiotiky. Soutěž POZOR! SOUTĚŽ O CENY! POZOR! SOUTĚŽ O CENY! POZOR! SOUTĚŽ O CENY! VÝZDOBA NA VELIKONOCE Milí přátelé! Dovolujeme si nabídnout Vám ještě tip na jednoduchou veli ko noční vý zdobu, kterou můžete využít na nejrůznějších místech. Může se na ko nec stát i velmi vhodnou kate che tickou pomůckou pro vysvětlení těch nejdůležitějších veli konočních událostí těm nejmenším. Jak je patrno z fotografie, prakticky všechny nezbytné po můcky jsou velmi snadno k do sa žení. Snad jen malým problémem zů stává prázdný hrob s odvaleným ka menem u vchodu. K tomu účelu můžete použít např. plastikový obal hračky v Kinder vajíčku či něco podobného. Semínko obyčejné trávy by mělo být snadno dostupné, další možností je objednat si náš leták Zdraví pro tělo i duši DKx 120, kde je v příloze semínko řeřichy. I to vám rychle vzklíčí. Samozřejmě i v tomto případě tento velikonoční tip jeho provedení podle vaší další fantazie je současně výtvarnou soutěží, kterou vyhodnotíme. Pošlete nám na naši adresu fotografii vašeho provedení (samozřejmě nejlépe em). Pět nejzdařilejších děl odměníme věcnými dary. Svoje fotografie, a to včetně celé adresy pro pozemní poštu, posílejte nejpozději do 30. dubna 2015! Vaší výtvarné práci přejeme hodně zdaru! Zdraví pro tělo i duši (DK120x) Dárkový letáček s přílohou sáčkem se semeny řeřichy. Pán Bůh nám dal řeřichu pro naše zdraví a posilnění organizmu. Možná, že rychlý vzrůst nám má připomenout moudrost biblických slov Co člověk zaseje, také sklidí. Tento princip totiž platí nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Letáček je doplněn recepty a námětem pro práci s dětmi. Cena 15 Kč 14 15

9 Nabídka pro Vás KNIHY, CD A DVD V DISTRIBUCI BRNĚNSKÉ TISKOVÉ MISIE Billy Graham KDYŽ JE DOMOV NA DOHLED Na sklonku roku 2014 jsme začali s distribucí knihy světově proslulého autora, kazatele a evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled. Těší nás, že o knihu je velký zájem. Chcem vám připomenout, že kniha je určena všem generacím. V dostupných recenzích se opakuje jedno společné zjištění: čím dříve si knihu přečtete, tím lépe uděláte! Tak o ní ve svých ohlasech hovoří ti, kterým je dnes čtyřicet, padesát Za každou větou knihy lze vnímat sílu ducha autora, současně však i jeho lidskou blízkost, kterou si otvírá přímou cestu do srdcí čtenářů. Kniha přináší řadu zkušeností a praktic kých rad. Kniha ZÍSKALA V USA PRESTIŽNÍ CENU KŘESŤANSKÁ KNIHA ROKU Formát mm, brožovaná, 160 stran. Cena 220 Kč + poštovné (Objednací kód K45) + audio mini CD Bible slovo pro každého (CD4) K Velikonocům můžete využít také dárkový letáček připravený ve spolupráci s Čes- 23 Kč kou biblickou společností (dvojitá karta s přílohou mini CD s Lukášovým evangeliem a skutky apoštolů v podání našich předních umělců). Tento letáček může být vhodným dárkem při Vašich rozhovorech s lidmi o víře. DVD MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA! PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA PRO DĚTI Příběh Ježíše Krista pro děti vychází z filmu JEŽÍŠ, který je historicky nej přesnějším zpracováním života Ježíše Krista. V tomto převyprávění skuteč ného Ježíšova příběhu sledujeme události jeho života očima několika dětí a jejich rodin, které mají na Ježíše různé názory. Díky této neobvyklé perspektivě dokáže příběh zaujmout děti v každém věku i celou rodinu. Délka: 62 minut. PRO MISIJNÍ SLUŽBU DĚTEM JSME ZAJISTILI NAŠIM ODBĚRATELŮM TOTO DVD ZA AKČNÍ CENU 39 KČ! Objednací kód: K18 Všem našim čtenářům přejeme krásné prožití Velikonoc ve víře ve vzkříšeného Krista! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20 www. Nedělní listy. 7. září - 12. po trojici trans world radio Trans World Radio, Box 96, 656 96 Brno Telefon: 544 233 771 E-mail: twr@twr.cz radio7@radio7.cz Web: www.twr.cz Bankovní spojení: Komerční

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Nedělní listy 4/2012. Slovo editora. Umývání nohou. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 4/2012. Slovo editora. Umývání nohou. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 4/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 1. dubna 2012 - Květná neděle Čtení: Iz 50,4-9a; Ž 31,9-16; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47...Syn člověka nepřišel, aby

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Mk 15,34 2/2008-2009 2 BRÁZDA

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více