Afrika: V centru války

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: V centru války"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba

2 Jsme staří Vadnou nám tváře, ale to nás nesmí odradit! Naše duše ať mládne a okřívá, když o věčnosti rozjímá! Když bolí nás všechno i kolena, může být lepší jistota a odměna, než jistota, kterou Kristus dává, že čeká nás věčná radost a sláva? Co oko nevidělo a srdce si neumí představit, jaké štěstí nás čeká, až tam budeme žít! Tato radost v čekání na zázrak vzkříšení, ať naplní naše dny stáří a dává nadšení kéž modlitbou a obětí získáme duše pro Pána našeho, pro KRISTA Ježíše! Bratři a sestry, nashledanou v nebi s Vámi se těší Irena Schwarzová! Irena Schwarzová spolupracuje s BTM od samého začátku. Její aktivity jsme již před časem ve Zpravodaji představili. Sestra Irena je odvážnou misionář kou, využívá všechny příležitosti k rozdávání letáčků. Dovede oslovit vtipnými básničkami, kreslenými obrázky i poutavým vyprávěním. Milí přátelé, těší nás, že dostáváme mnoho kladných ohlasů na knihu světoznámého amerického evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled. Čtenáři oceňují sílu ducha autora, současně však i jeho lidskou blízkost a velmi cenné rady do života všech generací. Z bohaté studnice jeho myšlenek přinášíme nyní několik úvah k významu velikonočních svátků: Na úvod )Zničující následky války, chudoba, mučivá bolest osamění a zavržení, sužující pláč sirotků a vdov, lapání po dechu lidí, kteří umírají hlady tyto a, tisíce dalších tragédií přinášejí svědectví o skutečnosti, že žijeme ve světě otráveném hříchem. A proto Ježíš zemřel. Děsivý hořký pohár lidského hříchu ho poslal na Kříž. Ježíš se v posledních hodinách modlil: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš (Matouš 26, 39) Nebylo jiné cesty. Proč vypil tento strašlivý pohár? Abychom z něj vy a já pít nemuseli. Hřích je druhou nejmocnější silou ve světě, proto poslal Ježíše na kříž. Jen jedna síla je mocnější Boží láska k člověku. )Když Marie nahlédla do hrobu, spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou! (Jan 20, 12). Potom anděl, který seděl před hrobem, pronesl největší zvěst, jakou kdy svět slyšel: Není zde, byl vzkříšen (Matouš 28, 6). Těch několik slov změnilo světové dějiny. Temnota a beznaděj zemřely; v srdcích lidí se zrodila naděje a očekávání. S těmito několika slovy se rodí radost a nový život v srdcích těch, kdo věří. Nenechávejte Ježíše v jesličkách nebo na kříži nebo v hrobě. On žije a dokonce chce být každý den s vámi. )Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky (Jan 11,25 26). Jak beznadějné by byly naše životy, kdyby tato slova nebyla pravdivá. Každý hřbitov a každý hrob by byl mlčenlivým svědkem marnosti a beznaděje lidského života. Ale jeho slova jsou pravdivá! Boží mocí Ježíš vstal z mrtvých a stovky lidí se staly svědky Jeho vzkříšení (viz 1. Korintským 15,1 8). Jakou úžasnou naději máme, když Ježíš žije! VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 A VÝHLED NA ROK 2015 Milí přátelé! Rádi bychom Vám všem poděkovali za obětavou podporu naší služby v roce Nesmírně si toho vážíme, pomohli jste nám zcela zásadním způsobem vytvořit nezbytnou finanční rezervu pro letošní rok 2015, ve kterém končí dotace naší mateřské organizace v Německu. Výsledky hospodaření BTM v roce 2014 byly následující: příjmy = ,90 Kč, výdaje = ,20 Kč, výsledek = ,70 Kč. Jen díky Vaší obětavosti a nezbytnými úspornými opatřeními se podařilo dosáhnout tohoto dobrého výsledku. O to více nás mrzí, že Vám současně musíme oznámit, že dnem 1. února 2015 Česká pošta dosti radikálním způsobem zvýšila sazby poštovného, zejména pak u těch typů zásilek, které se nás týkají nejvíce balíků. Věříme, že i přes tuto skutečnost zůstanete nadále našimi odběrateli a podpoříte tak i naší službu, která se stále více rozvíjí. 3

3 Reportáž Reportáž AFRIKA POMOC RANĚNÝM Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Bůh mě povolal pomáhat Podruhé mě zatkli a bylo to moc vážné. Hrozili mi smrtí, ale nebyl tam hlavní důstojník, tak jsem získal čas. Než jsem totiž do tohoto městečka dorazil, přehnala se přes něj selekce, což je především likvidace křesťanů. Muslimští povstalci s mačetami do něj vtrhli a ubili, koho potkali. Všude bylo plno mrtvých a zraněných. Najednou se jeden z vojáků zeptal, co vlastně vezeš v tom náklaďáku? A sám se šel dovnitř podívat. Uviděl samý obvazový materiál. Skutečně jsem misionář, ne žádný špion, řekl jsem. Teď jsem pochopil, proč vezu náklaďák, plný zdravotnického materiálu. Když se moji věřící přátelé dozvěděli, že jedu do Afriky, na Boží pokyn mě vybavili vším možným, hlavně materiálem na ošetření zraněných. Nikdo na misii nejede s takovým nákladem, ale přátelé řekli, budeš to potřebovat. Tentokrát mi zdravotnický materiál zachránil život. Bůh také připravil situaci, kdy jsem měl ošetřovat zraněné. Na místě, kde mě zadrželi, bylo množství uprchlíků, kteří potřebovali pomoc. Ten den jsem ošetřil sedmdesát lidí. I přes tuto službu jsem měl být další den za městem popravený. Lidé, které jsem ošetřil, za mne velice prosili, ale byl to především Boží zázrak, že mě nezastřelili. Navíc mi někdo z vojáků řekl, kudy mám jet dál. Poslal mě delší a složitou trasou džunglí, což je něco velmi náročného, ale v dané válečné situaci to byla cesta bezpečnější. Během cesty jsem se snažil zjistit, kde je nějaká misie nebo humanitární zázemí, ale stále nic. Cesta mě dovedla do Sudánu. Tam jsem viděl takovou válečnou spoušť, jako ještě nikde. Přijel jsem do malého městečka Mobaj v džungli, kde se skrývali křesťané. Mezi nimi chodilo mladé děvče s Biblí a povzbuzovalo všechny ve víře v Boha, aby se nebáli. Hospodinova ruka je s jeho služebníkem Snad nejhledanějším zabijákem v Africe je Joseph Kony, přezdívaný africký Hitler. V Ugandě způsobil genocidu a chlapce z této země vycvičil na vojáky. Kam přišli, rabovali, zabíjeli a vypalovali vesnice. Setkal jsem se i s tímto člověkem. Jednoduše mi řekl, že mně zabavuje auto, jinak mě zastřelí. V té chvíli mi Duch svatý připomněl biblický verš a já jej nečekaně řekl nahlas: Hospodinova ruka je s jeho služebníky, jeho hrozný hněv je proti nepřátelům (Izajáš 66,14). Stalo se něco neskutečného. Prohodili jsme pár slov, dokonce jsem jej mohl vyfotit a nakonec mě nechal pokračovat v jízdě. Přijel jsem k nemocnici pro 300 tisíc pacientů, která do nedávna sloužila pro Centrální Afriku a Kongo. Rebelové ji zcela zničili. Projížděl jsem městem Bangí, kde také zuřila válka a já jsem se již neubránil myšlence: Bože proč jsi mě vzal do toho pekla? Ale Bůh mi řekl, že potřebuje, abych pomáhal těm nejbídnějším. A taky k tomu došlo. Jak jsem stačil, svážel jsem děti a lidi do uprchlického tábora. Představte si, tisíce lidí z velkého města musely najednou utéct do hor, bez jídla, vody, s různým zraněním. Lidé asi 14 dní už jen přežívali. Přihodila se mi zde zvláštní věc. Jeden mladík v bílém tričku za mnou přišel a řekl: Já jsem taky věřící, ale to, co tady teď nejvíc potřebujeme, je autorita. Někoho, koho by ti vystrašení lidé brali vážně. Potřebujeme stavět tábor pro uprchlíky a je nutné, aby to někdo řídil, lidé jej poslouchali a zapojili se do práce. Měl jsem zkušenosti s plánováním v zaměstnání, a tak jen tak pro sebe jsem jednoduše na papír namaloval plánek tábora. Velké stany, kde by bylo zázemí pro lékařskou pomoc, kuchyně a jídelna, také prádelna a stany pro ubytování. A Bůh to způsobil, že mě tito lidé začali poslouchat. Pokračování příště Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Joseph Kony, jeden z nejhledanějších afrických zločinců. Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Z historie Mistr Jan Hus 6. července 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. O co vlastně zápasil? Byl knězem církve, která působila v té době na většině evropského území, tedy církve římsko-katolické. Jan Hus nikdy nechtěl zakládat novou církev. Vždy mu šlo o obnovu církve, ve které sloužil. Dnes jej vidíme jako velikána českých dějin. Mistr Jan Hus si byl dobře vědom, že to, co koná, koná jen z pověření Pána Ježíše Krista, jen jako svědek víry a Boží pravdy. Jeho snahou bylo sloužit církvi na její cestě ke Kristově chudobě, ale církev jeho doby mu nerozuměla. Až po jeho smrti byl jeho hlas více slyšen. Ukázalo se, že dílo, které konal, přesahovalo jeho současnost. Bylo to dílo nadčasové. Jan Hus byl největším kazatelem, který kdy kázal v pražské Betlémské kapli. Shromáždil zde početnou obec Pražanů: poutníků, studentů, šlechticů, měšťanů, řemeslníků čas od času přicházela i královna Žofie. Pod jeho kazatelnou si byli všichni rovni, nikomu z nich nestranil. Boží slovo kázal tak, jak ho vyčetl z Bible. Nebral ohledy ani na prosté ani na urozené. Jeho žáci jej charakterizovali takto: Stal se polnicí hlasně znějící, neúnavným knězem pravdy, ústy božskými, mužem nevýslovným, skvoucím zrcadlem svatosti, mistrem života, jakého jsme nepoznali jemu rovného. Ale Mistr Jan neměl jenom obdivovatele. Nejeden z jeho bývalých přátel se stal jeho úhlavním nepřítelem, zejména Páleč a Stanislav ze Znojma. To se později naplno projevilo na koncilu v Kostnici. Představitelé církve Mistru Janu Husovi zakázali kázat v Betlémské kapli. Musel odejít, aby ji ušetřil papežského interdiktu ( to je zákazu konání bohoslužeb i dalších církevních úkonů). Neodešel na venkov, aby se tu skrýval, ale aby pokračoval v započatém díle. Jeho poslední pobyt byl na hradě Krakovec na Rakovnicku. Jan Hus vyzýval křesťany, aby hledali pravdu. Neměl na mysli nějakou neznámou pravdu, kterou by bylo třeba objevit, nýbrž pravdu zjevenou v Písmu, vyslovenou evangeliem. (R. Říčan Od reformace k dnešku, str. 29). Mistr Jan měl na své straně přátele i nepřátele. Jedni i druzí byli velmi vlivní v české společnosti. Do sporu se zapojil i český král Václav IV. a postavil se na jeho stranu. Neslavně se do sporu zapojil Václavův bratr, uherský král, Zikmund. Byl to člověk zrádný, nedalo se mu věřit. Jeho povaha se naplno projevila právě v Kostnici. Mistr Jan Hus odcházel do Kostnice s nadějí, že Boží prav da musí zvítězit. Bude ji hájit byť i v plamenech hořící hranice. Nebyl jediným případem, který byl na koncilu na pořadu jednání. Jeho případ v dané chvíli byl spíše okra Z historie jový. Větším soustem pro zasedání koncilu bylo papežské schizma, dvojpapežství. Pro pozdější vývoj v Evropě se však Husův případ stal tím nejdůležitějším, co z kostnického koncilu vzešlo. Jan Hus se stal vskutku reformátorem církve. Jeho uznání za reformátora se mu dostalo až nedávno, od papeže Jana Pavla II. Česká reformace byla první reformací v Evropě takového rozsahu. Německá a švýcarská reformace přišla až o sto let později. Hus měl i dobré přátele, kteří stáli věrně vedle něho. Byli mu oporou v nejtěžších chvílí života, v době pobytu ve vězení. Mezi těmi nejbližšími přáteli byl především pan Jan z Chlumu. Někteří z jeho přátel ho žádali, aby se podrobil usnesením a požadavkům koncilu. Tvrdili, že o tom, co je pravda, rozhoduje koncil. Hus na to řekl: O pravdě rozhoduje Písmo jakožto slovo Boží a i koncil musí své učení doložit z Písma. Mistr Jan trávil dny a noci v kostnickém vězení, v okovech, na noc připoután ke zdi. Stíhá jej nemoc za nemocí. Trpí děsivými sny. Svým přátelům píše: Nyní mne souží bolení zubů. Ve chvíli, kdy potřeboval nejvíce Protož věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti! sil a nejjasnější mysl, aby při výslechu odolal a vytrval, je takto sužován. Ozvala se bolest právě v hlavě. Hus tehdy napsal svým přátelům: To je pokuta zasloužená za hříchy mé a je to důkaz lásky Boží ke mně. Mistr Jan za to, že trpí, neobviňuje Boha, ale sebe. Pan Jan z Chlumu byl Husovi vždy na blízku. Kromě jiného mu řekl: Mistře, my jsme laikové, nerozumíme tomu. Myslíš-li, že jsi na omylu, nestyď se to přiznat. Ale jestliže jsi si jist, že máš pravdu, neodvolávej a nenechej se odradit. Hus přijal tuto výzvu k rozhodnutí a rozhodl se pro smrt. S duší zkroušenou a pokornou říká: Jak bych já, kněz zákona nového, se strachoval před trestem, který rychle mine, bych měl spáchat hřích a přestoupit zákon Boží tím, že bych odstoupil od pravdy, křivě přísahal a dal bližním pohoršení? Když Jan Hus uslyšel poslední slova rozsudku, zbledl, ale brzy se vzpamatoval a pronesl před koncilem tato slova: Pane Ježíši Kriste, odpusť všem mým nepřátelům, že mne křivě obžalovali, křivé svědky zjednali a křivé články proti mně vymyslili. Odpusť jim pro nesmírné milosrdenství. Závěr Husova života splynul s kostnickou hranicí. Plameny ohně odnášely jeho duši do nebe. A jeho popel odplul ve vodách Rýna. Do Čech se vrátila jenom vzpomínka na Mistra Jan Husa i rozhodnutí hájit pravdu. Pro tuto pravdu věrní Čechové opouštěli svou vlast. V Mistru Janovi měli dobrý příklad. 6. červenec L. P se navždy nesmazatelně zapsal do dějin českého národa. 6 7

5 Nabídka velikonočních letáčků Nabídka velikonočních letáčků Velikonoce 2015 Prosba za všední dny (B6) Říkáte si: Neumím se modlit. Nebo se ptáte: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte Po úvodním zamyšlení najdete v brožurce modlitby Antoine de Saint-Exupéryho, Matky Terezy, sv. Františka z Assisi a sv. Ignáce z Loyoly. Brožurka formátu A6, 16 stran. (Cena 15 Kč) Cesta k životu (H92) Co nás čeká po smrti? Podle Bible máme jen dvě možnosti. Tou první je nebe prožívání bez pečí, pokoje, radosti a lásky. Druhou možností je peklo stav zoufalství, výčitek svědomí, nenaplnění a nenávisti. Do nebe vede pouze jedna cesta a tou je Ježíš Kristus. Autorem textu je Ignác Mucha z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Cena 3,50 Kč) MAGNETKA S BIBLICKÝM VERŠEM OMALOVÁNKY S PŘÍBĚHEM OMALOvánky Marnotratný syn (PX13) s příběhem Omalovánky přibližují Ježíšovo po do benství o marno tratném sy novi. Pod obrázky na jednotlivých stranách je příběh průběžně pře vy právěn, v závě ru najdete krátký text s aktuálním ponaučením. Na zadní straně je pro in spiraci několik vybar vených obrázků. Autorkou kreseb je Katka Holloman. Omalovánky mají 16 stran formátu A5. Kč 10,OVCE (PX35) Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. (Žalm 23, 1) Marnotratný syn Marnotratný syn - CZ.indd 1 (Cena 15 Kč) :31:13 Ať každý to ví Viník se již našel! (RT95) Kdykoliv se svět dostal do ekonomické, společenské nebo pol itické krize, snažili se lidé najít viníka. Nehledejme dál viníky a přestaňme konečně svádět vinu jeden na druhého. Viníci jsme my všichni! Vzbouřili jsme se proti Bohu a odtud pramení všechny bolesti lidstva. (Cena 2,80 Kč) OMALOVÁNKA Příběh o ztracené ovečce (DT68) Karta formátu A6 s naseknutým obry sem ovečky. Ovečku si mohou děti vy malovat a polepit vatou nebou ovčí vlnou. Na rubu je krátký text. Cena 4 Kč. Kč 29,Ať každý to ví (CD2) NOVINKA POHLEDY S NÁSEKEM Velikonoční prostírání (K13) Velikonoční příběh z Lukášova evangelia je doplněný modlitbou. List ve formátu A3 je vhodný také na NÁSTĚNKY. (Cena 5 Kč) SOUTĚŽ PRO DĚTI LETÁČEK S PŘÍLOHOU SAMOLEPEK Kč 6,50 Velikonoční příběh (PX25) Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Pohled na sochu Krista nad Rio de Janierem. Objednací kód P21, cena Kč 6,50. Velikonoce nabídka odpuštění a smíření s Bohem Panoramakarta s motivem oveček. Na rubové straně krátký text. Objednací kód P20, cena Kč 6,50. 8 CD s 16 písněmi hudební skupiny BTM. Na albu naj dete převzaté skladby (Joni Eareckson, Amy Grant, Jiří Zmožek a další) a řadu písní, které složila a otex tovala Libuše Ranšová. Letáček přibližuje hlavní události Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 samolepkách. Úkolem pro děti je správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat chybějící slova. Ti, kteří úkol správně vyřeší a navíc nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. (Cena 13 Kč) Cena ukázky pro pravidelné odběratele činí 89 Kč (po 20% slevě). Cena samotného časopisu Nové perspektivy 16 Kč 9

6 Nabídka velikonočních letáčků Ohlasy na letáčky Z vašich Sada velikonočních letáčků pro děti (KVS3) BROŽUR A Sada šesti velikonočních kvízů a letáčků pro děti + velikonoční pozdrav DK97. (Cena 25 Kč) dopisů Dvojité kartičky Krátký text a biblický verš. Formát A7, (Cena 2,80 Kč) Proč slavíme Velikonoce? (K35) V brožurce najdete výběr nejlepších úvah a svě dectví na téma Velikonoc, které jsme za uplynulých 22 let v letáčcích vydali. Texty uznávaných autorů vytvářejí pestrou mo zaiku pohledů na velikonoční události. 48 stran, formát A5. (Cena 33 Kč) PT60 Velikonoční naděje P6 Ježíš řekl (Jan 11,25) P10 Požehnané Velikonoce PT73 Tajemství Velikonoc Pohled s biblickým veršem Formát A6, cena 3,50 Kč. Panoramatické karty s bi b lickým veršem a krátkým textem a mís tem na dopsání přání. Cena 4,50 Kč. P18 Velikonoce brána do života Předem mého dopisu Vás všechny zdravím. Opravdu jsem Vám velice vděčný, že si se mnou píšete a posíláte Zpravodaj a letáčky, ze kterých mám velikou radost. V tomto temném prostředí, kde je to moc těžké, z letáčků i z Vašich dopisů čerpám sílu, abych vůbec přežil. Musím ale uznat, že již neprožívám takovou úzkost jako před časem, kdy jsem ještě nevěřil. Teď cítím, že mě Pán Ježíš pomáhá, dává myšlenky, které uklidňují. Můžu poděkovat Vám, že jsem se o Ježíši dověděl. Ještě, že jsem Vám před lety napsal. DOPIS Z VĚZENÍ PT78 Velikonoce dar nového života DVOJITÉ KARTY s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna strana karty je místo na dopsání přání. Formát A6. Cena 5,20 Kč. Vážení bratři a sestry z Brněnské misie, nedávno jsem v trolejbuse potkal jednu paní. Nabídl jsem jí váš letáček. Poděkovala a usmála se. Připojila, že kdysi ode mne dostala leták o naději. A ještě dodala, že když je jí smutno, tak si ho přečte a hned jí to pomůže. Tak jsem měl radost. Bůh vám žehnej! RADOST Z ROZDÁVÁNÍ Srdečně zdravím. Rád bych Vám o sobě něco napsal. Bude mi čtyřicet let, jsem odsouzen k doživotí. O Bohu jsem doma nikdy neslyšel, spíš samé nadávky. Až zde ve vězení jsem se dověděl, že Bůh existuje. Poslední roky mě navštěvuje duchovní a tím poznávám Boha. Občas se mi do rukou dostanou Vaše letáčky. Chtěl bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji! DOPIS Z VĚZENÍ Dnes jsem byl na bohoslužbách v Apoštolské církvi a jedna starší paní mi dala Váš letáček Každý může být vítěz. Oslovilo mě to, a to z toho důvodu, že momentálně jsem sám v programu pro bývalé alkoholiky. Bůh mi sňal toto břímě a jsem mu za to vděčný. Tímto bych Vám rád popřál spoustu pozitivních ohlasů a hlavně Boží požehnání. Díky a s láskou SLOVA VDĚČNOSTI DK97 Velikonoce Nejvzácnější dar DK82 Velikonoční pozdrav DK119 Hospodin je můj pastýř Všechny nabízené materiály si můžete objednat pomocí objednací karty, telefonicky: , , em: nebo přes internet: Můžete nás navštívit i osobně na adrese: Smetanova 9, BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 8 do 16 hod! 10 Ahoj, moji dlouholetí přátelé v BTM. Jsem rád, že se již starý rok přehoupl, je již leden a také rok, kdy konečně mám výstup. Mám novou adresu. Stěhoval jsem se na cimru, kam nikdo nechtěl, protože se zde mladý vězeň oběsil. Pro některé je to horor, ale já věřím v Pána Ježíše, který mi dává pokoj do srdce a mohu ty věci dnes vidět jinak. DOPIS Z VĚZENÍ 11

7 Aktuální fejeton Velikonoční vzkaz Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. (Matouš 28,7) Vyřizujete rádi vzkazy? Jistě záleží na tom, komu bude vzkaz určen a jaký bude mít obsah. I když máme možnost díky vyspělé technice posílat své vzkazy elektronickou poštou, přece zůstávají některé, při nichž je vhodnější osobní sdělení. Ten největší a nejzávažnější vzkaz, který kdy slyšela tato země, zazněl onoho velikonočního rána. Za šera se vydávají dvě ženy na cestu ke hrobu Pána Ježíše. Chtějí prokázat poslední službu tomu, kterému věrně sloužily za jeho života na této zemi. Tehdy odešly jako poslední z Golgaty a nyní jako první spěchají ke hrobu, ve kterém je uloženo tělo jejich Pána. Zde je však čeká veliké překvapení. Kámen, který jim působil starosti, je odvalen. Z úst andělů slyší tu nejslavnější zvěst: Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. A současně dostávají úkol: Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. S bázní a radostí spěchají, aby poslušně splnily svěřený úkol. A na cestě poslušnosti prožijí ještě něco mnohem mocnějšího osobní setkání s živým Ježíšem. Při této jedinečné životní zkušenosti slyší slova Ježíšova pozdravení: Buďte pozdraveny! A tak jsou svým Pánem znovu vyzvány k tomu, aby šly se vzkazem pro učedníky. Jděte rychle povědět, že byl vzkříšen z mrtvých. A to je úkol, který zůstává od onoho velikonočního rána a týká se nás všech, kteří se ve víře setkali s živým Ježíšem. Jděte povědět druhým o Ježíšově proměňující moci v životě člověka a o jeho slitovné lásce ke všem lidem. Jsme povoláni živým Pánem ke službě svědků evangelia a vždy znovu vybízeni Božím slovem, abychom plnili své jedinečné poslání věrně, spolehlivě a v moci Ducha svatého. Jde o to, aby naše svědectví v rodinách, sborech, v práci, ve škole, ve styku se sousedy zaznívalo v souzvuku slov i života jasně, přesvědčivě a hodnověrně. Jenom tehdy, když jsme si hluboce vědomi svého nezastupitelného poslání a podřizujeme se hlasu Ducha svatého, stáváme se nástroji požehnání. A o to snad především jde v životě nás všech. Dejme se proto Duchu svatému k dispozici, aby vtiskl Ježíšovu podobu do našeho života. Abychom byli jeho přesvědčivými svědky, a tak oslavovali jeho svaté jméno. Eva Titěrová Z historie Poslední večeře byla už ve středu? Poslední večeře Páně Ježíšovo rozloučení s učedníky před ukřižováním je dosud spojována právě se Zeleným čtvrtkem. A nejspíš chybně. Alespoň to tvrdí britský profesor Colin Humphreys, který působí na Cambridgeské univerzitě. Ve své knize tvrdí, že se večeřelo už ve středu. Když se podíváte na všechny události, jež evangelia zaznamenala mezi poslední večeří a ukřižováním, je jich příliš mnoho. Nelze je vměstnat jen mezi čtvrteční večer a páteční ráno, vysvětluje posun o den Humphreys s tím, že posun o den umožňuje lépe vysvětlit i dění před Kristovým ukřižováním. Během několika hodin od zadržení v Getsemanské zahradě měl totiž Ježíš prodělat výslech doprovázený bičováním. Navíc měl předstoupit před tři klíčové činitele, kteří jej vyslýchali a rozhodovali o jeho osudu. Prvním z nich byla židovská velerada, sanhedrin ta se ale nesměla scházet v noci. Dalším byl vládce Galileje Herodes Antipas. Konečné rozhodnutí pak leželo v rukou římského správce Judeje Piláta Pontského. Důležitým argumentem pro urychlení poslední večeře je i podivný rozpor v evangeliích: tři z jejich autorů, Matouš, Marek a Lukáš uvádějí, že poslední večeře se konala na počátku židovského svátku nekvašených chlebů Pesach. Jenže evangelista Jan tvrdí, že večeře proběhla už den před zahájením svátků. Podle něj je zcela vyloučeno, aby si evangelisté popletli, kdy začíná Pesach, jejž sami slavili. Jediným vysvětlením pro zjištěný rozdíl je prý kalendář. Zjistil jsem, že byly použity dva kalendáře: Ježíš se rozhodl, že svou poslední večeři uskuteční jako sváteční jídlo podle staršího židovského kalendáře, vysvětluje Humphreys. Jde o tradiční mojžíšovský kalendář převzatý od Egypťanů, na nějž se pak odvolávali tři evangelisté. Na rozdíl od něj čtvrtý evangelista, Jan, pracoval s novějším, oficiálně uznaným a dodnes užívaným lunárním kalendářem. To podle profesora vysvětluje jednodenní časový rozdíl mezi údaji novozákonních spisů. Všechna čtyři evangelia se fakticky dokonale shodují, dodává profesor. Svá nová zjištění, zveřejněná v knize Tajemství Poslední večeře, Humphreys zasazuje do širšího rámce. Umožňují podle jeho závěrů přesně datovat jednotlivé události, jimiž vrcholí Ježíšův příběh: vše se odehrálo v roce 33, a nikoliv v roce 30 či 34 což jsou alternativní data pro ukřižování, vypočtená už v 18. století slavným fyzikem Isaacem Newtonem. Datum ukřižování Ježíše podle Humphreyse: 3. duben roku 33. Poslední večeře na nástěnné malbě Leonarda da Vinci 12 13

8 Zdraví a výživa Trápí vás viróza či nachlazení? Vyzkoušejte zázračné cibulové ponožky! CO JE TO VLASTNĚ CIBULE? Všichni víme je to plodina, která nás rozpláče a bez které si neumíme představit mnoho jídel. Z medicínského hlediska patří cibule mezi zázračné plodiny, které by měli být každodenní součástí našeho jídelníčku. Cibule se skládá až z 89% vody, její pevné složky jsou hotovým herbářem zdraví. Patří mezi silná přírodní antibiotika. Obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B6, C, E, K a má mnoho bílkovin, cukrů, minerálních látek (patří sem především draslík, vápník, fosfor, sodík, železo, síra, fluór). Nejvíce silice (nositel antibakteriálního účinku cibule) obsahuje šalotka. V cibuli je i mnoho bioflavonoidů (především ve fialové, hnědé, červené a žluté podstatně méně je jich v bílých odrůdách) a složky stimulující srdeční činnost. Flavonoidy působí antioxidačně, snižují krevní tlak, rozšiřují cévy, působí antioxidačně, podporují účinek vitamínu C při nemocích dýchacích cest a zápalu plic. Cibule obsahuje substance, které předcházejí infarktu tak, že rozpouštějí krevní sraženiny tromby. Celkově se dá říci, že cibule udržuje srdce a cévy v dobrém stavu a zaručuje jim mladost. Cibule má silné antibakteriální účinky, zabraňuje infekcím, odbourává pozůstatky dusíku, podporuje krevní oběh i činnost ledvin, zabraňuje houstnutí krve, udržuje hladinu cholesterolu v přijatelných hodnotách, hydratuje unavenou a suchou pokožku, pomáhá při poruchách spánku, dovolí nám lépe dýchat, a to nejen přes den. Ale též v noci, pro obsah fytoncidů zmírňujících poruchy trávení. Vyhání škodlivé bakterie ze střev a uklidňuje nervy. Účinné látky cibule pomáhají vykašlávat nahromaděný hlen. Cibule obsahuje látky vyvolávající radost (endorfiny) a reguluje produkci stresových hormonů. Tyto skutečnosti by ve vás mohly vyvolávat dojem, že cibule je zázračná plodina. Nemýlíte se. Je. ZÁZRAČNÉ CIBULOVÉ PONOŽKY Příprava cibulových ponožek vůbec není složitá. Rozkrájíme nadrobno jednu velkou cibuli. Rozložíme ji na lněný nebo bavlněný šátek (resp. na dva, které můžeme nahradit bavlněnými kapesníky), přitlačíme a ohřejeme na obrácené poklici od hrnce, ve kterém se vaří voda. Pozor! Cibuli nikdy neohříváme v mikrovlnce, neboť se už po pár vteřinách zničí významné vitamíny a léčivé složky. Kromě toho potřebujeme, aby zahříváním cibule nevyschla, proto je nejideálnější vzpomínaný hrnec a poklička dnem nahoru. Šátky si dejte na chodidla tak, aby se pokrájená cibule dotýkala chodidel. Natáhněte si na nohy hrubé ponožky a udržujte nohy v teple. Měli byste je mít po celou noc. Ráno si nohy umyjte v teplé vodě a důkladně vysušte ručníkem. Už tehdy pocítíte, že se přes noc stalo něco zvláštního. Nevěříte? Tak to vyzkoušejte. Cibulové ponožky opravdu fungují a jejich účinek je tisíckrát lepší, než se cpát antibiotiky. Soutěž POZOR! SOUTĚŽ O CENY! POZOR! SOUTĚŽ O CENY! POZOR! SOUTĚŽ O CENY! VÝZDOBA NA VELIKONOCE Milí přátelé! Dovolujeme si nabídnout Vám ještě tip na jednoduchou veli ko noční vý zdobu, kterou můžete využít na nejrůznějších místech. Může se na ko nec stát i velmi vhodnou kate che tickou pomůckou pro vysvětlení těch nejdůležitějších veli konočních událostí těm nejmenším. Jak je patrno z fotografie, prakticky všechny nezbytné po můcky jsou velmi snadno k do sa žení. Snad jen malým problémem zů stává prázdný hrob s odvaleným ka menem u vchodu. K tomu účelu můžete použít např. plastikový obal hračky v Kinder vajíčku či něco podobného. Semínko obyčejné trávy by mělo být snadno dostupné, další možností je objednat si náš leták Zdraví pro tělo i duši DKx 120, kde je v příloze semínko řeřichy. I to vám rychle vzklíčí. Samozřejmě i v tomto případě tento velikonoční tip jeho provedení podle vaší další fantazie je současně výtvarnou soutěží, kterou vyhodnotíme. Pošlete nám na naši adresu fotografii vašeho provedení (samozřejmě nejlépe em). Pět nejzdařilejších děl odměníme věcnými dary. Svoje fotografie, a to včetně celé adresy pro pozemní poštu, posílejte nejpozději do 30. dubna 2015! Vaší výtvarné práci přejeme hodně zdaru! Zdraví pro tělo i duši (DK120x) Dárkový letáček s přílohou sáčkem se semeny řeřichy. Pán Bůh nám dal řeřichu pro naše zdraví a posilnění organizmu. Možná, že rychlý vzrůst nám má připomenout moudrost biblických slov Co člověk zaseje, také sklidí. Tento princip totiž platí nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Letáček je doplněn recepty a námětem pro práci s dětmi. Cena 15 Kč 14 15

9 Nabídka pro Vás KNIHY, CD A DVD V DISTRIBUCI BRNĚNSKÉ TISKOVÉ MISIE Billy Graham KDYŽ JE DOMOV NA DOHLED Na sklonku roku 2014 jsme začali s distribucí knihy světově proslulého autora, kazatele a evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled. Těší nás, že o knihu je velký zájem. Chcem vám připomenout, že kniha je určena všem generacím. V dostupných recenzích se opakuje jedno společné zjištění: čím dříve si knihu přečtete, tím lépe uděláte! Tak o ní ve svých ohlasech hovoří ti, kterým je dnes čtyřicet, padesát Za každou větou knihy lze vnímat sílu ducha autora, současně však i jeho lidskou blízkost, kterou si otvírá přímou cestu do srdcí čtenářů. Kniha přináší řadu zkušeností a praktic kých rad. Kniha ZÍSKALA V USA PRESTIŽNÍ CENU KŘESŤANSKÁ KNIHA ROKU Formát mm, brožovaná, 160 stran. Cena 220 Kč + poštovné (Objednací kód K45) + audio mini CD Bible slovo pro každého (CD4) K Velikonocům můžete využít také dárkový letáček připravený ve spolupráci s Čes- 23 Kč kou biblickou společností (dvojitá karta s přílohou mini CD s Lukášovým evangeliem a skutky apoštolů v podání našich předních umělců). Tento letáček může být vhodným dárkem při Vašich rozhovorech s lidmi o víře. DVD MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA! PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA PRO DĚTI Příběh Ježíše Krista pro děti vychází z filmu JEŽÍŠ, který je historicky nej přesnějším zpracováním života Ježíše Krista. V tomto převyprávění skuteč ného Ježíšova příběhu sledujeme události jeho života očima několika dětí a jejich rodin, které mají na Ježíše různé názory. Díky této neobvyklé perspektivě dokáže příběh zaujmout děti v každém věku i celou rodinu. Délka: 62 minut. PRO MISIJNÍ SLUŽBU DĚTEM JSME ZAJISTILI NAŠIM ODBĚRATELŮM TOTO DVD ZA AKČNÍ CENU 39 KČ! Objednací kód: K18 Všem našim čtenářům přejeme krásné prožití Velikonoc ve víře ve vzkříšeného Krista! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více