Afrika: V centru války

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Afrika: V centru války"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba

2 Jsme staří Vadnou nám tváře, ale to nás nesmí odradit! Naše duše ať mládne a okřívá, když o věčnosti rozjímá! Když bolí nás všechno i kolena, může být lepší jistota a odměna, než jistota, kterou Kristus dává, že čeká nás věčná radost a sláva? Co oko nevidělo a srdce si neumí představit, jaké štěstí nás čeká, až tam budeme žít! Tato radost v čekání na zázrak vzkříšení, ať naplní naše dny stáří a dává nadšení kéž modlitbou a obětí získáme duše pro Pána našeho, pro KRISTA Ježíše! Bratři a sestry, nashledanou v nebi s Vámi se těší Irena Schwarzová! Irena Schwarzová spolupracuje s BTM od samého začátku. Její aktivity jsme již před časem ve Zpravodaji představili. Sestra Irena je odvážnou misionář kou, využívá všechny příležitosti k rozdávání letáčků. Dovede oslovit vtipnými básničkami, kreslenými obrázky i poutavým vyprávěním. Milí přátelé, těší nás, že dostáváme mnoho kladných ohlasů na knihu světoznámého amerického evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled. Čtenáři oceňují sílu ducha autora, současně však i jeho lidskou blízkost a velmi cenné rady do života všech generací. Z bohaté studnice jeho myšlenek přinášíme nyní několik úvah k významu velikonočních svátků: Na úvod )Zničující následky války, chudoba, mučivá bolest osamění a zavržení, sužující pláč sirotků a vdov, lapání po dechu lidí, kteří umírají hlady tyto a, tisíce dalších tragédií přinášejí svědectví o skutečnosti, že žijeme ve světě otráveném hříchem. A proto Ježíš zemřel. Děsivý hořký pohár lidského hříchu ho poslal na Kříž. Ježíš se v posledních hodinách modlil: Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš (Matouš 26, 39) Nebylo jiné cesty. Proč vypil tento strašlivý pohár? Abychom z něj vy a já pít nemuseli. Hřích je druhou nejmocnější silou ve světě, proto poslal Ježíše na kříž. Jen jedna síla je mocnější Boží láska k člověku. )Když Marie nahlédla do hrobu, spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou! (Jan 20, 12). Potom anděl, který seděl před hrobem, pronesl největší zvěst, jakou kdy svět slyšel: Není zde, byl vzkříšen (Matouš 28, 6). Těch několik slov změnilo světové dějiny. Temnota a beznaděj zemřely; v srdcích lidí se zrodila naděje a očekávání. S těmito několika slovy se rodí radost a nový život v srdcích těch, kdo věří. Nenechávejte Ježíše v jesličkách nebo na kříži nebo v hrobě. On žije a dokonce chce být každý den s vámi. )Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky (Jan 11,25 26). Jak beznadějné by byly naše životy, kdyby tato slova nebyla pravdivá. Každý hřbitov a každý hrob by byl mlčenlivým svědkem marnosti a beznaděje lidského života. Ale jeho slova jsou pravdivá! Boží mocí Ježíš vstal z mrtvých a stovky lidí se staly svědky Jeho vzkříšení (viz 1. Korintským 15,1 8). Jakou úžasnou naději máme, když Ježíš žije! VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 A VÝHLED NA ROK 2015 Milí přátelé! Rádi bychom Vám všem poděkovali za obětavou podporu naší služby v roce Nesmírně si toho vážíme, pomohli jste nám zcela zásadním způsobem vytvořit nezbytnou finanční rezervu pro letošní rok 2015, ve kterém končí dotace naší mateřské organizace v Německu. Výsledky hospodaření BTM v roce 2014 byly následující: příjmy = ,90 Kč, výdaje = ,20 Kč, výsledek = ,70 Kč. Jen díky Vaší obětavosti a nezbytnými úspornými opatřeními se podařilo dosáhnout tohoto dobrého výsledku. O to více nás mrzí, že Vám současně musíme oznámit, že dnem 1. února 2015 Česká pošta dosti radikálním způsobem zvýšila sazby poštovného, zejména pak u těch typů zásilek, které se nás týkají nejvíce balíků. Věříme, že i přes tuto skutečnost zůstanete nadále našimi odběrateli a podpoříte tak i naší službu, která se stále více rozvíjí. 3

3 Reportáž Reportáž AFRIKA POMOC RANĚNÝM Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky. Bůh mě povolal pomáhat Podruhé mě zatkli a bylo to moc vážné. Hrozili mi smrtí, ale nebyl tam hlavní důstojník, tak jsem získal čas. Než jsem totiž do tohoto městečka dorazil, přehnala se přes něj selekce, což je především likvidace křesťanů. Muslimští povstalci s mačetami do něj vtrhli a ubili, koho potkali. Všude bylo plno mrtvých a zraněných. Najednou se jeden z vojáků zeptal, co vlastně vezeš v tom náklaďáku? A sám se šel dovnitř podívat. Uviděl samý obvazový materiál. Skutečně jsem misionář, ne žádný špion, řekl jsem. Teď jsem pochopil, proč vezu náklaďák, plný zdravotnického materiálu. Když se moji věřící přátelé dozvěděli, že jedu do Afriky, na Boží pokyn mě vybavili vším možným, hlavně materiálem na ošetření zraněných. Nikdo na misii nejede s takovým nákladem, ale přátelé řekli, budeš to potřebovat. Tentokrát mi zdravotnický materiál zachránil život. Bůh také připravil situaci, kdy jsem měl ošetřovat zraněné. Na místě, kde mě zadrželi, bylo množství uprchlíků, kteří potřebovali pomoc. Ten den jsem ošetřil sedmdesát lidí. I přes tuto službu jsem měl být další den za městem popravený. Lidé, které jsem ošetřil, za mne velice prosili, ale byl to především Boží zázrak, že mě nezastřelili. Navíc mi někdo z vojáků řekl, kudy mám jet dál. Poslal mě delší a složitou trasou džunglí, což je něco velmi náročného, ale v dané válečné situaci to byla cesta bezpečnější. Během cesty jsem se snažil zjistit, kde je nějaká misie nebo humanitární zázemí, ale stále nic. Cesta mě dovedla do Sudánu. Tam jsem viděl takovou válečnou spoušť, jako ještě nikde. Přijel jsem do malého městečka Mobaj v džungli, kde se skrývali křesťané. Mezi nimi chodilo mladé děvče s Biblí a povzbuzovalo všechny ve víře v Boha, aby se nebáli. Hospodinova ruka je s jeho služebníkem Snad nejhledanějším zabijákem v Africe je Joseph Kony, přezdívaný africký Hitler. V Ugandě způsobil genocidu a chlapce z této země vycvičil na vojáky. Kam přišli, rabovali, zabíjeli a vypalovali vesnice. Setkal jsem se i s tímto člověkem. Jednoduše mi řekl, že mně zabavuje auto, jinak mě zastřelí. V té chvíli mi Duch svatý připomněl biblický verš a já jej nečekaně řekl nahlas: Hospodinova ruka je s jeho služebníky, jeho hrozný hněv je proti nepřátelům (Izajáš 66,14). Stalo se něco neskutečného. Prohodili jsme pár slov, dokonce jsem jej mohl vyfotit a nakonec mě nechal pokračovat v jízdě. Přijel jsem k nemocnici pro 300 tisíc pacientů, která do nedávna sloužila pro Centrální Afriku a Kongo. Rebelové ji zcela zničili. Projížděl jsem městem Bangí, kde také zuřila válka a já jsem se již neubránil myšlence: Bože proč jsi mě vzal do toho pekla? Ale Bůh mi řekl, že potřebuje, abych pomáhal těm nejbídnějším. A taky k tomu došlo. Jak jsem stačil, svážel jsem děti a lidi do uprchlického tábora. Představte si, tisíce lidí z velkého města musely najednou utéct do hor, bez jídla, vody, s různým zraněním. Lidé asi 14 dní už jen přežívali. Přihodila se mi zde zvláštní věc. Jeden mladík v bílém tričku za mnou přišel a řekl: Já jsem taky věřící, ale to, co tady teď nejvíc potřebujeme, je autorita. Někoho, koho by ti vystrašení lidé brali vážně. Potřebujeme stavět tábor pro uprchlíky a je nutné, aby to někdo řídil, lidé jej poslouchali a zapojili se do práce. Měl jsem zkušenosti s plánováním v zaměstnání, a tak jen tak pro sebe jsem jednoduše na papír namaloval plánek tábora. Velké stany, kde by bylo zázemí pro lékařskou pomoc, kuchyně a jídelna, také prádelna a stany pro ubytování. A Bůh to způsobil, že mě tito lidé začali poslouchat. Pokračování příště Bůh nižádnému nebude milosrdný, jedině tomu, kdož bude milosrdný. Mistr Jan Hus, 1415 Joseph Kony, jeden z nejhledanějších afrických zločinců. Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na internetových stránkách: 4 5

4 Z historie Mistr Jan Hus 6. července 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. O co vlastně zápasil? Byl knězem církve, která působila v té době na většině evropského území, tedy církve římsko-katolické. Jan Hus nikdy nechtěl zakládat novou církev. Vždy mu šlo o obnovu církve, ve které sloužil. Dnes jej vidíme jako velikána českých dějin. Mistr Jan Hus si byl dobře vědom, že to, co koná, koná jen z pověření Pána Ježíše Krista, jen jako svědek víry a Boží pravdy. Jeho snahou bylo sloužit církvi na její cestě ke Kristově chudobě, ale církev jeho doby mu nerozuměla. Až po jeho smrti byl jeho hlas více slyšen. Ukázalo se, že dílo, které konal, přesahovalo jeho současnost. Bylo to dílo nadčasové. Jan Hus byl největším kazatelem, který kdy kázal v pražské Betlémské kapli. Shromáždil zde početnou obec Pražanů: poutníků, studentů, šlechticů, měšťanů, řemeslníků čas od času přicházela i královna Žofie. Pod jeho kazatelnou si byli všichni rovni, nikomu z nich nestranil. Boží slovo kázal tak, jak ho vyčetl z Bible. Nebral ohledy ani na prosté ani na urozené. Jeho žáci jej charakterizovali takto: Stal se polnicí hlasně znějící, neúnavným knězem pravdy, ústy božskými, mužem nevýslovným, skvoucím zrcadlem svatosti, mistrem života, jakého jsme nepoznali jemu rovného. Ale Mistr Jan neměl jenom obdivovatele. Nejeden z jeho bývalých přátel se stal jeho úhlavním nepřítelem, zejména Páleč a Stanislav ze Znojma. To se později naplno projevilo na koncilu v Kostnici. Představitelé církve Mistru Janu Husovi zakázali kázat v Betlémské kapli. Musel odejít, aby ji ušetřil papežského interdiktu ( to je zákazu konání bohoslužeb i dalších církevních úkonů). Neodešel na venkov, aby se tu skrýval, ale aby pokračoval v započatém díle. Jeho poslední pobyt byl na hradě Krakovec na Rakovnicku. Jan Hus vyzýval křesťany, aby hledali pravdu. Neměl na mysli nějakou neznámou pravdu, kterou by bylo třeba objevit, nýbrž pravdu zjevenou v Písmu, vyslovenou evangeliem. (R. Říčan Od reformace k dnešku, str. 29). Mistr Jan měl na své straně přátele i nepřátele. Jedni i druzí byli velmi vlivní v české společnosti. Do sporu se zapojil i český král Václav IV. a postavil se na jeho stranu. Neslavně se do sporu zapojil Václavův bratr, uherský král, Zikmund. Byl to člověk zrádný, nedalo se mu věřit. Jeho povaha se naplno projevila právě v Kostnici. Mistr Jan Hus odcházel do Kostnice s nadějí, že Boží prav da musí zvítězit. Bude ji hájit byť i v plamenech hořící hranice. Nebyl jediným případem, který byl na koncilu na pořadu jednání. Jeho případ v dané chvíli byl spíše okra Z historie jový. Větším soustem pro zasedání koncilu bylo papežské schizma, dvojpapežství. Pro pozdější vývoj v Evropě se však Husův případ stal tím nejdůležitějším, co z kostnického koncilu vzešlo. Jan Hus se stal vskutku reformátorem církve. Jeho uznání za reformátora se mu dostalo až nedávno, od papeže Jana Pavla II. Česká reformace byla první reformací v Evropě takového rozsahu. Německá a švýcarská reformace přišla až o sto let později. Hus měl i dobré přátele, kteří stáli věrně vedle něho. Byli mu oporou v nejtěžších chvílí života, v době pobytu ve vězení. Mezi těmi nejbližšími přáteli byl především pan Jan z Chlumu. Někteří z jeho přátel ho žádali, aby se podrobil usnesením a požadavkům koncilu. Tvrdili, že o tom, co je pravda, rozhoduje koncil. Hus na to řekl: O pravdě rozhoduje Písmo jakožto slovo Boží a i koncil musí své učení doložit z Písma. Mistr Jan trávil dny a noci v kostnickém vězení, v okovech, na noc připoután ke zdi. Stíhá jej nemoc za nemocí. Trpí děsivými sny. Svým přátelům píše: Nyní mne souží bolení zubů. Ve chvíli, kdy potřeboval nejvíce Protož věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti! sil a nejjasnější mysl, aby při výslechu odolal a vytrval, je takto sužován. Ozvala se bolest právě v hlavě. Hus tehdy napsal svým přátelům: To je pokuta zasloužená za hříchy mé a je to důkaz lásky Boží ke mně. Mistr Jan za to, že trpí, neobviňuje Boha, ale sebe. Pan Jan z Chlumu byl Husovi vždy na blízku. Kromě jiného mu řekl: Mistře, my jsme laikové, nerozumíme tomu. Myslíš-li, že jsi na omylu, nestyď se to přiznat. Ale jestliže jsi si jist, že máš pravdu, neodvolávej a nenechej se odradit. Hus přijal tuto výzvu k rozhodnutí a rozhodl se pro smrt. S duší zkroušenou a pokornou říká: Jak bych já, kněz zákona nového, se strachoval před trestem, který rychle mine, bych měl spáchat hřích a přestoupit zákon Boží tím, že bych odstoupil od pravdy, křivě přísahal a dal bližním pohoršení? Když Jan Hus uslyšel poslední slova rozsudku, zbledl, ale brzy se vzpamatoval a pronesl před koncilem tato slova: Pane Ježíši Kriste, odpusť všem mým nepřátelům, že mne křivě obžalovali, křivé svědky zjednali a křivé články proti mně vymyslili. Odpusť jim pro nesmírné milosrdenství. Závěr Husova života splynul s kostnickou hranicí. Plameny ohně odnášely jeho duši do nebe. A jeho popel odplul ve vodách Rýna. Do Čech se vrátila jenom vzpomínka na Mistra Jan Husa i rozhodnutí hájit pravdu. Pro tuto pravdu věrní Čechové opouštěli svou vlast. V Mistru Janovi měli dobrý příklad. 6. červenec L. P se navždy nesmazatelně zapsal do dějin českého národa. 6 7

5 Nabídka velikonočních letáčků Nabídka velikonočních letáčků Velikonoce 2015 Prosba za všední dny (B6) Říkáte si: Neumím se modlit. Nebo se ptáte: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte Po úvodním zamyšlení najdete v brožurce modlitby Antoine de Saint-Exupéryho, Matky Terezy, sv. Františka z Assisi a sv. Ignáce z Loyoly. Brožurka formátu A6, 16 stran. (Cena 15 Kč) Cesta k životu (H92) Co nás čeká po smrti? Podle Bible máme jen dvě možnosti. Tou první je nebe prožívání bez pečí, pokoje, radosti a lásky. Druhou možností je peklo stav zoufalství, výčitek svědomí, nenaplnění a nenávisti. Do nebe vede pouze jedna cesta a tou je Ježíš Kristus. Autorem textu je Ignác Mucha z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Cena 3,50 Kč) MAGNETKA S BIBLICKÝM VERŠEM OMALOVÁNKY S PŘÍBĚHEM OMALOvánky Marnotratný syn (PX13) s příběhem Omalovánky přibližují Ježíšovo po do benství o marno tratném sy novi. Pod obrázky na jednotlivých stranách je příběh průběžně pře vy právěn, v závě ru najdete krátký text s aktuálním ponaučením. Na zadní straně je pro in spiraci několik vybar vených obrázků. Autorkou kreseb je Katka Holloman. Omalovánky mají 16 stran formátu A5. Kč 10,OVCE (PX35) Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. (Žalm 23, 1) Marnotratný syn Marnotratný syn - CZ.indd 1 (Cena 15 Kč) :31:13 Ať každý to ví Viník se již našel! (RT95) Kdykoliv se svět dostal do ekonomické, společenské nebo pol itické krize, snažili se lidé najít viníka. Nehledejme dál viníky a přestaňme konečně svádět vinu jeden na druhého. Viníci jsme my všichni! Vzbouřili jsme se proti Bohu a odtud pramení všechny bolesti lidstva. (Cena 2,80 Kč) OMALOVÁNKA Příběh o ztracené ovečce (DT68) Karta formátu A6 s naseknutým obry sem ovečky. Ovečku si mohou děti vy malovat a polepit vatou nebou ovčí vlnou. Na rubu je krátký text. Cena 4 Kč. Kč 29,Ať každý to ví (CD2) NOVINKA POHLEDY S NÁSEKEM Velikonoční prostírání (K13) Velikonoční příběh z Lukášova evangelia je doplněný modlitbou. List ve formátu A3 je vhodný také na NÁSTĚNKY. (Cena 5 Kč) SOUTĚŽ PRO DĚTI LETÁČEK S PŘÍLOHOU SAMOLEPEK Kč 6,50 Velikonoční příběh (PX25) Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Pohled na sochu Krista nad Rio de Janierem. Objednací kód P21, cena Kč 6,50. Velikonoce nabídka odpuštění a smíření s Bohem Panoramakarta s motivem oveček. Na rubové straně krátký text. Objednací kód P20, cena Kč 6,50. 8 CD s 16 písněmi hudební skupiny BTM. Na albu naj dete převzaté skladby (Joni Eareckson, Amy Grant, Jiří Zmožek a další) a řadu písní, které složila a otex tovala Libuše Ranšová. Letáček přibližuje hlavní události Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 samolepkách. Úkolem pro děti je správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat chybějící slova. Ti, kteří úkol správně vyřeší a navíc nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. (Cena 13 Kč) Cena ukázky pro pravidelné odběratele činí 89 Kč (po 20% slevě). Cena samotného časopisu Nové perspektivy 16 Kč 9

6 Nabídka velikonočních letáčků Ohlasy na letáčky Z vašich Sada velikonočních letáčků pro děti (KVS3) BROŽUR A Sada šesti velikonočních kvízů a letáčků pro děti + velikonoční pozdrav DK97. (Cena 25 Kč) dopisů Dvojité kartičky Krátký text a biblický verš. Formát A7, (Cena 2,80 Kč) Proč slavíme Velikonoce? (K35) V brožurce najdete výběr nejlepších úvah a svě dectví na téma Velikonoc, které jsme za uplynulých 22 let v letáčcích vydali. Texty uznávaných autorů vytvářejí pestrou mo zaiku pohledů na velikonoční události. 48 stran, formát A5. (Cena 33 Kč) PT60 Velikonoční naděje P6 Ježíš řekl (Jan 11,25) P10 Požehnané Velikonoce PT73 Tajemství Velikonoc Pohled s biblickým veršem Formát A6, cena 3,50 Kč. Panoramatické karty s bi b lickým veršem a krátkým textem a mís tem na dopsání přání. Cena 4,50 Kč. P18 Velikonoce brána do života Předem mého dopisu Vás všechny zdravím. Opravdu jsem Vám velice vděčný, že si se mnou píšete a posíláte Zpravodaj a letáčky, ze kterých mám velikou radost. V tomto temném prostředí, kde je to moc těžké, z letáčků i z Vašich dopisů čerpám sílu, abych vůbec přežil. Musím ale uznat, že již neprožívám takovou úzkost jako před časem, kdy jsem ještě nevěřil. Teď cítím, že mě Pán Ježíš pomáhá, dává myšlenky, které uklidňují. Můžu poděkovat Vám, že jsem se o Ježíši dověděl. Ještě, že jsem Vám před lety napsal. DOPIS Z VĚZENÍ PT78 Velikonoce dar nového života DVOJITÉ KARTY s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna strana karty je místo na dopsání přání. Formát A6. Cena 5,20 Kč. Vážení bratři a sestry z Brněnské misie, nedávno jsem v trolejbuse potkal jednu paní. Nabídl jsem jí váš letáček. Poděkovala a usmála se. Připojila, že kdysi ode mne dostala leták o naději. A ještě dodala, že když je jí smutno, tak si ho přečte a hned jí to pomůže. Tak jsem měl radost. Bůh vám žehnej! RADOST Z ROZDÁVÁNÍ Srdečně zdravím. Rád bych Vám o sobě něco napsal. Bude mi čtyřicet let, jsem odsouzen k doživotí. O Bohu jsem doma nikdy neslyšel, spíš samé nadávky. Až zde ve vězení jsem se dověděl, že Bůh existuje. Poslední roky mě navštěvuje duchovní a tím poznávám Boha. Občas se mi do rukou dostanou Vaše letáčky. Chtěl bych Vás moc poprosit o zasílání dalších letáčků. Dopředu Vám za ně velice děkuji! DOPIS Z VĚZENÍ Dnes jsem byl na bohoslužbách v Apoštolské církvi a jedna starší paní mi dala Váš letáček Každý může být vítěz. Oslovilo mě to, a to z toho důvodu, že momentálně jsem sám v programu pro bývalé alkoholiky. Bůh mi sňal toto břímě a jsem mu za to vděčný. Tímto bych Vám rád popřál spoustu pozitivních ohlasů a hlavně Boží požehnání. Díky a s láskou SLOVA VDĚČNOSTI DK97 Velikonoce Nejvzácnější dar DK82 Velikonoční pozdrav DK119 Hospodin je můj pastýř Všechny nabízené materiály si můžete objednat pomocí objednací karty, telefonicky: , , em: nebo přes internet: Můžete nás navštívit i osobně na adrese: Smetanova 9, BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 8 do 16 hod! 10 Ahoj, moji dlouholetí přátelé v BTM. Jsem rád, že se již starý rok přehoupl, je již leden a také rok, kdy konečně mám výstup. Mám novou adresu. Stěhoval jsem se na cimru, kam nikdo nechtěl, protože se zde mladý vězeň oběsil. Pro některé je to horor, ale já věřím v Pána Ježíše, který mi dává pokoj do srdce a mohu ty věci dnes vidět jinak. DOPIS Z VĚZENÍ 11

7 Aktuální fejeton Velikonoční vzkaz Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. (Matouš 28,7) Vyřizujete rádi vzkazy? Jistě záleží na tom, komu bude vzkaz určen a jaký bude mít obsah. I když máme možnost díky vyspělé technice posílat své vzkazy elektronickou poštou, přece zůstávají některé, při nichž je vhodnější osobní sdělení. Ten největší a nejzávažnější vzkaz, který kdy slyšela tato země, zazněl onoho velikonočního rána. Za šera se vydávají dvě ženy na cestu ke hrobu Pána Ježíše. Chtějí prokázat poslední službu tomu, kterému věrně sloužily za jeho života na této zemi. Tehdy odešly jako poslední z Golgaty a nyní jako první spěchají ke hrobu, ve kterém je uloženo tělo jejich Pána. Zde je však čeká veliké překvapení. Kámen, který jim působil starosti, je odvalen. Z úst andělů slyší tu nejslavnější zvěst: Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. A současně dostávají úkol: Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. S bázní a radostí spěchají, aby poslušně splnily svěřený úkol. A na cestě poslušnosti prožijí ještě něco mnohem mocnějšího osobní setkání s živým Ježíšem. Při této jedinečné životní zkušenosti slyší slova Ježíšova pozdravení: Buďte pozdraveny! A tak jsou svým Pánem znovu vyzvány k tomu, aby šly se vzkazem pro učedníky. Jděte rychle povědět, že byl vzkříšen z mrtvých. A to je úkol, který zůstává od onoho velikonočního rána a týká se nás všech, kteří se ve víře setkali s živým Ježíšem. Jděte povědět druhým o Ježíšově proměňující moci v životě člověka a o jeho slitovné lásce ke všem lidem. Jsme povoláni živým Pánem ke službě svědků evangelia a vždy znovu vybízeni Božím slovem, abychom plnili své jedinečné poslání věrně, spolehlivě a v moci Ducha svatého. Jde o to, aby naše svědectví v rodinách, sborech, v práci, ve škole, ve styku se sousedy zaznívalo v souzvuku slov i života jasně, přesvědčivě a hodnověrně. Jenom tehdy, když jsme si hluboce vědomi svého nezastupitelného poslání a podřizujeme se hlasu Ducha svatého, stáváme se nástroji požehnání. A o to snad především jde v životě nás všech. Dejme se proto Duchu svatému k dispozici, aby vtiskl Ježíšovu podobu do našeho života. Abychom byli jeho přesvědčivými svědky, a tak oslavovali jeho svaté jméno. Eva Titěrová Z historie Poslední večeře byla už ve středu? Poslední večeře Páně Ježíšovo rozloučení s učedníky před ukřižováním je dosud spojována právě se Zeleným čtvrtkem. A nejspíš chybně. Alespoň to tvrdí britský profesor Colin Humphreys, který působí na Cambridgeské univerzitě. Ve své knize tvrdí, že se večeřelo už ve středu. Když se podíváte na všechny události, jež evangelia zaznamenala mezi poslední večeří a ukřižováním, je jich příliš mnoho. Nelze je vměstnat jen mezi čtvrteční večer a páteční ráno, vysvětluje posun o den Humphreys s tím, že posun o den umožňuje lépe vysvětlit i dění před Kristovým ukřižováním. Během několika hodin od zadržení v Getsemanské zahradě měl totiž Ježíš prodělat výslech doprovázený bičováním. Navíc měl předstoupit před tři klíčové činitele, kteří jej vyslýchali a rozhodovali o jeho osudu. Prvním z nich byla židovská velerada, sanhedrin ta se ale nesměla scházet v noci. Dalším byl vládce Galileje Herodes Antipas. Konečné rozhodnutí pak leželo v rukou římského správce Judeje Piláta Pontského. Důležitým argumentem pro urychlení poslední večeře je i podivný rozpor v evangeliích: tři z jejich autorů, Matouš, Marek a Lukáš uvádějí, že poslední večeře se konala na počátku židovského svátku nekvašených chlebů Pesach. Jenže evangelista Jan tvrdí, že večeře proběhla už den před zahájením svátků. Podle něj je zcela vyloučeno, aby si evangelisté popletli, kdy začíná Pesach, jejž sami slavili. Jediným vysvětlením pro zjištěný rozdíl je prý kalendář. Zjistil jsem, že byly použity dva kalendáře: Ježíš se rozhodl, že svou poslední večeři uskuteční jako sváteční jídlo podle staršího židovského kalendáře, vysvětluje Humphreys. Jde o tradiční mojžíšovský kalendář převzatý od Egypťanů, na nějž se pak odvolávali tři evangelisté. Na rozdíl od něj čtvrtý evangelista, Jan, pracoval s novějším, oficiálně uznaným a dodnes užívaným lunárním kalendářem. To podle profesora vysvětluje jednodenní časový rozdíl mezi údaji novozákonních spisů. Všechna čtyři evangelia se fakticky dokonale shodují, dodává profesor. Svá nová zjištění, zveřejněná v knize Tajemství Poslední večeře, Humphreys zasazuje do širšího rámce. Umožňují podle jeho závěrů přesně datovat jednotlivé události, jimiž vrcholí Ježíšův příběh: vše se odehrálo v roce 33, a nikoliv v roce 30 či 34 což jsou alternativní data pro ukřižování, vypočtená už v 18. století slavným fyzikem Isaacem Newtonem. Datum ukřižování Ježíše podle Humphreyse: 3. duben roku 33. Poslední večeře na nástěnné malbě Leonarda da Vinci 12 13

8 Zdraví a výživa Trápí vás viróza či nachlazení? Vyzkoušejte zázračné cibulové ponožky! CO JE TO VLASTNĚ CIBULE? Všichni víme je to plodina, která nás rozpláče a bez které si neumíme představit mnoho jídel. Z medicínského hlediska patří cibule mezi zázračné plodiny, které by měli být každodenní součástí našeho jídelníčku. Cibule se skládá až z 89% vody, její pevné složky jsou hotovým herbářem zdraví. Patří mezi silná přírodní antibiotika. Obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B6, C, E, K a má mnoho bílkovin, cukrů, minerálních látek (patří sem především draslík, vápník, fosfor, sodík, železo, síra, fluór). Nejvíce silice (nositel antibakteriálního účinku cibule) obsahuje šalotka. V cibuli je i mnoho bioflavonoidů (především ve fialové, hnědé, červené a žluté podstatně méně je jich v bílých odrůdách) a složky stimulující srdeční činnost. Flavonoidy působí antioxidačně, snižují krevní tlak, rozšiřují cévy, působí antioxidačně, podporují účinek vitamínu C při nemocích dýchacích cest a zápalu plic. Cibule obsahuje substance, které předcházejí infarktu tak, že rozpouštějí krevní sraženiny tromby. Celkově se dá říci, že cibule udržuje srdce a cévy v dobrém stavu a zaručuje jim mladost. Cibule má silné antibakteriální účinky, zabraňuje infekcím, odbourává pozůstatky dusíku, podporuje krevní oběh i činnost ledvin, zabraňuje houstnutí krve, udržuje hladinu cholesterolu v přijatelných hodnotách, hydratuje unavenou a suchou pokožku, pomáhá při poruchách spánku, dovolí nám lépe dýchat, a to nejen přes den. Ale též v noci, pro obsah fytoncidů zmírňujících poruchy trávení. Vyhání škodlivé bakterie ze střev a uklidňuje nervy. Účinné látky cibule pomáhají vykašlávat nahromaděný hlen. Cibule obsahuje látky vyvolávající radost (endorfiny) a reguluje produkci stresových hormonů. Tyto skutečnosti by ve vás mohly vyvolávat dojem, že cibule je zázračná plodina. Nemýlíte se. Je. ZÁZRAČNÉ CIBULOVÉ PONOŽKY Příprava cibulových ponožek vůbec není složitá. Rozkrájíme nadrobno jednu velkou cibuli. Rozložíme ji na lněný nebo bavlněný šátek (resp. na dva, které můžeme nahradit bavlněnými kapesníky), přitlačíme a ohřejeme na obrácené poklici od hrnce, ve kterém se vaří voda. Pozor! Cibuli nikdy neohříváme v mikrovlnce, neboť se už po pár vteřinách zničí významné vitamíny a léčivé složky. Kromě toho potřebujeme, aby zahříváním cibule nevyschla, proto je nejideálnější vzpomínaný hrnec a poklička dnem nahoru. Šátky si dejte na chodidla tak, aby se pokrájená cibule dotýkala chodidel. Natáhněte si na nohy hrubé ponožky a udržujte nohy v teple. Měli byste je mít po celou noc. Ráno si nohy umyjte v teplé vodě a důkladně vysušte ručníkem. Už tehdy pocítíte, že se přes noc stalo něco zvláštního. Nevěříte? Tak to vyzkoušejte. Cibulové ponožky opravdu fungují a jejich účinek je tisíckrát lepší, než se cpát antibiotiky. Soutěž POZOR! SOUTĚŽ O CENY! POZOR! SOUTĚŽ O CENY! POZOR! SOUTĚŽ O CENY! VÝZDOBA NA VELIKONOCE Milí přátelé! Dovolujeme si nabídnout Vám ještě tip na jednoduchou veli ko noční vý zdobu, kterou můžete využít na nejrůznějších místech. Může se na ko nec stát i velmi vhodnou kate che tickou pomůckou pro vysvětlení těch nejdůležitějších veli konočních událostí těm nejmenším. Jak je patrno z fotografie, prakticky všechny nezbytné po můcky jsou velmi snadno k do sa žení. Snad jen malým problémem zů stává prázdný hrob s odvaleným ka menem u vchodu. K tomu účelu můžete použít např. plastikový obal hračky v Kinder vajíčku či něco podobného. Semínko obyčejné trávy by mělo být snadno dostupné, další možností je objednat si náš leták Zdraví pro tělo i duši DKx 120, kde je v příloze semínko řeřichy. I to vám rychle vzklíčí. Samozřejmě i v tomto případě tento velikonoční tip jeho provedení podle vaší další fantazie je současně výtvarnou soutěží, kterou vyhodnotíme. Pošlete nám na naši adresu fotografii vašeho provedení (samozřejmě nejlépe em). Pět nejzdařilejších děl odměníme věcnými dary. Svoje fotografie, a to včetně celé adresy pro pozemní poštu, posílejte nejpozději do 30. dubna 2015! Vaší výtvarné práci přejeme hodně zdaru! Zdraví pro tělo i duši (DK120x) Dárkový letáček s přílohou sáčkem se semeny řeřichy. Pán Bůh nám dal řeřichu pro naše zdraví a posilnění organizmu. Možná, že rychlý vzrůst nám má připomenout moudrost biblických slov Co člověk zaseje, také sklidí. Tento princip totiž platí nejen v přírodě, ale i v lidském životě. Letáček je doplněn recepty a námětem pro práci s dětmi. Cena 15 Kč 14 15

9 Nabídka pro Vás KNIHY, CD A DVD V DISTRIBUCI BRNĚNSKÉ TISKOVÉ MISIE Billy Graham KDYŽ JE DOMOV NA DOHLED Na sklonku roku 2014 jsme začali s distribucí knihy světově proslulého autora, kazatele a evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled. Těší nás, že o knihu je velký zájem. Chcem vám připomenout, že kniha je určena všem generacím. V dostupných recenzích se opakuje jedno společné zjištění: čím dříve si knihu přečtete, tím lépe uděláte! Tak o ní ve svých ohlasech hovoří ti, kterým je dnes čtyřicet, padesát Za každou větou knihy lze vnímat sílu ducha autora, současně však i jeho lidskou blízkost, kterou si otvírá přímou cestu do srdcí čtenářů. Kniha přináší řadu zkušeností a praktic kých rad. Kniha ZÍSKALA V USA PRESTIŽNÍ CENU KŘESŤANSKÁ KNIHA ROKU Formát mm, brožovaná, 160 stran. Cena 220 Kč + poštovné (Objednací kód K45) + audio mini CD Bible slovo pro každého (CD4) K Velikonocům můžete využít také dárkový letáček připravený ve spolupráci s Čes- 23 Kč kou biblickou společností (dvojitá karta s přílohou mini CD s Lukášovým evangeliem a skutky apoštolů v podání našich předních umělců). Tento letáček může být vhodným dárkem při Vašich rozhovorech s lidmi o víře. DVD MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA! PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA PRO DĚTI Příběh Ježíše Krista pro děti vychází z filmu JEŽÍŠ, který je historicky nej přesnějším zpracováním života Ježíše Krista. V tomto převyprávění skuteč ného Ježíšova příběhu sledujeme události jeho života očima několika dětí a jejich rodin, které mají na Ježíše různé názory. Díky této neobvyklé perspektivě dokáže příběh zaujmout děti v každém věku i celou rodinu. Délka: 62 minut. PRO MISIJNÍ SLUŽBU DĚTEM JSME ZAJISTILI NAŠIM ODBĚRATELŮM TOTO DVD ZA AKČNÍ CENU 39 KČ! Objednací kód: K18 Všem našim čtenářům přejeme krásné prožití Velikonoc ve víře ve vzkříšeného Krista! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých! Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA Mistr Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA CITÁTY MISTRA JANA HUSA Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Potěšení z papíru. Potěšení z papírového darování přeje Cesta domů

Potěšení z papíru. Potěšení z papírového darování přeje Cesta domů Potěšení z papíru Ten, kdo si vybere v naší kolekci, má radost a navíc pomůže dobré věci: podpoří práci sdružení Cesta domů, Dárek nemusí být honosný, aby udělal radost. Letošní kolekce Cesty domů nabízí

Více