Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář"

Transkript

1 Parazitárn rní onemocnění FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov lové mjr.mudr.r.šindel indelář

2 Definice Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj život nebo po určit ité životní období vyskytuje v těle t nebo na těle t jiného organismu-hostitele. Ten mu poskytuje ochranné prostřed edí a látky l potřebn ebné k výživ ivě a k množen ení. Paraziti mají většinou složitý vývoj, charakterizovaný střídáním m hostitelů nebo střídáním m pohlavního ho a nepohlavního ho vývoje.

3 Definice jde o nejpočetn etnější životní formu existují od počátk tků života na Zemi určitou dobu či i trvale žijí na úkor jiného, zpravidla většív šího hostitele, kterého neusmrcují a jsou-li od svého hostitele trvale odloučeni, hynou. parazit dokáže e měnit m chování svého hostitele

4 Definice - příklady včela s helmintem se utopí a ten dokončí svůj j vývoj ve vodě motolice v plži i změní tykadlo v bizardní,, pulzující orgán, který lákál ptáky a zde pak dokončí svůj j vývoj blešivec, který normáln lně neplave na hladině je přinucen p larvou vrtějše,, aby plaval těsnt sně pod hladinou a je tak lehkou potravou pro kachny, kde vrtějš dokončí svůj vývoj drakunkulóza u člověka (vlasovec medinský)

5 Parazitárn rní onemocnění - každý pátý p obyvatel planety je postižen askariózou miliónů lidí má ankylostomózu (50 tisíc úmrtí) miliónů lidí trichuriózu miliónů má enterobiózu - 90 miliónů lidí lymfatickou filariózu a 905 miliónů lidí žije v rizikové oblasti miliónů má schistosomózu a 600 miliónů je v rizikové oblasti (250 tisíc úmrtí)

6 Parazitárn rní onemocnění - 50 miliónů lidí má amébózu (50 tisíc úmrtí) - 12 miliónů lidí nově onemocní leishmaniózou - 18 miliónů lidí má onchocerkózu

7 Leishmaniózy bičíkovci rodu Leishmania přenášeny dvoukřídlým dlým hmyzem sající krev výskyt v 88 zemích tropického, subtropického a částečně i mírnm rného pásma p na všech v kontinentech (bez Austrálie) z 90% v Bangladéš éši, Brazílii, Indii, Nepálu a SúdánuS masivní šířen ení po světě od roku 1993 (migrace) název podle vojenského lékal kaře Leishmana (1903), který spolu s lékal kařem Donovanem objasnili visceráln lní formu

8 Leishmaniózy životní cyklus leishmanií má dvě stádia dia: -1. bezbičíkov kové,, kde parazitují v obratlovcích ch -2. bičíkov kové,, kde parazitují v přenap enašečích Přenašeči: -1. dvoukřídlý dlý hmyz rodu Phlebotomus (Starý svět) -2. dvoukřídlý dlý hmyz rodu Lutzomyia (Nový svět) krev sají pouze samičky ve večern erních a nočních hodinách líhniště jsou na vlhkých místech m kontaminovaných výkaly lidí a zvířat

9 Leishmaniózy - kožní Starého světa Typy: antroponotická (městsk stská,suchá) ) forma: je rozší šířena ve městech m (kolem Středozemn edozemního moře, na Blízk zkém m a Středn edním m Východě a na západnz padní části indického subkontinentu-bagd Bagdád, d, Dillí,, Kábul K apod.).původcem je L.tropica tropica.. Hlavním m rezervoárem rem jsou nakažen ení lidé a psi zoonotická (venkovská,vlhk,vlhká)) forma: je rozší šířena v malých městech m a na venkově,, v oblasti oáz-o v západnz padní a středn ední Asii (Turkmenistán, n, Uzbekistán) a v západnz padní a severní Africe. Původcem P je L.maior maior.. Hlavním rezervoárem rem jsou drobní hlodavci

10 Leishmaniózy - kožní Starého světa -3.východoafrická (etiopská) ) forma: : vyskytuje se v Etiopii a Keni. Původcem P je L.aethiopica aethiopica.. Hlavním rezervoárem rem jsou hlodavci. Patogeneze: v místm stě inokulace vzniká léze-leishmanion,, který prochází stádii: 1.proliferace, 2. destrukce (vřed), 3. reparace (zjizvení). Nejvíce parazitů je vždy v při p i okraji dané léze. Mohou se dále d šířit lymfatickými cestami-lymfangitidy a lymfadenitidy.

11 Leishmaniózy - kožní Starého světa Inkubační doba: 1.forma měsícům 2.forma do 4 týdnů 3.forma několik n let nejčast astěji bývá postižen obličej a horní končetiny imunita po proběhl hlém m onemocnění je zpravidla celoživotn ivotní diagnostikujeme průkazem leishmanií pod mikroskopem (dbáme na správný odběr r materiálu z lézí na podložní sklíčko!!!) ko!!!)

12 Leishmaniózy - kožní Starého světa Léčba: v případp padě ojedinělých vředv edů malých rozměrů v endemické oblasti pacienta ponecháme bez léčby l (vytvořen ení plnohodnotné imunity!!!). Jinak se aplikují deriváty pětimocného antimonu (obstřiky x týdně ze třít stran) v kombinaci se širokospektrými antibiotiky.

13 Leishmaniózy - kožní Nového světa se vyskytuje v oblasti Jižní Ameriky a je způsobena leishamniemi komplexu braziliensis.. Vzhledem k užíváníu insekticidů a odstraňov ování líhnišť vektorů,, tato nákaza n poměrn rně rychle mizí!!! na člověka se nákaza n přenp enáší náhodně při i pobytu v lese, kde je přírodnp rodní ohnisko.

14

15

16

17

18

19

20

21 Visceráln lní leishmaniózy Je charakterizována postižen ením lymfohistiocytárn rního systému, horečnatým průběhem, splenomegáli lií,, anémi mií, leukopenií, hypergamaglobulinémi mií a kachektizací pacienta. Typy: -1.indická (kala-azar azar)-l. L.donovani,, zdroj nákazy n jsou lidé -2.středomořská-středoasijská-L. L.infantum,, lišky -3.východoafrická-L. L.archibaldi,, volně žijící zvířata -4.americká-L. L.chagasi,, lišky, psi

22 Visceráln lní leishmaniózy Inkubační doba je do 2 let. 90% infekcí probíhá inaparentně Po sánís přenašeče e se na místm stě vpichu utvoří na kůžk ůži primárn rní infekt (papula), kde se leishmanie pomnoží. Infekt se vyhojí bez jizvy.následuje prodromáln lní stádium dium: malátnost, nechutenství,, bledost, nepravidelná horečka, třesavka t (teplota stoupá v poledne a klesá o půlnoci). p Stav trvá 2-66 týdnů.. Od třetího měsíce m je zvětšena slezina (100%) a játra j (75%). Zvětšuj ují se lymfatické uzliny (90%). KůžK ůže e je bílá b ( ne u indické formy, zde je černá v důsledku d hypofunkce nadledvinek).

23 Visceráln lní leishmaniózy Diagnóza za: : klinické projevy v endemické oblasti, vyšet etření sternáln lního punktátu, tu, punkce jater (85% záchytnost parazita), punkce lymf.uzlin (40-75%) Léčba: : musí být zahájena co nejdříve!!! UžívajU vají se organické sloučeniny pětimocnp timocného antimonu- stiboglukonát sodný (Pentostam)) a meglumin antimonát (Glucantime). Dále D Amfotericin B. léčbou dosahujeme aža 90% vyléčitelnost neléčen ená visceráln lní forma mám 90% úmrtnost!!! fyzikáln lní ( zahřátí tkáně na 40 0 C)

24

25

26

27

28

29 Africká trypanosomóza - spavá nemoc původcem onemocnění je bičíkovec Trypanosoma brucei gambiense (gambijský typ) a T.b.rhodesiense (rhodézský typ). přenašečem em původce p je moucha rodu Glossina (tse-tse) rezervoárem rem parazitů jsou psi, prasata a divoce žijící zvířata vyskytuje se v oblasti západnz padní,, středn ední a východní Afriky (nejvíce v Zairu) je postiženo kolem 1 miliónu lidí v 36 zemích ročně onemocní kolem 20 tisíc c lidí

30 Africká trypanosomóza - spavá nemoc Klinický obraz: Rhodézsk zská forma: : inkubační doba dny aža týdny, mám těžší průběh h a bez léčby l vede do jednoho roku k úmrtí (90%) Gambijská forma: : inkubační doba týdny aža měsíce, mám mírnější průběh h a bez léčby l probíhá řadu let. V místm stě přisátí mouchy vzniká zánětlivý infiltrát t (trypanom( trypanom), střídajic dajicí se horečky a afebrilní období,, tachykardie (i v afebrilním m období), zvětšen ení lymfatických uzlin (zadní triangl šíje je-tzv. Winterbottomův příznak), exantémy my, hepatosplenomegalie,, postižen ení per.nervů.

31 Africká trypanosomóza - spavá nemoc postupně dochází k rozvoji meningoencefalitického postižen ení-změna psychiky a chování,, třes t jazyka, křeče. k e. Diagnostika: příznaky a pobyt v endemické oblasti, mikroskopický průkaz původce p v krvi i likvoru,, vyšet etření likvoru, serologie. Léčba: Suramin i.v. 20 mg/kg, Pentamidin i.m. 4 mg/kg, arsenový preparát Melarsoprol i.v. 3,6 mg/kg, Eflornithin, Nifurtimox,Ornidyl Ornidyl.

32

33

34 Americká trypanosomóza - Chagasova choroba původcem onemocnění je bičíkovec Trypanosoma cruzi přenašečem em parazitů je ploštice rodů Triatoma, Panstrongylus a Rhodnius. rezervoárem rem jsou nejčast astěji myšovit ovití hlodavci, morčata, vačice a pásovcip vyskytuje se od jižních států USA aža po jižní Chile a Argentinu je postiženo kolem 18 miliónů lidí,, ohroženo je kolem 100 miliónů lidí v 17 státech tech (Bolívie aža 70% lidí) inkubační doba je dnů

35 Americká trypanosomóza - Chagasova choroba Klinický obraz: po inokulaci do kůžk ůže e vzniká zánětlivý infiltrát t a ulcerace (chagom). Po vniknutí do oběhu (akutní fáze,až 70% inaparentně) ) se objevují horečky, difúzn zní adenopatie, splenomegalie, edémy DKK, zažívac vací a dýchací potíže, meningoencefalitida (úmrtnost kolem 10%). Chronická fáze je charakterizována kardiopatiemi, intrakardiáln lní trombózou, rizikem embolií a náhlou n smrtí (20%). Často se objevují megaorgány (megaesofagus, megacolon apod.).

36 Americká trypanosomóza - Chagasova choroba Diagnostika: přímý průkaz trypanosom v krvi, inokulace krve myší ším, serologická vyšet etření (KFR, ELISA). Léčba: nifurtimox (Lampit)) mg/kg/den p.o., benznidazol (Rochagan Radanil, Ragonil) ) 5-75 mg/kg/den p.o. Prevence (účinný model probíhá v Brazílii) -mobilizace obyvatel -rozprášení insekticidů -dezinsekce v domech

37

38 Amébóza je onemocnění způsoben sobené parazitem - prvokem Entamoeba histolytica (forma cystická a vegetativní) vyskytuje se předevp edevším m v tropických a subtropických oblastech (až 30 % obyvatel je postiženo asymptomatickou formou) na její šířen ení má rozhodující vliv úroveň hygieny ročně kolem 50 miliónů invazivních onemocnění rozhodující význam v šířen ení mají cysty, které se po vyloučen ení stolicí přenášejí rukama, vodou, potravou, mouchami a pohlavním m stykem.

39 Amébóza Klinický obraz: -forma intestináln lní (asymptomatická,, akutní dyzenterická, amébov bová kolitida,, chronická amébóza za, -forma extraintestináln lní (hepatální 75%, pleuropulmonáln lní, perikardiáln lní,, mozková,, kožní apod.) po týdnech se objevují profůzn zní průjmy (kolem 30/den) s příměsíp krve, hlenu a hnisu. Onemocnění provází horečka, zimnice, třesavka, t bolesti břicha, b tenesmy a flatulence.. Lehký ikterus,, zvýšen ená sedimentace a bilirubinu.

40 Amébóza Diagnostika: Mikroskopické vyšet etření stolice, RIA, ELISA, rektoskopie, kolonoskopie,, UZ, CT Léčba: : (imidazolov( imidazolové preparáty) Metronidazol (3x800 mg/d p.o.), tinidazol (2x500 mg/d p.o.), ornidazol (2x750 mg/d p.o.), chirurgická řešení.

41 Schistosomózy (bilharziózy) jsou helmintózy způsoben sobené krevními motolicemi z čeledi Schistosomatidae,, které žijí v cévnc vní soustavě savců, kde dospělá motolice stráví za 1 hod tisíc erytrocytů!!! Žije let. vajíčka se dostávaj vají močí a stolicí ven z těla t savců,, kde se za 10 dní ve vodě vylíhne larva (miracidium( miracidium). Mezihostitelem jsou plži, kde vzniká cerkárie rie,, které se uvolňuj ují do vody (jsou patrny pouhým okem). jsou rozší šířeny v tropických a subtropických oblastech, kde postihují kolem 74 zemí. je infikováno no kolem 200 miliónů lidí a přes p 600 miliónu žije v rizikových oblastech

42

43 Schistosomózy (bilharziózy) člověk k se infikuje při p i styku kůžk ůže e s kontaminovanou vodou (napájen jení dobytka, práce na poli, zavlažov ování, rybolov, lodní doprava, chůze ve vodě,, koupání a praní, pitím m vody apod.). Invazivní fáze,, kde se parazit v kůžk ůži i (cerk( cerkáriová dermatitida) měním na larvu a do 48 hod migruje z kožních vén v n do pravé srdeční komory, plicního oběhu, levé komory a poté do celého těla. t Toxemická fáze,, kdy motolice dospívaj vají v portáln lním oběhu. Vlastní fáze migrace trvá kolem 6 dnů.. Dospívání až 4 týdny. Začíná po týdnech od nákazy n jako systémov mové onemocnění - katajamský syndrom

44 Schistosomózy (bilharziózy) tento syndrom je charakterizován n postižen ením m orgánů- plic, jater, sleziny a střev. Dochází k mírnm rnému zvětšen ení těchto orgánů. fáze orgánov nového postižen ení - je fáze f chronická, způsoben sobená reakcí na přítomnost p vajíček v jednotlivých orgánech. Vajíčka vyvolávaj vají tvorbu granulomatózn zní tkáně-granulomy. Klinický obraz: je dán d n předevp edevším m příznaky p postižen eného orgánu

45

46

47 Schistosomózy (bilharziózy) Diagnostika: přímý průkaz vajíček v moči, stolici a z biopsie orgánů. Cystoskopické vyšet etření,, UZ, CT, serologická vyšet etření. Léčba: lékem první volby je praziquantel (1x 40mg/kg nebo 2x 60 mg/), Niridazol 25 mg/kg/den po dobu dnů (rozdělen lené do 3 denních dávek) d

48 Filariózy jsou tkáňov ové helmintózy zy,, které jsou způsobeny vláknitými hlísticemi značné délky-vlasovci,, patřící do podřádu du Filariata.. Samice jsou živorodé!!! člověk k je konečným ným hostitelem, kde parazit žije v lymfatickém m systému, v podkoží a stěnách tělnt lních dutin. jako přenap enašeči i se uplatňuj ují muchničky, komáři i a ovádi, které slouží k dozrávání vlasovců (vektor-člov lověk-vektor) vektor) filariózy jsou charakterizovány dlouhou inkubační dobou, pomalým vývojem nemoci a jejím m dlouhým trváním.

49 Filariózy - onchocerkóza jde o filariózu zu,, která je způsobena vlasovcem kožním (Onchocerca volvulus) ) a která je charakterizována tvorbou fibrózn zních uzlů v podkoží a častým postižen ením očí vedoucí k slepotě. vektorem je muchnička rodu Simulium infikováno no 18 miliónu osob (99% v Africe), 120 miliónů žije v rizikové oblasti (96% v Africe), 300 tisíc c oslepne rezervoárem rem jsou nemocní lidé muchničky bodají převážně do DKK, jsou aktivní v ranních hodinách (suché období) ) nebo večern erních (vlhké období)

50

51 Filariózy - onchocerkóza rádius muchniček činní až 150 km od líhnil hniště!!! častěji onemocní muži i (rybolov, práce na poli apod.) Klinický obraz: Edém m v okolí vpichu, který se postupně šíří, urtikárn rní exantémy (po 2 měsících), m ch), subfebrilie a eozinofilie,, svědění kůže, časté jsou hyperpigmentace (jsou velmi dobře viditelné na černé kůži), rozškr krábání kůže e vede ke ztluštění a kůžk ůže e vypadá jako kůra k citrónu či i pomeranče e (prasečí, sloní či i krokodýlí kůže). Později dochází k postupné atrofii kůže e aža do obrazu cigaretového papírku.

52 Filariózy - onchocerkóza Za 3 a více v let se objevují nebolestivé útvary- onchocerkomy (nejčast astěji nad trochantery,, hřebenem h kosti pánevní,, lopatkami, žebry a velkými klouby. Obsahují živé i mrtvé vlasovce. Rok po objevení onchocerkomů se vlasovci dostávaj vají do oka (světloplachost, svědění,, slzení) pod obrazem konjunktivitidy, iridocyklitidy, sklerokeratitidy. Slepota nastává postupně (až 30%). Diagnostika: klinický obraz, biopsie kůžk ůže e a průkaz parazitů,

53 Filariózy - onchocerkóza Léčba: není žádný univerzáln lní preparát. Stávaj vající léky mají řadu nežádouc doucích ch účinků.. Léčbu L je nutné zahájit co nejdříve, abychom zabránili slepotě. suramin (derivát t močoviny), oviny), melarsen (arsenový preparát), diethylkarbamazin (silně alergizuje).

54 Lymfatické filariózy - (Wuchererióza, brugióza za) jde o filariózy zy,, které silně postihují lymfatický systém. vyskytují se předevp edevším m v tropické Africe, Asii a Americe postiženo je kolem 120 miliónů lidí konečným ným hostitelem a zdrojem je člověk k (u brugiózy i psi a kočky) ky) vektorem je komár r (rod Culex, Anopheles, Aedes) podstatou působenp sobení parazita je ucpání lymfatických cest, toxoalergická reakce (eozinofilie a kožní exantémy my) ) a sekundárn rní infekce postihují především m DKK (brugi( brugióza) ) a skrotum (wuchererióza)

55

56

57

58

59

60 Lymfatické filariózy - (Wuchererióza, brugióza za) za 18 měsícům po nákaze n se objeví horečka, třesavka, t nauzea,, nechutenství-filariová horečka dochází k zvětšen ení lymfatických uzlin, postižen ení skrota (hydrokéla)) a prsou (mastitida) za let se objevuje elefantiáza (nejčast astěji na DKK, skrotu,, HKK) Diagnostika: klinický obraz, průkaz parazitů v krvi, serologické metody (ELISA, RIA) Léčba: stejná jako u onchocerkózy

61 Typická parazitárn rní onemocnění 1.kmen Oblovci třída Hlístice stice-nematoda - roup dětskýd (Enterobius vermicularis) - škrkavka dětskd tská (Ascaris lumbricoides) - svalovec stočený (Trichinella spiralis) - měchovec lidský (Ancylostoma duodenale - tenkohlavec lidský (trichuris trichlura)

62 Typická parazitárn rní onemocnění 2.kmen Ploštěnci třída Tasemnice-Cestoda - tasemnice dlouhočlenn lenná (Taenia solium) - tasemnice bezbranná (Taenia saginata) - škulovec široký (Diphyllobothrium latum) - měchožil zhoubný (Echinococcus granulosus)

63 ASKARIÓZA jedno z nejčast astějších parazitárn rních onemocnění postihuje každého pátého p obyvatele planety maximum výskytu v tropických a subtropických oblastech (až 95% obyvatel je zde nakažených!!!) původcem je škrkavka dětskd tská,, kde samice vylučuje uje denně kolem 200 tisíc c vajíček, ze kterých se líhne l larva za 18 dní (po opuštění těla stolicí). zdrojem nákazy n je člověk, šířen ení kontaminovanou vodou, potravou apod. šířen ení vajíček i větrem!!! v vajíčka objevena i na bankovkách!!!

64 ASKARIÓZA Nákaza: Po spolknutí či i vdechnutí,, se vajíčko dostává do GITU, kde se v duodenu uvolní larva a ta migruje střevn evní stěnou do portáln lního oběhu hu-hepatickýchhepatických vén-pravé srdce-plicn plicní- artérie rie-alveoly-vykašlávání a polknutí-vyzr vyzrání ve střevech. Cyklus trvá kolem dní. Škrkavky žijí průměrn rně jeden rok Klinický obraz: -pulmonální askarióza -střevní askarióza -biliární askarióza

65 ASKARIÓZA 5-66 den po nákaze n se objevují plicní příznaky-löfflerův příznak (krvavé sputum, eozinofily ve sputu, Charcotovy-Leydenovy krystaly a larvy, eozinofilie.. Tento stav trvá 7-10 dní. poté následují střevn evní příznaky- tupá bolest břicha, b poruchy tráven vení,, meteorismus, nechutenství,, zvracení a průjmy jmy-enteritis verminosa. Často zvýšen ené teploty. Nebezpečí střevn evní obstrukce (u dětí) d u dětíd se objevuje i postižen ení biliárn rního systému mu- bolest pod P obloukem, zvracení s příměsíp žluči, icterus

66 ASKARIÓZA Diagnostika: mikroskopicky-pr průkaz vajíček ve stolici makroskopicky-pr průkaz škrkavek ve stolici UZ Léčba: Mebendazol (Vermox) - 2 tbt po 100 mg/den po dobu tří dnů (jednu tbl.. ráno r a jednu večer, er, nebo jednorázove 500 mg. Albendazol (Zentel) jednorázov zově 400 mg Pyrantel, Tiabendazol, Levamizol u těhotných t a dětí do 2 let

67 Trichurióza endemická střevn evní helmintóza za,, která postihuje kolem 800 miliónů lidí původcem je parazit Tenkohlavec lidský-trichuris trichuria nejčast astější výskyt v tropických a subtropických oblastech člověk k se nakazí kontaminovanou vodou či i potravou s vajíčky či i larvami parazit působp sobí v tlustém m střev evě častý asymptomatický průběh první příznaky se objevují za dní po nákazen

68 Trichurióza při i postižen ení dětí jsou časté bolesti břicha, b tenesmy, krvavé a hlenovité průjmy a prolaps rekta, podvýživa a anémie. Diagnostika: mikroskopický průkaz vajíček ve stolici Léčba: Tiabendazol mg/kg/den po dobu 2 dnů Mebendazol 3-4 tbl.. Po 100 mg denně (5-6 6 dní) Albendazol 2 tbl.. Po 200 mg denně po dobu 3 dnů Léčba není plně účinná!!!

69 Enterobióza - oxyurióza endemická střevn evní helmintóza s výskytem v urbanizovaných oblastech. původcem je parazit roup dětský d Enterobius vermicularis délka života samice je týdnů,, za tuto dobu vyloučí kolem 11 tisíc c vajíček parazituje v tlustém m střev evě jde o typickou skupinovou nákazun jediný hostitel je člověk!!! přenos vajíček alimentárn rní cestou

70 Enterobióza - oxyurióza Přímá nákaza: -anoorální cesta při i kontaktu s perianáln lní krajinou (autoinfekce,, reinfekce) -rukama mezi lidmi Nepřímá nákaza: -kontaminovanými předmp edměty do 5 dní Klinický obraz: většinou lehký aža asymptomatický průběh bolesti břicha, b průjmy s tenesmy,, anorexie, úbytek hmotnosti, svědění v perianáln lní oblasti - neklidné dítě!!! pomočov ování,, nespavost!!!

71 Enterobióza - oxyurióza Diagnostika: vajíčka a roupy ve stolici klinický obraz Léčba: lékem první volby je embonát pyrvinia (Viprinia)) v dávce 5 mg na 1 kg hmotnosti

72 Děkuji za pozornost

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost ECHINOKOKOVÉ INFEKCE Praha, Lékařský dům 4. března 2014 Program odborného semináře

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Popis Patogenů ADENOVIRUS

Popis Patogenů ADENOVIRUS Popis Patogenů ADENOVIRUS Adenovirus - čeleď Adenoviridae (DNA viry), rod Mastadenovirus. Značně rozšířený patogen člověka způsobující ARI, oční infekce, gastrointestinální a urogenitální infekce. Inkubační

Více

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1.

Nemoci prasat 1. Protinákazová opatření, prostředí, zoohygiena 2. Virová onemocnění prasat 2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 2.1.1. Nemoci prasat jsou nebezpečným fenoménem, který významně ovlivňuje užitkovost hospodářských zvířat/prasat, resp. ekonomiku jejich produkce zvláště v období - globalizace světa (bezbarieová prostupnost

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Bakalářská práce BRNO 2012 INA KYSELOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Analýza asociací

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

Oportunní a opomíjené protozoární střevní nákazy

Oportunní a opomíjené protozoární střevní nákazy Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, sekce lékařské parazitologie ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností seminář Oportunní a opomíjené

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie ZDRAVOTNÍ PORUCHY MORČAT A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Vedoucí bakalářské

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

Veterinární problematika chovu hrabavých

Veterinární problematika chovu hrabavých Veterinární problematika chovu hrabavých Pravidla prevence onemocnění Veterinární prohlídka před nebo po nákupu Karanténa po nákupu, výstavách, burzách ze známých bezpečných zdrojů min. 30 dní; z neznámých

Více

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ MALÁRIE A JEJÍ LÉČBA Zdeněk Fendrich Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové Malárie je nejčastější importovaná protozoární

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

Neúrazové náhlé příhody u dětí

Neúrazové náhlé příhody u dětí Neúrazové náhlé příhody u dětí Náhlé příhody břišní NPB jsou akutní chirurgická onemocnění, která svou závažností a rychlým průběhem ohrožují život nemocného. Proto je velmi důležité jejich včasné rozpoznání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Nákazy přenášené klíšťaty

Nákazy přenášené klíšťaty Nákazy přenášené klíšťaty Jedná se o středoevropskou klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu. Přenašečem je klíště obecné - Ixodes ricinus i vývojová stadia klíštěte (4): 1. z vajíček se líhnou larvy

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Sexuálně přenosné infekce v urologii

Sexuálně přenosné infekce v urologii 220 Sexuálně přenosné infekce v urologii MUDr. Lenka Páralová Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha Přehledový článek detailně zobrazuje rozdělení sexuálně přenosných onemocnění, zabývá se

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci...

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... VETERINA Autor: Veronika Koubalová V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... Pořízení štěněte Vyvarujte se pořízení štěněte na různých trzích, burzách, přes,,divné,,

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více