Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář"

Transkript

1 Parazitárn rní onemocnění FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov lové mjr.mudr.r.šindel indelář

2 Definice Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj život nebo po určit ité životní období vyskytuje v těle t nebo na těle t jiného organismu-hostitele. Ten mu poskytuje ochranné prostřed edí a látky l potřebn ebné k výživ ivě a k množen ení. Paraziti mají většinou složitý vývoj, charakterizovaný střídáním m hostitelů nebo střídáním m pohlavního ho a nepohlavního ho vývoje.

3 Definice jde o nejpočetn etnější životní formu existují od počátk tků života na Zemi určitou dobu či i trvale žijí na úkor jiného, zpravidla většív šího hostitele, kterého neusmrcují a jsou-li od svého hostitele trvale odloučeni, hynou. parazit dokáže e měnit m chování svého hostitele

4 Definice - příklady včela s helmintem se utopí a ten dokončí svůj j vývoj ve vodě motolice v plži i změní tykadlo v bizardní,, pulzující orgán, který lákál ptáky a zde pak dokončí svůj j vývoj blešivec, který normáln lně neplave na hladině je přinucen p larvou vrtějše,, aby plaval těsnt sně pod hladinou a je tak lehkou potravou pro kachny, kde vrtějš dokončí svůj vývoj drakunkulóza u člověka (vlasovec medinský)

5 Parazitárn rní onemocnění - každý pátý p obyvatel planety je postižen askariózou miliónů lidí má ankylostomózu (50 tisíc úmrtí) miliónů lidí trichuriózu miliónů má enterobiózu - 90 miliónů lidí lymfatickou filariózu a 905 miliónů lidí žije v rizikové oblasti miliónů má schistosomózu a 600 miliónů je v rizikové oblasti (250 tisíc úmrtí)

6 Parazitárn rní onemocnění - 50 miliónů lidí má amébózu (50 tisíc úmrtí) - 12 miliónů lidí nově onemocní leishmaniózou - 18 miliónů lidí má onchocerkózu

7 Leishmaniózy bičíkovci rodu Leishmania přenášeny dvoukřídlým dlým hmyzem sající krev výskyt v 88 zemích tropického, subtropického a částečně i mírnm rného pásma p na všech v kontinentech (bez Austrálie) z 90% v Bangladéš éši, Brazílii, Indii, Nepálu a SúdánuS masivní šířen ení po světě od roku 1993 (migrace) název podle vojenského lékal kaře Leishmana (1903), který spolu s lékal kařem Donovanem objasnili visceráln lní formu

8 Leishmaniózy životní cyklus leishmanií má dvě stádia dia: -1. bezbičíkov kové,, kde parazitují v obratlovcích ch -2. bičíkov kové,, kde parazitují v přenap enašečích Přenašeči: -1. dvoukřídlý dlý hmyz rodu Phlebotomus (Starý svět) -2. dvoukřídlý dlý hmyz rodu Lutzomyia (Nový svět) krev sají pouze samičky ve večern erních a nočních hodinách líhniště jsou na vlhkých místech m kontaminovaných výkaly lidí a zvířat

9 Leishmaniózy - kožní Starého světa Typy: antroponotická (městsk stská,suchá) ) forma: je rozší šířena ve městech m (kolem Středozemn edozemního moře, na Blízk zkém m a Středn edním m Východě a na západnz padní části indického subkontinentu-bagd Bagdád, d, Dillí,, Kábul K apod.).původcem je L.tropica tropica.. Hlavním m rezervoárem rem jsou nakažen ení lidé a psi zoonotická (venkovská,vlhk,vlhká)) forma: je rozší šířena v malých městech m a na venkově,, v oblasti oáz-o v západnz padní a středn ední Asii (Turkmenistán, n, Uzbekistán) a v západnz padní a severní Africe. Původcem P je L.maior maior.. Hlavním rezervoárem rem jsou drobní hlodavci

10 Leishmaniózy - kožní Starého světa -3.východoafrická (etiopská) ) forma: : vyskytuje se v Etiopii a Keni. Původcem P je L.aethiopica aethiopica.. Hlavním rezervoárem rem jsou hlodavci. Patogeneze: v místm stě inokulace vzniká léze-leishmanion,, který prochází stádii: 1.proliferace, 2. destrukce (vřed), 3. reparace (zjizvení). Nejvíce parazitů je vždy v při p i okraji dané léze. Mohou se dále d šířit lymfatickými cestami-lymfangitidy a lymfadenitidy.

11 Leishmaniózy - kožní Starého světa Inkubační doba: 1.forma měsícům 2.forma do 4 týdnů 3.forma několik n let nejčast astěji bývá postižen obličej a horní končetiny imunita po proběhl hlém m onemocnění je zpravidla celoživotn ivotní diagnostikujeme průkazem leishmanií pod mikroskopem (dbáme na správný odběr r materiálu z lézí na podložní sklíčko!!!) ko!!!)

12 Leishmaniózy - kožní Starého světa Léčba: v případp padě ojedinělých vředv edů malých rozměrů v endemické oblasti pacienta ponecháme bez léčby l (vytvořen ení plnohodnotné imunity!!!). Jinak se aplikují deriváty pětimocného antimonu (obstřiky x týdně ze třít stran) v kombinaci se širokospektrými antibiotiky.

13 Leishmaniózy - kožní Nového světa se vyskytuje v oblasti Jižní Ameriky a je způsobena leishamniemi komplexu braziliensis.. Vzhledem k užíváníu insekticidů a odstraňov ování líhnišť vektorů,, tato nákaza n poměrn rně rychle mizí!!! na člověka se nákaza n přenp enáší náhodně při i pobytu v lese, kde je přírodnp rodní ohnisko.

14

15

16

17

18

19

20

21 Visceráln lní leishmaniózy Je charakterizována postižen ením lymfohistiocytárn rního systému, horečnatým průběhem, splenomegáli lií,, anémi mií, leukopenií, hypergamaglobulinémi mií a kachektizací pacienta. Typy: -1.indická (kala-azar azar)-l. L.donovani,, zdroj nákazy n jsou lidé -2.středomořská-středoasijská-L. L.infantum,, lišky -3.východoafrická-L. L.archibaldi,, volně žijící zvířata -4.americká-L. L.chagasi,, lišky, psi

22 Visceráln lní leishmaniózy Inkubační doba je do 2 let. 90% infekcí probíhá inaparentně Po sánís přenašeče e se na místm stě vpichu utvoří na kůžk ůži primárn rní infekt (papula), kde se leishmanie pomnoží. Infekt se vyhojí bez jizvy.následuje prodromáln lní stádium dium: malátnost, nechutenství,, bledost, nepravidelná horečka, třesavka t (teplota stoupá v poledne a klesá o půlnoci). p Stav trvá 2-66 týdnů.. Od třetího měsíce m je zvětšena slezina (100%) a játra j (75%). Zvětšuj ují se lymfatické uzliny (90%). KůžK ůže e je bílá b ( ne u indické formy, zde je černá v důsledku d hypofunkce nadledvinek).

23 Visceráln lní leishmaniózy Diagnóza za: : klinické projevy v endemické oblasti, vyšet etření sternáln lního punktátu, tu, punkce jater (85% záchytnost parazita), punkce lymf.uzlin (40-75%) Léčba: : musí být zahájena co nejdříve!!! UžívajU vají se organické sloučeniny pětimocnp timocného antimonu- stiboglukonát sodný (Pentostam)) a meglumin antimonát (Glucantime). Dále D Amfotericin B. léčbou dosahujeme aža 90% vyléčitelnost neléčen ená visceráln lní forma mám 90% úmrtnost!!! fyzikáln lní ( zahřátí tkáně na 40 0 C)

24

25

26

27

28

29 Africká trypanosomóza - spavá nemoc původcem onemocnění je bičíkovec Trypanosoma brucei gambiense (gambijský typ) a T.b.rhodesiense (rhodézský typ). přenašečem em původce p je moucha rodu Glossina (tse-tse) rezervoárem rem parazitů jsou psi, prasata a divoce žijící zvířata vyskytuje se v oblasti západnz padní,, středn ední a východní Afriky (nejvíce v Zairu) je postiženo kolem 1 miliónu lidí v 36 zemích ročně onemocní kolem 20 tisíc c lidí

30 Africká trypanosomóza - spavá nemoc Klinický obraz: Rhodézsk zská forma: : inkubační doba dny aža týdny, mám těžší průběh h a bez léčby l vede do jednoho roku k úmrtí (90%) Gambijská forma: : inkubační doba týdny aža měsíce, mám mírnější průběh h a bez léčby l probíhá řadu let. V místm stě přisátí mouchy vzniká zánětlivý infiltrát t (trypanom( trypanom), střídajic dajicí se horečky a afebrilní období,, tachykardie (i v afebrilním m období), zvětšen ení lymfatických uzlin (zadní triangl šíje je-tzv. Winterbottomův příznak), exantémy my, hepatosplenomegalie,, postižen ení per.nervů.

31 Africká trypanosomóza - spavá nemoc postupně dochází k rozvoji meningoencefalitického postižen ení-změna psychiky a chování,, třes t jazyka, křeče. k e. Diagnostika: příznaky a pobyt v endemické oblasti, mikroskopický průkaz původce p v krvi i likvoru,, vyšet etření likvoru, serologie. Léčba: Suramin i.v. 20 mg/kg, Pentamidin i.m. 4 mg/kg, arsenový preparát Melarsoprol i.v. 3,6 mg/kg, Eflornithin, Nifurtimox,Ornidyl Ornidyl.

32

33

34 Americká trypanosomóza - Chagasova choroba původcem onemocnění je bičíkovec Trypanosoma cruzi přenašečem em parazitů je ploštice rodů Triatoma, Panstrongylus a Rhodnius. rezervoárem rem jsou nejčast astěji myšovit ovití hlodavci, morčata, vačice a pásovcip vyskytuje se od jižních států USA aža po jižní Chile a Argentinu je postiženo kolem 18 miliónů lidí,, ohroženo je kolem 100 miliónů lidí v 17 státech tech (Bolívie aža 70% lidí) inkubační doba je dnů

35 Americká trypanosomóza - Chagasova choroba Klinický obraz: po inokulaci do kůžk ůže e vzniká zánětlivý infiltrát t a ulcerace (chagom). Po vniknutí do oběhu (akutní fáze,až 70% inaparentně) ) se objevují horečky, difúzn zní adenopatie, splenomegalie, edémy DKK, zažívac vací a dýchací potíže, meningoencefalitida (úmrtnost kolem 10%). Chronická fáze je charakterizována kardiopatiemi, intrakardiáln lní trombózou, rizikem embolií a náhlou n smrtí (20%). Často se objevují megaorgány (megaesofagus, megacolon apod.).

36 Americká trypanosomóza - Chagasova choroba Diagnostika: přímý průkaz trypanosom v krvi, inokulace krve myší ším, serologická vyšet etření (KFR, ELISA). Léčba: nifurtimox (Lampit)) mg/kg/den p.o., benznidazol (Rochagan Radanil, Ragonil) ) 5-75 mg/kg/den p.o. Prevence (účinný model probíhá v Brazílii) -mobilizace obyvatel -rozprášení insekticidů -dezinsekce v domech

37

38 Amébóza je onemocnění způsoben sobené parazitem - prvokem Entamoeba histolytica (forma cystická a vegetativní) vyskytuje se předevp edevším m v tropických a subtropických oblastech (až 30 % obyvatel je postiženo asymptomatickou formou) na její šířen ení má rozhodující vliv úroveň hygieny ročně kolem 50 miliónů invazivních onemocnění rozhodující význam v šířen ení mají cysty, které se po vyloučen ení stolicí přenášejí rukama, vodou, potravou, mouchami a pohlavním m stykem.

39 Amébóza Klinický obraz: -forma intestináln lní (asymptomatická,, akutní dyzenterická, amébov bová kolitida,, chronická amébóza za, -forma extraintestináln lní (hepatální 75%, pleuropulmonáln lní, perikardiáln lní,, mozková,, kožní apod.) po týdnech se objevují profůzn zní průjmy (kolem 30/den) s příměsíp krve, hlenu a hnisu. Onemocnění provází horečka, zimnice, třesavka, t bolesti břicha, b tenesmy a flatulence.. Lehký ikterus,, zvýšen ená sedimentace a bilirubinu.

40 Amébóza Diagnostika: Mikroskopické vyšet etření stolice, RIA, ELISA, rektoskopie, kolonoskopie,, UZ, CT Léčba: : (imidazolov( imidazolové preparáty) Metronidazol (3x800 mg/d p.o.), tinidazol (2x500 mg/d p.o.), ornidazol (2x750 mg/d p.o.), chirurgická řešení.

41 Schistosomózy (bilharziózy) jsou helmintózy způsoben sobené krevními motolicemi z čeledi Schistosomatidae,, které žijí v cévnc vní soustavě savců, kde dospělá motolice stráví za 1 hod tisíc erytrocytů!!! Žije let. vajíčka se dostávaj vají močí a stolicí ven z těla t savců,, kde se za 10 dní ve vodě vylíhne larva (miracidium( miracidium). Mezihostitelem jsou plži, kde vzniká cerkárie rie,, které se uvolňuj ují do vody (jsou patrny pouhým okem). jsou rozší šířeny v tropických a subtropických oblastech, kde postihují kolem 74 zemí. je infikováno no kolem 200 miliónů lidí a přes p 600 miliónu žije v rizikových oblastech

42

43 Schistosomózy (bilharziózy) člověk k se infikuje při p i styku kůžk ůže e s kontaminovanou vodou (napájen jení dobytka, práce na poli, zavlažov ování, rybolov, lodní doprava, chůze ve vodě,, koupání a praní, pitím m vody apod.). Invazivní fáze,, kde se parazit v kůžk ůži i (cerk( cerkáriová dermatitida) měním na larvu a do 48 hod migruje z kožních vén v n do pravé srdeční komory, plicního oběhu, levé komory a poté do celého těla. t Toxemická fáze,, kdy motolice dospívaj vají v portáln lním oběhu. Vlastní fáze migrace trvá kolem 6 dnů.. Dospívání až 4 týdny. Začíná po týdnech od nákazy n jako systémov mové onemocnění - katajamský syndrom

44 Schistosomózy (bilharziózy) tento syndrom je charakterizován n postižen ením m orgánů- plic, jater, sleziny a střev. Dochází k mírnm rnému zvětšen ení těchto orgánů. fáze orgánov nového postižen ení - je fáze f chronická, způsoben sobená reakcí na přítomnost p vajíček v jednotlivých orgánech. Vajíčka vyvolávaj vají tvorbu granulomatózn zní tkáně-granulomy. Klinický obraz: je dán d n předevp edevším m příznaky p postižen eného orgánu

45

46

47 Schistosomózy (bilharziózy) Diagnostika: přímý průkaz vajíček v moči, stolici a z biopsie orgánů. Cystoskopické vyšet etření,, UZ, CT, serologická vyšet etření. Léčba: lékem první volby je praziquantel (1x 40mg/kg nebo 2x 60 mg/), Niridazol 25 mg/kg/den po dobu dnů (rozdělen lené do 3 denních dávek) d

48 Filariózy jsou tkáňov ové helmintózy zy,, které jsou způsobeny vláknitými hlísticemi značné délky-vlasovci,, patřící do podřádu du Filariata.. Samice jsou živorodé!!! člověk k je konečným ným hostitelem, kde parazit žije v lymfatickém m systému, v podkoží a stěnách tělnt lních dutin. jako přenap enašeči i se uplatňuj ují muchničky, komáři i a ovádi, které slouží k dozrávání vlasovců (vektor-člov lověk-vektor) vektor) filariózy jsou charakterizovány dlouhou inkubační dobou, pomalým vývojem nemoci a jejím m dlouhým trváním.

49 Filariózy - onchocerkóza jde o filariózu zu,, která je způsobena vlasovcem kožním (Onchocerca volvulus) ) a která je charakterizována tvorbou fibrózn zních uzlů v podkoží a častým postižen ením očí vedoucí k slepotě. vektorem je muchnička rodu Simulium infikováno no 18 miliónu osob (99% v Africe), 120 miliónů žije v rizikové oblasti (96% v Africe), 300 tisíc c oslepne rezervoárem rem jsou nemocní lidé muchničky bodají převážně do DKK, jsou aktivní v ranních hodinách (suché období) ) nebo večern erních (vlhké období)

50

51 Filariózy - onchocerkóza rádius muchniček činní až 150 km od líhnil hniště!!! častěji onemocní muži i (rybolov, práce na poli apod.) Klinický obraz: Edém m v okolí vpichu, který se postupně šíří, urtikárn rní exantémy (po 2 měsících), m ch), subfebrilie a eozinofilie,, svědění kůže, časté jsou hyperpigmentace (jsou velmi dobře viditelné na černé kůži), rozškr krábání kůže e vede ke ztluštění a kůžk ůže e vypadá jako kůra k citrónu či i pomeranče e (prasečí, sloní či i krokodýlí kůže). Později dochází k postupné atrofii kůže e aža do obrazu cigaretového papírku.

52 Filariózy - onchocerkóza Za 3 a více v let se objevují nebolestivé útvary- onchocerkomy (nejčast astěji nad trochantery,, hřebenem h kosti pánevní,, lopatkami, žebry a velkými klouby. Obsahují živé i mrtvé vlasovce. Rok po objevení onchocerkomů se vlasovci dostávaj vají do oka (světloplachost, svědění,, slzení) pod obrazem konjunktivitidy, iridocyklitidy, sklerokeratitidy. Slepota nastává postupně (až 30%). Diagnostika: klinický obraz, biopsie kůžk ůže e a průkaz parazitů,

53 Filariózy - onchocerkóza Léčba: není žádný univerzáln lní preparát. Stávaj vající léky mají řadu nežádouc doucích ch účinků.. Léčbu L je nutné zahájit co nejdříve, abychom zabránili slepotě. suramin (derivát t močoviny), oviny), melarsen (arsenový preparát), diethylkarbamazin (silně alergizuje).

54 Lymfatické filariózy - (Wuchererióza, brugióza za) jde o filariózy zy,, které silně postihují lymfatický systém. vyskytují se předevp edevším m v tropické Africe, Asii a Americe postiženo je kolem 120 miliónů lidí konečným ným hostitelem a zdrojem je člověk k (u brugiózy i psi a kočky) ky) vektorem je komár r (rod Culex, Anopheles, Aedes) podstatou působenp sobení parazita je ucpání lymfatických cest, toxoalergická reakce (eozinofilie a kožní exantémy my) ) a sekundárn rní infekce postihují především m DKK (brugi( brugióza) ) a skrotum (wuchererióza)

55

56

57

58

59

60 Lymfatické filariózy - (Wuchererióza, brugióza za) za 18 měsícům po nákaze n se objeví horečka, třesavka, t nauzea,, nechutenství-filariová horečka dochází k zvětšen ení lymfatických uzlin, postižen ení skrota (hydrokéla)) a prsou (mastitida) za let se objevuje elefantiáza (nejčast astěji na DKK, skrotu,, HKK) Diagnostika: klinický obraz, průkaz parazitů v krvi, serologické metody (ELISA, RIA) Léčba: stejná jako u onchocerkózy

61 Typická parazitárn rní onemocnění 1.kmen Oblovci třída Hlístice stice-nematoda - roup dětskýd (Enterobius vermicularis) - škrkavka dětskd tská (Ascaris lumbricoides) - svalovec stočený (Trichinella spiralis) - měchovec lidský (Ancylostoma duodenale - tenkohlavec lidský (trichuris trichlura)

62 Typická parazitárn rní onemocnění 2.kmen Ploštěnci třída Tasemnice-Cestoda - tasemnice dlouhočlenn lenná (Taenia solium) - tasemnice bezbranná (Taenia saginata) - škulovec široký (Diphyllobothrium latum) - měchožil zhoubný (Echinococcus granulosus)

63 ASKARIÓZA jedno z nejčast astějších parazitárn rních onemocnění postihuje každého pátého p obyvatele planety maximum výskytu v tropických a subtropických oblastech (až 95% obyvatel je zde nakažených!!!) původcem je škrkavka dětskd tská,, kde samice vylučuje uje denně kolem 200 tisíc c vajíček, ze kterých se líhne l larva za 18 dní (po opuštění těla stolicí). zdrojem nákazy n je člověk, šířen ení kontaminovanou vodou, potravou apod. šířen ení vajíček i větrem!!! v vajíčka objevena i na bankovkách!!!

64 ASKARIÓZA Nákaza: Po spolknutí či i vdechnutí,, se vajíčko dostává do GITU, kde se v duodenu uvolní larva a ta migruje střevn evní stěnou do portáln lního oběhu hu-hepatickýchhepatických vén-pravé srdce-plicn plicní- artérie rie-alveoly-vykašlávání a polknutí-vyzr vyzrání ve střevech. Cyklus trvá kolem dní. Škrkavky žijí průměrn rně jeden rok Klinický obraz: -pulmonální askarióza -střevní askarióza -biliární askarióza

65 ASKARIÓZA 5-66 den po nákaze n se objevují plicní příznaky-löfflerův příznak (krvavé sputum, eozinofily ve sputu, Charcotovy-Leydenovy krystaly a larvy, eozinofilie.. Tento stav trvá 7-10 dní. poté následují střevn evní příznaky- tupá bolest břicha, b poruchy tráven vení,, meteorismus, nechutenství,, zvracení a průjmy jmy-enteritis verminosa. Často zvýšen ené teploty. Nebezpečí střevn evní obstrukce (u dětí) d u dětíd se objevuje i postižen ení biliárn rního systému mu- bolest pod P obloukem, zvracení s příměsíp žluči, icterus

66 ASKARIÓZA Diagnostika: mikroskopicky-pr průkaz vajíček ve stolici makroskopicky-pr průkaz škrkavek ve stolici UZ Léčba: Mebendazol (Vermox) - 2 tbt po 100 mg/den po dobu tří dnů (jednu tbl.. ráno r a jednu večer, er, nebo jednorázove 500 mg. Albendazol (Zentel) jednorázov zově 400 mg Pyrantel, Tiabendazol, Levamizol u těhotných t a dětí do 2 let

67 Trichurióza endemická střevn evní helmintóza za,, která postihuje kolem 800 miliónů lidí původcem je parazit Tenkohlavec lidský-trichuris trichuria nejčast astější výskyt v tropických a subtropických oblastech člověk k se nakazí kontaminovanou vodou či i potravou s vajíčky či i larvami parazit působp sobí v tlustém m střev evě častý asymptomatický průběh první příznaky se objevují za dní po nákazen

68 Trichurióza při i postižen ení dětí jsou časté bolesti břicha, b tenesmy, krvavé a hlenovité průjmy a prolaps rekta, podvýživa a anémie. Diagnostika: mikroskopický průkaz vajíček ve stolici Léčba: Tiabendazol mg/kg/den po dobu 2 dnů Mebendazol 3-4 tbl.. Po 100 mg denně (5-6 6 dní) Albendazol 2 tbl.. Po 200 mg denně po dobu 3 dnů Léčba není plně účinná!!!

69 Enterobióza - oxyurióza endemická střevn evní helmintóza s výskytem v urbanizovaných oblastech. původcem je parazit roup dětský d Enterobius vermicularis délka života samice je týdnů,, za tuto dobu vyloučí kolem 11 tisíc c vajíček parazituje v tlustém m střev evě jde o typickou skupinovou nákazun jediný hostitel je člověk!!! přenos vajíček alimentárn rní cestou

70 Enterobióza - oxyurióza Přímá nákaza: -anoorální cesta při i kontaktu s perianáln lní krajinou (autoinfekce,, reinfekce) -rukama mezi lidmi Nepřímá nákaza: -kontaminovanými předmp edměty do 5 dní Klinický obraz: většinou lehký aža asymptomatický průběh bolesti břicha, b průjmy s tenesmy,, anorexie, úbytek hmotnosti, svědění v perianáln lní oblasti - neklidné dítě!!! pomočov ování,, nespavost!!!

71 Enterobióza - oxyurióza Diagnostika: vajíčka a roupy ve stolici klinický obraz Léčba: lékem první volby je embonát pyrvinia (Viprinia)) v dávce 5 mg na 1 kg hmotnosti

72 Děkuji za pozornost

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Čvančarová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Anna Čvančarová Studijní

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou ADAPTACE TENKÉ STŘEVO průtok obsahu: rychlý (1-4 hodiny) počet mikroorganismů: nízký (10 2-10 3 /ml) úspěšná kolonizace: schopnost proniknout vrstvou mukusu, adherovat nebo proniknout k/do enterocytů parazitičtí

Více

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 -

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 - Upraveno dle BP Martiny Slapničkové Zdroj obrázků: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ Pomoc při elektronickém zpracování: Petr Soukal ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZITŮ - 1 - STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica PROTOZOA

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Souhrn snah o zmírnění ztrát působených opomíjenými tropickými nemocemi (Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases Summary)

Souhrn snah o zmírnění ztrát působených opomíjenými tropickými nemocemi (Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases Summary) 1 Studijní materiál speciál č. 124 Červenec 2011 Souhrn snah o zmírnění ztrát působených opomíjenými tropickými nemocemi (Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases Summary) Výtah

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

J12 Základy klinické parazitologie

J12 Základy klinické parazitologie J12 Základy klinické parazitologie VLLM0421c (jaro 2016) Osnova klasifikace parazitů střevní paraziti krevní paraziti urogenitální paraziti 2/50 Paraziti parazit = organizmus, který ke svému životu využívá

Více

Leishmaniáza staronová hrozba

Leishmaniáza staronová hrozba Leishmaniáza staronová hrozba Dlhý J., KřížK B., Beneš Č. 24. Pečenkovy epidemiologické dny 15. 17. září 2010, České Budějovice Výskyt leishmaniázy ve světě prevalence = 12 milionů osob incidence = 1,5

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie Otázka: Parazitismus jako životní strategie Předmět: Biologie Přidal(a): Firefly Parazitismus jako životní strategie trofický vztah, žijí na úkor svého hostitele, jehož obvykle oslabují, ale neusmrcují

Více

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí

Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Praktické aspekty odběru a vyšetření biologického materiálu po návratu z tropických oblastí Zuzana Čermáková Barbora Voxová Ústav klinické mikrobiologie LF a FN Hradec Králové Tel. 49583 3540, 2630 Preferuji

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

Mezi ektoparazity patří různí členovci (vši, zákoţka svrabová, )

Mezi ektoparazity patří různí členovci (vši, zákoţka svrabová, ) Parazité jsou klinicky významní ţivočiši, ne vţdy mikroskopičtí Lze je členit dle umístění v organismu, zoologických kritérií a dalších vlastností Mezi endoparazity (vnitřní parazity) patří: Prvoci- Protozoa

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

ESCHERICHIA COLI zdravotní rizika

ESCHERICHIA COLI zdravotní rizika ESCHERICHIA COLI zdravotní rizika MVDr. Martina Danelová Oddělení hygieny výživy Odbor HV a PBU Telefon 596397258 martina.danelova@ka.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz MORFOLOGIE

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

sp.zn.sukls133259/2014

sp.zn.sukls133259/2014 sp.zn.sukls133259/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VERMOX tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje mebendazolum 100 mg. Pomocné látky se známým účinkem: oranžová

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi přenos: krevsajícím hmyzem Sir David Bruce Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense africké trypanosomy patogenní bičíkovci tělních

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové

Chlíbek Roman. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov. lové MÁME ME SE BÁT B T PTAČÍ CHŘIPKY? Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králov lové CHŘIPKA Chřipka typy A, B, C Subtyp A 2 povrchové proteiny: HA, NA Hemaglutitin

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

rod Leishmania parazitičtí bičíkovci intracelulární přenos flebotomy původci leishmanióz leishmaniózy = spektrum klinických projevů

rod Leishmania parazitičtí bičíkovci intracelulární přenos flebotomy původci leishmanióz leishmaniózy = spektrum klinických projevů rod Leishmania parazitičtí bičíkovci intracelulární přenos flebotomy původci leishmanióz leishmaniózy = spektrum klinických projevů KLINICKÝ OBRAZ LEISHMANIÓZ asymptomatická nákaza / oportunní nákaza (HIV)

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou korelát t v EMG? Pilotní studie Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou -restless legs syndrome (RLS) švédský neurolog Karl

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA PARAZITŮ PETRA KUBÁČKOVÁ OKM přímý průkaz makroskopický mikroskopický průkaz antigenu PCR kultivace nepřímý průkaz průkaz protilátek PŘÍMÝ PRŮKAZ materiál: 1. stolice vajíčka červů,

Více

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Klinické formy sezónn nní, aviárn rní a nové chřipky u člověka M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Ptačí chřipka - byla, je i bude, rezervoár nových subtypů, u člověka často velmi těžký průběh Sezónní chřipka

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Kmen: HLÍSTICE (Nematoda)

Kmen: HLÍSTICE (Nematoda) Kmen: HLÍSTICE (Nematoda) - oblé, válcovité nebo vláknité tělo - tělní dutina pseudocoel - až na výjimky gonochoristé - pomocné pářící orgány: kutikulární bradavky, 1-2 pářící jehlice (spikuly), pářící

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Krvácivá horečka (Ebola)

Krvácivá horečka (Ebola) Krvácivá horečka (Ebola) Autor: Petra Grénarová Výskyt Virus Ebola je pojmenován podle řeky Ebola v jižním Súdánu, v jejíž blízkosti byl tento virus roku 1976 poprvé zaznamenán. Ve stejném roce se objevil

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

SVRAB CO JE SVRAB? Šíří se hlavně v komunitách, kde žijí lidé v těsném kontaktu ( domovy důchodců, nemocnice, sociální ústavy, jesle).

SVRAB CO JE SVRAB? Šíří se hlavně v komunitách, kde žijí lidé v těsném kontaktu ( domovy důchodců, nemocnice, sociální ústavy, jesle). SVRAB CO JE SVRAB? Svrab je velmi nakažlivé kožní onemocnění. Je rozšířen po celém světě, postihuje všechny rasy i vrstvy obyvatelstva, nevyhýbá se dospělým ani dětem. Šíří se hlavně v komunitách, kde

Více

Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE. Libuše Kolářová. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE. Libuše Kolářová. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE Libuše Kolářová Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha PARAZITISMUS Vztah, při při němž jeden organismus (parazit) žije žije na na úkor druhého

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity 251 Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity MUDr. Lubomíra Hozáková Klinika infekčního lékařství FN Ostrava U dětí i u dospělých se vyskytují stejná parazitární onemocnění s určitými odlišnostmi.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense africké trypanosomy Sir David Bruce 1899 patogenní bičíkovci tělních

Více

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes)

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) - dorsoventrálně zploštělé tělo - tělní dutina schizocoel - trávicí soustava je slepá nebo úplně chybí - vylučovací ústrojí protonefridie

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Cukrovka Ošetřovatelská péče

Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka 1. typu inzulín n se přestal p vytvářet dochází k jeho absolutnímu nedostatku léčba podávání inzulínu nu Cukrovka 2. typu porucha uvolňov ování inzulínu nu dochází

Více

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY VYVOLANÉ TASEMICEMI Taenia, Hymenolepis, Diphyllobothrium

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY VYVOLANÉ TASEMICEMI Taenia, Hymenolepis, Diphyllobothrium ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY VYVOLANÉ TASEMICEMI Taenia, Hymenolepis, Diphyllobothrium Libuše Kolářová Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK Praha 2013/14 CESTODA (Tasemnice) onemocnění: cestodózy životní cyklus:

Více

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers)

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Studijní materiál důchodce č. 92 Srpen 2001 Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Weekly epidemiological record, Vol.76, 2001, č. 25, s.189 194

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Neuropatická bolest periferní a centráln

Neuropatická bolest periferní a centráln Neuropatická bolest periferní a centráln lní nervové soustavy MUDr. Jan Bartoušek Oddělen lení urgentního příjmup Fakultní nemocnice Olomouc Bolest Je varovný signál l pro organismus. Bolest je pociťov

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění Virová onemocnění Slintavka a kulhavka vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění sudokopytníků příznaky zvýšená tělesná teplota, nechutenství, kulhání, svlečení rohového pouzdra paznehtu (spárku) na

Více

Výchova ke zdraví AIDS

Výchova ke zdraví AIDS VY III/2 INOVACE 78 Tělesná výchova Výchova ke zdraví AIDS Autor DUM Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Téma (klíčová slova) Očekávaný

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT

ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT PROTOZOA (Prvoci) STEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica tyjaderné cysty jsou vyluovány se stolicí. K infekci prvokem Entamoeba histolytica dochází po

Více

z venerologie žďovský 17.9.2010

z venerologie žďovský 17.9.2010 Zajímav mavé klinické případy pady z venerologie Jiří Horažď žďovský České Budějovice 17.9.2010 Lékařské ošetřování příjice v 15. století Příjice vážnév nebezpečí v 19. a 20. století.organick.organické

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

KVASINKY, HOUBY, PRVOCI

KVASINKY, HOUBY, PRVOCI STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU KVASINKY, HOUBY, PRVOCI MGR. IVA COUFALOVÁ HOUBY (FUNGI) eukaryontní mikroorganismy, jsou větší než bakterie, mají vyvinutější

Více

NIKOTIN OPAKUJEME: ení Účinky nikotinu na lidské tělo. Závislost na tabáku. Několik Zdroje

NIKOTIN OPAKUJEME: ení Účinky nikotinu na lidské tělo. Závislost na tabáku. Několik Zdroje NIKOTIN OPAKUJEME: 1. Co je to droga? 2. Rozdělen lení drog podle původup 3. Pro lidé berou drogy? Co je tabák? Co je nikotin? Působení na organismus Rizika kouřen ení Účinky nikotinu na lidské tělo 1.

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy Mikrobiologické vyšetřování vod Organotrofní bakterie Koliformní

nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy Mikrobiologické vyšetřování vod Organotrofní bakterie Koliformní Hygiena Hygiena pitné vody Pitná voda nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy Mikrobiologické vyšetřování vod (sledování bakterií) = indikace obecného a fekálního znečištění

Více