Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,"

Transkript

1 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2009/2010

2 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti.. 3 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků na středních školách a výsledcích závěrečných zkoušek. 5 Přehled učebních plánů 15 Údaje o pracovnících školy.. 25 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 27 Údaje o přijímacím řízení a zařazování ţáků 29 Údaje o mimoškolních aktivitách. 55 Provedené kontroly na OU a PrŠ, Černovice, Mariánské náměstí 72 ve školním roce 2009/ Zpráva o hospodaření

3 Resumé k výroční zprávě Tato zpráva se opírá o znění zákona č.561/2004 Sb., z , 10, odst.3 a vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., 7, odst.1, písm. a-i. V souladu s tímto zákonem a vyhláškou byla zpráva projednána na schvalovací pedagogické radě dne Na zasedání Školské rady byla zpráva schválena dne Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru mládeţe, tělovýchovy a sportu, byla zaslána dne V Černovicích dne Za: Odborné učiliště a Praktickou školu, Černovice, Mariánské náměstí 72 ředitel Ing.Karel Matějů - 2 -

4 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti Zpracováno podle zákona č.561/2004 Sb. školní rok 2009/2010 Odborné učiliště a Praktická škola jsou zařízení, která slouţí k výchově, odborné přípravě a výuce ţáků, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2009/2010 se vyučovalo na Odborném učilišti v těchto učebních oborech: E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce E/001 Kuchařské práce E/001 Truhlářské práce E/001 Šití oděvů E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce E/001 Cukrářské práce Jedná se o tříleté učební obory denního studia zařazené do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR č.j / pro školní rok 2009/2010 ze dne , s účinností od Dále výuka probíhala v C/002 Praktické škole dvouleté. Většina ţáků byla ubytována na internátě, kde probíhá také výchova mimo vyučování. Náplň mimoškolní činnosti je rovněţ součástí této zprávy. Součástí odborného učiliště a Praktické školy je vlastní školní kuchyně s jídelnou, která plně a za spolupráce učebního oboru kuchařské práce zabezpečuje celodenní stravování všech ţáků spolu s pedagogickými a správními zaměstnanci školy. Výuka předmětu odborný výcvik probíhala ve vlastních prostorách při vyuţití vlastního strojního zařízení. Školská rada Tříleté volební období členů první školské rady bylo ukončeno Do nové školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců Mgr.Eva Podubská a pan Stanislav Kučera. Za zřizovatele byly zvoleny Mgr.,Bc.Marcela Kokšteinová, ředitelka ZŠ Černovice a paní Marie Kuranová, tajemnice MěÚ Černovice. Z řad pedagogických pracovníků Mgr.Irena Paďourková, učitelka OP a paní Stanislava Filipová, vychovatelka. Obsah jednání : Jediným bodem jednání byla volba nového předsedy a místopředsedy školské rady. Volba proběhla ze stávajících členů nové školské rady: Mgr., Bc.Marcela Kokšteinová, ředitelka ZŠ Mgr.Eva Podubská, ředitelka DD Marie Kuranová, tajemnice MěÚ Stanislav Kučera, OSVČ - 3 -

5 Mgr.Irena Paďourková, učitelka OP Stanislava Filipová, vychovatelka. Předsedkyní školské rady se na základě voleb stala Mgr.Irena Paďourková a místopředsedkyní Mgr., Bc. Marcela Kokšteinová. Závěrem nová předsedkyně ukončila jednání nové školské rady. Členové školské rady při OU a PrŠ Černovice se ve školním roce 2009/2010 sešli na svém jednání v termínech a Obsah jednání : - zahájení - informace o stavu ţáků a zaměstnanců ke dni seznámení s opravami v rámci školy, ubytovacího zařízení a školní kuchyně - schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2008/ oznámení výsledků závěrečných zkoušek - schválen dodatek ke školnímu řádu - směrnice týkající se šikanování - informace o připravovaných ŠVP, zápisových lístcích, dnu otevřených dveří a sociálně patologických jevech ve škole - závěr. Obsah jednání : - zahájení - seznámení se Sankčním řádem OU a PrŠ Černovice - schválení Sankčního řádu - seznámení s reţimem a schválení reţimu odemykání a uzamykání zadního vchodu - informace o plánovaném nákupu centrální tiskárny a moţnosti kopírování a tisknutí materiálů - informace o zavádění spisové sluţby a datových schránek - závěr. Zřizovatel školy Kraj Vysočina, zřizovací listina č.j.: 058/06/01/ZK, ze dne Ředitel školy S platností od jmenován do funkce Ing.Karel Matějů Adresy pro dálkový přístup

6 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o výsledcích závěrečných zkoušek - 5 -

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2009/2010 K nastoupilo podle výkazu o stavu ţáků na Odborné učiliště a Praktickou školu, Černovice, Mariánské náměstí 72 do všech tříd celkem 149 ţáků Celkový počet tříd byl 13, z toho na OU 12 a v PrŠ 1 (sloučená třída I.+II.PrŠ). Ubytováno bylo celkem 82 ţáků. Vyučování probíhalo ve všech třídách podle schváleného rozvrhu pro teoretické i praktické vyučování. Výuka probíhala podle schválených výchovně vzdělávacích plánů. Při jejich tvorbě bylo vycházeno z platných učebních osnov. 1.ročník E/001 Kuchařské práce 1.pololetí: třídy 2,52, nejlepší 2,00, nejhorší 3,44 PSV 0 odloţená klasifikace 4 2.pololetí: třídy 2,50, nejlepší 2,00, nejhorší 3,50 PSV 0 1.ročník C/002 Praktická škola dvouletá 1.pololetí: třídy 1,45, nejlepší 1,10, nejhorší 1,80 PSV 3 2.pololetí: třídy 1,45, nejlepší 1,30, nejhorší 1,90 PSV 3 1.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,54, nejlepší 1,88, nejhorší 3,00 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,66, nejlepší 1,88, nejhorší 3,33 PSV 0 1.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 1,80, nejlepší 1,30, nejhorší 2,30 PSV 1 2.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,40, nejhorší 2,70 PSV 2 1.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,43, nejlepší 1,87, nejhorší 3,0 PSV 0 Nehodnocen 1 2.pololetí: třídy 2,15, nejlepší 1,65, nejhorší 2,66 PSV 0 1.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,08, nejlepší 1,55, nejhorší 3,22 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,23, nejlepší 1,90, nejhorší 3,00 PSV 0 odl.klasifikace 1-6 -

8 1.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: třídy 2,50, nejlepší 2,10, nejhorší 3,50 PSV 0 odl.klasifikace 3 2.pololetí: třídy 2,90, nejlepší 2,10, nejhorší 3,50 PSV 0 1.ročník E/003 Cukrářské práce 1.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,20, nejhorší 3,10 PSV 3 odl.klasifikace 3 2.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,00, nejhorší 3,30 PSV 3 2.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 2,20, nejlepší 1,20, nejhorší 3,30 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,20, nejlepší 1,30, nejhorší 3,30 PSV 1 odl. klasifikace 1 2.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,47, nejlepší 1,75, nejhorší 3,12 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,63, nejlepší 2,13, nejhorší 2,63 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.ročník E/001 Kuchařské práce 1.pololetí: třídy 2,24, nejlepší 1,40, nejhorší 3,40 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,28, nejlepší 1,50, nejhorší 3,50 PSV 1 2.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,66, nejlepší 2,33, nejhorší 2,88 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,61, nejlepší 2,00, nejhorší 3,22 PSV 0 odl.klaifikace 1 2.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: 1 ţák, 1,20 PSV 1 2.pololetí: 1 ţák, 1,00 PSV 1-7 -

9 2.ročník C/002 Praktická škola dvouletá 1.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,00, nejhorší 1,90 PSV 1 2.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,00, nejhorší 1,90 PSV 1 2.ročník E/003 Cukrářské práce 1.pololetí: třídy 2,32, nejlepší 1,60, nejhorší 3,50 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,64, nejlepší 1,50, nejhorší 3,90 PSV 1 odl.klasifikace1 2.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,59, nejlepší 2,00, nejhorší 4,00 PSV 0 odl.klasifikace 2 2.pololetí: třídy 2,53, nejlepší 2,00, nejhorší 3,75 PSV 0 3.ročník E/001 Šití oděvů 1.pololetí: jedna ţákyně 2,50 PSV 0 2.pololetí: jedna ţákyně 2,50 PSV 0 3.ročník E/001 Kuchařské práce 1.pololetí: třídy 2,47, nejlepší 1,78, nejhorší 3,56 PSV 0 odl.klasifikace 2 2.pololetí: třídy 1,77, nejlepší 1,78, nejhorší 3,89 PSV 0 3.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 2,80, nejlepší 2,70, nejhorší 3,00 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,80, nejlepší 2,70, nejhorší 3,00 PSV 0 3.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,44, nejlepší 1,22, nejhorší 3,44 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,35, nejlepší 1,22, nejhorší 3,22 PSV 1 odl.klasifikace 1-8 -

10 3.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,27, nejlepší 1,66, nejhorší 2,44 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,32, nejlepší 1,88, nejhorší 2,88 PSV 0 odl.klasifiakce 1 3.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: 1 ţák, 2,75, klasifikace v odloţeném termínu PSV 0 2.pololetí: 1 ţák, 1,62 PSV 0 3.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: třídy 2,93, nejlepší 2,10, nejhorší 3,40 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,91, nejlepší 2,10, nejhorší 3,60 PSV 0-9-

11 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 Závěrečné zkoušky 2010 rozhodnutí č. ze dne V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., 2 a 3 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám: 1. Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 31. května 2010 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám 2. Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 1.června 2010 od 8,00 hodin písemná zkouška (III. KP, III. TP, III. MNP, III. PP, III. ZP, III. ČP, III. ŠO). 2., 3., 4. a 7. června domácí příprava k vykonání závěrečných zkoušek Zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 8,00 hodin v uvedených dnech: června 2010 praktická zkouška E/001 Kuchařské práce června 2010 praktická zkouška E/001 Truhlářské práce června 2010 praktická zkouška E/005 Pečovatelské práce června 2010 praktická zkouška E/005 Malířské a natěračské práce června 2010 praktická zkouška E/001 Zednické práce června 2010 praktická zkouška E/001 Čalounické práce června 2010 praktická zkouška E/001 Šití oděvů 8. června 2010 praktická zkouška z odbor. předmětů C/002 PrŠ dvouletá 15. června 2010 bude probíhat ústní zkouška oborů: 7.00 hodin E/001 Truhlářské práce 8.00 hodin E/005 Pečovatelské práce E/001 Čalounické práce 9.30 hodin E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Šití oděvů C/002 Praktická škola dvouletá hodin E/001 Kuchařské práce E/001 Zednické práce -10-

12 3. Organizační ukončení ZZ 11. a 14. června 2010 úprava a předání pracovišť a dílen 15. června 2009 od hodin slavnostní předání výučních listů a závěrečných vysvědčení Obřadní síň MěÚ Černovice. 4. Jmenování zkušebních komisí Učební obor E/001 Kuchařské práce Předseda ZK: Mgr.Jiřina Nesládková učitelka odb.předmětů VÚ,DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Hana Tesařová učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů Členové ZK: Ing. Ivana Dvořáková tř.učitelka, učitelka všeobec. vzděl. předmětů Mgr. Miroslav Podhorský učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Vladimír Čekal učitel odborného výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Irena Holubová Učební obor E/001 Truhlářské práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Místopředseda ZK: Zdeněk Šimák zástup. ředitele pro prakt. vyučování, učitel odbor. předmětů Členové ZK: Mgr. Miroslav Podhorský tříd. učitel, učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Ing. Karel Matějů - ředitel OU a PrŠ Černovice, učitel odbor. předmětů Ladislav Zíka učitel odbor. výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: František Kotek Učební obor E/005 Pečovatelské práce Předseda ZK: Mgr.Petr Hajný ředitel a učitel odbor.předmětů VÚ,DDŠ,SŠ,ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Bc.Marie Baštová zástupce ředitele a učitelka odbor. předmětů Členové ZK: Eva Voštová tříd.učitelka, učitelka odbor. výcviku Mgr.Irena Paďourková učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů Jana Bílá učitelka odbor. výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jiří Hormandl Učební obor E/005 Malířské a natěračské práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Místopředseda ZK: Bc. Petr Šibra vedoucí vychovatel Členové ZK: Mgr. Miroslav Podhorský tříd. učitel, učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Zdeněk Šimák - zástup. ředitele pro prakt. vyučování, učitel odbor. předmětů Rudolf Míchal učitel odbor. výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslav Zíka -11-

13 Učební obor E/001 Zednické práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Místopředseda: Zdeněk Šimák zástup. ředitele pro prakt. vyučování, učitel odbor. předmětů Členové ZK: Bc. Petr Šibra tříd. učitel, vedoucí vychovatel Pavel Krejča - učitel odborných předmětů Alois Čekal učitel odbor. výcviku - podle vyhl. č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslav Zíka Učební obor E/001 Čalounické práce Předseda ZK: Jaroslava Fauová koordinátorka SŠ, učitelka odbor. předmětů Místopředseda ZK: Mgr. Josef Bílek učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Členové ZK: Růţena Radostová tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů Bc. Jiří Vít učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Ladislav Plášil učitel odborného výcviku a odbor. předmětů - podle vyhl. Č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Marie Tulachová Učební obor E/001 Šití oděvů Předseda ZK: Jaroslava Fauová koordinátorka SŠ, učitelka odbor. předmětů Místopředseda ZK: Mgr. Josef Bílek učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Členové ZK: Růţena Radostová tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů Bc. Jiří Vít učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Ladislav Plášil učitel odborného výcviku a odbor. předmětů - podle vyhl. č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Marie Tulachová Praktická škola dvouletá C/002 Předseda ZK: Mgr.Petr Hajný ředitel a učitel odbor.předmětů VÚ,DDŠ,SŠ,ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Bc. Marie Baštová zástupce ředitele, učitelka odbor. předmětů Členové ZK: Alena Humešová třídní učitelka, uč.odbor. předmětů Mgr.Irena Paďourková učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů Přísedící: Jana Bílá učitelka odbor. výcviku. a odbor. předmětů Ing.Karel Matějů ředitel školy -12-

14 Výsledky závěrečných zkoušek E/001 Kuchařské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo C/002 Praktická škola dvouletá - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Zednické práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Truhlářské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo náhradní termín E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo náhradní termín

15 33-59-E/001 Čalounické práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Šití oděvů - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo

16 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR

17 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce E/003 Cukrářské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 30. srpna 2001, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Suroviny Odborné kreslení Zařízení závodů Hospodářské výpočty Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -16-

18 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Kuchař, kuchařské práce E/001 Kuchařské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 30. srpna 2001, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Potraviny a výţiva Zařízení závodů Stolničení Hospodářské výpočty Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -17-

19 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce E/001 Zednické práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 17. května 2002, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Odborné kreslení Materiály Strojní zařízení Přestavby budov Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -18-

20 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Malíř natěrač, malířské a natěračské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 4. listopadu 1995, č.j /95-24 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Odborné předměty Odborné kreslení Materiály Stavební konstrukce Technologie Odborný výcvik Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty

21 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Truhlář, truhlářské práce E/001 Truhlářské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 7. srpna 1995, č.j /95-24 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Odborné předměty Odborné kreslení Materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty

22 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic E/001 Šití oděvů Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 8. dubna 2002, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Materiály Stroje a zařízení Odborné kreslení Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -21-

23 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Čalouník, čalounické práce E/001 Čalounické práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 18. července 2005, č.j / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Odborné kreslení Materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -22-

24 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Pečovatelské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 14. června 2004, č.j / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Epidemiologie a hygiena Společenská výchova Základy pečovatelství Psychologie Technologie Odborný výcvik b) výběrové a volitelné předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -23-

25 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: C Jednoletá a dvouletá praktická škola C/002 Praktická škola dvouletá Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 14. května 1993, č.j /93-24 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem 1. Povinné vyučovací předměty A. Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova B) Odborně praktické Rodinná výchova Ruční práce Příprava pokrmů Volitelné předměty Celkem hodin týdně Nepovinné předměty

26 Údaje o pracovnících školy (jejich kvalifikace, praxe a způsobilost)

27 Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - 10 Odpovídající vzdělání - 4 (všichni SpPg) VŠ pedagogická - 1 VŠ - SpPg vychovatelství - 1 VŠ Bc. - SpPg vychovatelství - 1 SV s mat.zk. + DPS + SpPg - 2 SV s mat.zk. + DPS + studující SpPg - 1 Učitelé odborného výcviku - 19 VŠ Bc. SpPg vychovatelství - 1 Odp.vzdělání (SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + SpPg) - 6 SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + studující SpPg - 1 SV s výuč.listem + DPS - 2 SV s výuč.listem + osvědčení DPS 1 SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + studující PS - 2 SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS 2 SV s výuč.listem + studující SV s mat.zk. - 3 SV s výuč.listem - 1 (věková hranice 45 let) Vychovatelé asistent pedagoga bezpečnostní pracovník - 3 VŠ Bc. SpPg vychovatelství 1 Odpovídající vzdělání - 2 (SV s mat.zk. v oboru + SpPg) SV s mat.zk. v jiném oboru + DPS + SpPg - 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + DPS + studující SpPg - 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + PS - 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + studující PS 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + studující VOŠ - 1 SV s výuč.listem + Akreditovaný kurz MŠMT ČR na funkci pom.vych. - 2 SV s výuč.listem 1 (věková hranice 45 let) Provozní pracovníci - 12 THP - 3 Kuchařky - 3 Údrţbáři - 2 Uklízečky

28 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - 27-

29 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 Na OU a PrŠ Černovice jsou organizovány níţe uvedené formy dalšího vzdělávání učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů: 1. Vzdělávání o aktuálních otázkách ve školství podrobné informace témata, určení pedagog. pracovníků atd. jsou součástí PVVP OU a PrŠ Černovice, Mariánské náměstí 72, pro školní rok 2009/2010. Z kaţdého semináře je pořízen zápis včetně prezenční listiny. Cyklus seminářů se zakončuje besedou. 2. Účast na vzdělávacích akcích, které pořádají akreditovaná zařízení např. Pedag. centra České Budějovice, Jihlava, PPP atd. Témata a časový rozpis je součástí PVVP pro daný školní rok. 3. Uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe začínající pedag. pracovníci se tímto adaptují na konkrétní podmínky povolání a učí se uplatňovat vědomosti získané v období přípravy na povolání a rozvíjet své praktické dovednosti. Uvádění se uskutečňuje v prvním roce po nástupu pedagogického pracovníka do pracovního poměru. Ukončuje se závěrečným hodnocením. Pokud se nedosáhne po roce uvádění stanoveného cíle, prodlouţí ředitel školy dobu uvádění, nejdéle o další rok. 4. Průběžné vzdělávání je zaměřeno na teoretické a praktické otázky sjednocování výchovně vzdělávacího působení všech pedagogických pracovníků a dále na nové právní normy v oblasti školství a nové poznatky z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Škola za tímto účelem zajišťuje pravidelné odebíraní časopisů Psychologie, Učitelské noviny a Moderní vyučování. 5. Mezi další formy vzdělávání učitelů patří zejména postgraduální, specializační a funkční studium. Tato studia jsou realizována na základě kvalifikačních poţadavků a příslušných právních předpisů. -28-

30 Údaje o přijímacím řízení a o zařazování žáků - 29-

31 Informace o přijímání žáků pro školní rok 2010/2011 Uchazeči budou přijímáni ve školním roce 2010/2011 do následujících oborů: kód a název počet přijímaných ţáků délka studia E Čalouník, čalounické práce 8 3/výuční list E/001 Čalounické práce E Švadlena, šití oděvů,prádla a rukavic 8 3/výuční list E/001 Šití oděvů E Zedník,kamnář,zednické práce,stavební práce E/001 Zednické práce 3/výuční list E Truhlář, truhlářské práce 14 3/výuční list E/001 Truhlářské práce E Kuchař, kuchařské práce 14 3/ výuční list E/001 Kuchařské práce E Pečovatelské práce 14 3/ výuční list E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E Malíř-natěrač,malířské a natěračské práce 8 3/výuční list E/005 Malířské,lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce 14 3/ výuční list E/003 Cukrářské práce C Jednoletá a dvouletá praktická škola 8 2/závěrečné C/002 Praktická škola dvouletá vysvědčení -30-

32 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 1/PŘ/10 Ze dne I. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -31-

33 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČERNOVICE MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 72, ČERNOVICE, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 72 Zn.: Vyřizuje: Dne: VĚC: průběh přijímacího řízení Váţená paní, váţený pane, v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, o přijímání ţáků ke studiu na středních školách a na základě přihlášky Vašeho syna/dcery ke studiu Vám oznamujeme, ţe se přijímací zkouška nekoná. Vašemu synovi / dceři, nar.., bytem.., bylo přiděleno registrační číslo. Ţáci budou přijímáni do naplnění kapacity jednotlivých učebních oborů, která je 14 ţáků v jednotlivých třídách. V případě, ţe dojde k překročení kapacity jednotlivých oborů, bude postupováno podle kritérií přijímacího řízení dle 60, odst. 4, školského zákona následovně: - dosaţené vzdělání ( třída, ve které uchazeč ukončil docházku ), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5, školského zákona - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor - řádně vyplněná přihláška, včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdržíte po termínu, který je stanoven Zákonem č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ), 60, odst. 17 a dále Vyhláškou č. 671/2004 Sb., o přijímání ţáků ke studiu na středních školách, 3, odst. 1, tj. nejdříve Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice Telefon: IČO:

34 Ing. Karel Matějů ředitel Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí Černovice, Mariánské náměstí 72 Č.j.: V Černovicích dne ROZHODNUTÍ Účastník řízení: Jméno a příjmení., nar.,, bytem..., zastoupený/á zákonným zástupcem jméno a příjmení, bytem.. Výrok Ředitel školy jako příslušný správní orgán podle 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), rozhodl v souladu s 59 až 64 a 165 odst. 2 písm. f) školského zákona v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), t a k t o : Jméno a příjmení uchazeče., nar., bytem, se přijímá ke vzdělávání ve střední škole: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí Černovice, Mariánské náměstí 72, do 1. ročníku oboru vzdělání /kód a název oboru od Poučení Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle 60 odst. 19 školského zákona odvolat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele (ředitelky) školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina. V souladu s ustanovením 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno toto rozhodnutí. Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Ing. Karel Matějů ředitel Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí

35 Přehled přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Stravovací a ubytovací služby Obor: E/01 Potravinářská výroba 3/10/1 4/10/1 11/10/1 9/10/1 15/10/1 10/10/1 29/10/1 14/10/1 33/10/1 19/10/1 37/10/1 26/10/1 40/10/1 27/10/1 44/10/1 30/10/1 45/10/1 35/10/1 48/10/1 42/10/1 49/10/1 47/10/1 56/10/1 51/10/1 57/10/1 61/10/1 58/10/1 63/10/1 59/10/1 65/10/1 Obor: E/005 Malířské a natěračské práce Obor: E/005 Pečovatelské práce 24/10/1 21/10/1 54/10/1 41/10/1 62/10/1 64/10/1 66/10/1 Obor E/001 Zednické práce Obor: E/001 Truhlářské práce 2/10/1 25/10/1 5/10/1 32/10/1 7/10/1 34/10/1 8/10/1 38/10/1 12/10/1 39/10/1 13/10/1 46/10/1 17/10/1 50/10/1 31/10/1 52/10/1 55/10/1 53/10/1 Obor: E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 16/10/1 60/10/1 36/10/1 Vypracovala : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -34-

36 Přehled nepřijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Stravovací a ubytovací služby - 0 Obor: E/01 Potravinářská výroba - 4 1/10/1 18/10/1 20/10/1 23/10/1 Obor: E/005 Pečovatelské práce - 0 Obor: E/001 Zednické práce 0 Obor: E/005 Malířské a natěračské práce - 0 Obor: E/001 Truhlářské práce - 0 Obor E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá - 0 Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -35-

37 PROTOKOL o konání I. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 1 a 2 a 60, odst. 1 aţ 15 a 60 a), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 3, odst. 3, o přijímání ţáků a uchazečů ke studiu na středních školách. Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu bylo celkem 66. Ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání, bylo ze strany zákonných zástupců a zletilých uchazečů u čtyř podaných přihlášek zrušeno přijímací řízení. Ke dni vydání rozhodnutí bylo celkem registrováno pro školní rok 2010/ přihlášek. Z tohoto počtu 3 uchazečky nebyly přijaty, z důvodu naplnění kapacity oboru a nesplnění kritérií. V jednom případě nebyla splněna kritéria přijímacího řízení - nebylo dodáno výstupní hodnocení. Celkem bylo přijato 58 uchazečů. Přehled řádně přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/01 Stravovací a ubytovací sluţby 16 (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) E/01 Potravinářská výroba 14 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 58 Průběh I. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. -36-

38 Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Po I. kole přijímacího řízení bylo rozhodnuto o otevření I. ročníků těchto oborů: E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ C/002 Stravovací a ubytovací sluţby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) Pečovatelské práce Truhlářské práce Malířské a natěračské práce Zednické práce Čalounické práce Praktická škola dvouletá Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých i nepřijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Prvního kola přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 62 ţáků a uchazečů. Z tohoto počtu byly 4 uchazečky nepřijaty. Po obdrţení rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání bylo zasláno do OU a PrŠ Černovice celkem 52 zápisových lístků. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -37-

39 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků z I. kola přijímacího řízení Ke dni bylo přijato 72 přihlášek ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Před vydáním rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání bylo ze strany zákonných zástupců u pěti podaných přihlášek zastaveno přijímací řízení z důvodu podané přihlášky na jiný učební obor. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno dne , 58 ţákům a uchazečům. Přehled přijatých žáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/01 Stravovací a ubytovací sluţby 16 (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) E/01 Potravinářská výroba 14 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 58 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/01 Stravovací a ubytovací sluţby 13 (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) E/01 Potravinářská výroba 13 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 52 Na základě přijatých zápisových lístků je pro školní rok 2010/2011 přijato ke vzdělávání 52 ţáků a uchazečů. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -38-

40 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 2/PŘ/10 Ze dne II. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -39-

41 Přehled přijatých uchazečů ve II. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Potravinářská výroba ŠVP Cukrář, cukrářské práce Obor: E/005 Pečovatelské práce 71/10/2 68/10/2 69/10/2 70/10/ C/002 Praktická škola dvouletá 67/10/2 Ve druhém kole přijímacího řízení bylo zaregistrováno celkem 5 přihlášek ke vzdělávání a všichni uchazeči byli přijati. Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -40-

42 PROTOKOL o konání II. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 2 a 60, odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do II. kola přijímacího řízení bylo ke dni přijato celkem 5 přihlášek ţáků a uchazečů a přijímací řízení bylo stanoveno na Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Přehled přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/01 Potravinářská výroba 1 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Průběh II. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Druhého kola přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 5 ţáků a uchazečů. Všichni přihlášení ţáci a uchazeči byli rozhodnutím ředitele školy přijati ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -41-

43 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků z II. kola přijímacího řízení Ke dni bylo přijato do druhého kola přijímacího řízení 5 přihlášek ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno na základě přihlášek a splnění stanovených kritérií dne , 5 ţákům a uchazečům. Přehled přijatých žáků a uchazečů ve II kole přijímacího řízení podle oborů: Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/01 Potravinářská výroba 1 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/01 Potravinářská výroba 1 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Ve druhém kole přijímacího řízení bylo přijato celkem 5 zápisových lístků. Na základě přijatých zápisových lístků z II. kola přijímacího řízení je pro školní rok 2010/2011 přijato ke vzdělávání 5 ţáků a uchazečů. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -42-

44 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 3/PŘ/10 Ze dne III. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -43-

45 Přehled přijatých uchazečů ve III. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/005 Pečovatelské práce Obor: E/001 Truhlářské práce 72/10/3 74/10/3 Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -44-

46 PROTOKOL o konání III. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 2 a 60, odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do III. kola přijímacího řízení byly ke dni přijaty celkem 3 přihlášky ţáků a uchazečů. Přijímací řízení bylo stanoveno na Ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání byla 1 přihláška zrušena z důvodu změny školy. Do přijímacího řízení byly zařazeny celkem 2 přihlášky. Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Přehled přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/001 Truhlářské práce E/005 Pečovatelské práce 1 Celkem 2 Průběh III. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Třetího kola přijímacího řízení se zúčastnili celkem 2 ţáci a uchazeči. Všichni přihlášení ţáci a uchazeči byli rozhodnutím ředitele školy přijati ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -45-

47 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků z III. kola přijímacího řízení Ke dni byly přijaty do třetího kola přijímacího řízení 3 přihlášky ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání byla 1 přihláška zrušena z důvodu změny školy. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno na základě přihlášek a splnění stanovených kritérií dne , 2 ţákům a uchazečům. Přehled přijatých žáků a uchazečů ve III. kole přijímacího řízení podle oborů: Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce 1 Celkem 2 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce 1 Celkem 2 Ve třetím kole přijímacího řízení byly přijaty celkem 2 zápisové lístky. Na základě přijatých zápisových lístků ze III. kola přijímacího řízení jsou pro školní rok 2010/2011 přijati ke vzdělávání celkem 2 ţáci a uchazeči. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -46-

48 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 4/PŘ/10 Ze dne IV. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -47-

49 Přehled přijatých uchazečů ve IV. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/001 Zednické práce Obor: E/005 Pečovatelské práce 75/10/4 77/10/4 78/10/4 79/10/ C/002 Praktická škola dvouletá 76/10/4 Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -48-

50 PROTOKOL o konání IV. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 2 a 60, odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do IV. kola přijímacího řízení bylo ke dni přijato celkem 5 přihlášek ţáků a uchazečů. Přijímací řízení bylo stanoveno na Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Přehled přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/001 Zednické práce E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Průběh IV. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Čtvrtého kola přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 5 ţáků a uchazečů. Všichni přihlášení ţáci a uchazeči byli rozhodnutím ředitele školy přijati ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -49-

51 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků ze IV. kola přijímacího řízení Ke dni bylo přijato do čtvrtého kola přijímacího řízení 5 přihlášek ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno na základě přihlášek a splnění stanovených kritérií 5 ţákům a uchazečům dne Přehled přijatých žáků a uchazečů ve IV. kole přijímacího řízení podle oborů: Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/001 Zednické práce E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/001 Zednické práce E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Ve čtvrtém kole přijímacího řízení bylo přijato celkem 5 zápisových lístků. Na základě přijatých zápisových lístků ze IV. kola přijímacího řízení je pro školní rok 2010/2011 přijato ke vzdělávání celkem 5 ţáků a uchazečů. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -50-

52 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 5/PŘ/10 Ze dne V. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -51-

53 Přehled přijatých uchazečů ve V. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Obor: E/001 Zednické práce 81/10/5 83/10/5 Obor: E/001 Truhlářské práce 80/10/5 82/10/5 Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -52-

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012/2013 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZŠ a MŠ Chocerady 267 Výchovný poradce: Mgr. Eva Chmelová PŘIHLÁŠKY o Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kunice 15.10.2014 Zpracovala: Ing. Lenka H a n z l o v á Strana 1 (celkem 44) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KUNICE 60 Sídlo:

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2016/2017 Číslo Obor 743 Průmyslový design 100 přijat ke studiu 852 Průmyslový design 88 přijat ke studiu 816 Průmyslový design 72 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 1. Základní ustanovení Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 1.1 Přijímání

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Nové Město nad Metují

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 33 Čj.: 652/2 ze dne.. 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2/2 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy:

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 321/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 321/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 321/09-01 Název školy: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa: Maltézské nám.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 Karla IV. 13 531 69 Pardubice Identifikátor:

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 Nádražní/615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor školy: 600 130 096 Zřizovatel:

Více

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková, ředitelka školy Jiřina Krystýnková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-967/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-967/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIB-967/13-B Název právnické osoby Montessori mateřská škola Klíček, o.p.s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Údolní 53, 602 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007-1 - OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika Dětského domova se školou v Jihlavě 3 2.1 Domov 4 2.2 Základní škola 7 3. Výsledky vzdělávání žáků 8 3.1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 1 / 20 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 54-01-07 Výtisk číslo: QI 54-01-07 Tato směrnice je majetkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2014/2015

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2014/2015 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Obsah Obsah... 2 1. Charakteristika školy... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Identifikační údaje... 4

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Cihelní 6. 792 01 Bruntál, Cihelní 6. Identifikátor školy: 600131807 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Cihelní 6 792 01 Bruntál, Cihelní 6 Identifikátor školy: 600131807 Termín konání inspekce: 11. - 14. květen 2004

Více

Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA. ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008

Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA. ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008 Základní škola edabyle, okr. České Budějovice VÝROČ Í ZPRÁVA ZŠ edabyle, okr. České Budějovice ZA ŠKOL Í ROK 2007/2008 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním,

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 14.08.1985 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1985 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 60 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011

Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 Ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.) ve znění zákona č. 472/2011 60 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole (1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Opatření ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 ze dne 8. ledna 2016

Opatření ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 ze dne 8. ledna 2016 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Opatření ředitelky školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 ze dne 8. ledna 2016 1 Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lenka Doležalová 724 985 324 základní škola mateřská škola školní jídelna

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9.

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9. Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: ŠKOLNÍ ŘÁD (reţimová oblast) č.j. 127/2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Školská

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 10-201 1. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 10-201 1. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 10-201 1 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více