Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,"

Transkript

1 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2009/2010

2 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti.. 3 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků na středních školách a výsledcích závěrečných zkoušek. 5 Přehled učebních plánů 15 Údaje o pracovnících školy.. 25 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 27 Údaje o přijímacím řízení a zařazování ţáků 29 Údaje o mimoškolních aktivitách. 55 Provedené kontroly na OU a PrŠ, Černovice, Mariánské náměstí 72 ve školním roce 2009/ Zpráva o hospodaření

3 Resumé k výroční zprávě Tato zpráva se opírá o znění zákona č.561/2004 Sb., z , 10, odst.3 a vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb., 7, odst.1, písm. a-i. V souladu s tímto zákonem a vyhláškou byla zpráva projednána na schvalovací pedagogické radě dne Na zasedání Školské rady byla zpráva schválena dne Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru mládeţe, tělovýchovy a sportu, byla zaslána dne V Černovicích dne Za: Odborné učiliště a Praktickou školu, Černovice, Mariánské náměstí 72 ředitel Ing.Karel Matějů - 2 -

4 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti Zpracováno podle zákona č.561/2004 Sb. školní rok 2009/2010 Odborné učiliště a Praktická škola jsou zařízení, která slouţí k výchově, odborné přípravě a výuce ţáků, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2009/2010 se vyučovalo na Odborném učilišti v těchto učebních oborech: E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce E/001 Kuchařské práce E/001 Truhlářské práce E/001 Šití oděvů E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce E/001 Cukrářské práce Jedná se o tříleté učební obory denního studia zařazené do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR č.j / pro školní rok 2009/2010 ze dne , s účinností od Dále výuka probíhala v C/002 Praktické škole dvouleté. Většina ţáků byla ubytována na internátě, kde probíhá také výchova mimo vyučování. Náplň mimoškolní činnosti je rovněţ součástí této zprávy. Součástí odborného učiliště a Praktické školy je vlastní školní kuchyně s jídelnou, která plně a za spolupráce učebního oboru kuchařské práce zabezpečuje celodenní stravování všech ţáků spolu s pedagogickými a správními zaměstnanci školy. Výuka předmětu odborný výcvik probíhala ve vlastních prostorách při vyuţití vlastního strojního zařízení. Školská rada Tříleté volební období členů první školské rady bylo ukončeno Do nové školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců Mgr.Eva Podubská a pan Stanislav Kučera. Za zřizovatele byly zvoleny Mgr.,Bc.Marcela Kokšteinová, ředitelka ZŠ Černovice a paní Marie Kuranová, tajemnice MěÚ Černovice. Z řad pedagogických pracovníků Mgr.Irena Paďourková, učitelka OP a paní Stanislava Filipová, vychovatelka. Obsah jednání : Jediným bodem jednání byla volba nového předsedy a místopředsedy školské rady. Volba proběhla ze stávajících členů nové školské rady: Mgr., Bc.Marcela Kokšteinová, ředitelka ZŠ Mgr.Eva Podubská, ředitelka DD Marie Kuranová, tajemnice MěÚ Stanislav Kučera, OSVČ - 3 -

5 Mgr.Irena Paďourková, učitelka OP Stanislava Filipová, vychovatelka. Předsedkyní školské rady se na základě voleb stala Mgr.Irena Paďourková a místopředsedkyní Mgr., Bc. Marcela Kokšteinová. Závěrem nová předsedkyně ukončila jednání nové školské rady. Členové školské rady při OU a PrŠ Černovice se ve školním roce 2009/2010 sešli na svém jednání v termínech a Obsah jednání : - zahájení - informace o stavu ţáků a zaměstnanců ke dni seznámení s opravami v rámci školy, ubytovacího zařízení a školní kuchyně - schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2008/ oznámení výsledků závěrečných zkoušek - schválen dodatek ke školnímu řádu - směrnice týkající se šikanování - informace o připravovaných ŠVP, zápisových lístcích, dnu otevřených dveří a sociálně patologických jevech ve škole - závěr. Obsah jednání : - zahájení - seznámení se Sankčním řádem OU a PrŠ Černovice - schválení Sankčního řádu - seznámení s reţimem a schválení reţimu odemykání a uzamykání zadního vchodu - informace o plánovaném nákupu centrální tiskárny a moţnosti kopírování a tisknutí materiálů - informace o zavádění spisové sluţby a datových schránek - závěr. Zřizovatel školy Kraj Vysočina, zřizovací listina č.j.: 058/06/01/ZK, ze dne Ředitel školy S platností od jmenován do funkce Ing.Karel Matějů Adresy pro dálkový přístup

6 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o výsledcích závěrečných zkoušek - 5 -

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2009/2010 K nastoupilo podle výkazu o stavu ţáků na Odborné učiliště a Praktickou školu, Černovice, Mariánské náměstí 72 do všech tříd celkem 149 ţáků Celkový počet tříd byl 13, z toho na OU 12 a v PrŠ 1 (sloučená třída I.+II.PrŠ). Ubytováno bylo celkem 82 ţáků. Vyučování probíhalo ve všech třídách podle schváleného rozvrhu pro teoretické i praktické vyučování. Výuka probíhala podle schválených výchovně vzdělávacích plánů. Při jejich tvorbě bylo vycházeno z platných učebních osnov. 1.ročník E/001 Kuchařské práce 1.pololetí: třídy 2,52, nejlepší 2,00, nejhorší 3,44 PSV 0 odloţená klasifikace 4 2.pololetí: třídy 2,50, nejlepší 2,00, nejhorší 3,50 PSV 0 1.ročník C/002 Praktická škola dvouletá 1.pololetí: třídy 1,45, nejlepší 1,10, nejhorší 1,80 PSV 3 2.pololetí: třídy 1,45, nejlepší 1,30, nejhorší 1,90 PSV 3 1.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,54, nejlepší 1,88, nejhorší 3,00 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,66, nejlepší 1,88, nejhorší 3,33 PSV 0 1.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 1,80, nejlepší 1,30, nejhorší 2,30 PSV 1 2.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,40, nejhorší 2,70 PSV 2 1.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,43, nejlepší 1,87, nejhorší 3,0 PSV 0 Nehodnocen 1 2.pololetí: třídy 2,15, nejlepší 1,65, nejhorší 2,66 PSV 0 1.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,08, nejlepší 1,55, nejhorší 3,22 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,23, nejlepší 1,90, nejhorší 3,00 PSV 0 odl.klasifikace 1-6 -

8 1.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: třídy 2,50, nejlepší 2,10, nejhorší 3,50 PSV 0 odl.klasifikace 3 2.pololetí: třídy 2,90, nejlepší 2,10, nejhorší 3,50 PSV 0 1.ročník E/003 Cukrářské práce 1.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,20, nejhorší 3,10 PSV 3 odl.klasifikace 3 2.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,00, nejhorší 3,30 PSV 3 2.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 2,20, nejlepší 1,20, nejhorší 3,30 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,20, nejlepší 1,30, nejhorší 3,30 PSV 1 odl. klasifikace 1 2.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,47, nejlepší 1,75, nejhorší 3,12 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,63, nejlepší 2,13, nejhorší 2,63 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.ročník E/001 Kuchařské práce 1.pololetí: třídy 2,24, nejlepší 1,40, nejhorší 3,40 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,28, nejlepší 1,50, nejhorší 3,50 PSV 1 2.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,66, nejlepší 2,33, nejhorší 2,88 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,61, nejlepší 2,00, nejhorší 3,22 PSV 0 odl.klaifikace 1 2.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: 1 ţák, 1,20 PSV 1 2.pololetí: 1 ţák, 1,00 PSV 1-7 -

9 2.ročník C/002 Praktická škola dvouletá 1.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,00, nejhorší 1,90 PSV 1 2.pololetí: třídy 1,90, nejlepší 1,00, nejhorší 1,90 PSV 1 2.ročník E/003 Cukrářské práce 1.pololetí: třídy 2,32, nejlepší 1,60, nejhorší 3,50 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,64, nejlepší 1,50, nejhorší 3,90 PSV 1 odl.klasifikace1 2.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: třídy 2,59, nejlepší 2,00, nejhorší 4,00 PSV 0 odl.klasifikace 2 2.pololetí: třídy 2,53, nejlepší 2,00, nejhorší 3,75 PSV 0 3.ročník E/001 Šití oděvů 1.pololetí: jedna ţákyně 2,50 PSV 0 2.pololetí: jedna ţákyně 2,50 PSV 0 3.ročník E/001 Kuchařské práce 1.pololetí: třídy 2,47, nejlepší 1,78, nejhorší 3,56 PSV 0 odl.klasifikace 2 2.pololetí: třídy 1,77, nejlepší 1,78, nejhorší 3,89 PSV 0 3.ročník E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce 1.pololetí: třídy 2,80, nejlepší 2,70, nejhorší 3,00 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,80, nejlepší 2,70, nejhorší 3,00 PSV 0 3.ročník E/001 Truhlářské práce 1.pololetí: třídy 2,44, nejlepší 1,22, nejhorší 3,44 PSV 1 2.pololetí: třídy 2,35, nejlepší 1,22, nejhorší 3,22 PSV 1 odl.klasifikace 1-8 -

10 3.ročník E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce 1.pololetí: třídy 2,27, nejlepší 1,66, nejhorší 2,44 PSV 0 2.pololetí: třídy 2,32, nejlepší 1,88, nejhorší 2,88 PSV 0 odl.klasifiakce 1 3.ročník E/001 Zednické práce 1.pololetí: 1 ţák, 2,75, klasifikace v odloţeném termínu PSV 0 2.pololetí: 1 ţák, 1,62 PSV 0 3.ročník E/001 Čalounické práce 1.pololetí: třídy 2,93, nejlepší 2,10, nejhorší 3,40 PSV 0 odl.klasifikace 1 2.pololetí: třídy 2,91, nejlepší 2,10, nejhorší 3,60 PSV 0-9-

11 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 Závěrečné zkoušky 2010 rozhodnutí č. ze dne V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., 2 a 3 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám: 1. Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 31. května 2010 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám 2. Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 1.června 2010 od 8,00 hodin písemná zkouška (III. KP, III. TP, III. MNP, III. PP, III. ZP, III. ČP, III. ŠO). 2., 3., 4. a 7. června domácí příprava k vykonání závěrečných zkoušek Zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 8,00 hodin v uvedených dnech: června 2010 praktická zkouška E/001 Kuchařské práce června 2010 praktická zkouška E/001 Truhlářské práce června 2010 praktická zkouška E/005 Pečovatelské práce června 2010 praktická zkouška E/005 Malířské a natěračské práce června 2010 praktická zkouška E/001 Zednické práce června 2010 praktická zkouška E/001 Čalounické práce června 2010 praktická zkouška E/001 Šití oděvů 8. června 2010 praktická zkouška z odbor. předmětů C/002 PrŠ dvouletá 15. června 2010 bude probíhat ústní zkouška oborů: 7.00 hodin E/001 Truhlářské práce 8.00 hodin E/005 Pečovatelské práce E/001 Čalounické práce 9.30 hodin E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Šití oděvů C/002 Praktická škola dvouletá hodin E/001 Kuchařské práce E/001 Zednické práce -10-

12 3. Organizační ukončení ZZ 11. a 14. června 2010 úprava a předání pracovišť a dílen 15. června 2009 od hodin slavnostní předání výučních listů a závěrečných vysvědčení Obřadní síň MěÚ Černovice. 4. Jmenování zkušebních komisí Učební obor E/001 Kuchařské práce Předseda ZK: Mgr.Jiřina Nesládková učitelka odb.předmětů VÚ,DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Hana Tesařová učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů Členové ZK: Ing. Ivana Dvořáková tř.učitelka, učitelka všeobec. vzděl. předmětů Mgr. Miroslav Podhorský učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Vladimír Čekal učitel odborného výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Irena Holubová Učební obor E/001 Truhlářské práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Místopředseda ZK: Zdeněk Šimák zástup. ředitele pro prakt. vyučování, učitel odbor. předmětů Členové ZK: Mgr. Miroslav Podhorský tříd. učitel, učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Ing. Karel Matějů - ředitel OU a PrŠ Černovice, učitel odbor. předmětů Ladislav Zíka učitel odbor. výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: František Kotek Učební obor E/005 Pečovatelské práce Předseda ZK: Mgr.Petr Hajný ředitel a učitel odbor.předmětů VÚ,DDŠ,SŠ,ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Bc.Marie Baštová zástupce ředitele a učitelka odbor. předmětů Členové ZK: Eva Voštová tříd.učitelka, učitelka odbor. výcviku Mgr.Irena Paďourková učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů Jana Bílá učitelka odbor. výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jiří Hormandl Učební obor E/005 Malířské a natěračské práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Místopředseda ZK: Bc. Petr Šibra vedoucí vychovatel Členové ZK: Mgr. Miroslav Podhorský tříd. učitel, učitel všeobec. vzděl. a odbor. předmětů Zdeněk Šimák - zástup. ředitele pro prakt. vyučování, učitel odbor. předmětů Rudolf Míchal učitel odbor. výcviku - podle vyhl.č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslav Zíka -11-

13 Učební obor E/001 Zednické práce Předseda ZK: Ing.Pavel Šídlo učitel odb.předmětů OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Místopředseda: Zdeněk Šimák zástup. ředitele pro prakt. vyučování, učitel odbor. předmětů Členové ZK: Bc. Petr Šibra tříd. učitel, vedoucí vychovatel Pavel Krejča - učitel odborných předmětů Alois Čekal učitel odbor. výcviku - podle vyhl. č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Jaroslav Zíka Učební obor E/001 Čalounické práce Předseda ZK: Jaroslava Fauová koordinátorka SŠ, učitelka odbor. předmětů Místopředseda ZK: Mgr. Josef Bílek učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Členové ZK: Růţena Radostová tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů Bc. Jiří Vít učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Ladislav Plášil učitel odborného výcviku a odbor. předmětů - podle vyhl. Č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Marie Tulachová Učební obor E/001 Šití oděvů Předseda ZK: Jaroslava Fauová koordinátorka SŠ, učitelka odbor. předmětů Místopředseda ZK: Mgr. Josef Bílek učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Členové ZK: Růţena Radostová tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů Bc. Jiří Vít učitel odborného výcviku a odbor. předmětů Ladislav Plášil učitel odborného výcviku a odbor. předmětů - podle vyhl. č.47/2005 Sb., 3, odst.2, písm.b) odborník z praxe: Marie Tulachová Praktická škola dvouletá C/002 Předseda ZK: Mgr.Petr Hajný ředitel a učitel odbor.předmětů VÚ,DDŠ,SŠ,ZŠ a ŠJ Počátky Místopředseda ZK: Bc. Marie Baštová zástupce ředitele, učitelka odbor. předmětů Členové ZK: Alena Humešová třídní učitelka, uč.odbor. předmětů Mgr.Irena Paďourková učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů Přísedící: Jana Bílá učitelka odbor. výcviku. a odbor. předmětů Ing.Karel Matějů ředitel školy -12-

14 Výsledky závěrečných zkoušek E/001 Kuchařské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo C/002 Praktická škola dvouletá - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Zednické práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Truhlářské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo náhradní termín E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo náhradní termín

15 33-59-E/001 Čalounické práce - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo E/001 Šití oděvů - celkem přihlášených ţáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo

16 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR

17 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce E/003 Cukrářské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 30. srpna 2001, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Suroviny Odborné kreslení Zařízení závodů Hospodářské výpočty Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -16-

18 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Kuchař, kuchařské práce E/001 Kuchařské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 30. srpna 2001, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Potraviny a výţiva Zařízení závodů Stolničení Hospodářské výpočty Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -17-

19 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce E/001 Zednické práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 17. května 2002, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Odborné kreslení Materiály Strojní zařízení Přestavby budov Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -18-

20 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Malíř natěrač, malířské a natěračské práce E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 4. listopadu 1995, č.j /95-24 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Odborné předměty Odborné kreslení Materiály Stavební konstrukce Technologie Odborný výcvik Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty

21 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Truhlář, truhlářské práce E/001 Truhlářské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 7. srpna 1995, č.j /95-24 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Odborné předměty Odborné kreslení Materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty

22 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic E/001 Šití oděvů Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 8. dubna 2002, č.j / s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Materiály Stroje a zařízení Odborné kreslení Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -21-

23 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Čalouník, čalounické práce E/001 Čalounické práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 18. července 2005, č.j / s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Tělesná výchova Odborné kreslení Materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik b) výběrové předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -22-

24 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: E Pečovatelské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 14. června 2004, č.j / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní předměty Český jazyk a literatura Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Epidemiologie a hygiena Společenská výchova Základy pečovatelství Psychologie Technologie Odborný výcvik b) výběrové a volitelné předměty Celkem hodin týdně B. Nepovinné vyučovací předměty -23-

25 UČEBNÍ PLÁN TYP A Kmenový obor: Učební obor: C Jednoletá a dvouletá praktická škola C/002 Praktická škola dvouletá Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 14. května 1993, č.j /93-24 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem. Denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem 1. Povinné vyučovací předměty A. Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Občanská výchova Matematika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova B) Odborně praktické Rodinná výchova Ruční práce Příprava pokrmů Volitelné předměty Celkem hodin týdně Nepovinné předměty

26 Údaje o pracovnících školy (jejich kvalifikace, praxe a způsobilost)

27 Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů - 10 Odpovídající vzdělání - 4 (všichni SpPg) VŠ pedagogická - 1 VŠ - SpPg vychovatelství - 1 VŠ Bc. - SpPg vychovatelství - 1 SV s mat.zk. + DPS + SpPg - 2 SV s mat.zk. + DPS + studující SpPg - 1 Učitelé odborného výcviku - 19 VŠ Bc. SpPg vychovatelství - 1 Odp.vzdělání (SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + SpPg) - 6 SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + studující SpPg - 1 SV s výuč.listem + DPS - 2 SV s výuč.listem + osvědčení DPS 1 SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + studující PS - 2 SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS 2 SV s výuč.listem + studující SV s mat.zk. - 3 SV s výuč.listem - 1 (věková hranice 45 let) Vychovatelé asistent pedagoga bezpečnostní pracovník - 3 VŠ Bc. SpPg vychovatelství 1 Odpovídající vzdělání - 2 (SV s mat.zk. v oboru + SpPg) SV s mat.zk. v jiném oboru + DPS + SpPg - 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + DPS + studující SpPg - 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + PS - 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + studující PS 1 SV s mat.zk. v jiném oboru + studující VOŠ - 1 SV s výuč.listem + Akreditovaný kurz MŠMT ČR na funkci pom.vych. - 2 SV s výuč.listem 1 (věková hranice 45 let) Provozní pracovníci - 12 THP - 3 Kuchařky - 3 Údrţbáři - 2 Uklízečky

28 Další vzdělávání pedagogických pracovníků - 27-

29 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 Na OU a PrŠ Černovice jsou organizovány níţe uvedené formy dalšího vzdělávání učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů: 1. Vzdělávání o aktuálních otázkách ve školství podrobné informace témata, určení pedagog. pracovníků atd. jsou součástí PVVP OU a PrŠ Černovice, Mariánské náměstí 72, pro školní rok 2009/2010. Z kaţdého semináře je pořízen zápis včetně prezenční listiny. Cyklus seminářů se zakončuje besedou. 2. Účast na vzdělávacích akcích, které pořádají akreditovaná zařízení např. Pedag. centra České Budějovice, Jihlava, PPP atd. Témata a časový rozpis je součástí PVVP pro daný školní rok. 3. Uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe začínající pedag. pracovníci se tímto adaptují na konkrétní podmínky povolání a učí se uplatňovat vědomosti získané v období přípravy na povolání a rozvíjet své praktické dovednosti. Uvádění se uskutečňuje v prvním roce po nástupu pedagogického pracovníka do pracovního poměru. Ukončuje se závěrečným hodnocením. Pokud se nedosáhne po roce uvádění stanoveného cíle, prodlouţí ředitel školy dobu uvádění, nejdéle o další rok. 4. Průběžné vzdělávání je zaměřeno na teoretické a praktické otázky sjednocování výchovně vzdělávacího působení všech pedagogických pracovníků a dále na nové právní normy v oblasti školství a nové poznatky z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Škola za tímto účelem zajišťuje pravidelné odebíraní časopisů Psychologie, Učitelské noviny a Moderní vyučování. 5. Mezi další formy vzdělávání učitelů patří zejména postgraduální, specializační a funkční studium. Tato studia jsou realizována na základě kvalifikačních poţadavků a příslušných právních předpisů. -28-

30 Údaje o přijímacím řízení a o zařazování žáků - 29-

31 Informace o přijímání žáků pro školní rok 2010/2011 Uchazeči budou přijímáni ve školním roce 2010/2011 do následujících oborů: kód a název počet přijímaných ţáků délka studia E Čalouník, čalounické práce 8 3/výuční list E/001 Čalounické práce E Švadlena, šití oděvů,prádla a rukavic 8 3/výuční list E/001 Šití oděvů E Zedník,kamnář,zednické práce,stavební práce E/001 Zednické práce 3/výuční list E Truhlář, truhlářské práce 14 3/výuční list E/001 Truhlářské práce E Kuchař, kuchařské práce 14 3/ výuční list E/001 Kuchařské práce E Pečovatelské práce 14 3/ výuční list E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E Malíř-natěrač,malířské a natěračské práce 8 3/výuční list E/005 Malířské,lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce 14 3/ výuční list E/003 Cukrářské práce C Jednoletá a dvouletá praktická škola 8 2/závěrečné C/002 Praktická škola dvouletá vysvědčení -30-

32 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 1/PŘ/10 Ze dne I. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -31-

33 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČERNOVICE MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 72, ČERNOVICE, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 72 Zn.: Vyřizuje: Dne: VĚC: průběh přijímacího řízení Váţená paní, váţený pane, v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, o přijímání ţáků ke studiu na středních školách a na základě přihlášky Vašeho syna/dcery ke studiu Vám oznamujeme, ţe se přijímací zkouška nekoná. Vašemu synovi / dceři, nar.., bytem.., bylo přiděleno registrační číslo. Ţáci budou přijímáni do naplnění kapacity jednotlivých učebních oborů, která je 14 ţáků v jednotlivých třídách. V případě, ţe dojde k překročení kapacity jednotlivých oborů, bude postupováno podle kritérií přijímacího řízení dle 60, odst. 4, školského zákona následovně: - dosaţené vzdělání ( třída, ve které uchazeč ukončil docházku ), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5, školského zákona - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor - řádně vyplněná přihláška, včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdržíte po termínu, který je stanoven Zákonem č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ), 60, odst. 17 a dále Vyhláškou č. 671/2004 Sb., o přijímání ţáků ke studiu na středních školách, 3, odst. 1, tj. nejdříve Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice Telefon: IČO:

34 Ing. Karel Matějů ředitel Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí Černovice, Mariánské náměstí 72 Č.j.: V Černovicích dne ROZHODNUTÍ Účastník řízení: Jméno a příjmení., nar.,, bytem..., zastoupený/á zákonným zástupcem jméno a příjmení, bytem.. Výrok Ředitel školy jako příslušný správní orgán podle 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), rozhodl v souladu s 59 až 64 a 165 odst. 2 písm. f) školského zákona v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), t a k t o : Jméno a příjmení uchazeče., nar., bytem, se přijímá ke vzdělávání ve střední škole: Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí Černovice, Mariánské náměstí 72, do 1. ročníku oboru vzdělání /kód a název oboru od Poučení Proti tomuto rozhodnutí je možné se dle 60 odst. 19 školského zákona odvolat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele (ředitelky) školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina. V souladu s ustanovením 60 odst. 20 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve výroku uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno toto rozhodnutí. Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Ing. Karel Matějů ředitel Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí

35 Přehled přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Stravovací a ubytovací služby Obor: E/01 Potravinářská výroba 3/10/1 4/10/1 11/10/1 9/10/1 15/10/1 10/10/1 29/10/1 14/10/1 33/10/1 19/10/1 37/10/1 26/10/1 40/10/1 27/10/1 44/10/1 30/10/1 45/10/1 35/10/1 48/10/1 42/10/1 49/10/1 47/10/1 56/10/1 51/10/1 57/10/1 61/10/1 58/10/1 63/10/1 59/10/1 65/10/1 Obor: E/005 Malířské a natěračské práce Obor: E/005 Pečovatelské práce 24/10/1 21/10/1 54/10/1 41/10/1 62/10/1 64/10/1 66/10/1 Obor E/001 Zednické práce Obor: E/001 Truhlářské práce 2/10/1 25/10/1 5/10/1 32/10/1 7/10/1 34/10/1 8/10/1 38/10/1 12/10/1 39/10/1 13/10/1 46/10/1 17/10/1 50/10/1 31/10/1 52/10/1 55/10/1 53/10/1 Obor: E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 16/10/1 60/10/1 36/10/1 Vypracovala : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -34-

36 Přehled nepřijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Stravovací a ubytovací služby - 0 Obor: E/01 Potravinářská výroba - 4 1/10/1 18/10/1 20/10/1 23/10/1 Obor: E/005 Pečovatelské práce - 0 Obor: E/001 Zednické práce 0 Obor: E/005 Malířské a natěračské práce - 0 Obor: E/001 Truhlářské práce - 0 Obor E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá - 0 Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -35-

37 PROTOKOL o konání I. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 1 a 2 a 60, odst. 1 aţ 15 a 60 a), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 3, odst. 3, o přijímání ţáků a uchazečů ke studiu na středních školách. Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu bylo celkem 66. Ještě před vydáním rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání, bylo ze strany zákonných zástupců a zletilých uchazečů u čtyř podaných přihlášek zrušeno přijímací řízení. Ke dni vydání rozhodnutí bylo celkem registrováno pro školní rok 2010/ přihlášek. Z tohoto počtu 3 uchazečky nebyly přijaty, z důvodu naplnění kapacity oboru a nesplnění kritérií. V jednom případě nebyla splněna kritéria přijímacího řízení - nebylo dodáno výstupní hodnocení. Celkem bylo přijato 58 uchazečů. Přehled řádně přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/01 Stravovací a ubytovací sluţby 16 (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) E/01 Potravinářská výroba 14 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 58 Průběh I. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. -36-

38 Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Po I. kole přijímacího řízení bylo rozhodnuto o otevření I. ročníků těchto oborů: E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ C/002 Stravovací a ubytovací sluţby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) Pečovatelské práce Truhlářské práce Malířské a natěračské práce Zednické práce Čalounické práce Praktická škola dvouletá Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých i nepřijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Prvního kola přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 62 ţáků a uchazečů. Z tohoto počtu byly 4 uchazečky nepřijaty. Po obdrţení rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání bylo zasláno do OU a PrŠ Černovice celkem 52 zápisových lístků. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -37-

39 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků z I. kola přijímacího řízení Ke dni bylo přijato 72 přihlášek ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Před vydáním rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání bylo ze strany zákonných zástupců u pěti podaných přihlášek zastaveno přijímací řízení z důvodu podané přihlášky na jiný učební obor. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno dne , 58 ţákům a uchazečům. Přehled přijatých žáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/01 Stravovací a ubytovací sluţby 16 (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) E/01 Potravinářská výroba 14 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 58 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/01 Stravovací a ubytovací sluţby 13 (ŠVP Kuchař, kuchařské práce) E/01 Potravinářská výroba 13 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce E/005 Malířské a natěračské práce E/001 Zednické práce E/001 Čalounické práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 52 Na základě přijatých zápisových lístků je pro školní rok 2010/2011 přijato ke vzdělávání 52 ţáků a uchazečů. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -38-

40 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 2/PŘ/10 Ze dne II. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -39-

41 Přehled přijatých uchazečů ve II. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Potravinářská výroba ŠVP Cukrář, cukrářské práce Obor: E/005 Pečovatelské práce 71/10/2 68/10/2 69/10/2 70/10/ C/002 Praktická škola dvouletá 67/10/2 Ve druhém kole přijímacího řízení bylo zaregistrováno celkem 5 přihlášek ke vzdělávání a všichni uchazeči byli přijati. Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -40-

42 PROTOKOL o konání II. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 2 a 60, odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do II. kola přijímacího řízení bylo ke dni přijato celkem 5 přihlášek ţáků a uchazečů a přijímací řízení bylo stanoveno na Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Přehled přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/01 Potravinářská výroba 1 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Průběh II. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Druhého kola přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 5 ţáků a uchazečů. Všichni přihlášení ţáci a uchazeči byli rozhodnutím ředitele školy přijati ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -41-

43 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků z II. kola přijímacího řízení Ke dni bylo přijato do druhého kola přijímacího řízení 5 přihlášek ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno na základě přihlášek a splnění stanovených kritérií dne , 5 ţákům a uchazečům. Přehled přijatých žáků a uchazečů ve II kole přijímacího řízení podle oborů: Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/01 Potravinářská výroba 1 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/01 Potravinářská výroba 1 (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba) E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Ve druhém kole přijímacího řízení bylo přijato celkem 5 zápisových lístků. Na základě přijatých zápisových lístků z II. kola přijímacího řízení je pro školní rok 2010/2011 přijato ke vzdělávání 5 ţáků a uchazečů. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -42-

44 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 3/PŘ/10 Ze dne III. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -43-

45 Přehled přijatých uchazečů ve III. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/005 Pečovatelské práce Obor: E/001 Truhlářské práce 72/10/3 74/10/3 Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -44-

46 PROTOKOL o konání III. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 2 a 60, odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do III. kola přijímacího řízení byly ke dni přijaty celkem 3 přihlášky ţáků a uchazečů. Přijímací řízení bylo stanoveno na Ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání byla 1 přihláška zrušena z důvodu změny školy. Do přijímacího řízení byly zařazeny celkem 2 přihlášky. Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Přehled přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/001 Truhlářské práce E/005 Pečovatelské práce 1 Celkem 2 Průběh III. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Třetího kola přijímacího řízení se zúčastnili celkem 2 ţáci a uchazeči. Všichni přihlášení ţáci a uchazeči byli rozhodnutím ředitele školy přijati ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -45-

47 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků z III. kola přijímacího řízení Ke dni byly přijaty do třetího kola přijímacího řízení 3 přihlášky ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání byla 1 přihláška zrušena z důvodu změny školy. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno na základě přihlášek a splnění stanovených kritérií dne , 2 ţákům a uchazečům. Přehled přijatých žáků a uchazečů ve III. kole přijímacího řízení podle oborů: Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce 1 Celkem 2 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/005 Pečovatelské práce E/001 Truhlářské práce 1 Celkem 2 Ve třetím kole přijímacího řízení byly přijaty celkem 2 zápisové lístky. Na základě přijatých zápisových lístků ze III. kola přijímacího řízení jsou pro školní rok 2010/2011 přijati ke vzdělávání celkem 2 ţáci a uchazeči. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -46-

48 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 4/PŘ/10 Ze dne IV. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -47-

49 Přehled přijatých uchazečů ve IV. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/001 Zednické práce Obor: E/005 Pečovatelské práce 75/10/4 77/10/4 78/10/4 79/10/ C/002 Praktická škola dvouletá 76/10/4 Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -48-

50 PROTOKOL o konání IV. kola přijímacího řízení Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení 59, odst. 2 a 60, odst. 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do IV. kola přijímacího řízení bylo ke dni přijato celkem 5 přihlášek ţáků a uchazečů. Přijímací řízení bylo stanoveno na Všechny přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. Přehled přihlášených ţáků a uchazečů podle oborů Kód Učební obor Počet přihlášek E/001 Zednické práce E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Průběh IV. kola přijímacího řízení Ţákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., 4, odst. 3, písemně oznámeno, ţe se přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených kriterií. Výsledky přijímacího řízení byly oznámeny písemně rozhodnutím ředitele školy a přehled přijatých ţáků a uchazečů byl vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umoţňujícím dálkový přístup ve stanoveném termínu. Závěr: Čtvrtého kola přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 5 ţáků a uchazečů. Všichni přihlášení ţáci a uchazeči byli rozhodnutím ředitele školy přijati ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -49-

51 PROTOKOL o přijetí zápisových lístků ze IV. kola přijímacího řízení Ke dni bylo přijato do čtvrtého kola přijímacího řízení 5 přihlášek ţáků a uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníků učebních oborů v Odborném učilišti a Praktické škole, Černovice, Mariánské náměstí 72. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání pro školním rok 2010/2011 bylo zasláno na základě přihlášek a splnění stanovených kritérií 5 ţákům a uchazečům dne Přehled přijatých žáků a uchazečů ve IV. kole přijímacího řízení podle oborů: Kód Učební obor Počet přijatých ţáků E/001 Zednické práce E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Přehled přijatých zápisových lístků Kód Učební obor Počet zápisových lístků E/001 Zednické práce E/005 Pečovatelské práce C/002 Praktická škola dvouletá 1 Celkem 5 Ve čtvrtém kole přijímacího řízení bylo přijato celkem 5 zápisových lístků. Na základě přijatých zápisových lístků ze IV. kola přijímacího řízení je pro školní rok 2010/2011 přijato ke vzdělávání celkem 5 ţáků a uchazečů. Vypracovala: Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing. Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -50-

52 Rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72 Rozhodnutí číslo: 5/PŘ/10 Ze dne V. kolo přijímacího řízení se uskuteční dne Přijímací zkoušky se nekonají. Termín zaslání přihlášek je do Kriteria přijímacího řízení jsou tato: - dosaţené vzdělání (třída ve které uchazeč ukončil docházku), nebo je ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami, - výstupní hodnocení školy dle 51, odst. 5 školského zákona, - přednost mají uchazeči, kteří chtějí studovat v rámci středního školství svůj první obor, - řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Karel Matějů ředitel školy -51-

53 Přehled přijatých uchazečů ve V. kole přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Obor: E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Kuchařské práce Obor: E/001 Zednické práce 81/10/5 83/10/5 Obor: E/001 Truhlářské práce 80/10/5 82/10/5 Vypracoval : Bc. Marie Baštová V Černovicích Schválil: Ing Karel Matějů ředitel OU a PrŠ Černovice -52-

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012/2013 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Seznam přijatých uchazečů podle identifikačního čísla v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru nástavbového studia Podnikání (64-41-L/51) denní formy studia pro školní rok 2015/2016. Střední

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení Vyhlášení výsledků přijímacího řízení Pro 1. ročník ve školním roce 2015/2016 máme zřizovatelem povoleno otevřít 4 třídy v denní formě vzdělávání. Kritéria pro přijímací řízení stanovila ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Výsledky přijímacích zkoušek na SUPŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2015/2016 Číslo 741 Grafický design 135 přijat ke studiu 844 Grafický design 119 přijat ke studiu 768 Grafický design 114 přijat ke

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2009200 Základní škola Humpolec Husova 39 Název a adresa školy: Základní škola Humpolec, Husova 39 Husova 39 3960 Humpolec IČO : 70844585 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠD A CVČ Č.j.: 40 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Předpokládaná cena bez DPH: Nákup školního nábytku 285.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podávání nabídek: 23. 5. 2014 6. 6. 2014 Identifikační

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ve školním roce 2012-2013

ve školním roce 2012-2013 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012-2013 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2013 Strana 1 (celkem

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Výsledky z přijímacího řízení konané dne 20. a 21.4.2015 obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum

Výsledky z přijímacího řízení konané dne 20. a 21.4.2015 obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů, kteří se dne 20. - 21. 4. 2015 zúčastnili přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Studijní Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení jsou přijati P.č. PŘÍJMENÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více