Klíčová slova: Africká unie, Organizace africké jednoty, regionalismus, REC s, spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová slova: Africká unie, Organizace africké jednoty, regionalismus, REC s, spolupráce"

Transkript

1 ÚLOHA AFRICKÉ UNIE Pavlína Fulnečková, Stanislav Rojík Klíčová slova: Africká unie, Organizace africké jednoty, regionalismus, REC s, spolupráce Key words: African Union, Organisation of African Unity, regionalism, REC s, cooperation Abstrakt Článek se zabývá pohledem na působnost Africké unie (AU) a její předchůdkyně Organizace africké jednoty (OAJ) na africkém kontinentu. Mapuje strukturu AU, spolupráci s regionálními integračními uskupeními (Regional Economic Communities RECs) a úlohu AU a OAJ v řešení konfliktů v Africe. Abstract This article is focused on activity of the African Union (AU) and its predecessor the Organization of African Unity (OAU) on the african continent. It points on the structure of AU, cooperation with regional integration communities (RECs) and the role of the AU and OAU in conflict resolution in Africa. Úvod AU je jedinou organizací v Africe, která zastřešuje všechny státy kontinentu kromě Maroka. Vznikla transformací z neúspěšné OAJ, jež byla kritizována za laxní přístup k řešení konfliktů, svéráznému pojetí státní suverenity bez ohledu na ochranu občanů jednotlivých států a s vrcholným orgánem (Shromáždění hlav států a vlád Shromáždění) s nedemokratickými lídry v čele (Idi Amin, 1 Mobutu Sese Seko, 2 Francisco Macías Nguema, 3 Jean-Bédel Bokassa 4 nebo Ali Soilih 5 ). AU si však při svém vzniku předsevzala vystoupení ze stínu své neúspěšné předchůdkyně, a tak ve své ustavující listině vtiskla velmi silné sankční pravomoci ve smyslu možnosti intervence.[6] Tato intervenční možnost činí z Ustavující listiny AU první mezinárodní smlouvu, která připisuje mezinárodní organizaci právo intervence. Předkládaný článek pojednává o vzniku AU a jejím přetransformování z OAJ, proměnách členské základny OAJ a AU, orgánech AU, roli AU při řešení konfliktů, sankční pravomoci AU či kvalitativních proměnách AU vůči OAJ. 1 V letech působil ve funkci prezidenta Ugandy. Pro své praktiky byl přezdíván řezníkem Kampaly. 2 Vládce Konga, kterého bylo možno rozeznat dle leopardí čepice (proto byl všeobecně přezdíván leopard ). K moci se dostal po odstranění Patrice Lumumby v 60. letech. V 70. letech započal velkou vlnu znárodňování podniků a půdy. Proslul megalomanskými projekty a tisknutím peněz dle vlastní potřeby. 3 První prezident nezávislé Rovníkové Guiney, který proslul rušením všech zákonů (včetně ústavy), masovým vyvražďováním a vydrancováním národní ekonomiky. Říkalo se mu Pol Pot Afriky. 4 V roce 1965 se dostal ve Středoafrické republice k moci pučem. V roce 1976 nechal rozpustit vládu a v roce 1977 byl korunován císařem Bokassou I. 5 Komorský vládce vládnoucí v letech , který vyostřoval vztahy Komorského souostroví s Francií a hodlal zavést revoluci po čínském vzoru spolu s vyznáním jediné víry islámu. 78

2 1. Vznik a zánik OAJ Pro zformování OAJ byla událostí zásadního významu dekolonizace, konkrétně Rok Afriky (1960). 6 Šárka Waisová k tomu poznamenává, že dekolonizace, která ve velkém rozsahu nastala po roce 1960, znamenala i vytvoření jistých předpokladů pro vznik afrických regionálních organizací [8] a to hned z několika důvodů Africké státy sdílely některé problémy (nízká úroveň rozvoje, nerozvinuté ekonomiky orientované na těžbu a vývoz surovin, monokulturní zemědělství, zadluženost, slabé postavení v mezinárodní politice), které mohly odstranit vytvořením společných mezinárodních organizací. [8] Dalším významným momentem pro vznik OAJ bylo zformování tří uskupení: tzv. brazzavillská skupina 7 (prosinec 1960), tzv. casablanská skupina 8 (leden 1961) a tzv. monrovijská skupina 9 (květen 1961). Samotné založení OAJ proběhlo na konferenci v etiopské Addis Abebě (květen 1963). OAJ byla jednou z prvních organizací, která vznikla na africkém kontinentu a které se zároveň podařilo množstvím členských států zahrnout takřka celý kontinent.[2] První část konference ( ) proběhla na úrovni ministrů zahraničních věcí. Další část ( ) pokračovala jednáními vrcholných představitelů států. Charta Organizace africké jednoty byla podepsána Tento den se stal každoročně slaveným svátkem Dnem africké svobody. Chartu OAJ podepsalo států, 10 za zakládající členy je však považováno i Maroko a Togo, byť se vrcholní představitelé těchto dvou států nemohli jednání zúčastnit. 11 Jedním z hlavních problémů OAJ vedoucím až k zániku OAJ byl fakt, že Charta OAJ, jakožto základní právní dokument společenství, se soustředila pouze a jen na ochranu členských států, nikoliv však na ochranu obyvatel těchto států. Šárka Waisová k důvodu zániku OAJ přidává fakt, že se členské státy OAJ rozdělily na státy podporující Východ SSSR a Západ USA. Toto ideologické dělítko a orientace na západní, resp. východní podporu omezila akceschopnost OAJ a schopnost afrických států vystupovat na mezinárodních fórech společným hlasem. [8] Regionální ekonomické organizace oproti organizacím politickým a bezpečnostním, netrpěly ideologickým bojem, a proto je mohl čekat další slibně vypadající vývoj.[8] 6 Státy, které získaly nezávislost (17 bývalých afrických kolonií): Kamerun (první ze všech 17 zemí leden 1960), Togo, Mali, Senegal, Madagaskar, Kongo, Demokratická republika Kongo, Somálsko, Dahome (Benin), Niger, Horní Volta (Burkina Faso), Côte d Ivoire, Čad, Středoafrická republika, Gabon, Nigérie a Mauretánie. Ze 17 států získalo 14 nezávislost na Francii. Niger byl kolonií britskou, Kongo belgickou a Somálsko britskoitalskou. 7 V roce 1963 z této skupiny vznikla OAJ. 8 Založení předcházela konference v Casablance, která přijala Africkou chartu (základní dokument OAJ), bylo rozhodnuto o přípravách na vytvoření Afrického vojenského velení a Afrického společného trhu.[2] 9 Monrovijskou skupinou byly formovány základní teze, jež se staly základem pro Lagoskou chartu, přičemž pět těchto tezí obsažených v Lagoské chartě se stalo základem k sepsání Charty OAJ. Jedná se o tyto principy: absolutní rovnost a svrchovanost afrických států, právo každého státu na svou vlastní existenci a nebýt anektován, (vytvoření) dobrovolná unie státu s jinými státy, nezasahování do vnitřních záležitostí států, neposkytování zázemí disidentům z jiného státu. [4] 10 Představitelé Alžírska, Burundi, Čadu, Dahome, Egypta, Etiopie, Gabunu, Ghany, Guineje, Horní Volty, Kamerunu, Keni, Konga (Brazzaville), Konga (Léopoldville), Libérie, Madagaskaru, Mali, Mauretánie, Nigeru, Nigérie, Côte d Ivoire, Rwandy, Senegalu, Sierry Leone, Somálska, SAR, Súdánu, Tanganiky, Tuniska a Ugandy. 11 Konference se nezúčastnili ani představitelé JAR z důvodu příklonu k apartheidu. 79

3 OAJ je přisuzovaná též neakceschopnost v době rwandské genocidy (1994), byť v roce 1993 na summitu v Káhiře nechala OAJ vzniknout Mechanismus prevence a řešení konfliktů (Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution MCPMR). 2. Vznik AU Na rozdíl od OAJ, u které je zcela jasné datum vzniku (podepsání Charty OAJ), v případě AU to již tak jednoznačné není. Běžně se uvádí tři data vzniku AU. Rok 1999, kdy na Sirtském summitu vzešel, na popud Muammara Kaddáfího, podnět k založení AU. Zároveň bylo ustanoveno, že Ustavující listina vejde v platnost poté, co ji podepíší 2/3 členských států OAJ. Tato situace fakticky nastala v roce 2001 (26. 5.), kdy Ustavující listinu podepsala Nigérie, jakožto 36. členský stát OAJ. Tento rok je pro vznik AU významný dále proto, že na Lusackém summitu byla přijata podoba institucí AU a bylo rozhodnuto, že OAJ se bude transformovat v AU, proto i tento rok bývá považován za rok vzniku AU. Většina autorů 12 (včetně autorů článku) se však přiklání až k roku 2002 (formální vznik ), kdy proběhl vůbec první summit AU Durbanský summit. 3. Členská základna OAJ versus AU Zakládajícími členy OAJ bylo v roce států: Alžírsko, Benin, Burkina Faso, Burundi, Středoafrická republika, Čad, Demokratická republika Kongo, Kongo, Côte d Ivoire, Tunisko, Libye, Egypt, Etiopie, Gabon, Ghana, Guinea, Keňa, Libérie, Madagaskar, Mauritánie, Togo, Maroko, Mali, Niger, Nigérie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Tanzanie a Uganda. O rok později přistoupily pouze dvě země: Malawi se Zambií. V roce 1965 byl seznam členských států doplněn o Gambii. V roce 1966 přistoupily dvě země: Botswana a jí vzdáleností blízké Lesotho. V roce 1967 nedošlo k přistoupení žádného afrického státu. Až v roce 1968 přistoupilo království Svazijsko spolu s ostrovním Mauritiusem a Rovníkovou Guineou. Po pětiletém hiátu přistoupila v roce 1973 Guinea-Bissau. Největší vlna přistoupení od vzniku OAJ byla zaznamenána až v roce 1975, kdy přistoupilo celkem pět států: Angola, Kapverdy, Komory, Mozambik a Svatý Tomáš a Princův ostrov. Od roku 1975 se již jednalo o dílčí přistoupení. V roce 1976 přistoupily Seychely a o rok později Džibutsko. V 80. letech přistoupilo Zimbabwe (1980) a Západní Sahara (1982), kvůli jejímuž začlenění z OAJ vystoupilo Maroko. V roce 1990 vstoupila Namibie následována v roce 1993 tehdy nejmladším africkým státem Eritreou a posledním přistoupivším státem byla v roce 1994 již bez apartheidní vlády JAR. AU sdružuje kromě Maroka 13 všechny státy afrického kontinentu. Po vzniku Jižního Súdánu v roce 2011 se jedná o 54 členských států (Západní Saharu považuje AU za samostatný suverénní stát). Jižní Súdán byl tedy prvním a zatím též posledním vstoupivším členským státem AU. 4. Orgány AU Ustavující listina uvádí devět základních orgánů AU. Jsou jimi: Shromáždění, jakožto vrcholný orgán, Výkonná rada, Komise (sekretariát AU), Soudní dvůr, Panafrický parlament, 12 Např. Murithi, T.; Makinda, S. M.; Okumu, F. W. 13 Maroka není členským státem z důvodu přijetí Západní Sahary mezi členské státy (1982) a jejího uznání OAJ státem suverénním. 80

4 Výbor stálých zástupců, Specializované technické komise; Ekonomická, sociální a kulturní rada (ECOSOCC) a finanční orgány. Dle Ustavující listiny může AU rozhodnout o založení dalšího orgánu. Tato pravomoc je svěřena Shromáždění. Takto byla v roce 2003 zřízená Mírová a bezpečnostní rada (Peace and Security Council PSC). Orgánem s nejrozšířenějším polem pravomocí je Shromáždění, jež může 2/3 většinou rozhodnout o intervenci do členského státu AU.[7] Zatím nejvíce kritizovaným orgánem je Parlament,[5] který prozatím plní jen poradní funkci a potýká se se značnými finančními problémy, jež ohrožují samotný chod této instituce. Poslanci Parlamentu jsou placeni ne z rozpočtu AU, ale z rozpočtu jednotlivých států, a tak není neobvyklé, že vyslanci (každý stát může vyslat maximálně 5 zástupců) z méně rozvinutých států vzhledem k finančním okolnostem nepošlou na jednání žádného svého zástupce. 5. Úloha AU při řešení konfliktů Od 60. let 20. století postihlo africký kontinent cca 30 konfliktů (ve většině případů vnitrostátních), které stály život více než 10 miliónů obyvatel a bylo na ně vynaloženo více než 250 biliónu USD.[5] AU přišla s vizí Integrované, prosperující, mírové Afriky, řízené vlastními občany a reprezentující dynamickou sílu na globálním poli názorů. [7] Pro implementaci této dobře znějící vize (nejen) v africkém kontextu byl na Lusackém summitu v roce 2001 schválen program Nové partnerství pro rozvoj Afriky (New Partnership for Africa's Development NEPAD). Dále byl přijat Strategický plán AU pro období , jehož cílem je mj. snížení množství konfliktů na celém kontinentu a vytvořena patnáctičlenná PSC. Protokol o zřízení PSC byl schválen v roce 2002 (v platnost vstoupil v prosinci 2003) na Durbanském summitu a volba zástupců do tohoto orgánu AU proběhla v roce Na rozdíl od MCPMR založeného OAJ v roce 1993 je PSC vybavena dostatečným mandátem k zásahu AU v případě hrozících konfliktů. Disponuje intervenčním právem v případě doporučení 2/3 většinou vrcholným orgánem AU Shromáždění. Zároveň se v organizační struktuře PSC nachází orgány, které umožňují včasný zásah: 1) Kontinentální systém včasného varování, který spolupracuje s OSN; 2) Panel specialistů, jež je tvořen pěti vysoce respektovanými osobnostmi, které se zasadily o zajištění bezpečnosti na africkém kontinentu; 3) Africkou armádou rychlého zásahu zahrnující jak civilní, tak policejní složku; 4) Vojenským štábem a 5) Mírovým fondem. PSC se ovšem musí potýkat s personálními i finančními problémy, a proto se stále více diskutuje o spolupráci AU a PSC s tzv. RECs (viz dále). 5.1 Účast PSC v konfliktech v subsaharské Africe Zatímco MCPMR nečinně přihlížel rwandské genocidě či občanské válce v Nigérii a kladné hodnocení alespoň některé z jeho akcí je více než sporné, v případě PSC pozitivní příklady působení tohoto orgánu můžeme najít.[6] Za jednu z nejúspěšnějších akcí PSC je považováno 14 Volba zástupců (z pěti afrických regionů) do PSC proběhla na 4. řádném zasedání Výkonné rady. Z Centrálního regionu byly zvoleny tři země: Gabon (na 3 roky), Kamerun a Kongo (na 2 roky); z Východního tři země: Etiopie (3 roky), Keňa a Súdán (2 roky); ze Severního dvě země: Alžírsko (3 roky), Libye (2 roky); z Jižního tři země: JAR (3 roky), Lesotho a Mozambik (2 roky) a Západního čtyři země: Nigérie (3 roky), Ghana, Senegal a Togo (2 roky). Při výběru členů se zohledňuje regionální vyváženost včetně dalších kritérií (financování příspěvků do společného rozpočtu). 10 zemí je voleno na dva roky, zbývajících pět členů na tři roky. 81

5 vyjednání mírové dohody 15 mezi vládou Burundi a rebely. 16 [1] Jakožto další příklady, kdy PSC využila své sankční pravomoci, lze uvést Mauretánii a Togo v roce Mauretánie byla vyloučena z možnosti podílet se na chodu AU, do doby než uskuteční nové volby. V případě Toga AU neuznala prezidentem syna 38 let vládnoucího Gnassingbé Eyadéma 17 Faure Essozimna Gnassingbé a zadala podnět k uskutečnění nových prezidentských voleb v zemi pod pohrůžkou možných sankcí. 6. Spolupráce AU s RECs Mezi tyto integrační uskupení v Africe náleží primárně ekonomických integračních uskupení tvořících páteř subregionální úrovně integrace. Již smlouva z Abuji z roku 1991 zakládající Africké hospodářské společenství zdůrazňuje význam RECs a označuje je za konstitutivní prvek panafrických integračních snah.[7] AU i PSC si vzaly spolupráci s RECs za svůj prioritní cíl a to hned z několika důvodů. RECc disponují vlastními mechanismy řešení konfliktů (tzv. regionální bezpečnostními mechanismy). Např. sdružení ECOWAS disponuje monitorovací skupinou ECOMOG (v současné době zasahující při konfliktu na severu Mali). RECs mnohem lépe znají konfliktní oblast a konflikt samotný (jsou konfliktu nejblíže). Mají mnohem větší přehled o celkové situaci. Nasazení RECs při konfliktu je finančně výhodnější, než zajištění mise prostřednictvím ústředí PSC. Nevýhodou při spolupráci s RECs jsou však jejich nedostatečné personální i finanční kapacity. V tomto ohledu je též nutné zdůraznit tzv. efekt špagetové mísy postihující africký kontinent a všechny úrovně africké integrace (regionální, subregionální i mikroregionální). Jedná se o překrývání členství v jednotlivých organizacích a dílčích cílů, čímž se snižuje jejich efektivita.[3] 7. Kvalitativní změny proměny OAJ v AU AU učinila oproti OAJ významné pokroky. AU má nyní k dispozici PSC s orgány umožňujícími rychlý zásah při vzniku konfliktu. Dále disponuje možností intervence do členského státu zakotvené v Ustavující listině. Jinak vnímá pojem nedotknutelnosti státních hranic a státní suverenity (nejen z pohledu států, ale i jednotlivců). Od svého založení se AU snaží spolupracovat s RECs. Do rozhodovacího procesu se snaží zapojit občanskou společnost (největší naděje jsou v tomto ohledu dávány ECOSOCC).[3] Disponuje řadou nových orgánů 15 K podepsání mírové dohody zaručující mír, stabilitu a bezpečnost v Burundi došlo v roce Rebelové působí ve skupině označované National Forces of Liberation (FNL). 17 Prezidentskou funkci si udržel 38 let (do své smrti v roce 2005), poté do situace zasáhla armáda a prezidentem vyhlásila syna zemřelého prezidenta. Po protestech AU Gnassingbé ml. odstoupil. Ve volbách konaných v dubnu 2005 zvítězil a vrátil se na prezidentský post. 18 Svaz arabského Maghrebu Arab Maghreb Union (UMA), Hospodářské a měnové společenství střední Afriky Central Economic and Monetary Comunity (CEMAC), Společný trh Východní a Jižní Afriky Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Společenství sahelských a saharských států Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD), Východoafrické společenství East African Community (EAC), Hospodářské společenství států střední Afriky Economic Community of Central African States (ECCAS), Hospodářské společenství států velkých jezer Economic Community of Great Lakes Countries (CEPGL), Hospodářské společenství států Západní Afriky Economic Community of West African States (ECOWAS), Komise Indického oceánu Indian Ocean Comission (IOC), Mezivládní orgán pro rozvoj Inter-Governmental Authority on Development (IGAD), Unie řeky Mano Mano River Union (MRU), Jihoafrická celní unie Southern African Customs Union (SACU), Jihoafrické rozvojové společenství Southern African Development Community (SADC) a Západoafrická ekonomická a měnová unie West African Economic and Monetary Union (UEMOA). 82

6 (finanční instituce, parlament), které by však většího významu měly získat v budoucnu. Finanční instituce se mají stát základními kameny pro vytvoření měnové unie 19 celého afrického kontinentu s plánovanou měnou Zlatý Mandela a vytvořením unie do roku Nejmenší pravomoci má v současné době PAP, který má jen informační a poradní funkci. V budoucnu se však uvažuje o zřízení parlamentu podle evropského vzoru včetně volby představitelů parlamentu (zařazených dle jednotlivých politických frakcí dle programu) občany. S čím se ovšem AU skutečně nevyrovnala, jsou finanční problémy a celková financovatelnost rozpočtu AU z afrických zdrojů. Nedostatek financí pramení z nesolventnosti některých členských států v placení členských příspěvků. 20 [2] AU, stejně jako OAJ, však nebyla prozatím schopna odstranit nedemokraticky dosazené hlavy státu a zabránit tak porušování lidských práv (Súdán, Somálsko, Zimbabwe), což byl jeden z důvodů nerespektování OAJ v mezinárodním prostředí a současně jeden z hlavních důvodů pro zánik OAJ. Závěr AU disponuje jednou miliardou lidských zdrojů na rozloze bezmála 30 mil. km 2, mandátem 54 heterogenních států (všech afrických států kromě Maroka) a průměrným rozpočtem 250 mil. USD. Pro porovnání, Evropská unie (EU) s takřka poloviční členskou základnou, sedmkrát menší rozlohou, polovičním počtem obyvatel, disponuje průměrným rozpočtem 200 mld. USD. Není tak divu, že rozpočet je pro AU limitujícím faktorem. O to více v případě, kdy členské státy odmítají platit členské příspěvky, povinnost, ke které se zavázaly podpisem Ustavující listiny (viz dále). Co se týče jednotlivých orgánů AU, PSC, jež nahradila MCPMR, je pro africký kontinent obrovskou příležitostí (zásah v Mali, Burundi či v Togu), stejně jako existence AU, jež nahradila neefektivní OAJ. Příležitostí v tomto ohledu je spolupráce s vybranými RECs, jež mají v případě záležitostí lokálního charakteru k řešení problému nejblíže. Pro upevnění postavení by AU a PSC (prostřednictvím svého vrcholného orgánu Shromáždění) měla důsledně využívat možnosti, které má jakožto pevní mezinárodní organizace na světě možnost intervenčního práva a sankcionování členských zemí (i v případě neplacení členských příspěvků). AU se potýká s nedostatkem finančních prostředků z důvodu neplacení členských příspěvků členskými státy. Neplatící země jsou každoročně zveřejňovány na zasedání Výkonné rady. Sankce jsou však jednotlivým zemím často odpouštěn poté, co přislíbí své dluhy vůči AU splatit. AU se tak ocitá v začarovaném kruhu. Odpouštěním členských příspěvků se potýká s podfinancováním. Tím, že důrazně neuplatňuje vůči členským zemím sankce (byť je ji to umožněno Ustavující listinou, kterou podepsaly všechny členské země), ztrácí kredit, jakožto organizace s určitým možným sankčním mandátem a ztrácí též i kredit v mezinárodním prostředí, neb je stále brána jakožto mezinárodní organizace, která se neustále spoléhá na financování zvenčí (převážně od EU). 19 V současné době se na africkém kontinentu nacházejí dvě fungující měnové unie, jakožto pozůstatek francouzského kolonialismu dvě zóny CFA franku západoafrická (UEMOA/WAEMU) a středoafrická (CEMAC). Zajímavostí je tzv. de facto měnová unie zóna jihoafrického randu, který obíhá v JAR, Namibii, Botswaně, Lesothu, Svazijsku a po zavedení amerického dolaru za oficiální měnu i v Zimbabwe. Jihoafrická měnová unie funguje tak, že měny členských států jsou pevně navázány na rand v poměru 1:1. Navíc je možné platit v těchto zemích jak místní měnou, tak i randem. Ovšem v JAR měny ostatních států použít nelze. 20 Nedoplatky členských příspěvků států OAJ tvořily k částku USD. [7] 83

7 Literatura: [1] ENGEL, U. a J. G. PORTO. Africa's New Peace and Security Architecture. Promoting Norms, Instutitionalizing Solutions. Burlington: Ashgate, 2010, 179 s. ISBN [2] FULNEČKOVÁ, P. Africká unie a možnosti jejího dalšího rozvoje. Diplomová práce. Opava, [3] FULNEČKOVÁ, P. Úloha Africké unie při řešení konfliktů v subsaharské Africe. Mezinárodní politika 7/12, roč. XXXVI, 7 9 s. ISSN [4] MAKINDA, S. M. a F. W. OKUMU. The African Union: Challenges of globalization, security, and governance. New York: Routledge, 2008, 209 s. ISBN [5] MURITHI, T. The African Union: Pan Africanism, Peacebuilding and Development. Londýn: Ashgate, 2005, 174 s. ISBN [6] POWELL, K. The African Union s Emerging Peace and Security Regime: Opportunities and Challenges for Delivering on the Responsibility to Protect [online]. Working Paper, The North-South Institut, 2005, 67 s. Dostupné na: <http://responsibilitytoprotect.org/the%20african%20union%27s%20emerging%20pea ce%20and%20security%20regime.pdf>. [7] THE AFRICAN UNION. [online] <http://www.au.int/ent>. [8] WAISOVÁ, Š. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 255 s. ISBN Mgr. Pavlína Fulnečková Interní doktorand Katedra politologie Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové Ing. Stanislav Rojík Externí doktorand Obchodně podnikatelská fakulta Slezská univerzita v Opavě Univerzitní nám. 1934/3, Karviná 84

Hlavní integrační seskupení v Africe

Hlavní integrační seskupení v Africe Hlavní integrační seskupení v Africe Zpracoval: Jan Kochan Africká unie (African Union - AU) Arabská maghrebská unie (Arab Maghreb Union - AMU) Hospodářské a měnové střední Afriky (Communaute Poznámka

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

Koloniální minulost Afriky a její důsledky

Koloniální minulost Afriky a její důsledky Koloniální minulost Afriky a její důsledky Regionální geografie Afriky Josef Forman Michal Oujezdský Obsah Úvod Fáze kolonizace Koloniální mocnosti a jejich kolonie Dekolonizace Důsledky kolonialismu a

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/

Afrika obyvatelstvo. Antonín Věžník. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/ Afrika obyvatelstvo Antonín Věžník OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, 4.12.2014 1 Vývoj počtu obyvatel Afriky (podle http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj_svet_af) Pozn. R. 2009 překročila

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU Výbor pro politické věci 19. května 2006 APP 3850/1-17 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-17 Návrh zprávy (APP 3850) Ateem Garang Deng (Súdán) a Johan Van Hecke Role regionální

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš

Afrika - státy. - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš Afrika - státy Severní Afrika Maroko Alžírsko Tunisko - Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt - Hlavní město - Ribát (Rabat), další města Casablanca (Dár al Bajdá), Fes, Marrákeš - Konstituční monarchie,

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Nigérie, Maroko, Egypt - rady a tipy pro český export. SUBSAHARSKÁ AFRIKA - příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC)

Nigérie, Maroko, Egypt - rady a tipy pro český export. SUBSAHARSKÁ AFRIKA - příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC) Exportní konference: Nigérie, Maroko, Egypt rady a tipy pro český export příležitosti pro české exportéry (JAR, Angola, Ghana, DRC) 7. a 17. 2. 2017, ČR vs. AFRIKA Hospodářské zájmy ČR na třetích trzích:

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012, Strana 2714 Zbierka zákonov č. 401/2012 Čiastka 99 401 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2011,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2011, Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 472/2011 Strana 3881 472 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné v eurách alebo v cudzej mene

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 19.12.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 401 O P A T R E N I E Ministerstva financií

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 15.12.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 472 O P A T R E N I E Ministerstva financií

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Rok zahájení Year of new application

Rok zahájení Year of new application Celkem 4 085 7 220 8 788 18 094 8 484 11 400 5 459 4 021 3 016 1 878 1 656 1 258 833 756 753 707 1 156 79 564 Evropa 1 089 1 517 4 465 10 789 4 530 8 630 3 730 2 417 1 102 832 789 441 312 321 326 287 648

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

lánek 1 Úel úpravy lánek 2 Náhrady pi pracovní cest (1) Sazby stravného pro úely náhrad pi pracovních cestách v tuzemsku podle 5 odst.

lánek 1 Úel úpravy lánek 2 Náhrady pi pracovní cest (1) Sazby stravného pro úely náhrad pi pracovních cestách v tuzemsku podle 5 odst. Kód: PK /1/2005 Druh: POKYN KVESTORA Název: Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní úely podle zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách Organizaní

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Gabon

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Gabon Poslední aktualizace: 15.09.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 7. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Afrika historie. Antonín Věžník. Volně zpracováno podle článku Dušana Trávníčka Vývoj a rozpad koloniální soustavy v Africe a dalších zdrojů

Afrika historie. Antonín Věžník. Volně zpracováno podle článku Dušana Trávníčka Vývoj a rozpad koloniální soustavy v Africe a dalších zdrojů Afrika historie Antonín Věžník Volně zpracováno podle článku Dušana Trávníčka Vývoj a rozpad koloniální soustavy v Africe a dalších zdrojů OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, 4.12.2014 1

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

ENCYKLOPEDIE POLITIKY. Editor a autor aktualizací pro 3. vydání Eduard Hulicius

ENCYKLOPEDIE POLITIKY. Editor a autor aktualizací pro 3. vydání Eduard Hulicius K A R E L Ž A L O U D E K ENCYKLOPEDIE POLITIKY Editor a autor aktualizací pro 3. vydání Eduard Hulicius Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Karel Žaloudek, 1996, 1999, 2004 Odborní recenzenti: doc.

Více

První demografický přechod v afrických státech

První demografický přechod v afrických státech MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií První demografický přechod v afrických státech Bakalářská práce Autor: Andrea Rozkošná Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Nevěděl

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Konžská republika

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Konžská republika Poslední aktualizace: 10.10.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 4. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 11. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 8. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Cestovné náhrady od

Cestovné náhrady od Cestovné náhrady od 1. 1. 2012 Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave výšky sadzieb náhrad pri tuzemských pracovných cestách 1. Podľa 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Nauru Poslední aktualizace: 06.10.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Kongo

Seznam velvyslavectví a honorárních konzulátů České republiky - Kongo Poslední aktualizace: 10.10.2016 1. esky.cz 2. Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Zdraví a bezpečnost Celní a vízové

Více

Licenční smlouva pro Strojový kód

Licenční smlouva pro Strojový kód Licenční smlouva pro Strojový kód VLASTNÍK STROJE, NA NĚMŢ JE STROJOVÝ KÓD NAINSTALOVÁN, ZÍSKÁVÁ URČITÁ PRÁVA A OPRÁVNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŢÍVÁNÍ STROJOVÉHO KÓDU, A PŘIJÍMÁ POVINNOSTI A ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ

Více