Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p. 1933 a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1"

Transkript

1 M Ě S T S K Á ČÁST P R A H A 1 MateriáO pro rady čísso: BJ2015/0017 Rada městské částó 2. schůze dne Pořadí v programu: Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 zpracoval: projednáno s: Mgr. Jiří Sidliák Právník Mgr. Kateřina Dubsl<á ved. oddělení - právník ÍLJ. JUDr. Petr Dětský Vedoucí odd. právního, kpntroly a stížností (. yfct^/ Tomáš Macháček členrmčpl ^ předkládá: Ing. Zdeňka Tomíčková vedoucípjms K jednání přizvat: l^grřkateřina Dubská vedroddělení - právník

2 M Ě S T S K Á ČÁST P R A H A 1 Cl schůze dne A'b.^-%OÁ'^ Návrh usnesení: Žádost o souhdas s lozavřením nájemní smdouvy - nebytové prostory v domě č.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 VARIANTA A) 1) s o u h I a s í s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 umístěné ve 2.NP domů č. p stojícího na pozemku pare. č. 214 a č. p stojícího na pozemku pare. č. 215, vše k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 společností MAUDI s.r.o., IČ: , a to od na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši Kč, za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí 2) ukládá oznámit výsledek tohoto usnesení uvedený v bodu 1) žadateli společnosti EP-SC s.r.o 2.1 Zodpovídá: Tomáš (Macháček Termín: VARIANTA B) 1) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 umístěné ve 2.NP domů č. p stojícího na pozemku pare. č. 214 a č. p stojícího na pozemku pare. č. 215, vše k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 společnosti Česká společnost porodních asistentek, IČ: , a to od na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši Kč, za účelem provozování Centra zdravotně sociálních služeb 2) u k I á d á

3 oznámit výsledek tohoto usnesení uvedený v bodu 1) žadateli - společnosti EP-SC s.r.o 2.1 Zodpovídá: Tomáš Macháček Termín: Obsah: 1. návrh usnesení 2. Duvodova_zprava_2015.doc 3. Zadost_EPSC.pdf 4. Zadost_EPSC_doplneni.pdf 5. Na_Porici_36_a_38_ACCT_smlouva.pdf 6. Na_Porici_36_a_38_ACCT_smlouva-dodatek2.pdf 7. vypisor_!^audi.pdf 8. vypisor_senorina.pdf 9. Zamer2.pdf 10. Porodni_asistentky.pdf 11. Maudi_navyseni.pdf 12. Maudi_zamer.pdf

4 Důvodová zpráva výchozí situace Domy č.p a 1934 stojící na pozemcích pare. č. 214 a 215, vše k.ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 (dále jen Domy") jsou ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy a jsou v souladu s ustanovením 19 zákona č. 131/2000 Sb. svěřeny do správy Městské části Praha 1. Dne byla mezi MČPl (jako vlastníkem) a obchodní společností ACCT - Rakousko - česká poradní a obchodní společnost, s.r.o. se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČO: (dále též Správce") uzavřena smlouva o správě, údržbě a opravách nemovitostí. Tato smlouva byla posléze změněna Dodatkem č. 1 (ze dne ) a Dodatkem č. 2 (ze dne ). Na základě této smlouvy (čl. II) je Správce k bytovým a nebytovým prostorám nacházejícím se v Domech oprávněn uzavírat nájemní smlouvy s třetími subjekty se souhlasem vlastníka. Obchodní firma Správce od nese název EP-SC, s.r.o. a od má sídlo Václavské náměstí 43, Praha 1, což bylo zohledněno i v Dodatku č. 2. Důvod předložení Dopisem ze dne , doplněným em ze dne požádal Správce o udělení souhlasu s uzavřením nové nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 ve 2.NP Domů se společností MAUDI s.r.o., IČ: , a to od na dobu 8 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši ,- Kč, za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí. RMČ svým usnesením č. UR14_1622 ze dne schválila záměr pronájmu na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let. Tento záměr byl následně v době od do vyvěšen na úřední desce. Kromě žadatele se do zveřejněného záměru přihlásila Česká společnost porodních asistentek, která nabídla měsíční nájemné ve výši ,- Kč, zároveň Správce oznámil MČ Pl, že původní žadatel navýšil nabídku na měsíční nájemné ,- Kč. Součástí materiálu jsou i obě tyto nabídky obsahující podrobný záměr aktivit obou zájemců.

5 HMÍska easi Praha 1 - UIK Eu,op..nPr.p n,s, c. DoriKeno: UMCPl 1S93S1/2014 listy:1 ppllohy: t)U Václavské náměstí 819/43, Praha tel.: fax: IČ: , DIČ: CZ Zápis u Městského soudu v Praze, oddu C, vložka 188 meoles< NAŠEZN: 496/2014 DATUM: 3.řfjna2014 Vážený pan TomáS Macháček zástupce starosty Městské části Praha 1 Vodičkova Praha 1 V Praze dne Žádost o souhlas s uzavřením náiemní smlouvy - prostor č.ll+č.12 v domě Č.d Na Poříčí 36 Vážený pane místostarosto, na základě čl. II., odst. 1., Smlouvy o správé, údržbě a opravách nemovitostí ze dne ve zněni dodatků uzavřené mezi MČ Praha 1 a naší společností, si dovolují požádat o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory č.11 a 6.12 o celkové ploše 267,89m^ ve 2. nadzemním podlaží domu čp.ig33, Na Poříčí 36. Praha 1 protože: - na základě Vašeho souhlasu, usnesení Rady městské části UR13_Q837 ze dne jsme byli nucení ukončit nájemní smlouvu na tyto prostory se společností OCĚAN, spol. sr.o. z důvodu stále se navyšujícího dluhu v souvislosti s dlouhodobým neplněním smluvních platebních povinností a zároveň - v současné době má zájem na tyto prostory uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu osmí let s možností prodloužení o dalších pět let s výší nájemného ,- Kč měsíčné v období leden až září 2015 a ,- Kč měsíčně v období následujícím obchodní finna MAUDI s.r.o., IČ Ve jmenovaných prostorách má v úmyslu nový nájemce ve spolupráci se společností SEŇORINA s.r.o. provozovat Centrum Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality zejména seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí. Z důvodu, aby byly předmětné prostory čisté a pronajmutelné, provádíme zde v současné době plně na náklady naší společnosti opravy sodálních zařízení, oken, dveří, omítek, elektrorozvodů vč. deínstalace záložních elektrorozvodů, slaboproudých telefonních a počítačových rozvodů a jejích původních ochranných lišt a vymalování. Terniín předání prostor a tím i počátek nájmu společnosti MAUDI s.r.o. závisí na postupu při schvalování této žádosti. Obě strany mají zájem o pronájem od Předem děkujeme za Vaše souhlasné stanovisko a Váš čas věnovaný této záležitosti. S pozdravem za EP-SC s.r.o. ^ _ JUDr. Jaroslav Zika, jednatel Václav.sl«; náin Pr:iha 1 Přílohy: Žádost MAUDI s.r.o. ze dne Kopie: - Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS

6 -^ 3 EP-SC s.r.o. Václavské nám Praha 1 MAUDI s.r.o. IČ Křupá Kostelec nad Černými lesy Věc: žádost o schválení pronájmu Vážení, na základě ústní dohody Vás žádáme o schválení pronájmu prostor v budově Na Poříčí 36, Praha 1 v prvním patře. V tomto prostoru má naše společnost MAUDI s.r.o., IČ , se sídlem Křupá 63, Kostelec nad Černými lesy ve spolupráci se společností Seňorina s.r.o. v úmyslu provozovat Centrum Seňorina. Centrum Seňorina se zaměřuje na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života, a to jak života seniorij, tak jejich rodinných příslušníku, a dále na osvětovou a poradenskou činnost pro všechny, kterých se problematika stárnutí týká. Jedná se zejména o následující aktivity: - procvičování kognitivních funkcí mozku - tělesná zdravotní cvičení - motivační umělecká činnost (zpěv, výtvarné i pohybové aktivity) - společenské akce (čtení tisku, knih, vystoupení, hraní společenských her) - kurzy počítačových a jiných dovedností pro seniory - krátkodobé ubytování s 24 hod. dohledem (např. v době, kdy pečující rodina jede na dovolenou, pracovní cestu apod.) - služby osobního charakteru a osobní hygieny - půjčování kompenzačních pomůcek - přednášková činnost odborných lektorů na témata jako např. rozvoj osobnosti, age management v rodinách a ve firmách, problémy stárnutí včetně psychických poruch (Aizheimerova nemoc a jiné druhy demence) - komunitní setkávání lidí s obdobnými probémy i zájmy - kancelářské a administrativní činnosti

7 1 - Podmínky pronájmu Nájemník: společnost MAUDI s.r.o. IČ , se sídlem Křupá 63, Kostelec nad Černými lesy zastoupená Mgr. Jaroslavou Švarcbachovou, jednatelkou Smlouva na dobu určitou na 8 let s obcí na prodloužení o dalších 5 let Počátek nájemní smlouvy: Nájem v období leden až září 2015: Nájem v následujícím období: Kč / měsíc / měsíc Za kladné vyřízení předem děkujeme. V Praze dne Za společnost Maudi s.r.o. Mgr.^^aTOŠÍava Svarjjbachová, jedrj^elka '-ňsi tno.afeti.mleliriftweíwli NLD autortaoowýarentom IC:28»«7340 OtC: 02268^^340 -Riai: MoOnttu&Gc

8 Pagé 1 of 2/ j^s^x. FW: Odpověď: Ďopinfihí žádosti o uzavřeni nájemní smlouvy firmy MAUDI s.r.o. fe^^ijs Komu: %xww jiriisídliak mi^m-- 05: :27 Ški^řtpbdrobnpšti Qd: "ep-sc" Komu: 1 Attachmeht imágeool.gif Vážěfiýpáhé doktore,. v řiáyaznqstí na předchózi Korespondenci potvrzujeme, že nájemce je přípraven plátít go- OOp,- l<č měsfeně pó dobu trváni smiduvy. Gelková výměra prostor dle naší pasportizace činí 39^^^ m?. Spolu s tímto naší žádost ro2šii'ujeníie q možnost nájemce sjednat k částí předmětných prostor podnájemní smlbuvu. Šipozdrayem J U Dr. Jaroslav Zika jednatel -- Original ivlessage-- From: Sent: Wednesday, October 29, :36 AM To: ep-sc Subjécti Odpověď: Doplnění žádosti p uzavření nájemní smlouvy firmy MAUDI s.r.o. Dobrý den, pane doktore, ypíivpdriírti návrhu bylo hriěšičnl nájeifiriě ,- za 1-9/2015, dále Í55,p00i-, nyní Je zyýšéné ria.eo.oóo,-. Tlm jé myšleno stejné na ceíbu dobu pronájmu? Gélková výměra prostdr bý. táktněla býf 386í:65 m2. S poždrávenn JUDr; Jiří Šidliák právník MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor technické a majetkové správy Odděléni správy nemovitostí a privatizace file://g:\documenlsahd SellingsVsidlÍak\Local Sétlings\Temp\nblcs5643FB\-web7242;hlm

9 Págc 2 of2 yodičkóva 18, CZ Praha 1 tel,: wwwrpraiial Qd:; ' Konui: Kopie:: Daluňv 23: :16 Předmět:. Doplněni žádosti:o uzavřeni nájemnl smlouvy tmy. MAUDI sxc Vážený pane doktore^ S ohledem na ta^e navrhované.yájemné zuysuie z původně.védehých 4G.000. Ke.na ěo.ooc^- K5 mésífiné. Děkújenne za doplnění materiálu pro Radu MČ Praha 1 a jsme s pozdravem za EP-SG s.r.b. JUDr. Jarošláv Zika fitopch:umentsandseuinfis\isidliak\lpcal.sc^^

10 PRAECA. 1 : VbáiaÍmval.á; Praliá l f itifpmvg Q :sprá>^^^^ a opravách nemovitostí IJSÍI^'''^!!! ^ '^^^^í-íí^ítia^dietóya 1^ 1^0 Oq Praha i :ičq:óé34í0. zastoupena ing; Janem Burgernielstrem. starostou, ná straně ledně : :. ". : Jdál^jen ívlastník-j;-. V.' Am^^^^^^^^t^^^l "^^^ spplqčnpst s ivp.;.sě.sídlem Stároměsliké náměstí 6< Jlál^n %S^v;4 reditelbmi na straně diiíhé ; či.i. Pi^ďmétsmloúvý : 1. Predrneteni teto ^ opravy; oémpvilóstí domů.e.p^a^^ :Ňa:po(Íqí 36 a savkteré jšo Prahy- Městské části Praha yiastrilii touto smlouvou převádí na. správce výkon práv á závazku spojených se správou, údriljou ; a opi^vamí;.předmětného domu, ja^^^ 1,.Správce.je-ůpravněri: sé viaďníká. uzavírat n.ájeniní šmípuvy, vypovídat, je a dávat. souhias ;itvuj*ayrem pqdnájerriňího vztahu k bytům a je ne.byioyým prostoiiim.. Jestliže se vlastník.dp S.óit-ďriů ptf.qtjdřžěaí návrhu :ód správce k. i.qrriutp ríávitiu nevyjádří, ttiá správce právo., uzavřít naýrtio.yánpy nájeniní.nébo podnáj^^. Výše; jnálerňoě^ byty bude stanovena podle; platných.. právních předpisů,'tjvv době sjedn.ápí"íěto ;s:mlouvy,'^ Na póriči 38 2a regulovahé.riájérririé (s. yyj(nikpu.:p$oti, fia',nělse regujace nevřztahmje)^^^ ponči.36 za neregulované nájemné, 3.. Správ,če.Jé oprávněn měnit rozsa.fi; ažavřených. smluv bez souhlasu vlastníka jen pokud se změna dotýká fonnálních změn smlouyy, zvýšení nájémného nebo zvýšeni cen elektňný, plynu, topéni, Vpdňé.hd. a štoonéhqi ap^^.4, Správce jé povinen vykonávat vúčl nájemcům povinnosti pronajímatele plynoucí pro něj.z. obecné.závažných práyňfbh piiedpis^^ 5. Správce je. dále povinen yýko.návát a zajišťovat vjastním jménem práva á povinnosti vlastníka, slánoveně mii dbecně závaznýjjjí ;právnimi předpisy, yěelně. Uzavíraní smluv. na pprayy a rekonstrukce dpmú. '. 6, říájemní snlipuvy iuiáyirahé šprávcem musí ;ofasahbvát. kromě-zákonných náležilostí, označení viás^fegžávám....

11 iass^i^?^^ dnis^^i-r^^^ ^^. ^ž;sezr!am;yplných býiú a nebytíqyý.ch prbštor. P«^^"«n Poničit. -^i ^?- ^ P?.dnajemn.!;sm ouvy k bytům a nebytovým órostorum olathé ke.8.-správci riénřiovitostí nákladať jiným zpijsobem. než'jak stanoví tato smlouva z^lliena neníppravnen nemoyltost^nebojeíí část.prodat, zastavit, sjeíinat k ní věcné břements ČI. III. Základní 'podrn(nky výkonu.eihno3ti,špřávc.e 1. Špravceie.zavazuje v^ a opravy nemovitostí, na své.náklady a. na, ňáklaďý.naiamnika poskýtoyal siúžby špqjéňě š nájmem bytů a nebytových prostor, a dále plnit. : vsódiriýipovíhndsii kté 2. Věcí pořízené správcern pn údržbě a opra.yách.nempyitpslj, Rtére še stanou isó.učastíi nemoviloštl. se. stávají majeíkem yiastnjka.. 3. Správce, je ppr.áy.něři. jménem: y!astrilka.:dávat. souhlas ké. stavebřiírii úpřáváin á změnám bytů a ^ nbbyípyýcíi...p.rostp budou nájemt i a uživatelé proistór provádět na své náklady a i^sit veškeré : ojta^, týkájící. seípnpaď^^^ 4Í. Správce je! opřáyněn. pbužíyat, subdodavatele k.zabezpečení činností.spojených, s plněním léto sitiíóuýy. ČLIV. Ňéjemné a platební jpódmini^ :1. Správce je oprávněn a povinen, účtovat nájemcům nájértiné. a úhrady za. služby spojené s : pronájmern bytů a n.ebytoyýi^ prosta.., 2. Nájamnfsě dělí mezi vlastník^ pájemriétio je povinen správce převést vždy do. 15. dne drahého; měkíce.čtvrtletí na ú^t ylastn pfedioat ylastíiíkóvi : y.ýúčtpyári.í; Žbýva]ící. čá^ li.ájéřnnéhb pokrývá náklady na spráy.ú,.opravy á rekonstrukce včetně investic idq dómu!. Ťehto režirn Jé; mezi' smluvními stranami dohodnut; ďb 3á;9.2Qfl2. PO: dobu rek.onsl.ru,kqe^>ejsm^ nejdéle však. v^t.rv.ání jednoho n?.k^^^ nájemného. nebude platrt, ;.. / : 3.;Pciči.naje dnem 1.10V2002 sé. správce zavazuje platuvlasm výši DEN? 25,-/m2/měsic..ža špraýcém sp^^ píddiy karicelá(;s}sých :a ;prodej.ní<:h pripštbr. á ÁTS ^10,-/m2/měsic. za ^správcem ;Spray6váhé;'b^^ Po každých Sti Retech, se sprayce-s yiakriikern dohodné o.;ijpravé placené čistky 3:a:iiyly :tak, aby tálo částka zohlednpyaia vývoj nájemného. Pokud inflace DEM podle kurzu yýhlásováňéhó: Déutsčhé Bank iiěhérn dvou let po řocé biide vyšší hež SSt. upraví se ve stejném pbniěni:i výše.částky, kterou 5e zavazuje spřayce:p!álit vlastníkovi dlé.tohoto odstavce.. Cl. V. Zyláštni ujednání scftváteaěho Vlflšt*^^^ Kanceterskya,,pn«eji,ícl, plq* podte praismii

12 ; 2.; Náklady ná rekonstrukcí pqn.ese z.$0.^: 5^^^ a Sot? nákladli..sie ižavazííje žáplálítvlaštntk,.á to v /terminech; umožňujících fjnanqpvánr. rekbnš^^ ;Spi-ávcB.-je; povinen při schvalování aktualizovaného; iprójektu pfediqžit ;ylastníkóyf návrh: jiiátebního kalendáře.rekonstrnkce. Ňejpozdeji do 3 m.ěslcij pg kpíauď3qj.]e :spra.v.ce pdvinén předložit vlastníkovi pi=ehled;p skutečně vynaložených nákladech:? návrtíem.;yyúč^^ štraijý sé zavazují dp 1. měsíce, po odsouhlasení tohoto yyúápyání vyróyriát. pi^eplatek.nebo, nedoplatek tak; aby byl zachován.poďíj na inyesticícti yeyýši 5p%:Z každé stran. 3:,;Špray.cíé.sě:zayázu ě provést výběr dqdavatejú^ rekpnslrukqi objektu dle iákoná 1.9Í3/1994 Sb. 4,, Rekonstrukcí, v souladu s odstavcem 1, tohoto, článku, smlouvy sé. správce zavazuje realizovat v období do 31 ;10;1997. : 1. Tatq smlouva šó.uzavírá na d^^^ ;člyi..-..."záv.ěrečná.ustanqyení 12; yiastnik.jc povinen nenriqvítqst.í na yiastní nákládý pojistit, objekt Na poříčí 36 po provedení. ifeelkóyé rekonstnik^. 3; Smluvní vztah je niqžnb ukončit píšemň^ dohodou..vi.astn.ík,íb dále qp^ráýriěri ísmlquvu. vypovědět ; ve třimešícní výpovědní lhůtě, pokúd správce podstalným zipusqbeni pqhištije podmínky této smlouvy ; pres,písemné upq^^^. 4. y případe ukončení: ;tohdtó smluvního vztaíi.u ipqdjé. qdštavcis- 3. se strany zavazují yzájem.ně. vyrovnat;sy.ě záyázký podle, vynaložených: nákíadů, na rekónstrnkčí vé vztahu k sjednané době trváni. tétp.šmlqú\^,:pň^^ ptó tento úréi\se,odměna spřáycí.zápočte ve výši 10%. nájernnéíiq..5. :Tqulq:šmiauvqU:ísqu vám^^^ Změtiy ňetjo dppliiky lélq :smlqmyý.lže provést pouze písemnou fomipu po dohodě.o.bdii,šmlúvňích 7. Vzájemné yzt.ahy mězi.jšmiúynfmí.štrahami se tídí právem ptatným na území ČR, zejména pak. režimem ob.qhodníhp.zákpníkii. Právílí ÁŽztahy mezlispravcem a nájemci, isé řídí žákóném o nájmu a podnájmu.riebyloyých;prpst.or a občanským zákoník^^ :8. émluvní strany prohlašují, že snilquyu uzavřely svobodné a vážně, prosty omylu a po jejím.důkladnémvpfečteníi.. 9. Sm puva'.j.e vyhotovéna^ye čtyřech.exemplářích, z nichž: káždá.ze smluvních stran obdržela, po : :dvou yýhptqyeníqh.. V Praze dh;#.26;1,1996 Ví/astník^ ;...Š:prá yqe ; Mestska.část; ; PRASA:1 Vodičkbya l.sv-erahxl a c G Rakousko. - teska poradní a obchodní spulačnosl.s.ř.o.. SťaroměstsKó. náměstí 6 : Praha i

13 Seznam nájemních smluv na nebytové prostory v domě Na Poříčí 36/1933 Prodeinv 1) MOTORSPORT smlouva ze dne na 86,5 ra2 cena : 6000/m2/rok na dobu určitou do ) Alena Břichnáčová smlouva ze dne na 35 m2 na dobu určitou do cena : 1500/m2/rok Bez smluv 1) DRUTÉVA prodejna 2) IMPULS s.r.o. prodejna 3) GATEWAY Ihtemational, s.r.o. 5. patro, 72 m2 4) GAUDÍ l.pafro, 220m2 Volné prostory 1) 4.patro 264 m2 2) 3.patro 260 m2 3) 2.patro (dočasně Česká Typografie) 260 m2 4) 1.patro 38 m2 5) mezanin 260 m2 6) suterén (dočasně Česká Typografie) 300 m2

14 Seznam nájemních smluv na bytové a nebytové prostory v domě Na Poříčí č. 38/1934 Bytové iednotky 1) byt č.l p. Šušor 2) byt Č.3 p.klokner 3) byt Č.4 Chorvatské velvys. 4) byt 5.5 Ihg. Diviš 5) byt Č.6 p. Vandas 6) byt Č.7 MUDr.Pafízek 7) byt Č.8 Chorvatské velvys. 8) byt Č.9 p. Šlauf 9) byt č. 10 p. Vodička 10) byt č.11 p. Vodňanský 11) byt č. 12 JUDr. Urban smlouva ze dne bez datumu smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne (Min. ímancl ČR) 5: Nebytové prostory 1) AB OPTIK smlouva ze dne na dobu určitou do ) SATURN smlouva ze dne na dobu neurčitou 3) PANOK SALON smlouva ze dne na dobu určitu do na 39 m2 na 40,9 m2 na 127,47 m2 cena : 1000/ni2/rok cena : 1500/m2/rok cena : 2000/m2/rok Volné prostory 1) byt Č.2 Volný byt

15 \ Městiská část Praha 1, se sídrem Praha í, yodičkova 18 le: jějíniž jménerfi jedná na základě zhnocňění Rady MG Pt-ařia 1 č. u06_0919 ze dne v návaznosti na usnesení č. u06_0939 ze dne Ú6 a číslo u07_0314 ze dne zástupce starosty Michal Valenta na straně jedné (dále jenvlastník'') EP-SG s.r.o. se sídlem Přáha 1, Václavské nám. 43 ÍČ: jejímž jménem jedná JUDr. Jaroslav Ziká, jednatel na straně druhé (dále jen správce") uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, a roku, tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o správě, údržbě á opravách němúvitostí >Ee dne (dále jen Smlouvá") I. Změny Smlouvy 1. Vlastník bere ha vědomí změhu obchodního názvu správce z původního ACGT-flakousko-česká poradní a obchodní společnost, s. r; o., na EP-SC, s. r. o, 2. Smluvní strany se dohodíy, žé čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto; V případě ódnřiítavého stanoviska vlastníkci k návrhu správce, není správce opráyněh uzavřít či vypovědět nájemní smlouvu a / nebo udělit souhlas k uzavření podnájemní smlouvy," 3., Smluvní strany se dohpdjy, že čl. II odst. 5 Smilouvý se zrušuje a nahrazuje še v célehi rozsahu novým textem, a to' takto: 5., Správce je dále poyinen vykonávat á zajišťovat vlastním jménem práva á povinnosti vlastníka stanoveně mu obecně závaznými předpisy. Jakékoli opravy á rekonstrukce (technické zhodnocení) domu podléhá výslovnému souhlasu vlastníka s tím, že pro případ uzavření snilouvy ó dílo nneži správcem,a zhotovitelem je nutně, aby vlastník poskytl souhlas s uzavřením této smlouvy

16 o;dílo, včetně schválení sjednané ceny. Pro případ, že správce učiní opravu či rekoňstrukci (technické zhodnocení) bez souhlasu vlastníka, jte povinen uvést dům do předešlého stavu nebo nést veškeré náklady spojené s opravou či rekonstrukcí (technickým zhodnocenírň) že svého s tím, žé správce přohlašuje> že v takovém případě bere na vědomí/ že mú nevzniká, žádný nárok vůči vlastníku. K takovéto opravě či rekonstrukci (techriickénnu zhodnocení), které provede správce bez souhlasu vlastníka a bez nároku, na jeho úhradu od vlastníka, uděluje Vlastník souhlas k odepisování technického zhodnocení v souladu s 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takovéto technické zhodnocení bude správce odepisovat po celou dobu; trvání této smlouvy případně do doby předání vlastníkovi. Správce také bére na vědomi) že vlastník jé zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách." 4. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 3 Smlouvy se zrušuje a; nahrazuje se v celém rozsahu novým textem, a to takto: 3. Správce je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu vlastníka, dávat souhlas ke stavebním úpravám a změnám bytů a nebytových prostor, které budou nájemci a uživatelé prostor provádět> a to výhradně, na vlastní náklady nájemců čl uživatelů prostor a současně se špráyce zavazuje řešit veškeré otázky, týkající se případného zhodnocení objektu. Pro případ,; že by přes výše uvedené byl uplatněn jakýkoli fihánčhí požadavek po vlastníkovi, zavazuje se správce v plném rozsahu nahradit yiastníkovi případně vlastníkem uhrazené plnění vůči nájemcům či uživatelům prostor.v případe, že vlastník učiní rozhodnutí vůči technickému zhodnocení či oprayě nájemce, bez vědomí správce, nese veškeré finanční nároky nájemce vlastník ke svě tíži." 5. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 2 a 3) Smlouvy sé zrušují a nahrazují se v celém rozsahu novým texterh, a to takto: 2. Počínaje se správce zavazuje platit vlastníkovi částku ve výši 2.730,- EUR/měsíc za správcem spravované plochy nebytových prostor v domě Ná Poříčí 36/1933 a 2.250,- ĚUFl/měsíe ža správcem spravované plochy nebytových prostor v domě Na Poříčí 38/1934 a dále částku Vě výši 1.230,- EUH/měsíc za správcem spravované byty v domě Na F>dříčí 36/1933 a 820,- ÉUR/měsíe zá sidrávcem spravované byty v domě Na Poříčí 38/1934, II. Celková rekonstrukce - Í997 ;1. Dle ČI. V Smlouvy se správce závážál zajistit komplexní rekonstrukci celého objektu čp. 1933, Na Poříčí 36 s tím, že se vlastník zavázal zaplatit 50% nákladů rekonstrukce. 2. Správce výslovně prohlašuje, že rekonstrukce byla řádně; provedena a Veškeré závazky vlastníka vůči správci z titulu závazku dle čl. V Smlouvy byíy vypořádány.

17 III. Rekonstrukce obchodního místa Živnostenská banka, a. s. 1. Správce prohlašuje á dokládá, že provedl na zákjade stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městské části Praha 1 zé dne 16. 9, 2005, č.j.". yýst. 3363/05:-H-2/l933, stavební úpravy - zřízení bankovní pobočky Živnostenské bahky^ á. s., v Praze 1, čp. 1933, Na Poříčí 36. Kolaudační řozhodňutí povolující užívání bylo vydáno odborem výstavby Městské části Praha 1 dne , 2005, G.j.: Výst 35578/2005-H-2/Í Celková částka správcem uhrazená zhotoviteli, vyhaíóžéná ná rekonstrukči uvedenou y čl. líl odst* 1 tohoto dodatku činí 6, ,90 Kč. Správce doložil potvraení zhotovitele - Konstrukťiva Branko, a. s., o úhradě shora uvedené Částky, a to k datu Správce neúčtoval pořízení movitých věcí, tento náklad se správce zavazuje nést ze svého a nepožaduje žádnou platbu od vlastníka. 4. Správce vyúčtoval vlaistníkoví celkem částku ye výši 5, j30 Kč, která vychází z ceny rekonstrukce (technickéhó zhodnocení) po odečtení uplatněného odpočtu DPH a odpisů za roky ; š tím, že požaduje po vlastníkovi vypořádání zůstatkové ceny rekohstrukce (technického vzhodnocení) pobočky ŽB, á. s. provedeného na náklady správce v částce 5, ,30 Kč, a to z titulu bezdůvodného obohacení. 5> Správce výslovně prohlašuje, že uplatněná pohledávka byla vynaložena na zhodnocení objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36, Praha Smluvní strany výslovně uvádějí, že zhodnocením pobočky Živnostenské banky, a. s., došlo k zhodnocení objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36, Praha 1, a současně je provedená rekohstrukce důvodem pro zvýšení: placených částek ze strany správce ve prospěch vlastníka specifikovaných v či. I odst. 4 tohoto dodatku. 7. částku ve výši 5, ,30 Kč, vč. DPH odpovídající pohledávce správce vůči Vlastníkovi z titulu rekonstrukce (technického zhodnocení) provedeného y objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36 sníženou o platby pozdržehé ze strany správce zá období srpen 2006 až listopad 2007 v celkové částce 3, ,60 Kč, tedy částku 1, ,70 Kč správce zápočte ha. úhradu isvých peněžitých závazků z plateb za domy Ná Poříčí 36/1933 a Nia Poříčí 38/1934 splatných po datu podpisu tohoto dodatku v období 04/ /2009. Pohledávka vlastníka v částce 3> ,60 Kč z titulu pozdržených plateb bude ke dni podpisu tohoto dodatku započtena oproti pohledávce správce z titulu provedené rekonstrukce (technického zhodnocení). 5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že zápočtem částek ve výši 3, ,60 KČ a ye výši 1, ,70 Kč sfjecifikovaných v či. III odst. 7 tohoto dodatku, budou vypořádány veškeré hároky správce vůči vlastníkovi a vlastníka vůči siprávci z rekonstrukce (technického zhodnocení) pobočky Živnostenské banky, a. s.

18 IV. závěrečná ustanovení 1. Tentp dodatek by\ vyhotoven ve čtyrigčh výtiscích, z nichž l<aždá smluvní strana obdrží po dvou. V Praze dne 3 0 4ir Vlastník vce Městská část Praha 1 Michal Valenta, zástupce starosty EP-SC^ s. r. o. JUĎr. Jaroslav Zika, jednatel

19 tkvi Zžsliipiíeíjíva mht-rki řasil.fralia, íles ZastufNe^vt mésiské Íásti-Ptflha

20 část Praha 1 RAD A M ĚSTSKÉ ČÁSTI y S NESEN í 17.schůze číslo UI109_0386! ze dne podáték č. 2 ke Smlouvě p správě/ útlržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne s ACCT - Českou - rakouskou poradní a obchodní společností š r.o., resp. s obchodní společností EP-SG, s.r.o. Rada městské části 1. schvaluje Dodáťel< č, 2 ke Smlouvě o správě, údržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne 26, i s ÁGCT - českou - rakouskou poradní a obchodní společností s r. o., rěšp. š obchodní společností EP-SC, s. r o., IČ , uvedený v příloze tohoto usnesení 2. ukládá uzayřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě, údržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne v souladu s tímto s usnesením 2.1 Zodpovídá: Bc. Valenta Michal zástupce starosty Městské části Praha 1 termín: ,009 Ing. Petr Héjma starosta městské částí Praha 1 Bc. Michal Valenta zástupce starosty městské částí Praha 1

21 Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ " dne Z1.10.ZOM v U:10:25. EPVid:e08FGM4puirfMYVcuWKkg i * ' i_ Výpis platných Datum zápisu: 18. května 2009 Spisová značka: Obchodní firma: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C vedená u Městského soudu v Praze MAUDI s.r.o. Sídlo: Křupá 63, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel: jednatel: Způsob jednání: Společníci: provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, PSČ Den vzniku funkce: 18. května 2009 Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, PSČ Den vzniku funkce: 18. května 2009 každý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Společník: Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, PSČ Podíl: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 1/2 Společník: Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, PSČ Podíl: Základní kapitál: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 1/ ,- Kč Údaje platné ke dni: 21. října :43 1/1

22 IVm^^l^WpySS^^ P""^'""" ""^STSKÝ SOUD v PRAŽE DČ ]" dne v 11:12:22. Výpis platných Datum zápisu: 17. srpna 2010 Spisová značka: Obchodní firma: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C vedená u Městského soudu v Praze SEŇORINA s.r.o. Sídlo: Kostelec nad Černými Lesy, Poustka 180, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Statutární orgán: jednatel: jednatel: Způsob jednání: Společníci: Společnost s ručením omezeným výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Den vzniku funkce: 17. srpna 2010 Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Den vzniku funkce: 17. srpna 2010 Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Společník: Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Podn: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 50% Společník: Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Podíl: Základní kapitál: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 50% Zbývající části svých vkladů se společníci zavazují splatit do 5 (slovy: pěti) let od vzniku společnosti ,- Kč Údaje platné ke dni: 21. října :43 1/1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Název zadavatele Městská část Praha 1 Úřad městské části Praha 1 Sídlo Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové Město IČ 063410

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města v užívání SDH konané dne 15. 06. 2016 Zpráva se předkládá z důvodu: Vyvěšený záměr na výpůjčku majetku města Zprávu vypracoval:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ. Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ. Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to 1/ Pískovna Černovice, spol. s r.o., se sídlem Brno, Bolzanova 763/1, PSČ: 618 00, IČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: tel: +420 602 309 988 email: Flatservice@ppmas.cz a jméno:...

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 09.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 159/2013. č. 148 ze dne

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 159/2013. č. 148 ze dne č.j.: 159/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 148 ze dne 27.02.2013 Nájemní smlouva s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. Rada městské části I. r u š í 1. usnesení RMČ Praha

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A. Příloha 1

Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A. Příloha 1 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A Příloha 1 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt B Příloha 2 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt C Příloha 3 Ukázka bytu 3+kk objektu A

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.) 1 z 5 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy doručovací adresa, pokud je

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR podle 663 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR podle 663 a následujících občanského zákoníku m xprogres: MAXPROGRES, s.r.o. Tri bvá 1, 619 00 Brno {/ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR podle 663 a následujících občanského zákoníku Město Boskovice zastoupené Ing. Františkem Siverou, starostou města

Více

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

Smlouva o poskytování konzultačních služeb Smlouva o poskytování konzultačních služeb uzavřená mezi Městská část Praha 5 a AIL,s.r.o. IČ: 27392627 DIČ: Vašátkova 101116, Praha 9, PSČ 19800 JUDr. Roman Lamka - jednatel zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Smlouva o postoupení pohledávky Stručný obsah: V rámci převodu činnosti příspěvkových organizací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 846/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 801 ze dne 11.11.2015 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105 a 2922/107, vše v k.ú. Žižkov a návrh

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 5. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 5. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 Bod pořadu jednání: MŠ DOMINO s.r.o. - návrh úpravy smluvního vztahu Stručný obsah: Zastupitelstvo města se

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis. odbor kanceláře starosty a místostarostů starosta města. vedoucí odboru OKASM

Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis. odbor kanceláře starosty a místostarostů starosta města. vedoucí odboru OKASM M Ě S T O H O D O N Í N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 3. pro jednání: 23. schůze rady města konané dne: 22.11.2016 Obsah zprávy: Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

MATERIÁL PRO JEDNANÍ

MATERIÁL PRO JEDNANÍ MATERIÁL PRO JEDNANÍ v ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: 20. března 2017 Věc: Předkládá: Převod obchodního podílu města ve společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o. /

Více

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 19 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-142-044-13 ze dne 10.12.2013 Smlouva o právu provést stavbu mezi městskou částí Praha 12 a Bytovým družstvem Růžek, družstvem, pro zateplení domu

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 52. zasedání dne 17. 10. 2016 USNESENÍ č. 420/16/RMČ k smlouvě na pronájem prostor objektu Zázemí Ďáblického parku Vlna Rada po projednání I. schvaluje uzavření

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 268 ze dne 24.04.2013 Návrh Rámcové dohody o postupu a podmínkách při převodech bytových jednotek realizovaných formou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-073-010-16 ze dne 16.5.2016 Schválení pronájmu a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - kotelen včetně technologického vybavení za účelem zajištění

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever Stavební bytové družstvo Plzeň - sever SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU pan(í) manžel(ka) (dále jen převodce ) na straně jedné a pan(í) manžel(ka) (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavřeli níže

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

MĚSTO HODONÍ N. Masarykovo nám. 1, Hodonín. Smlouva o předávání dokumentace mezi městem Hodonín a MěBS

MĚSTO HODONÍ N. Masarykovo nám. 1, Hodonín. Smlouva o předávání dokumentace mezi městem Hodonín a MěBS MĚSTO HODONÍ N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 14. pro jednání: 38. schůze rady města konané dne: 20.9.2016 Obsah zprávy: Smlouva o předávání dokumentace mezi městem Hodonín a MěBS Důvod projednávání:

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více