The great divisions among humankind and the dominating sources of conflict will be cultural Samuel P. Huntington

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The great divisions among humankind and the dominating sources of conflict will be cultural Samuel P. Huntington"

Transkript

1 1 Psychoterapie v kontextu kultur Magdalena Westman The great divisions among humankind and the dominating sources of conflict will be cultural Samuel P. Huntington To není součástí naší kultury vymezilo se několik zulských žen, které jsem se pokoušela zapojit do charitativního (charita není součást zulské kultury) projektu Mateřských center v Jižní Africe. Můj muž Randolph říká, že je to tamější specifikum vyjádření postoje v situacích, které připadají černým lidem nepohodlné, v daný okamžik se jim jeví jako nevýhodné, zkrátka když se nechtějí domluvit. Já v té formulaci vidím skrytou budoucí hrozbu kulturního rasismu v intencích jak o ní píše GEORGE M. FREDRICKSON (RASISMUS, STRUČNÁ HISTORIE, 2003), kdy poukazováním na údajně hluboce zakořeněné (nepřekonatelné) kulturní rozdíly, hledáme ospravedlnění svých diskriminačních a nepřátelských postojů vůči jiným, nám málo známým či docela neznámým kulturám. Pod iluzí biologického nerasismu jsem totiž v New South Africa pozorovala plíživý přechod od rasové podoby rasismu do podoby kulturní. Jakoby rasismus opsal kruh a vracel se tam, kde se mu dařilo nejlépe, do oblasti náboženského vyznání, která je považována mnoha odborníky za hlavní zdroj budoucích mezikulturních konfliktů. Tak mě napadá, jak by si asi poradil český psychoterapeut, odkojený (fanatickým) ateismem s člověkem, pro něhož je (fanatická) zbožnost nejen pouhým předmětem víry, ale nedílnou součástí jeho identity, dokonce nedílnou složkou jeho lidství. Tahle úvaha mě vede k samotnému pojmu kultura v západním světě. V této souvisloti ke mně silně promlouvá Thorwald Dethlefsen (Oidipus a hádanka ŽIVOTA, Člověk mezi vinou a vykoupením, 2006), který je přesvědčen, že západní svět o svou kulturu přišel tím, že ji zbavil právě jejího náboženského rozměru (mýtus, kult). Naše kulturní chování považuje Dethlefsen za dětské, neustále hledající ochranu, bezpečí, podporu, uspokojení našich potřeb, pochvalu a uznání. Podle něj se vyhýbáme všem skutečnostem, které byly odjakživa hlavním předmětem iniciačních rituálů; utrpení, mučení, nemoci, děsu, smrti. Vstup do dospělosti spojuje Dethlefsen se vstupem do duchovního světa. Teprve když člověk pochopí duchovní rozměr své existence, když si uvědomí svůj původ v duchovním, transcedentním světě, svoji prapůvodní vazbu (religio), teprve pak je shopen převzít odpovědnost. Tehdy dospěl, dorostl do svého duchovního bytí. Dethlefsen v knize dále rozvíjí názor, že lidé dřívějších epoch žádnou psychoterapii nepotřebovali, že ta se vlastně stala nezbytnou reakcí na ztrátu, kterou západní kultura utrpěla. Jeho slova podporuje fakt, že 80-90% lidí v rozvojových zemích (Critical Psychology, Editor: Derek Hook, 2004) spoléhá na tradiční léčitelé. Obdiv mnoha mladých Evropanů a Američanů v naší technovědecké době k orientálním učením, náboženstvím a léčitelským praktikám vyplývá z toho, že je v nich více úcty pro to, co má zůstat tajemné, zahalené, ukryté, co má zůstat pohádkou, domnívá se Václav Bělohradský (Společnost nevolnosti, Eseje z pozdější doby, 2007) Mne si vybraly nejen dvě zulské ženy za svou matku - psychoterapeutku Tehdy mi prošlo hlavou, že kdybych bývala zůstala v JAR a rozhodla se tam vystudovat psychologii, možná bych prošla nemilosrdným sítem, jež po určité době tamějšímu studentovi psychologie umožní či znemožní stát se klinickým psychologem - psychoterapeutem. V takovém přístupu je obsažené, zdá se, kromě jiného, že vnímání světa a lidské hodnoty v něm skrze pevně dané (kulturní) hranice nemá velké šance být psychoterapeutické. Bez schopnosti transcendovat je částečná slepota nevyhnutelná,je přesvědčen Deepak Chopra. Kdo by se dobrovolně svěřil do rukou napůl slepého psychoterapeuta, který nedokáže překračovat hranice svých (kulturních) zkušeností, svého vědomí? Psychologie je v první řadě vědou o vědomí, učí nás Carl Gustav Jung. když přijdete k jiné rase, třeba do Indie nebo do Číny, objevíte například, že tito lidé jsou si vědomi věcí, které by psychoanalytik v našich zemích musel dolovat celé měsíce. Co více, prostí lidé v přirozených

2 podmínkách mají často mimořádné vědomí o věcech, o kterých lidé ve městech nevědí a o nichž začnou měšťáci snít teprve pod vlivem psychoanalýzy (ANALYTICKÁ PSYCHOLOGIE, 1993) Poznání C.G. Junga jsem si ověřila na konkrétní zkušenosti s lidmi v JAR, kam jsem se vydala hledat, ve svých pětačtyřiceti letech, životní lásku. Nebyla jsem tehdy s to pohřbít naději na to, že budu milovat a budu milována. V Africe jsem objevila, že neexistuje silnější lék než Láska, ovšem dopracovat se k němu Multikulturní směsice (i patologie?) uprostřed které jsem se náhle ocitla a v jejímž rámci jsem byla nucena každodenně komunikovat (verbálně pouze v angličtině), mě uvrhla do mentálního chaosu. Pro představu: Randolph můj nynější (internetový) manžel, bílý anglicky hovořící Jihoafričan švédského původu, formovaný koloniální kulturou bílé menšiny, tělem i duší námořník, člen Anglican Church, žil do doby mého příjezdu v domácnosti pouze se svou dospívající dcerou, zvolna se probírající z drogového životního stylu s marihuanou pod postelí. První informací, kterou mi poskytla bylo, že její brat žijící na Tchaivanu je na drogách. Hlavním zájmem dcery bylo rychlé nalezení dalšího přítele v řadě. To se zdařilo v osobě mládence závislého na heroinu, se dvěma sebevražednými pokusy a diagnózou schizofrenie. Rodiče ho vyhodili na ulici a my přijali proti mé vůli a se slovy Randolphovy dcery, že se jedná o vůbec největší noční můru všech rodičů z celého Zululandu. Mládenec (pozdější otec dítěte Randolphovy dcery) byl anglicky hovořící Jihoafričan, praktikující katolík. Randolphova dcera, konfirmovaná v Anglican Church, znechucená tradičními církevními institucemi se vnějšně upravovala jako Indka, za kterou byla ráda místními Indy považovaná. Část Randolphova domu měla pronajatou zulská (common law) rodina se dvěma malými dětmi. Muž z tradiční zulské vesnice, dle jeho partnerky Thuly, syn čarodejnice. Thula moderní Zulka, vyrostlá na bílé farmě, částečně ovlivněná její kulturou, avšak bytostně svázaná se zulským náboženským systémem, kde komunikace s ancestors je základním bodem víry. S pronajímateli druhé části domu - bílou alkoholičkou, její dcerou a jejím přítelem hovořícími Afrikaans (potomci Búrů)jsme se sice včas rozloučili, ale žena nám za sebe poslala náhradu - jednoho ze svých čtyř synů. Všichni vyrostli v dětských domovech, jeden spáchal sebevraždu, žena si ponechala ve výchově pouze pátou dceru. Nový nájemník zakrátko proměnil místnost na pedofilní hnízdo. Místo něj jsme vzali do pronájmu další černý pár z kmene Xhosa. Zbožná Beauty navštěvovala několikrát týdně s biblí v ruce Full Gospel Church of God in Southern Africa a dokázala se přenést přes silný odpor tohoto charismatického spolelečenství k ostatním náboženstvím. V úterý k nám docházela z nedalekého townshipu Paulina, zulská pomocnice v domácnosti, která konvertovala od zulského náboženství ke křesťanství - St John's Apostolic Church a měla velký problém s tradičním léčitelstvím svého syna.(tradiční léčitel= whitch doctor) Zahradník Manuel k nám přicházel nepravidelně ze zulského kmenového území, byl zaníceným stoupencem náboženství Bandla Lama Nazaretha charakterizovaného odborníky jako zulská forma křesťanství, ovšem silně protibělošská. Jsem si téměř jistá, že na celkovém zhroucení páteře existenciální křeči (páteř promluvila, vyčerpala se neustálým napínáním svalů a smyslů?) jež jsem v průběhu čtyř let strávených v Africe prodělala, se podepsala právě ta nesmírně namáhavá mezikulturní komunikace. Gerhard Danzer (Psychosomatika,Celostný pohled na zdraví těla i duše 2001) mi více méně vysvětlil, co se to se mnou vlastně dělo? Souhrně by můj panický strach zesílený pocitem bezmoci nazval ztráta (kulturní?) opory. Phodle Danzera jsem měla štěstí, že se mi podařilo vyprodukovat psychosomatickou chorobu a neupadnout do psychózy. Zajímavé bylo, že můj muž Randolph v době, kdy jsme se sžívali a nebylo to pro nás oba snadné, přišel z práce domů a ve dveřích, beze slova, mi podal list papíru s informaci staženou z internetu - Bipolar Disorder. To jsi ty dodal po nějaké chvíli. To máš z toho vašeho evropského rat race. Musíš se uklidnit, zpomalit. Se mnou se vyléčíš. Luigi Zoja, na kterého jsem narazila brouzdáním po internetu (DRUGS, ADDICTION AND INITIATION, 2000) se zamýšlí nad Bipolar Disorder ne jako nad klinickým syndromem, ale jako nad archetypálním modelem, který v sobě máme zabudovaný všichni. Zoja mě přivedl k 2

3 myšlence, že svou psychickou nerovnováhu, která explodovala v Africe, bude možná přínosné nahlédnout v rámci širších kulturních souvislostí. Václav Bělohradský nabízí uklidnění? svým zamyšlením nad krásnou nerovnováhou Západu, související se schopností vidět svět očima druhých. Kdo se setkal s jejími osvobozujícími účinky, už se nemůže vrátit k archaickému životu v rovnováze, který je vlastní tradičním společnostem. Thorwald Dethlefsen rovnováhu stále hledá. Považuji za nutné a životně důležité, abychom si uvědomili, že se naše kultura pokud si tento název zasluhuje vyvíjela naprosto jednostranně a nutně potřebuje protipól, aby se dostala do rovnováhy. It is high time that the world opens up and views the world through traditional African lenses, in the same way that it has considered mystic philosophical tradition from the East.(Critical Psychology, Editor: Derek Hook, 2004) "Tady tě zabijou, madam, sdělila mi Paulina s kamenným výrazem ve tváři krátce po příjezdu do Richards Bay. Nemají rádi bílé", na delší dobu se odmlčela a doplnila "ani černé ani barevné. Když zaslechneš bulala (Zulu), budeš vědět, že tě zabijou. Při dalším setkání mi vyprávěla o lidožroutských kmenech, žijících nedaleko od nás. Dva roky trvalo než začala říkat něco jiného a stále to opakovat. "I love you too much, madam, you are a Christian by heart, I pray to God for you and you have also to pray, pray, pray and God will guide the skelms (Afrikaans) away from you." "Pane Bože, veď mě jinými cestami než ty zločince, nech mě ještě chvíli naživu", modlila jsem se kdykoliv jsem jela někam na kole.jednou jsem na ně narazila. Můj mozek zapracoval. Rychle a špatně. Seskočila jsem z kola, obrátila ho do protisměru a uháněla od nich. Krve by se ve mně nedořezal. Všimli si toho. Něco na mne pokřikovali a hlasitě se smáli. Postěžovala jsem si Paulině, že modlení nefunguje a ona, že ano, protože se mi nic nestalo. "Ty se nemusíš bát, madam, tebe nezabijou, ty umřeš stářím. Jsi na první pohled jiná, otevřená, usměvavá, oni to poznají. Ty nemáš apartheid." Poprvé Paulina nahlas vyslovila to, co se mezi námi tyčilo celé dva roky jako skleněná vysoká stěna, o kterou se tříštily veškeré mé pokusy navázat normální lidské spojení. Ten předěl znemožňoval vcítit se upřímně jedna do druhé. Na většinu mých zásadnějších otázek Paulina odpovídala jen: I don t know, madam. Nejkrizovější stavy jsem prožívala zpočátku každé úterý, kdy k nám Paulina přicházela na celý den uklízet. Randolph odjel do práce, dcera do školy a já zůstala sama s ní a s Thulou. Ženy spolu čile komunikovaly v Zulu přes záchodové okénko nebo na dvorku u věšení prádla a já byla mimo. Často se mi z toho podlomila kolena a musela jsem si na chvíli lehnout na postel,v subtropickém vlhku naší ložničky, zhluboka dýchat a se zavřenýma očima čekat až ten celkový zmatek i sžíravé pocity viny, z těch nejen kolonialismem zraněných identit, odplynou, až se hlava vyprázdní. V tu chvíli se obyčejně Paulina nade mnou zjevila jako přízrak a nejprve s přísným pohledem (asociace s línou bílou Jihoafričankou ), později s více chápajícím (uvědomila si, že je toho na mne moc) a nakonec s milujícím (ochotna udělat pro mne cokoliv) zkonstatovala: Madame, ty ležíš. Přemýšlela, proč pro mne byly ty úterky zkraje tak vyčerpávající. Zřejmě i proto, že jsem potlačovala agresi, která se dostavovala v souvislosti s permanentnínm narušováním mého osobního prostoru. Jsem individualistka (produkt západní kultury) a přílišná blízkost kohokoliv, zejména těch zulských žen, ale i Randolphovy dcery, když byla doma, mě přiváděla k šílenství. Později jsem pochopila, že naše potřeby týkající se životního prostoru se různí. Thula měla běžně na dlouhodobé návštěvě příbuzné. V jedné pronajaté místnosti cca 10 m2 se jich pak tísnilo šest i více a nijak jim to nevadilo.podobně žila Paulina. Randolphova dcera se plavila se svou rodinou, ve čtyřech lidech rok a půl v malé sailing boat po Indickém oceánu, takže jí připadalo normální být na nás neustále nalepená. Navíc, Thuly partner celé víkendy protancovával na jediné CD zulské lidové hudby. Ta se ozývala z jednoho rohu domu, z druhého, od homosexuálních mládenců nás válcoval heavy metal, z pokoje Randolphovy dcery se vnucovala extatická narkomanská muzika, Randolph se dojímal šedesátými léty a sousedi pouštěli na plné pecky nejpokleslejší německou pop music. Dalším nezanedbatelným dráždidlem mé nervové soustavy byl jazyk Zulu. Pro neznalé, velmi hlasitá směsice neidentifikovatelných zvuků, nosní výslovnosti a mlaskání podobající se 3

4 tomu, jako když malým dětem předvádíme, jak kluše kůň po kočičích hlavách. Navíc člověk má pocit, že lidé komunikující v Zulu jsou stále hodně rozlobení. Úterky se pro mne doma staly tak nesnesitelné, že mě vpoledne Randolph vyzvedával a odvážel do obchodního centra nebo do knihovny, kde jsem trávila zbytek dne. Opět obklopena černochy, barevnými, Indy a všemi těmi dalšímy jihoafrickými etniky. Rozdíl byl v tom, že od těch jsem si dokázala udržet vnitřní odstup. Potřebovala jsem si zvykat pomalu a nenásilně na zcela odlišné kulturní projevy Jihoafričanů. Každodenní náročnou komunikaci s Thulou (25) jsem s vypětím všech sil zvládala, ale jakmile na mne byly dvě či tři (třetí dívka přicházela s Paulinou na mytí oken, pokaždé jiná, všechny měly AIDS a postupně umíraly) ty zulské ženy, tak jsem se emociálně pokládala. Poměrně dlouho trvalo než jsem se srovnala s Africa Time. V Africe je čas vnímám více holistiky a celkové životní tempo je podstatně pomalejší. Žádný úkol pro ně není tak naléhavý, aby musel být splněn okamžitě. Žádná schůzka tak důležitá, aby se nemohla zrušit. Život je podstatně méně strukturovaný i méně předvídatelný. Každý den se vynořovala spousta otázek, na které jsem nenacházela odpovědi. Nevyřešené problémy mi bránily v usínání. A pak opakovaně, uprostřed noci, v takovém polobdělém stavu, se mi zjevil obraz. Pokaždé jsem vyskočila z postele k počítači a pokusila se ho zachytit. Začala jsem intenzivně myslet v obrazech a stejně intenzivně v nich i žila. Za čtyři roky jsem vytvořila přes osmdesát digitálních koláží a pozoruhodné bylo jejich vnímání okolím. Randolph si dlouho stál na svém, že tomu co dělám nerozumí. Jeho dceři s přítelem, drogově (ne)závislím se většina mých obrázků zalíbila na první pohled. Vzápětí se pustili do podobné tvorby. A Paulina v obrazech přečetla veškerou mou vědomou i nevědomou symboliku. V určité fázi přesvědčeně pronesla: Madam, ty rozumíš černým lidem a oni rozumí tobě, tvoje umění je stejné jako naše i když ho děláš na počítači. Paulina byla přítomna od počátku té auto art therapy, která mi pomáhala zpracovávat nejen úterky strávené s ní. Skrze obrazy jsme se najednou dorozuměly. Staly jsme se jedna pro druhou nepostradatelné. Obě jsme tušily, že prostřednictvím kultury té druhé vlastní identitu nenabudeme, ale zároveň jsme dobře cítily, že se nám naskýtá jedinečná možnost vzájemně se (kulturně) kultivovat. kultivovaný člověk vnímá lidstvo jakožto celek, zná umění a literaturu jiných národů a má cit a pochopení pro lidský život ve všech jeho vyšších formách i usilováních, takhle cituje Roger Scruton Wilhelma von Humboldta (Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, 2002). Z pojetí mně stoprocentně konvenujícího, se daří vytvářet autentický životní postoj jen velmi komplikovaně. Do Afriky jsem přijela s nepoddajným myšlením, s utkvělými představami. Dr. Herbert Benson a Marg Starková (Moc a biologie víry v uzdravení, 1997) hovoří v mém případě o nedostatečnosti mozkové plasticity. Přirovnávají lidský mozek k hardwaru a softwaru počítače, kdy měkké zapojení umožňuje učit se novým věcem a uplatňovat nové způsoby myšlení, které za čas mohou nahradit vzory myšlení, který byl mozek zvyklý používat a na jejichž základě hodnotil a jednal. To není součástí naší kultury je naopak jeden z příkladů tvrdého zapojení. Signalizuje, že někteří lidé nejsou jednoduše schopni přehodnotit své kulturní tradice. Přehodnocení pociťují jako rozpad tradic a s ním související rozklad sociální řádu, prostoru, v rámci něhož se dokážou (relativně) s větší jistotou pohybovat. we can speak today of the emergence of a post-traditional social order. A posttraditional order is not one in which tradition disappears far from it. It is one in which tradition changes its status. Traditions have to explain themselves, to become open to interrogation or discourse. (BEYOND LEFT AND RIGHT, The Future of Radical Politics, ANTHONY GIDDENS, 1994) Čím více mých obrazů si Paulina prohlížela, tím více se otvírala. Propracovaly jsme se spolu do základních vztahových konstelací. Já se pro ni stala, jak říkala (i její manžel) pravou matkou(49): Ty chceš, madam, abych byla krásná, staráš se o mne, učíš mne. Ona pro mne ztělesňovala babičku(58),do níž jsem projektovala hlavně matku svého otce. S Paulinou jsem zakusila co znamená pravá zbožnost,o které se můj otec vždycky rozhovoří v souvislosti se svou matkou. 4

5 5 S Thulou a jejími dětmi to bylo podobné. Všichni ode mne očekávaly mateřský přístup. Thula s Paulinou na sebe dokázaly žárlit jako děti když měly pocit, že upřednostňuju tu druhou. Randolphova dcera (velmi problematická, zpočátku mě nebrala) mi jednoho dne sdělila, že nutně potřebuje psychoterapii a jestli by mohla chodit jednou týdně za mnou (už bydlela jinde). Při prvním rozhovoru vybalila, co jsem z ní páčila předešlé dva roky. A také, že v případě nutnosti by prý raději žila se mnou než se svou matkou. Maria, moje šedesátiletá anglická přítelkyně si postěžovala, že si přijde jako nepřečtená kniha a že jedině já bych ji dokázala přečíst, což se prý zatím žádnému psychologovi nepodařilo. Randolph, všechno pozorně sledoval, všem mým počinům nechával volný průběh a hlavně dopřál našemu vztahu dostatek času, aby se mohl,v mimořádně kulturně složitých podmínkách, vůbec rozvinout. Proti všem pravidlům, se stal mým nejlepším psychoterapeutem. Jsem přesvědčena, že to byly mé symbolické obrazy, které za nás odvedly práci. Svedly nás dohromady. Všichni, každý po svém, jsme v nich zachytili nějaký ucelený (bolestný) příběh (ne)bytí, nám všem společný lidský úděl a to bylo to léčivé (heal, whole, celý). Obrazy rozkryli jak hluboce pod kůži se mi dostala jihoafrická kultura. Paulina mi přinesla na rozloučenou zulský čepec se sukní a taškou, na které je vyšitý pták a list. Ten pták, to jsi ty, madam, říkala se slzami v očích a ten spadlý list, to je baas (Afrikaans). Sebrala si ho a odlétáš s ním do daleké země. Nás tu necháváš. My heart is very sore,madam. A moje srdce? Zůstane navždy rozpůlené. Nebo, možná ho byla před tím jen půlka a teď je celé. V Africe je můj druhý domov. Člověk může poznávat a zažívat svět různým způsobem, tedy také vést různé způsoby existence, jež nejde jednoduše škatulkovat a dělit na správné a špatné nýbrž, které jsou polárními, tudíž vzájemně se doplňujícími formami. Thorwald Dethlefsen Magdalena Westman Psycholog amatér

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Rozhovor

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Rozhovor PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Rozhovor V praktické části své práce zveřejňuji rozhovor s dotázanou rodinou, respektive s matkou rodiny. Údaje o rozhovoru: Dotázaná: Barbara B., svobodná, 2 děti Věk: 31 let Místo:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

(Úplně na úvod: Kdo hledá stručnou a ucelenou verzi mé webové prezentace, přejděte sem: ht tp://psychoterapie-psycholog-jb.cz/ )

(Úplně na úvod: Kdo hledá stručnou a ucelenou verzi mé webové prezentace, přejděte sem: ht tp://psychoterapie-psycholog-jb.cz/ ) (Úplně na úvod: Kdo hledá stručnou a ucelenou verzi mé webové prezentace, přejděte sem: ht tp://psychoterapie-psycholog-jb.cz/ ) Hledáte psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc? Pro sebe? Pro někoho

Více

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná záležitost postihla. Říkám podobná záležitost, poněvadž

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Jinotaj o tom, jak je důležité správně naslouchat

Jinotaj o tom, jak je důležité správně naslouchat Jinotaj o tom, jak je důležité správně naslouchat V dávných dobách vyslal jeden car posla k vládci sousedních zemí. Posel se opozdil, a když vtrhl do trůnního sálu, ještě zadýchaný z rychlé jízdy, začal

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Marina Barnard Centre for Drug Misuse Research (Centrum pro výzkum zneužívání drog) University of Glasgow Počet problémových rodičů užívajících drogy

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více