Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011"

Transkript

1 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k PavEx Consulting, s.r.o. 2011

2 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek a jeho pravidelnému vyhodnocování včetně tvorby plánů údržby a oprav. Tyto informace a podklady pro všechny úrovně správy sítě silnic je schopen poskytovat systém RoSy PMS prostřednictvím jednotlivých programových modulů systému. Na základě smlouvy o dílo byla provedena aktualizace stavu povrchu silniční sítě v měsíci dubnu Sběr poruch povrchu vozovek Sběr a zatřídění jednotlivých typů poruch se řídí technickými podmínkami TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR č.j. 164/ s účinností od 1.března 2010), a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR OPK pod č.j. 165/ s účinností od 1.března 2010). Sběr poruch pro potřeby sledování stavu povrchu vozovek v rámci SHV RoSy PMS se provádí metodou pomalu jedoucího vozidla se záznamem dat do počítače. Systém je založen na technickém vybavení - vozidlo vybavené výstražným zařízením, snímačem ujeté vzdálenosti napojeným na tachometr automobilu a na přenosný počítač (notebook). Pro záznam poruch při sběru a pro jejich následné zpracování (grafická prezentace dat, sumarizace, import dat) se používá program VipMaster. 3. Vyhodnocení záznamu poruch Vyhodnocení je prezentace posbíraných dat všech druhů poruch graficky nebo datově formou výpisu s informací o staničení, ploše, šířce a délce poruchy. Grafická prezentace umožňuje rozhodnout o rozdělení měřeného úseku na podúseky s různou úrovní, případně typem porušení pro předběžné určení úseku s jednotnou údržbou a opravou co do technologií i jejího rozsahu. Maximální ani minimální délka takto definovaného úseku není stanovena, ale z praktického hlediska je optimální, pokud se pohybuje v rozmezí 500 až 2000 m. Data zpracovaná programem VipMaster jsou pak importována do RoSy Base pro účely dalšího souhrnného zpracování digitální mapa, souhrnné přehledy, případně výpočet plánů údržby a oprav. 4. Hodnocení stavu povrchu vozovek Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87- tabulka 7 je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení povrchu vozovky od hodnocení stavu výborný po havarijní. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy úseku poruchou s největším rozhodujícím rozsahem.

3 Klasifikace poruch pro návrhovou úroveň porušení D1 Pro zachování kontinuity a porovnatelnosti s daty z předchozích let bylo provedeno vyhodnocení stavu povrchu vozovek i podle tab. 4 starých TP 87 (z roku 1997). 5. Zpracování dat, výsledky a závěry V měsíci dubnu byla aktualizována data (visuální prohlídkou a zapracováním celoplošných oprav dle podkladů SUS) na silnicích II. a III. třídy v Jihomoravském kraji. Celkem bylo aktualizováno 1676 km silnic. Z aktualizovaných dat byly zpracovány přehledy stavu povrchu vozovek rozdělených podle jednotlivých okresů a podle třídy silnice. Součástí vyhodnocení je i výpis úseků hodnocených stupněm nevyhovující a havarijní, kde je v tabulce vedle identifikace úseku (okres, číslo silnice, číslo uzlového úseku, staničení uzlové i provozní) uveden i stav v době sběru (Stav), stav přepočtený na rok 2011 pomocí degradačních modelů (S2011) a rok sběru dat na vozovce (Sběr). Na všech datech v databázi byl následně podle kritérií uvedených v TP87 vyhodnocen stav povrchu vozovek na celé silniční síti II. a III. třídy Jihomoravského kraje km 37% 207 km 5% 818 km 21% výborný dobrý 948 km 24% 510 km 13% vyhovující nevyhovující havarijní

4 [% délky úseků] [klasifikační stupeň] Z koláčového grafu znázorňující celkové procentuální rozdělení stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Jihomoravském kraji vyplývá, že v nevyhovujícím stavu je celkem 24% silnic a ve stavu havarijním 37% silnic. V celém Jihomoravském kraji je tedy 61% (2372 km) povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v takovém stavu, který vyžaduje bezprostřední provedení údržby a opravy. Díky pravidelnému sledování a vyhodnocování stavu vozovek silnic II. a III. třídy v minulých letech bylo možné sestavit vývojovou řadu od roku K tomuto účelu byl vyhodnocen stav povrchu vozovek podle starých TP 87 (z roku 1996). Od příštího roku bude sestavena nová vývojová řada sestavená z dat vyhodnocených podle nových TP87. Vývoj klasifikace stavu povrchu silnic II. a III.třídy v Jihomoravském kraji 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,0 3,8 3,27 3,27 3,38 3,6 3,24 3,24 3,28 3,4 3,15 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2, rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní klasifikace Z vývojové řady je patrné, že se stav povrchu vozovek od roku 2006 zhoršuje, jak co do rozsahu havarijních a nevyhovujících úseků, tak i průměrnou známkou, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Podrobné výsledky jsou zpracovány v následujících tabulkách a grafech. Zpracoval dne Ing. Jiří Gregor, Ing. Luděk Mališ PavEx Consulting, s.r.o.

5 Stav povrchu vozovek dle TP 87 PavEx Consulting, s.r.o. 2011

6 [km] Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v roce 2011 Okres Stav zjištěný k datu sběru dat Celková výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní délka [m] Brno - město Vyškov Hodonín Břeclav Blansko Znojmo Brno - venkov Celkový součet Stav povrchu vozovek podle rozsahu silniční sítě Brno - město Vyškov Hodonín Břeclav Blansko Znojmo Brno - venkov havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný Stav povrchu vozovek podle podílu nevyhovujících a havarijních úseků 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vyškov Břeclav Hodonín Znojmo Blansko Brno - město Brno - venkov havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný Celkové rozdělení stavu povrchu vozovek v Jihomoravském kraji 5% 37% 21% 13% výborný dobrý vyhovující nevyhovující 24% havarijní PavEx Consulting, s.r.o. 2011

7 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy přepočítaný k Okres Stav přepočtený k Celková délka výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní [m] Brno - město Vyškov Hodonín Břeclav Blansko Znojmo Brno - venkov Celkový součet Celkové rozdělení stavu povrchu vozovek v Jihomoravském kraji přepočteného k % 5% 15% 14% výborný dobrý vyhovující nevyhovující 21% havarijní PavEx Consulting, s.r.o. 2011

8 [% délky úseků] [klasifikační stupeň] 44% 41% 52% 48% 58% 59% 63% 61% 67% 69% 67% 68% 69% 69% Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Porovnání stavu povrchu vozovek dle nových TP87 v roce 2010 a % 5% 35% 21% 37% 21% 11% 13% 26% 24% 100% Porovnání rozsahu nevyhovujících a havarijních úseků v jednotlivých okresech v roce 2010 a % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vyškov Břeclav Hodonín Znojmo Brno-město Blansko Brno-venkov Okres Vyškov Břeclav Hodonín Znojmo Brno-měst Blansko Brno-venk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Porovnání stavu povrchu silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji v roce 2010 a ,62 3, rok 2011 výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní klasifikace 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 20 Vyškov Břeclav Hodonín Znojmo Blansko Brno-měst Brno-venk 20 Vyškov Břeclav Hodonín Znojmo Blansko PavEx Consulting, s.r.o. 2011

9 [km] Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Stav povrchu vozovek silnic II. třídy v roce 2011 Stav Celková Okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní délka [m] Brno - město Vyškov Hodonín Břeclav Blansko Brno - venkov Znojmo Celkový součet Stav povrchu vozovek podle rozsahu silniční sítě II.třídy Brno - město Vyškov Hodonín Břeclav Blansko Brno - venkov Znojmo havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stav povrchu vozovek podle podílu nevyhovujících a havarijních úseků na silnicích II. třídy Vyškov Břeclav Znojmo Blansko Hodonín Brno - venkov Brno - město havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný Celkové rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. třídy v Jihomoravském kraji 29% 5% 23% výborný dobrý vyhovující nevyhovující 28% 15% havarijní PavEx Consulting, s.r.o. 2011

10 [km] Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v roce 2011 Stav Celková Okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní délka [m] Brno - město Břeclav Hodonín Vyškov Blansko Znojmo Brno - venkov Celkový součet Stav povrchu vozovek podle rozsahu silniční sítě III.třídy havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný 0 Brno - město Břeclav Hodonín Vyškov Blansko Znojmo Brno - venkov Stav povrchu vozovek podle podílu nevyhovujících a havarijních úseků na silnicích III. třídy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vyškov Břeclav Hodonín Brno - město Brno - venkov Blansko Znojmo havarijní nevyhovující vyhovující dobrý výborný Celkové rozdělení stavu povrchu vozovek silnic III. třídy v Jihomoravském kraji 6% 41% 22% 19% 12% výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní PavEx Consulting, s.r.o. 2011

11 Vývoj stavu povrchu vozovek od r.2004 podle původních TP87 PavEx Consulting, s.r.o. 2011

12 36% 37% 51% 55% 41% 62% 64% 41% 56% 59% 60% 54% 65% 65% [% délky úseků] [klasifikační stupeň] [km] Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Vývoj stavu povrchu vozovek od roku 2004 Délky silnic dle klasifikace stavu povrchu vozovek výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní Vývoj klasifikace stavu povrchu silnic II. a III.třídy v Jihomoravském kraji 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,38 3,27 3,27 3,24 3,24 3,28 3, rok ,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní klasifikace Vývoj podílu nevyhovujících a havarijních úseků v jednotlivých okresech 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vyškov Hodonín Blansko Břeclav Znojmo Brno-venkov Brno-město PavEx Consulting, s.r.o. 2011

13 Aktualizace dat o stavu povrchu PavEx Consulting, s.r.o. 2011

14 Aktualizace dat o stavu povrchu silnic II. a III.třídy v r Okres Rok aktualizace Celkový součet neměřeno [m] Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkový součet Neměřené úseky: BM II/640 ul. Hradecká (dl.1081 m) BV II/425 betonová vozovka (dl m) BO III/38310 Sivice - změna silnice 0,4% 2% 16% 43% neměřeno 39% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% neměřeno % 0% Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo PavEx Consulting, s.r.o. 2011

15 Výpis úseků dle stavu povrchu - nevyhovující a havarijní úseky PavEx Consulting, s.r.o. 2011

16 Výpis stavu povrchu vozovek (nevyhovující a havarijní úseky) sítě silnic II. a III. třídy k BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

17 BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

18 BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

19 BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

20 BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

21 BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

22 BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK BBK PavEx Consulting, s.r.o

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PROTIPRAŠNÝ PROJEKT. společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PROTIPRAŠNÝ PROJEKT. společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina VÝCHOZÍ STAV PROSINEC 2010 OBSAH 1. ZADÁNÍ PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU... 4 2. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT... 7 2.1 PRVKY PROTIPRAŠNÉHO

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více